Kodėl mes paleidžiame tuos, kuriuos mylime?

Jūs esate patyrę, kai žmonės kažko iš jūsų tikisi, turi prisirišimą prie jūsų, kad jūs jiems kažką duotumėte, jūs jaučiate spaudimą. Jūs gerai žinote, kaip tai jaučiasi. Štai kodėl šioje kelionėje mes darome pasirinkimą paleisti tuos, kuriuos mes mylime, iš meilės. Mes neužkrauname jiems, jų energetiniam laukui savo prisirišimo naštos. Mes duodame jiems laisvę.

Mes ir toliau mylime žmones, kurie yra mūsų gyvenimuose, bet mes nesame prie jų prisirišę. Mes nieko iš jų nesitikime, mes mėgaujamės jų kompanija be lūkesčių, mes patiriame juos, mes vertiname juos tokius, kokie jie yra, mes duodame jiems savo meilę ir būtį. Mes suvokiame, kad kiekvienas turi nueiti savo kelią ir pats apsimokyti būti galintis. Mes galime paremti kitus tol, kol jie gali būti nepriklausomi ir padėti savo visuomenei savo unikaliu būdu.

Tai yra didelė dovana, kurią mes galime padovanoti vieni kitiems. Jūs priimate savo draugus, vaikus, tėvus, kiekvieną sielą, kaip Kūrėjo/ Šaltinio aspektą, tokius, kokie jie yra. Jūs tiesiog vertinate asmenį, kuris ateina į jūsų gyvenimą, be kontrolės, be bandymų jį pakeisti, be lūkesčių dėl to, kokie jie turi tapti ir ką jie turi daryti gyvenime. Jūs juos sveikinate ir priimate tai, kur jie yra savo kelyje. Yra abipusė meilė ir pagarba vienas kitam. Tyra energija, kuri mus išlaisvina.

Myliu jus,
Viktorija
Prašome sekite ir pamėkite mus:

Žinutė Žvaigždžių vaikams

Daug sielų nori ateiti į Žemę, “kiečiausią mokyklą“ galaktikoje. Čia jos turi galimybę gauti didžiausią augimą. Drąsiausios sielos iš visos Visatos keliauja į Žemę, kaip savanorės. Kad čia patektų, mainais jos prisiima sielos užduotis, tai yra tai, ką gero jos įgyvendins Žemei ir ant jos gyvenantiems žmonėms. Kaip sielos, mes esame pasirašę sielos kontraktus, pagal kuriuos mes prisiėmėme įsipareigojimus savo keliui šiame gyvenime.

Iki užgimsta Žemėje kūdikiu, sieloje yra įmontuojama kristalinė struktūra su jos unikaliais kodais ir programa. Joje telpa mūsų gimties taškas, mūsų asmenybės charakteris, gebėjimai ir visas mūsų žmogiškas gyvenimas, t.y. trečios dimensijos konstruktas, taškas mūsų gyvenime, kuriame mes nubusime, pokytis, kurį mes padarysime, ir raktiniai žmonės, kuriuos mes sutiksime – vienus trumpam, kitus ilgam – kurie mums perduos praėjimo kodus. Mes ateiname žinantys ir su tyru pasitikėjimu.

Giliai mumyse yra žinojimas, kad mes nesame iš Žemės, mes atėjome į Žemę. Tik mes pamiršome tai. Tai buvo šios kelionės sąlyga – praeiti pro užmaršties šydą ir apsigaubti visuotinės iliuzijos skraiste. Mes pamiršome savo orginalią kilmę ir atvykimo tikslą, adaptuodamiesi prie čia sukurto gyvenimo prototipo, kurį mes matėme diktuojant mūsų aplinką. Tačiau mūsų galimybė prisiminti savo dieviškąjį pažadą niekada nebuvo iš mūsų atimta. Per raktinius taškus mūsų gyvenimuose mes pradedame tai prisiminti.

Viskas vyksta pagal programą. Mes darome tiksliai tai, ką mes atėjome padaryti. Niekas mūsų nesulaiko ir mums nekliudo pajudėti pirmyn, kaip yra iš anksto dieviškai suplanuota. Kartais mes galime šiek tiek paimprovizuoti savo kelionėje ir galbūt vieną kitą kartą pasukti nenumatytu aplinkeliu, remiantis laisva valia, bet tai tėra nežymūs leistini nukrypimai, dažnai padovanojantys mūsų sieloms žemiškų nuotykių smagumą, o ir papildomas pamokas – per patirtus nubrozdinimus – per daug nesiblaškyti ir per ilgai neužsistovėti.

Kiekviename iš mūsų yra tobulai veikiantis vidinio vedimo mechanizmas ir vistik, kad sėkmingai naviguotume per gyvenimą ir pasiektume savo kelionės tikslą, mes esame reikalingi vieni kitiems. Aš perduodu kodus tiems, kuriuos aš sutinku savo kelyje, kažkas perduoda kodus man – nes taip yra įrašyta mūsų progamose. Gabalėlis po gabalėlio originalus paveikslas atsiskleidžia laiku visiems. Viskas ir visi tai remia ir prie to prisideda.

Myliu jus,

Viktorija
Prašome sekite ir pamėkite mus:

Naujos Žemės pasirinkimas

Vienas dalykas, su kuo turės susitaikyti protas yra tai, kad senasis trečios dimensijos pasaulis griūva, griūva su visu tuo, kas buvo pastatyta iš jo ir ant jo. Nebėra kelio atgal. Sulig 2018-ųjų pradžia prasidėjo įtvirtinimas Naujos Žemės, kuri buvo “paleista“, sukurta, suformuota reikšmingais 2011-2017 metais didelių kosminių pajėgų dėka ir pilnai egzistuoja kitoje laiko juostoje. Kad ateitume čia, mes keliame savo vibracijas ir kylame sąmonėje į aukštesnius sąmonės lygmenis, visų pirma, iš 3D į 5D, ir aukščiau.

Trečios dimensijos laiko juosta, į kurią mes inkarnavomės, mums pradeda griūti tada, kai mes pradedame busti. Mes esame jos dalis, todėl šis pokytis mums nėra lengvas ir sukelia daug skausmo. Ir visgi, raktiniu momentu mes prieiname tašką, kur mes, iš visiškai žmogiškos perspektyvos, patiriame pasirinkimą, ką mes renkamės: liekame ar einame. Šitas momentas yra dalis kolektyvinio masinio pakilimo. Jei jūs čia esate, jūs tai jausite/ žinosite/ atpažinsite – tai yra sąmoningas pasirinkimas, t.y. jūs darysite sąmoningą pasirinkimą.

Iš viso mes turime tris pasirinkimus:

Vienas pasirinkimas yra sakyti, kad visas šis Pakilimas yra “kvaila“ ir pan., ir jūs toliau liekate savo trečioje dimensijoje, t.y. iliuzijoje, ir toliau ten žaidžiate.

Antras pasirinkimas yra, kai jūs keliate savo vibracijas, kad jūs galėtumėte kilti į aukštesnes sąmonės būsenas, ir jūs liekate Žemėje, kad padėtumėte kolektyvui, bet tai darote iš aukštesnės sąmonės būsenos. Čia jūs esate ant pasaulio, bet ne iš šio pasaulio. Kol jūs nesate/ nevibruojate 5D, tol jums tai nėra tikra, jūs esate pokytyje.

Trečias pasirinkimas yra palikti Žemę, kilti į aukštesnę sąmonės būseną ir į visai kitą žvaigždžių sistemą.

Mums yra duodamos visos šios patirtys, kad mes pasirinktume. Ir nors jums atrodys, kad jūs renkatės dabar, iš tikrųjų, pasirinkimas jau yra padarytas (t.y. sielos lygmeniu).

Žinau, kad kai kuriems ši kelionė atrodo ir jaučiasi “sunki“, bet jūs tai įveiksite, nes jūs patys tai esate sau numatę, įskaitant visus iššūkius. Eikite/ darykite tai toliau. Tai vyksta. Yra vidinė taika, ramybė ir Vienybė.

Myliu jus,
Viktorija

 

Prašome sekite ir pamėkite mus:

Apie paleidimus sąmonės evoliucijoje

Bene sunkiausias dalykas šioje kelionėje yra paleisti. Ir, visgi, mes turime nutraukti ir paleisti bet kokius prisirišimus. Tai – vienintelis būdas aukštyn. Jūs norite būti laisvi ir takūs, kiekvieną momentą, kad galėtumėte nuolat prisitaikyti prie patirties.

Norėsite kilti – turėsite paleisti

Visur aplink mus yra trigeriai, kurie mus veikia paleisti iliuziją. Aplinkybė po aplinkybės mes turime paleisti visus prisirišimus. Kiekvienas dalykas jums pats parodys, kad jūs esate prie jo prisirišę. Tai gali būti prisirišimai prie darbo, dienotvarkės, įsitikinimų sistemų, pinigų, troškimų, rezultatų, žmonių, namų, vietų…

Bet kas, ko jūs laikysitės, prisistatys „negražiu“ dalyku, skausmingu būdu – kitu atveju mes toliau mėgautumėmės. Mes darome pasirinkimą, ar mes niurkdomės senuose pelenuose, ar transformuojame tai.

Sunkiausias dalykas paleisti daugumai yra prisirišimas prie asmenų. Mes esame sudarę sielų sutartis su žmonėmis šiam gyvenimui. Kai kurie santykiai yra trumpalaikai, kai kurie – ilgalaikiai. Žmonės ateis ir išeis. Davė, gavote pamoką, atsiskyrėte ir galbūt jūs niekada daugiau jų nepamatysite. Jūs pritrauksite kitus žmones pagal savo vibracijas. Jūsų sapnas nuolat keičiasi.

Mes nesilaikome įsikabinę santykių. Mes paleidžiame santykius, jei taip prašo tėkmė ir mūsų judėjimas į priekį. Mes atsitraukiame, nes mūsų dažnis kyla, o jie stovi ten pat (net jeigu yra pabudę). Jūsų užduotis yra kelti vibracijas savo kelyje.

Kodėl mes paleidžiame tuos, kuriuos mylime?

Jūs esate patyrę, kai žmonės kažko iš jūsų tikisi, turi prisirišimą prie jūsų, kad jūs jiems kažką duotumėte, jūs jaučiate spaudimą. Jūs gerai žinote, kaip tai jaučiasi. Štai kodėl šioje kelionėje mes darome pasirinkimą paleisti tuos, kuriuos mes mylime, iš meilės. Mes neužkrauname jiems, jų energetiniam laukui savo prisirišimo naštos. Mes duodame jiems laisvę.

Mes ir toliau mylime žmones, kurie yra mūsų gyvenimuose, bet mes nesame prie jų prisirišę. Mes nieko iš jų nesitikime, mes mėgaujamės jų kompanija be lūkesčių, mes patiriame juos, mes vertiname juos tokius, kokie jie yra, mes duodame jiems savo meilę ir būtį. Mes suvokiame, kad kiekvienas turi nueiti savo kelią ir pats apsimokyti būti galintis. Mes galime paremti kitus tol, kol jie gali būti nepriklausomi ir padėti savo visuomenei savo unikaliu būdu.

Tai yra didelė dovana, kurią mes galime padovanoti vieni kitiems. Jūs priimate savo draugus, vaikus, tėvus, kiekvieną sielą, kaip Kūrėjo/ Šaltinio aspektą, tokius, kokie jie yra.Jūs tiesiog vertinate asmenį, kuris ateina į jūsų gyvenimą, be kontrolės, be bandymų jį pakeisti, be lūkesčių dėl to, kokie jie turi tapti ir ką jie turi daryti gyvenime. Jūs juos sveikinate ir priimate tai, kur jie yra savo kelyje. Yra abipusė meilė ir pagarba vienas kitam. Tyra energija, kuri mus išlaisvina.

Ką mes darome su atsiskyrimo skausmu?

Skausmas yra žmogiška patirtis. Neremiamas skausmas yra gili, tamsi patirtis, atskirtis/ izoliacija. Yra vienintelis būdas per tai pereiti: mes sąmoningai einame giliai iki skausmo šerdies, mes žiūrime į kiekvieną dalyką, kuris dabar yra, ir mes atrandame, kad mūsų prisirišimas yra kažkas, ko mes neduodame sau. Tada mes pradedame tai duoti sau, per meilę. Visos patirtys iki tol, jus ves į šitą suvokimą. 

Tai, ko mums reikia, yra viduje, ne išorėje. Užduotis mums visiems yra paleisti tarpusavio priklausomybes ir manipuliacijas, transformuojant atskirtį. Mes ateiname į suvokimą, kad visa tai niekada nebuvo apie kažką mūsų išorėje, bet apie vidų. Išorė – tik trigeris, kuri parodo mūsų  prisirišimą prie [mąstymo/ elgesio] modelio, kad kiti turi patenkinti mūsų poreikius. Jei tai neįvyksta, tai sukelia skausmą.

Kai jūs einate vidun, jūs surandate tiesą jūsų prisirišimų, t.y. ko jums trūko, ko jūs nedavėte sau: aukojote save, gyvenote trūkume, rūpinotės kitais, vietoj to, kad duotumėte meilę sau, pasitikėjote jais, kad jie jums duos kažką, ko jūs pats sau nedavėte.

Jei jaučiate skausmą ar emociją dėl kažko, kas įvyko (ar neįvyko) išorėje, patraukite patirtį, negalvokite apie tą situaciją/ dalyką/ asmenį, būkite su ta emocija, būkite su skausmu, kuris jumyse vyksta, be siužeto linijos. Pajauskite skausmą, pyktį, liūdesį, emociją, kuri yra – tai yra energija, tam tikro dažnio energija, mes tik įvardiname tai, kad atskirtume. Būkite su tuo ir jauskite tai – energiją, kuri juda jūsų kūnu, ir ji jus palieka toje akimirkoje. Energija yra išlaisvinta.

Reikės daug laiko „nukabinti“ save nuo kažko ir “išsilaižyti“ visas žaizdas, kol jūs esate laisvas nuo prisirišimo ir jumyse yra neutrali, rami, harmoninga vieta ir žinojimas, kad jūs galite mylėti save ir duoti sau. Jūs galite duoti sau. Visada. Niekas kitas nežino jūsų poreikių.

Daug Meilės,
Viktorija

Prašome sekite ir pamėkite mus:

Sugrįžimas į Meilę

Kiekvienas turi savo unikalią patirtį, bet bazinis „maketas“ yra bendras visiems. Iki pabudimo, mes keliaujame savo žmogišką kelionę, kurioje, paprastai, būna daug skausmo ir nusivylimo, dėl kurio mūsų protas pasirenka užrakinti mūsų širdį. Svarbu suprasti, kad mūsų širdis visada išlieka minkšta, kad meilė visada yra mumyse, tik protas užblokuoja ir atsiriša.

Kai tam tikrame savo kelionės taške mes padarome pasirinkimą kilti ir sąmoningai bei kryptingai judėti, evoliucionuoti į Šviesą – kurią mes pamatome ir atpažįstame savo Pabudimo Aušroje, kaip savo Tikrąją Tiesą, t.y. kas ir kokie mes iš tikrųjų esame ir kur link mes iš tikrųjų judame – viskas, kas buvo mūsų iki tol patirta ir turėjo vietą mumyse, negali būti nutrinta su diena. Viskas turi būti išvalyta ir viskas turi būti atkurta iš naujo. Tai neįvyksta pernąkt.

Iki mes ateiname į aukštesnę 5D sąmonę ir patirtį (tai yra pirmoji stotelė, į kurią mes kolektyviai judame, bet tai nėra riba…), mes turime apkabinti trečios dimensijos realybės kančią. Mūsų pasirinkimas yra tai daryti, nes iš patirties iki tol mes jau suvokiame, kad tai yra vienintelis išėjimas iš to, vienintelis būdas, kaip mes galime save išlaisvinti.

Paprastai, kai mes padarome šį pasirinkimą eiti Meilės, Laisvės ir Tarnystės VISIEMS keliu, mes paliekame savo trečios dimensijos darbus, kad galėtume palaikyti šviesą. Mes esame kviečiami eiti gilyn vidun. Tai tampa mums gyvybiškai svarbiu prioritetu, nes mes niekaip kitaip negalime įtvirtinti kitų realybių, kaip tik einant vidun ir atliekant realų darbą su savimi. Kai judame pirmyn, mes lygiai taip atsitraukiame nuo žmonių ir dalykų…

Tačiau tai yra du skirtingi dalykai, kai mes tai darome dėl savęs (veikimas iš ego) ir kai mes tai darome ne dėl savęs, o dėl kiekvienos gyvos būtybės (aukštesniojo aš veikimas). Kai mes pasirenkame atsiskirti nuo darbų ir asmenų todėl, kad mums yra sunku (pvz. jums sunku palaikyti pokalbius, jums sunku, nes aplink jus yra daug “negatyvo“ ar pan.),  mes tai darome ne iš meilės vietos – o iš skausmo, iš proto, iš trečios dimensijos minties.

Mes ateiname į tokį tašką savo kelionėje, kai mes pajaučiame, kad mes atlikome daug vidinio darbo ir pasiekėme tašką kilti į aukštesnę sąmonę, į Meilės ir Vienio egzistenciją, kur nėra poliariškumo – „geras/ blogas“, „meilė/ neapykanta“… Mes paleidžiame tai iš savo minčių/ poreikių/ ieškojimo. Mes paleidžiame visą iliuziją, atsitraukdami iš meilės vietos. (Daugiau apie tai – sekančiame straipsnyje).

Mes prisiimame atsakomybę už savo patirtį ir gyvenimą. Mes darome sąmoningą pasirinkimą pertvarkyti savo gyvenimą, savo žmogišką patirtį, susilygiuodami su pakilimo dažniais. Tai reikalauja drąsos, vidinio darbo su savimi, disciplinos, būti stebėtoju, pagauti senus įpročius, būti stipriam, sakyti „Ne“, susidurti su savo šešėliais ir judėti nuo bet ko, kas sulaiko tavo plėtimąsi, kas “nugalina“ tave.

Daugelis nesupranta gilaus proceso, kurį mes patiriame, nesupranta mūsų, nesupranta, ką mes darome. Mes esame kvailinami ir teisiami. Tačiau mes neatėjome čia tam, kad būtume suprasti kažkieno. Tai, kad mes esame suprasti Kūrėjo/ Šaltinio, yra pakankama. Būna sunkių momentų, per kuriuos mes išmokstame, kad niekas kitas to negerbs tol, kol mes to negerbsime. Mes išmokstame stovėti nepajudinami, įsižeminę į šviesą, ir išlikti meilės dažnyje, neleisdami niekam išmušti mūsų į žemesnį baimės dažnį.

Kiekvienoje situacijoje mes renkamės atsigręžti į meilę, į meilės požiūrį, paleisdami bet kokius ego bandymus. Mes suvokiame, kad visus iššūkius mes patys sau susikūrėme, ir kad iš tikrųjų mums viskas padeda, net jeigu tai vadiname “blogiu“. Su meile ir atjauta visoms kitoms būtybėms, kaip sau patiems, mes mokomės kiekviename atpažinti Dieviškąją Kibirkštį, kuri dega pačiuose mumyse.

Nesvarbu kokia situacija ir kokius iššūkius ji mums kelia, mes turime vienintelį pasirinkimą – elgtis, kaip Meilės ir Šviesos švyturiai. Tai nėra tas pats, kas būti tuo proto lygmenyje, kai jūs suprantate, atpažįstate tai iš proto. Tai turi būti jumyse, viduje, jūs turite tuo degti, tai vibruoti, iš tikrųjų tuo būti. Tai yra jūsų realus buvimas meile ir šviesa 24/7 visiems.

Daug šešėlių iškyla iš mūsų pasąmonės, bet mes einame vidun ir tai išsklaidome, nes galiausiai tai kenkia mums patiems. Šis persitvarkymas vyksta čia pat, iškart, nes vertinimas yra šalia, visada budrus mumyse kiekvieną akimirką. Jis vertina mūsų kiekvieną žodį, kiekvieną veiksmą. Ego yra supančiotas, neturi galimybės pasprukti.

Kai mes atliekame savo didįjį darbą, mes patenkame į laikiną stotelę, kur mes turime poilsio laiką. Čia mes išleidžiame iš savęs visą skausmą, viską, ką mes patyrėme ant Žemės, ir netrukus šokame pirmyn Pasitikėjimo Šuoliu, kurį šiame taške mes jau gerai pažįstame ir nebeturime baimės ar dvejonių jį padaryti, kaip patį pirmąjį kartą…

 


Mes girdime žmones sakant, kad meilė yra „silpna“ ir „nieko ji negali“, kad tai yra „netikra dvasinė bendruomenė“, „šviesa ir meilė“, ir „nieko ten nėra“. Jie dar nesupranta, kad viskas yra energija ir turi dažnį, kad meilė nėra romantinė idėja, o yra fizinė energija ir pats aukščiausias dažnis. Meilė yra vienintelis dalykas, kuris mus kelia. Nesvarbu, kiek akademinių žinių jūs turėsite, jei jūs negalite ateiti iš meilės vietos, jūsų energija bus lėtesnė ir jūs paprasčiausiai suksitės aplink. Tie, kurie renkasi toliau likti trečioje dimensijoje, sukasi, klaidžioja spirale. Tie, kurie renkasi Meilę – kyla. Kilti galima tik per Meilę, per Aukštąją Širdį ir ryšį su Šaltiniu.

 

Su Begaline Meile,

Viktorija

Prašome sekite ir pamėkite mus:

Buvimas pažeidžiamu dabar yra didžiausia dovana, kurią mes galime padovanoti sau ir vieni kitiems

Užteks kovoti su tuo, priešintis tam, kas turi gimti per mus. Kai tai pribręsta, yra tik vienas veiksmas toliau – peržengti ploną ribą ir išsprogti. Kaip ankstyvam pavasario pumpurui į žiedą. Turime mokytis to, kas kažkada tekėjo natūraliai – leisti sau būti pažeidžiamiems. Dabar būtent tai yra vienintelis būdas, kaip mes visi galime toliau drauge mokytis, augti ir prisiminti – savo širdžių ir sielų tyrą grožį. Dabar niekas nėra svarbiau.

Užtektinai prisibėgiojome nuo savęs. Metas užleisti vietą autentiškam balsui, kuris kalba tiesiogiai, čia ir dabar. Daugybė drąsių sielų visame pasaulyje šiandien daro tą patį ir dalinasi, atspindėdamos tyros meilės išraišką ir perleisdamos šviesą per save tekėti. Tik dalindamiesi su kitais per savo pažeidžiamumą, mes galime atpažinti, atrasti, susijungti, įkvėpti ir palaikyti vieni kitus šiuo svarbiu laiku, kai mes leidžiame sau tekėti ir kūrinijai atsiskleisti. Daugiau jokio slėpimosi – metas šviesti.

Kai kurie iš jūsų galite jausti, kad priėjote etapą, kai kažkurį vieną tenka paleisti: turime apsispręsti ir pasirinkti, ką mes renkamės – toliau tarnauti senajam aš ir kartu su juo senojo, trečios dimensijos pasaulio principams ar visiškai atsiduoti į naują save ir naują patirtį. Sielos lygmeniu pasirinkimas jau buvo padarytas ir jau yra kuriama naujame, žmogiškoji savastis “atsiliko“. Todėl mes paleidžiame prisirišimą prie to, kas mus sulaiko, ir pagaliau įžengiame į buvimą savo aukštesniuoju aš. Laikas pilnai įsikūnyti ir įsitvirtinti/ įsižeminti čia. Pakeliui mes dar daug valysimės, eisime gilyn vidun ir dar daug kas iškils ir pasimatys, kas buvo ignoruota ir pražiūrėta. Ir tuo pačiu atsiskleidžia naujas mokymasis. Tai yra visiškai nauja visiems, nėra jokių vadovėlių, tik paties savo patirtis, unikali kiekvienam pagal pasirinktą kelią.

Meilėje ir Šviesoje,

Viktorija

 

 

Prašome sekite ir pamėkite mus:

Sielos Kelio Pasirinkimas

“Aš esu čia, kad būčiau savimi, kas užtruko ilgiau, nei aš tikėjausi.” ― Anne Lamott

Jūsų gyvenimas yra kuriamas arba jūsų sielos, kas veda jus į jūsų didžiausią potencialą ir išsipildymą, arba jūsų baimių, programų, ribų, žaizdų, šešėlių, kur kartojasi tie patys modeliai ir jūs jaučiatės nelaimingi ir užstrigę. Labiau, nei jūs galite suvokti, dabar jūs turite naują lapą sukurti gyvenimą, kurio trokšta jūsų siela.

Daugybė jūsų turite svajones ir siekius, kuriuos jūs giliai jaučiate savy, bet jūs užstringate ties savo baime. Ką turite suprasti, tai, kad tada, kai jūs jaučiate savo sielos „Taip“ kažką padaryti, yra jaudulio, plėtimosi, aistros, įkvėpimo ir lengvumo pojūčiai. Jūs turite visa tai PLIUS baimę!

TAI yra jūsų sielos kelias. Tai yra teisingas kelias jums. Iš tikrųjų, sielos kelyje, baimė pasirodys todėl, kad jūs žengiate iš savo komforto zonos ir augate. Taigi, baimė yra sveika. Jeigu jūs galite ją paprasčiausiai priimti, žinokite, kad ji yra ten, bet vistiek imkitės veiksmo! Kelias atsiskleis.

Viskas, ką jūs turite padaryti, tai padaryti pirmąjį žingsnį. Imkitės pirmo žingsnio ta kryptimi, o tada kito, o tada kito ir kito.

Prieš pasirinkdami inkarnuotis, jūs pasirinkote savo šeimą, gimimo laiką ir vietą, ir nusistatėte tam tikras aplinkybes, santykius bei jūsų gyvenime atsiskleidžiantį dievišką laiką, kuris padovanos jums tam tikras patirtis, pozityvias ir keliančias iššūkius, kad padėtų jūsų sielai augti ir vystytis.

Kai jūs prieisite šį tašką įgyvendinti savo sielos kelią ir didžiausias svajones, viskas, kas yra reikalinga, yra jūsų TIKĖJIMAS. Jūs turite pasitikėti savimi ir kad Visata aprūpins jus viskuo, ko jums reikės, įskaitant visus teisingus žmones. Tai per jūsų tikėjimą, įsipareigojimą ir sprendimą judėti pirmyn šios vizijos link (nebūtinai, žinant kaip) viskas sueis kartu.

Mūsų kasdieniame gyvenime mes susiduriame su daugybe galimybių. Sprendimo priėmimas trikdo, jeigu mes nesame įsitvirtinę savo sieloje, kas mums leidžia žinoti tiesą, kas iš tikrųjų yra teisinga mums sielos lygmeniu. Sustokite akimirkai pasiklausyti savo širdies kuždėjimo. O tuomet būkite drąsi susidurti su savo baimėmis ir imtis veiksmo, kurį jūs ŽINOTE, kad turite padaryti!

Neleiskite seniems modeliams, pasiteisinimams ir kt. kartotis. Tai yra jūsų gyvenimas ir jūs turite pasirinkimą.

Pasirinkite save.
Gyvenkite pagal savo taisykles.
Sekite savo širdies dainą.
Darykite tai, ką jūs norėjote daryti metų metus, bet taip ir nepadarėte.
Pajauskite baimę ir vistiek tai darykite.

Eikite! Imkitės to žingsnio ❤

Tegul nauja pradžia, kurią atneša ši pirmoji Naujųjų Metų Jaunatis, būna ta, kuri leidžia jūsų sielos dainai aukštai pakilti ir skristi.

Meilėje ir Šviesoje,
Viktorija

Prašome sekite ir pamėkite mus: