7 dalykai, kuriuos turite daryti, kad patektumėte į Naująją Žemę

Dabar – Visatos ir jos ženklų metas. Laikas, kai mes, kolektyviai, pasislenkame į naują sąmonės lygmenį. Mes judame į ‘Naują Erą’ ir ‘Naujos Žemės’ realybę, dar vadinamą 5 Dimensiją. Sulig tuo, mes pereiname į spiralinį laiką vietoj linijinio, kur sueina daugybė laiko juostų ir paralelinių realybių ir viskas vyksta vienu metu ‘Dabar’. Tos dienos – kenčiant, dirbant, planuojant, nustatant tikslus, ruošiantis ir kovojant, baigėsi. Dabar mes, kolektyviai, pereiname į karalystę Visatos dėsnių, kurie visada buvo mums padėti, tik, pagaliau, mes, kaip žmonija, atsiveriame juos priimti ir jais patikėti. 

Niekas negali priversti niekieno patikėti kuo nors. Tu tiki tuo, kuo tu nori tikėti. Tai, su kuo tu susilygiuoji, tampa tavo realybe. 5 Dimensijoje yra atviros širdys ir išplėsti suvokimai. Kartu, per visą pasaulį, mes surenkame puzlės dalis, kurios atrodė nesuprantamos, ir, visgi, dabar tai tampa suprantama, juolabiau, tai atsiskleidžia mums, kaip mus ‘vienijanti’, mūsų visų ‘viena tiesa’, vedanti mus į mūsų išsilaisvinimą. ‘Sena Žemė’ ar ‘Nauja Žemė’ – kokie yra skirtumai, kad žinotum, ką pasirinkti?

Pakankamai ilgą laiką visame pasaulyje valstybių valdžios buvo paėmusios visą kontrolę ir laikė ‘valdžią virš žmonių’; taip pat, religijos turėjo ‘gąsdinančią būtį’. 3D matriksos sistemos konstrukte mes nebeturėjome savo pačių balsų ir buvome priversti susidurti su korupcija, apgaulėmis, neapykanta, skurdu, ligomis, mirtimis ir visomis kitomis įtakomis, kurios mūsų pasaulyje ir pasauliuose sukėlė nuolatinius konfliktus ir neramumus. Tas karas tebevyksta iliuzijos pasaulyje kiekvieną dienos sekundę.

Tuo tarpu, kai visa tas negatyvumas vyksta fizinėje plotmėje, internetas tampa visiškai ‘nauja dimensija’. Meilė, dvasingumas ir ryšys ‘už proto ribų’ plinta tarp žmonių ir skleidžiasi visą pasaulį aprėpiančiame tinkle, tarsi nevaldoma ugnis. Milijonai ‘ištroškusiųjų’ tai apkabina.

Metas būti ‘unversaliu’, arba, ‘visuotiniu’, yra Dabar, kaip niekada anksčiau. Gyvybiškai svarbu yra kelti savo vibracinę energiją, kad visas pasaulis virstų taikesne planeta. Kiekvienas prisidėjome paversti ją žalinga mums patiems. Tiktai mes galime pakeisti ją į kažką gražaus, kas  atneštų mus į egzistenciją drauge  meilėje, harmonijoje ir taikioje palaimoje.

Šiame laike mes sparčiai judame didesnio dvasinio pabudimo link dėl svarbios priežasties. Vienintelis dalykas, kuris yra likęs mums, kaip žmogiškoms ir dvasinėms būtybėms Žemėje, tai padaryti esminį poslinkį savo energijoje ir transliuoti ją į kažką fiziniame, formų pasaulyje, kas galėtų duoti Žemei vien tiktai naudą, vertę turinčią ‘pridėtinę vertę’.

Tai kaip mes tai darome ir ar ši ‘utopinė realybė’ yra įmanoma? Bet kas ir viskas yra įmanoma. Tai yra mūsų atsakomybėje leisti ‘Visagalio Kūrėjo Šaltinio’ energijai pasireikšti per mus ir kurti magiją, meilę, ramybę, gausą ir klestėjimą Žemėje. Mes turime Laisvą Valią sukurti ką norime. To nesuvokiant, atmetant savo Kūrėjo prigimtį ir/ ar atsisakant savo sugrįžtančių prarastų dieviškų galių,  kuriamos streso ir kančios realybės.

Tai nėra lengva ir neįvyksta per vieną naktį (nors per naktį didžiulės transformacijos gali įvykti). Pasaulis netapo toks, koks yra, su viena diena. Tai yra viso tavęs – kiekvieno paties asmeninio įspareigojimo sau ir atsidavimo savo indvidualiai kelionei pareikalaujanti kolektyvinė kelionė, su daugybe ‘pirmyn’ ir ‘atgal’. Su praktika ir kantrybe, mes galime padaryti šį pasaulį gražia planeta, kokia ji kadaise buvo, ir ateiti į ‘Rojus Žemėje’ egzistenciją už matriksos.

1. Pradėkite į viską žiūrėti per ‘energijos’ prizmę

Viskas, ką jūs matote arba jaučiate, yra energija. Tai yra energija, kuri gali būti transformuota į materiją. Viskas, ką jūs matote aplink save turi tam tikrą sąmonę. Viena iš priežasčių  kodėl jūs esate Žėmėje, yra patirti ir plėsti savo sąmonę.

2. Būkite čia ir dabar

Gyvenkite tik šioje akimirkoje. Akimirkoje, kur vienintelis dalykas, kuris yra svarbus, yra dabartis – jūsų gyvenimas, jūsų sveikata, jūsų aplinka, žmonės aplink jus ir meilė, kuri jus užpildo. Mums nereikia jaudintis dėl rytojaus ar nerimauti dėl vakar. Baimė, kuri jumyse sukyla, ateina iš čia – kai jūs nuklystate ir esate „kažkur„, bet ne čia ir sdabar. Nėra kitos „vietos” jūsų egzistencijai – būkite čia dabar. Tik dabartyje būdamas, jūs galite jausti tikrą laimę, buvimo palaimą. Praktikuokite tai su viskuo, ką jūs darote.

3. Viskas yra laikina

Darbai, šeima, ligos ir pats gyvenimas – niekas nėra pastovu. Mes visi esame čia laikinai ir viskas, ką mes jaučiame ir per ką pereiname, yra taip pat laikina. Supratimas ir vertinimas, kad dalykai nėra ilgalaikiai, primena mums mylėti čia dabar. Būkite palaiminti, būkite ramybėje ir būkite gausoje Dabar. Atverkite savo energiją vien tiktai meilei, džiaugsmui ir ramybei. Leiskite jūsų jausmams jus vesti.

4. Visi už vieną ir vienas už visus

Mes visi esame čia lygūs. Naujoje Žemėje, 5D, Vienio (Kristaus/ Krištolinės) Sąmonės, realybėje, mes egzistuojame, kuriame ir sąveikaujame iš šitos suvokimo vietos. Mes visi kvėpuojame tą pačią erdvę. Mes visi gyvename kartu ant šios didelės planetos. Mes visi turime tokias pat svajones ir egzistenciją. Mes visi gimstame, mes gyvename ir tada mūsų kūnai miršta. Vienodai. Kuo greičiau mes tai suvokiame, tuo greičiau mes galime  ir pradedame mylėti vieni kitus.

5. Darykite tai, ką jūs mylite, ir viską darykite su meile

Nesvarbu, kas tai yra: darbas, apsipirkimas kasdienių produktų, skalbimas, pagalba nepažįstamajam, pasivaikščiojimas su šunimi – įsitikinkite, kad darote tai su meile, kurią jūs jaučiate jūsų širdyje. Kuo daugiau meilės jūs turite ir jaučiate, tuo labiau vibruoja jūsų energija ir pasiekia kitus. Visa yra apie tai, kaip bebūtų, tiesa? Paslinkti energiją į Suvienytos Meilės lauką.

6. Prašykite, tikėkite ir gaukite

Visuotinis traukos dėsnis. Ir jis veikia. Visata jums suteikia bet ką, ko jūs norite, tol, kol jūs tikite tuo ir tai jaučiate. Mes skleidžiame visatos dėsnius aplink pasaulį dėl paprastos priežasties – kad kuo greičiau žmonės suvoks, jog jie gali viską, ko jie nori, liūdesys, skausmas ir kentėjimas išsisklaidys iki tokio taško, kad jie neegzistuos. Mes neturėsime kautis dėl to, ko mes norime, ir gyvenimas begalinėje Dievo/ Šaltinio ramybėje bei gausoje, mums bus pasiekiamas. Kantrybė, pasitikėjimas Dievišku Laiku ir aukštesnis supratimas, kaip visa tai veikia, yra būtina. Naujoje Žemėje tai yra dieviškai prižiūrima. 

7. Vidinis darbas su savimi yra būtinas

Naujoji Žemė, arba 5-oji dimensija, kaip tai vadina kai kurie, yra čia ir dabar, ir aplink visą pasaulį. Ji yra atvira ir prieinama visiems, kurie yra pasiruošę apie ją sužinoti ir ją apkabinti. Ji yra jūsų širdyje ir jūsų prote. Naujoji Žemėje yra karalystė, egzistuojanti dažnyje. Šie dažniai yra aktyvuojami jūsų DNR. Tai yra įmanoma, kai jūs pašalinate viduje atskirtį, visus iškraipymus, traumas ir trūkumą viduje, ir įkūnijate meilę, šviesą, ramybę viduje. Tai yra Tikrojo Aš, Aukštesniojo Aš, Šviesos Kūno Įkūnijimas ir tai dabar vyksta visiems. Kaip tai vyksta jumyse, priklauso nuo to, kiek savo Šviesos jūs aktyvuojate.

Tai yra visiškai transformacinis procesas, kuris apima viską, ką jūs darote. Į egzistenciją Naujoje Žemėje ateinama per įsipareigojimą sau ir atsidavimą savo kelionei ir sau, pagerbiant savo Fizinio Šviesos Kūno aktyvacijas ir integracinį procesą. Svarbiausias dalykas visiems yra pasitraukti iš kelio, kuris yra sunkiausias visiems iš mūsų. Tai yra leidimas Aukštesniajam Aš vesti mus, kitaip, ego ‘paaukojimas’/  atsidavimas į Aukštesniojo Aš rankas. Tai yra būtina.

Kai mes savo noru Laisva Valia padarome šį pasirinkimą savo viduje, mes pasakome: „Dievo Valia yra virš manęs”. Tai reiškia, kad nuo šiol niekas kitas neturi galios virš jūsų ir jūsų gyvenimo, aktyvuojasi Visatos plano veikimas, kuris apima jūsų paties dvasinį tikslą, kuris reiškia jūsų individualų dvasinį išsipildymą. Neįmanoma tarnauti „dviems dievams”. Mes visi pasirenkame, kam mes tarnaujame:  tai yra arba ego, arba Dievas. Daug žmonių to baiminasi ir vengia be pagrindo, nesuvokdami, kad kitu atveju valdžią virš jų galvos ir jų gyvenimuose gali perimti kas tik nori ir nebūtinai „gerais” tikslais ir/ arba remiant jūsų didesnę gerovę. Tai yra vergystė/ vergovė ir įvairiausių tipų manipuliacijos, kurias žmonija patiria daug tūkstantmečių iki šiol.

Atiduoti save į Aukštesniojo Aš rankas tai reiškia kilti sąmonėje, evoliucionuoti visomis prasmėmis ir patirti Dievo Karalystę Žemėje, kurią jūs patys  pradedate bendrai kurti su kitais bendrakūrėjais su Dievu Šaltiniu, dabar. Jūsų gyvenimas įgauna kitokias formas ir išraiškas. Tokiu būdu Žemėje gali būti ir yra įgyvendinamas Dievo Planas, kuris atsiskleidžia su kiekviena dabarties akimirka nauju pavidalu. Tie, kurie šito negerbs, nesupras, priešinsis, matydami tai, kaip nugalintį (nugalinantį) jų žmogiškuosius aspektus, gaus ‘pataisymą’, paremti šį susilygiavimą iš naujo. Tai yra tai, kur yra patiriamas skausmas ir ateina kentėjimas.

Kuo greičiau mes visi suprasime visa tai, kad pasaulis yra gražus, kad mes visi esame Viena, ir kad viskas turėtų būti daroma su meile, tuo greičiau šis pasaulis taps visiems labiau mylinčia vieta gyventi. 

Malda, kuri padės atkurti susilygiavimą:

„Dievo Valia yra virš manęs. Aš gyvenu Dievo Kūrėjo Šaltinio begalinėje meilėje, ramybėje ir gausoje. Dievo Šviesa pripildo mane ir mano gyvenimą. Aš esu palaiminta (s), Aš esu palaiminta (s), Aš esu palaiminta (s). Amen.”