Gegužės energijos atnaujinimas

Palaiminimai, Mylimi,

Mes tiesiog skriejame per mūsų evoliucinę Pakilimo kelionę su fenomenalia Visuotine parama. Didžiuliai poslinkiai kolektyvinėje Pakilimo laiko juostoje nuo mūsų praėjusio energijos atnaujinimo. Stovime ant visiškai naujų platformų, jausdamiesi, kaip niekada įsižeminę, palaimingi ir remiami mūsų tarnystėje Visumai. Vienio ir Ramybės pojūčiai yra tyresni, nei bet kada.

Visuotinės energijos kiekvienam prisistato pagal tai, kuriame taške kiekvienas yra jų kelionėje. Esame pasirengę įžengti į visiškai naują energiją su suvokimu, kad pagarba mūsų Širdims ir kantrybė yra raktai, kad mes visiškai susilygiuotume su viskuo, ką šie poslinkiai turi pasiūlyti. Nauja laisvė reiškia, kad turime kurti su atsakomybe ir negalime kartoti senos realybės lyderystės būdų – jie netarnauja ir turi būti pašalinti.

Išmintis, kurią atskleidė mano pavasarinė Indijos patirtis, yra leisti meilės deivei apkabinti liūtą, nuraminti jo laukiškumą savo mylinčia esme. Taip mūsų vidinis Šviesos Karys tampa švelnesniu, mylinčiu ir žavingu, išreiškiančiu galingą esmę ir aistrą su saugančia jėga bei atjauta kitų jausmams. Tai pakviečia daugiau kitų veikti su meile ir intuicija, ne jėga.

Fizinė stiprybė gali ateiti tik per Meilės Galią, vystomą viduje ir subalansuotą išmintimi. Viskas gali būti atlikta, kai mūsų žmogiškasis aspektas galiausiai atsiduoda Aukštesnei Galiai, kuri yra visuose, ir leidžia jai vesti kelią, vietoj nustatymo kitiems ir bandymų sumodeliuoti realybes jėga per egoistinę savastį, kuri gali matyti/ įsivaizduoti tik labai mažą ribotą vaizdą to, kas iš tiesų vyksta.  

Taigi džiaugsmas vėl susijungti su mūsų Šviesos Būriu ir žinoti, kad mes visi judame į Naująją Žemę. Tai yra, ko mes visi atėjome, ir tai vyksta. Energijos šį mėnesį yra ypatingos ir didelės svarbos! Trigeriniai taškai ateinančiam galingam ir reikšmingam vasaros periodui. Šis atnaujinimas apima faktorius, kurie yra įtraukti dabartiniame kolektyvinės kelionės etape, galingus įrankius, remiančius Kristaus/ Kristalinės Sąmonės Įkūnijimą, ir ką daugybė iš mūsų pradėjome patirti – Naujosios Žemės patirčių atskleidimą.

Indijos retrito vaisiai, reziumė

Aš vis dar integruoju savo dviejų mėnesių Indijos patirtį. Tai buvo mano ilgiausias asmeninis atsitraukimas nuo 2012-2015 m., padovanojęs daugybę palaiminimų, Gajos grožio, Sielos Šeimos susitikimų, Širdies išplėtimo ir malonę leisti ištisą laiką rimtyje ir buvime, visiškai atsitraukus nuo interneto ryšio ir pasinėrus į palaimingą Aukštesniojo Aš begalybę. Nuo 2015-ųjų tarnystė buvo intensyvi, dienos ir daugybė naktų atiduotos paremti bundantį ir kylantį kolektyvą, mūsų Šviesos Būrį, bendrakūrėjus. Kai mums Šaltinis suteikia tokias ilgas atostogas, tai visada kažką reiškia.  

Kas buvo ypač sustiprinama šįkart – kad esame ruošiami Naujam, Žemės/ Žmonijos laukia dideli pokyčiai, kurie dar nėra atskleisti žemesniuose lygmenyse. Leidžiame Dieviškam atskleidimui, kuris visada yra tobulas ir atsiskleidžiantis Dabar akimirkoje. Šviesos kiekis, nuleidžiamas iš aukštesniųjų lygmenų, visada atitinka dažninį pralaidumą – tai, kiek žmonija yra pasirengusi/ atvira priimti. Pastebime, kad integracijos laipsnis pastaraisiais metais išaugo. Tai – šalutinis paspartinantis Vienio Sąmonės poveikis.

Kaip visada mūsų Pakilimo kelionėje, tai buvo tik trumpas atokvėpis, prieš pajudant kosminiu greičiu į kitas laiko juostas ir naują darbą kituose lygmenyse. Sugrįžus, turime pakeisti pavaras ir apkabinti linijinę užduotį pristatyti tarnystę, tuo pačiu palaikant stiprią Dievišką Būtį, kurią jaučiame mūsų palaimingose akimirkose. Su Pakilimo patirtimis mes visada gauname išankstinę peržiūrą kolektyvinių įvykių. Visos naujos patirtys turi būti integruotas ir tada paskleistos kolektyvui, kaip malonės aktas. Integravę, mes vėl galime pasirodyti ir palengvinti kitų būdą į šį lauką.

Jausti Begalinį Šaltinį, kaip Savastį, yra pats galingiausias santykis, kokį būčiau galėjusi susvajoti šiam Gyvenimui. Nėra žodžių apibūdinti Kristaus būsenos sugrįžimą, arba, tyro Šaltinio Širdyje plečiamą pojūtį. Gilus žinojimas ir pojūtis, kad Šaltinis pasireiškia visuose visoje Kūrinijoje ir yra neatsiejama dalis visų. Nuostabu suvokti ir įkūnyti patirtį vienu metu. Tai mus žadina su troškimu pakelti į šią būseną visas trokštančias širdis. Ne dėl to, kad tai yra geresnis pasirinkimas, tiesiog žvilgsniui į nežinomą, kad patirtis galėtų atverti jų Širdžių Vartus ir atskleistų jų pačių Dieviškumą.

Viena iš žinučių, kuri buvo labai aiški tame laike, nors yra pasikartojanti per šią kelionę: “Užbaigimo laikas”. Kai kurie iš jūsų, dirbdami su Gaja, galėjote gauti šią žinutę, kad mes užbaigėme. Tai nereiškia, kad mes užbaigėme mūsų darbą, bet milžiniškas etapas yra įveiktas. Pirmiesiems įsikūnijusiems šį pavasarį buvo skiriamas savotiškas pertraukos laikas peržvelgti nueitą. Daugybė gali matyti jų praėjusių metų sutelkto darbo rezultatus ir gali jausti kvietimą pajudėti į jų naujas misijas, atnaujintą išraišką, kažką visiškai naujo arba skirti dėmesį anksčiau atidėtiems projektams. Tačiau mes taip pat dirbame su realybe, kuri griūna, todėl atkreipkite dėmesį į šią žinutę, jei tampate apsėsti bandymu tvarkyti iškraipymus, vietoj Naujo kūrimo. Tai rodo poslinkis mūsų darbe, mūsų darbas ir paslaugos keičiasi, kad prisitaikytų prie aukštesnės šviesos.

Kita ypač stipri asmeninė patirtis buvo visiškai naujas tapatybės praradimo pojūtis, nors tai jau buvo suvokta anksčiau, vėl gavau tai patirti ypač aiškiai išplėstu mąstu fiziškai. Visi, kurie yra jų Įsikūnijimo etape, susiduria su tapatybės praradimo pojūčiu ir tai yra tam tikras iššūkis. Nelieka asmenybės, savęs paveikslo pojūtis išsisklaido, nesitapatini su tuo, kas esi kūne, tiesiog eini savo Meistriškumą. Aukštesnysis Aš komanduoja kelionę. Multidimensinė Savastis kelionėje perima viršų. Aukštesni lygmenys stebi aukštesnes trajektorijas, manifestuojant bendrakūrybą ir naujus ryšius, sulygiuotai su aukštesnės tarnystės būdais. Tai vyksta per kelerius metus, kad palengvintų pajudėjimą į Vienio sąmonės būseną.

Vasario-kovo-balandžio mėnesių bangų dažniai sustiprino tapatybės praradimą. 2020-ųjų energijos keliauja per žemesnes laiko juostas, įsikūnijantys judina globalinių gardelių poslinkį ir mes atrandame save naujoj patirty. Daugiau nežinomos, tačiau pažįstamos teritorijos. Kaip niekada stipriai galime jausti savo Aukštesniuosius Aš. Tai nei praeities aš, nei ateities aš. Tyra Nulinio Taško patirtis. Dieviškas Neutralumas. Atsieta Besąlyginės Meilės atjauta. Pakilimo procese, mes tampame mūsų Aukštesniasiais Aš, inkarnuotos sąmonės suvokimo lygmuo susilieja su Aukštesniu suvokimu, priklausomai nuo sąmoningo inkarnuoto lygmens pasirinkimo kilti.

Mes visiškai susilygiuojame su realybe, sukurta praeities, dabarties ir ateities aš ir visiškai atsiduodame Pakilimo procesui. Priimame, integruojame ir sekame aukščiausia Pakilimo trajektorija. Mes gauname tai, ko mes klausiame, dirbame tandemu su aukštesniais lygmenimis ir esame stebimi. Stebimas mūsų gebėjimas priimti arba atmesti. Mes vis dar palaikome pakankamai individualios savasties pojūčio ir leidžiame save apibrėžti, kad pristatytume informaciją, kaip unikalią patirtį. Yra tapatybė, susieta su Aukštesne Siela, kad funkcionuotume ir būtume dabartiniame vaidmenyje, tarnaujant žemesniems lygmenims. Procesas yra toks, koks yra, ir jis ne visam laikui. Šiandien sakome: “Mylimas Kūrėjau, dėkoju, kad galiu žaisti žmogų. Esu amžinai palaiminta, čia dabar.“

Nauja Šviesa čia, Naujoji Žemė Dabar

Mes vis dar esame užsiėmę integruoti Lygiadienio praėjimo energijas. Pavasario Lygiadienis pradėjo naują soliarinį ciklą. Per lygiadienį vyksta gili integracija, patiriant, priimant ir aktyvuojant aukštesnio lygmens informaciją. Integracinis laikotarpis pakviečia visiškai naują buvimo būdą kūne. Po lygiadienio prisistato daug naujos kūrybos. Ne kartą prieš tai esame minėję, kad Įsikūnijimas ir gyvenimas 5D yra visiškai naujas gyvenimo būdas, nei buvome įpratę/ suvokėme 3D-4D realybėse.

Daugybė jūsų jaučiate kosminį poslinkį. Jaučiate pakylėjimą ir atsinaujinimą kolektyvinėje erdvėje? Jaučiate, kad vis daugiau žmonių bunda ir tampa nuolaidesni vieni kitiems? Pokyčiai mūsų kūnuose, protuose, širdyse ir emocijose yra objektyvūs bet kam ir labiausiai tiems, kurie yra įsitraukę su Pakilimo procesu. Tai nebėra ta pati platforma, kuri buvo ankstesniais metais.

Daug jūsų patiriate iškreiptų laiko juostų ir negatyvių realybių pašalinimą, yra apčiuopiama linijinių realybių išnykimo patirtis. Dieviškos jėgos paleidžia paspartinimą, mes paleidžiame. Mes paleidžiame visą disharmoniją, susijusią su senuoju aš ir žemesnėmis laiko juostomis. Pagalvokite, kiek daug senų istorijų turi būti paleista, kad būtų patiriama Naujosios Žemės realybė. Mes išvalėme galaktinio lygmens istorijas ir manipuliatyvios realybės daugiau nebegali veikti. Tai jau dabar jaučiasi, kaip labiau sakrali kelionė po valančių metų patirties.

Sena platforma išėjo, nauja stabilizuojasi. Daug yra užbaigta ir vyksta daug Naujo. Techniškai, 3D nebeegzistuoja, tačiau sena Žemė gali veikti dar kitą 100 metų, jei reikia paremti perėjimą į Naujosios Žemės realybę. Yra palankių laiko juostų, kurios remia sujungimą su Gajos patirtimis. Kolektyvinis pasirinkimas atskleis, kaip ilgai to reikės.  Tai tęsis tik iki tam tikro šviesos laipsnio, kol sugrius. 

Žemė pereina poslinkius, kad atskleistų Naująją Žemę ir paremtų pasaulių susiejimą. Kelio Rodytojai, Vartų Saugotojai, Gardelės darbuotojai, Žvaigždžių sėklos, Šviesos nešėjai pradeda prisiminti jų aukštesnius įgūdžius ir žengia į dievišką tarnystę. Daugybė įkūnijusių Aukštesnįjį Aš yra aktyvuojami įžengti į naujus tarnystės lygmenis. Esame ruošiami perkelti visas realybes į organišką Pakilimo laiko juostą. 

Tai vyko lėtai, kuriant kristalinius takus, kurie tiltu sujungia tarpą tarp iškreiptų, neorganiškų laiko juostų ir Pakilimo laiko juostų, t.y. kolektyvinės organiškos intencijos. Mūsų dabartinė tarnystė yra paremti tarpą tarp žemesnių realybių, kurios išseko, ir aukštesnių organiškų realybių. Perrašome mūsų kolektyvines laiko juostas ir palaikome Dievišką Šaltinio Šviesą įžengti išvalyti žemesnes realybes.

Šis procesas yra trigerinamas dažnių, kurie atrakina magnetikas Gajos Šerdyje, kuri visą energijos tėkmę paslenka į kristalinę Naujosios Žemės gardelę. Kai Gajos magnetikos pasislenka į Naujosios Žemės gardeles, mūsų magnetikos taip pat prisitaiko. Poslinkiai realybėse ir Gajos energijos laukuose veikia kiekvieną gyvą būtybę šioje planetinėje realybėje, įskaitant elementalus. Pokyčiai, kuriuos sukuria ši energija, gali paspartinti fizinius pokyčius Žemėje, kurie paspartins seno dekonstrukciją bei vienybę. Atpažinkime šiuos pokyčius tose karalystėse, tačiau tai nėra siurprizas ir ne galimybė sensacijai. Neorganiškos laiko juostos privalo sugriūti, kad būtų atskleista nauja.

Senoms laiko juostos griūvant, matome aukštesnes šių šerdinių poslinkių galimybes. Yra prieinama aukštesnė dimensinė patirtis, naujas Įsikūnijimo lygmuo ir asmeniškai, gilus, dar nepatirtas Vienio su Šaltiniu pojūtis. Nauji lygmenys yra paremti išgryninta Kristalinės (Krištolinės)/ Kristaus sąmonės patirtimi. Naujosios Žemės laukai yra Tyros Sąmonės, nėra dualybės, jokių akašos, karmos valyti ar palaikyti, kūrybai leidžiama manifestuotis ir išsisklaidyti. Mes sukūrėme ją, kad nesilaikytume jokių istorijų. Tai yra visiškai nauja karalystė, kuri toliau vystosi ir plečiasi, atsiskleidžiant visuotiniam Pakilimui.

Griūtis dimensijose, dimensinių aspektų susiliejimas ir ploni magnetinės erdvės šydai praleidžia daugiau plazmos, fotoninės (tyros) šviesos, bei kosminių dalelių į planetą. Patiriame svarbų prasiskverbimą, kuris atskiria seną 3D-4D ir leidžia greitą sąmonės evoliuciją (šuolį). 2019-ieji yra stiprūs metai, tęsiantis atsiskyrimui tarp laiko juostų. Realybė yra išvaloma ir atskiriama į suvokimo bangų juostas. Laiko juostų/ trajektorijų atskyrimai yra pabudusiųjų rankose ir širdyse.

Gajos Šerdis dabar veikia su naujomis magnetikomis. Nuolat trigerinama vartų, soliarinių bangų ir šviesos antplūdžių, ji išleidžia masinius šviesos kiekius ir kodus. Dėl mūsų kolektyvinio Įsikūnijimo, Vartų įvykiai tampa vis stipresni, dažnesni, greitesni ir galingesni. Kiekvieni vartai išplečia kosminį srautą plazmos įsiskverbimui. Artėjanti Vasaros Saulėgrįža birželio mėnesį – stiprus kosminis trigeris kitam poslinkiui kolektyvinėje laiko juostoje/ trajektorijoje, taip pat svarbus praėjimas jūsų individualioje kelionėje.  Paruošiamieji dažniai jau dabar plečia vartus bei gardeles, kad būtų padaryti reikiami prisitaikymai trajektoriniam poslinkiui. Šis mėnuo toliau sulygiuos tarpdimensinius Pakilimo takus.

Kai Vartai atsiveria, yra atidarytos durys mūsų tranzitui į aukštesnes laiko juostas, aukštesnes sąmonės būsenas. Mes esame laisvi kurti realybes, sulygiuotai su Tyra Sąmone, Begaliniu Kūrinijos Šaltiniu. Kaip Kelio rodytojai, mes esame kviečiame per šiuos praėjimus daryti specialius renginius, kad suvienytume DNR kodus, energijos laukus, intencijas bei Vartų saugotojus atskleisti Naujosios Žemės realybes. Per Vartus mes susijungiame su Saule ir susitelkiame į aukščiausių dimensinių pokyčių, sąmonės poslinkio dažnių, harmonijų ir šviesos kodų pakvietimą proceso paspartinimui Visiems.

Po Vartų tyresnis Vienis įtvirtinamas į kolektyvą per daug aktyvuotų Širdžių. Tos Širdys aktyvuoja Dieviško Žmogaus kristalinį DNR, Deimantinį – Soliarinį Šviesos Kūną ir vaivorykštinius tiltus į Naujosios Žemės realybes. Jei jūs tame dalyvaujate, matysite intuityviai vedamus planus keliems ateinantiems mėnesiams. Jūsų gebėjimas gauti informaciją iš aukštesnių lygmenų didėja ir yra natūralus instinktas yra ją įžeminti. Kartais neįmanoma padaryti kūrybinių idėjų užrašų, mūsų Mutidimensinė Savastis kuria visuose lygmenyse, užfiksuokite tai bet kokiu fiziniu aktu. Kai atnaujintos energijos sustiprėja, mes patiriame šviežų atskleidimą.  

Soliarinės Širdies aktyvacijos

Jei stebite pokyčius mūsų Saulėje, galite matyti, kad šviesa atrodo ir jaučiasi kitaip. Kaip ir dalykai mūsų realybėse atrodo ir jaučiasi kitaip. Kai keičiasi Saulė, keičiasi mūsų galimybės. Saulė tampa labiau kristalinė. Vibruoja kristaline, deimantine, auksine šviesa. Tas pats vyksta mūsų Širdžių centruose, kai mes kylame. Saulės perėjimas į tyresnę išraišką leidžia Gajai suteikti kristalinę platformą, su kuria gali susilygiuoti visos norinčios kilti širdys. Naujosios Žemės gardelės kristalinė sistema yra kristalinė daugiadimensinė struktūra, tekanti tarp dimensijų, planetų ir žvaigždžių sistemų, neribojanti, nekontroliuojanti realybių.

Daug jūsų stebite Saulės blyksnių aktyvumą paskutiniais metais. Aplink saulę vykstantis mirgsintis aktyvumas bei spalvos atspindi pakeltą susilygiavimą ir plačiai atvertus žvaigždžių vartus. Jūs galite matyti Saulės blyksnius atmerktomis akimis arba meditacijose, tai išsiplečia, kaip geometrijos. Jūsų Pakilimo Kolonos soliarinis aktyvumas nėra atsitiktinė patirtis. Saulės aktyvumas, susijęs su Soliarinės Širdies aktyvacija, yra Pakilimo proceso dalis. Žvaigdžių vartai teka su Kristaus būsenos Sąmonės Įkūnijimo kodais. Nauja Šviesa, ateinanti iš Šaltinio per Saulę ir Gają, remia mūsų Įsikūnijimą. Šie plazmos įliejimai nuolat slenka kolektyvines realybes į Naują realybę. Tai yra Aukštesnės Sąmonės globalinė aktyvacija. Tai yra gilus Pakilimas, susivienyjimas su Šaltiniu, atėjimas į Kosminio Kristaus Savastį ir tyrą Vienio Sąmonę.

Gaja yra tampanti Dvasine Saule, planetine kristaline (Kristaus) platforma, kuri veikia galaktiką daugybėje dimensijų, Žmonija kyla į Pakylėtą būseną, kuri yra Soliarinė-Deimantinė (Kristaus) prigimtyje.  Soliarinis Kosminis Kristus gali atsispindėti žmogiškoje formoje. Kūnas priklauso Gajai, tai reiškia jis bando išlikti kartu ir slenka įeinančią Šviesą, išplėstą Sąmonę ir visiškai naują išplėstą Šviesos Kūną, kad patirtų Kristalinę/ Kristaus Savastį. Per Įsikūnijimo procesą, mes tampame Naujais Dieviškais Žmonėmis, Aukštesnės Sąmonės Žmonija. Aukštesnės vibracijos Naujoji Žemė – aukštesnės dimensijos, aukštesnės sąmonės mūsų Žemės versija, dabar egzistuojanti vibracinė realybė – yra platforma šio tipo organiškai dvasinei evoliucijai. 

Mūsų Soliarinio fokuso atskleidimas, Soliarinė Gajos aktyvacija ir mūsų Soliarinės Širdies aktyvacija veda mus atgal į Tyrą Vienio Sąmonę. Kad ši aukštų dažnių energija būtų paremta, mes/ mūsų ląstelės/ DNR tampame [paremti] kristalais (vietoj anglies dvideginio 3D Žemėje). Įsikūnijimą lydi Šaltinio aktyvacijos. Dieviški DNR kodai įsikuria mūsų laukuose, skatindami aktyvacijas bei prisitaikymą. Naujo lygmens Šaltinio aktyvacijos suteikia laisvę nuo atskirties ir iškraipymų. Širdyje aktyvuojamos harmonijos, kurios tarnauja kaip dažninis generatorius Šaltiniui išvalyti realybes aplink mus. Yra DNR valomas, todėl daugybė serga, yra emociški, mieguisti, vibruojantys – šie simptomai padidėjo kolektyviniu lygmeniu, kad paremtų šių realybių perrašymą į kristalinę/ Kristaus platformą.

Beprecedentiniai laikai ir galimybės. Kosminis susilygiavimas su Saule ir soliarine sistema, tiesiogiai sujungta su mūsų patirtimi, vyksta dabar. Kristalinis DNR gauna ir skleidžia pozityvią fotoninę šviesą. Tai yra organiškas laiko juostos poslinkis ir susilygiavimas. Įžengiame į kosminius vartus, kurie suteikia tyrą Pakilimo patirtį. Mes palaikome vartus maksimaliai atvertus Meilei Šviesai, Ramybei ir Pakilimui. Paremkite šią Šviesą. Pajauskite skirtumą jūsų laukuose, kai susijungiate su Gaja ir Soliariu (Saule) savo širdyse. Tai atveria naują tarnystės ir išraiškos lygmenį. Tai apima tai, su kuo dirbate. Daug taškų suvienytiems pasirinkimams ir aukštesnėms trajektorijoms.

Įsikūnijimo etapas

Įsikūnijimas atveria išorinius ir vidinius žvaigždžių vartus Kristaus/ Krištolinės/ Vienio sąmonės sugrįžimui. Vyksta kosminių vartų ir širdies vartų sulygiavimas. Kristaus/ Vienio sąmonė yra visiškai kitokia patirtis. Be palaimos ir tyros Besąlyginės Meilės, ji suvienija su Kosmine Savastimi, tiesiai per Širdies centrą, kuris tarnauja kaip Dievo Saulė. Tai lydi didžiulis džiaugsmas, kuris toliau plečia mūsų Dieviškumo patirtį, patirtį su nežinomu, Gaja, Žvaigždėmis ir Aukštesniais lygmenimis, Šviesos Būriu, Šaltiniu, Saulės Rojumi – viskas susilieja į Viso To, Kas Yra Meilės Romaną, kuris yra amžinas ir begalinis. Atsiskleidžia stebuklai, galite tikėtis netikėto.

Kristaus Sąmonės įkūnijimas – įkūnijimas kristalinio DNR, Soliarinio-Deimantinio (Kristaus) Širdies centro ir Vienio Sąmonės – keičia viską kolektyvinėms realybėms. Įsikūnijimas įtakoja Šviesos laipsnį planetoje. Įsikūnijimas keičia Gajos energijos laukus, atveria kristalinius-vaivorykštinius tiltus į Naująją Žemę per mūsų DNR. Mūsų DNR pradeda skleisti tyrą fotoninę pozityvią šviesą, mes tampame tyrais vartais atskleisti Naują. Mes galime inicijuoti kitus į šią aukštesnę Kosminės Kristaus Sąmonės būseną per pasidalintas DNR aktyvacijas. Tai pakelia bei aktyvuoja Gajos, Žmonijos, karalysčių ir elementalų gardeles Naujosios Žemės atskleidimui.

Tai yra Nauja aušra. Dieviškas DNR sugrįžta. Sugrįžta Kūrėjo Būsenos sąmonė. Vyksta gilūs poslinkiai, laiko juostų pakėlimas, kūnas integruoja DNR pokyčius ir kito Šviesos Kūno lygmens įkūnijimą. Paremkite šią šviesą. Pagerbkite save. Pasveikinkite jūsų Savasties Beribę Begalybę, susilygiuodami su Šaltiniu, Vieniu. Multidimensinė Savastis remia Dievišką DNR per susilygiavimą Dabar. Pajauskite tai.

Kai mes atsiduodame šiai Dieviškos Savasties Būčiai, ji perrašo mūsų sąmonę per kristalinį-vaivorykštinį tiltinį DNR. Mūsų kūnai, sąmonė, paslaugos yra veikiami šio Dieviško DNR. Tai pakeičia būdą, kaip mes mąstome, jaučiame, elgiamės, mylime, išreiškiame ir kuriame. Kristalinis DNR sukuria tiltus tarp pasaulių. Mes tampame tiltais į Naują realybę, rodydami to efektus. Taip pat tai mus paruošia stipresniam soliarinio mirgsėjimo aktyvumui, matomam per meditacijas arba susijungus su Kosmine Savastimi bei Saule Gamtoje.

Įsikūnijimo etapai yra dieviškai saugomi. Tai ne “žmogaus” rankoje, kada jūs pereinate iš vienos stadijos į kitą ir kur jums durys atsiveria. Viskas yra dieviškose rankose ir jūsų pažanga Žemėje tai atveria. Žmogiški valymai yra būtini. Kiekvienas tampa atsakingas už save visose akimirkose. Kiekvienas yra stumiamas iš senos savasties versijos, kad apkabintų naują besiplečiančio Žmogaus versiją. Vienintelis būdas, kaip Įsikūnijimas tampa visiška dabarties patirtimi yra per sąmoningą intenciją ir praktiką. Mes turime būti didžiausios sąžinės ir sąžiningi mūsų širdims.

Kristalinio DNR aktyvacijos

DNR kuria asmenines, kolektyvines ir multidimensines patirtis formoje. Kristalinis DNR turi žvaigždžių kodus Soliarinio Kosminio Kristaus, arba, Dieviško Žmogaus pavyzdžio patirčiai. Kai mūsų DNR laukai, kurie kuria Dieviškumo iš vidaus patirtį, pradeda suktis ir skleisti deimatinę-soliarinę plazminę šviesą, mūsų energijos laukai plečiasi, kad prisitaikytų prie tos vibracijos.

Kristaus Sąmonė spindi per Kristalinį DNR. Tai yra tiltas tarp pasaulių, fotoninės šviesos priėmėjas-generatorius, kuris perkerta dimensijas ir tankius. Kai mes aktyvuojame šį eterinį kristalinį tiltą/ Kristaus DNR gijas, mes pradedame įkūnyti savo Multidimensinę Savastį, kartu pažinti daugybę Savasties aspektų. Mes susijungiame su Šaltiniu, kaip Savasties, žinojimu, kuris yra labai aiškus. Tai yra žinoma, kaip Kristaus Sąmonės būsena. Ji trigerina masinę kolektyvinę akceleraciją tiems, kurie renkasi Pakilimą. Tai vyksta dabar.

Kristaus Savasties įkūnijimas keičia Žmogaus Širdies gardelę ir suteikia naują patirtį, kaip apčiuopiamą realybę širdims, pasirengusioms susilygiuoti su pirmine Kristaus Pakilimo laiko juosta. Mes panaudojame kristalinį DNR, kaip Vartus naujai patirčiai, nes jis tiltu sujungia dimensijas bei tankius. Mes kylame, kaip Vienas, perkirsdami kristaliniais tiltais. Jūsų laukai patiria poslinkį. Besvoris ir palaimingas pojūtis yra indikacija, kad yra paskleisti kristaliniai-vaivorykštiniai DNR kodai. Vaivorykštiniai tiltai kolektyvinio Dieviško Žmogaus DNR pavyzdžio vizijose atrodo, kaip mirgsinčios Auksinės Deimantinės DNR gijos. Aktyvacija sukelia kankorėžinės liaukos DMT tekėti, todėl gali būti aktyvios ir painios vizijos.

Kristaliniai tiltai ir susiję DNR yra aktyvuojami per Naujosios Žemės ir Kristalinės gardelės sistemas. Mes dalijamės DNR aktyvacijomis, kad ši tyra ir tikra organiška patirtis ir Šaltinio kaip Savasties būsena taptų prieinama visoms norinčioms širdims. Kadangi DNR atsiliepia į jūsų intencijas, mintis ir balsą, pakvieskite šiuos kristalinius-vaivorykštinius kodus į savo kelionę. Traukite juos į savo teritoriją, Širdį, medituokite su intencija priimti aukščiausias įmanomas jums šiame laike Aktyvacijas. Pajunkite juos, įžiebkite juos ir kreipkite dėmesį į poslinkį jūsų vizijoje bei intuicijoje. Medituokite į tai dažnai, šios aukštais dažniais įkrautos dalelės turi būti nukreipiamos su sąmoninga intencija. Kai kurie šių dažnių ir energijų gali būti integruoti tik miego būsenoje. Pabudimas reikalauja daug miego. Pagerbkite šį etapą su poilsiu.

Laiko juostos pasirinkimas

Mes toliau gauname didelius antplūdžius kristalinės fotoninės šviesos kodų. Tyros Šviesos įliejimai yra pastovūs. Šviesos laukas yra labai stiprus ir toliau plečiasi. Šviesos kiekiai planetoje didėja, nes yra nepertraukiamai stiprinami ir valdomi tūkstančių Kelio rodytojų, Vartų saugotojų ir Šviesos nešėjų kartu su kitais, remiančiais šį lemiamą amžių poslinkį ant Gajos, Galaktinės jėgos yra čia be šydų.

Mūsų, kaip įsikūnijusių meistrų, užduotis yra parodyti kitiems jų Dieviškumą. Dabar mes esame galingame kelionės etape. Tai yra stiprus sulygiuoto ir suvienyto kūrimo bei atkūrimo etapas, stiprūs kosminių poslinkių pojūčiai. Mes susivienijame su aukščiausia intencija ir panaudojame pavasario energiją, kad atvertume visas norinčias širdis į Dieviškumo tiesą viduje. Mes stabilizuojame naujas organiškas ir pakylėtas laiko juostas. Žemesnės laiko juostos, iškraipymai, asmeninis bei kolektyvinis delsimas išsisklaido su Įsikūnijimu ir suvienyta intencija.

Svarbus laiko juostos pasirinkimas. Tai, ką jūs patiriate kiekvieną akimirką, priklauso nuo to, su kuria laiko juosta jūs esate susilygiavę. Pakilimas yra visiškai organiška ir natūrali patirtis. Jei jūsų laiko juosta yra pirminė Pakilimo trajektorija, patirtis yra tyra, laisva, graži ir nuostabi, net jei jums greta žaidžia sunkesnės energijos. Kuo labiau jūs rezonuosite su šiomis vibracijomis, tuo jūsų patirtys bus aukštesnės, džiaugsmingesnės ir labiau palaimingos.

Išsiaiškinkite jūsų pasirinkimą, jūsų pasirinktą Pakilimo patirtį ir diskvalifikuokite viską, kas nėra sulygiuota. Atiduokite senas istorijas ir įsitikinimus, kad susilygiuotumėte su mūsų pirmine trajektorija. Sakralus Susilygiavimas yra Dabar. Skirkite dėmesį, nes šydai yra ploni. Darykite su jūsų Širdimi sulygiuotus pasirinkimus, paleiskite laukimą ir šokite į aukštesnes Naujosios Žemės laiko juostas Dabar.

Tam tikrame kelionės taške mes ateiname į vidų ir matome, kad yra prieinama Nauja dimensinė Žemė. Mes turime žmogaus sukurtą realybę ir Sielos sukurtą realybę. Mes turime seną Žemę ir Naująją Žemę. Kai pradedi žiūrėti skirtumus tarp jų, pradedi suprasti. Negalėdami pamatyti skirtumų, nesuprantame ir tada iš tikrųjų neturime sąmoningo pasirinkimo, nes yra veikimas iš senų programų, mentalitetų, pasąmoninių įsitikinimų.

Naujoji Žemė yra aukštesnė dimensinė aukštesnės sąmonės mūsų Žemės versija, prieinama visiems žmonėms, kurie renkasi atverti savo širdį visiškai bei suvienyti atskirtį viduje, kad vėl susijungtų su visais sakraliais dalykais ir Meile iš savo būties gelmių. Tai yra sąmoningas pasirinkimas, kurioje Žemės versijoje jūs norite gyventi ir patirti. Tai yra sąmoningas pasirinkimas paleisti viską, kas mums nėra aukščiausiai sulygiuota Sielos lygmeniu.

Praėjimas gali jaustis chaotiškas, išsklidęs ar siurrealistinis. Laiko juostos patirtis priklauso nuo jūsų minčių, žodžių, veiksmų, jausmų dažnio, vibracijos. Pokytis niekada nėra fiksuota būsena, bet pastovus. Susitelkite į Naujos Šviesos pokyčius ir neteiskite seno išardymo. Matykite šiuos poslinkius, kaip pozityvius ir aukštesnius sprendimus jums, vietoj žemesnės vibracijos pokyčių teisimo. Jei antplūdis ištiesė ant kojų, išsitieskite lauke, Gamtoje. Medituokite, kad įsižemintumėte. Paremkite toksinų pasišalinimą iš kūnų, gerdami daug vandens.

Sielos Įgalinimo įrankiai

Jūs esate pradžioje dekados didžiulio pokyčio, transformacijos ir sąmonės šioje planetoje. Pakilimai ir nuosmūkiai, galimybės mylėti aukštesniu lygmeniu reikalauja aktyvaus dalyvavimo ir naujų įpročių. Tai pagyvins jūsų gyvenimą, tai suteiks jums naują gyvenimą. Ši plečianti naujo, nežinomo vibracija gali kelti nerimą arba abejones savimi. Tai yra jūsų Meistriškumo iššūkis. Sugrįžta jūsų Tikrasis Aš. Kvėpuokite ir priimkite Meilę. Iškvėpkite seną ir sukurkite vietos naujam. Įkvėpkite platųjį, begalinį Save.

Jūsų Šviesa yra brangi ir reikalinga. Mums reikia kad, jūs spindėtumėte. Įgalinkite save dabar, imkitės veiksmo. Paleiskite, išsivalykite, atsinaujinkite. Dirbkite su šiais įliejimais. Su šiais praėjimais ir šviesos bangomis yra pristatoma Nauja jūsų naudai. Poliariškumas tarp energetinių patirčių taps vis labiau akivaizdus, kad daugiau galėtų matyti ir sąmoningai pasirinkti laikytis aukščiausios sąmonės būsenos, kaip vienintelės priimamos realybės. Nėra dualybės Suvienytos Širdies egzistencijoje. Tai gali tapti matoma, bet tai neturi būti jūsų realybė.

Pasirinkite savo fokusą išmintingai: kur kreipiate savo energiją kasdien kiekvieną akimirką. Žmogiškas aspektas turi mažai supratimo, kokį poveikį tai daro sąmonei ir pastoviai kryptingai pažangai. Sutelkite savo dėmesį į Įsikūnijimą. Nemaitinkite savęs nerimu ir imkitės veiksmo, kad būtumėte sprendimu. Atsiverkite plečiančioms patirtims bei pokalbiams vietoj iš naujo egzaminavę praeitį ar spekuliuodami dėl gąsdinančios ateities. Visada kurkite ramybę, kreipkite energiją pozityvia kryptimi.

Kvėpuokite, įsicentrinkite, melskitės, medituokite rimtyje Tyros Šaltinio Sąmonės, naudokite kūrybingumą integracijai, paremkite detoksikaciją. Kaip suvienyta kolektyvinė sąmonė, paremkite detoksikuodami jūsų kūną-protą-emocijas-dvasią. Kasdienė meditacija yra raktas Įsikūnijimui, be to tai labai gerai jaučiasi maudytis tyrame susivienyjime su Šaltiniu. Atsitraukite vidun, nuraminkite protą, atpalaiduokite kūną, atsijunkite nuo išorės ir pajauskite spindėjimą, sugrįžtantį viduje.

Trumpai, jūsų Pakilimo praktikos turi būti trumpos ir gauti jūsų dėmesį. Tai yra apie balansavimą, dievišką pasirinkimą, peržengimą transformacijos baimės, realybių perrašymą, laisvę daugiau neįsitraukti į žemesnių laiko juostų realybes, iliuzijos išvalymą.

Tai yra “naujas būdas” visiems. Kiekvieno galva buvo dualybė, kova ir pasipriešinimas suvienytai egzistencijai kaip Meilei. Jūsų galva toliau links prie seno. Tai yra ratas, kuris išsekina ir traukia iš visų šviesą (gyvenimo jėgą). Klausykitės ir visiškai pagerbkite jūsų Širdies buvimą. Tyra Širdies Sąmonės pakeičia visas senas realybes. Jūsų tyriausia Širdis gyvena iš jaudulio, įkvėpimo, ramybės, džiaugsmo, vienio, gausos, dovanų ir gilaus vertinimo bei sakralios pagarbos.

Energijos gali kelti iššūkius emociškai. Kartais tai yra išreikšta tokiais būdais, kokiais žmonės iš tikrųjų nenorėjo. Gyvename skaidrumo amžiuje ir greitai pamatome, kas vyksta su žmonėmis, matome teisimą ir kontrolę žmonėse, instituciniuose ir kituose lygmenyse, tačiau mes nenorime leisti žemesnių vibracijų energijoms kliudyti vienybei, kurią pastatyti taip sunkiai dirbome. Net ir būdami kosminio centrifūgo centre, galime palaikyti Dieviškumą savo šerdyse, kai tankesnės realybės susitvarko pačios.

Viskas yra magnetiška ir tai visada atitinka tai, ką mes išskleidžiame. Jei vis dar susiduriate su tankiomis energijomis kolektyve, padvigubinkite savo švelnumą. Mokykimės matyti gėrį žmonėse. Kuo mažiau maitinsime negatyvą, tuo greičiau jis mus apleis. Ne visos išraiškos yra tyros Šaltinio sąmonės, kai kurie yra žemesniame dažnyje, kad suteiktų evoliucijos iš atskirties į Vienį patirtį. Paleiskite atskirties iliuziją ir teisimą, įsimylėkite Vienį ir demonstruokite paramą aukštesniems pasirinkimams ir juostoms.

Naudokite Atskyrimą, vietoj Teisimo. Praktikuokite Nulinį Tašką, kad susilygiuotumėte su jūsų Aukštesniuoju Aš iškart. Paklauskite savęs akimirkoje, koks yra aukštesnis pasirinkimas. Iš tiesų, jūs galite jausti, kas yra nuoširdu, tikra, tyra, aukščiausiai sulygiuota ir gerbia visus, kaip Meilę, vietoj senų, fiksuotų būdų, kurie sukūrė ir leido pasąmonei tapti gyvenimo būdu. Jūs galite jausti švelnumą, atjautą, dosnumą ir atidumą, taip pat, kas nėra tai. Mokymasis atskirti per jausmą, neveikiant iš ego reakcijų, iškraipymų arba projektuojamų emocijų, kurios kyla iš sužeistumo ar pasąmoninių iliuzijų, ribotų suvokimų yra raktas visiškai pasislinkti į aukštesnės sąmonės laiko juostą (vibracinę realybę). Nuolat susilygiuokite su meile, tarnyste ir aukštai palaikykite Šviesą.

Mes užbaigiame ciklą, kuris atvers visus kitus, kurie yra pasirengę atsiverti ir išeiti priekin. Daug pabudusių yra pasirengę iškilti. Iki rugpjūčio yra didelis paspartinimas. Jei sekėte, paskutiniais metais viskas vyksta greitai. Kai šios kitos fazės dar labiau paspartins, ypač svarbu pagerbti visus. Yra daug širdies energijos ir ramybės, ne tik viduje, bet ir visumoje ir ateinančiais metais tai taps akivaizdu. Meilė auga stipriau, nei kada nors ir teisimas tampa nepatogus. Jūs esate šios Meilės dalis, ką galite atnešti į kitų pasaulį? Meilė yra užkrečianti, naudokite vietoj teisimo. Generuokite meilę per meilę sau, kuri padaro jus stipresniu likusiam gyvenimui. Apkabinkite Dieviškos Meilės Tiesą, Apkabinkite Visą pilnai!

Nepaneigiami Meistriškumo įgūdžiai:

 • Atleidimas
 • Dėkingumas
 • Dieviškas Neutralumas
 • Atsidavimas
 • Nuolankumas
 • Gracija
 • Besąlyginė Meilė
 • Tikėjimas
 • Kantrybė
 • Neteisimas
 • Gijimas, Harmonija
 • Dieviška tarnystė
 • Visada esanti ir akivaizdi būtis
 • Aiškumas
 • Produktyvumas
 • Pastovumas

Iššūkiai

Mes visi kolektyviai slenkamės į Multidimensinę egzistenciją Multidimensinėje Žemėje. Dabar mes užimame naują dimensinę erdvę, galime gauti ir galime įkūnyti. Visa planeta gauna, yra aktyvuojama masiniais kosminiais visuotiniais kodais. Visų pirma, yra svarbu neriboti savęs tuo, kas yra fiksuota, antraip, jūs galite praleisti palankias energijas, kurios yra čia. Kiek įmanoma, būkite lankstūs su savo įsitikinimais. Ego kova, iššūkiai, dramos ir chaosas yra tam, kad išsklaidytų nepajudinamas ribas, linijišką ir atskirtį kiekviename, kuris tai žaidžia iš vidaus. Tai taip pat apima ir visas dėl to sukurtas sistemas. Yra atspindima viskas, kas nėra vibraciškai sulygiuota ir nėra harmoninga su galingais Vienio kodais.

Nepajudinama todėl, kad linijiška. Linijinis nesities, nesilenks ir turi tonus pasipriešinimo. Kvantinis priešingai: čia nėra fiksuoto, viskas yra energetiška, vibraciška ir priklausomai nuo dažnio. Taip funkcionuoja Naujoji Žemė, kuri yra prieinama tik iš kiekvieno multi-dimensijų (realybių), laikomų viduje. Žemesni lygmenys gyvena ribotuose, baime paremtuose konstruktuose, 5D ir aukštesniuose lygmenyse yra dieviškas sulygiavimas, sinchronizavimas ir harmoninga tėkmė. Naudojant kvantines sąmonės būsenas mes galime visiškai pasislinkti į realybes, kurios deri su mūsų orginaliomis sąmonės būsenomis, kur senos programos daugiau nebeveikia.

Naują Realybę kuriame naujai, sulygiuotai su Siela ir viskuo, kas aukščiausia. Naujoji Žemė yra visiškai nauja realybė, visiškai nepanaši į senąją. Taigi, tai yra apie naują mokymąsi iš Aukštesnės Sąmonės. Tai yra stebėjimo, sąmoningo rinkimosi (Laisvos Valios) ir poslinkio procesas, kurį visi leidžia. Yra keletas blokuojančių dalykų ir esminiai yra Teisimas ir „Kas man iš to?“. Viskas yra vibraciška ir priklauso nuo to, kaip jūs matote. Jei esame veikiantys iš pasąmonės, mes projektuojame ir žaidžiame išorėje iškreiptus mentalitetus ir realybes, kurie yra sulygiuoti su realybe, sukurta iš ego ir atskirties. Ego matrica yra labai stipri ir joje yra labai daug. Mes sulaužome tas programas ir viską apibrėžiame iš naujo.

Pakilimo kelias reiškia buvimą tobulai susilygiavusiam su organišku visuotiniu kosminiu dėsniu, kuris apima buvimo Vienu su Visu Tuo, Kas Yra pojūtį. Pakilimo procesui, mūsų fiziniam kūnui, 5 dimensija yra sąmonė, kuria mes funkcionuojame. Tai yra Kristaus būsena, labai tyros meilės būsena. Šiuo metu vyksta globalinė masinė Kristaus Sąmonės aktyvacija, kuri sukelia daugybės teisimą, projekcijas, nes visi turi dirbti su savimi. Visi dirba su iškraipymais ir energija tampa chaotiška.

Kai mes turime Kristaus būsenos Sąmonės aktyvaciją, tai pripildo ir plauna mūsų kūną ir mūsų Širdis atsiveria tyriausiai Meilei, kokią kada nors esi jautęs. Tuomet mes žiūrime išorėn, matome iškraipymus ir daugybė patenka į teisimą, rodymą pirštais, mėginimus sutvarkyti kitus ir tai vėl sukuria sumaištį vietoj supratimo, kad – tu daugiau nebeini kaltinti kitų žmonių, esi suverenus, švelnus, mylintis, myli save ir kuri savo realybę per meilę ir tyrumą. Kristaus būsenos sąmonė yra labai švelni, mes nebeatnešame savo ego, nes tai nebebūtų Kristaus būsenos sąmonė.

Mes turime pamatyti, kas yra Teisimas. Teisimas yra vidinio ryšio ir vidinės galios trūkumas, kaltinimas, atskirtis, mūsų ego. Teisimas yra žiūrėjimas į kitą ir savo nuomonės išreiškimas. Pakilimo procese, Aukštesnės Sąmonės lygmenyse tai, ką kiti žmonės daro/ yra, daugiau nėra mūsų reikalas. Mes turime atsiskirti, suvienyti viduje savo visatas, tada mes galime suvienyti mūsų visatas, kad sukurtume kažką gražaus. Kiekvienas yra atsakingas už jų energiją, mintis, žodžius ir veiksmus, buvimą atsakingu už viską. Teisimas yra atsakomybės neprisiėmimas ir kaltinimas kitų, todėl yra labiausiai nugalinanti energija.

Visi žodžiai, veiksmai, viskas pristato Šviesos intelektą. Žodžiai perduoda Šviesa užkoduotą informaciją ir pristato arba Meilės Sąmonę, aukštesnės būsenos Sąmonę, arba pasąmonines programas, kas mūsų žmogiškam aspektui yra linkę būti pyktis, teisimas, sužeistumas, skausmas ir pan. Žodžiai kuria realybę. Naujame, mes mokomės būti labai rūpestingi su žodžiais. Kalbos apvalymas yra stiprus žingsnis, tai atspindi tyros spindinčios širdies vidinį pokalbį Dabar. Mes turime paleisti teisimą visiškai. Tai apima žodžius ir tai, ką mes iš tikrųjų turime omenyje. Iš esmės, tai yra susiję su jutimu (energija). Mes turime išmokti jausti, kas yra iškreipta, ir iš tikrųjų rūpintis, kodėl dalykai yra tokie, kokie yra.

Sena Žemė – žmogiškas ego, pasąmonės šydas ir amnezija – gyvenome, nieko nežinodami ir miegodami. Naujoji Žemė yra visiškai nauja sistema, sukurta ir palaikoma kiekvieno žmogaus, funkcionuojančio iš aukštesnės būsenos sąmonės ir darančio pasirinkimą akimirką po akimirkos tai rinktis. Kas turi prisirišimų prie senų laiko juostų, neturi energetinės paramos mūsų gardelės sistemose. Niekas čia nesukelia disharmonijos, o jei taip, yra išleidžiama. Jausti tai yra jausti Dievišką Besąlyginę Meilę veiksme. Gyventi, kaip VIENAS, reiškia stebėti per vidinį ryšį, paleisti VISĄ TEISIMĄ ir dirbti kartu, kaip Šviesai. Teisimas atima iš jūsų pačių Džiaugsmą ir Tyrą Suverenumą, sklindantį iš gilaus sakralaus ryšio. Tai gali baigtis tik tada, kai visi nustoja leisti atskirčiai iš vidaus vykti. Tai pakreipti kiekvienas gali tik savyje, kiti gali paremti, tačiau kiekvienas turi daryti tikrąjį darbą per rūpinimąsi, balansavimą ir pakėlimą, vietoj trūkumo ir priklausymo. Bazinis Meistriškumo įrankis yra visada kalbėti, jausti ir veikti su pagarba. Tai reikalauja praktikos, bet yra verta.

Vienio Sąmonė

Šiais metais sustiprinama Vienio Sąmonė. Mes buvome mokomi išsinerti iš bet kokio prisirišimo prie senų laiko juostų, pasenusių istorijų ir senų Savasties versijų. Kai apkabiname naują, nežinomą, tai plečia į Begalinę galimybę, Šaltinio sąmonę. Vienio patirtis padaro mus gebančius suprasti mūsų kvantinį ryšį su mūsų multidimensiniais aspektais, Šaltiniu, kitomis išraiškomis multivisatoje. Šios vibracijos palaikymas tampa lengvesnis, nes mūsų kolektyviai aktyvuoti Širdžių centrai atsiliepia į Vienio kodą.

Žmonės priimdavo pokytį tik tuo laipsniu, kokiu jie jį galėjo patirti, Vienio Sąmonė reikalauja daug platesnių perspektyvų. Mes susivienyjame, kad suteiktume aukštos vibracijos realybę visoms norinčioms širdims, priimdami ir išplėsdami aukštesnius Įsikūnijimo ir Šaltinio, kaip Savasties, patirties pasirinkimus mūsų trajektorijoje. Plėskime dabar tai mūsų Šviesos Būryje, kad paspartintume šį procesą kiekvienam, kuris renkasi kilti. Pakilimas neišvengiamas, tačiau atskleidimas greitėja su mūsų gebėjimu susivienyti Meilėje, Šviesoje ir Tarnystėje. Tyra Šviesa teka per lauką, kai susivienija briliantiškos Dieviškos Širdys – rodytojai Kelio, Meilės, Atjautos, Sąžiningumo ir Įsikūnijimo. Pagerbkime mūsų sakralią tarnystę. Parodykite kitiems, kas yra įmanoma, kai mes susivienyjame.

Visas šis intensyvumas ruošia mus naujoms kolektyvinių laiko juostų patirtims. Kad pasiruoštume naujai patirčiai aukštesniuose sąmonės lygmenyse, mes taikome šerdinius pakilimo principus, siekdami Dieviško Neutralumo ir Tyros Tarnystės. Tai palaiko mus atvirus ir susilygiavusius su Nauju, kai tai ateina. Ateinantys keli mėnesiai yra svarbus kolektyvinio posūkio taškas naujų realybių atskleidimui. Pajauskite ir pakvieskite Naująją Žemę Visiems. Įsivaizduokite ir kurkite aukščiausius rezultatus Visiems. Kurkite bendrai su aukščiausiomis laiko juostomis.

Globalinės valančios patirtys priklauso nuo pabudusiųjų intencijų ir veiksmų. Prisijunkite prie kitų, kurie vieningai kuria ramybę ir harmoniją bei apčiuopiamą poslinkį visoms norinčioms širdims. Kolektyvinė sąmonė ir elementalai yra lengvai paveikiami. Paremkime visą Žmoniją, augalų, gyvūnų, elementalų ir kitas karalystes ir mūsų mylimą Gają patirti šią galingą fazę su lengvumu ir grakštumu. Mes taip pat mokomės susijungti telepatiškai, kaip VIENA sąmonė, be įžemintų technologijų poreikio, tai jau vekia. Praeities patirtys ir informacija susilieja su ateities informacija bei išraiška, kad sukurtų Naują Pakylėtą Suvienytą Savastį per laiką ir erdvę.

Atėjimas į autentišką Sielos tarnystę

Visų širdyse yra pasėta pirmapradė intencija prisidėti prie gėrio pasaulyje kūrimo ir skleisti ramybę, kad mes visi, kaip Šeima, galėtume patirti harmoniją ant Žemės. Tie, kurie turi išreikšti save, savo unikalius gebėjimus, manifestuoti naują kelią, kuris tarnaus jų asmeniniam augimui ir misijai paremti (tai visada yra susieta), ateinančiais mėnesiais iki rugpjūčio patirs naują Širdies centro, aukštutinės širdies (užkrūčio liauka) ir gerklės centrų atsivėrimą. Atsiverkite būti tyrais kanalais Ramybei, Harmonijai, Meilei Šviesai ir Pakilimo paspartinimui.

Jūs esate Dieviška Meilė. Jūs esate Dieviškas Kūrėjas įsikūnijime. Jūs esate Kūrybinė Galia, neturinti nė pradžios, nei pabaigos, klestinti nežinomuose horizontuose, stumianti jus už jūsų žmogiškų limitų, sąmoningai kurianti pasaulius ir amžinai besiplečianti jumyse ir begalinėse visatose. Jūs esate šaltinis begalinių galimybių, gausos ir besąlyginės meilės visiems, manifestuojantis klestinčią realybę visų aukščiausiai gerovei. Pilnai priimkite šį naują suvokimą ir paramą jūsų Multidimensinei egzistencijai.

Kristalinis DNR pažadina jumyse Prisiminimą apie jūsų pačių Begalinę Kūrybinę Savastį ir jūsų Kūrybines galias, kurias jūs jau turite. Šie dažniai ir kodai iš naujo pertvarko kiekvieno realybės pagrindus, išardo/ išsklaido seną ir pristato naujus kodus kiekvienam integruoti, naudoti, taikyti, kad kurtų ir statytų viską naujai. Kai jūs atsiveriate, klausotės, priimate tai, jūs pradedate įžvelgti daugiau/ giliau/ aukščiau į jūsų Sielos lygmenį, į eterinį lygmenį, kur palaikomos jūsų svajonės ir kūriniai. Tuomet tai priklauso tik nuo jūsų pasiryžimo ir valios pastangų, kada jūs atnešate tai į fizinį, imdamiesi sąmoningų sulygiuotų veiksmų.

Pabudimas apima jūsų tarnystės, prisidėjimo prie visumos, jūsų balso, jūsų unikalios išraiškos atradimą. Kad galėtume įžeminti mūsų Sielų vizijas fizikoje, pirmiausia, turime nusileisti iš aukštesnių lygmenų. Svarbu nesusitelkti į vieną mūsų aspektą, bet subalansuoti visus. Tai nėra vieno paaukojimas dėl kito, nėra atskirties tarp vieno ir kito. Dėmesys – į dvasinį, kūnas turi tapti kanalu, dvasinis persmelkia žmogišką, tampa viena. Tai prasideda, kai mūsų žmogiškas aspektas ir kūnas yra pasirengę integruoti bei tinkamai tvarkyti aukštesnius dažnius, kurie ateina iš aukščiau. Jei trokštame integruoti mūsų Sielos misiją, mes sąmoningai statome giją, kuri riša mūsų kūną su mūsų Dieviškuoju aspektu.

Kad galiausiai susijungtumėte su jūsų Vidine Esybe (Monadu) ir pradėtumėte gauti teisingą informaciją, ne manipuliuojamą tamsos, reikia atlikti sąmoningą vidinį alcheminį emocinio išvalymo ir 3D matricos paleidimo darbą. Mūsų žmogiškasis aspektas ir kūnas turi būti pagiję ir energetiškai švarūs, kitaip, negalėtume atnešti to, kas nėra suvienyta viduje. Šviesos antplūdžiai stipriai veikia mūsų gebėjimą nurungti žemesnįjį protą, kuris yra valdomas egoistinių išlikimo modelių, kad galėtų perimti Aukštesnysis Protas. Vyksta pokytis abiejuose smegenų pusrutuliuose, kad būtų surastas reikiamas moteriško ir vyriško aspektų suvienyjimas, leidžiantis pakilti virš 3D konstrukto.

Per valymo procesą dauguma pirmtakų patiria visas žemesnių dažnių emocijas, kurios turi būti transmutuotos, kad Aukštesnysis Aš galėtų visiškai tapti fizinio, mentalinio ir emocinio kūnų valdovu. Žmonės yra elektromagetiniai kūriniai ir Šviesos kiekis, kuris gali būti integruotas kūnuose, yra tiesiogiai susijęs su tuo, kiek jų energetiniai centrai (čakros) yra švarūs nuo sielvarto, skausmo, gėdos, kaltinimo, baimių, ego prisirišimų. Energetiškai, Sielos tamsi naktis (akimirka, kai siela susiduria su ego tamsa), yra Nulinio Taško laukas, reikiamas perkrovimas, kuris pradeda išvalymo procesą ir toliau sekantį susilygiavimą su Aukštesniuoju Aš. (Tuos etapus esu aprašiusi anksčiau per keletą pastarųjų metų; jei jaučiate kvietimą į tai pasigilinti, kad geriau suprastumėte jūsų kelionę ir procesus, prašau atikite paiešką svetainėje).

Kad sukurtume stipresnį ryšį su mūsų nušviestomis karalystėmis ir aspektais bei apkabintume naujus sąmonės lygmenis, turi būti išvalyti/ pagydyti disbalansai, apimantys:

 • Linijinis mąstymas
 • Fizinio, emocinio, mentalinio, dvasinio-energetinio kūnų išvalymas
 • Karminiai protėvių modeliai
 • Žalingi įpročiai
 • Negatyvių gidų, esybių ir implantų pašalinimas
 • Priešingybių integracija
 • Iliuzinis mąstymas
 • Meistriškumas virš ego savasties

Modeliai/ elgesiai, kuriuos turime išvalyti, priklauso nuo to, kur esame šiame laike. Atpažinkite sau, nes jūs tampate jūsų asmeninės žmogiškos Sielos kelionės stebėtojas.

Kūrybos ir gausos manifestavimas

Gegužis yra kūrybingumo ir plėtimosi mėnuo, vienas gausiausių ir kūrybingiausių laikų metuose. Mėnesis tinkamas susilygiuoti su Sielos vizijomis ir manifestuoti mūsų Sielų troškimus, taip pat gali paskatinti naujas idėjas ir atnešimą naujų projektų, kuriuos norime manifestuoti dabar. Jei eisite toliau už mūsų žmogiškos perspektyvos, suvoksite kitas palankias energijas, kurios supa mus šioje akimirkoje. Tai jums padės augti ir plėstis naujais būdais.

Mylinčios energijos Dabar kviečia mus kreipti savo veiksmus mūsų troškimų link ir pagerbti žmogiškąją karalystę, kurią atėjome įvaldyti, t.y. būti praktiškiems ir atnešti mūsų kūrinius į fizinį. Visas įkvėpimas, svajonės, vizijos ir dar daugiau, ką mes gauname šiuo metu, yra Sielos būdai išreikšti jos troškimą plėstis fiziniame. Tai yra mūsų užduotis išpildyti šiuos troškimus, atnešti į Žemę viską, ką mes turime viduje/ sukūrėme eteriniame, kas yra pasirengę sužydėti. Iš tiesų, tai yra tai, ko mes čia atėjome – su troškimu tapti žemiškais, mylėti Žemę, kuri mus palaiko bei maitina, kai mes ja vaikštome, kaip žmonės, bei paremti šį tranzitą naujoje multidimensinėje harmonijų erdvėje.

Mes visi kuriame realybes, kuriose trokštame gyventi. Mes visi esame unikalūs ir yra daugybė būdų gyventi. Jei gyvename tik eteriniuose lygmenyse, pakliūname į nebuvimą gausos, kuri visada bus mūsų gyvenimuose, ir nebuvimą ramybės, kuri ateina iš to, kad mes sukuriame tai, ko mums reikia save paremti. Susijungimas su fiziniu lygmeniu yra svarbus, kad sukurtume stiprius pamatus mūsų gyvenimams. Mes mokomės pažinti fizinį lygmenį, atnešti gausą, kurios mums reikia palaikyti fizinį, sukurti didesnę gerovę mūsų žmogiškai patirčiai, tačiau kaip kylančios Sielos taip pat prisimename, kad ne viskas yra tik apie sukūrimą daugiau pinigų ir gražių materialių dalykų, tai yra apie tikrą Susilygiavimą su savo Dieviška Savastimi, apie tikrą ramybę ir džiaugsmą, kurie kyla iš mūsų mylinčios Esaties būsenos – atsidavimo, priėmimo, pasitikėjimo.

Šioje kelionėje, mes išmokstame manifestuoti žemiškajame lygmenyje, dalindamiesi mūsų dovanomis ir tiesiog mėgaudiemiesi paprastais gyvenimo malonumais, tiesiog egzistencija ir džiaugsmu šiuo unikaliu laiku būti čia, patirti žmogišką lygmenį, Žemę Gają bei įkūnyti Savastį. Manifestacija nėra daroma su jėga, kaip sename. Tai yra sąmoningas panaudojimas galios, kuri ateina iš Sielos ir mūsų mylinčios Širdies esmės. Mes manifestuojame tik tai, kas yra sulygiuota su Dieviška Valia, mūsų Sielos tikruoju keliu bei misija paremti kitus, kas niekada nėra atsieta nuo mūsų asmeninių troškimų augti bei plėstis. Tai gali būti bet kas, kas mums padeda jaustis ramybėje.

Viskas Gamtoje yra beribiška, apribojimai ateina tik iš žmogiškųjų protų, žemesnių lygmenų baimės ir atskirties būsenų, trūkumo iliuzijos. 5D viskas yra apie Gausos Sąmonę ir žinojimą, kad kiekvienu visada bus psasirūpinta. Gausas yra kita meilės forma. Mes atkuriame ją per meilės ir pagarbos sau jausmo išraiškas. Kai patvirtiname ir mylime save ir kitus, kaip Dieviškus, realybė atsiliepia tuo pačiu mylinčiu ir gausos dažniu, kurį mes duodame. Kai turime troškimą sukurti daugiau, stebime, kur kuriame apribojimus. Kai sakome, kad tai neįmanoma, kuriame trūkumą. Kai stovime tiesiai gilioje bendrystėje su Dieviškumu mumyse, mes visada žinome, kad viskas, ko mums reikia, tai mylėti viską, ką turime be teisimo, tuomet esame mylintys ir kuriame gausą. Gausios aplinkybės ateina per gyvenimo tyrinėjimą su atvira širdimi bei protu.

Jei yra kažkas, kas jums neveikia arba ne tai, ko jūs norite, šis mėnuo yra tinkamas peržiūrėti vertybes ir netikras programas. Jei neseniai kažką praradote jūsų gyvenime, paklauskite: “Jei tai mane kažko moko, ko moko?”. Kažkas nueina, kažkas ateina – yra dovana praradime. Dabar yra daug durų, kurios jus ves į santykius, kurių jūs trokštate, į darbą, kuris jums duos galimybę būti džiaugsme, padėti kitiems jūsų unikaliu būdu ir paprasčiausiai gyventi Dieviškoje Meilėje bei Ramybėje, kaip jūs nusipelnėte patirti šioje fizinėje karalystėje. Ar priimsite šią dovaną? Dėl naujo dažnio, kurį palaikome, gilesniuose lygmenyse gali vykti gijimas, tai priklauso nuo kiekvieno unikalaus Sielos evoliucijos kelio. Pasinaudokite šia Jaunatimi, kad įžiebtumėte jūsų energijoje/ laukuose tobulą šio mėnesio dažnį manifestuoti gausą, aistrą, meilę, romaną su visu gyvenimu. Ateinanti Pilnatis padės toliau emociškai paleisti senas istorijas, kas taip pat parems jūsų manifestacijas fiziniame. Labai svarbu studijuoti, šviesti save ir plėsti žinojimą, kas gali paremti tavo vidinį augimą ir duoti naujų idėjų kitiems žingsniams.

Mes taip pat turime naują pasiūlymą jums prisijungti prie mūsų rudens retrito Prancūzijoje, kuris yra apie mūsų priešingybių integraciją, vadinamą šventą sąjungą viduje, kaip Raktą mūsų autentiškai Sielos Savasties Kūrybai visiškai atsiverti ir tekėti į fizinį, manifestuojant Gyvenimą Ramybės, Meilės, Gausos ir Džiaugsmo Visiems. Iš esmės, dabar tai visiems yra apie jūsų paties Įsikūnijimą ir kaip Dieviško Vaiko Gimimą iš Naujo, kad ateitumėte į jūsų autentišką savirealizacijos kelią Naujoje Žemėje, ir tai gali būti bet kas, ką jūs pasirinkote. Jūsų kūrybos vaisiai duos derlių jūsų gyvenimuose. Šiame retrite pasidalinsime su jumis principais ir mokymais, kad visos mūsų trokštamos gausios būsenos yra prieinamos mums visiems, tai reikalauja tik pasirengimo augti, intencijos keistis ir tinkamo vedimo. Mes tarp kitų pažiūrėsime į pinigų klausimą, nes tai yra šešėlinė ir emocinė energija mums, žmonėms, bet apimsime visą patirtį mūsų gyvenimuose ir kaip mes galime matyti didesnį paveikslą. Yra daug ką pagydyti, paleisti ir apibrėžti iš naujo Visiems. Retritas vyks spalio pabaigoje, bet mes turime ankstyvos registracijos nuolaidą. Jei jaučiate, kad tai gali būti kažkas jums, prašau, suraskite skelbimą pradiniame mūsų svetainės puslapyje skiltyje „Artėjantys renginiai“. 

Dabar mes visiškai pajudame į ruošimąsi mūsų ateinančiam vasaros retritui magiškoje Gozo, o jums linkiu turėti mėnesį, pripildytą Meilės, Gausos ir Palaiminimų. Tai iš tikrųjų yra gražus mėnuo ir gražūs metai. Jūs esate gražūs, brangūs ir galingi. Meilė visiems esantiems čia ir gilus dėkingumas visiems, kurie sako TAIP šiam procesui, nežinomam, Naujam.

Myliu jus besąlygiškai,

Viktorija

Papildoma literatūra: Sandra Walter, Lisa Transendence Brown.

Galite sekti ir pamėgti mus čia:

Balandžio energijos atnaujinimas

 

Tai, ką daugybė patyrė pastaraisiais metais, dar ne pabaiga, nors tam tikruose kelionės taškuose taip galėjo atrodyti. Iš tiesų tai tėra pradžia.

Nauja Kūryba/ Naujos Žemės dizainas yra atsiskleidžiantis Dabar. Mes įkūnijame daug aukštesnes sąmonės būsenas, kad tai gyventume. Pakilimas nepasibaigia su atėjimu į 5D, yra 7D, 11-12D ir aukštesnės realybės. Tai yra žmonijos sugrįžimas į pilną sąmonę.

Kiekvienam tai yra individuali patirtis ir kai mes tai „darome”, mes visi susitinkame ir susivienijame. Kaip Viena Meilė. Tai yra ten, kur Širdys yra plačiai atvertos, kur kiekvienas yra svarbi mūsų Naujos Žemės dalis, kur kiekvienas gyvename ir dirbame bendrystėje, kur Vienybė suteikia viską, ko mums reikia ir kuria daugiau visiems.

Tai yra galingas tranzitinis, transformacinis procesas, vedamas Aukštesnės Sąmonės. Kiekvienas yra skirtingose šios kelionės stadijose. Skirtingos šio milžiniško evoliucinio proceso fazės užtrunka metais, tačiau su didžiule parama iš galaktinio lygmens, tai tampa prieinama ir yra paspartinama visiems.

Mes nubundame, prisimename, kylame, leidžiamės, įkūnijame, sugrįžtame. Mes nubundame mūsų kolektyviniam susitarimui patirti amneziją, kad pažadintume save, vieni kitus mūsų kolektyvinei sugrįžimo kelionei į Vienį. Mes esame remiami grupių, remiančių Žemės evoliuciją. Kai vienas pasislenka sąmonėje, pasislenka visa žmonija.

Visi tie skaičiai pažymi skirtingas sąmonės būsenas, tai yra skirtingo vibracinio dažnio bangų juostos. Vienyje nėra skaidymo, nėra skirtingų dimensijų.

Žemė Gaja atgimė ir toliau pereina gilų valymą visuose lygmenyse. Visi matys/ patirs griūtį senų struktūrų, kurios palaikė kontrolę per gąsdinimus, „galia virš” suvokimą, „teisinga/ neteisinga” suvokimą, naudojo baime pagrįstas taktikas ir kūrė atskirtį, kad palaikytų seną, pasąmoninę realybės versiją.

Dramos daugės ir tai parems kolektyvinį augimą bei plėtimąsi – širdims atsiverti, kažką galiausiai stoti į jų vietas, susivienyti, taip pat iškels baimes, kai viskas pasirodys esant visiškai priešingai, nei tai, kuo buvo tikima/ kas buvo įprasta.

Bus tų, kurie kausis, kad palaikytų kontrolę. Bus tų, kurie laikysis jų dabartinės realybės/ senų būdų/ jų senojo suvokimo, tikės tuo, kad tai, kas jiems yra pasakyta, yra tiesa, sulaikomi baimės ir  stiprių pasąmoninių programų. Kiti pradės kurti jų pačių realybes. Daugybė atsitrauks į stebėjimą didesnio paveikslo atsiskleidimo.

Individualiu lygmeniu, vyksta visiškas valymas ląstelių ir DNR. Su pastoviomis aukštesnių dažnių aktyvacijomis, soliarinėmis bangomis, fotoninės plazminės Šviesos įliejimais, mes paleidžiame iš mūsų energijos laukų visą  iškreiptą „seną”, klaidingo programavimo liekanas, ribotus įsitikinimus, ego modelius.

Gilus valymas vyksta žemosiose čakrose, kur laikosi visas fizinis ir emocinis „tankis”, pasąmoninės realybės, kuriose kiekvienas gyveno. Tankis turi būti paleistas, kad viskas būtų suvienyta Šviesos. Įsikūnijimo fazė tam tikrą laikotarpį gali būti „nepatogi”, nes tai yra fizinis, emocinis, mentalinis procesas, su visais didelio augimo ir paleidimo skausmais. Yra deaktyvuojamos/ išardomos ištisos realybės. Viskas, kas išvaloma, turi būti paleista į žemę perdirbimui. Valymas vyksta per stuburą, per kiekvieną slankstelį. 

Ego funkcionuoja iš išlikimo instinktų. Kai išardomos senos laiko juostos, tai suintensyvėja, kad įvyktų visiškas pabudimas iš gilaus miego. Griūvant pasąmoninėms realybėms, iškyla didžiulis kiekis užspausto sužeidimo, manipuliavimas emocijomis, pyktis ir gilus praradimo pojūtis. 

Ego priešinsis, kausis arba žais mažą. Ego bijo suvokto naujo/ nežinomo, nes jis turi labai ribotą požiūrį (matymą/ galvojimą). Ego/ žmogiškas aspektas kaltina ir projektuoja. Jis neturi priėjimo matyti to, kas yra matoma tik per visišką gilų širdies ryšį, per mūsų plačiai atvertas širdis ir jis negali „sukontroliuoti” rezultato taip, kaip jis nori.

Ši kelionė yra visa paremta kiekvieno pasitikėjimu. Mūsų pasitikėjimas, mūsų gebėjimas integruoti šviesą paspartintu greičiu yra patikrinama daugybę kartų. Tai nėra apie stūmimą, tai nėra apie manipuliavimą, tai yra apie gilų žinojimą ir Tekėjimą, kas ateina iš buvimo ir klausymosi viduje.

Mes bendrai statome Naująją Žemę. Tai nėra apsprendžiama mūsų galvose – Žemės likimas ir ateities kryptis yra Žemės ir Galaktikos tarybos rankose. Mes nesame čia veikti/ kurti senais būdais, iš egoistinių baimės/ trūkumo/ atskirties įsitikinimų, mes esame harmoningai bendrai kurti ir gyventi su Visa Kas Yra. Tai yra giliai sakrali žmogiškųjų aspektų bendrakūryba, nuleidžiant į fizinį lygmenį tai, kas energetiškai jau yra sukurta. 

Tai, kaip atrodo, dar nieko nerodo. Ką kiekvienas patiria dabar, yra jų ankstesnės kūrybos rezultatas ir yra palaikoma vibraciškai iš vidaus. Aukštesniu lymeniu viskas vyksta pagal mūsų Dievišką Planą (dieviškąjį įrašą). Kiekvienas patirs pagal jų energiją. Dabar mes ir kuriame, ir patiriame mūsų kūrybos rezultatus bei kviečiame tai, kas jau įvyko. Žmogiškas aspektas susitelkia į fizinį kūną, mes susitelkiame į energiją. Tai yra visiškai skirtingos realybės.

Kad sėkmingai pereitumėte per šitą fazę, jūs privalote kreipti dėmesį į jūsų kūnų poreikius ir siunčiamas žinutes. Visas gilus valymo ir paleidimo darbas vyksta kūnuose. Jūs negalite įsivaizduoti, kiek „laikosi” jūsų kūnas, kol neatnešamas į jį savo dėmesio. Tai yra su vidine rega stebint ir dirbant su vidinėmis realybėmis. 

Energija visada kalba. Jūsų kūnai kalba. Tereikia klausytis. Teisimas turi išeiti, teisimas – ego įsikišimas. Ego protas turi būti patrauktas. Komunikuokite su jūsų kūnu taip, tarsi jis jus girdi. Užduokite klausimą ir jūs išgirsite atsakymą.

Jūs galite paremti jūsų kūnus paleisti. Paklauskite jūsų kūno, ko jis laikosi. Neteiskite to, kas jums ateina. Tiesiog stebėkite. Leiskite viskam vykti, leiskite viskam išeiti, palikti jūsų kūnus. Jei reikia, paremkite jūsų kūnus švelniu kalbėjimu, judesiu, kvėpavimu, lytėjimu, naudokite šviesą ir tonavimą garsu, naudokite maldą – darykite viską, kas jums ateina, neklausinėdamas. Jei patiriate „strigimą”, aktyvuokite paleidimo procesą, naudodami paliepimą savo balsą: „Paleidžiu/ -iame tai” ir jūsų ląstelėse aktyvuosis reikiamas judėjimas. Būkite sau giliai mylintis, atjaučiantis, remiantis, gerbiantis. Būkite šviesa sau, būkite šviesa kitiems.

Dažnai į šviesos dažnius yra žvelgiama, kaip į destruktyvius, tačiau tai liečia tik tai, kas nebuvo aukščiausiai sulygiuota kiekvieno Sielos/ Šaltinio lygmeniu. Šviesa negriauna. Šviesa sulygiuoja, atneša tai, kas yra aukščiausiai sulygiuota kiekvienam, kad paremtų tai, kas iš tikrųjų yra svarbu – mūsų didesnių misijų, vaidmenų įgyvendinimą čia.

Šiame laike susipina daug skirtingų realybių. Praeitis, dabartis, ateitis. Mirtis ir atgimimas. Destrukcija ir nauja konstrukcija. Jūs vienu metu paleidžiate jūsų senas, pasąmonines realybes ir sąmoningai kuriate jūsų naujas realybės. Ego pasaulis griūva. Energetiškai jūs palaidojate jūsų senuosius aš ir gimdote jūsų naujuosius aš. Tankis – pasąmoninės realybės ir lengvumas – džiaugsmas, laimė, meilė yra patiriama kartu.

Kiekvienam tai yra skirtinga vibracinė patirtis, patiriama pagal kiekvieno sąmonės būseną. Kiekvienas patiria tai, kur yra jų fokusas. Vieniems tai gali įvykti iškart, kitiems gali užtrukti keletą dienų, mėnesių, metų. Tai vyksta tada, kai mumyse yra deaktyvuojama sunkus sąlygotumas bei įsitikinimų sistemos (senas programavimas) ir aktyvuojami nauji kodai, kristalai palaidoti mumyse (Šaltinio sąmonė). 

Tai įvyksta tada, kai yra kiekvieno laikas nubusti iš senų pasąmoninių realybių. Prasideda perkodavimas kiekvieno kūne. Vyksta pertvarkymas iš vidaus į viršų, sulygiuojamos vidinės ir išorinės realybės. Šie kodai yra nematomi žmogišku lygmeniu ir žmogiškas aspektas neturi supratimo, kaip veikia Sąmonė. Tai neturi būti destruktyvu, tai gali būti visiškai Mylinti, Švelni ir Graži patirtis, kuri atneša didelį džiaugsmą, smagumą ir remia aukštesnės sąmonės žmoniją.

Tai, kas yra aukščiausiai sulygiuota, tampa įmanoma visiems dėl didžiulio tarnystės darbo, kurį mes darome kvantiniu lygmeniu. Tai yra taip „lengva” ir „paprasta”, nes mes kuriame ne iš trūkumo erdvės, bet iš aukščiausios pagarbos tam, ką mes visi susitarėme daryti/ būti ir įgyvendinti.

Tai yra paremta ne savanaudiškais motyvais, o mūsų aukščiausiomis vertybėmis, širdimi, meile, atsakomybe, nuolankumu ir atsidavimu mūsų aukštesniesiems aspektams, su supratimu, kad kiekvienas yra Viso Kas Yra dalis.

Žmogiškas aspektas kaunasi už jų senas realybes, sukurtas iš pasąmonės, kurios sulaiko juos nuo jų Naujos Žemės realybių, kurios jau yra sukurtos. Pakeliui jam bus pristatomos įvairios galimybės, tačiau jis atsisakys, ignoruos arba priešinsis, nes tai yra priešinga viskam, kas yra pasąmoninga, ir „netelpa” į tai, kaip jis nori matyti jo realybę. 

Sąmoningos ir pasąmoninės realybės yra priešingos, todėl jos negali ilgai užimti vienos erdvės. Jos gali būti vienoje erdvėje tol, kol yra leidžiamas pertvarkymas ir susiliejimas, kas gali kelti iššūkių. Tai nuolat kinta. Kiekvienam yra primenama būti dabartyje ir neprisirišti.

Ateinančiais metais kiekvienas patirs tai, ką jie dabar renkasi, į ką susitelkia, ką leidžia, kam suteikia vertę. Aplink jus yra daug pasirinkimų. Jūs matote skirtingas versijas vieno pasaulio, iliuzijos, kuris nueina, ir naujo pasaulio, kuriame daug šviesos ir kiekvienas yra jų realybės kūrėjas. Kiekviename žingsnyje jūs darote pasirinkimus. Kiekvieną akimirką jūs kuriate gyvenimą, kurį jūs gyvensite.

Tai nėra apie tai, ką kiti daro. Tai yra apie pasirinkimus, kuriuos jūs darote jūsų viduje kiekvieną akimirką. Kol  valdo ego, kiekvienas renkasi kažką, kol nebelieka „pasirinkimo”’. Sąmonė/ Šviesa paims viršų. Kai visi atiduoda jų ego, tai leidžia naujai vizijai ir galimybei iškilti. Viskas, kas yra nauja ir buvo paslėpta, laukė, kol tai įvyks, gali vykti.

5D yra apie tarnystę Žmonijai. Visi turės čia ateiti. Tai yra dėsninga žmogaus evoliucija. Ego turi nueiti, teisimo, trūkumo ir atskirties mentalitetas turi nueiti, baimės, gėda, žaidimai „mažu” turi nueiti, „sužeidimas”, kaltė, aukos istorijos turi nueiti, konkurencija, kaltinimas, rodymas pirštais ir kiti galios atidavimo modeliai, pagarbos ir kantrybės nebuvimas turi nueiti.

Naujoje Žemė nėra ego, yra besąlyginė meilė, atjauta, pagarba, parama vieni kitiems. Naujoje Žemėje yra jūsų tyrumas, žaidimas, spontaniškumas, juokas, džiaugsmas, dalijimasis. Įsivaizduokite, kaip jūs čia esate. Naujoje Žemėje susitinka sielos, kurios įveikia visas kliūtis (ego) jų keliuose. Kiekvienas į Naująją Žeme ateina jų laiku ir yra labai laukiami. 

Žmonijos Išmintingieji apie tai kalbėjo ir kartojo tūkstantmečiais: „Išgirs tik keletas”’. Kuo daugiau „linijiniško”, tuo daugiau strigimo. Linijiniam protui „nepatinka”, kad jo realybės (gilūs pasąmoniniai konstruktai) būtų „sujauktos”. Kuo labiau fiksuotos vidinės realybės, tuo stipresnė jėga laužo tuos ribotus įsitikinimus. Tai yra bundanti, iškylanti ir viršų paimanti sąmonė.

Kas reikalinga sėkmingai kilti ir pereiti iš vienos realybės/ sąmonės lygmens/ bangos juostos į kitą, tai yra jūsų buvimas ir sekimas/ klausymasis jūsų širdimi. Logika negelbės, tai yra jūsų kvantiniai šuoliai jūsų multidimensinėje visatoje. Taip pat, jūs negalite pajudėti jūsų kelyje, jei klausotės balsų išorėje. Tik jų pačių širdyse kiekvienas gali girdėti jų tiesą. Jūsų širdis sako: „Taip, taip…” ir „Ačiū, ačiū, ačiū”. Tokia yra jūsų Širdies kalba. Jei reikia, protas turi būti patrauktas, kol jūs visiškai saugiai įsitvirtinsite jūsų Širdyje.

Kai Širdys atsiveria, visi užgniaužti, užspausti jausmai giliai apvalo kūnus ir nauja iškyla. Tai, kas iškyla yra Tyrumas, kuris buvo paslėptas.  Tai yra švelnumas, atjauta, rūpinimasis, tai yra Širdies sąmonė. Tačiau tai yra kitu būdu. Tai nėra nuspalvinta trūkumo ar poreikio (ego). Tai yra gili ramybė. Tai yra aukštesnės sąmonės būsena. Kai atsiveria Širdis, protas gali atsipalaiduoti. Priklausomybę pakeičia Suverenumas, trūkumą pakeičia Gausa, savanaudiškumą pakeičia Dosnumas, neapykantą, kaltinimą ir visa kita pakeičia Švelnumas.

Dėl griūvančių ego realybių ir iškylančių pasąmoninių realybių, pasimetimas ir sutrikimas mentaliniame lygmenyje didės, chaosas ir dramos intensyvės. Be aukštesnės sąmonės Vizijos, linijinis protas negali matyti, kad suprastų, „kodėl” ir „kaip”. Realybių matymas iš multidimensinės perspektyvos atvers priėjimą sąmoningai rinktis, susilygiuoti, kurti.

Naujosios Žemės realybės yra visiškai priešingos senoms realybėms. Sutrikdymas lauke yra patiriamas, kai įžengia kažkieno ego. Ego energijų patyrimas gali jaustis „aštriai” ir kiekvienam yra svarbu tai atpažinti. Ego aspektas stumia, nustatinėja kitiems, įsiterpia, žaidžia trūkumo arba dualybės realybes. Ego aspektas veikia atskirties sąmonėje, todėl patirtis yra disharmonija, meilė kuria vienybę, todėl yra patiriama harmonija.

Kad išliktumėte susilygiavęs ir kryptingas jūsų kelyje, kiekvienam yra būtina įleisti įnkarą giliai jų širdyje. Iš buvimo atsijungusiam, ateiti į gilų susijungimą. Pasirinkti, pasislinkti ir susijungti su aukštesniu dažniu bei palaikyti aukščiausią vietoje. Kiekvieną kartą tai yra skirtinga ir priklauso nuo to, kokie atviri šiam poslinkiui yra visi.

Pasąmoninis elgesys, ego istorijos (siekis patvirtinimo) nėra remiamas, nėra palaikomas Naujoje Žemėje. Tai yra švelni ir stipri struktūra. Švelni todėl, kad tai yra paremta Tyrumo ir Meilės pagrindais. Kas yra Tyra Meilė, yra nesuprasta/ visiškai klaidinga suvokta visuomenėje. Tai yra stipru, nes tai nežaidžia ego istorijų ir neturi apribojimų, kaip pasąmoninės realybės.

Pabudimas nėra laikas bailiams, pabudimas – drąsių šviesos karių laikas. Jūs negalite eiti tik su „puse”, tai yra visiškas atsidavimas, įsipareigojimas ir darymas to, ką tu turi daryti, 24/7. Tai yra didelio plėtimosi laikas. Kai tu buvai išplėstas, tu negali likti „susitraukusiu”. Tai neįmanoma. Daug dalykų įvyks per ateinančius etapus ir kiekvienas bus skatinamas plėstis jiems pačiais nuostabiausiais būdais. Jūs paleisite teisimą, ankstesnius įsitikinimus ir fiksuotą požiūrį, kad visa tai atliktumėte su lengvumu, kaip jūsų aukštesnieji aspektai. Ar jūs klausysitės jūso vidinio balso? Net jei tai, ką jūsų Širdis sako jums daryti jus „gąsdina”, net jei tai verčia jus jaustis pažeidžiamu, darykite tai, stovėdamas tiesus jūsų Meilėje.

Jūs nedarote to vienas. Visa Visata palaiko jūsų užnugarį. Jūs jau turite kolektyvinę stiprybę. Jūs jau turite stiprybę tų, kurie nuėjo tai prieš jus. Tų, kurie išdrįso pasakytu TAIP. Taip sau. Taip jų Sielos Ilgėjimuisi ir Troškimui. Taip aukštesniam dažniui. Taip jų dieviškam tikslui. Taip šiam naujam evoliucijos etapui. Taip Meilei.

Dabar ateikite į jūsų širdies centrą. Pajauskite tai. Jūsų širdyje jūs surasite viską, ką jūs turite pasakyti: „TAIP! TAIP! TAIP!”.

Tu esi taip mylima (s).

Su gilia Meile ir didele šypsena,

Viktorija 

Ačiū tau. Ačiū tau. Ačiū tau.

Papildomai pasiremta: Lisa Brown.

 

Galite sekti ir pamėgti mus čia:

Sausio energijos atnaujinimas

Mielieji,

Džiaugiuosi, vėl galėdama susijungti su jumis ir pasidalinti Nauju Energijos Atnaujinimu su visomis palaimintomis ir palaimingomis naujomis energijomis, su kuriomis mus pasitiko šie Nauji Metai. Tai yra ilgas skaitymas ir daug temų, kurios dabar yra „ant paviršiaus“, su kuriomis jūs galite susidurti jūsų gyvenimuose, čia nėra aptariamos, tačiau yra susijusios ir tai yra jums atpažinti. Jūsų yra daug ir kiekvienas iš jūsų esate skirtinguose taškuose jūsų kelionių, todėl mes, kaip visada, orientuojamės į visumą. Tikiuosi, skaitydami, jūs čia surasite įkvėpimą sau jūsų kelionėse arba naujas įžvalgas, kurių jūs galbūt ieškojote, ir tai sudygs, kaip teisingos sėklos per visus metus, atnešdamos daugiau tikros laimės į jūsų ir visų mūsų gyvenimus.

Iš kur ateiname ir apie ką mums kalba 2019 – ieji

2019-ieji mums yra pristatomi, kaip “Pokyčių ir Naujų Pradžių Metai“. Nuo 2011/2-ųjų, kai Žemė pasislinko į greitesnės pulsacijos energijos vibraciją, vadinamą penktąją dimensiją, mes, kartu su viskuo, kas yra ant planetos, pradėjome absorbuoti, integruoti naujus dažnius bei prisitaikyti prie šios atnaujintos Žemės vibracijos.
Iki 2033 m. žmonija juda per evoliucinį pokytį ir atnaujinimą. 2012-2019 m. buvo 7-erių metų energetinio valymo/ „išardymo“ ciklas. 2019-2026 m. mūsų laukia pakylėjimo/ „statybos“ ciklas, tačiau planetinis valymas tęsis lygiagrečiai. Visas 2012-2032 m. laikotarpis yra tranzitinis, per kurį mes, kaip žmogiška rasė, paleisime visą seną “žmogišką gyvenimą“. Šis Dieviškai orchestruojamas darbas plečiasi ir apima vis daugiau lygių.

Kai mes atsigręžiame atgal į praėjusius 2018-uosius, mes galime pagerbti juos, nes tai buvo išskirtiniai, intensyvūs ir dosnūs metai, atnešę daugybę portalų ir naujų galimybių, o kai kuriems rimtus iššūkius ir buvę vieni sunkiausių. Bet kuriuo atveju, tai buvo ypač dvasiškai plečiantys metai. Daugybės žmonių gyvenimai apsivertė aukštyn kojomis ir viskas įvyko, kad grąžintų mus į mūsų tyrą sielos savasties versiją. Šiais metais, daugybė toliau patirs gilų pabudimą, kai jų sielos žadins juos, kad išlaisvintų iš matricos.

Tuos, kurie darė savo vidinį darbą, 2019-ieji pasitiko su nauja gaiva ir jie pajus palengvėjimą. Užnugaryje mes palikome ir išsklaidėme praeities, karmines istorijas ir laiko juostas, egzistavusias šioje inkarnacijoje. Tai buvo susiję su protėvių linijų, šeimos linijų ir laiko juostų valymu, atnešant naujas, aukštesnės dimensijos platformas gyvenimui priešakyje. Mes pabudome iš sapno ir esame labiau savimi, nei kada nors. Šie metai atneša atnaujintą gyvybingumą ir optimizmą, kas padės mums jaustis geriau, nei kada nors iki šiol. Tačiau mes neturime pamiršti, kad visada bus intensyvių ciklų, nes ši kelionė yra apie ciklišką svyravimą ir pastovią trauką atgal į pusiausvyros centrą, kur mes įkūnijame naujus dažnius ir iš kur mes pakylame į aukštesnius lygmenis.

Energija šių metų pradžioje primena 2012-uosius, tačiau mes esame peršokę didelį kelio ruožą ir niekas šiandien nebėra taip pat. Šie metai savo paraše neša judėjimą, kuris atneš naują laisvės pojūtį. Kai kurie jūsų galite pajudėti į naujas gyvenamąsias ar darbo vietas bet kur pasaulyje arba į naujus grupinius vienetus, kaip šeima ar bendruomenė. Jūs visada būsite pasiųsti ten, kur jūsų Šviesa yra reikalinga ir tai atneš jums didesnį augimą. Pabudusiems nebus leidžiama ilgai stovėti ir jie bus išjudinami ateiti į jų didesnius vaidmenius ir prisidėjimą.

Šie metai nori mums priminti, kad niekada ne vėlu ir ne per anksti pradėti šviežiai ir kurti naują, geresnį savo gyvenimą, sekti savo svajonėmis, iš tikrųjų augti, tapti, sužydėti. Tai yra Manifestacijų ir Aukščiausios Tarnystės, kaip Vienam, metai. Praėjusiais metais kai kurie iš mūsų sudėjome tvirtus kupolus, reikalingus, kad mūsų sielos kūriniai tvirtai stovėtų ir plėstųsi fizikoje, kai kurių šis darbas laukia šiemet. Mūsų yra prašoma nukreipti savo dėmesį į fizinį lygmenį ir padaryti apčiuopiamu tai, ką mes transformavome savyje. Tai yra treti Visuotiniai metai, o skaičius 3 numerologijoje yra siejamas su komunikaciniais gebėjimais, saviraiškos pojūčiu, kūrybingumu, emociniu jautrumu ir nuotykiu. Ir taip – atlaisvintos erdvės mumyse yra pasirengusios būti užpildytos naujais nuotykiais ir pradžiomis.

Poslinkis Žvaigždžių-Sėklų gyvenimuose

Tie, kurie yra čia paremti šiuos planetinius pokyčius, daug metų praleido, tarnaudami kitiems ir tuo pačiu metu darydami savo vidinį darbą, diena po dienos, 24/7, neskaičiuodami laiko. Tai yra milžiniški darbo kiekiai, kuris nėra matomas, nėra suvokiamas ir todėl nėra vertinamas likusios dalies visuomenės. Mes atnešame tai į šviesą dėl vienintelės priežasties – kad tai būtų suprasta, nes kiekvienas turės čia ateiti ir visų laukia tas pats, nes mes visi turime tas pačias misijas.

Kai mūsų jaunesni broliai/ seserys tyrinėja ir ieško, ir lėtai atsisveikina su žmogišku, tarnavimo “sau“ trečioje dimensijoje gyvenimu, mūsų vyresnieji dirba, pamiršę “save“ ir ką reiškia turėti „asmeninį gyvenimą“. Kad ateitume į bendrakūrimą tarnystėje Žemei ir kolektyvui, mes paaukojome asmeninius gyvenimus, poreikius ir svajones. Ir nors, kai kylame, mes visi atsiveikiname su tuo, kas yra “asmeniška“ ir „žmogiška“, šiais metais mes esame kviečiami prisiminti misijas, kurias mes padėjome į šalį. Mūsų misija kolektyvui visada paims viršų, nes tai yra tai, ko mes atėjome į šią planetą, tačiau mes neatėjome čia vien tik dėl tarnystės.

Mes turime savo pamokų, kurias mes turime išmokti/ prisiminti. Mes turime tapti meistrais visų karalysčių, kai mes kylame. Tai, kas padaro mus žemiškais Meistrais, yra ne tik patyrimas tyrumo ir vedimo iš aukštesnių lygmenų, bet prisiminimas, kad mūsų pagrindinis tikslas yra peržengti žmogiškos iliuzijos šydą, nuleisti į fizinį lygmenį iš aukštesnių vizijų ir mėgautis begaliniais ištekliais ir galimybėmis, kurias mums siūlo šis pasaulis. Tiesoje, mūsų darymas savęs prioritetu niekada nebus atsietas nuo mūsų tarnystės kitiems ir visada pasitarnaus Didesnei Gerovei Visų. Tai yra apie pasitarnavimą pilnu mąstu.

Prioritetai

Šiais metais Dvasia mus mylinčiai kviečia daryti ilgalaikį džiaugsmą ir savirealizaciją prioritetu. Jie padės tiems iš mūsų, kurie vis dar esame linkę paaukoti savo pačių džiaugsmą, kad patenkintume kitų poreikius ar lūkesčius. Pirmoji metų pusė parems mus pajudėti pro bet ką, kas mus atitraukė nuo džiaugsmo kūrimo. Mes atrasime, kas mums padeda kurti tikrą džiaugsmą. Dabar yra prieinama daug Naujos Žemės lengvumo, gracijos, grožio, ramybės, juoko, bendruomenės, aiškumo ir magijos. Kad priimtume ir patirtume šias savybes, mes turime daryti save prioritetu. Tai taip pat reikalauja pastebėti ir kreipti dėmesį į galimybes, kai jos prisistato.

Daugybė vadinamų empatų turi natūralią tendeniją leisti kitų poreikiams paimti viršų. Tie iš mūsų, kurie dažnai patiriame įsėdimą į lėktuvą, gauname šią pamoką vėl ir vėl apmokymuose prieš pakilimą. Tai yra pamoka, kurią kiekvienas turi išmokti savo kelionėje ant Žemės ir perprasti savyje per jų autentiškas patirtis, unikalias aplinkybes, kurios prisistato kiekvieno kelyje. Šie metai parems mus kurti save iš naujo, paleidžiant savęs apleidimo modelį, kad mes galėtume atsiverti priimti visišką išsipildymą.

Tie, kurie paleis įaugusį modelį statyti kitus pirma vietoj savęs, matys, kaip pasaulis jiems atspindės jų sprendimą. Kai jūs plėsitės į gilią meilę sau, jūs matysite, kaip durys atsiveria ir nauji palaiminimai pasirodo jūsų gyvenime. Nėra nieko patrauklesnio, nei kažkas, kas iš tikrųjų myli save, ir tai nėra meilė iš egoistinės vietos. Jie nėra desperatiškai prisirišę prie žmonių, vietų, rezultatų. Jų meilė sau yra jų buvimas ir oras, kurį jie kvėpuoja. Išmokę save mylėti yra laisvi nuo pritarimo iš išorės.

Mes esame vieninteliai atsakingi už savo gerovę. Tai suvokę, mes galime tapti įgalinti, suprasdami, kad autentiškas džiaugsmas gali ateiti tik iš vidaus. Viskas, ko yra prašoma iš mūsų, tai daryti savo gerovę ir džiaugsmą mūsų pirminiu prioritetu, atkuriant pasitikėjimą, kad visa kita pasirūpins savimi. Tai nėra apie egoistinę savastį, tai yra apie Dieviškumą, kuris kvėpuoja, gyvena ir veikia per kiekvieną iš mūsų. Tai visada buvo apie mūsų Sielą, kuri troško vėl patirti šitą žemišką patirtį, atrasti save iš naujo ir paremti kitus. Kai mes surandame šią Nušviestą aspektą savyje, Išmintingą Guru viduje, tai yra didelio džiaugsmo akimirka mūsų gyvenimuose. Mes suvokiame, kad viskas, ko mes kada nors ieškojome, yra mumyse.

Atsinaujinimas

Metų pradžioje mes esame kviečiami paleisti viską, kas sena ir nebetarnauja mūsų judėjimui į priekį, bei susilygiuoti viduje su nauju dažniu, t.y. tuo, kuo mes tapome. Pirmieji šių metų mėnesiai parems atsinaujinimą, kuris atneš didelį plėtimąsi sąmonėje. Tai yra didysis apvalymas, ‘detoksikacija’ visuose lygmenyse. Daug žmonių patiria „peršalimo ligų“ simptomus sausio-vasario mėnesiais. Tai yra laikas metuose, kai perėjus į naują ciklą, dieviško-intelekto-žmogaus-organizmas apvalo viską, ką surinko ir perdirbo per metus. Tai yra natūrali transformacija ir/ arba sąmoningas paleidimas.

Nuo Naujųjų pasireiškia nauja energija, kuri viską valo ir kelia. Mes esame maudomi ypač aukšto dažnio bangų, kurios pakelia visus šydus, išvalo visus iškraipymus, išlaisvina tankį, kuris buvo palaikomas viduje. Mūsų kūnai pereina esminę transformaciją dėl Šviesos, kurią mes integravome, kai jie prisitaiko prie aukštesnių ir šviesenių realybių. Tai yra sustiprinama Saulės Užtemimo. Užtemimai yra vienas potencialiausių dangiškų įvykių mūsų planetai, dažnai atnešantis asmeninius ir globalinus pokyčius. Jų energijos yra aukštos ir gali jaustis neįprastai intensyviai. Užtemimo energijos ragina mus šviesti savo Šviesą ryškiai, kaip niekada. Dažnai mes ją dažnai nugesiname, kad pritaptume. Dienos funkcionuoti tokiu būdu baigėsi. Jei mes bandysime tęsti šius senus modelius, gausime aiškiai patirti, kad nebeįmanoma to daryti – mūsų egzistencija Naujoje Žemėje/ Vienio Sąmonėje to nepalaiko. Prisiminkite, kad jūs esate žvaigždės, jūs esate saulės…

Pirmoji metų fazė yra ‘slaptas magiškas koridorius’ tiems, kurie nori atnešti pokytį į savo gyvenimus, sukurdami labiau harmoningą ir gausų gyvenimą fizikoje. Jei norite sukurti pokytį kažkuriame iš savo gyvenimo aspektų, dabar jūs turite palankias galimybes dirbti su vidine alchemija. Kai mes suprantame, kad niekas kitas iš tikrųjų negali atnešti pozityvaus pokyčio mumyse, tik mes, mes tampame suvereniais, savigyduoliais, meistrais. Mes transformuojame save, mes transformuojame savo žmogiškas realybes. Sena bus paleista, kol jūs tai leisite. Klausykitės savo Šviesos Kūno poreikių ir sekite, ko jis prašo. Jums gali reikėti daugiau poilsio, tylaus laiko, miego, laiko su savimi, pažiūrėti, kas tai yra jums, pripažinti tai ir tiesiog būti su tuo. Jūs taip pat galite jausti poreikį daugiau pajudėti, mankštintis ar šokti. Išjudinkite savo kūną, išjudinkite energiją, išjudinkite seną iš savo kūno… Pasikliaukite jūsų kūno išmintimi, kalbėkite su juo, nes mūsų kūnai girdi, ir jie kalba, kai mes juose klausomės.

Jei mes neprisidedame prie šio proceso, kai tai yra aktyvuojama Dabar mumyse, nesuteikiame tam dėmesio, nedarome savo vidinio darbo ir neišvalome to, kas yra trigerinama mūsų giliuose sluoksniuose, jei neprieiname prie dalykų šaknies, tuomet mes nešimės tai į savo naują ciklą ir toliau dirbsime su tuo. Pasirinkimas yra jūsų rankose Dabar. Jūsų vidinis darbas su savimi, jūsų orientacija ir veiksmai, kurių imsitės arba nuo kurių susilaikysite per pirmąsias metų savaites, sukurs pagrindą jūsų tolesniam kūrimui ir nulems jūsų tolesnę šių metų patirtį. Jei jaučiate, kad jūsų kūnas linksta į labiau vidun-nukreiptą režimą ar atpažįstate pojūčius jūsų fiziniame kūname, ar jūsų emocijos prašo jūsų dėmesio, jūsų yra prašoma pagerbti savo procesus. Labiau, nei bet kam, nei bet kada, suteikite tam dėmesio, skirkite laiko perdirbti, apdoroti akumuliuotas tankias energijas, išvalyti seno likučius ir paleisti tai iš savo kūno dabar, kai jis tuo pačiu metu atkuria savo kristalinę esmę ir daro erdvę integruoti naują.

Vidiniai procesai

Šie procesai – paleidimo ir integracijos ciklai – eina greta nuolat mūsų kelionėje. Kuo daugiau jūs kreipsite dėmesio į tai, kas vyksta jumyse, po visu išoriniu pasauliu, po visais sluoksniais, ir kuo labiau pažinsite jūsų pačių procesus, tuo bus lengviau jums jūsų kelyje priekyje, kai šios kosminės bangos toliau tęsis ir intensyvės. Kai jūs perprasite, kaip tai pasireiškia ir veikia jums, išmoksite tai atpažinti, jūs būsite labiau pasirengę, labiau atjaučiantys ir remiantys sau. Kai jūs išmoksite dirbti išvien su šiomis kosminėmis jėgomis ir savo kūnu, jūs riedėsite per šias bangas gracingai, nepatirdami užsitęsusių sunkumų. Tai yra apie savi-įgalinimą ir savimeistrystę. Užtrunka laiko suprasti, kaip visa tai veikia, ir tame yra smagumo.

Per savo pačių patirtis tolesniame kelyje mes išmokstame gerbti savo Šviesos Kūnus ir nebekompromituoti jų, nes mes išmokstame, kad tai kainuoja mums mūsų pačių Šviesą, energiją, ant/ iš kurios mes gyvename ant šitos Žemės. Per savo pačių patirtis mes išmokstame vertinti kiekvieną lašą Šviesos, nes mes išmokstame gerbti jos Šaltinį mumyse. Ypatingas rūpinimasis savo Šviesa bei energija palengvins jums reikšmingu mąstu, atneš lengvumą, kai jūs einate. Tai apima visus gyvenimo aspektus ir reikalauja gilesnio požiūrio į visus dalykus.

Šiame laike ir per likusius metus mes patirsime natūralius pojūčius. Yra daugybė fizinių simptomų, kurie ateina dėl to, kad mūsų kūnai dabar pereina pokytį, keletas jų, kurie gali pasireikšti dabar: pokyčiai imuninėje sistemoje, pasireiškiantys, kaip “peršalimas“, galvos skausmas, sąnarių, kaulų skausmas, kankorėžinės liaukos dilgčiojimas, hormoniniai pokyčiai, limfatinės sistemos pokyčiai ir t.t. Mes visi esame unikalūs ir patiriame unikalius fizinius simptomus. Jei jūs patiriate kokias nors fizines būsenas, jūs gausite aiškumą, stebėdami savo kūną ir atskirdami, ar tai yra kažkas, kam jūs turite skirti dėmesio, kas reikalauja jūsų paties darbo su tam tikru jūsų kūno lygmeniu, ar tai yra kažkas, ką jūs turite gydyti mediciniškai, dėl ko jums reikia kreiptis medicininio patarimo.

Kad susitvarkytume su tuo, būtina išlaikyti vidinį balansą. Balansas yra esminis, kad nepakliūtume į iliuzinius ego/ proto spąstus, ypač dėl to, kas liečia mūsų rūpinimąsi mūsų fiziniais kūnais. Esminis dalykas yra pasitraukti nuo ‘linijinio’ ir ‘logiško’ į multidimensinį ir visiškai magišką, nes mes dabar stabilizuojame save Naujos Žemės hologramose ir platformose. Jūs esate kelionėje pažadinti daugybę miegančių smegenų ląstelių, kurios ilgai miegojo, ir ateiti į visišką savo fizinio kūno panaudojimą, vietoj tik mažo procento, su kuriuo funkcionavote iki šiol. Atsidavę savo procesui, jūs sukursite pažangią nervų sistemą, kuri savo ruožtu leis pajudėti daugiau informacijos į jūsų sąmonę. Pakvieskite savo Naujos Žemės egzistenciją, susiliekite su savo aukštesniais aspektais per savo širdies išplėtimą, ir jūs išmoksite žvelgti į viską naujomis akimis, ir turėsite daug smagumo, atrasdami gyvenimą šioje planetoje ir save, kaip Multidimensinę, Šviesos Būtybę, iš naujo.

Užmerkite akis ir stebėkite ‘viduje’, kaip procesai vyksta jumyse. Išmokite naviguoti ‘viduje’, matykite, diriguokite, įsakykite ir paleiskite dalykus. Šis Pakilimas privers/ išmokys jus mylėti save visiškai ir besąlygiškai. Visų pirma, mes turime pasiūlyti meilę sau ir visiems savo aspektams, o tada pasiūlyti atjautą tiems, kurie negalėjo mums to pasiūlyti, kad jie galėtų išmokti duoti tai sau ir kitiems. Tai sukuria domino efektą. Tai yra susiję su gijimu, kuris ateina su leidimu sau pripažinti, pagerbti ir pajausti visas emocijas. Kai jūs pradėsite sąmoningai dirbti su savo fiziniais kūnais ir nuoširdžiu jų išvalymu, visos emocijos, susijusios su praeities trauminėmis patirtimis, kurios buvo giliai užspaustos/ palaidotos jūsų kūne/ lauke, ląstelinėje atmintyje, „išlips į paviršių“, bus jums matomos ir prašys jūsų dėmesio.

Didžiąja dalimi tai bus susiję su jūsų ‘nusiginklavimu’, išlaisvinant įkalintas emocijas, nes mes visi ilgai gyvenome apsišarvavę, klaidingai suvokę apie šį gyvenimą ir tapę įkaitais spąstų modelio ‘apsaugoti’ save, pamiršę mūsų vienintelį tikrąjį ginklą, kuris yra meilė, mūsų sielų šviesa. Kai mes atliekame savo vidinį darbą, mūsų kūnai palieka tankį ir mūsų dvasinė esmė gali įsitvirtinti. Mes susiliejame su savo aukštesniais aspektais mūsų širdyse ir mes galime plėstis, nuolat ir vis daugiau, daugiau… į savo Amžiną Multidimensinę Būtį ir už jos, patirdami Viso To, Kas Yra, Didybę ir Begalybę.

Kai mes sąmoningai dirbame su tuo, ką mes turime paleisti, mes stebime, kaip reaguoja tam tikros mūsų kūno dalys, kai mes toliau tęsiame išsklaidyti tai, kas nebederi su mūsų aukščiausiu potencialu ir daugiau mums nebetarnauja (praeities žaizdos, traumos, modeliai, bet kokia sena energija, t.t.). Nesislėpti, nekaltinti, nesigėdinti, nespausti savęs to nepatirti. Pašalinus spaudimą, tai gali išsisklaidyti. Jei jūs to nesiimate patys, jums prisistato aplinkybės ar asmenys, kurie trigerins ir parems tai jumyse. Kaip sau, taip ir kitiems mes suteikiame šią galimybę, paprasčiausiai paleisdami teisimą, kaltinimą ir galvojimą, kokie, mes manome, jie turėtų būti.

DNR atkūrimas

Pirminė vizija žmonijai buvo vystytis emociškai, mentališkai ir dvasiškai, tačiau mes, kaip rasė, pasukome kita kryptimi ir manipuliavome. Dabartinė žmonija yra išsiderinusi su Dieviškumu, su visa ko Vieniu. Šis pasaulinis sutrikimas sukėlė krizę planetos tvarkai ir daugybei tų, kurie trokšta gyvenimo ir pasaulio, laisvo ir teisingo. Mes esame kelionėje nuo nesąmoningumo į visišką dvasinį pabudimą ir savo pilnos sąmonės įkūnijimą čia, Žemėje. Pakilimas nėra paprastas, kaip jis gali atrodyti paviršiuje, ir jis toli gražu nėra vienos dienos procesas. Viskas turi būti atnaujinta ir atkurta iš pagrindų, kad mes galėtume harmoningai derėti su Naujos Žemės dažniais ir galėtume tai patirti Vienyje. Užtrunka laiko atkurti save ir visą savo gyvenimą iš pagrindų, nekalbant apie kolektyvinę sistemą.

Ne kartą praeityje mes taip pat manėme, kad jau atlikome savo darbą, tačiau ateina naujos energijos bangos, kurios mumyse trigerina ir iškelia tai, ko dar nesulygiavome savyje. Kai mes tai darome nuolat, mes atliekame didžiulius poslinkius vidiniuose planuose ir pamažu susilygiuoja mūsų išorinės realybės. Tai yra nuolatinis vidinis darbas, valant senus įsitikinimus, mentalines iliuzijas, istorijas, baime grįstas energijas, subalansuojant emocijas ir palaikant savo šerdinę esmę tyrą, gryną dabarties akimirkoje. Tol, kol mes gyvename mūsų fiziniuose induose, vidinis darbas niekada nesibaigia. Mes nuolat vystomės, plečiamės, evoliucionuojame ir nepažįstame užsistovėjimo. Kuo daugiau sąmonės apkabiname, tuo daugiau senų savasties sluoksnių paleidžiame.

Tai, ko mes siekiame, susilygiuoti/ susiderinti su tuo, kas mes esame mūsų originaliame dizaine, mūsų dieviškajame įraše/ paraše, mūsų sielos savasties esmėje. Kur mūsų gyvenime nėra sulygiuota, mes su tuo dirbame su tuo, kad tai taptų. Tai yra tai, apie ką yra šis organiškas Įsikūnijimo procesas. Tai reikalauja atsidavimo ir įsipareigojimo. Tai kartu yra fizinis/ fizinio kūno pakilimas. Be sąmonės plėtimosi, didžiuliai pokyčiai/ transformacija vyksta mūsų fiziniuose kūnuose, apimant odą, audinius, raumenis, kaulus, dantis, vidinius organus ir kūno sistemas, venas, arterijas ir kraujagysles, ląsteles. Mes esame liudytojai ir dalyviai gimimo visiškai naujos matricos su perdirbtais senais elementais. Naujoji matrica yra dieviška. Mes susigrąžiname savo Adomo/ Ievos Esmę – orginalią kosminę sėklą, DNR, pasodintą prieš milijonus taip vadinamame Homo Sapiens, pirmajame žmoguje ant Žemės.

Vienas labiausiai jaudinančių aspektų, kas liečia buvimą ant Žemės Dabar, yra tai, kad vyksta mūsų DNR pertvarkymas. Stiprus, galingas, evoliucinis ląstelinis pokytis, DNR atnaujinimas. Kosminiai spinduliai ateina į planetą, kad būtų transliuojamas pokytis ir vyktų pertvarkymas mūsų kūno viduje. DNR vystosi. Susiformuoja naujos gijos, kai šviesa užkoduoti užpildai pradeda susigrupuoti. Išbarstyta informacija susilygiuoja ir yra traukiama į kūną elektromagnetinių energijų iš pirminio Šaltinio. Tie iš jūsų, kurie esate Šviesos Saugotojai ir trokštate visiškai pakeisti dabartinę realybę, įtvirtinate šitą dažnį. Kai tai nėra įtvirtinta ir nėra suprasta, tai kuria chaosą. Jūs atėjote čia panaudoti šią energiją, visų pirma. Laikas griūva, o energija tampa vis didesnė ir didesnė. Kai jūs traukiate šią energiją, kuri yra šviesa/ informacija į planetą ir į jūsų fizinius kūnus, jūs kuriate naujus sąmonės takus ir tai parems kitus. Jums gali nereikėti sakyti nė žodžio, jiems gali nebereikėti pereiti to, ką jūs perėjote. Nauji sąmonės takai kuria naujus pasirinkimus, naujas realybes, naujus gyvenimo ir buvimo būdus.

Kiekvienas iš mūsų Žemėje yra ‘Dievas/ Kūrėjas’ ir turi galią pakeisti sąmonę aplink juos. Laikas susigrąžinti tai, nes ši planeta buvo duota mums ją tvarkyti, kaip vienai šeimai. Dievai atgimsta žmonijoje, bet kad susigrąžintume šitą gėrį savyje, mes privalote būti norintys paleisti materialiazmą ir atiduoti savo ego Sielai/ Aukštesniajam Aš. Kopimas pakilimo pakopomis negali būti atliktas, jei toliau tęsiama garbinti tai, kas miršta, ir gali būti atliktas tik gerbiant nemirtingą sielą. Tai yra procesas, kurį mes, Pakilimo pionieriai, Bėgantys-Priekyje, turėjome patirti ir atlikti pirmieji, kad paremtume pakilimą likusios žmonijos per ateinančius metus priešakyje. Tuos pačius vidinius procesus, kuriuos dabar jūs pereinate, mes patyrėme. Mes esame čia paremti tai jumyse ir taip pat patys vystytis.

Kolektyvinė skalė

Mūsų planeta yra pasirengusi įžengti į sąmonę. Priešakyje yra nauji kosminiai portalai ir naujos kosminių pokyčių bangos ir mūsų Saulės išsiveržimai, kurie atneš sąmonės pakilimo paspartinimą ir kosminės sąmonės sugrįžimą šioje planetoje. Tai yra labai aukšto dažnio energija, kuri kol kas negali būti nustatyta jokiais žmogiškais prietaisais. Tai veikia mus. Tai atneša didžiulius naujos energijos kosminius laukus, kurie veikia mūsų kasdienius gyvenimus pasąmoniniame lygmenyje. Šis naujas energijos laukas dabar persmelkia egzistuojančią energetinę matricą ir tai išjudina visą lauką.

Visas išjudinimas dirba su širdies energija, kuri išardo senus, mus nugalinusius ir įverginusius modelius, tarp kurių taip pat yra protėvių modeliai ir visi seno mąstymo modeliai, kurie daugiau nebetarnauja planetai. Mes pradedame vis daugiau suprasti, kad senosios struktūras, seni melai ir kontrolės mechanizmai griūva ir išnyksta, kad jie nebestovės, net jeigu žmonės bandys juos toliau iškelti, nes formuojasi nauja pradžia, kuri yra tokio aukšto dažnio, jog sena negalės pajudėti į šiuos laukus.

Kas yra labiausiai to veikiama, tai mąstymo būdas. Tai trigerina mūsų įgimtą DNR bei atminties bankus ir tai atneš masinį poslinkį mūsų požiūriui, kas liečia tai, kaip mes suvokiame šį materialų pasaulį. Tie, kurie susiderins su šias kosminiais dažniais, galės matyti kitas gyvenimo formas. Tai atvers mūsų miegantį protą ir mūsų miegojusius talentus bei gebėjimus, kas įgalins mus padaryti absoliutų pokytį sąmonėje per labai trumpą laiką.  Šis pagreitinimas žmogaus gebėjimų suprasti ir keisti mūsų pasaulį žmonijai suteiks galias, kurios nušluos nosį mokslui. Mokslas supras, kad bet koks mąstymas, neįtraukiant holistinio požiūrio ir širdyje įcentrinto gyvenimo, yra tuščias.

Mes esame traukiami į aukštesnio dažnio juostą. Kai mes įžengiame į aukštesnį dažnį, mes įžengiame į aukštesnę sąmonę ir mes daugiau įžengiame į bendrakūrėjų vaidmenį. Tai gali būti įmanoma, kai mes pradedame prisijungti ir laikytis kosminių įstatymų, ir esame harmonijoje su tuo, ir išmokstame tekėti su kosminiais dažniais ir tapti viena su jais. Kai mes pajudame į aukštesnę tiesą,  Tyros, Dieviškos Meilės Tiesą, ir į savo pačių sielos ir jos vidinės vedimo sistemos integralumą, mes gauname pagalbą iš tų, kurie yra aukštesnėse dimensijose, šiame laike atlikti pokyčius ir todėl pajudėti į aukštesnes sąmonės būsenas. Imperatyvas yra tęsti valymą bet ko, kas ateina iš mūsų atminties bankų, ar tai būtų asmeninis, ar šeimos, ar kolektyvinis valymas. Disorientacija yra tada, kai nėra norima daryti vidinio valymo ir tekėti su su kosmine tėkme. Tai moko mus nesipriešinti. Jei priešinsitės šiai bangai masinio išardymo, kad galėtų įvykti integracija, jūs patirsite tik skausmą. Nieko nesilaikykite, prie nieko neprisisiriškite. Tai nereiškia, kad negalite nieko mylėti, tiesiog neprisiriškite.

Chaosas vs Balansas 

Šis evoliucinis atnaujinimas yra gigantiškas, apėmęs visą Žemę ir visus, kas ant jos. Kiekviena vieta planetoje yra įtakojama šio pokyčio ir suvokimo. Mes esame palaiminti gyventi šiais epinių pokyčių laikais, kai viskas ant Žemės yra perkonstruojama ir žmonija atranda aukštesnę vibraciją, energijos šaltinius, išplėstas dimensijas ir neįtikėtiną žmogiškos dvasios potencialą. Senasis baimės ir atskirties pasaulis greitai išsisklaido ir iškyla naujas Vienio ir Meilės pasaulis. Kai tai vyksta, atsiras daug tų, kurie skatins baimės ir chaoso propagandą, kad palaikytų dalykus taip pat, t.y. nesubalansuotus, ir bus naujų žmonių, kurie iškils, kaip nauji dvasiniai vedliai ir mokytojai. Tie, kurie tai supranta, matys, kaip šydas bus pakeliamas ir viskas, kas klaidinga jų augimui, bus aiškiai matoma, tiems, kurie turi užslėptų ketinimų, bus parodyta ir pašalinta bet kas, kas nebuvo besąlyginė meilė.

Viskas, kas nėra meilė, yra baime grįsta. Mums yra rodoma, kad mes negalime toliau neštis tos vibracijos. Naujas pasaulis ateina, bet reikalauja atiduoti senąją tvarką. Tai gali ateiti per didelį skausmą šeimose, kolektyvuose ir bet kuriame santykyje. Tie iš mūsų, kurie turime tyras kolektyvines mintis, neturime pasirinkimo – Šaltinis mus išvalo. Viduje mes esame orginalus dažnis, kuris trigerina ir sulygiuoja bet ką aplink mus. Realybė mums trenkia į veidą, jei mes tai pamirštame: „Pažiūrėk ir pamatyk!“, ir mes negalime nematyti. Mes matome poslinkio sąmonėje įrodymus, kai daug struktūrų ima griūti. Vidiniai ir išoriniai poslinkiai eina angliškai sakant: „hand in hand“, t.y. lygiagrečiai. Politinės, ekonominės, kultūrinės griūtys visais laikais pasireikšdavo prieš naujo amžiaus aušrą.

Nauja negali būti pastatyta, neišardžius seno ir nesudėjus tvirtų teisingų pamatų pirma. Tai yra procesas. Visuotinė griūtis yra būtina, nes ji nepalaiko šviesos, nepalaiko multidimensinių galimybių; ji palaiko žmones ribose ir žmonija nuo to pavargo. Klaidingos matricos yra išsklaidomos ir artimiausi keli metai užtikrins, kad klaidingi stabai būtų iškonstruoti. Fundamentinė prigimtis to, ką reiškia būti žmogumi, išlieka, kaip mūsų poreikiai maisto, pastogės, kompanijos, meilės ir saugumo, bet taip pat transformuojasi ir vystosi dideliu mąstu. Mūsų socialinės, ekonominės, politinės struktūros bus reformuotos į naujas išraiškos formos, nes, žinoma, jos yra informuojamos apie naujas (arba atnaujintas senas) idėjas. Klausimas, ar mes išvystysime pakankamai išminties ir nuolankumo panaudoti savo intelektą su besąlygine meile ir atjauta.

Kai daugybė žmonių įsitraukia į įvykius, kaip jų dalyviai, mūsų pagrindinė funkcija yra nesikišti į evoliuciją. Tai nėra mūsų užduotis kažką daryti ar versti jėga. Parama išnyksta, kai mes įsikišame su savo egoistiniu troškimu kištis į viską. Mes neiname ir nemokome kitų, kurie nėra pasirengę jų sielos lygmeniu. Kiekvienas turi laisvą valią ir jei jie patys neatėjo ir mūsų neprašė, mes neturime teisės kištis, net jeigu mums skauda matyti, ką jie patiria. Mes negalime išgelbėti pasaulio, bet mes galime sukurti gilų poveikį, kuris veikia visumą. Mūsų parama yra mūsų rūpinimasis savo vibracija. Kai mes išliekame Nušviesta Siela, mes padedame. Mes galime stebėti ir pagerbti jų unikalius procesus. Kiekvienas turime savo užduotis ir esame vedami iš vidaus; kaip tai yra jumyse, jūs galite pasitikrinti, kaip jūs tai jaučiate savyje.

Vienio Sąmonė

Visa kūrinija yra Viena. Viena jėga, kuri riša visus su visais, yra kosminė, visuotinė, besąlyginė Meilė. Kiekvienas, kiekviena dalelė yra individas, kuris yra unikalus Dvasios pavyzdys, bet visi yra Viena Dvasioje ir mes esame susiję tarpusavyje. Per mūsų kelionę, mums tapo aišku, kad kai vienas pereina per kažką, dažnai tai reiškia, kad mes visi pereiname kažką panašaus. Mes esame viena šeima. Tai tampa tikra ir apčiuopiama realybe. Mes turime būti švelnūs, lankstūs ir atjaučiantys vieni kitiems. Iš šito naujo supratimo, su troškimu sukurti kažką, kas mus suvestų kartu, leidžiant žinoti, kad mes nesame vieni šioje kelionėje, kurią vadiname Gyvenimu, gimė šis puslapis.

Viskas, kas turi Meilės intenciją, bus matoma didelėje šviesoje. Žmonės gali mus atakuoti, nes jie mato mus, kaip mes juos. Prisiminkite savo mintis palaikyti tyras, neteiskite, šypsokitės ir nueikite, žinodami, kad jūs esate apsaugoti nuo projekcijų tų, kas teisia ar priešinasi, kuo labiau išplėsdami savo šviesą. Abi pusės yra ta pati energija, bet mes turime pamatyti, kas mes nesame. Mes perdarome save ir savo pasaulį, kai mes apkabiname savo visus ir aukštesnius aspektus, ir mes turime siekti labiau apimančių būdų gyventi pilnatvišką gyvenimą, gėrio ir grožio pripildytą gyvenimą, vystydami savo išmintį ir semdamiesi išminties iš senųjų tiesų.

Ateidami į Naują Vandenio Amžių, jūs atrasite save, balansuojantį šiuos principus – Vieno ir daugelio, Individualumo ir Bendruomeniškumo, Bendruomenės Harmonijos ir Asmeninės Laisvės. Tai, kaip mes palaikome šiuos principus – laisvės ir bendruomenės – kartu savyje ir vieni tarp kitų yra mūsų dvasinės kelionės dalis, kuri gali būti suformuota ir sutvirtinta, laikantis integralaus būdo gyventi. Kada tik abejojame, mes turėtume gręžtis į Senovės Išminties amžinas tiesas, kurios iškyla nuolat, amžius po amžiaus. Prisiminkite, kad jūs niekada nesate vieni, yra daug didelių sielų, kurios ėjo prieš jus tą patį kelią ir taip pat kovėsi už savimeistriškumą, kurį jūs taip pat pasieksite vieną dieną. Eikite keliu didelių sielų, kurie praktikuoja Širdies išmintį. Būkite vedami išmintingjų, kurie žino, kad jokia religija nėra aukštesnė už Dieviškos Meilės tiesą. Tylaus balso viduje, švelniuose kuždesiuose širdyje jūs surasite „Kelią“.

Nauja-Kūryba

Kiekviena siela atėjo čia mokytis ir augti, peržengiant limitus. Vienas dalykas, kuris mus įkvepia nesustoti ir toliau būti susitelkusiems į savo pakilimą, yra atsiskleidžiantis gebėjimas įveikti testus, išmokti pamokas ir augantis Tapimo Didesniu Savimi pojūtis. Tai yra tai, ko mes atėjome. Mes darome tai kiekvienas savo kelionėje ir kai mes darome tai, mes mokome vieni kitus. Kiekvienas savo mokymosi ir augimo kelionėje prieina tašką, kai pradeda kurti iš savo Dvasios. Kiekvienas iš jūsų esate unikali Siela ir jūs atrasite savo autentišką kūrybą, kuri bus unikali. Jei kažkas neatpažįsta to, reiškia jie laikosi kažko, kas juos juose pačiuose skiria nuo Šaltinio ir buvimo Viena su juo.

Kylančioms sieloms Pakilimo procesas jų kelionės eigoje tampa esminiu. Viskas įsilieja ir sukasi apie tai. Šioje plotmėje viskas mūsų gyvenimuose apsiverčia aukštyn kojomis. Bet kokį dalyką, kuris pasireiškia mūsų žmogiškoje realybėje, mes pakeliame iki mūsų/ kolektyvinės Pakilimo laiko juostos, aukštesnio dažnio juostos, ir nagrinėjame šiame kontekste holistiniu būdu. Mūsų dvasinis kelias nėra atskirtas nuo kitų gyvenimo aspektų. Kai mes augame Dvasioje, tai tuo pačiu metu įtakoja visus kitus dalykus; tai įtakoja mūsų išraišką, tai, kai mes pasirodome pasaulyje, tai apima mūsų santykius, kūrybingumą, finansus, karjerą, produktyvumą – visą gyvenimo patirtį. Nesvarbu ar tai yra nauji kūriniai, ar nauji namai, ar nauji santykiai, ar naujas darbas – tai yra mūsų Sielos kūriniai, kuriuos mes nuleidžiame iš nefizinės realybės lygmenų, kai mes esame pasirengę pagimdyti juos į šį materijos pasaulį ir mėgautis tuo.

Bet kas, ką mes kuriame, ateina ne iš „norėjimo“ ar „poreikio“, o iš vedimo iš mūsų aukštesnių lygmenų, nes mes esame Viena su Aukščiausia Valia ir manifestuojame tai, kas tarnaus visiems. Niekas mūsų kūryboje ir veiksmuose, kurių imamės, nėra “išgalvota“/ sukurta mentaliniame lygyje, viskas yra sukurta Aukštesnio Proto, aukštesnėse karalystėse, persmelkta Dvasios, mūsų Sielos Esme, kas yra tyra Meilė, kuri yra fizinė energija, vibruojanti aukščiausiu dažniu Visatoje. Kaip Sąmoningos būtybės, mes daugiau nebeieškome išorėje, tai eina iš mūsų vidaus ir tai yra kuriama vibraciškai su aplinka ir magnetiškai pritraukiama iš aplinkos, jei mums ko nors reikia, nes mūsų išorinės realybės atsiliepia į mūsų vidų. Iš čia mes kuriame, iš čia ateina mūsų žinojimas, iš čia mes prisimename, iš čia ateina mūsų vedimas. Mes paleidžiame tai plaukti tėkmėje.

Lyderystės metai

2019-ieji yra valdomi Ožiaragio. Ožiaragis astrologijoje valdo karjerą. Daugiau apie naujų laikų lyderystę, jūs paskaityti straipsnį: „Intuityvi Lyderystė“, o žemiau – 11 patarimų pasinaudoti šių metų galimybėmis Ožiaragišku būdu, su dideliu fokusu į mūsų dieviškas misijas:

1. Susitelkite į tarnystę kitiems

Kai mes prisidedame kažkuo vertingu ir keliančiu, tai viską keičia. Šie metai kviečia jus surasti savo tikslą. Kai tai surandame, mes turime turėti drąsos paskirti tam savo gyvenimą. Jei suradote savo misiją, išlikite jai atsidavę šiemet. Darykite Žemės planetą geresne vieta buvimui, prisidėdami prie meilės ir šviesos palikimo.

2. Susitelkite į lyderystę ten, kur jūs esate

Lyderystė yra nei titulas, nei turtų ir išvaizdos surinkimas. Tai yra požiūris, būsena. Matykite gerą žmonėse. Nustebinkite save ir asmenius, kuriems jūs tarnaujate. Pristatykite rezultatus su entuziazmu. Rezultatai ateina iš nepertraukiamo siekio susitelkti į teisingus dalykus. Būkite entuziastingi su jūsų tikslais. Kad ir kur esate, būkite asmeniu, kuris klausosi, įkvepia ir pagilina ryšį su Dvasia.

3. Atsitraukite nuo distrakcijų

Stebėkite, kai esate įtraukiamas į modernaus gyvenimo triukšmus. Paleiskite dramas ir negatyvumą iš savo gyvenimo, neįsitraukite į konfliktus – tai išsekins jūsų gyvybinę energiją. Apsupkite save jūsų naują gyvenimo būdą, ramybę ir aukštas vibracijas remiančia aplinka. Užsimerkite, susijunkite su savo širdimi, pagalvokite apie savo misiją, įžiebkite savo vaizduotę ir susitelkite į jūsų svarbiausius tikslus šiandien. Nuraminkite savo protą ir išlikite vėžese.

4. Supaprastinkite savo gyvenimą

Išvalykite nuo nereikalingo savo namus, aplinką ir įpročius. Vietoj daugiau materialinių daiktų ar ilgesnių sąrašų “padaryti“, susitelkite į kelis dalykus, tai, kas svarbiausia. Atlaisvintą erdvę užpildykite, pakviesdami Dvasią, tikrą džiaugsmą ir akimirkas, kurias jūs praleidžiate su savo šeima.

5. Darykite savipriežiūrą ir savirealizaciją prioritetu

Skirkite laiko kasdien savo dvasinėms praktikoms ir sąmoningam darbui su savo kūnu. Jei esate linkęs apleisti savo poreikius, nustatykite laiką ir laikykitės jo. Mylėkite save pakankamai, kad kruopščiai atsirinktumėte produktus, kuriuos dedate į savo kūną, ir užtikrinkite, geriate daug vandens, nebent esate vedami jūsų kūno rinktis kitą būdą. Skaitykite/ žiūrėkite tai, kas jums padeda augti ir moko jus požiūrio, kuris nušviečia jus sielos lygmeniu. Medituokite. Kausykitės muzikos, kuri jus įkvepia. Susiderinkite su Solfedžio dažnių gama ir išbandykite Šviesos Kalbą. Kiekviena investicija, kurią mes padarome į save, atsiperka mums nesuskaičiuojamai kartų.

6. Rinkitės įgalinančią pozityvią kalbą

Jei naudojate žodžius, kaip: „Aš negaliu“ arba kliūtį matote, kaip “problemą“, jūsų emocinė būsena pakrypsta į negatyvumą. Vietoj to, rinkitės: „Aš galiu“ ir „Aš žinau, kad yra būdas“. Kliūtį vadinkite iššūkiu arba galimybe, kuri padės jums augti.

7. Atsiverkite nežinomam nuotykiui

Leiskite sau išeiti iš įprasto, už komforto ir už dėžutės ribų. Patraukite savo protą, sekite savo inuiticija, atsiduokite būti nustebinti, patirkite patirtis, kurios plečia jūsų širdį ir pasaulėžiūrą, išlaisvina jūsų pačių saviraišką ir sugrįžkite namo su nauju įkvėpimu savo gyvenimui ir kūrybai.

8. Iš naujo susijunkite su Gamta

Praleiskite kiek galite daugiau laiko Gamtoje, apsupti medžių ir vandenų. Tai jus regeneruos ir pamaitins. Atiduokite savo meilę ir pagarbą Gajai, nes tai yra Ji, kur jūs atkursite save iš naujo ir pakilsite. Laikas. Dabar yra laikas visiems atsigręžti į Gamtą ir tapti vienu su visa Kūrinija.

9. Darykite džiaugsmą jūsų vedliu

Mes negalime nieko užbaigti, nebūdami aistringai įžiebti. Džiaugsmo vibracija yra tai, kas įžiebia mūsų aistrą ir padeda išlikti motyvuotiems. Prisiminkite judėti per dienas su šypsena, stiprybe ir gracija. Sakykite „Taip“ patirtims, kurios pažadina jūsų džiaugsmą. Nepraleiskite progų pasijuokti, įtraukite žaidimą į savo veiklas ir turėkite smagumo!

10. Remkite tuos, kurie jus remia

Išmokite kurti bendrai iš Vienio perspektyvos ir įgalinkite savo kūrybą. Visata mato tuos, kurie vertina tai, ką jie gauna, ir juos remia. Laimė nusigręžia nuo mūsų, jei mes pamirštame būti dėkingi jos Šaltiniui. Mes negalime gauti daugiau, nei mes duodame. Visatoje veikia dieviškas savi-reguliacinis mechanizmas, kuris tobulai išlygina šias proporcijas. Dalinkitės savo gausa ir jūs prisidėsite prie gausos kūrimo. Paremkite asmenis, kurie neša Meilę ir Šviesą ir įžiebia tai jumyse, arba vietas, iš kurių jums ateina parama, kaip jūsų vaikų  ugdymas ar jūsų pačių laisvalaikis. Jei negalite prisidėti finansiškai, tai gali būti švelnus žodis, komplimentas, šypsena, gilus akių kontaktas, ramybės pojūtis ar kita forma. Mes visada duodame daugiau!

11. Mylėkite, kaip dar niekada nemylėjote

Kasdien mylėkite ką nors. Leiskite žmonėms žinoti, kaip jūs džiaugiatės juos matydami. Jei ką nors įžeidėte, ištaisykite situaciją, kvėpuokite, atsipalaiduokite ir pajudėkite. Apsikeiskite su savo augintiniais. Apkabinkite savo vaikus ir artimus, visada susitikę ir atsisveikindami. Kai mes prasilaužiame pro pirminį pasipriešinimą tai daryti, mes plačiau atveriame savo širdis! Mylėkite ir darykite meilę su tais, kuriuos jūs mylite ir kurie jus myli.

Reziumė

2019 – ieji yra magiški metai, kai mums Visata sako nepriimti nieko, kaip tik Džiaugsmą, Meilę ir Palaiminimus. Būkite laimingi, būkite dėkingi ir prisiminkite, kad jūs esate alchemikai, transformuojantys visas energijas į dažnius Šviesos ir Meilės. Jūs nesate tai, kas jums nutiko, jūs esate tai, kuo jūs renkatės tapti. Jūs esate jūsų gyvenimo kūrėjai. Jūs esate galingi multidimensiniai kūrėjai ir per susitelkimą ir intenciją jūs galite prieiti prie energijos iš bet kurios dimensijos. Jūs esate jūsų pačų Visatos, kai mes esame ir kuriame bendrai su ja. Jūs galite susigrąžinti jūsų briliantiškumą ir susilieti su jūsų aukštesniais dažniais. Nustokite ‘daryti’, prilėtinkite ir atsiremkite į savo širdies centrą, kur jūs esate labai mylimas. Pakvieskite savo aukščiausią aspektą, susiliekite su savo Aukštesniuoju Aš ir bendraukite su savo Visa esybe. Priminkite sau kasdien, kad Sielos lygmeniu jūs darote labai svarbią dalį darbo sau ir visiems.

2019-aisiais Visata sako mums, kad mes atlikome svarbią dalį mūsų misijos ir kviečia patirti naujus horizontus, atiduoti sau ir toliau vystytis. Yra naujų patirčių, kurias mes trokštame patirti, ir nauji projektai, kuriuos mes norime atnešti į gyvenimą. Mes tikime, kad Visata parems mus šiose intencijose, kai mes kuriame bendrai su ja. Vasario pradžioje mūsų laukia kelionė į Indiją. Kad ir kur būtume, mes visada esame užsiiėmę savo tarnyste, padėti kitiems prisiminti Save ir jų misijas. Metai priešakyje – pilni „atvirų langų“ ir durų mums vieniems kitus sutikti ir apsikeisti ‘aktyvacijos kodais’, gyvai ir virtualiai, ir aš laukiu kitos progos su jumis susijungti ir pasidalinti.

Linkiu transformuojančios ir įgalinančios metų pradžios!

Leiskime atsiskleisti Nežinomam, visada išlikdami atviri pasitikti geriau, nei mes galėjome įsivaizduoti ar numatyti.

Myliu jus, dėkoju, kad esate, ir Palaiminimai,
Viktorija
Galite sekti ir pamėgti mus čia:

Gruodžio energijos atnaujinimas

Įsivaizduokite, Šviesos užgęsta, vadinamieji „Šviesos Darbuotojai” dingsta, daugiau jokių pranešimų, tylu. Jei ne Šviesa, kuri per pastaruosius keletą metų buvo įtvirtinta per visą žemės rutulį ir dabar skleidžia Tyros Sąmonės Spindulius, ant šios planetos šiuo metu būtų gerokai tamsiau. Šviesos energijos, kurias įtvirtina Naujos Šviesos Kalbos Būtybės, kai kolektyvo didžioji dalis dalyvauja amžių kare, daugybei bundančiųjų ir pabudusiųjų šiandien kasdien yra gyvybinis šaltinis ramybės, paguodos, vilties, aiškumo dėl to, kas iš tikrųjų vyksta mūsų pasauliuose/ gyvenimuose. Be šito, kaip mes patyrėme praeityje, yra disorientacija/ pasimetimas, „išsiderinimas”, skendimas chaose ir negatyvume. Tai tebėra realybė didžiajai daliai žmonijos 3D sąmonės karalystėse.

Įeinanti Aukštesnių Dažnių energija, fotoninė Šviesa, išardo senos oktavos sąmonę ir pakelia dažnį virš 4D į Kristaus/ Vienio Sąmonės Girdelę. Akimirksniu nušviečiami ir transformuojami daugybė iškraipymų ir energija atnešama atgal į visišką susilygiavimą. Tai, kas buvo Magija, šiandien yra Mokslas, kvantinė mechanika. Penktoje Dimensijoje valdo Rezonanso dėsnis. Šie skaitiniai, kuriuos mes atnešame jums, taip pat yra Šviesa užkoduota kvantinė aktyvacija. Kai jūs tai skaitote, tai veikia jums multidimensiškai, atsiskleidžia kodai „tarp eilučių”, kurie įsižiebia jumyse, aktyvuojasi DNR. Ir jūs tai „pagaunate”/ prisimenate.

Šis energijų harmonizavimas ir suvienijimas užtikrina mūsų kolektyvinį judėjimą viena kryptimi, sustiprinant ryšį su Naujos Žemės/ Vienio Girdele. Tai gali jus žadinti, pakelti, plėsti jūsų savivoką, atnešti gilesnes įžvalgas į jūsų patirčių ir dalykų apskritai supratimą. Taip pat, tai gali versti jus jaustis „maloniai apsnūdusiais”, kai jūs visa tai absorbuojate ir integruojate. O taip, mes esame aukštai ir kylame aukštyn, nesilaikydami nieko, neužsistovėdami ir neapgailėdami to, kas „liko už mūsų nugarų”, nes iš tiesų – nieko neliko! Sveiki atvykę į naujas realybes. Šiems epiniams metams baigiantis, ant naujo Įvykio-Poslinkio slenksčio, atiduodu Dėkingumą Visiems. 

Kas vyksta „su manimi”?

Šiuo metu planetoje tebevyksta pasaulių/ realybių/ laiko juostų atsiskyrimas. Visa žmonija buvo įtraukta į Naujos Žemės Dažnius. Visi privalo žinoti, ar jie yra pasirengę stoti į kelią ir eiti šiuo Keliu Namo į Šviesą, į Aukso Amžių. Žmonijai buvo duota gausybė akimirkų paleisti dualybę, prisiminti Vienį, pasirinkti Meilę vietoj ego ir įgyvendinti savo misijas, transformuojant savo žemesnę sąmonę per žmonijos palaimą. Tai yra pasirinkimas įžengti į savo pačių dieviškumą ir viską, kas ateina su tuo. Daugiau pasirinkimų nebėra palikta, kaip tik į Šviesą.

Nauja Žemė yra pagimdyta ir egzistuoja 5D su visais, esančiais ant jos, kaip rezultatas natūralios evoliucijos. Naujas Dieviškas Įspaudas (angl.klb.„the Blueprint”) yra sėkmingai įtvirtintas. Šios Naujos Žemės energijos turės padėti išvesti žmoniją iš tamsos ir baimės, seno/ ego programavimo į Meilę. Tik Meilėje ir Vienyje galima kurti tikrą Kūriniją ir šioje Girdelėje pasireiškia Naujoji Žemė.

Naujoje Žemėje nėra skausmo, baimės, kentėjimo, savanaudiškumo, pykčio, neapykantos, manipuliacijos, apgaulių, sutrikusio gyvenimo iš „galvos”/ Ego. Tai yra gyvenimas iš Širdies, Buvimas Vienu su Kolektyvine Širdimi, atjautoje, besąlyginėje meilėje, dalijimęsi ir rūpinimęsi savimi bei Gamta. Kai mylite save, durys atsiveria ir jūs esate už dėžutės bei susijungęs su girdele. Ego/ protas negali suprasti, kas yra tikra Meilė, todėl negali išeiti iš dėžutės.

Meilės energija žmonėse yra stiprinama ir ateina iš vidaus, kaip „kvietimas”/ jausmas mylėti save ir ištransliuoti tai visiems Dabar. Tokiu būdu mes įeiname į tai, kas vadinama Dangaus Karalyste Žemėje. Kaip viršuje, taip apačioje. Tai – dovana Kristaus/ Vienio Sąmonės, arba, Naujos Žmonijos Sąmonės. Meilė Visiems, įskaitant „kenkėjus”. Nėra likę daug akimirkų pasirinkti meilę ir savo dieviškumą. Paleiskite protą ir tekėkite į Širdies susijungimą su Suvienyta Širdimi Vienio Sąmonėje.

Kas vyksta „su pasauliu”?

Pietų pusrutulis – Motinos girdelė pažadina Motinos (Sielos) Esmę ir padeda balansuoti su Šiaurės pusrutuliu, klaidinga Tėvo girdele. Šis poslinkis pakeičia patriarchalinių sistemų/ sąmonės dažnį iš klaidingos šviesos į Šviesą-Informaciją. Ateinantis Amžius yra Šviesos Amžius. Šviesa yra stipri ir akinanti. Motina Žemė susigrąžina savo planetą, jos Meilė yra didžiulė ir tik tie, kurie myli ir duoda jai paramą, eis Namo į Šviesą.

Energijos planetoje išsiplėtė daug kartų. Kai planetos energijos toliau kyla, Motina ruošiasi pakilimui, paskutinės traumų liekanos, užstrigę skausmai, pasąmoninės programos, ego įsitikinimai išeina į paviršių. Tankis susirenka Motinos kūne. Vulkanų ir Žemės drebėjimų prasiveržimai, kylanti karščio planetoje kreivė atspindi žmoniją – kas vyksta po paviršiumi. Mes priėjome tašką mūsų evoliucijoje, kur visi jaučia karštį. Spaudimas pasiekė maksimumą. Ego „verda” apačioje, pasiruošęs „sprogti”, kad būtų pagaliau paleistas nuo kolektyvinės sąmonės. Labai įmanoma, kad netrukus dangtis  staiga nuslinks, iššoks Naujoji Žemė ir burbuliukais prasiverš iliuzija, kurioje žmonija gyveno; visi supras, kokie akli ir nesąmoningi jie buvo, pamiršę, kas jie yra, ir savo vizijas.

Kai Aukštesnė Sąmonė yra įleidžiama į žemesnes dimensijas, masinis pabudimas vyksta visose laiko juostose. 2019 metais pabudimas toliau plėsis. Žmonija gyvena gilioje pasąmonėje, nesuprantantys, kas vyksta planetoje. Jie žino, kad kažkas vyksta, gali jausti tai, bet dauguma neturi idėjos apie pakilimą; kad yra Motina ir kad mes ruošiamės precedento neturinčiam visos kūrinijos poslinkiui. Daugybė kaltina išorinį faktorių, galvodami, kad išvengs žiūrėjimo į save veidrodyje ir kaip jie prisidėjo prie planetos skausmo ir kentėjimo. Tai yra asmeninis pasirinkimas, kaip jūs atsiliepiate. Žmonija arba pasirinks žiūrėti vidun ir pamatyti tai, kas bando išeiti, kad būtų paleista, arba jiems atneš tai.

Gruodžio energijos

Žinutė, pasirodžiusi socialiniame tinkle Facebook: „Senos Žemės realybė baigiasi gruodį. Štai kodėl 2018-ieji buvo giliai intensyvūs ir sunkūs daugybei. Visos senos traumos turėjo būti pagydytos. Mes negalime eiti aukščiau su savo sunkiu bagažu. Jūs žiūrėsite į šiuos metus ir matysite tai, kaip palaiminimą”, yra pakankamai aiški reziumė.

Lapkritis ir ypač kelios pastarųjų savaičių buvo labai intensyvios. Kai  kuriems tai buvo „didysis šlavimas”, angl.klb. „Zero-Pointing”, t.y. „nunulinimas” paskutiniųjų seno liekanų, kurias iškėlė į paviršių viena po kitos sekusios stiprios bangos. Didžiulė (angl.klb. „beyond”) akcelaracija. Vyksta dideli pokyčiai, kuriuos giliau matantys gali matyti. Tai yra svarbus laikas tiems, kurie renkasi laisvę nuo 3D manipuliacijų viduje, naviguoti be kliūčių šviesti Šviesą.

Daug pakilimo sielų užbaigia 3D kontraktus ir veiks toliau, kaip tiltai daugybei bundančių sielų. Nėra nei laiko, nei erdvės, jokių praeities atskaitos taškų, tik spindinčios širdys. Tai yra Tyros Meilės Įsikūnijimai, būtybės, atlikusios didelį asmeninį darbą; kitaip, jų kūnai nepalaikytų tokių aukštų dažnių. Suraskite ramybę savo širdyse, pakvieskite visą Meilę ir Šviesą, kuria jūs esate, ir jūs būsite paskirti palaikyti ranką kitiems.

Gruodžio energijos jaučiasi ramesnės, yra patiriamas atoslūgis/ atokvėpis, tačiau energija/ girdelės išlieka intensyviai įkrautos ir magiškos. Toliau vyksta daug krištolinės plazmos aktyvacijų. Mes nuolat judame/ tekame/ slenkamės. Yra įėjusi Nauja Šaltinio energija, energija kuriasi ir kai ji toliau judės per mūsų saulės sistemą, kai kuriuose lygmenyse tai gali jaustis, kaip cunamis.

Mes galime išvalyti daugybę laiko juostų per vieną naktį. Būkite pasirengę su jauduliu ir atsivėrę viskam naujam. Sąmoningai greitai apgedėkite seną, jei jūsų ego suvokia tai, kaip praradimą. Išvalykite tą energiją, padarydami poslinkį savo suvokime, suvokti, kad visa tai, kas dabar palieka/ atkrenta, daugiau nebėra sinchroniška su tuo, kas yra sulygiuota aukščiausiai. Visiškai pasislinkite, atsiduokite į švarų taką, apkabinkite viską naują, o tada pažiūrėkite, ką jūs turite daryti, kaip jūsų pačių dalį.

Kas „stovi kelyje” žmonijai?

Šios plazminės fotoninės šviesos aktyvacijos su įeinančiomis bangomis kartais gali jaustis tarsi elektra ateina į  kūną, elektrinis impulsas. Dėl to, jūs pajaučiate didesnį Vienio pojūtį, galbūt netgi palaimingą pojūtį, kuris jus apgaubia. Tai gali jus padaryti besijaučiančius džiaugsmingais. Kitais atvejais – priklausomai nuo to, kur jūs esate jūsų aspektuose – jūs galite jausti šias energijas, kaip „sunkias”. Jei tuo metu, kai ateina šios energijos bangos, jūs esate žemose vibracijose, jos pasireikš jums, kaip „sunkios”, negatyvios ir gali padidinti jūsų jausmus, kad ir ką jūs tuo metu jaučiate; jei jaučiatės esantis „žemai”, tai gali jus priversti pasijusti dar žemiau.

Nė vienas iš „Šviesos Kūno Simptomų” nėra ženklas, kad jūs kylate, juolabiau, tai yra ženklas jums, kad kažkas jumyse kliudo pakilimui, aukštesnio įkūnijimui. Tiesa yra, kad visas skausmas ir kentėjimas yra iliuzinis. Pakylėtoje būsenoje jūs egzistuojate aukštesniame dažnyje. Juokas, vaikiška nuostaba, ramybė, natūrali palaima – tokia yra pakylėta būtybė. Skausmas, kentėjimas, liga yra žemesnis dažnis, daug 3D, kai į jį susitelkiama ir jis maitinamas.

Matricos sistema palaiko žmonijos funkcionavimą žemesniame dažnyje, tai yra ego programuotas protas. Viena mėgstama taktika yra „pririšimas” prie skausmo. Ego myli skausmą ir kentėjimą. Ego „pririša save” prie bet ko, kas sukelia šiuos žemesnius dažnius. Tai – pasąmonė. Tai sukūrė prisirišimą prie skausmo ir kentėjimo, kurį žmonija toliau renkasi, atsiliepdami į matricos kvietimą ir toliau didindami/ gilindami skausmą ir kentėjimą juose.

Visi skausmai, ligos produktas nesubalansuotos energetikos kūne. Bet koks skausmas yra energetinis disbalansas. Visos ligos yra energetinis disbalansas. Viskas gali būti transformuota ir visiškai pagydyta, taikant pakilimo įrankius ir technikas. Viskas yra įmanoma Suvienytame Lauke, Vienio Sąmonėje. Transmutacija užstrigusių energijų kūne, eterinės operacijos šiandien pagydo energetinius disbalansus tuose, kurie gerbia šias transmutacijas ir dvasines praktikas. Kai jūs kylate ir pradedate išsklaidyti ego programuotą protą ir pradedate įkūnyti aukštesnius dažnius, jūsų kūnas pradeda sugrįžti į Susilygiavimą.

Jei mūsų čakros (energetiniai centrai) užblokuotos/ neteisingai sulygiuotos (suderintos), kūnas mus informuoja apie tai, kad sutvarkytume tas energijas. „Skausmas” pasišalina/ išeina, kai mes pripažįstame tai, ką mūsų kūnai bando atnešti į mūsų suvokimą, ir tuomet tai išvalome. Kai mes to neapdorojame ir neišvalome savo žemesnės sąmonės, traumų, žaizdų, tai yra palaikoma kūne. Jei jūs keliate savo vibracijas ir įkūnijate jūsų dieviškąsias savybes, tie skausmai ir ligos nebegali egzistuoti. Tai reiškia, kai jūs progresuojate savo pakilimo kelionėje, jūs nejaučiate tų „simptomų”, jūs jaučiate daugiau džiaugsmo, ramybės, sveikatos ir dieviško ryšio.

Dalis „simptomų” yra pakilimo proceso dalis, tačiau jie nueina, kai jūs toliau tęsiate darbą išsklaidyti savo ego. Jei bet kokie „simptomai” užsilaiko, tai nėra „normalu”. Jeigu jūsų „sirgimas” užsitęsia, tai yra ženklas, kad jūs nedarote savo savo vidinio išvalyti savo energetikos ir emocinio kūno. Tai reiškia, kad jūsų ego kaunasi prieš jūsų tapimą dieviška būtybe ir programavimo išsklaidymą.

Ego kovoja. Vienas iš būdų jam išgyventi yra per skausmo ir ligos kūrimą. Dažnai, Ego sukuria netikrą, suvaidintą skausmą žmonėse, tik tam, kad įtrauktų juos į aukos sąmonę. Aukos sąmonė, prisirišimas, distrakcijos, dramos, manipuliacijos, kantrybės nebuvimas, savisvarba – tai yra tyras Ego, bandantis išlikti gyvas. Jūs privalote reguliariai pasitikrinti savo kūne ir atskirti, ar tai bando atnešti į jūsų suvokimą, kur jūs esate išsiderinęs, ar Ego bando pavogti jūsų džiaugsmą ir jūsų pakilimą. Ego yra gili programa, kuri žino, kada būtybė bando jį išsklaidyti ir tada ji atakuoja bet kokiais būdais, kokiais tik gali, kad įtrauktų būtybę atgal į žemesnę sąmonę, kur jam yra patogu, jis minta ir lieka gyvas.

Sena realybė maitina tai, skatindama žmones naudoti cheminius vaistus, narkotikus ir dar daugiau „pagydyti” kūną/ „simptomus”, kai iš tikrųjų jie palaiko žmones užstrigusius priklausomybės cikle ir niekada neprieinančius prie tikrosios priežasties. Žmonės tingi, priešinasi žiūrėti į save, prisiimti atsakomybę už jų pačių energetikas ir daryti savo vidinį darbą. Tai yra žmonijos liga. Išvalyti mūsų indus tam, kad mes įkūnytume savo Aukštesniuosius Aš, yra būtina. Įrankių naudojimas ir vedimas suteiks paramą subalansuoti energijas ir sugrąžinti tobulą sveikatą ir emocinį stabilumą.

Leiskite Širdies vibracijoms nugalėti

Kartais, yra konfliktas tarp galvos ir Širdies, tarp vertinančio, loginio, analitinio proto ir priėmimo jaučiančios intuityvios Širdies. Pojūčiai/ Ego troškimai trokšta vieno dalyko, o mažas balsas viduje siūlo kažką kito. Bet kokioje kovoje tarp širdies/ Aukštesniojo Aš jausmų ir proto/ Ego pagrindimo, tai yra Širdis (jausmas), kuri laimi. Jeigu mes tai užgniaužiame/ renkamės ignoruoti tai, užspausta energija pasireiškia, kaip skausmai, ligos, kentėjimas.

Tai yra apie klausymąsi širdies meditacijoje, vystymą vidinio jautrumo nuraminti savo nuolat kalbantį protą, kad galėtume išgirsti mažą balsą mūsų širdyse/ intuiciją. Meditacija giliose būsenose stiprina intuiciją ir iš naujo sujungia mus su Aukštesniuoju Aš/ Tyros Meilės ir Šviesos Šaltiniu. Taip pat, tai yra apie drąsą ir valią sekti tai, kas yra mūsų didžiausiam gėriui, kaip prioritetą tarp pojūčių/ proto, norinčio staigaus pasitenkinimo.

Visada ateikite iš aukščiausios vietos jumyse. Pagerbkite tai savyje. Kai jūs funkcionuojate iš šios vietos, tai reiškia, kad jūs nepamiršote, kas iš tikrųjų yra svarbu. Tai gali atnešti jums tik patį autentiškiausią ir visišką jūsų šios egzistencijos išsipildymą. Jūs iškeičiate tai į „n”  iliuzinių realybių ir „mažiau išpildančių” rezultatų, kurių jūs galite pasirinkti daugiau nebepatirti. Kai jūs suvoksite tai, jūs pasitelksite valią ir darysite viską/ taikysite visus metodus, patraukę į šalį Ego, kad tik paremtumėte šį visišką susilygiavimą jumyse. 

Pasitikėkite, kad sprendimai, kuriuos jūs darote, yra teisingi ir atneš jums visišką susilygiavimą, įskaitant asmenis ir situacijas, kurie jūsų nusipelnė ir kurių jūs nusipelnėte. Kai jūs renkatės jūsų patį aukščiausią susilygiavimą, jūs galite būti tikri, kad padarę šį energijos poslinkį jumyse, jūs atveriate save, kaip magnetą visoms aukščiausioms galimybėms, vietoms, įvykiams/ egzistencijai ateiti į jūsų gyvenimą. Jūs neturite ko baimintis, kai jūs tai renkatės; tai negali atimti iš jūsų nieko, kaip tik tai, kas jau dabar nėra jūsų.

Iš proto į Širdį

Mes judame iš proto į širdį. Tai nėra apie dviejų balansą. Protas klaidina širdį, sukelia disbalansą, skausmą, baimę, kentėjimą. Širdis ir Protas dirba Harmonijoje. Harmonijoje, jie leidžia subalansuotas harmonijas – jūsų Dieviškąjį Įrašą. Kiekvienas žmogus Žemėje yra vedamas ir remiamas su įeinančiomis energijomis išskleisti save į tai, ko daugybė jų neįsivaizdavo apie save pačius. Tai yra jūsų tapimas jūsų paties didesne versija, jūsų atėjimas į jūsų Suvienytą Esatį, paslėptą jūsų Širdyje. Kodėl mes taip bijome, ateidami į savo esmę, į mūsų pačių šerdį?

Stebėkite bet kokį vertinimą, kuris pasirodo jumyse. Ar jūs „manote”, kad ego jums gali suteikti viską, ko jūs „norite”, ko širdis negali? Ar jūs „manote”, kad širdis yra jus mažiau mylinti? Visa tai – jūsų pasirinkimas. Tai kuo jūs tikite, jūs tai manifestuojate. Renkatės Ego ir „visa tai turėti” arba renkatės Širdį/ Aukštesnįjį Aš ir „turėti visa tai ir dar daugiau, kas ateina su tuo”. Renkatės Ego ir su tuo ateinantį kentėjimą, kai jūsų ramybės/ meilės/ bet kokius poreikius padarote priklausomus nuo kažko/ kažkieno kito „išorėje”, arba renkatės Širdį ir Buvimo Širdyje Džiaugsmą bei Palaimą būti visada „patenkintu” Savyje ir visada „gausiu” sau bei kitiems.

Širdies dovana protui yra ramybė. Ateiti į tai reikalauja surasti drąsos padaryti šuolį į Tyrą Meilę bei tapti Vienu su Vieniu. Paleiskite bet kokį vertinimą, kurį turite sau/ kitiems, ir praktikuokite buvimą Vienyje.  Širdis niekada nereaguoja, ji atsiliepia… Dieviškos būtybės niekada neįsižeidžia ir nepriima asmeniškai; jos apkabina, priima ir leidžia visas patirtis bei atsako su besąlygine meile. Priėmime, apkabinime visų be skundimosi, nuolat besiplečiančioje Širdies Erdvėje ir visko transformavime su besąlygine meile, kuri yra tyros energijos pasireiškimas, slypi mūsų įgalinimas ir išsipildymas. Mintims pasitraukus, apkabinamos visos Buvimo Širdies Erdvėje dimensijos.

„Paskutinis pasispardymas”

Populiariosios muzikos atlikėjo Avicii dainos „Wake me up” (liet. klb.) klipo pabaigoje vyksta pokalbis tarp jaunos moters ir mažos mergaitės, kur jauna moteris po savo naktinių gastrolių ant žirgo ryte žadina mažąją mergaitę, sakydama: „Get up, pack your things” (liet.klb. „Kelkis, susirink savo daiktus”). Mažoji mergaitė jos klausia: „Where we are going?” (liet.klb. „Kur mes vykstame?”). Jauna moteris jai atsako: „Somewhere we belong” (liet.klb. „Kažkur, kur mes priklausome”). Oficialus dainos klipas galėtų išreikšti žmonijos pabudimą ir atėjimą į Naująją Žemę.

Neseniai internetinėje erdvėje pasirodė pranešimai, kad mokslininkai nustatė neįprastą seisminę bangą, nuriedėjusią per visą planetą, kurios jie negali paaiškinti. Nubudusioje pasaulio bendruomenėje tai siejama su lapkričio 11:11:11 portalais. Iš tiesų, gali būti, kad laikrodis pasisuko atgal ir pradėjo tiksėti. „Paskutinis” išvalymas yra pakeliui. Daugybė pasijaus „išsunkti” ir tada mes detoksikuosimės, išvalysime savo kūnus, ir iš naujo užsipildysime didžiausia šiandien įmanoma integracija. Transformacijos banga ateina tik visiškai paleidus. 

Nesipriešinkite šioms bangoms; būkite švelnūs sau ir kitiems. Tekėkite ir atsipalaiduokite. Jėgos naudojimas neduos vaisių, jums bus reikalingos šios energijos tam, kas dar tik atsiskleis. Dabar mes, pažodžiui, gimdome Naująją Žemę. Mes buvome ilgoje kelionėje iki jos. Mes viską paaukojome vardan jos ir dirbome be atokvėpių, kad ją atskleistume. Mes bendrai kuriame vietą, kur nėra baimės ir negatyvumo, todėl yra labai svarbu būti pozityviam, galvoti ir kalbėti pozityviai, būti atviriems, vengti negatyvumo ir įsitraukimo į dramas. Stebėkite jūsų mintis ir žodžius. Kuo daugiau pozityvumo surinksit(m)e aplink save, tuo lengvesnis bus j(m)ūsų pakilimas.

Atsiminkite, kad jūs galite pakelti save akimirkoje vien tik su mintimi. Tai yra viskas, ko reikia, tik naujos poziityvios minties pakelti savo sąmonę dabarties akimirkoje. Jūs neturite laikyti savęs tose žemose vibracijose, jums nereikia ten ilgiau užsilaikyti. Vien tik su mintimi, vizualizacija, jūs galite atnešti save į aukštesnę vibraciją. Tiesiog pagalvokite apie kažką gražaus, apie laimingą laiką jūsų gyvenime, tas akimirkas, kurios jums atnešė džiaugsmą, ir jūs iškart išeisite iš tų žemesnių vibracijų ir į aukštesnę sąmonę. Yra tų, kurie šiandien pakelia savo vibracijas, nesuprasdami, tai jiems padaroma. Kiti pakelia sąmoningai, nes išmoko tai daryti. Darykite, nes tai yra svarbu. Visa tai yra apie šitą tranzitą, jus ir visą žmoniją. Pasitikėkite jūsų aukštesniu žinojimu. Išmokite valdyti savo mintis ir viską, ką norėsite savo gyvenime, jūs turėsite, nes jūs tai sukursite viena mintimi.

Visa galia ateina iš Meilės. Mes esame Galaktinės, Žvaigždžių Šviesos būtybės, Krištoliniai Vaikai, Vaivorykštės Gentis, Kosminės Erdvės Keliautojai, Senieji, bet kuri “etiketė“, kuri jus patinka, ateinantys iš ateities į multidimeninę Naująją Žemę, kaip Meilė, kaip Vienas, kaip Šaltinis, kaip Dieviškumas, kaip Tyrumas, sugrąžindami kosminius raktus Dabar. Mes stovime Vienyje, kaip Begalinė Šviesa, kuria mes esame, pasirengę kitam kvantiniam šuoliui mūsų evoliucijoje. Tai yra Šuolis į dievišką magiją ir gilesnes patirtis. Laikas, nes Dabar yra, kur viskas egzistuoja. Paleiskite, mylėkite ir neteiskite.

Vibracijų pakėlimas/ Gyvenimas iš Širdies:

 • Tikras, sveikas maistas, kas yra/ turėtų būti individualiai/ intuityviai nusprendžiama, laiko leidimas Gamtoje, su gyvūnais, sodininkystė, vaikščiojimas basomis pieva, šypsena, dažnas juokas, švelnus kalbėjimas, gilus atpalaiduotas kvėpavimas, klasikinė muzika, šokis, dainavimas.
 • Meditacija, joga, malda, Šviesos Kalba.
 • Atleidimas, priėmimas, dėkingumas. 
 • Mylėkite Visus ir tarnaukite Visiems; leiskite Meilei laimėti bet kokioje situacijoje.

Jeigu tai rezonuoja:

„Laisva Valia aš renkuosi eiti Dieviškoje Valioje dėl Didesnio Gėrio Visiems, Ramybėje ir Palaimoje, kad paremčiau šį Amžių Poslinkį. Aš esu Šaltinis. Aš esu Suvereni (us). Aš esu laisva (s). Ir taip tai yra.”

Turėkite patį magiškiausią gruodį. Jis iš ruošiasi būti dar vienas galingas aktyvus mėnuo. Tebūna Amžina Ramybė, Begalinė Gausa, Tobula Sveikata bei Gerovė ir Tyra Meilė su jumis.

„Lai mes mėgaujamės harmonijoje minties, žodžio ir veiksmo, kaip spontantiško judėjimo iš Širdies Erdvės, gyvendami akimirka po akimirkos be proto modifikacijų, visada nauji, visada jauni, visada spindintys Tyros Meilės Šviesą”. ~ Yogi Vinod Kumar 
Meilėje, Šviesoje ir Dėkingume,
Viktorija
Galite sekti ir pamėgti mus čia:

Lapkričio energijos atnaujinimas

2018 lapkričio Energijos Atnaujinimas – Aktyvavimas Susilygiavimui su intencija paremti Vienio įtvirtinimą, kai tai vyksta visuose ir tikrąja to žodžio prasme verčia mūsų gyvenimus iš koto.

Naujų pradžių sėja

Energijos tampa vis galingesnės ir vis labiau magiškos. Esame energijų sūkuryje, tranzite po lapkričio 7 d. Jaunaties portalo, kuris atnešė didžiulį gūsį naujos įkvepiančios, transformuojančios energijos. Didinga ir galinga Jaunatis ne vienam pasireiškė netikėtais proveržiais ir protrūkiais. Pabudimo/ pakilimo portalais yra persmelktas visas lapkričio mėnuo. Artėjantis 11:11 portalas lapkričio 11 d. toliau pratęs 11 (visuotinio pabudimo kodo) vibraciją per visą lapkričio mėnesį. 

Jaunatis reprezentuoja vieno ciklo pasibaigimą ir pradžią kito naujo 28 dienų ciklo. Tai yra puikus metas kiekvieną mėnesį daryti šviežią pradžią, inicijuoti naujus projektus, abejoti savo senais įpročiais, elgesiu ir įsitikinimais, kai jūs ieškote naujų ir kūrybingų būdų progresuoti. Geriausias laikas šviežiai pradžiai ar atnešimui naujų projektų manifestuoti jūsų viltis ir svajones – per pirmąsias dvi šios jaunaties ciklo savaites, t.y. iki 23 d.

Nuo ko pradėti

Nenustebkite, jei vieną dieną pabusite ir nesuvoksite, kas su jumis vyksta ir ką jūs veikiate ant šios Žemės, jei tai dar neįvyko. Išmintingiausias būdas visais laikais yra neskubėti teisti dalykų ir įsitvirtinti savo Širdies centre. Galingų lapkričio portalų energijų dėka daugybė įgis gilesnį ir platesnį supratimą apie savo vietą pasaulyje. Tyrimo atlikimas, saikas ir kantrybė padės jums pasirinkti geriausias galimybes, prisistatančias jūsų keliu. Kelias į sėkmę yra remiamas stipriu intuicijos, savo žinojimo pojūčiu.

Visa, ko prašo mūsų Visata, tai užtikrinti, kad Dieviškomis Dovanomis yra dalinamąsi plačiausiu būdu, kuris daro poveikį. Ankstesni pasiteisinimai, kad esate „tik žmogus“ daugiau nebeveikia, nes netarnauja nei jums, nei Žemei, nei Aukščiausiam Planui visų didžiausiai gerovei. Kiekvienas Dabar yra kviečiamas įžengti į jo/ jos paties Dieviškumą. Pasitraukimas iš kelio, kaip žmogui, visiems yra sunkiausias dalykas.  Leidimas Aukštesniesiems Aš vesti yra būtinas. „Kentėjimas“ yra patiriamas ten, kur tai nėra suvokiama/ gerbiama.

Jūsų aistra kasdien sutelkti savo dėmesį, laiką ir energiją į geriausią pasidalijimą jūsų dovanomis išspręs visas problemas jūsų gyvenime ir laimins jūsų kasdienybę ir gyvenimą džiaugsmu, ramybe ir gausa. Tikrą (Sielos) ramybę dovanoja gilaus išsipildymo ir įgyvendinimo pojūtis. Mes galime sukti ratais per aplink, bet visi, galiausiai, nutūpiame čia, nes be šito mumyse – stoja mūsų gyvenimai. Nevertinimas, netikėjimas, sulaikymas, delsimas atima ramybę, sekina energiją, daro gyvenimus nelaimingus. Savo širdies troškimų pagerbimas ir susitelkimas į jų realizavimą užtikrina ilgalaikį pasitenkinimą. Iki tol, mes esame ieškantys.

Ištarkite savo atsidavimą tam, kas pakelia jūsų Sielą, ir jūs gausite savo bilietą. Autentiškumas ir Džiaugsmo vibracijos yra viskas, ko reikia mūsų evoliucijai užtikrinti. Įsitikinkite, kad jūs tai renkatės. Įsitikinkite, ar nesuteikėte priėjimo kitiems kištis į jūsų dievišką intelektą. Ar esate ištikimas savo vidiniam kompasui? Visuotinis kvietimas yra būti atvirais ir visiškai sąžiningiems. Pasitikėkite, kad geros naujienos yra pakeliui, ir judėkite dabartinių gerų naujienų link su žinojimu, kad jūs esate visada palaikomas.

Raginimai plėstis

Augimas yra skatinamas dvasiniame, fiziniame ir materialiniame lygmenyse. Be kitų energijų, šiomis dienomis didelę įtaką daro Jupiterio planeta. Jupiteris viską plečia ir simbolizuoja jūsų aukštesniojo proto plėtimąsi, aukštesnį mokymąsi ir gijimą, apkabinant visas perspektyvas, tuo pačiu nenuklimpstant žemyn su kasdieniais dalykais ir dogmomis. Tai yra jo laikas apšviesti, pakelti, įkvėpti ir nušviesti mus sekantiems 12 mėnesių. Tikėtina, jis padarys savo darbą, išplėsdamas protą, kad jūs pažvelgtumėte iš platesnės perspektyvos ir pamatytumėte didesnį paveikslą, iš naujo nukreipdamas savo dėmesį į jūsų didžiąją viziją – daugiau, toliau, giliau.

Svarbu suprasti, kad norint pasiekti savo tikslus ir svajones, svarbu padėti sau. Stiprus tikėjimas ir moralė reiškia, kad jūs neturite paaukoti savo pačių poreikių ar komforto lygmens. Pokyčių darymas savo moralėje pagerins jūsų įsitikinimus apie save ir tai įžiebs viltį jūsų ateičiai. Jūsų ego gaus naudą iš dvasingesnio požiūrio, kuris įgalins jus dirbti pilnu etatu, kad tai pasiektumėte. Vien tik žinių turėjimo – nepakanka. Išmintis, drąsa Veikti, remiantis žiniomis, yra raktas judėjimui į priekį. Mes darome tai, aktyvuodami savo vidinę galią keisti realybę per savo vidinio kalbėjimo stebėjimą.

Sąmonės pakėlimas

Jūsų aukštesniojo proto pasiekimas prasideda nuo buvimo dėkingu už visas dovanas jūsų gyvenime. Jūs norite įsitikinti, kad per visą jūsų gyvenimo kelionę, bet kokiose sąlygose, jūsų akys nėra aptemdytos ignoravimo (angl. klb. „ignorant“ reiškia neišprusimą). Skaičiuokite savo palaiminimus ir siųskite palaiminimus visiems, kuriuos pažįstate, ir visam pasauliui. Visata siūlo viską, ko tik mes galime norėti, ko kada nors norėjome ir ko niekada nenorėjome, nes nesitikėjome, kad tai gali būti įmanoma. Visi jūsų pasirinkimai yra apsprendžiami jūsų viduje, prižiūrimi jūsų Aukštesniojo Aš. Teisimas, negerbimas, kantrybės neturėjimas, laikymasis kaltinimo, nevertumo, save auka darančių ir kitų ribojančių modelių atima jūsų galią, nurieda į Visatą, kaip atsisakymas. Visata jūsų klauso.

Kartais gali atrodyti, kad tai, kaip dalykai klostosi, yra nepalanku jums. Iš tiesų – viskas, kas vyksta, vyksta Malonės dėka su intencija padėti mus ant aukštesnio dažnio platformos, paremti mūsų misijas/ tikslus/ vaidmenis būti aukščiausioje tarnystėje visą laiką, kai mes visi bendrai kuriame, kaip viena Meilė. Tikėkitės laimingų rezultatų, pasikliaukite Visuotinės Tvarkos Tobulumu ir kuo dažniau priminkite sau, kad tai nėra linijiška – viskas vyksta Dabar ir čia jūs slenkatės.

Įgalinimas

Negatyvi energija, palaikoma kur nors jūsų kūne/ lauke, atima galią. Mes esame įgalinami tai transformuoti. Kad susijungtumėte su tuo, pirmiausia, jūs turite patraukti kiek įmanoma daugiau distrakcijų jūsų gyvenime, išorinių ir vidinių, įskaitant beprasmius žemesnės vibracijos užsiėmimus, pokalbius ir mintis, kurie sulaiko jus nuo jūsų dieviškos misijos maitinimo ir sekina jūsų Šviesos Kūną. Kad taptumėte iš tikrųjų įgalintas jūsų misijoje, jūs norite kaip galite geriausiai puoselėti bei išmintingai investuoti šiuos tris: savo laiką, energiją (įskaitant, dėmesį – ten, kur teka dėmesys, ten teka energija) bei pinigus.

Būkite sąmoningas atpažinti distrakcijas, be teisimo, tiesiog matykite, kas yra kas. Tuomet suformuokite aplink save aplinką, kuri palaiko jūsų dvasią bei nusiteikimą, maitina jūsų kūną ir protą aukštomis vibracijomis ir subtiliais pojūčiais, daro jus stiprų ir įsižeminusį. Pozityvumas yra Naujos Žemės bruožas. Jei nutiktų taip, kad pakeliui esate neteisingai apkaltinamas (arba jūs galite atrasti, kad jūs neteisingai kaltinote kažką), jūs esate remiamas per supratimo atnešimą. Svarbi dvasinė transformacija vyksta per empatiją ir atleidimą. Kartais, reikia pasakyti “Atsiprašau“, kad galėtume sekti savo svajonėmis laisvi nuo kaltės ar gėdos. Tai jums suteiks tikėjimą bei optimizmą atsigauti ir nustatyti naujus tikslus jūsų judėjimui, atsiliepiant į jūsų Širdies kuždėjimus.

Šviesos Kūno atnaujinimai
 

Yra daug fizinių realybių, kurios jau egzistuoja, tačiau jūs dar negalite jų fiziškai matyti. Kiekviena vis magiškesnė, nei tos, kurias jūs jau patyrėte anksčiau ir kurios atrodė tarsi sapnas. Kai jūs įtvirtinate savo šviesą, jūs pradedate matyti ir suvokti, kad tai visada buvo ten, aplink jus, tačiau iki tol jūs nepalaikėte vibracijos. Kai jumyse įvyksta is poslinkis, jūs jaučiate viską aplink jus – didingumą, meilę, grožį ir dėkingumą, kurie užpildo kiekvieną jūsų ląstelę, ir jus plauna tylios vertinimo ašaros.

Jūsų Naujos Žemės patirtis ir egzistencija ateina per jūsų įsipareigojimą ir atsidavimą jūsų paties kelionei ir jūsų fizinio ir Šviesos Kūno atnaujinimų bei integracinių procesų pagerbimą. Susiliejimas su jūsų visais aspektais yra visiškai transformacinis procesas, kuris vyksta po truputį, kai jūs tai darote. Kai tai vyksta, pradžioje, mes vos galime funkcionuoti. Tai ima lengvėti ir tampa vis lengviau, kai mes įsiliejame į tėkmę, suvokę, kaip visa tai vyksta. Ši fazė vadinama Įsikūnijimo faze (fizinio lygmens vibracija kyla – aukštesnė šviesa leidžiasi).

Fizinio ir Šviesos Kūno atnaujinimai dažnai yra intensyvūs. Ilgainiui jūs atpažinsite pasikartojantį trijų-fazių principą, kaip veikia šis šviesos įtvirtinimo procesas: pirma, jūs patiriate didžiulę įkvepiančių, energizuojančių, pakeliančių energijų bangą (tai prasideda dar iki faktinio prasidėjimo; jei kūnas/ protas buvo giliame miege, pradžioje tai gali pasireikšti stipriais „kirtimais“ – „simptomais“ fiziniame/ mentaliniame lygmenyse), antra, tam atslūgus, jūs galite jaustis iš pagrindų transformuoti pačiuose giliausiuose jūsų esybės sluoksniuos ir šiek tiek pasimetęs savo suvokime, tarsi nesavas savo fiziniame kūne, iškritęs iš rogių arba apsvaigęs po narkotinių medžiagų vartojimo, trečia, tam praėjus jūs stovite ant kito savo evoliucijos laiptelio – labiau nuovokus, skaidriau mąstantis, pastebite daugiau susijusių įžvalgų, sinchroniškų įvykių, galite atpažinti akcelaraciją jūsų kelyje.

Mūsų Šviesos Kūnai yra tai, “ant ko“, “iš ko“, mes gyvename ant šios Žemės, šitoje materijoje. Išnaudojate savo šviesos resursus, jūsų fizinis kūnas “atsijungia“. Kai kuriems  pabudusiams (dvasiškai), miegojimas gali atrodyti turintis mažai prasmės, jie turi daug darbų nuveikti Žemėje ir imasi jų su aistra. Tačiau tai yra miego metu, kai mūsų Šviesos Kūnai “pasikrauna“ ir ląstelės regeneruojasi, kai integruojame Šviesą, kurią parsisiunčiame dienos metu, todėl miegas mums yra labai svarbus ir reikalingas. Su šiais dažnais ir stipriais Šviesos Kūno atnaujinimais, mums reikia daug daugiau miego. Taip pat, mūsų Šviesos Kūnai funkcionuoja ant Šviesos (energijos), todėl mums reikia Šviesos, mums reikia daug Saulės. Mes turime nuolat atsitraukti ir “pakrauti“ savo baterijas, kad galėtume ne tik egzistuoti ir funkcionuoti, bet ir būti pilnai gyvybingi, kūrybingi, aktyvūs ir pajėgūs, ypač šiais laikais, kuriems atėjome, ir kurie prasidėjo, kai mūsų „miegojimo“ fazė užsibaigė.

Nesvarbu, kas vyksta, mes esame čia palaikyti aukštesnės sąmonės/ meilės dažnius, skleisti šviesą iš vidaus. Kai mes darome šį pasirinkimą, mes paleidžiame kontrolę visų dalykų. Mes paleidžiame įsitikinimus, galią ir energiją, kurie buvo palaikomi viduje ir mus sulaikė/ ribojo, ir kai tai juda, pasaulis mūsų išorėje susilygiuoja. Mūsų Aukštesniesiems Aš susiliejus su mūsų žmogiškais aspektais, mes vaikštome, kaip Naujos Žemės Žmonės, paremti žmoniją padaryti tą patį. Čia mes funkcionuojame visiškai kitaip, nei anksčiau. Tai paprasta egzistencija, kur viskas gyva, ryšku, magiška, lengva ir prieinama. Tačiau kad tai įvyktų fizikoje visiems, visi turi išmokti paleisti ir peržengti viską, kas laikė juos atskirtus nuo šito.

Su begaline Meile,

Viktorija

 

Galite sekti ir pamėgti mus čia:

Rugsėjo energijos atnaujinimas

*PAPILDYTA/ATNAUJINTA ŽEMIAU APAČIOJE

Rugsėjis ruošiasi būti reikšmingu daugelio iš mūsų kelionėse, ypač tų, kurie kyla ir su kiekvienu kvėpavimu renkasi Meilę. Šis papildomas rugsėjo atnaujinimas yra trumpas paremti rugpjūtį aktyvuotą ir dabar vykstantį procesą.

Kas įvyko šį rugpjūtį

Rugpjūtį kosmose įvyko amžių poslinkis, pasireiškęs ir mūsų planetoje. Kaip viršuje, taip apačioje. Pokyčiai, apie kuriuos mes ilgai girdėjome ir kurių link dirbome, dabar pradeda gausiai manifestuotis į fizines formas. Rugpjūtį patyrėme didelį energijos gūsį iš tyrų širdžių ir kelio rodytojų, kurie suėjo pagal susitarimą paremti didesnį vyksmą, kuris dabar iškyla mūsų pasaulyje. Tyros Meilės dažnių gausa nuplovė ir įsitvirtino moterų, vyrų, vaikų širdyse, kaip nebuvo patirta šimtmečiais.
 
Šie tyros Meilės dažniai pasiekė Žemę tiesiai iš Viso To Kas Yra Motinos, kad padėtų žmonėms paleisti prisirišimus, kurie vis dar kuria atskirties ir baimės pasaulį. Jie aktyvavo sąmonės kodus visų žmonių DNR, kad mes visi galėtume sugrįžti į tyriausius savo pačių aspektus ir įsilieti į Naujos Žemės – Ramybės, Meilės ir Vienio Žemės bendrakūrimą. Šie dažniai taip pat tarnauja paskatinti paleidimą didžiulių kiekių karminės skolos iš šio ir praėjusių gyvenimų, kurią vis dar nešėsi daugybė šviesnešių. Karminė skola užima didelę dalį žmonijos psichikoje ir auroje. Tai yra sunkus svoris ant protų ir krūtinių tyrų širdžių, kurie atidžiai darė savo vidinį gijimo darbą (daugybė kelio rodytojų nuo savo vaikystės), kad padėtų pakelti žmonijos sąmonę. Atlaisvinus tai, dabar mes turime gausiai erdvės, kurioje mes galime jausti ir patirti savo gyvenimus su aukštesniu supratimu, išmintimi, meile, kūrybine išraiška ir žaismingumu.
 
Dėl Šviesos tiekimo į mūsų sąmones paspartinimo, poslinkiai ir plėtimasis, kurie dabar vyksta mūsų realybėse, daugiau nebėra subtilūs, kaip anksčiau. Kai dalykai taip greit juda, vidinės ir išorinės distrakcijos (t.y. proto susitvarkymo su sunkumais ir visa kuo modeliai), kurios veikė praeityje, iškyla į paviršių būti mūsų pripažinti ir išspręsti. Daugiau nebėra ignoravimo. Mes matome tai ir mes išsprendžiame tai iškart, čia ir dabar, nieko nebekaupdami, nebeatidėdami, bet skrosdami tiesiai aukštyn ir į priekį. Didžiulis greitis ir akcelaracija.
 

Jeigu jūs pastaruoju metu patyrėte didelių sunkumų, žinokite, kad tai nesate jūs, o proto įsikabinimas senosios išlikimo ir grumtynių/ priešinimosi realybės. Vienintelis dalykas, kurio yra prašoma iš mūsų, patiriant sunkumus, yra paleisti poreikį ir įprotį viską kontroliuoti savo gyvenimuose. Metas paleisti tai. Kai mes paleidžiame įtemptą kontrolę, mes sukuriame ramią erdvę, kurioje mes galime įsitvirtinti Meilėje ir atjautoje visoms mūsų pačių dalims, kurios naudojo šiuos senus susitvarkymo modelius, kurie palaikė mus prisirišusius prie sunkumo realybės. Per tęstinę atjautą sau, kitiems ir pasauliui aplink mus, protui taps vis lengviau apkabinti Naująją Žemę ir visus gausius palaiminimus, kuriuos ji siūlo.

Ką atneša šis rugsėjis

Po intensyvios vasaros, pilnos kosminių bangų (ar vienos milžiniškos), be pauzės atsikvėpti, vien tik integruoti ir apdoroti, rugsėjis atneša ramesnes, bet ne mažiau stebuklingas energijas. Dėl to, kas įvyko rugpjūtį, įžengus į rugsėjį, kiekviename asmenyje planetoje pakyla Deivė, Dieviško Moteriškumo archetipas, kuri myli, pamaitina ir auksu paverčia viską, prie ko ji prisiliečia. Dabar ji daro savo buvimą juntamu kiekviename gyvenimo aspekte per laiką ir erdvę. Ji visada buvo su mumis kiekviename iš mūsų nuo pirmosios egzistavimo akimirkos ir tyliai palaikė erdvę mums atvykti iki šios dienos. Dabar ji yra čia ir tai yra šlovingas bendrakūrimas, kurį mes žaisime toliau nuo dabar!

Dėl didžiojo užmiršimo, kuris įvyko prieš tūkstantmečius, kaip žmonijos patirties dalis, kolektyviniame prote Deivė buvo užspausta ir cenzūruojama, kad nebūtų juntama ir pripažinta žmonijos, kaip Visko Kūrėja. Šios dienos yra mūsų užnugary. Giliuose širdžių kambarėliuose dabar vyksta šis virpinimas, aktyvavimas, kuris leidžia mums patirti, jausti, matyti, girdėti, ragauti, užuosti ir liesti sakralią Deivę viduje ir visur aplink mums tokiais būdais, kokiais tik gali prisiminti mūsų AŠ ESU būtis.

Dabar mes suvokiame, kad kuo labiau mes gerbiame Deivę viduje ir aplink mus, rinkdamiesi švelnumą, meilę, pagarbą, globojimą, maitinimą ir atjautą sau ir kitiems, tuo daugiau gausiais palaiminimais mes būsime maudomi. Kai tik Deivė mumyse yra pilnai pripažinta ir priimta, Meilės, ramybės, džiaugsmo, juoko, pilnatvės, laisvės, turtų, įkvėpimo, kūrybinės savirealizacijos ir stebuklų gausa seka toliau. Tad kada tik jūs pasijusite šiek tiek išsekę ir pavargę, kreipkitės į ir pakvieskite savo vidinę Deivę, kad ji jus atgaivintų iki pat šerdies.

Keli dalykai, kuriuos jūs galite daryti pagerbti savo viduje Deivės sugrįžimą Namo:

⦁    Mylėkite savo kūną, protą ir būtį tokiais būdais, kurie primena jums, kad taip darydami jūs pagerbiate Deivę
⦁    Išreiškite dėkingumą už savo kūną, nes kūnas yra Deivės pratęsimas fizinėje formoje
⦁    Išreiškite dėkingumą už savo penkis pojūčius, kuriais jūs patiriate gyvenimą
⦁    Išreiškite dėkingumą už dovanas ir išmintį, kurias Deivė jums kasdien duoda
⦁    Apsupkite save natūraliais gražiais gamtos garsais, muzika ir vidine jūsų AŠ ESU būties tyla
⦁    Apsupkite save natūraliais gražiais kvapais – gėlėmis, augalais, eteriniais aliejais
⦁    Apsupkite save spalvomis, kurios pažadina jumyse ramybės, džiaugsmo, laisvės, meilės ir atjautos pojūčius
⦁    Jauskite gydančią gamtos tekstūrą po savo pėdomis, su savo rankomis ir kūnu
⦁    Valgykite ir gerkite maistą, kuris maitina jūsų Deivę tokiais būdais, kurie patvirtina ir praturtina jūsų gyvenimą
⦁    Sakykite „Taip“ Visatos kvietimams patirti nepatirtus nuotykius jūsų gyvenime

Virš hierarchijos

Kai Deivė/ Dieviška Meilė dabar pakyla visuose žmonėse, visos senosios sistemos ir ideologijos pradeda išsisklaidyti, padarydamos vietos iškilti naujiems buvimo ir gyvenimo būdams, kurie skatina įtraukimą (priešingai, nei atskirtį), kurio žmonija mūsų pasaulyje pilnai nepatyrė tūkstantmečius. Mes jau galime matyti vykstant to apraiškas, tačiau dalykai pradės pasislinkti dar didesniu tempu.

Kiekvienam yra svarbu priimti ir suvokti, kad kai mes vystomės, vystosi ir dvasinė sritis, ir hierarchija daugiau nebeturi vietos dvasinėse karalystėse. Mes turime tiesioginį priėjimą susijungti su tyriausia Šaltinio energijos forma, be poreikio atduoti savoo galią, kęsti sunkumus, kovoti ar pritemdyti savo pačių Šviesą dėl kieno nors kito. Tai taip pat apima suvokimą, kad mums daugiau nebereikia siekti pritarimo ir patvirtinimo iš jokių mokytojų, guru, vedlių, senolių, šventųjų, angelų, Pakylėtųjų Meistrų ir kitų Šviesos būtybių, kurie yra čia tik tai tam, kad padėtų mums prisiminti savo pačių Dieviškumą – jie yra aspektai Savasties kiekviename iš mūsų.

Tikrosios Šviesos būtybės niekada nenori, kad mes atiduotume savo galią, kaip žmonija darė tūkstantmečius. Jos pasirodo mums tam, kad paremtų mus susigrąžinti savo galią ir įgalinant save stovėti savo Meilės ir Tiesos galioje. Deivė ir visos kitos aukštesnės būtybės nori, kad mes prisimintume, jog mes visi esame lygūs, ir kad mes turime tokius pat gebėjimus ir dovanas, kaip jie, kuriomis mes galime dalintis su kiekvienu kitu. Šita žinutė yra įlieta dažniais, aktyvuojančiais ir įgalinančiais mūsų sąmonę tokiais būdais, kad mums primintų šviesti savo Šviesą taip galingai ir ryškiai, kaip tik mes trokštame, paleidžiant poreikį ir įprotį kada nors kam nors atiduoti savo galią.

Pergalinga šventė

Rugpjūtį įvykęs poslinkis buvo pergalingas, nes jis pažadino žmonijos širdį kiekviename vaike, vyre, moteryje ir visose kitose būtybėse ant planetos, kad jie priimtų šitą palaiminimą. Netgi tie, kurie veikia, skatindami atskirtį ir baimę, ir veikia iliuzijoje, gavo šitą dievišką aktyvaciją. Smagumas prasideda, taigi, pasiruoškite! Ateinančiais metais, mėnesiais, savaitėmis, dienomis jūs sparčiai nersitės iš tų savo aspektų, kurie daugiau nebederi su Širdyje įcentrinta Naująja Žeme, kurią mes jau įtvirtinome trečios dimensijos realybėje.

Dabartinis imperatyvas visiems yra viskam ir bet kam, ką mes matome vykstant, siųsti Meilę ir atjautą, net jeigu tai nesiderina su mūsų vertybėmis ir gyvenimo būdu. Matyti Dieviškumą kiekviename ir viskame yra dovana, kuria mes galime pasiūlyti žmonijai – nuolat ir visada. Tai yra tai, kam mes atėjome. Tai buvo aukštasis įsakymas ir mes žinojome, kad mes galime su juo susidoroti. Mes esame Tie, kurių mes laukėme.

Be viso to, toliau visą dėmesį telkiame į savo minčių, žodžių ir veiksmų tyrumą, t.y. detoksikaciją, paleidžiant senas emocines naštas ir iliuzinius ego sluoksnius, tokiu būdu toliau puoselėjant ir kuriant savo Šviesos Kūnus, nepamirštant gerbti ir rūpintis savo fiziniais. Viskas yra susiję. Tik palaikydami savo kūnų švarumą ir vidinį balansą, mes galime perleisti per save Šviesą, aktyvuoti ir įtvirtinti 5D realybes bei įgyvendinti savo dieviškas užduotis, kurias mes pasirinkome čia atlikti, net jeigu kai kuriems tai yra tiesiog būti su savo būtimi. Nesvarbu, kuriame etape, atsidavimas pastoviam vidiniam darbui yra būtinas, prisimenant, kad kantrybė yra geras mokytojas. Jokio skubėjimo ten, kur drugelis bręsta kokone.

PAPILDYMAS – ATNAUJINIMAS
 
Rugsėjis yra 9-tas visuotinis mėnesis. Rugsėjo 9 d. – Jaunatis. Kelioms ateinančioms savaitėms aktyvuojamas ir atveriamas „9:9 portalas“. 9 numerologijoje yra paskutinis skaičius ir apima visų prieš tai buvusių skaičių energiją. Tai yra užbaigimo, pabaigų ir transformacijos skaičius.
 
Prieš kelias dienas buvo aktyvuotas naujas portalas. Energija yra pilnai veikianti. Stebėkite procesus, kurie vyksta jumyse/ jūsų energijos lauke šiomis dienomis – viskas yra įtakojama ir susiję tarpusavyje. Į Žemę įeina ir mus pasiekia stiprūs soliariniai vėjai. Plazminė-fotoninė šviesa užlieja viską, įskaitant kiekvieną jūsų ląstelę. Vyksta DNR aktyvacija, „gyvenimas“ pradeda vibruoti greitesniu dažniu, išleidžiami aukštesni dažniai, atrakinami kodai, suaktyvėja “simptomai“; galimi: didesnis jautrumo pojūtis, neramumas „dėl kažko“, irzlumas, nervingumas, iškylančių emocijų gausa, širdies palpacijos, elektriškumo pojūčiai ties viršugalviu (karūnos čakra), letargiškumas/ miego norėjimas, išsekimo pojūtis/ energijos nebuvimas kūne aktyviai išraiškai išorėje (vyksta vidinis procesas, energija sutelkta integracijai-apdorojimui viduje), sunkumas sufokusuoti dėmesį, galvos sukimasis, laiko pradingimas/ „atsijungimo“ pojūtis, miego sutrikimai/ negalėjimas užmigti/ keisti, bizariški arba labai aiškūs sapnai, gerklės/ skydliaukės/ kvėpavimo/ kosėjimo dalykai, migrena/ galvos užspaudimas/ sinusai, cukraus norėjimas (jei nepadeda saldūs vaisiai, padeda juodas šokoladas)… ir kt. simptomai.
 
Šie soliariniai vėjai, kurių aktyvumą/ intensyvumą patyrėme visą vasarą ir kurių dar yra tikimasi, sukelia pokyčius Gamtoje (uraganus, tornadus, žemės drebėjimus, vėjo audras, vulkanų išsiveržimus…) ir taip pat sukelia staigius poslinkius energijos lauke aplink mūsų esatį, kurie tiesiogiai veikia mus psicho/ fiziologiškai (mūsų mentalines, emocines, fizines reakcijas). Pakilimo procesas yra visas apie širdies čakros aktyvavimą (paleidimus ir atnaujinimus; kai ego kumštis nebegali laikytis ir yra išleidžiamos ilgai kauptos emocijos – senos energijos sankaupos), DNR perkodavimą ir neišvengiamą sąmonės pokytį-poslinkį-kilimą į aukštesnius dažnius, kurie rezonuoja su Motinos Žemės Sąmone. Naujos Žemės/ Gajos Sąmonė yra subalansuota su Dieviško Moteriškumo energija. Kad harmoningai tekėtume su šiomis kosminėmis energijomis, svarbu sulėtinti, ilsėtis, gerti švarų vandenį ir maitintis geros energijos maistu, ypač atidžiai atsirinkti viską, kuo maitinamės visuose lygmenyse (su kokiais dažniais susijungiame). Klausykitės giliai viduje savo kūno ir rinkitės, kas jus geriausiai remia.
 
Anksčiau ar vėliau visi turės pažiūrėti į šitą evoliucinį/ pakilimo procesą rimtai, nes tai vyksta – su mumis ar be mūsų. Ciklo pabaiga yra čia ir jau dabar galima justi kažką naują, spurdant prasiveržti. Šiam portalui praėjus, mes toliau statysime Naują Žemę, nes senoji yra užbaigta, mes su tuo užbaigėme ir nebegalime ilgiau likti savo iliuzijoje ir matriksos meluose. Dabar mes ištrūkstame ir pirmą kartą atmerkiame savo akis galimybėms ir tiesai. 26,000 metų žmonijos skausmo ir kentėjimo ciklas yra užbaigtas ir yra laikas paleisti. Padarius žingsnį/ vidinį pasirinkimą, toliau kelyje nebėra taip baisu/ sunku, toliau jūs tik stiprinate savo drąsą ir tikėjimą pasirinktu keliu ir šiuo visuotiniu evoliucijos procesu.
 
 
2017 m. gruodį įžengė Saturnas, valdantis Ožiaragį, ir nuo tada mes buvome jo mokomi apie disciplinos svarbą ir daryti tai, ką reikia, kad darbas būtų atliktas. Kai Saturnas buvo retrograde, tai buvo vidinis procesas, stiprinant savo ryžtą ir būnant nuosekliems savo įsipareigojime sau ir savo tikslų užbaigimui. Dabar Saturnas pajudės tiesiai ir mes pradėsime matyti, kaip mūsų sunkus darbas sunokina derlių.
 
Ši Jaunatis bus šviežus startas, kur mes pradėsime pilnai įkūnyti savo Aukštesniuosius Aš. Rugsėjis – Mergelės ženklas simbolizuoja širdies, proto, fizinio kūno, emocinio kūno ir dvasinio kūno tyrumą. Mes išvalome paskutinius „voratinklius“ – dalykų, asmenų, įsitikinimo sistemų ir istorijų linijų, kurių daugiau mums nebereikia.
 
Nuo to pabėgti dabar neįmanoma, nes senos laiko juostos nebegzistuoja ir mes matysime, kaip greitai atkris visi dalykai, kurie nėra sulygiuoti, o taip pat mūsų kūnai daugiau nebepriima žemesnio tankio energijų/ toksinų ir turi būti išvalyti, kad mes galėtume absorbuoti šią Šviesą. Iš kiekvieno dabar yra reikalaujama absoliutaus nuoseklumo ir sąžiningumo sau pačiam. Naujoje Žemėje negali egzistuoti niekas, kas yra nesąžininga. Motinos numerologija yra skaičių kombinacija 999 – ji yra Alfa ir Omega. Galutinė jos misija yra visiškas tamsos išnaikinimas (kulminacijos taškas yra atėjimas iki galvos).
 
Pamažu, (atsimename, kad visos planetos yra aspektai mumyse) palieka užnugaryje romantišką ir “pasiskraidymo ore“ periodą Svarstyklėse, savo namų ženkle, ir neria gilyn, perėjus į Skorpioną. Čia ji imasi giliai pažvelgti į savo vertybes ir mokosi atskyrimo (“Ar tai rezonuoja su mano Siela?“, “Ar tie dalykai, kuriuos mes vertiname yra reikšmingi, ar paviršutiniški?“). Skorpionas tai suras – jis nieko kito nesieka, kaip tik gelmės, paviršutiniški dalykai jo nejaudina. Mes tai patirsime per save artimiausiais mėnesiais. Per šitą laiką mes taip pat galėsime manifestuoti savo giliausius troškimus.
 
 
Rugsėjo 11 d. Marsas įžengs Vandenį
 
Vandenis valdo kolektyvą, technologijas, ateities patobulinimus ir globalinę sąmonę. Dabar mūsų energija bus sutelkta į visus būdus, kaip mes galime patobulinti visos žmonijos gyvenimus. Vandenis vertina visumą labiau, nei save, o tai yra vienio sąmonė ir nauja realybė. Visi, kurie yra susitelkę į savi-svarbą ir yra energijos ėmimo (ne jos generavimo) energijoje, daugiau neberezonuos su energijomis Žemėje, nes joje įvyko energetinis amžių poslinkis, transformacija. Kai šita energija pajudės į piekį, mes jausimės motyvuoti išbandyti naujus dalykų darymo būdus bei iš-žengti iš „dėžutės“ (kitaip, t.y. 3-dimensinio proto matriksa).
 
Rugsėjo 22 d. Merkurijus įžengs į Svarstykles, Rudens Lygiadienis
 
Šiame taške mes gebėsime geriau komunikuoti ir būsime atidesni. Svarstyklių energija labai gražiai išreiškia save per didesnę atjautą, meilę ir vienybę, ji yra visa apie santykių su kitais tvirtinimą ir rūpinimąsi kitais. Ši magiška energija parems žmoniją būti dėl kitų ir susivienyti, priešingai, nei būti atskiriems ir teisti kitus.
 
Rudens Lygiadienis yra svarbus portalas ir visada intensyvios Motinos energijos laikas (mano pasidalinta šiek tiek infomacijos prieš kelis metus: „Rudens Lygiadienis“). Lygiadienis taip pat reprezentuoja tobulą balansą tarp dienos ir nakties. Dabartiniame taške Žemėje mes jau esame pasiekę subalansuotas harmonijas ir įžengiame į pasaulį vienio sąmonės, kur mes suprantame, kad visi yra vienas („Kas yra tavo viduje, yra mano viduje; atskirtis yra iliuzija“).
 
Rugsėjo 23 d. Svarstyklių sezonas
 
Saulė pajudės į Svarstykles; suintensyvės partnerysčių, meilės ir grožio energijos. Svarstyklės visada žiūri į šviesiąją gyvenimo pusę ir mato pasaulį šviesų, priešingai, nei tamsų, dėl to jie gali “užsidėti rožinius akinius“, bet Venera Skorpione tai subalansuoja, atnešdama į tiesą, nesvarbu, kokia “bjauri“ ji atrodo.
 
Per visą rugsėjį žmonija patirs nemažai chaoso ir atskleidimo ir bus gyvybiškai svarbu visiems išlikti susitelkusiems į sprendimų kūrimą, ne į problemas. Tamsa turi išlysti į šviesą, kad būtų paleista, daugiau nėra ko jos laikytis, tamsios dienos pasibaigė ir Motinos energija yra įtvirtinama Naujoje Žemėje (Rojuje Žemėje). Tik tie, kurie gyvens širdimi ir meilėje, paveldės šią planetą. Niekas, esantis žemesniame dažnyje arba gyvenantis prote, negalės susiderinti su/ adaptuotis prie didžiulio kiekio energijų, kurios ateis per šį mėnesį. Vien tik mylėtojai, davėjai ir tie, kurie yra širdyje, galės rezonuoti su Naujos Žemės dažniais.
 
Rugsėjo 25 d. Pilnatis Avine
 
Avinas valdo „savajį aš“, mūsų asmenybę, tapatybę (identitetą). Jis yra karys, vedlys ir iniciatorius. Jis imasi atsakomybės ir atlieka dalykus be baimės. Dabar mes paleisime visus prisirišimus prie etikečių ir klaidingų tapatybių. Mes iš tikrųjų esame dieviškos būtybės, kurių neapibrėžia mūsų fiziniai kūnai ir programuotos asmenybės. Mes esame mūsų yra Sielos esmės, gyvenančios avataro viduje.
 
Šita Pilnatis sudegins visas „idėjas“ apie tai, kas mes esame, nes mes įžengiame į visiškai naują kelionę – mes įkūnijame savo aukštesniuosius aspektus. Taip pat mes paleidžiame žemesnius Avino aspektus – karą, žiaurumą, pavydą, savi-svarbą. Daugiau nebebus priimtinas žalos darymas kitiems ir kitų destrukcija.
 
Rugsėjis 30 d. – Plutonas
 
Apie 6 mėnesius Plutonas buvo retrograde Ožiaragyje, nuplėšdamas visus apribojimus ir sienas, kurias mes patys pastatėme aplink save. Mes esame beribiai ir galingi meistrai. Plutonas griovė visas nustatytas kontrolės ir „galia-virš“ realybes, daug transformacijų vyko viduje ir „už scenų“. Dabar Plutono kryptis yra tiesiai ir visos sistemos išeina. Mūsų vidinė galia dabar yra nukreipta išorėn ir realybėje vyksta poslinkis. Kad būtų atgimimas, turi būti mirtis – feniksas pakyla iš pelenų.
 

Galingo Tikėjimo, gražaus brendimo ir derliaus ir iki kito karto.

Širdimi ir Meilėje,
Viktorija

*Astrologinėje pusėje pasiremta Archeia Aurora, su dėkingumu/pagarba.

Galite sekti ir pamėgti mus čia:

Rugpjūčio energijos atnaujinimas

 

Daug iš jūsų šiandien esate priėję tokį tašką savo kelionėse, kuriame jūs galite ieškote daugiau informacijos, daugiau paaiškinimų, daugiau supratimo apie procesus, kuriuos jūs patiriate ir pereinate savo realybėse pastaruoju metu. Ši vasara buvo labai intensyvi evoliucine prasme, likęs rugpjūtis ir rugsėjis taip pat turės didelę reikšmę ir potencialą, todėl šis atnaujinimas yra šiek tiek kitoks ir gausesnis, nei praėję. Atėjo laikas pasidalinti su jumis daugiau informacijos apie mūsų kelionę, kad jūs galėtumėte geriau suprasti savąsias bei procesus, kuriuos jūs pereinate dabar ir ateinant, bei daryti pasirinkimus. Jūs atlikote didelį progresą ir tapote imlesni šiai informacijai ir mes savo ruožtu galime pasidalinti su jumis daugiau. Mes visi esame čia dalintis. Mūsų dovanos niekada nebuvo duotos mums, kad mes sulaikytume. Tai buvo duota mums tam, kad tai duotų, kurtų naujus gyvenimus daugybei.

Tai, apie ką mes iki šiol kalbėjomės, buvo tik paviršius, keletas įžvalgų į šio evoliucinio proceso „virtuvę“ ir susipažinimas. Pasiruoškite priimti, skaitymo yra daug, laikas, kuriame esame, yra svarbus. Be abejo, tai, kas yra matoma išorėje, yra tik mažiausia dalis viso to, kas yra. Iki pradėjote skaityti, noriu atkreipti dėmesį, kad nebūtina viską iš karto perskaityti; taip pat nesistenkite visko suprasti, skaitykite, leisdamas kalbėti jūsų širdžiai, ir jūs priimsite viską, ką jūs dabar esate pasirengęs priimti paremti save sielos lygmeniu, ir kas yra reikalinga jums jūsų kelionei dabartiniame taške; visą kitą – paleiskite. Jei skaitant šią informaciją jūs ima miegas, jūs pradedate snūduriuoti, žinokite, kad tai yra „gerai“, mūsų protas taip geriau integruoja tokioje smegenų būsenoje, kuri yra tarp buvimo budria ir snūduriavimo; leiskite sau atsitraukti ir jūs vėl sugrįšite, kai jausitės pasirengęs pratęsti.

Čia pateikta informacija yra naujos žmonijos sąmonės įrankiai įgalinti save susijungti su savo aukštesniu vedimu. Tai skirta vyrams ir moterims, tai nėra lyties, o Sielos dalykas. Svarbu pakankamai save edukuoti, kad visi suprastume šiuos procesus, kad sėkmingai progresuotume. Kai šiuo metu vis daugiau senovės energijos centrų planetoje iš naujo pažadinama, yra išleidžiama daugiau energijos, priešistorinės atminties klodai, kurie miegojo bilijonus metų. Tikrasis prisiminimas visada ateina iš vidaus į išorę, bet mums yra reikalingi kiti, kad tai primintų. Daug dalykų jau yra kalbėta, bet žmogui yra būdinga pamiršti, o be to, daug jūsų dabar sugrįžtate ir ateina nauji, visa tai padės visiems jums turėti aiškesnį visa ko paveikslą. Ateinantiems mėnesiams paremti daugybei jūsų aktualiausia dalis – Šviesos Kūnas.

Liūto Vartų Portalo reikšmė

Nors šių metų Liūto Vartų Portalas jau praėjo, tai padės geriau suprasti šių mėnesių energijų reikšmę jūsų evoliucinei kelionei. Liūto Vartų portalas yra laikomas “išėjimu“ į aukštesnės sąmonės karalystes. Per šitą laiką aukštesnių dažnių energijos iš Sirijaus žvaigždės pasiekia planetą Žemę, kad padėtų žmogiškai rasei ir keltų planetos sąmonę. Jis yra aktyvuojamas kasmet rugpjūčio 8 d., kai Saulė, Sirijus ir Žemė pajuda į specialius taškus danguje. Per šį laiką yra lengviau prieiti prie aukštesnių lygmenų, tai yra palankus laikas išvalyti gilias emocines “žaizdas“. Ši aukšto dažnio energija yra priimama per širdies čakrą ir trečiąją akį; yra patiriami širdies atvėrimai ir trečios akies pabudimai (rekomenduoju pamedituoti su/ į tai), taip pat yra aktyvuojamas jautrus centras mūsų kaklo nugarinėje dalyje.

Šiame portale yra trys raktiniai žaidėjai – Saulė, Žemė ir Sirijaus žvaigždė. Sirijus nuo seno yra žinomas, kaip mūsų „Dvasinė Saulė“ ir yra gerbiamas, kaip aukštesnės sąmonės vieta, labiau technologiškai pažengusi, nei Žemė, daugybės senovinių kultūrų, taip pat daugybės „Žvaigždžių Sėklų“ (angl. the „StarSeeds“), kurie turi prisiminimus apie savo kilmę iš Sirijaus. Nors Liūto Vartai vyksta rugpjūčio 8 d., iš tikrųjų energija pajuda liepą, kai liepos 4 d. Saulės ir Sirijaus energija susilygiuoja. Į Saulę yra įliejama Sirijaus energija, kad atsinaujintų jos energija ir dažnio lygis. Visą liepą senieji stebėdavo, kaip mūsų Saulę „praryja“ Sirijus, ir tikėjo, kad tai yra Saulės „mirtis“ (Saulė yra/ reprezentuoja mūsų ego – suveskite paraleles).

Pirmąją rupjūčio savaitę Sirijus ir Saulė vėl pakyla, kaip atskiros žvaigždės viena priešais kitą ir tai yra didysis atvėrimas Liūto Vartų Portalo. Naujai gimusi Saulė, išmaudyta didingose Sirijaus energijose, kad pasiųstų šiuos aukštus dažnius tiesiai į Žemės planetą. Šie dažniai leidžia Žemės gyventojams lengviau gauti atnaujinimus, kodus ir aukštesnę išmintį bei žinias, ypač susijusias su sielų misijomis. Daug vadinamųjų „empatų“ pakyla Žemėje, nes Žemėje desperatiškai reikia daugiau meilės ir supratimo. Didesnė šio portalo žinutė yra apkabinti šias savybes ir galvoti apie tai, kaip mes galime panaudoti jas, kad pasitarnautume planetai. Tai yra pagerbimas savo dovanų ir žinojimas, kad jos gali būti šaltinis stiprybės, ne silpnybės.

Negaliu sudėti į žodžius, koks tai yra nuostabus laikas metuose. Jūs patys pamatysite tai savo kelionėje. Būkite pastabūs ir jūs matysite, suprasite, prisiminsite ir patys kasmet lauksite šio laiko, kad galėtumėte susilygiuoti iš naujo su jūsų paties Sielos misija ir tikslu, ir jei tai darysite nuolat, vėl ir vėl, jis kasmet galingai ir lengvai ištums jus šuoliais jūsų kelionėje į naujus patirties lygmenis ir jūsų svarbų darbą, kurį jūs dirbsite likusiu metų laiku.

 
Dabartinės energijos
 

Energijos šiuo metu yra stiprios, bet ne visi yra pasirengę matyti. Dauguma neturi supratimo, kas vyksta, yra nukreipę dėmesį ne į tuos dalykus, kurie yra svarbūs, dalis yra pasimetime, nelabai suvokiantys, kaip išeiti, ir kita dalis žino ir teka. Mes galime kalbėti apie gerus dalykus, bet mes žinome, kad daugybei jūsų nėra lengva ir būna sunku. Žmonės klausia: „Kada tai pagerėja? Baimė, nusivylimas, liūdesys, vienišumas…“ – kai išsivalome ego. Būkite pasirengę, energijos toliau augs, vibraciškai intensyvės, žmonėms ir Gajai. Gaja atspindi kolektyvinę žmonių masės sąmonę, bet ji, kaip ir žmonija, yra savo kilimo kelionėje. Mes kylame kartu su Gaja.

Mes praėjome vieną intensyvų pasažą, kurio metu, jei sąmoningai pasirinkote susilygiuoti su palankiomis energijomis, jums buvo parodyta daugiau svarbių atskleidimų, sąsajoje su jūsų Sielos keliu ir misija. Siekdamas integruoti ir aktyvuoti šiuos šviesos kodus, praleiskite laiko gamtoje, tyloje, kad galėtumėte maksimaliai paremti toliau savo žmogišką kelionę. Vienas tunelis yra nuo Sirijaus pakilimo liepos 27 d. iki Liūto Vartų, kitas – nuo Liūto Vartų iki Rudens Lygiadienio, rugsėjo 22/ 23 d. Energija bręsta. Rugsėjo mėnuo yra derliaus metas, kiekvienas rinksime savo darbo vaisius, gausime sumą savo darbo, viską, ką įdėjome į save, tai bus mūsų augimas. Visi pjauname tai, ką pasėjome. Tai, ką kuriame, tuo tampame. Rudens Lygiadienis bus kitas taškas nuo Liūto Vartų – tai tam tikra prasme taip pat yra tunelis, per kurį jūs riedėsite smagiai, ypač jei su intencija, kuri yra darnoje su šia mūsų kolektyvine kelione.

Kūnas pereina didžiules aktyvacijas. Šviesos dažnis keliauja per kūną ir kūnas yra stipriai detoksikuojamas. Vyksta milžiniškas atsinaujinimo procesas visuose organuose, audiniuose, raumenyse, kauluose, ląstelėse, persitvarko visa imuninė, limfatinė, nervų sistemos, atnaujinama kiekviena ląstelė ir DNR gija, visi centrai kūne, įskaitant kankorėžinę ir hipofizės liaukas. Vyksta kosminis apvalymas, visas kūnas yra pertvarkomas, perkoduojamas, visiška rekalibracija. Mes iš tikrųjų esame tranformuojami ir išsineriame iš senos odos. Kūne, ląstelėse, yra negatyvi energija, su įeinančiomis šviesos energijomis viskas yra išvaloma ir kristalizuojama, ląstelės tampa kristalinės. Labai svarbu pagerbti, klausytis ir paremti savo kūnus.

Visą rugsėjį energija kils ir kils. Jei dar nedarote nieko su savo kūnu, su savo energija, rekomenduoju surasti tai, kas rezonuoja su jumis, su jūsų keliu, nesvarbu, ką kiti daro, bet pradėkite daryti kažką, susiraskite internete, tai neturi būti kažkas sudėtinga, sekite savo intuicija, klauskite savo Aukštesniojo Aš: „Ką aš turiu daryti, kad geriausiai paremčiau save, savo procesą, savo kūną dabar?“, stebėkite, kas jums prisistato jūsų lauke. Jūs gausite savo žinutę, tai gali jums prisistatyti įvairiais ir netikėtais būdais, būkite pastabus ir neteisiantis, paleiskite protą, jūs atpažinsite, ir leiskite sau pajausti malonumą, kai tai darysite.

Svarbu nesipriešinti šiems pokyčiams. Pradžioje gali jaustis, kad visos sienos aplink jus griūna, pasveikinkite tai, atverkite savo protą ir glėbį, leiskitės būti nešamas šių energijų, mokykitės atsiduoti ir paleisti. Paleidimo bus labai daug. Ir kai jūs išmoksite paleisti, pradės vykti nuostabūs dalykai. Mokykitės įsitvirtinti ramybėje ir tikėjime. Prisiminkite, kad visos jūsų ląstelės nori būti išvalytos ir užpildytos priėmimu ir ramybe. Mes tai padarėme ir jums rekomenduojame – užpildyti savo kūną, visas jo dalis, besąlygine meile (turėkite tokią mintį/ intenciją, pasitelkite vidinę regą ir jūs iš vidaus būsite vedamas, kaip tai padaryti). Jūs tikrai darysite daug dalykų, kurių galbūt niekada neįsivaizdavote.

Iš tikrųjų, šiuo metu jums yra pristatomos didžiausios galimybės vidiniam ir išoriniam augimui. Apkabinkite tai, gyvenkite tai, tapkite tuo. Apskritai, tai yra „Taip“ Visata, sakykite „Taip“ dalykams ir vietoms, į kuriuos jūs norite nuvykti, kuriuos norite patirti. Ir visada prisiminkite, kad jūs visada galite sakyti: „Ne, tai netarnauja mano aukštesnei gerovei.“ Sekite savo paties unikalią kelionę, sekite poslinkių jūsų suvokime taškus, žymėkitės datas savo užrašuoše, nes viskas yra svarbu. Mes viską, kas pasirodo, visada priimame su dėkingumu ir vertiname, nieko nepriimame savaime suprantamu. Pradėkite domėtis, nuoširdžiai įsitraukite į savo kelionę per Žemę ir jūs matysite, kokia smagi ji jums taps – kaip nuotykis, kaip žaidimas, jūs turėsite daug smagumo, atrasdami ir išsiaiškindami tiek daug naujų ir gerai pažįstamų dalykų. Pasirenkite, nusiteikite, ateikite į sceną, bus nuostabu. Jums patiks!

Pakilimas

Energija planetoje keičiasi, vyksta esminis poslinkis aukštyn ir tęsiasi didžiulis valymas. Viskas atgimsta, pertvarkoma, yra sukuriama iš naujo. Visas kosmosas yra didžiuliame kisme ir tėkmėje ir persitvarko pats. Šiuo metu žmonija patiria tridimensinio pasaulio matriksos griuvimą, iširimą ir yra vedama bei remiama kelti savo bei kitų sąmonę, pereiti į naują egzistenciją 5 dimensijoje, įkūnyti aukštesnę sąmonę. Tai yra 22:22 kodas – tai yra sąmonės kilimas ir Kristaus/ Avataro Sąmonė. Kiekvieno uždavinys yra įkūnyti savo aukštesnę sąmonę, t.y. tapti tais aspektais, nes tik tada mes galime prieiti prie savo potencialo kurti realybę bei įgyvendinti savo humanitarinius tikslus Žemėje. Mes visi turime ateiti į tarnystę žmonijai. Nesijaudinkite, pradžioje jūs galite nežinoti, ką tiksliai jūs turite daryti/ sukurti, bet kelias atsiskleidžia juo beeinant. Galingos Sirijaus ir Liūto Vartų portalų energijos perdavė Avataro kodus, kurie dabar yra prieinami visiems, kas yra pasirengę savo Aukštesniesiems Aš ir savo misijoms. Šis pakilimas yra individualus procesas ir ne baigtinis, o palaipsniškas, įkūnyjant vis aukštesnius savo sąmonės aspektus. Mes pakeliame save tiek, kad galime pulsuoti kosminiu pulsu savo kūnu ir transliuoti tai į formas, pripildytas meile. 

Jūs galite žinote, kaip aukštai mes galime kilti, kai mes kalbame apie aukštesnes dimensijas – 7D, 9D, 12D, 15D… Su individo perėjimu į aukštesnę dimensiją, yra galimybė įkūnyti aukštesnę sąmonę, pvz. 9 dimensija yra siejama su Arkturiečių Sąmone, kuri yra visiškai tyra meilė, 10-12 dimensija yra Kristaus, arba Kosminė, dar kitaip, Avataro Sąmonė, kuri yra planas visai žmonijai ant Žemės planetos, 13-15 dimensija yra Dievo Sąmonė, šis lygmuo dar yra žinomas, kaip Pirminės Šviesos Laukas. Visi šie skaičiai yra tik skirtingi energijos dažniai, skirtingi Savasties (Esaties) arba išraiškos lygmenys žmonėse, kuriuos jie gali projektuoti į šią tridimensinę realybę. Ilgą laiką iki šiol žmonija funkcionavo iš tridimensinės sąmonės lygmens, t.y. tuo lygmeniu, kuriame inkarnavosi. 3D yra kentėjimas ir pragaras fiziniame lygmenyje. Kol jūs neišsivalote tridimensio programavimo savyje, jis bus jums atspindimas tuo laipsniu. Mes daugiau negalime grįžti į 3D pasaulį, mes jį palikome, jis paliko mus, jo nebėra. Ketvirta dimensija yra tai, kur apsistojama, kol sutvarkomas dualumas viduje, ten esate viena koja abiejuose pasauliuose. Mes peržengiame trečiąją dimensiją savyje, kad galėtume atnešti penktąją.

Kosminiame lygmenyje mes visi esame viena, visi lygūs, visi dievai/ deivės, bet mes turime įkūnyti šią sąmonę savo pačių kūnuose, kad galėtume veikti ir kurti bendrai, kaip tokie, Nauji Žmonės Naujoje Žemėje. Kol nesate įkūnijęs tos sąmonės, jūs negalite veikti iš tos būsenos nuolat tridimensiniu lygmeniu Žemėje. Jūs galite skaityti, girdėti, atpažinti, suprasti šią sąmonę, jūs galite pakelti savo vibracijas, kad susijungtumėte su šiais dažniais, bet kai jūs pasitraukiate nuo šių informacijos/energijos šaltinių, jūs sugrįžtate į tą realybę, kurioje jūs esate. Jūs galite veikti iš tos sąmonės fizinėje realybėje tiek ilgai, kiek ilgai jūs gebate išlaikyti savo kūne tas vibracijas, kurios yra reikalingos tai sąmonei palaikyti; bet jūs galite panaudoti jas padaryti pokyčius savo realybėje ir pasislinkti. Kai mes įkūnyjame visus šiuos Sąmonės lygmenis, bet kuriuo duotuoju momentu mes esame ir pasireiškiame, kaip mūsų visų Savasties aspektų visuma, ir, kai reikia, mes taip pat galime susijungti savyje su bet kuriuo iš aspektų atskirai ir veikti tik iš to aspekto. Jūs turite tapti tuo, jūs turite būti tuo, jūsų kūnas turi vibruoti tuo dažniu.

Pakilimas yra asmeninis pasirinkimas. Ne visi asmenys iškart panaudos naujai sukurtą perspektyvą, tačiau pasirinkimas lieka žmonijai ir yra priklausantis nuo kruopštaus kiekvieno asmens pasirinkimo, nuo subtilaus kiekvieno paties sprendimo kelti savo vibracijas, plėsti sąmonę, mokytis, augti ir tarnauti žmonijai, didesnei gerovei VISŲ. Tai yra laisva valia. Ši perspektyva yra įmanoma tik per nuoširdžią intenciją perkirsti “durų“ slenkstį, įgyjant dažninį prerekvizitą, kuris yra prieinamas Žemėje. Tai yra visiškai vibracinis dalykas, nusprendžiamas aukštesniuose lygmenyse, ir tik jūsų pačių vibracija nulems, kurioje pusėje jūs būsite, ar jūs pateksite į šį Rojų Žemėje, kuris tikrai buvo išpranašautas ir kuriame šiandien vaikšto Sielos. Prisiminkite, kad majų ir kitų pranašystės nurodo, kad kiekvienai sielai pasiekti pakilimą yra reikalingas tik dažnis. Tai yra vidinis dalykas, valdomas Šaltinio jėgos jumyse, tai yra jūsų invidvidualus santykis su Šaltiniu jūsų viduje. Vienintelis būdas ateiti čia yra stiprinti tikėjimą ir pasitikėjimą per vidinį darbą, per meilę sau, apkabinant visus iki vieno savasties aspektus.

Pakilimas vyksta jūsų kūne, jūsų širdyje ir prote vienu metu. Sąmonės poslinkio faktorius yra nustatomas pagal asmens sąmonę ir ne pagal jokį kitą faktorių. Jei jumyse yra nepasitikėjimas, jei jūs veikiate iš baimės ir trūkumo, jūs dar čia nesate, galite pasitikrinti, ir rinktis daryti tai savo fokusu pastoviai dėti pastangas ir kilti. Sąmonės paspartinimas dabar yra prieinamas visiems, bet jis neturi fiksuoto greičio. Pažangos greitį nustato kiekvieno asmens individuali intencija ir gebėjimas kilti ir įgyti plačios energijos perspektyvą. Egzistuoja dažninės durys, per kurias asmuo pasirenka peržengti, kai yra pasirengęs. Nėra kito rakto, tik tas, kuris yra jūsų rankose. Studijuokite, plėskite savo suvokimą, viską išsiaiškinkite apie tai, kaip tai funkcionuoja, visa informacija yra prieinama kiekvienam pagal kiekvieno pasirengimo laipsnį. Viskas yra gerai. Nieko netrūksta. Tiesiog leiskite. Laikykitės savo tikėjimo ir laikykitės savo vizijos.

Kvietimas

Dabar Žemėje yra aktyvuota darymo energija paleisti senus dalykus, išstumti naujus būdus, naujas misijas. Žmonės dar nesupranta viso šio didžiulio proceso ir kas vyksta, kas yra daroma, kad tai yra pertvarkymas, kad mes esame tie, kurie bendrai kuriame Naują Žemę ir darome prieinamais jums šiuos informacijos išteklius, mokymus, renginius, vyksta perėjimas į naują lygmenį, kaip kolektyvui. Jei jūs laukėte antžemiškų būtybių, kad jie nusileis savo kosminiais laivais ir jus išgelbės (kai kurie iš jūsų galėjote sutikti savo žvaigždžių šeimas savo sapnuose), tai žinokite, kad jūs patys esate tapti jais čia, Žemėje. Mes tampame vaikščiojančiomis šventyklomis, mes esame švyturiai, mes esame susijungę per visą planetą, visa Žemė yra palaikoma šviesos darbuotojų savanorių ir mūsų gretos didėja.

Visi gauna kvietimą. Tai yra kvietimas leistis į jūsų paties nuotykį pasidalinti savo Sielos vizija, nušviečiant pasaulį. Tie, kurie suvoks šį kvietimą, bus tie, kurie visada žiūri giliau į save ir siekia aukštesnio tikslo gyvenime, kurie išsiskiria iš kitų, nes jie negali būti kažkuo, kas jie nėra, jie negali gyventi mele ir susitaikyti. Jie niekada nesutilps į jokias dėžutes, nes jos nebuvo jiems skirtos nuo pradžių, jie eis vieni, jei to prireiks, kad jie išliktų sąžiningi sau ir savo aukščiausiam sielos tikslui ir Dieviškumui. Jie išsiskiria iš minios ir jie keičia pasaulį, nors dažnai yra persekiojami ir kvailinami dėl to, kad tai daro. Bet kai laikas atskleidžia, tai yra tie, kurie skina naujas vėžes žmonijai, į kuriuos masės atsigręžia ir klausia: „Kas yra tai, ką jūs atradote, ko mums trūksta?“. Kai kurie paprasčiausiai neturi pasirinkimo, nes pati visuomenė juos atstumia, tačiau tai visiškai tarnauja Sielai, nes tuomet ji yra priversta žiūrėti vidun, ieškoti vidinės stiprybės ir pagerbti Dievišką Šaltinį savyje.

Mes praėjome šią kelionę, kai buvo pati pradžia, mes neturėjome žodžių, kaip įvardinti, kas tai yra, mes laikėmės tik savo vidinio žinojimo, meilės, šviesos ir noro tarnauti Žemei ir žmonijai, viskas – toks buvo kvietimas, paleistas į Visatą. Tamsiosios jėgos nugalėjo tais 2012 metais, kai Saulės Vaikai, Vaivorykštės komanda pagal majų pranašystę atsiliepė į kvietimą išeiti ir žengti į priekį. Ir mes pabudome, ir startavome po vieną, nežinodami vieni apie kitus čia ir kitur pasaulyje. Mes kiekvienas individualiai, šventoje tyloje, darėme šitą darbą, kurį mes dabar iš naujo einame vėl – dabar kartu su kolektyvu, visi, kaip Vienas. Mes tai darėme ir darome ne dėl savęs. Tai buvo ir tebėra mūsų, mielieji, tarpusavio susitarimas Sielos lygmeniu, kad mes būsime tie, kurie atliksime tai pirmi, nueisime šią kelionę pirmi, patikrinsime ir išvalysime takus, visus sunkumus, kol jūs darysite savo dalykus, o tada mes susitiksime, kai jūs pasakysite: „Labas, aš esu pasirengęs“. Mes esame tai, mes prisimename, žinome, ko atėjome ir ką  turime nuveikti, ir mes darome tai ir įgyvendiname. Reikia, kad visi darytų.

Šis procesas dabar yra spartinamas, nes yra numatytas terminas pereinamajam laikotarpiui, kuris artėja į pabaigą, po kurio nauja Meilės, Šviesos ir Išminties komanda turi būti apmokyta ir pasirengusi savo lyderystės vaidmenims Žemėje. Mes visi esame susiję, kaip viena šeima, mūsų vaidmenys yra harmoningi, mes turime pulsuoti vienu ritmu, vienu balsu, viena intencija – nušviesti šią planetą. Kiekvieno tikrasis genijus švies ir jūs įkvėpsite, paliesite žmonių širdis ir sielas, pačias jų gelmes. Mes kartu vesime žmoniją per didelius pokyčius, apie kuriuos kalbame jau daug metų, su visišku atsidavimu ir aukščiausia tarnyste. Visi gauna kvietimą.

Į šį kvietimą atsiliepia tie, kurie yra pasirengę. Jei jūs ignoruojate savo kvietimą, kai jūsų visas kūnas informuoja jus apie tai, kad turite daryti pokytį, jūs patirsite išstūmimą, tai bus su jėga ir nebūtinai malonu. Aš dalijuosi savo patirtimi. Sunkiausias dalykas daugumai yra paleisti prisirišimus. Bet mes nesilaikome įsikabinę, mes paleidžiame, nes taip prašo tėkmė ir mūsų visų judėjimas į priekį – visi prisirišimai turi būti paleisti. Bet kas, ko mes laikomės, jei nepaleidžiame, prisistato mums skausmingu būdu, kitu atveju mes toliau mėgautumėmės. Ir mes padarome pasirinkimą. Kol tarnaujama savo žmogiškumui, protui, nėra išeities ir galimybės pakilti į aukštesnės sąmonės būsenas ir aukštesnes patirtis, į tas ramybės, meilės ir džiaugsmo būsenas, kurios yra prieinamos čia.

Jūsų širdyje visada yra žinojimas, ką jūs turite daryti, ir yra kova su ego. Ego nenori lengvai pasiduoti, iki paskutinio momento renkasi visus kitus kelius. Kodėl mes taip kovojame, ateidami į savo laisvę? Kai visa kita nubyra, mes atsiduodame tam, kuris pasilieka. Ir tai pasirodo buvo pats lengviausias kelias mums – nes jis nuo pat pradžių buvo mūsų. Tada mes suprantame šį Visatos “pokštą“: kad visas pasaulis „susimoko“ prieš mus, kad padėtų mums įgyvendinti mūsų misiją. Tai yra tas momentas, kai tu galiausiai nebesirenki ego, kai tu pripažįsti sau, kad tavo išorėje tau daugiau nebėra nieko atrasti, nes visa tai, tu jau buvai atradęs šimtus kartų, kai tu nebedarai prioritetu savo ego norų, bet visiškai atsiduodi ir susikoncentruoji  į savo individualų ir kolektyvinį procesą. Ir tada tu paleidi, ir leidi tavo Sielai skristi, ir tavo Aukštesniajam Aš reikštis, ir jis perima visą valdžią tavo gyvenime. Jūsų gyvenimo kelio planas yra jūsų Aukštesniojo Aš rankose. Štai čia mes susitinkame.

Bendras darbas

Visi turi vaidmenis, visi yra lygūs, visi yra gerbiami, kiekvienas yra mylimas neišmatuojamai žmogiškais prietaisais. Visata investuoja į tuos, kurie yra pasirengę. Ego ieško atjautos, ego čia neatjaučiamas, kiekvienas turi susitvarkyti su savo ego. Mes visi seniai išaugome vaikų darželį, todėl čia mes nežaidžiame ego žaidimų, mes sutvarkome tai iškart, kai pamatome, griežtai, bet su meile. Bet kokios žemesnės vibracijos ir tridimensinio proto mechanizmai, programavimas, čia yra išvalomi akimirksniu su galinga Šviesa ir įtvirtinama ramybė, meilė ir būtis. Pradžioje Siela yra pakeliama, nuprausiama, pažadinama, o toliau – viskas, visi stoja darbą. Nuo metų pradžios Gaja perėjo poslinkį,  perėjo į vyriškumą, viskas pasikeitė ir nebėra tik „Gauti, gauti, gauti“, yra: „Eik ir daryk dalykus“. Kiekviena planeta yra mūsų kūnuose ir kai jos ateina, mumyse aktyvuojasi jų energija. Energija, kuri yra dabar, yra, kaip Marso arba Sirijaus – „spiria“ tiesiai į šaknies čakrą, į baimę, į atskirtį ir pastato ant kojų. Nebėra laikymo už rankų, veikimo iš aukos mentaliteto.

Mes galime jums paskirti savo laiką, energiją, mes galime jums išaiškinti dalykus, mes galime sulaužyti ego sąmonės programavimus ir išsklaidyti, mes galime prieiti prie jūsų Sielos šerdies, atidengti, nublizginti, mes galime kartu pažiūrėti į deimantą, kurį jūs turite, kuriuo jūs esate viduje, po visomis tridimensinio pasaulio realijomis, bet jeigu jūs to nepanaudojate tam, kad patys toliau didintumėte savo šviesą, jeigu jūs nedarote savo vidinio darbo, vardan visų įtrauktųjų didesnės gerovės, tai nesilaikys ir nesivystys. Jūs turite prisiimti atsakomybę už save ir už savo realybę pats. Prisiminkite, kad viskas, ką jūs darote ir skleidžiate, kuria jūsų realybę. Viskas priklauso nuo intencijos, kurią jūs palaikote – kodėl, dėl kokios priežasties jūs palaikote savo egzistenciją ir judėjimą per Žemę, kaip jėga, kuri yra ir kuri juda? Mes kuriame savo realybes iš meilės. Kai kiekvienas tai daro, pastebėkite bangos efektą, kuris šiuo metu vyksta.

Mes apribojome pavienius susitikimus, nes mums tai daug kainuoja ir mes darome savo prioritetu gerbti savo kūną, savo energiją, tai yra mūsų misija visiems. Tai, kad mes atsitraukėme, nereiškia, kad mums nerūpite, tai yra gilesnė meilės ir didesnio supratimo išraiška, nors jums gali atrodyti priešingai, viskas yra daroma jūsų didesnei gerovei, tai – dalis jūsų savęs įgalinimo. Kai jūs darysite savo darbą, mūsų keliai susitiks, ir mes bendrai kursime ir padėsime pereiti kitiems. Kiekvienas gauna paramą, proporcingą savo pasiryžimui ir įsipareigojimui. Ne visi gali būti pasirengę mūsų realybėms ir mes tiesiog gerbiame, ir leidžiame jiems eiti ir žaisti jų realybes jų būdais. Tuo tarpu mes visi čia esame užsiėmę ir dirbame nuolat visu pajėgumu, nelaukiame nė vienos dienos, tai yra sulygiuota Sielos lygmeniu ir kai mes atsistojame, aktyvuojasi kiti – mūsų artimieji, mūsų šeima, draugai, valstybė.

Komforto zonos paleidimas

Nepaisant mūsų aplinkybių, mes turime pasirinkimo teisę. Mes visada turime žmogišką pasirinkimą: išlikti įstrigus iliuzijoje ir gailėtis savęs, ką kai kurie lieka daryti visą gyvenimą, arba savo auksinę nušvitimo akimirką pakelti save, nusivalyti dulkes ir įsitraukti į gyvenimą iš naujo, kitaip – nebe kaip vienas iš aukų masėje, o kaip kūrėjas tarp jų. Pasirinkimas yra jūsų. Dabar kalba eina apie aukščiausią pasirinkimą, kaip jūs gyvenate gyvenimą, ką jūs darote su savo inkarnacija ant šios Žemės. Kiekvieną akimirką jūs galite pasirinkti padaryti daugiausiai iš šio gyvenimo, įgalinti save visuose lygmenyse ir mylėti kiekvieną savo buvimo čia minutę arba galite būti susiraukęs, kaltinti ir gėdinti visus, įskaitant save patį, ir padaryti save nepakenčiamu. Daryti tai, ką mėgsti, taip pat yra pasirinkimas. Sąmoningas pasirinkimas daryti kažką, kas tau suteikia džiaugsmą, įkvėpimą ir savirealizaciją, nepaisant to, ką kiti žmonės gali galvoti apie tai.

Kiekvienai evoliucionuoti norinčiai Sielai „komforto zona“ ilgainiui tampa „galvos skausmu“. Joms reikia ilgos trąsos, kur nereikia galvoti apie dažnus posūkius, joms reikia plačių erdvių, kur jos gali skraidyti ir plėstis. Visa, ką padaro kolektyvinė „komforto zona“, tai buvimas atbukusiu ir atsijungusiu nuo tikro Gyvenimo ir dar daugiau – nuo tavo paties Sielos, nuo Dieviškumo. Kai kurie žmonės nuolat atiduoda savo galią, nesirūpina prisiimti atsakomybės ir stovėti ant savo dviejų kojų. Jie leidžia žmonėms už juos galvoti ar sakyti, ką galvoti, kuo tikėti, ką daryti. Jūs pradedate jaustis įkalintas, be galios, neturintis kontrolės savo paties gyvenimui ir likimui. Mes visi turėjome pereiti programavimą prisitaikyti prie socialinių standartų, kas yra tinkama, ir ką daryti su savo gyvenimu, bet kai aš stovėjau savo gyvenimo kryžkelėje, aš pasirinkau kelią, iš kurio mane kvietė naujas, nežinomas nuotykis. Norite būti laisvu – nuo baimės, nuo kontrolės, nuo manipuliavimo, nuo beprasmybės – pasirinkite dirbti su savimi.

Šią vasarą dalyvavau savo krikštasūnio gimtadienio šventėje, kuri vyko laipiojimų po medžius parke. Jis mane pakvietė eiti greta, stebėti, kaip jis įveikia išūkius ir pereina visą trąsą. Priėjus paskutinįjį ruožą, jis šaukia man, kad tai – pats smagiausias. O tai yra lynas, nutiestas nuo medžio iki medžio, tu užsikabini su savo apsauga ant trąsos, įsikimbi ir pasileidi čiuožti su pagreičiu; tau nereikia įdėti daugiau jokių pastangų, bet yra vienas žingsnis – pasileisti iš „komforto zonos“. Trąsa yra, saugos diržai yra, tikslas yra matomas prieš akis, kelias yra aiškus („Tik eglės šaka vienoje vietoje truputį duria“, aš jam sakau: „Tai niekis – bučiuoja“) ir viskas – tu išėjai iš žaidimo nugalėtoju. Daugybė iki tavęs įveikė šią atkarpą, tu praėjai iki jos sunkiausius ruožus ir šitą įveiksi, ir mėgausies. Kiekviename etape pagal taisykles einama po vieną, kiti, jei perėjo ankstesnius etapus, turi laukti apsauginėje aikštelėje, kol praeina prieš juos einantysis. Ir štai, viena mergaitė sustoja aikštelėje ir niekaip neišdrįsta pasileisti nuo jos: trypčioja ir bando ir taip, ir taip, ir sėstis, ir stotis, ir tūpdama, nori, bet bijo, mes visi šaukiame, drąsiname, o jai neina peržengti tos baimės, nors tu ką, o ant tos paskutinės apsaugos aikštelės jau visi jai iš paskos ėję dalyviai sustojo, laukia jos… ir ji pasileidžia. Ir apsisukusi dar kartą įveikia visą trąsą, ir priėjusi tą paskutinį ruožą – girdime su jos tėčiu – sako sau patyliukais: „Vienas, du, trys…“. Kaip ji man priminė mane, kai aš dariau savo pirmąjį šuolį nuo uolos! Ir po to aš mačiau lygiai taip pat darant kitus – ir mergaites, ir berniukus,  ir mažus, ir didelius.

Sulaukiu laiškų su žinute: „Vieną dieną aš pas tave/ į tavo renginius ateisiu.“ Mums tai nesvarbu, tai – jūsų gyvenimas, bet, mielieji, nėra tos vienos dienos, yra Dabar. Ir tai prasideda, kai jūs pradedate. Čia nėra „truputį“, arba eini visiškai, arba lieki, kur esi. Laikykitės „prisiklijavęs“ prie seno arba paleiskite, pagerbdami save ir būdami su šiomis energijomis kiekvieną dabarties akimirką. Neleiskite sau netikėti, abejoti, laikas. Ši kelionė yra individualus procesas, bet mes keliaujame jį kolektyviai ir esame priklausomi vieni nuo kitų. Mes negalime stovėti savo keliuose, nes kiti eina mums iš paskos. Tu atveri kelią sau ir kitiems, tu išvalai kelią visai savo giminės linijai ir sielų linijai, visoms kartoms į priekį. Kelias yra atvertas. Eikite. Trauktis nėra kur – arba šoki, arba būsi nustumtas kitų, arba būsi nukeltas ir patrauktas iš žaidimo ir vėl eisi tą pačią trąsą iš naujo. Jūs tikrai norėsite padaryti tai pats! Kai esi daręs tai anksčiau ir viską žinai – visus iššūkius ir kaip tai įveikti – tai yra vienas malonumas.
 

Visata jums duoda galimybę po galimybės, galimybę po galimybės ir jei jūs nepasinaudojate galimybėmis, tai, kas lieka, yra desperacija, todėl paimkite galimybes, kurios yra jums prieinamos, suraskite būdą, kaip tai padaryti, apeikite kliūtis, jūs esate ganeša, kliūčių šalintojas. Jei kažko nori, tu tai gauni, nėra: „Noriu, nenoriu“, yra: „Noriu ir gaunu tai“. Eilę metų, priėjusi šį vasaros metą, ištraukiu tą pačią deivės Yemanya kortą iš Doreen Virtue kortų kaladės: „Auksinė galimybė“, ji sako: „Svarbios durys dabar tau atsiveria. Eik pro jas. Laikas yra viskas, todėl, kai tau pasitaiko galimybė, tu privalai nerti į ją tą akimirką. Viskas, ką tu atlikai, kad save paruoštum, tave lydės. <…> leisk visoms abejonėms būti nuplautoms.“ Nėra laiko, jūs esate reikalingi Žemėje dabar. Kuo ilgiau delsiate, vengiate atlikti pareigą sau pačiam, tuo ilgiau liekate patirti tankią tridimensinę realybę, kentėjimą. Ženkite, kai suvokiate tai, viskas yra vibraciška, išsibaigs laiko juosta, realybė sugrius, jei nebūsite dėmesingas – atsistojate ir stumiate save.

Aukščiausio Kelio pasirinkimas

Daug dalykų dabar nebėra svarbu, svarbu yra pamatyti, kas iš tikrųjų yra svarbu, ir daryti naujus prioritetus. Kiekvieno prioritetai yra akivaizdūs. Šeima ir draugai yra labai svarbu, bet taip pat labai svarbu yra išsiaškinti, kas jūs esate, ir dabar vyksta šis pabudimas, aprėpiantis visą žmoniją. Ne kiekvienas turi tokias pat misijas ir gyvenimo tikslus. Jūsų visi draugai gali eiti visai kitu keliu, jūs galite kalbėtis apie tuos pačius dalykus, gali atrodyti, kad jūs kalbate apie tą patį, bet jie darys vienokius pasirinkimus, kurie stabdytų jūsų evoliuciją, jei jūsų siela turi aukštesnius siekius. Nesvarbu, ką kiti daro, tai – ne jūsų reikalas, jūsų reikalas yra jūsų sodas, jūs einate ir tvarkote savo reikalus su kiekvienu kvėpavimu. Dualioje realybėje jūs visada turite pasirinkti save („Aš tave myliu, bet mūsų naujos realybės yra vibracinės.“). Kiekvienas turi suverenią teisę pasirinkti tik už save. Leiskite kiekvienam daryti jų suverenius pasirinkimus ir leiskite sau daryti jūsų paties pasirinkimą, nes jūsų kelias yra lygus visiems kitiems keliams, kuriais einama. Visada stebėkite, kaip jūs elgiatės su kitais žmonėmis, nes tai yra svarbu.

Siela inkarnavosi vienam tikslui – augti, evoliucionuoti ir tarnauti aukščiausiu ir geriausiu būdu visiems, panaudodama savo genijų. Jūsų gyvenimo vienintelis tikslas yra eiti į šviesą, į meilę, į savo į aukščiausią vaidmenį, į visos žmonijos ir Žemės ateitį, būti tarnystėje su išmintimi, pilnai ir įgalintai, kelti savo ir kitų sąmonę, būti bendrakūrėju su Visata ir padaryti šitą vietą geresne vieta. Galiausiai, mes visi esame čia būti tarnystėje, bet kokia forma. Nėra egzistencijos be buvimo tarnystėje. Visi pajuda į tarnystę, kai pradeda gerbti ir mylėti save. Kai tarnystė arba mūsų būdas išreikšti save yra darnoje su mūsų aukščiausiu Sielos kvietimu, tada mes spindime. Mes esame daugiau palaiminti, nes dabar mes tarnaujame ne sau, o didesnei šios gražios Žemės gerovei. Mes tampame senoliais, užaugame būti atsakingais šios Žemės Sergėtojais, bet turime praeiti pro žmogiškus dalykus, kad realizuotume šiuos vaidmenis. Padarykite savo tikslu pajudėti per žmogišką lygmenį, kaip galite greitai, kad jūs galėtumėte realizuoti savo aukščiausius tikslus.

Tai Yra Kelio pasirinkimas: jūs pasirinksite tęsti iš naujo evoliuciją žemiškoje mokykloje arba ją užbaigti. Daugybei iš mūsų tai yra paskutinė galimybė. Dauguma Sielos grupių yra įsitraukusios čia nuo planetos sukūrimo ir sugrįžo čia paremti šios planetos didžiulį evoliucinį vystymąsi šiuo metu. Senosios sielos įvaldė pamokas praėjusiuose gyvenimuose ir todėl jiems nebereikia kartoti tų pamokų šiame. Jūs esate galaktinė ir kosminė būtybė, turinti trumpą kelionę ant šios planetos, todėl padarykite, ką galite geriausią iš jos ir vieną dieną, kai būsite seni, ir būsite padarę didelį pokytį planetoje, pažiūrėsite atgal į šį gyvenimą su giliu žinojimu: „Misija įgyvendinta“. Kartais kelias nėra būti mažam, yra būti dideliam, ne iš ego, bet iš geriausio būdo kiekvieną akimirką. Aš kiekvieną dieną atsikeliu susitelkusi į vienintelį reikalą – realizuoti savo aukščiausią sielos misiją ir pašaukimą, mes neturime kito tikslo.

Jūsų, kaip dvasinės būtybės ir šviesos darbuotojo, dovanų reikia žmonijai ir paremti Žemę. Jūs gimėte, kaip unikali būtybė, su įgimtais natūraliais gebėjimais ir talentais. Savo natūralių dovanų naudojimas yra jūsų užtikrintas būdas į jūsų gyvenimo kelią ir sielos misiją. Jūs turite plėsti savo natūralius gebėjimus, su kuriais gimėte, kad sukurtumėte kažką labai ypatingo čia ant šios Žemės. Jums nereikia būti herojiškais, nereikia perplaukti septynių jūrų, viskas, ko reikia, tai surasti savo kelią į tiesą, nes kai tu atvyksti į savo tiesos sėklą, kuri gyvena viduje, ir perlauži ją, viskas, ką randi joje, yra meilė. Jūs turite įžvalgos, intuicijos dovaną, natūralų gebėjimą suprasti daugiau už fizinės karalystės. Kai pradedate plėsti save šia prasme, jūs duodate savo dovaną žmonijai, kad pakeltumėte šios planetos vibraciją. Taigi, tapkite aiškūs dėl to, ko jūs norite, prašykite pagalbos ir imkitės veiksmo manifestuoti savo svajones ir bendrai kurti gražią gyvenimo patirtį. Svarbu yra padaryti pasirinkimą, atsistoti ir pasislinkti iš neapsisprendimo į veiksmą, pažadinti savo dievišką kūrybiškumą ir žengti į susilygiavimą su savo dieviškomis dovanomis ir įkvėpimu. Atsiminkite, kad pilnas atsivėrimas savo dvasinėms dovanoms ir įžvalgoms yra atsiskleidžiantis procesas.

Buvimas atsirenkančiu turi būti išvystytas preciziškai, tai yra numeris vienas dalykas dabar. Vienintelis pasirinkimas pakreips jūsų judėjimą viena ar kita kryptimi; visos aplinkybės prisistato idealiai remiančios mūsų pasirinkimą. Rinkitės išmintingai. Atsirinkite vieną liniją, vieną balsą visuose ir sekite tuo. Daug skirtingų balsų gali užlaikyti jus chaose ir užstrigime. Dauguma renkasi kelius, kuriais keliauja masės. Kelias, kuriuo yra mažiausiai keliaujama, gali atrodyti sunkesnis, bet jis atneša geriausią perspektyvą ir didžiausią viziją, gilesnį ryšį su Dieviškumu ir jūsų paties Siela. Šiuo keliu eina tie, kurie apkabina savo bebaimę širdį. Tai yra drąsių sielų kelias, kuris atveda į aukštesnes karalystes ir aukštesnę sąmonę, vidinį vedimą, pasitikėjimą ir tyrą, besąlyginę meilę. Tai yra nuoširdžių sielų kelias, kai patraukiamas ego ir leidžiama Kūrėjo Šaltinio jėgai veikti. Aukštesnis kelias dažnai veda per skausmą. Skausmas yra geras mokytojas, nes galiausiai padeda mums augti į savo tikrąją galią, tikslą, misiją, tiesą ir ryšį kiekvieną akimirką.

Ši kelionė gali būti nelengva, bet visa jos eiga su kiekviena detale yra tiksliai tokia, kad jūs pabustumėte, pažadintumėte save ir atsidurtumėte čia, kur jūs norite patekti. Jūs surinksite Save atgal iš gabalėlių. Iššūkiai prisistatys, kiekvienam prisistato, nė vienas nėra apsaugotas. Jei klausysitės vidaus, elgsitės, kaip esate mokamas, ir darysite darbą iš savo pusės, jums bus suteikiamos visos reikalingos priemonės ir parama, kiek jums bet kada reikia, kad jūs atliktumėte savo Plano dalį. Tai yra Kūrėjo valioje. Jus neša angelo sparnai, jūs esate besąlyginė meilė, tik ego užmaršties šydai neleidžia jums to pamatyti. Iš naujo įsipareigokite tai įkūnyti, išlikdami meilėje, dabartyje ir žinojime bei dirbdami su tais, kurie yra čia jus paremti.

Darykite žingsnius išvalyti savo kūną, savo energiją, pakelti savo vibraciją ir nuvalyti tuos filtravimo sluoksnius, blokuojančius jūsų priėmimą, kad jūs galėtumėte pilnai susilygiuoti su savo aukštesniu vedimu. Susilygiuokite su nuoširdumu ir sąžiningumumu – ką kalbate, taip einate, su tyrumu, pagarba ir besąlygine meile sau ir kitiems, su aukštesne tarnyste, kasdien tarnauti, būti Dieviškumo instrumentu. Kai turėsite intenciją tapti kiauriai permatomu, jūs tapsite pažeidžiamu, ir jums aiškiai pasirodys, kur jumyse neišvalyta ir neišgryninta. Kai nesaugumas ir emocijos iškyla, eikite į lauką, įkvėpkite oro, giliai pakvėpuokite, įleiskite šaknis Žemėje ir Dieviškume, stovėkite, kaip tiltas tarp dangaus ir Žemės. Stovėkite savo tikėjime, meilėje ir nuolankume. Būkite atsargus su tuo, ko prašote, ir visada atneškite tai į pusiausvyrą, kad tai būtų didesnei gerovei visų.

 

Sugrįžimas į Šaltinį

Kada tai nutiko? Tai nutiko tada, kai mes patyrėme atskirtį, kurią mes kolektyviai sutikome patirti – atskirtį nuo savęs ir nuo Dievo. Viskas yra energija ir patirtis Dieviško Šaltinio, į kurį nuolat sugrįžti, kol supranti, kad tu pats esi ne tik Šaltinis, bet ir visi sukurti dalykai. Mes sutikome patirti poliarizuotą lauką, atskirtį nuo Dievo, atskirtį  nuo viso to, kas yra, kad įgytume suvokimą apie viską iš kitos perspektyvos. Atskirtis reiškia jūsų sąmonės lygmenį, jūs esate sąmonė ir aš esu sąmonė, nėra teisimo, tai – tik suvokimas, tai – galutinė patirtis.

Prieš tūkstančius metų valdantieji sukūrė baimės mechanizmą, energiją, siekdami kontroliuoti. Bet kokia sistema su inkorporuota baimės propaganda turėjo užslėptą kontrolės dienotvarkę. Ši kontrolė buvo įverginimas ir programavimas, kuris leido lengvai valdyti. Vienas iš įsitikinimų per programavimą buvo, kad „jūs pats savaime esate silpnas ir vienas negalite išgyventi“, kad „jums reikia apsaugos“, kurią jie turi pasiūlyti. Kai jie žmogų užburia, jis juos idealizuoja ir atiduoda jiems savo galią. Atskirdami nuo jūsų pačių vidinės galios, jie tampa jūsų dievais, atimdami jūsų tikrąjį tiesioginį ryšį su Vieninteliu Dievu, Šaltiniu.

Nėra daug dievų, yra Vienintelis, nors žmonių Dievo perspektyvos per visą planetą gali skirtis. Proto kontrolė veikia per pasąmonę, projektuojant trigerius, paveiksliukus, alkoholį, narkotikus, vakcinas, televizijos reklamas ir t.t., per kairįjį (loginio mąstymo) smegenų pusrutulį. Dabartinis evoliucijos procesas atvėrė dešiniąją pusę (kuri yra atsakinga už intuityvų, kūrybinį protą); yra iš naujo pertvarkomi, formuojami neurotakai (todėl yra patiriami „simptomai“ galvoje), kurie išlaisvina žmones iš proto kontrolės programų ir toliau atveria juos jų dieviškoms dovanoms, kurias jie atėjo pasiūlyti šiam pasauliui šiems laikams. Kūrėjas Šaltinis čia yra vienas ir veikia per visa, kad jus išlaisvintų; bet jūs turite pamatyti, kas jus įkalino.

Mes nueiname į praeitį, kad pamatytumėte, kada buvome “nugalinti“ (atminkite, tai yra tai, ką mes sutikome patirti kolektyviai). Nežinodami, kas iš tiesų įvyko ir kaip tai prie ko privedė, mes būtume akli tam, kad mes kada nors buvome “nugalinti“ ir liktume užrakinti narve, cikle, rate, vadinamame „komforto zona“. Komforta zonoje, kuri sulaiko žmones, įstrigusius visuomeninėje rutinoje, niekada netobulėjančius, nesivystančius, nuolat apvagiamus nuo žmogiškų patirčių be baimės ir negatyvumo. „Gerai/ blogai“, „teigiama/ neigiama“, „in/ jan“ – tai nėra balansas tarp tamsos ir šviesos, tai yra dalis programavimo, kuris atima galią net pasvarstyti pabandyti nuvalyti tą baimę, tamsą ir negatyvumą. Kai suprantame tai iš sąmoningo lygmens, kai mes pakeliame savo sąmonę tiek, kad suprastume, tada mes sutvarkome savo realybes.

Visi pokyčiai vyksta ir tam nebėra jokio ignoravimo, mes visi iš tikrųjų esame transformuojami. Lytis nėra svarbi, nes tai nėra apie lytį, bet apie energiją, tačiau yra Žemėje  galingų moterų, kurios ruošėsi savo dvasiniam brandumui. Šios moterys buvo puolamos dėl jų stiprybių ir gebėjimų, kuriuos jos įgyja per dvasinę brandą. Tamsiųjų dienotvarkei tai buvo neparanku, juos tai gąsdino ir jie naudojo proto kontrolės programas, kad palaikytų jas baimės vibracijoje, kad jas būtų galima lengviau kontroliuoti ir jos atiduotų jiems savo sutikimą, o tai yra jų dieviškos galios.

Šios moterys turėjo pakeisti savo toksiškus ir mitybos įpročius į visiškai švarius, kai kitiems pakanka bent į didžiausią laipsnį. Sielos lygmeniu šios moterys žinojo, ką daryti, kad paruoštų save dabarčiai. Maistas, vanduo, viskas, kas dedama ant kūno, atskiria nuo dvasinės evoliucijos ir turėjo būti pašalinta, nes kai šie chemikalai buvo jų kūne, jie jas nuodijo ir užspaudė, kliūdydami jas įžengti į jų stiprybę. Apdorotas maistas, sintetintas maistas, GMO, herbicidai, pesticidai, makiažai, parfumerija, negatyvūs žmonės – visa tai turėjo būti išvalyta, paleista dideliu laipsniu (Reikšmingas čia yra ~ 7 metų žmogaus kūno ciklas; kiekvieno pabaigoje kiekviena žmogaus ląstelė yra pakeičiama nauja). Vanduo yra elektriškas, kuo tyresnis vanduo žmogaus kūne, iš kurio žmogus yra padarytas, tuo stipresnė galia.

Kad šios moterys pajudėtų pirmyn, joms reikia padėti, jei reikia, nes jos yra Šaltinio laidininkas, jos yra Pabudimo bangos čia, dabar ir ateityje, nešėjos. Jos yra svarbus atributas dieviškoje komandoje ir turi tam tikras galias. Mes turime sustiprinti šias moteris atgal į jų dievišką galią. Tai reikalauja sąmonės vystymo ir priklauso nuo kiekvieno individo požiūrio. Baimė turi būti pašalinta su pasitikėjimu, įsipareigojimu ir atvirumu Dievui/ Šaltiniui, kad jis jas parems, abejonės turi palikti.

Baimės ir tamsos programavimo paleidimas leidžia mums kilti į vietas, kuriose mes gyvename džiaugsmo, meilės, palaimos ir laisvės būsenose. Mes įgyjame laisvę mėgautis ir tyrinėti šią žemišką patirtį be atakų ir apribojimų. Ši būsena dabar gali būti pasiekta mūsų planetoje akies mirktelėjimu, bet yra tų, kurie negali čia ateiti, jie žinojo, kad yra „pasmerkti“, ir jie darė viską, kas buvo jų galioje, kad sulaikytų kitus matriksoje, 4 dimensijos laiko juostoje, kur amžiams liekama vergais (jie taip galvojo, o kiti jiems lenkėsi). Šios jėgos pralaimėjo 2012 metais, nuo tada planetoje Žemėje yra Dieviška intervencjia, vyksta Didesnis planas; jie buvo atskirti nuo mūsų, lieka žemesnėje 2 dimensijos laiko juostoje, mes kylame, jie leidžiasi.

Žemose/ tankiose dimensijose, laiko juostose, veikia baimės, gąsdinimo signalas. Turite nuolat stebėti, jausti viduje ir matyti, kur jūs esate, kur jūs stovite, su kuo jūs susilygiuojate. Nestovėkite baimėje, stovėkite savo Šviesoje, t.y. fotoninė šviesa, energija. Baimė yra savęs nugalinimas, galios trūkumas. Jūs turite iš naujo save įgalinti, susilygiuodami su savo Sielos tiesa. Daugiau jokio apsimetinėjimo „mažu“, apsimetinėjimo „nepakankamu“. Savęs kompromitavimas – pagarbos sau trūkumas. Tą akimirką, kai jūs susigrąžinate savo galią, jūs stovite ant savo dviejų pėdų ir prisiimate savo atsakomybę už savo paties gyvenimą bei gerovę ir pakyla jūsų pasitikėjimas savimi, savivertė ir meilė sau, ir sulig tuo apsisuka jūsų gyvenimas. Čia nėra ko bijoti, baimė yra filtras, per kurį turi prasiveržti, prasiskverbti, kad išnirtum čia, kitoje pusėje ir eitum toliau savo kelione iš  įgalintos Meistriškumo vietos.

Mes esame viena didelė Šviesos Šeima, giminės, Sielų grupės. Mes visi esame sukurti iš tos pačios medžiagos, padaryti iš to paties dalyko ir turime sugrįžti į tą pačią vietą. Mes visi pasirinkome gimti Žemėje, kad padėtume šiai planetai, savo bendrakeleiviamas žmonėms ir visi prisimintume, nors mus atitraukia mūsų skirtumai, kad mes visi esame viena ir tas pats. Dabar mes kolektyviai susigrąžiname tai, kas visada buvo mūsų – savo kolektyvinę Sielą ir savo Galaktinį palikimą. Tai yra Sielos Kelias į Prisiminimą, kad tu esi vienas su visais ir visa kuo, kad tu esi visa Žemė Gaja. Tai yra vidinė Sielos aktyvacija ir visiška aktyvacija aukštesnių „antenų“. Tai yra tyros meilės būsena, besąlyginė meilė, išaugusi išmintyje ir pakilusi galioje pilnai gyventi Sielos įgalintą gyvenimą. Ir taip jūs dainuosite harmonijoje su kitomis Sielomis, su visa likusia Kūrinija ir Kuriančiąja Jėga, šlovindamas Dieviškumą ir apimtas dėkingumo, nes jūs žinosite, kad tai yra Vienas visuose, visuose, kas yra.

Mes esame unikalioje kelionėje, kelionėje surasti meilę, surasti vieni kitus ir palikti šią planetą geresne vieta, nei suradome. Ši kelionė pradžioje gali būti bauginanti, nes protas yra įbaugintas ja eiti, kad būti sulaikytas 3D kalėjime, kontroliuojamas ir manipuliuojamas, o iš tiesų ši kelionė yra paprasta ir joje nėra nieko, ko mes nepažinotume, tai – Žemė Gaja, Sąmonė, kitaip, Šviesa, Dievas arba Kūrėjas Šaltinis, Visa Tai, Kas Yra, ir visa apimanti Meilė, kurią tu visą gyvenimą pažinojai per savo paties širdį. Tai yra mūsų augimas į aukštesnius matymo bei supratimo lygmenis ir susijungimas su visais šios Visatos nariais, mūsų kosmine šeima, perskrodus iliuzijos šydus, kurie sulaikė mus suvoktoje atskirtyje, kurią mes sutikome patirti, leisdamiesi į šią kelionę nuo pat pradžių, vien tik tam, kad, įvaldę žaidimo taisykles ir išsprendę rebusus, išeitume iš jo, kaip nugalėtojai, čia, kur sutinkame vieni kitus.

Visi anksčiau ar vėliau čia prisijungia ir eina. Visi iki jūsų perėjo tai ir jūs ateisite. Kai mes sueiname drauge, mes apsikeičiame Šviesos kodais, juos aktyvuojame. Jums atrodo, kad jūs tai žinote, nes tai yra jumyse, tačiau nebuvo iškilę į jūsų suvokimo, sąmoningą lygmenį ir tada jūs iš naujo nubundate suvokimo akimirkoje. Pastebėkite, mes pradedame naudoti tuos pačius simbolius, paveiksliukus, sąvokas, kalbėjimo būdą savo bendravime. Vadinasi, mes komunikuojame tarpusavyje, mes pradedame bendrauti viena kalba, skleisti tuos pačius kodus, tai yra harmonizacija grupėje, tai yra tai, ką turime omenyje, kai sakome: „Susijunkime, vienykimės, leiskime Meilei plisti“. Bet mums reikėjo daug metų dirbti su tuo švelniai, kad prisikastume iki širdžių.

Žmonės klausia, iš kur mes gauname šią informaciją: kai mes keliame savo vibracijas, dirbame su savo kūnu, atliekame vidinį darbą, mes kylame savo energijoje, mums tampa prieinama aukštesnė perspektyva ir aukštesni dažniai. Mes tai darome savo prioritetu priimti ir įtvirtinti šiuos dažnius į savo kūną ir įtvirtinti juos Žemėje, ištransliuojant į formas, kurias padarome prieinamas evoliucionuojančiai žmonijai. Mes esame čia, kad pasidalintume tuo su jumis ir jūs žinotumėte, kas jūsų laukia šiame evoliuciniame kelyje. Jei mes nesidalintume, tai vistiek vyksta. Mes turime dalintis, nes tik tada jūs paleidžiate, kai tai suprantate ir darote naują pasirinkimą, suvokę situaciją iš platesnės perspektyvos. Tie, kurie dalijasi, dalijasi, nes tai perėjo ir gali suprasti kitus, kurie dabar tai pereina. Kažkas turėjo nueiti iki mūsų, ir jie dalijosi savo keliu, ir mes taip pat atradome jų paliktus pėdsakus.

 

Linijinio mąstymo paleidimas

Daugybei kyla daug klausimų. Neklauskite mūsų, mes neskirsime tam savo laiko, energijos, būkite atviri priimti tai, kuo mes dalijamės. Jei nesurandate ko jūs ieškote pas mus, eikite ir ieškokite patys. Atlikite savo paties tyrimą, suraskite atsakymus jūsų protui į visus jam kylančius klausimus. Yra daug dalykų, kuriuos mes priimame, kaip savaime suprantamus. Mes dalijamės, bet kiekvienam yra pačiam tai išrišti. Tai yra šio proceso dalis – taip jūs ateinate į saviįgalinimą, į savo pilną sąmonę. Jei nesate tikras dėl kokio nors dalyko, jaučiate savyje abejonę, įtarimą, išnarpliokite tai, sekite tai iki pat šerdies, tuomet sugrįžkite su atsakymais, pasidalinkite savo išvadomis. Mes čia  nepretenduojame į absoliučią tiesą.

Suprasti visa tai, jei naudojate linijinį protą, gali būti sudėtinga. Žmogaus protui sunku suprasti, nes jis ilgai buvo programuotas mąstyti kitaip, bet jei praktikuosite, kelsite savo vibracijas, jūs išeisite iš programos, tai reiškia, jūs išsilaisvinsite. Kuo mažiau linijinio proto, tuo mažiau sapno. Viskas yra labai lengva per Dievišką Moteriškumą, per Vyriškumą – sunku, nes bandote suprasti logiškai. Nesekite taisyklėmis, protas užstringa, jūsų Siela yra laisva ir teka su kiekviena akimirka, protas visada klausinėja, būkite, įsitvirtinkite čia ir dabar, negalvokite apie ateitį, poslinkis įvyksta esant dabarties akimirkoje, ir jūs pasislinksite ir atsidursite į kitą akimirką, kur sinchronizuositės su jūsų tiesa. Tiesiog paleiskite ir atsiduokite į tai.

Jūsų Siela nori evoliucionuoti, jūsų protas nori laikyti jus dėžutėje. Dėžutė – tai tridimensinio proto matriksa. Jei eisite per atskiras sistemas, taikysite protu kažkieno sukurtą modelį, kaip jau darėte anksčiau tame pasaulyje, iš kurio bėgate, jūs vėl statysite save į rėmus, kai jūsų sąmonė plečiasi, kad jūs apkabintumėte savo Savasties aukštesnius aspektus ir, galiausiai, visuminę sąmonę, kuri yra neaprėmiama. Taip, jūs galbūt prisiliesite prie tų realybių, kurių jūs siekiate, bet taip pat apeisite ir neprisiliesite prie likusio milžiniško kiekio. Jūs ateinate į savo multidimensiškumą; čia viename veikia daug laiko linijų, dimensijų, realybių, daug jūsų paties esaties aspektų. Jūs ieškote linijinio supratimo naviguoti per procesą, kuris yra visai nelinijinis ir nekontroliuojamas linijinio proto. Nesistenkite suprasti protu, klausykitės per širdį.

Mes kalbame apie naują požiūrį į visumą, tai reiškia, žvelgti į viską visiškai naujomis akimis, pamirškite seną perspektyvą. Ji nebetarnauja Žemės ir žmonijos evoliucijai ir daugiau nebetarnaus jums šioje kelionėje. Iš atskirties, mes ateiname į Vienio Sąmonę. Čia mes turime tiek „struktūros“, patys jos susikuriame. Kai kurie mėgsta susiplanuoti savo dienotvarkes, tačiau Dvasia ten neįeina. Dvasia, mielieji, neįeina ten, kur yra per griežta, ji yra pastovus organiškas dalelių judėjimas ir kismas beribėje erdvėje kiekvieną dabarties akimirką, harmoningai įsiliejantis į visumą ir pasireiškiantis čia, fizinėje realybėje. Jūsų pamoka bus išmokti gyventi ir kurti išvien su šia gyvenimo jėga, kuri yra visiškai nenuspėjama, ir todėl ji yra tobula. Ji yra būtent tokia, kad galiausiai išvestų tridimensinį protą „iš proto“ ir jūs paleistumėte kontrolę ir užleistumėte pasireikšti Dieviškos tvarkos tobulumui. Kai jūs paleidžiate protą, priimate tai su nuolankumu ir pagarba, jūs galite idealiai girdėti, ką jums Dvasia kalba.

Šioje kelionėje pamirštame prisirišimus prie tridimensinio proto būdų, leidžiame sau būti lanksčiam ir kūrybingam akimirkoje. Ši evoliucija yra visiškai nauja ir galite pasakyti „Ate, viso gero“ seniems griežtiems įsipareigojimams ir dienotvarkėms. Vanduo niekur neužsistovi, ir jūsų Siela norės judėti pirmyn, patirti save įvairiapusiškai, augti ir plėstis nuolat. Jūs matysite, kad jums taps nepalanku laikytis planų, nes viskas keisis ir jūs jausitės pats save apribojęs. Taip pat jūsų kūnas patirs tokias būsenas, kur jūs tiesiog negalėsite daryti linijinių darbų tuo metu, jūs negalėsite funkcionuoti senu režimu, evoliucija nerems. Jūsų kūnas turės apdoroti ir jums reikės, pavyzdžiui, visą savaitę išgulėti lovoje, būkite pasirengęs netikėtumams.

Kelionė
 

Ši didinga kelionė prasidėjo su Dieviško Moteriškumo energijos pakėlimu. Dieviškas Moteriškumas yra mūsų energijos esmė, mūsų Sielos išmintis. Tai nėra lyties dalykas, mes kalbame apie Sielą. Dieviškas Moteriškumas yra meilė, bet ne žmogiška meilė, o labai tyra meilė. Tada įeina Dieviškas Vyriškumas, Šviesos Kūnas, ir mes daug darome, daug pasiekiame ir užbaigiame. Tai yra pasidalinimas savo Šviesa, kai Dieviškas Vyriškumas, atėjus laikui, manifestuoja, išneša į pasaulį viską, ką surinko iš visų pasaulių ir sukūrė Dieviškas Moteriškumas, savo buvimo ir priėmimo būsenoje.

Bet pirmiausia, mes išmokstame, kaip būti su savo Dievišku Moteriškumu. Dieviškas Vyriškumas yra įgalinamas per Dievišką Moteriškumą, jis negali įeiti prieš – turi praeiti per tyrumą. Šiame etape mes daug daug kartų klaupiamės ant kelių, kad būtų sunaikintas mūsų žmogiškas ego – t.y. žmogaus ego mokosi nuolankumo prieš savo paties Aukštesnįjį Aš. Ego atsiduoda Aukštesniajam Aš, bet laikosi iki paskutiniojo, nenori pasiduoti, priešinasi, eina per emocijas. Turite sėdėti su tuo, kad tai pamatytumėte. Viskas yra matoma. Tarnystė nėra lengva – ego nuolat lenkiasi, turi patraukti visas užslaptintas dienotvarkes.

Su kuo galite susidurti savo kelionės pradžioje: daugybė tiek vyrų, tiek moterų susiduria su iššūkiais pripažinti savyje šiuos polius (tai atsispindi tarpusavio santykiuose), nekalbant apie sąvokas „Dieviškas Moteriškumas“ ir „Dieviškas Vyriškumas“. Taip yra dėl gilaus programavimo. Jūs pamatysite ir surasite, kas yra tiesa jumyse. Nepadarius atleidimo, pripažinimo ir susitaikymo su abiem Kūrėjo Šaltinio aspektais savyje ir kiekviename kitame, kenkiama tik sau pačiam ir yra patiriami sunkumai pasiekti tikrą vidinę sąjungą, o tai eigoje tampa kliūtimi patekti į ten, kur jūs iš tikrųjų norite patekti, vystytis ir evoliucionuoti.

Nesvarbu, kokia jūsų lytis, moteris arba vyras, kuriuos jūs galite matyti savo sapnuose ir meditacijose, su kuriais jūs siekiate susijungimo, yra jūsų pačių vidinio Moteriškumo/ Vyriškumo aspektas. Jūsų Aukštesnysis Aš perduoda į jūsų pasąmonę žinutes apie tai, kas jumyse yra disbalanse, ir jūsų kitus žingsnius. Kadangi ego nepriima to, kai jam tai yra sakoma, smegenys ištransliuoja, pristato tai galvoje, kaip mintį, kuriai prilipdo etiketę „vyras/ moteris“ (nes taip yra užprogramuotas), kuri vaizduotėje iškart susiejama su moters/ vyro vaizdiniu. Jūsų interpretacija, tradiciškai, yra pagal tridimensinio proto programavimą, jeigu jūs nepažvelgiate į tai iš aukštesnės perspektyvos.

Mes turime pašalinti visus disbalansus savyje ir suvesti du polius į tobulą susiliejimą. Leiskite sau pažinti savyje tą meilę. Jūsų Siela maudosi džiaugsme, kai yra pripažinta, matoma, vertinama. Kai Siela apsivalo, jūs pradedate iš naujo pažinti savyje Dievišką Vyriškumą. Jūs pažįstate Šviesą savyje, jūs esate palaikomas Dievo jumyse. Jūs atkuriate ryšį su Kūrėju Šaltiniu jumyse. Jūs prisimenate, kad jūs visada jį palaikėte vaikystėje. Jūs įtvirtinate šventą sąjungą viduje, kuri per amžius veiks per jus tandemu, kaip neįveikiama komanda. Iš šios sąjungos jumyse jūs gimdote savo „dievišką vaiką“, o tai yra jūsų tyrumas, grožis, didingumas.

Šviesos Kūnas

Pirmiausia, šioje kelionėje ateina sąmonė, mes gauname didelį kiekį naujos informacijos („nušvitimas“, atrodo, kad žinote viską ir tuo pačiu nieko), tada ateina kūno etapas – kūnas turi tapti gebančiu palaikyti tą vibraciją ir įkūnyti aukštesnę sąmonę. Vidinė realybė yra kūne, laukas negali tilpti į kūną, jūs turite išvalyti savo kūną, kad jūsų sąmonė, jūsų paties Šviesa galėtų jame būti. Kai jūsų laukas įeina į vidų, tai, kas buvo viduje, eina į išorę. Kai mes atveriame savo kūnus priimti savo Šviesos Kūną, mūsų fizinis kūnas gali išsiplėsti iki “nėštumo“ lygio, galiausiai, kūnas pasikeičia, mūsų Šviesos Kūnas pradeda susilieti su mūsų fiziniu kūnu ir dabar fizinis ir Šviesos kūnai yra susilieję, energetiškai persipynę, susijungę, ir mes vaikštome visai kitose realybėse. Mes liekame fiziniame kūne, bet Šviesos Kūnas paima viršų ir grąžina mus atgal į Šaltinį, niekada nesibaigiantį.

Mes palaikome aukštesnę sąmonę, t.y. tyra Šaltinio Šviesa, savo gimdose tol, kol ją įkūnijame, o tada mes iš tikrųjų gimdome iš vidaus šias naujas realybes, kurias mes įkūnijome į savo kūną. Tai, ką mes įžeminame, yra kosminės Šviesos energijos. Naujoji Žemė yra pradžia. Mes gimdome save į ir per ją. Tai iš tikrųjų yra buvimas, kaip nėščiai Gajai, besilaukiančiai Motinai Žemei, kuri savo gimdoje palaiko naujos žmonijos sąmonę. Mes turime nešti savyje tą sąmonę ir tuos kodus savo „nėščiuose“ pilvuose, kol kolektyvas ir Gaja užbaigia šį procesą, kad tai taptų kolektyviniu dalyku. Tai reikalauja visiško ego atsisakymo atlikti šį darbą. Tai yra sąjunga Sielos lygmenyje, tai mums yra labai sakrali patirtis ir mes tai gerbiame.

Aš dalinuosi savo patirtimi, kitų tiesa gali būti kitokia. Kad galėčiau paremti kitus, savo laiku aš visiškai atsitraukiau, kaip daug kitų, mano procesas buvo palyginti trumpas ir intensyvus, ir tuo metu aš nežinojau daug dalykų savo žmogiškuoju lygmeniu, tada tapau tuo, kas aš esu, tada palaikiau savo sąmonę kelerius metus. Mano pasirinkimas buvo visų pirma eiti į Sielą, eiti giliai, ir tik paskui aš perėjau į galaktinį lygmenį. Kiti tai darė atvirkščiai ir pirma pradėjo nuo sąmonės, bet jiems reikės atlikti procesą sielos lygmeniu.

Galvojote, kad mes darome visa tai dėl smagumo? Taip, mūsų realybėse yra daug smagumo, mes žaidžiame, kai mes dirbame, bet svarbiausia yra tai, ką mes darome už to, o tai yra sąmonės re-edukacija. Kiekviename yra troškimas išsilaisvinimo. Kai tai tau tampa svarbu, tu padarai viską, ko tai pareikalauja, tu sumoki visą kainą. Jei jūs palaikote šią intenciją sąžiningai viduje ir darote pasirinkimus kasdien, kurie kelia jūsų vibracijas, jūs prieisite tašką, kai įeis jūsų Šviesos Kūnas. Euforija čia išsisklaido ir prasideda tikras darbas, kuris visai nėra “paviršinis“ ir neatrodo juokingas ar vaikiškas. Amžius nėra svarbus, nes tai yra Sielos dalykas ir kiekvienam ateina tada, kai jo žmogus yra pasirengęs Sielos lygmeniu.

Čia tu pereini tamsų tunelį su savo Šviesa. Per tuštumą, žmogišką tuštumą. Tai yra „juoda skylė“, kurią tu užpildai savo Šviesa ir jos nebėra. Kai Šviesa įeina į jūsų kūną, ji parodo jums, kur yra iškraipymai, nes padidina komunikavimą per elektromagnetinį lauką. Čia jūs pamatote visus savo žmogiškumo aspektus, viską, ką jūs esate padaręs ir patyręs. Jūs viską pamilstate, jūs pamilstate save ir pamilstate visą savo gyvenimą ir jūs prisiminate, kodėl jūs atėjote į Žemę, kam jūs esate skirtas. Iškyla visos jūsų egzistencijos, civilizacijos. Emocijos yra ego dalykas, emocinis skausmas tampa fiziniu skausmu, skausmas yra kauluose. Šviesa išvalo didelius skausmo kiekius, tai yra skausmas ne tik iš šios, bet iš visų jūsų egzistencijų. Mes nesilaikome “neteisingo“, visas “neteisingumas“ atima tavo galią – atleidimo darbas paleidžia blokus. Tai yra sudėtingas valymasis; tu nieko neprisimeni, atsikeli ir vėl eini miegoti, valyti. Mes viduje laikėme tiek daug, kas nebuvo suderinta su Šviesa, ir visa tai turi būti išvalyta.

Jūs galite jausti, kad jūs pats esate savo kūne, galite užmerkti akis ir keliauti per kitas dimensijas lengviau, kad išvalytumėte viską ir aktyvuotumėte naujas realybes. Visada stebime viduje, stebime programavimą ir matome, kas yra kelyje. Susijungiame giliai, matome visas realybes ir darome tai, kas yra sulygiuota. Viskas turi būti sulygiuota jūsų Sielos lygmeniu, negalite palaikyti iškraipymų, turi būti visiškas susilygiavimas (santykiai, darbas, kt.). Turi įvykti visiškas ląstelių pertvarkymas, pašalinamos žemesnio dažnio vibracijos. Procesas yra didžiulis ir intensyvus. Kūnas turi peržengti trečią ir ketvirtą dimensijas, t.y. dažnio juostas, kad galėtų gyventi penktojoje. Reikia išvalyti programavimą, būtina iš naujo save edukuoti, mokytis, išvalyti baimę ir simptomai pasišalina.

Kai kylame, mes neįsižeminame, mes skrendame, atsijungiame nuo žemesnių dimensijų. Aukštesnysis Aš leidžiasi į kūną, jūs traukiate jį į, o savo kūną keliate aukštyn į aukštesnes karalystes. Tada prasideda susivienijimo procesas. Jūsų laukas ir kūnas susilygiuoja, jūsų oda pradeda spindėti iš vidaus, sustiprėja fiziniai pojūčiai. Šviesos Kūnas atneša jus į suvokimą, įeina Merkaba, sąmonė pradeda plėstis labai greitai. (Jei kūnas yra labai žemos vibracijos, galima prarasti sąmonę, protas ir kūnas užsidaro). Tu gali jaustis labai aukštas, gali žiūrėti į Žemę iš toli, nežinoti, kas tu esi, neprisiminti savo vardo, negalėti kontroliuoti, laikas yra sustabdytas. Mes vaikštome aplink tarp žmonių, bet kartu visai kitose dimensijose, kitose realybėse, savo „burbule“, savo visatoje. Pradžioje po Šviesos Kūno įėjimo, jūs galite nematyti trečios dimensijos, bet ji sugrįžta, nes visa tai yra apie vaidmenų atlikimą kolektyvui – mes turime atnešti naujas realybes į fizinę realybę, taip pat meistriškai įvaldyti šį fizinį planą ir atnešti jį fiziškai sulygiuotai Sielos lygmeniu.

Per kosminius portalus įeinanti Šviesos energija sužadina seksualines energijas, yra liečiama sakralinė čakra. Patiriami kosminiai orgazmai, tai yra labai malonus potyris, bet tikslas yra kitoks ir daugybė sielų čia „paslysta“ iš savo kelio. Per kosminius orgazmus yra stimuliuojamas kūnas išvalyti visą emocinį skausmą ląstelinės atminties įrašuose. Visas procesas vyksta stubure. Kundalini pabudimai išvalo iškraipymus, disbalansus iš kūno, išsivalo šaknies čakra, iš ten ateina Sielos jėga. Nesvarbu, kokia jūsų lytis, jus parems kiti, vyrai arba moterys, kurie tai perėjo ir jums visai tai nebus svarbu; mes turime biologinių fizinių kūno sandaros skirtumų, bet energetiniame lygmenyje esame lygiai tokie patys ir nė vienas nėra su trukūmu. Tai reiškia, kad iš tikrųjų nėra reikalingas joks kitas asmuo, kad jūs kažką pasiektumėte, atliktumėte. Todėl meistrai nesinaudoja kitų paslaugomis, viską padaro patys, todėl jie yra meistrai, įvaldę funkcionavimą fizinėse ir energetinėse realybėse, tikrųjų meistrų yra vienetai.

Toliau procese mūsų kūnai keičiasi, mes tampame didesni ir mažesni, mes numetame svorį ir vėl priaugame (mano kūnas keitėsi daugybę kartų). Kūnas plečiasi, kai sąmonė įeina į kūną; mūsų kūnas išsiplečia, gali pasidaryti didelis, nesvarbu, kiek mažai maitinamės, jūs tiesog esate, o jūsų pilvas „pučiasi“ – sukuriama erdvė viduje šviesos ląstelėms judėti. Neteiskite nieko savyje, leiskite kūnu persitvarkyti. Mes neturime pasirinkimo, kaip išmylėti viską savyje, mes turite būti ištikimi sau ir mes su savo aspektais sukuriame tokią didelę meilę, kokios neįmanoma patirti jokiame santykyje. Jei jūs klausiate, kodėl jūs to nepatiriate; todėl, kad jūs laikotės už tridimensinio pasaulio, ego, žmogiškų dalykų, kai tik pasirinksite tai paleisti, visas įsikūnijimo procesas jumyse prasidės, aktyvuosis ir jūs pereisite tai, kuo mes dalijamės. Kai jūs pats tai pilnai darysite, jūs suprasite, ką mes darėme.

Žmonės dar nesupranta, kad Šviesa yra jų Siela. Šviesa, Šviesos informacija, Šviesos kodai – tai esate jūs pats Sielos lygmeniu. Kad gyventume, mūsų kūnams reikia Šviesos. Kūnas Žemėje miršta, nes negali integruoti Šviesos. Šviesa senka – kiek turi, tiek išgyvensi. Tuo tarpu žmonės investuoja į apčuopiamus dalykus, bet ne į savo Sielą. Jei mes negerbiame savo Šviesos, mes negerbiame kitų Šviesos. Tačiau ilgainiui visi supras ir visi išmoks gerbti Šviesą, Kūrėją Šaltinį savyje, kaip ir kiekviename kitame, nes kiekvienas gauna tai, ką jis duoda. Jūsų Šviesa yra jūsų vertė. Jūsų Šviesa jus rems, jūsų Šviesa mokės už jūsų žmogiškas realybes. Kai jums reikės Šviesos, jūsų kūnas šauks ir sakys, ko jums reikia, klausykitės, eikite giliau, kaskite giliau ir jūs prieisite. Integruokite savo Šviesą ir jūs lengvai žinosite bet kuriuo duotuoju metu: „Ką turiu daryti, kad paremčiau save, savo kūną, gyvenimą, artimuosius, šią planetą?“.

Kūno pagerbimas

Fizinio kūno pakilimas yra procesas, kurį mes perdirbame su sąmone ir turime atlikti kūne, nes visos programos ir įsitikinimai yra įtvirtinti kūne. Suprasti daug dalykų mentaliniu lygmeniu nėra sudėtinga, sudėtinga tampa tada, kai ateinama į darbą su savo paties kūnu. Jeigu jūs nėjote vidun ir nepatyrėte to per savo kūną, savo kūne, jūs turėsite tai atlikti, nes tai yra fizinis pakilimas fiziniame kūne. Jūs nenorite eiti į savo kūną, nes jūs laikotės baimės ir ego programavimo, kurie yra jūsų paties kūne. Kiekvienas turi išvalyti žemesnes dimensijas savyje, savo kūne, pamatyti savo dalykus ir išvalyti tai. Tai, per ką pereina jūsų kūnas, yra pats svarbiausias procesas. Jūs turite pagerbti ir klausytis savo kūno.

Jūsų kūnas, jūsų DNR kalba visą parą (todėl mums niekada nėra nuobodu vieniems). Intelektas yra jumyse, kalba jumyse, visas jūsų žinojimas yra viduje. Su kūnu vyksta kasdienė pastovi telepatinė komunikacija. Paleiskite potą, teisimą, jūsų kūnas yra intelektualus, ateikite į kūną, susijunkite giliai giliai, mokykitės klausytis, pasitikėti ir atsiliepkite. Jei kažkas jus „trigerina“, neklauskite kitų, eikite ir žiūrėkite viduje, ką tai jumyse „trigerina“, kodėl jus tai veikia. Užmerkite akis, eikite ir suraskite tą vietą; ta vieta jūsų kūne atsakys į visus jūsų klausimus. Jūsų kūnui taip pat reikia daug meilės, glostymo. Mūsų kūnai laikė daug skausmo – mes atsiprašome už viską, ką į juos sudėjome, per kokį „pragarą“ save perleidome, už savo nesupratimą. Ir taip mes pradedame suprasti, kam yra skirtas mūsų kūnas ir kaip tai veikia.

Ilgai iki tol mes negerbiame savęs. Šioje kelionėje mes išmokstame mylėti ir gerbti savo kūnus. Su šiuo kilimo procesu, atsinaujina visi organai kūne, kūne susidaro kristalai, kurie pradeda apsivalymo procesą, vyksta detoksikacija. Viskas, ką kada nors įdėjome į kūną, tame tarpe, visi įsitikinimai, visas „neteisingumas“, turi būti detoksikuoti. Kiekviena toksinė energija turi būti detoksikuota iš mūsų kūno. Kūnas turi būti visiškai išvalytas. Jūs galite perskirti kūną horizontaliai pusiau: apačia ir viršus reprezentuoja aukštesnes ir viršutines realybes; jūs turite išvalyti tankį savo kūne, Šviesa turi skrosti kiaurai per visą kūną. Kai išvalome tankį savo kūne, mes nebeturime, nebėra atskirties mumyse tarp žemesnių ir aukštesnių karalysčių.

Svarbu palaikyti pralaidų žarnyną, tankus maistas kūno vibracijas laiko žemai, pakilimo procesas nėra palaikomas, jeigu kūnas nepalaiko reikiamos vibracijos. Kai Šviesos Kūnas įeina, reikia daug įtvirtinti. Kai jūs pradėsite įkūnyti savo Šviesą, jums reikės daug maisto, bet ne bet kokio, o aukštos vibracijos maisto; pagerbkite savo Dieviškumą, suteikite savo kūnui dėkingumą, palaikydamas jo vibracijas. Kai mes keliame savo kūno vibracijas, mūsų organizme viskas nuolat keičiasi, mes nuolat stebime ir klausomės savo kūno. Kad paremtume savo Šviesos Kūną, reikia daug gyvo, „žalio“ maisto, pieno produktai yra tai, ko dauguma iš mūsų niekada nebegalime dėti į savo kūnus (trukdo mūsų Šviesai komunikuoti). Kai jūsų Šviesa plėsis, jūs pats nutrauksite produktus, kurie daugiau nerems jūsų kūno. Kai kūnas valosi, sąmonė plečiasi, jums gali kilti noras (iki fizinio poreikio pojūčio) seno maisto ar saldumynų, ir protas siūlys jums senus variantus, bet jūs negalėsite to valgyti ir rinksitės nevalgyti, nes nenorėsite daugiau niekada patirti kentėjimo ir skausmo (juodas šokoladas padeda). Bet mes tai išmokstame per savo pamokas. Saulė, maistas ir vanduo – tankiui paleisti, išvalyti programas, emocinius dalykus apdoroti, kankorėžinei liaukai atsiverti, širdžiai susilygiuoti su Žemės Gajos Sąmone, nuolat kilti dvasiškai vibraciškai, kad jūs turėtumėte lengviausią pasivažinėjimą.

Kai kūnas yra žemos/ tankios vibracijos, kūnas nebegali judėti, jaučiatės įstrigęs. Kai jūs priimate šviesos kodus, padidėja prakaitavimas, širdies permušimai, nėra jėgų raumenyse, galvos svaigimas, sukimasis, alpimas, mėšlungis, akių ašarojimas, dūzgimas ausyse (žiūrėkite straipsnį „Šviesos Kūno simptomai“). Jūs galite jausti kutenimą ties galvos paviršiumi, ties plaukų paviršiumi, energija gali jaustis sutelkta galvoje, viduje, tarsi pulsacija, vėsumas apima kaukolę, energija gali jaustis sutelkta ties kakta, ties sprandu, viršugalviu (jauskite kur, skenuokite kūną vidiniu dėmesiu). Kai įeina Šviesa, aukštesnė sąmonė, vyksta perprogramavimas. Jums gali imti skaudėti galva, pasidaryti sunku mąstyti linijiniu protu, priimti informaciją iš žmonių, išskyrus tą, kuri deri su jūsų priimamais dažniais/ informacija. Kai integruosite sąmonę, žmonių kalbos taps sudėtingos suprasti, apsikeitimai su žmonėmis sekinatys, jūs funkcionuosite, kaip žmogus, ant labai mažo energijos lygmens, bet kokie ėjimai į masines vietas, susibūrimus – ligoninių, bankų, parduotuvių – pasidarys sekinantys, jūs „nepanešite“ kitų žemų tankių vibracijų ir sekinsite savo kūną, energiją, Šviesą, kol nepagerbsite savęs ir neišmoksite, kaip dirbti su savo Šviesos Kūnu.

Pagerbkite save, stebėkite savo kūną, stebėkite, kaip jūs jaučiatės. Leiskite sau atsiriboti nuo visų, jei jaučiate nuovargį (užsirakinkite duris nuo netikėtų svečių, išsijunkite telefoną, bet būkite pasiekiamas namiškiams, atsitraukite iš savo aplinkos, sėskite į automobilį, išvykite į namelį gamtoje, nieko neplanuokite, neskaitykite jokių laikraščių, žurnalų), tiesiog būkite su savimi, vaikščiokite po gamtą, būkite viduje, klausykitės, ką jus veda intuicija. Jūs nesergate, jūs nesate ligonis, viskas yra gerai, tai – tik Šviesos energijos priėmimas, jūsų kūnas turi darbo viduje, visa jūsų organizmo sistema atlieka didelį darbą viduje. Eikite į mišką, į sodą, paleiskite protą, įeikite į erdvę be jokių minčių ir jūs klausykitės, kaip Žemė Gaja jums kalba savo Išmintį. Bendraukie su gamta, su visa Kūrinija iš meilės, iš širdies vietos, su pasigėrėjimu, su dėkingumu, taip jūs keliate savo vibracijas, o ir padedate jai kilti.

Leiskite sau pamiegoti dienos metu, kai pajaučiate. Daug lengviau tuos pokyčius kūne ir sąmonėje pereiti miegant. Kai pakelsite savo kūno vibracijas pakankamai, jūs galėsite lengviau išbūti tuose aukštesniuose dažniuose, būdamas budrus, darydamas kitus savo darbus. Ypač vyrams reikia miego. Priimkite tai, kad bus/ yra etapai, kai norite tik miego, o tada atsikeli, darai ir tai įgyvendini. Visas šis procesas vyksta stubure (kai mūsų kūnas funkcionuoja kvantiniu režimu, mes negalime sėdėti tiesiai, aš viską rašau gulėdama; kai kūnas atlieka kvantinį procesą, jis vėl gali sugrįžti į linijinį.) Klausykitės savo kūno,  jei pajaučiate, atsiliepkite, išsitieskite, įsitaisykite taip, kad jums būtų patogu. Jei įdomu pažinti savo procesą, jūs galite stebėti viską, kas vyksta jumyse viduje: užmerkite akis ir skenuokite kūną savo dėmesiu, kur kokioje vietoje ką jaučiate, ir jūs pajausite – gali iškilti mintis, vaizdinys, prisiminimai, emocijos, jūs gausite visus atsakymus iš savo kūno. Neįsitraukite, tiesiog stebėkite viską, kad ir kas iškyla, be teisimo, su didele meile sau.

Žmonės yra įpratę iškart pašalinti, nuslopinti pasireiškiančius fizinius “simptomus“. Kai mes išsivalome vidų, dingsta simptomai, mes pagydome savo kūnus be vaistų, nes žinome, kad mes turime galią pagydyti savo kūnus, ir tik per apsivalymą iš vidaus ir savo įtikėjimą tuo. Kartais “nepatogūs simptomai“ – skausmo, išsekimo, baimės, abejonių… – sustiprėja tada, kai į kūną įeina Šviesa, ir dar iki tol, nes kūnas žino ir pasiruošia. Vadinasi, valymosi procesas sustiprėjo. Paleiskite etiketes teisti „simptomus“, kaip „negerai“, „negatyvu“, t.t. Jūs patirsite daug to, kas yra laikoma “nenormalu“ tradiciniu visuomenės mąstymu, tai – jokia problema, o rodo mumyse vykstantį poslinkį. Daugybė senų įsitikinimų ir būdų sulaiko žmones nugalintus. Leiskite viskam jūsų kūne būti išgrynintam, nebijokite būti transformuotam gyvenimo iš vidaus, jūs tik įžengiate į Didesnį Save. Kai mes integruojame savo Šviesą, išorinis pasaulis tampa lengvesnis.

Vidinis darbas

Kai kurie galvoja, kad tai paprasta – jūs skaitote, klausote ir tai jums tai vyksta. Jokiu būdu. Niekas nieko nepadaro už mus. Mes patys kuriame tai, kur mes esame. Visi pokyčiai, kurie įvyko mūsų realybėse, tai todėl, kad mes nuėjome į vidų, atlikome savo darbą, išvalėme programavimą, sukūrėme naują matriksą ir ėmėmės žingsnių padaryti tai savo realybe. Dalykai iš oro neatsiranda. Tai jūs esate stebukladarys, kuris išpildo jūsų vizijas. Tai yra darbas, kurį mes darome su savimi kasdien. Tai pasiekiama tik dėl darbo, kurį fiziškai dirbame su savo energija. Mes nuolat valome ir kuriame. Jūs klausite: „Ar padarysite tai man?“. Ne. Galiausiai, visi supras, kad visiems reikės daryti vidinį darbą patiems. Jūs neturėste pasirinkimo. Apėjimo, išėjimo nėra. Kaip visi prieš jus ėjo, taip ir jūs eisite, nėra kitaip. Jūs visais būdais būsite kreipiamas vidun. Jei esate labai užsispyręs ir vistiek nesiklausote, yra pašalinamos visos distrakcijos.

Jūsų realybės ir jūs esate tai, ką jūs darote su savo kūnu. Visi pasireiškimai jūsų išorėje atspindi darbą, kurį jūs atliekate su savimi. Visi pokyčiai, kurie įvyksta jumyse, kai jūs atliekate kažkokius naujus veiksmus, kažką perstumiate savo vidiniuose planuose – turi atsaką jūsų išorėje, tai tampa matoma. Visas Dievo karalystes išorėje jūs galite pastatyti, tik dirbdami su savimi viduje. Kurkite savo Naują Aš iš vidaus. Pajauskite galią iš vidaus, kai tai integruojasi. Fizinė realybė gali atsiliepti į jus, pagal tai, ką jūs išskleidžiate. Energija yra viskas, reikia ją apdoroti, ne taip lengva pašalinti genetinio ir socialinio programavimo įrašus. Eikite į savo vidų, atlikite tai, pakeiskite savo išorinę realybę, darydami vidinį darbą su savimi. Kai jūs einate vidun, jūs gaunate prieigą prie visko. Pamatote ir vėl išlikimo, kaltinimo, nugalinimo ir pan. energiją, išvalote. Pritraukiame mintis ir jas pertvarkome, tai tik energija.

Kad taptumėte nauju žmogumi, tai reikalauja visiškai paleisti išorinės realybės ir sąmonės, iš kurios mes dabar išeiname, distrakcijas. Tai kviečia mus būti aukščiausiame pasirinkime, kiekvieną akimirką, akimirka po akimirkos. Jei jūs esate čia pakeisti sąmonę, kryptis yra vienintelė – vidun. Tai iš tikrųjų vyksta jūsų gelmėse. Jūsų galia slypi jūsų paties tyloje; ji nėra surandama triukšme, praėjusių gyvenimų laiko juostose, atraliniuose planuose ir pan. Jūsų galia slypi šioje žmogiško gyvenimo formoje. Dabar yra laikas eiti vidun, būti viduje, pripažinti iš vidaus. Dabar šios energijos yra visiškai juntamos, apčiuopiamos erdvėje. Jos kviečia jūsų būtį. Per ateinančias savaites šis kvietimas stiprės.

Būkite pasirengęs mintimis, žodžiais ir darbais paleisti visas senas distrakcijas, senus įpročius, įsitikinimus, mintis, būdus, t.t. Ne visi tai padarys, tai yra pasirinkimas padarytas iki inkarnacijos. Pasakyti „Taip“ aukštesnei sąmonei, kuri taps jumis, kuria jūs tapsite, reiškia buvimą pasirengusiam paleisti visą seną sąmonę, kurią mes patyrėme ir pagal kurią atsiliepėme. Jei turėsite galimybę atsitraukti iš savo kasdienio gyvenimo sumaišties ir praleisti nors keletą dienų vienumoje, gamtoje, atsiskyręs, meditacijoje ar maldoje, jums gali iškilti „nepatogūs“ jausmai, jūs galite susidurti su nepaaiškinamomis savo sąmonės būsenomis, jūs galite pradėti matyti, kad aplinkinis pasaulis yra netobulas, bet tik jei mes tęsiame šį savo judėjimą tikėjime ir meilėje, tai, ką mes pamatome toliau, yra Saulės Aušra ir mes pradedame pažinti šitą sapną, kurį mes, kolektyviai, pasirinkome susapnuoti.

Valymas

 Sako: žiūrėkite į katę ir darykite viską, ką daro ji, nes jos daro taip, kaip reikia. Jei pažįstate kates, žinote, kad jos prausiasi ir prausiasi nuolat. Taip ir mumyse, valymasis čia niekada nesibaigia. Aukštesnysis Aš mato viską, kur nepavalyta, ir atkreipia į tai žmogaus dėmesį. Tas, kuris ignoruoja, atidėlioja, numoja ranka, yra žmogiškas ego protas, veikiantis su pasiteisinimais, kodėl „ne dabar“. Mielieji, yra tiek daug darbo vidiniuose lygmenyse! Jei dar nepradėjote, kai jūs imsitės šio vidinio darbo, gailėsitės, kad nepradėjote anksčiau. Jūs turite išvalyti savo visas egzistencijas, visas laiko juostas, visus santykius. Tai, ką daro kiti asmenys iš savo pusės, jums neturi rūpėti, jūs pertvarkote iš pagrindų savo paties kosmosą, jūsų realybę. Kūnas, ląstelinė atmintis turi būti išvalyta. Tai reiškia pašalinti trūkumą, atskirtį, ego konstruktus, „kas ką kam padarė“ ir pan., kurie yra giliai kūne.

Ir jūs tikrai valysite savo vidinius namus nuolat taip, kaip šiandien blizginate savo automobilius, taures, grindis ar tarpus tarp plytelių, jūs viską išvalysite ir nieko nepražiūrėsite, o tada vėl valysite savo išorinę realybę, nes jūsų Aukštesnysis Aš negali gyventi žemose vibracijose, jūs nuolat kilsite ir jūs vėl ir vėl valysite, ir jūs padarysite savo išorinę realybę švarią ir gražią iš naujo, kad ji būtų sulygiuota ir harmoninga su vidine; visiškai nauja, viduje ir išorėje, nieko seno. Pirma reikia demobilizuoti, o tada prasideda atkūrimas. Jūs turite daryti tai savo realybėse – pertvarkyti savo visą realybę ir sukurti iš naujo. Niekas nieko niekam neprivalo, tik sau pačiam. Jei norite to, turite daryti.

Jums yra duodami išbandymai, duodamos galimybės, ir jūs pasirenkate pagerbti save arba naudojate seną modelį ir iš „draugiškumo“ ar kitų priežasčių išduodate. Jei sabotažuojate save, nukenčiate. Pradžioje būna sunku, nes mes negerbiame save, nemylime savęs tuo laipsniu, kuriuo mums reikia. Kai žmogus nesirūpina savimi, jis nesirūpina kitais, nes mums nerūpi daugiau, nei mes sau rūpime, o paskui tau pradeda visi rūpėti. Visi yra ypatingi ir visi yra lygūs; vienintelis skirtumas – kaip sąmoningas ar nesąmoningas kažkas ir kaip yra lengva atnešti į sąmonę, o kiek yra pasipriešinimo. Kuo daugiau ego, tuo daugiau pasipriešinimo.

Klausiate, kada tai pasibaigia? Tai vis lengvėja ir lengvėja su kiekviena jūsų pastanga, kurią jūs įdedate valyti ir valyti savo realybes. Būkite kantrus, darykite naują realybę savo priorietu, jei jūs norite šios realybės, susitelkite, įsipareigokite, pasirinkite, nes tai yra jūsų realybė – Naujos Žemės girdelė yra jūsų kūne. Jūsų visas kūnas turi perkoduoti ir iš naujo perstatyti save. Matykite šioje kelionėje save, lipantį į didelį kalną. Jūs galite sustoti savo kelyje, kai jums atrodys, kad jūsų pastangos neduoda vaisių, kad jūs stovite vietoje, kad niekas nesikeičia, bet, kai jūs atsigręšite atgal, jūs pamatysite, kiek daug savo kelionėje nuėjote, kokią pažangą padarėte savo kelyje, bet už viską svarbiau, jūs pamatysite daug, didelio grožio, kuris jus įkvėps eiti, kilti ir kilti, ir dalintis tuo su visu pasauliu.

Energijų supratimas

Mes paleidžiame trečią dimensiją, penktoji dimensija yra visa apie energiją. Šiandien ir ateityje mes vis daugiau kalbėsime energetiniais terminais, bus tik vibracija ir dažnis, kai žmogiškasis lygmuo bus apvalytas ir aiškus. Mes galime nerašyti, nekalbėti šita linijine kalba, bet komunikuoti telepatiškai aukščiausiame lygmenyje, nes mes kylame savo dažniuose, per jautrumą, per buvimą susijungusiu. Atminkite, kuo aukštesniame lygmenyje – tuo mažiau komunikacijos žmogiška kalba. Kartais mums intuicija gali pasakyti kažką apie kitą asmenį ar erdvę, bet jūs galite pagalvoti, kad „negražu taip galvoti“ – nes mums patinka galvoti, kad visi yra tyrų širdžių – bet jei nemokėsite atskirti, nukentėsite. Viskas prisistato mums matyti giliai, suprasti ir daryti pasirinkimą. Patraukite protą, žodžiai, kurie išeina iš žmonių lūpų, gali meluoti, turėti maskuotę ir būti sau tarnaujantys, susitelkę į jų kelią; energija, vibracija, pasako, kur jie yra. Energija nemeluoja, jauskite visas energijas, situacijas, kurios jums prisistato.

Žmogišku lygmeniu žmonės neturi supratimo, ką jie skleidžia su savo kūnu, ką jie daro su savo emocijomis, nes jie nežino, kas pas juos viduje. Mes turime prisiimti visišką atsakomybę dėl to, kas išeina iš mūsų į visatos erdvę ir ką įsileidžiame į savo erdvę. Tai yra kiekvieno atsakomybė pačiam sutvarkyti viduje, nuolat tikrinti savyje, ką „man“ rodo kiti žmonės, ir jausti, kaip tai, ką jie sako, rezonuoja „su manimi, su mano aukščiausiu keliu ir širdimi“. Nesvarbu, kokie jie – nubudę ar miegantys, šviesnešiai ar kolegos – naudokite savo intuiciją atskirti energijas, svarbiausia jų bendravime, kiekvieną dieną stebėkite savo paties sodą ir klausykitės energijų kiekviename apsikeitime, kitaip, derliaus neturėsite. Jūs visada galite bendrauti iš širdies lygmens, iš meilės, atvira širdimi (jei abejojate, pabandykite įsivaizduoti, kad visiems duodate rožes, man tai padėjo).

 Jei abejojate savo susidūrimuose su žmonėmis, kai bendraujate, atsitraukite, paeikite toliau, pajauskite energijas, kaip jums jos prisistatė, ar jos yra tarnaujančios aukščiausiai meilei, ar tai tarnauja jūsų keliui, jums, jūsų aukščiausiai gerovei. Leiskite sau pasakyti „Ne“, stovėkite savo galioje iš stiprios meilės vietos, be konflikto, gražiai. Leiskite jiems jų kelią, leiskite tai, kur jie yra savo kelyje, nesakykite jiems apie jų būdus, tai yra jų savęs atradimo kelias ir jie yra tiksliai ten, kur jie turi būti. Jums yra svarbiausia, kad jūs gerbiate savo kelią, jūsų aukščiausią pasirinkimą, elgiatės garbingai savo mintimis, žodžiais ir poelgiais su visais ir kiekvienu, ir tuomet jūsų Aukštesnysis Aš sako „Taip“, ir jis kuria jūsų gyvenimą.

Žmonės nesupranta, kad bet kas, ką jie žiūri, skaito, stebi „virtualioje realybėje“ (per intenetą, televiziją, radiją), yra tik dažnių perdavimas, bet tai nėra tikra; kad tie dažniai, su kuriais jūs susiderinate, kuria jums jūsų realybę, paremtą tuo, į ką jūs žiūrite, kuo jūs tikite. Tai, kas nevyksta jūsų fizinėje erdvėje, tik egzistuoja holografiniame lauke, jūsų akys ir ausys priima tą perdavimą į jūsų realybę, kurią laikote viduje. Jei padarote poslinkį savo vibracijos į aukštesnį perdavimą su intencija kiekvieną akimirką ir renkatės tai, kuo jūs norite tikėti, ką jūs norite įleisti į savo paties sąmonės lauką, tai jūsų realybė, kurią jūs patirsite, bus kitokia, nei prieš tai buvusi. Jūs visada turite pasirinkimą nesiklausyti dalykų, jūs galite praleisti dalykus pokalbiuose/ skaitydami. Nesusijunkite su visais dažniais, žmonių emocijomis, nes tai tampa jūsų pačių kūnais, jūs tampate tuo. Būkite pralaidžiu indu, kuris perleidžia informaciją ir palaiko savo paties energiją.

Kiekvienas yra atsakingas tik už save ir tai, kur yra jų fokusas. Visi turi padaryti save atskaitingais/ atsakingais už tai, ką jie renkasi, kaip leidžia laiką ir į ką investuoja, nes tai, į ką investuojame, tampa mūsų fizine realybe. Jei jūs norite siekti savo paties aukščiausio potencialio realizavimo čia, Žemėje, šiame įsikūnijame, jūs turite nebijoti pagerbti save, pasitraukti iš vienų erdvių, atsistoti, nueiti (tam jūs turite kojas!) ir rinktis tai, kas jus remia dabar šiame etape, ir daryti pasirinkimus, kad išsaugotumėte savo kylančias vibracijas ir visas pastangas, kurias jūs jau įdėjote savo augimu Kai išsivalysime savyje programavimą, negyvensime tarp kitokių, nei meilės, vibracijų, o kol kas yra taip, gyvename įvairių energijų realybėje, apsivalymas po kiekvieno apsikeitimo yra būtinas.

 

Vidinis vedimas

Jums tereikia klausytis vienintelio balso – savo paties širdies ir naudoti vienintelį instrumentą – meilę, kad sėkmingai naviguotumėte per šią kelionę. Jūsų širdies meilėje viskas, kas nėra meilė, yra išsklaidoma. Būkite nuoširdus su savimi; pamirškite, kad jums reikia išreikšti ką nors kitą, kaip tik save. Palikite prisirišimą prie “naujo amžiaus“ etikečių, tegul jūsų širdis tampa jūsų geriausia drauge, jūsų paguoda, jūsų ramintoja, jūsų įkvėpėja, jūsų džiaugsmo ir juoko šaltiniu, jūsų kompanjone, pašnekove, su kuria jūs dalinatės savo procesu ir kelione, savo buvimo vienišu pojūčiu, savo pergalėmis ir laimėjimais, apie kuriuos tik jūs vienas težinote – jūsų širdis viską girdi. Širdis yra jūsų klausymosi ir kalbėjimo organas. Jei kažkas kalba širdimi, o jūs klausote protu, jūs negalite jų suprasti, yra nesusikalbėjimas tarp jūsų. Jūs turite ateiti iki savo širdies ir atverti savo širdį.

Visi turės ateiti į širdį, susijungti su Gaja. Kai jūsų širdis tampa priimanti, jūs gaunate viską, ko jums reikia šioje kelionėje. Gyventi širdimi nereiškia pamesti proto. Jis niekur nedingsta – jis tik išmoksta mąstyti taip, kaip kužda širdis. Palaikykite ramų ir atvirą protą ir mylinčią, priimančią širdį. Jūsų ištikimybė savo širdžiai, galiausiai atves jus prie jūsų pačių Sielos. Per šį susijungimą viduje mes atveriame prieigą prie savo Aukštesniojo Aš vedimo. Tai yra tarsi kilimas zonomis, laiptais, sriegiu. Jūs keliate savo vibracijas, paleidžiate senus dalykus, šviesėjate, plečiate savo sąmonę, įkūnyjate vis daugiau savo aukštesniųjų aspektų, ir palaipsniui jūs prieinate prie savo Aukštesniojo Aš įkūnijimo. Galiausiai, jūs imate veikti Žemėje per jūsų, savo Aukštesnįjį Aš (šiuo metu Aukštesnysis Aš pas dalį žmonių yra jų kūne arba virš kūno). Kai mes esame susijungę su savo vedimu, kiekvienas gauna patį geriausią vedimą.

Klausykitės vidinio vedimo ir atsiliepkite. Tai ateina, kaip mintis, kalbėjimas, kurį jūs suvokiate galvoje, bet, kuris eina jums iš širdies – stebėkite tai. Visada sekite tuo, ką girdite, net jei nesuprantate, ženkite į priekį. Atsiliepiame iškart, kai pajaučiame, greitai, nėra nieko ilgai, nelaukiame, užsistovėjimo nėra. Nesikankite, pasirodė galimybė pajudėti, tekėkite. Užmerkite akis, pajauskite ir sekite tą jausmą. Kai einate kur nors, jūs turite eiti su jausmu, kur traukia. Kai aš esu vedama kažkur nedaryti arba eiti daryti kitur, ar sustoti kažkur, aš seku tuo ir visada atsiduriu tiksliai toje vietoje, tinkamu laiku, ir tada pamatau, kodėl taip pasielgiau. Kai ignoruoju šį pajautimą, susiduriu su problema. Jūsų Aukštesnysis Aš jus visada stebi i viską mato, kiekvieną jūsų mintį, žodį, veiksmą. Norite evoliucionuoti, vystykite savyje Stebėtoją. Jūs turite viską stebėti savo lauke, nieko nepraleisti:  žodžius iš žmonių lūpų, muziką, dainų žodžius, žinutes iš draugų, skaičius, t.t. Sapnai yra svarbūs. Rašykitės, jūs nieko neprisiminsite, tai yra jūsų sąrašas iš jūsų Aukštesniojo Aš jūsų žmogui, užsirašykite ir jūs surasite prasmę po kelių savaičių ar mėnesių, metų.

Jūsų Aukštesnysis Aš treniruoja jus, jūs vėl sureagavote, vėl atpažinote, neignoravote jo vedimo – jūs tampate visiškai ištikimas jam, savo paties Aukštesniajam Aš ir jis jus ves per visus žingsnius, tiesiai, kur jūs turite atsidurti jūsų didesnei gerovei. Jūs neturėsite jokių problemų keliauti, judėti į priekį, visada laiku, visada sulygiuotai. Jūsų Aukštesnysis Aš jums rodo viską, ką jūs turite pavalyti, jūs matote tai, tai yra jums prieš akis, kiekviename jūsų žingsnyje, jūsų Aukštesnysis Aš atkreipia jūsų dėmesį. Jis stebi jus, ar jūs pastebite, jis stebi, kokį judesį jūs darysite, ką pasirenkate – leidžiate ego paiimti viršų ar atsiliepiate į tai, ką jis jums pakuždėjo. Jūs girdite, jūs turite klausytis.

Dieviškas vedimas visada atneša vidinės ramybės arba pusiausvyros būseną, jei jūs esate aukščiausiai susilygiavęs su tuo, kas jums sakoma. Tai pakelia jus ir suteikia viltį arba įkvėpimą, nuramina jus ir atneša platesnę viziją arba išplečia su besąlygine meile. Tikras Dieviškas vedimas visada yra jūsų didžiausiam gėriui, net jei jums ne visada patiks tai, kas jums yra sakoma ir ką girdite. Tai visada sugrąžina jus atgal į jūsų aukščiausią Sielos kelią ir misiją ir taip pat į didžiausią susilygiavimą su jūsų paties Siela. Dieviškas vedimas niekada jūsų „nesulaužo“ ir nesako, koks jūs esate „blogas“ arba „nenaudingas“. Tai yra negatyvaus ego transliuojamos žinutės ir gali ateiti iš šaltinių, kurie nori jums pakenkti, todėl atsirinkite. Jūs norėsite susijungti su Dievišku vedimu, jūs nenorėsite būti užstrigęs proto dėžutėje, kuri sulaiko jūsų sielą nuo evoliucijos. Kai tampate pastabesni viskam, kas vyksta jūsų realybėse, jūs patys tai pastebite ir suvokiate.

Žmonės vis labiau supranta, vis dažniau girdžiu sakant: “Aš pasiklausysiu, ką man pasakys mano intuicija“. Prieš kelis metus toks pasakymas daug kam kėlė įtarimą, tai rodo, kaip greitai mes vystomės. Ateityje intuiciniai gebėjimai valdys tai, kaip mes naviguosime. Jei jūs nekelsite savo vibracijos, nepuoselėsite ir nevystysite savo vidinio ryšio ir vidinio klausymosi gebėjimų, jūs būsite priklausomi nuo kitų žmonių vedimo, o jūs to tikrai nenorite. Jei esate visiškai atsijungęs nuo, neturite ryšio su savo paties vedimo mechanizmu ir esate vedamas kažkieno kito, jūs galite turėti abejonių, ar tikrai einate savo keliu, o ką darysite, kai jūs liksite vienas?  O taip šioje kelonėje tikrai bus, pratinkite save, vystykite savo savarankiškumą, ypač, jei visą gyvenimą esate įpratęs būti apsuptas žmonių, kurie padaro dalykus jums/ už jus. Tie, kurie turės stiprų vidinį ryšį, iškart gaus atsakymus į bet kokius jiems reikiamus kausimus. Štai kodėl jūs turite pažinti, kaip viskas veikia jūsų paties kūne, ir išmokti, kaip su tuo dirbti. Dabar yra metas susiderinti su savo paties vidine vedimo sistema, klausytis savo Sielos balso viduje ir kurti tai, kas yra tikra Aukštesniajam Aš, ne mažiau. Daugiau mes negalime apsimetinėti tuo, kas mes nesame. Būkite savo galioje ir ištikimi sau.

Meditacijai:

„Saugu man atverti savo širdį, saugu man pajausti viską, ką jaučiu, saugu man žvelgti vidun, nes kai aš tai darau, aš surandu savo stiprybę ir tai, ką aš esu vedamas daryti toliau.“

Aš esu begaliniai dėkinga tiems, kurie dalijasi ir padeda mums visiems geriau suprasti mūsų realybes, kad mes galėtume pasidalinti tuo su kitais, padėdami jiems suprasti jų realybes ir palaikyti sąmonės evoliuciją per visą planetą. Mes vibruojame vienu ritmu. Tu esi aš, o aš esu Tu. Daug meilės jums iš mano širdies, aš visus laiminu ir myliu, nesvarbu, kur jūs esate ir kur jūs esate pasaulyje,

Viktorija

 

Galite sekti ir pamėgti mus čia: