4 žingsniai, jaučiant nerimą / baimę, ir kaip mes kuriame naujas realybes

Pirmas žingsnis: Daugeliu atveju, nerimo / baimės pojūčio jausmas yra juntamas todėl, kad yra bandoma nukeliauti į ateitį ir “egzistuojama“ / projektuojama ten, joje.

Prisimenate, „praeities jau nebėra, ateities – dar ne“. Realybė vyksta čia ir dabar. Kai jūs galvojate apie ateitį, jūs esate ir kuriate ten, kur dar nieko nėra, įskaitant ir pagrindą / pamatą, ant kurio jūs galėtumėte egzistuoti. Įsivaizduokite, ateitis yra vakuumas, tuštuma, nėra, ant ko jums pastatyti kojos, o jūs bandote ten atsistoti. Pirmiausia, jūs turite sukurti tai, ant ko jūs galėtumėte stovėti. Todėl pirmasis žingsnis, jaučiant nerimą / baimę, yra sugrąžinti dėmesį / “partempti save“ į dabarties akimirką.

Būkite čia. Padarykite keletą įkvėpimų ir iškvėpimų.

Antras žingsnis: Iškart po to, kai sugrąžinote save į dabartį, į dabarties momentą, jums yra reikalinga tvirta, saugi vieta, kur jūs galėtumėte įsitvirtinti / “įleisti savo inkarą“.

Jūs (jūsų esatis / savastis) esate daugiau, nei šis fizinis kūnas. Jūs turite savo energetinius kūnus ir energetinį lauką, kurie išsiplečia daug toliau už jūsų fizinio kūno ribų. Kai jaučiate baimę, nerimą ir stresinėse situacijose, jūsų energijos laukas tampa disharmoningas, “išbalansuotas“ ir “išsibarsto“ erdvėje. Jums reikia tučtuojau jį “surinkti“ ir patalpinti savo energiją atgal į savo žemišką indą, fizinį kūną.

To neužtenka. Kad saugiai įsitvirtintumėte savo fiziniame kūne, jums reikia konkrečios vietos jūsų fiziniame kūne. Saugi ir sakrali vieta jums jūsų kūne yra jūsų Širdis. Širdis yra jūsų užuovėja, jūsų namai jūsų fiziniame kūne. Taigi, sugrąžinę save vidun, eikite (perkeldami ten savo dėmesį) tiesiai ir tiksliai į savo Širdį ir gilyn į savo esaties centrą, iki pat savo Dieviškosios Kibirkšties, jei galite ją apčiuopti.

Ji yra jumyse. Jūs galite ją pajausti. Jei galite ją pajausti, susijunkite čia. Čia yra jūsų asmeninis dvasinis ryšys, prieinamas jums bet kurią akimirką. Čia jūs galite jausti.

Trečias žingsnis: Kadangi protas yra linkęs blaškytis, neilgai trukus jūs pastebite, kad jūs vėl “plaukiojate ore“, “lenda įvairios mintys“ ir vėl kyla baimė. Kai sugrąžinote Save į savo Širdį ir įleidote savo įnkarą joje, jūsų protui taip pat reikia kažko, už ko jis galėtų “užsikabinti“, kad jis galėtų nurimti, būti ramus.

Duokite jam ką nors. Ką jūs galite jam duoti? Dauguma iš mūsų esame išmokyti ir įpratę suteikti proto nusiraminimui viltį, žadėdami, kad “viskas bus gerai“ („Viltis yra mano Sielos inkaras, tvirtas ir saugus“). Siela turi būti labai pažengusi, kad ji galėtų Žemėje išsiversti tik su viltimi (kadangi tokių tėra mažuma, dauguma neišsiverčia:)).

Daugybei dabar gyvenančių ant Žemės, viltis yra geras inkaras tik tai akimirkai – įžiebti Sielai, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje pasirodo nepakankamai efektyvi, nes nėra apčiuopiama. Taip pat, viltis yra susijusi su ateitimi, su kažkuo, kas gali įvykti arba neįvykti ateityje. Taigi, viltis vėl pakabina Sielą ore, dėmesį perkeliant į ateitį, kur nieko nėra, ir protui atveriamos galimybės toliau kurti iliuzijas – lūkesčius, atitraukiant jūsų dėmesį nuo to, kas yra čia ir dabar.

Jūs matote, kad ilgiau taip gyventi mes negalime, mums reikia ne tik egzistuoti, mes esame atėję čia pilnai gyventi, kurti ir klestėti. Tokia yra kiekvieno Dieviško Žmogaus teisė ir Naujos Žmonijos ateitis. Realybė yra kuriama čia ir dabar, tai yra vienintelė vieta, iš kur jūs galite kažką sukurti (pirmas žingsnis).

Jūsų protas yra gerai išlavintas protas, turi puikius įgūdžius, įgytus dar jūsų ankstesnėse inkarnacijose. Kai kurie tarp jūsų, esate sielos, kurios gyvenote Žemėje Lemūrijos ir Atlantidos (ir ankstesnėse) civilizacijose, kur jūs buvote realybės projektuojai, ekspertai architektai. Jūsų protas iš prigimties yra kūrėjas, statytojas, plačių užmačių, linkęs numatyti toli į priekį. Ir tuo pačiu didelės apimtys jį gąsdina. Proto talpa yra ribota. Jis paprasčiausiai nesugeba tiek aprėpti.

Kai planuojate ateitį, kuriate į priekį, nusimatote tikslus, kuriuos jūs norite pasiekti, skaidykite savo kelionę, jos maršrutą į mažas atkarpas (angliškai tai yra vadinama “baby steps“) ir apsiimkite susitelkti daryti tai, kas yra čia ir dabar, tai yra tai, ką jūs dabar galite daryti. Apsidairykite. Paimkite tai, kas yra čia ir dabar. Darykite tai. Įveikite tai. Įsivaizduokite didelę pelkynę su joje išmėtytais akmenimis, kurią jūs turite perbristi. Kelias atsiskleidžia tik juo einantiems. Kai jūs užlipate ant pirmojo akmens, esančio priešais jus, jums pasirodo kitas. Dirbkite su tuo.

Ketvirtas žingsnis: Kaip jūs jau žinote iš savo ankstesnės patirties, baimė taikosi įsmukti net ir jums esant čia ir dabar. Ribotą tridimensinį protą baugina nežinia. Jam baisu, jis bijo. Jis norėtų viską matyti/ žinoti iš anksto, o šioje realybėje taip tiesiog neveikia. Jūsų gyvenimo planas su jame numatytais įvykiais, situacijomis ir asmenimis jums atsiskleidžia dievišku laiku, tobulai, akimirka po akimirkos. Ramus protas yra pasitikintis protas. Jei jūsų protas nėra ramus, vadinasi, tikriausiai, „šlubuoja“ / nėra tvirtas jūsų tikėjimas (galite patikrinti tai).

Jūsų protas pradeda bijoti – jis pradeda jus gąsdinti. Kadangi iš prigimties jis yra fantazuotojas, vizionierius, jis pradeda kurti ir vystyti gausybę “potencialių“ istorijų ir galimybių, kurios neturi pagrindo – yra pagrįstos baime ir todėl savaime yra iliuzinės (baimė yra iliuzija, t.y. tai, kas netikra, kuriama proto). Kuo daugiau jūs patikite proto bauginimais ir gąsdinimais, leidžiatės jo įtikinamas, kad tai “gali nutikti“, tuo daugiau jis jus gąsdina. Kai tik jūs pasiduodate baimei, jūs tampate jos auka, sučiupo, pagavo.

Baimė yra žemiausio vibracinio dažnio energija. Tokioje energijoje tik ir tegyvena “pabaisos“ – tai yra būtybės, kurios nieko kito nedaro, kaip tik gąsdina, baugina ir ieško aukų, kad galėtų maitintis jų energija ir daugintis. Joms ypač patinka Šviesios, jaunos , „nepatyrusios“ ir jautrios sielos. Tai yra joms tikras lobis, puota. Jūs norite kaipmat, tučtuojau, kaip galite greičiau pasitraukti iš šitos vietos!

Neženkite ten. Paprasčiausiai neikite ten. Užuodėte baimę, žingsnis atgal ir eikite lauk iš ten. Kartokite 1-2-3 žingsnius. Dabar jūs esate ypač svarbiame, jums individualiai ir visiems kolektyviai, laike, kur daugelis iš jūsų bandote užsikabinti už kažko, kas jus ištrauktų iš žemų tankių vibracijų, jūsų sielos yra ištroškusios ir ieško šviesos. Baimė žemina jūsų energiją, iškart numuša žemyn tai, ką jūs savyje gražaus taip sunkiai užauginote, sukūrėte per pastaruosius metus ir dabar kaip niekada anksčiau branginate ir puoselėjate. Atsigręžkite į šviesą, ieškokite to, kas jus įkvepia, kas jus džiugina, ieškokite grožio. Tai yra energija, kuri jus kelia.

Pasitikėkite savimi. Jūs esate Dieviškas. Jūs esate Išmintis, Galia ir Meilė.

Myliu jus,

Viktorija

Jūs galite sekti ir pamėgi mus čia: