Buvimas pažeidžiamu dabar yra didžiausia dovana, kurią mes galime padovanoti sau ir vieni kitiems

Užteks kovoti su tuo, priešintis tam, kas turi gimti per mus. Kai tai pribręsta, yra tik vienas veiksmas toliau – peržengti ploną ribą ir išsprogti. Kaip ankstyvam pavasario pumpurui į žiedą. Turime mokytis to, kas kažkada tekėjo natūraliai – leisti sau būti pažeidžiamiems. Dabar būtent tai yra vienintelis būdas, kaip mes visi galime toliau drauge mokytis, augti ir prisiminti – savo širdžių ir sielų tyrą grožį. Dabar niekas nėra svarbiau.

Užtektinai prisibėgiojome nuo savęs. Metas užleisti vietą autentiškam balsui, kuris kalba tiesiogiai, čia ir dabar. Daugybė drąsių sielų visame pasaulyje šiandien daro tą patį ir dalinasi, atspindėdamos tyros meilės išraišką ir perleisdamos šviesą per save tekėti. Tik dalindamiesi su kitais per savo pažeidžiamumą, mes galime atpažinti, atrasti, susijungti, įkvėpti ir palaikyti vieni kitus šiuo svarbiu laiku, kai mes leidžiame sau tekėti ir kūrinijai atsiskleisti. Daugiau jokio slėpimosi – metas šviesti.

Kai kurie iš jūsų galite jausti, kad priėjote etapą, kai kažkurį vieną tenka paleisti: turime apsispręsti ir pasirinkti, ką mes renkamės – toliau tarnauti senajam aš ir kartu su juo senojo, trečios dimensijos pasaulio principams ar visiškai atsiduoti į naują save ir naują patirtį. Sielos lygmeniu pasirinkimas jau buvo padarytas ir jau yra kuriama naujame, žmogiškoji savastis “atsiliko“. Todėl mes paleidžiame prisirišimą prie to, kas mus sulaiko, ir pagaliau įžengiame į buvimą savo aukštesniuoju aš. Laikas pilnai įsikūnyti ir įsitvirtinti/ įsižeminti čia. Pakeliui mes dar daug valysimės, eisime gilyn vidun ir dar daug kas iškils ir pasimatys, kas buvo ignoruota ir pražiūrėta. Ir tuo pačiu atsiskleidžia naujas mokymasis. Tai yra visiškai nauja visiems, nėra jokių vadovėlių, tik paties savo patirtis, unikali kiekvienam pagal pasirinktą kelią.

Meilėje ir Šviesoje,

Viktorija

 

 

Jūs galite sekti ir pamėgi mus čia: