Apie paleidimus sąmonės evoliucijoje

Bene sunkiausias dalykas šioje kelionėje yra paleisti. Ir, visgi, mes turime nutraukti ir paleisti bet kokius prisirišimus. Tai – vienintelis būdas aukštyn. Jūs norite būti laisvi ir takūs, kiekvieną momentą, kad galėtumėte nuolat prisitaikyti prie patirties.

Norėsite kilti – turėsite paleisti

Visur aplink mus yra trigeriai, kurie mus veikia paleisti iliuziją. Aplinkybė po aplinkybės mes turime paleisti visus prisirišimus. Kiekvienas dalykas jums pats parodys, kad jūs esate prie jo prisirišę. Tai gali būti prisirišimai prie darbo, dienotvarkės, įsitikinimų sistemų, pinigų, troškimų, rezultatų, žmonių, namų, vietų…

Bet kas, ko jūs laikysitės, prisistatys „negražiu“ dalyku, skausmingu būdu – kitu atveju mes toliau mėgautumėmės. Mes darome pasirinkimą, ar mes niurkdomės senuose pelenuose, ar transformuojame tai.

Sunkiausias dalykas paleisti daugumai yra prisirišimas prie asmenų. Mes esame sudarę sielų sutartis su žmonėmis šiam gyvenimui. Kai kurie santykiai yra trumpalaikai, kai kurie – ilgalaikiai. Žmonės ateis ir išeis. Davė, gavote pamoką, atsiskyrėte ir galbūt jūs niekada daugiau jų nepamatysite. Jūs pritrauksite kitus žmones pagal savo vibracijas. Jūsų sapnas nuolat keičiasi.

Mes nesilaikome įsikabinę santykių. Mes paleidžiame santykius, jei taip prašo tėkmė ir mūsų judėjimas į priekį. Mes atsitraukiame, nes mūsų dažnis kyla, o jie stovi ten pat (net jeigu yra pabudę). Jūsų užduotis yra kelti vibracijas savo kelyje.

Kodėl mes paleidžiame tuos, kuriuos mylime?

Jūs esate patyrę, kai žmonės kažko iš jūsų tikisi, turi prisirišimą prie jūsų, kad jūs jiems kažką duotumėte, jūs jaučiate spaudimą. Jūs gerai žinote, kaip tai jaučiasi. Štai kodėl šioje kelionėje mes darome pasirinkimą paleisti tuos, kuriuos mes mylime, iš meilės. Mes neužkrauname jiems, jų energetiniam laukui savo prisirišimo naštos. Mes duodame jiems laisvę.

Mes ir toliau mylime žmones, kurie yra mūsų gyvenimuose, bet mes nesame prie jų prisirišę. Mes nieko iš jų nesitikime, mes mėgaujamės jų kompanija be lūkesčių, mes patiriame juos, mes vertiname juos tokius, kokie jie yra, mes duodame jiems savo meilę ir būtį. Mes suvokiame, kad kiekvienas turi nueiti savo kelią ir pats apsimokyti būti galintis. Mes galime paremti kitus tol, kol jie gali būti nepriklausomi ir padėti savo visuomenei savo unikaliu būdu.

Tai yra didelė dovana, kurią mes galime padovanoti vieni kitiems. Jūs priimate savo draugus, vaikus, tėvus, kiekvieną sielą, kaip Kūrėjo/ Šaltinio aspektą, tokius, kokie jie yra.Jūs tiesiog vertinate asmenį, kuris ateina į jūsų gyvenimą, be kontrolės, be bandymų jį pakeisti, be lūkesčių dėl to, kokie jie turi tapti ir ką jie turi daryti gyvenime. Jūs juos sveikinate ir priimate tai, kur jie yra savo kelyje. Yra abipusė meilė ir pagarba vienas kitam. Tyra energija, kuri mus išlaisvina.

Ką mes darome su atsiskyrimo skausmu?

Skausmas yra žmogiška patirtis. Neremiamas skausmas yra gili, tamsi patirtis, atskirtis/ izoliacija. Yra vienintelis būdas per tai pereiti: mes sąmoningai einame giliai iki skausmo šerdies, mes žiūrime į kiekvieną dalyką, kuris dabar yra, ir mes atrandame, kad mūsų prisirišimas yra kažkas, ko mes neduodame sau. Tada mes pradedame tai duoti sau, per meilę. Visos patirtys iki tol, jus ves į šitą suvokimą. 

Tai, ko mums reikia, yra viduje, ne išorėje. Užduotis mums visiems yra paleisti tarpusavio priklausomybes ir manipuliacijas, transformuojant atskirtį. Mes ateiname į suvokimą, kad visa tai niekada nebuvo apie kažką mūsų išorėje, bet apie vidų. Išorė – tik trigeris, kuri parodo mūsų  prisirišimą prie [mąstymo/ elgesio] modelio, kad kiti turi patenkinti mūsų poreikius. Jei tai neįvyksta, tai sukelia skausmą.

Kai jūs einate vidun, jūs surandate tiesą jūsų prisirišimų, t.y. ko jums trūko, ko jūs nedavėte sau: aukojote save, gyvenote trūkume, rūpinotės kitais, vietoj to, kad duotumėte meilę sau, pasitikėjote jais, kad jie jums duos kažką, ko jūs pats sau nedavėte.

Jei jaučiate skausmą ar emociją dėl kažko, kas įvyko (ar neįvyko) išorėje, patraukite patirtį, negalvokite apie tą situaciją/ dalyką/ asmenį, būkite su ta emocija, būkite su skausmu, kuris jumyse vyksta, be siužeto linijos. Pajauskite skausmą, pyktį, liūdesį, emociją, kuri yra – tai yra energija, tam tikro dažnio energija, mes tik įvardiname tai, kad atskirtume. Būkite su tuo ir jauskite tai – energiją, kuri juda jūsų kūnu, ir ji jus palieka toje akimirkoje. Energija yra išlaisvinta.

Reikės daug laiko „nukabinti“ save nuo kažko ir “išsilaižyti“ visas žaizdas, kol jūs esate laisvas nuo prisirišimo ir jumyse yra neutrali, rami, harmoninga vieta ir žinojimas, kad jūs galite mylėti save ir duoti sau. Jūs galite duoti sau. Visada. Niekas kitas nežino jūsų poreikių.

Daug Meilės,
Viktorija

Jūs galite sekti ir pamėgi mus čia: