Žiemos Saulėgrįžos Palaiminimai

Žiemos Saulėgrįža (12.21) – tai yra Auksinis Išėjimas, Kosminiai Vartai, per kuriuos mums tampa prieinami aukštesni Šviesos dažniai. Tai yra labai galingos naujos energijos kriokliai, besiliejantys iš Galaktikos Šerdies. Tai, ko trokšta jūsų šerdinė Savastis šiame potencialiame kosminiame momente, tai pakviesti šio Portalo šviesos kodus įsilieti į jūsų kūną, persmelkiant jūsų visas ląsteles ir pripildant jas šia dvasine šviesa, Dieviška Meile. Jums tereikia išreikšti šią intenciją, pilnai atsiverti protu ir kūnu šiam kosminiam šviesos antplūdžiui ir leisti šiai dieviškai aktyvacijai jumyse vykti. Tai jus atnaujins iš esmės. Mes esame atnaujinami į buvimą Naujais Žmonėmis būtybėmis, kuriais mums lemta būti. Saulėgrįža yra ypač svarbi, nes užtvirtina visų metų transformaciją ir suveda tai kartu į mūsų sąmonę. Metas tai integruoti.
 
 
Energijos, kurios gali dabar žaisti jūsų gyvenimuose
 
Saulėgrįžos momentas yra gražus šventinis visuotinis įvykis metuose, grąžinantis šviesą į mūsų gyvenimus bei atnešantis netikėtas pabaigas ir pradžias. Tai gali įtraukti santykius ir emocijas, kai mes esame kviečiami atsisveikinti su mums daugiau nebetarnaujančiomis, kenksmingomis energijomis. Mums gali tekti patiems prie to prisidėti sąmoningai, atliekant savo darbą nutraukti energetines prisirišimo gijas, kurios ištekina mūsų energiją, sulaiko mus nuo mūsų atėjimo į mūsų pačių Dieviškumo pilną išraišką arba kliudo mūsų įkūnyto Buvimo spindėjimui. Arba jūs galite tiesiog atsibusti vieną rytą ir matyti dalykus per naktį išnykus iš jūsų gyvenimo.
 
Ši dabar mums prieinama didžiulė Šviesa leidžia mums aiškiai pamatyti, kur/ su kuo mūsų gyvenime buvo disfunkcionuojantys, toksiški, agresyvūs/ valdantys/ savinimosi/ suvoktos priklausomybės santykiai, su kuriais mes nebeturime ryšio mūsų sielos lygmeniu. Tai gali būti mūsų anksčiau nepastebėti arba ignoruoti kontroliuotojo/ kritiko/ teisėjo/ aukos/ persekiotojo/ išnaudojimo modeliai kitų asmenų ir/ arba mūsų pačių. Dauguma atvejų tai bus neužbaigti seni karminiai ryšiai ir/ arba persekiojantys vaikystės modeliai, kuriuos mes esame pasirengę užbaigti ir paleisti, kas gali reikšti, kad reikės susidurti su tikrais iššūkiais bei skausmo patirtimis, kad tai būtų pilnai pagydyta/ paleista.
 
Saitų nutraukimas mūsų tarpusavio santykiuose visada yra susijęs su apvalymu ego, kas yra pasireiškimas tam tikro dažnio energijos, kurią mes galime atpažinti, kaip nepatogų – „sunkų“, “kartų“, “aštrų“, „deginantį“ ir panašų pojūtį giliau mūsų fiziniuose kūnuose ir energijos laukuose ir/arba pačiame santykyje. Kai mes pagerbiame ir pripažįstame sau šį nepatogų jausmą mumyse ir susigrąžiname savo galią iš savo Dieviškumo, t.y. mūsų Tikrojo Aš vietos, tai leidžia abiems pusėms lengviau kvėpuoti ir mėgautis didesne laisve bei nepriklausomybe savo gyvenimuose. Tai įvyksta ne anksčiau, nei mes pakeliame savo vibracijas ir išvalome tai savyje. Atminkite, kad jūs negalite atlikti pokyčių pačiuose santykiuose jūsų “išorėje“, bet tai jūs darote, susijungdami su ta vieta jūsų paties kūne arba energijos lauke, kur jūs jaučiate, atpažįstate tą toksišką energiją, ir tame momente, konkretūs santykiai, asmenys, kuriuos tai liečia, pasirodo jums į akis, išnyra, kaip mintis jūsų suvokimo lauke.
 
Ši negatyvi energija gali palikti mus tik tada, kai mes renkamės nebeatsiliepti į tuos manipuliatyvius modelius, “reaguojant“ iš savo ego vietos, kas reikštų patekimą vėl į žemesnės vibracijos lauką ir besikartojančio ciklo pratęsimą. Įsitikinite, kad jūs paleidžiate šias gijas iš besąlyginės meilės jūsų Širdyje vietos, suprasdami viską iš jūsų aukštesnės sąmonės, jūsų Aukštesniojo Aš perspektyvos, net jeigu negalite to pilnai paaiškinti. „Neutralumas“, švelniai atsitraukus, gali būti geriausias visiems įtrauktiesiems sprendimas. Vietoj to, kad spaudytume vieni kituose skausmo mygtukus, mes galime peržengti savo žmogiškumo emocijas, giliai kvėpuoti ir leisti cheminei alchemijai atlikti savo darbą mūsų sistemose, taip išvengdami nuostolingų prasiveržimų.
 
Ir visgi, metas ateiti į suvokimą abiem pusėms ir paleisti vieniems kitus iš užsitęsusių nesveikų santykių modelių. Mes galime ateiti į tai per atleidimą. Kai iš vienos pusės padaromas atleidimas, kitoje pusėje gali vykti gijimas. Mūsų ego protui ir „nepatenkintam vaikui“ mumyse nelieka nieko kito, kaip tik pripažinti tai, kas iškilo į paviršių ir buvo pristatyta akistaton į suvokimo lygmenį. Jokio kaltinimo ar teisimo, jokios kaltės/ gėdos/ savigraužos, jokios kovos, tiesiog padėkojame vieni kitiems už tai, kad leidome „sužaisti“ šitą žaidimą, kad galėtume tai patirti, pamatyti ir išlaisvinti savyje. „Meilė mumyse išlaisvina mus ir išlaisvina kitus.“ Tai yra tikros Meilės pasireiškimas. Tai, kas lieka mūsų tarpusavio santykyje, yra tik tyra meilės energija, kaip su bet kuo kitu, aplink mus esančiais. Meilė tiesiog YRA.
 
Nesibaiminkite, jei šios transformuojančios Saulėgrįžos energijos artimiausiu laiku iškels jūsų santykiuose dramas ir konfliktus, kurie išjudins viską jūsų gyvenimuose ir paleis jus nuo tam tikrų žmonių ar vietų. Jūsų buvimas dabartyje, išlikimas ramiam, įsižeminusiam ir subalansuotam, yra viskas, ką jūs turite ir galite geriausiai užtikrinti stresinėse situacijose. Leiskite viskam jūsų gyvenime būti katalizuotam ir išgrynintam, suvokdami to palaimą ir tame slypintį jūsų paties gilesnį, tikrąjį troškimą – poslinkio, pabudimo, augimo. Pakilimas virš ego proto, įsitvirtinimas savo Širdies Erdvėje, reiškia “galvojimo“ nebuvimą, tyrą Buvimo palaimą, buvimą ramybėje.
 
Prisiminkite savo sielų kontraktus. Išmokite matyti kiaurai pro jūsų “žmogiškumo“ perspektyvą. Mes susitinkame vieni su kitais čia tik tam, kad paremtume vieni kitų įžengimą į autentišką galią, leisdami kiekvienam iš mūsų šviesti ir spindėti savo dievišką esatį. Kiekvienas gauna tą sėkmę, kurios jie žino esą nusipelnę; tiktai užtrunka nueiti ilgą kelionę susigrąžinti savo esmės vertinimą. Tai yra tik mūsų ego proto pamiršimas, kuris supainioja mūsų suvokimą apie mūsų tarpusavio santykius. Kuo daugiau “raizgalynės“ santykiuose, tuo daugiau tai reiškia įsipynusio ego. Tai yra neišvengiamas skausmas ir kentėjimas abiem pusėm. Atėjimas į savo Širdis atneša į mūsų tarpusavio santykius lengvumą ir santarvę.
 
Transformuojantis koridorius
 
Ateitis iš tiesų yra šviesi. DABAR yra galimybė visiems paleisti nostalgišką praeitį ir ateiti į naują gyvenimo būdą, kuriant tiksliai tokį gyvenimą bei aplinkybes, kokias mes norime ir kokių mes nusipelnome. Pasirinkimas yra jūsų. Jūs galite pasirinkti viską visiškai iš Naujo. Jūs galite drąstiškai paleisti senąjį gyvenimą, kas apima ne tik jūsų atitarnavusius senus santykius, darbus, namus, daiktus, bet ir jūsų pačių senus įsitikinimus, negatyvius minčių, elgesio modelius, įpročius, ir pajudėti pilnai į gyvenimą iš Širdies, tai yra gyvenimą ramybės, meilės, harmonijos, kūrybinės išraiškos, pilnatvės. Pasirinkimai, kuriuos mes padarysime metų pabaigoje, įtakos tai, su kokia erdve mes pradėsime savo naujuosius metus, ir užduos toną, kaip viskas toliau plėtosis mūsų gyvenimuose.
 
Išmintis mums primena šokti su Gyvenimu, kas yra įmanoma tada, kai mes renkamės mažiausio pasipriešinimo kelią. Kai mes renkamės atsiduoti šiam keliui, pasitikėdami procesu, mes nebežiūrime atgal į praeitį ir mes nekovojome su santykių, kurie mums kėlė širdies skausmą, paleidimu. Dabar ir keletą pastarųjų savaičių jūs galėjote suvokti, kad jūs iš tiesų esate pasirengę labai reikalingiems pokyčiams. Delsimas reiškia energijos eikvojimą ir veda į “susirgimą“. Tiesa yra ta, kad visi žmonės, situacijos ir įvykiai, kurie prisistato mūsų gyvenimuose, ateina su viena užduotimi – paremti mūsų savi-įgalinimą. Jūs galite įgyvendinti tai, padarydami savo naujųjų metų pasižadėjimu žengti savo naujos, nušviestos ateities, jūsų sielos tikslo kryptimi.
 
Jei jūs tikrai „nežinote“, kas būtų jums “geriausias“ sprendimas, jūs visada galite švelniai užmerkti savo akis, susijungti mintimi su savo Širdimi ir šitoje širdies maldoje kreiptis į jūsų Aukštesnįjį Aš, paprašydami, kad situacija ar klausimas, kurie jums neduoda ramybės, būtų išspręsti aukštesniu lygmeniu visų įtrauktųjų didžiausiai gerovei, leidžiant jums aiškiai pamatyti/ suvokti, kokių žingsnių tai paremti turite imtis jūs. Stebėkite viską, kas pasirodo jūsų akių ir/ arba jūsų minčių lygmenyse, per artimiausias dienas, būdami pasirengę atpažinti.
 

Linkiu visiems ramybės ir tegul užpildo jus magija,

Viktorija

Galite sekti ir pamėgti mus čia:

Sirijaus Portalas

Astrologiškai, pirmoji liepos savaitė yra laikoma, kaip dvasinės pažangos laikas, ir laikas, kai visa žmonija gali pakelti savo sąmonės lygį. Šiuo metu Saulė ir Žemė yra labiausiai nutolusios viena nuo kitos. Tai reiškia, kad energetinė Saulės įtaka Žemėje yra daug silpnesnė. Saulė yra tai, kas mus palaiko gyvus šioje žemiškoje realybėje ir turi gimimo, šilumos ir šviesos vibracijas. Kai Saulė ir Žemė yra toli viena nuo kitos, į mūsų planetą ateina energija iš kitos žvaigždės. Ši žvaigždė šviečia 23 kartus ryškiau, nei mūsų Saulė, ir yra žinoma, kaip Sirijus, arba Žemės „Dvasinė Saulė“.

Nuo seno Sirijus buvo gerbiamas senovės kultūrų ir buvo tikima, kad yra langas į dangų. Senovės Egipte Sirijus buvo laikomas deivės Izidės, kuri tarp kitų dalykų valdė mirtį ir atgimimą, žvaigžde. Senosiose šamaninėse kultūrose buvo tikima, kad Sirijus yra dievų karalystė, ir kai ji būdavo arčiausiai Žemės, jie savais būdais keliaudavo per portalą, kad surinktų dieviškas žinutes. Kitose kultūrose yra tikima, kad Sirijus yra buveinė technologiškai pažengusių ateivių rasės, kurie turi aukštesnes žinias ir sąmonę, nei mes Žemėje. Astrologijoje yra laikoma, kad Sirijus palaiko energiją, kuri yra daug labiau pažengusi, nei mūsų Saulės, ir kai jis juda arti Žemės, tai gali daryti didelę dvasinę įtaką.

Nuo liepos 3 d. iki liepos 7 d. Sirijaus planeta pajuda arčiausiai prie Žemės. Kai tuo metu mūsų pačių Saulė yra nutolusi, Sirijaus energija gali laisvai tekėti į Žemę, atverdama energetinį portalą. Šis langas leidžia Žemei priimti iš Sirijaus tiesioginius parsiuntimus informacijos, kuri gali paspartinti gyvenimo Žemėje dvasinę pažangą. Kai šis portalas tarp Žemės ir Sirijaus žvaigždės yra aktyvuotas, Žemėje yra labai potencialus laikas: yra tikima, kad vibracijos yra daug aukštesnės ir daug galingesnės, ir gali įvykti dvasiniai pabudimai, padidėti kūrybingumo lygis, intuicijos pojūtis. Šiuo laiku Sirijaus žvaigždės energija leidžia plėstis mūsų sąmonei, mums vystytis bei matyti už mūsų penkių pojūčių.

Kad gautumėte šią galingą dvasinę energiją į jūsų pačių gyvenimą, pirmąją liepos savaitę yra naudinga pradėti naują meditacijos praktiką, aktyvuoti savo trečiosios akies energetinį centrą ir siekti jūsų dvasinių vedlių ir angelų sargų. Taip pat tai yra geras laikas atlikti emocinį ir auros valymą. Kitas portalas ir potencialus laikas su Sirijaus energija yra rugpjūčio 8 d. (8:8) ir yra vadinamas Liūto Vartais.

Skaityti straipsnį apie Liūto Vartų portalą: http://gyvenusumeile.lt/888-liuto-vartu-aktyvacija/

Galite sekti ir pamėgti mus čia:

Vasaros Saulėgrįža

Esame laike, kai, apsisukus metų ciklui, vėl artėja didžiuliai, svarbūs kosminiai įvykiai ir vėl yra laikas pasiruošti tam, kas ruošiasi ateiti. Šiuo metu yra kuriama daug šviesos, kuri yra pristatoma į Žemės planetą. Energija jau yra čia ir mes jau esame  visatos šviesos bangų zonoje. Kai kurie iš jūsų – ypač, kurie esate jautresni – energijų pokytį pastebėjote jau praėjusią savaitę.  Birželio 17 d. atsivėrė Saulėgrįžos Vartai, kurie pasieks savo piką birželio 21 d. ryte. Tai – svarbus kosminis langas, stiprus dieviško likimo aktyvatorius. Per ateinančius mėnesius daug kas pasirodys, kaip pagreitinimas. Kiekvieno Žemėje laukia daug naujų galimybių augimui ir plėtimuisi. Jūs patirsite, kodėl šis pavasaris buvo toks stiprus ir transformuojantis.

Kosminis Langas

Yra specialių akimirkų laike, kai dalykus manifestuoti tampa lengviau, bet visi pokyčiai prasideda mumyse ir tai priklauso mums pasinaudoti įvairiomis energijomis ar ne. Tie iš jūsų, kurie sekate Gyvenu su Meile nuo jo pradžios (2011 m.), prisiminsite, kad ne kartą praeityje esu rašiusi apie „Kosminius Langus“, tokius, kaip Rudens Lygiadienis arba „Liūto Vartai“ (08.08) bei apie galimybę atlikti „Pasitikėjimo Šuolį“. Tokiomis akimirkomis, mes turime įvairių laikų susijungimų – taškų, iš kurių mes galime manifestuoti tai, ką mes norime patirti savo realybėje, pakeisti realybę, kurioje mes gyvename ir t.t.  Visi įvykiai, vartai, langai yra tik tam, kad mums palengvintų, bet tai nereiškia, kad mums nereikia nieko daryti. Įsivaizduokite, jūs keliaujate į kitą šalį ypatingam susitikimui, į kurį turite patekti laiku. Tam, kad ten atsidurtumėte, jūs turite įsėsti į tam tikrą lėktuvą tam tikru laiku. Jei pražiopsosite skrydį, tuomet jums reikės laukti kito ir jūs pražiopsosite susitikimą, ir turėsite derinti jį iš naujo. Tas pats ir čia.

Mes galime raudoti ir skųstis dėl savo gyvenimų, laukti, kad kažkas ateis ir mums paruoš dalykus, tačiau tai taip neveikia. Mūsų vedliai ir būtybės šviesos karalystėse įtemptai dirba, kad mums paruoštų sceną, bet tai yra mes, kurie iš tikrųjų turime joje vaidinti. Kad tai padarytume, turime palaukti, kol visi skirtingi laikai susiduria viename taške, atverdami langą, per kurį mes galime peršokti laiko juostas, dimensijas, ir pan., bei prisiimti atsakomybę už savo gyvenimus ir imtis atitinkamų žingsnių. Šios akimirkos nutinka kiekvienam iš mūsų individualiai ir kolektyviai. Kolektyviai, mes kuriame kažką didingo. Individualiai, mes galime kautis su fiziniu ir emociniu diskomfortu, susilygiuojant su šviesa, arba – apkabinti visiškai nuostabią patirtį.

Paleiskite intenciją susilygiuoti su šiuo Langu Dabar, kai į Gąją ir mus pačius yra paleidžiami dieviškų dažnių kodai iš tyros Šaltinio sąmonės, paspartinantys pokyčius realybėje.

Pabudimo Srovė

Kai prisimenu savo pačios pasitikėjimo šuolį, kurį padariau prieš 6-erius metus būtent tokiame sankirtos taške, kaip šis, didžioji dalis Lietuvos buvo visai kitokioje realybėje. Tai, kas įvyko 2012 m., daugumai praslydo pro suvokimą ir gyvenimas tęsėsi toliau. Per pastaruosius metus daug kas pasikeitė, nors iš pažiūros kažkam gali atrodyti, kad dalykai tebėra tokie pat. Sąmonės transformacija yra prasidėjusi ir tęsiasi. Sąmonė plečiasi ir visas gyvenimas kyla. Nėra grįžimo atgal. Yra didžiulis dvasinis proveržis, daugybė dvasinių manifestacijų ir galimybių. Yra daugybė priežasčių būti laimingiems. Kai ieškote įrodymų, kad dalykai gerėja, gali padėti suvokimas, jog pakilimas yra tęstinis procesas, ne vienintelis įvykis. Žinoma, tam tikrame taške mes galime turėti patirtį ar dvi, kad žaidimas baigėsi, bet tai – tik pabudimo viršukalnė. Tai, kaip tai jaučiasi, kai mes integruojame nubudusį suvokimą į savo kasdienybę, yra visiškai kitaip, nei pirmas smogtelėjimas. Ir taip, mes vis dar tebeesame žmonės ir turime tuos pačius žmogiškus sunkumus, darome klaidas, mylime, supykstame, gedime, išsigąstame.

Mūsų sąmonės būsena fiziniame pasaulyje nuolat kinta. Šie poslinkiai sąmonėje ateina didelėmis bangomis ir įtakoja didelį žmonių skaičių. Mūsų pabudimas veikia esančius aplink mus, taip, kaip mes esame veikiami planetinių, soliarinių ir visatos jėgų. Pabudimas yra kažkas, kam jūsų siela ruošiasi arba ne. Tie, kurie yra pasirengę nubusti per susikirtimo taškus, kuriuos parinko jų aukštesnieji aš, pabus staiga per ateinančius laikotarpius.  Kaip jūs tam galite pasiruošti? Jei dar neturėjote pabudimo, sekite savo širdimi ir susidurkite su savo baimėmis ir tamsa. Sekimas savo širdimi padės jums susilygiuoti su galimybėmis nubusti šiais ir ateinančiais metais. Ir kas žino, kokia bus jūsų įtaka šiam pasauliui, kai jūs atliksite savo vidinį darbą ir seksite savo širdimi? Galbūt jūsų vidinis darbas sukurs erdvę nubusti jūsų vaikams, draugams ar sutuoktiniui? Mes negalime žinoti visų šio švento darbo atsišakojimų. Kai jūs nubusite, tada prasidės tikrasis darbas jums tai įkūnyti ir gyventi pasaulyje iš šios erdvės.

Galbūt jūs galite padėti išsipildyti pabudimo pranašystėms, apkabindami savo pilnatvę? Jei yra pabudimo energijos banga, tai dėl to, kad kiti perėjo šias duris, kad apkabintų savo didžiausią tamsumą ir didžiausią šviesą. Taip darydami, jie apkabino save. Tai – vienas požiūris į pabudimą. Kitas yra paleisti visus prisirišimus, įskaitant tuos, kurie, atrodo, leidžia mums gerai jaustis. Išlikite ištikimi tam, kas jūs esate, sekite kvietimu jūsų širdyje ir prisiminkite atsargiai ugdyti savo intuityvius centrus, kai jūs transmutuojate praeities tankį – tai, kas daugiau jums nepriklauso žemiškuose egzistencijos planuose. Turite būti lankstūs, nes besikeičiantis vibracinis lygmuo atskleidžia, kokia yra dabartinė tiesa. Vibracinis neatitikimas jūsų lauke (kai baimė ir meilė bando susibendrauti) jausis labai nepatogiai. Daugybė iš jūsų jau peržengėte žemesnes darbotvarkes, nebedalyvaujate baimėse ar susižavėjime praeitimi, yra neutralumas ir būties būsena, kuri nuolat rezonuoja su besąlygiška meile.

Išlikite atviri nežinomam ir ryšiui su savo aukštesniais lygmenis (aukštesniais savasties aspektais ir savo dieviška komanda). Žinokite, kad jūs esate palaikomi viso, kas yra, ir kad jums bus suteiktas priėjimas prie visko, ką jums reikia žinoti kiekvieną akimirką. Ieškokite vedlių vedimui. Jums yra prieinama didžiulė išmintis bei perspektyva iš tų, kurie susidūrė su nežinomu priešakyje minios ir yra čia, kad jus paremtų ir pervestų per bet kokius iššūkius, kuriuos jūs šiuo metu patiriate. Labai svarbu žinoti, kad kiekvienas iš jūsų galite susijungti ir gauti vidinį vedimą. Šis vedimas gali ateiti įvairiomis formomis, todėl per ateinančias savaites ir iki metų pabaigos būkite atviri patirtims. Leiskite patirtims atsiskleisti, dirbti su jumis, vesti jus ir jus paremti – tai padės įžiebti jūsų suvokimą apie jūsų misiją.

Galinga Savirealizacijos Aktyvacija

Kitų (šviesos darbuotojų ir vedlių) laukia kitas pakilimo patirties lygmuo. Kai kuriems tai bus įkūnijimas ir aktyvus dalyvavimas pakilimo procese. Šis etapas yra dieviška galimybė įkūnyti Naująjį Save – pasirinkti pilnai įžengti į Naują Save, į Savo Tiesą, į Savo Kūrybinę Kristaus Būties Išraišką. Mes esame atsakingi už savo kūrybą ir šiuo metu yra prieinamas didelis laisvės, harmonijos ir dieviškos meilės kiekis. Energijos skatina apkabinti pokytį, savo aukštesnius pasirinkimus bei kūrimą gyvenimo, darnoje su Naujuoju Aš. Mes turime pažinti savo Naująjį Aš ir išsinerti iš bet ko, kas mums netarnauja iš aukštesnio lygmens. Energija nuolat kinta ir mūsų kiekvienos akimirkos intencijos bei pasirinkimai yra raktai į tai, kaip patogiai mes jausimės ląstelių lygmenyje. Per šį etapą yra daug dalykų, kuriuos mes galime gauti, kurie ne tik paruoš mus fiziniam įkūnijimui, bet ir suteiks aiškumo apie tai, kas turi pasilikti, o kas toliau keliauti mūsų asmeninėje kelionėje. Noras palikti senąjį save, senas istorijas ir visas praeities keliones yra raktas į lengvą Naujojo Aš įkūnijimą.

Naujojo Aš įkūnijimas yra fizinis procesas, bet tai nėra susiję su fizine struktūra. Mes turime labai mažus indus sulaikyti labai didelius Savasties aspektus. Tai – tarsi spaustum žvaigždę į akmenuką. Tikroji Savastis yra milžiniška – mes tampame Saulės išnešiotojais formoje. Štai kodėl mes praktikuojame plėtimąsi pamažu, kad šviesa nesuardytų fizinio. Pirmieji įkūnytojai išžengia iš uolų, atveria duris ir rodo, ką reiškia Įkūnijimas ir kas yra įmanoma. Mes esame įkvepiami naujais kūriniais, naujomis idėjomis, intuicijos apie mūsų keliones ir šio kosminio poslinkio perspektyvą. Daugiau nebėra slėpimosi, susiduriama su baime parodyti Tikrąjį Save. Išėjimas iš uolos yra neišvengiamas, nors ir priverčia krūptelti. Atsiminkite, kad viskas yra viena ir jūs esate galingos šviesos ir meilės būtybės, kurie yra pasirengę imtis aktyvių vaidmenų, kaip organizatoriai, mokytojai, vedliai ir laisvi mąstytojai, kad padėtumėte žmogiškoms sieloms prisiminti, kur jie yra bei pajudėti teisinga kryptimi kolektyvinėje sąmonėje. Neigimas gali sugniuždyti jūsų žemesnįjį aš, todėl jei patiriate abejones, baimę ar sutrikimą, darykite Naujojo Aš sprendimus Dabar, iki tol, kol ši energija sustiprės vasaros eigoje.

Pabudimo srovė reiškia, kad yra reikalingas tvirtas kiekis atjaučiančios paramos. Prisiminkite Dieviško Moteriškumo aspektą: palaikyti erdvę kitiems turėti savo patirtį. Be teisimo ir be didelių instrukcijų – tai nėra naudinga, ypač, jei velkatės su praeitimi. Dalinkitės savo istorijomis iš širdies, sulygiuokite savo naujas paslaugas iš čia kur dabar esate. Viskas turi rezonuoti meile, nuoširdumu ir vientisumu. Šviesos Giminės atsakomybė yra rodyti kelią į aukštesnę realybę, žemesnė realybė palaipsniui išsisklaidys, kai bus daugiau nebereikalinga, o dabar, kaip spindinčios dieviškos būtybės, mes vaikštome tarp realybių, kol susilygiuosime. Apkabinkime savo sprendimą kilti žmogiškoje formoje ir padrąsinkime vienas kitą į pakilimą mūsų pačių, kaip suvienytos sąmonės žmonijos. Suvokime, kokie stiprūs, išmintingi ir pasirengę šiame laike mes esame savo pakilimui, kokie palaiminti esame, suvokdami, kas vyksta, kur vyksta, ir turėdami šią patirtį tuo pačiu laiku. Laikas iš tikrųjų apkabinti savo kūrybą ir Tikrąjį Save, realybę, kurią mes pastoviai kuriame ir bendrai kuriame. Bendrakūrimas – tai Vienis ir yra būtinas žingsnis žmonėms pakilti į kolektyvinę sąmonę. Kai mes susivienijame dieviškame neutralume, yra patiriamas gijimas, aktyvacijos ir gili ramybė. Jei mes pasirinksime susivienyti, kaip grupė, mes augsime stipresni savo naujuose šviesos gebėjimuose.

Pasirinkimo Metas

Yra viena didelė viltis geresniam pasauliui ir tai esi tu. Taip tu. Tu esi vienintelis, kuris yra atsakingas už tave. Tu esi vienintelis, kuris gali apkabinti visą save. Jei tu to nepadarysi, nepadarys niekas kitas. Jei tu nepasirinksi iš tikrųjų gyventi gyvenimo ir kasdien labiau sąmoningo ir švelnesnio suvokimo, niekas kitas nepadarys. Yra daugybė informacijos, kurią mes galime perduoti per internetą ar kitais būdais, bet galiausiai tai lieka jums. Jei jūs laukiate kažkokios tobulos akimirkos įšokti į kažką, nelaukite. Neženkite. Nėra laiko laukti kažko ar kažkieno, kas nublokš tave į geresnį „tobulą“ gyvenimą (kad ir kas tai būtų jums). Jūs paprasčiausiai turite paleisti tobulos akimirkos idėją ir tada šokti. Arba tiesiog šokti. O jei šiomis dienomis vyksta kažkokios ypatingos energijos, tuomet pasinaudokite jomis. Nebijokite! Vieną dieną suvoksite, kad tai, ko jūs dabar bijote, buvote tik pats jūs, bijantis savęs!

Vertinkite šį svarbų pereinamąjį laikotarpį. Tai – labai mistinė ir dvasinė patirtis. Būkite pasirengę, kad daug dalykų gali pasikeisti jūsų gyvenimuose, nes jūs esate pasirengę tam momentui, kai kolektyvinė sąmonė gali įšokti į naują buvimo oktavą. Nesijaudinkite, jei nesijaudinate. Tai nereiškia, kad jūs esate iškritęs. Greičiausiai, jūs suvokiate, kad šis žingsnis yra reikalingas daugumai žmonių ir kad vyksta kažkas didesnio. Metas prisitaikyti prie naujų buvimo principų pagal naujus kodus, kurie toliau bus pristatomi į mūsų būties subatominius lygmenis. Ši nuolat įeinanti šviesa yra neišvengiama.

Turėkite grąžią Saulėgrįžos Savaitę. 

Meilėje ir Šviesoje, visų didžiausiai gerovei,

Viktorija

P.S. Šiomis dienomis vėl sulaukiu iš jūsų žinučių, kad pastaruoju metu nei iš šio, nei iš to pasijuntate pavargę ir neturite kito pasirinkimo, kaip tik prigulti popiečio poguliui, kiti staiga pajuntate norą atsidurti gamtoje ir susijungti su Žeme, dar kiti esate pakviečiami į meditatyvią būseną, taip pat galite patirti “iškritimą iš laiko“, kai atrandate save kažkur važiuojant ar einantį, bet neprisimenate, kaip jūs ten atsidūrėte, ir pan. Kai kuriems šie ir panašūs dalykai jau yra tapę antraeiliais, bet tiems, kurie tik bunda, tai gali būti keista patirtis. Jei atpažįstate save arba kažką iš savo pažįstamų, paaiškinkite, kad tokie dalykai yra visiškai normalūs, kad jūs neišprotėjote ir kad nėra reikalo panikuoti ar bėgti pas gydytojus. Tai – įprasti pakilimo “simptomai“ ir po tokių „iniciacijų“ dalykai sugrįžta į savo vėžes. Myliu Jus ir esu su Jumis.

Galite sekti ir pamėgti mus čia:

8:8:8 Liūto Vartai

LionKasmet rugpjūčio 8 d. yra kosminis sulygiavimas, vadinamas „Liūto Vartais“. Liūto Vartai yra tada, kai Žemė susilygiuoja su Sirijaus Žvaigžde ir Galaktikos Centru, atveriant kosminį portalą tarp fizinių ir dvasinių karalysčių, kuris suvienija „materiją ir antimateriją“. Tai yra vadinama Liūto Vartais, nes vyksta astrologiniame Liūto ženkle. Liūtas simbolizuoja individualią Dieviškumo išraišką, o Liūto Vartų energija yra susijusi su pilnu mūsų unikalios Dieviškos Šviesos pažadinimu mūsų fizinėje formoje.

Per šį įvykį žvaigždžių vartai yra pilnai atviri ir perduoda intenstyvias Šviesos bangas iš Didžiosios Centrinės Saulės per mūsų Saulę, Sirijaus Žvaigždę, Žemės Tinklo Tašką Sfinkse ir Didžiąją Gizos Piramidę. Šie vartai sukuria nuostabų etapą paspartintam Pakylėjimui. Padidėjusios Šviesos bangos ir nubudusios sąmonės kodai teka ant planetos ir yra parsiunčiami į mūsų smegenis bei kūną su Šviesos srautu iš Sirijaus  ir Didžiosios Centrinės Saulės. Šie kodai yra ląstelinės prigimties ir per mūsų DNR suteikia mums priėjimą prie beprecendentinio žinojimo ir gebėjimų, kuriuos praeityje įvaldė tik Meistrės Sielos.

Kiekvienoje jūsų kūno ląstelėje yra įspausti įrašai apie visą jūsų istoriją Žemėje. Visos praeities ir potencialios ateities baigtys yra užkoduotos DNR, miegančiose ir laukiančiose jūsų dėmesio. Jūs esate savo fizinių ląstelių perdirbimo iš fizinės realybės tankio į naują kristalinę struktūrą procese. Tai yra susiję su perėjimu į naują kristalinės sąmonės, esaties ir šviesos realybę. Jūs esate save koreguojanti atominė struktūra, iš chaoso ir Dualybės į auksinės proporcijos tvarką. Skirkite laiko šią vasarą būti gamtoje ir pasinerkite į vibruojantį gamtos lauką. Atverkite erdvę, kuri supa jūsų atomus, ir pripildykite ją šviesa. Kai jūs plečiatės ir susivienijate harmonijoje su Tvarkos Lauku gamtoje, jūsų kūno atomai patys pradeda iš naujo susilygiuoti į tvarką.

Begalybės Figūra 8 simbolizuoja vienybę, vientisumą, gausą ir subalansuotą poliškumą. Įeinanti Galaktinė Šviesa iš Didžiosios Centrinės Saulės atskleidžia viską, kas buvo paslėpta šešėlyje. 8:8 Liūto Vartai atveria Begalybės portalą, kuris išjudina jus peržengti visus ankstesnius apribojimus. Tai simbolis išsiplėtimo, kuris pranoksta jūsų normalias ribas. Tai yra tyra dvasinė atominė energija, tyras galios šaltinis, tekantis į Žemę.

Ši padidėjusi Šviesa ir paspartintas Pakylėjimas vienu ar kitu būdu sukelia didžiulius gyvenimą keičiančius pokyčius kiekvienam iš mūsų. Pokytis ne visada gali būti lengvas. Jis gali būti gąsdinantis, nežinant, kas vyksta, ypač, kai dalykai griūva ir subyra, tiek individualiame lygmenyje, tiek kolektyviniame. Gali atrodyti, kad viskas pasikeitė. Tai gali atrodyti, kaip nesaugiausias laikas arba kaip labiausiai jaudinantis laikas. Atminkite, kaip jūs suvoksite situaciją, tokia situacija bus.

Dabar yra išryškinami „dideli“ dalykai, tokie, kaip santykiai, karjeros pokyčiai, gyvenimo tikslas, sveikata, namai, kelionės, sielos darbas, materialių dalykų paleidimas ir kiti. Viskas dabar yra pristatoma mūsų peržiūrai ir didysis klausimas yra: „Ar tai tarnauja tavo Autentiškai Tiesai? Ar tai yra vieningame susilygiavime su meile ir su tavo sielos augimu bei pakylėjimu?“ Dalis jūsų jau dabar gali suprasti, kas yra tai, ko jūs labiausiai norite, kur kviečia jūsų širdis ir siela ir kur jūsų gyvenimas nėra susilygiavime su jūsų Tikra ir Autentiška Sielos intencija. Pagerbkite tuos savo širdies jausmus ir įženkite pro naujų galimybių duris, kurios dabar priešais jus atsiveria. Šie vartai – tai įžengimas į didesnę harmoniją bei susilygiavimą su Tiesa, kad jūs esate Viena su Dieviškumu, Viena su Visa Kuo ir kad jūs galite būti bet kuo, kuo jūs iš tikrųjų trokštate. Jūs būsite įkvėpti susijungti su Sielos esme ir susigrąžinti savo dievišką tikslą, kas įgalins jūs žengti į gyvenimą, kurį jums lemta gyventi. Atsiminkite, kad jūs esate dvasinė būtybė fizinėje formoje ir bet kokie pokyčiai, kurie vyksta dabar, tarnauja jums, labiau sulygiuodami jus su jūsų sielos galia, autentiška tiesa ir tokiu būdu atneš jums padidėjusį džiaugsmą ir meilę. Jūs ilgai to laukėte. Iš tikrųjų tai yra nauja pradžia, naujas kūrybingumas, naujos galimybės. Paleiskite baimę, abejones bei netikrumą, būkite atviri mylėti save ir išlikite susitelkę į tai, ką jūs mylite, susijungę su tuo, ko jūs galiausiai norite, kai jūs drąsiai ir su pasitikėjimu žengiate pirmyn į gyvenimą labiau autentiškai ir susilygiavime su jūsų Tiesa.

Dabar yra metas įžengti į kito lygmens, aukštesnės vibracijos Meilės patirtį. Asmeniškai ir kolektyviai. Tai paprasčiausiai reiškia jūsų vidinės Dieviškos Šviesos spindėjimą taip ryškiai ir tyrai, kad išorinio pasaulio, esančio aplink jus, veidrodis negali susilaikyti, bet tik atspindėti ir susilygiuoti su pilna apimtimi nubudusios meilės, kurią jūs visada nešėte viduje. Jei dar to nepadarėte, dabar yra laikas įsivaizduoti šviesą, krintančią iš visur, aktyvuojančią jūsų aukštesniąsias čakras ir įsiliejančią į jūsų karūnos čakrą, pilnai nušviečiant tikrą jūsų Dieviškos Šviesos nuostabumą ir pabudusią sąmonę. Ši energija išjudina naują harmoningą sulygiavimą ir gilų širdies, proto bei dvasios išminties balansą. Galiausiai, kai širdis ir protas yra suvienyti, kaip vienas, ir yra Dieviškos Meilės centre bei harmonijoje su jūsų autentiška tiesa, jūs galite įžengti į gyvenimą naujos realybės. Nauja realybė yra čia, energija yra čia.

Atverkite savo širdį, protą ir dvasią priimti šią šviesos, sąmonės kodų ir pakylėjimo energijos bangą, kuri dabar pagreitintai remia jus judėjime į priekį į Ramybę, Laisvę ir aukštesnę autentišką jūsų unikalių dovanų, jūsų unikalios energijos ir jūsų aukščiausios šviesos išraišką, kas atlieka esminį vaidmenį jūsų ir visų pakylėjime. Išlikite pozityvūs. Išlikite tėkmėje. Paleiskite baimę ir įženkite į šviesą, kuri toliau pasirodys priešais jus žingsnis po žingsnio. Pasitikėkite. Pasitikėkite, kad viskas bus gerai. Iš tikrųjų laukia nuostabūs Dieviškumo palaiminimai.

 

Galite sekti ir pamėgti mus čia:

Rudens Lygiadienis

Kasmet, besikeičiant sezonams ir Motinai Žemei bei visai gamtai einant per gyvenimo ciklą, yra keturi visuotiniai ir kosminiai taškai, ties kuriais mes sustojame, pripažįstame ir pagerbiame tai, kas senovėje buvo vadinama “Rato pasisukimu“. Tai yra sezonų pagerbimas bendrystėje su natūraliu pasauliu, kosmosu ir dangaus kūnais. Rudens lygiadienis yra vienas iš tų idealių momentų susijungti su kosminės Motinos, Žemės, ritmais. Apie rugsėjo 21–23 d. Saulė, slinkdama ekliptika, atsiduria dangaus pusiaujo ir ekliptikos susikirtimo taškuose ir visame Žemės rutulyje dienos ir nakties trukmė tampa vienoda (apie 12 valandų). Tris dienas Saulė išlieka balanse tarp šviesos ir tamsos ir tuomet dienos šiauriniame pusrutulyje pradeda trumpėti, o naktys ilgėti – naktis tampa ilgesnė už dieną, o pietiniame pusrutulyje atvirkščiai. Rudens Lygiadienio energija apskritai yra balansuojanti vidinį pasaulį su išoriniu, susijusi su harmonija, pokyčiu ir transformacija, praeities paleidimu ir judėjimu priekin, intencijų nuskaidrinimu, derliaus surinkimu žiemai bei dėkingumu.

Laikas poilsiui ir apmąstymams

Natūralus pasaulis yra didžiausias mūsų mokytojas. Jei mes ištyrinėjame gamtos egzistavimo būdus, mes atveriame save plačių galimybių pasauliui. Kai aplink pasklinda vėsesnis rudens oras, natūralu, kad mes dažniau prisimename Saulę, kuri mums teikia šviesą ir šilumą. Rudens sezono pradžia mums duoda ženklą, kad laikas pajudėti vidun, pakūrenti savo vidinę šviesą, kad padėtume sau prasiskinti savo kelią per vėsesnį, tamsesnį metų laiką, kuris ateina. Besikeičianti gamta mums tarsi dovanoja pretekstą sustoti, pakvėpuoti ir būti. Rudens Lygiadienis mus drąsina daugiau ilsėtis ir ilgiau pamiegoti, leisti kūnui, protui bei sielai atsinaujinti. Šio laiko energijos yra palankios brandinti savo svajones ir pasėti sėklas ateičiai. Kai naktys ilgėja, bus daugiau laiko būti vieniems, susitelkti ir globoti tas sėklas, kurios galės sužydėti pavasarį. Būdami tyloje ir rimtyje, medituodami mes galime susijungti su savo intuicija ir pasinaudoti galimybe apsvarstyti, kas mūsų gyvenimuose turi būti pakeista, ir aiškiau nustatyti savo intencijas dėl to, kas turi atsirasti. Laikas, kurį mes praleidžiame šiame laikotarpyje su savimi, yra ypač svarbus ir gali giliai gydyti bei atgaivinti mūsų protinę bei emocinę gerovę, taip pat padėti sukurti derlingą žemę mūsų idėjų ir troškimų sėkloms augti bei vystytis naujame atsinaujinimo cikle. Tai – mūsų pripažinimas, kad kiekviena išorinė kelionė visuomet yra ir vidinė kelionė.

Laikas subalansuoti santykius

Rudens Lygiadienis yra taškas vienybės ir balanso tarp Šviesos ir Tamsos, tarp Ugnies ir Vandens, tarp In ir Jang. Tai mums pažymi tinkamą laiką atidžiai pažvelgti į balansą savo gyvenime ir pakviesti į jį balanso energijas. Kaip tu subalansuoji savo asmeninius įsipareigojimus su išorinio pasaulio? Kaip tu gauni ir kaip tu duodi? Balansas tarp šviesos ir tamsos mums taip pat primena pripažinti ir priimti savo ego ir asmenybių dualumą, silpnybes ir stiprybes, pomėgius ir nemėgstamus dalykus, tai, ką mylime, ir tai, ko nepakenčiame. Kai mes priimame dualumą savyje, mums lengviau priimti dualumą išoriniame pasaulyje. Kartu su Rudens Lygiadieniu turime Svarstyklių poveikį, kurios išryškina mūsų balanso ir harmonijos poreikį, įžiebia mūsų ryšio, vienybės ir balanso santykiuose troškimus. Svarstykles valdo Venera, todėl į paviršių gali iškilti tai, ką mes vertiname ir su kuo mes esame susiję, išreikšdami savo vertę. Gali išryškėti dalykai, į kuriuos mes turime atkreipti dėmesį savo santykiuose. Kad ir kas beiškiltų (sutrikimo, baimės, neaiškumo jausmai ir pan.), svarbu su meile atkreipti į tai dėmesį ir priimti.

Svarbu užbaigti su viskuo, kas mums jaučiasi paviršutiniškai, toksiškai, atstumiančiai, slogiai – tam, kad sukurtume erdvę pasveikinti tai, kas yra prasminga, vertinga, gydo ir atspindi tokius santykius, kokiuose mes norime būti. Rudens Lygiadienis mums primena nustoti žaisti kaltinimo žaidimą ir prisiimti asmeninę atsakomybę už savo pačių veiksmus. Mes galime pakeisti bet kurią neigiamą situaciją, kai surandame joje šviesą, kai matome palaiminimus naštoje ir naštą palaiminimuose. Šio laiko supratimas padės mums atskirti tarp to, kas mus spaudžia, ir to, kas mus išlaisvina. Atpažink dalį, kurią žaidi savo dramoje, ir pamatyk, kodėl tu tai pritraukei į savo gyvenimą. Susitelk į tai, kas yra gerai ir veikia, ne į tai, kas byra, ir energetiškai siųsk meilę, šviesą, atleidimą bei užuojautą – tai turi didelį poveikį, nes mes visi esame susiję energija. Gijimas gali įvykti tik tada, kai mes atveriame savo širdis savo tiesoms. Tai yra puikus metas patikrinti savo tiesas ir pasėti intencijas, susijusias su meile ir balansu visų rūšių partnerystėje – su savimi, mylimaisiais, draugais, kolegomis, šeima, Žeme, bendruomene, protėviais ir t.t.

Laikas paleisti seną ir pakviesti naują

Kiekvienas Lygiadienis, kaip ir kiekviena Saulėgrįža, yra reikšmingas ir galingas laikas gamtoje, kada mes galime pasinaudoti palankiomis energijomis transformuotis daug lengviau, nei kitais metų laikais. Šiame taške mes galime rasti naują kompasą arba suremontuoti senąjį, patikslindami ir patvirtindami kryptį, kuria mes norime, kad mūsų gyvenimas judėtų. Rudens Lygiadienis mums primena apie nesibaigiantį pokyčio ciklą. Niekas niekada nelieka toks pat, niekada. Kaip keičiasi sezonai, taip mes keičiamės. Tik dažnai mes atsispiriame pokyčiui arba jo bijome. Taip, kaip lapai krinta nuo medžių, kad užleistų vietą naujam augimui, taip mums reikia būti atviriems gyvenimo pokyčiams ir paleisti savo metaforinius lapus. Kas turi keistis? Kas turi būti užbaigta? Ką tu turi paleisti? Yra daugybė būdų, kaip mes galime įkūnyti gijimą ir transformaciją, kurių mes siekiame savo gyvenimuose. Tai, kaip mes pasirenkame judėti toliau, priklauso tik nuo mūsų. Rudens Lygiadienio galimybės paleidimui, transformacijai ir augimui atveria savo delnus mums gauti jų dovanas.

Šio meto energijos yra tinkamos pripažinti ir pagydyti bei transformuoti elgesio modelius (pvz. priklausomybes, manijas, žalingus įpročius), emocines tendencijas (pvz., jauti, kad per greitai supyksti, bijai kritikos, per aštriai reaguoji, jauti intymumo baimę ir pan.), savo šešėlinę, tamsiąją savasties pusę (pvz. manipuliuojanti, kontroliuojanti, dominuojanti prigimtis ir pan.). (Žr. toliau ritualą). Taip pat tai yra tinkamas laikas suteikti sau leidimą išbandyti kažką visiškai naujo ir pradėti naujus projektus. Visuotinės energijos šiuo metu skatina mūsų kūrybingumą su laisvės ir tyrinėjimo pojūčiu ir padeda mums priartinti tai, ko mums reikia, kad turėtumėte savo gyvenime erdvę naujam. Sukurkime galimybes patirti džiaugsmą savo gyvenime. Kuo daugiau laimės tu sukuri, tuo daugiau laimės gali sukurti kiti.

Tu turi teisę gyventi tokį gyvenimą, kokio tu nori. Tereikia išdrįsti. Klausykis savo baimių ir išgirsk jų pamokas. Sek žemėlapiu, kurį jos pristato. Atsek jų šaknis iš praeities, pamatyk, kur jos įkrinta į dabartį, ir transformuok, kaip jos keliauja į ateitį. Suteik sau leidimą siekti, prašyti ir gauti paramą. Šis gilus asmeninis darbas gąsdina, bet visada pasibaigia gilaus atradimo ir atpildo vietoje. Pasiryždami šiai praktikai, mes tampame labiau atsakingi dėl savęs ir labiau save mylintys, todėl galintys geriau pasitarnauti savo bendruomenėms. Galbūt tau pakaks kelių gilių įkvėpimų kasdien, galbūt tu išlaisvinsi save iš tau nebetarnaujančių santykių su partneriu, galbūt pradėsi lankyti pamokas, apie kurias visada svajojai, galbūt išvalysi savo erdvę, galbūt suteiksi sau leidimą įvardinti savo poreikius, troškimus ir ribas, galbūt peržvelgsi, kaip gali būti atviresnis kitiems, galbūt labiau įsitrauksi į bendruomenės erdvę. Kad ir ką benuspręstum, daryk tai, kas tau šiuo metu geriausiai veikia ir jaučiasi teisinga, ir prisimink, kad tu nesi vienas šiame nelengvame, bet svarbiame ir giliai gydančiame darbe. Yra daugybė žmonių, kurie tave myli, ir kuriems tu rūpi. Išeik į lauką, suglausk rankas prie širdies ir įsivaizduok, kad kvėpuoji iš širdies ir į širdį, kol pajusi savo kvėpavime pagilėjimą ir ramybės pojūtį, savo pėdas tvirtai įkastas į žemę. Iškelk rankas aukštai į orą, pažvelk į dangų ir paskelbk, kad esi atviras pokyčiams savo gyvenime. Neturėk jokių lūkesčių, tiesiog leisk ir mėgaukis nuostabiu atsivėrimo jausmu, kurį tu sukuri savo gyvenime.

Laikas dėkoti ir švęsti

Rudens Lygiadienis yra dar viena galimybė apsvarstyti praėjusių metų derlių ir pripažinti viską, už ką mes esame dėkingi. Tai yra mūsų užauginto derliaus nuėmimo, kulminacijos ir didelio aktyvumo laikas. Tai yra tobulas metas atpažinti ir pasimėgauti savo sėkme, kai mes nuimame savo projektų ir kūrybinių pastangų derlių. Ko išmokai? Kaip paaugai, pagilėjai ar pasikeitei? Kokie buvo didžiausi įvykiai ir pasiekimai, kuriuos norėtum pagerbti? Galbūt užbaigei projektą, esi paskutiniame gijimo etape, palieki tave ribojantį darbą ar santuoką, o gal pertvarkai visą savo gyvenimą ruošdamasis naujam. Jei jauti, kad daug nepasiekei materialiame lygmenyje, pripažink, kaip paaugai, kaip asmenybė, ir atpažink tai, kaip vienodą ar net didesnę sėkmę.

Daugelyje senovės kultūrų visur aplink pasaulį Rudens Lygiadienis buvo laikas šventei, susirinkimui su šeima ir draugais, dėkojant šviesai už gausą, kurią ji sukuria ir paruošia ateinantiems tamsiems mėnesiams. Pagerbdami Motinos Žemės, šeimos, draugysčių, gausos Žemėje, kūrybos, pasiekimų ir asmeninį derlių, galite  sukviesti susirinkti draugus, šeimą ar kaimynus į namus, sodą ir pasidalinti derliaus gausa, juoku, meile. Paprašykite kiekvieno atsinešti savo pagamintų šventinių patiekalų. Uždekite žvakių, sukurkite laužą. Dainuokite, šokite. Dėkokite už dovanas, kurias šiemet gavote. Nepamirškite pripažinti, padėkoti ir pagarbinti Motiną Žemę, kai dalijatės jos vaisiais. Eikite pasivaikščioti į mišką ar laukus, stebėkite sezono pokyčius, prisiglauskite prie medžio ir leiskite jam pilnai jus paremti, klausykitės paukščių čiulbėjimo ir vėjo šnarenamų medžių lapų. Padėkokite nuostabiai planetai, kurioje gyvenate. Padėkokite medžiams ir vėjui, kurie pučia dėkingumo žodžius per visą pasaulį. Jei šalia jūsų nėra miško, raskite vietinį parką, ar medį, krūmą su šiek tiek žalumos. Kartu stebėkite saulėtekį ar saulėlydį. Pasiūlykite Saulei savo meilę bei dėkingumą. Lygiai taip pat galite švęsti ir vienas – tai suteikia geresnę galimybę susitelkti, padėkojant už viską, kuo gyvenimas tave palaimino.

* * *

Yra daugybė būdų, kaip mes galime pažymėti šį sezoninį slenkstį – medituodami, iškyloje po žvaigždėmis, pokalbyje su draugais ar paprasčiausiai nusilenkdami dangui, pamerkdami akį žvaigždėms, pripažįstant šią akimirką. Nepaisant to, mes švenčiame Rudens Lygiadienį ar ne, ir ar iš vis tikime jo įtaka mūsų visuminei gerovei, negalime paneigti fakto, kad savo esybe patys esame gamta ir gyvo, kvėpuojančio kosmoso dalis. Taip, kaip jūra atsiliepia į mėnulio ciklus, lygiai taip reaguojame ir mes. Visi ir kiekvienas iš mūsų esame giliai ir subtiliai veikiami sezonų kaitos. Pasirinkimas, kurį stovėdami sezonų sankirtoje, mes turime padaryti, yra tekėti su gamta arba, priešingai, ignoruoti jos jėgas, tartum jos būtų atskiros nuo mūsų. Sąmoningas susijungimas iš naujo su gamta yra susijungimas su labiausiai laukinėmis savo pačių dalimis ir pagarbos atidavimas Žemei bei visiems jos gyventojams.

Lygiadienio Ritualas

Vienas iš tradicinių būdų susijungti su natūraliu pasauliu yra per ritualą. Ritualas padeda aiškiau suvokti, kas yra tai, ką tu šiuo metu kuri, ir kas yra tai, kas yra pasiruošę transformacijai. Ritualo ceremonijos paskatinti giliausi sielos troškimai pradeda lengviau reikštis fiziniame pasaulyje.

  1. Po saulėlydžio sukurkite sakralią erdvę namuose. Tam, kad sukurtumėte sakralią erdvę šiam dvasiniam darbui, suraskite savo namuose tokią vietą, kurios niekas daug netrukdytų. Pradėkite išvalydami erdvę su šalaviju,  Palo Santo lazdele, dainuojančio dubenio garsais arba tiesiog išplaudamas su druska arba actu praskiestu vandeniu. Pasiruoškite ugnies ceremonijai uždegdami žvakutę, smilkalą ir išdėliodami centre aplink kitus jums brangius daiktus, bet ką, kas jus kviečia, ką jaučiate esant šventą (pvz. paveikslus, eterinius aliejus, dalykus iš gamtos ir pan.). Šalia žvakės, ugnies elemento, galite padėti indą su truputėliu Žemės, indą, pripildytą Vandens, ir tuščią indą, simbolizuojantį Orą.
  2. Ritualą galite atverti daina, giesme, naudodami muzikinius instrumentus. Įsicentrinkite tris kartus giliai įkvėpdami ir įžemindami kojas į Žemę. Pakvėpuokite giliai, užmerktomis akimis susijungdami su visais elementais – Ugnimi, Oru, Vandeniu, Žeme ir Dvasia. Stebėdami žvakę patyrinėkite savyje Ugnies elementą, pajausdami, ką jis jums reiškia. Jei jaučiatės blokuojami arba dirbate su tuo, apie ką svajojate savo gyvenime, ugnis yra galingas įrankis, kuris gali padėti tinkama linkme pakeisti energiją.
  3. Paeiliui nusistatykite 3 intencijas: pirmą – iškvėpdami viską, ką norite paleisti, antrą – įkvėpdami viską, ką norite pasveikinti savo gyvenime, trečią – palaimindami Motiną Žemę, Dievą Saulę ir šventą Rudens Lygiadienio dieną. Stebėdami ugnies liepsną, įsivaizduokite, kaip viena energija yra transformuojama į kitą ir dūmais pasklinda į eterį. Padėkokite ugnies energijai ir kitiems elementams, kad jums padėjo rituale, ir jei galite, leiskite ugniai užgesti natūraliai, įsitikinę, kad tai yra saugu.

Tą patį ritualą galima atlikti su laužu. Taip pat galima naudoti popieriaus lapelius, ant jų užrašant dalykus, už kuriuos esate dėkingas, kuriuos norite paleisti ir kuriuos norite pritraukti – leiskite sielai jus vesti, atverdami duris savo vaizduotei ir pajautimui to, kas jums yra tinkamiausia būtent šiuo metu.

Sezonui tinkami eteriniai aliejai švelnūs, raminantys, tokie kaip juodųjų pipirų, rozmarino, sandalo, bergamotės, pačiulių. Eteriniai aliejai gali padėti adaptuotis prie sezoninių pokyčių, taip pat juos puiku naudoti meldžiantis, dėkojant ar sėjant intencijas.

Laimingo ir Palaiminto Rudens Lygiadienio visiems.

~ ~ ~

Galite sekti ir pamėgti mus čia: