Transformacija viduje jau įvyko

Palaiminimai, Mylimi,

Žmonės laukia įrodymų, kad vibracija Žemėje iš tikrųjų kyla. Tai, kad planetos dažnis jau pakilo, rodo visi dabartiniai įvykiai pasaulyje; akivaizdžiau ir būti negali!

Žmonės mato iškraipymus, kurie iškilo į paviršių, bet nemato Šviesos, kuri už viso to veikia.

Žmonės jaučiasi varginami „laukimo“ fazėje, bet toliau laukia – ženklo iš žvaigždžių, Visatos patepimo, leidimo iš kažkieno apkabinti tai, kas jiems dabar prieinama. 

Tai yra galimybė išslaisvinti save iš „vergovės“ ir pradėti kurti didingiausią gyvenimą, kokį kada nors patyrėme. Padarymas pasirinkimo išlaisvinti save iš dualybe ir atskirtimi paremtos trūkumo realybės tik žmogui priklauso. Tik tu gali suteikti sau leidimą!

Gyvenimas Žemėje yra „padrikas“, todėl kad Žmogui buvo duota Laisva Valia. Laisva valia kiekvieną akimirką rinktis, ką jie nori padaryti iš šios patirties. Krypties žinojimas/ tikslo turėjimas padeda, bet tik jei tai ateina iš jūsų giliai vidaus, ne galvos. Pastovus sąlytis su „nežinomu“ yra integrali dalis mūsų patirties čia. 

Meistras žino, kad vienintelė jo užduotis yra sekti energiją, akimirka po akimirkos, atsiliepti į vidinį pojūtį ir judėti tėkmės kryptimi. Jis nestumia jėga, jei energija pasikeičia (kai ji nuolat kinta!). Kartais turi priimti, kad esi kreipiamas padaryti „neplanuotą“ posūkį nuo tavo „didžiojo kelio” – gal vien tik tam, kad atrastum paplūdimį ir galėtum pasigrožėti saulėlydžiu.

Pastarieji įvykiai mokė kiekvieną sumažinti lūkesčius ir būti šia diena. Argi ne puikus organiškas poslinkis – iš nereikalingo į tai, kas svarbiausia, iš ilgalaikio planavimo į susitelkimą į Dabar? Tik ši diena, Dabar yra mums duota ir čia VISKAS atsiskleidžia! Svarbu, nepražiopsoti įkvėptų akimirkų – „ženklo“/ „patepimo“ – kai aplinka aplink jus nuolat kalba… kreipdama į Save.

Išėjimas iš seno darbo yra normali fazė ir visiems nutinka proceso eigoje. Buvimas “naujoje” teritorijoje gali kelti pasimetimą, jaustis kaip nežinia, tačiau su pasitikėjimu sekdami vidiniu vedimu atseksite jūsų naują taką, kuris yra čia. Iš tiesų, jūs jau esate vedami, žingsnis po žingsnio…

Kai padarote pasirinkimą išsivilkti iš senų rūbų, kuriuos ilgai nešiojote ir praaugote, pagerbdami jūsų autentiškumą ir pripažindami pokytį, kuris viduje vyksta, matysite, kad viskas atkrinta – vietos, žmonės, santykiai ir tai gali jaustis „vieniša“. Iš tiesų, nėra ko baimintis tos “vienišos” fazės! Toji baimė apgaulinga, iliuzinė ir ateina tik iš „mažojo aš“ su ribota perspektyva. 

Ši fazė neša jus į jūsų laimingesnę, gausesnę ir sveikesnę versiją ir į didesnį gebėjimą prisidėti bei gauti. Visa, kas jus myli ir jums skirta, visada sugrįš, visa, kas atitarnavo, atkris ir bus užpildyta viskuo nauju! Viskas sukris į vietas kaip protas net neįsivaizdavo. 

Pritrauksite viską, kas yra jūsų, iš vidaus iš naujo suderintos vibracijos. Be jokių rūpesčių, pastangų, “stūmimo”, kaip anksčiau, kai bandėte gauti tai, ko manėte, kad „norite“/ kas buvo iš seno. Po apsivalymo ir nušvietimo iš vidaus – kai tai leidžiate ir remiate – magnetiškai pritrauksite viską, kas jums yra aukščiausiai sulygiuota! 

Dabar pradedate pagerbti jūsų gilesnį, vidinį žinojimą, Sielos šauksmą. Laikas tik jums yra esminis esminei transformacijai įvykti. Galite atpažinti skausmą paleisti mylimus, tačiau “skauda” žmogiškumo širdžiai, Siela, tuo tarpu, rami, žinanti, užtikrinta, džiaugsminga, sujaudinta ir smalsi, atsivėrusi nuotykiui ir su nuostaba… Tai reiškia pagarbą Aukštesniems susitarimams išpildyti jūsų Sielos vaidmenis čia.

Vyksta paleidimas visko, kas iki šiol sulaikė/ žemesnės sąmonės mentalitetai, ir Atsidavimas, nes žinai/ atpažįsti, kad TAI YRA TAI, ko iš tiesų labiausiai nori! Daug nereikalingo pasileidžia, daugiau Šviesos įeina, įsilieja į jus, ir ima diriguoti, kreipti jūsų išorinio gyvenimo transformaciją jums reikiama vaga iš vidaus. 

Po vibracinio pakėlimo ir susijungimo viduje iš naujo, prasideda susiliejimas su  Aukštesne Sąmone. Su Šviesos Aktyvacijomis pradeda atsikurti ir Kristalizuotis iš vidaus Vienio sąmonė – esminis raktas į visų svajonių ir tikslo čia išsipildymą.

Iš čia kyla naujas svarbus mokymasis subalansuoti viduje jumyse  polius. Pradedate pastebėti, kai kuris nors jų  paima viršų ir turite galimybę harmonizuoti abu, pasirinkdami kas jums geriausiai jaučiasi tą akimirką. 

Kai pabunda/ pakyla vidinis Dieviškas Moteriškumas ir Dieviškas Vyriškumas, pradėsite atpažinti, kaip natūraliai siekiate nustatyti aiškias, stiprias ribas – tai, ko niekada nedarėte, patvirtindami jūsų jausmus. Iš naujo mokotės sakyti „Ne“, stovėti už save, jūsų balsą, jūsų tiesą ir jūsų pasirinkimus, kuriais sekate, pagerbdami Sielos troškimus, tą mažą vidinį balsą, kurio anksčiau nenorėjote klausytis.

Transformacija yra akivaizdi ir neabejotina, kad ir kokia “nežymi” galėtų atrodyti žmogaus akimi/ sąmone. Atpažįstate, augate, meistriškai laužote vidinius spąstus ir darote didelius proveržius bei didelį atpildą teikiančią pažangą! 

Transformacija vyksta giliai viduje, ne per daug staigiai ir intensyviai, labiau yra grakščiai įliejama į jūsų kasdienį gyvenimą. Tai yra apie Įkūnytą pokytį. Transformacija yra palaipsniška ir priklausomai nuo jūsų pačių asmeninio indėlio lėtesnė arba paspartinta. 

Jei aplinkybės neleidžia nerti į jūsų procesus giliau, pasitikėkite, kad tai jus remia šiuo metu. Kai pajausite iš vidaus paskatinimą paspartėti, būtinai taip ir padarysite; nestumkite savęs, neteiskite jūsų proceso, tai, kaip tai jums pasireiškia. 

Šiuo metu su keliomis grupėmis dirbame su detaliu tyrinėjimu šių dabar aktualių temų, atnešant šviežiausias, tiesiogines, gyvas Šviesos transmisijas, Dieviško parašo ir Naujosios Žemės pavyzdžių aktyvacijas bei vedimą paremti Sielos/ Aukštesniojo Aš įsikūnijimą bei aukštesnių tikslų įgyvendinimą su Dieviškais įrankiais, Aiškumu ir Kūrybingumu. Iki rudens tai turėtų būti prieinama įsigyti visiems, jei pajausite giliau prisiminti jūsų tikslą ir kam jūs esate čia bei kaip visa tai „daryti” lengviau, naviguojant per naujas energijas planetoje.

Likite Šviesoje Meilėje.

Su džiaugsmu, 
Viktorija ir Dieviška Komanda

 

Energijos atnaujinimas: Sielos potencialo sėklų pažadinimas

Palaiminimai, Mylimi,

Visų mūsų pasauliai apsivertė “aukštyn kojomis” nuo mano praėjusio pasidalijimo apie fizinio Pakilimo kelionę. Dar metų pradžioje dalijausi su jumis naujienlaiškyje, kad šiemet mano tarnystės, įskaitant šiuos energijos atnaujinimus, pobūdis keisis; esu vedama integruoti naujus būdus paremti dabarties reikšmingą poslinkį. Šiuo persitvarkymų periodu, dabar tai yra daug apie tiesiog “erdvės palaikymą”, kai nauja pabudimo banga kolektyve pakyla ir daug “naujai gimusių” prisijungia.
 
Jaučiu, kad ankstesniais metais buvau kreipiama sukurti pakankamą “Šviesos kiekį”, reikalingą susitvarkyti su tolesniais iššūkius keliančiais etapais mūsų Pakilime. Žinojimas yra dovana, supratimas yra raktas. Tai yra svarbi šio kelio dalis, tačiau eigoje ši kelionė pasiekia tokį sudėtingumo laipsnį, kad ne visada yra paprasta viską paaiškinti žmogiškomis sąvokomis, kad būtų suprasta. Kuo daugiau mes pasislenkame savo pačių įsikūnijimo kelionėje, tai labiau tai tampa daugiamate fiziška žmogiška patirtimi, kurios neina apimti ir sudėti į žodžius, ir visada yra nauja teritorija įžengti.
 

Kelio rodytojams

 
“Kelio rodymo” procesas nėra lengva užduotis, kaip tai gali atrodyti. Tai yra evoliucinė kelionė paremti Naujo Dieviško Kristaus Esmės Žmogaus Įsikūnijimą, vienu metu darant savo pačių integraciją bei dalyvaujant gyvenime jo visuose lygmenyse ir aspektuose. Yra įtraukta žmogiška prigimtis ir psichika, ir net labiausiai pabudusios būtybės patirs iššūkius veikti žmogiškuose induose.
 
Svarbi mūsų kelio dalis yra poilsis. Tai mums leidžia generuoti bangas, kurios juda į kolektyvinius laukus ir tas gyvenimo patirtis, kurios vis dar yra ribotos jų kūrybiniame potenciale. Kuo daugiau Kristaus, aukštesnės Šviesos potencialo, mes įkūnijame, tuo galingesni galime būti ir tuo lengviau bus generuoti pastovią visuotinės gausos tėkmę visiems. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl mes esame čia šiuo laiku.
 

Gera žinia ta, kad per paskutinius metus mes sparčiai pasistūmėjome kaip kolektyvas Nušviestų, Pakylėtų Šviesos Būtybių. Dabartiniai įvykiai visuose lygmenyse veikia mus įvairiuose lygmenyse ir prisideda prie mūsų siekio susivienyti. Kiekvienas iš mūsų neša galingą Šviesos fakelą, kas šį procesą padaro lengvesniu visiems. Nesvarbu, kokia yra dabartinių įvykių būsena ir ką pasaulis mums pamėtės, mes galime gauti naudą kaip visuma, kai susijungiame Kristaus/ Vienio-Širdies bendrystėje.

Per šiuos globalinius įvykius daugybė sielų pajautė gilesnį kvietimą ir skubą būti tarnystėje, kai kiti mes jau daug metų esame nuolatinėje tarnystėje. Pagerbkite jūsų kvietimus ir gilius vidinius impulsus, tai yra metas jums pradėti Saviįgalinimo etapą. Kai Žemė Gaja dabar pereina į naują evoliucinį ciklą, yra laikas rašyti naują istoriją, todėl daugybė yra kviečiami aukštesnių Šviesos Būtybių pakilti ir daryti būtiną darbą, kurį esame prašome daryti. Tai yra laikai, kuriems mes treniravomės ir gali atrodyti, kad visas mūsų gyvenimas buvo tik pasirengimas šitam taškui.

Esame katalizatoriai pokyčio Žemėje šiuo laiku ir esame visiškai remiami šiose pastangose, nuolat skatinami judėti pirmyn, imtis vis kito ir kito žingsnio. Turime suvokti, kad mūsų yra labai daug variacijų, su skirtingomis kilmėmis ir tikslais, tačiau visi mes tarnaujame vienai priežasčiai – planetiniam ir asmeniniam pakilimui. Mūsų susijungimas, ne kaip žmonių grupei fizikoje, bet kaip aukštesnių Šviesos Būtybių, yra tyras ir paprastas. Esame suvienyti Meilėje Sau, Gajai ir kolektyvui per mūsų pastangas atsiduoti Šviesai. 

Daug mūsų esame gimę iš Žvaigždžių. Tai reiškia, kad mūsų originali esmė seka skirtingu energijos raštu, nei tų, kurie daugiau rezonuoja su Žemės šerdimi ir jos gyvenimo formomis. Mes atėjome čia, kad atneštume šiuos šviesos raštus, kaip energijos užpildus, kokių turbūt čia anksčiau nebuvo. Per savo šviesos panaudojimą, išskleidimą ir išleidimą, mes atnešame platesnę Gyvenimo perspektyvą ir kuriame naujus takus, kurie remia planetinį bei kolektyvinį pakilimą ir atveria daugiau Dieviško kūrybingumo naujam, Naujosios Žemės ciklui. Kiekvienas turi laisvę pasirinkti į tai žengti per jų pačių suverenią Savastį, todėl mes negalime įsikišti ar jėga priversti niekieno būti niekuo ir nieko pasirinkti.

Sukurti Dievišką Žmogų per Kosminio Kristaus Įsikūnijimą yra vienas sudėtingiausių kelių, kurį Siela gali pasirinkti, todėl ji gali pasirinkti tai tik tada, kai tam yra visiškai pasirengusi. Iš kitos pusės, mes niekam niekada nesame visiškai pasirengę. Tai priklauso nuo mūsų asmeninio vidinio ryšio ir pasitikėjimo. Kuo labiau mes pasitikime Dvasia, tuo labiau mes pasitikime savimi, kai tai susivienyja į vieną mūsų fiziniuose kūnuose. Tai yra tai, kas padėjo mums išlikti tyrais kanalais aukščiausiai Šviesai. Šioje tarnystėje mes išmokome pasirodyti efektyviausiu būdu, panaudodami savo Gyvenimo jėgą.

Šie metai yra svarbūs Saviįgalinime, kuris apima didesnės Galaktinės Šviesos, naujo, aukštesnio dimensinio energetinio pamato statymą. Visų pirma, mes turime išmokti tai meistriškai daryti savyje. Šiame etape esame kviečiami žengti dar toliau ir leistis giliau, pažinti savo pačių Gyvenimo jėgą ir išmokti, kaip ją transliuoti. Mūsų Gyvenimo jėga yra brangiausia gyvenimo valiuta ir per mūsų žmogišką istoriją buvo daug sukurta, kad mūsų vibracija būtų pakeista, per manipuliaciją, kontrolės ir įverginimo formas. Ateinančiais mėnesiais/ metais priešakyje taps vis labiau akivaizdu, kad Meistriškumas yra tai, ką kiekvienas sąmoningas žmogus turi turėti. 

Mūsų raktiniai žingsniai ateinantiems laikams yra visiškas priėmimas ir visiškas atsidavimas, kad ir kas tai būtų ir bus. Mes valdome geriausiai, kai galime išlikti giliai atsidavusioje būsenoje. Viskas yra susiję ir mūsų praėjusių metų/ ciklo patirtis parodė, kad tiesiog atsidavimas šiam nesavanaudiškos tarnystės keliui palieka mus išsipildžiusius ir aprūpintus. Tai yra tai, ką mes atėjome čia daryti, kodėl turėtume būti neremiami? Viskas, ko reikia, tai generuoti natūralią Gyvenimo jėgos tėkmę bei jai priklausančią gausą, o visa kita ateina natūraliai kaip to rezultatas. Paprasta Tiesa. Kokius įrankius mes naudojame savo kasdieniuose gyvenimuose kaip mūsų praktiką tam užtikrinti, visada išliks asmeninis pasirinkimas.  

 

Dabartinės energijos kolektyviniame ir individualiame lygmenyse

Tai, ką dabar patiriame kolektyviai, yra evoliuciniai įvykiai. Laikas, kuris pažymi svarbų slenkstį, kai žmonijos kolektyvui yra dovanojamas intensyvus transformuojantis procesas. Mes patiriame beprecedentinį paspartinimą. Kolektyviniuose laukuose paspartintai griūva senos struktūros, pastatytos iš pasąmonės, mūsų šviesos kūnai transformuojasi, išsklaidydami atgyvenusią sąmonę, vyksta gijimas, perrašymas ir pertvarkymas giliu ląsteliniu lygmeniu, šviesūs ir tamsūs poliai integruojasi bei susivienyja Vienyje, kaip  fotoninės šviesos efektas. 

Dvasios Gyvenimo Jėgos tėkmė, didesnė Būtis, juda per planetą, nepalikdama nepaliestos erdvės ir mus visus vesdama į platesnę perspektyvą. Kai kurie, patiria baimę, stresą, nerimą ir jaudulį, kai viskas yra atskleidžiama ir iškyla į paviršių; viskas, ką neigėme ir užspaudėme, neišspręsti skausmai, gilios sielos žaizdos, kurias nešėmės šimtmečius. Tai prašo būti išvalyta, nes tai daugiau nebėra reikalinga mūsų kelionėje priešakyje. Yra tie, kurie tik dabar tam nubunda, jiems tai nauja, staigu, šokas. Ir yra tie, kurie sveikina pokyčius ir naujus pasirinkimus, kuriuos jie daro, kai nes tai yra kulminacija jų vidinio darbo ir pastangų metų.

Nors vienu metu mus pasiekia informacijos iš įvairių lygmenų, svarbu palaikyti būtį Aukštesniojo Aš, kuris mato už “status quo” ir kitų prielaidų. Esame kviečiami vystyti savo supratimą bei įžvalgas, taip pat atpažinti, kur yra mūsų, o kur -kolektyvinis jaudulys. Tai yra tankesnės sąmonės, žemesnių dažnių valymas, apie kurį mes rašėme ir kalbėjome daug metų. Dabar tai yra išplėsta fizikoje ir ypač apčiuopiama. Globalinės aplinkybės yra apčiuopiamas rodikis perėjimo iš tankesnių realybių į mažiau tankias realybes, kai yra išardoma visa pasąmoninė kūryba. 

Niekas nėra tiesa ar netiesa. Tai yra paralelinės realybės. Tiesa yra tai, kuo tu tiki/ tiems, kurie tuo tiki. Ar tai yra jūsų tiesa? Ar rezonuojate su tuo? Dabar yra laikas stovėti Suverenume ir kaip niekada savo Atskyrimo gebėjime, kuo tikėti ir kaip elgtis, kai kiti sako, ką mums daryti. Atpažinkite dažnius, kurie neberezonuoja jūsų kūnuose, ir prisiminkite jūsų galią nuspręsti bei pasirinkti, kiekvieną akimirką. Tai yra pasirinkimų metas. Mums pristatoma daug galimybių – gyti, busti, atsiverti potencialui pasirinkimo dvasinio kelio, išeiti iš komforto zonos ir plėstis.

Metų pradžioje rašiau apie Didelį Kvantinį Šuolį 2020-ais. Jis yra čia, vyksta dabar fizikoje. Jūs galite pasirinkti žengti į jūsų labiausiai trokštamą realybę. Galimybė yra tikra, Visata parems bet ką, ką jūs renkatės. Nors išorėje gali atrodyti chaotiška, iš tikrųjų pajauskite, kas vyksta jūsų pačių asmeninėje kelionėje. Stebėkite, kas vyksta jums, kodėl ši pauzė yra duota ir svarbi jums asmeniškai, kokius pokyčius jūs esate vedami daryti jūsų gyvenime. Jei praleisite šį laiką įsitraukę tik į išorinio pasaulio dalykus, kurie galiausiai sugrius, kur jūs būsite paevoliucionavę? 

Gegužė bus apie įžengimą į ir buvimą 5D Sąmone iš tikrųjų; per kiekvieną kvėpavimą, kiekviename bendravime ir atsake. Jūs žengsite iš 3D dažnių/ 4D astralinių lygmenų, dalykų, kurie jums neberezonuoja, ir patirsite tikrus testus jūsų integralumui ir gebėjimui palaikyti bei taikyti aukštesnę sąmonę kasdien. Metas išeiti iš teorijos į praktiką ir kaip niekada anksčiau būti tikriems, įsitvirtinusiems ir siekiantiems gerovės mūsų “Naujosios Žemės” realybėms, kai mes toliau tęsiame jas bendrai kurti su besiplečiančiomis šviesos gardelėmis per įkūnytus aukštesnės širdies pavyzdžius. 

Praėjusiais mėnesiais energijos buvo neįtikėtinai galingos. Daugybė patyrė Soliarinius įliejimus/ Kristaus aktyvacijas. Kolektyvinis Vienio DNR ir Auksinė Rasė yra aktyvuojama per pasirengusias širdis ir DNR. Dabar turite laiko ilsėtis ir integruoti šiuos naujus dažnius. Tai yra visiško kūno perrašymo patirtis, kai užbaigiate žemesnių dimensinių realybių etapą. Laikas sukurti erdvę eiti vidun, stabtelti, giliai klausytis, iš naujo viską įvertinti, padaryti naujus pasirinkimus, paremtus jūsų Autentiškos Sielos Savasties troškimais, turėti kantrybės. Medituokite Nulio taške, rimtyje, leisdami jūsų Aukštesnės Savasties dažniams tekėti netrikdomiems. Leiskite jūsų Sielos šviesai stimuliuoti jūsų vaizduotę ir kūrybingumą. 

Svarbiausias dalykas šiame laike yra tęsti mūsų Pakilimo siekius. Tai turi ne tik tęstis, bet augti ir plėstis. Mūsų pakilimo darbas nesibaigia, kai chaosas ir dalykai tampa iššūkius keliantys. Tai nesibaigia su virusu, tai yra apie pakilimą, masinis pabudimas ir valymasis pabudimas tęsis. Šviesos kūnas toliau išlieka mūsų pagrindiniu prioritetu, esme ir fokusu. Tai yra tai, kas čia kuria mūsų realybes. Poslinkis į realybes yra vibracinis, kai jūs/ jūsų DNR pradeda rezonuoti su aukštesniais lygmenimis. Aukštesni lygmenys greičiau sukasi, vibruoja ir sukuria atitikmenį naujai patirčiai. 

Įrankiai naviguoti per iššūkius ir patirti proveržį

Jūs atėjote į šį gyvenimą su užduotimi aktyvuoti ir visiškai įkūnyti jūsų sielą, vystyti ir pažadinti jos visą potencialą. Šis tikslas per šį laikotarpį yra sustiprinamas ir labai išplečiamas. Todėl kai kurie jūsų galite surasti save jūsų kasdienybėse, klausinėjančius apie gyvenimą ir tyrinėjančius jo gilesnę reikšmę. Jūsų aplinkybės radikaliai keičiasi, suteikdamos jums galimybes surasti būdus plėtoti jūsų tapatybės pojūtį už praeities kultūrinių ir socialinių lūkesčių. 

Siekite platesnio ateities vaizdo ir leiskite sau švelniai paleisti praeitį. Sąmoningai dirbdami išlaisvinti save iš idėjų ir minčių apie tai, kuo jūs turite būti, jūs galėsite paleisti praeitį ir apkabinti jūsų tikrą, autentišką sielos savastį. Kai leisite baimės, nusivylimo ir pykčio grandinėms nukristi, galėsite iš naujo susijungti su jūsų amžina siela ir atrasti jos suverenią galią. Ši galia pavers tikrove jūsų laisvę ir jūsų gebėjimą spindėti, skleisti amžiną meilę, tiesą ir kūrybingumą.

Viskas, kas dabar vyksta, drąsina ir remia naujo gyvenimo gimimą. Emocinis pasivažinėjimas kalneliais per žmogišką apdorojimą yra dabartinio žmogiško pakilimo dalis. Tanki sąmonė valosi, jaučiasi nepatogiai kūne, skausminga ir sunku žmogiškam lygmeniui. Galite jausti emocijas ir viskas yra gerai su tuo, jūs taip pat esate žmogus. Stebite tai, atpažįstate, kur yra kitų sąmonė, kur jūs pačių elgesys, patirtys, suvokiate, kad mintys, emocijos nesate jūs, žinote, kad bet kada galite padaryti proveržį ir pasislinkti, paleisdami žemesnę sąmonę, įsitikinimo sistemas.

Kai šios tankesnės energijos išsisklaido, privalome būti ypač švelnūs su savimi, taip pat ir vieni su kitais. Visada galime surasti stabilų ir saugų uostą dabarties akimirkoje, kuri visada mus traukia į širdies centrą. Tada, kai mūsų žmogiška širdis yra apdorojimo ir atkūrimo būsenoje, per mus pajudės labai daug energijos. Kas liečia mūsų evoliuciją, energiją ir kūnus, geriausia, yra leisti, žinant, kad tai yra gilesnės kilmės, nei mes dažnai priskiriame, ir visa kita vyks natūraliai. 

Kai kurie galite jaustis sujaudinti dėl netikrumo dėl ateities, nežinios, kur link juda visa tai ir jūsų gyvenimai. Mes galime paleisti šį norėjimą žinoti per stebėjimą šio poreikio, kai jis mumyse iškyla, ir praktikuodami jo paleidimą per buvimą dabar ir atsidavimą, užduodami sau klausimus: “Ar tikrai turiu žinoti tai – ateitį, kuri dar neįvyko?”, Ar tai pakeistų kažką iš esmės dabar mano realybėje?”. 

Žmogiškas protas buvo įpratęs “žinoti, kas vyks ateityje”, įsitikinęs, kad gali kontroliuoti realybę. Didžiąja dalimi tai – spekuliacijos, kurios suteikia iliuzinį saugumo pojūtį. Kai mes paleidžiame desperatišką poreikį žinoti, įgyjame didesnį aiškumą, atsiverdami prieigai prie žinojimo už ego proto ribų, išminties ir gausos, kokios anksčiau neturėjome. Kai pajudėsite toliau nuo baime paremtų praeities sistemų, jumyse pabus naujas jautrumas, sustiprindamas jūsų intuityvius ir kūrybinius gebėjimus. Jūs surasite save labiau įkvėptus ir geriau gebančius intuityviai išjausti kitus žingsnius jūsų kelyje. 

Kai mūsų žmogiška sąmonė bunda, išnyra mūsų sielos esmė, kaip vedlys mūsų gyvenime. Kai mes susilygiuojame su savo šerdine esme ir tuo, kaip geriausiai galime panaudoti savo energiją, viskas atsiskleidžia natūraliai, su gracija. Kuo labiau pasitikime procesu, tuo lengiau kūnui išlikti susilygiavusiam. Optimalus pusiausvyros taškas yra tas, kur kūnas yra giliai įsitvirtinęs jo dabartiniame pavyzdyje, tuo pačiu paslankus, atviras priimti naujus evoliucinius impulsus ir prisitaikantis. Kai išmokstame persitvarkyti viduje, prisitaikydami prie šito naujo būdo, tai leidžia mums būti budriems, priimantiems, kūrybingiems ir galingiems, suteikia gebėjimą naviguoti per gyvenimą iš mūsų giliausių savasčių. Kiekvienas turime meistriškai įvaldyti tai savo pirmajame evoliuciniame cikle, kad galėtume be pastangų palaikyti šią erdvę pakilimui.

Kitas etapas – Kristaus Savasties įsikūnijimas

Kitas Žmogaus Pakilimo lygmuo po “pakilimo” etapo yra “nusileidimas”, į kurį pajuda mūsų sielos, kad užbaigtų darbą, kurio kūrime mes pažadėjome dalyvauti šiame gyvenime. Tai todėl kai kurie jūsų pastebėjote pokytį jūsų savijautoje ir procesuose. Kai mes pradedame “nusileidimo” kelią, dirbame pakelti Kristų mūsų žmogiškame kūne iš mūsų sėklų energijų ir šerdinio pavyzdžio. Tai reiškia, kad bus panaudota viskas, ką mes gavome ir priėmėme į savo šerdinį žmogiško dizaino pavyzdį iš “pakilimo” ciklo.

Šiame taške tai yra visiškai apie kūną. Per šią proceso stadiją, jis naudoja visus energijos rezervus šiam procesui ir… jaučiasi išsekęs. Kūnas turėjo daug iškęsti ir paaukoti, per gilius iššūkius, vėl ir vėl, kad Siela pereitų šį pakilimo procesą. Kūnas pažodžiui šaukia: “Ar tu žinai, kiek man teko patirti, per ką aš perėjau?”. Dauguma žinome, kiek kūnas buvo sužalotas ir nepatyrė gilaus maitinimo.

Šis Kristaus įsikūnijimo kelias nėra tik apie Meilę ir Šviesą, kuo daug kas bando šiais laikais padaryti. Niekas neįvyksta per naktį ir iki pergalės daug darbo turi būti atlikta. Energijų pakilimo per Kristaus esmę kelionė yra skausminga; tarsi nesibaigiantis ratas, kuris veda per valymosi patirtis, viena po kitos. Tai yra valymasis ir atsiskleidimas sluoksnis po sluoksnio ir gali užtrukti iki kelerių metų. 

Fizinis aspektas patirs nemažai iššūkių per šį laiką. Tai yra sunkiausia kelionės dalis, kurioje jaučiamas ir iš naujo patiriamas kentėjimas kieviename sluoksnio, per kurį einame per savo pakilimą, aspekte, visuose būties lygmenyse iki visi tie aspektai gali būti pakelti į Kristaus šviesą – tikrąją mūsų gimimo teisę. Tai turi įvykti visuose žmogiško dizaino lygmenyse, kuris yra toks sudėtingas.

Žmogiškas aspektas vis dar nešasi daug traumos, tiek daug užkoduotos atminties jo visose ląstelėse, todėl darbas, kurį mes darome kaip žmonės, dažnai gali atrodyti begalinis. Net jei fiziniame kūne inkarnuojamės pirmą kartą, jis vis tiek paveldėja ir gauna visas ankstesnių gyvenimų, kaip individualių inkarnacijų, patirtis. Todėl Šviesos būtybėms dažnai yra skaudu egzistuoti žmogiškame pavyzdyje, nes originalus pavyzdys yra toks skirtingas. Ir tyras žinojimas gali susidrumzlinti, kai Šviesos būtybė pasirenka panerti į šį tankį.

Kai kūnas tampa pirminiu “priėmėju”, gali jaustis tarsi mes esame susitelkę “požemio erdvėje”, kuri yra mūsų apmokymų erdvė, vėliau turime tai perkelti į funkcionavimą išorėje visiškai. Daug faktorių yra įtraukta, ką mes pradedame stebėti, kaip svarbų, kai patys einame giliai per šią patirtį. Dieviškumo bangos juda į žmogišką formą, iškyla žmogiškas skausmas, ne tik mentalinis ir emocinis, bet ir giliai fiziologinis, kaip kilimo rezultatas, tuo pačiu vis dar išliekant sulaikytam tam tikrame tankyje. Sunku. Tai yra Šviesos kūnas, kuris prisitaiko, ir sunkiausia yra tada, kai Šviesos kūno sąmonės lygmenys bei impulsai susikerta su didžiausio pasipriešinimo akimirkomis. 

Daug šviesos būtybių, ypač “naujo amžiaus”/ 4D sferoje/ Klaidingos Pakilimo matricos laiko juostose, tai yra pražiūrėta. Jie turės daryti jų gyvenimo darbu peržengti tai ir pajudėti į įgijimą bei įkūnijimą naujo vibracinio dažnio materijos tankyje. Kol mes nepradedame visiško “nusileidimo” proceso kelionės, tol patiriame trigerius. Kai kurie jų žais taip giliai, kad net drąsiausias sielas gali išgąsdinti. Taip sukuriamas pasipriešinimas. Jeigu tik esame pasirengę paleisti mūsų pačių susikurtus blokus, kurie yra rezultatas to pasipriešinimo, vidinis Kristus ves pirmyn. Kad ir kaip sunku kartais tai gali jaustis, yra maži proveržiai pro vis kitą pasipriešinimo sluoksnį, kurie reprezentuoja Kristaus mumyse pergalę virš tamsos ir atskirties. 

Ne tik Siela, bet ir kūnas yra tikras herojus, nes padeda kreipti procesą ir stumti mūsų Gyvenimo jėgą teisinga kryptimi. Turėsime motyvuoti save rinktis gyvenimo dovaną virš mirties, kuri lydės per šią Kristaus kelionę, kurioje nušviečiame tamsą ir šviesą. Kūnas turės parodyti didelę drąsą, kai gauna šias Šviesos kūno esmės bangas, apdorodamas ir integruodamas ne tik naują informaciją, bet taip pat visiškai naują veikimo/ funkcionavimo būdą. Mokomės būti Žmogumi visiškai nauju būdu, tačiau tiek daug seno ateis būti apkabintu Meilės glėbyje per giliausią Žmogišką Atjautą. Kai kurie šią vidinę savybę pagimdys greičiau ir paprasčiau nei kiti. Tai nepriklauso nuo to, kokie geri esame, bet nuo sunkumo mūsų užduoties, kuri priklauso nuo mūsų protėvių DNR dizaino ir sudėtingos koduotos atminties prigimties. Mūsų protėvių čia Žemėje atmintis gali giliai įtraukti.

Nuotaikų svyravimai ir gilūs kūno pokyčiai yra normali proceso dalis, taip pat visiško išsibarstymo pojūtis, išsisinchronizavimas, vos galint save atpažinti. Galime jaustis tampomi tarp “dviejų savasties aspektų”, kai dirbame, kad suvienytume ir atneštume į harmoniją vieną su kitu, labai lėtai judinami į priekį. Dažnai jausis, kad tam tikrame taške vienas aspektas yra dominuojantis, tačiau tai bus sinchronizuojama pakilimo procese visą laiką. Kartais, galime patirti pasivažinėjimą kalneliais, vieną dieną jaučiantis vienaip, kitą – visai kitaip, tarsi turėtume du kūnus. Bus ir “gerų”, ir “blogų” dienų, ir mes surasime būdą, kaip naviguoti per turbulencinius vandenis. Visi bus vedami į tai jų būdu per pastovų suderinimą pagal specifinius jų kūnų poreikius.

Mūsų gebėjimas sulieti Sielą su kūnu yra skirtingas ir unikalus. Tai yra alchemija, kuri gali būti prieita per vidinį ir gilų pojūtį. Geriausia, ką galime daryti, tai kasdien po žingsnį. Ištvermė yra raktas. Mūsų darbas slypi suradime giliausios atjautos mūsų žmogiškai patirčiai, kuri yra esminė pakilimo procesui. Darbas su mūsų vidiniu vaiku, bus esminis mūsų kelionėje. Mūsų žmogiškas aspektas reikalaus daug meilės, atleidimo ir švelnumo, ypač todėl, kad tiek daug buvo padaryta žmogaus fizinio kūno aspektui per manipuliaciją, įverginimą, genetinio fondo netekimą, kontrolę ir t.t. 

Gyvenimas šiame etape man tapo visiškai apie žmogiškos patirties gelmę, Begalinės Besąlyginės Dvasios Meilės patirtį ir buvimo bei jautimosi žmogumi prigimtį. Labiausiai remia, kasdien dirbti per vidinį ryšį su Šaltiniu (balta šviesa) ir Motinos Žemės/ Gajos šerdimi, nes jie abu sujungia mus įsižeminimo pojūtyje. Neutralaus stebėtojo būsena/ Nulio taškas – net kai apdorojame daug emocinės energijos, kuri, beje, yra ypač įkrauta potencialu – užtikrins, kad Dvasios Gyvenimo Jėga gali įeiti ir kreipti per mus naują energiją, su kuriame mes dirbame ir kuri bus įrašyta į mūsų šerdinį pavyzdį bei visą nervų ir ląstelinę mūsų evoliucinio kūno sistemą. 

Išlikite pasirengę, žinodami, kad giliai jumyse glūdi stiprybė begalinio ir kad mes galime panaudoti šį begalinio potencialą net ir ribotomis žmogiškomis sąlygomis. 

Myliu jus. Švęskite jūsų pasiekimus ir gręžkitės į jūsų Šviesą, kad visi matytų ir Dieviškumas stebėtų per jus.

Viktorija

 

 

 
 

Kovo energijos atnaujinimas: Tekame Dabar

Palaiminimai, Mylimi,

Galėjote pajausti, kad šis kovas yra šiek tiek kitoks, nei mažiausiai trys-ketveri praėję mėnesiai. Galime justi daugiau lengvumo po intensyvaus valymo tankių! Ar jaučiate tai? Prisiminkite, kad viskas gerai net tada, kai taip nesijaučia!

Kai Dieviškos Meilės banga toliau valo planetą ir kolektyvą, valomas bet koks sutrikimas ir atnešamas aiškumas pasirinkimams, kuriuos mes turime ir darome, bei keliams, kurių mes imamės. Iškyla daug gilesnis mūsų kelionės supratimas. Šį mėnesį taps daug aiškiau, kad atkeliavome į visiškai naują vietą mūsų supratime. 

Mūsų supratimas apie svarbą ribų, mirtį ir atsinaujinimą, vidinės šviesos aktyvacijas, komunikaciją ir naujienas – yra transformuojamas. Naujienos apie tai, kas vyksta pasaulyje, jau seniai nebėra tik žiniasklaidos rankose. Begalinės iš naujo atrastų žinių apie energiją, dažnį ir vibraciją bangos kuria revoliuciją ir dramatišką kolektyvinį persiorientavimą. 

“Kas yra tikra?”. “Kas yra tiesa?”. “Ar iš tikrųjų tu esi laisvas tyrinėti?”. Patiriame kažką ypatingo, dėl ko nėra kuo pasiremti. Belieka pasitikėti ir atsiduoti. Visi analizavimo per analitinį minties procesą metai palaipsniškai išsisklaidys, kai pajudėsite į kitą lygmenį. Kaip seniau veikėte, čia nebetinka. Išsilaisvinimas vyksta tada, kai mes nežiūrime atgal ir neklausiame iš antro karto, kai leidžiame sau tiesiog būti ir priimti.

Daug labiau, nei kada nors iki šiol, galime tikėtis, kad pagaliau pradėsime justi šio didžiulio, visaapimančio virsmo įtaką. Pastarųjų metų pastangos, darant vidinį darbą, palaikant fokusą į augimą, gijimą ir aukščiausias vizijas, bus apdovanotos. Kuo labiau įsipareigoję ir pastovūs buvote asmeninėje transformacijoje, tuo labiau apdovanojantis bus ateinantis laikas.

Dideli pokyčiai planetoje

Iš tiesų, tai yra epiniai laikai žmonijos istorijoje. Viskas yra drebinama, senos ir karminės laiko juostos išsklaidomos, naujos toliau iškyla/ yra gimdomos, seni konstruktai ir struktūros griūva, yra išardomi ir iš naujo statomi, praeities mirtis ir gimimas naujos eros, atsiskleidžia nauja erdvė ir naujos galimybės. Visa žmonija pereina atnaujinimus, kūnai paspartintai pertvarkomi į kristalinius. Ir tai tik didžiulio transformacinio proceso pradžia. Tai augs, gilės, vystysis.

Tai reikalauja vystytis ir prisitaikyti prie didžiulių pokyčių kolektyvinėje sąmonėje. Tai reikalauja didesnio jautrumo, susilygiavimo su savo siela – mintimis, žodžiais, veiksmais ir poelgiais. Tai reikalauja Tyrumo. Vien Meilė/ Tyrumas yra pakankama užtikrinti tikrą asmeninę transformaciją, kurios siekiate, jei dalyvaujate šiame procese “pilnai” ir nuoširdžiai.

Tai yra globalinis sąmonės šuolis iš apatinių čakrų karalysčių valdymo į proveržį per šydą į kolektyvinės Širdies erdvę, Širdies čakros atvėrimas ir išplėtimas. Tai yra kolektyvinis Žmogaus Pabudimas Meilei. Didelis pabudimas. Globalinis susijungimas iš naujo su Didesne Visata. Šydai nuleidžiami, vyksta Tiesos Atskleidimas. To, kas visada buvo. Grožio, tyrumo, kuriuo mes esame ir visada buvome, kas anksčiau nebuvo pagerbta, matoma, buvo uždengta, paslėpta.

Susitaikymas su tridimensinės matricos/ ego sukurto pasaulio normomis daugumą paskatino paneigti jų sielos energiją ir galią. Uždarė modelių, minčių, jausmų ir elgesio, spąstuose. Privertė jaustis atsijungusiais nuo mūsų šerdinių savasčių;  tikroji mūsų galia atimta nuo mūsų pačių. Susigrąžiname tiesą to, kas Esame ir visada buvome ir kodėl esame čia šiuo laiku.

Kai gilesni iliuzijos sluoksniai toliau sklaidosi, tęskite, pasitikėdami vidiniu žinojimu ir kad nėra ko bijoti. Esate kviečiami  apkabinti gyvenimą drąsiai jo visose dimensijose. Leiskite sau pajudėti už jūsų suvokimų ir idėjų apie tai, kas yra teisinga ir neteisinga. Būkite pastovūs ir jokio Sielos kompromitavimo. Pastovumas yra esminis. Mūsų prašoma veikti su sąmone, išmintimi, supratimu, kad pasiektume savo lemtį.

Filtras yra sielos tiesa ir išmintis. Viskas, kas vyksta, stumia į didesnį susilygiavimą su sielos tyrumu ir nuoširdumu. Tai yra tai, kas jus įgalina atsiliepti į gyvenimą, ne reaguoti krizinėse situacijose/ aplinkybėse. Fokusas perkeliamas į naują horizontą, kur viskas įmanoma ir gausa yra visur. 

Šiuo metu daug sielų bunda iš amnezijos, suvokia jų kilmę. Paremkite tuos, kurie per tai eina dabar. Naujai pabudusiems sunku sulieti informaciją, kuri yra prieinama, ir tai gali trikdyti. Švieskite, mokykite ir paremkite. Aukime kaip kolektyvas. Žinoma, šis kolektyvo išvedimo į Šviesą užtruks dar ne vienerius metus. Tvirtas pamatas Pakilimui ir evoliucijai Visų ant Žemės yra procesas. Tai yra Tobulas Didysis Planas, kuris atsiskleidžia palaipsniškai.

Fokusas: Susilygiavimas su Siela

Sąmonės kelionė visus išjudina iš mąstymo būsenos į buvimo ir jautimo. Gyvenimas Aukštesnės Sąmonės būsenoje reikalauja balanso tarp šių būdų. Tai pasiekiama per polių suliejimą savyje. Vystome ryšį su savo Multidimensine Savastimi. Esame vedami leistis giliau. Tai nėra apie žiūrėjimą išorėn. Kuo daugiau “išorės”, tuo daugiau gyvenimo iliuzijoje. Sielos išmintis pasveikina namo, į vidinę aplinką, kur pilnatvė egzistuoja.

Siela veda. Metas klausytis. Atverti Širdis. Jauskite savo ryšį su savo Siela. Susilygiuodami su Siela ir jos išmintimi, galite sukurti tai, kas labiau tinkama jūsų gyvenimui šiame laike. Jei palaikysite atitarnavusius įsitikinimus, mintis ir troškimus, tai kurs blokus, nusivylimą ir uždelsimą. Švelnumas ir atkaklumas yra jumyse. Dainuokite savo Balsą nekliudomi; nebėra baimės būti nutildytam.

Jei abejojate savo keliu, svarbu kelti savo vibracijas/ pasitikėjimą. Savivertė nėra tai, kas jums buvo sakoma. Prisiminkite savo vidinę šviesą. Prisiminkite, kad esate čia tam, kad savo pavyzdžiu rodytumėte kitiems. Toks yra jūsų vaidmuo. Sugriauti atskirties ir sąlygotos meilės programas bei modelius. Esate atėję čia išardyti seną realybę visose srityse – savyje, šeimose, su partneriais, visuomenėje, kt. Prisiminkite, kad esate čia įtvirtinti naują išmintį, naują būdą ant Žemės.

Kad išliktumėte Dieviškame Susilygiavime, nepriimkite kitų veiksmų asmeniškai. Išmokite atskirti tyrai energetiškai. Meistriškumas, pažinojimas Savęs per stebėjimą, reiškia, kad pasiekėte tokį lygmenį, kai nieko nebepriimate asmeniškai, kitų elgesį matote, kaip atspindį jų pačių šešėlių, todėl galite visada išlikti neutralumo ir besąlyginės meilės, atjautos būsenoje. Tai reiškia, kad meistriškai įvaldėte savo Kūną-Protą, kad galėtų susijungti Siela. 

Raktas: Buvimas dabartyje

2020-ieji iki šiol buvo kaip pasivažinėjimas kalneliais per ypač intensyvią ir aukštų dažnių energiją. Per pirmus du mėnesius patyrėme tiek plėtimosi, kad jaučiasi lyg pusę metų būtų praėję. Šis mėnuo kviečia refleksiją, introspekciją ir apkabinimą meditacinių praktikų, bet ko, kas jus atneša į rimties ir ramybės būseną ir atveria jūsų Širdį. Jūsų fokusas keisis į vidinį ir į išorinį. Kovas, dėl Marso ir Avino energijų įtakos, yra tas metų mėnuo, kuris išjudina manifestuoti tai, kas buvo sukurta viduje žiemos mėnesiais. 

Naujas gyvenimas bręsta jumyse. Stebėkite, jei šį mėnesį jausite prilėtinti, skirti laiko sau, praleisti daugiau laiko vienumoje ir susijungti su Žeme, kas atgaivina jūsų visą kūną, protą ir dvasią. Atkreipkite dėmesį į ateinantį Pavasario Lygiadienį. Tai – svarbus Praėjimas. Visais laikais Lygiadienio fazės buvo pripažįstamos dėl jų dvasinės reikšmės, tačiau nuo 2012-ųjų jos tapo išplėstai potencialios. Lygiadienio Vartai atvers ir sustiprins Soliarinį aktyvumą, kuris tęsis per ateinančius mėnesius ir įtakos pajudėjimą per Saulėgrįžos Vartus birželį.

Lygiadienio energijos jau yra mūsų lauke. Liejasi ir yra aktyvuojami Laisvės kodai. Eikite į lauką su pasirinkimu priimti ir susilygiuoti su šiais kodais bei imtis sulygiuoto veiksmo. Į ką jūs esate kviečiami susitelkti, pasėti, atnešti, pagimdyti, patirti, pakeisti, išlaisvinti save? Jei trūksta aiškumo, ką turite daryti, medituokite ir vystykite savo tiesioginį ryšį su savo Dieviška Savastimi/ Šaltiniu/ Aukštesniuoju Aš. Kad atskirtumėte, koks sprendimas yra teisingas pasirinkimas jums Dabar, gilesnis susijungimas su savo intuicija, praleidžiant laiko tyloje ir meditacijoje, yra esminis. Jei to nedarote, esate pasmerkti būti vedami atgyvenusių pasąmoninių modelių.

Visa patirtis surandama Dabartyje. Tik būdami DABAR, galime klausytis natūralių, intuityvių impulsų, kurie mus veda į mūsų didžiausius palaiminimus gyvenime, galime girdėti ir pagerbti tai, kas trokšta pasireikšti per mus ir kaip mes. Raktai gauti palaiminimus yra išlikti atviru, priimančiu, atsidavusiu, kantriu ir Tėkmėje. Raktas eiti su Tėkme yra pasitikėti intuicija. Išlikite Dabartyje ir tai jus įgalins pajudėti į šį procesą. Leiskite jūsų protui ilsėtis ir jūsų Sielos išminčiai jus vesti. Kai tiesa pasirodo, apkabinkite ją. Venkite imtis veiksmo, kol tai nesijaučia stipru. Jausite/ žinosite, kai metas.

Meditacinė praktika yra esminė, nes atveria akis stulbinančiam Aiškumui. Tai remia jus įsižeminti, jūsų aukštesnių dimensinių kūnų sinchronizaciją su jūsų fiziniu kūnu, priimti, asimiliuoti ir integruoti kodus jūsų gyvenimui/ kelionei bei išlikti įsicentrinus Ryšyje, Būtyje ir to ramybėje, kai pasaulis aplink jus sukasi, yra sukaustytas dėl “išlikimo”, galite palaikyti savo vibracijas sulygiuotas ir gyventi iš jūsų labiausiai įgalintos Savasties, peržengdami bet kokius iššūkius. Būtis išlaisvina. 

Niekas negali būti išlaisvintas, jei turi to kovą dėl galios, kurioje laimi protas vietoj Širdies. Visi eina per jų pabudimo procesus ir yra išlaisvinami per Širdį. Protas priešinasi, kovoja su savo baimėmis, yra prisirišęs prie rezultato. Amžina Dieviška Savastis gyvena per Širdį. Dieviška Savastis yra Naujoji Žmonija ir išlaisvina tikrąją, Amžiną Savastį formoje per Meilę. Kelią duodame vienintelei, Tikrajai Būčiai.

Baimės peržengimas

Dabartiniai atnaujinimai ląstelių lygmeniu gimdo naują Savimeistrystės ir Įsikūnijimo lygmenį, kai tylioje Prisiminimo erdvėje suvokiame savo baimes. Išsinėrimas iš senų konstruktų ir tapatybių yra integrali dalis pereiti į kitą evoliucinį etapą – integracijos ir įsikūnijimo. Kai leidžiame sau visa tai paleisti, esame kviečiami peržengti baimę ir nerimą. Pasitikėti tyla viduje ir žinoti, kad esame perkuriami, iš naujo suderinami ir gimdomi iš tuščios erdvės, kosminės gimdos.

Daug žmonių yra sukaustyti baimės. Kai jūs esate tie, kurie sąmoningai darote žingsnius susilygiuoti (su jūsų Siela/ Aukštesniuoju Aš/ Tyru Šaltiniu Dieviškos Šviesos ir Meilės), žinokite, kokie narsūs esate. Jūs nesustojate, tęsiate, pasitikite nematomu, neriate gilyn, tyrinėdami ir atrasdami Save iš naujo. Atsiminkite, kad ši kelionė nėra apie atėjimą į kažkokią vietą, bet vystymasis, evoliucija, susiduriant akis į akį su jūsų kiekviena baime. Tai nėra kelias silpnoms širdims.

Visos baimės ateina iš Meilės trūkumo. Kai išmokstame besąlygiškai mylėti save tylioje tuštumos erdvėje, iš naujo susijungiame su savo šerdine esme. Aktyvuojame daugiau vidinės šviesos, kuri nušviesia kelią per iliuzijos šydus ir išsklaido senas konstruktus ir tapatybes. Šiame transformacijos ir transmutacijos procese sėdime su savo šešėliais, be vidinio/ išorinio dialogo, be empatiško ryšio. Tada, kai apkabiname savo visus aspektus, visus šešėlius ir visas dvasines tapatybes – dualybės išraiškas, įsišaknijusias baimėje, kuri kyla iš šerdinės atskirties žaizdos, sugrįžtame į besąlyginę meilę.

Svarbiausia, susidurti akis į akį su savo baimėmis ir daryti, kas yra reikalinga. Demonstruokite naują įsitikinimo sistemą. Veikite su aukščiausiu integralumu, meile sau, suverenumu, dėkingumu ir ramybe, net kai tai reiškia ėjimą nežinomu keliu. Ore sklando didžiulis pozityvios energijos pokytis. Apkabinkite tai. Tai yra dovana jums. Tai yra energija, kurios jums reikia padaryti pokyčius, kuriuos jaučiate iškylant jumyse, kad susilygiuotumėte su transformacija jumyse.

Sekite tais kodais. Žiūrėkite, į ką tai jus veda. Apkabinkite tai, ką atpažįstate kaip jūsų tiesą. Net tada, kai tai jaučiasi kaip didesnis šuolis, nei manėte galite padaryti. Pasitikėkite savo instinktais, intuicija, kad turite stiprybę, kurios jums reikia drąsiai imtis veiksmų pagal vedimą, kurį jūs gaunate. Įsižeminkite, kalbėkite sau apie pokyčius, kuriuos būtina atlikti, suraskite galią viduje. Kai darote žingsnį, paleiskite jaudulį ir rūpesčius. Pasitikėkite, kad tai jau yra sukurta jūsų ateities laiko juostose ir tik yra atskleidžiama.

Naujos mintys, naujos idėjos, kurios verda jumyse, yra įžvalgos jūsų naujam gyvenimui, naujiems namas, naujoms karjeroms. Jūs atlikote vieną tarnystę ir jums yra pasiūlomas paaukštinimas – naujos vietos, nauji nuotykiai, plėtimasis. Naujas amžius yra preciziškai suplanuotas. Nedvejokite, jūsų brangus gyvenimas ir jūsų pastangos yra apsvarstomos. Jūs esate brangūs ir vertinami. Visi turite dvasinius vedlius, kurie jus prižiūri ir jums padeda. 

Palaikykite savo vibracijas aukštai, kad dirbtumėte su aukštesniais, kurie dirba jūsų geram tikslui. Išsklaidykite bet kokius netikrumus, kuriuos dar palaikote savyje. Padarykite poslinkį jūsų fokuse, kad suderintumėte savo intencijas. Prašykite, kad jums būtų atskleistas jūsų aukščiausias kelias/ tikslas šiuo metu. Prisiminkite savo balso galią; tai yra galingas įrankis. Mintis, Jausmas, Vizija ir Išsakytas Žodis yra kuriančios visuotinės manifestacijos jėgos. Kai naudojate tai su tinkamu kuriančiųjų žodžių “AŠ ESU” supratimu, stebuklai pradeda atsiskleisti (žr. Afirmaciją šio įrašo apačioje).                                           

Fokusas: Prisirišimų paleidimas

Stebuklai vyksta, bet dauguma žmonijos miega užmaršty. Kai didžiulė transformacijos jėga šluoja planetą, žmonija giliai pasimetusi. Yra milijonai, kovojančių išlaikyti jų tapatybes bei užstrigusių klaidingose pakilimo realybėse, kuriose gyvena ir jaučiasi patogiai. Tie žmonės eis per daug fragmentiškos sąmonės kilpų bei ciklų, manydami, kad įkūnijo dieviškumą. Tai kiekvieno pasirinkimas. Kiekvienas eina jų pačių kelią. Nesate jų gelbėtojas, nei prižiūrėtojas. Būkite sau nuoširdūs, tai yra jūsų kelias, jūsų gyvenimas.

Nesvarbu, ką kiti daro, mes negalime sulaikyti savęs ir laikytis prisirišimų. Suvokiame, kad negalime laikytis nieko, kas nėra atsidavę nuoširdžiam pakilimui. Kelias pirmyn – paleidžiant viską, kas nėra visiškai sulygiuota su Siela. Neprisiriškite prie nieko – jokių akiai matomų dalykų ir žmogiškos būties pojūčių, kas protą atneša į materializmą. Prisiminkite, kad viskas yra iliuzija. Viskas, kas atrodo kieta, tėra judančios dalelės, kas sukuria kietumo iliuziją. Suraskite vietą tyloje ir paklauskite, ar tai tikra.

Kai viskas “nukrinta”, sielai sunku atsiskirti nuo iliuzijos, projektuojamos aplink. Prisirišimai (slegiantys santykiai, įpročiai, situacijos, asmenybės aspektai) yra paleidžiami per besąlyginę meilę ir nesipriešinimą. Neblokuokite ir nestumkite, tai tik kurs daugiau skausmo ir daugiau prisirišimo gijų. Aukštesni dažniai bus suvesti kartu tada, kai iš jūsų atskaitos taško nukris tankesni dažniai ir realybės (santykiai, draugai, įsidarbinimas, gyvenamoji vieta, kt.). Viskas, kas jus sulaiko ir negali palaikyti aukštesnių dažnių, paprasčiausiai atkris iš jūsų dabartinio suvokimo. Tai prasideda ir vyks švelniai. Suvoksite poslinkį ir pokytį, bet tai vyksta darniai; kai kurie nepastebės, tie, kurie pastebės, nesijaudins. 

Poslinkis vyksta per proto tylą. Praeities ir ateities triukšmas neegzistuoja. Jei ir leidžiamės į praeities prisiminimą, remiamės tuo tik, kaip atskirties požiūrio tašku, tačiau nėra emocinio prisirišimo prie prisimenamos patirties. Tarsi eitumėte į biblioteką ir ištrauktumėte tą informaciją, kurios jums šiuo metu reikia. Su pažanga, to nebereikės, nebetrokšite, neturėsite noro siekti tos informacijos, nes ji netaikoma jūsų suvokimui ir nėra reikalinga jūsų ateities keliui. Viskas ko reikia, rodoma DABAR. 

Gyvenate dabar. Renkatės patirtis, kurias norite apkabinti. Mokotės įžengti į suverenumą. Tai nenutiks pernakt. Tai yra švelnus tranzitas per būseną buvimo ir žinojimo (vidinio matymo/ girdėjimo/ jautimo, už pojūčių), kas turi būti padaryta kiekvieną akimirką. Kuriame tai, ko anksčiau nebuvo. Nebuvote čia anksčiau ir esate visiškai remiami pirmyn. Kuriate tai, kai einate. Darbas yra tapti komfortabiliems paleisti senus būdus, kurie netarnauja; taip kuriate erdvę naujam, taip nauja atsiskleidžia.

Vidinės Sąjungos būtinybė 

Žmogiški santykiai yra sukurti tam, kad trigerintų tamsiausias tankio vietas mumyse. Jie yra sukurti paremti mus prieiti prie ir paleisti tankį mumyse, kurio niekas kitas negali. Todėl persekiotojas ir bėgantysis yra pirminės stadijos. Tai yra tai, kas pažadina giliausią Meilę Sau, kokia tik egzistuoja.

Svarbu suprasti, kad kovojate tik su jūsų pačių šešėliu, kad atneštumėte save į Širdį, kur viskas yra Viena. Amžina Meilė, kurios jūs trokštate, yra Dieviška Sąjunga. Amžina Meilė viską pagydo, suvienyja, užbaigia atskirties prisiminimus. Kai esame Sąjungoje su Savastimi/ Šaltiniu, esame sąjungoje su Visu Tuo, Kas Yra. Tai yra Vienio Sąmonė. Tikra Meilės Sąjunga yra Vienio Sąmonė išvalyta nuo fragmentiškumo.

Kai esame Vienyje su Savastimi/ Šaltiniu, santykiai/ partnerystės gali tapti tyrais Sielos lygmens santykiais/ partnerystėmis, kuriuose nebėra trigerinimo, nebėra persekiojimo/ bėgimo, nebėra galvojimo, kad esame “nepakankamai geri ar dideli”, nebėra besitęsiančios kovos, konkurencijos, nebėra ieškojimo Gyvenimo esmės, kuri yra prieinama tik per užbaigtą Sąmonę. Jie yra ramūs, subalansuoti ir orientuoti į tarnystę. Iki tol, kol galime iš tikrųjų mylėti kitą, privalome mylėti Save ir šventumą to, kas Mes Iš Tikrųjų Esame. 

Sąjunga gali būti aktyvuota kiekviename, kai išvalome tankį savyje ląstelių lygmeniu. Kai dalyvaujame sakralioje valymo alchemijoje ir žmogiškų jausmų procese, pajudame giliau į intymumą ir ryšį visų pirma savyje. Kai išvalome klaidingus įsitikinimus, kad esame “nepakankami”, poreikį patvirtinimo ir pritarimo iš kitų, išnaudojimo patirtis, gėdą, kaltę ir kitas diskomforto vietas mumyse, ypač susijusias su seksualumo sritimi, atsiveriame Dieviškumui viduje. Tai įžiebia per mūsų kūną natūralią sakralią gydančią mūsų Sielos Šviesos energiją, kai įžengiame į alcheminę vidinę mūsų Dieviško Vyriškumo ir Dieviško Moteriškumo polių sąjungą. 

Kai ateiname į Vidinę Sąjungą, susilygiuojame su aukštesniu mūsų Sielos išraiškos dažniu ir visos senos istorijos, praėjusių gyvenimų prisiminimai, seni blokai ir teisimas yra paleidžiami. Įžiebiamos Kristalinės Vienio ir Meilės gardelės, kurios transmutuoja/ išsklaido mūsų kolektyvinius baimės/ persekiojimo aidus, iškreiptus vyriškumo ir moteriškumo pavyzdžius, paremtus išlikimu, sukurtus senoms realybėms. Atnešame Vienį ir Meilę, Atjautą ir Atleidimą į karmines laiko juostas. Padedame baimės, priespaudos ir kovos ginklus. Nėra baimei vietos ant besąlyginės meilės altoriaus. Dieviška Būtis jums suteikia dievišką galią, kuri teka per jus. 

Sugrįžta meilė sau, savęs vertinimas, suverenumas ir laisvė, žinojimas, kad esame visiškai unikalūs ir neišmatuojami savo didingume ir šviesoje. Kai priimame, vertiname ir švenčiame save kiekvieną Dabarties akimirką be teisimo, patiriame gilesnį pojūtį natūralios tėkmės mūsų sakralios gyvybinės energijos per mus į žemę ir į kosminius portalus. Šis intymumo lygmuo su Savimi aktyvuojamas per Šakti-Šyva kundalini ir tantrinius kanalus bei atnaujintą balansą ir integraciją mūsų Dieviško Vyriškumo ir Dieviško Moteriškumo polių. Kai toliau tęsiame paleisti, priimti/ apkabinti viską, kas daugiau netarnauja ir neturi būti patirta, kai einame Dieviškos Meilės keliu, įžengiame į Širdies intymumą.

Tai yra tyras pirmapradis aistros ir džiaugsmo šokis mūsų Dieviško Vyriškumo ir DievIško Moteriškumo energijų. Susiliejame su savo Dieviško Moteriškumo Dvasia, atsiverdami priimti gilesnį lygmenį meilės sau, pažeidžiamumo, atjautos, švelnumo, grožio, intuicijos, lankstumo ir gracijos. Per mūsų Dieviško Vyriškumo Dvasią, atsiveriame priimti gilesnį lygmenį pasitikėjimo, patikimumo, pagarbos, išminties, rimties, saugojimo, įgalinimo ir veiksmo. Toliau įtvirtiname ir aktyvuojame Kosminius Dieviškų Santykių Kodus bei Širdžių Susijungimą mūsų Sielos grupėse. Esame pasirengę atsiverti Meilei, patirti Meilę ir žinoti, kad Viskas Yra Meilė.

Esate čia būti kanalu 

Kad sukurtume Vienio – Meilės Sąmonę žemiškajame lygmenyje, reikalinga paleisti tai, kas blokuoja mūsų supratimą ir plėtimąsi, Šviesą tekėti per mūsų kūnus. Visos žaizdos, traumos ir įsitikinimų sistemos, sukurtos mūsų pačių, kad mus apsaugotų, turi būti pagydytos ir paleistos. Kai paleidžiame tai, kas mums netarnauja, sukuriame erdvę daugiau Šviesos ateiti per mus ir kaip mes.

Tik tada, kai iš tikrųjų atsiduodame savo Aukštesniajam Aš/ Dievo Valiai, mūsų kūnai tampa galingais indais Meilei pasireikšti per mūsų mintis, žodžius, veiksmus ir poelgius. Kai suvienyjame savo dvasią ir protą kūne, tampame Tyro Šaltinio įrankiu. Tampame Meile, kuria Esame. Galime veikti iš savo Širdžių vietoj reaguoti iš savo žaizdų ir linijinio proto. Užleidžiame Aukštesniajam Aš kurti Rojų Žemėje.

Kad sukurtumėte rezonansą su savo Aukštesniuoju Aš, turite būti sąmoningi jūsų mintims, atsiskirti nuo minčių, suvokti, kad mintys nesate jūs, suvokti, ką su jomis kuriate, ir paleisti tai, kad netaptumėte minčių rezonansu. Atsiskirdami nuo minčių, stebėdami jas kiekvieną akimirką, kuriate tuščią indą ateiti Dvasiai ir vesti kelią iš Meilės vietos.

Jūsų darbas yra nekontroliuoti ir net nežinoti, kas vyks. Pasitikėti aklai, paleidžiant poreikį/ norą žinoti. Atsiduodate. Leidžiate. Gyjate. Paleidžiate. Su kiekvienu kvėpavimu artėjate arčiau to, kas jūs iš tikrųjų Esate. Didinga Šviesos būtybė. Leiskite jūsų Sielai vesti jus ten, kur turite būti. Ji žino kelią. Leiskite jai būti laisvai per jus. Jūs tampate Siela. Tikras vedimas veda atgal į jūsų dievišką kilmę ir Šaltinį, su didžiausia atjauta, meile, švelnumu, kantrybe ir išmintimi, kurie peržengia supratimo ribas.

Atsiskyrimo poreikis/ Atskirumo pojūtis

Pastebėsite, kuo daugiau vidinio darbo atliekate, tuo mažiau rezonanso surandate “išoriniame” pasaulyje. Pasaulis čia, kuriame gyvename, didžiąja dalimi tebėra tridimensine sąmone grįstas. Kai jūs paliekate “ego pasaulio” atributus, kad susijungtumėte su jūsų Tikruoju Savimi, to kaina neišvengiamai yra, kad rezonuosite su daug mažiau “išoriniame pasaulyje” ir vice versus. Todėl kelias iš atskirties į Vienį tam tikrame etape vėl atveda į izoliaciją.

Verta žinoti, kad šis atsiskyrimas, „atskirumo“/ neberezonavimo su niekuo „ten/ išorėje“ etapas – laikinas, organiškas ir būtina jūsų transformacijos sąlyga, kol ateinate į Vienį savyje. Toks yra šio atsiskyrimo proceso tikslas – kad galėtumėte pagydyti atskirtį savyje ir įgyti jums aukščiausią dažnį. Kai tai visiškai palaikote ir įtvirtinate savyje, per sąmoningą atsiribojimą nuo kolektyvinės 3D/ 4D realybės sistemos, galėsite sugrįžti į “pasaulį”, kurį laikinai palikote, su jūsų tikruoju tikslu/ misija, dėl kurios esate čia. Tai yra būti Kelio rodytoju, vesti likusią visuomenę tuo pačiu keliu, kuriuo jūs ėjote.

Tie, kurie žinote jūsų viduje, kad esate atėję čia šiems laikams, būti Kelio rodytojais, Šviesos darbuotojais ir pan., šis atsitraukimas jums taps būtinu, kad galėtumėte visiškai įtvirtinti/ palaikyti aukščiausią įmanomą dažnį nuolat ir nebūtumėte vėl įtraukti į žemesnes vibraciškai/ negatyvias minčių formas, įsodintas kolektyviniame prote. Pasauliui toliau kils daug klausimų ir atakos dvasinei bendruomenei galimos, kad toliau palaikytų žmones žemose vibracijose, dėl to atlikti vidinį darbą yra svarbu, kad būtumėte kuo mažiau pajudinami išorinio stimulo.

Atsijungimas yra juntamas. Tyrinėjate save, atpažįstate, kas esate, kas ne, išsklaidote seną ir išmokstate apkabinti tylias vietas viduje. Esate tarp laiko juostų. Visos senos 3D tapatybės programos (vidiniai ir išoriniai dialogai ir tapatybės, kurios buvo sulygiuotos su jūsų kelione 3D realybės programoje) bus atjungtos ir paleistos, kad atpažintumėte ir apkabintumėte savo šerdį. Įtvirtinama nauja funkcionavimo sistema.

Būtinas etapas. Kuo labiau save mylime ir gerbiame, tuo aiškiau tampa, kad tai yra būdas, kuris mus išlaisvins iš iliuzijos ir bet kokių apribojimų. Tada “išorinis”/ tridimensinis pasaulis jūsų nebejaudins, nebetrigerins – žinote, kas esate ir kokią misiją/ vaidmenį, rolę atliekate čia. Buvimas mylinčiu ir atjaučiančiu sau, savo vidiniam vaikui, maitinančio, mylinčio santykio su savimi vystymas yra esminis tame etape. Tada galime būti besąlygine meile kitiems tokiais būdais, kurie gydo, kelia ir įkvepia juos mylėti save ir visą pasaulį tokiu pačiu būdu.

Meilė prisimenama per Širdį

Daugybei mūsų sunku duoti meilę kitiems, nes turime savo vidinį vaiką, kurio poreikiai niekada nebuvo patenkinti. Todėl pirmas etapas yra pradėti nuo pagydymo savo vidinio vaiko, tos dalies jumyse, kuri buvo sužeista/ palikta/ apleista jauname amžiuje. Kaip tai darome? Pripažindami to aspekto buvimą mumyse. Tada jį mylime ir suprantame, ne gėdiname. Leiskite Meilės galiai atnešti regeneruojančią jėgą į jūsų protą, širdį ir sielą.

Mūsų mylimi asmenys turi suvokti jų sunkumus ir skausmus. Tai padaryti sunku, esant įtampai iš praeities patirčių, ypač ten, kur yra įtrauktos nuoskaudos ir kartėlis. Kai nesame išgirsti, tai mus uždaro. Kai esame kaltinami, į mus projektuojama, tai užrakina tą dalį mumyse. Tai nėra lengviausias dalykas visą laiką duoti paramą žmonėms, kuriuos mylite, tačiau jei tikrai mylite tuos asmenis, tai yra tai, ką turite jiems duoti. 

Atkurtame tobulame pasaulyje tai būtų kiekvienas, kurį sutinkame. Kiekvienam reikia meilės ir paramos, kad jie klestėtų. Ne nuomonių ir teisimo. Kiekvieno šerdyje yra poreikis būti suprastu ir mylimu, kaip ir gebėjimas gauti tokią energiją. Turėtume ne skaidyti vieni kitus į gabalėius, o palaikyti vieni kitiems užnugarį. Pagarba būtina. Suraskite savo centrą. Suraskite vietą savyje, kur jūs galite duoti ramybę ne tik savo mylimiems, bet visiems, su kuriais susiduria jūsų keliai. Sukurkite savyje atvirą erdvę ir tiesiog mylėkite. Mums reikia daugiau to pagydyti šį pasaulį.

Venkite teisimo. Venkite žemesnės sąmonės spąstų. Grindžiate jūsų subjektyviomis patirtimis, kurios gali neatitikti tiesos “anapus”. Teisimas rodo tik apie jus. Taip toliau maitinate dualybę. Ne tik skaudinate, žeidžiate kitą žmogų, bet esate vykdytojas jūsų pačių kentėjimo, žlugdote savo pačių gyvenimą. Kitą kartą, kai galvojate negatyviai, jaučiate pyktį ar nuoskaudą, paklauskite savęs, ar tokiu būdu prisidedate prie pasaulio, ar iš jo atimate. Galite pasirinkti: toliau rašyti jūsų knygos skyrius apie jūsų gyvenimą trečioje dimensijoje arba pasiekti aukštesnį meistriškumą, kurio reikalauja 5D/ Nauja Žemė.

Ar galite nebepalaikyti/ atsisakyti maitinti atskirtį savyje? Vietoj susijungimo su atskirties dažniu, ar galite perkelti savo dėmesį į Meilės dažnio palaikymą, įsitvirtinimą Meilės dažnyje ir jo spinduliavimą, išskleidimą į aplinką per jūsų pačių Širdį? Ar galite žiūrėti į akis tų, kurie sužeidė jūsų širdį/ pasikėsino į jūsų energiją/ sukėlė jumyse buvimo nesaugiu pojūtį, ir nebeatsiliepti iš emocinio impulso jumyse trigerinimo, o matyti viską iš aukštesnės perspektyvos – kaip pamoką, ne skausmą? Nugalėjote ego aukos aspektą. Ar galite žiūrėti į tuos, kurie jus erzino ir trikdė jūsų proto ramybę, kaip į Sielas, turinčias žmogišką patirtį, sulaikomas žemose vibracijose? Pakėlėte savo sąmonę į kitą supratimo lygmenį.

Kai veikia protas, kuris nėra sujungtas su Širdimi – todėl su Dieviškumu, jis gali tapti destrukcijos įrankiu, atnešti didelę žalą kitiems. Meilė negali sugrįžti į Širdį, kuri nepasirinko sugrįžti į Tyrumą. Turite prisiminti, kad jūs esate Meilė, Begalinės Meilės išraiška. Esate Dieviški. Esate Šviesos Šaltinis fizinėje formoje, sudarytoje iš Meilės. Prisiminkite, mūsų misija yra Meilė, Priėmimas, Vienis. Tapkite nepaliečiamu Meistru. Laikykitės Meilės, rinkitės Meilę, būkite Meile. Lai jūsų kiekvienas aktas yra Meilės tarnystė. Tyra Meilė nekompromituoja integralumo. Meilės įsikūnijimas yra atskiriantis. 

Kovos paleidimas

Daug žmonių geriau kovos su kažkuo, nei skirs savo dėmesį/ energiją sukurti pozityvų pokytį. Kai su kažkuo kovojame, nukreipiame savo dėmesį į tai, su kuo kovojame, vietoj susitelkimo į tai, kas norime, kad įvyktų. Taip darydami, tampame pėstininkais ant dualybės šachmatų lentos, kai tai, ką iš tikrųjų norime daryti, yra išmesti tą lentą į šiukšlinę. Metas pokyčiui, transformacijai, proveržiui iš seno. Metas išsilaisvinti ir kartais tai reikalauja griežto supratimo.

Dualybės pasaulis tampa netikras ir nemalonus, nebenorime jame gyventi. Nesileidžiame būti manipuliuojami į emocines aukštumas ir reakcijų žemumas. Jei tai darome, tampame dualybės dalimi. Atsiminkite, kad dualybėje nėra galutinės kovos. Vienintelis būdas tai įveikti yra išeiti iš jos. Turime išleisti dualybę, atkimšę vonią. Vietoj to, veikiame ten, kur galime būti efektyviausi, visiškai išlaisvinti nuo seno.

Nepatinka, peikiate, badote pirštais? Žiūrėkite, kaip jūs jaučiatės ir su kokiu dažniu rezonuojate. Jei tai trigerina jus/ jūsų emocijas, žiūrėkite vidun, savyje. Kur tai jumyse liečia/ ką tai sujudina/ iškelia? Tiesiog žinokite, kad viskas, kas trigerina jus/ jūsų emocijas, yra tai, kur turite darbo. Skirkite laiko pakvėpuoti, pagydyti ir paleisti energijas. Kvėpuokite per savo Širdį ir siųskite Meilę, atnešdami ramybę į savo kūną. Meilė Sau yra raktas. Būkite užtikrinti, kad paliečiate tuos dalykus su meditacija, atleidimu sau ir kitiems, praeities žaizdų ir “bagažo” paleidimu. Kuo greičiau trigeriai paleidžiami, tuo greitesnė transformacija.   

Yra saugu turėti jausmus ir emocijas, esate žmonės taip pat, išleiskite tai. Jei jaučiate intensyvias emocijas, išeikite į gamtą, lauką, įsižeminkite, pagydykite praeities žaizdas (baimės/ liūdesio/ pykčio/ kantrybės nebuvimo/ žemo pasitikėjimo/ aukos mentaliteto ir elgesio/ depresijos ženklų). Empatės sielos, jaučiate ne tik save, bet pasaulį. Kartais turite liautis galvoję emocijas, kurios jums nerūpi ir netarnauja. Nustokite klausytis kitų žmonių lūkesčių, svajonių, baimių (“dėžučių”). Nustokite žiūrėti naujienas ir smurtines televizijos programas. Nesijaudinkite. Jei esate liūdni ar pikti, žiūrėkite linksmus video, tai greitai pakels jūsų vibracijas.

Švieskite save apie dabartinę planetos ir žmonijos evoliuciją.  Gamta arba suderintų virpesių muzikos klausymasis turi didelę galią padėti sugrįžti į tikrojo aš vibraciją. Sveikai maitinkitės ir gerkite pakankamai vandens. Medituokite. Sulaužykite praeities spąstus ir būkite dabartyje su sąmoningumu ir dėkingumu. Stovėkite savo svajonėse, troškimuose, viltyse. Jūs esate verti jūsų svajonių. Esate stiprūs. Esate saugūs. Yra galia jūsų viduje. Žinokite, kad iš tikrųjų esate visiškai remiami per Širdies Meilę ir Aukštesniojo Proto išmintį Gausos sąmonės lauke per tarnystę Meilėje.

Jūsų realybė – jūsų pasirinkimas

Įžengiame į realybę, kur dabar galime sąmoningai rinktis kurti sau iš išplėstos naujo supratimo erdvės. Sprendimų priėmimas – mūsų rankose. Tai yra kiekvienam pasirinkti, ar darome sprendimus iš ego/ mažosios savasties ar iš mūsų labiausiai įgalintų, išplėstų ir spindinčių savasčių. Daugybė ankstesnių pasirinkimų mums nebėra pasirinkimai, nes nebėra sulygiuoti/ nederi su tuo, kas esame. Dabar metas rinktis tik tai, kas puiku ir didinga, t.y. aukštesnes išraiškas. Metas susitelkti į didingumą, plėtimąsi, augimą, stiprinimą. 

Kiekvieną kartą stebėkite, su kokiu dažniu rezonuojate. Jūsų rezonansas kis, nes niekada nesate pastovioje sąmonės būsenoje/ tiesėje. Kol tai nėra visiškai išvalyta ląstelių lygmeniu, ankstesnio programavimo įspaudai, seni modeliai toliau veikia jumyse. Kartu su aukštais dažniais, kuriuos jums jau pavyko integruoti/ įkūnyti, tebepalaikote žemus dažnius senos energijos, kas jus pristato prie situacijų/ aplinkybių/ žmonių/ vietų/ įsitikinimų modelių, kurie vibruoja tais dažniais.

Tai yra prisirišimai, kurie jus palaiko senose laiko juostose ir realybėse. Jei jaučiatės trigerinami tų minčių, reiškia yra vibracinis rezonansas jūsų pačių lauke/ energijoje. Negalite pritraukti tų dažnių ar likti prisirišę prie tų minčių formų, jei to nebėra. Gali būti kažkoks jūsų aspektas, kuris tam dar gali būti linkęs “pritarti”, tačiau jūs atpažįstate, kad tai nederi su/ paneigia tą, kuriuo tampate. Pakilimo kelias yra sąmoningas pasirinkimas tai neutralizuoti ir peržengti. 

Kiekviena mintis, jausmas, veiksmas ir žodžiai, kuriuos naudojame, nustato mūsų sąmonės lygmenį. Viską, ką rašote/ sakote/ elgiatės, rodo, kas yra jūsų galvoje. Kiek ilgai sugebate išbūti aukštose vibracijose, rodo jūsų dabartinę sąmonės būseną. Kuo trumpesnis šis laikas, tuo daugiau tankio palaikoma. Kiekvieną kartą, kai vėl surezonuojate/ atsiliepiate į žemesnio dažnio bangos juostos signalą (minčių, įsitikinimų, elgesio ir pan.) ir tai patvirtinate/ pritariate tam, atsiskiriate į atskirtį, tridimensinės matricos dažnių bangos juostą. Tą akimirką dingsta integralumas.

Svarbu, kad nesusijungtumėte su tais dažniais. Labai svarbu nebūti įtrauktiems į tą žemyn besisukančią spiralę. Jūsų kryptis yra pastovus kilimas aukštyn. Kai su tuo susiduriate, išlikite neutralūs. Neutralumas yra raktas visose situacijose ir aplinkybėse. Praktikuodami neutralumą, išmoksite atsiliepti į gyvenimą, neprarasdami savo centro. Jei visgi esate įtraukiami, išvalykite savo laukus. Galite treniruoti savo dvasinius raumenis per kasdienio gyvenimo veiksmus, kad susijungtumėte su jūsų Aukštesniojo Aš dažniais.

Imperatyvas yra suvokti minčių, žodžių ir veiksmų galią. Dabar mes manifestuojame didesniu greičiu. Prisiminkite, kad viskas į ką susitelkiate, yra išplečiama. Kad ir į ką įdedate savo dėmesį, tai augs. Būkite dėmesingi, kas gauna daugiausiai jūsų dėmesio. Norisi auginti tai, kas gera, tiesa? Kas yra tai ko jūs trokštate? Kas yra tai, ką jūs mylite? Suraskite tai, kas jums yra pamaitinimas, gijimas ir kas remia jūsų gerovę. Išreikškite dėkingumą už tai, ką jau turite, ir tai plėsis. 

DNR aktyvacijos

Kita kolektyvinės evoliucijos stadija yra Dieviško DNR aktyvavimas. Dieviška Šviesa liejasi į planetą. Tai yra jūsų teisė įkūnyti šią Naują Šviesą. Gaunate daugiau to, kas Esate. Tai yra tai, kaip jūsų Sielos AŠ ESU Būtis tampa visiškai įkūnyta fiziniame kūne, kad jūs galėtumėte gyventi jūsų dievišką tikslą bei esmę ir paremti sukurti kitą lygmenį ant šios planetos.

Vibracija kūne yra keliama per šiuos Kosminių Dažnių įliejimus per Saulę ir į Gają, per visą planetinę sistemą. Šviesos kodai funkcionuoja, kaip aktyvatorius; skleidžia Šviesa koduotus dažnius/ informaciją į jūsų kūną/ sistemą, remia jumyse didžiausio tikslo ir poreikio vietas, valo, išgrynina, balansuoja, remia jus gyventi jūsų aukščiausią potencialą, pažadina jūsų miegančius DNR aspektus, padeda susiderinti su dažniais Naujosios Žemės energijos, kuri įliejama į mūsų planetą, paskatina kvantinę transformaciją visais lygmenimis – Dvasiniu, Fiziniu, Emociniu, Mentaliniu. 

Daug sielų užstringa emociniame ir dvasiniame lygmenyse, pamiršdami įtvirtinti tai į fizinį žemišką lygmenį. Neturi naudos sklandymas kažkur Danguje, Aukštesnėse karalystėse, neįsižeminant ir jei nepadarote to matomu, kas aktyvuoja tai visoms Gyvenimo formoms. Tikrasis Meistriškumas yra gyventi gyvenimą visiškai ir atnešti bei įtvirtinti Rojų Žemėje čia, planetoje. Būtina naudoti įrankius, dirbti su šiais Deimantiniais/ Kristalinias spinduliais sąmoningai meditacijoje, parsisiųsi/ priimti, asimiliuoti ir įtvirtinti juos į jūsų Fizinį, Emocinį, Dvasinį ir Mentalinį kūnus ir tuomet į Žemę. Tada išplečiame juos per mūsų VISUS kūnus bei energijos sistemas ir išspinduliuojame tai pasauliui. 

Šie kodai įtvirtina laiko juostą ir kuria; tai yra, iš kur gimsta nauja realybė iš besąlyginės meilės. Kodai išvalo mūsų laukus, atveria mūsų ląstelinės atminties bankus ir aktyvuoja mūsų naujas DNR grandines. Sukuriamos naujos gyvenimo formos, naujas gyvenimas, naujos Sielos patirtys. Tai statosi viena ant kito, yra besitęsiantis plėtimasis į jūsų Sielos aukščiausią potencialą ir atvėrimas jūsų dovanų/ talentų, remiant jus jūsų Pakilime ir kiekviename jūsų gyvenimo aspekte.

Visame tame yra daug darbo, kuris turi būti atliktas, o kai kurie nenori ir atsisako tai daryti. Jie tiki, kad gali išlikti dabartinėje būsenoje ir gauti, kas nėra tiesa. Atnaujinimai, Aktyvacijos, Perrašymas ir Rekalibracijos priklauso nuo jūsų dabartinio šviesos dažnio. Negalite įdėti 100 vatų elektros lemputę į lizdą, kuris gali įžiebti tik 30 vatų. Jūsų progresas priklauso nuo to, kiek atviri esate, apkabinate pokyčius bei investuojate į šį kolektyvinį ir asmeninį darbą. Šis darbas yra individualus ir pritaikytas jūsų individualiems poreikiams, atsižvelgiant į jūsų dažnį, priklausomai nuo to, kiek darbo atlikote anksčiau, ir perves jus į kitą lymenį iš to, kuriame dabar esate.

Žmogiškos formos gebėjimas absorbuoti šiuos didžiulius ypač aukšto dažnio energijos įliejimus sparčiai plečiasi. Taip yra todėl, kad Senos Žemės iškraipymai yra išsklaidomi, emocinis kūnas pereina didelį valymą užstrigusių ir prie fizinio kūno energijos centrų prisišliejusių energijų, išardomos baime pagrįstų minčių formos. Tie, kurie intensyviai dirbo su išvalymu tankio energijos ir užblokuotos energijos iš jų sistemų, yra aukštesnės vibracijos. Kai jų takai yra išvalyti, energija gali tekėti ir dabar jie gali priimti aukštesnius šviesos dažnius.

“Šios energijos aktyvuos Deimantines Širdis tų Sielų, kurios atėjo didesnei misijai. Kai kurios Sielų grupės savanoriavo su tikslu pakelti žmoniją ir pastoviai palaikyti kolektyvą. Tai yra Spindinčios Sielos, Senieji, kurie buvo įtraukti čia nuo laiko pradžios. Jie yra čia įtvirtinti Naują realybę ir atneš pokyčius iš gelmių ir šerdies jų Širdžių ir Sielų. Jie atneša Aukštesnį Supratimą, Aukštesnę Išmintį, Aukštesnį Žinojimą ir Mokymus į žmonijos supratimą bei rems žmoniją, kad galėtų pakilti likusieji. Tos Sielos dabar turi leistis būti aktyvuotos bei panaudojamos tarnystei Dieviškumui. Kai Siela yra pasirengusi įžengti į tarnystę, ji pereina iniciacijas vidiniuose lygmenyse. Yra „nurengiama“ iki šerdies, nes viskas, kas netarnauja aukščiausiam Sielos tikslui, turi būti išvalyta. Tada Siela pajuda į jos Aukštesnę Savastį ir negatyvus ego turi pasitraukti”.

(Pastaba: Šis skyrius parašytas, remiantis Judith Kussel pasidalijimu).

Vidinis valymas – neišvengiamas

Meistriškumas reiškia gebėjimą įgyti Meistriškumą virš mažosios savasties/ negatyvaus ego, kuriam nepatinka disciplina, kuris nemėgsta daryti vidinio darbo. Apsižvalgykite – jei jūs nedarote jūsų vidinio valymo darbo, kaip galite paremti Motinos Žemės valymą? Kiekvienas lašas jūsų vidinio valymo darbo taip pat remia planetos valymą, nes jūsų fizinė forma yra susieta ir atspindi Žemės planetą. Viskas prasideda nuo jūsų, tada tai pasireiškia išorėje.

Kiekvienas, kuris yra ant šios planetos šiuo laiku, turi pastovaus darbo su savimi, turi nuolat daryti vidinio valymo darbą bei kasdien vėl ir vėl susijungti su Šaltiniu, prašydami tame paramos. Šiame laike darbas atlikti gilų Sielos darbą, kuris yra esminis pabudimui, gijimui bei augimui. Tai gali jaustis, kaip iššūkius keliantis laikas, kai jūs atsiveriate galingiems vidiniams poslinkiams ir pokyčiams, kurie vyksta. Tačiau kai iškilsite iš senų žaizdų ir modelių, būsite apdovanoti vertinga išmintimi bei giliomis įžvalgomis, kas jums suteiks gebėjimą pertvarkyti ir iš naujo sunerti jūsų gyvenimo pamatus. Turi būti sukurtas Naujas Meilės pamatas, prisitaikyta gyventi Vienyje.

Šie įliejimai išvalo netyrumus iš visų keturių kūnų. Valymas eina iki šerdies, per mintis, žodžius, poelgius. Į paviršių iškyla užspaustos traumos, trauminės patirtys, emocijos, skausmai, pyktis, pavydas, baimės. Privalote susidurti akistaton, atleisti, paleisti, išsklaidyti, išlaisvinti save ir kitus nuo karminio rato, kuris nebeveikia 5D ir aukštesnėse dimensinėse būsenose. Negatyvios, baime pagrįstos mintys, karminiai minčių modeliai, palaikomi pasąmonėje, privalo būti pagydyti ir paleisti, kad Visa Samonė galėtų susilieti į Vieną Energetinį Balansą, organišką Šaltinio išraišką.

Vidinis asmeninės transformacijos darbas yra ne tik apie savęs pagydymą, galiausiai, tai yra apie pasirengimą paremti kitus jų gijime. Tapti Dieviškos Malonės kanalu pasaulyje be narcistiškumo, per tyrumą, nuoširdumą, tikrumą, integralumą ir atleidimą. Kai užspaustos žaizdos ir nesubalansuoti modeliai nukrinta, galiausiai, yra atskleidžiama tiesa. Su šia tiesa, pabunda jūsų kūrybingumas ir aktyvuojasi paslėptas potencialas. Gaunate išmintį ir stiprybę atsiduoti Sielos keliui.

Šviesos dažniai eina giliau ir atveria didžiulius bankus kolektyvinės atminties tų sielų, kurios prisiėmė/ atėjo čia išvalyti tai kartą ir visiems laikams. Tai yra grupės Sielų, kurios buvo įtrauktos į didelę traumą viename ar kitame žmonijos etape, kur buvo traumuota kolektyvinė psichika. Tie, kurie buvo įtraukti į persekiojimus/ išnaudojimą/ prievartą/ karą, turės atlikti didžiulį savo pačių ir kolektyvinį valymą, išvalyti iš vidaus tuos prisiminimų bankus ir randus, kurie dažnai persekioja per gyvenimus.

Kaip tai gali pasikeisti?

Nubundame, kad mūsų žmogiškumas gyveno nupuolusioje sistemoje. Esame didžiulio atskleidimo ir dvasinio planetos išlaisvinimo procese, kur per šiuos transformacijos laikus viskas, ką mes manėme esant tiesa, yra testuojama. Esame testuojame, ar sugebėsime išsklaidyti baimę su Meile, kurią pasiekėme per kelerius pastaruosius metus.

Stebėkite viską, kas vyksta planetoje, net tai, kas atrodo negatyvu, iš aukštesnės perspektyvos. Tai tarnauja didesniam tikslui. Pastarųjų metų įvykiai išjudino žmones vienytis. Kaip kitaip būtume suėję į grupes iš atskirties į vienijimąsi bent kažkokiomis temomis? Iš aukštesnės perspektyvos, viskas, kas yra daroma, yra pokyčio katalizatoriai; paspartintu greičiu judina evoliuciją, kelia sąmonę; tarnauja mums parodyti tai, kas yra nesubalansuota, ir kad tai turi drąstiškai pasikeisti.

Kaip tai gali pasikeisti? Stiprėja supratimas, kad destrukcija aplinkoje įveikiama ne per aplinką, bet per save. Per kiekvieno atsakomybės prisiėmimą. Pokyčių, kuriuos trokštame matyti įgyvendintus, atnešimas, priklauso nuo mūsų. Kai kiekvienas ir visi deramai elgsimės kiekvieną dieną per žodžius, mintis, veiksmus ir poelgius, tada pokytis gali vykti. Kai susibalansuojame viduje, pasaulis aplink mus susibalansuoja. 

Susitaikymas reiškia pasilikimą vergovėje. Kovojimas rodo sužeistumo buvimą, tai yra tai, už ko užsikabina jūsų suvokiami “priešai”. Tai yra gijos, kurios jus palaiko pririštus prie senų laiko juostų. Turite suprasti, kad žema vibracija tarnauja įtvirtinti senose laiko juostose ir gardelėse. Kol veikiate jų žemesnio dažnio būdais, tol esate manipuliuojami pėstininkai. Galvojate, kad evoliucionavote ir išsilaisvinote, tačiau kabliukų neišvalėte. Nauja realybė negali būti atnešta kaunantis. Vidinis darbas, kad ateitumėte į jūsų galią, yra tikrasis fokusas, kuris yra reikalingas. 

Kreipkite savo intenciją ir dėmesį į Vienio ir Meilės įkūnijimą ir žemesnės realybės išsisklaidys kvantiniu būdu. Kai Nauja realybė taps pakankamai stipri, dualybės įtaka išnyks. Dualybės energijos negali egzistuoti ten, kur yra Naujos realybės rezonansas. Turime suprasti, kad būdas išlaikyti šventumą chaose, yra vystyti Tyrą Meilę širdyje. Kai ta Meile apsikeičiame su kitais, atsisakome būti jaudinami nežinomo baimės, jausite pasirinkimą. Kai kritinė žmonių masė aplink pasaulį pasieks jų Aukštesnę supratimo būseną, tada visi staiga pabus ir destrukcija liausis. 

Ką reiškia būti dvasinėje tarnystėje šiandienos pasaulyje?

Yra pagimdytas Naujas pasaulis. Naujas pasaulis yra pripildytas Meilės. Per pastaruosius kelerius metus kolektyviai patyrėme didžiulį valymą emocinių, energetinių, protėvių blokų, archetipinio programavimo, archetipinių vyriškumo ir moteriškumo sužeistumo (atstūmimo/ palikimo/ persekiojimo/ išnaudojimo), iškraipymų, susijusių su išlikimo programomis senose laiko juostose, ką nešėmės šimtmečius mūsų ląstelinėje atmintyje.

Kolektyviai ir individualiai realybės keičiasi. Paliekame seną pasaulį pasąmoninių manipuliacijos įpročių, narcisizmo, trūkumo – moralės, etikos, nuoširdumo, integralumo. Visame tame buvome ir pasimokėme iš savo žmogiškos patirties. Perrašome ir keičiame žmonijos istoriją į aukštesnę, pakylėtą – atsakomybės, gracijos, harmonijos, balanso, ramybės, palaimos, vienio, gausos ir pilnatvės. Trūkumas/ atskirtis/ kentėjimas/ kova/ konkurencija/ priklausomybė užsibaigia. Paleiskite tai. Esame laisvi vėl mylėti ir vėl gyventi. 

Visiškai nauja platforma gyventi. Meilė, Vienis, Atjauta, Aspvarstymas, Rūpinimasis. Naujoji Žemė. Švelnesnė. Esame mokomi gyventi autentiškai ir nuoširdžiai, be gudrybių, suktybių, apgavysčių. Poreikis maloninti išsklaidytas, jei ne visai išnykęs. Daugiau jokio buvimo auka. Daugiau jokio Sielos sabotažo. Seni modeliai paspartintai išsklaidomi. Po kelerių metų žiūrėsite atgal ir būsite nustebinti jūsų pačių kelionės greičio. Jūsų gyvenimai/ pasauliai neatpažįstamai pasikeis per trumpą laiką. Nebebus poreikio naudoti senų būdų.

Mes kartu gimdome naują realybę į fizinį lygmenį, kartu išlaisviname planetą. Niekas kitas mums to nepadarys. Mes esame tie, kurie įtvirtina Meilę, Atjautą, Tiesą į šį pasaulį. Mes esame tie, kurie saugome Motiną Žemę. Apkabiname išsilaisvinimo šviesą vietoj gyvenimo šešėlyje ir švenčiame kiekvieno unikalų prisidėjimą prie didesnio gėrio. Esame didžiausias Sąmonės poslinkis, koks kada nors vyko, didžiausia Meilės istorija, kokia kada nors buvo papasakota. Tampame globaliniu tinklu su kolektyvine intencija, atsidavę vieningiems Meilės, Dosnumo ir Žmogiškumo aktams, remiantys žmoniją atgal į mylėjimą iš jų esybių gelmės, į Meilės spindėjimą.

Aukštesniu lygmeniu esame susitarę, kad šiuo laiku vieni darys vienus darbus ir vystysis tame, kiti – kitame. Taip todėl, kad tai užtikrina greitesnę evoliuciją. Tai nerodo atskirties tarp mūsų. Niekas nėra geresnėje pozicijoje. Visi yra tiksliai ten, kur turi būti. Visi yra dieviškai vedami pagal tobulą tvarką. Kai kurie šiais metais keliausite į užsienį, arba būti “dažnių gavėjais”, kad atneštumėte tam tikrus dažnius į jūsų buvimo vietą, arba vyksite į tankesnes vietas žaisti “keitėjo” vaidmenį. Galimi persikėlimai geografiškai į kitą vietą, kas visada remia jus pasiekti jūsų aukščiausią potencialą šiame gyvenime.

Esate raginami daryti drąsius, naujus pasirinkimus jūsų gyvenimuose. Prisiminkite, kad esate čia paremti Naujos Eros gimdymą ir Žmonijos Sąmonės plėtimąsi. Prisiminate, kad esate čia, nes davėte pažadą, padarėte įsipareigojimą atnešti ir įtvirtinti Dieviškumo Šviesą jūsų Sielos išraiškos fiziniais veiksmais čia, šiame pasaulyje. Atpažįstate, kad laikas įžengti į jūsų Sielos begalybę, prieiti jūsų pačių giliausią tiesą ir išmintį. Apkabinkite gyvenimą didesniu būdu. Jūsų prisidėjimas dabar yra reikalingas labiau, nei bet kada anksčiau. Gyvenkime Naują realybę Dabar, bendrakūrime, vienybėje, meilėje, džiaugsme ir ramybėje, kai einame Dieviškos Meilės keliu, kaip Viena Širdis ir Vienas Suvienytas Šviesos Laukas.

Ačiū jums, kad esate čia dabar kaip Meilė ir Šviečiate.

Meilė ir Palaiminimai,
Viktorija

Kviečiu Mylimą AŠ ESU Būtį/ Kosminio Kristaus Auksinę Liepsną/ Šventą Rožinę Meilės Liepsną/ Valančią Violetinę Liepsną/ Baltą Ramybės Liepsną/ Saugančią Mėlyną Liepsną plieksti aplink mano kūną bei energijos lauką ir aplink kūną bei energijos lauką Motinos Žemės ir viso Gyvenimo ant jos, išvalyti ir išsklaidyti visas klaidingai sulygiuotas energijas, visus dualybės įpročius ir modelius (mintis, įsitikinimus, jausmus, emocijas, įrašus, istoriją), kurie kuria disharmoniją, trūkumą, apribojimus ir iškraipymus, kurie kada nors užsiregistavo mano būtyje ar šiose karalystėse ir yra daugiau nebereikalingi einant Naująja Žeme, atkuriant Dievišką Tobulumą. Prašau pripildyti mano kūną bei energijos lauką ir kūną bei energijos lauką Motinos Žemės Dieviška Meile ir Šviesa, Ramybe ir Išmintimi. Prašau sulygiuoti su tyromis, organiškomis Pakilimo laiko juostomis, aktyvuoti kodus ir sustiprinti mano Dievišką DNR maksimaliu, dabar pagal Kosminius dėsnius leidžiamu laipsniu.

Dėkoju

Iš Širdies dėkoju jums už jūsų meilės donacijas, kurios leidžia mums kurti šį turinį, kuris gydo, šviečia ir įkvepia, bei toliau palaikyti šiuos mėnesinius atnaujinimus 100% nemokamus Visiems. Jūsų prisidėjimas yra labai vertinamas! Jauskitės laisvi padaryti energijos mainus apačioje. Tegul jūsų dosnumas sugrįžta jums, padidintas daugybę kartų!

Patikrinkite mūsų magiškus pasiūlymus jums:

Tuos, kuriems reikalinga parama energetiškai susilygiuoti su jūsų aukščiausia vibracija, kad galėtumėte su lengvumu pritraukti į savo gyvenimą nuostabias, sulygiuotas galimybes, kviečiu individualioms 1:1 intuityvioms pakilimo sesijoms. Paspauskite ČIA sužinoti detales.

Esate kviečiami prisijungti prie manęs ir Jan Lemuri iš www.InnerDolphinAwakening unikaliame retrite su delfinais Atlanto vandenyne, Portugalijos Azūrų Piko saloje. Liko tik keturi mėnesiai! Detalės ČIA.

Ir taip pat su visa širdies meile laukiu moterų Balio retrite ateinantį spalį. Detales surasite ČIA.

Dėkoju kiekvienam iš jūsų, kurie užsiregistravote kovo 21 d. GYVAME Susitikime per Zoom „Pakilimas 2020“. Laukiu pasimatyti su Jumis ir Kolektyviai Susilygiuoti per Pavasario Lygiadienį Meilės Gausoje!

Vasario energijos Atnaujinimas: Didelis Kvantinis Šuolis ir Mūsų Fokusas 2020

Palaiminimai, Mylimi,

Po sausio pertraukos, sugrįžtu pasidalinti apžvalga ir atnešti daugiau aiškumo apie tai, kas vyksta dabar, kai mes pajudėjome į 2020-uosius ir 2020-ųjų energijos yra labiau apčiuopiamos. Vyksta daug dalykų individualiai ir kolektyviai, ir unikaliai. Kaip rašiau gruodį, sulig sausio mėnesio energetiniu įvykiu pradėjome naują skyrių mūsų istorijoje. 2020-ieji yra aukšto skrydžio metai mums visiems ir atneša didelį kolektyvinį pabudimą. Energijos yra tokios galingos, kokių žmonija dar nėra patyrusi. Tai yra tai, kas mums padės kurti nauju dažniu ir greičiu, nei iki šiol. Informacijos yra daugiau, nei įprasta, nes buvau pradėjusi rašyti sausį, tačiau buvau pristatyta prie kitų darbų, kitaip, nei įprasta, kad parengčiau erdves, kuriose galėsiu jus remti iš arčiau per 2020-uosius.

Bendros vasario ir 2020-ųjų energijos

Jei 2019-ieji nebuvo jums intensyvūs, tai 2020-ieji, tikėtina, leis pasivyti. Žemės evoliucinis procesas yra spartinamas dramatišku greičiu ir atneša intensyvius pagreitinimus visų mūsų procesams. Šviesos jėgos dirba kartu multidimensiškai ir tai tampa galinga. Esame nuolat maudomi aukštais dažniais, šviesa, kodais, kurie išvalo viską, kas nėra sulygiuota su Šaltinio Sąmone. Kosminiai dažniai auga kasdien, kad mus visus pakeltų į žymiai aukštesnes sąmonės būsenas. Nėra galimybės nuo to pasislėpti ar daryti lėčiau. Tai vyksta dabar. Vienintelis pasirinkimas, kuris lieka, tai leisti tai ir mėgautis.

2020-ieji – daugeliu prasmių yra lemiantys ir kritiniai metai mūsų kelionėje. Vibracija, kurią įtvirtinsime kaip kolektyvas, nustatys, kaip lengvai įveiksime sunkumus kelyje per keletą ateinančių metų. Šie metai daugybei gali iškelti nemažai klaustukų ir iššūkių. Surasti naujus būdus gyventi, dirbti ir klestėti. Susivokti, nepasimesti, išlikti, pereiti. Iki tol, kol visi suvoks savo atsakomybes, bus nemažai sutrikimo, ką paspartina 2020-ieji. Kiekvienas patirs tiksliai tai, kas jiems aukščiausiai sulygiuota.

Visa planeta pereina didelį virsmą, tranzitą iš seno į naują ir viskas prižiūrima pagal kosminius dėsnius. Kiekvienas yra paliečiamas vidinio pabudimo, kuris kuria gilų ir ilgalaikį pokytį ir transformaciją. Tai gali kelti fizinį diskomfortą, emocinį paleidimą ir daugiau. Dauguma dar nesuvokia, kas, kodėl ir iš kur. Protas/ Ego priskiria tai kitoms priežastims. Senas 3D pasaulis išyra ir žmonės, kurie to dar nežino, gali turėti šoką. Tai gali būti traumuojantis suvokimas kažkam, kad jų suvoktas pasaulis baigiasi. Palaikykite jiems atjautą, jokiu būdu nestumdami jėga jūsų pačių patirčių ar suvokimų. 

Gerbkite tai, kur kiekvienas yra jų kelionėse, ir taip pat gerbkite tai, kur jūs esate savo kelionėje. Aukščiausias prioritetas yra matyti didesnį paveikslą, nepasiduoti manipuliacinėms ir abejoti verčiančioms taktikoms. Kartais turime daug kartų pasakyti “Ne” ir laikytis vidinės galios. Kiekvienas sugrįžta į Namus, AŠ ESU Būtį viduje, savo tempu, jei tai pasirenka. Tai ne varžybos. Tai yra apie tikrą rūpinimąsi savimi, meilę sau ir savęs suvokimą. Esmėje mes visi lygūs. Esame čia, kad kurtume naują patirtį, prisimintume, kaip būti Vienu. Visi galime suvienyti savo vizijas tai paremti ir paspartinti su didesniu lengvumu visiems. Kai kiekvienas tampa Vizionieriumi, tada mūsų gebėjimas kurti ir atnešti naują tampa lengvesnis.

Visur planetoje vyksta dideli pokyčiai. Ir toliau matysime vykstant pokyčius globalinėje sferoje. Svarbu sustoti, ateiti į visišką susilygiavimą, ramybę, vienį viduje ir stebėti be teisimo, be vidinės baimės, ne iš įsitikinimų. Daug dalykų, kurie vyksta globaliu mastu, žmones suvienija, pašalina atskirtį, kuri neleido sueiti kartu anksčiau. Tai šių metų fokuso taškas  ir atneš planetą į naują, aukštesnį dažnį, išvalant tai, kas daugiau nebetarnauja planetai ir žmonėms kaip visumai. 

Per paspartintą kosminių kodų aktyvaciją, svarbu integracija ir prisitaikymas. Mes visi esame skirtinguose etapuose pagal savo prisitaikymą prie naujų energijų. 2020-ieji atveria naują erą Aiškiai Vizijai, kuri rems tranzitą iš 3D/ 4D tankio, išsklaidant ankstesnius pavyzdžius, kurie palaikė prisirišimą prie 3D realybių. Šį mėnesį gali įvykti didelės transformacijos kiekvienam. Kosminės energijos atneša naujus augimo lygmenis, kviečia susilygiuoti su nauju etapu mūsų gyvenimuose. Esame stumiami paleisti dar daugiau seno programavimo mumyse, imtis rizikos, kas gali gąsdinti, tačiau galiausiai atneša džiaugsmą. Jei nesilaikysime prisirišę prie to, ką žinojome, ir praeities patirčių, gali būti parašyta nauja istorija. 

3D/ 4D pajuda į jaudulį ir pasirengimą pajudėti iš komforto zonų. Daugybė eis vidun ir jausis sujaudinti. Tai yra svarbi proceso dalis, todėl bus reikalingas aiškumas, matymas/ supratimas iš aukštesnės perspektyvos, kad pajudėtumėte per tai, gerbdami ir paremdami atsiskyrimų intensyvumą. Kai kurie keliaus į kitas žemės vietas, kad būtų aktyvuoti. Gilios emocijos ir jausmai ateis, sutrikimas augs, tačiau aiškumas yra prieinamas per gamtą, ryšį, buvimą vienumoje, lauko valymą ir vidinio ryšio gilinimą.

Daug žmonių jaučiasi, kaip centrifugoje. Palaikykite su parama, švelnumu. Minkštumas, švelnumas sušvelnina sunkius apsivalymo procesus, kurie yra dalis ego mirties. Ego mirtis yra tada, kai labai daug “pragaro”, palaikomo viduje, yra išvaloma. Tai būtina Pakilimo procesui. Nėra teisimo tiems, kurie yra kentėjime. Tai yra bauginanti patirtis, nes tu viską prarandi. Todėl elgiamės su kitais pačiu įmanomu švelniausiu ir atjaučiančiu būdu, su meile, palaikydami remiančią erdvę. Išmokstame būti vieni kitiems, pajudame per atskirtį („tai – mano, tai – jų“).

Naujas dešimtmetis kviečia patyrinėti, kaip galime atnešti daugiau džiaugsmo į savo patirtį. Paleiskite senas tendencijas norėti sugalvoti dalykus, analizuoti, vietoj to pabandykite tiesiog sekti savo džiaugsmu. Kai esame džiaugsmingi, natūraliai priimame išmintingesnius sprendimus. Būdami džiaugsmo būsenoje negalime nieko sužeisti, įskaitant savęs. Esame įkvepiami iš vidaus eiti su ramybe ir turime pasirinkimą suvokti santykius ir situacijas iš žaismingos ir malonios perspektyvos. Buvimas džiaugsmingam nėra tikslas, tai sąmoningas sprendimas, natūralios būsenos aktyvacija.

Esame kviečiami įsipareigoti savo tiesai, eiti savo kalbą ir sustiprinti sveikas ribas. Sveikos ribos ir aukštesnės perspektyvos yra sustiprinamos, kad duotų įžvalgą bei supratimą apie karminių kontraktų liekanas ir gebėjimą paleisti viską, kas mums nebetarnauja, kad galėtume pajudėti savo individualiose kelionėse į tuos kitus lygmenis/ dimensines patirtis, kurie mums prieinami ir kuriems esame pasirengę, kas yra skirtinga/ unikalu/ individualu kiekvienam iš mūsų. 

Mes kuriame savo realybes, bet taip pat turime pagalbą, didelę paramą iš Visatos/aukštesnių dimensijų svajoti apie didelį, daryti Šuolį ir sukurti trokštamas patirtis. Visi esame sulygiuojami su Sielos tiesa. Sielos lygmens savirealizacija tampa labiau prieinama. Tai taip pat reikalauja daugiau laiko, daugiau kantrybės, daugiau proceso ir naujo suvokimo. Tačiau yra prieinamas gilesnis žinojimas ir kosminė išmintis, kas mus ves į kitą mūsų kelionės etapą. 

 

Kaip tu sukursi gyvenimą su daugiausiai džiaugsmo ir daugiausiai tarnystės?

Naujas Vandenio amžius yra apie Laisvę. Tai reiškia, turime statyti pagrindą ant laisvės ir tyrinėjimo pojūčio. Tai yra apie unikalumą/ genijų kiekviename ir pagarbą, leidžiant kiekvienam gyventi jų gyvenimus, kelius, teritorijas, įkvėpimus ir intuiciją. Tai yra apie Aukštąjį Protą, Aukštą Sąmonę, naujus požiūrio kampus, naujus buvimo būdus. Vandenis suranda inovatyvius sprendimus. Paliekame senus būdus, naudojame įkvėpimą iš ateities, kitų dimensijų ir kosmines idėjas. 

Tai yra apie išreiškimą savęs laisvai, be jokių apribojimų. Tai nėra apie tikslus, tai yra apie patyriminį susijungimą, kuris sujungia jus su likusiu pasauliu. Esame čia, kad iš naujo atrastume Rojų ant Žemės. Jaudinantys atradimai. Netikėtas džiaugsmas. Sugrįžtame į Vidinį Vaiką, kuris sako: „Tiesiog pajausiu. Eisiu su intuicija. Sieksiu laisvės, tiesos, žinių“. Svarbu, kad žinios yra perduodamos ne senu – subordinacijos/ pavaldumo principu. Dabartinė edukacinė sistema yra labai linijiška, yra daug būdų tyrinėti tiesą ir kiekvienas turi savo pačių būdą, kaip ją patiria.

Taip yra apie įsitraukimą į gyvenimą visiškai. Tai reiškia nebūti nejautriu, nestovėti nuošalyje. Tai yra apie greitą judėjimą su intuicija, tačiau svarbu vengti impulsyvumo, neveikti, kai esate neįkvėpti, būtina kantrybė. Prisitaikymai turės būti padaryti, nes jūs keičiatės. Patirsite staigius emocinius poslinkius, užplūs jaudinantys jausmai. Įsitraukite į veiklas, kurios jus įkvepia. Pasitikėkite jomis, kai klausotės giliai, ne autopilotu, kaip esate įpratę tarpusavio pokalbiuose. Turite išmokti, kaip klausytis nauju būdu, tuomet galite susitvarkyti su bet kokiomis situacijomis. 

Tai yra apie nebuvimą agresyviems, kai esate atakuojami  – tomis akimirkomis norite giliai pakvėpuoti ir klausytis viduje, koks yra subalansuotas/ pozityvus/ nekenksmingas atsakas. Tai yra apie pasaulio matymą Vaiko, Tyrumo, Nekaltumo akimis, lyg žiūrėtumėte pirmą kartą. Kaip tuomet atsilieptumėte? 

Vidinio vaiko programos formuoja mūsų suaugusių žmonių gyvenimus. Būtina atnešti meilę į savo sistemą, nueiti į vaikystės prisiminimus ir perrašyti savo istoriją, išspręsti/ užbaigti/ pakeisti/ užpildyti viską jūsų praeityje, kas jums nesijautė pilnatviška. Nueikite ten ir užpildykite visus trūkumus, visas tuščias ertmes. Atleiskite, mylėkite, juokitės ir gyvenkite be ribų, kaip mažas vaikas, kuriuo atėjote. Tai jus iškart sugrąžins į jūsų Širdį. Leiskite sau jaustis pažeidžiamiems, atkurkite savo mylinčią prigimtį ir atneškite vėl tas jūsų Tyro Vaiko savybes į gyvenimą.

Poslinkis iš Mano į Mūsų

Pagrindinis klausimas, kodėl jūs pradėjote skaityti šį straipsnį, yra: „Kodėl aš esu šioje žemėje?“. Kažkada nusprendėte gimti šiuo laiku ir būti gyvi Žemėje. Gimėte į šeimas. Patyrėte nuostabias vaikystės istorijas. Užaugote. Turėjote nuostabius ir sunkius gyvenimus. Jūs vis dar tebesate čia. Kažkuriuo laiku nusprendėte pabusti ir pažadinote save. Prisiminėte Aukštesnįjį Aš arba aukštesnįjį vedimą, galbūt angelus, gal Dievą, Visatą. Pabudo stiprus misijos pojūtis. Po to jūs save švietėte, suradote informaciją, mokėtės apie tai, ką reiškia būti pabudusiam, įgalinote save arba esate šiame procese. 

Praėję metai buvo tam, kad įkūnytumėte naują realybę, kuo mes esame būti čia šiais metais. Tai nutinka po viso to: gimstate, užaugate, pažadinate save, išmokote save ir įkūnijate naują realybę. Tai yra tai, ką jūs atėjote daryti čia. Tai nėra išorinis dalykas, kuris jums įvyksta – jūs įkūnijate tai. Šiemet pajudame į pasaulį, viskas yra apie žmones. Jūs bendrai kuriate naują realybę su kitais ir tai yra tai, kodėl esate čia. Praėjusiais metais patyrėme pasaulių atsiskyrimą, atsiskyrėme į asmenis, kurie nori kurti aukštesnes realybes ir kurie nenori, o nori tęsti senus dalykus. 

Dabar tai yra apie JUS, tai įkūnijantį. Jūs ESATE, jūs nieko ir niekieno nelaukiate, kasdien naudojate įrankius pakelti savo vibraciją, esate su visišku suvokimu kasdien, tai reiškia, jūs tai įkūnijate. Tai buvo stiprus sprendimas ir intensyvios energijos skatino jus tai daryti, nebūti pasyviu. Kvietimas būti suaugusiu planetoje, atsakingu, naudoti įrankius, paremti kitus kelti jų vibracinį dažnį, leidžiant kitiems susilygiuoti su tuo taip pat. 

Daug žmonių pradėjo jausti, kad jie yra galintys tai daryti, užbaigti dramas ir pradėti gyventi iš jų aukštesnės energijos. Per visą planetą matome daugybę, kurie įgyvendina savo vaidmenis, kaip Šviesa/ MEILĖ, apkabina, pagerbia, visiškai myli kiekvieną jų pačių aspektą ir jų realybes, vienas kitą ir savo vaidmenis, nuolat įtvirtina/ palaiko/ stabilizuoja/ remia/ dalijasi su visais visais būdais ir lygmenimis, rodo/ šviečia ir skleidžia išorėn, vienu metu darydami savo asmenines keliones/ gyvenimus.  Kiekvienas pagal jų iš anksto pasirinktą kelią ir dabartinį sąmonės lygmenį. Būtis. Meilė. Vienis.

Naujas Amžius yra Ryšio Amžius. Tai yra apie susijungimą aukštu lygmeniu, apie ryšius, bendruomenes, bendrakūrimą. Tai yra apie naujas grupes ir kur jau priklausome – darbai, šeimos, kaimynai. Galite eiti į visa tai su kita perspektyva ir įsitraukti aktyviai. Apdoroti savo baimes ir pasirinkti, kuris jūs būsite – aukštesnio ar žemesnio dažnio patirtis. Ar esate pasirengę būti ta realybe ir susijungti su žmonėmis? Suraskite grupes, kurios rezonuoja jūsų dažniu, įsitraukite į pokalbius, į kuriuos jūs norite įsitraukti. Nėra grupių – sukurkite. Padarykite save, nuoširdų save, matomu. Sukurkite tą realybę, kurią jūs norite patirti. Būkite realybe, kuria jūs norite būti.

Kad pajudėtumėte pirmyn į tai, kas jums yra aukščiausiai sulygiuota, pradėkite nuo Rimties. Kūrybos pulsas yra juntamas tyloje. Tyloje mes kuriame plėtimąsi, kuris leidžia būti visiškai sąmoningam. Savyje jūs palaikote raktus atrakinti daugiau potencialo, kuriuo jūs esate, kaip mylinčios, gausios, laimingos ir bendrai kuriančios būtybės. Pasitraukite iš teisingumo gynimo – kas „teisinga“ ar „blogai“. Išlaisvinkite genijų viduje. Pradėkite nuo mažo. Turite daug įdėti, kol gaunate pripažinimą. Svarbiausia, duoti tai, kas prasminga žmonėms, atidėti ego planus, kaip tai „gali“ ar „turi“ atrodyti, ir „dirbti“ atsidavusiai.

Laikas Šuoliui

Mes visi sąmoningai arba pasąmoningai vystome savo sąmonę. Tai yra didelė asmeninė pergalė daryti tai aktyviai ir sąmoningai. Tai reikalauja daug drąsos daryti dažnių poslinkį. Kai bundate sąmoningai ir dalyvaujate procese kelti savo kūną į aukštesnį lygmenį, judate iš vieno jūsų realybės skyriaus į kitą jūsų gyvenimo patirties skyrių. Kad įžengtumėte į kitą skyrių, jūsų bus paprašyta paleisti būdus, kuriuose gyvenate – saugumą, baimę, įsitikinimų sistemas, būdus, kaip darėte ilgą laiką, daug dešimtečių, kas valdė jūsų gyvenimą ir buvo jums patogu.

Yra daug jūsų senų aspektų, kurie negali ateiti į naują skyrių. Turi būti paleista labai daug, kas daugiau netarnauja, ir kiekvienam pačiam priklauso tai pamatyti ir daryti tai, kas aukščiausiai sulygiuota. Stebėkite iš vidaus, kas turi pasislinkti, kad būtumėte čia, kaip jūsų pats tyriausias aspektas/ versija. Matykite jūsų Aukštesnės Širdies/ Aukštesnio Proto akimis. Paleiskite drąsiai ir su mylinčia atjauta. Žmogiškam aspektui tai skamba keistai ir visiškai gerai. Neturi loginio pagrindo daug dalykų, tame tarpe palikti senas realybes, kurių visą gyvenimą vijaisi/ siekei/ bandei/ statei, tačiau tai yra taip, kaip viskas veikia, nesvarbu, patinka ar nepatinka tai ego aspektui.

Santykių, gausos dalykai, „sunkiai dirbti“, „turi būti nelaimingas darbe“ – tai yra programos 3D sąmonėje. Nėra nieko blogo su jomis, bet mūsų kūnai kyla į aukštesnius dažnius ir mes neberezonuojame su tuo, atsitapatiname nuo tų programų. Nebėra Rezonanso. Žmogus galvoja, kaip tai pakeisti, „Ką turiu daryti?“. Tik atpažinti, kas vyksta iš Stebėtojo vietos. Tai daugiau nebėra jūsų tiesa, kas yra jūsų tiesa? Kad žengiate į gausą, net jei nežinote, iš kur tai ateis? Arba santykiuose – kad esate verti maitinančių, mylinčių, abipusiškai gerbiančių ir remiančių santykių? Mums nieko nereikia iš santykių. Jei būti santykiuose, tai tik esant savimi ir tik jeigu tai balansuoja mane. Programos išeina.

Tas, kas buvo pasąmonėje, iškyla į paviršių. Kai tai ateina į sąmoningą lygmenį, yra paleidžiama. Programos, kurios jums iškyla – pinigų trūkumas, kad turite sunkiai dirbti, kad esate nesaugūs ir pan. Mums ateina šios programos. Tai gražu. Taip gyvenome kasdien. Nebuvome sąmoningi. Dabar bundame ir pajudiname visą pasąmoninį mumyse – realybes, programas, įsitikinimus. Žmogus teisia: „Kodėl vis dar jaučiu/ galvoju tai?“. Viskas gerai, tai reiškia, kad pastebite.

Pakilimas nėra sudėtingas, yra paprastas, tik yra energijos poslinkis iš vieno į kito. Nepatogu, nes juda tanki energija. Žinoma, kad intensyvu. Tai normalu. Jūs ilgai gyvenote taip/ tame. Žmogui patinka saugumas, net jei tai prieš jų pačių Sielą. Jie liks ten, nes taip lengviau, nei iššūkis žengti, sakyti „Ne“, nepriimti to, kaip status quo, nes jie nežino, kas yra priekyje, ir negali sukontroliuoti viso to. Yra didelis pasipriešinimas, daug apsaugos aplink širdis, negali dalintis, negali rūpintis planeta/ kitais ir daryti viską, ko tai pareikalauja.  

Jūs galite daryti daug mėginimų – kalbėti savo tiesą, paleisti santykius, išeiti iš darbo. Ir viskas yra gerai su tuo, jūs dedate pastangas. Keletą kartų pabandote ir vėl atsitraukiate į seną. Poslinkis sąmonėje neįvyksta per vieną naktį, per daug tankio. Negalite tiesiog „aklai“ pasirinkti tai, kas jums jaučiasi „džiaugsminga“, „palaiminga“. Tai reikalauja suvokimo – matyti, gerbti, pripažinti, mylėti tai ir paleisti. Jūs esate sugrąžinami atgal į seną, kad matytumėte prisirišimus, kuriuos savyje palaikote, kurie jus laiko prie tų realybių.

Dabar mes matome žymiai aiškiau ir nebegalime ignoruoti vidinių paskatinimų. LAIKAS daryti aktyvų pasirinkimą ir fiziškai daryti veiksmą. Pasirinkimo nebėra. Esate drąsūs, kad bandote judėti, pasitikėti, kad esate palaikomi, kad galite padaryti tą šuolį. Jausti emocijas yra OK. Tai yra išsinėrimo iš seno dažnio ir pajudėjimo į naują dažnį proceso dalis. Neskubėkite. Tačiau mes jau kurį laiką tai darėme, jūs treniravotės, laikas šuoliui. Žinokite, kad tai jūs kuriate šį ciklą ir nėra nieko, ko negalite įveikti. Esate sukurti tam. Esate saugūs tai daryti.

Tai nevyktų, jums nesikartotų tas jausmas/ žinojimas, jeigu nebūtų saugu to daryti Dabar. Viskas, kas jums ateina, ateina tam, kad atneštų į jūsų aukštesnę gerovę, kur būsite labiau susilygiavę su tuo, kas iš tikrųjų esate, paleidę 3D spąstus. Viskas, kaip jūs tai darysite (darbą, pinigus, kt.), yra jūsų viduje. Esate stumiami paleisti seną skyrių, emocijas, įsitikinimus ir pajudėti į jūsų naują aspektą, kurį jūs palaikote jūsų kūne, į naujas patirtis ir naujus būdus. Jūs sutikote patirti 3D sąmonės patirtį – traumą, santykius, problemas, skausmą, darbus, emocijas, įpročius, dabar pradedate valyti, jūsų kūnas kyla į kitą, aukštesnio dažnio lauką ir prašosi būti paleista tai, kas nebetarnauja tai jūsų versijai, į kurią slenkatės.

Kuo daugiau šviesos kūne, tuo garsesnis kvietimas. Kentėjimas reiškia teisimą. Prisiminkite, kad viskas yra dieviška, jūs esate Šviesos nešėjai, Žvaigždžių sėklos, Kelio rodytojai, jūs padedate žmonijai/ planetai, jūs remiate, procesas yra tobulas. Kiek atjautos galite duoti savo kelionei? Kiek daugiau galite duoti sau to, ko daugiau nebenorite patirti/ būti? Atsitraukite ir prisiminkite, kad viskas tobula. Jūs tai pasirinkote. Nekaltinkite savęs, kodėl pasirinkote tai, būkite dėkingi už kiekvieną patirtį, kai žiūrite atgal: „Ačiū, kad tai patyriau, ačiū visiems skausmams“, nes viskas atnešė jus čia.

Kad patirtumėte kilimą į aukštesnės sąmonės būseną ir darytumėte tai, kam atėjote, mylėkite praeitį, jūsų žmogišką kelionę, patirtį. Iš pradžių žmogiškas ego turi daug baimės, todėl kiekvienas privalo eiti giliai vidun surasti savo pačių drąsą, būti drąsiu ir palaikyti savo šviesą virš visko. Yra aspektas jumyse, kuris suplanavo tai, žino, kad tai vyksta, pasiruošęs tam, kad tai yra tobula, taip, kaip jūs turite eiti – ir pajudins jus iš kentėjmo. Padėkokite sau, kad šokate į tą kūną, padėkokite, kad darote šį darbą. Tęskite. 

Stebėkite, kaip komplikuojate dalykus, kaip leidžiate trukdžius, kovojate, atsiskyrę viduje, stebėkite istorijas, kurias sakote, jūsų požiūrį ir energiją, ir paslinkite tai į tyrą harmonizavimą, pasirengimą ir atvirumą savyje. Matykite, mylėkite ir leiskite tam būti paleistam iš jūsų. Būkite mylintys sau ir pasitikėkite. Jei sunku peržengti mentalinį kalbėjimą galvoje, praktikuokite perrašymą su fraze: „Tai man reiškia gyvenimą“, nes tai iš tikrųjų yra taip. Tai yra Pakilimo kelionė ir visada yra kitas lygmuo, kuris palaiko daugiau džiaugsmo. Vienintelis būdas dabar judėti į priekį yra plačiai atverti širdį, galva/ protas neturi kontrolės. Jei kontroliuoja galva, užsimerkite, kad apeitumėte linijinį protą.

Santykių galia, kai kylame

Santykiai dabar daugybei ateina į paviršių. Tai yra galingiausias būdas, kaip mes galime matyti, kur yra mūsų energija/ vibracija (partneriai, šeima, draugai, bendradarbiai). Santykiai palaiko žemesnio dažnio kontraktus, nei mes dabar esame savo kūne, todėl gali daugiau neberezonuoti. Emociškai, fiziškai, mentališkai vyksta santykių poslinkis. Stebėkite, kas vyksta. Klausykitės, kas jums nebesijaučia gerai, ypač, kur modeliai yra tokie tankūs, kad jūs patenkate į tuos pasąmonius modelius. Jūs bundate, esate samoningi ir labiau matote save, juos, kontraktą. Atsitraukite, pagerbkite save, palaikykite ribas, padarykite pasirinkimą daugiau nebežaisti to kontrakto.

Kuo daugiau pabundate, tuo daugiau stebite santykius, kurie yra jums nepatogūs būti. Jūsų aukštesni aspektai skatins kalbėti, išsakyti savo tiesą garsiau, nustatyti ribas, pasakyti ne, atsiskirti, palikti. Vis garsiau ir garsiau. Jūs nebegalite ten būti, tačiau palikti gąsdina, nepatogu. Reikia praktikos naviguoti per tai, ką esame prašome daryti. Turime daryti tai, ko anksčiau tame nedarėme. Nėra nieko blogo su jumis ar kitais asmenimis. Tai yra apie jus, įžengiantį į jūsų aukštesnius aspektus, kas skatina jus būti tuo aukštesniu (ir atrandate, kad nebemėgstate būti tuose pokalbiuose, sakyti taip, kai yra ne, ir t.t.). Stebėkite, kaip galite mylinčiai, švelniai pajudėti į tuos savo aukštesnius aspektus.

Kai kiekvienas įkūnija aukštesnius aspektus, senos realybės daugiau neberezonuos. Kitų asmenų rezonansas gali nesikeisti. Svarbu tai visiškai gerbti ir gerbti vienas kitą. Kai augame, plečiamės, kiekvienas santykis yra vertinamas iki detalių, mokomės ir atveriame savo širdis mylėti ir gerbti save kiekvienu lygmeniu. Turėkite atjautos sau, gerbkite, kad jaučiate aukštesnius dažnius, aukštesnius būdus jumyse. Emociškai tai gali jaustis įvairiai. Prisiminkite, kas vyksta iš aukštesnės perspektyvos (nebe iš aukos modelio – „ji/ jis pasakė“). Matykite, kad tai atitarnavo savo dievišką tikslą: „Mes taip susitarėme, o dabar aš žengiu į aukštesnius dažnius, o tas kontraktas neatitinka tų dažnių“.

Pasąmoninės realybės reprezentuoja pasąmonines programas. Išmokstame išvalyti savo karmines laiko juostas/ realybes. Yra daug būdų neįsipainioti ir pajudėti su gracija ir atjauta. Kai kurie santykiai pasibaigs, kai kurie bus nutraukti, bet išliks fizinėje realybėje, kai kurie bus pertvarkyti į visiškai naują. Ne per dieną, per stebėjimą. Nėra nieko blogo su tuo, nėra teisimo, toks Pakilimo kelias. Tai yra tam, kad būtų suprasta, išvalyta ir sulygiuota arba uždaryta iš visiškai aukščiausios vietos ir atsiveriama visiškai naujoms realybėms, daug nuostabesnėms ir sulygiuotoms.

Daug mūsų tai patyrėme: galvojome, kad esame „ateiviai“, kad sunku surasti kitus, kurie tai „pagauna“, ilgai sulaikėme save iš baimės kritikos/ persekiojimo iš šeimos, draugų ir nepažįstamų. Tiesa visada nugali visose situacijose ir mums neberūpi, kai kiti mus vadina keistais, nemėgsta, priešinasi, apkalba, teisia. Mes vistiek juos mylime visa širdimi, labiau už supratimo ir paaiškinimo ribų, mes susijungiame su meile, kuria jie yra esmėje. Jūs galite surasti programuotos energijos, kuri teka jūsų sistemoje ir reaguoja į kitus, bet JŪS nereaguojate ir netampate pasimetę. Jūs leidžiate tam tekėti per jus, išlikdami ryšyje su tikruoju savimi. Jūs leidžiate jūsų kūnui kratytis, balsui drebėti, nurausti ar paraudonuoti -patirsite viską, ką reikės toje akimirkoje. Pasitikėkite, kad esate saugūs kalbėti savo tiesą, kad esate saugomi ir niekas negali jūsų pasiekti, kai esate įsišakniję Meilėje.

Šviesos/ Sielos Šeimos santykiai

Su Šviesos/ Sielos Šeima susivienijame per minkštumą, švelnumą, kurti, koegzistuoti ir įgyvendinti tyriausias realybes, kokias tik leidžiame. Susivieniję – fiziškai ir virtualiai – dalijamės kodais ir įgyvendiname įvairius vaidmenis, statome santykius, stebime ir išvalome iškraipymus, nes mes negalime kitaip, palaikome viską aukščiausią. Mes galime sueiti kartu be programavimo/ atskirties. Tampame Nauja Šeima. Tai yra gražūs santykiai, kur visi iš tikrųjų rūpinasi, tačiau neaukoja savęs, nieko nebando išgelbėti ar plakti už jų nebuvimą susijungusiems.

Tai yra giliai pagarbūs, mylintys, švelnūs ir abipusiškai remiantys santykiai, kurie neprimena jokios žmogiškos patirties. Nėra ego, nėra atskirties, nėra poreikio, nėra trūkumo, nėra ištraukimo, energijos ištekinimo, parazitinių, manipuliacinių, narcisistinių, primetimo vienas kitam, persipynusių, kišimosi, įsibrovimo, įžeidinėjimo ir „aukštesni-žemesni“ hierarchijos žaidimų. Yra tyra meilė, atvirumas daryti savo dalį ir pasiruošimas bendrai kurti ir įgyvendinti. Nėra atsakomybės prisiėmimo už kitų energiją, elgesį. Tai yra 3D/ Ego energija, pasąmoninė. Kaip su tuo susitvarkome, yra sąmonė.

Užmezgimas tų sakralių ryšių ir santykių statymas yra per visišką tyrumą, investuojant savo laiką, meilę, energiją. Mes visi statome Sielos lygmens santykius, pagrįstus Vieniu/ Meile, pasitikėjimu, prisidėjimu, dalijimųsi, abipuse pagarba. Įrodome sau, kad netapsime egoistiški, būsime tyri visą kelią ir kad gerbiame save, vieni kitus ir žmoniją. Sueiname kartu, kad įgyvendintume didesnius dalykus, kurių negalime vieni, per dalijimąsi, dirbdami partnerystėse. Kitaip, nėra tikslo apsikeitimui. Nėra realybės ir mes nebūname, nešvaistome laiko/ energijos. Mylime savo vienatvės laiką ir tai, kaip mes gyvename savo magiškas realybes, todėl kiti turi atnešti kažką, ko patys negalime.

Dimensinės realybės yra atsiskyrusios pagal dažnių bangos juostas, sukimosi greitį/ tankį ir sąmonės lygmenį. Kai kurios neužima tos pačios vibracinės erdvės ir greit išsisklaido, nes nėra palaikomos dėl energetikos. Jei kiekvienas nesisuka tuo pačiu greičiu, tada realybė išsisklaido, baigiasi ir kiekvienas gali eiti savo kryptimi žaisti tas realybes iš atskirties, palaikomos viduje. Ten, kur viskas yra subalansuota, viskas lengvai, organiškai, natūraliai teka iš vienos realybės į kitą ir viską galime įgyvendinti. 

Kai visi pradeda suprasti, kad kartu gali būti “lengviau”, tačiau kiekvienas turi įgyvendinti jų vaidmenis, tada energija pasislenka, nes nebėra energijos: “O kas man iš to?”, vietoj to yra “Kuo galiu pasitarnauti?”. Taip judame, kvėpuojame kaip Šeima, kaip Komanda, kaip Vienas ir taip pat individualiai. Kiekvienas gauna nuostabias realybes sau ir visiems, paremiant aukštesnių tikslų įgyvendinimą per Vienio Sąmonę. Kiekvienas prisideda ir gauna tai, kas yra sulygiuota, ne tai, ko žmogiškas ego aspektas nori. Kad sukurtume tas realybes, reikalingi visi, KIEKVIENAS turi daryti tą patį, kiekvienas turi gyventi tai visiškai iš vidaus, daryti/ būti tuo, tai nebėra apie asmenį. Tai yra įmanoma su nuliu trūkumo ar poreikio. 

Sunku pajudėti į Vienį, kur viskas paremta Meile. Paleiskite viską, kas to neremia, nes viskas bus apie didesnę visumą, Vieną Žmoniją. Tai nėra apie to paties supratimo turėjimą visiems. Visi tampa Viena Šaltinio Sąmonėje. Viskas, kas yra mažiau, sugrius, tai yra ego aspektas, kuris vengia visiškos atsakomybės už save patį, savo elgesį. Mes suvedame visus kartu, suvienijame, kuriame naujas bendruomenes, paremtas Vieniu. Vienio Sąmonė nugalės, tačiau kiekvienas pereis tai, kas reikalinga, kad tai įvyktų. Tie, kurie tai visiškai gyvena, gaus atitinkamas realybes. 

Naujosios Žemės realybių bendrakūrimas

Multidimensinė Žemė turi skirtingas dimensijas ir kiekviena jų turi savo fizines realybes. Dimensijos – tai  skirtingos vibracijos, dažninės juostos ir sąmonės lygmenys. 5 dimensiją ir aukščiau vadiname „Naująja Žeme“, 3D/ 4D – „Senąja Žeme“, kuri reprezentuoja atgyvenusias programas ir sistemą, pastatytas ant atskirties. 3 dimensija buvo palaikoma „suakmenijusiais“ konstruktais, linijiniais įsitikinimais, ego mentalitetu, senomis iliuzijomis, kurie nebetaikomi. Sena Žemė – mentalitetai, paremti atskirtimi, Naujoji Žemė paremta Vieniu, Šeima, Komanda, Meile.

Tai, ką kiekvienas patiria/ realybė, atitinka realybę, matomą/ patiriamą/ stebimą/ palaikomą viduje. Palaikote Aukštesnės Sąmonės būseną, įsitraukiate į daug aukštesnę dimensinę realybę. Aukštesnė Sąmonė ateina tada, kai gyvenama visiškai iš širdies. Tie, kurie to nepatiria, yra tie, kurie tik įžengia į etapą visko mokymosi iš naujo, karminių/ pasąmoninių programų valymo ir savo kūnų vibracijos pakėlimo taip aukštai, kad jų Sielos galėtų visiškai integruotis ir perkoduoti jų visas realybes čia su gracija taip pat.

5 dimensijoje ir aukščiau kiekvienas, pasirengęs prisijungti/ pereiti, yra pasveikinamas išskėstomis rankomis. 5D nėra hierarchijos, kiekvienas yra svarbus ir reikalingas, nėra svarbesnių už kitus, visi yra lygūs ir turi tas pačias galimybes. Kiekvienu yra rūpinimasi su gilia pagarba, meile ir kiekvienas yra atsakingas eiti vidun ir atnešti tai iš jų pačių sakralaus ryšio giliai viduje. 

Naujosios Žemės patirtis yra gyvenama iš vidaus. Ji tampa matoma iš kiekvieno labai gilaus, sakralaus sielos ryšio/ fizinio šviesos kūno lauko. Ji ateina vieninteliu būdu – kai jūs gimdote ją su visu savo kūnu/ buvimu, atnešate iš vidaus, kai visa Širdis jumyse visiškai nugali. Pasikeičia prioritetai, pasikeičia tikslai, susiformuoja visiškai nauja vertybių sistema, prisitaikoma prie Naujosios Žemės. Gyvenimo būdai kinta, realybės kinta ir neatrodo kaip 3D/ 4D.

Naujosios Žemės realybės visiškai skiriasi nuo „senos žemės“ realybių. Aukštesnė Sąmonė/ didžiulė Išmintis, Žinojimas atveria priėjimą prie to, KAIP kurti Naujas realybes, kurios yra Harmoningos/ Sulygiuotos su Šaltinio Sąmone, su Siela ir Aukščiausiai Vibraciškai, kurios pakeis senąsias. Naujosios Žemės realybėse yra tyrumas, sakralumas ir daug smagumo. Kai ateisite čia, galvosite, kodėl anksčiau to nepadarėte. Tai yra apie paramą, dalijimąsi ir gavimą, kaip daliai didesnės visumos. Čia viskas yra dieviškas susilygiavimas ir dieviška tėkmė be iškraipymų. Mes matome juos ir išvalome patys, ir pasiūlome viską, kas mūsų aukščiausia, visų didesnei gerovei.

Taip pat yra daug “darbo”, kai mes įgyvendiname didžiules realybes, būdami tarnystėje žmonijai, planetai, vieni kitiems ir visiems visais būdais. Kartais, turime daryti darbus, kurių niekas nenori daryti, nes tai remia visumą. Bet koks skirtumas, ką darome, kai turime galimybę gyventi tyras svajones, kaip mūsų tikras realybes čia? Naujosios Žemės realybių kūrimas ir palaikymas yra garbė ir džiaugsmas savaime. Šios tarnystės yra giliai, sakraliai palaikomos ir gerbiamos. Tai yra pilno etato darbas įtvirtinti, palaikyti ir skleisti tuos kodus, kurie kelia, įkvepia ir perkoduoja. Tai yra didelis atsidavimas, meilė ir rūpinimasis Visais kaip Vienu. 

5 ir aukštesnėse dimensijose mes viską investuojame ir niekas nėra mūsų „nuosavybėje“, bet mums nieko netrūksta ir mes gyvename gausiai kiekvienu lygmeniu, dalijamės su dosnumu, peržengę trūkumo programas, nes suprantame, kaip viskas veikia fizikoje. Priešinga gali būti tik tada, kai yra yra lūkestis gauti, kai tikimasi gauti be savo pačių prisidėjimo/ rėmimo. Tuomet šiomis realybėmis nėra dalijimasi, nes yra atskirtis iš vidaus, vaikiška, savanaudiška energija, kurios mes nemaitiname, tačiau juos įgaliname ir palaikome, kol jie yra pasirengę iš tikrųjų įžengti ir daryti savo dalį. Nė vienas nėra „negalintis“, taip sako tik ego aspektas. Kai mums iš tikrųjų rūpi, dalykai vyksta lengvai. Viskas, ko reikia, tai plačiai atsiverti ir dalintis širdimis. Toliau visa kita yra organiška. 

„Senoji Žemė“ buvo ego energija, drama, savanaudiškumas, statusas, savinimasis, prisirišimo gijos, ignoravimas Sielos lygmeniu, rodymas pirštais, atsakomybės nebuvimas. Naujoje Žemėje yra priešingai. 5D-12D lygmenys yra tyra sąmonė, atsakomybė, sielos susitarimų gerbimas, aukštesnių tikslų/ misijų įgyvendinimas. Mes prisiimame visišką atsakomybę už savo energiją kiekvieną akimirką, dėl to, kaip pasirodome, kaip prisidedame. Mes rūpinamės savimi, gerbiame savo procesus, patraukiame į šalį distrakcijas, chaotišką energiją ir viską panaudojame paremti/ įgyvendinti vaidmenis, nes suprantame svarbą to, su kuo sutikome, ateidami čia, būti/ daryti/ gyventi ir daryti tai prioritetu.

Kai sueiname kartu, tai taip pat tarnauja didesniam tikslui, realybės pajuda į darbą kartu, galime sujungti savo laukus/ realybes, kad jie dar labiau plėstųsti ir sukurtų dar daugiau pasidalinti. Viena Širdis – Viena Meilė. Susivienydami, mes galime padaryti lengviau kiekvienam ir kiekvienas gali patirti magiją, džiaugsmą, palaiminimus. Tam visi turi būti pasiryžę, atviri ir norintys žengti priekin įgyvendinti čia jų didesnius vaidmenis, misijas, tikslus, dovanas. Kai tai darome, tai įkvepia, remia ir plečia mūsų širdis pačiais gražiausiais ir protą pribloškiančiais, švelniais, paprastais, galingais, nuostabiais būdais. Tik ego bijo šito, nes tai neturi nieko bendro su asmeniu ar „daiktais“, kas yra tik priedai, kai sielos troškimai išpildomi.

Tai yra egzistavimas kaip aukštesnės sąmonės žmonijai. Visi pajudės į tai per Savimeistriškumą. Kad tai būtų tikra visiems, kiekvienas turi gyventi tai visiškai, per savo pačių būtį ir kasdienius pasirinkimus bei poelgius, gyventi taip ir rodyti būdą. Kiekvienas tampa atsakingu palaikyti viską aukščiausią jų realybėse visą laiką. Tai reiškia gerbti savo fizinius šviesos kūnus, prioritetizuoti savo realybes, gilėti savo pačių patirtyje ir būti norinčiais įgyvendinti jų aukštesnius vaidmenis, kurie nuolat keičasi. Tai nenutinka per naktį. Yra didžiulis procesas visiškai išsklaidyti senas realybes. Niekas nėra “paliktas”, kol tai yra vienintelė realybė, kurią jie leis.

Sielos tikslai/ Aukštesni tarnystės vaidmenys/ Galaktinės misijos

Aukštesni tarnystės vaidmenys nėra tradiciniai būdai. Mūsų vaidmenys yra mokyti, vesti, paremti visais būdais, kurie yra aukščiausiai sulygiuoti mums Sielos lygmeniu. Tai yra apie atvirumą, gilią, sakralią pagarbą, paramą, rūpinimąsi ir dalijimąsi įvairiais būdais. Tie, kurie įgyvendina aukštesnius vaidmenis/ galaktines misijas, gali matyti multidimensiškai, atveria portalus ir palaiko kiekvienam pereiti, suteikia pavyzdžius/ gaires, remia vibraciniais kodais, kurių žmogiškas ego aspektas nemato dėl uždaros širdies/ uždaro proto, linijinių/ fiksuotų struktūrų, kuriančių atskirtį. 

Kai įsikūnijame, mes vaikštome kitose dimensinėse realybėse, kur yra kitokia atmosfera, kitoki garsai, dažniai, energijos ir t.t. Tos erdvės yra sūkuriai („vorteksai“), kurios palaiko Namų vibracijas/ dažnius, tačiau, kad tai būtų palaikoma, visi dalyvaujantys turi prisidėti prie tos erdvės/ lauko stiprinimo. Čia prisimename, kad esame šeima, viena, tobuli, gražūs, nuostabūs, prisimename save kaip tyrą meilę, tai duoda gebėjimą matyti tai kituose, net esant skirtingose realybėse. 

Kaip Meilė, mes kuriame galimybes, o tada tai yra palikta kiekvienam ir jei jie nepasinaudoja, mes užtektinai turime, ką daryti, ir išliekame susitelkę, ir įgyvendiname tai, kas remia didesnę visumą ir kas yra aukščiausiai sulygiuota individualiai. Tai nėra žaidimas „išsaugoti“, tačiau padaryti prieinamomis galimybes, paramą kiekvienam apkabinti visa tai. Mes pristatome galimybes kiekvienam pasirinkti. Naujoji Žemė yra sąmoningas pasirinkimas, kur kiekvienas gauna pagal tai, ką investavo – save/ savo energiją/ „daiktus“. 

Mes nelaukiame, kol kiti bus pasirengę, darome tai patys, kuriame ir gyvename naujas realybes visiškai, kol kiekvienas bus pasirengęs ateiti, įžengti ir būti dalimi Naujosios Žemės patirties. Tampame kelio rodytojais, rodome, kaip tai yra padaroma per faktinę patirtį, kai mes tai gyvename. Nušviečiame kelią, dalijamės kodais/ informacja, kaip. Kad mokytume, vestume, remtume, padėtume, naudojame savo pačių patirtį, gyvenimus, dalijamės savo kelione. Dalijamės be dualybės. Galime stebėti dualybę, bet negyvename tuo, naudojame tai mokyti ir paremti kitus jų kelionėse. 

Mes nuolat vystomės, suvokiame daugiau, nei anksčiau galėjome. Suvokiame, kad nesvarbu, kiek manėme žinantys, visada yra daugiau, daugiau, daugiau ir kad žmogiškumas nėra kontrolėje. Mūsų kūnai turi nuolat prisitaikyti, kaip ir mūsų vizijos. Griežti planai ir dienotvarkės turi būti atpalaiduotos. Naujosios Žemės Bendrakūryba yra Čia ir Dabar. Tai turi būti įkvėpta akimirkoje su aiškiu pojūčiu. Jei nėra Dieviško Vibracinio Susilygiavimo, nėra tėkmės. Taip yra, jei bandome daryti senais, ego būdais. Tai reikalauja gerbti naujus būdus, savo intuiciją, neforsuoti ir atsiduoti. Tai reiškia būti lankstiems, suvokti, kad viskas nuolat kinta, mokytis manevruoti, tekėti ir išlikti susijungusiam su viskuo, kas prisistato, klausytis ir gerbti, kai vyksta poslinkis, per meistriškumą ir dievišką susilygiavimą savyje.

Būti Šviesos nešėju ir daryti nušviečiančią įtaką nereikia būti dvasiniu mokytoju. Net jei jūs esate normalioje aplinkoje, dirbate korporacinį darbą, galite eiti savo Šviesnešio kelią ir žmonės pastebės jūsų vibraciją, meilę, natūralų pozityvumą ir paramą kitiems. Būkite savimi ir susilygiavę su jūsų tiesa. Tai įkvepia pokytį ir įžiebia šviesą kitose sielose. Ši kelionė nėra apie iškeliavimą Namo, kad ir kaip jaučiatės besiilgiantys Namų. Tai yra apie Namų vibracijos atnešimą čia, į Žemę. Jūs atnešate Namus sau ir padedate atnešti save į Namus kitiems, kurie ateina į jūsų lauką. Namai yra dažnis, kurį mes palaikome.

Kai esate pasirengę į tai ateiti

Įžengėme į galingą erą, kur planetinis išlaisvinimas yra būtinybė, kad įgyvendintume tai, ko visi čia atėjome, būti ir daryti. Kiekvienas turi susigrąžinti savo galią visiškai ir daugybė yra kviečiami, aktyvuojami iš vidaus. Daug jau žino, tačiau nežengia, pasąmoniniai būdai užrakina. Yra daug iškreipto suvokimo ir baimės įspaudų, kas daugybę sulaiko. Nėra ko bijoti būti galioje. Tai natūralus būdas, kaip mes esame sutverti funkcionuoti. Blokai, baimės tai apkabinti ir į tai įžengti yra tai, kas Dabar valoma. Viskas, kas neremia, programos giliai viduje, turi išeiti, kad galėtume gyventi čia Sielos lygmeniu.  

Kiekvienas pajuda iš 4D į 5D, kai yra jų laikas. Jie padaro sąmoningą pasirinkimą. 4D nuolat testuos pasirinkimus, kol Naujosios Žemės realybės bus pasirenkamos visada, kiekvieną kartą, ir nebegrįžtama į senus išlikimo, baimės modelius. Kiekvieną kartą, kai pasirenkama iš aukštesnės sąmonės būsenos, kūnas natūraliai išvalys tankį, iš naujo vibraciškai sulygiuos, kaip jie gyvena jų kasdienius gyvenimus. Svarbu gerbti savo kelionę, kaip gerbti kiekvieno kito, susitelkti į savo ryšį ir vaidmenis. Kaip niekada svarbu klausytis vidinio vedimo sistemos ir savo fizinio kūno. Daugybė bus toliau intuityviai vedami, per signalus, žinutes, spalvas, ženklus.

Kiekvienas daro tiksliai tai, kas sulygiuota jų Sielos lygmeniu. Kiekvieno energija, mentalitetai, programos yra tai, kas juos riša prie jų pačių realybių. Kiekvienas juda iš griežtų rėmų, linijinio/ tankio, senų parametrų, į širdyje įcentrintą gyvenimą per dalijimąsi, vienį, dosnumą, švelnumą ir meilę. Kiekvienas juda iš senų būdų, tų, kurie sakė/ mokė pagal ribotus, nustatytus, griežtus būdus, kurie nerėmė sielos, vidinės šviesos, vidinio grožio ir tikros gausos visiems. 

Tie, kurie nėra „pasirengę”, užbaiginėja savo žmogišką patirtį. Neužbaigėte tol, kol neužbaigėte su senu. Kol neužbaigėte, tol kursite patirtis iš naujo, vėl ir vėl. Ciklas tęsiasi, toliau vyksta pertvarkymo procesas ląstelių lygmeniu, kol kiekvienas pastebi, daro pasirinkimą sąmoningai paleisti, pajudėti ir išsklaidyti. Kai kuriuos dalykus paliksite, nes esate pavargę, užbaigėte su žaidimais, kovojimu, tiesiog iš pagarbos jūsų pačių aukštesnei sąmonei, iš gilaus troškimo būti „ten“, kur visi yra susitelkę į tai, ką atėjo daryti/ būti, ir atneša viską į aukščiausią susilygiavimą savyje.

Kai pajudate, reiškia atsikandote tų senų požiūrių, ribojančių, linijinių realybių. Jūs nieko nepaliekate užnugary, bet pasislenkate į naują vietą viduje, kur sąmoningai renkatės savo realybę. Esate pasirengę paleisti prisirišimą, trūkumą, poreikį, pajudate į vietą, kur yra gili pagarba sau ir kitiems. Tai esate jūs, apkabinantis tai, kas įmanoma, prieinama, neatsiprašinėjantis už tai, kad gyvenate svajonę čia, nes renkatės ir dedikuojate save meilei, tarnystei ir įgyvendinate tai visiškai, nuolat, prisiimdami atsakomybę už save ir jūsų visą sąmonę/ energiją čia. Palaikote jūsų pačių aukščiausias versijas, negrįžtate į atskirtį viduje. Taip rodote kelią/ mokote, būdami tuo ir gerbdami tai.

Gyvenimo pakeitimas yra didžiulis procesas. Užtrunka metų metus. Reikalingas buvimas kantriu, mylinčiu ir švelniu sau ir kitiems. Viskas, kas vyksta jūsų realybėje, yra jūsų. Reikia nustoti liautis žiūrėti į kitus, kaltinti kitus, laukti kitų. Jūs kuriate visas realybes, kurias čia patiriate. Jūs esate atsakingi už kiekvieną mintį, elgesį ir įsitikinimą, tai, kaip jūs prisidedate. Jūsų energija, vibracija diktuoja viską. Mes visi mokomės to – vibraciškai pasislinkti. Tai yra procesas eiti giliau vidun, sėdėti ir dirbti su dalykais, juos stebint, mokantis be teisimo, be prisirišimo prie bet ko. Visi išmokstame, ką daryti, ko nedaryti. Stebėkite tai ir leiskite poslinkiui į naują erdvę viduje, tai trigerins išorę – kaip vibraciškai susilygiuoti/ paremti/ pagerbti tą atitikmenį.

Kai esame susilygiavę visais lygmenimis, viskas yra dieviška tėkmė. Palaikant atskirtį, yra sutrikimas, kova, iššūkiai. Kiekvienas turi eiti giliai į vidų ir daryti sąmoningą pasirinkimą išvalyti tankį, kuris neremia visiško plėtimosi. Stebėsite, matysite viską, galėsite pasirinkti, ko trokštate kaip savo patirties čia ir turėsite galimybę patys atnešti viską į aukštesnės sąmonės būseną. Pradžioje tai yra sunku, tačiau sprendimo darymas, pastangų įdėjimas ir atsidavimas, prioritetizavimas išsklaido ego/ pasipriešinimą/ programas, palaikomas giliai viduje, kad galėtumėte pasislinkti į visiškai naują realybę/ dimensiją/ patirtį.

Jei tikrai bandote įgyvendinti savo vaidmenį kaip Meilė, jūs nesijaudinsite dėl to, ką kiti teisia, kas yra jų pačių atskirtis ir veikimas iš nugalinančios erdvės. Bet kas, kas teisia, yra jų ego būsenoje. Jūs slenkatės per besąlyginę meilę, keičiate žmonijos istoriją, keisdami savo perspektyvą iš asmeninės į aukštesnę. Jūs pasirodote, gerbiate ir įgyvendinate savo vaidmenis, kai šios galimybės prisistato. Taip darote skirtumą ir leidžiate kitiems taip pat pasirinkti šį būdą. Apkabinkite savo šviesą ir gyvenkite ją visiškai. Būkite pavyzdžiu to, kas yra įmanoma. Pakelkite, įkvėpkite, įgalinkite, kurkite galimybes, variantus, alternatyvas ir gerbkite kiekvieno gebėjimą padaryti sąmoningą pasirinkimą, kai jie jaučiasi su tuo susilygiavę.

Tikras išsilaisvinimas yra iš vidaus. Mes jautėme poreikį skubėti, jautėme, kad turime pažadinti kitus, pažeminome savo vibraciją, kad sutiktume kitus, nes jie nebūtų galėję mūsų matyti. Jūs neatėjote nieko išgelbėti. Atpažinkite, integruokite, suvokite ir pajudėkite. Daugybė atpažįstame ir sulaužome kartų modelius, kurie buvo mūsų šeimų linijose amžius. Dalis misijos taip pat yra neprarasti savęs ten, dėl emocinių gijų, aukojant savo ryšį, palaimą ir harmoniją. Šviesos Šeimos yra pertvarkomos paremti aukščiausius tikslus ir vaidmenis žmonijai vietoj individualių. 

Dieviška Gausa

Gausa nėra tai, ką žmogus “galvoja”. „Daiktai“ nėra gausa. Tai yra dažnis. 5D Nulio Taškas visus atneša į “minimumą” dėl priežasties ir ką mes turime/ gauname, tampa priklausoma nuo mūsų vaidmenų, kuriuos įgyvendiname, todėl šie dalykai skiriasi 3D-4D ir 5D bei aukščiau. Kai visiškai save paskiriame ir pakeičiame tai, kaip tai suprantame, kad tai yra vibraciška/ energetiška, tada „daiktai“ mums daugiau nebėra esminis dalykas, bet mes visada turime pakankamai. Tai remia tai, kam mes čia atėjome, ir didesnę visumą. Tai, ko kiekvienam reikia jų aukštesnių tikslų/ vaidmenų žmonijai įgyvendinimui, materializuojasi, ateina, kai kiekvienas pasiekia vibracinį atitikmenį ir tai visiškai palaiko/ gyvena.

Kiekvienam kelias skirtingas. Jei mūsų užduotis yra gyventi oloje, tai yra tai, ką turime. Jei mūsų užduotis yra mokyti/ vesti kolektyvą per tranzitą, tuomet turime tai, kas tai remia. Jei mūsų vaidmuo yra naudoti savo talentus, įgūdžius ir dovanas, tuomet tai bus remiama. Kai mūsų vaidmenys yra suvienyti per bendruomenę, tuomet turime tai, kas tam reikalinga. Jei mūsų vaidmuo yra tik būti Šviesa, apkabinti, šypsotis ir pakelti, turime viską, ko tam reikia. Jei mūsų vaidmuo yra būti Žvaigždžių Taryba čia ir vesti visą žmoniją įvairiais būdais, turėsime paramą tam.

Tai prasideda su supratimu, kad tai nėra apie “daiktus”. Kas yra svarbu, yra visiškai skirtinga. Kas yra svarbu, tai Sielos Sąjunga, Prisiminimas, Pakylėta Sąmonė, Žemė, Vienis/ Meilė. Svarbu gerbti Sielų Susitarimus, visą žmoniją/ planetą ir vienas kitą, kaip Tyrą Meilę čia. Svarbu mūsų aukštesnių tikslų įgyvendinimas, darymas to, ką mes iš tikrųjų atėjome čia daryti/ būti, o “daiktai” paskirstomi, kaip to rezultatas. Aukštesnių vaidmenų įgyvendinimas reikalauja skirtingų dalykų. Tai yra kiekvienam nustatyti, ką jie “turi” ar ko jiems „reikia”, jei trokšta gauti daugiau/ gausiai, kad įgyvendintų jų aukštesnius tikslus/ vaidmenis/ misijas čia.

Dabar jūs turite viską, ko jums reikia augti ir gebėti paremti kitus. Nėra galimi jokie pasiteisinimai, nes yra tūkstančiai sielų, kurios prieš jus įveikė šį kelią ir įrodė, kad viskas įmanoma. Tai yra apie tai, kas yra jūsų galvoje, jūsų vertybes ir požiūrį. Tai yra apie apie jūsų pasirinkimus. Tai yra tai, ką jūs renkatės, darote, kaip panaudojate, dalijatės, remiate, kas nuspręs tai, ką jūs “turite” bet kurią akimirką čia. Žmogiški ego aspektai nenori dalintis, nenori remti, sueiti kartu ir pirmu daryti planetą, yra prisirišę prie to, kas/ kokie jie yra, prie „daiktų“. Kuo daugiau duodame, tuo daugiau mums pridedama. Kuo daugiau remiame, tuo daugiau esame remiami. Vibracija sutampa su vibracija.

Limitus nustatome patys. Tai yra tos istorijos, kurias pasakojate sau/ vieni kitiems, programavimas, kurio laikotės. Pradedame prisiminti kitą istoriją, pasirinkti kitaip. Naujosios Žemės sistema yra vieninga, kur visi gyvena iš džiaugsmo, lengvumo ir gausos per dalijimąsi/ Vienio Sąmonę, kuri klesti, nes visi gauna tai, ko jiems reikia pakelti/ paremti/ kurti/ įtvirtinti daugiau Rojaus Žemėje. Viskas kyla iš supratimo, vertinimo ir visiškos pagarbos. Tada yra dalijimasis, atvirumas, dėkingumas ir parama vieni kitiems/ realybėms, vietoj leidimo seniems būdams. Štai tuomet viskas, ką kiekvienas “turi” visiškai pasikeis.

Balansas bus atkurtas visiems per visus. Redistribucijos pavyzdžiai jau yra sukurti. Ten, kur buvo savanaudiškumas, gobšumas, švaistymas, išnaudojimas, tuo bus pasirūpinta natūraliai, organiškai ir per aukštesnę sąmonę. Būkite kantrūs, atsitraukite, stebėkite ir suvokite. Kai kiekvienas suvoks, kodėl turime “daiktus” ir kaip viską panaudojame, dinamika pasikeičia.

Naujoje Žemėje yra Nulio Taškas. Nulio Taškas yra atskaitos taškas čia viską materializuoti. Iš Nulio Taško viskas gali būti iškviesta, daiktai ir kita materializuota į formą. Kai gyvename iš Nulio Taško, nėra laiko, visa realybė yra Dabar. Yra rūpinimasis, nuolankumas ir visų apsvarstymas, nebekompromituojant savo Sielos, kaip anksčiau. Kai kiekvienas ateina į Nulio Tašą ir pereina savo pačių asmeninius dalykus, kur „daiktai” daugiau nebėra svarbūs, tada „daiktai“ ateina. Kuo labiau susijungiame, susivienijame viduje, vystomės savo sąmonėje, tada „daiktai“ mums sugrįžta paremti visa tai, tačiau kitokiu būdu, nei žmonės galvoja. Tai nėra seni būdai ir neįmanoma apčiuopti, kol neišmokstama gyventi nauju būdu.

Ego vs Siela

Ego aspektas žaidžia baimės, apgaulės ir į save nukreiptus žaidimus. Likęs pasaulis kuria ir gyvena magiją, begalines galimybes, džiaugsmą, palaimą ir gausą, remdami aukštesnių realybių įgyvendinimą. Kuo daugiau protas laikysis senų būdų, tuo daugiau sutrikimo bus. Vidinė kova tarp proto ir širdies. Akimirką, kai atiduodate savo ego ir visiškai susijungiate su širdimi, viskas nurimsta ir atsiveriate naujam. Niekas neatrodys taip, kaip žmogiškas ego manė. Stebėkite savo teisimą, kritiką, racionalizavimą. Išsklaidykite per tyrą meilę ir leiskite patys sau šias nuostabias realybes.

“Sunku” yra ten, kur yra ego programavimas. Visos sistemos, struktūros, sulygiuotos su 3D Sąmone, kuriomis visi tikėjo, pagal kurias gyveno, prie kurių buvo pripratę, iškeliauja, todėl svarbu kiekvienam įtvirtinti savo sąmonę ir kūną į 5D, pradėti kurti, remti, įgyvendinti tuos vaidmenis. Paprasta, jei tai leidžiame. 3D pančiai/ spąstai – arogancija, narcisizmas, kontrolė, manipuliavimas, pavydas, atsiskyrimas, iškreipta sąmonė – toliau paspartinai žlunga, nukertama. Visas programavimas, kuris laikė pririšęs prie žemesnių vibracinių realybių, išvalomas. 

Prieš įėjimą iš 4D į 5D ego pereina mirtį ir palieka visą atskirtį, teisimą, apribojimus ir pajuda į naują. Pabudimas, “tamsi naktis”, ego mirtis, atgimimo ciklai, pakilimo/ evoliuciniai procesai. Daug mirčių, viskas lūžta, fiziškai/ mentališkai/ emociškai, su kiekviena mirtimi atgimimas – tai tik didžiulio įtvirtinimo ir įsikūnijimo proceso dalis. Pakilimas yra tapimas Kristaus Šviesa formoje, ne pačiu charakteriu, todėl nebus vieno mesijaus, bet daug tų, kurie kaip sąmonė/ energija bus Tyra Šviesa, Meilė, Dieviška Būtis. Kad tai visiškai suprastų, žmogus turi pats tai daryti. Niekas negali padaryti už jus, tai yra gili kelionė į visa ko gelmes.

Žmonės gali pasiekti aukštą sąmonės būseną ir vėl „susitraukti“ į buvimą jų ego. Iš pradžių yra didelė meilė, paskui sugrįžta ego aspektas, individualumas. Kai būna jų ego, jie to nežino. Tai be teisimo, tai yra proceso dalis, užtrunka metų metus išsklaidyti dualybę ir pasislinkti į naują vietą viduje. Patys turėsite sau tai išsiaiškinti. Iki kol įsikūnijimo procesas yra užbaigtas, kiekvienas sugrįžta prie savo ego eigoje, tačiau galime stebėti, kai tai pasirodo mūsų realybėje, pamatyti, padaryti pasirinkimą to, kas yra tinkama mūsų kelionei/ patirčiai, kad vystytumėmės į aukštesnes būsenas.

Tai yra ego, kuris atsijungia nuo Suvienyto Meilės Lauko ir vėl paneria į 3D funkcionavimą/ patirtį (vartai uždaryti, magija dingsta, tėkmės nėra, sinchroniškumų nėra, stebuklų nėra, parama neįeina ir t.t.). Kai patys tai stebėsite savyje, labai gerai pajusite ir suvoksite. Užtenka pastebėti. Sąmonė yra čia ir iškart padarome poslinkį.  Jūsų Širdies laukas skleidžia visa tai iš jūsų. Širdis atverta – išsiplėtimas. Širdis užverta – kontrakcija. Kiekvieną kartą, kai jūsų širdis užsidaro, jūs užmiegate, vėl pamirštate. Kai Širdis yra visiškai atvira, tai reiškia, kad protas taip pat yra atviras ir stebintis, ir galintis mokytis/ matyti/ slinktis. Širdis užverta – protas užvertas ir ego valdo.

Kiekvieno ego kuria kovą. Ego aspektas bando laikytis senų būdų, dalykų ir realybių, pastatytų iš/ ant atgyvenusių programų/ būdų/ įsitikinimų, kurie nederi su Naująja Žeme. Tai sena žemė. Ir prie jos esate prisirišę tol, kol įvyksta kažkas, kas pažadina/ sudrebina/ „sudaužo“/ priverčia atverti ir vėl atneša į visišką susilygiavimą su Širdies erdve. Iššūkiai rodo, kaip veikia ego atskirtis ir koks gilus programavimas viduje. „Jėgos“ kiekis, kuris reikalingas, atitinka tai, kiek užsispyręs/ stiprus yra jūsų ego. Kiek ilgai ir kaip stipriai, kaip dažnai tai įvyksta, priklauso nuo to, kiek žmoguje yra tankio/ linijiškumo.

Visi turime pakreipti savo perspektyvą, kaip mes matome viską, kitaip, esame užstrigę savyje, senuose būduose, funkcionuojame iš pasąmoninių įsitikinimų, kurie diktuoja mūsų realybes. Kai nėra matoma iš aukštesnio lygmens, kas yra be teisimo, yra sumišimas, senos išlikimo/ saugumo/ kaltinimo/ rodymo pirštais/ baimės/ trūkumo/ atskirties/ dramos/ chaoso energijos giliai viduje. Santykiuose ego žaidžia su ego, vienas auka – kitas persekiotojas. Kai tai atpažįstame, sakome: „Daugiau nebe, daugiau nebebendrausiu su tavimi iš tos dualybės/ atskirties vietos. Kai ateisi iš meilės, švelnumo ir pagarbos sau vietos, tada prašom“. Atnešame tai į aukštesnę sąmonę.

Ego ateina iš baimės, nemyli savęs – negali mylėti kito. Kai elgiamės iš Meilės, tai turi daug didesnę galią. Klaidinga manyti, kad Meilė yra tik „kilimėlis prie durų“. Tai yra ego, kuris yra per silpnas ir krinta ant kelių. Mes esame galia. Mes netoleruojame, atsisakome žaisti ego, bet su kiekvienu elgiamės švelniai. Prisimename, kad visi yra Tyra Meilė ir Šaltinio Sąmonė. Kad tai suvoktume, turime eiti giliai vidun, kur yra prisimenama Vienio būsena. Tai yra pasirinkimas išmokti taip gyventi savo gyvenime. Tai yra sugrįžimo į Visą Sąmonę kelionė. Visa Sąmonė viską keičia/ pašalina/ paslenka iš ego galios į Sielą, Širdį, Meilę, Vienį, dalijimąsį, tikrą rūpinimąsi, darbą kartu, paramą, pakėlimą, įkvėpimą, kūrimą naujų realybių, kurios yra aukščiausiai sulygiuotos kiekvienam, daugiau nebemaitinant nieko, kas sena, iškreipta, savanaudiška, atskirties/ išlikimo/ trūkumo/ godumo, kas diktavo anksčiau.

Kiekvienas turi gebėjimą pasislinkti, nebent viduje palaikomas labai fiksuotas programavimas ir atmetama klausytis/ mokytis/ slinktis. Jei jūsų ego yra tai, iš kur funkcionuojate – atskirties, atsisakymo klausytis ir pagerbti tai, tuomet jūsų Aukštesnysis Aš/ Visata/ Šaltinis/ Kosminė Savastis paima viršų ir padaro tai už jus, kad paslinktų jus iš tos vietos, išsklaidytų jūsų ego, kad galėtumėte susilieti/ susivienyti viduje. Esate kviečiami vėl pertvarkyti, atpažinti sukurtą nesąmoningą realybę, kad iš tikrųjų ją patirtumėte ir galite padaryti poslinkį į naują laiko juostą, ir leisti visam tam nukristi. Sugebėsite tai padaryti per stebėjimą, kol daugiau niekada nebeatsiskiriate, neleidžiate užverti savo Širdies, nesvarbu, ką sakytų ego.

Kelionė yra daug lengvesnė, kai susilygiuojame Sielos lygmeniu ir sąmoningai renkamės klausytis, gerbti, būti ir daryti tai, kas yra aukščiausiai vibraciškai sulygiuota, nesvarbu, ko nori mūsų žmogiškas aspektas. Jūsų Aukštesnieji Aš nežiūri, ko nori ego aspektas, nes tai būtų kliūtis ir atskirtų nuo visumos. Jūsų Siela jus visiškai myli ir viskas yra jos valdžioje. Ji jums išties ranką, kad gautumėte tai, kas reikalinga patirti jūsų pabudimą/ pakilimo procesus, duos jums galimybę klausytis, atsiduoti, atverti ir išmokti, kas jums yra aukščiausiai sulygiuota, parems jus pereiti į Naujosios Žemės realybes. Tai yra viskas, dėl ko jūs čia esate.

Jūsų ego laiko pririšęs jus prie 3D patirčių. Plačiai atverkite savo širdį, kad prieitumėte prie 5D realybių. Mūsų širdys turi būti visiškai atvertos susilieti į Vienį viduje, kad nebežaistume toliau iš atskirties žaidimų/ dualybės viduje. Kai esame įsipareigoję/ atsidavę palaikyti išplėstą būseną visą laiką, tai leidžia įtvirtinti ir gyventi aukštesnes dimensines realybes, įgyvendinant aukštesnius/ sielos tikslus, galaktines misijas ir žmogiškus Naujosios Žemės vaidmenius, kaip Tyros Meilės Būtybėms.

Siela nepatiria iššūkių. Ji yra laisva ir viską stebi kaip Meilė, mato iš kitokios perspektyvos, nei ego aspektas. Jūsų Siela tai esate jūs, veikiantis iš aukštesnių dimensijų. Siela gyvena Rojų Žemėje ir atpažįsta ego kaip vaiką. Ego aspektas yra giliai įspaustas kūne. Kai esate ego/ mažasis aš, jūs turite Aukštesnįjį Aš. Kai esate Aukštesnysis Aš/ Siela, turite ego, stebite jį, jis neturi galios. Kai veikiate iš savo Aukštesniojo Aš, nereikia kitiems sakyti, nes tai akivaizdu, per jūsų būtį, energiją, kaip kalbate, ką skleidžiate, kas esate. Tai yra nulis ego, rami būtis, švelni, tyli. Žmogiškas aspektas nemoka skaityti lauko/ energetiškai. Siela skaito energiją/ kodus, parašą.  

Stebėkite save, palaikykite savo Širdį atvirą visą kelią ir padarykite poslinkį, kur funkcionuojate iš galvos, vietoj širdies. Kai padarote poslinkį, iš kokios vietos funkcionuojate, jūsų visa dimensinė patirtis pasikeis. Tai turi bangos efektą viskam. Žmogus dar negali pilnai matyti. Pradžioje tai kelia iššūkių/ sunku, reikalauja daugiau stebėjimo/ būties be teisimo. Tiesiog būkite ir mokykitės palaikyti šią erdvę viduje, eikite giliau užmegzti tą ryšį. Viskas yra energetiška/ vibraciška, turite būti visiškai dabartyje, susijungę, kreipti dėmesį, kad atpažintumėte skirtumą ir padarytumėte sąmoningą sprendimą paslinkti save į jūsų viską aukščiausią. Kai tai palaikote, tai leidžia jums visiškai slinktis nuolat. Jausite tai. Kvėpuokite tą ramybę, meilę ir džiaugsmą per save visiškai ir iškvėpkite viską, kas pasirengę būti paleista ląstelių lygmeniu.

4D yra drama, chaosas, pasimetimas, vaikų žaidimai, ego. Turi pamatyti, ką sukūrei, pasakyti „Daugiau nebe“ ir tuomet pakeisti iš nesąmoningo į sąmoningą, padaryti kvantinį poslinkį realybėje, sulygiuoti. Šis tranzitas į kitokią sąmonės būseną yra mūsų visų atsakomybė čia. Kiekviena patirtis tai remia. Pastovus kilimas/ slinkamasis aukščiau sąmoningai yra evoliucinio proceso dalis. Tai yra vidinė asmeninė evoliucija, kur kiekvienas mūsų aspektas ir viskas, kaip mes gyvename, yra sulygiuojama iš vidaus mumyse. Tai ne ego pasiekimas. Tai sakrali Dieviška Sąjunga tokiu tyrumo lygmeniu, kad viskas teka kaip Viena visais lygmenimis. Tai yra Vienis, Meilė ir taip susilygiavę aukščiausiai, kad kiekviena akimirka remia Rojaus Žemėje Gyvenimą. Dideli vaidmenys yra įgyvendinami per suėjimą į Dievišką Sąjungą ir Partnerystę su kitais, kur kiekvienas visiškai gyvena savo vaidmenis taip pat kaip Tyra Meilė.

Esame kelyje į Meistriškumą. Tai yra peržengimas viso žmogiško sąlygotumo, ribojančių minčių, kurios mus palaiko atskirtais, peržengimas gyvenimo, paremto tik asmenybe/ ego savastimi. Mokomės, kaip savo fokusu padaryti absoliučią mūsų egzistencijos tiesą. Žmogiška tapatybė išsklaidoma, kad didesnė Savastis galėtų atsiskleisti didesne išraiška ir įtaka. Mūsų autentiška Savastis yra Beribė Kūrybinė Būtybė, Viena su Šaltiniu. Tai yra Dieviškos Būties tyrumas, kuris yra čia ir dabar mumyse ir aplink mus. Atpažįsti save už laiko, sveikini, susilygiuoji su savo Dieviška Savastimi, esme, kur yra galia transformacijos, kurios trokšti.

Inkarnavotės čia, kad būtumėte ta Amžina Dieviška Savastimi, kol formoje Žemėje. Paliekame tas kaukes, kurios atitarnavo, paleidžiame emocinius kerus, poreikį patvirtinti mūsų tapatybes, tai, kas maitina prisirišimą prie mažos savasties, apimant savęs garbinimą, išorines distrakcijas, kurios mus kreipia nuo didesnės savasties. Judame į naujos energijos realybę. Tai yra sugrįžimo į originalią Šviesą procesas. Įkūnijimas to, kas mumyse yra amžina, leidžia patirti transformaciją su didesniu lengvumu, per graciją. Gyvename būdami dabar ir įsižeminę amžiname suvokime, besikeičiančiame procese, per Širdies erdvę.

Ego/ Aukštesnysis Aš/ AŠ ESU Būtis

Visi aspektai, energija/ sąmonė, gyvena jūsų fizinėje formoje. Ego yra žemiausia vibracija, kurią girdime gyvenime. Aukštesnysis Aš ir Dieviška, Mylima AŠ ESU Būtis virš kūno, bet kanale, palaiko energiją. Kanalas yra kūne. Tol, kol esate susijungę, jausite šiuos aspektus. Tai yra praktikavimas, kaip girdėti.

Ego gyvena atskirtyje/ dualybėje/ baimėje (kaltina, gąsdina, menkina, rodo pirštais, teisia). Aukštesniojo Aš balsas yra kaip besąlygiškai mylinčios išmintingos senelės (ar senelio): „Viską gerai darai, viskas gerai“. Aukštesnysis Aš mato geresnį, ragina pasitikėti, drąsina, suteikia viltį, kad geresni dalykai ateina, neutraliu būdu apibūdina, kas vyksta. Būtis (Šaltinis, Dievas) sako: „Viskas bus gerai. Tu nesi tai, ką tu patiri. Tu esi Šaltinis.“, primena, kad iš aukštesnės perspektyvos tu nesi nė vienas iš tų. Yra Galaktinė/ Šviesos Būtybė, kuri viską parodo, sako: „Taip susitarėme, tam atėjai, darai gerą darbą“.

Pradėti klausytis yra jūsų darbas. Dauguma turime praktikuoti klausytis. Visi tie balsai kalba kiekvieną akimirką, nes yra mumyse, turime priėjimą dabar ir nebūtinai reikia pakelti vibraciją, kad išgirstum, tiesiog nurimti, klausytis, kas vyksta prote, kokio balso klausotės, ar galite girdėti už ego balso (baimių, teisimo, prisirišimų), ar galite išgirsti aukštesnius aspektus. Kreipkite dėmesį, pritildykite radio, pokalbius. Iš pradžių girdite tyliai, tada vis garsiau ir garsiau. Vidiniai pokalbiai tampa labai įdomūs.

Pabudimas

Žmogiškas aspektas galvoja, kad širdis atvira, tačiau yra apsauginiai, saugumo mechanizmai. Kai širdis uždaryta, pabudimas atidaro kiekvieno širdį visiškai. Kai pabundame, suvokiame, kad tai nėra apie suradimą Meilės, o tapimą Meile. Kai kurie gali pabusti daug anksčiau nei likusi dalis kolektyvo. Tai nėra lenktynės, tai garbė, džiaugsmas ir didžiulė atsakomybė Sielos lygmeniu. 

Pabudimas yra pirmoji dalis. Tranzitas iš Galvos/ Ego paremtos/ sukurtos realybės į Širdį. Vidiniai pasauliai vs išoriniai pasauliai. Ryšys vs atskirtis. Gali užtrukti visą gyvenimą iki, kol prasideda Pakilimo procesas, visiškai naujas etapas. „Viename katile“ yra daugybė vienkartinių pabudimų. Tiesa yra, kad jie nėra tas pats dalykas. Kai kurie gali visą gyvenimą būti pusiau prabudę, tačiau įvyks gilesnis pabudimo procesas, kad sulaužytų linijinius proto konstruktus, palaikomus viduje, kad jie galėtų pajudėti į jų pačių asmeninį Pakilimo procesą, kur jie eis dar giliau prisiminti savo pačių Tyras Širdis.

Yra daug būdų pabusti. Sąmonė pasirenka švelnius pabudimo būdus. Į linijišką orientuotas žmogaus Ego aspektas pasąmoningai renkasi sunkius, grubius, šiurkčius būdus, nes energija/ patirtis turi būti stipresnė, nei ego, turi sulaužyti gynybines sienas, baimes, įsitikinimus. Daugybė bunda ne sąmoningai, eina per įvairius metodus ir galiausiai neturi suvokimo, nuo ko jie pabudo, kas juos pažadino, kaip jų Širdys atsivėrė. Pabudimas yra toks sunkus ir niokojantis, kiek yra palaikoma ego programavimo, pasipriešinimo. Kai šito nebėra, procesas yra nepalyginamai lengvesnis.

Mes galime pabusti per grožio, meilės, švelnumo ir tyros ramybės pojūčius, kas sužadina stiprias emocijas, Būties ašaras, palaimą, vertinimą ir prisiminimą. Ankstyvose stadijose žmogus tam pilnai neleidžia, todėl gali įvykti tai, kas yra intensyvu, stipru, grubu, niokoja, kad sudrebintų, paleistų, visiškai išsklaidytų fiksuotus linijiškus požiūrius ir jie pajudėtų į naujus būdus, kurie pakeičia tai, kaip mes gyvename/ funkcionuojame čia. Ego reikalinga tikra patirtis atverti širdį ir protą, nes lengvi/ minkštesni/ paprasti būdai, išmokti aktyvuoti tai per atvirą Širdį, Gamtą, paprastumą, švelnumą, jiems dar neveikia. 3D/ 4D širdis atsiveria „sulaužoma“, „suskaldoma“, „sudaužoma“, 5D – atsiveria su švelnumu, minkštumu. 

Kol kiekvienas supras, kad yra DAUG LENGVESNIŲ būdų tai daryti, seni linijiniai, grubūs, šiurkštūs yra būdas, kaip fiksuoti griežti mentalitetai ir struktūros lūžta, kol kiekvienas pasiduoda minkštesnėms, lengvesnėms, švelnioms patirtims. Tai tęsis, nes kūnai turi visiškai pasiekti tai – išvalyti tankį viduje. Jei tik kažkas yra pasirengęs pabusti per meilę, švelnumą, nuolankumą, tuomet jie turi tai pasirinkti, kaip jų būdą ir išsklaidyti savo ego pasipriešinimą, pasirinkti kitą kelią ir pasirinkti gražias patirtis vietoj grubių. Tiems, kurie tai užbaigė savo gyvenimuose, švelnumas ir lengvumas yra tai, kaip jie daro kiekvieną savo realybę, taip pat kaip jie remia, veda.

Kiekvienas kylantis palaiko savo viduje Naujosios Žemės kodus. Šviesa yra koduota ir gali būti ištransliuota įvairiais būdais – į žodžius, ženklus, balsu/ raštu/ gestais, kurie skleidžia dažnius visiems priimti. Tai yra koduotės, nešančios informaciją, kaip viską pakeisti. Šie Šviesos kodai pertvarko, perkuria ir iš naujo sulygiuoja su Kosminiais/ Visuotiniais dėsniais, pakeisdami senas realybes. Kelio rodytojai, Senieji, Saugotojai, Įsikūniję, kurie tai visiškai palaiko, išskleidžia tai energetiškai, natūraliai, organiškai. Tie, kurie yra pamatas, sukūrė pamatą ir palaiko vietoje, skleidžia tai per Suvienytą Kvantinį Lauką ir tai gali būti jaučiama/ atpažįstama energetiškai tų, kurie yra visiškai atviri ir tam pasirengę.

Ateina laikas, kai vaikštome po visas dimensijas ir galime palaikyti išplėstas sąmonės būsenas tuose laukuose. Tampame Kosminiais Portalais ir galime paremti tuos, kurie iš tikrųjų pasirengę per tai taip pat pereiti. Kai žmonės kalba, mes klausomės, suderiname, atnešame į sulygiavimą jų Šviesos Kūnus, jie sėdi, mokosi ir kažką prisimena. Tai yra Multidimensiška, Kvantiška, ne linijiška. Dar iki jiems pasakant, mes girdime, ką jie pasakys ir neskaitome iš lūpų, o energiją aplink juos. 

Mūsų realybės yra paprastos. Nauji būdai. Pagrindas – Tyra Meilė. Jūsų kūnas yra šventas indas, kuris palaiko jūsų Sielą, kiekvienas jūsų aspektas yra Tyra Sąmonė, todėl elgiamės su didžiausiu švelnumu, meile, pagarba. Dalijamės kodais, dažniais ir tuos, kurie skaito/ dalyvauja, tai remia pereiti į naujas realybes su žymiai didesniu lengvumu, gracija, ramybe ir džiaugsmu. Tai yra Kvantinė dinamika, kai kiekvienas tai naudoja vystyti jų pačių realybes iš vidaus. Tai yra užrašyta „biblioteka“, Gyva Sąmonė. Tai reiškia, kad yra/ bus pritaikoma visada ir priklausomai nuo to, kur kiekvienas dabar yra. Nebetaikoma, kai kiekvienas pajuda į savo pačių naujas realybes viduje. Kiekvienas tampa Švyturiu/ Vedliu ir nebeturi nieko daryti, kad tai visiškai palaikytų.

Tol, kol yra žmogiški aspektai, tol bus mokytojai ir gidai, tačiau nėra hierarchijos. Tai yra šeima ir paramos sistema, būdas paremti plėtimąsi per Atviros Širdies – Atviro Proto Sąmonę ir Įsikūnijimo procesus. Kai visi yra visiškai pabudę, žinantys, įsikūniję ir gyvena iš Tyro Šaltinio Sąmonės, tada yra Dieviškos Partnerystės, kur visi prisideda/ dalijasi/ bendrai kuria. Kiekvienas eina per savo pačių Sielą visiškai, todėl nebereikia mokymų/ mokymosi. Vidinis ryšys yra toks stiprus, toks tvirtas, toks gilus, kad jie gauna atsakymus iš giliai vidaus ir daugiau nesiekia išorėje.

Kai kiekvienas išmoksta atverti savo Širdį, visiškai susijungti viduje ir klausytis savo aukštesniojo vedimo, jų gyvenimas ir asmeninė patirtis tampa Naujosios Žemės, magiška, tyra, mylinti, švelni. Jų kūnai vibruoja kitu dažniu, iš tankių pajuda į lengvumą, palieka seną, kaip jų pačių realybes. Kiek ilgai gebėsite palaikyti šias aukštesnės sąmonės būsenas, lems jūsų gebėjimą patiems gimdyti/ kurti/ gyventi savo Naujosios Žemės realybes čia. Tai duoda gebėjimą remti/ mokyti/ vesti kitus, paremti jausti/ patirti/ daryti/ gyventi tą patį, sąmoningai dirbti su Planetine Sistema, atverti portalus ir palaikyti juos visiems, kurie nusprendžia per juos įeiti. Tai yra Kvantiška, neribota linijiškumo/ erdvės/ laiko. Kad peržengtų į kitą pusę per šiuos sūkurius („vorteksus“) su lengvumu, reikalinga  visa būtis ir atidavimas viso pasipriešinimo viduje.

Pakilimo procesas

Pakilimas vyksta, kai Šviesa iš Saulės (kurios paprastai negalite matyti) atkeliauja į žemę ir į jūsų kūną ir jūsų kūnas pradeda palaikyti bei pajuda į aukštesnius dažnius. Kuo daugiau Šviesos, tuo daugiau aktyvuojasi mūsų DNR. Kai tai vyksta, jūs bundate, „migla“ yra pakeliama, prisimenate savo kitus aspektus, pradedate lėtai judėti į aukštesnes sąmonės būsenas. 

Kūnas įtvirtina, palaiko ir įkūnija Šviesą. Tai yra kūnas, kuris atlieka visą darbą. Mūsų darbas yra nekontroliuoti. Žmogiškas/ Ego aspektas sako: „Aš tai pakeisiu“, tai daro jūsų kūnas. Jūsų užduotis yra būti dabar ir stebėti, ką jaučiate, kur esate kiekvieną akimirką. Adaptaciniame etape yra nemažai iššūkių, kuriuos pereina mūsų fiziniai kūnai, integruodami naujus aukšto dažnio šviesos dažnius. Visos mūsų sistemos, fizinė, mentalinė, palaipsniui adaptuojasi prie paspartinto visapimančio vibracinio atnaujinimo ir dažnio pakėlimo, kuris įtakoja kiekvieną mūsų gyvenimų sritį. Jūsų kūnai gali valytis, galite pasiekti palaimos būsenas arba eiti per sunkų laiką emociškai.

Laikinai esate naujoje vietoje. Jūsų Šviesa yra įžiebta. Tai apčiuopiama, intensyviai juntama ir jausite dar daugiau. Esate nebe tankis, esate energetiški, sąmoningi, pabudę, žinantys ir patirsite įvairias sąmones, ir žemas, ir aukštas būsenas. Patiriate abu, nes jūsų kūnas palaiko abu – ir aukštus dažnius, ir žemesnę sąmonę – programavimą, įsitikinimus, emocijas, kurias patyrėte ir lėtai išsklaidote. Nėra nieko blogo. Žemesnių dažnių valymas yra proceso dalis. Jūsų darbas yra būti ir mylėti viską vienodai. Ego bando pakeisti, jam nepatinka būsenos, kur dabar yra, yra lūkestis būti kažkuo kitu, nei dabarties akimirkoje. Tuo atveju patirsite kovą, kentėjimą. 

Jūsų užduotis yra pajudėti į Neutralumą. Pripažinkite, kad esate Multidimensinis žmogus ir jūs toliau judate, slenkatės ir susitiksite su džiaugsmu. Kiekviena akimirka yra galimybė patirti aukštesnę būseną/ būti aukštesne sąmone, dabar čia, susijungiant su švelnumu, pasitikėjimu, džiaugsmu ir atsidavimu jūsų kūne. Tai, kas vyksta išorėje, moko mus atsiduoti. Jei patiriate sunkumus, pažiūrėkite, iš kur funkcionuojate: ar plačiai atverta jūsų galva, ar jūsų širdis/ protas atviri. Pažvelkite į situaciją kitaip: „Kaip galiu/ ar galiu būti aukštesne sąmone dabar? Nestumiant jėga?“. 

Jei tai jūsų neremia, paleiskite tai. Matykite iš Širdies, jauskite iš Širdies, klausykitės visa Širdimi. Vidinis pasipriešinimas/ kova nuslenka, kai suprantame, kaip viskas veikia nebe kaip anksčiau, apkabiname viską naują ir perkuriame savo visas realybes į visišką susilygiavimą vibraciškai. Net jei pasitaiko „akimirka”, galite tai paslinkti į ryšį ir vertinimą, neprarasdami ramybės ir nekompromituodami Sielos lygmeniu – daugiau nepriimame seno kaip mūsų realybės čia. 

Judame iš visos 3D sąmonės lygmens sistemos. Tai yra daug emocijų, įsitikinimų, išlikimo mechanizmų, baimių ir atskirties giliai viduje. Kiekvienas savyje palaiko daug iškraipymų ir nėra supratimo apie tai. Tai ego atskirtis, kuri kuria tas kentėjimo realybes. Ego myli žaisti tuos iškraipymus, aukštesnis aspektas stebi. Kiekvieno giliai palaikomos programos taps vis labiau matomos ir plėsis suvokimas, kad tai privalo pasikeisti. 5D visa tai atkrenta, ego neegzistuoja, yra ramybė, magija, vidinis vaikas, mokotės turėti smagumo.

Pakilimas yra giliai sakrali patirtis. Žemesni dažniai išeina, kad kūnas galėtų palaikyti aukštesnius dažnius. Reikalingas visiškas savo ego atidavimas, kad Širdis galėtų visiškai atsiverti ir plėstis, kad vibracija natūraliai pakiltų ir fizinis kūnas galėtų palikti seną realybę. Kad iš to išeitų į aukštesnes dimensines realybes, kiekvienas susidurs su kiekvienu iškraipymu, kurį palaiko viduje. Kai prieinate rojų iš vidaus, „pragaras“ iškyla. Viskas, kas buvo kiekvieno giliai užspausta/ palaikoma lastelių lygmenyje, pradeda išeiti, kad būtų matoma/ pajausta/ patirta, kol kiekvienas visiškai išsprendžia tai iš vidaus. 

Tai reikalauja mokytis klausytis, matyti, kas anksčiau nebuvo matoma, gerbti, dirbti su atskirtimi, kuri yra viduje, išsklaidyti dualybę, kovą, surasti naujus atsakymus, ateiti į vietą naujų suvokimų ir visiškai naujų buvimo būdų, kurie iškart arba galiausiai pakeis seną. Tuomet kiekvienas renkasi jiems priimtiną realybę ir daro tai, kas paremia tai sulygiuoti. Paleidimas senų realybių plečiasi, kiekvieno kūnas atsiriša nuo senos žemės ir prisijungia prie Naujosios Žemės.

Pajudėjimas iš senų būdų į visiškai naujus iš pradžių gali kelti iššūkių. Tai gali reikalauti šiek tiek pastangų, tai yra mokymosi dalykas daryti tai natūraliai, sąmoningai, su valia, kad daugiau nebepaslystumėte į atskirtį/ dualybę/ pasąmonines/ amnezijos karalystes viduje. Kad būtume tuo ir darytume tai, kas yra aukščiausiai sulygiuota, turime eiti giliai į savo vidų, tai iš čia ateina visas dalinimasis. Kuo aukštesni dažniai, tuo giliau kiekvienas turi eiti, matyti iškraipymus, programavimą, įsitikinimus ir juos visiškai išvalyti/ išspręsti viduje. Tai kaip svogūno lupimas, jūs visada atrandate intensyvesnių sluoksnių. 

Pirma įvyksta sąmonė, tada kūnas. Nauja turi būti sinchronizuota. Svarbu suvokti, kad kūnas pereis didžiulį perkodavimą, paspartinimą, pagreitinimą, didelius poslinkius energetiniu lygmeniu. Kai jūsų kūnas kelia savo vibraciją, jis pradeda pertvarkyti viską, kaip jis turi funkcionuoti. Mūsų kristaliniai kūnai funkcionuoja kitaip, nei paremti anglies dvideginiu. Kai įkūnijame aukštesnės sąmonės būsenas, mūsų kūnai keičia viską – poreikius, maistą, tankį ir svorį. Tai ateina su tankio išvalymu. 

Leidžiame visam tankiui/ iškreiptai energijai palikti mūsų kūną. Niekas negali prisikabinti, kam nėra vieta čia būti. Aukštesni dažniai išsklaido amneziją kūne, išvalo tankį, linijišką, įtvirtina didelius šviesos kiekius fizinėje formoje. Kai integruojate fotoninę šviesą, jaučiatės lengvesni, laisvesni ir viskas yra daug lengviau, paprasčiau, nebe kova, kaip anksčiau. Kai palaikoma aukštesnė sąmonė, tada kūnas leis išvalyti tai iš kūno pavyzdžio ir ląstelių lygmeniu, kur tai buvo palaikoma. Tai kūną įtraukia į aukštesnio dažnio bangos juostą.

Tai yra fizinė patirtis, didžiulis energetinis procesas kiekvieno kūne, kurį kiekvienas privalo pereiti, kad tai pasiektų. Aktyvuojami/ formuojasi kristalai, atveriami neurotakai, viskas nuolat perrašoma ir paspartintu greičiu, paleidžiami įsitikinimai, emocinis sužeistumas. DNR turi būti perkoduotas, kūno sistemos turi persitvarkyti dirbti naujai, laukas turi harmonizuotis ir vibraciškai susilygiuoti. Tai visiškai pakeičia, kaip kiekvienas gyvena čia. Tai reiškia, kad jūsų visa realybė pasislinks/ pasikeis, kad būtų padėtas naujas pamatas, kaip naujas Nulio Taško Laukas.

Kiekvienam kūnui reikia visiško atsidavimo, kad užbaigtų šį didžiulį visa ko pertvarkymo procesą, kuris remia Naujosios Žemės realybes. Tai yra ląstelinis procesas, todėl kūnui reikia daug laiko vienumoje, Gamtoje, ramybės, kad kiekvienas susijungtų, sinchronizuotųsi su procesu, daug laiko gulėti, kai Fizinis Šviesos Kūnas tai perdaro. Tai turi daryti kiekvienas sau, niekas iš išorės negali padaryti už jus. Išorinis gali būti įrankis/ gidas, tačiau viskas yra viduje ir čia kiekvienas turi eiti. Kai visas tankis išvalomas, tada mes susivienijame šventėje, nes taip sunkiai dirbome, kad ateitume čia ir vėl susijungtume kartu kaip Meilė. 

Ekstramalūs kontrastai „aukštumos ir žemumos“, „plėtimasis ir kontrakcija“ tęsiasi kurį laiką, tada procesas tampa „lengvesnis“, galiausiai išnyks. Net jei kartais šis pasivažinėjimas „kalneliais“ nesijaučia patogiai, žinokite, kad viskas gerai, nėra nieko blogo nė su viena būsena, tai yra besitęsiančio proceso dalis. Tai yra apie polių balansavimą ir suvienyjimą iš naujo į Vienį ir Tyrumą viduje. Būkite kantrūs, švelnūs sau/ visiems, gerbkite savo/ kitų procesus. Elkitės su kiekvienu su didžiausiu švelnumu, dosnumu ir pagarba, įskaitant save patį ir jūsų Fizinį Šviesos Kūną, ir jūsų realybę. Leiskite viskam būti natūraliai sulygiuota. 

Prisiminkite, esate Tyra Sąmonė viduje, o tada būkite tuo su kiekvienu sąmoningu veiksmu ir kvėpavimu, išskleidimu, apsikeitimu, viskuo. Dažniai/ kodai/ energija, kurią jūsų kūnas skleidžia, yra koduota ir pasako “laukui”, ką jums sugrąžinti, kaip jūsų patirtį čia. Ir jūs gaunate jūsų patirtis, atsižvelgiant į jūsų kiekvieną poelgį, pasirinkimą, mintį, žodį,  energiją kiekvieną akimirką. Stebėkite ir pastebėkite, atpažinkite, kaip laukas į ką atsiliepia. Jūs žinosite. Jūs esate valdytojas, jūs „įsakote“ savo laukui, ką daryti, tačiau taip pat esate tas, kuris atlieka visą “darbą”, viskas vyksta lygiagrečiai, viskas yra viena realybė,  nebe atskira/ tolima, kaip anksčiau. 

Pakilimo simptomai

Simptomų buvimas nėra rodiklis, kas yra „aukščiau“ ar „žemiau“, tai yra tiesiog, kaip jūsų kūnas apdoroja. Paprastai, kuo daugiau tankio, tuo stipresni simptomai. Keletas fizinių simptomų, kurie gali būti jūsų patirtis pirmą kartą arba kurį laiką, arba jau tai patyrėte ir nebepatiriate: galvos skausmas, migrena, galvos sukimasis, karštis, pilvo išplėtimas, skausmai, bėrimas, skambėjimas ausyse, išsekimas, pykinimas, noras saldaus ir angliavandenių. 

Kai iš Saulės į fizinę formą ateina aukšto dažnio šviesa, fizinis kūnas pajuda per tai per tris fazes: aklimatizacija, asimiliacija ir įtvirtinimas. Ši šviesa/ energija yra daug aukštesnio dažnio nei jūsų kūnas, todėl vyksta aklimatizacija. Kai tai gaunate/ priimate, ši energija pradeda suktis jūsų kūne ir jūs galite jausti aukštesnius dažnius, aukštesnes vibracijas, jausti, kaip jūs kūnas vibruoja, jaustis aukštesnės sąmonės būsenose. Tai yra dar neasimiliavęsis viduje procesas. Ši aukšto dažnio Šviesa juda per kūną ir tik tada kūnas pradeda asimiliuoti – turi įtvirtinti į fizinę formą, kad ji galėtų palaikyti tą dažnį. Tai yra Pakilimas. 

Kai ši aukštesnė vibracija yra įtvirtina jūsų kūne, taip jūs įeinate į naują lauką. Tai gali užtrukti ilgiau, nei vieną dieną, savaites ir mėnesius. Tai priklauso nuo kūno ir tankio, kurį jis laiko. Asimiliacijos fazėje nauja energija nurimsta ir pajuda į  ląsteles, organus, venas, visą kūną. Tada pradedate jausti nepatogias patirtis. Kai energija nusėda, fizinis kūnas, emocinis kūnas ir mentalinis kūnas pradeda paleisti tankią sąmonę, pradeda stumti į paviršių visas senas programas, įsitikinimus, emocijas, įpročius, kad pamatytumėte, ką palaikote fiziniu/ emociniu/ mentaliniu lygmeniu ir išvalytumėte tai.

Tada viskas nurimsta ir vyksta įtvirtinimas, viskas atrodo vėl normalu, tarsi tos patirties nebuvo, tačiau jausmas jumyse yra kitoks, jūs kitaip matote, kitaip jaučiate, kitaip atsiliepiate, nes yra poslinkis. Tai reiškia ta Šviesa absorbuojama jūsų fizinėje formoje, forma palaiko tai, tampa tuo ir šiek tiek pasislenka į kitą dažnį. Tai yra palaipsninis procesas. Šis procesas kartojasi vėl ir vėl. Kaskart, kai girdite, kad yra portalas, žinokite, kad seks šis procesas.

Simptomai gali būti patiriami per kiekvieną iš minėtų etapų. Kartais skamba ausyse, kartais skauda, kartais svaigsta galva. Taip Šviesa dirba per kūną, vyksta aklimatizacija kūne, taip kūnas kyla. Dažnai tai bus iš niekur nieko, galva pradeda svaigti taip, kad turite prisėsti. Sujudinimas gali jaustis kaip per žemės drebėjimą arba laive, ar lėktuve. Energijos laukas sukasi, kūnas nepalaiko sulygiuotos būsenos, fizinė forma turi tai absorbuoti, pasivyti.

Įtakojami mitybos modeliai – stebite, ką norite valgyti, vieną dieną norite sunkaus maisto, kitą vaisių. Aukštesnėje būsenoje kūnas renkasi lengvesnį maistą, tačiau nėra nieko blogo, jei kūnas noras valgyti sunkesnį/ tankesnį maistą, atpažinkite, kad tai yra energija. Tai yra 3D/ 4D realybėje/ Ego aspekto įsitikinimas, kad turite valgyti tik aukštos vibacijos maistą, kad kiltumėte. Galite paimti tai ir tuo tikėti, ir tai bus jūsų realybė, arba ne ir pasirinkti klausytis savo kūno.

Galiausiai, tai yra jūsų kūnas, kuris daro visą darbą paslinkti jus į jūsų aukštesnę versiją. Jūs, niekur neinate, jūsų kūnas „traukia visą traukinį“. Fizinė forma turi būti mylima ir gerbiama, kaip sąmoninga, ne kaip nesąmoninga forma. Jūs negalite nieko pasakyti jūsų kūnui, tai jūsų kūnas jums pasakys. Sveikata gali sutrikti, bet tai yra atsinaujinimo efektas. Neturėtume dėl to jaudintis. Palaikykite fokusą į ilgalaikę perspektyvą ir užtikrinkite optimalią savipriežiūrą – miegą (daug miego), poilsį (daug poilsio), mitybą ir judėjimą.

Šviesos Kūnas ir Įsikūnijimas

Kai Šviesos Kūnas pradeda perrašyti centrinę nervų sistemą, yra Širdies atsivėrimas, plėtimasis, atsipalaidavimas. Poslinkis iš išorinio į vidinį. Suintensyvėja sapnai, vizijos. Sugrįžtama į gilų prisiminimą. Kai susijungiame su savo Savastimi, viską prisimename, Aukštesnis Kvantinis Žinojimas į mus teka, natūraliai statosi Merkaba, iš žmogaus tampame Siela. Skrendame, plečiamės. Aukštos būsenos yra mūsų pakylėta būsena. Iš pradžių gali atrodyti keista, nes nėra stabilumo/ balanso viduje. Žmogiški prisiminimai pradeda išsisklaidyti, statoma Nauja Sistema visame organizme.

Pradedame fizinio kūno pakilimą ir savo aukštesnių savasčių nuleidimą, įsikūnijimą ir DNR evoliuciją, kur daugiau nebedarome jokių kompromisų Sielos lygmeniu, visiškai apkabiname viską naują, kas jaudina ir yra nuostabu, ir yra mums prieinama, kai mes tai darome. Tai yra kilimas aukštyn į 12D per Širdies plėtimąsi, traukiant/ nuleidžiant žemyn per savo formą, stuburą, į kūną ir palaikant tai pilnai, kol yra visiškai integruota mumyse. Integracija būtina. Jūsų Šviesa/ kodai, DNR pradeda tankio/ programavimo išvalymo procesą, kad jūsų Fizinis Šviesos Kūnas galėtų vibruoti aukštesniu dažniu.

Visas jūsų kūnas reikalauja švelnumo, dėmesio, meilės, rūpinimosi. Jūsų Šviesos Kūnas prašo jį remti, gerbti, mylėti, rūpintis, kad jis galėtų įsitvirtinti iš vidaus ir atlikti būtiną darbą jus paremti pasiekti Naujosios Žemės realybių įtvirtinimą čia. Tada įeina Merkaba ir pradeda už jus perkonstruoti visą realybę. Jei asmuo, esantis lauke/ burbule laikosi taip stipriai, jų Merkaba bus iš tikrųjų sujudinta, supurtyta, kad būtų visiškai iškonstruoti senos realybės konstruktai, kai ateina laikas pabusti iš senų atskirties iliuzijų, giliai palaikomų viduje ir žaidžiamų išorėje.

Šviesos Kūnas yra svarbiausias dalykas čia. Tai yra tai, kaip sugrįžtama į Visą Sąmonę, įkūnijama Siela gyventi čia Rojų ant Žemės. Jūsų Šviesos Kūnas yra visa ko centras, todėl parama, gerbimas, supratimas ir prioritetizavimas yra raktas. Jūsų energija/ tai, kaip funkcionuojate, yra tai, ką jūs turite daryti. Tai diktuos tai, kaip jūs save remiate, kaip jūsų visas gyvenimas einasi, ką gaunate bei jūsų gebėjimą atnešti čia ir gyventi gražias nuostabias „svajones“, įgyvendinant aukštesnius tarnystės vaidmenis/ tikslus/ misijas. Kol naujos realybės gali stabilizuotis, jos privalo būti visiškai įtvirtintos kūne ir visiškai palaikomos iš giliai vidaus, tuomet Multidimensinė Sąmonė/ Informacija turi būti taikoma visai realybei, ją vystant. Privaloma palaikyti Aukštesnę/ Visą Sąmonę tol, kol visas didžiulis perrašymo procesas yra užbaigtas ir visas gyvenimas yra perprojektuotas pagal visa tai.

Tai yra Įsikūnijimas. Įsikūnijimas yra evoliucinis procesas, mūsų, kaip rūšies, vystymasis, gyvenant visiškai iš širdžių visais būdais, mūsų planetos vystymasis ir tranzitas į visiškai naują civilizaciją, kuri buvo mums paskirta iki inkarnacijos. Visi ant šios planetos turi vystytis. Tik žodžiai neveikia. Visų pirma, turime tai įtvirtinti, visiškai palaikyti viduje savyje ir taikyti tai savo visam gyvenimui. Palaikyti Begalinį Žinojimą ir kodus į Aukštesnės Sąmonės Žmoniją yra brandos procesas, kur naujai gimusi Siela turi viską išmokti iš naujo/ prisiminti ir pertvarkyti savo realybę pagal kosminius dėsnius. Žinai, kad užbaigei, kai atpažįsti save ir visus kitus kaip Meilę, nebėra dualybės/ atskirties, atsipatinate nuo asmens.

Per Tyrumą išmokstama iš naujo. Tankis pakeičiamas ir visas gyvenimas, kiekvienas gyvenimo aspektas sulygiuojamas pagal Naujus kodus/ būdus, per Sąmoningą kūrybą, Suvienijimo procesą ir pajudėjimą iš linijiniško į Kvantinį. Mes lipame Pakilimo laiptais į Aukštesnę Sąmonę, atsiverdami kitoms dimensijoms, sparčiai darome kvantinius šuolius per realybes, susiduriame su viskuo, kas nėra aukščiausiai sulygiuota, kad galėtume sulygiuoti, suliejame polius į Vienį savyje. Tuomet gimdome „Naują“ Save ir Naujas realybes taip, tarsi gimdytume kūdikius, įgyvendindami įvairius aukštesnius vaidmenis. Visas gyvenimas pasikeičia į švelnią, mylinčią tarnystę su visais. Kad tarnautų naujiems būdams, visas gyvenimas, viskas, kaip funkcionuoju ir kaip gyvenu, turi pasikeisti.

Realybių perkūrimas nėra procesas, kuris įvyksta per naktį. Užtrunka laiko įtvirtinti, palaikyti ir įkūnyti bei sąmoningai skleisti mūsų Naujosios Žemės dažnius. Mes turime nuolat perkonstruoti, transformuoti ir pakelti savo gyvenimus, pagerbdami tai visų didesnei gerovei. Kai sugrįžtate iš Gamtos ir kitų harmoningų, suderintų vibracijų realybių atgal į savo realybę, kuri buvo sukurta mūsų pasąmonės, nebenori joje būti ir turi pasirinkti. Tuomet pradedame meistriškai tvarkyti savo fizines realybes iš aukštesnės sąmonės būsenų, suderindami jas atgal su Vieniu per savo Širdį.

Ego aspektas egzistuoja trečioje dimensijoje ir vėl sugrįža į ankstesnius modelius. Vyksta besitęsianti DNR rekonfigūracija. Tada pradedame pajudėti į mūsų aukštesnius tikslus ir atsakomybes. Yra daug darbo, kuris turi būti atliktas Sielos lygmeniu. Mes kuriame pamatus kilimui į aukštesnes dimensijas, į Visą Sąmonę, Sielos Sąmonę, Tyrumą. Kai atiduodame savo ego, Siela kiekvieną rytą pabudusi žino, ką reikia daryti, mes gerbiame Sielų Susitarimus ir pasitikime dalykų Dieviška Tėkme, net tada, kai dalykai „nevyksta pagal planą“, ir kasdien padėję galvą ant pagalvės žinome, kad užbaiginėjame dalykus, kuriuos iš tikrųjų atėjome padaryti. To suvokimas suteikia neįtikėtiną jausmą, kurio negali palyginti su niekuo.

6D – laikas užaugti ir viską sulygiuoti nauju lygmeniu, ir gyventi tai visiškai. Čia tarnystė ir Tyra Meilė paima viršų. Laikas būti Meilės pavyzdžiu visiems nauju būdu. Kompromisai Sielos lygmeniu daugiau nėra pasirinkimas, nes tai buvo pasąmoninga ir kiekvienas renkasi, kokią realybę/ patirtį jie gyvens, kiekvienas sprendimas tai diktuoja. Kaip ateina fizika, priklauso nuo to, ką kiekvienas palaiko, skleidžia, leidžia, kuria, todėl parametrai to, kas yra leidžiama, keičiasi. 6D gali matyti 5D ir žemiau, gali matyti, kas turi būti įgyvendinta, turi priėjimą prie aukščiau, bet negali visiškai suprasti. Nėra priklausomybės ar pasikliovimo niekienuo išorėje, ta prasme, kad mūsų realybės/ energija/ gyvenimas – mūsų rankose. Gavimas atitinka tai, kas duodama, ką leidžiame savo lauke, prasideda rinkimasis, praktikuojame tai su „mikroskopu“ kiekvieną akimirką dienose, viskas tampa energija/ šviesa/ tankis.

Kiekviena dimensija turi savo Pavyzdžius, kurie turi būti kiekvieno visiškai integruoti, palaikomi ir įkūnyti bei taikomi visai realybei. 12D Pavyzdys yra humanitarinis, kur yra įtraukta visa žmonija. Tai yra Tyra Būtis, daro tai, kas aukščiausiai vibraciškai sulygiuota (ne susitelkia į kitus, ne daro už kitus), be pastangų, visiška tėkmė. 12D yra visų Pakilimo laiko juostų užbaigimas, kur individualiu lygmeniu asmeninėje kelionėje viskas padaryta, įkūnyta ir laikas susivienyti, kad įgyvendinti didesnes realybes žmonijai, paremti vesti kitus sueiti kartu į partnerystes, dalintis/ prisidėti/ atlikti savo dalis/ įgyvendinti įvairius vaidmenis, tarnystės funkcijas, iš tikrųjų įtvirtinti Rojų Žemę, kaip mūsų fizines patirtis čia, gyventi/ dirbti, kaip komandai, kuriant visiškai naują suvienytą energetinę išteklių/ paramos/ dalijimosi sistemą, kuri remia didesnę visumą/ planetą/ žmoniją/ visus kiekvienu lygmeniu klestėti ir gyventi kaip VIENAM, kaip Šviesai, kaip Meilės Sąmonei.

Šios naujos realybės yra kuriamos/ statomos per aukščiausius sąmonės lygmenis – Vienio/ Meilės, Tyrumo, švelnumo, dosnumo, rūpinimosi. Kiekvienas gauna tai gyventi visiškai, kai visiškai palaiko tai savyje. Kad įvyktų tai, tie, kurie visiškai tai palaiko ir gyvena, tai yra Suaugusios Sielos, Galaktiniai Žvaigždžių Žmonės, turintys formą, susivienyja paremti/ vesti ir rodyti kelią, kaip viskas daroma Kosminiu lygmeniu. 

Svarbu: Ne visa žmonija pasirinks kilti šiuo laiku ir viskas gerai su tuo. Tai yra Laisvos Valios pasirinkimas.

Rekomendacijos požiūriui

 • Pradžia yra klausinėti gyvenimą ir savo tikslą. Skirti laiką susijungti viduje ir leisti tai energijai jus kreipti. Išlikti atviram aukščiausiam ir apkabinti kelią, kuriame esate.
 • Jautrumas ir emocionalumas gali didėti. Stebėkite viską, kas vyksta jūsų emociniame ir mentaliniame lygmenyse – emocijas, mintis, minčių formas, prisiminimus, patirtis, kas vėl ateina, susiję su giliomis emocijomis, dalykais, kurių norėtumėte vengti, senas istorijas, kritiką iš kitų, jūsų nepagydytas dalis, kurios vis dar skaudžios. Leiskite tam išeiti ir būti matomam, tyrinėkite šerdį bet kokių trigerių, atsiverkite grynai patirčiai, ašarų ar žodžių, kurie galiausiai suranda savo kelią iš jūsų, transformuokite viską taip, kaip jaučiatės vedami.
 • Leiskite dėkingumui jus lydėti, kai tai, ką jaučiate, nėra patogu. Apkabinkite save dėkingumo akimirkose, kai esate pasirengę paleisti, nes jūs esate. Pagerbkite viską, kas iškyla, nes iki išskleidžiate savo sparnus, turite paleisti visus sluoksnius, kurie sulaiko jus, uždarytus ir tankyje.
 • Kai prašote savo vedlių pagalbos, ne visada tai yra rožės. Po to jūs galite verkti dvylika valandų, bet tai paslinks jus į aukštesnį dažnį. Kai kažkas iš giliai sukyla, nesustinkite, leiskite energijai judėti, kalbėkite, išsakykite, išrašykite, išpieškite, tai yra energija, kuri nori būti paleista.
 • Kai einate per pokyčius, gilėkite mylinčios Širdies ir Aukštesnio Proto išminties rimtyje, kur atsiskleidžia stebinčios aukštesnės Būties perspektyva ir atskleis kelią pirmyn Tyros Meilės keliu.
 • Suraskite savo autentišką balsą dalintis savo kelione mylinčiai ir su atjauta. Jūsų balsas yra svarbus, jūs esate vedanti Šviesa daugybei ant šios šventos Žemės.
 • Paleiskite kaltinimą. Priimkite bet kokius iššūkius, kuriuos turite šiandien, kaip jūsų palaiminimą. Suvoktas iššūkis yra Šviesos iniciacija, kuri prašo jūsų gilėti Drąsioje Širdyje su gebėjimu atsiduoti, apkabinti ir visiškai transmutuoti visą jūsų emocijų spektrą.  
 • Žiūrėkite į visą Gyvenimą aplink jus Meistro Akimis. Per atjaučiančią širdį, galėsite suprasti, kaip jaučiasi kiti ir ką jūs turite paleisti bei leisti gracingai ir mylinčiai. Tai remia tolesnį atsiskyrimą nuo energetinio jausmo, susijusio su kiekviena unikalia patirtimi.
 • Susijunkite su kūnu ir energijos lauku gilėti Vienoje Širdyje ir iš tikrųjų klausytis Visatos žinučių. Žinokite, kad yra „Dieviškas Planas“ ir jūsų esate sprendimo išplėsti Šaltinio Šviesą šioje planetoje dalis.
 • Pastebėkite pokyčius savo gyvenime, kurie atsiliepia į jūsų unikalią vibraciją. Pastebėkite, kas jūsų gyvenime užsibaigia, atsiduokite, kai prisistato pasipriešinimas, judėkite lėtai ir švelniai, kai gimdote naujas realybes/ kūrinius. Kai paleidžiate pasipriešinimą, jūs pagilėjate pasitikėjime ir atsiduodate kaip Dieviškumo Liepsna, kuria esate.
 • Detoksikuokitės, paleiskite ir leiskite. Apsivalymas yra svarbi ląstelinės regeneracijos ir Kristalinės Sąmonės kūne dalis. Stebėkite jūsų mitybos poreikius ir žemesnio proto bei emocinio kūno apsivalymą. Gerkite švarų vandenį. Toliau paleiskite negatyvias mintis, klaidingus įsitikinimus ir teisimą savęs ir kitų, atpažindami, kad esate verti ir nuostabūs.
 • Leiskite savo laiką išmintingai ir būkite dėkingi už kiekvieną patirtį ir galimybę, kuri ateina jūsų keliu. Padarykite keletą sąmoningų gilių įkvėpimų ir iškvėpimų kasdien, susijungdami su savo kūnu, jausmais ir susijusiomis emocijomis. Svarbiausia, skirkite tikro laiko Sau, būti Gamtoje, pasikrauti, energizuotis ir Mylėkite Save.
 • Kai gilėjate į Naujosios Žemės Pavyzdžius ir Vienį, Bendruomenę, Ramybę, Gausą ir Bendrakūrimą, paspartinimai toliau vyks tarp dešiniojo ir kairiojo smegenų pusrutulių. Tampate ne tik labiau intuityvūs, bet ir didesnio intelekto. Nuostabus būdas plėsti savo intelektą yra užrašyti savo tikslus 2020-iems, jei dar nesate to padarę.
 • Suvokimas Savęs, matymas daugiau nei kiti, gali atrodyti, kaip palaiminimas ir kaip prakeiksmas, tačiau sugrįžimo atgal nėra. Jūsų dvasinė evoliucija juda pirmyn. Atneškite ramybę į savo protą ir širdį. Žinokite, kad esate labai mylimi, kad buvote atvesti į šį Žinojimo ir Išminties Kelią, kad galite matyti užmerktomis akimis ir atvira širdimi. Apkabinkite savo pabudimą.
 • Jei tampa sunku sutalpinti į „galvą“ visą informaciją ir atnaujintą suvokimą, atsigulkite, užsimerkite, ilsėkitės, miegokite; miego metu visas atnaujinimas, visi kodai, viskas, kas jums reikalinga, susidėlioja į vietas, jums nereikia rūpintis, kaip tai padaryti.

Paskutinius penkerius metus diena po dienos praleidau visiškai atsidavusi tarnystėje, dalindamasi su jumis, kad paremčiau mūsų kolektyvinį evoliucinį tranzitą visais būdais. Vien parašyti mėnesio energijos atnaujinimą užtrunka savaitę ar keletą dienų, rašant tik su trumpomis pertraukomis. Pasidalinu tik maža dalimi, nes nebūtų įmanoma visko užbaigti per dienas. Mūsų tarnysčių yra daug įvairiais lygmenimis ir jos nuolat keičiasi. Ateina laikas ir mes žinome/ esame vedami iš vidaus pajudėti į mūsų naujus vaidmenis čia. Tai neįvyksta anksčiau, nei įgyvendiname savo tikslus/ užduotis/ misijas tose vietose ir taip pat laukas/ visi kiti turi būti atitinkamai pasiruošę jų individualiose kelionėse.

Yra skirtingos fazės ir etapai. Su kiekvieno etapo užbaigimu, pereiname į aukštesnes misijas. Jūs žinosite, kai jūs atlikote jūsų vaidmenis vienose vietose ir esate laisvi tai paleisti ir atsiduoti iš naujo, kažkam naujam, ką jums Gyvenimas turi pasiūlyti. Klausykitės jūsų Kvietimo su kiekviena akimirka. Sulig 2020-ais padariau naują pasirinkimą savo pačios kelionėje paleisti skyrimą 24/7 tarnystei ir atnešti daugiau balanso, džiaugsmo ir žaismingumo į savo pačios asmeninį gyvenimą. Todėl ir mano prisidėjimo/ vedimo/ paramos būdai toliau keisis. Šiandien matome, kad be šių energijos atnaujinimų daugumai dar sunku eiti, jie išliks tiek, kiek būsiu vedama apie jų poreikį. Kaip ir viskas mūsų gyvenimuose, tai buvo mano pasirinkimas būti Meile taip pat ir šiuo būdu.

Kaip rašiau gale praėjusių metų, sulig jais užbaigėme didelę paruošiamąją fazę, 2020-ieji pradeda Naują Dešimtmetį. Nauji terminai naujiems darbams įgyvendinti. Su nekantrumu laukiu, kaip šis dešimtmetis atsiskleis mus visiems. Viena aišku, laikas visiems paleisti praeitį ir atnešti save į visišką susilygiavimą su Siela. Tai, ką žinojome apie save, kaip žmones, bus smarkiai pasikeitę. Niekas nebebus taip, kaip buvo. Laikas paleisti lūkesčius, kaip tai atrodys, pasitraukti patiems iš kelio ir leisti būti taip, kaip turi būti. Yra daugiau, bet šiam kartui užbaigsiu.

Myliu jus, Švieskite toliau jūsų Šviesą,
Viktorija

Atiduodu visą pagarbą ir gilų dėkingumą Lisa Transendence Brown iš Awakening to Remembering, be kurios dalijimosi ir pavyzdžio nebūčiau galėjusi pasidalinti su jumi tokiu mąstu. Jos žodžiais, prisiminkite, mes dalijamės Naująja Žeme.

 

Gruodžio mėnesio energijos atnaujinimas ir 2020-ųjų energijos

Palaiminimai Brangieji,

Kaip kiekvieną mėnesį ateinu su meile pasidalinti mūsų kosminėmis įžvalgomis ir žinutėmis, paremiant šį mūsų besitęsiantį kolektyvinį tranzitą į penktos dimensijos realybę bei kolektyvinės sąmonės pertvarkymą. Tai yra apžvalga energijų, kurios šiuo metu ateina iš Galaktikos centro į mūsų Saulės sistemą ir ant Gajos bei jos žmonėms, ir to, kas vyksta mūsų žemiškajame lygmenyje. Kaip visada, prašau, pasiimkite tik tai, kas jums rezonuoja, visa kita palikite. 

Dabartinės energijos

Planeta ruošiasi 2020-iems, naujai pradžiai. Portalas po portalo energija statosi ir veda į kažką naujo. Galite jausti, kad kažkas keičiasi ir ateina. Kolektyvinės sąmonės lauke yra poslinkis tarp laiko juostų, kurios įsitvirtins kristalinėje gardelėjė ir kurs energetinį parašą, pagal kurį pasireikš mūsų fizinė realybė ateinančiais metais. Mūsų pasirinkimai įtakoja mūsų 2020-ųjų laiko juostas, t.y. ką patirsime kolektyviai ir taip pat mūsų individualias laiko juostas. Yra potencialios realybės, visiems prieinamos naujos pradžios, unikalios kiekvienam iš mūsų, priklausomai nuo to, kur esate jūsų kelionėje. 

Tam tikra prasme, esame kritiniame mūsų kelionės taške, kai daug kas vyksta ir daug kas keičiasi. Viskas slenkasi labai greitai. Vieną akimirką žinome, kitą – gauname didesnį aiškumą. Dalykai neblogėja, kaip gali atrodyti, tai tik tiesa yra atskleidžiama. Su besitęsiančiu giliu valymu yra paspartinantis procesas. Pasaulis šiuo metu drebinamas, tarsi skrendant lėktuvu pakliūtumėte į oro audrą. Apsižvalgykite ir matysite, kad žmonės jaudinasi, yra susirūpinę, planetoje chaosas.

Mes esame priklausomi nuo Žemės, susiję su ja savo magnetiniais kūnais ir kai ji dreba, tai įtakoja mus, todėl geriau tvirtai įsižeminkite. Mūsų žemiškieji kūnai prisitaiko prie naujo dažnio, kuris yra žymiai aukštesnis, nei tai, kur buvome iki šiol. Dažnis ant Žemės dramatiškai kyla į tokį dažnį, kuris gali pakelti žmonių sąmonę ir išstumti kolektyvą į naują areną. Vienintelis atsakas šiais chaoso laikais yra pasirodyti su daugiau šviesos. Kai laikysitės šviesos, būsite švyturys tiems, kurie gali jaustis praradę orientaciją ar būti šoke. 

Laikai keičiasi ir mes keičiamės. Esame vedami į naują dešimtmetį, kuris bus didelių pokyčių. Pasaulis yra trapioje būsenoje ir mes esame kviečiami imtis veiksmo ir pabudimo, transformuojant jį į geresnę vietą visiems. Praėjusių mėnesių energija buvo intensyvi ir smarkiai pagreitino procesus, sukuriant gilų, ilgalaikį pokytį bei transformaciją. Dešimtmetį užbaigiame su meile. Ateinantiems dešimtmečiams viskas paruošta. Nauja Era – Ramybės ir Tiesos. Taip, kaip buvo, nebebus. Inovacija ir nauji dalykai ateis. 

Mes visi ruošiamės įsitvirtinti į savo Naują Savastį, kuri iškyla ir kuri yra laisva nuo senų realybių ir programavimo spąstų. Jūs esate aktyviai remiami ir vedami pašalinti energetinius susipainiojimus iš senų kartų partriachalinių modelių. Mūsų aukštesni aspektai mus ragina su tuo užbaigti, kad galėtume įžengti į savo aukštesnes versijas, tai, kas mes jau esame. Paleisti kažką, ką kadaise nors pažinojote ir laikėte tuo, kas jūs esate arba neatsiejama jūsų gyvenimo dalimi, gali gąsdinti, veikia prisirišimai. Kita vertus, jūsų intuicija ir psichinės įžvalgos stiprėja. 

Pasiruoškite ypatingiems metams priešakyje, žvelgdami į praeitį su meile. Praeitis turi būti pamatyta, suprasta ir paleista. Esame kviečiami apkabinti praeitį su dėkingumu viskam, ką patyrėme, kas mus atnešė čia, į buvimą nubudusiais šiame kūne, šiame gyvenime. Yra augimas ir suvokimas, kuriuos atnešė pastarasis dešimtmetis. Yra nauji aiškumo ir ryšio lygmenys bei gilesnis, nei kada nors anksčiau, stiprybės pojūtis. Matykite už paveikslų. Matykite dalykus, kurie jums pasitarnavo/ atliko savo funkciją/ ištesėjo pažadą, kad jūs patektumėte į jūsų kitą lygmenį, ir būkite jiems dėkingi už tai. Visi veidrodžiai ir sapnų būsenos buvo specialiai sužaisti, pašalinant būtinybę toliau kentėti to, kad ir kas tai jums buvo, negatyvią įtaką, klaidingą programuotą šviesą ir proto kontrolę.

Atpažinkite tai, ką jūs mylite ir tai, kas jums daugiau nebetinka. Jauskite energijas ir susitelkite į jūsų ramybės ir meilės vizijas. Įsivaizduokite jūsų ateities svajonę. Įsivaizduokite gyvenimą, kurį mylite. Atneškite šias savo svajones į Žemę. Kad pereitume uždelsimą, užbaigtume negatyvumus ir manifestuotume džiaugsmą, būtina vystyti tikėjimą ir kantrybę. Įsitikinimai turi būti paleisti. Jei norite pasislinkti šioje egzistencijoje ar trokštate dvasinės transformacijos, įsitikinimai nepadės. Skirtingose pasaulio dalyse žmonės turi skirtingus įsitikinimus. Tai yra primestas tikėjimas. Žinojimas yra daug giliau už įsitikinimą. Tik tai, ką jūs patyrėte, yra jūsų tiesa, tikrovė, visa kita – vaizduotė. Prisiminkite žinutę, kuri sako – viskas yra gerai, tai yra tobula jums.

Gruodis ir 2020-ųjų energijos

Gruodis neša gyvenimą keičiančias energijas, kurios mus veda į mūsų likimą. Energija yra užbaigimo. Visą gruodį man pačiai visur šmėžavo skaičiai 9 ir 999, kas patvirtina didelį užbaigimą (9 – paskutinis skaičius skaičių skalėje). Mes užbaigiame dekadą ir daugiau ciklų, nei tik praėjusį septynerių metų ciklą. Daug iš mūsų užbaigėme vieną evoliucijos lygmenį ir šis mėnuo yra mūsų užbaigimas. Mūsų sielos pajudėjo į naujas dimensijas, kai mūsų žmogiškos formos toliau tęsia darbus Žemėje. Jūsų asmeniniame gyvenime jūs užbaigiate kažkokius dalykus. Kaip jaučiatės? 

2019-ieji buvo augimo, intensyvių poslinkių ir autentiškos savasties suvokimo metai. Tai buvo intensyvus plėtimasis, leidžiantis vidun, vidinės išminties atrakinimas, intuicijos sustiprinimas ir dvasinių dovanų vystymas. 2020-ųjų energijos jau yra čia ir yra stiprios. Jei jaučiate šias energijas, galite jausti, kad tai yra labai šviesūs ir labai stiprūs metai. 2020-ieji pažymi didelį poslinkį kolektyvinėje žmogaus sąmonėje. Poslinkį į sąjungą ir naujas pilnatvės išraiškas. Kai pajudėsime į/ per ateinančius metus, daug sielų bus atneštos į aukštesnės sąmonės suvokimą. Ateinantis dešimtmetis yra masinio pabudimo, atneša didelius pokyčius ir griūtis. Daug žmonių/ organizacijų grius. 

Seno sugriovimas yra pirmas žingsnis sukurti naują pagrindą, derlingą dirvą, naujus būdus. Senos sistemos, kontrolės struktūros, autoriteto idėjos atgyveno ir griūva. Žmogiškas kolektyvas atgimsta. Laikas prisiminti visuotinę tiesą ir sueiti kartu suvereniems ir amžinai laisviems. 2020-ieji pažymi kvantinį šuolį į penktos dimensijos sąmonę, poslinkį į įgalintą aukštesnio sąmonės lygmens pasaulį. Tai yra kita vieta, Naujoje Žemėje, su Naujais Žmonėmis. Tai yra Naujos realybės įžeminimas, arba, realybės pakėlimas į aukštesnę – Meilės, Atsakomybės ir Džiaugsmo, kur žmogiška dvasia pripažįstama, dieviškas kūrybingumas gerbiamas, vidinis autoritetas vertinimas virš išorinės kontrolės dominavimo. 

Remiantis numerologija, 2020-ieji simbolizuoja tobulą viziją ir pabudimą, naują supratimą, galingą paleidimą, pažymi plėtimąsi ir radikalius poslinkius struktūrose. Skaičius 4 (2+2) primena, kad svajonės yra statomos nuo pamatų. Tai yra apie dalykų atnešimą į balansą. Balansas. Harmonija. Vaizduotė. Tiesa. Kūno, Proto ir Sielos ryšys. Vienio Sąmonė. Dieviškumas. Kūryba. Manifestacija. Meilė. Džiaugsmas. Pilnatvė. Dalijimąsis. Kooperavimąsis. Ramybė. Ramybė prasideda viduje. Visų pirma, tai turi nutikti mumyse. Patekti į tai yra sunkus procesas ir tai yra per Savęs priėmimą. 

Laikas kiekvienam pasivyti savo dvasinę savastį/ Sielą. Jūs esate begalinė būtybė su neribotais gebėjimais, potencialu ir begalinėmis galimybėmis. Dauguma atlikote pakankamai vidinio darbo, kad atskirtumėte, kas yra tyra ir kas – beprasmybė. Jei atlikote vidinį darbą ir išvalėte savo esatį, vartai, nuostabiai gražūs, jums yra atviri. Tie, kurie statė pamatą su integralumu, ateinančiais metais gaus derinčias laiko juostas. 2020-ųjų pradžia aktyvuos Lyderystę, Tiesą, Laisvę, Pasitikėjimą, Vidinę Saulę, Šviesą. Tai yra ne patriarchalinė – iš viršaus į apačią, bet naujo tipo lyderystė – širdies ir proto ryšiu paremtas subalansuotas supratimas. 20 simbolizuoja artimas partnerystes ir draugystes, todėl tikėkitės gilių sielos ryšių, bendravimo ir dalijimosi su tais, kurie jums yra artimi.

Metų pradžia kvies rizikuoti ir pajudėti į priekį, motyvuos jus siekti savo tikslų. Nenorite būti nekantrūs ir veikti impulsyviai. Kita vertus, su šia kelione esame kviečiami daryti sprendimus ir veikti greitai, bet konstruktyviai. Tai bus ypač susiję su karjera ir profesiniu gyvenimu – kaip jūs renkatės išreikšti jūsų dievišką misiją. Naujas Amžius yra apie gyvenimo tikslo ir prasmės supratimą. Kai kurie žaidė buvimą mažais dėl savivertės trūkumo iškraipymo, kai kurie – buvimą didesniais dėl ego iškraipymo. Nulio Taškas, Tikroji prigimtis, yra tai, kas iškyla. 

Portalai ir Aukštesnės Savasties integracija

Saulėgrįža, 1:1 ir 1:11 – ateinančios galingos dienos. Kiekviena šių dienų statosi ant kitos ir mums suteikia pasirinkimo tašką, galimybes pagydyti savo atskirtį ir dualybę. Šie įvykiai (portalai, saulėgrįžos, lygiadieniai, užtemimai) iš tikrųjų yra atviri langai. Vartai į laisvę ir įkūnytą suverenumą yra plačiai atverti. Saulėgrįža yra vienas svarbiausių portalų mūsų kolektyvo energetiniam pakilimui, kuris, kai į jį įžengta, leis atsiskleisti kitam energetinės patirties lygmeniui kiekvienam individui, nepriklausomai nuo jų stadijų. Kiekvienas įeis per šį portalą, kaip per kiekvieną kitą galaktinį praėjimą, jų tobulu laiku, kai žmogiškas dažnis atitiks to portalo dažnį. 

Saulėgrįžos laiko juostos dažninis poslinkis įvyksta tada, kai kritinis kiekis Šaltinio energijos atveria naują kelią per planetos tankio skydą ir vibracinis lygis pakyla kolektyvinėje sąmonėje bei DNR. Tai yra proveržio taškas metuose, kai kolektyvinis laukas įtvirtina aukštesnes Šaltinio energijas, kad įkūnytų kitą sąmonės lygmenį, susijungdami su Meile, Šviesa, Vieniu. Visi einame šią pakilimo kelionę kartu – žmogus, augalas, gyvūnas ar kita sąmonės forma, visi esame šventos būtybės. Pakilimo tikslas yra atkurti Tyros Šaltinio Meilės balansą kiekviename asmenyje, kad mes visi galėtume patirti Amžinos/ Dieviškos Meilės Sąmonę. Ši meilė viską gydo ir grąžina į natūralią Vienio būseną bei harmoningą saviraišką. 

Esame palaiminti, kad tiek daug Multidimensinės sąmonės išraiškų dabar tampa įkūnytos. Skaidrūs ir atviri kalbėti savo tiesą, kuri buvo sulaikoma. Daugiau jokio savęs sulaikymo. Mes esame čia, kad nušviestume kelią ir naujos civilizacijos kryptį – Meilę, Džiaugsmą, Ramybę, Gausą, Harmoniją, Rojų ant Žemės Dabar. Yra natūrali sinergija, kurią suteikia šios astrologinės datos. Kaip praėjęs portalas 2019 12 12, 2019 12 21 yra 3:3:3. 3 ir 9 yra svarbūs Dieviško Moteriškumo ir Gausos skaičiai. Galime tikėtis, kad tai, kas nėra tai, kas yra Meilė, Džiaugsmas, Gausa, bus paleista. 

Bangos, kurios sklinda, ateina iš Didžiosiosios Centrinės Saulės ir atneša naujus sąmonės modelius į mūsų energetinius kūnus. Saulėgrįža yra langas Dieviškumui įžengti į jus, į jūsų kietą, žemišką indą, žmogišką protą, viską. Šis langas yra kvantinio šuolio. Daug iki tol pakilusių būtybių įžengs į aukštesnę energiją savo Šviesos Kūnų struktūroje ir Aukštesnio Proto įkūnijimą. Mes atnešame į formą savo Tyrą Būtį. Įkūnijame savo Aukštesniuosius Aš. Tai yra palaipsninis integracijos procesas per aukščiausios Šaltinio energijos įliejimus, valant viso kūno pavyzdį ir demonstruojant besąlyginę meilę bei atleidimą, kas mus įgalina pakelti savo energijos vibracinį dažnį. 

Nusileidimas vyksta, kai į savo žemiškus kūnus – mentalinį, emocinį ir fizinį, integruojame daugiau savo Aukštesniojo Aš supratimo. Aukštesnės Savasties įtvirtinimas pakelia vibracinį dažnį. AŠ ESU Monadas yra kaip šviesa ir ugnis viduje. AŠ ESU Būtis liepsnoja širdyje ir kūne kaip aukso dalelės su kodais. Kuo daugiau aukštų dažnių jūs įtvirtinate į savo formas/ fizinį indą, tuo labiau jaučiate energijas, turite didesnį aiškumo, tikslo pojūtį ir darote stipresnius šuolius asmeniniame gyvenime ir į pasaulį. Dėl to pasaulis aplink jus pradės jaustis ir atrodyti kitaip. Patirtis gali svyruoti nuo visiškos palaimos iki visiškos disorientacijos, kai bandote suprasti Tyro Šaltinio energijos tėkmę, tekančią per jus.

Saulėgrįža kviečia vidun, kad jūs gautumėte optimalią naudą, kuri yra jums prieinama pagal jūsų pasirengimą ir gebėjimą priimti, priklausomai nuo to, kuriame jūsų kelionės taške jūs esate, nuo laipsnio vidinio apsivalymo bei atnaujinimų, kuriuos turėjote. Dienos skirtos kodų integracijai, parsiuntimams. Skirkite laiko būti rimtyje, tyloje, ryšyje ir klausymęsi. Pagerbkite savo kūno procesus, bet ką, kas jums vyksta. Leiskite viskam vykti, leiskite Šviesai atlikti gerą darbą. Saulėgrįžos energijos bus juntamos/ integruojamos tris dienas po faktinės datos. Skirkite laiko integruoti savyje energijas, subalansuodami savo kosmines ir žmogiškas savastis.

Kai įkūnyjame aukštesnę savo Sielos išraišką, baimės ir šešėliai iškyla, kad galėtume įsižeminti į savo pačių energiją, kaip Suverenios Šviesos Būtybės, bei įžengti į aukštesnio dažnio bangos juostą. Atsiskiriame nuo senų laiko juostų ir realybių per savo šaknies ir sakralinę čakras, sumažindami baimės programas ir šešėlinius aspektus, dažnai liečiančius gimdą ir virškinimo sistemą. Mentalinis kūnas paleidžia išlikimo modelius. Emocinis kūnas paleidžia išorinius prisirišimus ir sąlygotus santykius, kad pradėtų gyventi daugiau dabarties akimirkoje. 

2020-aisiais bus iššūkių, kurie yra skausmingi žmogaus suvokimui, tačiau visi turės leisti procesui, kad taptų tuo, kas jie jau yra, ir atiduotų savo dovanas pasauliui. Pakilimo procesas yra sukurtas būti lėtas. Tai yra apie įkūnijimą to, kas jūs jau esate, tačiau yra dalykų, kurie turi būti pamatyti, suvokti ir kuriems turi būti leista išsisklaidyti. Vieniems tai gali įvykti greičiau, kitiems gali užtrukti. Tai nėra kažkas ko turite siekti ir nieko nėra reikalaujama, tik leisti tam vykti. Kelionė bus daugiau arba mažiau banguota, priklausomai nuo to, ar mėginsite laikytis ir laikysitės jūsų matricoje egzistuojančių įsitikinimų ar elgesio modelių. 

Valymas, polių balansavimas ir iššūkiai santykiuose

Kai Gaja atsiskiria iš seno tankio skydo, kad užbaigtų jos Pakilimą, ir juda į kitą evoliucinę aukštesnio dažnio bangos juostą, vyksta laiko juostų poslinkis. Elektromagnetinis laukas yra atnaujinamas. Tai skatina didelį, gilų energetinį ir ląstelinį valymą emociniame, energetiniuose kūnuose ir ląstelinėje atmintyje, iš apatinių čakrų, ten, kur buvo palaikomos traumos ir gilios žaizdos. Traumos sumažino gebėjimą prieiti prie mūsų suverenumo ir ribojo gebėjimą įžengti į tarnystę, panaudojant mūsų dovanas. Per praėjusius metus senos iškreiptos laiko juostos ir kolektyvinės žaizdos buvo išsklaidytos. Galaktiniai energetiniai atnaujinimai paslinko toksiškus įspaudus ir energetinius barjerus. Turėjome galimybę paleisti kartų iškraipymus ir programas.

Visos šios bangos ypač intensyviai liečia tuos, kurie yra vyriškame inde. Vyriškos linijos sąmonė ir DNR išvalomi. Vedantis principas šiame tranzite yra Dieviška Motina Galaktikos centre. Per daugybę moteriškų įsikūnijimų per daug laiko juostų, kurios dabar yra suirusios, buvo įmanomas Dieviško Vyriškumo perprogramavimas. Kai per pastaruosius keletą metų regėjome didelį poslinkį moteriškuose įsikūnijimuose, šiandien galime matyti, kaip ne tik užspaustas moteriškumas, bet ir sužeistos vyriškumo širdys, įskaitant sielas, kurios pasirinko tai patirti, yra išlaisvinami. Gydančios meilės transmisijos vyriškumui visame pasaulyje parėmė tai, kad jie pakyla kaip feniksai iš pelenų ir vėl spindi jų šviesą. Daug jūsų atlikote daug gilaus valymo, kas galiausiai atnešė supratimą, kad kažkas labai seno ir giliai viduje numirė ir sukūrė vakuumo erdvę iškilti naujam. 

Vyksta ir 2020-aisiais tęsis balansavimas tarp polių, paleidžiant prisiminimus iškreiptų pavyzdžių. Paleidimas senų įsitikinimų sistemų, projekcijų, refleksijų, programavimo, modelių, perdavimų santykiuose (pvz. kitų asmenų kontroliavimas, kad jie atitiktų jūsų pageidaujamą realybę, baudimas, jei kiti nepateisina jūsų lūkesčių, kitų kaltinimas dėl to, kaip jūs jaučiatės, pagarbos kitiems nebuvimas, nepriėmimas, kur kiti yra jų kelyje ir pan.), leidžia mums integruoti gilesnę Sielos išraišką ir visiškai įkūnyti mūsų Dieviškojo Pavyzdžio pilnatvę, įtvirtinti savyje besąlyginę meilę ir palaikyti šią vibraciją, kai mes kuriame realybę, kuri atspindi mūsų aukščiausią, su Gaja sulygiuotą laiko juostą. 

Kad atneštume naują laiko juostą, kuri palaiko magiją, daugiau gausos, daugiau įžengimo į mūsų kūrybines savastis,  turime praktikuoti radikalų atleidimą. Kad ir kur dar nesate atleidę/ laikote neatleidimą, ten laikotės tankio bei atskirties viduje ir jūsų pačių kūryboje, kurią šviesai sunku persmelkti. Atleidimas yra kelias į laisvę. Tai yra būdas įkūnyti savo Visumą. Tai nereiškia, kad kito asmens ar institucijos elgesys yra pateisinamas ir moralus, arba, kad jie gali išvengti atsakomybės už jų veiksmų padarinius. Tai nereiškia, kad mes turime tapti draugais su jais, pažeisdami savo sveikas ribas. Nieko panašaus. Atleidimas yra padaromas tavo tavyje tau ir dėl tavęs. 

Mūsų yra prašoma visiškai užbaigti šį poslinkį ir kolektyviai bei asmeniškai paleisti skaumą ir apkabinti magiją viduje. Tai yra savęs išlaisvinimas. Tai yra tankio, atskirties ir traumos, skausmo ištrynimas iš jūsų kūno. Visa tai išeina ir nebeturi jums galios tada, kai jūs padarote šį vienintelį pasirinkimą – iš tikrųjų atleisti. Atleidimas turi pereiti visus lygmenis – fizinį, mentalinį, emocinį ir galiausiai pakeisti mūsų DNR. Atleiskite sau ir kitiems už visą tą pragarą, kurį patyrėme kolektyviai. Išvalykite iš savęs konfiktų prisiminimus ir bet kokį sielvartą. Paleiskite teisimo ir nusivylimo svorį. Nebėra laiko žaisti konfliktų žaidimus. Susigrąžinkite jūsų galią. Jūsų sąmonė yra daug galingesnė, nei manote. 

Nežiūrėkite atgal. Palaikykite neutralų atsiskyrimą. Įsivaizduokite naujas realybes, įtvirtintas subalansuotose harmonijose. Matykite kitus, kaip vaikus, kurie daro geriausią, ką gali jų dabartinėse sąlygose arba sąmonėje. Tai suteikia atjautos bei vienas kito supratimo ir paskatins poslinkį iš tankios baimės bei teisimo vibracijos, pastovios kontrolės, sulaikant meilę per kaltinimą, kaltę ar gėdą, į meilę ir priėmimą vienas kito ir savęs. Tai įkvepia daug žmonių augti, vystytis ir kilti. 

Paskutinė energetinė tema santykių srityje buvo atsiskyrimas nuo nugalinančių santykių, projekcijų, visuomenės sistemų ir vidinės savasties sabotažo. Atsijungimas nuo senų bei dabartinių laiko juostų yra raktas, kad galėtumėte išeiti į kitą ciklą, laisvi nuo distrakcijų, apribojimų ir veikti iš aukštesnės sąmonės, vedamos širdies. Kai paleidžiame sielos ryšius, kurie nesimaterializavo ir tarnavo mus atitraukti arba atvesti į dievišką sąjungą viduje, susigrąžiname bet kokią energiją, kuri buvo naudojama tiems ryšiams palaikyti, kaip gija. Daugiau nebepalaikome.

Kristalinio Šviesos kūno bei DNR aktyvacijos ir esminė savipriežiūra

Mes esame iš Žvaigdžių ir mes esame čia įkūnyti savo Galaktinius Šviesos kūnus. Tai yra raktas į dvasinę laisvę, kuri įgalina mus kilti į aukštesnes sąmonės būsenas. Šiame laike susigrąžiname savo Galaktinį palikimą, susilygiuojame su savo Galaktinėmis Savastimis. Matome tai, galime jausti tai apčiuopiamai. Kai tęsiame savo pakilimo kelionėje ir apkabiname savo esybę, mūsų žmogiško kūno ląstelės pradeda kristalizuotis, kad gautų penktos ir aukštesnės dimensijos dažnių transmisijas, kai yra aktyvuojamas visuotinis auros laukas. 

Žmogiškas kūnas yra sujungtas su kristaline multidimensine matrica, per kurią keliauja aukštesnių dimensijų dažnių bangos. Kai Aukštesnė Šviesa įlieja energiją iš Aukštesniojo Aš į jūsų energijos kūnus ir ši energija juda per jūsų indą, tai nėra visada lengva ir malonu, tačiau mes su tuo sutikome. Kai į savo fizinį kūną integruojate šviesos kūno aktyvacijas bei šviesos kodus, kurie paspartina kristalinio kūno integracijos procesą, galimi simptomai, kurie skiriasi priklausomai nuo stadijos: karščio pojūtis, šalto skysčio, tekančio per centrinę nervų sistemą, pojūtis, virpesiai ar elektriškumas kūne, srauto pojūtis galvoje, intensyvios pulsacijos širdies čakroje, jutimas, kaip sukasi jūsų Merkaba, svaigulys, galite jausti skausmus, diskomfortą, galite jaustis sujaudinti, skambėjimas ausyse, miglotas matymas, spaudimas galvoje, emocijų iškėlimas, sustiprėję pojūčiai, prarasta tapatybė, nežinojimas, ką tu iš tikrųjų jauti arba kur eini, troškimas būti vienumoje.

Simptomai gali tęstis per ateinančius mėnesius. Kūno simptomai, kurie yra mažiausiai patogūs, mažės, prasidėjus jūsų kūno ląstelių kristalizacijai. Kristalinis kūnas yra tvarkingas, sutelktas bei nukreiptas (praktikuoti daug užduočių vienu metu (angl. „Multi-tasking“) nebeina), greitai veikiantis ir gali gauti bei naviguoti per aukštesnius elektromagnetinius dažnius už fiziškumo ribų. Mes atsinaujiname. Būkite švelnūs ir mylintys sau ir kitiems. Pagerbkite ir praleiskite šį laiką, nuolat keldami savo vibracijas, kad jūs ir Mylima Motina Žemė/ Gaja galėtumėte būti viename dažnyje.

Žemė, ant kurios vaikštome, yra gyva ir jaučianti. Eikite į Gamtą, pasėdėkite tyliai ant žemės ir pajusite gražią mylinčią dvasią, kuri su jumis susijungia. Vanduo yra gyvas ir turi sąmonę, dvasią. Gyvūnai ir augalai taip pat. Pažįsta žmogišką širdį, numano mūsų mintis bei intencijas ir bendrauja su mumis atitinkamai. Tiems, kurie tai tikrai supranta, tai gali būti galinga patirtis. Gardelių darbuotojai ir šviesos darbuotojai yra kviečiami planetos sakralių vietų dirbti su kristalinėms gardelėmis, gydyti vandens elementą, atkuriant Žemę į tyrą būseną. 

Ilsėkitės. Esate užsiėmę, remdami kolektyvą ir šiuo metu galite jaustis išsekę. Leiskite sau ilsėtis, kai reikia. Atsipalaiduokite, ilsėkitės ir tiesiog būkite. Giliai įsižeminkite, integruokite ir leiskite poslinkiams per jus tekėti. Tapkite stebėtojais jūsų atnaujinimų. Rūpinkitės savo fiziniu indu. Savipriežiūra yra svarbi. Savipriežiūra, preciziška mityba, sportas, tyrumas, integralumas ir stiprios šaknys. Miegokite pakankamai. Popiečio pogulis, kurį turi kai kurios kultūros, padeda išlikti balanse, ne tik eiti/ daryti. Tai nėra laiko gaišimas ir turi būti vėl pripažinta, kad mes gyventume natūraliu ritmu. Medituokite su intencija. Gerkite pakankamai vandens ir maitinkitės švariu, tikru maistu su daug gyvenimo jėgos energijos. 

Mityba yra svarbi tiems, kurie yra jų pakilimo kelionėje, tačiau procese patirtis yra individuali kiekvienam. Mes nepadarėme to be mitybos priežiūros. Būkite sąmoningi. Atsirinkite per stebėjimą, palyginimą, analizę, ką valgant jūsų kūnas jaučiasi geriausiai, jūsų protas yra švariausias, jūs palaikote aukštas vibracijas ir esate produktyviausi. Maistas įtakoja visa tai. Prašau raskite straipsnį su bendriausiomis gairėmis dėl mitybos pakilimui šiame straipsnyje.

Mes vis dar valome seną, todėl mityba gali būti sumišusi su senais įpročiais, tačiau nuolat stebėkite ir įveskite pokyčius jūsų mityboje, kai kylate vibraciškai. Stebėkite ir matykite, kaip tai kinta. Jokios dietos ar drastiškos detoksikacijos pakilimo procese nėra naudingos niekam. Mes tiesiog atpažįstame signalus ir atitinkamai pasirenkame galimybes, kurios yra geriausiai prieinamos tuo metu. Pasitikėkite, kad tai, ko jums reikia, yra duodama jums pagal traukos ir manifestacijos dėsnį. 

Pokyčiai yra stiprūs ir mums reikia geros bendruomenės. Susitikite, dainuokite, šokite. Su žmonėmis elkitės ramiai, laikykitės neutralumo. Taip pat galite norėti būti tyloje. Susivienykite su savimi. Kuo giliau susijungiate su savo dvasia, tuo giliau jaučiate visuotinę dvasią visoje aplinkoje. Pasirinkite jūsų aukščiausią trajektoriją ir nesižvalgykite. Neprisisiriškite prie senų struktūrų, kai jos išsisklaido. Laikykitės Besąlyginės Meilės Širdyje, susitelkę į Meilę, Ramybę, Harmoniją. Klausykitės, pasitikėkite tuo, ką girdite, atverkite savo širdį ir jūs pajudėsite per šį poslinkį su Dieviškos stiprybės, Dieviškos išminties ir Dieviškos meilės apsiaustu. Tiems, kam skirta prisijungti prie jūsų, prisijungs. Jei Dieviškas partneris yra inkarnavęsis su jumis, tai jo Aukštesnysis Aš nori, kad jūs viską paleistumėte ir eitumėte su jūsų aukščiausia tiesa, kad suprastumėte Vienio prasmę. 

Šį poslinkį į aukštesnes laiko juostas labiau, nei kiti jaus tie, kurie yra pirmosios ir antrosios bangos. Jūs nepažįstate stovėjimo ir sprendimai yra priimami greitai, todėl galimas skubotumo pojūtis – noras paskubinti dalykus. Aplinkinių sprendimo nesiėmimas, delsimas imtis veiksmo gali trigerinti. Didelis mokymasis yra kantrybė ir mėgavimasis procesu, pačia kelione, kad ir kaip jaudintų pasiekti galutinę stotelę. Svarbu suprasti, kad kiti yra jų kelionėse, gerbti jų tempą, primti tai, kur jie yra dabar. Mes visi esame žmonės ir visi per tai pereiname. Ne visi esame vienoje patirtyje, kiekvienas skirtingose. Turime turėti atjautos sau ir kitiems, priimti visus dalykus neutraliu būdu. Savo pačių individualiose kelionėse mes nieko ir niekieno nelaukiame. Einame su tais, kurie eina su mumis, kai mes kylame. Tie, kurie dar nėra pasirengę pasivyti, paleisti jų senus modelius, paliekami ten, kur jie yra. 

Mūsų rūpestis rodyti kelią, traukti kitus nėra mūsų rūpestis. Mes neatėjome nieko išgelbėti. Kai kurie tarp jūsų turėjote nužeminti savo vibraciją iki žemesnių dimensijų dažnio, kad kiti galėtų jus girdėti, matyti, kad galėtumėte paremti kitus pabusti. Tai yra mūsų pamoka. Tai daugiau nebereikalinga, nes laikas yra kiekvieno pasirinktas. Kai ateina jų laikas, jie yra pasirengę, jie prisimena tiesą ir pakyla sutikti jus tame dažnyje, kurį jūs nešate. Taip buvo visada. Darbas yra tik viduje. Jūs turite viską, kas reikalinga pajudėti pirmyn. Nebereikia apsimesti tuo, kas nesate, galite būti savimi, galite kalbėti savo tiesą, neturite aiškinti savęs kitiems ir įtikinėti jų jūsų tiesa. Savitransformacija yra šviesa, palieka tik tyrą meilę ir begalinį džiaugsmą. 

Asmeninis tikslo įgalinimas

Mes visi esame Poslinkis. Pokyčiai gali įvykti, jei mes keičiamės. Kiek ilgai tai tęsis, priklauso nuo mūsų. Pakilimas yra visos esybės pakilimas į naują. Kiek daug yra tam pasirengusių? Tie, kurie stato Naująją Žemę yra išlikusieji iš senųjų civilizacijų. Susiję prisiminimai, nupuolę modeliai yra išvalomi ir atkuriami į originalaus dizaino pavyzdžius. Paskirtieji yra pasirengę užimti savo vaidmenis. Mes visi turime rolę sužaisti. Jūs esate to dalis, todėl esate čia. 

Galite galvoti, kodėl atėjote į tokią keistą vietą. Tridimensinė Žemė nėra jūsų natūralūs namai. Mažai tokių būtybių, kurioms patinka žemesnio dažnio vibracija. Tačiau jūs atvykote į šią planetą, kad, visų pirma, paremtumėte save pagydyti visa, ką čia jau patyrėte ir kentėjote, bei paremti įtvirtinti į Žemę tokią Šviesą, kokios ji ir jos žmonės dar neregėjo. Visa kelionė iki šiol nebuvo šiaip sau. Jūs atėjote iš toli. Tai buvo pastovus judėjimas pirmyn, kuris parėmė daug žmonių, gyvūnų, augalų, visą planetą. 

Tai yra didelis darbas su meile užauginti vaiką, remti draugus ar šeimą, rūpintis gyvūnais jūsų kelyje tokiais būdais, kurie įgalina ir drąsina. Tačiau tai yra tik mikroskopinė dalis to grožio, kurį jūs kuriate visuotinėje skalėje. Galiausiai, jūs atėjote, kad dalintumėtės Meile ir mėgautumėtės Džiaugsmu ir žymiai didesniu gėriu, kuris iš to ateina, kai jūs tai darote. Jūs esate antibiotikas bakterijai, kuri vertė visus gyventi baimėje. Jūs darote poslinkį laiko juostose, naudodami šiuos kodus, besąlyginės meilės galią, ir darydami poslinkį jūsų perspektyvoje iš asmeninės į aukštesnę. Galite jaustis kaip juodos avys, kai išeinate iš „normaliųjų“ būrio, tačiau suvokite, kad tokie buvo visi, kurie keitė šį pasaulį. 

Yra daug sielų, kurios jaučiasi kviečiamos įžengti į bei pagerbti jų gyvenimo tikslą. Yra daugiau jūsų, kurie suprantate būtinybę kasdienės refleksijos ir kaip įgyvendinti savo misiją – tikslą. Jūs norite būti tarnystėje. 2020-aisiais daugiau jūsų gyvensite su tikslu ir taps lengviau. Jūs dėjote pamatą, atsiras reikiami žmonės ir viskas sueis į projektus. Tie, kas tame nesate, pereisite per emocijas, kad į tai ateitumėte. Turi įvykti taptybės poslinkis, kad pajudėtumėte į naują etapą. 

Jūs galite siekti laimės arba norėti patekti į penktos dimensijos realybę, tačiau laikotės baimės paleisti sulaikantį protą ir sveriate dalykus. Penktoje dimensijoje taip neveikia. Naujoji Žemė ant to nesilaiko. Tai yra senos tridimensinės matricos struktūros. Jūsų Siela nematuoja nieko, ji jaučia ir atsiliepia į tai, ką jaučia, nesulaiko, neperka proto pasiūlymų, tiki jos realybės suvokimu, pasitiki savo tiesa ir laikosi to. Jūsų Siela gerbia Sielų Susitarimus virš bet kokių asmeninių dienotvarkių. Ji yra mylinti ir nešykšti dalintis Meile. Ji žino, kad niekas jai nepriklauso, pažįsta Vienį ir gyvena tai. Įsitikinkite, kad nežaidžiate su savimi proto žaidimų. 

Kad išliktumėte motyvuoti, jūs turite turėti tikslą, tačiau, kai galvojate apie tai, ką vadiname Sielos tikslu, galvojate apie super didelį/ sudėtingą dalyką ir esate atitrūkę nuo tikslo, kuris yra jums po ranka. Tikslas ateina tada, kai mes stebime, kas yra geriausia, ką mes galime padaryti/ kur mes galime būti reikalingi dabar, kiekvieną akimirką. Ir prisiminkite, tai turi būti apie džiaugsmą. Jūs pasirinkote ateiti į Gają tyrinėti ir gyventi šį Įvykį, kuris pakels kolektyvinę sąmonę. Tai yra gražus įsipareigojimas. Ar tai nepakankama? Jūs jau esate tai. Įženkite į savo galią dabar. Jūsų dieviška kūryba yra jums įtvirtinama, kai jūs visiškai, aktyviai įžengiate į jūsų sielos tikslą.

Tai nėra tiesiogiai susiję su veiksmu, kaip galite manyti, tai yra apie sąmoningą buvimą rimtyje, buvime, dabartyje ir autentišką kvėpavimą, imantis veiksmo, kuris atneša meilę ir džiaugsmą į jūsų gyvenimo patirtį. Tiesiog padarykite sekantį žingsnį į priekį už į save nukreiptų/ apie save galvojančių modelių ir tarnaukite savo Sielai, tarnaukite kitiems, ir jūs būsite apdovanoti daug daugiau, nei jūsų ego savastis galėjo įsivaizduoti pirmoje vietoje. Dabar yra laikas paleisti žemesnės sąmonės liekanas ir atskirties sąmonės konstruktus. Tai yra Misijos laikas. Mes tam treniravomės tūkstantmečius. Galimybės neįtikėtinam įkūnijimui yra čia, parama ir bendrai kuriantys dieviški sulygiavimai yra čia. Patraukite bet kokius žmogiškumo planus ir scenarijus, kurie to neatspindi. 

Kad įgalintumėte save, siekite patarimo ne iš kitų, kurie žino iš jų pačių pabudimo perspektyvos, siekite viduje jūsų paties vedimo. Viskas, kas jums reikalinga, yra jumyse, laukia būti jūsų pamatytu, išgirstu, pajaustu, pamaitintu. Būkite nuoširdūs su savimi ir pasitikėkite tuo, ką gaunate, girdite, patiriate, jaučiate. Kai praktikuojate emocijų, mentalinių minčių ir tiesiog savęs stebėjimą, gausite jūsų didžiausią išmintį, sukurtą jums jūsų Aukštesniojo Aš. Tai yra jūsų tiesa, nesvarbu, kaip keistai gali atrodyti iš loginio proto perspektyvos. Poilsis ir meditacija yra būtini sustiprinti intuicijai. Taip sustiprinamas sinchroniškumas, supratimas dalykų tarpusavio ryšio, dieviškos atspindžio ir tyros širdies visoje kūrinijoje matymas, atleidimas sau ir kitiems, ryšys su šviesos būtybėmis, karūnos čakros aktyvumas. 

Nėra lengva surasti savo kelią vienam. Buvimas bendruomenės dalimi padeda. Mes klestime per ryšius ir dažnai esame įkepiami tų, kurie vibruoja ta pačia vibracija, kai mes. Sapnų būsena yra erdvė/ laikas, kur jūs gaunate daugiau atnaujinimų, savasties prisiminimų ir integracijos. Kai darysite sprendimus, dalykai gali įvykti ne taip, kaip planavote. Vietoj to, kad kautis, kas atima daug jėgų, pasitikėkite savo visata, pasitikėkite, kad jūsų visata veikia užkulsiuose jūsų didesnei gerovei. Atsiminkite, įvyks tai, kas turi vykti jūsų didesniam sielos augimui. Jūs esate vedami į tai, kam jūs esate pasirašę/ su kuo sutikote [patirti], tai tėra laiko klausimas. Ego aspektas/ protas tik ieško pasiteisinimų/ priežasčių, kodėl to nedaryti dabar (net jei esate tam pasirengę ir visos jūsų dabartinės aplinkybės tai įrodo/ patvirtina) arba kodėl daryti tai dabar (net jei visos aplinkybės rodo, kad tai nėra sulygiuota/ yra forsuojama, daroma jėga ir pan.). Pasitikėjimas dalykų Dieviška tėkme bus dar vienas svarbus dalykas, kurio mokys 2020-ieji.

Pabandykite įsivaizduoti, kaip savo kelią atgal į šviesą surado tie žvaigdžių pasėtieji, kai šios informacijos nebuvo ir kai nebuvo interneto. Jie turėjo tik jų intuityias širdis, kuriomis sekti ir pasitikėti. Nebuvo nieko, su kuo susijungti ir kas juos paremtų, išskyrus, žinojimą viduje, knygas, sapnus ir sinchronistinį vedimą. Jie gyveno strateginėse Tikėjimo ir Tikslo vietose tol, kol jie galėjo parodyti ir šviesti savo šviesą pasauliui. Laikas klausytis savo vidinio vedimo ir savo kūno. Laikas introspekcijai, atsinaujinimui, dėkingumui ir ramybei. Stebėkite viską, atpažinkite, kas yra prasminga, svarbu, ir kas ne, prioritetizuokite. Kai būsite pasirengę būti, suvokti ir priimti viską, kas jūs dabar esate, atrasite jūsų kitą žingsnį. 

Gyventi klestintį džiaugsmo, ramybės, tikslo gyvenimą reikalinga praktika. Tai nepasidaro per naktį. Taip nenutinka. Kasdienė praktika padaro meistrą ekspertu. Dažnai norime patekti kažkur, kur nesame. Galite jausti tai, kaip jūsų dabartinę realybę, tačiau tai dar nėra čia. Kai norite stumti, kad patektumėte „ten“, pažiūrėkite, ar išreiškėte dėkingumą už viską, kas jau įvyko/ ką jau turite/ ką jau manifestavote/ ką jau gavote/ ką jau transformavote/ ką jau pritraukėte. Dabar yra tinkamas metas išdėstyti savo dėkingumo sąrašą. Vertinkite viską, ką gavote šiais metais. Padėkokite sau už savo geras intencijas, pastangas, švelnumą sau ir kitiems bei savo įsipareigojimą Šviesai. 

Padėkite visus nesaugumus, abejones ir baimes dėl ateities. Palikite mintis, kad esate nepakankamai […]. Nesusitelkite į tai, ko dar nepadarėte. Tiesiog susijunkite su savo Širdies centru, paleiskite visas kaukes ir didžiuokitės tuo, kas jūs esate – nuostabi dieviška ir magiška būtybė. Įkvėpkite į savo Širdies centrą Meilės energiją, toli už žmogiškų minčių, paskleiskite ją po visą savo kūną, visam kolektyvui ir Gajai. Kaskart, kai atskleidžiate, kad esate daugiau, nei tik atspindys veidrodyje, kai suvokiate, kur vengėte savo žaizdų, iškyla jūsų nauja versija, nauja kolektyvinė versija. Dieviškumas prasiveržia pro tūkstančius sluoksnių, kai nusilupa 3D sąmonė. 

Palaikykite perrašymą

Emociniai dalykai šį mėnesį/ šiuo laiku yra galingi. Mums sakoma, kad Šviesos yra tiek daug, kad ji liejasi kaip fontanas. Kai Šviesa įeina į jūsų fizinį kūną, jūs jos nematote taip, kaip Saulės šviesos. Kai Šviesa įeina į kūną, yra dažnis ir sukasi aplink, yra išjudinami tankiai ir be priežasties jums gali išeiti į paviršių dalykai, kad jūs vėl tai pamatytumėte. Kuo greičiau sukasi, tuo aukštesnis dažnis, mažesnis tankis. Kuo lėčiau sukasi, tuo dažnis žemesnis, daugiau formos, daugiau tankio. 

Tai gali būti jums jaudinimasis arba pyktis apie visą šią žmogišką kelionę, norėjimas būti aukštesniame dažnyje ir nebuvimas, ateina mintys „Kodėl?“, prisirišimo ar įpročio pagydymas, norėjimas atverti savo širdį ir negalėjimas, klausimai „Kodėl ne?“, patekimas į arba iš išnaudojančių santykių, problemų santykiuose sprendimas ir visiškai bet kas. Kažkas mažas arba kažkas sudėtingo ir didelio, priklausomai nuo to, kur esate jūsų kelionėje ir ką patyrėte savo žmogiškoje kelionėje. Tai neprasidėjo šiandien, vakar ir ne šiame gyvenime. Mes paleidžiame tūkstantmečius. 

Tai nėra kelionė autopilotu. Svarbus pasipriešinimo paleidimas ir atsidavimas. Pagalba yra čia. Kad pereitumėte ir užbaigtumėte su išgijimo faze, turite išlikti dabarties akimirkoje su bet kuo, kas jums vyksta. Būti su tuo, kas jums yra, ir atlikti darbą, kuris po ranka. Ar galite pasitikėti Savimi/ Siela, nes tai esate jūs? Ar galite turėti kantrybės ir atlikti jūsų pačių darbą? Tai yra viskas, ko iš jūsų prašoma. 

Nebėkite. Nebėkite ir neteiskite. Atsiduokite emocijai, tačiau neduokite tam savo galios, kas išprovokuoja emocinę reakciją. Išlikite su emocijomis, leiskite joms per jus judėti, tiesiog būkite su savo dėmesiu ir duokite tam jūsų besikeičiančiam aspektui, kuris vis dar jaučia skausmą/ turi tas mintis, meilę, daug meilės iš savo širdies, iš šaltinio. Leiskite tam aspektui jumyse, kuris yra kentėjime, sugerti jūsų skleidžiamą aukštesnio dažnio meilės energiją, kaip sugertukui. Kvėpuokite meilę į tas vietas jūsų kūne, kuriose jaučiate iškilusias emocijas. Stebėkite visa, kas jums iškyla, su neutralumu, būkite tame be bandymo tai išvyti ar pakeisti, be pajudėjimo į teisimo ir atskirties sąmonės energijos laiko juostas.  

Kai tai darysite, aukštesnio dažnio energija/ Meilė paims viršų ir apims žemo dažnio tankį, kontrakcijos vietą jūsų kūne ir žemesnis dažnis sklaidysis, kils ir jūsų energija bei energijos laukas vėl pradės plėstis. Vyks alcheminis poslinkis į aukštesnį vibracinį dažnį akimirka po akimirkos. Stebėkite ir matykite, kaip jūsų energija viduje keičiasi akimirkose. Tai nėra momentinis pataisymas ir išgijimas, tačiau su praktika jums taps lengviau ir atsiras daugiau aiškumo. Vidinis suvokimas yra esminis, nes besikeičiantys jūsų energijos dažniai ir toliau atskleis bet kokius likusius blokus, kurie turi būti išvalyti ir paleisti. 

Pabandykite įsivaizduoti, kad jumyse/ šalia jūsų/ jūsų lauke/ jūsų fiziškume yra jūsų aspektas, kuris palaiko senus įsitikinimus, modelius, programas, žemesnio dažnio, tankesnę sąmonę ir jis suka jūsų gyvenimo filmą. Tas filmas rodo tai, kas turi būti išmylėta visiškai, kad jūs būtumėte aukštesniame dažnyje. Jei tikite filmu – žaidžiate tai, įsitraukiate, kovojate, tuomet jūs kaip su vaiku žaidžiate toje energijoje, tame žemesniame dažnyje. Galite klausti: „Kodėl tai vyksta?“, „Nenoriu to“. Yra teisimas, yra reakcija ir tai išlieka. 

Mes visi turime savo filmą. Jei neturėtume, būtume visi nušvitę, penktoje dimensijoje ir per tai plauktume. Dauguma buvome pasąmoninėje būsenoje, nepabudę, tikėjome ir leidome tam kurti gyvenimą. Galbūt kai kurie mūsų bandėme tai pakeisti, bet vėl sugrįždavome į filmą. Tai susikūrė per daug gyvenimų. Mes tai sukūrėme, nes buvome nesąmoningi, dabar tai išvalome. Kai darome poslinkį aukštyn, visada yra tankis, kuris pasileidžia. Pamatykite, ką jūs išsklaidote į Šviesą, į visišką Pilnatvę, kad jūs į tai įžengtumėte. Turite tapti aiškus apie filmą, kuris turi išsivalyti. Jei bandote pabėgti nuo filmo, kuris vyksta, į aukštesnę dimensiją nepateksite. Jūs norite žiūrėti filmą. Turite būti drąsus ir nuoširdus su savimi, ne dirbtinai apsimesti. Nėra ko gėdytis, kad ir kas vyksta. Palaikykite nedualumą, nesvarbu, koks filmas. 

Kad ir koks yra jūsų filmas, dabar tai ateina, tampa jums apčiuopiama, jūs galite matyti, girdėti. Filmas gali būti super garsus arba nežymus. Jei atlikote daug darbo ir esate gerame dažnyje, jums tai nebus per daug dramatiška. Eikite į savo vidų ten, kur vyksta jūsų filmas. Tai yra jūsų senos įsitikinimų sistemos ir gali būti elgesio sistemos (pvz. kad turite sunkiai dirbti, kad esate neverti, kad negalite padaryti ar turėti kažko, kad esate negražūs, per ploni ar per stori, kad turi būti taip ir taip, kad negalite išeiti iš darbo, kurio nemėgstate, nes neturite pinigų/ niekas nepasamdys, kad negalite išeiti iš santykių be meilės/ pagarbos/ rezonanso, nes negalėsite pasirūpinti savimi/ nenorite būti vienas/ niekas nemylės, arba gali būti troškimas turėti sveikus santykius, kalbėti savo tiesą, gyventi gyvenimą, gali būti tai, kur jūs stovite jūsų pačių suverenume, gali būti troškimas jausti daugiau meilės sau ar žmonijai arba kažkas sudėtingiau), kurios dabar yra trigerinamos.

Aiškiai pamatykite tas mintis/ elgesį. Stebėkite kaip filmą. Stebėkite, ką sau sako tas jūsų aspektas, kuris yra tame filme, ir jūs tapsite aiškūs apie tai, kas turi būti mylima. Tai rodo, kur jūs esate ir kas prašosi būti mylima. Pripažinkite tai. Pagerbkite tai. Mylėkite tai. Neprisiriškite. Kai tapsite stebėtoju ir nebūsite prisirišę, tekėsite. Įprastas būdas buvo, kad mums nepatinka diskomfortas, tai, ką jaučiame, ir jei pasirodo su tuo susijęs santykis, kuris yra žeidžiantis, reaguodavome iš tos skaudinčios vietos mumyse, iš to mūsų seno sužeisto aspekto. Iš čia kyla kaltinimas tam asmeniui/ tai situacijai, kaip projekcija to, ką jūs jaučiate viduje. Kai iš tikrųjų, jie gali būti nekalti ir iš jų pusės/ pespektyvos jie nieko blogo jums nepadarė. Tai jūs taip jaučiatės. Jūs jaučiate skausmą, jums nepatogu, jūs norite nuo to pabėgti, ginatės ir nukreipiate ir projektuojate į išorę.

Kad ir kas tai yra jums, jūs nesate tai, kas ateina būti pamatyta/ išgirsta. Tai tik sąmonė, sena sąmonė. Tai yra dažnis. Jūs jaučiate tai ir tapatinatės su tuo, laikote, kad tai esate jūs. Ar galite atpažinti, kad tai yra jūsų aspektas, kurį jūs valote? Ar galite mylėti tą save, kuris tuo tikėjo? Suvokite, kad žaidžia du aspektai, dvi realybės, dvi skirtingos programos ir kad įvyks realybės perrašymas, jei jūs to nepertrauksite, patikėdami filmu. Matykite tai, atsitraukdami nuo to aspekto, kuris tuo tiki. Tai yra netikra, tai yra netiesa, tai nesate jūs. Jūs esate didesnis, tas, į kurį slenkatės. Jūs palaikote abu – aukštesnįjį ir tankesnįjį. Aukščiau yra jūsų kvantinis aspektas, kuris stebi jūsų kelionę ir žadina jus, kad jūs pamatytumėte tą aspektą, kuris yra transformuojamas. Kai jūs slenkatės, tai su jumis neina. 

Mes bandome pagreitinti dalykus, nemėgstame, kaip veikia pakilimo procesas. Galite manyti, kad jei palaikote aukštesnę pakylėtą sąmonę, tai neturėtumėte taip jaustis/ to jausti. Jei bandysite tai apeiti per meditaciją ar dvasinius dalykus, nenusileisdami į savo fiziškumą, jūs niekur nepateksite, net jei pažįstate Naująją Žemę arba penktos dimensijos sąmonę. Taip, tai jau yra ir jūs kylate į aukštesnes būsenas, slenkatės, einate į tai, esate tranzite, tačiau turite pažiūrėti ir pajausti, kas yra jumyse. Negalite neigti dabarties. Jūs norite pagerbti dabartį. Kai mes gerbiame dabartį be teisimo blogai ar gerai tai, tuo greičiau pajudame ir tekame su būsenomis be pasipriešinimo. Vietoj to, mes mokomės matyti dovanas ir kaip prie to neprisirišti, tuo netapti. Mes stebime tai. Jei jūs tai darote, matote su suvokimo akimis, su drąsa tai pagerbiate, mylite, priimate, tai daug greičiau jumyse pasislenka. 

Tas filmas ateina todėl, kad nori jums parodyti, koks tankis dar yra jumyse, kad jūs galėtumėte tai išmylėti be teisimo ar prisirišimo. Nestabdote filmo, nesakote, kad jūs to neturite, suvokiate, kad tai yra sąmonė, leidžiate vėl pasirodyti tam, kuo apie save tikite. Neprisiriškite, kiek dar ilgai tai ateis. Dabar tai ateina, kad galėtų išsisklaidyti. Sąmonė natūraliai išsisklaidys, kad galėtų įsitvirtinti aukštesni dažniai, kurie ateina į fiziškumą. Kovojant su tuo, bus sunku pasislinkti. Neteiskite. Mylėkite, jūs mylite savo žmogišką patirtį, matote tai ir turite daugiau supratimo. Matykite iš didesnės perspektyvos: „O, štai kaip gyvenu, kaip ilgai tai dariau savo gyvenime!“, „O, štai todėl tai patyriau, nes tai mane atnešė čia!“, „Šviesa ateina tokia didelė ir išjudina, valo manyje tankius, ačiū tam!“.

Ne atsitiktinumas, kad esate čia. Viskas yra jūsų pačių suprojektuota. Kartais prisikabinate, kartais ne. Teisimas (pvz. nenoriu to ir .t.t.), etiketės ir prisirišimai yra aukos modeliai. Jei lipdote etiketę „kaip negerai“, „nepakylėta“, ir tuo pačiu bandote pakelti save ten, kur nesate, tai neįvyks. Jūs norite tapti apčiuopiamai aiškūs apie tai, kokie įsitikinimai, modeliai ateina, kaip ilgai tai palaikėte ir išeiti iš aukos mentaliteto (kad kažkas jums tai daro). Įsitikinimai, elgesys, programos, traumos daugumai yra pasąmonėje. Kai tampate labiau sąmoningi dėl to, kas egzistuoja, kas jums daugiau netarnauja, išmokstate, kaip su tuo nesitapatinti, kad tai nesate jūs („nesu tai, ką jaučiu“, „nesu tos mintys“), kad tai rodo, kur jūs buvote („turėjau tokius įsitikinimus apie save ar kitus ne todėl, kad aš esu tai, todėl, kad tai man parodytų, kad žaidžiau tai, kas turi būti išmylėta, priimta, ne sukišta atgal“). 

Žmogui iššūkį kelia tai priimti. Gali būti baimė priimti. Tai reikalauja drąsos, tikėjimo ir kantrybės pripažinti, priimti ir mylėti tai. Žmonės sako: „sustabdysiu“/ „sukontroliuosiu“/ „atsikratysiu“/ „kovosiu“/ „priešinsiuosi“ – tai atima daug energijos ir sukuria daugiau tankio. Tol, kol nėra sąmoningo supratimo, meilės ir priėmimo, niekas negali išsisklaidyti. Priėmimas leidžia daug greičiau išsklaidyti tai, ko jūs negalite pakelti. Kvantiniame lygmenyje, jūs atpažįstate, kur jūs  esate ir tai priimate, to neneigiate, nebandote pabėgti, pajudėti, išvengti. Jūs stebite tai ir stebite tą, kuris yra tame filme ir tai žaidė. Kvantinėje erdvėje niekas jums nieko nedaro. Tai jūs patys kuriate jūsų visatoje/ jūsų realybę ir valote ją, ir galite perdaryti. Jei tai yra santykis ne jūsų tiesiogiai su pačiu jumis, o yra įtraukti kiti, stebėkite, kokius modelius žaidžiate tuose santykiuose, kas po to slypi, kas kuria tuos konfliktus – ne pati situacija ar asmenys. 

Dabar jūs palaikote daug jūsų aspektų, yra aukštesnių aspektų ir dažnių. Mes vystomės, atsiveriame ir žengiame į savo multidimensiškumą (daugiamatiškumą), pradedame suprasti tai, plečiamės sąmonėje, arba, susiliejame su savo aukštesne versija, dabar. Yra jūsų aspektas, kuris yra kvantinis, jūsų aukštesnė versija, palaiko aukštesnį dažnį, stebi viską ir supranta daugiau. Jis yra dabar čia, jums prieinamas ir jūs galite su juo susilieti. Pvz., tai jums gali būti atvira širdis arba mėgstamas darbas, arba sveikesni santykiai, arba kažkokių minčių ar elgesio modelių neturėjimas. Susijungiame su mums arčiausiai esančiu aspektu, ne su kažkuo super aukštai/ toli nuo mūsų. Jūs galite jausti, matyti, žinoti tai. 

Jei esate nepatenkinti ten, kur esate ir norite susijungti su tuo aspektu, kuris jau yra ten (pvz. dirbate nemėgstamą darbą ir žinote tą jūsų aspektą, kuris daro savo sielos tikslą), galite dabar peršokti į tą kitą jūsų versiją, kuri yra nebe toje aplinkoje ir pradėti daryti/ patirti tai, ką norite. Tai yra kvantinis šuolis. Jūs galite tęsti tai ir peršokti į daug aukštesnes jūsų versijas, su sąlyga, kad jūs suprantate tą dažnį ir vibraciją. Jūsų dabartinė versija yra aukštesnė palyginus su ankstesne, su kuria jūs jau susiliejote. Susijunkite su tuo savo aukštesniu aspektu – ką jis sau sako? Jūs negalite patekti ten, sunku, nes dažnis nėra sulygiuotas. Kad galėtumėte pereiti į tai, jums reikės atlikti didelį kvantinį šuolį. Tai reiškia, jums reikės pakelti savo dažnį taip aukštai, kad su tuo susilygiuotumėte. Ir kai jūs tai darysite, būkite tikri, kad daug kas pasileis, kas kuria tai, kas jums nepatinka dabar. Tai iškils tam, kad jus atneštų į tą aukštesnę vibraciją. Turite būti pakankamai drąsūs tai matyti, su tuo būti ir to neteisti. Tai yra raktas.

Turime tai praktikuoti, nes nebuvome sąmoningi. Šiandien šviesa yra tokia intensyvi, todėl galime matyti tai. Dauguma mūsų supratame, kad tai yra kaip kalneliai – yra dienos, kai esate aukštai, galite jausti aukštesnes būsenas ir galite lengvai tai pereiti, ir yra dienos, kai esate tankyje. Yra grožis tame. Ne juoda ir balta. Filmas, kurį turiu mylėti, yra mano. Tai ateina ir pasirodo, nes yra užsilikusių tos sąmonės aspektų. Ką turiu daryti? Su dabartiniais Šviesos įliejimais, galite būti paguldyti, kad pamatytumėte žaidimus, kuriuos žaidžiate galbūt nuo vaikystės. Ką dar? Jausti. Ką dar? Išmylėti. Ne kodėl, ne kiek ilgai, ne kad tai yra blogas dalykas. Dabarties teisimas palaiko žemesnius dažnius, todėl reikalinga drąsa. Dabar akimirka yra svarbiausia. Mes nebandote išvengti dabarties. Mes autentiškai priimame ir mylime tai, ko negalėjome visą gyvenimą. Taip mes įtvirtiname aukštesnę realybę. 

Ego balsas palaiko dualybę, ribojančias programas ir realybes. Siela yra iš nedualybės perspektyvos. Nėra blogo ar juodo, nėra teisimo, yra mylinti būtis, kuri sako: “O ką manai apie tai? Pabandyk tai.” Tai yra subtilus balsas, kuris išliks tol, kol jūs suprasite. Ego yra garsus ir autoritetingas. Ego yra graži dovana ir turi puikų tikslą, daro tai, kas jam atrodo reikalinga, kad palaikytų jus saugiais. Originaliai sukurtoje žmogiškoje formoje ego struktūra turėjo tikslą palaikyti fizinę formą saugia fizinėje žemiškoje formoje. Tik vėliau tas pats ego pastatė sienas ir sukūrė apribojimus. Pakilimo procese ego neišsklaido, jūs jo neprarandate, ego eina su jumis, tik jūs išmokstate jį subalansuoti, leisdami jam žinoti, kad yra saugu tiesiog mėgautis, kai Aukštesnysis Aš jus veda.

Jei bandote kovoti su ego, tai bus bergždžia, neturi prasmės. Leiskite tam būti. Pasakykite savo ego, kad jis gali atsipalaiduoti, kai jūs kylate, kad jo būdai neveikia, kad jis gali būti tylus, kad viskas yra ok, kad yra saugu. Vietoj mėginimo atsikratyti, sakymo, kad nemėgstate, sakykite: “Suprantu, tu turi geras intencijas ir atlieki gerą darbą, ačiū, kad tiek ilgai buvai su manimi ir mane saugojai, tavo darbas yra tik palaikyti mane fiziškai saugiu”. Taigi, jūs naviguojate su multi-balsais. Kelionės dalis yra prisiminti, kad 3D laukas nesate jūs. Jūs atlikote gerą darbą ir tęsiate, slenkatės, ir prisimenate, kodėl esate. Jūs išgyvenote, ką patyrėte, ir jūsų žmogiška kelionė nusipelno būti išgirsta. Nėra nieko blogo su filmu, nes bus kita vieta, kur filmo nebebus. Tai bus išėję per meilę, kurią jūs palaikote tam aspektui, kuris patiria tai. Nėra aplinkelių. 

Mes visi esame šioje kelionėje. Viskas yra tobulai sukurta ir turi būti. Mes slenkamės į pakilimą, nesvarbu kas. Jūs apkabinate savo meistriškumą ir ačiū jums už tai, ačiū, kad esate. Gerai atlikta, Šviesos Šeima! Švieskite toliau. Myliu jus.

Švęskite šį sezoną. Laikotarpiu nuo Saulėgrįžos, 2019 12 21, iki 2020 01 01 dovanoju 10% nuolaidą mūsų kovo mėnesio retritui Pietų Indijoje. Nepraleiskite progos atsitraukti iš jūsų įprastos aplinkos ir kasdienės rutinos, atsijungti, susijungti ir pasikrauti, perkrauti kompasą, atsigaivinti, patirti holistinį gijimą ir Indijos palaiminimus, išmokti arba vystyti jogos įgūdžius, medituoti, įgyti įgalinančių įrankių naviguoti per šią pabudimo ir transformacijos bangą, kai ji tampa vis galingesnė. Jei tai buvo kažkas, ką jūs svarstėte anksčiau arba susidomėjote dabar, detalės kaip užsiregistruoti čia

Su begaline Meile ir Dėkingumu,

Viktorija

Taip pat nuoširdžiai dėkoju už jūsų donacijas paremti šį mano darbą visų mūsų didesnei gerovei. Jei jausite padaryti energijos mainus už šiuos energijos atnaujinimus, kurie pasiekia jus kiekvieną mėnesį nemokamai, galite padaryti tai apačioje. Jūsų prisidėjimas yra labai vertinamas!

Lapkričio Energijos Atnaujinimas

Energies November Unity Consciousness

Mielieji,

Po spalio petraukos dalijuosi apžvalga to, kas vyksta kolektyviai ir energetiškai mūsų evoliucinėje kelionėje ir kas yra paruošta/ ateina 2020-aisiais. Svarbu suvokti, kad kiekvienas asmuo yra skirtingoje vietoje vibraciškai ir jų patirtyse, kurios gali labai skirtis, priklausomai nuo jų sąmonės evoliucijos proceso ir iš kur jie funkcionuoja. Yra milijonai skirtingų nuomonių apie tai, kas vyksta, ir mes negalime būti neteisūs visoms vienu metu. Todėl kai skaitote, atsirinkite, kas jums rezonuoja, visa kita paleiskite.

Tai yra daugiau gairės, energetiniai rėmai ir atskaitos taškai, neriboti linijiniais parametrais. Mes galime matyti daugiau tik, kai ateiname į tašką, todėl ir mano pasidalijimai jus pasiekia tik tada, kai pati tai pereinu ir integruoju. Išvalius laiko juostą, visiems yra prieinamas naujas suvokimo lygmuo. Tai gali atrodyti kaip daug informacijos, tačiau kolektyviai turime pasivyti kolektyvines pakilimo laiko juostas ir šie energijos atnaujinimai ateina jums tarnauti būtent šiuo tikslu.  

Kvantinė Aktyvacija

Mes galime kalbėti, o aplink mus esantys mūsų negirdės. Ne todėl, kad būtume neteisūs, todėl, kad yra dažnių skirtumas. Pirminis nesupratimas yra tik žmogiškuoju lygmeniu. Sielos lygmeniu visi viską suvokia, kai tai yra išreikšta Širdies dažniu. Sielos Šeimos yra atpažįstamos per energetinius parašus ir Sielos kalbą, kuri ateina, kai kalbame Širdimi/ per Širdį/ iš Širdies. Taip pat, tokiu būdu vieni kituose aktyvuojame kodus. 

Kodai mūsų DNR yra aktyvuojami vibraciškai, per dažnius, tonus ir gyvas patirtis. Žmogiškas aspektas nėra susilygiavęs energetiniu lygmeniu ir bando suprasti tai galva, kur yra 3D/ 4D procesai. Tai, kaip mato žmogiškas aspektas ir mūsų aukštesnieji aspektai/ Siela/ Tyra Šaltinio Sąmonė yra skirtingi požiūriai. Svarbu pajudėti iš fiksuotų linijinių būdų į vibracinį, energetinį, geometrinį. Linijinis mąstymas ir linijiniai konstruktai mus įkalino, diktavo gyvenimą, sulaikė/ palaikė žmones, pririštus prie 3D/ 4D realybių. Žmogiškas aspektas funkcionavo linijiškai, tai yra pakeičiama Kvantiniu. Tai yra visiškai nauja dinamika, naujas būdas.

Kuo daugiau Saulės/ Žvaigždžių/ Kosminių/ Galaktinių/ Sielos/ Gajos kodų integruojama, tuo daugiau Vienio patirties vyksta natūraliai, per Širdies atsivėrimą tam. Tai tampa prieinama, kai širdis yra atvira, protas yra atviras, energija yra atsipalaidavusi, kankorėžinė liauka yra atvira, kai mes stebime ir matome per išplėstą sąmonę. Kodai veikia giliu ląstelių lygmeniu iš vidaus. Kai toliau aktyvuojasi Šviesos Kūnas, seni būdai nustoja veikti, nes jie yra sulygiuoti su 3D Sąmone, sistemomis.

Šviesos kodų aktyvacijos remia aktyvuoti Žmogaus Angelišką Pavyzdį, įkūnyti Sielos Esmę, Savasties Pilnatvę. Tai yra dieviškojo įrašo/ parašo aktyvavimas visuose žmonėse ant Žemės planetos. Tai yra apie naują Širdies lygmenį. Mūsų realybėje, mes remiame planetinį poslinkį vibracijoje. Mes atkuriame naują pradžios tašką mūsų planetoje ir jos žmonėms, perrašant žemesnes dienotvarkes, įsitikinimų sistemas, kurios kūrė disharmoniją viduje ir išorėje. Perrašome Moteriškojo ir Vyriškojo polių bei Šventos Sąjungos pavyzdžius. Kai aktyvuojami mūsų Dieviško Moteriškumo/ Dieviško Vaiko/ Dieviško Vyriškumo aspektai, viduje įvyksta Šventa Sąjunga, gimsta Naujoji Žemė, kaip tikra patirtis iš vidaus per mūsų fizinius šviesos kūnus. Vidinė Sielos Sąjunga leidžia pasirinkti kelią, kuris yra aukščiausiai sulygiuotas pagal sąmonę, kurią kiekvienas užima/ iš kurios funkcionuoja. 

Visi kūnai pereis šį procesą, nes mūsų Siela neturi lyties. Šis procesas yra neišvengiamas. Tai reiškia, kad kiekvienas privalės išvystyti visiškai naujus funkcionavimo būdus visuose fizinio kūno lygmenyse, tada tai, kaip jie remia save fizinėje realybėje, visiškai pasikeičia. Tai yra visiškai alcheminis procesas, kuris veikia visais lygmenimis, įtakoja kiekvieną mūsų gyvenimo sritį, viską liečia. Tai yra visiškas pertvarkymas kiekvieno gyvenimo kiekvieno aspekto ir kartu didžiulis procesas fiziniame kūne, kad būtų užbaigtas procesas žmonijos vystymosi iš tamsiųjų amžių. Kuo daugiau žmonės padeda tai suprasti ir vertina informaciją, kuria dalijamės, visi gaus reikiamą paramą, kuri yra būtina toliau paremti žmoniją didesniu mąstu.

Šis susilygiavimas pasaulyje ir žmonijoje paskatino didelį gijimą, detoksikaciją ir dvasinę transformaciją, pašalinant ligas ir negatyvą. Ego aspektas nenori lengvai pasiduoti, nori palaikyti, kaip buvo anksčiau, kaip buvo “patogu” ego aspektui, tačiau giliai kiekvienas žino, kad ta era baigėsi ir visi turės čia ateiti. Žmogaus protas gali priešintis, kaip treniruojamas bet kokiam naujam įpročiui, tačiau viduje girdi, kad privalai, nes sutikai, nes pasirašei. Pasirinkimai visų jau buvo padaryti Sielos lygmeniu, todėl žmogiškas aspektas turi patraukti viską, kas nederi/ kliudo pakilimui ir Įsikūnijimui.

Daugiausiai iššūkių žmogiškam aspektui kelia pokyčiai, priimti naujus būdus, kurie nederi su senais būdais ir jų įsitikinimų sistemomis. Ego sako, kad nėra saugu keistis ir šitaip stipriai stengiasi neaugti. Ego sako “greičiau”, o dieviškame pasaulyje taip neveikia. Mes turime padaryti pasirinkimą paslinkti savo požiūrį, kad pamatytume ego, kad galėtume pasislinkti iš tos vietos, išsklaidyti pasipriešinimą ir viską išspręsti per Meilę ir Tyrumą. Galiausiai, suvoki, kad pasipriešinimas yra tik iškylančiai tyresnei esmei to, kas tu iš tikrųjų esi.

Tai yra šviesos integravimo į fizinį kūną proceso dalis, kol išsisklaido šydai. Kaip lengvai ir kaip greitai tai vyksta kiekviename, priklauso nuo to, koks gilus yra programavimas, palaikomas viduje. Pradinėse stadijose yra betvarkė ir nepatogu, ir tai nėra lengvi laikai, kol veikia stipri atskirtis, iškraipymai, programavimas. Tai yra įsikūnijimo procesas, kuris dėl palaikomo tankio pradžioje reikalauja daug pastangų, energijos ir fokuso, ir gali būti sunki pareiga žmogiškam aspektui, jis skundžiasi, kad per sunku, kad per daug darbo, kai iš tikrųjų taip nėra. Kai mes pertvarkome savo realybes taip, kad jos tai remtų, tai nustoja būti keista ar nepatogu.

Tai reikalauja visiško atsidavimo kažkam, kas nesutelpa į normalias normalumo dėžutes. Viskas, kuo įsivaizdavai save, nyksta, tapatybė nyksta, pykstate, jei negaunate patvirtinimo. Išsilaisviname nuo to. Mes esame, kas esame, be savęs įrodinėjimo. Sklaidosi gilios sužeidimo/ įsižeidimo emocijos ir tai yra dalis mūsų ego, kuris išsisklaido. Pradedame tai griauti. Senos sistemos, konstruktai ir realybės, egzistuojančios ir pastatytos ant pasąmoninių programų/ 3D sąmonės lygmens, privalo sugriūti, turi būti išspręsti ir išsklaidyti, kad įvyktų susiliejimas su nauju tašku. Tai yra atominis  perkodavimo ir pertvarkymo procesas giliai viduje iš Nulio Taško.

Kai prisitaikome prie naujų lygmenų, linijiška atkrinta ir mes plečiamės sąmonėje per dimensijas natūraliai, kasdien integruodami šviesą, kurdami naujus funkcionavimo būdus ir visiškai gerbdami šį procesą. Gyvenimas tampa Dievišku Susilygiavimu, Dieviška Tėkme. Keletas adaptacijų ir jūs atrakinate naują etapą, jei tai leidžiate ir su tuo sutinkate. Todėl  susitelkite į jūsų energiją ir jūsų pačių šviesos generavimą, atsiverkite ir leiskite šiems ypatingiems kodams dirbti su jumis ir jums, viską perkoduojant ir pertvarkant didesniam jūsų patirties ir visa ko lengvumui.

Susilygiavimas: Spalis – Lapkritis – Gruodis

Praėjusį mėnesį įgyvendinome daug dalykų. Spalis buvo apie ciklo užbaigimą ir pasiūlė didžiulę galimybę paleisti tai, kas netarnauja naujai kolektyvinei patirčiai. Spalio 31 d. perėjome per didelį “Nulio Tašką”, kuris atvėrė portalus, vorteksus, praėjimus. Vyko didžiuliai atominiai perrašymai. Tai atnešė daug iniciacijų. Pasislinkome į visiškai naują vietą energetiškai, kitą mūsų žmogiškos patirties fazę mūsų evoliucinėje kelionėje. Viskas keičiasi mūsų mikro-realybėse. Keičiasi santykiai. Tapatybės poslinkis. Kūrybos ir manifestacijos vartai daugiau atsiveria.

Tai yra didelis kvantinis šuolis kolektyvinei žmonijai. Tai vystosi dėl kylančios sąmonės. Tai plėsis, kai artėjame prie žiemos saulėgrįžos ir įžengiame į 2020-uosius, kurie atneša daug planetinių ir kolektyvinių sulygiavimų. Kaip kolektyvas, šiandien esame daug labiau atsivėrę energijos pasauliui. Mokomės, kaip veikti naujuose energijos laukuose. Stebime protą ir jo troškimą per daug galvoti, analizuoti ir kontroliuoti. Mažiau minčių, mažiau galvojimo, be bandymo nutildyti protą. Daug žmonių yra įvaldę emocinį intelektą ir yra labiau intuityvūs, geba viską jausti. Palaiminga transformacija.

Žmonijos Širdis pati pradeda busti, kolektyvas pradeda tai suprasti. Prisimenate meilę, tiesą, tyrą širdį. Meilės energija teka per mus visus/ iš mūsų visų. Tampame tyresniais energijos konduktoriais, vystomės transliuoti kiek įmanoma tyresne forma. Ir tai yra tik pradžia naujos patirties. Per ateinančius metus jūsų multidimensinis suvokimas ir susiję gebėjimai bus pirminis vystymosi fokusas. Pabudimas, Transformacija, Virsmas, Naujoji Žemė, Aukštesnė Sąmonė, Kvantinis gyvenimas. Visa tai yra pakeliui. Įgysime neįtikėtiną stiprybę, gilesnį Meilės lygmenį, Ramybę ir Viltį. Viskas mums yra įmanoma DABAR. Ar jaučiate?

Lapkritį 11:11 portalas atnešė daug naujų šviesos kodų, kurie kels dažnius, sąmonę visų būtybių ant Žemės, toliau spartinant pabudimą, kuris vyksta, palengvinant prieigą prie pakilimo energijų ir toliau keliant į 5 dimensiją. Šių portalų  transmisijos Žemėje yra priimamos šviesos/ garso forma, kurios tų, kurie dirba su šviesos kodais, gali būti ištransliuojamos įvairiais būdais bendruomenės gerovei fizinėje formoje. Tai kaip serijos bangų, kurios neša skirtingus kodus, instrukcijas iš Dieviškos Širdies, aktyvuoti kolektyve Naujosios Žemės Sąmonę. Žymėkitės informaciją, kuri yra jums individualiai nuleidžiama per šiuos portalus.

Didysis portalas trigerino kritinę mąsę sąmonės ir atvėrė pradžią naujai šviesos epochai mūsų planetoje. Visi dalykai pajudėjo aukštyn. Tie kurie sutiko būti pažadinti Sielos lygmeniu, bus aktyvuoti ir greitai pabus, prisijungdami prie kylančios naujos sąmonės bangos. 11:11 yra simbolinis kosminis kodas, įrašytas mūsų esybėse, kad išjudintų mūsų giliausius prisiminimus, trigerintų pabudimą vidinei sielos galiai, mūsų giliausioms tiesoms ir mūsų aukščiausiam sielos tikslui ant Žemės. Tai yra apie Prisiminimą, kas ir kokie mes iš tikrųjų esame, ir įžengimą į buvimą tuo.  

Aukšto dažnio pakilimo energijos, kurios buvo įlietos per didįjį portalą, aktyvavo mumyse pabudimo ir meistriškumo kodus, kurie bus atrakinti, kad ženkliai paskatintų mūsų poslinkį į harmoniją ir sinchronišką susilygiavimą su dieviškuoju įrašu įsikūnijimui ir visiškam klestėjimui. Raktinis momentas yra atrakinti prieigą prie Rojaus Žemėje karalysčių, kur visi pradeda patirti aiškumą ir ryšį su aukštesnėmis Dvasios/ Dieviškumo karalystėmis, ir pasirengia įžengti į aukštesnės vibracijos Naująją Žemę, vaivorykštiniu tiltu į naują ir geresnį pasaulį.

Dalykai sparčiai keičiasi ir žmonijos naudai. Šie pokyčiai veda į viską naują – naują tavo, mano, mūsų ir Gajos versiją. Žemesnė matrica greitai išsisklaido. Švelni nostalgija, arba supratimas, kad užbaigiame didelį skyrių. Jei jaučiate, kad skaidosi tas, ką apie save žinojote, tai tik todėl, kad tai buvo klaidingos jūsų versijos, sujungtos su klaidingomis realybėmis ir laiko juostomis. Esate laisvi išvalyti klaidingos tapatybės sluoksnius ir nežiūrėti atgal, paleisti viską, ką manėte esant tiesą ir kas jaučiasi, kaip sena istorija. Atsiveria portalai visoms naujoms realybėms ateiti čia kaip mūsų patirtims.

Ypatingas laikas žmonijos istorijoje būti gyvam ant Žemės. Tai yra aušra naujo Žemėje. Gruodis yra paskutinis didysis valymas metuose viso to, kas turi išeiti prieš įžengiant į 2020-us. Valymas/ perrašymas tęsis per gruodį, parengiant visus kūnus, sakralius indus, integruoti visus naujus kodus, kad galėtų vykti naujo pavyzdžio statyba. Saulėgrįža yra didelis portalas. Tuomet sausio vienuoliktoji, 1:11. Galimi dideli poslinkiai iš visko seno su didesne jėga ir greičiu, kad paspartintų kolektyvinį ir individualų poslinkį sąmonėje sulygiuotai su Gajos Virsmu.

Pajudėkite iš dirbtinų laiko juostų

Visata kurį laiką siunčia šias kristalinių kodų bangas paremti žmoniją su pakilimu. Mums buvo duota daugybė galimybių pamatyti daugiau už 3D iliuzijos. Ar pasinaudojote galimybe, kuri buvo jums pristatyta vystytis? Surasti jūsų šviesą ir pažadinti ją, leidžiantis giliau į save? Ar pasirinkote likti ir leistis giliau į 3D matricą? Tos bangos pirmuosius palietė daug anksčiau, 2003-2006 m., tačiau daugumai žmonių tai buvo 2011-ieji, kai planetos Žemės dažnis buvo pakeltas pakankamai, kad inicijuotų iniciacijas, atvedusias į didžiulius pabudimus.

 • 2011-ieji atrakino kosmines sėklas su troškuliu pažiūrėti, kas yra viduje.
 • 2012 m. Masinis pabudimas, sugriovimas kelių, kurie nebuvo sulygiuoti su sielos keliu.
 • 2013 m. Gydančių kristalinių kodų parsiuntimas-gavimas.
 • 2014 m. Galimybė pajudėti nauja kryptimi.
 • 2015 m. Vidinio gijimo galimybė, arba Sielos ieškojimas.
 • 2016 m. Galimybė atgimti. Naujas skyrius gyvenime.
 • 2017 m. Sugriovimas 3D prisirišimų. Atrakinimas daugiau kosminių kodų, kurie traukė jus arčiau tiesos.
 • 2018 m. Galimybė išvalyti lygmenį. Dovanos ir talentai iš praėjusių gyvenimų. Matymas už iliuzijos. Naujos pradžios.
 • 2019 m. Žengimas iš iliuzijos. Pamato kūrimas. Naujos istorijos kūrimas. Laiko juostų susiliejimas.
 • 2020 m. Nauja gyvenimo knyga. Nauja istorija ant tvirto pamato. Ir jūs esate kūrėjas.

Energijos gali jaustis intensyviai. Jautrumo lygmuo, sutrikimas kolektyve padidėjęs, nes tai yra visiškai naujas dažnis kolektyviniaime lauke. Planeta bunda, Žmonija bunda anksčiau neregėtu greičiu. Kai kuriose pasaulio regionuose pabudimas vyksta lėčiau. Sieloms, esančioms ten, sunku sugerti pakilimo šviesą. Tai reiškia, jų kūnai nėra pasirengę dieviškiems spinduliams ir jų pakilimo kelionė užtruks ilgiau.

Planetoje yra daug sielos grupių. Vienos jų yra senesnės nei kitos ir turi lengvesnę pakilimo kelionę, nes buvo šioje planetoje daug amžių, perėjo planetos nuopuolius ir jau anksčiau patyrė planetos pakilimą, ir turi išminties susitvarkyti su šiuo procesu, ir jų kelionė yra švelnesnė. Iššūkis yra jaunoms sieloms/ grupėms, kurios yra čia neseniai arba pirmą kartą. Fizinio pakilimo žinios joms yra naujos. Jos turi priėjimą prie Dieviškumo, tačiau tai nelabai padės, jei neturi supratimo, kaip naudoti tą prieigą. Šių sielų augimui reikia žaidimų aikštelės, mokymosi galimybių, todėl jos mokosi gyvenimo pamokų. Tik maža jų dalis kyla. Likusios yra giliai ir bando sukurti sau žmogiškus gyvenimus.

Sielos yra didingos, tačiau, kai inkarnuojasi žmogiškame kūne, dalykai pasikeičia. Kai kurios prisimena jų Sielų esmę ir mokosi gyventi su integralumu. Kai kurios visiškai pamiršusios jų angelišką prigimtį, giliai panėrusios žmogiškoje psichikoje ir negali iš jos išeiti. Jas sunku pažadinti ir jos nenori eiti namo, nenori kilti, pasinaudoti šia fizinio kilimo galimybe. Žemė pakilo ir uždaro duris žemoms vibracijoms. Planeta daugiau nebebus žaidimų aikštele. Sieloms daugiau nebus leista ateiti čia mokytis pamokų, įgyti išminties. Sielos, kurios nori būti žemuose tankiuose, turi palikti Žemę.

Mes esame pasirengę išjudinti visą planetą ir žmonijos rasę į aukštesnę dimensiją. Esame pusiaukelėje. Visi yra kviečiami pasirinkti jų laiko juostas ir trajektorijas. Čia, kiekvienas turi atskirti iš vidaus, kas yra tiesa, kas ne. Dauguma dvasinių principų, palaikomų ant Žemės, yra teisingi, tačiau yra iškreiptų ir paslėptų. Kai kurie yra sąmonės spastai ir iliuzinės karalystės, sukurtos su tikslu palaikyti sąmonę kartoti besitęsiančias kilpas. Tikra palaima skiriasi nuo tos, kurios dauguma siekia. Pakilimas nėra susijęs su tuo malonumu, Tie, kurie yra pagauti, to nesuvokia. Yra nedaug tų, kurie perėjo už klaidingų pakilimo laiko juostų dabar sukurti saugius konteinerius vesti mūsų šeimą, sulygiuotas sielas į išsilaisvinimą.

Vienu metu yra daugybė dimensinių realybių. Svarbu atskirti jūsų jausmus nuo minios. Kažkas atsiskirs nuo jūsų. Kiekvienas iš naujo susilygiuoja giliai viduje per savo sąmonę ir palaiko tą gilų sakralų ryšį. Procesas yra suverenumo susigrąžinimas iš civilizacijos įverginimo. Nutraukite kiekvieną energijos giją priklausymo/ prisirišimo, susigrąžinkite jūsų energiją, tai yra jūsų nuosavybė, saugokite ir plėskite ją kaip tyros meilės sąmonę. Kai mes atitraukiame savo gyvenimo jėgą iš tų laiko juostų, tada jos praranda galią, kuri jas maitino.

Laikini pataisymai sukuria laikinas laiko juostas. Tie, kurie pajuda iš tų laiko juostų, atpažįsta, kad buvo užkrėsti klaidingais prisiminimo implantais. Pakilimas sąmonėje yra pabudimas iš gilios amnezijos, iliuzinio sapno. Pakilimas – tai kita kelionės dalis, kuri pajudina visus į naują vietą, sugrįžti į pamirštas realybes, kurios nebuvo visiškai prieinamos po amnezijos šydu viduje. 

Daug dalykų, kurie yra atskleidžiami, yra nemalonūs. Sąmonės spąstai, sukurti palaikyti kolektyvą dirbtinėse laiko juostose, kurios palaiko sintetinę meilę/ šviesą, euforinį prisirišimą, traumos plyšius, iškreipto seksualumo pavyzdžius ir visa kita, kas kreipia sąmonę nuo nuoširdaus pakilimo, palaikė daug sielų grupių. Dabar mes esame kviečiame paleisti tuos spąstus ir įsakyti orumo, lygybės ir balanso atkūrimą. Mes esame pabudę ir įsakome Vienio dėsnį veikti šioje planetoje, atnešti nušvietimą, išvalyti visą melą, neorganiškus ir programuotus konstruktus, kontroles ir manipuliacijas ir atkurti orginalius dieviškus subalansuotų harmonijų įrašus. Dieviškas dėsnis yra Aiškumas, Laisvė ir Palaima. Mes įsakome organiškas laiko juostas ir Vienio sąmonės Dieviškus principus, kaip mūsų realybių valdančiąsias jėgas čia Dabar.

Lapkričio Fokusas

Lapkritį pokytis yra esminis. Būkite atviri greitiems pakilimams jūsų vibracinėje būsenoje ir pasirengę greitai atsiliepti be pasipriešinimo. Įpraskite prie pokyčio ir sąmonės plėtimosi paspartinimo pojūčių. Šis mėnuo toliau iškelia/ valo senus įpročius jūsų naudai. Lapkričio fokusas yra ištuštėti. Kai erdvė išvaloma, ateina nauji kodai, programos, sistemos, struktūros, naujas pamatas. Išvalykite ir paleiskite praėjusį dešimtmetį. Pakelkite jūsų vibraciją kitai ypatingai dekadai. Užbaikite metus su lengvumu ir aiškumu, emociškai, mentališkai, fiziškai ir dvasiškai apsivalę ir laisvi nuo nuoskaudų. Tai labai svarbu. Tada nuostabi transformacija prasideda. 

Lapkritis kviečia laisvę, jaudulį, tyrinėjimą, komunikaciją ir paleidimą, tačiau šis yra pozityvesnis. Yra kvietimas siekti naujų galimybių ir pagilėti įsipareigojime gyventi įkvėptą gyvenimą. Skorpiono energija kviečia nerti gilyn – tiesos ieškojime leistis į dalykų dugną. Kai einame vidun, atrandame dideles tiesas ir galime judėti toliau, pasinaudodami galimybėmis. Tačiau svarbu neveikti per impulsyviai. Jei būsite nekantrūs, būsite prilėtinti. Kita vertus, mėnuo reikalauja sprendimus priimti greitai. Apskritai, 2019-ieji yra apie didelį augimą, pastovius pokyčius, greitus sprendimus ir tėkmės pojūtį, todėl galite jaustis įkvėpti išreikšti šią dinamiką ir kūrybines idėjas.

Liko mažiau nei du mėnesiai iki naujos dekados pradžios. Turite likusias dienas apsvarstyti jūsų kryptį, išvalyti senas realybes, pasėti intencijas ir drąsiai žengti į jūsų dvasinius įsipareigojimus. Kokie atviri pasitinkate naujus? Kokius brangius projektus norite užbaigti prieš metams baigiantis? Su kuo norite pasidalinti laiku? Kas turi būti paleista – atleista? Kaip pasveikinate meilę ir džiaugsmą į jūsų gyvenimą? Šis metų laikas suteikia daug pasirinkimo taškų. Atpažinkite, ką jums reiškia Išsilaisvinimas. Apkabinkite troškimą laisvai tyrinėti galimybes, kurias gyvenimas turi pasiūlyti.

Pasaulis alksta ramybės. Ką galiu daryti, kad prisidėčiau? Ką galiu duoti pasauliui ir ką gauti? Ko man reikia gyvenime toliau? Kuri sritis yra jūsų aistra? Tai yra apie jūsų savybes ir idėjas. Tai yra apie džiaugsmą ir ramybę. Tai yra meilę be sąlygų. Išspręskite kiekvieną ego programavimo lašą, kuris vis dar yra palaikomas. Atneškite tyriausius aspektus to, kas esate. Išlaisvinkite savo protą nuo nesaugumo. Palaikykite jūsų aukščiausias intencijas. Ieškokite naujų įžvalgų Žemės muzikoje. Atneškite senąją/ naująją išmintį ir pasiūlykite tai, pasidalinkite, kaip jūsų tarnyste, prisidedant prie Naujosios Žemės Žmonijos čia.

Medituodami, prašykite jus sulygiuoti su 2020-ųjų vizija. Vizija jau įsitvirtina jūsų širdyje. Susitelkite į gausos tėkmę, kuri jums kuriasi iš jūsų dalijimosi, gilios aistros ir išsipildymo. Stebėkite savo viziją. Vizija turi būti įžeminta, ne chaotiška. Naudokite jūsų protą, balsą ir žodžius raštu tik, kai esate giliai įkvėpti tai daryti. Integruokite, įtvirtinkite ir taikykite šiuos naujus kodus, kaip jūs gyvenimą čia. Pajudėkite su drąsa ir pasitikėjimu ir ištekliais viduje manifestuoti pozityvius pokyčius, kurių jūs trokštate 2020-ais, žinodami, kad tai yra laikas, kurio jūs laukėte.

Ateinantys metai pareikalaus stiprybės ir disciplinos. 2020-ieji yra visuotiniai 4 metai pagal numerologiją. 4 reprezentuoja tvarką, atsakomybę, stabilumą, šeimą, namus, darbą, manifestaciją, fizinę realybę, praktinius rezultatus. Ramybė, tobula vizija, užbaigtumas, ilgalaikis saugumas. 4 nuramina, parodo, kas iš tikrųjų yra svarbu ir padeda pasiekti jūsų svajones. 2020-aisiais kai kurie iš mūsų dirbsime su polių sinteze, tiems, kurie yra susilygiavę su savo Siela, viskas turės būti atnešta į balansą ir stabilizuota, sukuriant tinkamą pamatą mūsų sielos kūriniams. Tai yra apie harmoniją ir apie stabilizavimą visų pokyčių, kuriuos sukūrėme mūsų gyvenimuose.

Didžiulis Valymas/ Perrašymas

Žmonijos atgimimas ir visiškai nauja egzistencija ateina su išsklaidymu seno, kas buvo suvokta kaip realybė, kad būtų sukurtas kelias naujam. Energija, kuri rišo su tomis realybėmis, yra paleidžiama. Tai yra visiškas atsijungimas nuo seno ir naujų kodų integravimas bei prisijungimas prie Naujosios Žemės Kristalinės Gardelės Sistemos. Tai vyksta Gajoje, kai Gajos gardelės juda į aukštesnę vibracinę būseną, kai Gaja/ jos kūnas paleidžia iš jos gardelių (pavyzdžio) ir ji tai skleidžia per gardeles ir atmosferą. Gardelės yra pakrautos fotonine šviesa. Nauji kodai nuolat liejasi. Sinchroniškumas yra pastovus.

Valymas veikia kiekvieną gyvą organizmą ant šios planetos. Tai vyksta kiekvieno fiziniame kūne, kai jų Šviesos Kūnas aktyvuojasi ir integruoja visa tai ląstelių/ atominiu/ molekuliniu lygmeniu, kas perkoduoja ir harmoniškai sinchronizuoja visą fizinio kūno pavyzdžio sistemą nuolat su nauju. Visada yra ką valyti ir mes nuolat valomės, tik tai daroma kitaip, nei tada, kai savo fiziniuose kūnuose/ DNR nešėmės daug tankio. Kuo daugiau nepaleista, neišvalyta, tuo daugiau yra emociška/ fiziška. Tai yra tęstinis evoliucinis DNR procesas ir jūsų Šviesos Kūnas čia yra svarbiausias. Mūsų Šviesos Kūnai tampa visa ko centrai.

Nauja viską perkoduoja tada, kai sena išvaloma, todėl palaikykite savo būtį ir ryšį, stebėdami, kaip tai vyksta/ jaučiasi jums. Tapimas stebėtoju to, kas vyksta jūsų pačių viduje (fiziniame, mentaliniame, emociniame, “dvasiniame”), ir kas ateina (ką jūs leidžiate) į jūsų lauką, yra svarbus. Stebėkite jūsų fokusą ir pasirinkite, kas maitina jūsų realybes, su jūsų mintimis/ žodžiais/ veiksmais. Tai yra apie energiją, kuri gali būti atpažįstama per jausmą. Tai yra apie energijos bangų dažnius už linijinio mąstymo. Viskas yra energija ir viskas neša energijos dažnį – nuo aukščiauso iki žemiausio.

Energija, kuri maitino mūsų anglies dvideginio pagrindo kūnus, buvo pyktis, gėda, kaltė, kaltinimas, aukos modeliai, savanaudiškumas, pavydas, manipuliacija, konkurencija, atskirtis (individualumas), nustatymas kitiems, išėjimas iš savo lauko į kitų (kūno energija tai daro, kai aspektas to nemato). Nebuvo pagarbos ir rūpinimosi vienas kitu. 4 dimensijoje visi tai pradeda suvokti ir sąmoningai pasirinkti paslinkti tą energiją. Vystomės iš anglies dvideginio į kristalinį į plazminį fiziniame kūne. Vystomės iš atskirties ir trūkumo, kas kiekvieno lauke rėmė disbalansus ir iškraipymus.

Pakilimas reikalauja aukščiausių meilės pasirinkimų kiekvienoje situacijoje, kiekvieną akimirką, kiekviename bendravime. Šis etapas reikalauja atidžiai matyti ir jausti prieš kalbant. Nekonfliktuoti, neįsitraukti į konfliktą, atpažinti sužeistos kolektyvinės sąmonės modelius – palikimo, nepriežiūros, išnaudojimo, kurios toliau didina traumą ir palaiko fragmentuotą žemesnės dimensijos ego. Teisimas, emocijos, nusiminimas, traumuotumas gali būti atnešti į situaciją. Jums svarbu suvokti, kas vyksta išorėje visiems. Neatsiliepkite į provokaciją ir išlikite šerdiniame dažnyje.  

Mes privalome palaikyti aukštą mentalinės ir emocinės kontrolės lygmenį, kad nebūtume lengvai nublokšti fizinės realybės iliuzijos. Jūs esate aktyvuojami jūsų tiksluose, tačiau kiekvienas privalo grįžti prie savęs ir reflektuoti viduje – kas jus trigerino, ar esate balanse ar išsibalansavę. Būdas apdoroti emocijas yra užrašyti, kaip jaučiatės. Pradiniuose etapuose, rekomenduoju daryti tai kasdien. Tai padės atpažinti, kas jus trigerina, pradėsite matyti, kaip jaučiatės ir kas vyksta. Tai kurs kitokią jūsų veiksmo energiją.

Tai yra apie sugrįžimą į centrą. Kaip jūs sugrįžtate į centrą? Mes visi esame skirtingi ir įrankiai skiriasi. Tai yra tiesiog kvietimas ir galimybė pasirinkti visai kitus būdus. Būti, Gyventi, Daryti. Vietoj senų reakcijos/ įsitraukimo modelių, fiksuotų linijinių būdų, kurie mūsų gyvenimuose kūrė iškraipymus, kurių mes nenorime daugiau matyti. Tai nėra sudėtinga. Tai nėra apie nustatytas taisykles, kurios jums neveikia. Tai yra apie atradimą, kas yra gerai jums ir kur jūs mokotės save vystyti.

Kai pabundama savo ir visų Dieviškumui – kaip buvo originaliai nustatyta visiems, susilygiuojama su Meistro informacija. Tai leidžia paremti evoliucinį kelią. Kiekvieno rėmimas yra rėmimas visų, nes kai vienas atlieka jų DNR perrašymą, jie paremia kolektyviai įkūnytų iškreiptų modelių paleidimą. Vienas padidina visų potencialą, remia visus ant Gajos pasiekti jų aukščiausią potencialą. 5D kiekvienas yra pats atskaitingas už jų energiją visais lygmenimis, todėl kai sueiname drauge, yra balansas, pagarba, rūpinimasis ir mes galime paremti, įkvėpti, pakelti ir kartais dirbti kartu su programavimu, kuris prisistato, jei visos pusės yra tam atviros. Tuomet sulaužyti tai yra daug lengviau. Kita vertus, tai negali dominuoti, kitaip tai yra karminės laiko juostos.

Pagarba yra būtina, kai dalijamės ta pačia erdve. Kiekvienas turi visiškai suvokti save, savo energiją ir tai, ką jie išskleidžia, ir ką jie atneša į suvienytą lauką/ kaip prisideda. Žmogiški aspektai projektuoja, ne mes. Mes daugiau nesame ant senos Žemės, kur buvo priimtinas savo galios atidavimas, pasikliaunant kitais, ir nebūnant atsakingais už kiekvieną mūsų energijos lašą. Tie, kurie nesitapatina su senu, daugiau su tuo nerezonuos, kaip priimtina realybe čia. Tai yra tie, kurie yra tyri jų Širdyse, ir giliai susijungę su Žvaigždėmis ir jų sistemomis.

Tai yra apie sugrįžimą į ir per Nekaltumą, Tyrumą. Kiekvieną akimirką gyvenkite iš jūsų Tyros ir Suvienytos Širdies, visiškai įkūnydami jūsų pačių aukščiausius aspektus čia. Lašas teisimo, baimės, abejonės ir tai uždaro jums galimybę patirti tai visu įmanomu mąstu ir su lengvumu bei gracija. Kiekvienas, kuris yra įsikūnijime ant Gajos, turi ketinimą/ buvo suprojektuotas taip, kad pasiektų jų aukščiausią dievišką įsikūnijimą per pajudėjimą iš iškreiptų modelių. Kai turime intenciją paleisti tuos modelius, kurie nėra sulygiuoti su mūsų dieviškuoju įrašu, susilygiuojame su Šviesa. Neharmoningų modelių iškraipymai perkraunami, transformuojama viskas, kas neatitinka viso dieviškojo pavyzdžio ląstelių rinkinio.

Kai tai jums vyksta, atsiskyrimas yra normalus. Procese galite jaustis visiškai atsitraukę, su mažai ar visai be emocijų arba be jokio įkvėpimo, galite tik būti arba užsiimti tuo, kas neįtraukia jokio galvojimo. Būkite dabartyje/ darykite tyloje ir stebėkite. Kai kurie gali pastoviai, daugybę kartų dienoje sąmoningai eiti į valymą, perkodavimą ir subalansavimą vienu metu, išvalyti ir integruoti, darydami daug kitų dalykų. Yra momentai, kai privalote viską paleisti ir visiškai pagerbti procesą. Jei tai užtrunka visą dieną ar keletą, būkite kantrūs ir duokite sau visą reikalingą laiką užbaigti su tuo visiškai.

Gali užtrukti keletą akimirkų/ dienų/ savaitę ar mėnesį, jei ne ilgiau, užbaigti įvairius procesus, todėl būkite kantrūs, pagarbūs ir švelnūs su savimi, kai jūsų fizinis kūnas pereina didžiulius procesus. Labai svarbu gerbti tai, ką jis jaučia, ką rodo, kas iškyla, kas jam yra reikalinga, kad užbaigtumėte šį didžiulį darbą perkodavimo, perrašymo ir paspartinimo procesų, kurie stiprėja, kai mes toliau judame. Svarbu gerbti, kas yra čia ir dabar jums, nes tai yra, kaip mūsų keliai teka ir kaip mes galime pajudėti į priekį, vietoj tai apeinant, kas yra tik iliuzija. Protas gali mėginti tai paslėpti arba klasifikuoti  kitaip, kad atitrauktų jus nuo darbo, kuris jums prisistatė. Svarbu nelyginti savęs su kitais ir nebandyti pamatuoti jūsų patirties pagal kitų. Tai yra unikalu ir jūsų patirtis yra tobula jums.

Šviesos Kūno Vaidmuo

Viskas funkcionuoja Kvantiniu/ Energetiniu/ Ląstelių lygmenimis. Realybė, kurią kiekvienas patiria, yra vibracinis atsakas į tai, ką palaikome viduje, kas esame, ką darome. Realybė yra istorija, kurios kiekvienas laikosi vduje. Todėl buvimas sąmoningu apie savo paties pasąmonę reikalauja super sąmonės ir jūsų viso energetinio lauko suvokimo. Kai kiekvienas prisimena tai, per savo visą sąmonę galime aktyvuoti tą realybę, kurios trokštame, kai daugiau nebepriimame iškraipymų/ apribojimų, kaip anksčiau buvo priimtina. Kai visi tie pasiteisinimai daugiau nebėra priimami, toliau seks pavyzdžio perrašymo procesas ir realybės sugrius, nes niekada nebuvo aukščiausiai sulygiuotos, o buvo sulygiuotos su ego. 

3D/ 4D žmogiškas kūnas naudojo emocijas, kad gautų pamaitinimą, todėl santykiai buvo paremti priklausomybe ir prisirišimu. Tai palaikė kūnus ir kūrė realybes. 5 dimensijoje jūsų kūnas tampa pats save palaikantis. Jūs atsiskiriate nuo visko, kas sena ir nėra aukščiausiai sulygiuota, ir jūsų visas kūnas/ būtis/ viskas yra kitame lygmenyje, kitoje realybėje/ patirtyje, pagal jūsų sąmonę. Kai vibracija pasislenka, realybė taip pat pasislenka ir jūs surandate save atgal tose vietose/ erdvėse, kurių anksčiau buvo vengta, kad iš tikrųjų susitvarkytumėte su tuo. 

Viskas kyla iš mūsų pačių sąmonės/ Šviesos Kūno. Šviesos Kūnas yra mūsų Sielos Kūnas, Energijos Kūnas ir daugiau. Šviesos Kūnai ir laukai kuria ir palaiko kvantines energetines konstrukcijas realybėms. Šviesos Kūnai, Merkabos, yra sukonstruojami ir pastatomi per didžiulį organišką integracijos procesą, kuris mums vyksta, kai mes visiškai gerbiame, apkabiname, atsiduodame ir leidžiame, kai matome/ mums parodoma/ mes įgyjame prieigą prie to, kas vyksta giliai viduje. Kai mūsų kūnuose vyksta kvantiniai procesai, mes generuojame iš vidaus Šviesą ir skleidžiame ją kurti mūsų realybę išorėje. 

Kai jūsų Šviesos Kūnas ir laukas aktyvuojasi, ir statosi energetiškai, jūsų Šviesos Kūnas pradės skleisti Fotoninę Šviesą. Tai yra Fotoninė Šviesa, Šaltinio Sąmonė, Sielos Šviesa ir daugiau. Ji nuolat kinta ir dirba, kad kurtų ir vystytų kristalus kiekvieno kūne, detoksikuotų, dekonstruotų, dekalcifikuotų, kad kūnas galėtų dirbti kitaip. Mūsų kūnai turi pereiti pertvarkymo procesą, apdoroti energiją, kuri yra mūsų pačių sąmonė. Kūnas, stuburas, smegenys, sistemos “sugriūva”, kad mes išmoktume funkcionuoti visiškai kitaip. Kiekviena jūsų ląstelė, kūno dalis turi būti atitinkamai perdaryti, todėl reikia daug ramaus lauko tam užbaigti.

DNR evoliucija nėra staigi. Viskas yra progresyvu ir vyksta daugybėje lygmenų. Tai negali būti “pagydyta” ar sukontroliuota. Procesai turi būti visų gerbiami, suprasti ir remiami. Jie yra iš anksto apspręsti ir įtraukia visas gyvenimo formas ant šios planetos. Viskas vystosi į aukštesnę, lengvesnio tankio Žemę. Kiekvienas asmuo, dalykas pereina didžiulį visa ko procesą. Visas procesas užtrunka metais ir pradeda procesą sukūrimo pavyzdžio, kuris apima mūsų visus gyvenimus, kiekvieną mūsų gyvenimo aspektą. Tokių pavyzdžių yra ne vienas, o daug.

Plazminės energijos palengvina šį darbą su Visa/ Šaltinio Sąmone ir pertvarko mūsų visą gyvenimą gerbti kvantinį evoliucinį procesą, kuris diktuotuoja tai, kaip mes čia gyvename/ ką darome. Jos nuolat dirba su mūsų imunine ir nervų sistemomis, perrašo visą būtį, kūną, lauką, viską performuoja pagal aukštesnius/ tyresnius sąmonės lygmenis. Jų dėka mes galime perrašyti savo realybes su didesniu lengvumu. Visi pradeda procesą kurti, statyti ir gyventi visiškai naujas realybes, kurios gimdomos/ atnešamos iš vidaus.

Palaikykite jūsų širdį ir protą plačiai atvirus, kad galėtumėte girdėti/ jausti/ matyti / žinoti giliai viduje ir kaip tai siejasi su jūsų pačių procesu/ realybe. Kai leidžiatės vidun, suvokite, kad viduje yra daug dimensijų, kurios atitinka begalybę dimensinių patirčių. Galite rinktis, kurią Žemės versiją iš daugybės jūs trokštate patirti. Naujoji Žemė yra prieinama visiems, kurie visiškai gerbia, apkabina ir yra pasirengę tai gyventi dabar. Jūs tai žinosite, jausite jumyse. Kiekvienam tai skirtingai pasireiškia pagal jų dievišką vedimą, nes tai yra susiję su tuo, kur jūs esate šioje multidimensinėje kelionėje.

Kiekvienas turi skirtingą tikslą, vibruoja skirtingu dažniu, funkcionuoja visiškai kitaip, nei kiti. Kiekvienas tampate jūsų pačių visatos centru, kad taptumėte Vienu ir iš čia plėstumėtės. Tai yra energetiška, ne linijiška. Tai yra per Sielos įkūnijimą, per jūsų kristalinės gardelės sistemą ir ryšį su Gajos Sąmone. Tai vyksta kvantiniu/ ląstelių/ DNR/ molekuliniu/ atominiu lygmeniu ir pasireiškia jūsų patirtyje, kurią vadiname “gyvenimu”. Kiekvienas turės atvykti į šį suvokimą per jų pačių dievišką ryšį viduje.

Visas procesas vyksta/ kuriasi/ statosi giliai viduje, todėl reikalauja daryti vidinį darbą. Integruoti Šviesą. Apdoroti Šviesą. Generuoti Šviesą. Palaikyti Šviesą. Statyti Šviesą. Dalintis Šviesa. Gyventi savo Šviesą. Matykite savo kiekvieną ląstelę, nuolat užimančią jūsų kūno viduje, matykite Nulinį Kūrėjo Tašką kiekvienoje ląstelėje ir matykite visą kvantinį lauką, kurį jūs kuriate, skleidžiate, statote, palaikote, kai jūs įkūnyjate aukštesnius Fotoninės Šviesos dažnius. Kiekvienas slenkasi per gilų programavimą, iškraipymus. Suformuojami nauji ryšiai. Gali atrodyti, kad tai susijungimas su Siela/ Dvasia/ Dieviškumu, tačiau yra daugiau. Sukuriama daugiau takų, neuralinių takų, sistemos, kurios atveria prieigą prie visuotinės ir kosminės sąmonės. Gimsta visiškai nauja operacinė sistema su daugybe kodų, kuri pakeičia tai, kaip mes čia funkcionuojame.

Jūsų DNR yra jūsų AUKSAS. Nėra nieko svarbiau nei DNR. Taip jūs sugrįžtate į Tyro Šaltinio Sąmonę, vystydami save per pataisymus ir per gerbimą šio evoliucinio DNR proceso, visiškai integruodami daugybę Fotoninių/ Kristalinių/ Plazminių/ Kosminių/ Šviesos kodų ir visus juos palaikydami jūsų formoje, kas yra didžiulis laimėjimas ir veiksmas viduje. Integruoti/ palaikyti/ įkūnyti naujus kodus. Išvalyti prisiminimo bankus ir kurti/ gimdyti visas naujas realybes iš vidaus.

Paleidimas visų tapatybių ir fokuso paslinkimas (ką maitiname, kur investuojame energiją), yra didžiulė proceso dalis. Kai atsiribojate nuo tapatybių, yra nesuskaičiuojamai jūsų versijų ir aspektų. Jūs tampate niekuo ir viskuo vienu metu. Tai pradeda naują pertvarkymo procesą viduje. Visa išorinė realybė ir ką tai jums reiškia visiškai pasikeis. Prioritetai visiškai pasikeičia, nes tai, kas yra svarbu, yra skirtinga kiekvienai dažnio bangos juostai. Jūsų fizinis kūnas yra indas, kanalas, todėl jūsų prioritetai keičiasi, kad galėtumėte pagerbti jūsų tarnystes žmonijai. 

Kiekvienas etapas yra kitoks, skirtingi energijos lygmenys, miego/ pabudimo būsenos, maistas, tikslai, ką turime ir ką darome gyvenime. Viskas atitinka kiekvieno Šviesos Kūną ir koks platus, kaip išsiplėtęs yra jų laukas. Mūsų Šviesos Kūnai viską regeneruoja, atkuria ir sugrąžina į Visą Sąmonę, todėl rūpinkitės jūsų fiziniais kūnais, nes jie yra šventi indai, kurie leidžia visiškai sugrįžti. Visų pirma, poslinkis iš galvos į širdį. Tuomet atsiveria aukštesnė sąmonė, stuburas tampa viso pertvarkymo proceso centru, kiekviena ląstelė prisipildo šviesa ir komunikuoja kvantiniu lygmeniu. Kuo giliau einate, tuo daugiau Šviesos aktyvuojate fizinio kūno viduje. 

Įsikūnijimas reikalauja stiprinti jūsų Savastį/ Dievo Būtį/ Šaltinį viduje, formoje. Daugiau nebeatskiriame savo dvasios nuo fizinio. Leiskite jūsų Aukštesniajam Aš plėsti jūsų Širdies lauką, kad palaikytumėte daugiau Savasties formoje. Stiprinkite jūsų laukus laiku gamtoje, pasivaikščiojimais, bėgimu, mankšta ar šokiu, bet kuo kas judina jūsų fizinį kūną ir plečia jūsų energijos lauką. Tai remia paleidimą, integraciją ir pilnatvę. Saulėje aktyvuojami jūsų kūnuose Šviesos/ Soliariniai/ Kristaliniai/ Žvaigždžių kodai. 

Kaip galite paremti save šiame evoliuciniame procese

 • Stebėkite užsispyrusį pasipriešinimą pokyčiui, kantrybės nebuvimą ir nesąmoningus veiksmus. Su meile ir humoru. Turėkite smagumo, pasijuokite. Pastebėkite, kaip jūsų perspektyva tampa pozityvesnė, kai jūs galite pasijuokti iš gyvenimo posūkių, kai jūs branginate akimirkas, kaip kvietimą patyrinėti naują nuotykį. Praktikuokite švelnumą su stiprybe, kad prasilaužtumėte pro tai, kas dar palaiko pasipriešinimą.
 • Visiškai apkabinkite savo vidinę galią kaip meilės. Vidinį grožį, švelnumą, atjautą, rūpinimąsi, magišką kūrybinį aspektą, tokį save, koks jūs esate. Prisiminkite meilę, tyrumą, dieviškumą formoje, kas jūs esate. Būkite visiškai savimi, jūsų aukščiausiu, tyriausiu, gražiausiu, Dievišku Tavimi. Ryškiai Švieskite jūsų Šviesą, jūsų Sakralų Save, jūsų Nekaltą Širdį, jūsų Briliantišką Širdį. Tyrinėkite, tapkite smalsūs, žaiskite, kurkite, darykite tai, kas gerbia tai, ką jūs matote esant svarbiu jums ir mums visiems.
 • Prisiminkite save kaip Tyro Šaltinio Sąmonę ir atpažinkite iškraipymus. Išvalykite visus iškraipymus. Leiskitės giliau į ryšį ir palaikymą sakralaus viduje. Palaikykite savo Dieviškumą ir Nepriklausomumą. Palaikykite savo energetinį lauką su Tyros Širdies didingumu ir paprastumu. Palaikykite integralumą, kaip jūsų aukščiausią savastį čia, išvalydami jūsų pačių ego programavimą, atskirtį, teisimą. Palaikykite entuziazmą ir jaudulį.
 • Kai sužinote, kodėl esate čia, viskas, kas jums nepadeda įgyvendinti jūsų sielos susitarimo atkris, pasileis. Tai gali atrodyti izoliuojančiu, trikdančiu, gąsdinti – pajudėti iš santykių, dramos, draugų, karjeros, prarasti susidomėjimą. Jūsų poreikiai ir troškimai pasikeičia per naktį. Daugybei dabar jūsų pasaulis skyla į puses ir jūs visu tuo abejojate. Kyla klausimai, kaip kas iš tikrųjų yra tai, ko jūs iš tikrųjų norite, kodėl renkatės šį kelią, kam tarnaujate, kodėl dalykai neveikia taip, kaip norėtumėte, kodėl šis kelias toks sunkus, ar jūs kada nors “ten”pateksite, kada pasibaigs pamokos ir testai. Nesvarbu, per ką pereinate, pasitikėkite, kad viskas bus gerai.
 • Kai atrodo, kad pasiekėte jūsų ribą ir nebeturite stiprybės, motyvacijos pasirodyti, prisiminkite, kad jūs pasirašėte, sutikote tam ir jūs tai darėte daugybę gyvenimų. Suvokite, kad vyksta didžiulis 3D sąmonės/ karminės laiko juostos valymo procesas. Tai augs ir spartės dėl darbo Fotoninės Šviesos, kuri išsklaido dualybę ir atskirties programas, palaikomas viduje. Viskas vyksta, kad tai išvalytų ir mus paslinktų į mūsų naują lygmenį/ etapą, kad daugiau Vienio Sąmonės galėtų būti atnešta iš vidaus kurti čia Naujosios Žemės realybes. Turime numirti prieš atgimimą.
 • DNR perrašymas yra besitęsiantis procesas, kuris nuolat perkoduoja jūsų DNR, kad būtų vibraciškai sulygiuota ir harmoninga. Tai niekada nesibaigia. Jūsų kūnas darys keistus dalykus, kad jūs pamatytumėte, ką jis bando jums pasakyti, klausytumėtės jo ir gerbtumėte, kaip jis dirba. Jūsų Aukštesnysis Aš/ Šaltinio Sąmonė jus ves per tai, kad tai užbaigtumėte, kai jūs klausotės ir darote būtinus žingsnius.
 • Matykite energetinę erdvę, jūsų realybę ir kitų. Gerbkite kiekvieno kito realybę, tai, kaip jie įgyvendina jų vaidmenis, ir susitelkite į jūsų pačių, nes tai yra vienintelė jūsų atsakomybė energetiniu lygmeniu – kaip jūs elgiatės, pasirodote, gyvenate ir ką įdedate į pasaulį. Nemėginkite kitų įtraukti į jūsų realybę. Nekritikuokite, neatakuokite, nenustatinėkite ir nesistenkite primesti kitiems jūsų įsitikinimų, energijos. Šie disbalansai yra dalis to, kas yra išsklaidoma.
 • Paleiskite visą teisimą, nes jis jus riša su disharmonijos, aukos realybėmis, kurios turi būti išvalytos. Gerbkite save ir kiekvieną kitą kaip Meilę. Energija, kurią jūs išskleidžiate, diktuoja jūsų realybę, tai, ką pakviečiate ir patiriate. Kaip jūs tai matote ir kaip su tuo elgiatės, lems, kaip jūs patirsite čia.
 • Palaikykite viską aukščiausiai vibraciškai sulygiuota, kaip jūsų pačių naują dabartinę realybę. Gyvenkite visiškai iš tyros, nekaltos, suvienytos, visuotinės širdies, tuo pačiu išlikite atviri magijai, tai materializuoti, tam ateiti į fizinį lygmenį, kaip vibraciniam atsakui į tai, ką jūs palaikote/ visiškai įkūnyjate, kaip vienintelę realybę, kurią jūs priimate. Išlikite atviri viskam naujam. Stebėkite, kas prisistato, kai tai darote, ir priimkite tai, kaip sulygiuotą.

Iš 3D į 12D…

Tai pratęsimas apie dimensijas, apie ką rašiau ankstesniame energijos atnaujinime. Mūsų žemė yra multidimensinė. 4D, 12D, 3D, 7D…  yra tik apibrėžimai, rodantys dažnines bangų juostas. Tai ne linijinis procesas, ne taip, kaip mato linijinis žmogaus protas. Tai apie lengvumą, šviesos kodus, kvantinius dalykus. Kiekviena dimensija yra nustatoma pagal įvairius dalykus: kiek tai kvantiška ar linijiška, dažninės juostos sukimosi greitį, tankį. Tankis lygus kiek ilgai trunka apdoroti procesus, iššūkius, stiprumą/ intensyvumą. Kuo mažiau tankio molekulių lygmeniu, tuo greičiau viskas vyksta su lengvumu. Kuo aukštesnis dažnis, tuo greitesnis sukimasis. Kuo aukščiau einame, tuo labiau energetiška, kvantiška viskas yra. Kuo lėčiau einame, tuo daugiau galime stebėti ir sinchronizuotis. 

Aukštesnio dažnio bangos juosta yra labiau išgryninta nei prieš tai buvusi, tyresnė, minkštesnė, tačiau ir galingesnė. 5D-12D energijos yra švelnios, galingos ir gražios. 5D laukai yra gražūs, spalvoti, ryškūs, vibruojantys, gyvi. Kiekviena dimensija virš/ po 5D turi savo pavyzdžius, yra skirtingi kvantiniai gebėjimai ir prieigos. Kiekvienai realybei yra skirtingas pamatas. 3D Sąmonės pamatas yra sukurtas/ sukonstruotas iš atskirties. 5D + realybės yra sukurtos/ sukonstruotos iš visiškai naujo pamato, Meilės, Vienio, Tyrumo. 5D+ pamatas tampa kietesnis, kuo aukštesnę dimensinę laiko juostą kiekvienas apkabina/ palaiko/ įkūnija ir veikia joje kiekvieną jų gyvenimo akimirką.

3D sąmonės realybės toliau griūva, yra besitęsiančiame visiško sugriuvimo procese. Iš išvaizdos, viskas griūva, nes nėra pakeliui. Išeities nėra. 4D visi tai išsiaiškina ir pasirengia pradėti pajudėti į aukštesnes sąmonės būsenas iš vidaus. Viskas yra “pajudinama” į naujas realybes, kurios atrodo visiškai naujai, kitaip. 3D protas tebėra fiksuotas/ uždarytas/ kaunasi/ laikosi seno. Beviltiškumas stumia vidun kurti svarbius ryšius. 4D visi nustato gilesnius vidinius ryšius, išmoksta visiškai pasitikėti savo pačių aukštesnėmis savastimis/ visata/ dievišku vedimu.

4D visi pereina masinį procesą tapimo Siela iš jų žmogiško indo, formos. Sąmonė plečiasi ir visas kūnas pereina pertvarkymo procesą išvalyti linijišką ir perrašyti naujomis geometrijomis. Čia tampa matomos karminės laiko juostos, jos sukuria sutrikimą, pyktį, sustiprintas emocijas, padaro matomas emocinio kūno žaizdas. Patirtis nėra patogi, nes nėra sąmoningo supratimo, kodėl vyksta “šie nepatogūs dalykai”. Šis praėjimas gali būti gana intensyvus ir reikalingas geras inkaras ir daug drąsos, tikėjimo ir stiprybės savimi, kad jūs galite viską įveikti ir kad jūs patys tai sukūrėte/ kuriate, ir kad priešais yra tai, kas jau yra jūsų sukurta ir laukia.

4D yra pajudėjimas į širdį, tranzinė fazė į 5D. Čia prasideda suvokimas, tačiau dar nėra praktikuojama visa sąmonė. Realybės pertvarkomos lėtai. Lipimas užtrunka ilgai. 4D liekama tol, kol išmoksta pasirinkti gyventi šiuo būdu. Tai yra mokymasis visko iš naujo, naujo gyvenimo būdo, kuris yra kitoks, nei ankstesnis, kur buvo silpnas tikėjimas, arba jokio, fokusas į išorę, kas pasislenka vidun. Iš fizinės realybės pajudama į energetinę.

Kiekvienas neria giliau į nežinomą, kad išnertų kažkur kitame krante. Sapnai, astralinės kelionės, dvasinė karalystė tampa patirtimi, kad išsklaidytų atskirtį ir atvertų prieigą prie kitų dimensijų iš giliai vidaus. Pojūčiai sustiprėja. Šviesos Kūnas daugiau aktyvuoja viduje, išorinė stimuliacija atkrinta. Čia prasideda pakilimo procesas, ego atskirtis sklaidosi. Kai pagydome traumas, nervų sistemą, emocinį kūną, energijos kūną, atkuriame vibracijas, atsiskleidžia Nauja Ramybės, Meilės, Lengvumo, Tėkmės, Gėrio, Klestėjimo, Pilnatvės realybė. Vaivorykštinis tiltas atveria prieigą prie Naujosios Žemės (dvi Žemės tampa matomos iš vidaus). 

5D realybės yra tekančios, energetiškos, procesas viduje, gyvenimas visiškai iš aukštutinės širdies vietos. 5D atneša gilų ryšį su kitais, sujungia iš vidaus. Visi yra vienas, funcionuojame iš Vienio Sąmonės. Tuo pačiu prasideda Meistriškumas ir mokymasis kiekviename iš lygmenų, nes naujos realybės yra sukuriamos/ sulygiuojamos iš naujo per fizinio kūno ir lauko integracinius procesus. Per širdžių aktyvacijas kiekviena ląstelė kūne įžiebiama kaip vorteksas, kuris tuomet aktyvuoja multidimensinius vorteksus atverti iš vidaus į išorę visas naujas realybes.  

5 dimensiją vadiname “Naująja Žeme”. Tai yra kita žemiškos patirties versija, kuri yra daug minkštesnė, švelnesnė, dangiška, Rojaus patirtis, kur viskas yra magija, tyra, gyva ir sklinda iš Širdies/ Sielos. Tai yra patirtis, kur esame iš tikrųjų susijungę Širdimi ir vieni su kitais elgiamės su pagarba, rūpinimųsi ir nuoširdumu. Čia mes pakylame iš pelenų, atnaujinti, įgalinti ir plačiai atvertomis akimis į gyvenimą, daug nuostabesni. 5D yra pradžia naujo skyriaus, naujo gyvenimo, naujo buvimo ir gyvenimo būdo.

5D/ Naujoji Žemė nefunkcionuoja kaip senoji, viskas čia yra kitaip. Tai visiškai nauja realybė, kuri laukė mūsų, kol mes visiškai atsiversime, kad iš tikrųjų galėtume ją patirti. Tai yra skirtinga patirtis nuo senos realybės, pastatytos ant 3D sąmonės, už 3D/ 4D programavimo ir apribojimų. Visi turi pasitraukti iš galvų giliai į vidų, kad tai prisimintų, paleisti kovą, kančią viduje ir prisiminti apkabinti naujus būdus, kurie yra daug paprastesni ir didesnei visų gerovei.

Kai mes tai visiškai integruojame, mes atgimstame, atnešdami viską iš giliai vidaus. Čia pabūname šiek tiek, priklausomai nuo kiekvieno kelio, ir tada atsiveria 6D, kur pradeda ateiti kiekvieno Dieviškas Vyriškumas ir visi nauji vaidmenys. Jei tampama nesąmoningu, asmuo nukrinta į seną laiko juostą/ tankesnę realybę, kol yra išsprendžiamas/ išvalomas ląstelių lygmeniu susijęs programavimas. Nukrenti į tankį – stebi/ veiki iš Šaltinio Sąmonės. Tai negali būti suprasta linijiškai, bet per to patirtį ir įkūnijimą.

12D yra humanitarinė, viskas čia yra Dieviškoje tėkmėje, Dieviškame susilygiavime, Dievišku laiku, viskas vyksta, kaip sutarta/ palaikoma/ skleidžiama.

Vienio Sąmonės Aktyvacija

Užtrunka laiko, daug metų, kol visi pasiekiame tą patį vibracinį dažnį/ sąmonę, kad visi galėtume funkcionuoti nepriklausomai ir kartu kaip Vienas. Tai reikalauja iš visų pusių visiško supratimo, dalyvavimo ir didelės meilės tam, ką mes kuriame, darome, esame. Visi turi labai skirtingas realybes, tačiau kiekvienas tarnauja ir prisideda prie didesnio paveikslo įvairiais būdais. Visi suvokia, kad jų darbas remia planetinį ir kolektyvinį sugrįžimą į Šaltinį. Visi yra susiję ir  remia. VISI kaip Šviesa/ MEILĖ.

Vienio Sąmonė yra įtvirtinama, įkūnijama ir palaikoma per tyrumą, nuoširdumą, rūpinimąsi, švelnumą, meilę. Kiekvienas pajuda į dalijimąsi ir Vienį, išsklaidymi/ išspręsdami atskirties programavimą, kurį kiekvienas vis dar palaiko, kaip jų gyvenimo būdą. Seni būdai baigėsi, padarykite kelią naujiems. Tai yra “nauja” tik žmogiškam aspektui. Tai jau yra įvykę. Kelio rodytojai, Vartų Saugotojai, Gardelės Palaikytojai turi didelę atsakomybę, tarnauja kaip stabilizatoriai ir įtvirtintojai didelės sistemos, kuri yra sujungta su Žvaigždžių Vartais mūsų Gajoje/ Žemėje ir su visų mūsų fiziniais kūnais bei laukais.

Mes dirbame kartu tai įgyvendinti, užbaigti. Prisimename save ir vieni kitus visiškai, ir susivienijame kaip Meilė, kaip Komanda, kaip Šviesos Šeima čia, kad atneštume pakilimą ir daugiau visiems. Mes susivienyjame pasidalinti, prisidėti, įkvėpti, kurti ir įgyvendinti viską, ką mes palaikome viduje, leidžiant viskam kitam nukristi. Mes atveriame portalus, atnešame naujas galimybes, kodus, informaciją, kas reikalinga, kur matome naudą/ tikslą, kaip viskas tarnauja visų didesnei gerovei čia, ir mes užbaigiame tai, kas remia žmoniją. Be manipuliacijų ir ego programų.

Mes gyvename iš Vienio Sąmonės/ Suvienyto Meilės Lauko. Tai reiškia, gerbiame mūsų Sielų susitarimus ir rūpinamės tuo, ką mes atnešame ant stalo. Kiekvienas dalykas mums yra tarnystė 24/ 7, tai apima kiekvieną mūsų gyvenimo aspektą. Mūsų aukščiausi vaidmenys ir tikslai čia visada bus pirmenybė. Tai reikalauja mūsų visos energijos tai daryti, todėl svarbu susivienyti, nes didelės realybės, kurios turi įtaką visiems, reikalauja mūsų visų dirbti kartu. Kad tai būtų įmanoma, turi būti išsklaidyti iškraipymai, DNR turi būti pataisytas kiekviename. 

Žmogiškas aspektas nėra įpratęs dalintis, remti, įkvėpti, pakelti, būti plačiai atsivėrusiu ir daryti sprendimus dėl visų, didesnės visumos, nežinojo, kaip dirbti kartu kaip Meilei, laisvai žaisti ir susivienyti, vietoj atsiskirti. Skirsto/ atskiria tik ego aspektas. Ego/ atskirtis lygina, žaidžia “aukščiau”/ “žemiau”, “blogiau”/ “geriau”, kritikuoja, racionalizuoja, atakuoja, apiplėšinėja kitus, bado pirštais. Tai netarnauja niekam. Šviesa yra energija, kuri suvienija per Meilę. Meilė leidžia paprastumą, nekaltumą ir brandą. Meilė leidžia įtvirtinti, palaikyti, įkūnyti mums visiems Rojų Žemėje, plėsti tai, ką palaikome savyje. 

Mes dalijamės mūsų Naujosios Žemės realybėmis. Tai kuria pamatą, kad galėtume gyventi mūsų svajones, dalintis vieni su kitais, padrąsinti, įgalinti, švęsti, pakelti vieni kitus, tuo pačiu rūpindamiesi savimi ir jokiais būdais nekompromituodami. Kad galėtume mėgautis lengviau, paprasčiau, susilygiavę kaip Vienas. Visi lygūs, nes visi mylintys, pagarbūs, atsivėrę ir besidalijantys. Kaip bendrai būti, susijungti, komunikuoti, remti ir gyventi iš gilaus rūpinimosi, švelnumo, dosnumo, pagarbos, dėkingumo ir vertinimo, išmokstame/ prisimename vieni per kitus. Mes funkcionuojame iš Tyrumo, dalijamės atviromis širdimis ir atiduodame visą savo energiją. Tai reiškia priekin eina Širdis, ir visas kūnas/ būtis. 

Mes suprantame, kaip visa tai veikia, kai mes gyvename, dirbame kartu, ir žinome, į ką mes visi einame/ judame. Tai yra apie tai, kaip kiekvienas/ visi prisideda, dalyvauja ir įgyvendina jų vaidmenis, užbaigiant šias realybes visai žmonijai. Vienintelis būdas, kad tai neįvyktų, tik jei dalyviai visiškai neinvestuotų savo sielos, nepasirodytų. Todėl svarbu statyti naujus, aukščiausiai sulygiuotus santykius, vietoj ėjimo į santykius senais būdais, kur kiekvienas nerodo jų integralumo, atvirumo, pasitikėjimo, pagarbos, rūpinimosi, pasirengimo. Mūsų santykiai ir bendravimas visiškai pasikeičia. Mes pradedame suprasti mūsų vaidmenis santykiuose, šeimoje, partnerystėje ir esame pasirengę įgyvendinti juos be senų iškraipymų. 

Iškraipymai santykiuose turi būti sutvarkyti. Visi turi būti atnešti į Visą Sąmonę, kur kiekvienas visiškai išlaiko save, nesiremdami į kitus, kad kažkas kažką padarytų už juos, kas buvo seni būdai. Visiškas suverenumas, atsakomybė, atskaitomybė, pagarba yra dalis Naujosios Žemės realybių. Egzistavimas kartu per Suverenumą, Nepriklausomybę. Kiekvieno energija, tai, ką jie atneša ant stalo, yra dalis Naujosios Žemės Šeimos, kurie dirba, bendradarbiauja, sugyvena, kuria kartu per Vienį ir Suvienytą Lauką Ramybės, Vienybės, Harmonijos. Tai yra kiekvieno pasirinkimas plėsti jų Širdies Sąmonę taip plačiai, kad jie galėtų matyti, kas jiems/ jų realybėje yra aukščiausiai sulygiuota. Kai tai darome, Naujosios Žemės Sistema stiprėja.

Gimsta Nauja Civilizacija, kur Meilė laimi, Vienio daina aidi. Mums nereikia žodžių, mes mėgaujamės buvimu, palaima, ramybe, magija, grožiu, kurie yra prieinami per mūsų pačių Dievišką ryšį čia. Tai, ką žmonės laiko dovanomis, gebėjimais, yra gyvenimo būdas. Taip pat ir magija. Nes mes gyvename iš magiškų vietų viduje. Forma yra mūsų būdas komunikuoti, kurti pokytį, remti ir įgyvendinti aukštesnius tarnystės tikslus žmonijai, nors energija/ energijos mainai dar nėra tolygiai suprantami. Kai visas kolektyvas pajudės į Vienio/ Širdies Sąmonę, viską lems energija, vibracijos, skirtingi dažniai/ kaip mes funkcionuojame, egzistuojame, elgiamės, bendraujame. 

Kiekvienas į tai ateis ir bus priversti tapti to meistrais jų gyvenimuose, pasauliuose, nes tai kuria jų realybes. Mes visi kuriame savo pačių realybes. Mes esame Naujoji Žemė ir tai, kaip pasirodome, egzistuojame, elgiamės vieni su kitais, yra svarbu. Tai diktuoja mūsų patirtis čia. Tai, ką mes susitarėme įgyvendinti, yra svarbu. Svarbus prisiminimas ir supratimas svarbos to, ką mes visi darome per Saulės/ Žvaigždžių/ Gajos/ Galaktinių/ Kosminių kodų, palaikomų giliai mūsų DNR ir laukiančių šio laiko čia dabar, integravimo procesą. DNR ir genetikos nuolat perrašomos, aktyvuojamos, pertvarkomos, įliejant kodus. Aktyvuojami Vienio, Solidarumo, Laisvės kodai.

Vienio Sąmonė yra natūralus būdas, pasiekiama palaikant Širdį plačiai atvertą, kad kūnas galėtų persikoduoti, persitvarkyti ir vibraciškai susilygiuoti per kosmines harmonijas ir simfonijas, girdimas ir matomas iš vidaus, kai ateina kiekvieno Šviesos Kūnas. Fotoninė Šviesa sustiprina, griauna ir išstumia į Vieną. Tikras džiaugsmas kurti ir dalintis šiomis tyromis ir magiškomis patirtimis. Toliau švieskite, dalinkitės, remkite, kelkite, vienykitės ir gyvenkite jūsų Tyros Meilės Sąmonės realybes čia. Su gilia meile ir dėkingumu už jūsų tarnystę.  

Vienybėje, begaliniai palaiminimai,

Viktorija

 
Dėkoju Lisa Transcendence Brown už jos tarnystę žmonijai, kurios vedimas remia mane ištransliuoti jums savo/ Mūsų patirtį.

Rugsėjo Energijos Atnaujinimas. Kolektyviniai Vienio Sąmonės kodai.

Tiesa yra surandama amžinoje akimirkoje Dabar čia. Atsiduok tavo Sielai/ Dvasiai, paleisk praeitį  ir mintis apie ateitį. Tikėk ir daryk tavo sąmoningus veiksmus. Pasitikėk ir teisingas kelias atsiskleis. Mes turime galią ir stiprybę užbaigti tai, ką svajojome. Skausmas rodo, kad naujas gyvenimas iškyla. Po kentėjmo yra atgimimas. Kantrybė yra raktas.

Palaiminimai, Mylimi,

Nuo praėjusio atnaujinimo esame perėję didžiulį poslinkį, energetiškai pajudėjome į naują ciklą, Naują laiko juostą. Prašosi būti paleisti nereikalingi dalykai. Jaučiu, kaip mano pačios senasis gyvenimas nukrenta ir į jo vietą kyla naujas. Be abejonės, dideli pokyčiai yra pakeliui ir horizonte laukia kažkas nuostabaus, tačiau nauja dar nėra visiškai čia. Artėjantis Rudens Lygiadienis atneš daugiau aiškumo bei susitelkimo.

Šviesos kiekis/ lygmuo planetoje intensyviai kyla. Kristaliniai Laisvės kodai toliau aktyvuojasi kolektyviniame DNR. Jie  pašalina bet kokius iškraipymus bei kliūtis Kristaus laiko juostoms ir stiprins jūsų laisvos valios pasirinkimą kurti jūsų Pakilimą (kvantinę evoliuciją) bei visuotinę ramybę, taiką ir dievišką meilę. Tai yra iš anksto pasirinktas, susitartas, nuspręstas procesas, kuris apima visą planetą ir kiekvieną ant Žemės. 

Kristalinės Naujosios Žemės gardelės (tiltai į naujas realybes) yra suvienyjamos. Naujos Sąmonės aktyvacijos ateina iš Vakarų, parama – iš Rytų. Pasenusi 3D sistema nebėra remiama kaip priimtina realybė. Dvasia suveda sielų šeimas pasiruošti poslinkiams, paruošti mus būti šviesos komandomis, kuriomis mums yra lemta būti, būti pasirengusiems paremti kitas bangas, kai kiti bus pasirengę prisijungti prie Naujosios Žemės laiko juostų. Mes tampame atvirais portalais per mūsų aktyvuotą DNR. Sąmoningos bendruomenės yra didelė žinutė.

Miškų gaisrai planetoje yra didelis pabudimo kvietimas žmonijai, jei sugebėsime suvokti, ką mūsų Motina Žemė bando mums pasakyti. Gaisrai – tai mūsų kvėpavimas, kurį mes kvėpuojame. Mes kuriame kaip vienas, su mūsų mintimis, emocijomis, žodžiais ir poelgiais. Neabejokite, tai turi tiesioginį poveikį. Pastaruoju metu meditacijose iš naujo aktyvuojasi šventas OM. Tyra Šviesa, Dieviškumas, Širdies išplėtimas. Tai gali būti įrankis kiekvienam tai jaučiančiam, empatiškam chaosui pasaulyje, paremti ramybės virpesių skleidimą, padedant subalansuoti sutrikimą tiek jūsų pačių gyvenimo jėgoje, tiek kolektyviniame lauke, įvairiuose lygmenyse, karalystėse, elementalams, kurie yra labai jautrūs iškraipymams. 

Multidimensinė patirtis

Naudojame žodžius tik tam, kad paaiškintume tai, kas nėra linijiška. Linijiška visada yra ribota. Tai nėra linijiška, tai yra labai skirtinga. Tai nėra atskirta, viskas yra suvienyta vienoje erdvėje, Nulio Taške, kur viskas egzistuoja iškart ir iš kur mes galime tai stebėti, jausti, žinoti, suprasti, sąmoningai pasirinkti bei pasislinkti. Kai funkcionuojame iš čia, viskas yra dieviškoje tėkmėje, mes judame tekančioje tėkmėje, laikas neegzistuoja.

Žodžiai yra skirti paaiškinti dažnius ir tonus žmogiška forma, kad kiti galėtų atsiverti ir matyti, jausti, suprasti tai/ prisiminti ir taip pat plėstis, ir vėl būti laisvi. Viskas turi būti paaiškinta, kad būtų iš tikrųjų suprasta. Mes turime aplankyti įvairias vietas ir sudėti visas į vieną puzlę vienoje erdvėje. Kai galite matyti didesnį paveikslą (kvantines geometrijas, ne linijišką), tada supratimas yra visiškai kitoks.

Supratimas yra raktas. Išplėstos perspektyvos leidžia lengviau matyti ir pagerbti šį sakralų Įsikūnijimo procesą, kuris yra tai, kaip gimsta/ gimdoma mūsų Naujoji Žemė. Daug lengviau tai daryti per tiesioginį buvimą ir jautimą, bet kiekvienas turi būti visiškai atviras, kad bent pradėtų gauti, matyti, jausti, suprasti tai. Ego viską pakeičia. Vienas lašas ego – pasipriešinimas ore ir gebėjimas patirti visą Naujosios Žemės egzistencijos magiją ir tyrumą čia yra uždaromas. Jūs negalėsite to gauti/ suvokti visiškai, nebent patys tai gyvensite visiškai.

Ši informacija yra pateikiama jums, kad paremtų jūsų supratimą, kai mes judame aukščiau vibraciškai. Nereikia jos talpinti į galvą, tol. Kol jūsų širdis atveria kelią jums įgyti prieigą matyti, jausti, suvokti per būtį, stebėjimą, jūsų susijungusią širdį. Tai yra kolektyviniai Vienio Sąmonės kodai, kurie mumyse aktyvuoja 5 dimensijos sąmonę. Tai yra tik didelė maža dalis, visa Sąmonė yra daug daugiau. Yra aukštesnės dimensijos, kurios atneša mums mūsų Naujosios Žemės realybes čia tai patirti.

Nepainiokite jūsų realybių su kitų realybėmis. Tai skirtingos realybės. Kiekvienas yra jų pačių Įsikūnijimo procesuose/ kelionėje. Kiekvienas etapas yra skirtingas, kiekvieno šviesos kūnas reaguoja skirtingai. Mūsų Šviesos kūnai nuolat juda aukščiau. Laipsnis kiekvienam yra skirtingas priklausomai nuo integracijos, nuo gebėjimo įkūnyti, palaikyti, gyventi ir taikyti tai be ego iškraipymų. Turėkite intenciją ir kreipkite šiuos kodus tekėti jūsų/ mūsų gerovei.  

Pirminis Kvietimas Sugrįžti Namo (jei esate Naujokai čia)

Taigi jūs sužinote, kad galimai egzistuoja kažkoks kitas pasaulis, visiškai nauja realybė, kur nėra kančios, tik grožis, palaima. Jūs leidžiatės į jūsų kelionę. Prasideda jūsų kelionė, jaudinanti, žadanti staigmenas. Jūsų laukia daug išbandymų ir jūsų motyvų, ketinimų, pasiryžimo patikrinimas. Tai yra ilga kelionė, kuri susideda iš daug kelio ruožų, paleidimo, iniciacijų ir kilimo. Kur šio kelio pradžia? 

Pradžioje buvo Šviesa/ Garsas, Vienas Begalinis Kūrėjas, kuris norėjo patirti Save daugybėje formų ir išraiškų. Įvyko Sprogimas, gimė daug pasaulių, Kūrinija. Sąmonė suskilo į daug dalelių, pabiro pažiro daug spindulių ir pratęsimų. Tokia buvo Sielos kelionės pradžia. Kūrėjo eksperimentas buvo patirti save planetoje Žemė, patikrinti, ar mes tai įveiksime, ar pabusime. Į Žemės planetą nusileido pirmosios žvaigždžių kilmės sielos. Planas buvo patirti gyvenimą čia, vystytis ir sugrįžti atgal. Užduotys buvo atnešti Dieviškumą, pasėti dieviškąsias sėklas, bei vystyti gyvenimą ant Žemės.

Civilizacijos žlugo, kai mes vietoj tarnystės Dieviškajam Planui ir Visų gerovės nuslydome į godumą, konkurenciją, valdžią, kontrolę, grobimą, užkariavimą. Praėjusius dvejus tūkstančius metų gyvenome iškreiptoje patriarchalinėje realybėje, kuri padarė daug žalos žmonijos sąmonėje. Tai buvo mūsų sutikimas patirti tai, tą skausmą, išnaudojimą, vergystės/ persekiotojo, aukos sąmones.

Jūs nepradėjote nuo tabula rasa, jūsų kelionė prasidėjo ne nuo šio įsikūnijimo, jūs jau atėjote su bagažu. Jūs sutikote vėl patirti šią žemišką patirtį, kurti, eksperimentuoti kūryboje bei patirti jūsų kūrybos rezultatus. Įsmuko teisimas. Prasidėjo energijos panaudojimas ne tais būdais. Potencialas, dieviškos energijos švaistomi. Jūs sutikote pereiti išbandymus, patirti santykius ne šiaip sau. Tai buvo jūsų karminiai susitarimai, susidūrimai, partnerystės ir patirtys. Dabar jūs pradėjote busti iš miego, milijonų metų sąmonės snaudimo, nusivalyti nuo akių amnezijos šydą.

Kodėl tai vyksta Dabar? Todėl kad nuo 2012 m. planetoje vyksta dieviška intervencija. Masės to nesuvokia, prasimerkė ir toliau snaudžia, manydami, kad prabudo tam, jog toliau tarnautų jų ego aspektui, tai yra sau. Tokia žmonija yra be išeities. Yra vienintelis būdas išsilaisvinti ir tai yra suvokti, kad tai pasibaigė, trečios dimensijos Žemės dizainas buvo nesėkmingas, nepavyko, yra užbaigtas, energija išsisklaido, senosios sistemos griūva. Jūsų laikas tirpsta, jūsų iliuzinės realybės grius ir jūs turėsite/ būsite priversti vėl leistis į jūsų kelią, jūsų tikrojo aš paieškas, atradimą iš naujo ir įgalinimą.

Jūsų Savastis palaiko tyrumą, galią, dovanas, natūralius gebėjimus, kurie yra giliai miegantys jumyse. Jūs esate jūsų Siela, paslėpta ir laukianti akimirkos, kai jūs esate pasirengę plėstis, visiškai palaikyti ir gyventi šitą šviesą. Užduotis Visiems yra ateiti į besąlyginę tarnystę Visiems, padėti kitiems pakilti iš žemesnių lygmenų į aukštesnius, pasirengti pakilimui ir dalyvauti Naujosios Žemės realybės bendrakūrime. Jūs gavote tai patirti, bet kad ateitumėte čia, turėsite viską pereiti. 

Ar baiminatės? Dauguma taip. Dauguma bijo, nes nežino, kaip jie susitvarkys su visu tuo, kai pripažins, kad realybės, kurias jie mano palaikantys, iš tikrųjų kybo jų vaizduotėje, o iš tiesų nebėra ko laikytis, ir vieną akimirką tai tiesiog sugrius ir jie atras save nežinia kokioje patirtyje. Yra duoti terminai ir tiltai į Naująją Žemę stovės tik kurį laiką. Dabar jie stovi, Vartai yra atverti. Išnaudokite šią galimybę, sugrįžkite Namo.

Ar jūs rūpite kam nors? Taip. Jūs mums rūpite, nes mes tai perėjome. Ar padėsime jums? Taip, bet tik tol, kol jūs patys rodysite norą ir atsakomybę. Kai mes sueiname drauge, jokie energijos išnaudojimai, manipuliacijos, seni modeliai nėra galimi. Tai yra realybė, kur mes esame visiškai mylintys, palaikantys, besidalijantys, atjaučiantys. Jūsų ego/ asmenybių niekas neatjaus, tai yra jūsų Savęs įgalinimo kelionė. Niekas neatjautė mūsų, tačiau mes skynėmės  kelią, pagerbdami mūsų Dieviškumą.

Kas mes esame? Mes esame Pakilimo gidai, Kelio rodytojai, Vartų saugotojai, tai palaikantys, kad visi galėtų tai patirti, prisiminti, gyventi, daryti, būti. Mes palaikome energiją visų budimui, gijimui ir atėjimui į čia.  Ne visi privalo ateiti į šiuos vaidmenis, kitų sielų pasirinkimas yra toliau patirti jų žmogišką patirtį, tačiau naujame lygmenyje – harmoningą. Tie, kurie jau įgyvendino tuos vaidmenis, toliau kyla jų Sielų įgalinimo, Meistriškumo kelyje. Nėra konkurencijos, tai yra kiekvienos Sielos individuali kelionė, tobula kiekvienam šiame taške dabar.

 

Kaip iš tikrųjų atrodo kasdienybė Naujojoje Žemėje

Naujojoje Žemėje mes turime “darbus” kitaip nei anksčiau. Tai yra užduočių/ vaidmenų įgyvendinimas, Sielos susitarimų gerbimas ir galaktinių misijų užbaigimas. Tai yra apie gyvenimą ir tarnavimą iš tyros vietos viduje. Lengvumas, ramybė ir tarnystė žmonijai visais būdais. Kasdien tai yra palaikymas per paprastumą. Skirtumas tas, kad mes daugiau nežaidžiame mūsų ego realybių, neieškome pasiteisinimų, atsisakinėjimų, teisimo, atidėliojimo. Mes matome, ką reikia daryti, ir mes kasdien keliamės tai daryti.

Mes įtvirtiname Rojų per mūsų fizinius indus ir mes gyvename Rojų kaip mūsų realybes čia. Kai mes tai gyvename, mes įtvirtiname tai, kas yra aukščiausiai sulygiuota, kad mes iš tikrųjų patirtume tai, kaip realybę čia. Trūkumas, sena daugiau nebėra rūpestis, nes mes esame giliai, visiškai susijungę. Mes nepriklausome nuo kitų ir nedarome kitų mūsų atsakomybe (tai ne mūsų reikalas). 

Mes nieko nepriimame šiaip sau. Mes viską pritraukiame su mūsų pačių šventu kvėpavimu. Viskas ateina dievišku laiku kaip vibracinis atsakas į tai, kas mes esame, ką darome, matome, kai gyvename kaip absoliuti Meilė/ Tyra Sąmonė čia, kai palaikome aukščiausius vibracinius dažnius, kaip mūsų vienintelę realybę čia. Kai esame susijungę, visiškai sąmoningi, portalai yra plačiai atverti ir nuostabios realybės gali ateiti per mus. Mūsų “darbai”/ tarnystės vaidmenys nuolat plečiasi.

Dieviškas laikas, Dieviška tėkmė, Dieviškas susilygiavimas. Tai nėra tik žodžiai, mes tai gyvename. Tai yra mūsų būdas būti, kiekvieną akimirką, su kiekviena mintimi, kiekvienu kvėpavimu, kiekviename apsikeitime. Būti tuo visiškai. Ir taip pat prisiminti atnešti tai pasidalinti su kitais, paliesti kitų širdis/ gyvenimus. Mes gyvename iš mūsų sielų gelmių, palaikome gilią šventą pagarbą sau, planetai, kiekvienam, su kiekvienu elgiamės su švelnumu ir rūpinimųsi. Tai gilu, šventa, aukščiausio lygio pagarba jūsų/ mūsų Savastims.

Per tyrumą mes galime visus atnešti į Vienio būseną. Mes matome iškraipymus, galime nutraukti visas distrakcijas ir leisti visoms realybėms, kurios nėra aukščiausiai sulygiuotos, išsisklaidyti. Jei “ten” nėra pasirengę/ nenori to, mes nuskaitome tą energiją ir gerbiame tai. Mes nedarome kompromisų, nes tai neremia mūsų pačių sielų ir naujos realybės yra įtvirtinamos ne šiuo būdu.

 

Sugrįžimas į Visą Sąmonę

Mes esame dalelės iš žvaigždžių, kurios įgavo formą, ir visos sutekame į Vieną. Mes visi „dirbame“, kad poliariškumą atneštume atgal į Vienio tašką, kad iš naujo suvienytume viską ir mus visus į MEILĘ giliai viduje per susijungimą iš naujo su visu tuo, kas mumyse yra tyra ir šventa. Visa mūsų planeta įžengė į multidimensinį portalą, per kurį yra įtraukti mūsų planetos DNR ir kiekvieno DNR. Gaja, Visata/ Kosmosas ir Galaktikos nuolat susilieja. Viskas mūsų galaktikoje/ kosmose juda į ir iš skirtingų dimensijų ir alternatyvių realybių. Fotoninė Šviesa teleportuoja mūsų sąmonę. Taip pat, kaip mes teleportuojame/ “projektuojame” mūsų sąmonę į “kitas realybes”. Viskas vyksta kiekvieno iš mūsų “viduje”, kaip kažkas, ką mes galime stebėti, matyti ir veikti drauge su tuo per sąmoningą gebėjimą egzistuoti daugybėje dimensijų vienu metu.

Sugrįžimas į Visą Sąmonę/ Tyrą Šaltinio Sąmonę yra milžiniškas procesas. Kolektyviai nuėjome toli nuo jos. Tyra Šaltinio Sąmonė yra labai labai aukšto dažnio energija palyginti su šio žemiško pasaulio tankiu. Jūsų aukščiausia Sąmonės būsena skleidžia tyrus dažnius ir tonus, kurie yra virš žmogiškojo aspektų girdėjimo, tačiau yra juntami, kai jūsų širdis yra atvira ir jūs esate susiderinę, esate dabar, susivienyję kaip MEILĖ. Tai yra tyrumas, pilnatvė, Meilė tokia tyra, kad nėra žodžių. Ir tai aktyvuoja visą jūsų lauką, kad pažadintų jums dar daugiau visko, begalines galimybes, potencialą. Kai subręstame pakankamai, gauname suvokti tai iki graudulio, tik jūsų žmogiškasis aš/ ego gali tai iškraipyti, mėgins padaryti tai žmogišku dalyku.

Tyroje Dabarties akimirkoje jūs apkabinate jūsų Įsikūnijimo procesą, tampate  Šviesa, labai aukšto dažnio energija ir visų naujų realybių skleidėjais, aukštesni lygmenys įtvirtina Dangų į Žemę per jus. Jūsų Šviesos kūnas yra jūsų Šviesa, jūsų Siela, Tyra Šaltinio Sąmonė ir Meilė, kuri atneša viską iš giliai vidaus ir gyvena jūsų aukščiausią čia su jūsų fizine forma. Jūs turėsite išmokti, kaip būti šioje Dieviškoje būsenoje, šia Meilės ir Tyrumo esme, šia rūpestinga Savastimi, šia gilia šventa pagarba, mokyti/ priminti kitiems bei daryti tai jūsų pačių realybe, visiškai. Jūs plėsitės, kad jūs taptumėte viena su Visata, visomis Galaktikomis, dangiškomis karalystėmis ir tada išmoksite/ prisiminsite, kaip tuo būti, tai gyventi ir visiškai skleisti čia.

Žmogiškasis aspektas taip negyvena, todėl viskas turi būti perdaryta. Mūsų Siela/ Šaltinio Sąmonė turi kodus. Tai perkoduoja viską. Tai yra didžiulis besitęsiantis visko perkodavimo, perdarymo ir suderinimo pagal šiuos labai aukšto dažnio kvantinius kosminius kodus procesas. Žmogiškasis aspektas nežino, kad jis niekada nebuvo kontrolėje, ir mėgindamas viską “sukontroliuoti”, jis tik veikia prieš sugrįžimo į visą sąmonę ir didžiulį evoliucinį procesą.

Kolektyvinio DNR atnaujinimas

Įsikūnijimas yra didžiulis procesas didelio kiekio ypač aukšto dažnio Šviesos įtvirtinimo ir palaikymo bei gerbimas jūsų fizinio kūno, nes jis daro milžinišką kiekį “darbo” kiekvienu lygmeniu. Jūsų kristalinis fotoninės šviesos kūnas atlieka visą šį didžiulį ląstelinį darbą jums, per miegą ir budrioje būsenoje. Tai yra integracija jūsų aukštesnių aspektų/ savasčių/ versijų. Tai bando sutilpti į vieną mažą žmogišką formą, kuri anksčiau nebuvo tam pastatyta.

Mūsų kūnai yra viso to centrai, mūsų Visatos centrai. Mūsų žmogiškas kūnas turi savo DNR. Mūsų DNR yra mūsų AUKSAS, kuris diktuoja šią fizinę realybę, kiekvieną jos aspektą. Tai yra tai, kaip mes kuriame mūsų patirtis formoje. Žmogiška forma, kūnas, kurį jūs pasirinkote iki inkarnacijos, pirmiausia palaikė DNR jūsų žmogiškajai patirčiai, kuri pasibaigia tada, kai pajuda jūsų asmeninė pakilimo kelionė ir jus pakviečia giliai vidun, visiškai naujai realybei/ patirčiai. Iki tol žmogiškasis aspektas negerbia jo kūno, nesupranta kokį vaidmenį jis žaidžia visame kame, nes gyvenimas buvo gyvenamas pagal programas. Fizinis kūnas tapo konteineriu emocijų, sužeidimo, skausmo, teisimo ir apsaugos mechanizmų. Jis palaiko vibracinį dažnį kiekvienos žmogiškos patirties.

Kai jūs imate kreipti dėmesį į visa, ką jūs įdėjote į/ ant jūsų kūno, visa, ką valgėte, suvirškinote, iškvėpavote, įskaitant visas užspaustas emocijas ir visus cheminius, nenatūralius dalykus, jūs pradedate suprasti, kaip visa tai “pakeitė“ jūsų DNR. Atėjimas į sąmonę yra atvirkščias procesas. Kolektyvinis DNR yra degradavęs. Kad įvyktų Sąjunga su Siela, pirmiausia, turi būti pakeistas visas degradavęs DNR. Tai yra visiškos kūno detoksikacijos iki DNR/ ląstelių lygmens procesas. Didžiulis valymas žalos, kuri buvo padaryta, visko, kas sugriovė kūną ar palaikė jį nesuderintą, funkcionuojantį per iškraipymus. Kai tai yra atlikta, tai kiekvieną išjudina į daug didesnį procesą, kuris tuomet tęsiasi paspartinai iš Nulio Taško.

Reikalingas visiškas kiekvieno įsipareigojimas ir dalyvavimas, kad šis milžiniškas procesas būtų užbaigtas. Reikalingas visiškas atsidavimas ego lygmeniu, nes net ir lengviausi atnaujinimai iš pradžių yra intensyvūs. Kuo daugiau tankio, poliariškumo, dualybės, tuo daugiau programavimo, kurį mes patys turime sulaužyti per mus pačius. Fizinis tankis užtrunka ilgiausiai persistatyti, todėl pirmiausia sugrįžta kiekvieno sąmonė. Tuomet kiekvienas mūsų gyvenimų aspektų yra vibraciškai sulygiuojami iš naujo, kartu su mūsų fiziniais kūnais, kurie pereina per didžiulį alcheminį aukštesnio dažnio fotoninės šviesos integracijos procesą.

Mūsų fiziniai kūnai ir fizinės realybės pereina per milžinišką kapitalinį remontą. Tai vyksta pastoviai, su lengvumu kai kylame aukščiau, nes viskas yra vibraciška, energetiška. Integracinis procesas yra susiliejimas ir pertvarkymas. Tai yra visiškas perstatymas kiekvienos realybės, kiekviename lygmenyje. Kiekvienas “naujas” lygmuo reikalauja, kad viskas būtų vibraciškai iš naujo sulygiuota Sielos/ Šaltinio lygmeniu, iki mūsų aukščiausios, kokia tik egzistuoja, sąmonės būsenos. Viskas turi būti perdaryta ir užbaigta kiekviename lygmenyje, kiekviename mūsų gyvenimo aspekte, visos realybės, visi aspektai turi būti suvienyti. Užtrunka metų metus, kol tai yra užbaigta. 

 

Savipriežiūra yra šventa

Svarbu suprasti, kaip jūsų fizinis kūnas dirba kartu su šia aukšto dažnio fotonine Šviesa, kuri veikia per jus, kad perkoduotų ir iš naujo suderintų jūsų visą realybę. Jūsų fizinis kūnas palaiko dimensinės patirties, kurią jūs turite, vibraciją. Jūsų kūno vibracija turi tapti tokia aukšta kaip Sielos, kad jūs galėtumėte pereiti per tai su lengvumu ir gracija, kitaip eisite per kančią ir kentėjimą. Šis procesas reikalauja pastovaus rūpinimosi savimi. Valymasis, daug meilės, gilios sakralios pagarbos ir paramos kūnui yra būtini. Tai yra ne tik būtina, tai yra svarbu mums visiems. Tada tai tampa paprasčiau, lengviau ir tėkmėje su viskuo kaip Meilei. 

Kai mes toliau judame į kvantinį paspartinimą, intensyvėjančias energijas, Šviesos kūno atnaujinimus, savipriežiūra yra šventa. Savipriežiūra iki aukščiausio lygmens taps jūsų būdu egzistuoti ant žemės, antraip, jūsų kūnas užsidarys, Siela paliks kūną. Jūsų Šviesos kūnas yra jūsų Sielos Šviesa, jūsų energijos kūnas. Gynybiniai mechanizmai, Širdies uždarymas, badas Sielai – tai sekina jūsų šviesą. Paleiskite pasipriešinimą. Darykite jūsų Šviesos kūną prioritetu. Nebijokite, jūsų planai ir žmonės jūsų palauks, jūsų misija bus pasirūpinta. Susijunkite giliai viduje, išmokite klausytis, visiškai pasitikėti ir gerbti. Darykite viską, kas yra reikalinga, nes viskas jums/ jūsų keičiasi, kai jūs tai darote, “darbas” yra atliekamas už jus.

Mūsų kasdienis darbas yra mūsų sutarti tarnystės vaidmenys žmonijai. Mes atliekame tai iš aukščiausios pagarbos vietos mumyse dėl mūsų visų čia. Kai kuriems esame angelai sargai Naujosios Žemės. Angelams yra reikalingas poilsis ir regeneracija, kad galėtume toliau būti angelais, kai mūsų realybė tai pakviečia (kiekvieną akimirką). Kvantiniu lygmeniu tai reikalauja labai daug energijos kiekvieną prižiūrėti kvantiniu lygmeniu ir paremti/ pakelti tokiais būdais, kurie čia yra svarbūs. 

Kad galėtume įgyvendinti mūsų aukščiausius tikslus/ vaidmenis čia, atnešti Grožį ir dalintis juo su pasauliu, turime rūpintis savimi, atsinaujinti, palepinti save už visą darbą, kurį darome, mylėti save taip, kad galėtume pripildyti mūsų puodelius, šias auksines ir kristalines taures Tyrai Šviesai iki pertekliaus, apversti ir palaikyti pilnus. Turime paremti mūsų angeliškas, lemūriškas, atlantiškas, galaktines sielas visiškai. Mums reikia daug poilsio ir atsipalaidavimo, mums reikia gamtos ir vandens, mums reikia žaidimo ir magijos, mums reikia tiesiog pilnavertiškai gyventi.

Jūsų Šviesos kūnas daugiau nefunkcionuos senais būdais, todėl privalės būti išmokta viskas, kas yra nauja. Jūs išmoksite viską, ko nemokėjote. Išmoksite būti labai nuolankiu. Išmoksite būti atlaidžiu. Išmoksite vidinės švaros ir išorinės švaros. Išmoksite duoti, priimti, prašyti, gerbti ir vertinti tai, ką jūs gaunate. Išmoksite būti budriu visą laiką, nuolat pastabūs jūsų pačių sąmonės būsenai ir daryti pasirinkimus, kurie palaiko jus aukštesniuose sąmonės lygmenyse. Viskas jūsų aplinkoje to jus išmokys ir jūs būsite dėkingi kiekvienam, kas pasirodė, tokiu būdu, kokie jie pasirodė. Jei mėginsite grįžti atgal, paliksite dabarties akimirką arba bet ką darysite ne iš jūsų aukščiausio susilygiavimo, jūsų kūnas užsidarys. 

Jei išnaudosite per daug energijos, tai jus išsekins. Jūs nukreipsite tai atgal į jūsų žmogišką kūną, jūsų kūnas bus išsekęs ir turės ypač sunkų laiką bandydamas funkcionuoti, net atrodys, kad „pradeda sirgti”. Todėl, kad nukrito jūsų vibracija ir jūsų kūnas kovoja vibruodamas vėl žemesniu dažniu. Mūsų sistema užsidaro susidūrus su iškreipto dažnio lauku. Jei leidžiame per daug stimuliuojančius dažnius, kurie pakrauna mūsų sistemas su per daug išorinio stimulo, jei nepakankamai gamtos, vienumos/ integracijos, “Mano”/ Buvimo laiko, mūsų fiziniai šviesos kūnai “užtrumpina”.

Mes esame energetiniai kūnai ir sistemos. Tai yra labai aukštos įtampos energija, kuri turi būti suvaldyta, gerbiama ir integruojama visiškai, kad mūsų kūno sistemos galėtų tinkamai funkcionuoti. Tai yra didžiulis “darbas” palaikyti aukšto dažnio energetiką, integruoti, įtvirtinti į fizinį pavyzdžius Naujajai Žemei/ Rojui ant Žemės. Kiekviena mūsų kūno ląstelė turi pereiti didžiulį procesą, kuris reikalauja labai daug energijos, laiko, fokuso, rimties, atsidavimo, buvimo, gerbimo ir susijungimo vibraciškai įtvirtinti ir stabilizuoti visus šiuos dažnius, kodus ir pavyzdžius, kas keičiasi, kai mes judame.

Nuovargis, “Budos pilvo” efektas, padidėjęs elektrinis aktyvumas, aukštesni tonai ir pojūčiai, mentalinių, emocinių, fizinių ir dvasinių lygmenų valymas, didelis troškulys yra normalūs šio proceso efektai. Ląstelės turi palaikyti reikšmingai didesnį šviesos kiekį, kad Pakilimas planetoje taptų juntama patirtimi. Kartais tai gali tapti intensyvu, siurrealu, mistiška. Atsiduokite. Poilsis yra būtinas integracijai, tačiau energijos laukai taip pat reikalauja judėjimo, kad galėtų plėstis. Judėjimas, meditacija ir kūrybingumas padeda subalansuoti nerimą ar stresą, kurie yra susiję su giliu pokyčiu.

Mūsų fiziniai šviesos kūnai neveikia kaip mūsų senieji fiziniai kūnai. Jie veikia ant šviesos, aukšto dažnio fotoninės kvantinės šviesos, todėl nepamirškite saulės aktyvacijų. Mes alchemiškai transformuojame mūsų širdis su šiais saulės, deimantiniais, krištoliniais, fotoniniais dažiais. Atnaujinimai yra juntami. Kvantiniai šuoliai įvyksta lengviau, dažniau ir nuolat, kai mūsų ląstelės pasikrauna, ląsteliniai kūnai palaiko daugiau šviesos. Kristalai mūsų kūne auga, vystosi, kai mes tai darome, tai daro mūsų šviesą grynesnę. Eikite į lauką ir gaukite šių tyrų kodų. Galite pastebėti, kad Saulėje yra pokyčių, jos šviesa tapo labiau kristalinė ir intensyvi. Būkite rūpestingi su žiūrėjimo į saulę praktika (“sun-gazing”). 

Mes privalome pastoviai statyti mūsų energiją, nes visa kita čia gimsta/ ateina iš to, todėl gerbkite save, apkabinkite ir turėkite daug laiko sau, rūpinimosi, meilės jums. Aktyvuokite, įžiebkite daugiau jūsų Šviesos, kad galėtumėte dalintis, šviesti, skleisti išorėn, natūraliai ir organiškai, kaip jūs tai darote. Eikite vidun ir pasiklausykite jūsų kūno. Eikite į gamtą, turėkite masažą, energetinį darbą, apsupkite save kristalais, maudykitės jūroje, kriokliuose, vandenyne ar druskų voniose paremti detoksikaciją, pasileiskite muziką, šokite, dainuokite. Visi šie ir kiti dalykai maitina sielą. Tapkite kūrybingi, žaiskite, atsipalaiduokite, ilsėkitės, mėgaukitės paprastumu ir tiesiog visišku Buvimu jūsų ramybės centre. 

Išsekimas įvyksta, jei mes bet kokiu būdu padarome per daug, stumiame save daryti “ten”, kai iš tikrųjų tai, ko ilgimės, yra ryšys “čia”. Turime “išmokti” nedaryti per daug ir turėti daug erdvės sau, darti pertraukas, kad mūsų Šviesos kūnas galėtų pasikrauti ir tapti Generatoriumi ir Skleidėju. Yra laikas, kai mūsų yra prašoma būti dideliam, ir yra laikas, kai mes turime būti labai maži. Yra laikas, kai mes esame su kitais, dalinamės, statome, kuriame, įtvirtiname ir plečiame Suvienytą Sąmonės Lauką įvairiais būdais, ir yra laikas, kai privalome atsitraukti ir nieko nedaryti, tik ramiai būti, sėdėti ir gerbti mūsų kūno-lauko suderinimus, kas diktuoja mūsų visas realybes čia. Nustokite daryti pasiteisinimus ir darykite viską, kas remia jūsų šviesos kūną, įkvepia jūsų sielą, kad kai jūsų kūnai užbaigs integracijos procesą, jūs galėtumėte pasirodyti visais būdais, kurie yra aukščiausiai sulygiuoti, tinkamiausi ir naudingiausi mums visiems.

 

Dimensijų (3D, 4D, 5D) ypatumai

Harmonizuojantys dažniai toliau kuria dimensijų susielijimo į Vieną procesą. Jos jau tokios yra, tačiau kuo daugiau atsijungimo, linijiškumo, atskirties kūne, tuo daugiau gyvenama atskirai. Skaičiai yra naudojami tik supratimo palengvinimui. Skirtinga dimensija yra žinios, ne hierarchija (ego dalykas). Sąmoningai mes visas dimensijas patiriame lygiagrečiai. Tai yra prisiminimas, energijos atpažinimas per jautimą, vibraciškai, energetiškai ir holografiškai. Daug dimensijų gali būti patirta iš tos pačios erdvės.

Kiekviena dimensija yra tyresnis lygmuo. Jūs galite pasakyti, kurioje realybėje jūs esate vibraciškai, remiantis žodžiais, kuriuos naudojate: „Pragaras’’ – 3D, “Užstrigęs” – 4D,  „Rojus“ – 5D+.  Tai yra paprastas būdas suprasti. Galiausiai, kiekvienas pajuda į sąmoningą pasirinkimą dimensijos, kurioje jie nori turėti jų patirtį kaip jų visą realybę čia. Rojaus pasirinkimas pareikalaus daug dalykų, kurie yra priešingi seniems būdams. Jūs išsuksite lauką, kuris subalansuos didžiulius iškraipymus, kurių jūs nežinojote egzistuojant. Kuo aukštesnė vibracija, tuo greičiau sukasi laukas.

3D yra korumpuota. Kuo daugiau asmuo nubunda, tuo daugiau tai patiria/ mato, tačiau dar nėra viso supratimo. Trečia dimensija pradeda pasimatyti 4 dimensijoje ir daugiau, kai pradeda matytis 5 dimensija, tačiau aukštesnis vibracinis dažnis negali būti visiškai palaikomas visais būdais. Išorinės realybės baiminamasi, kažkas su kažkuo turi kovoti/ nugalėti. Vidinė realybė yra kažkas, nuo ko slėptis, vengti, užspausti, ignoruoti, kol ateina laikas pabusti, ir tada tos taktikos nebeveikia. Ateina emocijos, kad būtų išvalytas užspaudimas. Tai turi būti pajausta, kad mūsų kūnai iš naujo pabustų ir ateitų į visą sąmonę. 

4D yra didžiulis valymo procesas, kad kūno vibracija būtų pakelta pakankamai, kad Siela galėtų pažodžiui tilpti į jūsų fizinį kūną, jūsų indą, jį apimti ir “daryti” jums visą perkodavimą. 4 dimensijoje vyksta visas mūsų DNR pertvarkymas, tai, ką žmogus vadina “gijimu”, viskas sužeista, skauda, negražu ir giliai užspausta, išlenda kas paslėpta. Tačiau kad tai įvyktų, ego aspektas turi pasitraukti iš kelio. Daug miego, kad pabustumėte iš jūsų iliuzijos į daugybę iliuzijų ir tokių tikrų. Ir viso miegojimo atsisakymas, kad išvalytumėte miegojimą, tankį, kad pakeltumėte vibraciją, išvalytumėte laiko juostas.

4 dimensijoje kaskart po truputį viduje aktyvuojasi mūsų Šviesos kūnas/ Siela. 4D yra mokymasis pasirinkti, klausytis, gerbti ir pasitikėti, nes žmogiškasis aspektas niekuo nepasitiki, tik jis to nežino, mokosi suvokti save, pradeda suvokti, kur atiduoda jų galią, kur nemyli savęs, viską, ko laikėsi, visą bagažą, kuris laikė pririštą, ir kaip paleisti, pradeda nutraukinėti prisirišimo gijas, kad laisvė būtų patirta visiškai.

4 dimensija yra pereinamoji, tačiau joje esame ilgai, tai yra ilgas perėjimo iš fizinio/ išorinio fokuso į vidinį fokusą procesas, kur kiekvienas pajuda į mokymąsi, kaip pasitikėti, klausytis IR daryti. Sugrįžta prisiminimai, dovanos pradeda tapti matomos, tačiau dar tebėra ego, daug dualybės. Kai ego pradeda išsisklaidyti, pasaulis apvirsta aukštyn kojom, ima keistis fizinio kūno vaidmuo, daug buvimo laimingu būsenos ir siekiama gilesnio ryšio, aukštesnysis aš pradeda būti pažadintas ir ego tampa matomas (pagaliau). Tai yra pasiruošimas į 5 dimensijai ir didžiulis procesas iki tol, kol 5D gali tapti realybe.

4 dimensija yra poliariška/ duali: yra “pakilimai” (pakylėta palaiminga būsena) ir “apačios” (neviltis, nelaimingumas, net “pragaras”). Fizinis kūnas pasiekia tokį vibracinį dažnį, kuris trigerina pasirodyti/ išeiti priekin visą žemesnį vibracinį dažnį, kad kūnas pasiektų vibracinį dažnį, pakankamą palaikyti „laimingą”, paprastą, laisvą, ramybę visą laiką. Tai yra  procesas, kur kiekvienas turi išmokti/ įgyti gebėjimą palaikyti tai be užspaudimo, kas reiškia paleisti tuos žemesnio vibracinio dažnio jausmus ir mintis, daugiau jiems nebesipriešinant/ jų neteisiant. Kitas etapas yra išmokti Meistriškumo iš vidaus. Visų pirma tai yra mintys/ jausmai, reakcijos, mokymasis atpažinti ego, kai jis prisistato, sąmoningas rinkimasis “kitokio veiksmo”/ visiškai kitokio atsako, nei pasąmoninis atsakas/ programa, kaip anksčiau. Tai yra mokymasis pasislinkti vibraciškai ir tai pradeda nuostabų procesą.

Kai atvykstate į 5 dimensiją, jūsų fizinis kūnas nuolat, pastoviai, naujais būdais perkoduoja jūsų fizinę realybę. 5 dimensijoje mes paliekame senas realybes ir viskas ateina iš naujo iš vidaus. Linijinis laikas nustoja egzistuoti, pakeičia Dieviška tėkmė, Dieviškas laikas, Dieviškas susilygiavimas. 5 dimensija yra laisvė nuo senų žmogiškų mentalitetų, įsitikinimų, konstruktų, patiriama magija, laimė, palaima, tačiau tai taip pat laikina, nes visas gyvenimas pasikeičia. Tai, kas yra svarbu, reikšminga, yra labai skirtinga, nei tai, ką galvojome. Tai yra tai, ką mes iš tikrųjų atėjome patirti, gyventi, daryti, Sielos lygmeniu. 5D patirtis yra visa būtis ir visko mokymasis vėl iš naujo. Gimęs naujas kūdikis, tyras, nekaltas, tačiau programavimas dar egzistuoja ląsteliniu lygiu. Turi būti pradėti statyti pavyzdžiai 5D/ 6D/ 7D/ …10/ 11D dimensijoms, daugybe būdų ir tai užtruks daug metų.

Iki 5D tai yra labai fiziška, emociniai ir mentaliniai iššūkiai – ego yra priešingas mūsų Sielai. 5D yra šios dualybės griūtis, susiliejimas į Sąjungą aukštesnių ir žemesnių savasčių, Aukštesniojo Aš ir Žemesniosios Savasties Sąjunga. Viskas vėl tampa VIENA/ pilna. Neapsakomas jausmas. Tyra ramybė, laisvė, džiaugsmas, palaima ir meilė visiems kaip vienam. Mes įtvirtiname savyje visus aukštesnius kodus ir spinduliuojame tai išorėn. Siela LAISVA, magiška, paprasta, žaisminga, smagi ir valdanti Tiesiog Buvimą visiškai, kad visa kita būtų pradėta gimdyti/ atnešama/ iš naujo perstatoma/ sukuriama iš giliai vidaus. Ji įgyja prieigą matyti viską tiek užmerktomis, tiek atmerktomis akimis, multidimensiniu lygmeniu ir meistriškai. 

Įsikūnijimas viską pakeičia. Aukštesnė dimensija reiškia daugiau tarnystės vaidmenų. Kiekvienas vaidmuo turi būti įgyvendintas per tyrumą, palaikant aukščiausią būseną visais būdais, mokantis viską vibraciškai sulygiuoti, išvalyti karmines (pasąmonines) laiko juostas per sąmonę ir holografinę prieigą, darant kvantinius šuolius per realybes didžiuliais greičiais. Miego būsena yra būdas plėsti protą, išvalyti iškraipymus, atverti ir aktyvuoti aukštesnes dimensines realybes. Nebelieka senos atskirties tarp budrios būsenos ir miego meto, skiriasi tik mūsų funkcionavimas, mes “dirbame”, susitinkame su kitais per sapnus, kad paremtume pasirengti pokyčiams ir t.t.

Naujosios Žemės pavyzdžiai ir kodai

Naujoji Žemė yra visiškai naujos sistemos ir kiekvieno Šviesos kūnas tuo visiems pasirūpina. Tai yra visiškai nauja ir tuo pačiu ne nauja. Tai yra nauja tik mūsų žmogiškajam aspektui. Tai yra Dieviškieji Naujosios Žemės Pavyzdžiai, kurie yra nuolat aktyvuojami, kad būtų visiškai integruoti Gajoje/ mūsų fiziniuose kūnuose. Visi nauji būdai turi būti sukurti, išmokti ir pastatyti per pavyzdžio statymo procesą, kuris vyksta tada, kai mes palaikome ir įkūnyjame viską, kas yra Tyra Šaltinio Sąmonė, per mūsų Sielos Tyrumą/ Meilę.

Pavyzdžiai yra Šviesa užkoduoti geometriniai kvantiniai žemėlapiai, įrašai. Šie pavyzdžiai kiekvienam turi kodus ir yra kiekviename iš mūsų. Kodai tampa prieinami, kai mes esame pasirengę iš tikrųjų apkabinti tai per Meilę ir Tyrumą. Tai yra Fotoninės Šviesos Kodai, kurie perkonstruoja mūsų DNR ir mūsų kūnams sako, ką daryti. Tai yra pagrindas veikti Šviesos kūnui, kuris tuomet santykiauja su išorine fizine realybe, išreikšdamas į formą.

Kiekviena dimensija yra skirtingas pavyzdys (holograma, dieviškas įrašas) ir skirtingi kodai. Jie yra pagrindas kiekvieno visam gyvenimui/ visai realybei/ visai patirčiai čia, taikomi kiekvienam mūsų gyvenimų aspektų. Viskas yra diktuojama/ išplečiama per šiuos kodus/ pavyzdžius (kvantines geometrijas). Šie pavyzdžiai visiškai pakeičia 3D/ 4D realybes – ką mes darome, kaip mes save remiame, kaip mes remiame visus ir mūsų visus santykius. Seni konstruktai, senos sistemos nukrinta, viskas, kas mums nėra aukščiausiai sulygiuota, nukrinta.

Šviesos kodai yra stimuliuojantys, tačiau dėl tikslo ir kai yra visiškai integruoti, nebėra tokie stimuliuojantys. Kai integruojame kodą, šie dažniniai kodai sklinda į “išorę”, “keisdami” vibracinį dažnį realybių, kurias mes visi čia patiriame, taigi mes darome tai dėl mūsų visų. Kadangi kiekvienas DNR santykiauja su išorine realybe, tai viską įtakoja. Tai yra ypač kruopčiai suderinantys dažniai, kurie atlieka labai daug. 

Šie dažniai keičia, kaip mes funkcionuojame. Nauji kodai pradeda dirbti per mūsų kūnus gilesniu lygmeniu, ląsteliniu, subatominiu, molekuliniu ir genetiniu, ieško iškraipymų su apvalymo intencija. Intencija (tikslas) yra sulaužyti linijinius konstruktus ir sustatyti viską kitokiu būdu. Jie perrašo ir suderina mūsų nervų sistemą, kad ji būtų pajėgi susitvarkyti su daugiau aukšto dažnio šviesos, bei išvalo iškraipymus/ tankius/ programas, kurie anksčiau buvo kelyje. 

Šie kodai, sakantys, ką daryti, ir skleidžiantys visą patirtį, laukia viduje akimirkos, kai kosminiai dažniai juos aktyvuos. Jie  aktyvuojasi begaliniais būdais 24/7 ir turi būti nuolat atnaujinti, kad įtrauktų naujus kodus. Nauji kodai aktyvuojasi, kai yra laikas pajudėti į labiau paspartintus/ stipresnius/ galingesnius pabudimo etapus (tada yra pakilimas) bei Multidimensiškumą. Kiekvienas fizinis kūnas yra iš anksto užprogramuotas kada/ kaip tai įvyksta. 

Naujoji Žemė DABAR

Jūs sutikote miegoti ir pabusti iš sunkių amnezijos sluoksnių. Dabar jūs kasdien atsikeliate vis labiau nubudę. Per gilų ryšį su jūsų širdimi/ Siela jūs jaučiate taip giliai, kad negalite paneigti tos jėgos. Leiskite jūsų širdžiai susijungti iš naujo, jūsų visai esybei pajausti šitą Meilę, jūsų visumą, sugrįžusią į šitą formą. Daugiau jokio slėpimosi ar šviesos gesinimo, apsimetimo, kad esate mažiau, ir savęs atidavimo. Dabar turite išmokti vėl, kaip gyventi, būti ir viską daryti, nes pamiršote visa tai. 

Išskleiskite jūsų sparnus. Mėgaukitės viskuo, ką siūlo Sielos laisvė, nėra ribų jūsų žmogiškajam aspektui. Taip, jūs galite, jūs galite gyventi ir atspindėti tai visiškai. Mes tai praėjome ir sakome, kad tai yra įmanoma. Tik jūsų ego sako, kad tai neįmanoma. Tai yra ta jūsų dalis, kuri buvo įpratusi būti jūsų realybės kūrėju, kai jūs jai leidote būti valdovu. Būkite jūsų šviesa, švieskite jūsų Dievišką Šviesą Meilę visiems. Nėra “bandymo”, yra buvimas, pasitikėjimas, žinojimas, leidimas ir darymas iš tos sakralios vietos. 

Jūsų elgesys su visais yra atspindys nubudusios Šaltinio būties, to, kas yra Rojus, Naujoji Žemė ir mūsų kosminė civilizacija. Tai yra atspindėjimas jiems visko, kas jūs esate, ko jūs laikotės, ką darote, pagal ką gyvenate, veikiate. Ne žodžiais, per būtį ir Buvimą. Dabar jūs gaunate pasirinkti, kuris jūsų aspektas užima jūsų kūną: jūsų pasąmonė ar aukščiausias, atverta širdis ar uždaryta širdis, atsijungusi ar susijungusi, Dieviškumas ar Atskirtis, Šviesa ar silpnai deganti. Spindite ar renkatės tamsą. Esate jūsų tyrumas ar žaidžiate iškraipymus, laikydamiesi seno.

Dabar jūs su visais elgiatės su didžiausiu švelnumu, atjauta, rūpesčiu ir gilia pagarba. Dabar jūs visiems rodote, kad jie taip pat yra gražūs, didingi, nuostabūs ir svarbūs. Dabar jūs rodote kitiems tai, kas jie iš tikrųjų yra. Nederinčios mintys, emocijos, įpročiai turi būti sąmoningai išsprendžiami ir paleidžiami nuolat. Tai yra didžiulis tarnystės veiksmas. Paremkite kitus emociškai paleisti, jei turite šį įgūdį, žmonių poreikiai yra padidėję. Kuo mes daugiau apsivalome, tuo mažiau iškraipymų vyksta kolektyvinėse realybėse. 

Prisiminkite vibraciškai susilygiuoti, išlikti susilygiavus su organiškomis laiko juostomis bei Naujo kūrimu ir būti ramybėje su savimi, dieviškai neutralios širdies vietoje. Tai yra ypač svarbu mums visiems daryti tai mūsų tyra intencija ir energijos fokusu kiekvieną akimirką. Tai yra vadinama Įkūnijimu jūsų aukščiausių vibracinių aspektų, to, ką jūs esate pasirengę patirti čia, kaip jūsų realybę. Jūsų energija, Sąmonė, dabarties akimirka tai diktuoja. Viskas yra vibraciška, energetiška, skleidžiama iš vidaus į išorę. Kai augame ir palaikome mūsų aukščiausią pasirinkimą, mūsų realybės yra perstatomos, mūsų misijos čia keičiasi per dievišką susilygiavimą. Reikalingas tyrumas, kitaip iškraipymai energetiškai kuria žlugimą, skleidžia iškreiptą vibracinį dažnį kaip vibracinį atitikmenį sugrįžimui.

Jūs norėsite gyventi Rojuje, jūs turėsite atsisakyti modelių, kurie neatspindi Rojaus gyvenimo. Jūs turėsite tai “užsitarnauti”. Tai gyvenant, būnant tuo visiškai, ne žodžiais, o jūsų energija ir veiksmais. Jūs patys turėsite pakelti jūsų realybes. Jūs norėsite nudažyti jūsų realybes rožiniai, jūs turėsite paimti teptuką į rankas ir nudažyti tai rožiniai, jūs norėsite akinančios baltos, jūs patys turėsite tai nudažyti ir palaikyti baltai, pasiilgsite spalvų, jūs turėsite atnešti jas į jūsų realybes. Niekas nepadarys nieko, kad jūsų realybė pasikeistų, tačiau viską, ko tam reikia, jūs turite. Leiskite Šviesai atlikti gerą darbą. Leiskite tam, kas sena, išsisklaidyti, kad galėtų materializuotis jūsų nauja realybė, kur Rojus yra jūsų vidinė patirtis, kuri taip pat tampa išorine.

Gyvenkite visiškai iš širdies, jūsų aukščiausią versiją, Sielos pripildytą gyvenimą, tai, kas įkvepia, remia ir išreiškia visišką pagarbą jums. Gyvendami jūsų aukščiausią, tyriausią, nuostabiausią Begalinę Savastį, jūs spindite tai visiems, kurie yra pasirengę, kad jie taip pat galėtų tai gyventi ir būti tuo taip pat visiškai. Besitęsiančiame Sielos esmės įkūnijimo procese jūs tapsite meistriškai įgudę fizinėje realybėje, nuolatinėje Šviesos kūno/ kodų integracijoje, nuolat įgyvendinantys daug aukštesnės tarnystės vaidmenų, įtvirtinantys aukštesnes realybes į fizinį.

Jūs plėsitės ir susitrauksite, jūs plėsitės ir susitrauksite. Kartais tai gali būti subtilu, kartais dramatiška. Kreipkite dėmesį, tačiau jokio teisimo, savęs teisimo, aukos modelio. Prisiminkite, tai yra Pakilimo naudai. Skirkite laiko reguliariai sustoti, padaryti pauzę, pakvėpuoti, pasivyti save, pajausti ir integruoti tai, ką jaučiate. Neperšokite per tai, kad neprarastumėte balanso. Negalime visą laiką būti “aukštai” ir “supergalioje”. Kažkuriuo metu turime ateiti į mūsų kūnus, įsižeminti. Tai yra ypač svarbu, jei esate bet kokiame gyduolio ar rūpintojo vaidmenyje/ funkcijoje, orientuoti į misiją, lyderystę, jūsų kūrybingumo išraišką pasaulyje.  

Jūs norėsite padėti žmonėms, bet taip pat turite jausti, kaip jūs jaučiatės, nes tai yra intensyvu. Priimkite transformaciją, kurią jūs patys esate gauti čia, dabar, šiuo laiku, kaip transformacijos pasaulyje dalis. Dabar jūs galite būti užsiėmę ir neturėti laiko to klausytis, tačiau jūs galite nepajusti, kaip tai jums taps aktualu, nes viskas labai greitai keičiasi ir gali tapti pernelyg jaudinančiu. Jei tai jums apims, negalėsite būti produktyvūs jūsų gyvenime. 

Dabar nėra laikas stumti mūsų trokštamų misijų, tai yra iš tikrųjų labai svarbi Savipriežiūros akimirka. Negalime daryti vieno be kito. Kaip visuomenė mes nebuvome mokomi to, priešingai, todėl tai nėra lengva priimti, bet kuo toliau, tuo labiau mūsų visų bus prašoma eiti giliau į visiškką rūpinimąsi savimi, į mūsų kūnus, psichiką, sąmonę, kaip ir klausymąsi/ veikimą iš širdies, kuri yra išmintingesnė, nei protas, kad mes galėtume pasirodyti didesniu ir iš tikrųjų mylinčiu būdu pasaulyje.  

Su Meile ir gilia pagarba,

Viktorija

 

*  Taip pat papildoma medžiaga:  Lisa Brown Transcdence, Sandra Walter.

Asmeninės sesijos yra prieinamos iki spalio 10 d., tuomet nuo lapkričio 12 d.

Prisijunkite prie mūsų Spalio 26 d. – Lapkričio 2 d. 7 dienų Rudens retritui – atsitraukimui Pietų Prancūzijoje!