Žiemos Saulėgrįžos Palaiminimai

Žiemos Saulėgrįža (12.21) – tai yra Auksinis Išėjimas, Kosminiai Vartai, per kuriuos mums tampa prieinami aukštesni Šviesos dažniai. Tai yra labai galingos naujos energijos kriokliai, besiliejantys iš Galaktikos Šerdies. Tai, ko trokšta jūsų šerdinė Savastis šiame potencialiame kosminiame momente, tai pakviesti šio Portalo šviesos kodus įsilieti į jūsų kūną, persmelkiant jūsų visas ląsteles ir pripildant jas šia dvasine šviesa, Dieviška Meile. Jums tereikia išreikšti šią intenciją, pilnai atsiverti protu ir kūnu šiam kosminiam šviesos antplūdžiui ir leisti šiai dieviškai aktyvacijai jumyse vykti. Tai jus atnaujins iš esmės. Mes esame atnaujinami į buvimą Naujais Žmonėmis būtybėmis, kuriais mums lemta būti. Saulėgrįža yra ypač svarbi, nes užtvirtina visų metų transformaciją ir suveda tai kartu į mūsų sąmonę. Metas tai integruoti.
 
 
Energijos, kurios gali dabar žaisti jūsų gyvenimuose
 
Saulėgrįžos momentas yra gražus šventinis visuotinis įvykis metuose, grąžinantis šviesą į mūsų gyvenimus bei atnešantis netikėtas pabaigas ir pradžias. Tai gali įtraukti santykius ir emocijas, kai mes esame kviečiami atsisveikinti su mums daugiau nebetarnaujančiomis, kenksmingomis energijomis. Mums gali tekti patiems prie to prisidėti sąmoningai, atliekant savo darbą nutraukti energetines prisirišimo gijas, kurios ištekina mūsų energiją, sulaiko mus nuo mūsų atėjimo į mūsų pačių Dieviškumo pilną išraišką arba kliudo mūsų įkūnyto Buvimo spindėjimui. Arba jūs galite tiesiog atsibusti vieną rytą ir matyti dalykus per naktį išnykus iš jūsų gyvenimo.
 
Ši dabar mums prieinama didžiulė Šviesa leidžia mums aiškiai pamatyti, kur/ su kuo mūsų gyvenime buvo disfunkcionuojantys, toksiški, agresyvūs/ valdantys/ savinimosi/ suvoktos priklausomybės santykiai, su kuriais mes nebeturime ryšio mūsų sielos lygmeniu. Tai gali būti mūsų anksčiau nepastebėti arba ignoruoti kontroliuotojo/ kritiko/ teisėjo/ aukos/ persekiotojo/ išnaudojimo modeliai kitų asmenų ir/ arba mūsų pačių. Dauguma atvejų tai bus neužbaigti seni karminiai ryšiai ir/ arba persekiojantys vaikystės modeliai, kuriuos mes esame pasirengę užbaigti ir paleisti, kas gali reikšti, kad reikės susidurti su tikrais iššūkiais bei skausmo patirtimis, kad tai būtų pilnai pagydyta/ paleista.
 
Saitų nutraukimas mūsų tarpusavio santykiuose visada yra susijęs su apvalymu ego, kas yra pasireiškimas tam tikro dažnio energijos, kurią mes galime atpažinti, kaip nepatogų – “sunkų”, ”kartų”, ”aštrų”, “deginantį” ir panašų pojūtį giliau mūsų fiziniuose kūnuose ir energijos laukuose ir/arba pačiame santykyje. Kai mes pagerbiame ir pripažįstame sau šį nepatogų jausmą mumyse ir susigrąžiname savo galią iš savo Dieviškumo, t.y. mūsų Tikrojo Aš vietos, tai leidžia abiems pusėms lengviau kvėpuoti ir mėgautis didesne laisve bei nepriklausomybe savo gyvenimuose. Tai įvyksta ne anksčiau, nei mes pakeliame savo vibracijas ir išvalome tai savyje. Atminkite, kad jūs negalite atlikti pokyčių pačiuose santykiuose jūsų ”išorėje”, bet tai jūs darote, susijungdami su ta vieta jūsų paties kūne arba energijos lauke, kur jūs jaučiate, atpažįstate tą toksišką energiją, ir tame momente, konkretūs santykiai, asmenys, kuriuos tai liečia, pasirodo jums į akis, išnyra, kaip mintis jūsų suvokimo lauke.
 
Ši negatyvi energija gali palikti mus tik tada, kai mes renkamės nebeatsiliepti į tuos manipuliatyvius modelius, ”reaguojant” iš savo ego vietos, kas reikštų patekimą vėl į žemesnės vibracijos lauką ir besikartojančio ciklo pratęsimą. Įsitikinite, kad jūs paleidžiate šias gijas iš besąlyginės meilės jūsų Širdyje vietos, suprasdami viską iš jūsų aukštesnės sąmonės, jūsų Aukštesniojo Aš perspektyvos, net jeigu negalite to pilnai paaiškinti. “Neutralumas”, švelniai atsitraukus, gali būti geriausias visiems įtrauktiesiems sprendimas. Vietoj to, kad spaudytume vieni kituose skausmo mygtukus, mes galime peržengti savo žmogiškumo emocijas, giliai kvėpuoti ir leisti cheminei alchemijai atlikti savo darbą mūsų sistemose, taip išvengdami nuostolingų prasiveržimų.
 
Ir visgi, metas ateiti į suvokimą abiem pusėms ir paleisti vieniems kitus iš užsitęsusių nesveikų santykių modelių. Mes galime ateiti į tai per atleidimą. Kai iš vienos pusės padaromas atleidimas, kitoje pusėje gali vykti gijimas. Mūsų ego protui ir “nepatenkintam vaikui” mumyse nelieka nieko kito, kaip tik pripažinti tai, kas iškilo į paviršių ir buvo pristatyta akistaton į suvokimo lygmenį. Jokio kaltinimo ar teisimo, jokios kaltės/ gėdos/ savigraužos, jokios kovos, tiesiog padėkojame vieni kitiems už tai, kad leidome “sužaisti” šitą žaidimą, kad galėtume tai patirti, pamatyti ir išlaisvinti savyje. “Meilė mumyse išlaisvina mus ir išlaisvina kitus.” Tai yra tikros Meilės pasireiškimas. Tai, kas lieka mūsų tarpusavio santykyje, yra tik tyra meilės energija, kaip su bet kuo kitu, aplink mus esančiais. Meilė tiesiog YRA.
 
Nesibaiminkite, jei šios transformuojančios Saulėgrįžos energijos artimiausiu laiku iškels jūsų santykiuose dramas ir konfliktus, kurie išjudins viską jūsų gyvenimuose ir paleis jus nuo tam tikrų žmonių ar vietų. Jūsų buvimas dabartyje, išlikimas ramiam, įsižeminusiam ir subalansuotam, yra viskas, ką jūs turite ir galite geriausiai užtikrinti stresinėse situacijose. Leiskite viskam jūsų gyvenime būti katalizuotam ir išgrynintam, suvokdami to palaimą ir tame slypintį jūsų paties gilesnį, tikrąjį troškimą – poslinkio, pabudimo, augimo. Pakilimas virš ego proto, įsitvirtinimas savo Širdies Erdvėje, reiškia ”galvojimo” nebuvimą, tyrą Buvimo palaimą, buvimą ramybėje.
 
Prisiminkite savo sielų kontraktus. Išmokite matyti kiaurai pro jūsų ”žmogiškumo” perspektyvą. Mes susitinkame vieni su kitais čia tik tam, kad paremtume vieni kitų įžengimą į autentišką galią, leisdami kiekvienam iš mūsų šviesti ir spindėti savo dievišką esatį. Kiekvienas gauna tą sėkmę, kurios jie žino esą nusipelnę; tiktai užtrunka nueiti ilgą kelionę susigrąžinti savo esmės vertinimą. Tai yra tik mūsų ego proto pamiršimas, kuris supainioja mūsų suvokimą apie mūsų tarpusavio santykius. Kuo daugiau ”raizgalynės” santykiuose, tuo daugiau tai reiškia įsipynusio ego. Tai yra neišvengiamas skausmas ir kentėjimas abiem pusėm. Atėjimas į savo Širdis atneša į mūsų tarpusavio santykius lengvumą ir santarvę.
 
Transformuojantis koridorius
 
Ateitis iš tiesų yra šviesi. DABAR yra galimybė visiems paleisti nostalgišką praeitį ir ateiti į naują gyvenimo būdą, kuriant tiksliai tokį gyvenimą bei aplinkybes, kokias mes norime ir kokių mes nusipelnome. Pasirinkimas yra jūsų. Jūs galite pasirinkti viską visiškai iš Naujo. Jūs galite drąstiškai paleisti senąjį gyvenimą, kas apima ne tik jūsų atitarnavusius senus santykius, darbus, namus, daiktus, bet ir jūsų pačių senus įsitikinimus, negatyvius minčių, elgesio modelius, įpročius, ir pajudėti pilnai į gyvenimą iš Širdies, tai yra gyvenimą ramybės, meilės, harmonijos, kūrybinės išraiškos, pilnatvės. Pasirinkimai, kuriuos mes padarysime metų pabaigoje, įtakos tai, su kokia erdve mes pradėsime savo naujuosius metus, ir užduos toną, kaip viskas toliau plėtosis mūsų gyvenimuose.
 
Išmintis mums primena šokti su Gyvenimu, kas yra įmanoma tada, kai mes renkamės mažiausio pasipriešinimo kelią. Kai mes renkamės atsiduoti šiam keliui, pasitikėdami procesu, mes nebežiūrime atgal į praeitį ir mes nekovojome su santykių, kurie mums kėlė širdies skausmą, paleidimu. Dabar ir keletą pastarųjų savaičių jūs galėjote suvokti, kad jūs iš tiesų esate pasirengę labai reikalingiems pokyčiams. Delsimas reiškia energijos eikvojimą ir veda į ”susirgimą”. Tiesa yra ta, kad visi žmonės, situacijos ir įvykiai, kurie prisistato mūsų gyvenimuose, ateina su viena užduotimi – paremti mūsų savi-įgalinimą. Jūs galite įgyvendinti tai, padarydami savo naujųjų metų pasižadėjimu žengti savo naujos, nušviestos ateities, jūsų sielos tikslo kryptimi.
 
Jei jūs tikrai “nežinote”, kas būtų jums ”geriausias” sprendimas, jūs visada galite švelniai užmerkti savo akis, susijungti mintimi su savo Širdimi ir šitoje širdies maldoje kreiptis į jūsų Aukštesnįjį Aš, paprašydami, kad situacija ar klausimas, kurie jums neduoda ramybės, būtų išspręsti aukštesniu lygmeniu visų įtrauktųjų didžiausiai gerovei, leidžiant jums aiškiai pamatyti/ suvokti, kokių žingsnių tai paremti turite imtis jūs. Stebėkite viską, kas pasirodo jūsų akių ir/ arba jūsų minčių lygmenyse, per artimiausias dienas, būdami pasirengę atpažinti.
 

Linkiu visiems ramybės ir tegul užpildo jus magija,

Viktorija