2018 vasario 15 d. Saulės Užtemimas Vandenyje

 

Parašiau šį atnaujinimą prieš dvi dienas, bet ryte jo neberadau kompiuteryje, taigi, vėl viską rašiau iš naujo, kaire ranka, paremdama sugipsuota dešiniąja. Tai tik priminimui, kad mes iš tikrųjų negalime paskubinti, kad dalykai įvyktų, kiekvienam gimimui yra tobulas dieviškas laikas; ir kad meilė nežino apribojimų, jai nėra kliūčių. Kai mes jaučiame ir suprantame, kad kai kurie iš mūsų šiuo metu gali pereiti ne lengviausius laikus savo gyvenimuose, arba mes galime jaustis veikiami mūsų aplinkoje vykstančių dalykų, dabar yra tas svarbus laikas, kai mes turime paremti vieni kitus, dalindamiesi su atjauta ir išmintimi, labiau, nei bet kada anksčiau. Kai mes progresuojame, mes iš naujo atrandame, kad kai kurie iš mūsų atėjome čia būtent šiems laikams, kad paremtume tuos, kurie dabar yra chaose ir kuriems yra sunku ilsėtis ramybėje. Mes matysime, kaip daug naujų ir anksčiau nematytų sielų išeina į viešumą savo subrandintoje šviesoje visiems šviesti, kad visi tie, kurie buvo užmigę, taip pat prisimintų tikrąją šviesą, kuri yra ir visada buvo juose. Šiais didelių pokyčių laikais daugeliui labiausiai reikalingas dalykas yra didesnis aiškumas – žinojimas ir supratimas, kas vyksta, kad viskas, kas vyksta su jais ir aplink juos, yra gerai, į gera, kad jie nėra vieni, kurie tai patiria, ir kad ir tai praeis. Mes, iš tiesų, esame viena šiame Žemės sąmonės pakilimo procese.

Taigi, kur mes esame šioje kolektyvinėje kelionėje dabar?

Prieš jūs pradedate skaityti toliau: kaip visada ir visur, taip ir čia, skaitydami šį, o ir kitus mano parašytus tekstus, ir perleisdami į jus įeinančią informaciją, prašau, naudokite savo pačių atsirinkimą pagal “rezonansą“ ir paleiskite visa kita.

Priešistorė

Nuo Naujųjų metų mes įėjome į visiškai naują šviesos ciklą ir šie metai yra ypatingi visuotiniai 11-ieji metai. Apie tai daugiau jūs galite rasti mano ankstesniuose įrašuose. Juose taip pat rasite apie tai, kad jau antra savaitė mes esame intensyviame laike, vadinamame “pasaže“/ “praėjime“, kai artėjant vasario 15 d. Saulės Užtemimui, mus pasiekia daug įeinančių šviesos kodų. Šie šviesos kodai transformuoja ląstelinę mūsų šviesos kūnų matriksą, kas gali iškelti gilų emocinį paleidimą.

Atminkite, kad tokiu būdu mes toliau valome senus kelius savo kūnuose, savo DNR, paleisdami seną programavimą, praeities žaizdas ir emocijas ir atverdami daugiau erdvės šviesai. Kai plečiasi mūsų sąmonė, mūsų kūnai turi pasivyti. Jeigu jūs jaučiate, kad jus tai liečia (o tai liečia visus be išimties), darykite tai, ką reikia, kad paremtumėte paleidimą ir vidinį balansą, t.y. kad stabilizuotumėte savo protą ir kūną, kas gali reikšti, kad galbūt jums reikia daugiau poilsio arba atlikti keletą stipresnių pratimų, kad įžemintumėte ir įtvirtintumėte energiją. Kiekvienas turi jam unikalius būdus, pajauskite savyje, kas tai yra jums dabar.

Pokyčiai energijoje naujajame cikle

Vienas dalykas, kurį mes galime pastebėti naujoje energijoje nuo Naujųjų metų, palyginus su senuoju ciklu, yra tai, kad mes pajudėjome į didesnę rimtį ir didesnį minkštumą. Mes esame kviečiami ir remiami ilsėtis ir įsitvirtinti meilėje ir ramybėje, kas mes ištikrųjų esame; tai rodo, kad vyksta šerdiniai pokyčiai centriniame kanale.

Sulig šiais pokyčiais, mes taip pat patiriame daugiau Dieviško Moteriškumo energijos, t.y. daugiau Leidimo, Priėmimo ir Buvimo su tuo, kas yra/ kas yra tikra akimirkoje, leidžiant tai, ko mes norime, ateiti į mūsų gyvenimus be pastangų, vien tik per intenciją ir sinchroniškumą, per buvimą atviru ir priimančiu. Tai – iš esmės naujas gyvenimo  būdas.

Šiame naujame cikle mes atsiveriame didesnei tėkmei ir naujoms manifestacijoms – į savo būtį ir į savo pasaulius – daug ramesniu, taikesniu, įžemintu būdu. Pasikartosiu, kad šis etapas daugeliui nėra apie “išėjimą į aukštesnes realybes“ ir apie “buvimą pakilus už žemiško pasaulio ribų“, bet apie Įkūnijimą ir aukštesnių realybių atnešimą bei įtvirtinimą fizinėje realybėje Žemėje. Tai yra tai, ko daugelis sielų laukė ir atėjo į šią inkarnaciją.

Čia į svarbų vaidmenį ateina mūsų saulės rezginio centras, centras, kuriame mes susijungiame su vyriška Centrinės Saulės esme, kuri saugo tai, ką sukuria mūsų moteriškumas, bei manifestuoja tai į fizinę realybę, atėjus laikui. Jei buvote atidūs, praėjusiame cikle buvo daug kalbama apie galios susigrąžinimą ir kai kurie iš jūsų atlikote tai remiančius vidinius pokyčius ir/arba išorinius veiksmus, kad susilygiuotumėte su šiuo kvietimu.

Tai susiję su mūsų valios ir galios energijomis ir liečia tai, kam mes atiduodame savo galią, o taip pat mūsų pačių savo galios baimę. Tiesiog žinokite, kad tai yra paleidžiama iš kolektyvinės sąmonės matriksos. Kai seni pasauliai yra sugriaunami, mes transmutuojame viską, kas mums daugiau nebetarnauja, paleidžiame baimes, kurios mums kliudė stovėti savo tiesoje ir būti tuo, kas mes iš tikrųjų esame.

Vandenis atneša Išsilaisvinimą

Vandenio energija, kuri yra aktyvi šiuo metu, reprezentuoja Laisvę ir atneša mums galimybes įnešti daugiau laisvės į savo gyvenimus – savo saviraišką, santykius ir fizinę realybę. Vandenis skatina atsiverti plačioms perspektyvoms, humanitarinėms idėjoms ir ilgalaikiams prasmingiems tikslams, apjungiant dalykus į visumą. Jis taip pat kviečia Nuotykį, Tyrinėjimą, Unikalumą, Nepriklausomybę, Ėjimą/ Darymą Savo Būdu. Ši Laisvės tema bus aktuali per ateinančius šešis mėnesius, o iš tiesų ir per visus metus priešakyje, kai mes įėjome į naują, Vandenio Erą – Tikrojo Žmogiško Išsilaisvinimo Amžių.

Tamsos Amžiaus pabaiga – Šviesos Amžiaus pradžia. Žmonija tūkstantmečius buvo laikoma “aukštesnių autoritetų“ proto kontrolės ir vergovės mechanizmų priespaudoje, palaikant mus žemuose dažniuose ir blokuojant aukštesnės sąmonės integraciją. Kai iliuzijos uždanga yra pakeliama ir išsklaidoma, į paviršių, į šviesą iškyla daug manipuliacijų ir kuo toliau, tuo labiau bus nebeįmanoma to nepastebėti ir toliau likti to stebėtojais/ dalyviais. Daugybės šviesos darbuotojų sutelktų ir nepertraukiamų pastangų dėka, šiuo metu yra atskleidžiama daug tiesos, kuri anksčiau nebuvo prieinama, bet atminkite, kad jokia tiesa nepasiekia mūsų [sąmonės] anksčiau, nei mes/ mūsų ego-protas yra pasiruošęs tai priimti. 

Naudokite savo sielos išmintį, kad atskirtumėte tai, kas iš tikrųjų ją maitina, o kas palaiko ją vargingoje būsenoje. Tai apima ne tik visą dvasinę realybę, bet visą mūsų fizinę egzistenciją. Tai liečia tai, ką mes dedame į savo protus (mūsų buvimas vertais meilės, džiaugsmo ir malonumo, mūsų sielos dovanos ir galėjimas daryti tai, ką mes mylime, paremiant pokytį, mūsų dvasinis ryšys ir priėjimas prie begalinės gausos ir ramybės…), ir tai, ką mes dedame į savo kūnus (maistas, gėrimai, vaistai, vakcinos…). Kaltinti dėl praeities nėra ko – mes patys su tuo sutikome ir tai leidome.

Rūpinimasis savimi, visais savo egzistencijos lygmenimis, yra prerekvizitas, norint patekti į Laisvės, Ramybės, Gausos, Džiaugsmo ir Meilės realybę, o ir svarbus prioritetas nuolat, nes tik tokiu būdu mes galime atlikti savo nesavanaudišką tarnystę kitiems, kuriai mes esame atėję. Kiekvieno tikslas ir užduotis yra tapti ne tik gebančiu/ galinčiu, bet ir Suvereniu Meistru, įtvirtinti šviesą, kurią mes parsisiunčiame, į savo fizinį kūną. Iš tikrųjų, tik tokiu būdu, mes visi galime pakilti virš savo egoistinių materialinių troškimų ir pajudėti iš senų egoistinių manipuliatyvių tendencijų į mylinčią ir įgalintą visuomenę. 

Kaip mes sugrįžtame į savo Meilės Galią

Mes vystomės ir mes prisimename, kad buvimas meile ir ramybe, kas mes iš tikrųjų esame, yra brangiausia ir didžiausia vertė, kurią mes šiais laikais galime padovanoti sau ir vieni kitiems. Mes pagerbiame savo dovanas ir apkabiname pasitikėjimą, kad mes esame saugūs daryti tik tai, kas mums leidžia būti ta meile ir ramybe, kas mes iš tikrųjų esame, tokiu būdu paremiant ne tik kitus, bet ir save. Kai mes suvokiame, kad mūsų misija nėra apie “pasaulio išgelbėjimą“ savo pačių energijos kaina, mes priimame sprendimus ir imamės žingsnių, kurie išreiškia pagarbą sau ir kurie remia visų aukščiausią gerovę. Tai yra mūsų sąmoningas pasirinkimas paremti kitus iš tyros ir suverenios besalyginės meilės sau ir visiems erdvės, suvokiant, kad mes esame viena

Naujame etape mes išmokstame paremti save ir kitus, neaukojant savęs. Mes darome tai per meilę sau ir per galios susigrąžinimą, kai mes paleidžiame praėjusio ciklo savęs sabotažo modelius, įpročius, baimes, savidestrukcinį elgesį, genetinį programavimą, iš tėvų gautą auklėjimą, toksiškus santykius, tamsiųjų jėgų manipuliatyvias taktikas ir savo pačių veikimą iš ego. Mums niekada nebuvo lemta dirbti iškrypusiu “darymo“ režimu, kai mes nejaučiame jaudulio to daryti. Taip pat, mes nesame čia tam, kad atliktume darbą už kitus – mes galime parodyti, kaip tai padaryti, bet kiekvienas turi dirbti su savimi pats. Mes kuriame pokytį, sąmoningai pasirinkdami paleisti darbus, kurie nerezonuoja su mumis ir kurie neremia mūsų, ir mes kuriame darbus, kur mes dirbame iš meilės ir džiaugsmo paremti kitus, bet ne iš poreikio gauti pragyvenimui.

Iš tikrųjų, tai mes neturime pasirinkimo laikytis “senųjų“ būdų: mes suvokiame, kad energijos, bet kokioje formoje, prigimtis yra nuolat tekėti; mes matome, kad jei mes sulaikome savo dovanas, energijos tekėjimas nutrūksta, ir kad mes gauname tik tada, kai mes atiduodame. Viskas ir visi yra susiję tarpusavyje. Pinigai ir gausa mums ateina, kaip natūralus rezultatas, kai mes besąlygiškai dalijamės su visais, atpažįstame lygų dieviškumą visuose ir viskame, pripažįstame savyje savo dovanų vertę ir savo buvimą vertu, ir esame dėkingi už tai, ką mes duodame, ir už tai, ką mes gauname. Dvasinė/ dieviška energija, niekam nepriklauso, mes nenustatome vertės tam, kuo mes dalijamės, mes gaunane atlygį už savo laiką ir energiją, kuriuos mes investuojame.

Aukščiausios moralės atkūrimas

Žemėje kuriasi “naujoji dieviškų žmonių rasė“. Pasakymai, kad “mes nesame tobuli“/ “esame tik žmonės“, yra senojo ego pasiteisinimai, kad jis galėtų tęsti savo egoistinius darbus. Mes paleidžiame savo žmogiškumą, kad mes galėtume toliau vystytis ir būti tuo, kas mes iš tikrųjų esame. Mes atsitraukiame iš manipuliatyvinių masinės sąmonės dažnių ir pradedame veikti, kaip sąmonę keliantys. Mes pakylame virš savo asmeninių istorijų ir veikiame, kaip kelrodžiai, skleisdami savo tiesą ir paremdami visus, nekuriant atskirties, bet vienijant. Mes esame čia, kad atkurtume aukščiausią žmogišką moralę, kur mes gyvename, kaip sąmoningos, mylinčios ir atjaučiančios būtybės, kiekvieną dieną, kiekviename susidūrime, kiekvienoje situacijoje. Mes nuolat stebime, ką mes mąstome, ką mes sakome, ir ką mes darome, prisiimdami savo indėlį ir atsakomybę už savo ir kolektyvinę realybes. Mes renkamės nebemaitinti baimės, dramos ir iliuzijos, būti savo neutralume, atsiliepti su meile, atjauta ir švelnumu, ne iš ego, be kovos, per atleidimą, suvokdami, kad „visi yra tik sielos, kurios pamiršo, kas jie iš tikrųjų yra, kad galėtų vaikščioti žeme, kaip žmonės“, ir kad „viskas, ką jie bando mums padaryti, yra tik pasąmoninės žaizdos, kurių jie dar nepagydė“.


Kaip galite jausti ir atpažinti, visa tai yra apie meilę, dievišką meilę, kuri apima daugiau, nei meilę savo mylimajam ir savo “artimui“. Tai yra Kristaus Sąmonė, įeinanti į mus ir per mus, ir pasklindanti į visas puses ir per visus mūsų egzistencijos lygmenis.

Su dabartinėmis energijomis yra labai gražiai besiplečianti, palaiminga širdies zona. Ilsėkitės savo buvime ir šioje minkštoje energijoje, pastebėdami pokyčius, vykstančius jūsų kūnuose, ir pasitikėkite, kad viskas jūsų darbui ir gyvenimui atsiskleis dievišku laiku.

Šis atnaujinimas atneša jums šiek tiek paramos, kai jūs judate į savo naują ciklą, bet jūs patys esate savo vedliai, kai jūs susijungiate su savo sielos išmintimi, kad galėtumėte atnešti į pasaulį savo dovanas.

Jei norite tolesnės paramos, prašau, susisiekite su manimi, taip pat patikrinkite paslaugas ir renginius žemiau:

  • Retritas tik moterims  „Sugrįžk Namo, Deive“ – Moteriškos Sielos Įkūnijimas ir Įgalinimas per subalansuotą sąjungą su Vyriškumu viduje ir išorėje.
  • Privati „Sielos Sesija“ – per Skype arba Zoom, arba gyvą susitikimą Lietuvoje.

Palaiminimai ir Meilė/ Šviesa,

Viktorija

Jūs galite sekti ir pamėgi mus čia: