Žiemos Saulėgrįžos Palaiminimai

Žiemos Saulėgrįža (12.21) – tai yra Auksinis Išėjimas, Kosminiai Vartai, per kuriuos mums tampa prieinami aukštesni Šviesos dažniai. Tai yra labai galingos naujos energijos kriokliai, besiliejantys iš Galaktikos Šerdies. Tai, ko trokšta jūsų šerdinė Savastis šiame potencialiame kosminiame momente, tai pakviesti šio Portalo šviesos kodus įsilieti į jūsų kūną, persmelkiant jūsų visas ląsteles ir pripildant jas šia dvasine šviesa, Dieviška Meile. Jums tereikia išreikšti šią intenciją, pilnai atsiverti protu ir kūnu šiam kosminiam šviesos antplūdžiui ir leisti šiai dieviškai aktyvacijai jumyse vykti. Tai jus atnaujins iš esmės. Mes esame atnaujinami į buvimą Naujais Žmonėmis būtybėmis, kuriais mums lemta būti. Saulėgrįža yra ypač svarbi, nes užtvirtina visų metų transformaciją ir suveda tai kartu į mūsų sąmonę. Metas tai integruoti.
 
 
Energijos, kurios gali dabar žaisti jūsų gyvenimuose
 
Saulėgrįžos momentas yra gražus šventinis visuotinis įvykis metuose, grąžinantis šviesą į mūsų gyvenimus bei atnešantis netikėtas pabaigas ir pradžias. Tai gali įtraukti santykius ir emocijas, kai mes esame kviečiami atsisveikinti su mums daugiau nebetarnaujančiomis, kenksmingomis energijomis. Mums gali tekti patiems prie to prisidėti sąmoningai, atliekant savo darbą nutraukti energetines prisirišimo gijas, kurios ištekina mūsų energiją, sulaiko mus nuo mūsų atėjimo į mūsų pačių Dieviškumo pilną išraišką arba kliudo mūsų įkūnyto Buvimo spindėjimui. Arba jūs galite tiesiog atsibusti vieną rytą ir matyti dalykus per naktį išnykus iš jūsų gyvenimo.
 
Ši dabar mums prieinama didžiulė Šviesa leidžia mums aiškiai pamatyti, kur/ su kuo mūsų gyvenime buvo disfunkcionuojantys, toksiški, agresyvūs/ valdantys/ savinimosi/ suvoktos priklausomybės santykiai, su kuriais mes nebeturime ryšio mūsų sielos lygmeniu. Tai gali būti mūsų anksčiau nepastebėti arba ignoruoti kontroliuotojo/ kritiko/ teisėjo/ aukos/ persekiotojo/ išnaudojimo modeliai kitų asmenų ir/ arba mūsų pačių. Dauguma atvejų tai bus neužbaigti seni karminiai ryšiai ir/ arba persekiojantys vaikystės modeliai, kuriuos mes esame pasirengę užbaigti ir paleisti, kas gali reikšti, kad reikės susidurti su tikrais iššūkiais bei skausmo patirtimis, kad tai būtų pilnai pagydyta/ paleista.
 
Saitų nutraukimas mūsų tarpusavio santykiuose visada yra susijęs su apvalymu ego, kas yra pasireiškimas tam tikro dažnio energijos, kurią mes galime atpažinti, kaip nepatogų – „sunkų“, “kartų“, “aštrų“, „deginantį“ ir panašų pojūtį giliau mūsų fiziniuose kūnuose ir energijos laukuose ir/arba pačiame santykyje. Kai mes pagerbiame ir pripažįstame sau šį nepatogų jausmą mumyse ir susigrąžiname savo galią iš savo Dieviškumo, t.y. mūsų Tikrojo Aš vietos, tai leidžia abiems pusėms lengviau kvėpuoti ir mėgautis didesne laisve bei nepriklausomybe savo gyvenimuose. Tai įvyksta ne anksčiau, nei mes pakeliame savo vibracijas ir išvalome tai savyje. Atminkite, kad jūs negalite atlikti pokyčių pačiuose santykiuose jūsų “išorėje“, bet tai jūs darote, susijungdami su ta vieta jūsų paties kūne arba energijos lauke, kur jūs jaučiate, atpažįstate tą toksišką energiją, ir tame momente, konkretūs santykiai, asmenys, kuriuos tai liečia, pasirodo jums į akis, išnyra, kaip mintis jūsų suvokimo lauke.
 
Ši negatyvi energija gali palikti mus tik tada, kai mes renkamės nebeatsiliepti į tuos manipuliatyvius modelius, “reaguojant“ iš savo ego vietos, kas reikštų patekimą vėl į žemesnės vibracijos lauką ir besikartojančio ciklo pratęsimą. Įsitikinite, kad jūs paleidžiate šias gijas iš besąlyginės meilės jūsų Širdyje vietos, suprasdami viską iš jūsų aukštesnės sąmonės, jūsų Aukštesniojo Aš perspektyvos, net jeigu negalite to pilnai paaiškinti. „Neutralumas“, švelniai atsitraukus, gali būti geriausias visiems įtrauktiesiems sprendimas. Vietoj to, kad spaudytume vieni kituose skausmo mygtukus, mes galime peržengti savo žmogiškumo emocijas, giliai kvėpuoti ir leisti cheminei alchemijai atlikti savo darbą mūsų sistemose, taip išvengdami nuostolingų prasiveržimų.
 
Ir visgi, metas ateiti į suvokimą abiem pusėms ir paleisti vieniems kitus iš užsitęsusių nesveikų santykių modelių. Mes galime ateiti į tai per atleidimą. Kai iš vienos pusės padaromas atleidimas, kitoje pusėje gali vykti gijimas. Mūsų ego protui ir „nepatenkintam vaikui“ mumyse nelieka nieko kito, kaip tik pripažinti tai, kas iškilo į paviršių ir buvo pristatyta akistaton į suvokimo lygmenį. Jokio kaltinimo ar teisimo, jokios kaltės/ gėdos/ savigraužos, jokios kovos, tiesiog padėkojame vieni kitiems už tai, kad leidome „sužaisti“ šitą žaidimą, kad galėtume tai patirti, pamatyti ir išlaisvinti savyje. „Meilė mumyse išlaisvina mus ir išlaisvina kitus.“ Tai yra tikros Meilės pasireiškimas. Tai, kas lieka mūsų tarpusavio santykyje, yra tik tyra meilės energija, kaip su bet kuo kitu, aplink mus esančiais. Meilė tiesiog YRA.
 
Nesibaiminkite, jei šios transformuojančios Saulėgrįžos energijos artimiausiu laiku iškels jūsų santykiuose dramas ir konfliktus, kurie išjudins viską jūsų gyvenimuose ir paleis jus nuo tam tikrų žmonių ar vietų. Jūsų buvimas dabartyje, išlikimas ramiam, įsižeminusiam ir subalansuotam, yra viskas, ką jūs turite ir galite geriausiai užtikrinti stresinėse situacijose. Leiskite viskam jūsų gyvenime būti katalizuotam ir išgrynintam, suvokdami to palaimą ir tame slypintį jūsų paties gilesnį, tikrąjį troškimą – poslinkio, pabudimo, augimo. Pakilimas virš ego proto, įsitvirtinimas savo Širdies Erdvėje, reiškia “galvojimo“ nebuvimą, tyrą Buvimo palaimą, buvimą ramybėje.
 
Prisiminkite savo sielų kontraktus. Išmokite matyti kiaurai pro jūsų “žmogiškumo“ perspektyvą. Mes susitinkame vieni su kitais čia tik tam, kad paremtume vieni kitų įžengimą į autentišką galią, leisdami kiekvienam iš mūsų šviesti ir spindėti savo dievišką esatį. Kiekvienas gauna tą sėkmę, kurios jie žino esą nusipelnę; tiktai užtrunka nueiti ilgą kelionę susigrąžinti savo esmės vertinimą. Tai yra tik mūsų ego proto pamiršimas, kuris supainioja mūsų suvokimą apie mūsų tarpusavio santykius. Kuo daugiau “raizgalynės“ santykiuose, tuo daugiau tai reiškia įsipynusio ego. Tai yra neišvengiamas skausmas ir kentėjimas abiem pusėm. Atėjimas į savo Širdis atneša į mūsų tarpusavio santykius lengvumą ir santarvę.
 
Transformuojantis koridorius
 
Ateitis iš tiesų yra šviesi. DABAR yra galimybė visiems paleisti nostalgišką praeitį ir ateiti į naują gyvenimo būdą, kuriant tiksliai tokį gyvenimą bei aplinkybes, kokias mes norime ir kokių mes nusipelnome. Pasirinkimas yra jūsų. Jūs galite pasirinkti viską visiškai iš Naujo. Jūs galite drąstiškai paleisti senąjį gyvenimą, kas apima ne tik jūsų atitarnavusius senus santykius, darbus, namus, daiktus, bet ir jūsų pačių senus įsitikinimus, negatyvius minčių, elgesio modelius, įpročius, ir pajudėti pilnai į gyvenimą iš Širdies, tai yra gyvenimą ramybės, meilės, harmonijos, kūrybinės išraiškos, pilnatvės. Pasirinkimai, kuriuos mes padarysime metų pabaigoje, įtakos tai, su kokia erdve mes pradėsime savo naujuosius metus, ir užduos toną, kaip viskas toliau plėtosis mūsų gyvenimuose.
 
Išmintis mums primena šokti su Gyvenimu, kas yra įmanoma tada, kai mes renkamės mažiausio pasipriešinimo kelią. Kai mes renkamės atsiduoti šiam keliui, pasitikėdami procesu, mes nebežiūrime atgal į praeitį ir mes nekovojome su santykių, kurie mums kėlė širdies skausmą, paleidimu. Dabar ir keletą pastarųjų savaičių jūs galėjote suvokti, kad jūs iš tiesų esate pasirengę labai reikalingiems pokyčiams. Delsimas reiškia energijos eikvojimą ir veda į “susirgimą“. Tiesa yra ta, kad visi žmonės, situacijos ir įvykiai, kurie prisistato mūsų gyvenimuose, ateina su viena užduotimi – paremti mūsų savi-įgalinimą. Jūs galite įgyvendinti tai, padarydami savo naujųjų metų pasižadėjimu žengti savo naujos, nušviestos ateities, jūsų sielos tikslo kryptimi.
 
Jei jūs tikrai „nežinote“, kas būtų jums “geriausias“ sprendimas, jūs visada galite švelniai užmerkti savo akis, susijungti mintimi su savo Širdimi ir šitoje širdies maldoje kreiptis į jūsų Aukštesnįjį Aš, paprašydami, kad situacija ar klausimas, kurie jums neduoda ramybės, būtų išspręsti aukštesniu lygmeniu visų įtrauktųjų didžiausiai gerovei, leidžiant jums aiškiai pamatyti/ suvokti, kokių žingsnių tai paremti turite imtis jūs. Stebėkite viską, kas pasirodo jūsų akių ir/ arba jūsų minčių lygmenyse, per artimiausias dienas, būdami pasirengę atpažinti.
 

Linkiu visiems ramybės ir tegul užpildo jus magija,

Viktorija

Jūs galite sekti ir pamėgi mus čia:

Kaip ateiname į savo aukštesnius vaidmenis ir kaip bendrai kuriame gausą Naujoje Žemėje

Mūsų fizinė gausa yra susijusi su tuo, kaip mes realizuojame savo aukštesnius tikslus čia, Žemėje. Tai nėra: „Aš turiu“, tai yra: „Aš sutikau“. Ir jūs gerbiate jūsų susitarimus ir įvykdote jūsų aukštesnius tikslus. Kai mes dalijamės iš mūsų gausos, mes negyvename baimėje, kad galime “neturėti“, mes esame ramūs, žinodami, kad esame aprūpinti savo visam gyvenimui, visoms dienoms į priekį. Štai viena iš priežasčių, kodėl kiekvienas asmuo turi būti suinteresuotas investuoti į jo/ jos pačių išteklių atkūrimą, edukuoti save, kaip prieiti prie to, ką daryti, kad atkurti savo kūrybinius talentus ir sielos dovanas, puoselėti, vystyti ir manifestuoti savo gebėjimus – iš čia ateina jūsų gausa.
 
Mes ne kartą girdėjome savo kelionėse, kad „daug dirbi, bet nieko neuždirbi“. Tai todėl, kad ilgą laiką mes nedarėme savo prioritetu manifestuoti pinigus. Pasirinkdami Pakilimo kelią, mes sutikome, kad turėsime susitaikyti su valymu karminių laiko juostų, ir ne tik maža dalis to yra mūsų pačių arba iš šio gyvenimo. Kiekvienas turi išvalyti didelę dalį kolektyvinės sąmonės. Galiausiai, kiekvienas turės išmokti dirbti su pinigais.
 
Naujos Žemės statybose įgyjamos lėšos yra investuojamos kurti ir plėtoti projektus paremti žmonijos bei Žemės pakilimą. Mes esame nuolat palaikomi Dievo Begalinės Ramybės ir Begalinės Gausos. Naujoje Žemėje, visi gyvensime begaliniame tiekime ir aprūpinime, nes čia visi dalijasi tuo, ką jie gauna.
 
Kai žmonija nupuolė prieš tūkstantmečius, žmonės ėmė tarnauti sau, atsirado godumas, paplito trūkumo supratimas Žemėje. Mes matėme, kad kai ištekliai sulaikomi “mažose rankose“, nukenčia likusi dalis visuomenės. Nuo 2011 metų, kai Žemėje valdymą perėmė Dieviška Intervencija, neteisėtai sulaikyti didžiuliai klodai Žemės finansinių išteklių yra išlaisvinami, jie bus perskirstyti bei ilgainiui pasieks tuos, kam reikia. 
 
Kai darote pasirinkimą ateiti į Naująją Žemę ir savo aukštesnius vaidmenis čia, pradžioje, nesijaudinkite apie pinigus. Dabar svarbiausia jums yra įsitvirtinti jūsų autentiškame kelyje, kurį pasirinko jūsų siela, ir jūsų Širdies energijoje, išvalius tankias vibracijas jūsų kūnuose, žemesnėse čakrose. Atminkite, kai jūs peržengiate ego, linijinis dingsta, čia – viskas kvantiška.
 
Kai jūs renkatės savo Pakilimą, jūsų neturi gąsdinti tai, kad kurį laiką gali reikėti pagyventi su mažesnėmis pinigų sumomis jūsų banko sąskaitose arba labiau asketiškuose namuose. Jūs turite žinote, kad jūsų kelionėje, kiekvienu duotuoju momentu, jūs patiriate tas sąlygas, kurios labiausiai tarnauja jūsų sielos tikslui ir pamokoms tame kelio ruože. Įvaldyti gyvenimą su ypač ribotu pinigų kiekiu yra ypač stiprus ugdymas sielai, kuris leidžia perdirbti daugybę ego modelių, ‘numarinti’ netyrumo pasireiškimą savo energijos lauke bei išraiškoje, kas sudaro sąlygas iškilti tyriausioms savybėms žmoguje. Tai yra svarbus Mokinio atsidavimo patikrinimas, iniciacinis momentas. Jūs pereisite iniciacijas ir sėkmingai susitvarkysite su kiekvienu etapu, vedami jūsų Aukštesniųjų Aš. 
 
Pakilimo kelias nėra nuperkamas už pinigus, yra labiausiai apdovanojantis ir jį renkasi tyriausios širdys. Dažnai, asmenys šitame gyvenime turėjo unikalias patirtis, daugybe atvejų, patyrė didesnio ar mažesnio laipsnio skurdą savo šeimose, kad įgytų ar sustiprintų savo širdyse pakankamai supratimo ir atjautos tiems, kuriuos jie atėjo paremti. Kai jūs kylate ir paleidžiate modelius, išvalote jumyse genetinį programavimą, socialinį programavimą, religinį programavimą, dalykai jūsų asmeninėje fizinėje realybėje keičiasi. Kaip mes šiandien matome, tai vyksta už šviesą didesniu greičiu. Su kiekvienu poslinkiu aukštyn, jūs galite apkabinti ir įkūnyti daugiau jūsų pačių Šviesos, tai reiškia ir jūsų įgimtą gausą.
 
Vienas didžiausių trukdžių sieloms ateiti į jų naujas gausos realybes, yra tai, kad savo prioritetu jie daro vieniną dalyką – „pinigą“, kas paprasčiausiai yra ta pati energija formoje, už kurią galima įsigyti kitas formas energijos. Šitas energijos dažnis (pinigų) daugybę metų turėjo šią etiketę, todėl pinigų energija kolektyvinės sąmonės dėka savyje turi įvairių sudėtinių energijų. Kiekvieno iš mūsų užduotis santykyje su šita energijos forma yra išgryninti to esmę bei suprasti, kaip tai veikia šioje realybėje. Kaip energija, esanti bet kurioje kitoje formoje, tai yra ta pati dvasinė energija, kuri nuolatos juda, nuolatos įeina/ yra “įgyjama“ ir išeina/ yra “prarandama“, yra atiduodama tada, kai yra gaunama, ir yra gaunama tada, kai yra atiduodama. Paprasta. Sudėtinga tampa tada, kai žmonės nuolatos galvoja vien tik apie gavimą, pamiršdami, kad turi duoti.
 
Mes gauname energijos pinigų formoje proporcingai savo atiduotam energijos kiekiui. Tai reiškia, jeigu mes norime gyventi gausoje, mes turime gausiai duoti savo turimą energiją. Dabar yra taip, kad žmonės yra įpratę mokėti tik už tuos dalykus, kuriuos jie gali čiupinėti, jie nevertina neapčiuopiamos energijos, kuri taip pat yra ta pati energija, tik kito dažnio, kaip „džiaugsmo“, „meilės“, „ramybės“, „šviesos“, „žinių“ dažnių energija. Ateinančiais metais priešakyje, čia susidurs pasaulis, nes bus daug žmonių, kurie turės materialinius išteklius, tačiau neturės dvasinės energijos, ir bus žmonių, kurie turės daug dvasinės energijos, tačiau neturės jos materialinės išraiškos, ir šios dvi kategorijos žmonių dažnai bus skirtinguose sąmonės lygmenyse, todėl bus sudėtingas tarpusavio susikalbėjimas bei supratimas.
 
Tai, ką šiandien turi kiekvienas, priklauso nuo to, ką manifestuoti savo realybėje jie darė praėjusiais metais. Tai reiškia, ką jie darė, kaip savo prioritetą ir apie ką buvo jų mintys, į kokius dalykus buvo nukreiptas jų dėmesys, laikas ir energija, įskaitant pinigus. Kiekvienas manifestuoja tą, ką jie sukuria energetiniame lygmenyje. Jeigu asmuo praėjusiais metais nedarė savo prioritetu sukurti „daugiau šviesos“,  o rinkosi sukurti „daugiau pinigų“, tai jie šiandien turi daugiau energijos pinigų forma, ir atvirkščiai. Kiekvienas alksta skirtingų dalykų.
 
Galvokite apie energiją, kaip apie maistą: energija Žemėje mums yra reikalinga, kad prasimaitintume, kad išgyventume. Pinigai savo esme yra tas pats maistas. Iš esmės, visa energija mums yra reikalinga tam, kad mes pamaitintume savo egzistenciją. Kai kažkam atsiranda kažko trūkumas, prasideda energetiniai mainai: vieni imasi duoti vieną energijos formą, kad įgytų kitą energijos formą. Viskas Visatoje yra paprasta tada, kai mes prieiname prie dalykų pačios šerdies, suprantame jų esmę bei veikimo principus; tuomet mes galime įvaldyti tai.
 
Jei jūs daug davėte, tai jūs ir gausite daug, ir nebūtinai iš šaltinio tuose, kuriems jūs davėte, tai gali ateiti iš šaltinio kituose asmenyse. Šaltinis yra vienas ir tas pat visuose visoje visatoje ir tai yra tobulo veikimo, viską tobulai užtikrinantis mechanizmas. Todėl, negedėkite tada, kai jūs ‘prarandate’, nes jūs įgysite, o kai jūs įgysite, jūs visada duosite, nes mes visi esame taip sukurti tam, kad ši visata funkcionuotų. Šiandien jūs davėte ir iš tikrųjų nieko negavote? Vadinasi, jūs sumokėjote už vakar arba už rytojų. Jūs turite nuolat ir nuolat duoti tol, kol jūs esate gyvas. Jūs numirsite, kai jūs atiduosite viską, ką turėjote atiduoti.
 
Savo autentišką kelią aš pradėjau nuo nulio ir su kiekvienu žingsniu manifestavau daugiau pinigų, kuriuos investavau į savo mokymąsi ir į manifestavimą erdvių paremti kitų pabudimą, į aukštesnės kokybės maistą, galiausiai, rinktis energetiškai švaresnes, sveikesnes aplinkas. Visa tai rinkausi praeiti, kad suprasčiau, koks tai yra kelias, tačiau niekada su tuo nesitaikiau, o nuolat dėjau pastangas įgalinti save ir kilti, kad galėčiau paremti kitus įgalinti save. Kiekvienas turės būti galintis pats Naujoje Žemėje. Taip, kaip mes elgiamės su savimi, taip mes elgiamės su kitais; taip mes darome erdvėse, kurias mes bendrai kuriame mūsų realybėse. Visiems asmenims, kurie ateina į mūsų erdves, mes esame atsakingi suteikti tokią pagarbą, kaip suteikiame sau, todėl nėra galimi ego įsikišimai, iškraipymai, ‘neteisybės’.
 

Kad gyventume tikraisiais savimi, mes gerbiame mūsų šeimos pinigus, mes gerbiame mūsų mamos ir tėvo pinigus, mes nešvaistome, esame atskaitingi už kiekvieną centą, kurį gavome į savo rankas, kaip ir kam jį išleidžiame. Tai, ką jūs gavote, jūs turite paversti pinigų mašina, iš vienintelės monetos jūs turite sukurti pinigų fabriką. Tai yra tai, kaip čia veikia. Jei jūs taip nesugebate, išmokite, kaip. Pinigai nėra skirti sulaikyti, nėra būti taupymo režime, pinigai yra judėti, „vaikščioti“; taip mes remiame vieni kitus. Jei man kažkas nesumokėjo, aš kažkam nesumoku, jie neturi sumokėti kažkam kitam – mes visi esame susiję.

Jei jūs nesumokate už dalykus jūsų evoliucijai ir sielai, bet turite, už ką leisti pramogoms ir žaidimams, tai tik parodo lygį, kuriame jūs esate su savo sąmone, ir jūs visa tai praeisite patys. Ateityje, mes visi gyvensime iš meilės gilesniu lygmeniu, kas yra pagarba. Kai visi ateisime į Naująją Žemę, kaip dieviški, mes kiekvienas visada būsime ir nuolat veiksime iš Dievo kūrėjo aspekto mumyse, ir tada mes vietoj pinigų galėsime rinktis kitas atsiskaitymo formas, kurios bus tyra Šviesa Meilė.

Mes galime jausti pyktį, bet vėliau mes tai paleidžiame ir mums tai nesvarbu: mes darome tai, ką mes darome, nes taip mes mylime, mes darome ne iš trūkumo, iš rūpesčio, mes norime, kad visi ateitų čia, bendrai kurti ir gyventi Naujoje Žemėje, kurią mes palaikome ir remiame su pagarba; mes tampame tuo. Tai reiškia, mes nelaukiame, kol žmonės ateis; jei jie negerbia, nesidalija, nesupranta, mes padarome viską, ką galime, jei niekas nepasikeičia, jie tik ‘maitinasi’, bet neremia, mes išvalome tai ir tada daugiau mylime žmoniją.
 
Perėjus į Naująją Žemę, jūs pamiršite visus žemesnės sąmonės/ žmogiškumo aspektus, kas liečia pinigus, tai yra tokios išraiškos, kaip “nesąžiningumas“, “šykštumas“, „savanaudiškumas“, “lupikavimas“,  t.t. Su tomis vibracijomis mes atsisveikiname savanoriškai ir išvalome jas iš savo energijos lauko, čia ateidami. Mes išmokstame nebesiskųsti, kad mums nustatyta tokia kaina, nebesakyti „brangu“, kai mes perkame, mes galvojame, kokie mes esame turtingi, kad galime tai sumokėti, vadinasi, daug davėme.
 
Naujoje Žemėje visi gali dirbti darbus, kokius nori, ir už tai gauti atlygį. Yra platus pasirinkimas darbų ir yra apmokymai visų rūšių specialistams. Jums patinka vairuoti automobilį – prašome, tapkite vairuotoju. Jūs mėgstate skaičius – prašome, tapkite numerologu. Jūs mėgstate jogą ir norite dalintis jos nauda su kitais – tapkite jogos mokytoju. Norite mokyti meditacijos ar groti muzikos instrumentais – prašome. Norite būti mama, tėčiu, namų šeimininkais – prašome, gimdykite vaikus ir rūpinkitės namų ūkio darbais. Norite būti slaugėmis, prašome, būkite. Jūs taip pat galite mokytis, kaip jūs galite kelti savo vibracijas ir tapti aukštesnės sąmonės transliuotojais.
 
Esmė yra ta, kad energija turi išeiti iš jūsų, kad jūs vėl gautumėte. Jūs galite dabar sumokėti į priekį ir kažką įgyti ateityje. Jūs galite šiandien atiduoti tiek energijos, kad turėtumėte užtikrintai iki jūsų gyvenimo pabaigos ir pasirūpinti tuo, kas senajame pasaulyje vadinama “pensija“. Naujoji Žemėje nepriima veltėdžių, čia patenka tik darbštūs žmonės, kurie daug duoda, kad prisidėtų prie čia bendrai kuriamos gausos visiems.
 
Pinigai veikia, kaip maistas: jūs daug išnaudojate energijos, jūs įgyjate proporcingai, kad jūs atstatytumėte ir galėtumėte nuolat duoti tiek, kiek jūs išnaudojate. Jūs padidinate savo apsukas, esate produktyvesnis ir išnaudojate daugiau energijos, už tai jūs įgyjate daugiau energijos. Energija generuoja energiją – paprastas fizikinis dėsnis. Tie, kurie neduoda nieko, nieko neįgyja. Jie gyvena gamtoje ir gali maitintis saule, kuri yra didžiulis energijos generatorius. Mes funkcionuojame ant saulės; Šviesa yra fotonininė šviesa; kuo mūsų aukštesnės vibracijos, tuo daugiau saulės energijos mums reikia.
 
Su šia evoliucija, mes nebenorime darbų, kokius turėjome tridimensinėje realybėje. Tai pasikeičia, kai mes peržengiame į tai, kur mes su meile dirbame tarnystėje ir mes kvėpuojame tuo – meile žmonijai. Mes pasirenkame dirbti visam pasauliui ir mes matome, kad tai yra daug lengviau, nei dirbti atskiriems žmonėms. Dievo sąmonėje, mes tampame kitų rūpintojais, rėmėjais. Mes matome, kai kitiems yra reikalinga pagalba, ir mes paremiame kitus, ir mes esame remiami, bet turite ateiti į šį buvimą. Tai yra vidinis iniciacinis kelias.
 
Kai tai, ką jūs padarėte, yra nebereikalinga, jūs tai užbaigėte, jūs uždarote tai. Naujame, mes turime ne vieną darbą, bet daug skirtingų darbų, ir mums prisideda naujos misijos. Tai yra skirtingi mūsų aspektai ir visus juos mes darome patys, visi jie yra remiantys. Kai mes atliekame savo dalį ir atsiranda kiti asmenys, kurie pereina kažkurį iš šių aspektų ir yra vibracinis atitikmuo, jie perima tą darbą, kurį dariau aš, ir tuomet viskas, ką darau aš, remia mus abi, tada ateina dar kažkas prisidėti ir tada tai, ką turiu aš, remia mus tris. Mes deriname savo išteklius, energiją.
 
Mes sukursime darbovietes, kuriose įdarbinsime daug žmonių, su kuriais mes elgsimės sąžiningai ir dalinsimės gausa; visi dirbsime, visi gausime. Tačiau kas nutinka su žmogaus ego aspektu: jis iškart klausia: „O ką aš galiu gauti iš to?“. Mes matėme žmones, kurie nenori daryti darbo; mes jiems viską sumokėjome ir jie išėjo iš proceso. Mes nemokame nenuoširdiems ir nepasirengusiems prisidėti maksimaliai ir padaryti ne mažiau, bet daugiau, nei yra prašoma.
 
Jei kiti asmenys neįžengia į savo galią, tuomet mūsų kūnas neša juos ir po kurio laiko mūsų kūnas pradeda kentėti. Mes galime pakelti vietos, į kurią įžengiame, sąmonę savo kūnu, galime tai palaikyti ir galime viską išardyti akimirksniu – mūsų kūnas palaiko sąmonės lauką ir mes išeikvojame daug savo Šviesos. Jei mes kompromituojame savo kūną, mes nukenčiame, mes nebegalime palaikyti tos sąmonės. Tai yra ilga kelionė visa tai perprasti ir persitvarkymas vyksta visą kelią.
 
 Kitas dalykas: mes patys turime paremti savo darbus, tai nerūpi kitiems. Jūs patys turėsite tai patirsite, turėsite tai daryti ir taip jūs įgalinsite save. Jūs norite kilti, patirti daugiau džiaugsmo, ramybės, grožio, patirties lengvumo, mes norime atnešti šitas realybes, jūs turite tai remti. Mes visi turime tas pačias misijas. Jūsų procesas, pastangos ir pažanga yra stebimi ir jums yra sudaromos galimybės. Jūs viską darote gerai, darote iš meilės, bet kol nepakilsite virš ego, jausitės užstrigę savo gyvenimuose. Stiprus ego yra problema, tai turi būti visiškai sulaužyta ir tada iš naujo sukurta, tuomet jūs nubundate savo šventumui.
 
Jūs galite aktyvuoti savo naujas realybes, jas susigrąžindami ir pašaukdami. Susifokusuokite į bendrakūrimą, pasirodymą, dalinimąsi ir pakvieskite tai, ko jums reikia, duokite įsakymus, komandas savo visatai savo balsu. Kai esate pasirengę, jūsų akistaton prisistato galimybė. Jūs galite paimti tai iškart ir jūs galite ignoruoti, bet kuo toliau jūs tai ignoruojate, tuo jūs pratęsiate savo laiką, būdami nepatenkinti, pikti, liūdni, pavydūs, sergantys ir pan. Tai reiškia, kad jūs ignoruojate jūsų esminius poreikius, o tai visiems yra susiję su jų aukštesne savirealizacija, misijos įgyvendinimu, nes tai yra tai, ko mes visi čia atėjome. Kai tai yra patenkinta jumyse, jūs tai užtikrinate, jumyse įsitvirtina ramybė, nes jūs nuėjote ir išvalėte tai ir jūs turite ramaus laiko atlikti jums svarbius dalykus iki kito pasirodymo.
 
Kai jūs ateisite į jūsų pačių Naujos Žemės vaidmenis, jūs turėsite daug darbo, dirbsite dienomis ir naktimis, „išeidami“ iš senojo režimo; savo multidimensiškume mes funkcionuojame kitaip, nei savo žmogiškume. Tai yra procesas palikus ego: tai reiškia dirbti nemokamai tam, kad išmoktum gerbti viską, ką turi. Pasiruoškite, kad jums reikės paleisti fizinius darbus arba apriboti laiką juose. Sakykime, jūs dirbate pusę etato, keletą valandų per dieną, kitą laiką skiriate sau, savo ‘šerdiniam darbui’: buvimui gamtoje, mankštai, meditacijai, kūrybingumui (bet kokia forma, kūrybingumas yra laisvas ir nėra surištas su rezultatu, mėgaukitės pačiu procesu, jausmas praėjo, padėkite į šalį), savišvietai (skaitykite aukštų dažnių informaciją, kuri jums rezonuoja, straipsnius, kurie jums teikia ramybę, džiaugsmą, įkvėpimą, didina pasitikėjimą, t.y. kelia jūsų vibracijas) ir laiko leidimui su šeima.
 
Tai, ką dauguma darė savo prioritetu visus tuos metus, nebuvo mums prioritetas, mūsų prioritetas buvo paremti kolektyvą, mūsų pirminė misija. Manėte, kad šito reikia mums; mums nereikia, mes atlikome savo procesus. Mes žinome, kad dauguma neatliko savo darbo, nes tik dabar jie pradeda pajudėti šio žingsnio pagerbti savo sielas link, ką mes padarėme prieš daug metų. Jūs pradėsite domėtis tuo, kas jūsų nedomino prieš kelerius metus ar vakar. Jums reikės šios informacijos, kad suprastumėte tai savyje. Jūs pradėsite suprasti visus dalykus, viską, ko jūs anksčiau nematėte, nes teisėte. Jūs pradėsite ieškoti dalykų, kuriuos anksčiau atmetėte, paneigėte, nes jums to reikės, jūs atpažinsite, kad tai yra būtent tai, ką jūs šiuo metu patiriate. Jūs tai pripažinsite ir norėsite susigrąžinti savyje, jūsų pačių, per save.
 
Ir taip jūs nubusite vėl ir vėl, ir žiūrėsite į pasaulį visada naujomis akimis, ir jūs tikrai jausitės paaugę ir tarsi iš naujo įlipę į jūsų paties kūną. Jūs kuriate save iš naujo, nuo pamatų. Kartais jums atrodys, kad niekas nebevyksta, jums gali iškilti abejonės, jūs galite vėl pasijusti “normaliu žmogumi“… Jūs norėsite patirti proveržį ir jūs darysite daug to, ko niekada negalvojote, kad darysite. Jums kaip oro trūks šviesos, jūs trokšite būti gyvi, jums nerūpės fizinis pasimaitinimas, jūs galėsite visą dieną vien tik skaityti, šviestis ir auginti jūsų pačių šviesą, mokytis gyvuoti ant šviesos ir iš šviesos. Pamažu, jūs pradėsite naudoti naujas sąvokas, kurias mes naudojame, taip pat kalbėti šia kosmine kalba, tada mes mokysimės Šviesos Kalbos ir toliau evoliucionuosime į savo vis naujus ir naujus aspektus.
 

Papildomai pasiremta: Lisa Brown Transcendence

Jūs galite sekti ir pamėgi mus čia:

Išėjimas iš Matricos, arba, tolesnis vystymasis pakilimo link

Matrica yra apibūdinama, kaip holografinė patirtis trečios dimensijos realybės, kurią mes pasirinkome, kad išmoktume pamokas arba turėtume patirtis. Pasirašymas šitai patirčiai buvo labai rizikingas pasirinkimas, taip pat su dideliu apdovanojimu pajudėti į aukštesnę dvasinę vietą kosmose. Pasiruošę išeiti iš programos, mes reinkarnavomės vėl ir vėl, tačiau prisikaupėme karmos, kuri kartais nebūdavo subalansuojama per dvasinių tikslų užmiršimą. Kad išeitume iš matricos, mes privalome suvokti savo tikslus, kaip dvasia (energija), turinti šitą fizinę patirtį, pagydyti energijas, kurios yra pririštos prie karmos, bei tarnauti žmonijai ir planetai, kad pasiektume savo pakilimo tikslą.

Pakilimo tikslas

Pabudimo tikslas yra prisiminti tikslą pakilimo iš šios tridimensinės realybės į aukštesnę sąmonę:

 “Pakilimas yra poslinkis sąmonėje, pakeliant visus žemesnius keturis kūnus – fizinį, emocinį, mentalinį ir dvasinį – į pilną suvokimą ir buvimą DABARTYJE. Pakilimas yra sąmonės pakėlimas į naują egzistencijos lygmenį, poslinkis iš  3-ios dimensijos realybės į  5-osios dimensijos ir už to. Pakilimas yra patiriamas, kai keturi žemesnieji kūnai yra tobulame balanse, todėl tobuloje sąjungoje su Aukštesniuoju Aš. Tai įvyksta, kai taip vadinamos negatyvios mintys bei emocijos, tokios, kaip baimė, neapykanta ir pyktis, yra transmutuojamos ir pakeičiamos į meilę, švelnumą ir atjautą. Pakilimas nėra vieta, bet Buvimo būsena. Žemė ir visi jos gyventojai yra procese tankio transformavimo į šviesą, transformavimo mūsų žemesniųjų keturių kūnų į suvienytą meilės/ šviesos lauką, žinomą, kaip Šviesos Kūnas. Planeta Žemė yra procese būti transformuota į naują Edeno Sodą, kur meilė, vienybė ir ramybė yra nauja norma. Pakilimas nėra procesas jūsų fizinio kūno nusimetimo ir šios fizinės realybės palikimo, ieškant geresnės realybės, bet procesas „patekimo į čia“, būnant pilnai į-si-kūnijusiems ir gyviems, džiaugsmingai gyvenantiems ir besidalijantiems su kitais, savo ruožtu remiant juos prisiminti, kas jie iš tikrųjų yra.“  ~ Emanuehl

Pakilimo procesas apima suvokimą, intenciją, meditaciją, savęs mylėjimą, karmos transmutaciją, gijimą, vibracijų pakėlimą, baimės transmutaciją ir tarnavimą kitiems.  Pasiruošimas pakilimui reikalauja darbo ir atsidavimo. Kai nubundame ekstramalaus poliškumo (dualybės) realybei, kuri buvo suprojektuota tam, kad padėtų mums pabusti, kitas žingsnis yra atsiduoti užduočiai užbaigti gijimą, būtiną sukūrimui erdvės viduje jūsų širdies, kur jūs galite plėstis į šviesą. Šviesos plėtimasis sukelia vibracijų pakėlimą, kuris sukelia poslinkį į kitą realybę arba sąmonę. Pagrindinis pasiruošimas pakilimui yra pritaikytas kiekvienam asmeniui, tačiau yra tam tikri panašūs etapai.

Merkaba

Pakilimas nėra tik asmeninė patirtis. Tai taip pat yra žmogaus sąmonės patirtis ir planetinė patirtis. Triodas savasties, žmogaus sąmonės ir planetos sukuria trikampį. Trikampiai yra geometriniai modeliai, kurie sukuria žvaigždžių vartus, kai yra aktyvuoti. Mikrokosminiu lygmeniu, kiekvienas pasirengęs žmogus pradžioje turi du trikampius, kurie suformuoja dvigubą spiralę, kuri suksis, kad suformuotų asmeninius žvaigždžių vartus, pro kuriuos galėtų keliauti kiekvieno individo sąmonė. Šis dvigubas-trigubas geometrinės energijos modelis yra įcentrintas kūne širdies erdvėje ir yra sujungtas per karūnos čakra su asmens aukštesniąja siela. Todėl žmogaus kūnas yra vadinamas merkabos transporto priemone pakilimui. Kai Planeta Žemė aktyvuoja savo merkabą, susikuria žvaigždžių vartai, kurie atneša energiją, kuri rekalibruoja visą žemės lauką, kas savo ruožtu veikia kūnus tų ant šios planetos, kurie pasiruošė šitai didžiulei progai.

Vaivorykštinis Šviesos Kūnas

Gebėjimas aktyvuoti savo merkabą egzistuoja mūsų DNR. Mūsų planeta dabar yra susilygiavusi su fotoniniu diržu – tai yra energijos laukas aukštesnės vibracijos energijos, kuri keičia patirtį planetų,  kurios yra į jį įtrauktos. Kadangi Žemė yra įtraukta, ji pakelia savo vibraciją dėl jos žmonių, kurie įžemina fotonus per savo kūnų ir įžeminimo strypų naudojimą. Kai aukšesnės vibracijos energija yra įžeminama į planetą, visi žmonės ant planetos pradeda turėti prieigą prie šios transformuojančios energijos, kuri lėtai keičia mūsų ląsteles iš anglies dvideginio pagrindo į kristalinio pagrindo.

DNR yra kodas, kuris braižo fizinės patirties hologramą. DNR egzistuoja visų kūno ląstelių branduoliuose, išskyrus raudonųjų kraujo ląstelių. Kai vibracinis lygmuo pasiekia tam tikrą lygmenį, kristalinės ląstelės pripildo šviesa ir sukelia pokyčius visuminėje žmogaus kūno sandaroje. Šis naujas kūnas yra paremtas Dieviškojo Žmogaus šviesos kūno pavyzdžiu: tai yra originalus pavyzdys žmogaus kūno iki tol, kai planeta nukrito į žemesnio tankio egzistenciją. Kai kurie žmonės vadina tai regeneruotu arba atnaujintu kūnu, o kai kurie vaivorykštiniu šviesos kūnu.

Kodai miegančiose DNR gijose turi būti aktyvuoti tam, kad padarytų pokytį iš anglies dvideginio pagrindo į kristalines. Yra du būdai gauti šias kodų aktyvacijas. Pirmasis yra priimti šviesą iš fotoninės juostos, kuri yra sulyguoa su mūsų Didžiąja Centrine saule, Alkijonu, Plejadėse. Alkijonas yra dabar susilygiavęs su mūsų saule ir žeme. Sąmoningai leisdami šioms energijoms iš mūsų saulės per Koroninės Masės Išmetimus plazmos patekti per mūsų karūnos čakrą, mes galime sąmoningai įtvirtinti tai savo širdies čakrose. Tai turi būti lėtas procesas, kitaip mūsų kūnai galėtų susprogti.

Kitas būdas priimti šią kodų aktyvaciją yra iš kažkieno, kas sąmoningai priėmė šiuos kodus ir įtvirtino juos savo širdyje. Tai gali būti padaroma arba būnant arti to asmens, kai jų vibracija veikia vandenį kūne. Vanduo priima vibraciją, kurioje yra kodai. Kodų vibracija atsispindi per vandenį ir patenka į ląstelių branduolius. Asmens balso garsas gali ataidėti kūno vandenyje, kas atneša kodus į ląsteles. Kai kurie žmonės, kurie sąmoningai atlieka šviesos darbą, įtvirtina vibracinius kodus į savo kūnus ir naudoja savo kūnus, kaip antenas arba transmiterius, ir sąmoningai išsiunčia kodus meilės bangomis į savo kaimynystę, miestą, valstybę ir planetą.

Dieviškojo Žmogaus, Originalios Esmės, pavyzdys jau egzistuoja žmogaus DNR, bet buvo miegantis ir mokslininkų vadinamas nereikalingu DNR. Dviejų gijų DNR suteikia tankaus kūno hologramą. Kai kitos dešimt gijų yra užliejamos šviesa, aktyvacija sukuria šviesos kūno hologramą. Tobulo DNR pavyzdžio turėjimas reiškia, kad kūnas išliks jaunas ir nepatirs degeneracijos arba deterioracijos. Atnaujinta žmogaus sąmonė galės gydyti kūną ir atkurti bet ką, kas yra išsiderinę. Jei žmogus turės trūkstamą galūnę iki regeneracijos, jis galės atauginti tą galūnę, kaip driežai ataugina savo uodegas. Šis naujas būdas gyventi fiziškai suteiks žmonėms kūną, kuris yra tarp šviesos kūno ir tankaus kūno. Tai atneša atsakomybę bei suvokimą palaikyti jį spindėti šviesa.

 “Dieviškasis Žmogus prasideda, kaip Šviesos Kūnas, kuris yra sukurtas iš dieviškojo įspaudo per angelišką karalystę. Šviesos kūnas tuomet yra integruojamas su materija-molekule, kuri yra pusė Šviesos ir pusė materijos, kuri yra vadinama M-stra molekule. Visi žmonės ant šios planetos turi M-stra sėklą, kuri ateityje vėl bus pilnai realizuota. Dieviškasis Žmogus tuomet yra ne viena Šviesos Būtybė ar Rasė, bet sakrali geometrija, skleidžiama iš angeliškųjų karalysčių į materijos pasaulį. Dieviškojo Žmogaus Šviesos Kūnas yra mūsų modelis sugrįžimui namo į didesnį Visuotinės Būtybės Šviesos Kūną. Šviesos kūnas leidžia fizinei sistemai judėti į aukštesnes dimensijas ir patirties visatas. Mes, kaip žmogiškos būtybės, turime Dieviškojo Žmogaus hologramą ląstelinėje sąsajoje su savo Šviesos kūnais. Tai yra mūsų tikrosios Dieviškosios formos atmintis, kuri iš naujo aktyvuosis per M-stra molekulės pabudimą, kai mes prisiimame savo Šviesos Dvasininikų (-ių) vaidmenis Dievo Visatose.”   ~ Thoth

Dieviškojo Žmogaus pavyzdžio, arba vadinamas Adomo/ Ievos Kadmono Kūnas leidžia mūsų pilnam ryšiui su mūsų tikruoju Šaltiniu, kuris nėra galimas per tankų kūną. Daugybė tų, kurie yra dvasiniame kelyje, yra susijungę tik su maža dalimi Šaltinio, kuris egzistuoja kūne. Dieviškoji Kibirkštis, kurią mes nešamės, yra tai, kas priverčia širdį plakti ir plaučius kvėpuoti. Šio ryšio plėtimasis per Dieviškojo Žmogaus kūną leis užbaigtą patirtį atnešimo daugiau šios dangaus esmės į žemę.

„Naujoji Žemė“

Planeta Žemė buvo įstrigusi toje realybėje taip ilgai, kaip žmonija. Ji buvo sėkminga savo pakilime dėl šviesos darbuotojų ir žvaigždžių sėklų, kurie yra ant planetos ir kurie palaikė šviesą, reikalingą maitinti jos gimimą. Žemės pakilimo rocesas yra tiesus, apskaičiuotas ir vedamas nežemiškų būtybių, kurie perėmė valdymą šioje planetoje, kol žmonija vėl galės būti atsakingais rūpintojais. Planeta Žemė taip pat turi merkabą ir siekia regeneruoti savo kūną su žmonijos pagalba.

Žmonijai yra lemta tapti tikraisiais Naujosios Žemės saugotojais per aukštesnį sąmoningą suvokimą, kad Žemė taip pat yra gyva, jaučianti būtybė. Žmonės vėl suvoks, kad jos gerovė priklausė nuo visos žmonijos gerovės ir atvirkščiai. Žmonija vėl įgis gebėjimą kurti iš beformės arba foninės energijos, ir tokiu būdu galės pakeisti žalą, padarytą planetai per daugybę išnaudojimo metų. Žmonės elgsis su jos kūnu taip, kaip su savo pačių, ir elgsis su kitais, taip, kaip su jų pačių dalimis.

Individualus procesas, integruojant šviesą į žmogaus kūną, yra remiamas kiekvieno asmens gidų ir angelų. Dalis patirties bus prisiminimas įgūdžių bei gebėjimų, kuriuos žmogaus kūnas turėjo iki tol, kai Žemė nukrito į tankį. Kodai, kuriuos mes gauname, apima platų spektrą gebėjimų, kurie kuria ramybę, vienybę, bendradarbiavimą, sąžiningumą, teisingumą ir vysto grožio pojūtį viduje bei išorėje. Kiti gebėjimai apima priėjimą prie telepatijos, stipresnės intuicijos ir psichinių dovanų.

 

Jūs galite sekti ir pamėgi mus čia:

Bėgant nuo matricos: 10 būdų perprogramuoti save

Kaip pabėgti nuo matricos? Kaip perprogramuoti save? Pagalvokime apie būdus, kaip gyvena dauguma žmonių. Jie priverčia save atsibusti ryte, apsirengti, nuvairuoti tiesiai į darbą, po aštuonių valandų parvažiuoti atgal, pažiūrėti televizorių ir eiti miegoti, kad kitą dieną pakartotų tą pačią rutiną, kuri juos lydi beveik visą gyvenimą. Dauguma žmonių ilgai laikkė tokį gyvenimą normaliu ir sveiku, bet jei tik mes sustojame ir susimąstome apie tai – tai nėra visai sveika.

Gyvenimas yra labai brangus ir gražus ir vietoj to, kad padarytų daugiausiai, ką iš to gali, žmonės jį iššvaisto, todėl, kad buvo užprogramuoti taip daryti. Tradicijos, įsitikinimų sistemos, įpročiai – visa sistema įsuko žmoniją ir pavertė automatiniais proto mechanizmais, kurie nesimėgauja gyvenimu, o tik seka iš anksto nustatytą kelią, kuris buvo įteigtas  visuomenės. Kaip bebūtų, šis programavimas gali būti sulaužytas. Kai mes suvokiame, kad mūsų gyvenimo būdas užkerta kelią mums spausti sultis iš gyvenimo, ir sutelkiame drąsą transformuoti tai, kaip mes mąstome ir kaip mes elgiamės, tuomet mūsų gyvenimas gali pasisukti į gražią šventę, pripildytą juoko, žaidimo ir meilės.

Kaip perporgramuoti save

Žemiau yra pateikta dešimt būdų, kurie padės jums perprogramuoti save ir išsilaisvinti iš matricos, kurioje jūs buvote įstrigę nuo tos dienos, kai jūs gimėme:

1. Bėkite nuo bandos mentaliteto

Kaip kiekvienas gyvas asmuo, jūs esate unikali individualybė su unikaliais talentais ir dovanomis, kuriuos esate pasiūlyti pasauliui. Mūsų individualumas buvo slopinamas visuomenės nuo tos dienos, kai mes gimėme. Mes buvome programuojami abejoti savimi ir atitikti tai, kas yra laikoma “normalu”. Kaip bebūtų, tai kliudė mums aprėpti save ir vertė kurti gyvenimo kelius, kurie mums kėlė didžiulį emocinį skausmą. Nuo šiandien, pradėkite tolinti save nuo bandos mentaliteto ir imkitės kreipti dėmesį į jūsų paties vidinį balsą – to darymas leis jums sekti jūsų pašaukimu ir gyventi taip, kaip jūs iš tikrųjų norite.

2. Nustokite atiduoti savo galią valdžiai

Nuo labai ankstyvo amžiaus dauguma iš mūsų buvome mokomi abejoti savimi ir daryti tik tai, ką mums įsako daryti valdžia, net jeigu mums nėra artima tai, ką mes darome. Jau kaip suaugę, mes toliau nepasitikime savimi, todėl renkamės leisti kitiems turėti įtaką mūsų gyvenimams. Žmonės balsuoja už politikus, kurie nežino nieko kito, kaip tik meluoti, tenkindami vidinį alkį ir plėsdami asmeninį pelną, tuo tarpu žmonės, būdami iliuzijoje, tiki, kad taip jie išreiškia savo galią įtakoti savo gyvenimus. Tokiu būdu, dauguma visuomenės leidžia mažai grupei žmonių jais manipuliuoti, pasitikėdami, kad jie nori prisidėti prie visuomenės gerinimo.  Jei jūs iš tikrųjų norite pradėti kurti pozityvų pokytį pasaulyje, jūs turite nustoti atiduoti galią keletui kitų ir laikyti juos atsakingais už jūsų gyvenimus, ir vietoj to pradėti prisiimti atsakomybę į savo paties rankas, kad galėtumėte tapti savo likimo kūrėjais.

3. Išsilaisvinkite nuo organizuotos dogmatiškos religijos pančių

Organizuota dogmatiška religija primetė žmonėms, ką jiems galvoti ir ką ne, kas yra gera ir kas yra bloga, kas yra teisinga ir kas yra neteisinga. Religija atitraukė žmones nuo kritinio mąstymo naudojimo siekti tiesos bei prieiti savo pačių išvadas. Tai taip pat įpratino žmones aklai pasitikėti ir sekti nustatytomis taisyklėmis bei morale. To rezultatas? Mažiausiai, emocinis slopinimas ir kentėjimas. Jei norite susigrąžinti jūsų individualumą, atvirai save išreikšti ir eiti sąmoningumo keliu, įsitikinkite, kad sulaužote, nutraukiate organizuotos religijos grandines ir pradedate savo paties tiesos ieškojimą nuo nulio.

4. Abejokite dabartine ekonomine sistema

Pinigai, iš esmės, yra sukurti iš abejojimo, sukuriant resursų stygiaus iliuziją, kuri verčia žmones konkuruoti rinkoje, kuri švaisto daugumos žmonių gyvenimus, kai jie dirba, kaip atlyginimo vergai. Neišvengiamas to rezultatas yra didžiulis kentėjimas ir socialinis konfliktas, kuris vyrauja visame pasaulyje. Be to, dabartinė ekonominė sistema reikalauja žmones vartoti be pabaigos, kad pinigai galėtų cirkuliuoti ekonomikoje, taip ragindama juos nuolat pirkti daiktus, kurių jiems nereikia ir kurie galiausiai atsiduria sąvartynuose, stipriai nuodydami aplinką, nuo kurios mes priklausome ir kuri mus išlaiko. Jei jums nepatinka toks gyvenimas ir jūs norėtumėte sukurti pozityvų pokytį savo gyvenime ir pasaulyje, jūs privalote labiau pasidomėti apie negatyvias ekonomikos pasekmes ir šviesti save apie alternatyvas, kurios yra labiau techniškai efektyvios bei  padeda kurti tvaresnę aplinkai ekonominę sistemą.

5. Atitraukite save nuo materializmo

Atnešti į vartotojišką kultūrą, mes tikėjome, kad pinigai gali nupirkti viską, ko mums reikia, ir atnešti laimę į mūsų gyvenimus. Taigi, žmonės renkasi pirkti vis daugiau ir daugiau daiktų, be pabaigos, ir tai visada baigiasi nepasitenkinimo jausmu, kuris perauga į “depresiją“, bei alkiu daugiau daiktų. Tiesa yra, kad pinigai gali mums tik suteikti pakaitalus to, ko mums iš tiesų reikia, bet ne tikruosius dalykus. Tai, ko mums reikia, taip pat yra ne nuosavybė ir ne paslauga, bet tokie dalykai, kaip meilė, draugystė ir kūrybingumas. Taigi, nebūkite susirūpinę dėl to, koks yra kitas naujas daiktas, kurį jūs galite nusipirkti, ir vietoj to investuokite savo laiką bei pastangas siekti širdį atveriančių ir mąstymą praplečiančių patirčių, kurių pinigai negali nupirkti.

6. Išmintingai rinkitės savo žinių šaltinį

Žinios yra mūsų galia, bet šiuolaikinė visuomenė yra skandinama informacijos vandenyne. Korporacinė žiniasklaida visą laiką pristato šališką informaciją, kad kvailintų žmones tikėti melais, kuriuos jie sako jiems tam, kad jie galėtų manipuliuoti jais taip, kaip jie nori. Tikrasis žinių siekėjas nepriima nieko, remiantis aklu tikėjimu, bet ieško faktų ir bando surasti supratimą apie dalykus, į kuriuos jis/ ji žiūri. Jei jums nepatinka būti klaidinamam ir jūs trokštate geresnio supratimo apie tai, kas vyksta pasaulyje, surinkite savo paties pačią geriausią kolekciją informacijos iš tiek šaltinių, kiek tik jums yra prieinama, ir panaudokite savo kritinį mąstymą, kad pasiektumėtume jūsų pačių išvadas apie tai, kas yra tikra ir kas ne.

7. Skaitykite akis atveriančias, mintis įgalinančias knygas

Būta daug išmintingų asmenybių, kurios užrašė savo mintis, įveikiant gyvenimo problemas. Būta daug asmenybių, kurios kritikavo visuomenės funkcionavimą ir siūlė savo įžvalgas apie tai, kaip mes galime kurti gražesnį pasaulį. Knygos gali nepaprastai padėti atverti mūsų akis ir pagerinti gyvenimo kokybę, bet ne visi žmonės praleidžia daug savo laiko, skaitydami knygas, arba jie tiesiog renkasi skaityti vien tik pramogai. Gaukite daugiausiai iš knygų skaitymo, būdami tikri, kad jūs nesirenkate bet kurios knygos ir skaitote tik tas, kurios liečia jūsų mintis ir širdį bei aprūpina jus naujomis perspektyvomis, kurios padeda jums geriau suprasti save ir pasaulį.

8. Būkite dėmėsingas tam, ką jūs dedate į savo kūną

Ar tai, ką jūs valgote, prisideda prie jūsų sveikatos, ar tai nuodija jūsų fizinį organizmą? Ar tai, ką jūs valgote, yra ekologiškai tvaru, ar tai neigiamai veikia natūralų pasaulį? Tai yra keli svarbūs klausimai, kurių turėtų paklausti savęs visi žmonės. Dauguma žmonių renkasi valgyti maistą, kuris yra pripildytas konservantų, cukraus ir yra tuščias, be maistinių medžiagų, arba susideda iš gyvulinės kilmės; nežino, kad jų maisto pasirinkimas yra žalingas jų sveikatai, prisideda prie dešimties milijardų gyvūnų kentėjimo ir mirties bei turi ypač neigiamą poveikį aplinkai.  Nuo dabar įsitikinkite, kad atsargiai renkatės, ką dedate į savo burną, ir jūs įsitikinsite netrukus, kad tai yra vienas iš geriausių dalykų, kuriuos jūs galite daryti sau ir pasauliui.

9. Kūrybingai save išreikškite

Puikus būdas save perprogramuoti nuo programuoto gyvenimo normų yra sutelkti savo dėmesį į kūrybingumą. Mes visi esame gimę kūrybingi, tačiau mūsų kūrybingumas buvo pamažu nuslopintas taip, kad mes beveik pamiršome, kad mes esame kūrybingi. Būti kūrybingu reiškia galvoti už dėžutės ir matyti gyvenimą iš kitų perspektyvų. Svarbiausia, būti kūrybingu reiškia surasti naujus gyvenimo būdus ir suvokti, kad tu turi galią manifestuoti tokį gyvenimą, kokio tu trokšti.

10. Ugdykite savo sąmoningumą

Galiausiai, mokymasis nuolat gyventi dabarties akimirkoje yra pats svarbiausias būdas išlaisvinti save nuo sąlygojimo. Būdami sąmoningi ten, kur jūs esate čia ir dabar, jūs galėsite visada spontaniškai reaguoti, kad ir kas nutiks kiekvienoje akimirkoje, būdamas laisvas nuo buvimo praeities auka. Yra daugybė meditacijos metodų, kurie gali jums padėti tapti sąmoningam; suraskite tą, kuri jums labiausiai patinka, ir laikykitės to tol, kol pamatysite pozityvius rezultatus jūsų gyvenime.

„Matrica yra sistema, Neo. Ta sistema yra mūsų priešas. Tačiau kai tu esi viduje, tu apsižvalgai aplink, ką tu matai? Verslininkai, mokytojai, advokatai, dailidės. Daugumos žmonių mintis mes stengiamės išgelbėti. Bet kol mes tai darome, tie žmonės vis dar tebėra dalis tos sistemos ir tai juos daro mūsų priešais. Jūs turite suprasti, kad dauguma šitų žmonių nėra pasirengę būti atrišti. Ir kad dauguma iš jų yra taip įpratinti, kad beviltiškai priklauso nuo sistemos, kad jie kovotų nuo to apsisaugoti.” – Morfėjus, filmas “Matrica”

Jūs galite sekti ir pamėgi mus čia:

Gruodžio atnaujinimas – į Vienį ir Tyrą Meilę

Įsivaizduokite, Šviesos užgęsta, vadinamieji „Šviesos Darbuotojai” dingsta, daugiau jokių pranešimų, tylu. Jei ne Šviesa, kuri per pastaruosius keletą metų buvo įtvirtinta per visą žemės rutulį ir dabar skleidžia Tyros Sąmonės Spindulius, ant šios planetos šiuo metu būtų gerokai tamsiau. Šviesos energijos, kurias įtvirtina Naujos Šviesos Kalbos Būtybės, kai kolektyvo didžioji dalis dalyvauja amžių kare, daugybei bundančiųjų ir pabudusiųjų šiandien kasdien yra gyvybinis šaltinis ramybės, paguodos, vilties, aiškumo dėl to, kas iš tikrųjų vyksta mūsų pasauliuose/ gyvenimuose. Be šito, kaip mes patyrėme praeityje, yra disorientacija/ pasimetimas, „išsiderinimas”, skendimas chaose ir negatyvume. Tai tebėra realybė didžiajai daliai žmonijos 3D sąmonės karalystėse.

Įeinanti Aukštesnių Dažnių energija, fotoninė Šviesa, išardo senos oktavos sąmonę ir pakelia dažnį virš 4D į Kristaus/ Vienio Sąmonės Girdelę. Akimirksniu nušviečiami ir transformuojami daugybė iškraipymų ir energija atnešama atgal į visišką susilygiavimą. Tai, kas buvo Magija, šiandien yra Mokslas, kvantinė mechanika. Penktoje Dimensijoje valdo Rezonanso dėsnis. Šie skaitiniai, kuriuos mes atnešame jums, taip pat yra Šviesa užkoduota kvantinė aktyvacija. Kai jūs tai skaitote, tai veikia jums multidimensiškai, atsiskleidžia kodai „tarp eilučių”, kurie įsižiebia jumyse, aktyvuojasi DNR. Ir jūs tai „pagaunate”/ prisimenate.

Šis energijų harmonizavimas ir suvienijimas užtikrina mūsų kolektyvinį judėjimą viena kryptimi, sustiprinant ryšį su Naujos Žemės/ Vienio Girdele. Tai gali jus žadinti, pakelti, plėsti jūsų savivoką, atnešti gilesnes įžvalgas į jūsų patirčių ir dalykų apskritai supratimą. Taip pat, tai gali versti jus jaustis „maloniai apsnūdusiais”, kai jūs visa tai absorbuojate ir integruojate. O taip, mes esame aukštai ir kylame aukštyn, nesilaikydami nieko, neužsistovėdami ir neapgailėdami to, kas „liko už mūsų nugarų”, nes iš tiesų – nieko neliko! Sveiki atvykę į naujas realybes. Šiems epiniams metams baigiantis, ant naujo Įvykio-Poslinkio slenksčio, atiduodu Dėkingumą Visiems. 

Kas vyksta „su manimi”?

Šiuo metu planetoje tebevyksta pasaulių/ realybių/ laiko juostų atsiskyrimas. Visa žmonija buvo įtraukta į Naujos Žemės Dažnius. Visi privalo žinoti, ar jie yra pasirengę stoti į kelią ir eiti šiuo Keliu Namo į Šviesą, į Aukso Amžių. Žmonijai buvo duota gausybė akimirkų paleisti dualybę, prisiminti Vienį, pasirinkti Meilę vietoj ego ir įgyvendinti savo misijas, transformuojant savo žemesnę sąmonę per žmonijos palaimą. Tai yra pasirinkimas įžengti į savo pačių dieviškumą ir viską, kas ateina su tuo. Daugiau pasirinkimų nebėra palikta, kaip tik į Šviesą.

Nauja Žemė yra pagimdyta ir egzistuoja 5D su visais, esančiais ant jos, kaip rezultatas natūralios evoliucijos. Naujas Dieviškas Įspaudas (angl.klb.„the Blueprint”) yra sėkmingai įtvirtintas. Šios Naujos Žemės energijos turės padėti išvesti žmoniją iš tamsos ir baimės, seno/ ego programavimo į Meilę. Tik Meilėje ir Vienyje galima kurti tikrą Kūriniją ir šioje Girdelėje pasireiškia Naujoji Žemė.

Naujoje Žemėje nėra skausmo, baimės, kentėjimo, savanaudiškumo, pykčio, neapykantos, manipuliacijos, apgaulių, sutrikusio gyvenimo iš „galvos”/ Ego. Tai yra gyvenimas iš Širdies, Buvimas Vienu su Kolektyvine Širdimi, atjautoje, besąlyginėje meilėje, dalijimęsi ir rūpinimęsi savimi bei Gamta. Kai mylite save, durys atsiveria ir jūs esate už dėžutės bei susijungęs su girdele. Ego/ protas negali suprasti, kas yra tikra Meilė, todėl negali išeiti iš dėžutės.

Meilės energija žmonėse yra stiprinama ir ateina iš vidaus, kaip „kvietimas”/ jausmas mylėti save ir ištransliuoti tai visiems Dabar. Tokiu būdu mes įeiname į tai, kas vadinama Dangaus Karalyste Žemėje. Kaip viršuje, taip apačioje. Tai – dovana Kristaus/ Vienio Sąmonės, arba, Naujos Žmonijos Sąmonės. Meilė Visiems, įskaitant „kenkėjus”. Nėra likę daug akimirkų pasirinkti meilę ir savo dieviškumą. Paleiskite protą ir tekėkite į Širdies susijungimą su Suvienyta Širdimi Vienio Sąmonėje.

Kas vyksta „su pasauliu”?

Pietų pusrutulis – Motinos girdelė pažadina Motinos (Sielos) Esmę ir padeda balansuoti su Šiaurės pusrutuliu, klaidinga Tėvo girdele. Šis poslinkis pakeičia patriarchalinių sistemų/ sąmonės dažnį iš klaidingos šviesos į Šviesą-Informaciją. Ateinantis Amžius yra Šviesos Amžius. Šviesa yra stipri ir akinanti. Motina Žemė susigrąžina savo planetą, jos Meilė yra didžiulė ir tik tie, kurie myli ir duoda jai paramą, eis Namo į Šviesą.

Energijos planetoje išsiplėtė daug kartų. Kai planetos energijos toliau kyla, Motina ruošiasi pakilimui, paskutinės traumų liekanos, užstrigę skausmai, pasąmoninės programos, ego įsitikinimai išeina į paviršių. Tankis susirenka Motinos kūne. Vulkanų ir Žemės drebėjimų prasiveržimai, kylanti karščio planetoje kreivė atspindi žmoniją – kas vyksta po paviršiumi. Mes priėjome tašką mūsų evoliucijoje, kur visi jaučia karštį. Spaudimas pasiekė maksimumą. Ego „verda” apačioje, pasiruošęs „sprogti”, kad būtų pagaliau paleistas nuo kolektyvinės sąmonės. Labai įmanoma, kad netrukus dangtis  staiga nuslinks, iššoks Naujoji Žemė ir burbuliukais prasiverš iliuzija, kurioje žmonija gyveno; visi supras, kokie akli ir nesąmoningi jie buvo, pamiršę, kas jie yra, ir savo vizijas.

Kai Aukštesnė Sąmonė yra įleidžiama į žemesnes dimensijas, masinis pabudimas vyksta visose laiko juostose. 2019 metais pabudimas toliau plėsis. Žmonija gyvena gilioje pasąmonėje, nesuprantantys, kas vyksta planetoje. Jie žino, kad kažkas vyksta, gali jausti tai, bet dauguma neturi idėjos apie pakilimą; kad yra Motina ir kad mes ruošiamės precedento neturinčiam visos kūrinijos poslinkiui. Daugybė kaltina išorinį faktorių, galvodami, kad išvengs žiūrėjimo į save veidrodyje ir kaip jie prisidėjo prie planetos skausmo ir kentėjimo. Tai yra asmeninis pasirinkimas, kaip jūs atsiliepiate. Žmonija arba pasirinks žiūrėti vidun ir pamatyti tai, kas bando išeiti, kad būtų paleista, arba jiems atneš tai.

Gruodžio energijos

Žinutė, pasirodžiusi socialiniame tinkle Facebook: „Senos Žemės realybė baigiasi gruodį. Štai kodėl 2018-ieji buvo giliai intensyvūs ir sunkūs daugybei. Visos senos traumos turėjo būti pagydytos. Mes negalime eiti aukščiau su savo sunkiu bagažu. Jūs žiūrėsite į šiuos metus ir matysite tai, kaip palaiminimą”, yra pakankamai aiški reziumė.

Lapkritis ir ypač kelios pastarųjų savaičių buvo labai intensyvios. Kai  kuriems tai buvo „didysis šlavimas”, angl.klb. „Zero-Pointing”, t.y. „nunulinimas” paskutiniųjų seno liekanų, kurias iškėlė į paviršių viena po kitos sekusios stiprios bangos. Didžiulė (angl.klb. „beyond”) akcelaracija. Vyksta dideli pokyčiai, kuriuos giliau matantys gali matyti. Tai yra svarbus laikas tiems, kurie renkasi laisvę nuo 3D manipuliacijų viduje, naviguoti be kliūčių šviesti Šviesą.

Daug pakilimo sielų užbaigia 3D kontraktus ir veiks toliau, kaip tiltai daugybei bundančių sielų. Nėra nei laiko, nei erdvės, jokių praeities atskaitos taškų, tik spindinčios širdys. Tai yra Tyros Meilės Įsikūnijimai, būtybės, atlikusios didelį asmeninį darbą; kitaip, jų kūnai nepalaikytų tokių aukštų dažnių. Suraskite ramybę savo širdyse, pakvieskite visą Meilę ir Šviesą, kuria jūs esate, ir jūs būsite paskirti palaikyti ranką kitiems.

Gruodžio energijos jaučiasi ramesnės, yra patiriamas atoslūgis/ atokvėpis, tačiau energija/ girdelės išlieka intensyviai įkrautos ir magiškos. Toliau vyksta daug krištolinės plazmos aktyvacijų. Mes nuolat judame/ tekame/ slenkamės. Yra įėjusi Nauja Šaltinio energija, energija kuriasi ir kai ji toliau judės per mūsų saulės sistemą, kai kuriuose lygmenyse tai gali jaustis, kaip cunamis.

Mes galime išvalyti daugybę laiko juostų per vieną naktį. Būkite pasirengę su jauduliu ir atsivėrę viskam naujam. Sąmoningai greitai apgedėkite seną, jei jūsų ego suvokia tai, kaip praradimą. Išvalykite tą energiją, padarydami poslinkį savo suvokime, suvokti, kad visa tai, kas dabar palieka/ atkrenta, daugiau nebėra sinchroniška su tuo, kas yra sulygiuota aukščiausiai. Visiškai pasislinkite, atsiduokite į švarų taką, apkabinkite viską naują, o tada pažiūrėkite, ką jūs turite daryti, kaip jūsų pačių dalį.

Kas „stovi kelyje” žmonijai?

Šios plazminės fotoninės šviesos aktyvacijos su įeinančiomis bangomis kartais gali jaustis tarsi elektra ateina į  kūną, elektrinis impulsas. Dėl to, jūs pajaučiate didesnį Vienio pojūtį, galbūt netgi palaimingą pojūtį, kuris jus apgaubia. Tai gali jus padaryti besijaučiančius džiaugsmingais. Kitais atvejais – priklausomai nuo to, kur jūs esate jūsų aspektuose – jūs galite jausti šias energijas, kaip „sunkias”. Jei tuo metu, kai ateina šios energijos bangos, jūs esate žemose vibracijose, jos pasireikš jums, kaip „sunkios”, negatyvios ir gali padidinti jūsų jausmus, kad ir ką jūs tuo metu jaučiate; jei jaučiatės esantis „žemai”, tai gali jus priversti pasijusti dar žemiau.

Nė vienas iš „Šviesos Kūno Simptomų” nėra ženklas, kad jūs kylate, juolabiau, tai yra ženklas jums, kad kažkas jumyse kliudo pakilimui, aukštesnio įkūnijimui. Tiesa yra, kad visas skausmas ir kentėjimas yra iliuzinis. Pakylėtoje būsenoje jūs egzistuojate aukštesniame dažnyje. Juokas, vaikiška nuostaba, ramybė, natūrali palaima – tokia yra pakylėta būtybė. Skausmas, kentėjimas, liga yra žemesnis dažnis, daug 3D, kai į jį susitelkiama ir jis maitinamas.

Matricos sistema palaiko žmonijos funkcionavimą žemesniame dažnyje, tai yra ego programuotas protas. Viena mėgstama taktika yra „pririšimas” prie skausmo. Ego myli skausmą ir kentėjimą. Ego „pririša save” prie bet ko, kas sukelia šiuos žemesnius dažnius. Tai – pasąmonė. Tai sukūrė prisirišimą prie skausmo ir kentėjimo, kurį žmonija toliau renkasi, atsiliepdami į matricos kvietimą ir toliau didindami/ gilindami skausmą ir kentėjimą juose.

Visi skausmai, ligos produktas nesubalansuotos energetikos kūne. Bet koks skausmas yra energetinis disbalansas. Visos ligos yra energetinis disbalansas. Viskas gali būti transformuota ir visiškai pagydyta, taikant pakilimo įrankius ir technikas. Viskas yra įmanoma Suvienytame Lauke, Vienio Sąmonėje. Transmutacija užstrigusių energijų kūne, eterinės operacijos šiandien pagydo energetinius disbalansus tuose, kurie gerbia šias transmutacijas ir dvasines praktikas. Kai jūs kylate ir pradedate išsklaidyti ego programuotą protą ir pradedate įkūnyti aukštesnius dažnius, jūsų kūnas pradeda sugrįžti į Susilygiavimą.

Jei mūsų čakros (energetiniai centrai) užblokuotos/ neteisingai sulygiuotos (suderintos), kūnas mus informuoja apie tai, kad sutvarkytume tas energijas. „Skausmas” pasišalina/ išeina, kai mes pripažįstame tai, ką mūsų kūnai bando atnešti į mūsų suvokimą, ir tuomet tai išvalome. Kai mes to neapdorojame ir neišvalome savo žemesnės sąmonės, traumų, žaizdų, tai yra palaikoma kūne. Jei jūs keliate savo vibracijas ir įkūnijate jūsų dieviškąsias savybes, tie skausmai ir ligos nebegali egzistuoti. Tai reiškia, kai jūs progresuojate savo pakilimo kelionėje, jūs nejaučiate tų „simptomų”, jūs jaučiate daugiau džiaugsmo, ramybės, sveikatos ir dieviško ryšio.

Dalis „simptomų” yra pakilimo proceso dalis, tačiau jie nueina, kai jūs toliau tęsiate darbą išsklaidyti savo ego. Jei bet kokie „simptomai” užsilaiko, tai nėra „normalu”. Jeigu jūsų „sirgimas” užsitęsia, tai yra ženklas, kad jūs nedarote savo savo vidinio išvalyti savo energetikos ir emocinio kūno. Tai reiškia, kad jūsų ego kaunasi prieš jūsų tapimą dieviška būtybe ir programavimo išsklaidymą.

Ego kovoja. Vienas iš būdų jam išgyventi yra per skausmo ir ligos kūrimą. Dažnai, Ego sukuria netikrą, suvaidintą skausmą žmonėse, tik tam, kad įtrauktų juos į aukos sąmonę. Aukos sąmonė, prisirišimas, distrakcijos, dramos, manipuliacijos, kantrybės nebuvimas, savisvarba – tai yra tyras Ego, bandantis išlikti gyvas. Jūs privalote reguliariai pasitikrinti savo kūne ir atskirti, ar tai bando atnešti į jūsų suvokimą, kur jūs esate išsiderinęs, ar Ego bando pavogti jūsų džiaugsmą ir jūsų pakilimą. Ego yra gili programa, kuri žino, kada būtybė bando jį išsklaidyti ir tada ji atakuoja bet kokiais būdais, kokiais tik gali, kad įtrauktų būtybę atgal į žemesnę sąmonę, kur jam yra patogu, jis minta ir lieka gyvas.

Sena realybė maitina tai, skatindama žmones naudoti cheminius vaistus, narkotikus ir dar daugiau „pagydyti” kūną/ „simptomus”, kai iš tikrųjų jie palaiko žmones užstrigusius priklausomybės cikle ir niekada neprieinančius prie tikrosios priežasties. Žmonės tingi, priešinasi žiūrėti į save, prisiimti atsakomybę už jų pačių energetikas ir daryti savo vidinį darbą. Tai yra žmonijos liga. Išvalyti mūsų indus tam, kad mes įkūnytume savo Aukštesniuosius Aš, yra būtina. Įrankių naudojimas ir vedimas suteiks paramą subalansuoti energijas ir sugrąžinti tobulą sveikatą ir emocinį stabilumą.

Leiskite Širdies vibracijoms nugalėti

Kartais, yra konfliktas tarp galvos ir Širdies, tarp vertinančio, loginio, analitinio proto ir priėmimo jaučiančios intuityvios Širdies. Pojūčiai/ Ego troškimai trokšta vieno dalyko, o mažas balsas viduje siūlo kažką kito. Bet kokioje kovoje tarp širdies/ Aukštesniojo Aš jausmų ir proto/ Ego pagrindimo, tai yra Širdis (jausmas), kuri laimi. Jeigu mes tai užgniaužiame/ renkamės ignoruoti tai, užspausta energija pasireiškia, kaip skausmai, ligos, kentėjimas.

Tai yra apie klausymąsi širdies meditacijoje, vystymą vidinio jautrumo nuraminti savo nuolat kalbantį protą, kad galėtume išgirsti mažą balsą mūsų širdyse/ intuiciją. Meditacija giliose būsenose stiprina intuiciją ir iš naujo sujungia mus su Aukštesniuoju Aš/ Tyros Meilės ir Šviesos Šaltiniu. Taip pat, tai yra apie drąsą ir valią sekti tai, kas yra mūsų didžiausiam gėriui, kaip prioritetą tarp pojūčių/ proto, norinčio staigaus pasitenkinimo.

Visada ateikite iš aukščiausios vietos jumyse. Pagerbkite tai savyje. Kai jūs funkcionuojate iš šios vietos, tai reiškia, kad jūs nepamiršote, kas iš tikrųjų yra svarbu. Tai gali atnešti jums tik patį autentiškiausią ir visišką jūsų šios egzistencijos išsipildymą. Jūs iškeičiate tai į „n”  iliuzinių realybių ir „mažiau išpildančių” rezultatų, kurių jūs galite pasirinkti daugiau nebepatirti. Kai jūs suvoksite tai, jūs pasitelksite valią ir darysite viską/ taikysite visus metodus, patraukę į šalį Ego, kad tik paremtumėte šį visišką susilygiavimą jumyse. 

Pasitikėkite, kad sprendimai, kuriuos jūs darote, yra teisingi ir atneš jums visišką susilygiavimą, įskaitant asmenis ir situacijas, kurie jūsų nusipelnė ir kurių jūs nusipelnėte. Kai jūs renkatės jūsų patį aukščiausią susilygiavimą, jūs galite būti tikri, kad padarę šį energijos poslinkį jumyse, jūs atveriate save, kaip magnetą visoms aukščiausioms galimybėms, vietoms, įvykiams/ egzistencijai ateiti į jūsų gyvenimą. Jūs neturite ko baimintis, kai jūs tai renkatės; tai negali atimti iš jūsų nieko, kaip tik tai, kas jau dabar nėra jūsų.

Iš proto į Širdį

Mes judame iš proto į širdį. Tai nėra apie dviejų balansą. Protas klaidina širdį, sukelia disbalansą, skausmą, baimę, kentėjimą. Širdis ir Protas dirba Harmonijoje. Harmonijoje, jie leidžia subalansuotas harmonijas – jūsų Dieviškąjį Įrašą. Kiekvienas žmogus Žemėje yra vedamas ir remiamas su įeinančiomis energijomis išskleisti save į tai, ko daugybė jų neįsivaizdavo apie save pačius. Tai yra jūsų tapimas jūsų paties didesne versija, jūsų atėjimas į jūsų Suvienytą Esatį, paslėptą jūsų Širdyje. Kodėl mes taip bijome, ateidami į savo esmę, į mūsų pačių šerdį?

Stebėkite bet kokį vertinimą, kuris pasirodo jumyse. Ar jūs „manote”, kad ego jums gali suteikti viską, ko jūs „norite”, ko širdis negali? Ar jūs „manote”, kad širdis yra jus mažiau mylinti? Visa tai – jūsų pasirinkimas. Tai kuo jūs tikite, jūs tai manifestuojate. Renkatės Ego ir „visa tai turėti” arba renkatės Širdį/ Aukštesnįjį Aš ir „turėti visa tai ir dar daugiau, kas ateina su tuo”. Renkatės Ego ir su tuo ateinantį kentėjimą, kai jūsų ramybės/ meilės/ bet kokius poreikius padarote priklausomus nuo kažko/ kažkieno kito „išorėje”, arba renkatės Širdį ir Buvimo Širdyje Džiaugsmą bei Palaimą būti visada „patenkintu” Savyje ir visada „gausiu” sau bei kitiems.

Širdies dovana protui yra ramybė. Ateiti į tai reikalauja surasti drąsos padaryti šuolį į Tyrą Meilę bei tapti Vienu su Vieniu. Paleiskite bet kokį vertinimą, kurį turite sau/ kitiems, ir praktikuokite buvimą Vienyje.  Širdis niekada nereaguoja, ji atsiliepia… Dieviškos būtybės niekada neįsižeidžia ir nepriima asmeniškai; jos apkabina, priima ir leidžia visas patirtis bei atsako su besąlygine meile. Priėmime, apkabinime visų be skundimosi, nuolat besiplečiančioje Širdies Erdvėje ir visko transformavime su besąlygine meile, kuri yra tyros energijos pasireiškimas, slypi mūsų įgalinimas ir išsipildymas. Mintims pasitraukus, apkabinamos visos Buvimo Širdies Erdvėje dimensijos.

„Paskutinis pasispardymas”

Populiariosios muzikos atlikėjo Avicii dainos „Wake me up” (liet. klb.) klipo pabaigoje vyksta pokalbis tarp jaunos moters ir mažos mergaitės, kur jauna moteris po savo naktinių gastrolių ant žirgo ryte žadina mažąją mergaitę, sakydama: „Get up, pack your things” (liet.klb. „Kelkis, susirink savo daiktus”). Mažoji mergaitė jos klausia: „Where we are going?” (liet.klb. „Kur mes vykstame?”). Jauna moteris jai atsako: „Somewhere we belong” (liet.klb. „Kažkur, kur mes priklausome”). Oficialus dainos klipas galėtų išreikšti žmonijos pabudimą ir atėjimą į Naująją Žemę.

Neseniai internetinėje erdvėje pasirodė pranešimai, kad mokslininkai nustatė neįprastą seisminę bangą, nuriedėjusią per visą planetą, kurios jie negali paaiškinti. Nubudusioje pasaulio bendruomenėje tai siejama su lapkričio 11:11:11 portalais. Iš tiesų, gali būti, kad laikrodis pasisuko atgal ir pradėjo tiksėti. „Paskutinis” išvalymas yra pakeliui. Daugybė pasijaus „išsunkti” ir tada mes detoksikuosimės, išvalysime savo kūnus, ir iš naujo užsipildysime didžiausia šiandien įmanoma integracija. Transformacijos banga ateina tik visiškai paleidus. 

Nesipriešinkite šioms bangoms; būkite švelnūs sau ir kitiems. Tekėkite ir atsipalaiduokite. Jėgos naudojimas neduos vaisių, jums bus reikalingos šios energijos tam, kas dar tik atsiskleis. Dabar mes, pažodžiui, gimdome Naująją Žemę. Mes buvome ilgoje kelionėje iki jos. Mes viską paaukojome vardan jos ir dirbome be atokvėpių, kad ją atskleistume. Mes bendrai kuriame vietą, kur nėra baimės ir negatyvumo, todėl yra labai svarbu būti pozityviam, galvoti ir kalbėti pozityviai, būti atviriems, vengti negatyvumo ir įsitraukimo į dramas. Stebėkite jūsų mintis ir žodžius. Kuo daugiau pozityvumo surinksit(m)e aplink save, tuo lengvesnis bus j(m)ūsų pakilimas.

Atsiminkite, kad jūs galite pakelti save akimirkoje vien tik su mintimi. Tai yra viskas, ko reikia, tik naujos poziityvios minties pakelti savo sąmonę dabarties akimirkoje. Jūs neturite laikyti savęs tose žemose vibracijose, jums nereikia ten ilgiau užsilaikyti. Vien tik su mintimi, vizualizacija, jūs galite atnešti save į aukštesnę vibraciją. Tiesiog pagalvokite apie kažką gražaus, apie laimingą laiką jūsų gyvenime, tas akimirkas, kurios jums atnešė džiaugsmą, ir jūs iškart išeisite iš tų žemesnių vibracijų ir į aukštesnę sąmonę. Yra tų, kurie šiandien pakelia savo vibracijas, nesuprasdami, tai jiems padaroma. Kiti pakelia sąmoningai, nes išmoko tai daryti. Darykite, nes tai yra svarbu. Visa tai yra apie šitą tranzitą, jus ir visą žmoniją. Pasitikėkite jūsų aukštesniu žinojimu. Išmokite valdyti savo mintis ir viską, ką norėsite savo gyvenime, jūs turėsite, nes jūs tai sukursite viena mintimi.

Visa galia ateina iš Meilės. Mes esame Galaktinės, Žvaigždžių Šviesos būtybės, Krištoliniai Vaikai, Vaivorykštės Gentis, Kosminės Erdvės Keliautojai, Senieji, bet kuri “etiketė“, kuri jus patinka, ateinantys iš ateities į multidimeninę Naująją Žemę, kaip Meilė, kaip Vienas, kaip Šaltinis, kaip Dieviškumas, kaip Tyrumas, sugrąžindami kosminius raktus Dabar. Mes stovime Vienyje, kaip Begalinė Šviesa, kuria mes esame, pasirengę kitam kvantiniam šuoliui mūsų evoliucijoje. Tai yra Šuolis į dievišką magiją ir gilesnes patirtis. Laikas, nes Dabar yra, kur viskas egzistuoja. Paleiskite, mylėkite ir neteiskite.

Vibracijų pakėlimas/ Gyvenimas iš Širdies:

 • Tikras, sveikas maistas, kas yra/ turėtų būti individualiai/ intuityviai nusprendžiama, laiko leidimas Gamtoje, su gyvūnais, sodininkystė, vaikščiojimas basomis pieva, šypsena, dažnas juokas, švelnus kalbėjimas, gilus atpalaiduotas kvėpavimas, klasikinė muzika, šokis, dainavimas.
 • Meditacija, joga, malda, Šviesos Kalba.
 • Atleidimas, priėmimas, dėkingumas. 
 • Mylėkite Visus ir tarnaukite Visiems; leiskite Meilei laimėti bet kokioje situacijoje.

Jeigu tai rezonuoja:

„Laisva Valia aš renkuosi eiti Dieviškoje Valioje dėl Didesnio Gėrio Visiems, Ramybėje ir Palaimoje, kad paremčiau šį Amžių Poslinkį. Aš esu Šaltinis. Aš esu Suvereni (us). Aš esu laisva (s). Ir taip tai yra.”

Turėkite patį magiškiausią gruodį. Jis iš ruošiasi būti dar vienas galingas aktyvus mėnuo. Tebūna Amžina Ramybė, Begalinė Gausa, Tobula Sveikata bei Gerovė ir Tyra Meilė su jumis.

„Lai mes mėgaujamės harmonijoje minties, žodžio ir veiksmo, kaip spontantiško judėjimo iš Širdies Erdvės, gyvendami akimirka po akimirkos be proto modifikacijų, visada nauji, visada jauni, visada spindintys Tyros Meilės Šviesą”. ~ Yogi Vinod Kumar 
Meilėje, Šviesoje ir Dėkingume,
Viktorija
Jūs galite sekti ir pamėgi mus čia:

7 dalykai, kuriuos turite daryti, kad patektumėte į Naująją Žemę

Dabar – Visatos ir jos ženklų metas. Laikas, kai mes, kolektyviai, pasislenkame į naują sąmonės lygmenį. Mes judame į ‘Naują Erą’ ir ‘Naujos Žemės’ realybę, dar vadinamą 5 Dimensiją. Sulig tuo, mes pereiname į spiralinį laiką vietoj linijinio, kur sueina daugybė laiko juostų ir paralelinių realybių ir viskas vyksta vienu metu ‘Dabar’. Tos dienos – kenčiant, dirbant, planuojant, nustatant tikslus, ruošiantis ir kovojant, baigėsi. Dabar mes, kolektyviai, pereiname į karalystę Visatos dėsnių, kurie visada buvo mums padėti, tik, pagaliau, mes, kaip žmonija, atsiveriame juos priimti ir jais patikėti. 

Niekas negali priversti niekieno patikėti kuo nors. Tu tiki tuo, kuo tu nori tikėti. Tai, su kuo tu susilygiuoji, tampa tavo realybe. 5 Dimensijoje yra atviros širdys ir išplėsti suvokimai. Kartu, per visą pasaulį, mes surenkame puzlės dalis, kurios atrodė nesuprantamos, ir, visgi, dabar tai tampa suprantama, juolabiau, tai atsiskleidžia mums, kaip mus ‘vienijanti’, mūsų visų ‘viena tiesa’, vedanti mus į mūsų išsilaisvinimą. ‘Sena Žemė’ ar ‘Nauja Žemė’ – kokie yra skirtumai, kad žinotum, ką pasirinkti?

Pakankamai ilgą laiką visame pasaulyje valstybių valdžios buvo paėmusios visą kontrolę ir laikė ‘valdžią virš žmonių’; taip pat, religijos turėjo ‘gąsdinančią būtį’. 3D matriksos sistemos konstrukte mes nebeturėjome savo pačių balsų ir buvome priversti susidurti su korupcija, apgaulėmis, neapykanta, skurdu, ligomis, mirtimis ir visomis kitomis įtakomis, kurios mūsų pasaulyje ir pasauliuose sukėlė nuolatinius konfliktus ir neramumus. Tas karas tebevyksta iliuzijos pasaulyje kiekvieną dienos sekundę.

Tuo tarpu, kai visa tas negatyvumas vyksta fizinėje plotmėje, internetas tampa visiškai ‘nauja dimensija’. Meilė, dvasingumas ir ryšys ‘už proto ribų’ plinta tarp žmonių ir skleidžiasi visą pasaulį aprėpiančiame tinkle, tarsi nevaldoma ugnis. Milijonai ‘ištroškusiųjų’ tai apkabina.

Metas būti ‘unversaliu’, arba, ‘visuotiniu’, yra Dabar, kaip niekada anksčiau. Gyvybiškai svarbu yra kelti savo vibracinę energiją, kad visas pasaulis virstų taikesne planeta. Kiekvienas prisidėjome paversti ją žalinga mums patiems. Tiktai mes galime pakeisti ją į kažką gražaus, kas  atneštų mus į egzistenciją drauge  meilėje, harmonijoje ir taikioje palaimoje.

Šiame laike mes sparčiai judame didesnio dvasinio pabudimo link dėl svarbios priežasties. Vienintelis dalykas, kuris yra likęs mums, kaip žmogiškoms ir dvasinėms būtybėms Žemėje, tai padaryti esminį poslinkį savo energijoje ir transliuoti ją į kažką fiziniame, formų pasaulyje, kas galėtų duoti Žemei vien tiktai naudą, vertę turinčią ‘pridėtinę vertę’.

Tai kaip mes tai darome ir ar ši ‘utopinė realybė’ yra įmanoma? Bet kas ir viskas yra įmanoma. Tai yra mūsų atsakomybėje leisti ‘Visagalio Kūrėjo Šaltinio’ energijai pasireikšti per mus ir kurti magiją, meilę, ramybę, gausą ir klestėjimą Žemėje. Mes turime Laisvą Valią sukurti ką norime. To nesuvokiant, atmetant savo Kūrėjo prigimtį ir/ ar atsisakant savo sugrįžtančių prarastų dieviškų galių,  kuriamos streso ir kančios realybės.

Tai nėra lengva ir neįvyksta per vieną naktį (nors per naktį didžiulės transformacijos gali įvykti). Pasaulis netapo toks, koks yra, su viena diena. Tai yra viso tavęs – kiekvieno paties asmeninio įspareigojimo sau ir atsidavimo savo indvidualiai kelionei pareikalaujanti kolektyvinė kelionė, su daugybe ‘pirmyn’ ir ‘atgal’. Su praktika ir kantrybe, mes galime padaryti šį pasaulį gražia planeta, kokia ji kadaise buvo, ir ateiti į ‘Rojus Žemėje’ egzistenciją už matriksos.

1. Pradėkite į viską žiūrėti per ‘energijos’ prizmę

Viskas, ką jūs matote arba jaučiate, yra energija. Tai yra energija, kuri gali būti transformuota į materiją. Viskas, ką jūs matote aplink save turi tam tikrą sąmonę. Viena iš priežasčių  kodėl jūs esate Žėmėje, yra patirti ir plėsti savo sąmonę.

2. Būkite čia ir dabar

Gyvenkite tik šioje akimirkoje. Akimirkoje, kur vienintelis dalykas, kuris yra svarbus, yra dabartis – jūsų gyvenimas, jūsų sveikata, jūsų aplinka, žmonės aplink jus ir meilė, kuri jus užpildo. Mums nereikia jaudintis dėl rytojaus ar nerimauti dėl vakar. Baimė, kuri jumyse sukyla, ateina iš čia – kai jūs nuklystate ir esate „kažkur„, bet ne čia ir sdabar. Nėra kitos „vietos” jūsų egzistencijai – būkite čia dabar. Tik dabartyje būdamas, jūs galite jausti tikrą laimę, buvimo palaimą. Praktikuokite tai su viskuo, ką jūs darote.

3. Viskas yra laikina

Darbai, šeima, ligos ir pats gyvenimas – niekas nėra pastovu. Mes visi esame čia laikinai ir viskas, ką mes jaučiame ir per ką pereiname, yra taip pat laikina. Supratimas ir vertinimas, kad dalykai nėra ilgalaikiai, primena mums mylėti čia dabar. Būkite palaiminti, būkite ramybėje ir būkite gausoje Dabar. Atverkite savo energiją vien tiktai meilei, džiaugsmui ir ramybei. Leiskite jūsų jausmams jus vesti.

4. Visi už vieną ir vienas už visus

Mes visi esame čia lygūs. Naujoje Žemėje, 5D, Vienio (Kristaus/ Krištolinės) Sąmonės, realybėje, mes egzistuojame, kuriame ir sąveikaujame iš šitos suvokimo vietos. Mes visi kvėpuojame tą pačią erdvę. Mes visi gyvename kartu ant šios didelės planetos. Mes visi turime tokias pat svajones ir egzistenciją. Mes visi gimstame, mes gyvename ir tada mūsų kūnai miršta. Vienodai. Kuo greičiau mes tai suvokiame, tuo greičiau mes galime  ir pradedame mylėti vieni kitus.

5. Darykite tai, ką jūs mylite, ir viską darykite su meile

Nesvarbu, kas tai yra: darbas, apsipirkimas kasdienių produktų, skalbimas, pagalba nepažįstamajam, pasivaikščiojimas su šunimi – įsitikinkite, kad darote tai su meile, kurią jūs jaučiate jūsų širdyje. Kuo daugiau meilės jūs turite ir jaučiate, tuo labiau vibruoja jūsų energija ir pasiekia kitus. Visa yra apie tai, kaip bebūtų, tiesa? Paslinkti energiją į Suvienytos Meilės lauką.

6. Prašykite, tikėkite ir gaukite

Visuotinis traukos dėsnis. Ir jis veikia. Visata jums suteikia bet ką, ko jūs norite, tol, kol jūs tikite tuo ir tai jaučiate. Mes skleidžiame visatos dėsnius aplink pasaulį dėl paprastos priežasties – kad kuo greičiau žmonės suvoks, jog jie gali viską, ko jie nori, liūdesys, skausmas ir kentėjimas išsisklaidys iki tokio taško, kad jie neegzistuos. Mes neturėsime kautis dėl to, ko mes norime, ir gyvenimas begalinėje Dievo/ Šaltinio ramybėje bei gausoje, mums bus pasiekiamas. Kantrybė, pasitikėjimas Dievišku Laiku ir aukštesnis supratimas, kaip visa tai veikia, yra būtina. Naujoje Žemėje tai yra dieviškai prižiūrima. 

7. Vidinis darbas su savimi yra būtinas

Naujoji Žemė, arba 5-oji dimensija, kaip tai vadina kai kurie, yra čia ir dabar, ir aplink visą pasaulį. Ji yra atvira ir prieinama visiems, kurie yra pasiruošę apie ją sužinoti ir ją apkabinti. Ji yra jūsų širdyje ir jūsų prote. Naujoji Žemėje yra karalystė, egzistuojanti dažnyje. Šie dažniai yra aktyvuojami jūsų DNR. Tai yra įmanoma, kai jūs pašalinate viduje atskirtį, visus iškraipymus, traumas ir trūkumą viduje, ir įkūnijate meilę, šviesą, ramybę viduje. Tai yra Tikrojo Aš, Aukštesniojo Aš, Šviesos Kūno Įkūnijimas ir tai dabar vyksta visiems. Kaip tai vyksta jumyse, priklauso nuo to, kiek savo Šviesos jūs aktyvuojate.

Tai yra visiškai transformacinis procesas, kuris apima viską, ką jūs darote. Į egzistenciją Naujoje Žemėje ateinama per įsipareigojimą sau ir atsidavimą savo kelionei ir sau, pagerbiant savo Fizinio Šviesos Kūno aktyvacijas ir integracinį procesą. Svarbiausias dalykas visiems yra pasitraukti iš kelio, kuris yra sunkiausias visiems iš mūsų. Tai yra leidimas Aukštesniajam Aš vesti mus, kitaip, ego ‘paaukojimas’/  atsidavimas į Aukštesniojo Aš rankas. Tai yra būtina.

Kai mes savo noru Laisva Valia padarome šį pasirinkimą savo viduje, mes pasakome: „Dievo Valia yra virš manęs”. Tai reiškia, kad nuo šiol niekas kitas neturi galios virš jūsų ir jūsų gyvenimo, aktyvuojasi Visatos plano veikimas, kuris apima jūsų paties dvasinį tikslą, kuris reiškia jūsų individualų dvasinį išsipildymą. Neįmanoma tarnauti „dviems dievams”. Mes visi pasirenkame, kam mes tarnaujame:  tai yra arba ego, arba Dievas. Daug žmonių to baiminasi ir vengia be pagrindo, nesuvokdami, kad kitu atveju valdžią virš jų galvos ir jų gyvenimuose gali perimti kas tik nori ir nebūtinai „gerais” tikslais ir/ arba remiant jūsų didesnę gerovę. Tai yra vergystė/ vergovė ir įvairiausių tipų manipuliacijos, kurias žmonija patiria daug tūkstantmečių iki šiol.

Atiduoti save į Aukštesniojo Aš rankas tai reiškia kilti sąmonėje, evoliucionuoti visomis prasmėmis ir patirti Dievo Karalystę Žemėje, kurią jūs patys  pradedate bendrai kurti su kitais bendrakūrėjais su Dievu Šaltiniu, dabar. Jūsų gyvenimas įgauna kitokias formas ir išraiškas. Tokiu būdu Žemėje gali būti ir yra įgyvendinamas Dievo Planas, kuris atsiskleidžia su kiekviena dabarties akimirka nauju pavidalu. Tie, kurie šito negerbs, nesupras, priešinsis, matydami tai, kaip nugalintį (nugalinantį) jų žmogiškuosius aspektus, gaus ‘pataisymą’, paremti šį susilygiavimą iš naujo. Tai yra tai, kur yra patiriamas skausmas ir ateina kentėjimas.

Kuo greičiau mes visi suprasime visa tai, kad pasaulis yra gražus, kad mes visi esame Viena, ir kad viskas turėtų būti daroma su meile, tuo greičiau šis pasaulis taps visiems labiau mylinčia vieta gyventi. 

Malda, kuri padės atkurti susilygiavimą:

„Dievo Valia yra virš manęs. Aš gyvenu Dievo Kūrėjo Šaltinio begalinėje meilėje, ramybėje ir gausoje. Dievo Šviesa pripildo mane ir mano gyvenimą. Aš esu palaiminta (s), Aš esu palaiminta (s), Aš esu palaiminta (s). Amen.”

 

 

Jūs galite sekti ir pamėgi mus čia:

Nustokite sugerinėti negatyvias emocijas iš aplinkos

Daug metų mes gyvenome, būdami tam nesąmoningi ir abejingi, neįtardami apie mūsų neigiamos savijautos priežastis, nesuprasdami, kodėl saulę mūsų danguje apniaukia rūškanos liūdesio, apatijos, nerimo, depresinės emocijos ar nevaldomi pykčio, agresijos, baimės priepuoliai.

Kai pradedame mokytis į viską savyje ir aplink mus žvelgti iš energetinės perspektyvos, t.y. nubudę faktui, jog už kiekvienos fizinės išraiškos formų pasaulyje slypi energija, vibruojanti tam tikru dažniu, mes pradedame atpažinti per savo kasdienių susidūrimų pamokas, kad baimė, pykčio, nusivylimo ir nepajudėjimo emocijos yra energija.

Jūs galite perimti šią energiją iš kitų, to nesuvokdami. Jei esate linkęs būti „emocine kempine”, tuomet jums gyvybiškai svarbu žinoti, kaip galite išvengti negatyvių emocijų iš kitų asmenų perėmimo ir kaip nustatyti laisvai ore plevesuojantį negatyvumą.

Neturint apie tai žinių ir supratimo, dar vienas posūkis į chronišką nerimą, depresiją ir stresą, gali jus visiškai išsunkti ir kliudyti jumyse vykstantį pakilimo procesą, palyginti su tuo laipsniu, kurį, kaip Siela, jūs esate išreiškęs Laisva Valia. Nepajusdamas, jūs tampate ypač įsitraukęs ir susiderinęs su kitais, ypač, su tais, kurie kenčia nuo jums pažįstamo skausmo. Štai taip veikia empatija; ankstyvose Šviesos Kūno kūrimosi ir tvirtėjimo stadijose ir dar daug anksčiau iki tol, mes „nusinuliname” ant tų „karštų mygtukų” problemų, kurių dar nebūname patys išsprendę savyje.


Iš energetinės perspektyvos, jums nėra ko saugotis, jei jūsų pozityvumo laukas stiprus ir jūs pasitikinčiai vibruojate meilės galią, spinduliuojate šviesą iš vidaus. „Paukštuko” formavimosi stadijose, gyvenant erdvėje, kuria dalijasi viena su kita persipinančios realybės, yra būtina turėti kišenėje kelis efektyvius įrankius, kad išliktumėte savo auroje, pozityvume, kuris remia jūsų pakilimą.

Jūsų jaučiamos neigiamos emocijos gali kilti iš keleto šaltinių: tai, ką jūs jaučiate, gali būti jūsų pačių, tai gali būti kieno nors kito arba tai gal būti abiejų derinys. Žemiau rasite, kaip atpažinti skirtumą ir strategiškai sustiprinti savo pozityvias emocijas, kad jūs nelaikytumėte ant savo pečių naštos negatyvumo, kuris jums nepriklauso.

1. Atpažinkite, ar esate į tai linkęs:

Asmuo, kuris bus labiausiai sujaudintas jus supančios negatyvios energijos, kitaip sakant, kuris veikia, kaip „emocinis sugertukas”, 3D visuomėje yra vadinamas „empatu”.

Giliu supratimu, tai turėtų galioti absoliučiai visiems žmonėms: mes visi esame energetinės būtybės ir dalijamės viena energetine erdve. Skirtumas tas, kad kai kurie asmenys, pakrikštyti „jautriais” su „gailėjimosi” prieskoniu likusios visuomenės, turi gebėjimą būti labiau jautrūs bet kokiems dirgikliams. Tai yra viena iš įgimtų galių, kurios funkcija yra dviguba: „reagavimas” į energijas yra vidinis apsaugos mechanizmas ir tai taip pat yra jų dovana visuomenei, kai ilgainiui jie tampa labiau pastabūs šiai savo savybei ir labiau įgudę ją pozityviai panaudoti savo pasirinktose rolėse ir misijose. Dauguma žmonių masėje nėra „mažiau apdovanoti”, tiesiog subtilieji „sensoriai” yra atbukinti ir neatpažinti jų viduje.

Jūs galite pasitikrinti tai savyje. Jūsų atpažinimą parems žemiau išvardinti požymiai:

 • Žmonės jus dažnai pavadina „ypač/ perdėtai jautriu” ir jie neturi omeny to, kaip komplimento.
 • Jūs jaučiate baimę, nerimą, nusiminimą, stresą iš kitų žmonių ir įtraukiate tai į savo kūną, išspręsdami tai tarsi tai būtų jūsų pačių skausmai ar „simptomai”. Tai nebūtinai yra žmonės, kurių jūs nepažįstate arba kurių jūs nemėgstate, jūs esate taip pat įtakojami jūsų draugų, šeimos ir kolegų.
 • Žmonių masėje, jūs greitai pasijuntate išsekęs, išsunktas ir nelaimingas.
 • Triukšmas, kvapai ir per didelis kalbėjimas „įjungia” jūsų nervus/ padaro jus nervingu ir sukelia jumyse nerimą.
 • Jums reikia pabūti vienam, kad iš naujo pakrautumėte savo energiją.
 • Jūs esate mažiau linkęs intelektualiai aiškinti tai, ką jūs jaučiate. Jūsų jausmai yra lengvai pažeidžiami.
 • Jūs esate natūraliai duodantis, dosnus, orientuotas dvasiškai ir geras klausytojas.
 • Jūs esate linkęs užsitikrinti, kad jūs visada turite „pabėgimo planą”, jog galėtumėte greitai ištrūkti, kaip pavyzdžiui, atvykti į renginius su savo mašina ir kt.
 • Intymumas artimuose santykiuose jums gali jaustis, kaip dusulys arba jūsų savasties praradimas.

2. Nustatykite šaltinį

Pirmiausia, paklauskite savęs, ar tas jausmas yra jūsų paties ar kieno nors kito. Tai gali būti abiejų. Jei emocija, kaip pyktis, liūdesys ar baimė, yra jūsų, švelniai susitikite su tuo, kas jumyse tai sukelia, savarankiškai arba su profesionalia pagalba. Jei atpažįstate, kad tai – ne jūsų, pabandykite pataikyti pirštu į originalų šios energijos generatorių.

Pavyzdžiui, jei jūs ką tik pažiūrėjote komediją, tačiau iš kino teatro sugrįžote į namus „apniukęs”, jūs galėjote įtraukti depresijos žmonių, sėdinčių priešais jus: nedideliu atstumu, energijos laukai persidengia.

Tas pats nutinka, kai jūs nueinate į parduotuvę arba sausakimšą koncertą, arba praleidžiate keletą valandų dienoje, pasinėręs į pokalbius giminių susitikimuose, socialiniuose tinkluose, kompiuteriniuose žaidimuose, video filmuose, televizijos laidose, netgi knygų puslapiuose… Atsiminkite, viskas, į ką jūs sutelkiate savo dėmesį ir skaitote, klausotės, žiūrite, t.t., jus veikia. Ką galite daryti, kad tai jūsų nepaveiktų? Pasirinkite neiti ten, nesirinkti to, o jei neturite išeities to išvengti – nežiūrėkite, nesiklausykite, išlikite neutralus, praktikuodamas buvimą Nulio Taške.

Jei žmonių prigrūstos vietos, kaip ligoninės, prekybos centrai, oro uostai, kt. jus vargina, liūdina arba jaudina, tai gali būti dėl to, kad jūs esate linkęs sugerti negatyvią energiją aplink jus. Prisiminkite, nė vienas nėra nuo to apsaugotas ir tai yra kiekvieno paties užduotis būti budriems, sąmoningiems.

3. Kur įmanoma, atsitraukite nuo jums diskomfortą keliančio šaltinio

Atsiminkite: tai, kad jūs galite pajudėti iš vienos vietos į kitą fizinėje plotmėje, jus skiria nuo medžių. Rūpinkitės savo gerove, nes niekas kitas to nepadarys už jus. Jaučiate diskomfortą, pajudėkite bent šešis metrų, pažiūrėkite, ar galite jausti palengvėjimą. Nebūkite sustabdytas nenorėjimo įžeisti kitus, nesvarbu, tai yra jums artimi žmonės ar nepažįstami. Viešose erdvėse, nedelskite pasikeisti savo sėdėjimo ar stovėjimo vietą, jeig jaučiate į jus nukreiptą slogų depresinį pojūtį. Taip pat, nebijokite keisti gyvenamųjų vietų, rinkitės vietas, kurios labiausiai remia jūsų energetinį bio-lauką, nesileiskite būti sulaikytas ribojančių įsitikinimų, kaltės ir pan. jausmų, to, kaip daro kiti ir pan.;  darykite tai, kas geriausiai įmanomai bet kuriuo metu tarnauja jums, ir jūs geriausiai paremsite visus kitus.

4. Įsicentrinkite, susitelkdamas į savo kvėpavimą

Tai darydami, jūs susijungiate su savo esme. Skirkite keletą minučių pakvėpuoti sąmoningai kasdien. Tai padės jums išvalyti iš savo kūno susikaupusius toksinus, susirinkusią energiją ir sunkias emocijas ir prisipildyti ramybės. Jauskite ir/ arba įsivaizduokite, kaip su kiekvienu iškvėpimu ir įkvėpimu jūs išleidžiate negatyvią energiją iš jūsų kūno ir įsileidžiate viltį jūsų gyvenimui su įeinančia auksine šviesa. Tai gali turėti labai greitus rezultatus.

5. Apsivalykite po kiekvieno apsikeitimo

Atsiminkite, kad jūs bendraujate/ „santykiaujate” su aplinka ne tik savo fiziniu kūnu, kaip liesdami ar kalbėdami, bet visa savo aura, energijos lauku ir energetiniais centrais, kurie yra ir energijos perdavėjai-transmiteriai, ir energijos surinkėjai-receptoriai.

Negatyvios emocijos dažniausiai poilsiauja emociniame centre, kur yra saulės rezginys. Šis energetinis centras yra svarbiausias – labiausiai aktyvus/ imlus žmonėse, kas liečia apsikeitimus su kitais kasdieniuose susidūrimuose ir bendravime.

Uždėkite savo delną ant savo saulės rezginio, mintimi/ intecija siųsdamas mylintį švelnumą šiai sričiai, kad apsisaugotumėte ir apsivalytumėte nuo streso.

Ilgalaikės depresijos arba ilgalaikio nerimo atveju, naudokite šį metodą kasdien, kad atstatytumėte ir sustiprintumėte šį savo energijos centrą. Pasitikrinkite, galbūt jūs norite tą patį metodą audoti kitoms jūsų kūno vietoms. Darykite tai, jeigu taip. Tai ramina, sukuria saugumo ir komforto pojūtį bei padidina optimizmą, kai jums tai tampa ritualu.

6. Apgaubkite save

Parankus metodas, kurį naudoja daug žmonių, įskaitant gyduolius jų darbe su klientais, yra įsivaizduoti/ susikurti mintimis baltą spalvą (ar bet kurią kitą spalvą, kurią jūs jaučiate jums suteikiant energijos) per ir aplink visą jūsų kūną. Galvokite apie tai, kaip sakralų gaubtą, kuris sulaiko nuo jūsų negatyvumą ar fizinį diskomfortą, bet leidžia prasiskverbti pozityvumui.

7. Susigrąžinkite savo galią: prisiimkite saviatsakomybę ir valdykite emocinį perteklių

Jūs neturite jaustis ribojamas savo gebėjimo sugerti kitų emocijas: paverskite „prakeikimą” į dovaną, praktikuodamas strategijas, kurios jus gali išlaisvinti:

 • Išmokite atpažinti žmones, kurie gali nužeminti jūsų energiją. Žmonės, kuriuos ypač sunkiai pakelia „emociniai empatai”, yra kritikas, auka, narcisistas ir kontrolierius. Kai kurie juos apibrėžia sąvoka “emociniai vampyrai”. Kai jūs žinote, kaip atpažinti šiuos modelius, jūs galite pasitraukti iš jų buvimo/ veikimo vietos ir pasakyti sau: „Aš gerbiu tai, kas tu esi viduje, net jeigu man nepatinka, ką tu darai.”
 • Suvalgykite proteino turinčio maisto (puikiai tinka keletas riešutų), prieš išeidami į stresą keliančias situacijas, kaip buvimą minios dalimi, kad „nevalgytumėte” energijos iš aplinkos. Kai esate minioje, suraskite sau atokesnes vietas, kaip sėdėti ant krašto arba stovėti atskirai.
 • Užsitikrinkite, kad jums nereikėtų pasikliauti kitais žmonėmis, kad pasitrauktumėte iš jums sunkių situacijų kada jūs norite. Prireikus, žinokite, kaip jūs galite parvykti namo arba vykite su savo automobiliu. Turėkite pakankamai lėšų padaryti alternatyvius patvarkymus, jei imtumėte jaustis nerimastingai.
 • Nusistatykite savo limitus. Žinojimas, kiek jūs galite pakelti, ir laikymasis to limito yra gyvybiškai svarbus užtikrinti jūsų ne tik mentalinę/ emocinę, bet visapusę gerovę. Taip pat, nustatykite prasmingus bendravimo būdus su tais, kurie jus pribloškia/ jums sukelia per didelį susijaudinimą; nestovėkite, klausydamasis jų dvi-tris valandas, kai jūs galite susitvarkyti su pusvalandžiu.
 • Turėkite savo privačią vietą namuose, kuriais jūs dalijatės su kitais. Paprašykite kitų gerbti jūsų atsitraukimo laiką, per kurį jūs gali atsinaujinti. Tai yra ypač svarbu, kad prevenciškai užkirstumėte kelią, jog perimsite per daug jausmų iš savo partnerio. Studija, vyro uola, siuvimo kambarys, skaitymo kampelis ir pan. jums pasiūlys jūsų pačių erdvę.
 • Praktikuokite sąmoningumą ir meditaciją – tai maitina ir stiprina jūsų Šviesos Kūną.   

8. Ieškokite pozityvumo žmonėse ir situacijose

Kuo daugiau pozityvumo save apsupsite, tuo laimingesni, sveikesni ir produktyvesni būsite savo gyvenime, tuo lengviau susitvarkysite pakilimo procese. Paskambinkite draugui, kuris mato gerumą kituose. Praleiskite laiko su kolega, kuris patvirtina šviesiąją dalykų pusę. Klausykitės viltį teikiančių žmonių, girdėkite tikėjimą, kurį jie turi savyje ir kituose. Taip pat suraskite atgaivą žodžiuose, dainuose ir kitose meno formose – praktikuokite tai, kai suradote. Viltis yra užkrečianti ir ji pakels jūsų nuotaiką.

Praktikuokite pozityvius patvirtinimus, mantras, afirmacijas, įsakus, šaukinius, emocijas, kt., kurie pakelia jūsų vidinę stiprybę. Jei jūs būsite apsuptas ramybės ir meilės, jūs klestėsite taip stipriai, kad jūsų nepaveiks jokios negatyvios emocijos.

Pagarba savo paties poreikiams per sveiką meilę sau padidins jūsų gebėjimą gerbti kitus.

Išmokite naudoti atjautą, taip pat, kaip būdą apsisaugoti nuo jus pernelyg jaudinančių emocijų. Atjauta visada leidžia jums būti empatiškiems kitų žmonių atžvilgiu, bet taip reikalauja, kad jūs būtumėte atjaučiantis sau. Tai reiškia, kad jūs neturite jaustis kaltas dėl siekio atokvėpio nuo buvimo pernelyg sujaudintu; taip darydamas, jūs užtikrinate, kad jūs galėsite būti labiau įsitraukęs su kitais ilgalaikėje perspektyvoje. Taip pat tai reiškia, kad jūs palaikote savo visumą, nepasinerdamas į negatyvių žmonių pasaulį. 

9. Kurkite ir palaikykite rojų atsitraukimui

Palikite daug atvirų kelių, kurie veda į bendravimą su rezonansu gamtoje. Sugrįžimas į jūsų teisingus namus, kaip gamtos kūrinį, „išjungia” jūsų aukos mentalitetą ir iš naujo pakrauna jus energetiškai/ dvasiškai.

 • Palaikykite saulėtekio, vandenyno, krioklio ar vešlaus miško paveikslą su savimi ir žiūrėkite į jį, kai jaučiatės sujaudintas gyvenimo neramumų.
 • Įženkite į miško tako tylą arba sugerkite vėsą srauto iš po augalijos.
 • Palaikykite savo asmeninę erdvę jaukiam atsitraukimui į jūsų paties asmeninę galią ir energiją.   
 • Praktikuokite jogą ir kvėpavimo technikas. Tai remia jūsų emocinį įsicentrinimą ir suteikia saugų uostą audrų metu.
 • Prisiminkite, kad Tyros Meilės/ Vienio realybėje mes esame visiškai saugūs. Kurkite tai sau, kurkite tai kitiems. Jūsų užduotis, kad ir kur/ kokiame vaidmenyje esate – kilti pozityvioje vibracijoje/ plėsti pozityvumo lauką į jūsų aplinką! Pasidalinkite pozityvia energija, kurią sugeneruojate, su kitais. Jūs esate tie, kurie palaikote šias realybes gyvas.

 

Jūs galite sekti ir pamėgi mus čia: