Liepos atnaujinimas

Pastarąsias savaites buvome/ esame gana intensyviame periode. Kai artėjame prie ciklo pabaigos, mums yra duodama vienu metu patirti ir pabaigas, ir pradžias. Prieš pradėdami naują augimo ir dvasinio vystymosi ciklą, nusivelkame senus elgesio su savimi būdus, kurie trikdė ar buvo apniaukę mūsų tikrąją/ originalią prigimtį, paleidžiame viską, kas nebedera su tuo, kur mes dabar esame/ dabartiniu suvokimu.

Šį mėnesį turime jaunatį ir dalinį mėnulio užtemimą Vėžio ženkle. Vėžio ženklas astrologijoje yra siejamas su emocijomis ir motiniška, rūpintojos energija. Tai, su kuo gali reikėti susitvarkyti šiame laike kai kuriems, gali būti susiję su motininiais dalykais, seksualinio išnaudojimo patirtimis iš praeities, disbalansais vyriškoje arba moteriškoje pusėse, kurie vis dar yra palaikomi. Tai apima ir giliausių santykių bei intymumo su kitais pagydymą ir apibrėžimą iš naujo. Šiame įraše pasirenku orientuotis į visumą. Kaip visada, pasitikiu, kad pasiimsite tik tai, kas rezonuoja ir gerai dygsta plačiuose jūsų pačių unikalaus sodo dirvožemiuose, ir sukompostuosite bet ką, kas netarnauja jums ir jūsų intencijai.

Didžiulės šviesos bangos ir kolektyvinė transformacija

Jau nieko nebenustebinsime, kalbėdami apie įeinančias/ žemę pasiekiančias šviesos bangas. Kaip juokauja viename internetiniame plakate, energetinė prognozė dabar yra viena: energija ruošiasi būti intensyvi amžinai. Portalas po portalo, banga po bangos kartais galime pasijusti tarsi esame vieningame pasivažinėjime linksmaisiais kalneliais. Yra didžiulė visuotinio energetinio srauto tėkmės jėga, kuri mus neša, kaip transporto priemonę, greitėjančią ir važiuojančią greičiau ir greičiau. Kartais šis didelis greitis ir išmetimai “aukštyn“/ “žemyn“ gali priversti pasijusti pažeidžiamu ir pareikalauti didelio kiekio skausmingų patirčių, įvykių, prisiminimų emocinio bei mentalinio apdorojimo.

Didėjanti Šviesa planetoje pamažu atskleidžia viską, kas buvo paslėpta, nematoma, ignoruota, neteisingai interpretuota, panaudota. Viskas iškyla į paviršių, kad būtų pastebėta, transformuota ir grąžinta į ten, iš kur atėjo/ Šaltinį. Mūsų kūnai daug paleidžia ir daug integruoja. Vyksta pastovus kūno ir sąmonės valymas, persilygiavimas, susilygiavimas, perprogravimas, prisitaikymas, kalibracija, akcelaracija visuose egzistencijos lygmenyse. Kiekvienas iš mūsų esame pertvarkomas unikaliai autentiškai atspindėti naują dieviškojo pavyzdžio modelį ir esame suvienyjami būti harmoningame Suvienytame/ Meilės Lauke. Tai yra gigantiškas kolektyvinis evoliucijos procesas, vykstantis Dabar čia pagal Vieno („Omnipresent“) orderį, ir apimantis bei mažiau/ daugiau liečiantis visus ir kiekvieną, nepriklausomai nuo to, ar jie yra sąmoningai įsitraukę į šią kolektyvinę ir individualią transformaciją, ar ne.

Šis procesas negali būti sukontroliuotas, sustabdytas ar išvengtas jokiais būdais, net jei žmogiškieji aspektai norėjo taip manyti. Tai yra tai, kas jau yra apspręsta ir jau vyksta kosminiu lygmeniu; vyksta mūsų kūnuose, ląstelėse ir energetiniais kanalais (pagrindinė perdavimo/ komunikavimo sistema yra Žemės elektromagnetinė girdelė) plinta per visą planetą. Visi yra veikiami šio Šaltinio energijos srauto, nepriklausomai nuo jų fizinės buvimo vietos Žemėje. Tai, kas vyksta, dabar ir toliau turime priimti ir suvokti, kaip dėsningą organišką Žemės ir žmonijos evoliucijos dalį, kurios dauguma mūsų laukėme ir kuriai ruošėmės tūkstantmečius.

Žemė ruošiasi būti visiškai Nauja planeta, persitvarko visa jos ir kiekvieno, esančio ant jos, matriksa. Visų širdys Dabar yra aktyvuojamos susiderinti ir vibruoti vienu dažniu su Gajos širdimi. Mes kalbame apie Naujos Žemės kūrimą, tačiau iki ši Nauja Žemė – kuri kai kuriems dabar gali atrodyti tik “idėja“ ir nesutapti su jų dabartiniu/ ego suvokimu – taps fizine realybe, kiekvienas turi atlikti savo darbą. Kai tai bus atlikta, mes susitiksime ir susivienysime, kaip vienas, kad užbaigtume tai, ką atėjome čia padaryti. Tie, kurie atliko savo gilų vidinį sielos darbą, dabar gali sueiti kartu ir kurti, paremti, priimti, duoti, dalintis ir prisidėti iš esmės. Kad tai galėtų vykti, reikalingas susilygiavimas per meilę ir tyrumą.

Yra vienas dalykas, į kurį esu vedama vėl atnešti dėmesį ir kuris yra rekomenduotinas tiems, kurie daro sąmoningą pasirinkimą atsiduoti šiai evoliucijai. Išžengiant iš senojo pasaulio matriksos, kuri yra persmelkusi 3D žemės girdelę, svarbu yra susijungti bei įtvirtinti savo kūnus ir energijos laukus ir nuo tol toliau nuolat įsižeminti Naujos Žemės girdelėje, kristalinėje 5D Žemės/ Gajos šerdyje.

Bendrakūrimas realybių

Turime matyti viską, esantį kaip/ turintį savo matriksą. Tai yra tobula sistema, kaip visos realybės kuriasi, funkcionuoja ir dirba. Senoji Žemės matriksa buvo kieta, aštri, atsijungusi ir palaikoma baimės ir meilės bei visa ko trūkumo. Žmogiškieji aspektai atsiskyrė nuo visų realybių ir tikėjo, kad jie gali kontroliuoti atskirai kiekvieną, nesuprasdami, kad kiekvienas yra dalis visos sistemos, kuri yra Realybė. Ši Realybė yra gyva matriksa, kuri juda, kvėpuoja, lenkiasi <…>. Ji yra natūrali ir organiška, ir yra sulygiuota su meile, Kosminiu Vienio lygmeniu.“ ~ Lisa Brown Transcendence

Žmogiškasis aspektas nežino, kad visos realybės yra susipynusios tarpusavyje. Kiekviena mintis, žodis, emocijos, kvėpavimas veikia visas realybes. Priklausomai nuo kiekvieno gebėjimo būti sąmoningu kiekvieną akimirką, yra bendrakūrimas realybių/ pasaulių, kurie atitinka Realybę, arba iškreiptų realybės versijų. Laiko juostas, kuriose mes gyvename, žaidžiame, patiriame, mes diktuojame su savo pačių vibracija kiekviena akimirką. Nesąmoningas pasirinkimas sukuria nesąmoningos realybės patirtį, visos realybės yra paveikiamos. Iškraipymus kiekvienas turime išspręsti viduje. Mes matome, kai iškraipymas prisistato, ir mes privalome jį iškart išspręsti.

Žmogiškieji aspektai bandys laikytis savo pačių senų realybių, o tai veikia kiekvieną laiko juostą. Tai reiškia, kad tie, kurie yra pasiruošę, negali pilnai įtvirtinti/ materializuoti dalykų. Štai kodėl kiti/ dalykai ateina ir išeina, materializuojasi ir dematerializuojasi, nes visas kūnas negali pasiekti tyrumo lygmens, kuris yra reikalingas, kad palaikyti tą realybę nuolat vietoje. Iki tol, kol mes matome, kad tai nėra įmanoma, mes suprantame ir paleidžiama tą potencialią laiko juostą ir padarome poslinkį į visiškai kitą. Mes nuolat iš naujo prisitaikome prie egzistencijos aukštesniame lygyje. Kartais, šis susilygiavimas reiškia, kad turime visiškai paleisti dalykus ir padaryti savo dėmesio poslinkį į tai, kas yra aukščiausiai sulygiuota, kad su intencija per savo tyrą egzistenciją partemptume ir įtvirtintume šias realybes į mūsų fizinę realybę čia.

(Šis skyrelis parašytas, pasiremiant Lisa Transendence Brown raštais, www.awakeningtoremembering.com)

Kas vyksta individualiu lygmeniu

Kiekvienas pereina savo pačių procesus, priklausomai nuo to, kur jie yra dabar savo keliuose. Mes esame tokie skirtingi; sielos su individualiomis vibracijomis, kilmės vietomis, užduotimis ir pamokomis šiam gyvenimui. Ši transformacija, kai mūsų anglies pagrindo ląstelės keičiasi į kristalinę, yra milžiniška ir kievienam atneša savus iššūkius. Mūsų kūnai formuoja naujas, kristalines matriksas ir visiškai naują komunikavimo sistemą, kuri apima kiekvieną dalį, organą, audinį, kaulus, odą, ląstelę. Mūsų kūnai pereina gilų valymąsi, intensyvų paleidimą ir ruošiasi vibruoti daug aukštesniu dažniu, skleisti daug daugiau tyros sąmonės, nei anksčiau. Šis kosminis procesas nesutelpa 3D suvokime, joks žmogiškas protas nėra pajėgus suprasti tų dalykų, kuriuos mes dabar pereiname ir kurie vyksta vidiniuose planuose. Tai yra realūs fiziniai ir fizikiniai pokyčiai, kuriems reikalinga daug atjautos, atsisveikinant su bet kokiu žmogiško (ego) proto teisimu, pasenusiais, atitarnavusiais apibrėžimais, etiketėmis. Svarbu suvokti, kad tai neįvyksta su viena diena.

Energija yra didžiulė. Kūno valymasis, kaip ir apskritai visas procesas, yra intensyvus. Kas vyksta? Įsivaizduokite, į jūsų kūną įeina didelis kiekis Tyros Sąmonės, Tyros Šaltinio Šviesos, tiek, kiek jūs/ jūsų kūnas dabar esate pasiruošę priimti. Energija apima/ pasklinda į visą jūsų kūną ir keliauja į tankiausias vietas, kur yra didžiausias pasipriešinimas, nes yra savaime persitvarkanti. Kūnas palaiko senas energijos sankaupas, kurios turi būti paleistos. Yra iškeliama iš giliai viskas, kas „nėra“ Meilė/ turi būti išmylėta, viskas, ką jūs esate pasirengę paleisti, tai iškyla į paviršių, kad būtų jūsų pamatyta ir išvalyta dabar, kaip apsivalanti jūra. Tai yra sena, negyva, daugiau nebetinka vartojimui, yra nuodijanti gyvą organizmą. Jūs atlikote su tuo viską, ką turėjote atlikti, ir dabar turite galimybę tai paleisti visiems laikams, kad galėtumėte įsileiti naujas realybes.

„Skausmas“ nuostabiai veikia kūne, pilnai pažadinant ir paleidžiant viską, kas buvo palaikoma čia pasąmoningai. Tai gali išjudinti daug užblokuotų emocijų ir tai dabar yra pakankamai intensyvu. Kūnai palaiko senas programas, kurios turi būti paleistos. Šioje organiškoje transformacijose esminis yra DNR/ genetikos perprogravimas. Ego protas priešinasi, iškyla visos istorijos, įsitikinimai, kurie yra niekas kitas, kaip tai, ko jis dar norėtų laikytis, kad išlaikytų dalykus status quo, žaisti tą patį seną aukos žaidimą, sulaikantį jus nuo jūsų tikrosios galios, kurią jūs esate pasirengęs išreikšti. Įeinanti Šviesa išvalo neuro takus ir jūs esate pasiruošę čia ir dabar padaryti poslinkius savo mintyse, jausmuose, įpročiuose ir įsitikinimuose, kurie yra giliai įaugę ir yra labai pasąmoniniai. Tai yra visiškai realus ir sąmoningas poslinkis, kurį jūs atliekate savo pačių matriksoje.

Iššūkiai ir proveržiai

Asmeninei transformacijai įsipareigoja ne visi, tik maža dalis ant planetos renkasi šį kelią, nes tai yra daugiausiai pareikalaujantis, kaip ir labiausiai apdovanojantis/ Meistriškumo kelias. Tai reikalauja visiško paleidimo, atsidavimo, įsipareigojimo ir pastovaus gilaus darbo su pačiu savimi, bet tame yra daug smagumo. Be tiesioginės patirties yra tik informacija, žinių rankiojimas; duoda žinojimą, bet neduoda patirties ir neduoda supratimo. Reikia viso gyvenimo saviugdos būti gebančiu jausti “už šydo“ ir matyti dalykus, kaip jie yra. Kai ateiname į pilną sąmonę, suprantame visą ego matriksos programą.

Įrankių neturintis žmogiškasis aspektas negali suprasti, yra pasipriešinimas, atsisakymas klausytis, matyti programas, palaikomas viduje. Didžiausią iššūkį žmogiškajam aspektui kelia tai, kad jis nesugeba matyti, jo perspektyva yra ribota, todėl jis laikosi baimės. Iš kitos pusės, tik suteik galimybę ego protui „pamatyti“ ir jis tuoj pat atsitrauks į baimę ir susikurs aibę istorijų, kurių 99,9% atvejų neturi nieko bendro su tiesa, kuri yra/ už to slypi, bet yra paremtos nepagrįstomis prielaidomis, kurios yra paremtos įsitikinimais, kurie yra paremti patirtimis praeityje arba genetiniu/ kolektyviniu programavimu. Štai čia slypi šio evoliucinio proceso tobulumo grožis, kad jis nėra matomas akims, kurios dar nėra pasirengusios matyti, ir atsiskleidžia palaipsniui. Širdis turi plačiai atsiverti, būti atvira, visų pirma, tada nėra vietos ego protui/ teisimui. Kai širdis yra tyrume, tada gali įeiti intuityvus protas/ vizija.

Pasąmoninių programų valymai leidžia įeiti sąmonei ir mes galime pamatyti didesnį paveikslą. Tai reikalauja visiško absoliutaus buvimo stebėti ir pamatyti savo pačių ego programas. Akimirką, kai suvokiame, kad tai – programa, mes paleidžiame tą energiją, sulaikusią mus istorijose, kurių mes laikėmės, kaip realybės, iš baimės – senų “neteisybių“, kontrolės dalykų, manipuliatyvių taktikų, atgyvenusių įsitikinimų, programų, aukos mentaliteto ir atspindinčių vidinį poliariškumo disbalansą. Mes turime pasirinkimą bet kurią akimirką padaryti poslinkį ir išeiti iš egzistavimo pasąmoninėje laiko juostoje, kuris reiškia nykimą, ir pasirinkti egzistavimą sąmoningoje laiko juostoje. Mes paleidžiame senas laiko juostas, kurios išsisklaidė, ir užleidžiame erdvę tam, kas dabar yra čia/ naujai realybei. Tai yra pasirinkimas nuolat rinktis aukštesnę egzistenciją. Kai esate pasirengę, šis perprogramavimas neužtrunka, pakanka akimirksnio pastebėti ir suvokimo, kad padarytumėte poslinkį. Iš žmogiškos perspektyvos sunku suprasti, kad šie dalykai gali padėti, tačiau būtent jie daro pokytį mūsų energijoje, kuri kuria pokyčius mūsų fizinėse realybėse (viskas, pirma, yra vibraciška, o tada – fiziška).

Savipriežiūra

Aktyvacijos yra galingos ir yra būtina kiekvienam pasirūpinti savimi. Kai kuriems gali būti gana depresinis periodas, gali iškilti jausmai palikimo/ atstūmimo/ buvimo vienu/ vienišu/ nesuprastu/ nevertu. Galimos trumpalaikės fazės, kai yra ryšio praradimo/ krypties nebuvimo/ pasimetimo pojūčiai (“blank phases“). Svarbu išlaikyti pasitikėjimą savimi/ Dievu bet kurioje situacijose. Kartais būna sunku tikėti, kad dalykai pagerės, kai matome tik tamsą, bet jūsų viltis tose akimirkose yra jūsų šviesa. Visada būtina palaikyti viltį, kad dalykai pagerės, net jei atrodo, kad jie nejuda jūsų norima kryptimi. Kartais, mes pereiname prisitaikymo fazes, bet jūs niekada nesate užstrigę, jūsų Aukštesnysis Aš jus visada veda.

Laikykitės Meilės/ Šviesos. Ilgai mes galvojome, kad meilė yra nepakankama, nes ji nebuvo vertinama daugybėje inkarnacijų, tačiau meilė yra viskas, ko mums kada nors reikėjo. Yra istorija, kurioje sakoma: „Tas, kuris perėjo mišką su žibintu rankoje, yra išmintingesnis, nei tas, kuris užstrigo galvodamas, kad šviesa lempoje nėra pakankama.“ Kai esame savo esybės Šviesoje, esame savo galioje. Tik su Šviesa dirbdami, mes iš tikrųjų esame įgalinti. Jokie fiziniai ginklai negali suteikti tokio saugumo, kaip galia viduje, kuri yra Dieviškumo vibracija, visada esanti su mumis. Raktas yra išlikti savo mylinčioje esmėje, žinant, kas mes esame – kad esame Kūrėjo dalis, visada mylima, vertinama ir saugoma. Įsitvirtinkite šiame suvokime ir būkite toje ramybės ir žinojimo vibracijoje.

Emocijos iškyla; jos turi būti pagerbtos, leidžiamos, suprastos, tačiau tai, kaip mes jas apdorojame, lems įtaką, kuri kuria mūsų pačių realybėse/ pasauliuose. Mes priimame visus jausmus, kurie iškyla, kitaip liktume suvaržyti ir niekada nepajudėtume į savęs įgalinimą. Visos emocijos, kurios iškyla, yra mūsų Aukštesniojo Aš dovana – galimybė pastebėti ir išvalyti savo pačių iškraipymus ir sugrįžti į pusiausvyrą. Kraštutinumai poliariškume privalo būti subalansuoti, kad galėtų įvykti vidinė Sajunga, kuri generuoja Kūrybą.

Ypač svarbu yra pagerbti savo fizinius kūnus, kurie dabar mums kalba. Svarbu kiekvienam iš mūsų mokytis susiderinti su savo kūnais ir gerbti visus procesus/ fazes, kuriuos pereiname, būti atjaučiančiu, švelniu su savimi, nesvarbu, kas pasireiškia. Išmokite kalbėtis su savo kūnu, kaip su gyvu, kuris gali kalbėti ir girdėti, darykite, ko jis prašo – miego, poilsio, judėjimo, lengvesnio maisto. Kai vystysitės matysite, kaip jūsų kūnas prašys lengvesnio maisto, nes kūnas prisitaiko prie jūsų vibracijų. Kūnas dažnai susijaudina, jei įsileidžiame išorines stimuliacijas, stebėkite/ matykite/ atpažinkite jo reakcijas. Turime suprasti, kad jam reikia integruoti kosmines šviesos bangas ir tai yra svarbus ir sudėtingas procesas, kuris turi būti pilnai pagerbtas.

Vienas dalykas, kuris šio proceso eigoje tampa dideliu uždaviniu/ pamoka visiems, yra savo paties erdvės/ energijos palaikymas. Mes turime stebėti viską, ką įsileidžiame į savo energijos lauką / kur investuojame savo energiją. Su laiku, to svarba yra suvokiama/ į tai yra ateinama. Mes neturime tokios prabangos leisti ateiti nesąmoningiems kitiems į mūsų realybes, nes kaina, kurią mes mokome, yra per didelė. Mes tvarkomės su savo ir mes leidžiame kitiems tvarkytis su savo; kitaip mes negalėtume atlikti savo tarnystės žmonėms/ kiekvienam, kuriai paskyrėme save/ savo gyvenimą. Tai taip pat yra dalis įgalinimo/ Suverenumo proceso; kiekvienas pats mokosi, kaip apdoroti savo pačių emocijas ir paslinkti savo iškraipymus. Erdvė yra pilnai palaikoma.

Reziumė

Didžiulis aktyvacijų padidėjimas mums siūlo tiek daug. Kiekvienas dabar yra iš tikrųjų galintis padaryti sąmoningą pasirinkimą. Kiekviename iš mūsų yra Begalinio Kūrėjo Dvasia. Iš tikrųjų kiekvienas iš mūsų atėjome čia duoti. Kai kiekvienas duos tai, ką turi, visi gaus tai, ko jiems reikia. Visos problemos išsisprendžia, kai mes apsukame klausimą nuo „Ko aš noriu?“ ir paklausiame savęs tokių klausimų, kaip: Ko gyvenimas nori iš manęs? Ką aš galiu padaryti, kad prisidėčiau prie šios Nematomos Jėgos? Kuo aš galiu paremti/ būti naudingas savo broliams ir sesėms? Kas yra tai, ką aš dabar norėčiau sukurti ir atnešti į šią realybę? Nesvarbu, kokia dalis visos populiacijos pradeda gyventi savo aukščiausią sielos kvietimą ir skleisti aukštesnio dažno spindulius, viskas keičiasi. Mes esame čia sukurti naują kolektyvinę visumą, ją išreikšti ir gyventi. Jei norime kažkur atsirasti, tai mums neatsiranda niekaip kitaip, tik darant savo pačių gilų sielos darbą. Yra daug sielų, dabar trokštančių vienintelio dalyko – pabusti. Pati didžiausia/ geriausia dovana, kurią mes galime padovanoti esantiems aplink mus, yra darbas su savimi. Atsiminti, kad tu esi pirmas, pagerbti ir investuoti į savo paties procesą, pažadinti save pilnai ir daryti darbą, kurį atėjome padaryti.

Pabaigai rekomenduoju:

  • Daugiau būti, nei daryti.
  • Jei „tai“ nėra greičiausias būdas, greičiausias būdas surasti savo tikslą, yra pakelti savo širdį/ pakelti džiaugsmą.
  • Pamatyti ne kiek „nepadarėte“, o kiek nuėjote, ir pajausti besąlyginę meilę kūrinijos.
  • Dirbti su vertikalia jėga ir visus ir bet kokius netyrumus/ iškraipymus/ disbalansus gydančia/ valančia Šviesa, kuri yra tyra fotoninė skysta šviesa/ tyra Šaltinio sąmonė, ir kuri eina ten, kur yra kviečiama ir vertinama.
  • Pamedituoti į afirmacijas: „Mano širdis yra mano Portalas“ ir „Manyje yra Begalinė Visata.“
  • Atsiminti, kad „ir tai praeis“.
 
Daug Meilės,

Viktorija
Prašome sekite ir pamėkite mus:

Birželio širdies išplėtimas

Mes atvykome į vieną svarbiausią, pozityviausią, optimistiškiausią ir tekantį laiką šiais metais! Gegužė atnešė daug apvalymo ir pokyčio. Dauguma jūsų jau patiriate gražų intensyvų sąmonės poslinkį kvantiniame lygmenyje, kuris tekės nuolat per visą birželį. Kaip viduje, taip ir išorėje. Birželio pradžia suteiks mums galimybę atgauti kvapą iki energija vėl pakils, įsibėgėjus vasaros sezonui.

Mes esame raginami mąstyti “už dėžutės ribų“ (iš tikrųjų, juk, nėra jokios dėžutės) ir susitelkti į mūsų besiplečiančią sąmonę tokiais būdais, apie kuriuo mes galbūt anksčiau nepagalvojome. Susilygiavimas su Šaltinio/ Kūrėjo energija yra raktas. Tikriausiai, esate girdėjęs apie automatinį rašymą arba tiesiog rašymą, kaip savęs vystymo įrankį. Su savo daugiau, nei dvidešimt metų praktika, turiu patvirtinti, kad tai yra puikus instrumentas. Jei dar to nedarote, rekomenduoju visada turėti po ranka tušinį ir ant ko rašyti ir žymėtis bet kokias idėjas ir įkvėpimus, kuriuos jūs galite gauti. Kai vėliau peržvelgsite savo užrašus, jūs galite atrasti, kad juose yra visas vedimas ir įžvalgos, reikalingos jums jūsų kelyje dabar ir į priekį. Šie užrašai yra aukso vertės, kai jūs ieškote, kaip jums naviguoti per savo gyvenimą. Dabar yra tinkamas laikas pradėti šią praktiką.

Skaidrus bendravimas

Leiskite man atnešti jūsų dėmesį į vieną svarbų dalyką, ant kurio, iš esmės, yra pastatyta visa mūsų kasdienybė – t.y. kaip mes bendraujame. Ar mes išreiškiame save visiškai, laisvai ir nuoširdžiai? Ar mes galėtume čia atverti daugiau savo širdies? Aš tikiu, kad mes visi tai galime, visi be išimties. Daugumai, kol kas, tai yra tikras iššūkis išreikšti save tokį, kokie jie iš tikrųjų yra.

Jei jūs esate empatas (dauguma iš mūsų esame tokie savo esmėje), jūs esate natūralus diplomatas, trokštantis kurti ramybę ir harmoniją savo aplinkoje. Jums yra labai svarbu kalbėti tai, ką jūs jaučiate, kaip jūsų tiesą, ir jums yra labai svarbu, kad ši tiesa nebūtų suvokta ir interpretuota klaidingai. Tiems, kurie nėra empatai, gali būti gana sunku priimti tokį jūsų savęs išreiškimo būdą ir dažnai jie sutinka jį su pasipriešinimu. Empatas pradeda manyti, kad savo tiesos kalbėjimas yra kažkas, kas skaudina kitus, ir jis pradeda susilaikyti nuo savo tiesos kalbėjimo.

Dabar mes esame laike, kur sulaikymas savęs nuo savo tiesos kalbėjimo pradeda kelti vis daugiau iššūkių. Mes neatėjome į šitą planetą tam, kad leistume sau prigesinti savo pačių šviesą. Mes atėjome čia prisidėti prie Visatos plėtimosi per savo pačių Sielos unikalias dovanas, tiesą, talentus ir energiją, išreikšdami save tokiais būdais, kurie mums jaučiasi patys autentiškiausi ir atitinkantys tai, kas mes esame savo šerdyje.

Kūrybinė tėkmė

Jei jūs esate labai jautri siela (dauguma iš mūsų esame tokie savo esmėje), jūs jau galite jausti, kaip šio mėnesio energija mus pagauna ir neša į produktyvią kūrybinę tėkmę. Dauguma tai galės pajausti birželiui įpusėjus. Jei jūs dar nedarote nieko kūrybiško, kas eitų iš jūsų paties širdies, tai yra puikus metas imtis pokyčių savo rutinoje ir įtraukti į ją laiko bei užsiėmimų, kurie jus kūrybiškai įkvepia. Pažadinti jūsų asmeninę kūrybinę kibirkštį gali padėti tokie dalykai, kaip pasivaikščiojimai parke, mėgavimasis tyrame paplūdimyje, išvykos, kelionės ar žygiai, nauja knyga, meninis renginys, kiti žmonės, vietos ir patirtys, kurie jus įkvepia ir pagauna jūsų smalsumą.

Pakvieskite savo intuiciją jus vesti! Ir kai tik jūs pastebite, kad gavote jus nukreipiantį ženklą/ nurodymą, iškart, nieko nelaukdami, veikite pagal tai (pavėlavęs, jūs praleisite energiją, kuri yra aukščiausio potencialo, iki kito karto – nes visatoje viskas nuolat ir greitai kinta ir juda).

Meilė Sau

Prieš kelias dienas grįžau į Lietuvą po beveik mėnesio buvimo visiškai kitame pasaulyje, kitoje dimensijoje, saloje Gozo. Kaip jūs galite žinote, vieną savaitę iš to laiko vyko mūsų reguliarus pavasario retritas moterims „Sugrįžk Namo, Deive“ . Leiskite man pasidalinti vienos iš dalyvių refleksija po jo, kas parems mus pajudėti į tai, kas seks toliau šiame įraše:

Retrito metu įgijau naujų žinių, patyriau didelę meilę, ramybę, rūpestį. Didžiausias proveržis – meilė, meilė sau ir viskam. Tik šių dienų dėka supratau, kaip svarbu rūpintis savimi, mylėti save. – L.

Tarp mūsų kasdienių pokalbių ir pasidalijimų su moterimis kelis kartus pasirodė ir ši mintis: „Kartais ateina mintis: o gal, šitaip leisdama sau rūpintis savimi, paliekant vyrą ir vaikus, elgiuosi savanaudiškai?“.

Kaip visuomenė, mes buvome sąlygojami tikėti, kad meilė sau ir rūpinimasis savimi yra egoistiška, savanaudiška, narciziška. Tai buvo atlikta per tam tikras struktūras ir institucijas, kad kolektyvinis protas tikėtų, jog jis yra atskiras nuo savo tikrosios prigimties, kas yra Dvasia/ Kūrėjo Šaltinio energija. Toks buvo planas ir mes sutikome tai patirti – tam, kad Dabar Nubustume.
 

Kai mūsų protas pamiršta, kad mes, visų pirma, esame Dvasia/ Dvasinė Būtybė, turinti šią fizinę patirtį, jis atiduoda savo galią ir pradeda paklusti. Tai palieka mus, gyvenančius baimėje ir trūkume, besijaučiančius užstrigusiais ir nesaugiais. Tai yra išlikimu pagrįstos energijos, kurios galiausiai pasireiškia “liga“, arba susirgimu, mūsų fiziniame, emociniame, mentaliniame ir finansiniame lygmenyse. Mes jau ilgai paleidinėjame šio seno programavimo sluoksnius, kurie mus sulaikė, tačiau daugybė žmonių dar nežino, kaip meilę sau padaryti prioritetu.

Mūsų kūrybinės energijos transliavimas ta kryptimi, kuri yra produktyvi, patvirtinanti ir plečianti gyvenimą, reikalauja iš mūsų, kad meilė ir atjauta sau, būtų TOP prioritetas mūsų gyvenimuose. Meilė sau yra kita “savęs patvirtinimo“ sąvoka. Kai mes mylime save tokį, koks mes esame, nebandydami pataisyti ar atsikratyti bet kurios savo dalies, tada mes pripažįstame Dievo/ Dvasios / Kūrėjo/ Šaltinio energiją. Mylėdami save visiškai, mes pasakome Dievui/ Deivei: „Tu esi tobula (s) ir tiksliai žinai, ką tu darai (ką ji (s) tikrai žino!). Tai yra pačios didžiausios pagarbos forma, kurią mes galime parodyti Dievui/ Dvasiai/ Kūrėjo/ Šaltinio energijai.

Tai kaipgi mes save mylime? Yra daugybė būdų. Štai žemiau yra keletas iš jų:

1. Susilygiuodami su patirtimis, vietomis ir žmonėmis, kurie mus įkvepia, plečia ir kelia.
2. Paleisdami poreikį būti patvirtintam kitų ir poreikį būti kitų malonintoju.
3. Turėdami atjautos visoms savo dalims, kurias kada nors mes norėjome “pakoreguoti“ arba atsikratyti, įskaitant savo mintis bei įsitikinimus apie save.
4. Mažiau darydami ir daugiau būdami: vietoj to, kad stumtume jėga, kad dalykai įvyktų, mes kuriame laiką savo dienose, kuris mums leidžia ilsėtis ir lengvai būti, kad per mus galėtų ateiti aukštesnė išmintis ir vėliau imtųsi veiksmo.
5. Paleisdami poreikį greitai pajudėti į tikslą ir mėgaudamiesi “paprastais mažais“ gyvenimo dalykais, kaip sustoti užuosti gėlės ar pasimėgauti saulėlydžiu.
6. Leisdami sau prabangą, kaip tylos dieną, masažą ar poilsinę kelionę.
7. Leisdami sau ryškiai šviesti.
8. Susikurdami sąrašą dalykų, kurie įkvepia džiaugsmą mūsų gyvenimuose ir kasdien darydami bent vieną ar daugiau iš jų su intencija, kad tai yra tai, kaip mes renkamės mylėti save.
9. Medituodami.
10. Valgydami maistą, kuris maitina ir teikia mums gyvenimą, vietoj tokio, po kurio mes jaučiamės apsunkę ir pavargę.
11. Dažnai išreikšdami dėkingumą Dievui/ Dvasiai/ Kūrėjui/ Šaltiniui už palaiminimus, kuriuos mes matome ir patiriame kasdien.

Sėkmė, kurią mes patiriame savo karjeroje, santykiuose ir visuminėje gerovėje, yra tiesioginis rezultatas meilės sau kiekio, kurį mes turime sau. Jei jaučiatės užstrigęs, meilė sau yra atsakymas. Jei jaučiatės nevertinamas, meilė sau yra atsakymas. Meilė sau viskuo pasirūpina!

Kosminiai Vartai

Birželio 21 d. mes pajudėsime per Vasaros Saulėgrįžos Vartus.

Saulėgrįža reprezentuoja didelio užbaigimo ir naujų pradžių laiką. Kad ir kas yra tai, ką mes esame pasirengę išspręsti ir paleisti, tai yra metas tai padaryti, kad pasirengtume įžengti į mūsų naują kelionės etapą, visiškai atsinaujinę.

Taip pat per Saulėgrįžą mūsų planetą pasiekia didžiuliai šviesos kiekiai iš Saulės, kurie kurs kitą kvantinį šuolį mūsų asmeninėje ir kolektyvinėje sąmonėje. Tai bus kibirkštis, kuri įžiebs labai aktyvų, jaudinantį, gydantį ir transformuojantį laiką ateinančiais mėnesiais, liepą bei rugpjūtį.

Saulėgrįža taip pat turi gebėjimą prinokinti mūsų giliausius ir autentiškiausius troškimus sau ir pasauliui aplink mums. Milijonai žmonių pasaulyje naudoja šį ypatingą atvėrimą sukurti Kosminį Suvienytą Meilės Lauką, su kuriuo jūs galite susijungti per savo norą, intenciją, maldą ar meditaciją.

„Ką tu norėtum palikti užnugary, kad galėtum sukurti daugiau erdvės savo trokštamai realybei? Į ką tu esi pasirengęs įžengti?“

Dabar yra metas paklausti šių klausimų ir padaryti reikiamus poslinkius/ “adaptacijas“, kad pajudintumėte save pirmyn į didesnę meilę. Birželio pabaigoje mes matysime poslinkį savo širdyse ir protuose, kreipiantį mus susitelkti į mūsų pačių sielos aistras. Tačiau nereikia būti per daug rimtiems ir susikoncentravusiems tik į savo aistras, bet balansuoti tai su rūpinimųsi savimi, leidžiant smagiai laiką ir lengvai savo dienas.

Daugiau apie šiuos Kosminius Vartus kviečiu paskaityti mano straipsnį „Vasaros Saulėgrįža“. Taip pat šioje Skaityklos skiltyje jūs rasite mano straipsnius apie kitus esminius metuose didžiuosius kosminius vartus, kurie netrukus po Vasaros Saulėgrįžos seks vienas po kito – jei dar nesate susipažinęs su jų metu įeinančiomis ir aktyvuojamomis energijomis, gera mintis yra iš anksto tai padaryti, kas iš anksto aktyvuoja jumyse susilygiavimą su jomis.

Pajudėjimas į didesnę Meilę

Jei norite susijungti su Suvienytu Meilės Lauku, skirkite kelias akimirkas šiandien (ir rytoj) užsimerkti, susitelkti į savo kvėpavimą ir paprasčiausiai patvirtinti sau, kad jūs renkatės mylėti save ir pasaulį aplink jus. Vizualizuokite gražią auksinę, rožinę, violetinę ar smaragdinę žalią šviesą, švelniai apgaubiančią visą Žemės rutulį, visų žmonių ir viso gyvenimo sąmonę. Vizualizuokite šią Meilės ir Šviesos Substanciją tol, kol ji tampa tokia koncentruota, kad tampa matoma ir apčiuopiama fiziniu žvilgsniu visiems! Tai aktyvuos jumyse didesnę meilę, ramybę ir džiaugsmą bei jus atneš į malonės būseną, kuri jus atvers manifestuoti savo troškimus realybėje.

Pabaigai

Leiskite man jus švelniai atnešti dar arčiau jūsų. Dvasia yra Laisva ir Suvereni. Ateinančiais laikais į priekį toliau užrašyta afirmacija turi tapti jūsų kasdieniu teiginiu/ šūkiu/ patvirtinimu:

„Aš Esu Laisva (s) ir Suvereni (us).“

Nepaliekant daugiau vietos abejonei, baimei, neigimui ar bet kokiam kitam žmogiškam kūriniui, kurie palaiko žmones jų pačių apribojimuose, bet vietoj to išlaisvinant save Visiškai Tavo Nuostabios Dieviškos Būties Laisvei – ramiai, harmoningai ir visam laikui! Nėra geresnio dalyko, kurį jūs galite padaryti, kad pagerbtumėte Dievo Būtį, kuri yra visada visur veikianti!

Aš kviečiu jus turėti smagumo šį birželio mėnesį, pereinant iš pavasario į vasarą ir pilnai pajaučiant Meilės Liepsną, mus vedančią atgal į Didžiąją Kosminę Būtybę, kuria mes iš tikrųjų esame, paruošiančią mus susitikti su, pasveikinti ir patirti Sielos Meilę, Išmintį, Galią ir Begalinį Tobulumą!

Galite aktyvuoti, jei tai jums rezonuoja: „Aš Esu Meilės Liepsna iš Dievo Širdies.“

Su Begaline Meile,
Viktorija

 

 

Prašome sekite ir pamėkite mus:

Meilės kodas balandžiui

Labas, mano Drauge!

Praėjo mėnuo nuo praėjusio energijos atnaujinimo. Balandis yra visuotinis Meilės ir Gausos mėnuo.

Galingos jėgos veikia už scenos, pasiūlydamos mums įgalinančias energijas, kurios padeda mums pakelti save į aukštesnius džiaugsmo ir gerovės lygmenis.

Šio mėnesio energijos gali būti sudėtos į tokius raktinius žodžius, kaip:

Naujos Pradžios
Drąsa
Buvimas Ištikimu Savo Sielai
Atgimimas
Galimybės
Nuotykiai
Rizika
Laisvė
Sprendimai
Netikėtumai
Ryšys
Judėjimas

Jūsų yra prašoma kreipti dėmesį į vidinius paskatinimus ir išorinius ženklus, prašančius jūsų imtis įkvėptų veiksmų, kurie gali atvesti jus į šiuos aukštesnius lygmenis.

Tada, kai jūs imatės rizikų, kurios maitina šituos dalykus, inicijuoja jaudulį ir smagumą, nušviečia jūsų gyvenimą, sujungia jus su panašiais, pozityviais žmonėmis – jūs natūraliai atsiveriate Meilei ir Gausai. Visa tai prasideda nuo poslinkio mūsų sąmonėje.

Kūrybinės energijos

Tai yra potencialus laikas pradėti naujus projektus, siekius, būti ambicingam, būti kūrybiniame režime. Mes galime palaikyti šias energijas, skirdami laiko pasimėgauti paprastais gyvenimo malonumais. Jūsų širdis virpa džiaugsmu, kai jūs susijungiate su tuo, kas jums teikia malonumą.

Dalykai, tokie, kaip jūsų ryšys su Dvasia, paukščių giesmės, saulėlydžio spalvos, ežero ramybė ar jūros bangos, draugo ar mylimojo apkabinimas, žinojimas, kaip šventas kvėpavimas sujungia jus su viskuo… Tai yra patys svarbiausi dalykai gyvenime ir tai labiausiai maitina jūsų Sielą.

Tada, kai mūsų Siela yra visiškai pamaitinta, mes esame ramybėje ir mūsų energija operuoja 100%. Tyras pasitenkinimas. Mes esame atviri, aiškiai žinantys, įkvėpti, prieinami visiems palaiminimams, kuriuos mums yra numačiusi Visata, ir atviri plėtimuisi.

Šis evoliucijos taškas kviečia jus įsitraukti į gyvenimą iš širdies, prisiimti atsakomybę už tai, kas maitina jūsų sielą, ir siekti žmonių, kurie įkvepia jūsų giliausią aistrą ir kelia jūsų vibracijas.

Vidinė transformacija

Taip, vis dar tebevyksta pabudimas. Ši balandžio magija yra ypač stipri šiais metais, nes tai yra visuotiniai 11 metai. Galvokite apie šį mėnesį, kaip kvietimą iš visatos jums įžengti per 11 portalą (2011-11-11) į dabarties akimirką. Kilkite!

Visiškai atsiduokite tam, kas dabar puoselėja jūsų didžiausią gerovę. Išmylėkite savo dienas į džiaugsmą. Išmylėkite savo tikslus į jų manifestaciją. Išmylėkite kiekvieną emociją ir mintį, nesvarbu, kokios jos tuo metu atrodo.

Magija nutinka tada, kai mes paleidžiame savęs teisimą ir tampame sąmoningi tam, kokie mes esame (būkite budrūs, nes mes dar esame linkę paslysti į senus įpročius).

Stebėkite savo vibraciją. Koks jūs esate? Koks jūs esate darbe? Koks jūs esate, kai kuriate? Koks jūs esate, kai bendraujate su žmonėmis (ar gyvūnais – visa yra viena Kūrinija!).

Jei pastebite, kad vis dar esate reaguojantis, iškyla emocijos, nesistenkite atsikratyti šių jausmų arba teisti save, kad jūs vis dar tai patiriate. Mes galime žiūrėti į tai, kaip į taip pat kūrybinę energiją, kuri dar nesurado platformos pasireikšti. Jai reikia tik vedimo pajudėti tinkama kryptimi.

Energijos, kurios mums praeityje jautėsi nepatogios ir dažnai skausmingos, dabar mums gali tapti energetiniu auksu. Mes galime transformuoti pykčio ar neapykantos energijas į išsipildymą. Mes galime nukreipti jas į savo hobius. Kai mes transliuojame šias emocijas į kažką, ką mes mylime, jos transformuojasi į aistrą.

Kai mes kažkam aistringai atsiduodame, tai gali mus atvesti prie tapimo ekspertais toje srityje. Kai mes kažkur tampame ekspertais, kitas natūralus etapas gali būti kad mūsų patirtis sutinka kitų poreikius, atvedant mus į naują karjerą ar verslą. Nėra ribų magijai, kurią mes galime sukurti, kai mes leidžiame savo sąmonei plėstis ir judame šia kryptimi!

Štai jums keli patarimai, jei vis dar esate įstrigęs emocijose: įsitraukite į fizinį aktyvumą ir pajudinkite savo kūną (greitas ėjimas, šokis, dviratis, kitas sportas) – bet kokia energija, kurios mes laikomės savo kūnuose, pradeda atsirakinti, juda per paleidimo kanalus ir pati išsisprendžia.

Klausykitės giliai, ką jums sako iškilusios emocijos. Dažnai tai yra jūsų proto būdas informuoti, kad jam kažko iš jūsų reikia. Todėl jis ieško pasitenkinimo, norėdamas kažko jūsų išorėje.

Už visų istorijų, šerdyje, protas nori gauti iš jūsų meilę, atjautą, priėmimą ir pripažinimą. Kai jis gauna šiuos dalykus, jūs pastebėsite, kaip jis kuria jums mažiau pasipriešinimo ir iš tikrųjų pradeda jaustis pakankamai saugus leisti jūsų aukštesniajam aspektui/ širdžiai sielai/ Tikrajam Aš vesti kelią.

Jei negalite gauti aiškios žinutės, ko reikia jūsų protui, tiesiog būkite atjaučiantis ir suteikite jam neteisiantį buvimą – būdą, kokiu besąlygiškai mylinti mama būtų savo vaikui. Tai padės jūsų protui jaustis išgirstam ir pripažintam ir bet kokios reakcinės emocijos, kurias jis naudojo jūsų dėmesiui gauti, suminkštės ir išsisklaidys.

Evoliucija reiškia, kad mes vystomės į kitą etapą, į aukštesnį sąmonės lygmenį. Pakvieskite kosminę alchemiją į savo ląsteles padėti jums evoliucionuoti per meilę ir atjautą. Mes tiesiog darome poslinkį savo sąmonėje ir leidžiame viskam išsisklaidyti, ir nukrepiame savo energiją į tai, kas mums iš tikrųjų čia rūpi, kaip dieviškoms Meilės ir Šviesos būtybėms.

Jei jūs imsitės bent šiek tiek aukščiau nurodytų veiksmų, dabartinės energijos gali pasitarnauti jums, kaip palaiminimai, kuriuos jūs jau esate pasirengęs priimti. O tuomet jūs galite juos nukreipti toliau ta kryptimi, kuri jums jaučiasi labiausiai jaudinanti ir svarbi! Atminkite būti budrus dėl to, į ką jūs investuojate savo brangią energiją!

Atsivėrimas Magijai ir Gausai

Štai geras būdas iš naujo pasikrauti ir atsinaujinti, jei jūs jaučiatės visiškai išsekęs, nusivylęs ir tarsi atsidūręs aklavietėje.

Suraskite vieną dalyką, kuris jūsų gyvenime dabar vyksta ir yra pati nuostabiausia gyvenimo dovana jums, kurios jūs kažkada prašėte, apie kurią kažkada svajojote ir kuri jau yra čia, jums paduota.

Pripažinkite visa tai, kas yra pozityvu jūsų gyvenime.

Pajauskite visa savo būtimi, kokia iš tikrųjų jūs dėkinga (koks dėkingas) esate už tai.

Dėkingumas iškart aktyvuoja jūsų širdį ir visas ląsteles, išplėsdamas jų dažnį ir pakeldamas jūsų visuminę vibraciją.

Kai jūs išplečiate savo sąmonę, leiskite sau būti tame. Tokiu būdu jūs taip pat atnešate į tai savo kūną, vyksta jūsų DNR perrašymas. Visa jūsų kūno sistema persitvarko ir jūs iš naujo susilygiuojate su tuo, kas iš tikrųjų yra prieinama dabar, už jūsų ego, proto.

Pasakykite sau: „Aš Esu Dėkinga (s)“.

O jei būsite dėkinga (s) iš anksto? Pažiūrėkite, kaip tai jaučiasi būti dėkingu už kažką, kas dar neįvyko. Duokite dėkingumą toms vizijoms ir tikslams, kurie dar tik turi pasireikšti jūsų gyvenime.

Tai jums padės pritraukti daugiau Gausos iš Visatos.

Matykite save, kaip atvirą, aktyvų, veikiantį, susilygiavusį kanalą džiaugsmingiems dalykams tekėti į jūsų gyvenimą ir pakvieskite, ir leiskite visatai įlieti į jį palaiminimų gausą.

Visada būkite atviras magijai ir stebuklams, nes tai yra čia, kiekvienoje akimirkoje, visiems lygiai prieinama. Bet tai netampa mūsų realybe tol, kol mūsų vibracija/ mūsų sąmonė nėra susilygiavusi su tuo.

Meilės Pabudimas

Viskas prasideda nuo mūsų intymios meilei sau. Mes nekalbame apie egoistinę meilę, bet apie pagarbią meilę, kurioje mes pripažįstame Visatos grožį ir galią savyje. Kai ši meilė sau yra pilnai įžeminta ir apkabinta, tai gali pakviesti intymią ir šventą sąjungą su sielos partneriu, kurio vibracijos deri su mūsų.

Kai mūsų meilė sau yra užbaigta, meilei, kurią mes patiriame kitiems, nebereikia dramų ir skausmų. Apeiti iššūkius tampa daug lengviau. Tai yra tyros, lengvos, džiaugsmingos ir paslankios meilės forma.

Tikėtina, kad balandį jūsų jausmingumas ir meilė sau įsižiebs iš naujo. Jūsų yra prašoma išlikti visiškai įsižeminusiems meilės sau daryme prioritetu. Tada, kai jūs tai sau leidžiate, visa kita viskuo pasirūpina. Bet vėlgi, jūs turite tuo visiškai pasitikėti, tuo būti.

Būti įkvėptam Dvasios

Visi šie pokyčiai neateina į mus ir mūsų gyvenimus per jėgą ar stūmimą, bet lengvai ir natūraliai – iš įkvėpimo vietos. Šie pokyčiai yra rezultatas mūsų pastovaus valymosi proceso ir ankstesnių sėklų, kurias mes pasodinome ir mylinčiai globojome, ir kurios dabar, pagaliau turi galimybę sužydėti ir klestėti.

Taip pat, mes nepadarome to vieni, kaip atskiri aspektai. Tam, kad aukštesnis Šviesos pasaulis manifestuotųsi realybėje iš mūsų vidaus, mes turime nuolat jausti Dvasią, veikiančią per mus. Jei jums pritrūko jūsų gyvenimui įkvėpimo, pavieskite į jį įeiti Dvasią. Anglų kalba įkvėpimas yra „Inspiration“ = „In-Spirit“=“Pakvieskite įeiti dvasią“.

Dabar mūsų planetoje iš tikrųjų vyksta jaudinantis pabudimo laikas, daugybė aktyvacijų, integracijų, valymo, įžeminimo ir judėjimo, todėl užsitikrinkite, kad jūs turite savo žemėlapį naviguoti per šiuos pokyčius, išnaudodami potencialias energijas jūsų aukščiausiems tikslams, giliems sielos troškimams ir didesnei gerovei.

Aš visada esu atvira ir prieinama padėti jums pamatyti daugiau aiškumo ir jaustis labiau įkvėptam ir įgalintam jūsų unikaliame kelyje į jūsų naują realybę (suraskite daugiau „Kurkime kartu“).

Gegužės mėnesį manęs laukia moterų retritas Maltoje ir mano laikas sau – įkvepiančios atostogos. Nežinau, kiek būsiu prieinama čia (išskyrus individualias konsultacijas), nes esu numačiusi skirti laiko manifestuoti daugiau svarbių dalykų jums/ mums paremti, bet kaip visada esu atvira tėkmei ir įkvėpimams dabarties akimirkoje.  Visatos intelektas visada yra paruošęs daugiau magijos ir stebuklų, nei mes galime numatyti. Ir aš esu atvira tai pasitikti, priimti ir pasidalinti!

Linkiu jums šį mėnesį pamatyti naujas dovanas, kurios jus laimina, įkvepia ir įgalina neįtikėtinais būdais!

Meilė ir Palaiminimai,
Viktorija

P.S. Likite susijungę, nes šį mėnesį dar paskelbsime rudens retrito Džiaugsmo saloje Gozo (Maltoje) aprašymą (data – rugsėjo 30 d. – spalio 7 d.). Kol kas moterims, bet ką gali žinoti, gal bus laikas ir mišriai grupei… Bet jokio stūmimo – mes manifestuojame nauju būdu – lengvai ir grakščiai.

 

Prašome sekite ir pamėkite mus:

Pajudėjimas į naują egzistencijos būdą

Kaip esu dalinųsis su jumis anksčiau, ši kelionė mus veda į vietą, kur mes visi esame Suverenūs Meistrai, nepriklausomi nuo niekieno išorėje, t.y. mes esame visiškai užbaigti, pilni ir pakankami savyje, atkūrę savo amžiną ryšį – Vienybę su Šaltiniu ir su visu Gyvenimu, galintys ir gebantys sąmoningai kurti gyvenimą darnoje su visa kosmine galaktine Šviesos Šeima ir dieviškais visatos principais.

Per pastaruosius septynerius metus nuo masinio kolektyvinio Pabudimo pradžios 2011-aisiais mes perėjome gana sudėtingą ir sunkų procesą, pareikalavusį mūsų žmogiškųjų aspektų aukščiausių savybių, pasitikėjimo, įsipareigojimo, atsidavimo, nepaisant jokių sąlygų. Nuo 2017 metų gruodžio pabaigos mes buvome ypač intensyviame laike, kurį kai kurie iš mūsų galėjome jausti tarsi vientisą esminės svarbos energijos šuorą, nusidriekusį per visus portalus pakeliui ir galiausiai išstūmusį mus į mūsų naują patirtį.

Kad būtų naujos pradžios, turi būti pabaigos. Artėjant metų pabaigai, mes buvome kviečiami visiškai apkabinti šį Pokytį, paleisti prisirišimus, priklausomybę ir įkūnyti laisvę, suverenitetą ir įgalinimą. Mes buvome kreipiami eiti vidun ir atlikti gilų darbą, išardant ir paleidžiant viską, kas mumyse buvo likę iš trečios dimensijos, paruošiant erdvę įsitvirtinti naujam visuose mūsų egistencijos lygiuose.

Mes tai padarėme. Jungtinių Šviesos pajėgų dėka iš Gajos širdies buvo išvalytas didžiulis kiekis likučių iš tamsiųjų dienų. Jei jūs sąmoningai dalyvavote  (dalyvaujate) tame, jūs tai žinote. Nauja laisva energija, su kuria jūs susilygiavote tuo laikotarpiu, per intenciją ir vibraciškai, pasireikš jūsų gyvenime per kelerius ateinančius metus, atnešdama jums begalines naujas galimybes.

Šiame etape vyksta kažkas didingo, daug pokyčių ir dar daugiau ateina. Mes išverkėme savo ašaras ir dabar mes verkiame džiaugsmo ašaromis, niekas negali mūsų užgesinti. Mes vis dar patiriame 3D, bet vis daugiau aukštesnio. Tai – tęstinis procesas. Mes ne tik kylame, bet ir integruojame naujus kosminius dažnius, kosminius kodus sau ir planetai. Daug darbo yra atliekama kasnakt ir kasdien vyksta didelis gijimas didesniu mąstu. (Paremkite šį savo procesą, gerdami daugiau vandens).

Mes taip pat galime matyti labai aiškų pasaulių atsiskyrimą. Ne visi renkasi kilti, bet visi yra gerbiami. Daugybė ieško šviesos, bet mes negalime stumti per jėgą. Mūsų žmogiškumas kantriai laukia, pasitikėdamas, kad viskas atsiskleidžia tobulu laiku. Mes paleidžiame prisirišimus prie savo lūkesčių ar rezultatų, nes viskas vyksta pagal dievišką planą, ne pagal žmogišką.

Mes visi esame skirtinguose sąmonės evoliucijos etapuose ir jūs geriausiai žinote, kuriame taške dabar jūs esate. Jei jaučiate/ žinote, kad jūs vis dar nesiryžote pasinaudoti pakilimo energijomis ir dar neatlikote savo pasitikėjimo šuolio Pokyčio link, nes galbūt nedrįstate, pasiduodate proto dvejonėms ar aplinkinių įtakai arba dėl kitų priežasčių, nesisielokite, nekaltinkite savęs ir nesijaudinkite – jūs esate tobulame taške savo gyvenime ir jūsų unikalioje kelionėje. Jūs nesate užstrigę ir neinate kita kryptimi; kelionė yra svarbi, nėra ko skubėti ir viskas joje yra reikalinga.

Jei jūs esate savo gyvenimo taške, kur jums sunku padaryti pasirinkimą pajudėti į Pokytį, paleidžiant kažką iš jūsų gyvenimo, prie ko jūs esate prisirišę, nors tai jums daugiau netarnauja, tuomet kvietimas yra eiti vidun ir gilyn į savo širdį. Kai jūs esate čia ir dabar savo širdyje ir su savo intuicija, jūs esate auksiniame potencijos taške, kuriame jūs sąmoningai kuriate savo mylinčią ir gausią realybę, kuri yra sulygiuota su jūsų sielos tikraisiais troškimais.

Tai iš tikrųjų yra tyli kelionė viduje, kur viskas tampa žinoma. Meilė, kurią mes atrandame savyje, yra tas Šaltinis, tas Vienis, kuris mus perdaro, transformuoja, kad mes tekėtume. Tai – žmonijos prarasta moteriškumo sąmonė, kurią dabar mes, kolektyviai, integruojame atgal į savo širdis. Kai mes atkuriame tobulą pirmapradį balansą moteriškumo su vyriškumu, mes galime išleisti džiaugsmą. Tai iš tikrųjų labai graži kelionė – Naujasis Renesansas, kuris pasireikš begaline dieviška kūryba formose. Bet kol mes pradedame tai daryti, kaip iš tikrųjų įgalintos būtybės, vidinis darbas turi būti atliktas…

 

 


Kaip visada, prašau jūsų, skaitydami mano tekstus, kaip bet kurią kitą informaciją, atsirinkite tai, kas jums rezonuoja, ir paleiskite visa kita.

Netrukus pasidalinsiu daugiau detalių apie šią mūsų kelionę į aukštesnius patirties lygmenis.

Džiaugsme ir Meilėje,
Viktorija

Jei jūs patiriate sunkumų savo asmeninėje kelionėje ir norėtumėte įlieti į ją daugiau tėkmės, aš siūlau individualias konsultacijas. Prašau, suraskite daugiau čia. Susisiekite.

Prašome sekite ir pamėkite mus:

2018-tų potencialas: Įkūnyti vidinį šamaną

Saulės Užtemimas Vandenyje vasario 15 d. buvo kitas milžiniškas kvantinis šuolis, kuris mums atvėrė – pažodžiui – Naujus Horizontus. Visiems metams priešaky. Užtemimas praėjo, tačiau, galima sakyti, visi 2018 metai yra vienas ištisas portalas. Aukščiausio potencialo vartai įsitvirtinti  Gyvenimo Pilnatvėje, Harmonijoje ir Vienyje.

Dabar mes patiriame naują energiją. Tėkmė yra labai intensyvi ir veržli. Dalykai gali vykti „savaime“, jūs galite nesuprasti, kodėl. Trykšta pozityvumas. Didžiulės šviesos aktyvacijos. Yra palaikymas jaustis gerai, galingam ir sėkmingam. Tai yra palankiausia dirva aukštoms intencijoms, kuriant ateinančias akimirkas. Akimirkas, iš kurių susideda gyvenimas.

Sugrįžk į savo “nekaltumą“.

Tai yra šventas mylintis kvietimas iš Visatos:

Susidurti akis į akį su savo baimėmis.
Pagydyti savo žaizdas.
Išmokti savo pamokas.
Paleisti savo senus modelius.
Palaiminti savo praeitį.
Įžiebti savo svajones.
Išlaisvinti savo galią.
Pagerbti savo tiesą.
Suklestėti savo dieviškume.

Ar jūs esate tam pasirengęs? Ši nauja energija yra prieinama pagal Laisvos Valios dėsnį ir kviečia jus eiti ten, kur jūs dar nesate buvęs (arba buvote labai seniai): visiškai priimant, leidžiant ir atsiduodant.

Jūsų viduje yra žinojimas, ką daryti, kur eiti, kur pasukti. Šis “vidinis žinojimas“ visada ten yra. Jis yra begalinis ir amžinas. Niekas negali jo iš jūsų atimti. Dabar jūs mokotės prieiti prie savo paties dieviškojo “portalo“ ir “parsisiųsti“ bet ką, ką jums reikia, visoms progoms. Būti savo paties Guru, Šamanu, Vedliu.
 
Jeigu jūs tikite juo, jūs jį atrasite.
Jeigu jūs pasitikite juo, jūs jį patirsite.
 
 
2018 yra 11-ieji visuotiniai metai. Vandenis yra 11-asis zodiako ženklas. 11 yra Dvasinio Pabudimo Meistro Skaičius. 11 išreiškia dabarties akimirką – vienintelę akimirką, kai intuicija per jus kalba.
 
Tavo Pabudimas yra klausymasis.
Klausymasis yra tavo žinojimas.
 
 
Šie metai drąsina jus išplėsti savo pasitikėjimą savimi, siekti išminties viduje, pasitikėti savo nuojauta ir įkūnyti tą būtį, kuri yra už tai atsakinga. Tai – kvietimas įkūnyti aukštesnio lygio sąmonę, kuri yra prieinama visiems. Pradėkite dabar. Apkabindami viską, kas jūs esate, ir prisiimdami atsakomybę už visas jūsų dabarties akimirkas.
 
Niekada nenuvertinkite to, kam jūs skiriate savo dėmesį. Tai, į ką jūs susitelkiate, yra būtent tai, kas ir kuo jūs tampate. Stebėkite viską, ką jūs mąstote, ką jūs sakote, ir, ką jūs darote – prisiimkite visišką atsakomybę už tai.
 

Kokį gyvenimą jūs norite gyventi? Skirkite dėmesį tik į tai, kas yra svarbu, ne į tai, kas glosto ego. Įsivaizduokite savo aukščiausią potencialą. Vizualizuokite savo didingumą veiksme. Ženkite žingsnį, kai tik pastebite energiją „Dabar“. Klausykitės, kada jums reikia pailsėti, kad galėtumėte įsisavinti subalansuotam progresui.

Energijos pastebėjimas yra pirmasis žingsnis į manifestaciją. Jei pastebite aplink save pasirodant energiją, kuri nederi su jūsų, sielos lygmenyje, didingumu, išmokite išlikti savo „įsicentrinime“ ir iš šios vietos aiškiai pasakyti: „Tai nerezonuoja su manimi“ – ir ji magiškai nusigręš nuo jūsų.

Kai jūs jaučiate savo kauluose, kas yra įmanoma, ir darote „kūdikio“ arba „milžino“ žingsnius to link – tai yra jaudinantis gyvenimas.
Kai jūs liekate savo negatyviuose įpročiuose ir modeliuose, kartais jausdamiesi, kaip „auka“, arba “kodėl tai vyksta man?“, tai sukelia širdgėlą ir liūdesį. Tikras blokas pirmyn.

Linkiu jums įkvėptų sprendimų judėti pirmyn, paklojant ir/ arba sutvirtinant pagrindus meistriškam gyvenimui. Būkite tikri, kad kiekvieną kartą, kai jūs padarote pasirinkimą, visa visata gali pasikeisti! Atsiverkite stebuklams ir įkūnykite pasitikėjimą jais, kad galėtumėte lengvai pritraukti sulygiuotų aukščiausių galimybių ir paramos gausą!
 
„Aš esu dieviška/ – as ir kuriu dievišką gyvenimą sau ir visiems, kurie yra pasirengę prisijungti.“
 
Jūs galite prisijungti.
 
 Meilė ir Palaiminimai,
Viktorija
 
 
Prašome sekite ir pamėkite mus:

2018 vasario 15 d. Saulės Užtemimas Vandenyje

 

Parašiau šį atnaujinimą prieš dvi dienas, bet ryte jo neberadau kompiuteryje, taigi, vėl viską rašiau iš naujo, kaire ranka, paremdama sugipsuota dešiniąja. Tai tik priminimui, kad mes iš tikrųjų negalime paskubinti, kad dalykai įvyktų, kiekvienam gimimui yra tobulas dieviškas laikas; ir kad meilė nežino apribojimų, jai nėra kliūčių. Kai mes jaučiame ir suprantame, kad kai kurie iš mūsų šiuo metu gali pereiti ne lengviausius laikus savo gyvenimuose, arba mes galime jaustis veikiami mūsų aplinkoje vykstančių dalykų, dabar yra tas svarbus laikas, kai mes turime paremti vieni kitus, dalindamiesi su atjauta ir išmintimi, labiau, nei bet kada anksčiau. Kai mes progresuojame, mes iš naujo atrandame, kad kai kurie iš mūsų atėjome čia būtent šiems laikams, kad paremtume tuos, kurie dabar yra chaose ir kuriems yra sunku ilsėtis ramybėje. Mes matysime, kaip daug naujų ir anksčiau nematytų sielų išeina į viešumą savo subrandintoje šviesoje visiems šviesti, kad visi tie, kurie buvo užmigę, taip pat prisimintų tikrąją šviesą, kuri yra ir visada buvo juose. Šiais didelių pokyčių laikais daugeliui labiausiai reikalingas dalykas yra didesnis aiškumas – žinojimas ir supratimas, kas vyksta, kad viskas, kas vyksta su jais ir aplink juos, yra gerai, į gera, kad jie nėra vieni, kurie tai patiria, ir kad ir tai praeis. Mes, iš tiesų, esame viena šiame Žemės sąmonės pakilimo procese.

Taigi, kur mes esame šioje kolektyvinėje kelionėje dabar?

Prieš jūs pradedate skaityti toliau: kaip visada ir visur, taip ir čia, skaitydami šį, o ir kitus mano parašytus tekstus, ir perleisdami į jus įeinančią informaciją, prašau, naudokite savo pačių atsirinkimą pagal “rezonansą“ ir paleiskite visa kita.

Priešistorė

Nuo Naujųjų metų mes įėjome į visiškai naują šviesos ciklą ir šie metai yra ypatingi visuotiniai 11-ieji metai. Apie tai daugiau jūs galite rasti mano ankstesniuose įrašuose. Juose taip pat rasite apie tai, kad jau antra savaitė mes esame intensyviame laike, vadinamame “pasaže“/ “praėjime“, kai artėjant vasario 15 d. Saulės Užtemimui, mus pasiekia daug įeinančių šviesos kodų. Šie šviesos kodai transformuoja ląstelinę mūsų šviesos kūnų matriksą, kas gali iškelti gilų emocinį paleidimą.

Atminkite, kad tokiu būdu mes toliau valome senus kelius savo kūnuose, savo DNR, paleisdami seną programavimą, praeities žaizdas ir emocijas ir atverdami daugiau erdvės šviesai. Kai plečiasi mūsų sąmonė, mūsų kūnai turi pasivyti. Jeigu jūs jaučiate, kad jus tai liečia (o tai liečia visus be išimties), darykite tai, ką reikia, kad paremtumėte paleidimą ir vidinį balansą, t.y. kad stabilizuotumėte savo protą ir kūną, kas gali reikšti, kad galbūt jums reikia daugiau poilsio arba atlikti keletą stipresnių pratimų, kad įžemintumėte ir įtvirtintumėte energiją. Kiekvienas turi jam unikalius būdus, pajauskite savyje, kas tai yra jums dabar.

Pokyčiai energijoje naujajame cikle

Vienas dalykas, kurį mes galime pastebėti naujoje energijoje nuo Naujųjų metų, palyginus su senuoju ciklu, yra tai, kad mes pajudėjome į didesnę rimtį ir didesnį minkštumą. Mes esame kviečiami ir remiami ilsėtis ir įsitvirtinti meilėje ir ramybėje, kas mes ištikrųjų esame; tai rodo, kad vyksta šerdiniai pokyčiai centriniame kanale.

Sulig šiais pokyčiais, mes taip pat patiriame daugiau Dieviško Moteriškumo energijos, t.y. daugiau Leidimo, Priėmimo ir Buvimo su tuo, kas yra/ kas yra tikra akimirkoje, leidžiant tai, ko mes norime, ateiti į mūsų gyvenimus be pastangų, vien tik per intenciją ir sinchroniškumą, per buvimą atviru ir priimančiu. Tai – iš esmės naujas gyvenimo  būdas.

Šiame naujame cikle mes atsiveriame didesnei tėkmei ir naujoms manifestacijoms – į savo būtį ir į savo pasaulius – daug ramesniu, taikesniu, įžemintu būdu. Pasikartosiu, kad šis etapas daugeliui nėra apie “išėjimą į aukštesnes realybes“ ir apie “buvimą pakilus už žemiško pasaulio ribų“, bet apie Įkūnijimą ir aukštesnių realybių atnešimą bei įtvirtinimą fizinėje realybėje Žemėje. Tai yra tai, ko daugelis sielų laukė ir atėjo į šią inkarnaciją.

Čia į svarbų vaidmenį ateina mūsų saulės rezginio centras, centras, kuriame mes susijungiame su vyriška Centrinės Saulės esme, kuri saugo tai, ką sukuria mūsų moteriškumas, bei manifestuoja tai į fizinę realybę, atėjus laikui. Jei buvote atidūs, praėjusiame cikle buvo daug kalbama apie galios susigrąžinimą ir kai kurie iš jūsų atlikote tai remiančius vidinius pokyčius ir/arba išorinius veiksmus, kad susilygiuotumėte su šiuo kvietimu.

Tai susiję su mūsų valios ir galios energijomis ir liečia tai, kam mes atiduodame savo galią, o taip pat mūsų pačių savo galios baimę. Tiesiog žinokite, kad tai yra paleidžiama iš kolektyvinės sąmonės matriksos. Kai seni pasauliai yra sugriaunami, mes transmutuojame viską, kas mums daugiau nebetarnauja, paleidžiame baimes, kurios mums kliudė stovėti savo tiesoje ir būti tuo, kas mes iš tikrųjų esame.

Vandenis atneša Išsilaisvinimą

Vandenio energija, kuri yra aktyvi šiuo metu, reprezentuoja Laisvę ir atneša mums galimybes įnešti daugiau laisvės į savo gyvenimus – savo saviraišką, santykius ir fizinę realybę. Vandenis skatina atsiverti plačioms perspektyvoms, humanitarinėms idėjoms ir ilgalaikiams prasmingiems tikslams, apjungiant dalykus į visumą. Jis taip pat kviečia Nuotykį, Tyrinėjimą, Unikalumą, Nepriklausomybę, Ėjimą/ Darymą Savo Būdu. Ši Laisvės tema bus aktuali per ateinančius šešis mėnesius, o iš tiesų ir per visus metus priešakyje, kai mes įėjome į naują, Vandenio Erą – Tikrojo Žmogiško Išsilaisvinimo Amžių.

Tamsos Amžiaus pabaiga – Šviesos Amžiaus pradžia. Žmonija tūkstantmečius buvo laikoma “aukštesnių autoritetų“ proto kontrolės ir vergovės mechanizmų priespaudoje, palaikant mus žemuose dažniuose ir blokuojant aukštesnės sąmonės integraciją. Kai iliuzijos uždanga yra pakeliama ir išsklaidoma, į paviršių, į šviesą iškyla daug manipuliacijų ir kuo toliau, tuo labiau bus nebeįmanoma to nepastebėti ir toliau likti to stebėtojais/ dalyviais. Daugybės šviesos darbuotojų sutelktų ir nepertraukiamų pastangų dėka, šiuo metu yra atskleidžiama daug tiesos, kuri anksčiau nebuvo prieinama, bet atminkite, kad jokia tiesa nepasiekia mūsų [sąmonės] anksčiau, nei mes/ mūsų ego-protas yra pasiruošęs tai priimti. 

Naudokite savo sielos išmintį, kad atskirtumėte tai, kas iš tikrųjų ją maitina, o kas palaiko ją vargingoje būsenoje. Tai apima ne tik visą dvasinę realybę, bet visą mūsų fizinę egzistenciją. Tai liečia tai, ką mes dedame į savo protus (mūsų buvimas vertais meilės, džiaugsmo ir malonumo, mūsų sielos dovanos ir galėjimas daryti tai, ką mes mylime, paremiant pokytį, mūsų dvasinis ryšys ir priėjimas prie begalinės gausos ir ramybės…), ir tai, ką mes dedame į savo kūnus (maistas, gėrimai, vaistai, vakcinos…). Kaltinti dėl praeities nėra ko – mes patys su tuo sutikome ir tai leidome.

Rūpinimasis savimi, visais savo egzistencijos lygmenimis, yra prerekvizitas, norint patekti į Laisvės, Ramybės, Gausos, Džiaugsmo ir Meilės realybę, o ir svarbus prioritetas nuolat, nes tik tokiu būdu mes galime atlikti savo nesavanaudišką tarnystę kitiems, kuriai mes esame atėję. Kiekvieno tikslas ir užduotis yra tapti ne tik gebančiu/ galinčiu, bet ir Suvereniu Meistru, įtvirtinti šviesą, kurią mes parsisiunčiame, į savo fizinį kūną. Iš tikrųjų, tik tokiu būdu, mes visi galime pakilti virš savo egoistinių materialinių troškimų ir pajudėti iš senų egoistinių manipuliatyvių tendencijų į mylinčią ir įgalintą visuomenę. 

Kaip mes sugrįžtame į savo Meilės Galią

Mes vystomės ir mes prisimename, kad buvimas meile ir ramybe, kas mes iš tikrųjų esame, yra brangiausia ir didžiausia vertė, kurią mes šiais laikais galime padovanoti sau ir vieni kitiems. Mes pagerbiame savo dovanas ir apkabiname pasitikėjimą, kad mes esame saugūs daryti tik tai, kas mums leidžia būti ta meile ir ramybe, kas mes iš tikrųjų esame, tokiu būdu paremiant ne tik kitus, bet ir save. Kai mes suvokiame, kad mūsų misija nėra apie “pasaulio išgelbėjimą“ savo pačių energijos kaina, mes priimame sprendimus ir imamės žingsnių, kurie išreiškia pagarbą sau ir kurie remia visų aukščiausią gerovę. Tai yra mūsų sąmoningas pasirinkimas paremti kitus iš tyros ir suverenios besalyginės meilės sau ir visiems erdvės, suvokiant, kad mes esame viena

Naujame etape mes išmokstame paremti save ir kitus, neaukojant savęs. Mes darome tai per meilę sau ir per galios susigrąžinimą, kai mes paleidžiame praėjusio ciklo savęs sabotažo modelius, įpročius, baimes, savidestrukcinį elgesį, genetinį programavimą, iš tėvų gautą auklėjimą, toksiškus santykius, tamsiųjų jėgų manipuliatyvias taktikas ir savo pačių veikimą iš ego. Mums niekada nebuvo lemta dirbti iškrypusiu “darymo“ režimu, kai mes nejaučiame jaudulio to daryti. Taip pat, mes nesame čia tam, kad atliktume darbą už kitus – mes galime parodyti, kaip tai padaryti, bet kiekvienas turi dirbti su savimi pats. Mes kuriame pokytį, sąmoningai pasirinkdami paleisti darbus, kurie nerezonuoja su mumis ir kurie neremia mūsų, ir mes kuriame darbus, kur mes dirbame iš meilės ir džiaugsmo paremti kitus, bet ne iš poreikio gauti pragyvenimui.

Iš tikrųjų, tai mes neturime pasirinkimo laikytis “senųjų“ būdų: mes suvokiame, kad energijos, bet kokioje formoje, prigimtis yra nuolat tekėti; mes matome, kad jei mes sulaikome savo dovanas, energijos tekėjimas nutrūksta, ir kad mes gauname tik tada, kai mes atiduodame. Viskas ir visi yra susiję tarpusavyje. Pinigai ir gausa mums ateina, kaip natūralus rezultatas, kai mes besąlygiškai dalijamės su visais, atpažįstame lygų dieviškumą visuose ir viskame, pripažįstame savyje savo dovanų vertę ir savo buvimą vertu, ir esame dėkingi už tai, ką mes duodame, ir už tai, ką mes gauname. Dvasinė/ dieviška energija, niekam nepriklauso, mes nenustatome vertės tam, kuo mes dalijamės, mes gaunane atlygį už savo laiką ir energiją, kuriuos mes investuojame.

Aukščiausios moralės atkūrimas

Žemėje kuriasi “naujoji dieviškų žmonių rasė“. Pasakymai, kad “mes nesame tobuli“/ “esame tik žmonės“, yra senojo ego pasiteisinimai, kad jis galėtų tęsti savo egoistinius darbus. Mes paleidžiame savo žmogiškumą, kad mes galėtume toliau vystytis ir būti tuo, kas mes iš tikrųjų esame. Mes atsitraukiame iš manipuliatyvinių masinės sąmonės dažnių ir pradedame veikti, kaip sąmonę keliantys. Mes pakylame virš savo asmeninių istorijų ir veikiame, kaip kelrodžiai, skleisdami savo tiesą ir paremdami visus, nekuriant atskirties, bet vienijant. Mes esame čia, kad atkurtume aukščiausią žmogišką moralę, kur mes gyvename, kaip sąmoningos, mylinčios ir atjaučiančios būtybės, kiekvieną dieną, kiekviename susidūrime, kiekvienoje situacijoje. Mes nuolat stebime, ką mes mąstome, ką mes sakome, ir ką mes darome, prisiimdami savo indėlį ir atsakomybę už savo ir kolektyvinę realybes. Mes renkamės nebemaitinti baimės, dramos ir iliuzijos, būti savo neutralume, atsiliepti su meile, atjauta ir švelnumu, ne iš ego, be kovos, per atleidimą, suvokdami, kad „visi yra tik sielos, kurios pamiršo, kas jie iš tikrųjų yra, kad galėtų vaikščioti žeme, kaip žmonės“, ir kad „viskas, ką jie bando mums padaryti, yra tik pasąmoninės žaizdos, kurių jie dar nepagydė“.


Kaip galite jausti ir atpažinti, visa tai yra apie meilę, dievišką meilę, kuri apima daugiau, nei meilę savo mylimajam ir savo “artimui“. Tai yra Kristaus Sąmonė, įeinanti į mus ir per mus, ir pasklindanti į visas puses ir per visus mūsų egzistencijos lygmenis.

Su dabartinėmis energijomis yra labai gražiai besiplečianti, palaiminga širdies zona. Ilsėkitės savo buvime ir šioje minkštoje energijoje, pastebėdami pokyčius, vykstančius jūsų kūnuose, ir pasitikėkite, kad viskas jūsų darbui ir gyvenimui atsiskleis dievišku laiku.

Šis atnaujinimas atneša jums šiek tiek paramos, kai jūs judate į savo naują ciklą, bet jūs patys esate savo vedliai, kai jūs susijungiate su savo sielos išmintimi, kad galėtumėte atnešti į pasaulį savo dovanas.

Jei norite tolesnės paramos, prašau, susisiekite su manimi, taip pat patikrinkite paslaugas ir renginius žemiau:

  • Retritas tik moterims  „Sugrįžk Namo, Deive“ – Moteriškos Sielos Įkūnijimas ir Įgalinimas per subalansuotą sąjungą su Vyriškumu viduje ir išorėje.
  • Privati „Sielos Sesija“ – per Skype arba Zoom, arba gyvą susitikimą Lietuvoje.

Palaiminimai ir Meilė/ Šviesa,

Viktorija

Prašome sekite ir pamėkite mus:

Vandenio Vartai į magišką realybę

Brangieji, mes vėl įėjome į svarbų ir potencialų laiką – maždaug 2 savaičių trukmės pasažą/ vartus – tarp dviejų užtemimų: sausio 31 d. – pilnas Mėnulis užtemimas Vandenyje, vasario 15 d. – dalinis Saulės užtemimas. Tačiau energijos pokyčiai prasideda prieš užtemimą ir tęsiasi po jo (apie savaitę). Tai yra pratęsimas to, ką mes patiriame nuo gruodžio (Pakilimo procesas intensyvėja ir beveik nebelieka tarpų tarp “portalų“).

Tai yra unikalus laikas pozityviai savo likimo trasnformacijai. Yra galimybė įtakoti svarbias savo gyvenimo sritis su savo paties pastangomis. Šiuo laiku mūsų mintys, jausmai, poelgiai ir požiūris turi labai didelę įtaką mūsų asmeniniams ir socialiniams buvimo laukams, “įsirašo“ į pasąmonę ir įtakos mūsų ateitį.

Raginimas yra panerti giliai į savo širdį ir klausytis savo pastovaus tylaus sielos balso užu ego triukšmo. Pirmasis tikslas turėtų būti susitelkti į savo sielos ir kūno integraciją. Transformuojančios galingos energijos bangos atneša gilius vidinius pokyčius, perduodamos naujus kodus, kurie turės būti įžeminti. Atsiminkite, kad mes turime galimybę „parsisiųsti“ naujus sąmonės lygmenis tik per darbą su savo fiziniais kūnais.

Su įeinančiomis naujomis energijomis mes galime jausti naujos aistros ir kūrybingumo gūsį, o labiausiai – mūsų Liūtiškų Širdžių plėtimąsi ir išsilaisvinimą iš mūsų egoistinių grandinių, kurios mums kliudė tvirtai stovėti tame, kas mes esame ir kuo mes atėjome čia būti.

Mes iš tikrųjų esame Galaktinės būtybės, kurių šaknys yra Žvaigždėse kartu su mūsų Sielų Šeimomis, ir mes turime vienus Namus, kurie yra vadinami Žeme, ir juose Vieną Šviesos Šeimą, kur mes visi esame susiję.

Jūs esate daug išmintingesni, šviesesni ir stipresni, nei jūs manėte. Laikas tvirtai stovėti savo unikalioje Šviesoje, nelyginant savęs su kitais ir nesistengiant būti, kaip kiti, kas užgesina unikalią dieviškumo kibirkštį, bet dalintis savo unikaliomis dovanomis ir skleisti savo sielos šviesą visiems. Tai yra mūsų dvasios galia, stiprybė, turtingumas ir parama.

Jei norite apsivalyti, paleisdami tai, kas jums daugiau nebetarnauja, šis pasažas tarp Užtemimų tam yra labai tikamas metas. Jei jaučiatės išsekę, tarsi neturite energijos, būkite atjaučiantys sau ir savo kūnui, kol jis išmoksta, kaip subalansuoti šiuos naujus šviesos dažnius. Padidinkite savo išgeriamo vandens kiekį. Jei šiuo ypatingu laiku norėtumėte prisijungti prie „detoksikuojančio“ ir transformuojančio renginio, mes susitinkame vasario 3-4 d. Savaitgalyje Moteriškai Sielai:
https://www.facebook.com/events/1661403653939351/

Linkiu jums/ mums transformuojančių pokyčių, nes gyvenimas nėra skirtas “stagnacijai“, nugyventi „saugioje vietoje“ nuo gimimo iki mirties, bet būti nuotykiu, kuris mus veda nuo aistros iki aistros, tyrinėjant, patiriant, mėgaujantis ir pilnai gyvenant. Tad būkite drąsūs ir imkitės rizikų bei šuolių, visada judėdami pirmyn!

Meilėje ir Šviesoje,
Viktorija

Prašome sekite ir pamėkite mus: