Aš apkabinu Magiją ir įsileidžiu Stebuklus

Rytoj Mėnulio Pilnatis. Sulygiuotai, aukštieji lygmenys paskatino didelį paleidimą.

Prisiminkite susilygiavimo per vibraciją galią ir savo gebėjimą intencijos pagalba padaryti poslinkį savo energijoje akimirksniu.

Pastebėkite, kas jūsų gyvenime yra pasirengę būti paleista, kas jau atitarnavo savo dalį jūsų kelionėje, su kuo metas atsisveikinti. Palanku atlaisvinti erdvę naujam.

Kai mes tai darome, mes išjudiname savo energiją, suteikdami jos judėjimui naują kryptį. Tai – neišvengiamas patirties pakėlimas į naują lygmenį.

Tai negali įvykti jokiu būdu, laikantis dalykų. Neleiskite protui jūsų atitraukti ar stabdyti. Įsileiskite tėkmę ir plėtimąsi.

Dėl įeinančios šviesos šiuo metu transformuojasi jūsų šviesos kūnai, iš naujo aktyvuojami jūsų energetiniai centrai, persitvarko jūsų visa energetinė sistema, pravalomi jūsų DNR įrašai. Tai gali iškelti praeities įrašus giliam paleidimui. Jeigu kažkas iškyla ir reikia paverkti, nebeužlaikykite, leiskite sau paverkti.

Stipriai aktyvuojamas ir išplečiamas širdies energijos laukas, ypač aukštosios širdies centras, jungiantis širdies centrą su gerklės centru, paremiant grakštų plėtimąsi į esaties laisvą ekspresiją, sulygiuotai su sielos tiesa ir tikslu.

Jūs galite norėti tai patikrinti savo energijos lauke.

Medituokite, naudodami kristalinę-Kristaus šviesą per visą savo lauką, kad subalansuotumėte valymosi procesą, pajaustumėte palaimą ir paremtumėte atnaujinimo integraciją.

Pagerbkite save.

Gerkite daugiau vandens paremti savo šventą transformacijos procesą.

 

Meilėje ir Šviesoje,

Viktorija