Seksualinio išnaudojimo žaizdos pagydymas

Ši tema yra ypač aktuali, kaip ir slidi, šiuo metu mūsų žemiškoje ir evoliucinėje kelionėje, nes palaiko daugiausiai tridimensinio proto manipuliacinių įspaudų, kurie palaiko mus, kaip visuomenę, vergovėje, tiek tada, kai tiesa yra sulaikoma, tiek tada, kai yra bandoma kalbėti apie tiesą. Pastarojo mėnesio energijos stipriai iškėlė šią disbalanso tarp  polių temą, kad būtų mūsų pamatyta, suvokta, integruota ir apibrėžta iš naujo.

Svarbu suprasti, kad dabartinėje šiandienos pasaulio būsenoje vienas skausmingiausių, labiausiai traumuojančių ir izuoliuojančių išnaudojimų, kuriuos patiria žmonija, liečia seksualinius dalykus. Ši žmonijos istorijos dalis daugumai yra žinoma: per savo istoriją mūsų planeta ir žmonija didžiausius nusikaltimus patyrė seksualinėje srityje, susijusius su prievarta ir piktnaudžiavimu, netinkamai naudojantis galia ir siekiant gauti galią. Kaip tai yra gerai atskleista amerikiečių autoriaus Džeimso Redfildo romane „Celestinos šventyklos pranašystė“, visos kovos, kurios vyksta, yra viena kova dėl energijos. Kai nėra resursų/ puoselėjama viduje, įvairiomis sąmoningomis arba iš pasąmonės (erdvė, kurioje matyti, neleidžia ego aspektas) kylančiomis manipuliacinėmis taktikomis gyvenimo jėgos energija yra vagiama iš kitų.

Šioji žemiška kelionė daugybei iš esmės/ reikšminga jos dalimi yra apie savęs įgalinimą. Seksualumo sritis yra ta, kuri vergovėje palaiko daugumą. Labiausiai niokojanti seksualinės traumos ir išnaudojimo pasekmė yra nugalinimo pojūtis, kurį tai sukuria. Iš energetinio kūno perspetyvos, seksualinis išnaudojimas ir traumos labiausiai tiesiogiai veikia pirmąjį ir antrąjį energetinius centrus, energetinės esaties šaknį. Pagal visuomenę galima aiškiai matyti, kad šioje srityje labiausiai yra nugalinta moteriška lytis, tačiau iš tiesų, tai yra Dieviškas Moteriškumas visuose, moteryse ir vyruose. Štai kodėl dauguma moterų arba daugiau vidinio moteriškumo vibracijų  įkūnijantys vyrai yra įstrigę priklausomuose santykiuose, finansiškai, seksualiai ir visaip kitaip patiria kentėjimą.

Praktiškai, visos patirtys mūsų buvo patirtos tam, kad mes pamatytume, kurioje vietoje mes buvome „nugalinti“ (tai visada yra apie mus pačius) ir susigrąžintume į savo rankas savo galią, pakildami virš to. Nugalinimo patirtis kiekvienam jo kelionėje yra unikali ir tai yra mums patiems surasti pagrindinę temą, kuri atsikartoja mūsų gyvenimiškose patirtyse. Daug žmonių kokia nors forma patyrė seksualinių vagių kankinimą. Tai yra patirtis skausmingos situacijos, kur tarp žmonių buvo išnaudojama galia ir dažniausiai naudoti bauginimas, apgaulė ar piktnaudžiavimas, kad būtų pasinaudota (fiziškai arba energetiškai) seksualiniais organais asmens, kuris toje situacijoje buvo suvoktas, kaip silpnesnis. Paprastai, strategija yra sukelti seksualinį išnaudojimą/ kankinimą/ vergystę, kaip įmanoma jauname amžiuje. Vaikai ir jaunuoliai emociškai ir mentališkai nėra pasirengę atskirti, kokie yra tikrieji suaugusiųjų motyvai, ir užauga į suaugusius, kurie kartoja tą patį išnaudojimą, kurį jie kentėjo, kaip vaikai.
 

Kai dabar Žemės kūnas pereina pokyčius, iškyla didžiulis kiekis žemesnių dimensijų kolektyvinės psichologinės ir emocinės miazmos. Seksualinis programavimas yra specialus energetinis instinktyvaus proto energetinis parašas, kuris yra stipriai įlietas energetinėje aplinkoje. Tai yra primityvus kolektyvinės sąmonės laukas, kuris semiasi giliai iš Žemės 2D laukų ir yra įrašytas į žmonių instinktyvius kūnus. Šis laukas turi intelektinį lauką ir yra kolekcija žmonijos seksualinio elgesio standartų, seksualinio skausmo, seksualinių ligų, įpročių, visų traumų, kurios susikaupė nuo žmonijos Nuopolio, t.y. įvykio, kuris atskyrė Vyrišką ir Moterišką energetinius principus ir paveikė žmonijos kairiojo ir dešiniojo smegenų pusrutulių funkcijas, atskirdamas žmogiškas būtybes į du, sukuriant horizontalią atskirtį tarp širdies ir žemesniųjų kūno centrų. Šis iškreipimas davė žmonijai seksualinį aktą be jokios meilės, širdies ryšio, kitą būdą traumuoti, naudoti ir išnaudoti žmones.

Kad subalansuotume šiuos vyriškus ir moteriškus principus ir suvienytume savo energetinius kūnus atgal į ryšį ir energetinę pilnatvę, savo kelionėse mes turime susidurti akis į akį su savo gilių seksualinių žaizdų skausmu. Tai yra kolektyvinės sielos žaizda, pasireiškusi per daugybę skausmingų istorijų, kurios vyko žemiškajame plane per pasikartojančias reinkarnacijas, tamsos jėgoms tyčia sukeliant seksualines traumas per seksualinį programavimą. Seksualinis programavimas yra proto kontrolės formos, naudojamos būtent palaikyti „seksualinę žaizdą“ aktyvią žmonėse per įvairias seksualinio išnaudojimo priemones, kurios yra formuojamos visuomenėje, kaip normalus elgesys.

Tai yra elektroninis persekiojimo signalas, kuris yra skatinamas suvilioti žmones tikėti, kad prostitucija savo kūnu už pinigus ar kažką, ko jie nori, arba kito žmogaus prievartavimas yra teigiamas dalykas ir jų nežaloja. Deja, kūno išnaudojimas arba elgimasis su savo kūnu su nepagarba ar neapykanta daro energetinę žalą jų Šviesos Kūnams, didinant seksualinę žaizdą ir emocinį skausmą viduje. Tai reikalauja aukšto supratimo atskirti šiuos modelius, tapti meistru impulsų kontrolės ir pilnai suprasti, kaip tamsiųjų jėgų manipuliacinės 3D programos yra naudojamos tam, kad išsekinti jūsų energiją ir padaryti jus silpnais ir neefektyviais, žmonėmis, kuriais yra lengva pasinaudoti, kaip marionetėmis. Vienas iš pavyzdžių, mes esame “bomborduojami“ susitikti su asmenų tipais, kuriuos mes matome, kaip seksualiai patrauklius, kurie buvo sukurti, kad sukurtų krachą mūsų aukštesniajame DNR kodavime ir pasireišktų mūsų gyvenime, kaip chaosas, skausmas, energijos nutekinimas ir atitraukimas.

Mes buvome kontroliuojami atiduoti savo galią kitoms būtybėms, kol esame ant šios Žemės, kad būtume lengvai pavergti. Kas yra ypač svarbu, tai žinoti, kad kontrolieriaus struktūros tikslingai naudojasi žmonių seksualine, t.y. gyvybine energija, bei jų lytimi prieš juos, kad palaikytų virš žmonių dominavimą ir kontroliuotų bei manipuliuotų žmonėmis per jų neišspręstus seksualinius skausmus. Tai yra proto kontrolės programavimas per įvairias paslėptas dienotvarkes. Yra labai sunku ištraukti save iš šio kolektyvinės seksualinės žaizdos skausmo tol, kol pagydome, t.y. atkuriame balansą, ir suvienijame savo vidinius seksualinius konfliktus ir asmenines žaizdas. Kai atliekame šį vidinį darbą pagydyti seksualinį sužeistumą ir seksualinio kentėjimo programavimą, šis kolektyvinės sąmonės programavimas ir jo seksualinė manipuliacija daugiau nebeturi mums kontrolės.

Kad atgautume kontrolę savo seksualinių energijų, žingsnių ėmimasis tai suprasti yra svarbus žingsnis, paleidžiant mentalinį ir emocinį prisijungimą prie šios masinės manipuliacijos. Mes esame čia ir dabar pataisyti ir pašalinti visus negatyvius seksualinius prisiminimus bei įspaudus ir susigrąžinti organišką erotinį malonumą, atkuriant širdimi paremtą intymumą ir pataisant sveiką seksualinį ryšį, kaip Šventos Dieviškos Sąjungos, įkūnytos čia, išraišką. Mes turime teisę, esame verti bei dabar esame remiami sugrįžti į taiką, meilę, saugumą, pagarbą ir ramybę, visų pirma, kiekvienas savyje, ir vieni su kitais. Ir mes sugrįžtame.

Esminiai Savigydos Žingsniai

Kad sėkmingai judėtume evoliucine spirale, auksinė taisyklė yra, kad mes visada turime rinktis meilę virš baimės.

Kad pajudėtume iš skausmingų praeities blokų reikia nuoširdaus emocinio gijimo ir surasti atleidimą, nes mes turime surasti katarsinį paleidimą, kad išvalytume emocinio skausmo blokus ir pripildytume šią skausmo vietą aukšto dažnio šviesa.

Pirmieji žingsniai yra: pasitraukti iš sužeidusios aplinkos ir surasti mylintį švelnumą su savimi, prie kurio jūs galite prieiti ir kurį galite vystyti per savo pačių širdį.

Kelias pagydyti tokių trauminių susidūrimų emocinį skausmą yra surasti besąlyginį atleidimą visoms įtrauktosioms šalims ir vystyti meilę sau bei savęs priėmimą.

Kiekvienas iš mūsų turime išmokti besąlygiškai mylėti savo kūnus ir visas jų dalis, įskaitant savo seksualinius organus. Nėra nieko bijoti ar gėdytis, mūsų seksualiniai organai yra verti meilės, pagarbos ir rūpesčio. Pradėkite švelniai prisiminti, kad aukščiausiame tiksle jūsų vidinėje sąjungoje ir tarp dviejų žmonių, kurie gali palaikyti sakralią sąjungą bei plėsti dvasinę meilę, mūsų seksualiniai organai yra šventi dalykai, kurie gali praleisti aukščiausią meilės jėgą, kreipiamą iš mūsų širdies ir į mūsų seksualinių organų energetinius kanalus.

Taip pat svarbu, klastotės dvasia žaidžia su asmeninio skausmo patirties įrašais, kuriuos nešasi kūnas (ląstelinė atmintis), ir apgaudinėja protus įtikėti, kad tai mes buvome šių skausmingų patirčių priežastis. Ši aukos programa verčia auką tikėti savo kalte. Svarbu suprasti, kad nesvarbu, kas jums nutiko, kas sukėlė skausmą ar vidinį konfliktą, tai nėra kliūtis jūsų emociniam augimui, dvasiniam vystymuisi ir pakilimui. Klausykitės savo širdies ir suraskite savo vidinę stiprybę. Žinokite, kad joks kitas asmuo, dalykas, dvasia, viešoji valdžia, neturi galios virš jūsų savivertės ir prieigos prie jūsų vidinės dvasinės tiesos, nebent jūs nusprendžiate atiduoti jiems savo dvasinę galią.

Galiausiai, tai pareikalaus visiško išsprendimo ir harmonijos santykiuose su visais dalykais, kurie yra susiję su su seksualumu ar lytimi, savyje.

Kai mes tampame labiau sąmoningi ir savipažinūs, mes pradedame atpažinti absoliučią svarbą kurti energetinę pilnatvę ir mylintį švelnumą savo Šviesos Kūnams. Tai yra tai, kaip mes manifestuojame Vienį ir sugebame palaikyti vidinę ramybę. Tai yra raktas į mūsų savimeistriškumą ir laimę.

Nors gijimas visada yra tęstinis procesas, yra žinojimas, kad mes ateiname į mūsų pačių prigimtinę teisę galios, meilės ir džiaugsmo.
Prašome sekite ir pamėkite mus:

Liepos atnaujinimas

Pastarąsias savaites buvome/ esame gana intensyviame periode. Kai artėjame prie ciklo pabaigos, mums yra duodama vienu metu patirti ir pabaigas, ir pradžias. Prieš pradėdami naują augimo ir dvasinio vystymosi ciklą, nusivelkame senus elgesio su savimi būdus, kurie trikdė ar buvo apniaukę mūsų tikrąją/ originalią prigimtį, paleidžiame viską, kas nebedera su tuo, kur mes dabar esame/ dabartiniu suvokimu.

Šį mėnesį turime jaunatį ir dalinį mėnulio užtemimą Vėžio ženkle. Vėžio ženklas astrologijoje yra siejamas su emocijomis ir motiniška, rūpintojos energija. Tai, su kuo gali reikėti susitvarkyti šiame laike kai kuriems, gali būti susiję su motininiais dalykais, seksualinio išnaudojimo patirtimis iš praeities, disbalansais vyriškoje arba moteriškoje pusėse, kurie vis dar yra palaikomi. Tai apima ir giliausių santykių bei intymumo su kitais pagydymą ir apibrėžimą iš naujo. Šiame įraše pasirenku orientuotis į visumą. Kaip visada, pasitikiu, kad pasiimsite tik tai, kas rezonuoja ir gerai dygsta plačiuose jūsų pačių unikalaus sodo dirvožemiuose, ir sukompostuosite bet ką, kas netarnauja jums ir jūsų intencijai.

Didžiulės šviesos bangos ir kolektyvinė transformacija

Jau nieko nebenustebinsime, kalbėdami apie įeinančias/ žemę pasiekiančias šviesos bangas. Kaip juokauja viename internetiniame plakate, energetinė prognozė dabar yra viena: energija ruošiasi būti intensyvi amžinai. Portalas po portalo, banga po bangos kartais galime pasijusti tarsi esame vieningame pasivažinėjime linksmaisiais kalneliais. Yra didžiulė visuotinio energetinio srauto tėkmės jėga, kuri mus neša, kaip transporto priemonę, greitėjančią ir važiuojančią greičiau ir greičiau. Kartais šis didelis greitis ir išmetimai “aukštyn“/ “žemyn“ gali priversti pasijusti pažeidžiamu ir pareikalauti didelio kiekio skausmingų patirčių, įvykių, prisiminimų emocinio bei mentalinio apdorojimo.

Didėjanti Šviesa planetoje pamažu atskleidžia viską, kas buvo paslėpta, nematoma, ignoruota, neteisingai interpretuota, panaudota. Viskas iškyla į paviršių, kad būtų pastebėta, transformuota ir grąžinta į ten, iš kur atėjo/ Šaltinį. Mūsų kūnai daug paleidžia ir daug integruoja. Vyksta pastovus kūno ir sąmonės valymas, persilygiavimas, susilygiavimas, perprogravimas, prisitaikymas, kalibracija, akcelaracija visuose egzistencijos lygmenyse. Kiekvienas iš mūsų esame pertvarkomas unikaliai autentiškai atspindėti naują dieviškojo pavyzdžio modelį ir esame suvienyjami būti harmoningame Suvienytame/ Meilės Lauke. Tai yra gigantiškas kolektyvinis evoliucijos procesas, vykstantis Dabar čia pagal Vieno („Omnipresent“) orderį, ir apimantis bei mažiau/ daugiau liečiantis visus ir kiekvieną, nepriklausomai nuo to, ar jie yra sąmoningai įsitraukę į šią kolektyvinę ir individualią transformaciją, ar ne.

Šis procesas negali būti sukontroliuotas, sustabdytas ar išvengtas jokiais būdais, net jei žmogiškieji aspektai norėjo taip manyti. Tai yra tai, kas jau yra apspręsta ir jau vyksta kosminiu lygmeniu; vyksta mūsų kūnuose, ląstelėse ir energetiniais kanalais (pagrindinė perdavimo/ komunikavimo sistema yra Žemės elektromagnetinė girdelė) plinta per visą planetą. Visi yra veikiami šio Šaltinio energijos srauto, nepriklausomai nuo jų fizinės buvimo vietos Žemėje. Tai, kas vyksta, dabar ir toliau turime priimti ir suvokti, kaip dėsningą organišką Žemės ir žmonijos evoliucijos dalį, kurios dauguma mūsų laukėme ir kuriai ruošėmės tūkstantmečius.

Žemė ruošiasi būti visiškai Nauja planeta, persitvarko visa jos ir kiekvieno, esančio ant jos, matriksa. Visų širdys Dabar yra aktyvuojamos susiderinti ir vibruoti vienu dažniu su Gajos širdimi. Mes kalbame apie Naujos Žemės kūrimą, tačiau iki ši Nauja Žemė – kuri kai kuriems dabar gali atrodyti tik “idėja“ ir nesutapti su jų dabartiniu/ ego suvokimu – taps fizine realybe, kiekvienas turi atlikti savo darbą. Kai tai bus atlikta, mes susitiksime ir susivienysime, kaip vienas, kad užbaigtume tai, ką atėjome čia padaryti. Tie, kurie atliko savo gilų vidinį sielos darbą, dabar gali sueiti kartu ir kurti, paremti, priimti, duoti, dalintis ir prisidėti iš esmės. Kad tai galėtų vykti, reikalingas susilygiavimas per meilę ir tyrumą.

Yra vienas dalykas, į kurį esu vedama vėl atnešti dėmesį ir kuris yra rekomenduotinas tiems, kurie daro sąmoningą pasirinkimą atsiduoti šiai evoliucijai. Išžengiant iš senojo pasaulio matriksos, kuri yra persmelkusi 3D žemės girdelę, svarbu yra susijungti bei įtvirtinti savo kūnus ir energijos laukus ir nuo tol toliau nuolat įsižeminti Naujos Žemės girdelėje, kristalinėje 5D Žemės/ Gajos šerdyje.

Bendrakūrimas realybių

Turime matyti viską, esantį kaip/ turintį savo matriksą. Tai yra tobula sistema, kaip visos realybės kuriasi, funkcionuoja ir dirba. Senoji Žemės matriksa buvo kieta, aštri, atsijungusi ir palaikoma baimės ir meilės bei visa ko trūkumo. Žmogiškieji aspektai atsiskyrė nuo visų realybių ir tikėjo, kad jie gali kontroliuoti atskirai kiekvieną, nesuprasdami, kad kiekvienas yra dalis visos sistemos, kuri yra Realybė. Ši Realybė yra gyva matriksa, kuri juda, kvėpuoja, lenkiasi <…>. Ji yra natūrali ir organiška, ir yra sulygiuota su meile, Kosminiu Vienio lygmeniu.“ ~ Lisa Brown Transcendence

Žmogiškasis aspektas nežino, kad visos realybės yra susipynusios tarpusavyje. Kiekviena mintis, žodis, emocijos, kvėpavimas veikia visas realybes. Priklausomai nuo kiekvieno gebėjimo būti sąmoningu kiekvieną akimirką, yra bendrakūrimas realybių/ pasaulių, kurie atitinka Realybę, arba iškreiptų realybės versijų. Laiko juostas, kuriose mes gyvename, žaidžiame, patiriame, mes diktuojame su savo pačių vibracija kiekviena akimirką. Nesąmoningas pasirinkimas sukuria nesąmoningos realybės patirtį, visos realybės yra paveikiamos. Iškraipymus kiekvienas turime išspręsti viduje. Mes matome, kai iškraipymas prisistato, ir mes privalome jį iškart išspręsti.

Žmogiškieji aspektai bandys laikytis savo pačių senų realybių, o tai veikia kiekvieną laiko juostą. Tai reiškia, kad tie, kurie yra pasiruošę, negali pilnai įtvirtinti/ materializuoti dalykų. Štai kodėl kiti/ dalykai ateina ir išeina, materializuojasi ir dematerializuojasi, nes visas kūnas negali pasiekti tyrumo lygmens, kuris yra reikalingas, kad palaikyti tą realybę nuolat vietoje. Iki tol, kol mes matome, kad tai nėra įmanoma, mes suprantame ir paleidžiama tą potencialią laiko juostą ir padarome poslinkį į visiškai kitą. Mes nuolat iš naujo prisitaikome prie egzistencijos aukštesniame lygyje. Kartais, šis susilygiavimas reiškia, kad turime visiškai paleisti dalykus ir padaryti savo dėmesio poslinkį į tai, kas yra aukščiausiai sulygiuota, kad su intencija per savo tyrą egzistenciją partemptume ir įtvirtintume šias realybes į mūsų fizinę realybę čia.

(Šis skyrelis parašytas, pasiremiant Lisa Transendence Brown raštais, www.awakeningtoremembering.com)

Kas vyksta individualiu lygmeniu

Kiekvienas pereina savo pačių procesus, priklausomai nuo to, kur jie yra dabar savo keliuose. Mes esame tokie skirtingi; sielos su individualiomis vibracijomis, kilmės vietomis, užduotimis ir pamokomis šiam gyvenimui. Ši transformacija, kai mūsų anglies pagrindo ląstelės keičiasi į kristalinę, yra milžiniška ir kievienam atneša savus iššūkius. Mūsų kūnai formuoja naujas, kristalines matriksas ir visiškai naują komunikavimo sistemą, kuri apima kiekvieną dalį, organą, audinį, kaulus, odą, ląstelę. Mūsų kūnai pereina gilų valymąsi, intensyvų paleidimą ir ruošiasi vibruoti daug aukštesniu dažniu, skleisti daug daugiau tyros sąmonės, nei anksčiau. Šis kosminis procesas nesutelpa 3D suvokime, joks žmogiškas protas nėra pajėgus suprasti tų dalykų, kuriuos mes dabar pereiname ir kurie vyksta vidiniuose planuose. Tai yra realūs fiziniai ir fizikiniai pokyčiai, kuriems reikalinga daug atjautos, atsisveikinant su bet kokiu žmogiško (ego) proto teisimu, pasenusiais, atitarnavusiais apibrėžimais, etiketėmis. Svarbu suvokti, kad tai neįvyksta su viena diena.

Energija yra didžiulė. Kūno valymasis, kaip ir apskritai visas procesas, yra intensyvus. Kas vyksta? Įsivaizduokite, į jūsų kūną įeina didelis kiekis Tyros Sąmonės, Tyros Šaltinio Šviesos, tiek, kiek jūs/ jūsų kūnas dabar esate pasiruošę priimti. Energija apima/ pasklinda į visą jūsų kūną ir keliauja į tankiausias vietas, kur yra didžiausias pasipriešinimas, nes yra savaime persitvarkanti. Kūnas palaiko senas energijos sankaupas, kurios turi būti paleistos. Yra iškeliama iš giliai viskas, kas „nėra“ Meilė/ turi būti išmylėta, viskas, ką jūs esate pasirengę paleisti, tai iškyla į paviršių, kad būtų jūsų pamatyta ir išvalyta dabar, kaip apsivalanti jūra. Tai yra sena, negyva, daugiau nebetinka vartojimui, yra nuodijanti gyvą organizmą. Jūs atlikote su tuo viską, ką turėjote atlikti, ir dabar turite galimybę tai paleisti visiems laikams, kad galėtumėte įsileiti naujas realybes.

„Skausmas“ nuostabiai veikia kūne, pilnai pažadinant ir paleidžiant viską, kas buvo palaikoma čia pasąmoningai. Tai gali išjudinti daug užblokuotų emocijų ir tai dabar yra pakankamai intensyvu. Kūnai palaiko senas programas, kurios turi būti paleistos. Šioje organiškoje transformacijose esminis yra DNR/ genetikos perprogravimas. Ego protas priešinasi, iškyla visos istorijos, įsitikinimai, kurie yra niekas kitas, kaip tai, ko jis dar norėtų laikytis, kad išlaikytų dalykus status quo, žaisti tą patį seną aukos žaidimą, sulaikantį jus nuo jūsų tikrosios galios, kurią jūs esate pasirengęs išreikšti. Įeinanti Šviesa išvalo neuro takus ir jūs esate pasiruošę čia ir dabar padaryti poslinkius savo mintyse, jausmuose, įpročiuose ir įsitikinimuose, kurie yra giliai įaugę ir yra labai pasąmoniniai. Tai yra visiškai realus ir sąmoningas poslinkis, kurį jūs atliekate savo pačių matriksoje.

Iššūkiai ir proveržiai

Asmeninei transformacijai įsipareigoja ne visi, tik maža dalis ant planetos renkasi šį kelią, nes tai yra daugiausiai pareikalaujantis, kaip ir labiausiai apdovanojantis/ Meistriškumo kelias. Tai reikalauja visiško paleidimo, atsidavimo, įsipareigojimo ir pastovaus gilaus darbo su pačiu savimi, bet tame yra daug smagumo. Be tiesioginės patirties yra tik informacija, žinių rankiojimas; duoda žinojimą, bet neduoda patirties ir neduoda supratimo. Reikia viso gyvenimo saviugdos būti gebančiu jausti “už šydo“ ir matyti dalykus, kaip jie yra. Kai ateiname į pilną sąmonę, suprantame visą ego matriksos programą.

Įrankių neturintis žmogiškasis aspektas negali suprasti, yra pasipriešinimas, atsisakymas klausytis, matyti programas, palaikomas viduje. Didžiausią iššūkį žmogiškajam aspektui kelia tai, kad jis nesugeba matyti, jo perspektyva yra ribota, todėl jis laikosi baimės. Iš kitos pusės, tik suteik galimybę ego protui „pamatyti“ ir jis tuoj pat atsitrauks į baimę ir susikurs aibę istorijų, kurių 99,9% atvejų neturi nieko bendro su tiesa, kuri yra/ už to slypi, bet yra paremtos nepagrįstomis prielaidomis, kurios yra paremtos įsitikinimais, kurie yra paremti patirtimis praeityje arba genetiniu/ kolektyviniu programavimu. Štai čia slypi šio evoliucinio proceso tobulumo grožis, kad jis nėra matomas akims, kurios dar nėra pasirengusios matyti, ir atsiskleidžia palaipsniui. Širdis turi plačiai atsiverti, būti atvira, visų pirma, tada nėra vietos ego protui/ teisimui. Kai širdis yra tyrume, tada gali įeiti intuityvus protas/ vizija.

Pasąmoninių programų valymai leidžia įeiti sąmonei ir mes galime pamatyti didesnį paveikslą. Tai reikalauja visiško absoliutaus buvimo stebėti ir pamatyti savo pačių ego programas. Akimirką, kai suvokiame, kad tai – programa, mes paleidžiame tą energiją, sulaikusią mus istorijose, kurių mes laikėmės, kaip realybės, iš baimės – senų “neteisybių“, kontrolės dalykų, manipuliatyvių taktikų, atgyvenusių įsitikinimų, programų, aukos mentaliteto ir atspindinčių vidinį poliariškumo disbalansą. Mes turime pasirinkimą bet kurią akimirką padaryti poslinkį ir išeiti iš egzistavimo pasąmoninėje laiko juostoje, kuris reiškia nykimą, ir pasirinkti egzistavimą sąmoningoje laiko juostoje. Mes paleidžiame senas laiko juostas, kurios išsisklaidė, ir užleidžiame erdvę tam, kas dabar yra čia/ naujai realybei. Tai yra pasirinkimas nuolat rinktis aukštesnę egzistenciją. Kai esate pasirengę, šis perprogramavimas neužtrunka, pakanka akimirksnio pastebėti ir suvokimo, kad padarytumėte poslinkį. Iš žmogiškos perspektyvos sunku suprasti, kad šie dalykai gali padėti, tačiau būtent jie daro pokytį mūsų energijoje, kuri kuria pokyčius mūsų fizinėse realybėse (viskas, pirma, yra vibraciška, o tada – fiziška).

Savipriežiūra

Aktyvacijos yra galingos ir yra būtina kiekvienam pasirūpinti savimi. Kai kuriems gali būti gana depresinis periodas, gali iškilti jausmai palikimo/ atstūmimo/ buvimo vienu/ vienišu/ nesuprastu/ nevertu. Galimos trumpalaikės fazės, kai yra ryšio praradimo/ krypties nebuvimo/ pasimetimo pojūčiai (“blank phases“). Svarbu išlaikyti pasitikėjimą savimi/ Dievu bet kurioje situacijose. Kartais būna sunku tikėti, kad dalykai pagerės, kai matome tik tamsą, bet jūsų viltis tose akimirkose yra jūsų šviesa. Visada būtina palaikyti viltį, kad dalykai pagerės, net jei atrodo, kad jie nejuda jūsų norima kryptimi. Kartais, mes pereiname prisitaikymo fazes, bet jūs niekada nesate užstrigę, jūsų Aukštesnysis Aš jus visada veda.

Laikykitės Meilės/ Šviesos. Ilgai mes galvojome, kad meilė yra nepakankama, nes ji nebuvo vertinama daugybėje inkarnacijų, tačiau meilė yra viskas, ko mums kada nors reikėjo. Yra istorija, kurioje sakoma: „Tas, kuris perėjo mišką su žibintu rankoje, yra išmintingesnis, nei tas, kuris užstrigo galvodamas, kad šviesa lempoje nėra pakankama.“ Kai esame savo esybės Šviesoje, esame savo galioje. Tik su Šviesa dirbdami, mes iš tikrųjų esame įgalinti. Jokie fiziniai ginklai negali suteikti tokio saugumo, kaip galia viduje, kuri yra Dieviškumo vibracija, visada esanti su mumis. Raktas yra išlikti savo mylinčioje esmėje, žinant, kas mes esame – kad esame Kūrėjo dalis, visada mylima, vertinama ir saugoma. Įsitvirtinkite šiame suvokime ir būkite toje ramybės ir žinojimo vibracijoje.

Emocijos iškyla; jos turi būti pagerbtos, leidžiamos, suprastos, tačiau tai, kaip mes jas apdorojame, lems įtaką, kuri kuria mūsų pačių realybėse/ pasauliuose. Mes priimame visus jausmus, kurie iškyla, kitaip liktume suvaržyti ir niekada nepajudėtume į savęs įgalinimą. Visos emocijos, kurios iškyla, yra mūsų Aukštesniojo Aš dovana – galimybė pastebėti ir išvalyti savo pačių iškraipymus ir sugrįžti į pusiausvyrą. Kraštutinumai poliariškume privalo būti subalansuoti, kad galėtų įvykti vidinė Sajunga, kuri generuoja Kūrybą.

Ypač svarbu yra pagerbti savo fizinius kūnus, kurie dabar mums kalba. Svarbu kiekvienam iš mūsų mokytis susiderinti su savo kūnais ir gerbti visus procesus/ fazes, kuriuos pereiname, būti atjaučiančiu, švelniu su savimi, nesvarbu, kas pasireiškia. Išmokite kalbėtis su savo kūnu, kaip su gyvu, kuris gali kalbėti ir girdėti, darykite, ko jis prašo – miego, poilsio, judėjimo, lengvesnio maisto. Kai vystysitės matysite, kaip jūsų kūnas prašys lengvesnio maisto, nes kūnas prisitaiko prie jūsų vibracijų. Kūnas dažnai susijaudina, jei įsileidžiame išorines stimuliacijas, stebėkite/ matykite/ atpažinkite jo reakcijas. Turime suprasti, kad jam reikia integruoti kosmines šviesos bangas ir tai yra svarbus ir sudėtingas procesas, kuris turi būti pilnai pagerbtas.

Vienas dalykas, kuris šio proceso eigoje tampa dideliu uždaviniu/ pamoka visiems, yra savo paties erdvės/ energijos palaikymas. Mes turime stebėti viską, ką įsileidžiame į savo energijos lauką / kur investuojame savo energiją. Su laiku, to svarba yra suvokiama/ į tai yra ateinama. Mes neturime tokios prabangos leisti ateiti nesąmoningiems kitiems į mūsų realybes, nes kaina, kurią mes mokome, yra per didelė. Mes tvarkomės su savo ir mes leidžiame kitiems tvarkytis su savo; kitaip mes negalėtume atlikti savo tarnystės žmonėms/ kiekvienam, kuriai paskyrėme save/ savo gyvenimą. Tai taip pat yra dalis įgalinimo/ Suverenumo proceso; kiekvienas pats mokosi, kaip apdoroti savo pačių emocijas ir paslinkti savo iškraipymus. Erdvė yra pilnai palaikoma.

Reziumė

Didžiulis aktyvacijų padidėjimas mums siūlo tiek daug. Kiekvienas dabar yra iš tikrųjų galintis padaryti sąmoningą pasirinkimą. Kiekviename iš mūsų yra Begalinio Kūrėjo Dvasia. Iš tikrųjų kiekvienas iš mūsų atėjome čia duoti. Kai kiekvienas duos tai, ką turi, visi gaus tai, ko jiems reikia. Visos problemos išsisprendžia, kai mes apsukame klausimą nuo „Ko aš noriu?“ ir paklausiame savęs tokių klausimų, kaip: Ko gyvenimas nori iš manęs? Ką aš galiu padaryti, kad prisidėčiau prie šios Nematomos Jėgos? Kuo aš galiu paremti/ būti naudingas savo broliams ir sesėms? Kas yra tai, ką aš dabar norėčiau sukurti ir atnešti į šią realybę? Nesvarbu, kokia dalis visos populiacijos pradeda gyventi savo aukščiausią sielos kvietimą ir skleisti aukštesnio dažno spindulius, viskas keičiasi. Mes esame čia sukurti naują kolektyvinę visumą, ją išreikšti ir gyventi. Jei norime kažkur atsirasti, tai mums neatsiranda niekaip kitaip, tik darant savo pačių gilų sielos darbą. Yra daug sielų, dabar trokštančių vienintelio dalyko – pabusti. Pati didžiausia/ geriausia dovana, kurią mes galime padovanoti esantiems aplink mus, yra darbas su savimi. Atsiminti, kad tu esi pirmas, pagerbti ir investuoti į savo paties procesą, pažadinti save pilnai ir daryti darbą, kurį atėjome padaryti.

Pabaigai rekomenduoju:

  • Daugiau būti, nei daryti.
  • Jei „tai“ nėra greičiausias būdas, greičiausias būdas surasti savo tikslą, yra pakelti savo širdį/ pakelti džiaugsmą.
  • Pamatyti ne kiek „nepadarėte“, o kiek nuėjote, ir pajausti besąlyginę meilę kūrinijos.
  • Dirbti su vertikalia jėga ir visus ir bet kokius netyrumus/ iškraipymus/ disbalansus gydančia/ valančia Šviesa, kuri yra tyra fotoninė skysta šviesa/ tyra Šaltinio sąmonė, ir kuri eina ten, kur yra kviečiama ir vertinama.
  • Pamedituoti į afirmacijas: „Mano širdis yra mano Portalas“ ir „Manyje yra Begalinė Visata.“
  • Atsiminti, kad „ir tai praeis“.
 
Daug Meilės,

Viktorija
Prašome sekite ir pamėkite mus:

Birželio širdies išplėtimas

Mes atvykome į vieną svarbiausią, pozityviausią, optimistiškiausią ir tekantį laiką šiais metais! Gegužė atnešė daug apvalymo ir pokyčio. Dauguma jūsų jau patiriate gražų intensyvų sąmonės poslinkį kvantiniame lygmenyje, kuris tekės nuolat per visą birželį. Kaip viduje, taip ir išorėje. Birželio pradžia suteiks mums galimybę atgauti kvapą iki energija vėl pakils, įsibėgėjus vasaros sezonui.

Mes esame raginami mąstyti “už dėžutės ribų“ (iš tikrųjų, juk, nėra jokios dėžutės) ir susitelkti į mūsų besiplečiančią sąmonę tokiais būdais, apie kuriuo mes galbūt anksčiau nepagalvojome. Susilygiavimas su Šaltinio/ Kūrėjo energija yra raktas. Tikriausiai, esate girdėjęs apie automatinį rašymą arba tiesiog rašymą, kaip savęs vystymo įrankį. Su savo daugiau, nei dvidešimt metų praktika, turiu patvirtinti, kad tai yra puikus instrumentas. Jei dar to nedarote, rekomenduoju visada turėti po ranka tušinį ir ant ko rašyti ir žymėtis bet kokias idėjas ir įkvėpimus, kuriuos jūs galite gauti. Kai vėliau peržvelgsite savo užrašus, jūs galite atrasti, kad juose yra visas vedimas ir įžvalgos, reikalingos jums jūsų kelyje dabar ir į priekį. Šie užrašai yra aukso vertės, kai jūs ieškote, kaip jums naviguoti per savo gyvenimą. Dabar yra tinkamas laikas pradėti šią praktiką.

Skaidrus bendravimas

Leiskite man atnešti jūsų dėmesį į vieną svarbų dalyką, ant kurio, iš esmės, yra pastatyta visa mūsų kasdienybė – t.y. kaip mes bendraujame. Ar mes išreiškiame save visiškai, laisvai ir nuoširdžiai? Ar mes galėtume čia atverti daugiau savo širdies? Aš tikiu, kad mes visi tai galime, visi be išimties. Daugumai, kol kas, tai yra tikras iššūkis išreikšti save tokį, kokie jie iš tikrųjų yra.

Jei jūs esate empatas (dauguma iš mūsų esame tokie savo esmėje), jūs esate natūralus diplomatas, trokštantis kurti ramybę ir harmoniją savo aplinkoje. Jums yra labai svarbu kalbėti tai, ką jūs jaučiate, kaip jūsų tiesą, ir jums yra labai svarbu, kad ši tiesa nebūtų suvokta ir interpretuota klaidingai. Tiems, kurie nėra empatai, gali būti gana sunku priimti tokį jūsų savęs išreiškimo būdą ir dažnai jie sutinka jį su pasipriešinimu. Empatas pradeda manyti, kad savo tiesos kalbėjimas yra kažkas, kas skaudina kitus, ir jis pradeda susilaikyti nuo savo tiesos kalbėjimo.

Dabar mes esame laike, kur sulaikymas savęs nuo savo tiesos kalbėjimo pradeda kelti vis daugiau iššūkių. Mes neatėjome į šitą planetą tam, kad leistume sau prigesinti savo pačių šviesą. Mes atėjome čia prisidėti prie Visatos plėtimosi per savo pačių Sielos unikalias dovanas, tiesą, talentus ir energiją, išreikšdami save tokiais būdais, kurie mums jaučiasi patys autentiškiausi ir atitinkantys tai, kas mes esame savo šerdyje.

Kūrybinė tėkmė

Jei jūs esate labai jautri siela (dauguma iš mūsų esame tokie savo esmėje), jūs jau galite jausti, kaip šio mėnesio energija mus pagauna ir neša į produktyvią kūrybinę tėkmę. Dauguma tai galės pajausti birželiui įpusėjus. Jei jūs dar nedarote nieko kūrybiško, kas eitų iš jūsų paties širdies, tai yra puikus metas imtis pokyčių savo rutinoje ir įtraukti į ją laiko bei užsiėmimų, kurie jus kūrybiškai įkvepia. Pažadinti jūsų asmeninę kūrybinę kibirkštį gali padėti tokie dalykai, kaip pasivaikščiojimai parke, mėgavimasis tyrame paplūdimyje, išvykos, kelionės ar žygiai, nauja knyga, meninis renginys, kiti žmonės, vietos ir patirtys, kurie jus įkvepia ir pagauna jūsų smalsumą.

Pakvieskite savo intuiciją jus vesti! Ir kai tik jūs pastebite, kad gavote jus nukreipiantį ženklą/ nurodymą, iškart, nieko nelaukdami, veikite pagal tai (pavėlavęs, jūs praleisite energiją, kuri yra aukščiausio potencialo, iki kito karto – nes visatoje viskas nuolat ir greitai kinta ir juda).

Meilė Sau

Prieš kelias dienas grįžau į Lietuvą po beveik mėnesio buvimo visiškai kitame pasaulyje, kitoje dimensijoje, saloje Gozo. Kaip jūs galite žinote, vieną savaitę iš to laiko vyko mūsų reguliarus pavasario retritas moterims „Sugrįžk Namo, Deive“ . Leiskite man pasidalinti vienos iš dalyvių refleksija po jo, kas parems mus pajudėti į tai, kas seks toliau šiame įraše:

Retrito metu įgijau naujų žinių, patyriau didelę meilę, ramybę, rūpestį. Didžiausias proveržis – meilė, meilė sau ir viskam. Tik šių dienų dėka supratau, kaip svarbu rūpintis savimi, mylėti save. – L.

Tarp mūsų kasdienių pokalbių ir pasidalijimų su moterimis kelis kartus pasirodė ir ši mintis: „Kartais ateina mintis: o gal, šitaip leisdama sau rūpintis savimi, paliekant vyrą ir vaikus, elgiuosi savanaudiškai?“.

Kaip visuomenė, mes buvome sąlygojami tikėti, kad meilė sau ir rūpinimasis savimi yra egoistiška, savanaudiška, narciziška. Tai buvo atlikta per tam tikras struktūras ir institucijas, kad kolektyvinis protas tikėtų, jog jis yra atskiras nuo savo tikrosios prigimties, kas yra Dvasia/ Kūrėjo Šaltinio energija. Toks buvo planas ir mes sutikome tai patirti – tam, kad Dabar Nubustume.
 

Kai mūsų protas pamiršta, kad mes, visų pirma, esame Dvasia/ Dvasinė Būtybė, turinti šią fizinę patirtį, jis atiduoda savo galią ir pradeda paklusti. Tai palieka mus, gyvenančius baimėje ir trūkume, besijaučiančius užstrigusiais ir nesaugiais. Tai yra išlikimu pagrįstos energijos, kurios galiausiai pasireiškia “liga“, arba susirgimu, mūsų fiziniame, emociniame, mentaliniame ir finansiniame lygmenyse. Mes jau ilgai paleidinėjame šio seno programavimo sluoksnius, kurie mus sulaikė, tačiau daugybė žmonių dar nežino, kaip meilę sau padaryti prioritetu.

Mūsų kūrybinės energijos transliavimas ta kryptimi, kuri yra produktyvi, patvirtinanti ir plečianti gyvenimą, reikalauja iš mūsų, kad meilė ir atjauta sau, būtų TOP prioritetas mūsų gyvenimuose. Meilė sau yra kita “savęs patvirtinimo“ sąvoka. Kai mes mylime save tokį, koks mes esame, nebandydami pataisyti ar atsikratyti bet kurios savo dalies, tada mes pripažįstame Dievo/ Dvasios / Kūrėjo/ Šaltinio energiją. Mylėdami save visiškai, mes pasakome Dievui/ Deivei: „Tu esi tobula (s) ir tiksliai žinai, ką tu darai (ką ji (s) tikrai žino!). Tai yra pačios didžiausios pagarbos forma, kurią mes galime parodyti Dievui/ Dvasiai/ Kūrėjo/ Šaltinio energijai.

Tai kaipgi mes save mylime? Yra daugybė būdų. Štai žemiau yra keletas iš jų:

1. Susilygiuodami su patirtimis, vietomis ir žmonėmis, kurie mus įkvepia, plečia ir kelia.
2. Paleisdami poreikį būti patvirtintam kitų ir poreikį būti kitų malonintoju.
3. Turėdami atjautos visoms savo dalims, kurias kada nors mes norėjome “pakoreguoti“ arba atsikratyti, įskaitant savo mintis bei įsitikinimus apie save.
4. Mažiau darydami ir daugiau būdami: vietoj to, kad stumtume jėga, kad dalykai įvyktų, mes kuriame laiką savo dienose, kuris mums leidžia ilsėtis ir lengvai būti, kad per mus galėtų ateiti aukštesnė išmintis ir vėliau imtųsi veiksmo.
5. Paleisdami poreikį greitai pajudėti į tikslą ir mėgaudamiesi “paprastais mažais“ gyvenimo dalykais, kaip sustoti užuosti gėlės ar pasimėgauti saulėlydžiu.
6. Leisdami sau prabangą, kaip tylos dieną, masažą ar poilsinę kelionę.
7. Leisdami sau ryškiai šviesti.
8. Susikurdami sąrašą dalykų, kurie įkvepia džiaugsmą mūsų gyvenimuose ir kasdien darydami bent vieną ar daugiau iš jų su intencija, kad tai yra tai, kaip mes renkamės mylėti save.
9. Medituodami.
10. Valgydami maistą, kuris maitina ir teikia mums gyvenimą, vietoj tokio, po kurio mes jaučiamės apsunkę ir pavargę.
11. Dažnai išreikšdami dėkingumą Dievui/ Dvasiai/ Kūrėjui/ Šaltiniui už palaiminimus, kuriuos mes matome ir patiriame kasdien.

Sėkmė, kurią mes patiriame savo karjeroje, santykiuose ir visuminėje gerovėje, yra tiesioginis rezultatas meilės sau kiekio, kurį mes turime sau. Jei jaučiatės užstrigęs, meilė sau yra atsakymas. Jei jaučiatės nevertinamas, meilė sau yra atsakymas. Meilė sau viskuo pasirūpina!

Kosminiai Vartai

Birželio 21 d. mes pajudėsime per Vasaros Saulėgrįžos Vartus.

Saulėgrįža reprezentuoja didelio užbaigimo ir naujų pradžių laiką. Kad ir kas yra tai, ką mes esame pasirengę išspręsti ir paleisti, tai yra metas tai padaryti, kad pasirengtume įžengti į mūsų naują kelionės etapą, visiškai atsinaujinę.

Taip pat per Saulėgrįžą mūsų planetą pasiekia didžiuliai šviesos kiekiai iš Saulės, kurie kurs kitą kvantinį šuolį mūsų asmeninėje ir kolektyvinėje sąmonėje. Tai bus kibirkštis, kuri įžiebs labai aktyvų, jaudinantį, gydantį ir transformuojantį laiką ateinančiais mėnesiais, liepą bei rugpjūtį.

Saulėgrįža taip pat turi gebėjimą prinokinti mūsų giliausius ir autentiškiausius troškimus sau ir pasauliui aplink mums. Milijonai žmonių pasaulyje naudoja šį ypatingą atvėrimą sukurti Kosminį Suvienytą Meilės Lauką, su kuriuo jūs galite susijungti per savo norą, intenciją, maldą ar meditaciją.

„Ką tu norėtum palikti užnugary, kad galėtum sukurti daugiau erdvės savo trokštamai realybei? Į ką tu esi pasirengęs įžengti?“

Dabar yra metas paklausti šių klausimų ir padaryti reikiamus poslinkius/ “adaptacijas“, kad pajudintumėte save pirmyn į didesnę meilę. Birželio pabaigoje mes matysime poslinkį savo širdyse ir protuose, kreipiantį mus susitelkti į mūsų pačių sielos aistras. Tačiau nereikia būti per daug rimtiems ir susikoncentravusiems tik į savo aistras, bet balansuoti tai su rūpinimųsi savimi, leidžiant smagiai laiką ir lengvai savo dienas.

Daugiau apie šiuos Kosminius Vartus kviečiu paskaityti mano straipsnį „Vasaros Saulėgrįža“. Taip pat šioje Skaityklos skiltyje jūs rasite mano straipsnius apie kitus esminius metuose didžiuosius kosminius vartus, kurie netrukus po Vasaros Saulėgrįžos seks vienas po kito – jei dar nesate susipažinęs su jų metu įeinančiomis ir aktyvuojamomis energijomis, gera mintis yra iš anksto tai padaryti, kas iš anksto aktyvuoja jumyse susilygiavimą su jomis.

Pajudėjimas į didesnę Meilę

Jei norite susijungti su Suvienytu Meilės Lauku, skirkite kelias akimirkas šiandien (ir rytoj) užsimerkti, susitelkti į savo kvėpavimą ir paprasčiausiai patvirtinti sau, kad jūs renkatės mylėti save ir pasaulį aplink jus. Vizualizuokite gražią auksinę, rožinę, violetinę ar smaragdinę žalią šviesą, švelniai apgaubiančią visą Žemės rutulį, visų žmonių ir viso gyvenimo sąmonę. Vizualizuokite šią Meilės ir Šviesos Substanciją tol, kol ji tampa tokia koncentruota, kad tampa matoma ir apčiuopiama fiziniu žvilgsniu visiems! Tai aktyvuos jumyse didesnę meilę, ramybę ir džiaugsmą bei jus atneš į malonės būseną, kuri jus atvers manifestuoti savo troškimus realybėje.

Pabaigai

Leiskite man jus švelniai atnešti dar arčiau jūsų. Dvasia yra Laisva ir Suvereni. Ateinančiais laikais į priekį toliau užrašyta afirmacija turi tapti jūsų kasdieniu teiginiu/ šūkiu/ patvirtinimu:

„Aš Esu Laisva (s) ir Suvereni (us).“

Nepaliekant daugiau vietos abejonei, baimei, neigimui ar bet kokiam kitam žmogiškam kūriniui, kurie palaiko žmones jų pačių apribojimuose, bet vietoj to išlaisvinant save Visiškai Tavo Nuostabios Dieviškos Būties Laisvei – ramiai, harmoningai ir visam laikui! Nėra geresnio dalyko, kurį jūs galite padaryti, kad pagerbtumėte Dievo Būtį, kuri yra visada visur veikianti!

Aš kviečiu jus turėti smagumo šį birželio mėnesį, pereinant iš pavasario į vasarą ir pilnai pajaučiant Meilės Liepsną, mus vedančią atgal į Didžiąją Kosminę Būtybę, kuria mes iš tikrųjų esame, paruošiančią mus susitikti su, pasveikinti ir patirti Sielos Meilę, Išmintį, Galią ir Begalinį Tobulumą!

Galite aktyvuoti, jei tai jums rezonuoja: „Aš Esu Meilės Liepsna iš Dievo Širdies.“

Su Begaline Meile,
Viktorija

 

 

Prašome sekite ir pamėkite mus:

Kodėl aš MYLIU Gozo ir apie ką yra mano retritai?

Labas,

Noriu pasidalinti su tavimi savo asmenine refleksija, kas mano pajautimu yra Gozo, ką aš atradau, atvykusi į šitą mažą salą pirmą kartą ir kodėl aš vis čia sugrįžtu, ir kodėl aš organizuoju sielos keliones – retritus kitiems čia.

Tai yra „vieta“, kurioje aš galiu būti rami ir gyventi čia ir dabar, “akimirka po akimirkos“.

Čia niekas man to „netrukdo“, bet viskas tai palaiko, mane tame remia.

Tai nėra tik “ribotoje erdvėje“, kurią aš susikuriu ir kurioje būnu saugiai “fiziniuose namuose“. Tai yra visa virš, po ir aplink. Tai yra reta energija, kuri čia, šiame “saugiame uoste“ Viduržemio jūros centre, buvo išsaugota, kitaip, nei daug kur kitur planetoje.

Labai greitai/ nejučia ji mane apgaubia, “paima“ į savo minkštą, takų glėbį ir aš galiu jai atsiduoti, aš galiu ja pasitikėti, aš leidžiuosi jos “nešama“.

Tai yra Gozo magija, apie kurią žino ir apie kurią mes dalijamės tarpusavyje tie, kurie ją čia atpažino.

Viename žodyje tai yra TĖKMĖ.

Kas, aš randu, yra Gozo?

Tai yra vėjai, kurie išplauna “smegenis“ nuo nereikalingų minčių ir kitas šiukšles iš visų užkaborių. Čia niekas, “kas tau daugiau šioje akimirkoje nebetarnauja“, negali būti “sulaikyta“, “paslėpta“, “išsaugota“. Vėjai yra stiprūs ir skrodžia kiaurai. Ne “kankinančiai“. Mylinčiai. Tu net nejauti, kai jie tave plauna, jie – kaip tavo draugai, kuriuos tu įsileidi.

Tai yra gili jūros mėlynė, į kurią gali nerti nerti, kad vėl susidurtum “akis į akį“ su savo paties gelmėmis.

Tai yra platus horizontas, kuris plečia perspektyvą ir tau leidžia plėstis be ribų, be sienų.

Tai yra Kristalinis Spindėjimas, atsispindintis horizonte tiesiai per Saulės Portalą iš Šaltinio, kuris, atsispindėdamas jūroje ties horizontu, nušviečia kiekvieną tavo būties ląstelę.

Tai yra Priešistorinė Mama Žemė, kuri yra besąlygiškai mylinti ir atsiskleidžia, kaip visų dalykų mokytoja, kaip biblioteka, kurioje patalpinti visi Visatos Išminties įrašai.

Kodėl tai man yra dovana, arba “kokią “naudą“ aš iš to gaunu“?

Visų pirma, todėl, kad aš galiu čia atsipalaiduoti ir būti savimi. Visiškai. Absoliučiai. Lengvai. Tiesiog. Aš. Visokia, kokia kada nors noriu būti. Be įtampos. Be teisimo. Šitas „kaimas“ viskam leidžia būti, viską priima. Visas ir bet kokias išraiškos formas.

Antra, todėl, kad kai aš galiu atsipalaiduoti į visa tai, kas aš esu, ir į visa tai, kas yra, aš galiu panerti dar giliau į save, susijungti su savo visais aspektais ir vidiniu vedimu, susitikti su tuo, kur aš dabar esu ir kur link aš jaučiu iš tikrųjų reikia/ noriu toliau kreipti savo judėjimą šioje fizinėje realybėje, prisiminti tai, kas man ir mums iš tikrųjų yra svarbu. Aš galiu efektingai bendrai kurti dabarties akimirkoje gyvenimą, kuris yra tikras, sulygiuotas ir gausus. Autentiškas. “Neįtakotas“. Ateinantis betarpiškai iš Kūrėjo Šaltinio.

Trečia, mano visa fizinė-energetinė struktūra/ visas “organizmas“ gali ilsėtis, natūraliai/ “netrukdomai“ apdoroti visus ir bet kokius procesus, kuriuos “aš“ pereinu ir “paleisti“, nenaudojant jėgos ar kito žmogiško proto įsikišimo. Vyksta regeneracija / atsinaujinimas ir resursų atkūrimas.

Galiausiai, aš palieku salą, susiliejusi su Vieniu/ Vienyje. Su aiškesniu žinojimu, pailsėjusi, atgavusi jėgas ir sustiprinta/ įgalinta savo tolesniame kelyje, savo Vizijoje. Kiekvieną kartą taip.

Tai yra BALANSO ATKŪRIMAS.

Tai yra Moteriškos – Kuriančios energijos terpė – Kosminės Motinos Kūrybinės Įsčios. Ji man teikia Džiaugsmą. Tikrą. Vidinį. Būties.

Viską, ką aš apie TAI išmokau/ prisiminiau ir taikau, iš naujo mokau/ re-edukuoju, dalijuosi savo “darbe“, savo individualiose sesijose su klientais ir su dalyviais savo retrituose, aš išmokau/ prisiminiau čia, ant 67 km² dydžio uolos, skalaujamos jūros, saulės ir vėjų, vadinamos „Džiaugsmu, Malonumu“ (iš lot. klb. žodžio gaudium).

Tai yra “tobula vieta“ Atsitraukti ir vėl Sugrįžti.

Mes sugrįžtame iš čia į “kitą pasaulio pusę“ Daryti / Manifestuoti Dalykų, kilusių iš mūsų Esaties Centro, iš mūsų Giliausių ir Aukščiausių, Tikrųjų „Svajonių“, nuolat semiantis įkvėpimo iš savo pamaitintos jaučiančios/ žinančios Moteriškumo Mūzos ir pasitelkiant savo Vyriškumo galias, tarnystėje visų didesnei gerovei.

AČIŪ, GOZO – aš sugrįžau Namo, Aš Esu Namie.

Prašome sekite ir pamėkite mus:

Pamatiniai Naujos Žemės principai

Mes visi, kaip kolektyvas, judame į Naująją Žemę, kreipiami įeinančių kosminių energijų. Dalykas yra tas, kad niekas mūsų nemokė, kaip gyventi šiose naujose energijose. Žemiau pateikiu, kaip gaires, Naujos Žemės principus, kurie parems jus šiame procese – susilygiavimo su Naujos Žemės energijomis ir Naujos Žemės sąmonės įkūnijimo. Šie principai yra pamatinės kolonos, gimdant naują žmoniją ir kiekvienas iš jūsų turite šiuos principus savo DNR.

Taigi, pradedame.

Šviečiantis/ svarbiausias Naujos Žemės principas yra Vienis/ Vienybė.

Jūs esate pilnas ir užbaigtas toks, koks jūs esate – niekas iš išorės negali jūsų papildyti.

Yra vienintelė tiesa – Meilė ir jūs esate ši tiesa – Meilė/ Vienis/ Dieviškumas/ Dievas/ Kūrėjas – žmogiškoje formoje.

Jūs ir kiekvienas, esantis šioje planetoje, jau yra meistras, pagijęs ir nušvitęs. Jūs esate Dieviška, Laisva ir Suvereni, Kristalinė/ Kristaus Būtybė.

Jūs atsiskiriate nuo visų išorinių dievų ir klausotės Vidinio Dievo.

Fizinė realybė yra iliuzija, kuriama mūsų, kaip kolektyvo, per proto suvokimą.

3D realybė yra pagrįsta atskirtimi. Naujoje 5D Žemėje Dieviškas Žmogus funkcionuoja per Pilnatvę/ Vienį, kaip Bendrakūrėjas.

Besivystantys principai, pagal kuriuos gyvename Naujoje Žemėje

Savęs priėmimas

⦁ Jūs suprantate, kad jūs nesate jūsų ego/ asmenybė, jūs esate nubudęs ir žinantis, kas jūs iš tikrųjų esi – Dieviška Būtybė.
⦁ Jūs daugiau nebeprisirišate prie tapatybės ar tikslo – jūs atsiliepiate į visumą kiekvieną akimirką (jokių poreikių, planų).
⦁ Jūs nesiekiate apibrėžimo, vertės, patvirtinimo, reikšmės ar reputacijos – tie žodžiai daugiau nebeegzistuoja – jūs turite jumyse integruotą priėmimą, vertę ir tikėjimą, kad jūs esate dieviška būtybė, kad jūs esate meilė.

Įsicentrinimas širdyje

⦁ Jūs gyvenate visiškai atvira širdimi ir susilygiavęs, kaip viršuje, taip apačioje, viduje ir išorėje. Jūs vedate gyvenimą iš širdies, t.y. jūs gyvenate per Meilę, ne Baimę. Jūs neturite jokių “užmatymų“ visuose savo ryšiuose.
⦁ Jūsų širdis veda jūsų protą (“aukštesnįjį protą“), jūs neveikiate iš “žemesniojo proto“.
⦁ Jūs esate įvaldęs emocinį intelektą – jūs leidžiate savo jausmams jus vesti per gyvenimą.
⦁ Jūs esate empatiškas. Empatai turi energijos lauką, kuris yra pagrįstas ryšiu, ne atskirtimi.
⦁ Jūs suvokiate skirtumą tarp Meilės, kaip žmogiškos emocijos, ir MEILĖS kaip Viso To, Kas Yra, energijos. Jūs suvokiate, kad Meilė yra tai, kas jūs esate ir iš ko jūs ir visi kiti yra sukurti, ir jūs nustojate prisirišti ir ieškoti meilės (kaip žmogiškos emocijos), kad realizuotumėte save. Jei tuomet jus suras meilė, tai bus graži dovana.

Aukštesnė perspektyva

⦁ Nėra gero/ blogo, teisingo/ neteisingo, sėkmės/ nesėkmės, šviesos/ tamsos, pragaro/ rojaus, dvasinio/ nedvasinio, geresnio, nei/ bogesnio, nei – tai yra dualybe pagrįstas mąstymas. Yra tik Vienis ir Neutralumas.
⦁ Jūs esate daugiamatė būtybė – egzistuojate visose dimensijose vienu metu. Laikas ir erdvė yra iliuzija. Susijungimas su šiomis dimensijomis kasdien yra jūsų kasdienė komunikacija.
⦁ Jūs matote kiekvieną, kaip “pilną“ ir užbaigtą – jūs matote visus, kaip jums lygius, nėra hierarchijos, jūs matote jų dieviškumą, ne jų ego/ asmenybę.
⦁ Viskas, kas jums vyksta, yra galimybė (prisiminti) mylėti – save, kiekvieną asmenį, iššūkį, pokytį, sužeidimą, skausmą. Jūs darote poslinkį savo perspektyvoje, kad suprastumėte, ką bet kokią aplinkybė/ įvykis jūsų gyvenime iš tikrųjų reiškia.
⦁ Jūs priimate viską, kaip tai yra – ir šviesą, ir šešėlį, ir jūs turite ramybę, meilę ir vienį, kaip savo pamatą/ centrą, kuriame jūs esate įsivirtinęs, net jei jūsų išorinis pasaulis yra chaose, disharmonijoje, kentėjime, pokytyje.

Bendrakūrimas

⦁ Jūs prisiimate Visišką Atsakomybę, kaip Bendrakūrėjas. Mes žinome, kad viską, ką mes patyrėme, mes patys sukūrėme! Be išlygų. Jūs žengiate iš kaltinimo energijų!
⦁ Jūs bendrai kuriate/ manifestuojate iš širdies, ne iš ego (t.y. ne tai, ką jūs galvojate, kad jūs norite, bet tai, ką jūs iš tikrųjų norite!), t.y. su aukščiausiu sąžiningumu ir aukščiausias patirtis visų įtrauktųjų didesnei gerovei!
⦁ Dieviškas Žmogus taip pat žino, kaip suvaldyti savo energiją daugiamačiame pasaulyje. Jūs prisiimate atsakomybę už savo asmeninį energijos lauką ir savo sakralią erdvę (savo namus, darbą, t.t.), suvokdamas, kad viskas, kas vyksta jūsų lauke, bangos efektu nurieda į kolektyvinį lauką!
⦁ Jūs žinote, kad kiekviena problema, su kuria jūs susiduriate, jau turi sprendimą Begalinės Galimybės Lauke (kuris laukia, kol jūs jį sukursite!).

Tikėjimas

⦁ Jūs turite tvirtą Tikėjimą, kuris yra sulygiuotas su Dieviška Valia, Dieviška Tvarka ir Dievišku Laiku.
⦁ Jūs esate susipažinęs su Visatos Dėsniais.
⦁ Jūs gyvenate Dabarties Akimirkoje ir pasitikite, kad dabarties akimirkoje jūs turite viską, ko jums reikia (nėra prisirišimo prie praeities ar ateities).
⦁ Jūs gyvenate Dėkingume ir Nuostaboje, kokia dovana yra ši fizinė patirtis!

Sveikata

⦁ Pagrįsta Pilnatve – jūs esate pilnas ir sveikas. („Liga“ ir senėjimas Naujoje Žemėje pasireikš mažiau).
⦁ 12 gijų DNR yra aktyvuotas ir sulygiuotas.
⦁ Jūs paleidžiate mirties baimę ir žinote, kad jūs galite pasirinkti išėjimą iš fizinės realybės pačiu geriausiu laiku.
⦁ Kiekvienas pats yra savo gyduolis – turi galią pagydyti save. Tačiau kartais jums gali reikėti paramos iš kažkieno, kas turi kitokią perspektyvą, daugiau patirties/ praktikos, dvasinio supratimo ir gali įžeminti stipresnius dažnius.
⦁ Jūs paleidžiate “išlikimo“ energijas ir esate begalinės gausos ir klestėjimo energijose.

Dieviškas Žmogus yra įvaldęs šias savybes:

Priėmimą, Atleidimą, Paleidimą, Jautimą, Atsidavimą, Pasitikėjimą, Veikimą (veiksmo ėmimąsi), Rūpinimąsi, Dalijimąsi, Tarnystę, Vienijimą ir daugiau.

Dieviškas Žmogus paleidžia dualybe pagrįstas vibracijas:

Kaltinimą, Teisimą, Gėdinimą, Lyginimą, Konkuravimą, Apibrėžimą, Kaltę, Kontroliavimą, Brukimą, Stūmimą Jėga, Bijojimą, Jaudinimąsi, Bandymus per kančią, Priešinimąsi,  Analizavimą, Atskirties kūrimą ir daugiau.

Pabaigai

Naujoji Žemė yra paremta pilnatve/ vieniu ir gerbia visus kelius, visas dvasingumo formas ir visas kryptis, rodant kelią, bet nediktuojant doktrinų, kuriomis „privaloma“ sekti. Iš savo praktikos, dirbant su žmonėmis iš įvairių gyvenimo kelių, matau, kad ši kelionė turi tam tikro panašumo/ bendrumo ir apima tam tikrus etapus. Kiekvienas etapas turi savo saviugdą ir savigydą (gijimą), kurie turi būti atlikti, iki kol mes išeiname iš jo, kaip Meistrai. Pavyzdžiui, yra etapas, kuriame turi būti atliktas vidinio vaiko darbas ir yra daugybė būdų, kaip jūs galite tai atlikti – per meno terapiją, psichologiją, rebefingą, meditaciją, energetinį gydymą ir kt. Svarbu pasitikėti savo vidiniu balsu, kuris visada jus veda į praktiką, kuri geriausiai tarnauja jums šiuo metu. Tai suteikia jums laisvę sekti savo širdimi ir siela! Mes įžengiame į amžių už dvasinių dogmų, kurios yra nepritaikomos  naujiems laikams, ir į dvasingumo takumą, surasdami/ rinkdamiesi tai, kas mums geriausiai tarnauja kiekvieną akimirką. Todėl, pavyzdžiui, vieną dieną/ akimirką mes galime naudoti budistinę praktiką, kitą – kriškčionišką maldą, o kitą – atlikti pagonišką apeigų ceremoniją!

Aš linkiu jums gero “pasivažinėjimo“, su Džiaugsmu, Juoku, Ašaromis ir Pasimėgavimu!

Prašome sekite ir pamėkite mus:

Naujoji Žemė yra čia

Mes rašėme, sakėme ir kartosime dar daug kartų – mes esame/ gyvename labai jaudinančiais laikais! Vyksta pokyčiai, dėl kurių čia atėjome. Naujoji Žemė yra čia! Mes kalbame apie ją ir ją patiriame – tai kas gi yra tai?
 

Kas yra Naujoji Žemė?

 
Naujoji Žemė paprasčiausiai yra kita Žemės versija, vibruojanti kitu dažniu (prisiminkite, kad viskas yra energija ir turi savo dažnį). Tai yra 5 dimensijos Žemė. Šio dažnio negali jausti dauguma planetoje gyvenančių žmonių (kurie veikia 3 dimensijos sąmonėje).
 
Naujoji Žemė, kaip “projektas“ buvo paleistas 2012 metais ir 2018 metais mes visiškai į ją pajudėjome. Motina Žemė paliko dabartinę Žemės girdelę ir visiškai pajudėjo į savo naujuosius namus ir Naujos Žemės girdelę. Daugybė mūsų dalyvavome šiame projekte nuo pat jo pradžios, apimant pasiruošimą, naujų energijų įtvirtinimą ir bendra-kūrimą, ir nuolat prisijungia naujos norinčios sielos. Visas šis sunkus darbas, visi tie „pakilimai“ ir „nuosmūkiai“, intensyvus valymas ir atsakomybės pojūtis – visa tai buvo apie tai. Tai yra užbaigta. Naujoji Žemė yra čia!
 
Šiuo metu mes gyvename dviejuose pasauliuose. Naujoji Žemė yra čia ir Senoji Žemė yra čia. Naujoji Žemė ir Senoji Žemė egzistuoja kartu – galite sakyti, kad tai yra paralelinės realybės (prisiminkite, kad viskas, įskaitant mus, yra multi-dimensiška/ daugiamatiška). Jūsų protui gali būti sunku tai suvokti ir jūs turite prisiminti, kad jūsų 3D protas to nesupras. Kad tai suprastumėte, geriausia yra išplėsti savo protą iki aukštesnių energijų! Jei jūs esate vienas iš šviesos darbuotojų, jūs gerai žinosite ir suprasite, apie ką yra visa tai.

 

Mano asmeninė patirtis

 
Mano kelionė ėjo lygiagrečiai su Naująja Žeme nuo jos pradžios ir ypač pastaruosius metus patiriu intensyviai, kaip pradedu „pilnai“ gyventi ir bendrai kurti čia/ šitą vibraciją. Ir turiu pasakyti, kad tai yra nuostabu! Mano gyvenimas yra pripildytas šios vibracijos ir tai atsispindi per visas daugybę paprastų ir magiškų, malonių patirčių, kurios apima situacijas, žmones, ir visiškai naują kasdienio gyvenimo patyrimą. Mano dienos yra pripildytos aukštesne perspektyva, atviros širdies ryšiu ir meilės rinkimųsi vietoj baimės.
 
Yra pojūčiai laisvės ir žaismingumo saviraiškoje ir ryšio visur pasaulyje. Yra tėkmė ir sinchroniškumas. Yra ramybės – buvimo remiama – buvimo palaiminta – plėtimosi – dėkingumo pojūčiai. Erdvės, kurias aš bendrai kuriu, taip pat yra užpildomos šia vibracija ir žmonės tai atpažįsta/ jaučia, kai tik įžengia (net jei nežino, kas tai yra)! Žinoma, Naujoji Žemė nėra jokia utopija ir buvimas visada “laimingu“. Naujoji Žemė yra pagrįsta pilnatve ir mes gerbiame šviesą ir šešėlius, todėl mes galime jaustis liūdni ar kad gyvenimas neina taip, kaip mes galvojome, tačiau visa tai yra persmelkta ir nušviečiama priėmimo be teisimo, kuris mums leidžia grakščiai pajudėti per visa tai į Meilę.
 
 

Kaip mes ateiname į Naują Žemę?

 
Įžengimas į Naują Žemę yra visiškai vibracinis dalykas. Viskas priklauso nuo jūsų pačių ir niekas kitas negali sukurti jums Naujos Žemės. Tai priklauso nuo jūsų, kurioje Žemėje jūs gyvenate. Jūs pasirenkate, kada ir ar jūs ateinate į Naują Žemę. Kai jūs/ jūsų energetinis laukas pradedate rezonuoti su šiuo (vibraciniu) dažniu, jūs pradedate gyventi ant Naujos Žemės. Taigi, atkreipkite dėmesį – gali būti, kad jūs jau gyvenate Naujoje Žemėje!
 
Jūs žinosite, ar jūs esate 3D ar 5D (dabar bus daug to akivaizdžių įrodymų). Svarbu, ši patirtis yra toli nuo linijinio suvokimo, kas tai yra, tai yra tyras jautimas – jūs jaučiate tai ir turite tai patvirtinantį “vidinį žinojimą“. Yra sielų, kurios pasirinks pasilikti 3D ir tai yra visiškai “ok“, tai yra jų sielų kelionė. Labai svarbu suvokti, kad aukštesnės dimensijos nėra geresnės. Savo kelionėje gyvenimo Naujoje Žemėje link jūs privalote mylėti ir apkabinti savo ego/ 3 dimensijos save/ žmoniją.
 

Gyvenimas Naujoje Žemėje

 
Gyvenimas Naujoje Žemėje yra labai paprastas. Viskas, ką jūs turite daryti, tai prisiminti viską, kas jūs iš tikrųjų esate. Mes vadiname tai Dievišku Žmogumi. Iš esmės, tai yra žmogus, kuris prisimena, kas jis yra, kodėl jis yra čia, ir išreiškia savo dieviškumą žmogiškoje formoje. Tai ateina per asmeninį darbą, arba, savo vibracijos kėlimą bei senų energijų – įsitikinimų, emocijų, modelių, žaizdų ir kitomis formomis – išvalymą. Kiekviena siela atėjo čia, kad išvalytų savo kraujo linijos ir sielos grupės dalykus! Visa tai kuria evoliuciją jūsų DNR.
 
Naujoji Žemė yra daug lengvesnė ir nepalaiko negatyvios energijos. Jūs gyvensite Meilės/ Džiaugsmo vibracijoje. Jūsų psichiniai gebėjimai lengvai vystysis ir atsiskleis. Iš pažiūros atrodys tarsi jūs gyvenate toje pačioje žemėje, bet faktiškai jūs negyvenate, kai jūs pradedate susidurti tik su tais žmonėmis, kurie yra šios naujos žemės dalis. Jūs matysite tuos, kurie yra senoje žemėje, bet nejausite su jais įsitraukimo (nebent jūsų ego jus įtrauks!). Kitaip sakant, jūs „būsite ten, bet ne iš ten“.
 
 

Įsitvirtinimas Naujoje Žemėje

 
Visas šitas procesas iš esmės yra priežastis, kodėl daug žmonių ant paviršiaus dabar jaučiasi pasimetę ten, kur jie dabar yra savo gyvenimuose. Esame rašę, kalbėję apie tai anksčiau – yra “tranzitinis“ etapas, kai mes jau nebesame 3D Žemėje, bet taip pat dar visiškai neapkabinome Naujos Žemės patirties. Kai kuriems tai gali būti abejonių klausimas, kai kuriems – neturėjimas užbaigto supratimo, apie ką visa tai yra. Daug sielų, esančių „tranzitiniame“ etape, jaučia, kad jie yra “pokyčio“ dalis, tačiau tarsi negali jausti saugaus pagrindo po kojomis. Tai yra tol, kol jie neįsižemina Naujoje Žemėje. Tai yra labai svarbu aktyvuoti, jei jūs norite veikti naujo dažnio Žemėje, norite pakelti savo vibracijas ir visą savo energijos lauką, kad jūs galėtumėte gyventi šią patirtį, būti integralia Naujos Žemės dalimi.
 
Kai jūs dabar darote savo kasdienes meditacijas, jūs norite būti tikras, kurioje Žemėje jūs įsižeminate su savo energija, t.y. jūs norite užtikrinti su intencija, kad jūs įsižeminate Kristalinėje 5D Žemės šerdyje. Asmeniškai aš, savo sesijose su klientais, mokiniais, retritų dalyviais visų pirma padarau šią įsižeminimo ir susilygiavimo meditaciją, įsitikinusi/ gavusi patvirtinimą, kad asmenys, kurie gavo/ atsiliepė į kvietimą/ buvo (vibraciškai) patraukti/ pas mane, yra tam pasirengę. Jei jūs esate labiau patyręs, gerai žinoti, kad jūs galite atlikti šį procesą savo šeimai ir kitiems, po to, kai jūs patys atlikote šį procesą, bet tik turėdami jų leidimą (jie turi žinoti, ką jūs darote ir galėti/ turėti laisvę pasirinkti tai arba ne). (Jei jaučiatės pasirengęs, bet nesate tikras, kaip tai daryti, jūs esate labiau, nei laukiamas, susisiekti su manimi bazinei individualiai sesijai ir aš mielai pravesiu/ instruktuosiu jus per šią meditaciją. Tai yra labai paprasta!).
 
 

Jums gali kilti klausimas: „O kaip su Senąja Žeme“?

 Senojo pasaulio matriksa yra išardoma. Metas “senam“ išsisklaidyti! Senoje 3D Žemėje „nebuvo širdies“ ir taip, kai bet kas, neturintis ryšio su savo širdimi, ji pasidarys labai “duobėta“ ir palaipsniui praras savo energiją/ gyvenimą. Nėra pagrindo pasiduoti į baimę, jei jūs sekate savo širdimi, tačiau „paviršiaus“ lygyje bus šiek tiek „nelaimių“ ir panašiai. Jei esate įsitvirtinęs Naujos Žemės girdelėje, su jumis bus viskas gerai.
 
Jei leidžiatės į baimę, jūs vis dar veikiate 3D sąmonės lygyje ir turėsite įdėti pastangų pakelti savo vibraciją. Jei jūs įsitvirtinate Naujoje 5D Žemėje, o jūsų vibracija dar nefunkcionuoja tuo dažniu, jūs patirsite šiokių tokių poslinkių, kad susilygiuotumėte/ susiderintumėte su juo. Labai svarbu suprasti, kad jūs nepradėsite “pilnai“ gyventi ant Naujos Žemės per vieną naktį. Tai iš tikrųjų yra perėjimas, tad būkite švelnūs su savimi! Žiūrėkite į tai, kas vis dar palaiko jus sąmonės atskirtyje ir apkabinkite į pilnatvę/ suvienykite tuos aspektus (baimę/ skausmą/ ego). Kitame straipsnyje šioje kategorijoje („Gyvenimas Naujame“) pasidalinsiu pamatiniais Naujos Žemės principais.
 

 

 
 
Prašome sekite ir pamėkite mus:

Etiketė „Depresija“

Depresija nėra liga ar susirgimas. Tai tampa liga tada, kai visuomenė pasako, kad tai yra tai, ir kai asmuo atsiduoda gydymui medikamentais, kad palengvintų šitą “pojūtį/ jausmą“. Iš tikrųjų, depresija yra dieviškas vedimo įrankis ir būdas, kuriuo Siela kalba asmeniui, leistis giliau vidun ir keisti dalykus.

Depresija nenutinka šiaip sau, ji turi priežastį ir tai yra išjudinti asmenį pirmyn. Depresija yra trigerinis mechanizmas paskatinti asmenį inicijuoti pokyčius ir susilygiuoti su aukštesniu gyvenimo keliu ir dvasine/ sielos kelione. Tačiau ne visi, kurie ateina į šią būseną, yra čia tam, kad pajudėtų pirmyn. Kai kuriems tai yra jų žmogiškos patirties dalis patirti ištęstą „Tamsią Sielos Naktį“ ir pakilti, paliekant šį žmogišką fizinį kūną.

Yra tokių, kurie yra numatę savo sielos sutartyje (kuri yra patvirtinta aukštesniame lygmenyje) palikti per savižudybę, ir jie pakyla tokiu būdu. Tačiau yra tokių, kurie daug kartų bandė palikti per savižudybę, vien tam, kad atrastų, jog tai jiems neveikia, ir, įsikišus netikėtoms intervencijoms, jie vis dar tebėra čia. Jiems nėra leidžiama palikti tokiu būdu. Bet kokie jų savižudybės bandymai yra integrali jų dieviško/ sielos tikslo dalis. Jie yra būti čia tam, kad paremtų kitus, išeinant iš šios stagnacinės būsenos, pakylant šiame fiziniame kūne, parodant, kad depresija iš tikrųjų yra dieviškas ženklas jiems pradėti savo vidinės savasties integraciją ir kurti Naują, kur jiems yra leidžiama pagal dievišką tvarką naudoti savo dieviškus gebėjimus su intencija didesnei visų gerovei.

Antidepresantai ir narkotinės medžiagos, kurie slopina “depresijos“ simptomus/ ženklus, slopina asmens gebėjimą pajudėti pirmyn. Farmacijos administracija veikia tiek tikslingai, tiek remdamasi klaidingu suvokimu, kas iš tikrųjų yra depresija. Medikamentai, narkotikai, chemikalai ir t.t. praeityje sukliudė daugybei asmenų progresuoti/ vystytis/ daryti pažangą ir palaikė juos, klaidžiojančius aplink, aklus jų atsineštiems dieviškiems gebėjimams. Suvokimas apie slopinantį medikamentų poveikį, taip pat apie pagarbą fiziniam kūnui/ mentaliniam kūnui, tarp masių plinta greitai. Mes matome ir matysime, kaip daug sielų nubunda “pernąkt“. Farmacija yra savo išnykimo kelyje, nes vis daugiau žmonių bus informuoti apie žalojančius cheminių narkotinių medžiagų poveikius. Ateityje, niekam nebereikės medicininių priemonių ir vaistų, įskaitant natūralius, nes kai asmuo iš tikrųjų žino, kad jis turi gebėjimą nesukurti susirgimo ar nelaimingo atsitikimo, nebelieka tokių dalykų poreikio. Kai kurie iš mūsų buvome supažindinti su atvejais, kai kiti save stebuklingai išgydė nuo ligų, vien tam, kad žinotume, jog tai yra įmanoma.

Jei asmuo yra depresinėje būsenoje, geriausias būdas iš jos išeiti yra nenaudoti jokių medikamentų, suprasti, kad depresija nėra tai, kas jiems yra sakoma, jog tai yra, suprasti, kad yra su tuo susijęs tikslas bei priežastis ir kad tai nėra “savanaudiškos“ priežastys; kad jų dabartinė egzistencija/ gyvenimo situacija nėra tai, kur jie turėtų būti, ir kad tam, jog išsilaisvintų iš depresinės stagnacijos, jie turi pakeisti tai, ką jie dabar daro, kad yra būtina pakeisti savo buvimo vietą – visais būdais, kaip tik jie yra šioje planetoje, apimant tai, kur jie yra santykiuose, karjeroje, gyvenime, t.t. Tai reiškia, kad senasis gyvenimas jiems daugiau nebetarnauja ir jie privalo nuo jo atsiriboti, išmesti savo “senąją knygą“ ir pradėti rašyti Naują, pakilti iš pelenų ir pradėti įžengti į savo dieviškumą, panaudoti savo dieviškus gebėjimus planetoje, paremiant kitų pakilimą.

Gilesnis pojūtis

“Nenoras būti čia“ visuomenės gali būti laikomas/ klaidingai vertinamas, kaip depresija, arba jos forma. Nenoras būti čia yra svarbus pojūtis, kuris iš tiesų dabar remia Žemę, atsiskiriant nuo žemesnių laiko juostų. Pavyzdžiui, asmuo, kuris nenori čia būti, bus labiau paslankus prisijungti prie aukštesnės laiko juostos. Tai yra svarbi akimirka, kai jis pradeda kurti Naują, kuomet „senas“ jam pasidaro “nuobodus“ ir “monotoniškas“ ir yra metas nuo jo atsiriboti. Tame etape, labai svarbu tampa susitelkimas į Naują, kurį tu nori matyti planetoje, ir net negalvoti apie “seną“, kad neužterštumėte savo laiko juostų ir savo ateities kūrinių “seno“ aspektais.

Tada, kai jūs suvokėte, kad viskas nėra taip, kaip atrodo, kad už viso to slypi dieviška magija, jūs peržengėte slenkstį, kuris jus supažindino su galinga ir jaudinančia dieviška magija, apie kurią jūs skaitėte tik knygose, tikriausiai pavadintose „fantazija“. Tuomet jūs sužinote, kad grožinė literatūra iš tiesų yra daugybė realybių, o ne grožinė – yra grožinė. Ne grožinės literatūros knygos apima tai, kas yra žemiška, tuo tarpu knygos apie begalybę apima “realybę“, rodančią jums, kad viskas, kas yra neįmanoma, iš tikrųjų egzistuoja ir yra įmanoma. Jūs privalote prisiminti, kad psichologija yra sukurta dėžutės su ribota perspektyva viduje tam, kad palaikytų asmenį dėžutės viduje, tuo tarpu Naujoji psichologija, kurią jūs kuriate naujoms laiko juostoms, yra ta, kuri yra įgalinta už bet ko iš praeities ribų, yra mažiau ribojanti, kliudanti ir apima daugiau tiesos.

Daugybė dabar esančių depresinėje būsenoje yra pasirengę nubusti. Tie, kurie padarė pasirinkimą palikti trečios dimensijos dažnio sąmoningą patirtį, dabar patiria įvairius efektus, tokius, kaip:

1) jie nesijaučia esantys nei viename, nei kitame pasaulyje. Tai yra teisinga – jie yra tarpinėje stotelėje, prieš poslinkį.
2) jie ilgiau nebegali veikti/ funkcionuoti tarp kitų trečios dimensijos sąmoningų protų (be mentalinės energetinės žalos).
3) jie gali patirti irzlumą, nes jie daugiau nebeturi jokio fiksuoto atskaitos taško.
4) šiame taške jie dar neįkūnijo aukštesnės sąmonės būsenos visiškai ir nuolat.
5) jie sėkmingai padarė pasirinkimą atlikti pasitikėjimo šuolį, tačiau neturėdami užbaigto aiškaus žinojimo, į ką jie renkasi šokti,  vien tik su besąlygišku pasitikėjimu.
6) jie toliau valo save, vėl ir vėl, nuo bet ko, kas juose iškyla, kas priklauso “senam“ programavimui.
7) jie laukia poslinkio į nuolatinę aukštesnę būseną ir patirtį.

Prašome sekite ir pamėkite mus: