Gruodžio atnaujinimas – į Vienį ir Tyrą Meilę

Įsivaizduokite, Šviesos užgęsta, vadinamieji „Šviesos Darbuotojai” dingsta, daugiau jokių pranešimų, tylu. Jei ne Šviesa, kuri per pastaruosius keletą metų buvo įtvirtinta per visą žemės rutulį ir dabar skleidžia Tyros Sąmonės Spindulius, ant šios planetos šiuo metu būtų gerokai tamsiau. Šviesos energijos, kurias įtvirtina Naujos Šviesos Kalbos Būtybės, kai kolektyvo didžioji dalis dalyvauja amžių kare, daugybei bundančiųjų ir pabudusiųjų šiandien kasdien yra gyvybinis šaltinis ramybės, paguodos, vilties, aiškumo dėl to, kas iš tikrųjų vyksta mūsų pasauliuose/ gyvenimuose. Be šito, kaip mes patyrėme praeityje, yra disorientacija/ pasimetimas, „išsiderinimas”, skendimas chaose ir negatyvume. Tai tebėra realybė didžiajai daliai žmonijos 3D sąmonės karalystėse.

Įeinanti Aukštesnių Dažnių energija, fotoninė Šviesa, išardo senos oktavos sąmonę ir pakelia dažnį virš 4D į Kristaus/ Vienio Sąmonės Girdelę. Akimirksniu nušviečiami ir transformuojami daugybė iškraipymų ir energija atnešama atgal į visišką susilygiavimą. Tai, kas buvo Magija, šiandien yra Mokslas, kvantinė mechanika. Penktoje Dimensijoje valdo Rezonanso dėsnis. Šie skaitiniai, kuriuos mes atnešame jums, taip pat yra Šviesa užkoduota kvantinė aktyvacija. Kai jūs tai skaitote, tai veikia jums multidimensiškai, atsiskleidžia kodai „tarp eilučių”, kurie įsižiebia jumyse, aktyvuojasi DNR. Ir jūs tai „pagaunate”/ prisimenate.

Šis energijų harmonizavimas ir suvienijimas užtikrina mūsų kolektyvinį judėjimą viena kryptimi, sustiprinant ryšį su Naujos Žemės/ Vienio Girdele. Tai gali jus žadinti, pakelti, plėsti jūsų savivoką, atnešti gilesnes įžvalgas į jūsų patirčių ir dalykų apskritai supratimą. Taip pat, tai gali versti jus jaustis „maloniai apsnūdusiais”, kai jūs visa tai absorbuojate ir integruojate. O taip, mes esame aukštai ir kylame aukštyn, nesilaikydami nieko, neužsistovėdami ir neapgailėdami to, kas „liko už mūsų nugarų”, nes iš tiesų – nieko neliko! Sveiki atvykę į naujas realybes. Šiems epiniams metams baigiantis, ant naujo Įvykio-Poslinkio slenksčio, atiduodu Dėkingumą Visiems. 

Kas vyksta „su manimi”?

Šiuo metu planetoje tebevyksta pasaulių/ realybių/ laiko juostų atsiskyrimas. Visa žmonija buvo įtraukta į Naujos Žemės Dažnius. Visi privalo žinoti, ar jie yra pasirengę stoti į kelią ir eiti šiuo Keliu Namo į Šviesą, į Aukso Amžių. Žmonijai buvo duota gausybė akimirkų paleisti dualybę, prisiminti Vienį, pasirinkti Meilę vietoj ego ir įgyvendinti savo misijas, transformuojant savo žemesnę sąmonę per žmonijos palaimą. Tai yra pasirinkimas įžengti į savo pačių dieviškumą ir viską, kas ateina su tuo. Daugiau pasirinkimų nebėra palikta, kaip tik į Šviesą.

Nauja Žemė yra pagimdyta ir egzistuoja 5D su visais, esančiais ant jos, kaip rezultatas natūralios evoliucijos. Naujas Dieviškas Įspaudas (angl.klb.„the Blueprint”) yra sėkmingai įtvirtintas. Šios Naujos Žemės energijos turės padėti išvesti žmoniją iš tamsos ir baimės, seno/ ego programavimo į Meilę. Tik Meilėje ir Vienyje galima kurti tikrą Kūriniją ir šioje Girdelėje pasireiškia Naujoji Žemė.

Naujoje Žemėje nėra skausmo, baimės, kentėjimo, savanaudiškumo, pykčio, neapykantos, manipuliacijos, apgaulių, sutrikusio gyvenimo iš „galvos”/ Ego. Tai yra gyvenimas iš Širdies, Buvimas Vienu su Kolektyvine Širdimi, atjautoje, besąlyginėje meilėje, dalijimęsi ir rūpinimęsi savimi bei Gamta. Kai mylite save, durys atsiveria ir jūs esate už dėžutės bei susijungęs su girdele. Ego/ protas negali suprasti, kas yra tikra Meilė, todėl negali išeiti iš dėžutės.

Meilės energija žmonėse yra stiprinama ir ateina iš vidaus, kaip „kvietimas”/ jausmas mylėti save ir ištransliuoti tai visiems Dabar. Tokiu būdu mes įeiname į tai, kas vadinama Dangaus Karalyste Žemėje. Kaip viršuje, taip apačioje. Tai – dovana Kristaus/ Vienio Sąmonės, arba, Naujos Žmonijos Sąmonės. Meilė Visiems, įskaitant „kenkėjus”. Nėra likę daug akimirkų pasirinkti meilę ir savo dieviškumą. Paleiskite protą ir tekėkite į Širdies susijungimą su Suvienyta Širdimi Vienio Sąmonėje.

Kas vyksta „su pasauliu”?

Pietų pusrutulis – Motinos girdelė pažadina Motinos (Sielos) Esmę ir padeda balansuoti su Šiaurės pusrutuliu, klaidinga Tėvo girdele. Šis poslinkis pakeičia patriarchalinių sistemų/ sąmonės dažnį iš klaidingos šviesos į Šviesą-Informaciją. Ateinantis Amžius yra Šviesos Amžius. Šviesa yra stipri ir akinanti. Motina Žemė susigrąžina savo planetą, jos Meilė yra didžiulė ir tik tie, kurie myli ir duoda jai paramą, eis Namo į Šviesą.

Energijos planetoje išsiplėtė daug kartų. Kai planetos energijos toliau kyla, Motina ruošiasi pakilimui, paskutinės traumų liekanos, užstrigę skausmai, pasąmoninės programos, ego įsitikinimai išeina į paviršių. Tankis susirenka Motinos kūne. Vulkanų ir Žemės drebėjimų prasiveržimai, kylanti karščio planetoje kreivė atspindi žmoniją – kas vyksta po paviršiumi. Mes priėjome tašką mūsų evoliucijoje, kur visi jaučia karštį. Spaudimas pasiekė maksimumą. Ego „verda” apačioje, pasiruošęs „sprogti”, kad būtų pagaliau paleistas nuo kolektyvinės sąmonės. Labai įmanoma, kad netrukus dangtis  staiga nuslinks, iššoks Naujoji Žemė ir burbuliukais prasiverš iliuzija, kurioje žmonija gyveno; visi supras, kokie akli ir nesąmoningi jie buvo, pamiršę, kas jie yra, ir savo vizijas.

Kai Aukštesnė Sąmonė yra įleidžiama į žemesnes dimensijas, masinis pabudimas vyksta visose laiko juostose. 2019 metais pabudimas toliau plėsis. Žmonija gyvena gilioje pasąmonėje, nesuprantantys, kas vyksta planetoje. Jie žino, kad kažkas vyksta, gali jausti tai, bet dauguma neturi idėjos apie pakilimą; kad yra Motina ir kad mes ruošiamės precedento neturinčiam visos kūrinijos poslinkiui. Daugybė kaltina išorinį faktorių, galvodami, kad išvengs žiūrėjimo į save veidrodyje ir kaip jie prisidėjo prie planetos skausmo ir kentėjimo. Tai yra asmeninis pasirinkimas, kaip jūs atsiliepiate. Žmonija arba pasirinks žiūrėti vidun ir pamatyti tai, kas bando išeiti, kad būtų paleista, arba jiems atneš tai.

Gruodžio energijos

Žinutė, pasirodžiusi socialiniame tinkle Facebook: „Senos Žemės realybė baigiasi gruodį. Štai kodėl 2018-ieji buvo giliai intensyvūs ir sunkūs daugybei. Visos senos traumos turėjo būti pagydytos. Mes negalime eiti aukščiau su savo sunkiu bagažu. Jūs žiūrėsite į šiuos metus ir matysite tai, kaip palaiminimą”, yra pakankamai aiški reziumė.

Lapkritis ir ypač kelios pastarųjų savaičių buvo labai intensyvios. Kai  kuriems tai buvo „didysis šlavimas”, angl.klb. „Zero-Pointing”, t.y. „nunulinimas” paskutiniųjų seno liekanų, kurias iškėlė į paviršių viena po kitos sekusios stiprios bangos. Didžiulė (angl.klb. „beyond”) akcelaracija. Vyksta dideli pokyčiai, kuriuos giliau matantys gali matyti. Tai yra svarbus laikas tiems, kurie renkasi laisvę nuo 3D manipuliacijų viduje, naviguoti be kliūčių šviesti Šviesą.

Daug pakilimo sielų užbaigia 3D kontraktus ir veiks toliau, kaip tiltai daugybei bundančių sielų. Nėra nei laiko, nei erdvės, jokių praeities atskaitos taškų, tik spindinčios širdys. Tai yra Tyros Meilės Įsikūnijimai, būtybės, atlikusios didelį asmeninį darbą; kitaip, jų kūnai nepalaikytų tokių aukštų dažnių. Suraskite ramybę savo širdyse, pakvieskite visą Meilę ir Šviesą, kuria jūs esate, ir jūs būsite paskirti palaikyti ranką kitiems.

Gruodžio energijos jaučiasi ramesnės, yra patiriamas atoslūgis/ atokvėpis, tačiau energija/ girdelės išlieka intensyviai įkrautos ir magiškos. Toliau vyksta daug krištolinės plazmos aktyvacijų. Mes nuolat judame/ tekame/ slenkamės. Yra įėjusi Nauja Šaltinio energija, energija kuriasi ir kai ji toliau judės per mūsų saulės sistemą, kai kuriuose lygmenyse tai gali jaustis, kaip cunamis.

Mes galime išvalyti daugybę laiko juostų per vieną naktį. Būkite pasirengę su jauduliu ir atsivėrę viskam naujam. Sąmoningai greitai apgedėkite seną, jei jūsų ego suvokia tai, kaip praradimą. Išvalykite tą energiją, padarydami poslinkį savo suvokime, suvokti, kad visa tai, kas dabar palieka/ atkrenta, daugiau nebėra sinchroniška su tuo, kas yra sulygiuota aukščiausiai. Visiškai pasislinkite, atsiduokite į švarų taką, apkabinkite viską naują, o tada pažiūrėkite, ką jūs turite daryti, kaip jūsų pačių dalį.

Kas „stovi kelyje” žmonijai?

Šios plazminės fotoninės šviesos aktyvacijos su įeinančiomis bangomis kartais gali jaustis tarsi elektra ateina į  kūną, elektrinis impulsas. Dėl to, jūs pajaučiate didesnį Vienio pojūtį, galbūt netgi palaimingą pojūtį, kuris jus apgaubia. Tai gali jus padaryti besijaučiančius džiaugsmingais. Kitais atvejais – priklausomai nuo to, kur jūs esate jūsų aspektuose – jūs galite jausti šias energijas, kaip „sunkias”. Jei tuo metu, kai ateina šios energijos bangos, jūs esate žemose vibracijose, jos pasireikš jums, kaip „sunkios”, negatyvios ir gali padidinti jūsų jausmus, kad ir ką jūs tuo metu jaučiate; jei jaučiatės esantis „žemai”, tai gali jus priversti pasijusti dar žemiau.

Nė vienas iš „Šviesos Kūno Simptomų” nėra ženklas, kad jūs kylate, juolabiau, tai yra ženklas jums, kad kažkas jumyse kliudo pakilimui, aukštesnio įkūnijimui. Tiesa yra, kad visas skausmas ir kentėjimas yra iliuzinis. Pakylėtoje būsenoje jūs egzistuojate aukštesniame dažnyje. Juokas, vaikiška nuostaba, ramybė, natūrali palaima – tokia yra pakylėta būtybė. Skausmas, kentėjimas, liga yra žemesnis dažnis, daug 3D, kai į jį susitelkiama ir jis maitinamas.

Matricos sistema palaiko žmonijos funkcionavimą žemesniame dažnyje, tai yra ego programuotas protas. Viena mėgstama taktika yra „pririšimas” prie skausmo. Ego myli skausmą ir kentėjimą. Ego „pririša save” prie bet ko, kas sukelia šiuos žemesnius dažnius. Tai – pasąmonė. Tai sukūrė prisirišimą prie skausmo ir kentėjimo, kurį žmonija toliau renkasi, atsiliepdami į matricos kvietimą ir toliau didindami/ gilindami skausmą ir kentėjimą juose.

Visi skausmai, ligos produktas nesubalansuotos energetikos kūne. Bet koks skausmas yra energetinis disbalansas. Visos ligos yra energetinis disbalansas. Viskas gali būti transformuota ir visiškai pagydyta, taikant pakilimo įrankius ir technikas. Viskas yra įmanoma Suvienytame Lauke, Vienio Sąmonėje. Transmutacija užstrigusių energijų kūne, eterinės operacijos šiandien pagydo energetinius disbalansus tuose, kurie gerbia šias transmutacijas ir dvasines praktikas. Kai jūs kylate ir pradedate išsklaidyti ego programuotą protą ir pradedate įkūnyti aukštesnius dažnius, jūsų kūnas pradeda sugrįžti į Susilygiavimą.

Jei mūsų čakros (energetiniai centrai) užblokuotos/ neteisingai sulygiuotos (suderintos), kūnas mus informuoja apie tai, kad sutvarkytume tas energijas. „Skausmas” pasišalina/ išeina, kai mes pripažįstame tai, ką mūsų kūnai bando atnešti į mūsų suvokimą, ir tuomet tai išvalome. Kai mes to neapdorojame ir neišvalome savo žemesnės sąmonės, traumų, žaizdų, tai yra palaikoma kūne. Jei jūs keliate savo vibracijas ir įkūnijate jūsų dieviškąsias savybes, tie skausmai ir ligos nebegali egzistuoti. Tai reiškia, kai jūs progresuojate savo pakilimo kelionėje, jūs nejaučiate tų „simptomų”, jūs jaučiate daugiau džiaugsmo, ramybės, sveikatos ir dieviško ryšio.

Dalis „simptomų” yra pakilimo proceso dalis, tačiau jie nueina, kai jūs toliau tęsiate darbą išsklaidyti savo ego. Jei bet kokie „simptomai” užsilaiko, tai nėra „normalu”. Jeigu jūsų „sirgimas” užsitęsia, tai yra ženklas, kad jūs nedarote savo savo vidinio išvalyti savo energetikos ir emocinio kūno. Tai reiškia, kad jūsų ego kaunasi prieš jūsų tapimą dieviška būtybe ir programavimo išsklaidymą.

Ego kovoja. Vienas iš būdų jam išgyventi yra per skausmo ir ligos kūrimą. Dažnai, Ego sukuria netikrą, suvaidintą skausmą žmonėse, tik tam, kad įtrauktų juos į aukos sąmonę. Aukos sąmonė, prisirišimas, distrakcijos, dramos, manipuliacijos, kantrybės nebuvimas, savisvarba – tai yra tyras Ego, bandantis išlikti gyvas. Jūs privalote reguliariai pasitikrinti savo kūne ir atskirti, ar tai bando atnešti į jūsų suvokimą, kur jūs esate išsiderinęs, ar Ego bando pavogti jūsų džiaugsmą ir jūsų pakilimą. Ego yra gili programa, kuri žino, kada būtybė bando jį išsklaidyti ir tada ji atakuoja bet kokiais būdais, kokiais tik gali, kad įtrauktų būtybę atgal į žemesnę sąmonę, kur jam yra patogu, jis minta ir lieka gyvas.

Sena realybė maitina tai, skatindama žmones naudoti cheminius vaistus, narkotikus ir dar daugiau „pagydyti” kūną/ „simptomus”, kai iš tikrųjų jie palaiko žmones užstrigusius priklausomybės cikle ir niekada neprieinančius prie tikrosios priežasties. Žmonės tingi, priešinasi žiūrėti į save, prisiimti atsakomybę už jų pačių energetikas ir daryti savo vidinį darbą. Tai yra žmonijos liga. Išvalyti mūsų indus tam, kad mes įkūnytume savo Aukštesniuosius Aš, yra būtina. Įrankių naudojimas ir vedimas suteiks paramą subalansuoti energijas ir sugrąžinti tobulą sveikatą ir emocinį stabilumą.

Leiskite Širdies vibracijoms nugalėti

Kartais, yra konfliktas tarp galvos ir Širdies, tarp vertinančio, loginio, analitinio proto ir priėmimo jaučiančios intuityvios Širdies. Pojūčiai/ Ego troškimai trokšta vieno dalyko, o mažas balsas viduje siūlo kažką kito. Bet kokioje kovoje tarp širdies/ Aukštesniojo Aš jausmų ir proto/ Ego pagrindimo, tai yra Širdis (jausmas), kuri laimi. Jeigu mes tai užgniaužiame/ renkamės ignoruoti tai, užspausta energija pasireiškia, kaip skausmai, ligos, kentėjimas.

Tai yra apie klausymąsi širdies meditacijoje, vystymą vidinio jautrumo nuraminti savo nuolat kalbantį protą, kad galėtume išgirsti mažą balsą mūsų širdyse/ intuiciją. Meditacija giliose būsenose stiprina intuiciją ir iš naujo sujungia mus su Aukštesniuoju Aš/ Tyros Meilės ir Šviesos Šaltiniu. Taip pat, tai yra apie drąsą ir valią sekti tai, kas yra mūsų didžiausiam gėriui, kaip prioritetą tarp pojūčių/ proto, norinčio staigaus pasitenkinimo.

Visada ateikite iš aukščiausios vietos jumyse. Pagerbkite tai savyje. Kai jūs funkcionuojate iš šios vietos, tai reiškia, kad jūs nepamiršote, kas iš tikrųjų yra svarbu. Tai gali atnešti jums tik patį autentiškiausią ir visišką jūsų šios egzistencijos išsipildymą. Jūs iškeičiate tai į „n”  iliuzinių realybių ir „mažiau išpildančių” rezultatų, kurių jūs galite pasirinkti daugiau nebepatirti. Kai jūs suvoksite tai, jūs pasitelksite valią ir darysite viską/ taikysite visus metodus, patraukę į šalį Ego, kad tik paremtumėte šį visišką susilygiavimą jumyse. 

Pasitikėkite, kad sprendimai, kuriuos jūs darote, yra teisingi ir atneš jums visišką susilygiavimą, įskaitant asmenis ir situacijas, kurie jūsų nusipelnė ir kurių jūs nusipelnėte. Kai jūs renkatės jūsų patį aukščiausią susilygiavimą, jūs galite būti tikri, kad padarę šį energijos poslinkį jumyse, jūs atveriate save, kaip magnetą visoms aukščiausioms galimybėms, vietoms, įvykiams/ egzistencijai ateiti į jūsų gyvenimą. Jūs neturite ko baimintis, kai jūs tai renkatės; tai negali atimti iš jūsų nieko, kaip tik tai, kas jau dabar nėra jūsų.

Iš proto į Širdį

Mes judame iš proto į širdį. Tai nėra apie dviejų balansą. Protas klaidina širdį, sukelia disbalansą, skausmą, baimę, kentėjimą. Širdis ir Protas dirba Harmonijoje. Harmonijoje, jie leidžia subalansuotas harmonijas – jūsų Dieviškąjį Įrašą. Kiekvienas žmogus Žemėje yra vedamas ir remiamas su įeinančiomis energijomis išskleisti save į tai, ko daugybė jų neįsivaizdavo apie save pačius. Tai yra jūsų tapimas jūsų paties didesne versija, jūsų atėjimas į jūsų Suvienytą Esatį, paslėptą jūsų Širdyje. Kodėl mes taip bijome, ateidami į savo esmę, į mūsų pačių šerdį?

Stebėkite bet kokį vertinimą, kuris pasirodo jumyse. Ar jūs „manote”, kad ego jums gali suteikti viską, ko jūs „norite”, ko širdis negali? Ar jūs „manote”, kad širdis yra jus mažiau mylinti? Visa tai – jūsų pasirinkimas. Tai kuo jūs tikite, jūs tai manifestuojate. Renkatės Ego ir „visa tai turėti” arba renkatės Širdį/ Aukštesnįjį Aš ir „turėti visa tai ir dar daugiau, kas ateina su tuo”. Renkatės Ego ir su tuo ateinantį kentėjimą, kai jūsų ramybės/ meilės/ bet kokius poreikius padarote priklausomus nuo kažko/ kažkieno kito „išorėje”, arba renkatės Širdį ir Buvimo Širdyje Džiaugsmą bei Palaimą būti visada „patenkintu” Savyje ir visada „gausiu” sau bei kitiems.

Širdies dovana protui yra ramybė. Ateiti į tai reikalauja surasti drąsos padaryti šuolį į Tyrą Meilę bei tapti Vienu su Vieniu. Paleiskite bet kokį vertinimą, kurį turite sau/ kitiems, ir praktikuokite buvimą Vienyje.  Širdis niekada nereaguoja, ji atsiliepia… Dieviškos būtybės niekada neįsižeidžia ir nepriima asmeniškai; jos apkabina, priima ir leidžia visas patirtis bei atsako su besąlygine meile. Priėmime, apkabinime visų be skundimosi, nuolat besiplečiančioje Širdies Erdvėje ir visko transformavime su besąlygine meile, kuri yra tyros energijos pasireiškimas, slypi mūsų įgalinimas ir išsipildymas. Mintims pasitraukus, apkabinamos visos Buvimo Širdies Erdvėje dimensijos.

„Paskutinis pasispardymas”

Populiariosios muzikos atlikėjo Avicii dainos „Wake me up” (liet. klb.) klipo pabaigoje vyksta pokalbis tarp jaunos moters ir mažos mergaitės, kur jauna moteris po savo naktinių gastrolių ant žirgo ryte žadina mažąją mergaitę, sakydama: „Get up, pack your things” (liet.klb. „Kelkis, susirink savo daiktus”). Mažoji mergaitė jos klausia: „Where we are going?” (liet.klb. „Kur mes vykstame?”). Jauna moteris jai atsako: „Somewhere we belong” (liet.klb. „Kažkur, kur mes priklausome”). Oficialus dainos klipas galėtų išreikšti žmonijos pabudimą ir atėjimą į Naująją Žemę.

Neseniai internetinėje erdvėje pasirodė pranešimai, kad mokslininkai nustatė neįprastą seisminę bangą, nuriedėjusią per visą planetą, kurios jie negali paaiškinti. Nubudusioje pasaulio bendruomenėje tai siejama su lapkričio 11:11:11 portalais. Iš tiesų, gali būti, kad laikrodis pasisuko atgal ir pradėjo tiksėti. „Paskutinis” išvalymas yra pakeliui. Daugybė pasijaus „išsunkti” ir tada mes detoksikuosimės, išvalysime savo kūnus, ir iš naujo užsipildysime didžiausia šiandien įmanoma integracija. Transformacijos banga ateina tik visiškai paleidus. 

Nesipriešinkite šioms bangoms; būkite švelnūs sau ir kitiems. Tekėkite ir atsipalaiduokite. Jėgos naudojimas neduos vaisių, jums bus reikalingos šios energijos tam, kas dar tik atsiskleis. Dabar mes, pažodžiui, gimdome Naująją Žemę. Mes buvome ilgoje kelionėje iki jos. Mes viską paaukojome vardan jos ir dirbome be atokvėpių, kad ją atskleistume. Mes bendrai kuriame vietą, kur nėra baimės ir negatyvumo, todėl yra labai svarbu būti pozityviam, galvoti ir kalbėti pozityviai, būti atviriems, vengti negatyvumo ir įsitraukimo į dramas. Stebėkite jūsų mintis ir žodžius. Kuo daugiau pozityvumo surinksit(m)e aplink save, tuo lengvesnis bus j(m)ūsų pakilimas.

Atsiminkite, kad jūs galite pakelti save akimirkoje vien tik su mintimi. Tai yra viskas, ko reikia, tik naujos poziityvios minties pakelti savo sąmonę dabarties akimirkoje. Jūs neturite laikyti savęs tose žemose vibracijose, jums nereikia ten ilgiau užsilaikyti. Vien tik su mintimi, vizualizacija, jūs galite atnešti save į aukštesnę vibraciją. Tiesiog pagalvokite apie kažką gražaus, apie laimingą laiką jūsų gyvenime, tas akimirkas, kurios jums atnešė džiaugsmą, ir jūs iškart išeisite iš tų žemesnių vibracijų ir į aukštesnę sąmonę. Yra tų, kurie šiandien pakelia savo vibracijas, nesuprasdami, tai jiems padaroma. Kiti pakelia sąmoningai, nes išmoko tai daryti. Darykite, nes tai yra svarbu. Visa tai yra apie šitą tranzitą, jus ir visą žmoniją. Pasitikėkite jūsų aukštesniu žinojimu. Išmokite valdyti savo mintis ir viską, ką norėsite savo gyvenime, jūs turėsite, nes jūs tai sukursite viena mintimi.

Visa galia ateina iš Meilės. Mes esame Galaktinės, Žvaigždžių Šviesos būtybės, Krištoliniai Vaikai, Vaivorykštės Gentis, Kosminės Erdvės Keliautojai, Senieji, bet kuri “etiketė“, kuri jus patinka, ateinantys iš ateities į multidimeninę Naująją Žemę, kaip Meilė, kaip Vienas, kaip Šaltinis, kaip Dieviškumas, kaip Tyrumas, sugrąžindami kosminius raktus Dabar. Mes stovime Vienyje, kaip Begalinė Šviesa, kuria mes esame, pasirengę kitam kvantiniam šuoliui mūsų evoliucijoje. Tai yra Šuolis į dievišką magiją ir gilesnes patirtis. Laikas, nes Dabar yra, kur viskas egzistuoja. Paleiskite, mylėkite ir neteiskite.

Vibracijų pakėlimas/ Gyvenimas iš Širdies:

  • Tikras, sveikas maistas, kas yra/ turėtų būti individualiai/ intuityviai nusprendžiama, laiko leidimas Gamtoje, su gyvūnais, sodininkystė, vaikščiojimas basomis pieva, šypsena, dažnas juokas, švelnus kalbėjimas, gilus atpalaiduotas kvėpavimas, klasikinė muzika, šokis, dainavimas.
  • Meditacija, joga, malda, Šviesos Kalba.
  • Atleidimas, priėmimas, dėkingumas. 
  • Mylėkite Visus ir tarnaukite Visiems; leiskite Meilei laimėti bet kokioje situacijoje.

Jeigu tai rezonuoja:

„Laisva Valia aš renkuosi eiti Dieviškoje Valioje dėl Didesnio Gėrio Visiems, Ramybėje ir Palaimoje, kad paremčiau šį Amžių Poslinkį. Aš esu Šaltinis. Aš esu Suvereni (us). Aš esu laisva (s). Ir taip tai yra.”

Turėkite patį magiškiausią gruodį. Jis iš ruošiasi būti dar vienas galingas aktyvus mėnuo. Tebūna Amžina Ramybė, Begalinė Gausa, Tobula Sveikata bei Gerovė ir Tyra Meilė su jumis.

„Lai mes mėgaujamės harmonijoje minties, žodžio ir veiksmo, kaip spontantiško judėjimo iš Širdies Erdvės, gyvendami akimirka po akimirkos be proto modifikacijų, visada nauji, visada jauni, visada spindintys Tyros Meilės Šviesą”. ~ Yogi Vinod Kumar 
Meilėje, Šviesoje ir Dėkingume,
Viktorija
Jūs galite sekti ir pamėgi mus čia:

Lapkričio atnaujinimas – prisiminkite savo misiją

2018 lapkričio Energijos Atnaujinimas – Aktyvavimas Susilygiavimui su intencija paremti Vienio įtvirtinimą, kai tai vyksta visuose ir tikrąja to žodžio prasme verčia mūsų gyvenimus iš koto.

Naujų pradžių sėja

Energijos tampa vis galingesnės ir vis labiau magiškos. Esame energijų sūkuryje, tranzite po lapkričio 7 d. Jaunaties portalo, kuris atnešė didžiulį gūsį naujos įkvepiančios, transformuojančios energijos. Didinga ir galinga Jaunatis ne vienam pasireiškė netikėtais proveržiais ir protrūkiais. Pabudimo/ pakilimo portalais yra persmelktas visas lapkričio mėnuo. Artėjantis 11:11 portalas lapkričio 11 d. toliau pratęs 11 (visuotinio pabudimo kodo) vibraciją per visą lapkričio mėnesį. 

Jaunatis reprezentuoja vieno ciklo pasibaigimą ir pradžią kito naujo 28 dienų ciklo. Tai yra puikus metas kiekvieną mėnesį daryti šviežią pradžią, inicijuoti naujus projektus, abejoti savo senais įpročiais, elgesiu ir įsitikinimais, kai jūs ieškote naujų ir kūrybingų būdų progresuoti. Geriausias laikas šviežiai pradžiai ar atnešimui naujų projektų manifestuoti jūsų viltis ir svajones – per pirmąsias dvi šios jaunaties ciklo savaites, t.y. iki 23 d.

Nuo ko pradėti

Nenustebkite, jei vieną dieną pabusite ir nesuvoksite, kas su jumis vyksta ir ką jūs veikiate ant šios Žemės, jei tai dar neįvyko. Išmintingiausias būdas visais laikais yra neskubėti teisti dalykų ir įsitvirtinti savo Širdies centre. Galingų lapkričio portalų energijų dėka daugybė įgis gilesnį ir platesnį supratimą apie savo vietą pasaulyje. Tyrimo atlikimas, saikas ir kantrybė padės jums pasirinkti geriausias galimybes, prisistatančias jūsų keliu. Kelias į sėkmę yra remiamas stipriu intuicijos, savo žinojimo pojūčiu.

Visa, ko prašo mūsų Visata, tai užtikrinti, kad Dieviškomis Dovanomis yra dalinamąsi plačiausiu būdu, kuris daro poveikį. Ankstesni pasiteisinimai, kad esate „tik žmogus“ daugiau nebeveikia, nes netarnauja nei jums, nei Žemei, nei Aukščiausiam Planui visų didžiausiai gerovei. Kiekvienas Dabar yra kviečiamas įžengti į jo/ jos paties Dieviškumą. Pasitraukimas iš kelio, kaip žmogui, visiems yra sunkiausias dalykas.  Leidimas Aukštesniesiems Aš vesti yra būtinas. „Kentėjimas“ yra patiriamas ten, kur tai nėra suvokiama/ gerbiama.

Jūsų aistra kasdien sutelkti savo dėmesį, laiką ir energiją į geriausią pasidalijimą jūsų dovanomis išspręs visas problemas jūsų gyvenime ir laimins jūsų kasdienybę ir gyvenimą džiaugsmu, ramybe ir gausa. Tikrą (Sielos) ramybę dovanoja gilaus išsipildymo ir įgyvendinimo pojūtis. Mes galime sukti ratais per aplink, bet visi, galiausiai, nutūpiame čia, nes be šito mumyse – stoja mūsų gyvenimai. Nevertinimas, netikėjimas, sulaikymas, delsimas atima ramybę, sekina energiją, daro gyvenimus nelaimingus. Savo širdies troškimų pagerbimas ir susitelkimas į jų realizavimą užtikrina ilgalaikį pasitenkinimą. Iki tol, mes esame ieškantys.

Ištarkite savo atsidavimą tam, kas pakelia jūsų Sielą, ir jūs gausite savo bilietą. Autentiškumas ir Džiaugsmo vibracijos yra viskas, ko reikia mūsų evoliucijai užtikrinti. Įsitikinkite, kad jūs tai renkatės. Įsitikinkite, ar nesuteikėte priėjimo kitiems kištis į jūsų dievišką intelektą. Ar esate ištikimas savo vidiniam kompasui? Visuotinis kvietimas yra būti atvirais ir visiškai sąžiningiems. Pasitikėkite, kad geros naujienos yra pakeliui, ir judėkite dabartinių gerų naujienų link su žinojimu, kad jūs esate visada palaikomas.

Raginimai plėstis

Augimas yra skatinamas dvasiniame, fiziniame ir materialiniame lygmenyse. Be kitų energijų, šiomis dienomis didelę įtaką daro Jupiterio planeta. Jupiteris viską plečia ir simbolizuoja jūsų aukštesniojo proto plėtimąsi, aukštesnį mokymąsi ir gijimą, apkabinant visas perspektyvas, tuo pačiu nenuklimpstant žemyn su kasdieniais dalykais ir dogmomis. Tai yra jo laikas apšviesti, pakelti, įkvėpti ir nušviesti mus sekantiems 12 mėnesių. Tikėtina, jis padarys savo darbą, išplėsdamas protą, kad jūs pažvelgtumėte iš platesnės perspektyvos ir pamatytumėte didesnį paveikslą, iš naujo nukreipdamas savo dėmesį į jūsų didžiąją viziją – daugiau, toliau, giliau.

Svarbu suprasti, kad norint pasiekti savo tikslus ir svajones, svarbu padėti sau. Stiprus tikėjimas ir moralė reiškia, kad jūs neturite paaukoti savo pačių poreikių ar komforto lygmens. Pokyčių darymas savo moralėje pagerins jūsų įsitikinimus apie save ir tai įžiebs viltį jūsų ateičiai. Jūsų ego gaus naudą iš dvasingesnio požiūrio, kuris įgalins jus dirbti pilnu etatu, kad tai pasiektumėte. Vien tik žinių turėjimo – nepakanka. Išmintis, drąsa Veikti, remiantis žiniomis, yra raktas judėjimui į priekį. Mes darome tai, aktyvuodami savo vidinę galią keisti realybę per savo vidinio kalbėjimo stebėjimą.

Sąmonės pakėlimas

Jūsų aukštesniojo proto pasiekimas prasideda nuo buvimo dėkingu už visas dovanas jūsų gyvenime. Jūs norite įsitikinti, kad per visą jūsų gyvenimo kelionę, bet kokiose sąlygose, jūsų akys nėra aptemdytos ignoravimo (angl. klb. „ignorant“ reiškia neišprusimą). Skaičiuokite savo palaiminimus ir siųskite palaiminimus visiems, kuriuos pažįstate, ir visam pasauliui. Visata siūlo viską, ko tik mes galime norėti, ko kada nors norėjome ir ko niekada nenorėjome, nes nesitikėjome, kad tai gali būti įmanoma. Visi jūsų pasirinkimai yra apsprendžiami jūsų viduje, prižiūrimi jūsų Aukštesniojo Aš. Teisimas, negerbimas, kantrybės neturėjimas, laikymasis kaltinimo, nevertumo, save auka darančių ir kitų ribojančių modelių atima jūsų galią, nurieda į Visatą, kaip atsisakymas. Visata jūsų klauso.

Kartais gali atrodyti, kad tai, kaip dalykai klostosi, yra nepalanku jums. Iš tiesų – viskas, kas vyksta, vyksta Malonės dėka su intencija padėti mus ant aukštesnio dažnio platformos, paremti mūsų misijas/ tikslus/ vaidmenis būti aukščiausioje tarnystėje visą laiką, kai mes visi bendrai kuriame, kaip viena Meilė. Tikėkitės laimingų rezultatų, pasikliaukite Visuotinės Tvarkos Tobulumu ir kuo dažniau priminkite sau, kad tai nėra linijiška – viskas vyksta Dabar ir čia jūs slenkatės.

Įgalinimas

Negatyvi energija, palaikoma kur nors jūsų kūne/ lauke, atima galią. Mes esame įgalinami tai transformuoti. Kad susijungtumėte su tuo, pirmiausia, jūs turite patraukti kiek įmanoma daugiau distrakcijų jūsų gyvenime, išorinių ir vidinių, įskaitant beprasmius žemesnės vibracijos užsiėmimus, pokalbius ir mintis, kurie sulaiko jus nuo jūsų dieviškos misijos maitinimo ir sekina jūsų Šviesos Kūną. Kad taptumėte iš tikrųjų įgalintas jūsų misijoje, jūs norite kaip galite geriausiai puoselėti bei išmintingai investuoti šiuos tris: savo laiką, energiją (įskaitant, dėmesį – ten, kur teka dėmesys, ten teka energija) bei pinigus.

Būkite sąmoningas atpažinti distrakcijas, be teisimo, tiesiog matykite, kas yra kas. Tuomet suformuokite aplink save aplinką, kuri palaiko jūsų dvasią bei nusiteikimą, maitina jūsų kūną ir protą aukštomis vibracijomis ir subtiliais pojūčiais, daro jus stiprų ir įsižeminusį. Pozityvumas yra Naujos Žemės bruožas. Jei nutiktų taip, kad pakeliui esate neteisingai apkaltinamas (arba jūs galite atrasti, kad jūs neteisingai kaltinote kažką), jūs esate remiamas per supratimo atnešimą. Svarbi dvasinė transformacija vyksta per empatiją ir atleidimą. Kartais, reikia pasakyti “Atsiprašau“, kad galėtume sekti savo svajonėmis laisvi nuo kaltės ar gėdos. Tai jums suteiks tikėjimą bei optimizmą atsigauti ir nustatyti naujus tikslus jūsų judėjimui, atsiliepiant į jūsų Širdies kuždėjimus.

Šviesos Kūno atnaujinimai
 

Yra daug fizinių realybių, kurios jau egzistuoja, tačiau jūs dar negalite jų fiziškai matyti. Kiekviena vis magiškesnė, nei tos, kurias jūs jau patyrėte anksčiau ir kurios atrodė tarsi sapnas. Kai jūs įtvirtinate savo šviesą, jūs pradedate matyti ir suvokti, kad tai visada buvo ten, aplink jus, tačiau iki tol jūs nepalaikėte vibracijos. Kai jumyse įvyksta is poslinkis, jūs jaučiate viską aplink jus – didingumą, meilę, grožį ir dėkingumą, kurie užpildo kiekvieną jūsų ląstelę, ir jus plauna tylios vertinimo ašaros.

Jūsų Naujos Žemės patirtis ir egzistencija ateina per jūsų įsipareigojimą ir atsidavimą jūsų paties kelionei ir jūsų fizinio ir Šviesos Kūno atnaujinimų bei integracinių procesų pagerbimą. Susiliejimas su jūsų visais aspektais yra visiškai transformacinis procesas, kuris vyksta po truputį, kai jūs tai darote. Kai tai vyksta, pradžioje, mes vos galime funkcionuoti. Tai ima lengvėti ir tampa vis lengviau, kai mes įsiliejame į tėkmę, suvokę, kaip visa tai vyksta. Ši fazė vadinama Įsikūnijimo faze (fizinio lygmens vibracija kyla – aukštesnė šviesa leidžiasi).

Fizinio ir Šviesos Kūno atnaujinimai dažnai yra intensyvūs. Ilgainiui jūs atpažinsite pasikartojantį trijų-fazių principą, kaip veikia šis šviesos įtvirtinimo procesas: pirma, jūs patiriate didžiulę įkvepiančių, energizuojančių, pakeliančių energijų bangą (tai prasideda dar iki faktinio prasidėjimo; jei kūnas/ protas buvo giliame miege, pradžioje tai gali pasireikšti stipriais „kirtimais“ – „simptomais“ fiziniame/ mentaliniame lygmenyse), antra, tam atslūgus, jūs galite jaustis iš pagrindų transformuoti pačiuose giliausiuose jūsų esybės sluoksniuos ir šiek tiek pasimetęs savo suvokime, tarsi nesavas savo fiziniame kūne, iškritęs iš rogių arba apsvaigęs po narkotinių medžiagų vartojimo, trečia, tam praėjus jūs stovite ant kito savo evoliucijos laiptelio – labiau nuovokus, skaidriau mąstantis, pastebite daugiau susijusių įžvalgų, sinchroniškų įvykių, galite atpažinti akcelaraciją jūsų kelyje.

Mūsų Šviesos Kūnai yra tai, “ant ko“, “iš ko“, mes gyvename ant šios Žemės, šitoje materijoje. Išnaudojate savo šviesos resursus, jūsų fizinis kūnas “atsijungia“. Kai kuriems  pabudusiams (dvasiškai), miegojimas gali atrodyti turintis mažai prasmės, jie turi daug darbų nuveikti Žemėje ir imasi jų su aistra. Tačiau tai yra miego metu, kai mūsų Šviesos Kūnai “pasikrauna“ ir ląstelės regeneruojasi, kai integruojame Šviesą, kurią parsisiunčiame dienos metu, todėl miegas mums yra labai svarbus ir reikalingas. Su šiais dažnais ir stipriais Šviesos Kūno atnaujinimais, mums reikia daug daugiau miego. Taip pat, mūsų Šviesos Kūnai funkcionuoja ant Šviesos (energijos), todėl mums reikia Šviesos, mums reikia daug Saulės. Mes turime nuolat atsitraukti ir “pakrauti“ savo baterijas, kad galėtume ne tik egzistuoti ir funkcionuoti, bet ir būti pilnai gyvybingi, kūrybingi, aktyvūs ir pajėgūs, ypač šiais laikais, kuriems atėjome, ir kurie prasidėjo, kai mūsų „miegojimo“ fazė užsibaigė.

Nesvarbu, kas vyksta, mes esame čia palaikyti aukštesnės sąmonės/ meilės dažnius, skleisti šviesą iš vidaus. Kai mes darome šį pasirinkimą, mes paleidžiame kontrolę visų dalykų. Mes paleidžiame įsitikinimus, galią ir energiją, kurie buvo palaikomi viduje ir mus sulaikė/ ribojo, ir kai tai juda, pasaulis mūsų išorėje susilygiuoja. Mūsų Aukštesniesiems Aš susiliejus su mūsų žmogiškais aspektais, mes vaikštome, kaip Naujos Žemės Žmonės, paremti žmoniją padaryti tą patį. Čia mes funkcionuojame visiškai kitaip, nei anksčiau. Tai paprasta egzistencija, kur viskas gyva, ryšku, magiška, lengva ir prieinama. Tačiau kad tai įvyktų fizikoje visiems, visi turi išmokti paleisti ir peržengti viską, kas laikė juos atskirtus nuo šito.

Su begaline Meile,

Viktorija

 

Jūs galite sekti ir pamėgi mus čia:

Meilės dušas rugsėjui

*PAPILDYTA/ATNAUJINTA ŽEMIAU APAČIOJE

Rugsėjis ruošiasi būti reikšmingu daugelio iš mūsų kelionėse, ypač tų, kurie kyla ir su kiekvienu kvėpavimu renkasi Meilę. Šis papildomas rugsėjo atnaujinimas yra trumpas paremti rugpjūtį aktyvuotą ir dabar vykstantį procesą.

Kas įvyko šį rugpjūtį

Rugpjūtį kosmose įvyko amžių poslinkis, pasireiškęs ir mūsų planetoje. Kaip viršuje, taip apačioje. Pokyčiai, apie kuriuos mes ilgai girdėjome ir kurių link dirbome, dabar pradeda gausiai manifestuotis į fizines formas. Rugpjūtį patyrėme didelį energijos gūsį iš tyrų širdžių ir kelio rodytojų, kurie suėjo pagal susitarimą paremti didesnį vyksmą, kuris dabar iškyla mūsų pasaulyje. Tyros Meilės dažnių gausa nuplovė ir įsitvirtino moterų, vyrų, vaikų širdyse, kaip nebuvo patirta šimtmečiais.
 
Šie tyros Meilės dažniai pasiekė Žemę tiesiai iš Viso To Kas Yra Motinos, kad padėtų žmonėms paleisti prisirišimus, kurie vis dar kuria atskirties ir baimės pasaulį. Jie aktyvavo sąmonės kodus visų žmonių DNR, kad mes visi galėtume sugrįžti į tyriausius savo pačių aspektus ir įsilieti į Naujos Žemės – Ramybės, Meilės ir Vienio Žemės bendrakūrimą. Šie dažniai taip pat tarnauja paskatinti paleidimą didžiulių kiekių karminės skolos iš šio ir praėjusių gyvenimų, kurią vis dar nešėsi daugybė šviesnešių. Karminė skola užima didelę dalį žmonijos psichikoje ir auroje. Tai yra sunkus svoris ant protų ir krūtinių tyrų širdžių, kurie atidžiai darė savo vidinį gijimo darbą (daugybė kelio rodytojų nuo savo vaikystės), kad padėtų pakelti žmonijos sąmonę. Atlaisvinus tai, dabar mes turime gausiai erdvės, kurioje mes galime jausti ir patirti savo gyvenimus su aukštesniu supratimu, išmintimi, meile, kūrybine išraiška ir žaismingumu.
 
Dėl Šviesos tiekimo į mūsų sąmones paspartinimo, poslinkiai ir plėtimasis, kurie dabar vyksta mūsų realybėse, daugiau nebėra subtilūs, kaip anksčiau. Kai dalykai taip greit juda, vidinės ir išorinės distrakcijos (t.y. proto susitvarkymo su sunkumais ir visa kuo modeliai), kurios veikė praeityje, iškyla į paviršių būti mūsų pripažinti ir išspręsti. Daugiau nebėra ignoravimo. Mes matome tai ir mes išsprendžiame tai iškart, čia ir dabar, nieko nebekaupdami, nebeatidėdami, bet skrosdami tiesiai aukštyn ir į priekį. Didžiulis greitis ir akcelaracija.
 

Jeigu jūs pastaruoju metu patyrėte didelių sunkumų, žinokite, kad tai nesate jūs, o proto įsikabinimas senosios išlikimo ir grumtynių/ priešinimosi realybės. Vienintelis dalykas, kurio yra prašoma iš mūsų, patiriant sunkumus, yra paleisti poreikį ir įprotį viską kontroliuoti savo gyvenimuose. Metas paleisti tai. Kai mes paleidžiame įtemptą kontrolę, mes sukuriame ramią erdvę, kurioje mes galime įsitvirtinti Meilėje ir atjautoje visoms mūsų pačių dalims, kurios naudojo šiuos senus susitvarkymo modelius, kurie palaikė mus prisirišusius prie sunkumo realybės. Per tęstinę atjautą sau, kitiems ir pasauliui aplink mus, protui taps vis lengviau apkabinti Naująją Žemę ir visus gausius palaiminimus, kuriuos ji siūlo.

Ką atneša šis rugsėjis

Po intensyvios vasaros, pilnos kosminių bangų (ar vienos milžiniškos), be pauzės atsikvėpti, vien tik integruoti ir apdoroti, rugsėjis atneša ramesnes, bet ne mažiau stebuklingas energijas. Dėl to, kas įvyko rugpjūtį, įžengus į rugsėjį, kiekviename asmenyje planetoje pakyla Deivė, Dieviško Moteriškumo archetipas, kuri myli, pamaitina ir auksu paverčia viską, prie ko ji prisiliečia. Dabar ji daro savo buvimą juntamu kiekviename gyvenimo aspekte per laiką ir erdvę. Ji visada buvo su mumis kiekviename iš mūsų nuo pirmosios egzistavimo akimirkos ir tyliai palaikė erdvę mums atvykti iki šios dienos. Dabar ji yra čia ir tai yra šlovingas bendrakūrimas, kurį mes žaisime toliau nuo dabar!

Dėl didžiojo užmiršimo, kuris įvyko prieš tūkstantmečius, kaip žmonijos patirties dalis, kolektyviniame prote Deivė buvo užspausta ir cenzūruojama, kad nebūtų juntama ir pripažinta žmonijos, kaip Visko Kūrėja. Šios dienos yra mūsų užnugary. Giliuose širdžių kambarėliuose dabar vyksta šis virpinimas, aktyvavimas, kuris leidžia mums patirti, jausti, matyti, girdėti, ragauti, užuosti ir liesti sakralią Deivę viduje ir visur aplink mums tokiais būdais, kokiais tik gali prisiminti mūsų AŠ ESU būtis.

Dabar mes suvokiame, kad kuo labiau mes gerbiame Deivę viduje ir aplink mus, rinkdamiesi švelnumą, meilę, pagarbą, globojimą, maitinimą ir atjautą sau ir kitiems, tuo daugiau gausiais palaiminimais mes būsime maudomi. Kai tik Deivė mumyse yra pilnai pripažinta ir priimta, Meilės, ramybės, džiaugsmo, juoko, pilnatvės, laisvės, turtų, įkvėpimo, kūrybinės savirealizacijos ir stebuklų gausa seka toliau. Tad kada tik jūs pasijusite šiek tiek išsekę ir pavargę, kreipkitės į ir pakvieskite savo vidinę Deivę, kad ji jus atgaivintų iki pat šerdies.

Keli dalykai, kuriuos jūs galite daryti pagerbti savo viduje Deivės sugrįžimą Namo:

⦁    Mylėkite savo kūną, protą ir būtį tokiais būdais, kurie primena jums, kad taip darydami jūs pagerbiate Deivę
⦁    Išreiškite dėkingumą už savo kūną, nes kūnas yra Deivės pratęsimas fizinėje formoje
⦁    Išreiškite dėkingumą už savo penkis pojūčius, kuriais jūs patiriate gyvenimą
⦁    Išreiškite dėkingumą už dovanas ir išmintį, kurias Deivė jums kasdien duoda
⦁    Apsupkite save natūraliais gražiais gamtos garsais, muzika ir vidine jūsų AŠ ESU būties tyla
⦁    Apsupkite save natūraliais gražiais kvapais – gėlėmis, augalais, eteriniais aliejais
⦁    Apsupkite save spalvomis, kurios pažadina jumyse ramybės, džiaugsmo, laisvės, meilės ir atjautos pojūčius
⦁    Jauskite gydančią gamtos tekstūrą po savo pėdomis, su savo rankomis ir kūnu
⦁    Valgykite ir gerkite maistą, kuris maitina jūsų Deivę tokiais būdais, kurie patvirtina ir praturtina jūsų gyvenimą
⦁    Sakykite „Taip“ Visatos kvietimams patirti nepatirtus nuotykius jūsų gyvenime

Virš hierarchijos

Kai Deivė/ Dieviška Meilė dabar pakyla visuose žmonėse, visos senosios sistemos ir ideologijos pradeda išsisklaidyti, padarydamos vietos iškilti naujiems buvimo ir gyvenimo būdams, kurie skatina įtraukimą (priešingai, nei atskirtį), kurio žmonija mūsų pasaulyje pilnai nepatyrė tūkstantmečius. Mes jau galime matyti vykstant to apraiškas, tačiau dalykai pradės pasislinkti dar didesniu tempu.

Kiekvienam yra svarbu priimti ir suvokti, kad kai mes vystomės, vystosi ir dvasinė sritis, ir hierarchija daugiau nebeturi vietos dvasinėse karalystėse. Mes turime tiesioginį priėjimą susijungti su tyriausia Šaltinio energijos forma, be poreikio atduoti savoo galią, kęsti sunkumus, kovoti ar pritemdyti savo pačių Šviesą dėl kieno nors kito. Tai taip pat apima suvokimą, kad mums daugiau nebereikia siekti pritarimo ir patvirtinimo iš jokių mokytojų, guru, vedlių, senolių, šventųjų, angelų, Pakylėtųjų Meistrų ir kitų Šviesos būtybių, kurie yra čia tik tai tam, kad padėtų mums prisiminti savo pačių Dieviškumą – jie yra aspektai Savasties kiekviename iš mūsų.

Tikrosios Šviesos būtybės niekada nenori, kad mes atiduotume savo galią, kaip žmonija darė tūkstantmečius. Jos pasirodo mums tam, kad paremtų mus susigrąžinti savo galią ir įgalinant save stovėti savo Meilės ir Tiesos galioje. Deivė ir visos kitos aukštesnės būtybės nori, kad mes prisimintume, jog mes visi esame lygūs, ir kad mes turime tokius pat gebėjimus ir dovanas, kaip jie, kuriomis mes galime dalintis su kiekvienu kitu. Šita žinutė yra įlieta dažniais, aktyvuojančiais ir įgalinančiais mūsų sąmonę tokiais būdais, kad mums primintų šviesti savo Šviesą taip galingai ir ryškiai, kaip tik mes trokštame, paleidžiant poreikį ir įprotį kada nors kam nors atiduoti savo galią.

Pergalinga šventė

Rugpjūtį įvykęs poslinkis buvo pergalingas, nes jis pažadino žmonijos širdį kiekviename vaike, vyre, moteryje ir visose kitose būtybėse ant planetos, kad jie priimtų šitą palaiminimą. Netgi tie, kurie veikia, skatindami atskirtį ir baimę, ir veikia iliuzijoje, gavo šitą dievišką aktyvaciją. Smagumas prasideda, taigi, pasiruoškite! Ateinančiais metais, mėnesiais, savaitėmis, dienomis jūs sparčiai nersitės iš tų savo aspektų, kurie daugiau nebederi su Širdyje įcentrinta Naująja Žeme, kurią mes jau įtvirtinome trečios dimensijos realybėje.

Dabartinis imperatyvas visiems yra viskam ir bet kam, ką mes matome vykstant, siųsti Meilę ir atjautą, net jeigu tai nesiderina su mūsų vertybėmis ir gyvenimo būdu. Matyti Dieviškumą kiekviename ir viskame yra dovana, kuria mes galime pasiūlyti žmonijai – nuolat ir visada. Tai yra tai, kam mes atėjome. Tai buvo aukštasis įsakymas ir mes žinojome, kad mes galime su juo susidoroti. Mes esame Tie, kurių mes laukėme.

Be viso to, toliau visą dėmesį telkiame į savo minčių, žodžių ir veiksmų tyrumą, t.y. detoksikaciją, paleidžiant senas emocines naštas ir iliuzinius ego sluoksnius, tokiu būdu toliau puoselėjant ir kuriant savo Šviesos Kūnus, nepamirštant gerbti ir rūpintis savo fiziniais. Viskas yra susiję. Tik palaikydami savo kūnų švarumą ir vidinį balansą, mes galime perleisti per save Šviesą, aktyvuoti ir įtvirtinti 5D realybes bei įgyvendinti savo dieviškas užduotis, kurias mes pasirinkome čia atlikti, net jeigu kai kuriems tai yra tiesiog būti su savo būtimi. Nesvarbu, kuriame etape, atsidavimas pastoviam vidiniam darbui yra būtinas, prisimenant, kad kantrybė yra geras mokytojas. Jokio skubėjimo ten, kur drugelis bręsta kokone.

PAPILDYMAS – ATNAUJINIMAS
 
Rugsėjis yra 9-tas visuotinis mėnesis. Rugsėjo 9 d. – Jaunatis. Kelioms ateinančioms savaitėms aktyvuojamas ir atveriamas „9:9 portalas“. 9 numerologijoje yra paskutinis skaičius ir apima visų prieš tai buvusių skaičių energiją. Tai yra užbaigimo, pabaigų ir transformacijos skaičius.
 
Prieš kelias dienas buvo aktyvuotas naujas portalas. Energija yra pilnai veikianti. Stebėkite procesus, kurie vyksta jumyse/ jūsų energijos lauke šiomis dienomis – viskas yra įtakojama ir susiję tarpusavyje. Į Žemę įeina ir mus pasiekia stiprūs soliariniai vėjai. Plazminė-fotoninė šviesa užlieja viską, įskaitant kiekvieną jūsų ląstelę. Vyksta DNR aktyvacija, „gyvenimas“ pradeda vibruoti greitesniu dažniu, išleidžiami aukštesni dažniai, atrakinami kodai, suaktyvėja “simptomai“; galimi: didesnis jautrumo pojūtis, neramumas „dėl kažko“, irzlumas, nervingumas, iškylančių emocijų gausa, širdies palpacijos, elektriškumo pojūčiai ties viršugalviu (karūnos čakra), letargiškumas/ miego norėjimas, išsekimo pojūtis/ energijos nebuvimas kūne aktyviai išraiškai išorėje (vyksta vidinis procesas, energija sutelkta integracijai-apdorojimui viduje), sunkumas sufokusuoti dėmesį, galvos sukimasis, laiko pradingimas/ „atsijungimo“ pojūtis, miego sutrikimai/ negalėjimas užmigti/ keisti, bizariški arba labai aiškūs sapnai, gerklės/ skydliaukės/ kvėpavimo/ kosėjimo dalykai, migrena/ galvos užspaudimas/ sinusai, cukraus norėjimas (jei nepadeda saldūs vaisiai, padeda juodas šokoladas)… ir kt. simptomai.
 
Šie soliariniai vėjai, kurių aktyvumą/ intensyvumą patyrėme visą vasarą ir kurių dar yra tikimasi, sukelia pokyčius Gamtoje (uraganus, tornadus, žemės drebėjimus, vėjo audras, vulkanų išsiveržimus…) ir taip pat sukelia staigius poslinkius energijos lauke aplink mūsų esatį, kurie tiesiogiai veikia mus psicho/ fiziologiškai (mūsų mentalines, emocines, fizines reakcijas). Pakilimo procesas yra visas apie širdies čakros aktyvavimą (paleidimus ir atnaujinimus; kai ego kumštis nebegali laikytis ir yra išleidžiamos ilgai kauptos emocijos – senos energijos sankaupos), DNR perkodavimą ir neišvengiamą sąmonės pokytį-poslinkį-kilimą į aukštesnius dažnius, kurie rezonuoja su Motinos Žemės Sąmone. Naujos Žemės/ Gajos Sąmonė yra subalansuota su Dieviško Moteriškumo energija. Kad harmoningai tekėtume su šiomis kosminėmis energijomis, svarbu sulėtinti, ilsėtis, gerti švarų vandenį ir maitintis geros energijos maistu, ypač atidžiai atsirinkti viską, kuo maitinamės visuose lygmenyse (su kokiais dažniais susijungiame). Klausykitės giliai viduje savo kūno ir rinkitės, kas jus geriausiai remia.
 
Anksčiau ar vėliau visi turės pažiūrėti į šitą evoliucinį/ pakilimo procesą rimtai, nes tai vyksta – su mumis ar be mūsų. Ciklo pabaiga yra čia ir jau dabar galima justi kažką naują, spurdant prasiveržti. Šiam portalui praėjus, mes toliau statysime Naują Žemę, nes senoji yra užbaigta, mes su tuo užbaigėme ir nebegalime ilgiau likti savo iliuzijoje ir matriksos meluose. Dabar mes ištrūkstame ir pirmą kartą atmerkiame savo akis galimybėms ir tiesai. 26,000 metų žmonijos skausmo ir kentėjimo ciklas yra užbaigtas ir yra laikas paleisti. Padarius žingsnį/ vidinį pasirinkimą, toliau kelyje nebėra taip baisu/ sunku, toliau jūs tik stiprinate savo drąsą ir tikėjimą pasirinktu keliu ir šiuo visuotiniu evoliucijos procesu.
 
 
2017 m. gruodį įžengė Saturnas, valdantis Ožiaragį, ir nuo tada mes buvome jo mokomi apie disciplinos svarbą ir daryti tai, ką reikia, kad darbas būtų atliktas. Kai Saturnas buvo retrograde, tai buvo vidinis procesas, stiprinant savo ryžtą ir būnant nuosekliems savo įsipareigojime sau ir savo tikslų užbaigimui. Dabar Saturnas pajudės tiesiai ir mes pradėsime matyti, kaip mūsų sunkus darbas sunokina derlių.
 
Ši Jaunatis bus šviežus startas, kur mes pradėsime pilnai įkūnyti savo Aukštesniuosius Aš. Rugsėjis – Mergelės ženklas simbolizuoja širdies, proto, fizinio kūno, emocinio kūno ir dvasinio kūno tyrumą. Mes išvalome paskutinius „voratinklius“ – dalykų, asmenų, įsitikinimo sistemų ir istorijų linijų, kurių daugiau mums nebereikia.
 
Nuo to pabėgti dabar neįmanoma, nes senos laiko juostos nebegzistuoja ir mes matysime, kaip greitai atkris visi dalykai, kurie nėra sulygiuoti, o taip pat mūsų kūnai daugiau nebepriima žemesnio tankio energijų/ toksinų ir turi būti išvalyti, kad mes galėtume absorbuoti šią Šviesą. Iš kiekvieno dabar yra reikalaujama absoliutaus nuoseklumo ir sąžiningumo sau pačiam. Naujoje Žemėje negali egzistuoti niekas, kas yra nesąžininga. Motinos numerologija yra skaičių kombinacija 999 – ji yra Alfa ir Omega. Galutinė jos misija yra visiškas tamsos išnaikinimas (kulminacijos taškas yra atėjimas iki galvos).
 
Pamažu, (atsimename, kad visos planetos yra aspektai mumyse) palieka užnugaryje romantišką ir “pasiskraidymo ore“ periodą Svarstyklėse, savo namų ženkle, ir neria gilyn, perėjus į Skorpioną. Čia ji imasi giliai pažvelgti į savo vertybes ir mokosi atskyrimo (“Ar tai rezonuoja su mano Siela?“, “Ar tie dalykai, kuriuos mes vertiname yra reikšmingi, ar paviršutiniški?“). Skorpionas tai suras – jis nieko kito nesieka, kaip tik gelmės, paviršutiniški dalykai jo nejaudina. Mes tai patirsime per save artimiausiais mėnesiais. Per šitą laiką mes taip pat galėsime manifestuoti savo giliausius troškimus.
 
 
Rugsėjo 11 d. Marsas įžengs Vandenį
 
Vandenis valdo kolektyvą, technologijas, ateities patobulinimus ir globalinę sąmonę. Dabar mūsų energija bus sutelkta į visus būdus, kaip mes galime patobulinti visos žmonijos gyvenimus. Vandenis vertina visumą labiau, nei save, o tai yra vienio sąmonė ir nauja realybė. Visi, kurie yra susitelkę į savi-svarbą ir yra energijos ėmimo (ne jos generavimo) energijoje, daugiau neberezonuos su energijomis Žemėje, nes joje įvyko energetinis amžių poslinkis, transformacija. Kai šita energija pajudės į piekį, mes jausimės motyvuoti išbandyti naujus dalykų darymo būdus bei iš-žengti iš „dėžutės“ (kitaip, t.y. 3-dimensinio proto matriksa).
 
Rugsėjo 22 d. Merkurijus įžengs į Svarstykles, Rudens Lygiadienis
 
Šiame taške mes gebėsime geriau komunikuoti ir būsime atidesni. Svarstyklių energija labai gražiai išreiškia save per didesnę atjautą, meilę ir vienybę, ji yra visa apie santykių su kitais tvirtinimą ir rūpinimąsi kitais. Ši magiška energija parems žmoniją būti dėl kitų ir susivienyti, priešingai, nei būti atskiriems ir teisti kitus.
 
Rudens Lygiadienis yra svarbus portalas ir visada intensyvios Motinos energijos laikas (mano pasidalinta šiek tiek infomacijos prieš kelis metus: „Rudens Lygiadienis“). Lygiadienis taip pat reprezentuoja tobulą balansą tarp dienos ir nakties. Dabartiniame taške Žemėje mes jau esame pasiekę subalansuotas harmonijas ir įžengiame į pasaulį vienio sąmonės, kur mes suprantame, kad visi yra vienas („Kas yra tavo viduje, yra mano viduje; atskirtis yra iliuzija“).
 
Rugsėjo 23 d. Svarstyklių sezonas
 
Saulė pajudės į Svarstykles; suintensyvės partnerysčių, meilės ir grožio energijos. Svarstyklės visada žiūri į šviesiąją gyvenimo pusę ir mato pasaulį šviesų, priešingai, nei tamsų, dėl to jie gali “užsidėti rožinius akinius“, bet Venera Skorpione tai subalansuoja, atnešdama į tiesą, nesvarbu, kokia “bjauri“ ji atrodo.
 
Per visą rugsėjį žmonija patirs nemažai chaoso ir atskleidimo ir bus gyvybiškai svarbu visiems išlikti susitelkusiems į sprendimų kūrimą, ne į problemas. Tamsa turi išlysti į šviesą, kad būtų paleista, daugiau nėra ko jos laikytis, tamsios dienos pasibaigė ir Motinos energija yra įtvirtinama Naujoje Žemėje (Rojuje Žemėje). Tik tie, kurie gyvens širdimi ir meilėje, paveldės šią planetą. Niekas, esantis žemesniame dažnyje arba gyvenantis prote, negalės susiderinti su/ adaptuotis prie didžiulio kiekio energijų, kurios ateis per šį mėnesį. Vien tik mylėtojai, davėjai ir tie, kurie yra širdyje, galės rezonuoti su Naujos Žemės dažniais.
 
Rugsėjo 25 d. Pilnatis Avine
 
Avinas valdo „savajį aš“, mūsų asmenybę, tapatybę (identitetą). Jis yra karys, vedlys ir iniciatorius. Jis imasi atsakomybės ir atlieka dalykus be baimės. Dabar mes paleisime visus prisirišimus prie etikečių ir klaidingų tapatybių. Mes iš tikrųjų esame dieviškos būtybės, kurių neapibrėžia mūsų fiziniai kūnai ir programuotos asmenybės. Mes esame mūsų yra Sielos esmės, gyvenančios avataro viduje.
 
Šita Pilnatis sudegins visas „idėjas“ apie tai, kas mes esame, nes mes įžengiame į visiškai naują kelionę – mes įkūnijame savo aukštesniuosius aspektus. Taip pat mes paleidžiame žemesnius Avino aspektus – karą, žiaurumą, pavydą, savi-svarbą. Daugiau nebebus priimtinas žalos darymas kitiems ir kitų destrukcija.
 
Rugsėjis 30 d. – Plutonas
 
Apie 6 mėnesius Plutonas buvo retrograde Ožiaragyje, nuplėšdamas visus apribojimus ir sienas, kurias mes patys pastatėme aplink save. Mes esame beribiai ir galingi meistrai. Plutonas griovė visas nustatytas kontrolės ir „galia-virš“ realybes, daug transformacijų vyko viduje ir „už scenų“. Dabar Plutono kryptis yra tiesiai ir visos sistemos išeina. Mūsų vidinė galia dabar yra nukreipta išorėn ir realybėje vyksta poslinkis. Kad būtų atgimimas, turi būti mirtis – feniksas pakyla iš pelenų.
 

Galingo Tikėjimo, gražaus brendimo ir derliaus ir iki kito karto.

Širdimi ir Meilėje,
Viktorija

*Astrologinėje pusėje pasiremta Archeia Aurora, su dėkingumu/pagarba.

Jūs galite sekti ir pamėgi mus čia:

Rugpjūčio atnaujinimas

 

Daug iš jūsų šiandien esate priėję tokį tašką savo kelionėse, kuriame jūs galite ieškote daugiau informacijos, daugiau paaiškinimų, daugiau supratimo apie procesus, kuriuos jūs patiriate ir pereinate savo realybėse pastaruoju metu. Ši vasara buvo labai intensyvi evoliucine prasme, likęs rugpjūtis ir rugsėjis taip pat turės didelę reikšmę ir potencialą, todėl šis atnaujinimas yra šiek tiek kitoks ir gausesnis, nei praėję. Atėjo laikas pasidalinti su jumis daugiau informacijos apie mūsų kelionę, kad jūs galėtumėte geriau suprasti savąsias bei procesus, kuriuos jūs pereinate dabar ir ateinant, bei daryti pasirinkimus. Jūs atlikote didelį progresą ir tapote imlesni šiai informacijai ir mes savo ruožtu galime pasidalinti su jumis daugiau. Mes visi esame čia dalintis. Mūsų dovanos niekada nebuvo duotos mums, kad mes sulaikytume. Tai buvo duota mums tam, kad tai duotų, kurtų naujus gyvenimus daugybei.

Tai, apie ką mes iki šiol kalbėjomės, buvo tik paviršius, keletas įžvalgų į šio evoliucinio proceso „virtuvę“ ir susipažinimas. Pasiruoškite priimti, skaitymo yra daug, laikas, kuriame esame, yra svarbus. Be abejo, tai, kas yra matoma išorėje, yra tik mažiausia dalis viso to, kas yra. Iki pradėjote skaityti, noriu atkreipti dėmesį, kad nebūtina viską iš karto perskaityti; taip pat nesistenkite visko suprasti, skaitykite, leisdamas kalbėti jūsų širdžiai, ir jūs priimsite viską, ką jūs dabar esate pasirengęs priimti paremti save sielos lygmeniu, ir kas yra reikalinga jums jūsų kelionei dabartiniame taške; visą kitą – paleiskite. Jei skaitant šią informaciją jūs ima miegas, jūs pradedate snūduriuoti, žinokite, kad tai yra „gerai“, mūsų protas taip geriau integruoja tokioje smegenų būsenoje, kuri yra tarp buvimo budria ir snūduriavimo; leiskite sau atsitraukti ir jūs vėl sugrįšite, kai jausitės pasirengęs pratęsti.

Čia pateikta informacija yra naujos žmonijos sąmonės įrankiai įgalinti save susijungti su savo aukštesniu vedimu. Tai skirta vyrams ir moterims, tai nėra lyties, o Sielos dalykas. Svarbu pakankamai save edukuoti, kad visi suprastume šiuos procesus, kad sėkmingai progresuotume. Kai šiuo metu vis daugiau senovės energijos centrų planetoje iš naujo pažadinama, yra išleidžiama daugiau energijos, priešistorinės atminties klodai, kurie miegojo bilijonus metų. Tikrasis prisiminimas visada ateina iš vidaus į išorę, bet mums yra reikalingi kiti, kad tai primintų. Daug dalykų jau yra kalbėta, bet žmogui yra būdinga pamiršti, o be to, daug jūsų dabar sugrįžtate ir ateina nauji, visa tai padės visiems jums turėti aiškesnį visa ko paveikslą. Ateinantiems mėnesiams paremti daugybei jūsų aktualiausia dalis – Šviesos Kūnas.

Liūto Vartų Portalo reikšmė

Nors šių metų Liūto Vartų Portalas jau praėjo, tai padės geriau suprasti šių mėnesių energijų reikšmę jūsų evoliucinei kelionei. Liūto Vartų portalas yra laikomas “išėjimu“ į aukštesnės sąmonės karalystes. Per šitą laiką aukštesnių dažnių energijos iš Sirijaus žvaigždės pasiekia planetą Žemę, kad padėtų žmogiškai rasei ir keltų planetos sąmonę. Jis yra aktyvuojamas kasmet rugpjūčio 8 d., kai Saulė, Sirijus ir Žemė pajuda į specialius taškus danguje. Per šį laiką yra lengviau prieiti prie aukštesnių lygmenų, tai yra palankus laikas išvalyti gilias emocines “žaizdas“. Ši aukšto dažnio energija yra priimama per širdies čakrą ir trečiąją akį; yra patiriami širdies atvėrimai ir trečios akies pabudimai (rekomenduoju pamedituoti su/ į tai), taip pat yra aktyvuojamas jautrus centras mūsų kaklo nugarinėje dalyje.

Šiame portale yra trys raktiniai žaidėjai – Saulė, Žemė ir Sirijaus žvaigždė. Sirijus nuo seno yra žinomas, kaip mūsų „Dvasinė Saulė“ ir yra gerbiamas, kaip aukštesnės sąmonės vieta, labiau technologiškai pažengusi, nei Žemė, daugybės senovinių kultūrų, taip pat daugybės „Žvaigždžių Sėklų“ (angl. the „StarSeeds“), kurie turi prisiminimus apie savo kilmę iš Sirijaus. Nors Liūto Vartai vyksta rugpjūčio 8 d., iš tikrųjų energija pajuda liepą, kai liepos 4 d. Saulės ir Sirijaus energija susilygiuoja. Į Saulę yra įliejama Sirijaus energija, kad atsinaujintų jos energija ir dažnio lygis. Visą liepą senieji stebėdavo, kaip mūsų Saulę „praryja“ Sirijus, ir tikėjo, kad tai yra Saulės „mirtis“ (Saulė yra/ reprezentuoja mūsų ego – suveskite paraleles).

Pirmąją rupjūčio savaitę Sirijus ir Saulė vėl pakyla, kaip atskiros žvaigždės viena priešais kitą ir tai yra didysis atvėrimas Liūto Vartų Portalo. Naujai gimusi Saulė, išmaudyta didingose Sirijaus energijose, kad pasiųstų šiuos aukštus dažnius tiesiai į Žemės planetą. Šie dažniai leidžia Žemės gyventojams lengviau gauti atnaujinimus, kodus ir aukštesnę išmintį bei žinias, ypač susijusias su sielų misijomis. Daug vadinamųjų „empatų“ pakyla Žemėje, nes Žemėje desperatiškai reikia daugiau meilės ir supratimo. Didesnė šio portalo žinutė yra apkabinti šias savybes ir galvoti apie tai, kaip mes galime panaudoti jas, kad pasitarnautume planetai. Tai yra pagerbimas savo dovanų ir žinojimas, kad jos gali būti šaltinis stiprybės, ne silpnybės.

Negaliu sudėti į žodžius, koks tai yra nuostabus laikas metuose. Jūs patys pamatysite tai savo kelionėje. Būkite pastabūs ir jūs matysite, suprasite, prisiminsite ir patys kasmet lauksite šio laiko, kad galėtumėte susilygiuoti iš naujo su jūsų paties Sielos misija ir tikslu, ir jei tai darysite nuolat, vėl ir vėl, jis kasmet galingai ir lengvai ištums jus šuoliais jūsų kelionėje į naujus patirties lygmenis ir jūsų svarbų darbą, kurį jūs dirbsite likusiu metų laiku.

 
Dabartinės energijos
 

Energijos šiuo metu yra stiprios, bet ne visi yra pasirengę matyti. Dauguma neturi supratimo, kas vyksta, yra nukreipę dėmesį ne į tuos dalykus, kurie yra svarbūs, dalis yra pasimetime, nelabai suvokiantys, kaip išeiti, ir kita dalis žino ir teka. Mes galime kalbėti apie gerus dalykus, bet mes žinome, kad daugybei jūsų nėra lengva ir būna sunku. Žmonės klausia: „Kada tai pagerėja? Baimė, nusivylimas, liūdesys, vienišumas…“ – kai išsivalome ego. Būkite pasirengę, energijos toliau augs, vibraciškai intensyvės, žmonėms ir Gajai. Gaja atspindi kolektyvinę žmonių masės sąmonę, bet ji, kaip ir žmonija, yra savo kilimo kelionėje. Mes kylame kartu su Gaja.

Mes praėjome vieną intensyvų pasažą, kurio metu, jei sąmoningai pasirinkote susilygiuoti su palankiomis energijomis, jums buvo parodyta daugiau svarbių atskleidimų, sąsajoje su jūsų Sielos keliu ir misija. Siekdamas integruoti ir aktyvuoti šiuos šviesos kodus, praleiskite laiko gamtoje, tyloje, kad galėtumėte maksimaliai paremti toliau savo žmogišką kelionę. Vienas tunelis yra nuo Sirijaus pakilimo liepos 27 d. iki Liūto Vartų, kitas – nuo Liūto Vartų iki Rudens Lygiadienio, rugsėjo 22/ 23 d. Energija bręsta. Rugsėjo mėnuo yra derliaus metas, kiekvienas rinksime savo darbo vaisius, gausime sumą savo darbo, viską, ką įdėjome į save, tai bus mūsų augimas. Visi pjauname tai, ką pasėjome. Tai, ką kuriame, tuo tampame. Rudens Lygiadienis bus kitas taškas nuo Liūto Vartų – tai tam tikra prasme taip pat yra tunelis, per kurį jūs riedėsite smagiai, ypač jei su intencija, kuri yra darnoje su šia mūsų kolektyvine kelione.

Kūnas pereina didžiules aktyvacijas. Šviesos dažnis keliauja per kūną ir kūnas yra stipriai detoksikuojamas. Vyksta milžiniškas atsinaujinimo procesas visuose organuose, audiniuose, raumenyse, kauluose, ląstelėse, persitvarko visa imuninė, limfatinė, nervų sistemos, atnaujinama kiekviena ląstelė ir DNR gija, visi centrai kūne, įskaitant kankorėžinę ir hipofizės liaukas. Vyksta kosminis apvalymas, visas kūnas yra pertvarkomas, perkoduojamas, visiška rekalibracija. Mes iš tikrųjų esame tranformuojami ir išsineriame iš senos odos. Kūne, ląstelėse, yra negatyvi energija, su įeinančiomis šviesos energijomis viskas yra išvaloma ir kristalizuojama, ląstelės tampa kristalinės. Labai svarbu pagerbti, klausytis ir paremti savo kūnus.

Visą rugsėjį energija kils ir kils. Jei dar nedarote nieko su savo kūnu, su savo energija, rekomenduoju surasti tai, kas rezonuoja su jumis, su jūsų keliu, nesvarbu, ką kiti daro, bet pradėkite daryti kažką, susiraskite internete, tai neturi būti kažkas sudėtinga, sekite savo intuicija, klauskite savo Aukštesniojo Aš: „Ką aš turiu daryti, kad geriausiai paremčiau save, savo procesą, savo kūną dabar?“, stebėkite, kas jums prisistato jūsų lauke. Jūs gausite savo žinutę, tai gali jums prisistatyti įvairiais ir netikėtais būdais, būkite pastabus ir neteisiantis, paleiskite protą, jūs atpažinsite, ir leiskite sau pajausti malonumą, kai tai darysite.

Svarbu nesipriešinti šiems pokyčiams. Pradžioje gali jaustis, kad visos sienos aplink jus griūna, pasveikinkite tai, atverkite savo protą ir glėbį, leiskitės būti nešamas šių energijų, mokykitės atsiduoti ir paleisti. Paleidimo bus labai daug. Ir kai jūs išmoksite paleisti, pradės vykti nuostabūs dalykai. Mokykitės įsitvirtinti ramybėje ir tikėjime. Prisiminkite, kad visos jūsų ląstelės nori būti išvalytos ir užpildytos priėmimu ir ramybe. Mes tai padarėme ir jums rekomenduojame – užpildyti savo kūną, visas jo dalis, besąlygine meile (turėkite tokią mintį/ intenciją, pasitelkite vidinę regą ir jūs iš vidaus būsite vedamas, kaip tai padaryti). Jūs tikrai darysite daug dalykų, kurių galbūt niekada neįsivaizdavote.

Iš tikrųjų, šiuo metu jums yra pristatomos didžiausios galimybės vidiniam ir išoriniam augimui. Apkabinkite tai, gyvenkite tai, tapkite tuo. Apskritai, tai yra „Taip“ Visata, sakykite „Taip“ dalykams ir vietoms, į kuriuos jūs norite nuvykti, kuriuos norite patirti. Ir visada prisiminkite, kad jūs visada galite sakyti: „Ne, tai netarnauja mano aukštesnei gerovei.“ Sekite savo paties unikalią kelionę, sekite poslinkių jūsų suvokime taškus, žymėkitės datas savo užrašuoše, nes viskas yra svarbu. Mes viską, kas pasirodo, visada priimame su dėkingumu ir vertiname, nieko nepriimame savaime suprantamu. Pradėkite domėtis, nuoširdžiai įsitraukite į savo kelionę per Žemę ir jūs matysite, kokia smagi ji jums taps – kaip nuotykis, kaip žaidimas, jūs turėsite daug smagumo, atrasdami ir išsiaiškindami tiek daug naujų ir gerai pažįstamų dalykų. Pasirenkite, nusiteikite, ateikite į sceną, bus nuostabu. Jums patiks!

Pakilimas

Energija planetoje keičiasi, vyksta esminis poslinkis aukštyn ir tęsiasi didžiulis valymas. Viskas atgimsta, pertvarkoma, yra sukuriama iš naujo. Visas kosmosas yra didžiuliame kisme ir tėkmėje ir persitvarko pats. Šiuo metu žmonija patiria tridimensinio pasaulio matriksos griuvimą, iširimą ir yra vedama bei remiama kelti savo bei kitų sąmonę, pereiti į naują egzistenciją 5 dimensijoje, įkūnyti aukštesnę sąmonę. Tai yra 22:22 kodas – tai yra sąmonės kilimas ir Kristaus/ Avataro Sąmonė. Kiekvieno uždavinys yra įkūnyti savo aukštesnę sąmonę, t.y. tapti tais aspektais, nes tik tada mes galime prieiti prie savo potencialo kurti realybę bei įgyvendinti savo humanitarinius tikslus Žemėje. Mes visi turime ateiti į tarnystę žmonijai. Nesijaudinkite, pradžioje jūs galite nežinoti, ką tiksliai jūs turite daryti/ sukurti, bet kelias atsiskleidžia juo beeinant. Galingos Sirijaus ir Liūto Vartų portalų energijos perdavė Avataro kodus, kurie dabar yra prieinami visiems, kas yra pasirengę savo Aukštesniesiems Aš ir savo misijoms. Šis pakilimas yra individualus procesas ir ne baigtinis, o palaipsniškas, įkūnyjant vis aukštesnius savo sąmonės aspektus. Mes pakeliame save tiek, kad galime pulsuoti kosminiu pulsu savo kūnu ir transliuoti tai į formas, pripildytas meile. 

Jūs galite žinote, kaip aukštai mes galime kilti, kai mes kalbame apie aukštesnes dimensijas – 7D, 9D, 12D, 15D… Su individo perėjimu į aukštesnę dimensiją, yra galimybė įkūnyti aukštesnę sąmonę, pvz. 9 dimensija yra siejama su Arkturiečių Sąmone, kuri yra visiškai tyra meilė, 10-12 dimensija yra Kristaus, arba Kosminė, dar kitaip, Avataro Sąmonė, kuri yra planas visai žmonijai ant Žemės planetos, 13-15 dimensija yra Dievo Sąmonė, šis lygmuo dar yra žinomas, kaip Pirminės Šviesos Laukas. Visi šie skaičiai yra tik skirtingi energijos dažniai, skirtingi Savasties (Esaties) arba išraiškos lygmenys žmonėse, kuriuos jie gali projektuoti į šią tridimensinę realybę. Ilgą laiką iki šiol žmonija funkcionavo iš tridimensinės sąmonės lygmens, t.y. tuo lygmeniu, kuriame inkarnavosi. 3D yra kentėjimas ir pragaras fiziniame lygmenyje. Kol jūs neišsivalote tridimensio programavimo savyje, jis bus jums atspindimas tuo laipsniu. Mes daugiau negalime grįžti į 3D pasaulį, mes jį palikome, jis paliko mus, jo nebėra. Ketvirta dimensija yra tai, kur apsistojama, kol sutvarkomas dualumas viduje, ten esate viena koja abiejuose pasauliuose. Mes peržengiame trečiąją dimensiją savyje, kad galėtume atnešti penktąją.

Kosminiame lygmenyje mes visi esame viena, visi lygūs, visi dievai/ deivės, bet mes turime įkūnyti šią sąmonę savo pačių kūnuose, kad galėtume veikti ir kurti bendrai, kaip tokie, Nauji Žmonės Naujoje Žemėje. Kol nesate įkūnijęs tos sąmonės, jūs negalite veikti iš tos būsenos nuolat tridimensiniu lygmeniu Žemėje. Jūs galite skaityti, girdėti, atpažinti, suprasti šią sąmonę, jūs galite pakelti savo vibracijas, kad susijungtumėte su šiais dažniais, bet kai jūs pasitraukiate nuo šių informacijos/energijos šaltinių, jūs sugrįžtate į tą realybę, kurioje jūs esate. Jūs galite veikti iš tos sąmonės fizinėje realybėje tiek ilgai, kiek ilgai jūs gebate išlaikyti savo kūne tas vibracijas, kurios yra reikalingos tai sąmonei palaikyti; bet jūs galite panaudoti jas padaryti pokyčius savo realybėje ir pasislinkti. Kai mes įkūnyjame visus šiuos Sąmonės lygmenis, bet kuriuo duotuoju momentu mes esame ir pasireiškiame, kaip mūsų visų Savasties aspektų visuma, ir, kai reikia, mes taip pat galime susijungti savyje su bet kuriuo iš aspektų atskirai ir veikti tik iš to aspekto. Jūs turite tapti tuo, jūs turite būti tuo, jūsų kūnas turi vibruoti tuo dažniu.

Pakilimas yra asmeninis pasirinkimas. Ne visi asmenys iškart panaudos naujai sukurtą perspektyvą, tačiau pasirinkimas lieka žmonijai ir yra priklausantis nuo kruopštaus kiekvieno asmens pasirinkimo, nuo subtilaus kiekvieno paties sprendimo kelti savo vibracijas, plėsti sąmonę, mokytis, augti ir tarnauti žmonijai, didesnei gerovei VISŲ. Tai yra laisva valia. Ši perspektyva yra įmanoma tik per nuoširdžią intenciją perkirsti “durų“ slenkstį, įgyjant dažninį prerekvizitą, kuris yra prieinamas Žemėje. Tai yra visiškai vibracinis dalykas, nusprendžiamas aukštesniuose lygmenyse, ir tik jūsų pačių vibracija nulems, kurioje pusėje jūs būsite, ar jūs pateksite į šį Rojų Žemėje, kuris tikrai buvo išpranašautas ir kuriame šiandien vaikšto Sielos. Prisiminkite, kad majų ir kitų pranašystės nurodo, kad kiekvienai sielai pasiekti pakilimą yra reikalingas tik dažnis. Tai yra vidinis dalykas, valdomas Šaltinio jėgos jumyse, tai yra jūsų invidvidualus santykis su Šaltiniu jūsų viduje. Vienintelis būdas ateiti čia yra stiprinti tikėjimą ir pasitikėjimą per vidinį darbą, per meilę sau, apkabinant visus iki vieno savasties aspektus.

Pakilimas vyksta jūsų kūne, jūsų širdyje ir prote vienu metu. Sąmonės poslinkio faktorius yra nustatomas pagal asmens sąmonę ir ne pagal jokį kitą faktorių. Jei jumyse yra nepasitikėjimas, jei jūs veikiate iš baimės ir trūkumo, jūs dar čia nesate, galite pasitikrinti, ir rinktis daryti tai savo fokusu pastoviai dėti pastangas ir kilti. Sąmonės paspartinimas dabar yra prieinamas visiems, bet jis neturi fiksuoto greičio. Pažangos greitį nustato kiekvieno asmens individuali intencija ir gebėjimas kilti ir įgyti plačios energijos perspektyvą. Egzistuoja dažninės durys, per kurias asmuo pasirenka peržengti, kai yra pasirengęs. Nėra kito rakto, tik tas, kuris yra jūsų rankose. Studijuokite, plėskite savo suvokimą, viską išsiaiškinkite apie tai, kaip tai funkcionuoja, visa informacija yra prieinama kiekvienam pagal kiekvieno pasirengimo laipsnį. Viskas yra gerai. Nieko netrūksta. Tiesiog leiskite. Laikykitės savo tikėjimo ir laikykitės savo vizijos.

Kvietimas

Dabar Žemėje yra aktyvuota darymo energija paleisti senus dalykus, išstumti naujus būdus, naujas misijas. Žmonės dar nesupranta viso šio didžiulio proceso ir kas vyksta, kas yra daroma, kad tai yra pertvarkymas, kad mes esame tie, kurie bendrai kuriame Naują Žemę ir darome prieinamais jums šiuos informacijos išteklius, mokymus, renginius, vyksta perėjimas į naują lygmenį, kaip kolektyvui. Jei jūs laukėte antžemiškų būtybių, kad jie nusileis savo kosminiais laivais ir jus išgelbės (kai kurie iš jūsų galėjote sutikti savo žvaigždžių šeimas savo sapnuose), tai žinokite, kad jūs patys esate tapti jais čia, Žemėje. Mes tampame vaikščiojančiomis šventyklomis, mes esame švyturiai, mes esame susijungę per visą planetą, visa Žemė yra palaikoma šviesos darbuotojų savanorių ir mūsų gretos didėja.

Visi gauna kvietimą. Tai yra kvietimas leistis į jūsų paties nuotykį pasidalinti savo Sielos vizija, nušviečiant pasaulį. Tie, kurie suvoks šį kvietimą, bus tie, kurie visada žiūri giliau į save ir siekia aukštesnio tikslo gyvenime, kurie išsiskiria iš kitų, nes jie negali būti kažkuo, kas jie nėra, jie negali gyventi mele ir susitaikyti. Jie niekada nesutilps į jokias dėžutes, nes jos nebuvo jiems skirtos nuo pradžių, jie eis vieni, jei to prireiks, kad jie išliktų sąžiningi sau ir savo aukščiausiam sielos tikslui ir Dieviškumui. Jie išsiskiria iš minios ir jie keičia pasaulį, nors dažnai yra persekiojami ir kvailinami dėl to, kad tai daro. Bet kai laikas atskleidžia, tai yra tie, kurie skina naujas vėžes žmonijai, į kuriuos masės atsigręžia ir klausia: „Kas yra tai, ką jūs atradote, ko mums trūksta?“. Kai kurie paprasčiausiai neturi pasirinkimo, nes pati visuomenė juos atstumia, tačiau tai visiškai tarnauja Sielai, nes tuomet ji yra priversta žiūrėti vidun, ieškoti vidinės stiprybės ir pagerbti Dievišką Šaltinį savyje.

Mes praėjome šią kelionę, kai buvo pati pradžia, mes neturėjome žodžių, kaip įvardinti, kas tai yra, mes laikėmės tik savo vidinio žinojimo, meilės, šviesos ir noro tarnauti Žemei ir žmonijai, viskas – toks buvo kvietimas, paleistas į Visatą. Tamsiosios jėgos nugalėjo tais 2012 metais, kai Saulės Vaikai, Vaivorykštės komanda pagal majų pranašystę atsiliepė į kvietimą išeiti ir žengti į priekį. Ir mes pabudome, ir startavome po vieną, nežinodami vieni apie kitus čia ir kitur pasaulyje. Mes kiekvienas individualiai, šventoje tyloje, darėme šitą darbą, kurį mes dabar iš naujo einame vėl – dabar kartu su kolektyvu, visi, kaip Vienas. Mes tai darėme ir darome ne dėl savęs. Tai buvo ir tebėra mūsų, mielieji, tarpusavio susitarimas Sielos lygmeniu, kad mes būsime tie, kurie atliksime tai pirmi, nueisime šią kelionę pirmi, patikrinsime ir išvalysime takus, visus sunkumus, kol jūs darysite savo dalykus, o tada mes susitiksime, kai jūs pasakysite: „Labas, aš esu pasirengęs“. Mes esame tai, mes prisimename, žinome, ko atėjome ir ką  turime nuveikti, ir mes darome tai ir įgyvendiname. Reikia, kad visi darytų.

Šis procesas dabar yra spartinamas, nes yra numatytas terminas pereinamajam laikotarpiui, kuris artėja į pabaigą, po kurio nauja Meilės, Šviesos ir Išminties komanda turi būti apmokyta ir pasirengusi savo lyderystės vaidmenims Žemėje. Mes visi esame susiję, kaip viena šeima, mūsų vaidmenys yra harmoningi, mes turime pulsuoti vienu ritmu, vienu balsu, viena intencija – nušviesti šią planetą. Kiekvieno tikrasis genijus švies ir jūs įkvėpsite, paliesite žmonių širdis ir sielas, pačias jų gelmes. Mes kartu vesime žmoniją per didelius pokyčius, apie kuriuos kalbame jau daug metų, su visišku atsidavimu ir aukščiausia tarnyste. Visi gauna kvietimą.

Į šį kvietimą atsiliepia tie, kurie yra pasirengę. Jei jūs ignoruojate savo kvietimą, kai jūsų visas kūnas informuoja jus apie tai, kad turite daryti pokytį, jūs patirsite išstūmimą, tai bus su jėga ir nebūtinai malonu. Aš dalijuosi savo patirtimi. Sunkiausias dalykas daugumai yra paleisti prisirišimus. Bet mes nesilaikome įsikabinę, mes paleidžiame, nes taip prašo tėkmė ir mūsų visų judėjimas į priekį – visi prisirišimai turi būti paleisti. Bet kas, ko mes laikomės, jei nepaleidžiame, prisistato mums skausmingu būdu, kitu atveju mes toliau mėgautumėmės. Ir mes padarome pasirinkimą. Kol tarnaujama savo žmogiškumui, protui, nėra išeities ir galimybės pakilti į aukštesnės sąmonės būsenas ir aukštesnes patirtis, į tas ramybės, meilės ir džiaugsmo būsenas, kurios yra prieinamos čia.

Jūsų širdyje visada yra žinojimas, ką jūs turite daryti, ir yra kova su ego. Ego nenori lengvai pasiduoti, iki paskutinio momento renkasi visus kitus kelius. Kodėl mes taip kovojame, ateidami į savo laisvę? Kai visa kita nubyra, mes atsiduodame tam, kuris pasilieka. Ir tai pasirodo buvo pats lengviausias kelias mums – nes jis nuo pat pradžių buvo mūsų. Tada mes suprantame šį Visatos “pokštą“: kad visas pasaulis „susimoko“ prieš mus, kad padėtų mums įgyvendinti mūsų misiją. Tai yra tas momentas, kai tu galiausiai nebesirenki ego, kai tu pripažįsti sau, kad tavo išorėje tau daugiau nebėra nieko atrasti, nes visa tai, tu jau buvai atradęs šimtus kartų, kai tu nebedarai prioritetu savo ego norų, bet visiškai atsiduodi ir susikoncentruoji  į savo individualų ir kolektyvinį procesą. Ir tada tu paleidi, ir leidi tavo Sielai skristi, ir tavo Aukštesniajam Aš reikštis, ir jis perima visą valdžią tavo gyvenime. Jūsų gyvenimo kelio planas yra jūsų Aukštesniojo Aš rankose. Štai čia mes susitinkame.

Bendras darbas

Visi turi vaidmenis, visi yra lygūs, visi yra gerbiami, kiekvienas yra mylimas neišmatuojamai žmogiškais prietaisais. Visata investuoja į tuos, kurie yra pasirengę. Ego ieško atjautos, ego čia neatjaučiamas, kiekvienas turi susitvarkyti su savo ego. Mes visi seniai išaugome vaikų darželį, todėl čia mes nežaidžiame ego žaidimų, mes sutvarkome tai iškart, kai pamatome, griežtai, bet su meile. Bet kokios žemesnės vibracijos ir tridimensinio proto mechanizmai, programavimas, čia yra išvalomi akimirksniu su galinga Šviesa ir įtvirtinama ramybė, meilė ir būtis. Pradžioje Siela yra pakeliama, nuprausiama, pažadinama, o toliau – viskas, visi stoja darbą. Nuo metų pradžios Gaja perėjo poslinkį,  perėjo į vyriškumą, viskas pasikeitė ir nebėra tik „Gauti, gauti, gauti“, yra: „Eik ir daryk dalykus“. Kiekviena planeta yra mūsų kūnuose ir kai jos ateina, mumyse aktyvuojasi jų energija. Energija, kuri yra dabar, yra, kaip Marso arba Sirijaus – „spiria“ tiesiai į šaknies čakrą, į baimę, į atskirtį ir pastato ant kojų. Nebėra laikymo už rankų, veikimo iš aukos mentaliteto.

Mes galime jums paskirti savo laiką, energiją, mes galime jums išaiškinti dalykus, mes galime sulaužyti ego sąmonės programavimus ir išsklaidyti, mes galime prieiti prie jūsų Sielos šerdies, atidengti, nublizginti, mes galime kartu pažiūrėti į deimantą, kurį jūs turite, kuriuo jūs esate viduje, po visomis tridimensinio pasaulio realijomis, bet jeigu jūs to nepanaudojate tam, kad patys toliau didintumėte savo šviesą, jeigu jūs nedarote savo vidinio darbo, vardan visų įtrauktųjų didesnės gerovės, tai nesilaikys ir nesivystys. Jūs turite prisiimti atsakomybę už save ir už savo realybę pats. Prisiminkite, kad viskas, ką jūs darote ir skleidžiate, kuria jūsų realybę. Viskas priklauso nuo intencijos, kurią jūs palaikote – kodėl, dėl kokios priežasties jūs palaikote savo egzistenciją ir judėjimą per Žemę, kaip jėga, kuri yra ir kuri juda? Mes kuriame savo realybes iš meilės. Kai kiekvienas tai daro, pastebėkite bangos efektą, kuris šiuo metu vyksta.

Mes apribojome pavienius susitikimus, nes mums tai daug kainuoja ir mes darome savo prioritetu gerbti savo kūną, savo energiją, tai yra mūsų misija visiems. Tai, kad mes atsitraukėme, nereiškia, kad mums nerūpite, tai yra gilesnė meilės ir didesnio supratimo išraiška, nors jums gali atrodyti priešingai, viskas yra daroma jūsų didesnei gerovei, tai – dalis jūsų savęs įgalinimo. Kai jūs darysite savo darbą, mūsų keliai susitiks, ir mes bendrai kursime ir padėsime pereiti kitiems. Kiekvienas gauna paramą, proporcingą savo pasiryžimui ir įsipareigojimui. Ne visi gali būti pasirengę mūsų realybėms ir mes tiesiog gerbiame, ir leidžiame jiems eiti ir žaisti jų realybes jų būdais. Tuo tarpu mes visi čia esame užsiėmę ir dirbame nuolat visu pajėgumu, nelaukiame nė vienos dienos, tai yra sulygiuota Sielos lygmeniu ir kai mes atsistojame, aktyvuojasi kiti – mūsų artimieji, mūsų šeima, draugai, valstybė.

Komforto zonos paleidimas

Nepaisant mūsų aplinkybių, mes turime pasirinkimo teisę. Mes visada turime žmogišką pasirinkimą: išlikti įstrigus iliuzijoje ir gailėtis savęs, ką kai kurie lieka daryti visą gyvenimą, arba savo auksinę nušvitimo akimirką pakelti save, nusivalyti dulkes ir įsitraukti į gyvenimą iš naujo, kitaip – nebe kaip vienas iš aukų masėje, o kaip kūrėjas tarp jų. Pasirinkimas yra jūsų. Dabar kalba eina apie aukščiausią pasirinkimą, kaip jūs gyvenate gyvenimą, ką jūs darote su savo inkarnacija ant šios Žemės. Kiekvieną akimirką jūs galite pasirinkti padaryti daugiausiai iš šio gyvenimo, įgalinti save visuose lygmenyse ir mylėti kiekvieną savo buvimo čia minutę arba galite būti susiraukęs, kaltinti ir gėdinti visus, įskaitant save patį, ir padaryti save nepakenčiamu. Daryti tai, ką mėgsti, taip pat yra pasirinkimas. Sąmoningas pasirinkimas daryti kažką, kas tau suteikia džiaugsmą, įkvėpimą ir savirealizaciją, nepaisant to, ką kiti žmonės gali galvoti apie tai.

Kiekvienai evoliucionuoti norinčiai Sielai „komforto zona“ ilgainiui tampa „galvos skausmu“. Joms reikia ilgos trąsos, kur nereikia galvoti apie dažnus posūkius, joms reikia plačių erdvių, kur jos gali skraidyti ir plėstis. Visa, ką padaro kolektyvinė „komforto zona“, tai buvimas atbukusiu ir atsijungusiu nuo tikro Gyvenimo ir dar daugiau – nuo tavo paties Sielos, nuo Dieviškumo. Kai kurie žmonės nuolat atiduoda savo galią, nesirūpina prisiimti atsakomybės ir stovėti ant savo dviejų kojų. Jie leidžia žmonėms už juos galvoti ar sakyti, ką galvoti, kuo tikėti, ką daryti. Jūs pradedate jaustis įkalintas, be galios, neturintis kontrolės savo paties gyvenimui ir likimui. Mes visi turėjome pereiti programavimą prisitaikyti prie socialinių standartų, kas yra tinkama, ir ką daryti su savo gyvenimu, bet kai aš stovėjau savo gyvenimo kryžkelėje, aš pasirinkau kelią, iš kurio mane kvietė naujas, nežinomas nuotykis. Norite būti laisvu – nuo baimės, nuo kontrolės, nuo manipuliavimo, nuo beprasmybės – pasirinkite dirbti su savimi.

Šią vasarą dalyvavau savo krikštasūnio gimtadienio šventėje, kuri vyko laipiojimų po medžius parke. Jis mane pakvietė eiti greta, stebėti, kaip jis įveikia išūkius ir pereina visą trąsą. Priėjus paskutinįjį ruožą, jis šaukia man, kad tai – pats smagiausias. O tai yra lynas, nutiestas nuo medžio iki medžio, tu užsikabini su savo apsauga ant trąsos, įsikimbi ir pasileidi čiuožti su pagreičiu; tau nereikia įdėti daugiau jokių pastangų, bet yra vienas žingsnis – pasileisti iš „komforto zonos“. Trąsa yra, saugos diržai yra, tikslas yra matomas prieš akis, kelias yra aiškus („Tik eglės šaka vienoje vietoje truputį duria“, aš jam sakau: „Tai niekis – bučiuoja“) ir viskas – tu išėjai iš žaidimo nugalėtoju. Daugybė iki tavęs įveikė šią atkarpą, tu praėjai iki jos sunkiausius ruožus ir šitą įveiksi, ir mėgausies. Kiekviename etape pagal taisykles einama po vieną, kiti, jei perėjo ankstesnius etapus, turi laukti apsauginėje aikštelėje, kol praeina prieš juos einantysis. Ir štai, viena mergaitė sustoja aikštelėje ir niekaip neišdrįsta pasileisti nuo jos: trypčioja ir bando ir taip, ir taip, ir sėstis, ir stotis, ir tūpdama, nori, bet bijo, mes visi šaukiame, drąsiname, o jai neina peržengti tos baimės, nors tu ką, o ant tos paskutinės apsaugos aikštelės jau visi jai iš paskos ėję dalyviai sustojo, laukia jos… ir ji pasileidžia. Ir apsisukusi dar kartą įveikia visą trąsą, ir priėjusi tą paskutinį ruožą – girdime su jos tėčiu – sako sau patyliukais: „Vienas, du, trys…“. Kaip ji man priminė mane, kai aš dariau savo pirmąjį šuolį nuo uolos! Ir po to aš mačiau lygiai taip pat darant kitus – ir mergaites, ir berniukus,  ir mažus, ir didelius.

Sulaukiu laiškų su žinute: „Vieną dieną aš pas tave/ į tavo renginius ateisiu.“ Mums tai nesvarbu, tai – jūsų gyvenimas, bet, mielieji, nėra tos vienos dienos, yra Dabar. Ir tai prasideda, kai jūs pradedate. Čia nėra „truputį“, arba eini visiškai, arba lieki, kur esi. Laikykitės „prisiklijavęs“ prie seno arba paleiskite, pagerbdami save ir būdami su šiomis energijomis kiekvieną dabarties akimirką. Neleiskite sau netikėti, abejoti, laikas. Ši kelionė yra individualus procesas, bet mes keliaujame jį kolektyviai ir esame priklausomi vieni nuo kitų. Mes negalime stovėti savo keliuose, nes kiti eina mums iš paskos. Tu atveri kelią sau ir kitiems, tu išvalai kelią visai savo giminės linijai ir sielų linijai, visoms kartoms į priekį. Kelias yra atvertas. Eikite. Trauktis nėra kur – arba šoki, arba būsi nustumtas kitų, arba būsi nukeltas ir patrauktas iš žaidimo ir vėl eisi tą pačią trąsą iš naujo. Jūs tikrai norėsite padaryti tai pats! Kai esi daręs tai anksčiau ir viską žinai – visus iššūkius ir kaip tai įveikti – tai yra vienas malonumas.
 

Visata jums duoda galimybę po galimybės, galimybę po galimybės ir jei jūs nepasinaudojate galimybėmis, tai, kas lieka, yra desperacija, todėl paimkite galimybes, kurios yra jums prieinamos, suraskite būdą, kaip tai padaryti, apeikite kliūtis, jūs esate ganeša, kliūčių šalintojas. Jei kažko nori, tu tai gauni, nėra: „Noriu, nenoriu“, yra: „Noriu ir gaunu tai“. Eilę metų, priėjusi šį vasaros metą, ištraukiu tą pačią deivės Yemanya kortą iš Doreen Virtue kortų kaladės: „Auksinė galimybė“, ji sako: „Svarbios durys dabar tau atsiveria. Eik pro jas. Laikas yra viskas, todėl, kai tau pasitaiko galimybė, tu privalai nerti į ją tą akimirką. Viskas, ką tu atlikai, kad save paruoštum, tave lydės. <…> leisk visoms abejonėms būti nuplautoms.“ Nėra laiko, jūs esate reikalingi Žemėje dabar. Kuo ilgiau delsiate, vengiate atlikti pareigą sau pačiam, tuo ilgiau liekate patirti tankią tridimensinę realybę, kentėjimą. Ženkite, kai suvokiate tai, viskas yra vibraciška, išsibaigs laiko juosta, realybė sugrius, jei nebūsite dėmesingas – atsistojate ir stumiate save.

Aukščiausio Kelio pasirinkimas

Daug dalykų dabar nebėra svarbu, svarbu yra pamatyti, kas iš tikrųjų yra svarbu, ir daryti naujus prioritetus. Kiekvieno prioritetai yra akivaizdūs. Šeima ir draugai yra labai svarbu, bet taip pat labai svarbu yra išsiaškinti, kas jūs esate, ir dabar vyksta šis pabudimas, aprėpiantis visą žmoniją. Ne kiekvienas turi tokias pat misijas ir gyvenimo tikslus. Jūsų visi draugai gali eiti visai kitu keliu, jūs galite kalbėtis apie tuos pačius dalykus, gali atrodyti, kad jūs kalbate apie tą patį, bet jie darys vienokius pasirinkimus, kurie stabdytų jūsų evoliuciją, jei jūsų siela turi aukštesnius siekius. Nesvarbu, ką kiti daro, tai – ne jūsų reikalas, jūsų reikalas yra jūsų sodas, jūs einate ir tvarkote savo reikalus su kiekvienu kvėpavimu. Dualioje realybėje jūs visada turite pasirinkti save („Aš tave myliu, bet mūsų naujos realybės yra vibracinės.“). Kiekvienas turi suverenią teisę pasirinkti tik už save. Leiskite kiekvienam daryti jų suverenius pasirinkimus ir leiskite sau daryti jūsų paties pasirinkimą, nes jūsų kelias yra lygus visiems kitiems keliams, kuriais einama. Visada stebėkite, kaip jūs elgiatės su kitais žmonėmis, nes tai yra svarbu.

Siela inkarnavosi vienam tikslui – augti, evoliucionuoti ir tarnauti aukščiausiu ir geriausiu būdu visiems, panaudodama savo genijų. Jūsų gyvenimo vienintelis tikslas yra eiti į šviesą, į meilę, į savo į aukščiausią vaidmenį, į visos žmonijos ir Žemės ateitį, būti tarnystėje su išmintimi, pilnai ir įgalintai, kelti savo ir kitų sąmonę, būti bendrakūrėju su Visata ir padaryti šitą vietą geresne vieta. Galiausiai, mes visi esame čia būti tarnystėje, bet kokia forma. Nėra egzistencijos be buvimo tarnystėje. Visi pajuda į tarnystę, kai pradeda gerbti ir mylėti save. Kai tarnystė arba mūsų būdas išreikšti save yra darnoje su mūsų aukščiausiu Sielos kvietimu, tada mes spindime. Mes esame daugiau palaiminti, nes dabar mes tarnaujame ne sau, o didesnei šios gražios Žemės gerovei. Mes tampame senoliais, užaugame būti atsakingais šios Žemės Sergėtojais, bet turime praeiti pro žmogiškus dalykus, kad realizuotume šiuos vaidmenis. Padarykite savo tikslu pajudėti per žmogišką lygmenį, kaip galite greitai, kad jūs galėtumėte realizuoti savo aukščiausius tikslus.

Tai Yra Kelio pasirinkimas: jūs pasirinksite tęsti iš naujo evoliuciją žemiškoje mokykloje arba ją užbaigti. Daugybei iš mūsų tai yra paskutinė galimybė. Dauguma Sielos grupių yra įsitraukusios čia nuo planetos sukūrimo ir sugrįžo čia paremti šios planetos didžiulį evoliucinį vystymąsi šiuo metu. Senosios sielos įvaldė pamokas praėjusiuose gyvenimuose ir todėl jiems nebereikia kartoti tų pamokų šiame. Jūs esate galaktinė ir kosminė būtybė, turinti trumpą kelionę ant šios planetos, todėl padarykite, ką galite geriausią iš jos ir vieną dieną, kai būsite seni, ir būsite padarę didelį pokytį planetoje, pažiūrėsite atgal į šį gyvenimą su giliu žinojimu: „Misija įgyvendinta“. Kartais kelias nėra būti mažam, yra būti dideliam, ne iš ego, bet iš geriausio būdo kiekvieną akimirką. Aš kiekvieną dieną atsikeliu susitelkusi į vienintelį reikalą – realizuoti savo aukščiausią sielos misiją ir pašaukimą, mes neturime kito tikslo.

Jūsų, kaip dvasinės būtybės ir šviesos darbuotojo, dovanų reikia žmonijai ir paremti Žemę. Jūs gimėte, kaip unikali būtybė, su įgimtais natūraliais gebėjimais ir talentais. Savo natūralių dovanų naudojimas yra jūsų užtikrintas būdas į jūsų gyvenimo kelią ir sielos misiją. Jūs turite plėsti savo natūralius gebėjimus, su kuriais gimėte, kad sukurtumėte kažką labai ypatingo čia ant šios Žemės. Jums nereikia būti herojiškais, nereikia perplaukti septynių jūrų, viskas, ko reikia, tai surasti savo kelią į tiesą, nes kai tu atvyksti į savo tiesos sėklą, kuri gyvena viduje, ir perlauži ją, viskas, ką randi joje, yra meilė. Jūs turite įžvalgos, intuicijos dovaną, natūralų gebėjimą suprasti daugiau už fizinės karalystės. Kai pradedate plėsti save šia prasme, jūs duodate savo dovaną žmonijai, kad pakeltumėte šios planetos vibraciją. Taigi, tapkite aiškūs dėl to, ko jūs norite, prašykite pagalbos ir imkitės veiksmo manifestuoti savo svajones ir bendrai kurti gražią gyvenimo patirtį. Svarbu yra padaryti pasirinkimą, atsistoti ir pasislinkti iš neapsisprendimo į veiksmą, pažadinti savo dievišką kūrybiškumą ir žengti į susilygiavimą su savo dieviškomis dovanomis ir įkvėpimu. Atsiminkite, kad pilnas atsivėrimas savo dvasinėms dovanoms ir įžvalgoms yra atsiskleidžiantis procesas.

Buvimas atsirenkančiu turi būti išvystytas preciziškai, tai yra numeris vienas dalykas dabar. Vienintelis pasirinkimas pakreips jūsų judėjimą viena ar kita kryptimi; visos aplinkybės prisistato idealiai remiančios mūsų pasirinkimą. Rinkitės išmintingai. Atsirinkite vieną liniją, vieną balsą visuose ir sekite tuo. Daug skirtingų balsų gali užlaikyti jus chaose ir užstrigime. Dauguma renkasi kelius, kuriais keliauja masės. Kelias, kuriuo yra mažiausiai keliaujama, gali atrodyti sunkesnis, bet jis atneša geriausią perspektyvą ir didžiausią viziją, gilesnį ryšį su Dieviškumu ir jūsų paties Siela. Šiuo keliu eina tie, kurie apkabina savo bebaimę širdį. Tai yra drąsių sielų kelias, kuris atveda į aukštesnes karalystes ir aukštesnę sąmonę, vidinį vedimą, pasitikėjimą ir tyrą, besąlyginę meilę. Tai yra nuoširdžių sielų kelias, kai patraukiamas ego ir leidžiama Kūrėjo Šaltinio jėgai veikti. Aukštesnis kelias dažnai veda per skausmą. Skausmas yra geras mokytojas, nes galiausiai padeda mums augti į savo tikrąją galią, tikslą, misiją, tiesą ir ryšį kiekvieną akimirką.

Ši kelionė gali būti nelengva, bet visa jos eiga su kiekviena detale yra tiksliai tokia, kad jūs pabustumėte, pažadintumėte save ir atsidurtumėte čia, kur jūs norite patekti. Jūs surinksite Save atgal iš gabalėlių. Iššūkiai prisistatys, kiekvienam prisistato, nė vienas nėra apsaugotas. Jei klausysitės vidaus, elgsitės, kaip esate mokamas, ir darysite darbą iš savo pusės, jums bus suteikiamos visos reikalingos priemonės ir parama, kiek jums bet kada reikia, kad jūs atliktumėte savo Plano dalį. Tai yra Kūrėjo valioje. Jus neša angelo sparnai, jūs esate besąlyginė meilė, tik ego užmaršties šydai neleidžia jums to pamatyti. Iš naujo įsipareigokite tai įkūnyti, išlikdami meilėje, dabartyje ir žinojime bei dirbdami su tais, kurie yra čia jus paremti.

Darykite žingsnius išvalyti savo kūną, savo energiją, pakelti savo vibraciją ir nuvalyti tuos filtravimo sluoksnius, blokuojančius jūsų priėmimą, kad jūs galėtumėte pilnai susilygiuoti su savo aukštesniu vedimu. Susilygiuokite su nuoširdumu ir sąžiningumumu – ką kalbate, taip einate, su tyrumu, pagarba ir besąlygine meile sau ir kitiems, su aukštesne tarnyste, kasdien tarnauti, būti Dieviškumo instrumentu. Kai turėsite intenciją tapti kiauriai permatomu, jūs tapsite pažeidžiamu, ir jums aiškiai pasirodys, kur jumyse neišvalyta ir neišgryninta. Kai nesaugumas ir emocijos iškyla, eikite į lauką, įkvėpkite oro, giliai pakvėpuokite, įleiskite šaknis Žemėje ir Dieviškume, stovėkite, kaip tiltas tarp dangaus ir Žemės. Stovėkite savo tikėjime, meilėje ir nuolankume. Būkite atsargus su tuo, ko prašote, ir visada atneškite tai į pusiausvyrą, kad tai būtų didesnei gerovei visų.

 

Sugrįžimas į Šaltinį

Kada tai nutiko? Tai nutiko tada, kai mes patyrėme atskirtį, kurią mes kolektyviai sutikome patirti – atskirtį nuo savęs ir nuo Dievo. Viskas yra energija ir patirtis Dieviško Šaltinio, į kurį nuolat sugrįžti, kol supranti, kad tu pats esi ne tik Šaltinis, bet ir visi sukurti dalykai. Mes sutikome patirti poliarizuotą lauką, atskirtį nuo Dievo, atskirtį  nuo viso to, kas yra, kad įgytume suvokimą apie viską iš kitos perspektyvos. Atskirtis reiškia jūsų sąmonės lygmenį, jūs esate sąmonė ir aš esu sąmonė, nėra teisimo, tai – tik suvokimas, tai – galutinė patirtis.

Prieš tūkstančius metų valdantieji sukūrė baimės mechanizmą, energiją, siekdami kontroliuoti. Bet kokia sistema su inkorporuota baimės propaganda turėjo užslėptą kontrolės dienotvarkę. Ši kontrolė buvo įverginimas ir programavimas, kuris leido lengvai valdyti. Vienas iš įsitikinimų per programavimą buvo, kad „jūs pats savaime esate silpnas ir vienas negalite išgyventi“, kad „jums reikia apsaugos“, kurią jie turi pasiūlyti. Kai jie žmogų užburia, jis juos idealizuoja ir atiduoda jiems savo galią. Atskirdami nuo jūsų pačių vidinės galios, jie tampa jūsų dievais, atimdami jūsų tikrąjį tiesioginį ryšį su Vieninteliu Dievu, Šaltiniu.

Nėra daug dievų, yra Vienintelis, nors žmonių Dievo perspektyvos per visą planetą gali skirtis. Proto kontrolė veikia per pasąmonę, projektuojant trigerius, paveiksliukus, alkoholį, narkotikus, vakcinas, televizijos reklamas ir t.t., per kairįjį (loginio mąstymo) smegenų pusrutulį. Dabartinis evoliucijos procesas atvėrė dešiniąją pusę (kuri yra atsakinga už intuityvų, kūrybinį protą); yra iš naujo pertvarkomi, formuojami neurotakai (todėl yra patiriami „simptomai“ galvoje), kurie išlaisvina žmones iš proto kontrolės programų ir toliau atveria juos jų dieviškoms dovanoms, kurias jie atėjo pasiūlyti šiam pasauliui šiems laikams. Kūrėjas Šaltinis čia yra vienas ir veikia per visa, kad jus išlaisvintų; bet jūs turite pamatyti, kas jus įkalino.

Mes nueiname į praeitį, kad pamatytumėte, kada buvome “nugalinti“ (atminkite, tai yra tai, ką mes sutikome patirti kolektyviai). Nežinodami, kas iš tiesų įvyko ir kaip tai prie ko privedė, mes būtume akli tam, kad mes kada nors buvome “nugalinti“ ir liktume užrakinti narve, cikle, rate, vadinamame „komforto zona“. Komforta zonoje, kuri sulaiko žmones, įstrigusius visuomeninėje rutinoje, niekada netobulėjančius, nesivystančius, nuolat apvagiamus nuo žmogiškų patirčių be baimės ir negatyvumo. „Gerai/ blogai“, „teigiama/ neigiama“, „in/ jan“ – tai nėra balansas tarp tamsos ir šviesos, tai yra dalis programavimo, kuris atima galią net pasvarstyti pabandyti nuvalyti tą baimę, tamsą ir negatyvumą. Kai suprantame tai iš sąmoningo lygmens, kai mes pakeliame savo sąmonę tiek, kad suprastume, tada mes sutvarkome savo realybes.

Visi pokyčiai vyksta ir tam nebėra jokio ignoravimo, mes visi iš tikrųjų esame transformuojami. Lytis nėra svarbi, nes tai nėra apie lytį, bet apie energiją, tačiau yra Žemėje  galingų moterų, kurios ruošėsi savo dvasiniam brandumui. Šios moterys buvo puolamos dėl jų stiprybių ir gebėjimų, kuriuos jos įgyja per dvasinę brandą. Tamsiųjų dienotvarkei tai buvo neparanku, juos tai gąsdino ir jie naudojo proto kontrolės programas, kad palaikytų jas baimės vibracijoje, kad jas būtų galima lengviau kontroliuoti ir jos atiduotų jiems savo sutikimą, o tai yra jų dieviškos galios.

Šios moterys turėjo pakeisti savo toksiškus ir mitybos įpročius į visiškai švarius, kai kitiems pakanka bent į didžiausią laipsnį. Sielos lygmeniu šios moterys žinojo, ką daryti, kad paruoštų save dabarčiai. Maistas, vanduo, viskas, kas dedama ant kūno, atskiria nuo dvasinės evoliucijos ir turėjo būti pašalinta, nes kai šie chemikalai buvo jų kūne, jie jas nuodijo ir užspaudė, kliūdydami jas įžengti į jų stiprybę. Apdorotas maistas, sintetintas maistas, GMO, herbicidai, pesticidai, makiažai, parfumerija, negatyvūs žmonės – visa tai turėjo būti išvalyta, paleista dideliu laipsniu (Reikšmingas čia yra ~ 7 metų žmogaus kūno ciklas; kiekvieno pabaigoje kiekviena žmogaus ląstelė yra pakeičiama nauja). Vanduo yra elektriškas, kuo tyresnis vanduo žmogaus kūne, iš kurio žmogus yra padarytas, tuo stipresnė galia.

Kad šios moterys pajudėtų pirmyn, joms reikia padėti, jei reikia, nes jos yra Šaltinio laidininkas, jos yra Pabudimo bangos čia, dabar ir ateityje, nešėjos. Jos yra svarbus atributas dieviškoje komandoje ir turi tam tikras galias. Mes turime sustiprinti šias moteris atgal į jų dievišką galią. Tai reikalauja sąmonės vystymo ir priklauso nuo kiekvieno individo požiūrio. Baimė turi būti pašalinta su pasitikėjimu, įsipareigojimu ir atvirumu Dievui/ Šaltiniui, kad jis jas parems, abejonės turi palikti.

Baimės ir tamsos programavimo paleidimas leidžia mums kilti į vietas, kuriose mes gyvename džiaugsmo, meilės, palaimos ir laisvės būsenose. Mes įgyjame laisvę mėgautis ir tyrinėti šią žemišką patirtį be atakų ir apribojimų. Ši būsena dabar gali būti pasiekta mūsų planetoje akies mirktelėjimu, bet yra tų, kurie negali čia ateiti, jie žinojo, kad yra „pasmerkti“, ir jie darė viską, kas buvo jų galioje, kad sulaikytų kitus matriksoje, 4 dimensijos laiko juostoje, kur amžiams liekama vergais (jie taip galvojo, o kiti jiems lenkėsi). Šios jėgos pralaimėjo 2012 metais, nuo tada planetoje Žemėje yra Dieviška intervencjia, vyksta Didesnis planas; jie buvo atskirti nuo mūsų, lieka žemesnėje 2 dimensijos laiko juostoje, mes kylame, jie leidžiasi.

Žemose/ tankiose dimensijose, laiko juostose, veikia baimės, gąsdinimo signalas. Turite nuolat stebėti, jausti viduje ir matyti, kur jūs esate, kur jūs stovite, su kuo jūs susilygiuojate. Nestovėkite baimėje, stovėkite savo Šviesoje, t.y. fotoninė šviesa, energija. Baimė yra savęs nugalinimas, galios trūkumas. Jūs turite iš naujo save įgalinti, susilygiuodami su savo Sielos tiesa. Daugiau jokio apsimetinėjimo „mažu“, apsimetinėjimo „nepakankamu“. Savęs kompromitavimas – pagarbos sau trūkumas. Tą akimirką, kai jūs susigrąžinate savo galią, jūs stovite ant savo dviejų pėdų ir prisiimate savo atsakomybę už savo paties gyvenimą bei gerovę ir pakyla jūsų pasitikėjimas savimi, savivertė ir meilė sau, ir sulig tuo apsisuka jūsų gyvenimas. Čia nėra ko bijoti, baimė yra filtras, per kurį turi prasiveržti, prasiskverbti, kad išnirtum čia, kitoje pusėje ir eitum toliau savo kelione iš  įgalintos Meistriškumo vietos.

Mes esame viena didelė Šviesos Šeima, giminės, Sielų grupės. Mes visi esame sukurti iš tos pačios medžiagos, padaryti iš to paties dalyko ir turime sugrįžti į tą pačią vietą. Mes visi pasirinkome gimti Žemėje, kad padėtume šiai planetai, savo bendrakeleiviamas žmonėms ir visi prisimintume, nors mus atitraukia mūsų skirtumai, kad mes visi esame viena ir tas pats. Dabar mes kolektyviai susigrąžiname tai, kas visada buvo mūsų – savo kolektyvinę Sielą ir savo Galaktinį palikimą. Tai yra Sielos Kelias į Prisiminimą, kad tu esi vienas su visais ir visa kuo, kad tu esi visa Žemė Gaja. Tai yra vidinė Sielos aktyvacija ir visiška aktyvacija aukštesnių „antenų“. Tai yra tyros meilės būsena, besąlyginė meilė, išaugusi išmintyje ir pakilusi galioje pilnai gyventi Sielos įgalintą gyvenimą. Ir taip jūs dainuosite harmonijoje su kitomis Sielomis, su visa likusia Kūrinija ir Kuriančiąja Jėga, šlovindamas Dieviškumą ir apimtas dėkingumo, nes jūs žinosite, kad tai yra Vienas visuose, visuose, kas yra.

Mes esame unikalioje kelionėje, kelionėje surasti meilę, surasti vieni kitus ir palikti šią planetą geresne vieta, nei suradome. Ši kelionė pradžioje gali būti bauginanti, nes protas yra įbaugintas ja eiti, kad būti sulaikytas 3D kalėjime, kontroliuojamas ir manipuliuojamas, o iš tiesų ši kelionė yra paprasta ir joje nėra nieko, ko mes nepažinotume, tai – Žemė Gaja, Sąmonė, kitaip, Šviesa, Dievas arba Kūrėjas Šaltinis, Visa Tai, Kas Yra, ir visa apimanti Meilė, kurią tu visą gyvenimą pažinojai per savo paties širdį. Tai yra mūsų augimas į aukštesnius matymo bei supratimo lygmenis ir susijungimas su visais šios Visatos nariais, mūsų kosmine šeima, perskrodus iliuzijos šydus, kurie sulaikė mus suvoktoje atskirtyje, kurią mes sutikome patirti, leisdamiesi į šią kelionę nuo pat pradžių, vien tik tam, kad, įvaldę žaidimo taisykles ir išsprendę rebusus, išeitume iš jo, kaip nugalėtojai, čia, kur sutinkame vieni kitus.

Visi anksčiau ar vėliau čia prisijungia ir eina. Visi iki jūsų perėjo tai ir jūs ateisite. Kai mes sueiname drauge, mes apsikeičiame Šviesos kodais, juos aktyvuojame. Jums atrodo, kad jūs tai žinote, nes tai yra jumyse, tačiau nebuvo iškilę į jūsų suvokimo, sąmoningą lygmenį ir tada jūs iš naujo nubundate suvokimo akimirkoje. Pastebėkite, mes pradedame naudoti tuos pačius simbolius, paveiksliukus, sąvokas, kalbėjimo būdą savo bendravime. Vadinasi, mes komunikuojame tarpusavyje, mes pradedame bendrauti viena kalba, skleisti tuos pačius kodus, tai yra harmonizacija grupėje, tai yra tai, ką turime omenyje, kai sakome: „Susijunkime, vienykimės, leiskime Meilei plisti“. Bet mums reikėjo daug metų dirbti su tuo švelniai, kad prisikastume iki širdžių.

Žmonės klausia, iš kur mes gauname šią informaciją: kai mes keliame savo vibracijas, dirbame su savo kūnu, atliekame vidinį darbą, mes kylame savo energijoje, mums tampa prieinama aukštesnė perspektyva ir aukštesni dažniai. Mes tai darome savo prioritetu priimti ir įtvirtinti šiuos dažnius į savo kūną ir įtvirtinti juos Žemėje, ištransliuojant į formas, kurias padarome prieinamas evoliucionuojančiai žmonijai. Mes esame čia, kad pasidalintume tuo su jumis ir jūs žinotumėte, kas jūsų laukia šiame evoliuciniame kelyje. Jei mes nesidalintume, tai vistiek vyksta. Mes turime dalintis, nes tik tada jūs paleidžiate, kai tai suprantate ir darote naują pasirinkimą, suvokę situaciją iš platesnės perspektyvos. Tie, kurie dalijasi, dalijasi, nes tai perėjo ir gali suprasti kitus, kurie dabar tai pereina. Kažkas turėjo nueiti iki mūsų, ir jie dalijosi savo keliu, ir mes taip pat atradome jų paliktus pėdsakus.

 

Linijinio mąstymo paleidimas

Daugybei kyla daug klausimų. Neklauskite mūsų, mes neskirsime tam savo laiko, energijos, būkite atviri priimti tai, kuo mes dalijamės. Jei nesurandate ko jūs ieškote pas mus, eikite ir ieškokite patys. Atlikite savo paties tyrimą, suraskite atsakymus jūsų protui į visus jam kylančius klausimus. Yra daug dalykų, kuriuos mes priimame, kaip savaime suprantamus. Mes dalijamės, bet kiekvienam yra pačiam tai išrišti. Tai yra šio proceso dalis – taip jūs ateinate į saviįgalinimą, į savo pilną sąmonę. Jei nesate tikras dėl kokio nors dalyko, jaučiate savyje abejonę, įtarimą, išnarpliokite tai, sekite tai iki pat šerdies, tuomet sugrįžkite su atsakymais, pasidalinkite savo išvadomis. Mes čia  nepretenduojame į absoliučią tiesą.

Suprasti visa tai, jei naudojate linijinį protą, gali būti sudėtinga. Žmogaus protui sunku suprasti, nes jis ilgai buvo programuotas mąstyti kitaip, bet jei praktikuosite, kelsite savo vibracijas, jūs išeisite iš programos, tai reiškia, jūs išsilaisvinsite. Kuo mažiau linijinio proto, tuo mažiau sapno. Viskas yra labai lengva per Dievišką Moteriškumą, per Vyriškumą – sunku, nes bandote suprasti logiškai. Nesekite taisyklėmis, protas užstringa, jūsų Siela yra laisva ir teka su kiekviena akimirka, protas visada klausinėja, būkite, įsitvirtinkite čia ir dabar, negalvokite apie ateitį, poslinkis įvyksta esant dabarties akimirkoje, ir jūs pasislinksite ir atsidursite į kitą akimirką, kur sinchronizuositės su jūsų tiesa. Tiesiog paleiskite ir atsiduokite į tai.

Jūsų Siela nori evoliucionuoti, jūsų protas nori laikyti jus dėžutėje. Dėžutė – tai tridimensinio proto matriksa. Jei eisite per atskiras sistemas, taikysite protu kažkieno sukurtą modelį, kaip jau darėte anksčiau tame pasaulyje, iš kurio bėgate, jūs vėl statysite save į rėmus, kai jūsų sąmonė plečiasi, kad jūs apkabintumėte savo Savasties aukštesnius aspektus ir, galiausiai, visuminę sąmonę, kuri yra neaprėmiama. Taip, jūs galbūt prisiliesite prie tų realybių, kurių jūs siekiate, bet taip pat apeisite ir neprisiliesite prie likusio milžiniško kiekio. Jūs ateinate į savo multidimensiškumą; čia viename veikia daug laiko linijų, dimensijų, realybių, daug jūsų paties esaties aspektų. Jūs ieškote linijinio supratimo naviguoti per procesą, kuris yra visai nelinijinis ir nekontroliuojamas linijinio proto. Nesistenkite suprasti protu, klausykitės per širdį.

Mes kalbame apie naują požiūrį į visumą, tai reiškia, žvelgti į viską visiškai naujomis akimis, pamirškite seną perspektyvą. Ji nebetarnauja Žemės ir žmonijos evoliucijai ir daugiau nebetarnaus jums šioje kelionėje. Iš atskirties, mes ateiname į Vienio Sąmonę. Čia mes turime tiek „struktūros“, patys jos susikuriame. Kai kurie mėgsta susiplanuoti savo dienotvarkes, tačiau Dvasia ten neįeina. Dvasia, mielieji, neįeina ten, kur yra per griežta, ji yra pastovus organiškas dalelių judėjimas ir kismas beribėje erdvėje kiekvieną dabarties akimirką, harmoningai įsiliejantis į visumą ir pasireiškiantis čia, fizinėje realybėje. Jūsų pamoka bus išmokti gyventi ir kurti išvien su šia gyvenimo jėga, kuri yra visiškai nenuspėjama, ir todėl ji yra tobula. Ji yra būtent tokia, kad galiausiai išvestų tridimensinį protą „iš proto“ ir jūs paleistumėte kontrolę ir užleistumėte pasireikšti Dieviškos tvarkos tobulumui. Kai jūs paleidžiate protą, priimate tai su nuolankumu ir pagarba, jūs galite idealiai girdėti, ką jums Dvasia kalba.

Šioje kelionėje pamirštame prisirišimus prie tridimensinio proto būdų, leidžiame sau būti lanksčiam ir kūrybingam akimirkoje. Ši evoliucija yra visiškai nauja ir galite pasakyti „Ate, viso gero“ seniems griežtiems įsipareigojimams ir dienotvarkėms. Vanduo niekur neužsistovi, ir jūsų Siela norės judėti pirmyn, patirti save įvairiapusiškai, augti ir plėstis nuolat. Jūs matysite, kad jums taps nepalanku laikytis planų, nes viskas keisis ir jūs jausitės pats save apribojęs. Taip pat jūsų kūnas patirs tokias būsenas, kur jūs tiesiog negalėsite daryti linijinių darbų tuo metu, jūs negalėsite funkcionuoti senu režimu, evoliucija nerems. Jūsų kūnas turės apdoroti ir jums reikės, pavyzdžiui, visą savaitę išgulėti lovoje, būkite pasirengęs netikėtumams.

Kelionė
 

Ši didinga kelionė prasidėjo su Dieviško Moteriškumo energijos pakėlimu. Dieviškas Moteriškumas yra mūsų energijos esmė, mūsų Sielos išmintis. Tai nėra lyties dalykas, mes kalbame apie Sielą. Dieviškas Moteriškumas yra meilė, bet ne žmogiška meilė, o labai tyra meilė. Tada įeina Dieviškas Vyriškumas, Šviesos Kūnas, ir mes daug darome, daug pasiekiame ir užbaigiame. Tai yra pasidalinimas savo Šviesa, kai Dieviškas Vyriškumas, atėjus laikui, manifestuoja, išneša į pasaulį viską, ką surinko iš visų pasaulių ir sukūrė Dieviškas Moteriškumas, savo buvimo ir priėmimo būsenoje.

Bet pirmiausia, mes išmokstame, kaip būti su savo Dievišku Moteriškumu. Dieviškas Vyriškumas yra įgalinamas per Dievišką Moteriškumą, jis negali įeiti prieš – turi praeiti per tyrumą. Šiame etape mes daug daug kartų klaupiamės ant kelių, kad būtų sunaikintas mūsų žmogiškas ego – t.y. žmogaus ego mokosi nuolankumo prieš savo paties Aukštesnįjį Aš. Ego atsiduoda Aukštesniajam Aš, bet laikosi iki paskutiniojo, nenori pasiduoti, priešinasi, eina per emocijas. Turite sėdėti su tuo, kad tai pamatytumėte. Viskas yra matoma. Tarnystė nėra lengva – ego nuolat lenkiasi, turi patraukti visas užslaptintas dienotvarkes.

Su kuo galite susidurti savo kelionės pradžioje: daugybė tiek vyrų, tiek moterų susiduria su iššūkiais pripažinti savyje šiuos polius (tai atsispindi tarpusavio santykiuose), nekalbant apie sąvokas „Dieviškas Moteriškumas“ ir „Dieviškas Vyriškumas“. Taip yra dėl gilaus programavimo. Jūs pamatysite ir surasite, kas yra tiesa jumyse. Nepadarius atleidimo, pripažinimo ir susitaikymo su abiem Kūrėjo Šaltinio aspektais savyje ir kiekviename kitame, kenkiama tik sau pačiam ir yra patiriami sunkumai pasiekti tikrą vidinę sąjungą, o tai eigoje tampa kliūtimi patekti į ten, kur jūs iš tikrųjų norite patekti, vystytis ir evoliucionuoti.

Nesvarbu, kokia jūsų lytis, moteris arba vyras, kuriuos jūs galite matyti savo sapnuose ir meditacijose, su kuriais jūs siekiate susijungimo, yra jūsų pačių vidinio Moteriškumo/ Vyriškumo aspektas. Jūsų Aukštesnysis Aš perduoda į jūsų pasąmonę žinutes apie tai, kas jumyse yra disbalanse, ir jūsų kitus žingsnius. Kadangi ego nepriima to, kai jam tai yra sakoma, smegenys ištransliuoja, pristato tai galvoje, kaip mintį, kuriai prilipdo etiketę „vyras/ moteris“ (nes taip yra užprogramuotas), kuri vaizduotėje iškart susiejama su moters/ vyro vaizdiniu. Jūsų interpretacija, tradiciškai, yra pagal tridimensinio proto programavimą, jeigu jūs nepažvelgiate į tai iš aukštesnės perspektyvos.

Mes turime pašalinti visus disbalansus savyje ir suvesti du polius į tobulą susiliejimą. Leiskite sau pažinti savyje tą meilę. Jūsų Siela maudosi džiaugsme, kai yra pripažinta, matoma, vertinama. Kai Siela apsivalo, jūs pradedate iš naujo pažinti savyje Dievišką Vyriškumą. Jūs pažįstate Šviesą savyje, jūs esate palaikomas Dievo jumyse. Jūs atkuriate ryšį su Kūrėju Šaltiniu jumyse. Jūs prisimenate, kad jūs visada jį palaikėte vaikystėje. Jūs įtvirtinate šventą sąjungą viduje, kuri per amžius veiks per jus tandemu, kaip neįveikiama komanda. Iš šios sąjungos jumyse jūs gimdote savo „dievišką vaiką“, o tai yra jūsų tyrumas, grožis, didingumas.

Šviesos Kūnas

Pirmiausia, šioje kelionėje ateina sąmonė, mes gauname didelį kiekį naujos informacijos („nušvitimas“, atrodo, kad žinote viską ir tuo pačiu nieko), tada ateina kūno etapas – kūnas turi tapti gebančiu palaikyti tą vibraciją ir įkūnyti aukštesnę sąmonę. Vidinė realybė yra kūne, laukas negali tilpti į kūną, jūs turite išvalyti savo kūną, kad jūsų sąmonė, jūsų paties Šviesa galėtų jame būti. Kai jūsų laukas įeina į vidų, tai, kas buvo viduje, eina į išorę. Kai mes atveriame savo kūnus priimti savo Šviesos Kūną, mūsų fizinis kūnas gali išsiplėsti iki “nėštumo“ lygio, galiausiai, kūnas pasikeičia, mūsų Šviesos Kūnas pradeda susilieti su mūsų fiziniu kūnu ir dabar fizinis ir Šviesos kūnai yra susilieję, energetiškai persipynę, susijungę, ir mes vaikštome visai kitose realybėse. Mes liekame fiziniame kūne, bet Šviesos Kūnas paima viršų ir grąžina mus atgal į Šaltinį, niekada nesibaigiantį.

Mes palaikome aukštesnę sąmonę, t.y. tyra Šaltinio Šviesa, savo gimdose tol, kol ją įkūnijame, o tada mes iš tikrųjų gimdome iš vidaus šias naujas realybes, kurias mes įkūnijome į savo kūną. Tai, ką mes įžeminame, yra kosminės Šviesos energijos. Naujoji Žemė yra pradžia. Mes gimdome save į ir per ją. Tai iš tikrųjų yra buvimas, kaip nėščiai Gajai, besilaukiančiai Motinai Žemei, kuri savo gimdoje palaiko naujos žmonijos sąmonę. Mes turime nešti savyje tą sąmonę ir tuos kodus savo „nėščiuose“ pilvuose, kol kolektyvas ir Gaja užbaigia šį procesą, kad tai taptų kolektyviniu dalyku. Tai reikalauja visiško ego atsisakymo atlikti šį darbą. Tai yra sąjunga Sielos lygmenyje, tai mums yra labai sakrali patirtis ir mes tai gerbiame.

Aš dalinuosi savo patirtimi, kitų tiesa gali būti kitokia. Kad galėčiau paremti kitus, savo laiku aš visiškai atsitraukiau, kaip daug kitų, mano procesas buvo palyginti trumpas ir intensyvus, ir tuo metu aš nežinojau daug dalykų savo žmogiškuoju lygmeniu, tada tapau tuo, kas aš esu, tada palaikiau savo sąmonę kelerius metus. Mano pasirinkimas buvo visų pirma eiti į Sielą, eiti giliai, ir tik paskui aš perėjau į galaktinį lygmenį. Kiti tai darė atvirkščiai ir pirma pradėjo nuo sąmonės, bet jiems reikės atlikti procesą sielos lygmeniu.

Galvojote, kad mes darome visa tai dėl smagumo? Taip, mūsų realybėse yra daug smagumo, mes žaidžiame, kai mes dirbame, bet svarbiausia yra tai, ką mes darome už to, o tai yra sąmonės re-edukacija. Kiekviename yra troškimas išsilaisvinimo. Kai tai tau tampa svarbu, tu padarai viską, ko tai pareikalauja, tu sumoki visą kainą. Jei jūs palaikote šią intenciją sąžiningai viduje ir darote pasirinkimus kasdien, kurie kelia jūsų vibracijas, jūs prieisite tašką, kai įeis jūsų Šviesos Kūnas. Euforija čia išsisklaido ir prasideda tikras darbas, kuris visai nėra “paviršinis“ ir neatrodo juokingas ar vaikiškas. Amžius nėra svarbus, nes tai yra Sielos dalykas ir kiekvienam ateina tada, kai jo žmogus yra pasirengęs Sielos lygmeniu.

Čia tu pereini tamsų tunelį su savo Šviesa. Per tuštumą, žmogišką tuštumą. Tai yra „juoda skylė“, kurią tu užpildai savo Šviesa ir jos nebėra. Kai Šviesa įeina į jūsų kūną, ji parodo jums, kur yra iškraipymai, nes padidina komunikavimą per elektromagnetinį lauką. Čia jūs pamatote visus savo žmogiškumo aspektus, viską, ką jūs esate padaręs ir patyręs. Jūs viską pamilstate, jūs pamilstate save ir pamilstate visą savo gyvenimą ir jūs prisiminate, kodėl jūs atėjote į Žemę, kam jūs esate skirtas. Iškyla visos jūsų egzistencijos, civilizacijos. Emocijos yra ego dalykas, emocinis skausmas tampa fiziniu skausmu, skausmas yra kauluose. Šviesa išvalo didelius skausmo kiekius, tai yra skausmas ne tik iš šios, bet iš visų jūsų egzistencijų. Mes nesilaikome “neteisingo“, visas “neteisingumas“ atima tavo galią – atleidimo darbas paleidžia blokus. Tai yra sudėtingas valymasis; tu nieko neprisimeni, atsikeli ir vėl eini miegoti, valyti. Mes viduje laikėme tiek daug, kas nebuvo suderinta su Šviesa, ir visa tai turi būti išvalyta.

Jūs galite jausti, kad jūs pats esate savo kūne, galite užmerkti akis ir keliauti per kitas dimensijas lengviau, kad išvalytumėte viską ir aktyvuotumėte naujas realybes. Visada stebime viduje, stebime programavimą ir matome, kas yra kelyje. Susijungiame giliai, matome visas realybes ir darome tai, kas yra sulygiuota. Viskas turi būti sulygiuota jūsų Sielos lygmeniu, negalite palaikyti iškraipymų, turi būti visiškas susilygiavimas (santykiai, darbas, kt.). Turi įvykti visiškas ląstelių pertvarkymas, pašalinamos žemesnio dažnio vibracijos. Procesas yra didžiulis ir intensyvus. Kūnas turi peržengti trečią ir ketvirtą dimensijas, t.y. dažnio juostas, kad galėtų gyventi penktojoje. Reikia išvalyti programavimą, būtina iš naujo save edukuoti, mokytis, išvalyti baimę ir simptomai pasišalina.

Kai kylame, mes neįsižeminame, mes skrendame, atsijungiame nuo žemesnių dimensijų. Aukštesnysis Aš leidžiasi į kūną, jūs traukiate jį į, o savo kūną keliate aukštyn į aukštesnes karalystes. Tada prasideda susivienijimo procesas. Jūsų laukas ir kūnas susilygiuoja, jūsų oda pradeda spindėti iš vidaus, sustiprėja fiziniai pojūčiai. Šviesos Kūnas atneša jus į suvokimą, įeina Merkaba, sąmonė pradeda plėstis labai greitai. (Jei kūnas yra labai žemos vibracijos, galima prarasti sąmonę, protas ir kūnas užsidaro). Tu gali jaustis labai aukštas, gali žiūrėti į Žemę iš toli, nežinoti, kas tu esi, neprisiminti savo vardo, negalėti kontroliuoti, laikas yra sustabdytas. Mes vaikštome aplink tarp žmonių, bet kartu visai kitose dimensijose, kitose realybėse, savo „burbule“, savo visatoje. Pradžioje po Šviesos Kūno įėjimo, jūs galite nematyti trečios dimensijos, bet ji sugrįžta, nes visa tai yra apie vaidmenų atlikimą kolektyvui – mes turime atnešti naujas realybes į fizinę realybę, taip pat meistriškai įvaldyti šį fizinį planą ir atnešti jį fiziškai sulygiuotai Sielos lygmeniu.

Per kosminius portalus įeinanti Šviesos energija sužadina seksualines energijas, yra liečiama sakralinė čakra. Patiriami kosminiai orgazmai, tai yra labai malonus potyris, bet tikslas yra kitoks ir daugybė sielų čia „paslysta“ iš savo kelio. Per kosminius orgazmus yra stimuliuojamas kūnas išvalyti visą emocinį skausmą ląstelinės atminties įrašuose. Visas procesas vyksta stubure. Kundalini pabudimai išvalo iškraipymus, disbalansus iš kūno, išsivalo šaknies čakra, iš ten ateina Sielos jėga. Nesvarbu, kokia jūsų lytis, jus parems kiti, vyrai arba moterys, kurie tai perėjo ir jums visai tai nebus svarbu; mes turime biologinių fizinių kūno sandaros skirtumų, bet energetiniame lygmenyje esame lygiai tokie patys ir nė vienas nėra su trukūmu. Tai reiškia, kad iš tikrųjų nėra reikalingas joks kitas asmuo, kad jūs kažką pasiektumėte, atliktumėte. Todėl meistrai nesinaudoja kitų paslaugomis, viską padaro patys, todėl jie yra meistrai, įvaldę funkcionavimą fizinėse ir energetinėse realybėse, tikrųjų meistrų yra vienetai.

Toliau procese mūsų kūnai keičiasi, mes tampame didesni ir mažesni, mes numetame svorį ir vėl priaugame (mano kūnas keitėsi daugybę kartų). Kūnas plečiasi, kai sąmonė įeina į kūną; mūsų kūnas išsiplečia, gali pasidaryti didelis, nesvarbu, kiek mažai maitinamės, jūs tiesog esate, o jūsų pilvas „pučiasi“ – sukuriama erdvė viduje šviesos ląstelėms judėti. Neteiskite nieko savyje, leiskite kūnu persitvarkyti. Mes neturime pasirinkimo, kaip išmylėti viską savyje, mes turite būti ištikimi sau ir mes su savo aspektais sukuriame tokią didelę meilę, kokios neįmanoma patirti jokiame santykyje. Jei jūs klausiate, kodėl jūs to nepatiriate; todėl, kad jūs laikotės už tridimensinio pasaulio, ego, žmogiškų dalykų, kai tik pasirinksite tai paleisti, visas įsikūnijimo procesas jumyse prasidės, aktyvuosis ir jūs pereisite tai, kuo mes dalijamės. Kai jūs pats tai pilnai darysite, jūs suprasite, ką mes darėme.

Žmonės dar nesupranta, kad Šviesa yra jų Siela. Šviesa, Šviesos informacija, Šviesos kodai – tai esate jūs pats Sielos lygmeniu. Kad gyventume, mūsų kūnams reikia Šviesos. Kūnas Žemėje miršta, nes negali integruoti Šviesos. Šviesa senka – kiek turi, tiek išgyvensi. Tuo tarpu žmonės investuoja į apčuopiamus dalykus, bet ne į savo Sielą. Jei mes negerbiame savo Šviesos, mes negerbiame kitų Šviesos. Tačiau ilgainiui visi supras ir visi išmoks gerbti Šviesą, Kūrėją Šaltinį savyje, kaip ir kiekviename kitame, nes kiekvienas gauna tai, ką jis duoda. Jūsų Šviesa yra jūsų vertė. Jūsų Šviesa jus rems, jūsų Šviesa mokės už jūsų žmogiškas realybes. Kai jums reikės Šviesos, jūsų kūnas šauks ir sakys, ko jums reikia, klausykitės, eikite giliau, kaskite giliau ir jūs prieisite. Integruokite savo Šviesą ir jūs lengvai žinosite bet kuriuo duotuoju metu: „Ką turiu daryti, kad paremčiau save, savo kūną, gyvenimą, artimuosius, šią planetą?“.

Kūno pagerbimas

Fizinio kūno pakilimas yra procesas, kurį mes perdirbame su sąmone ir turime atlikti kūne, nes visos programos ir įsitikinimai yra įtvirtinti kūne. Suprasti daug dalykų mentaliniu lygmeniu nėra sudėtinga, sudėtinga tampa tada, kai ateinama į darbą su savo paties kūnu. Jeigu jūs nėjote vidun ir nepatyrėte to per savo kūną, savo kūne, jūs turėsite tai atlikti, nes tai yra fizinis pakilimas fiziniame kūne. Jūs nenorite eiti į savo kūną, nes jūs laikotės baimės ir ego programavimo, kurie yra jūsų paties kūne. Kiekvienas turi išvalyti žemesnes dimensijas savyje, savo kūne, pamatyti savo dalykus ir išvalyti tai. Tai, per ką pereina jūsų kūnas, yra pats svarbiausias procesas. Jūs turite pagerbti ir klausytis savo kūno.

Jūsų kūnas, jūsų DNR kalba visą parą (todėl mums niekada nėra nuobodu vieniems). Intelektas yra jumyse, kalba jumyse, visas jūsų žinojimas yra viduje. Su kūnu vyksta kasdienė pastovi telepatinė komunikacija. Paleiskite potą, teisimą, jūsų kūnas yra intelektualus, ateikite į kūną, susijunkite giliai giliai, mokykitės klausytis, pasitikėti ir atsiliepkite. Jei kažkas jus „trigerina“, neklauskite kitų, eikite ir žiūrėkite viduje, ką tai jumyse „trigerina“, kodėl jus tai veikia. Užmerkite akis, eikite ir suraskite tą vietą; ta vieta jūsų kūne atsakys į visus jūsų klausimus. Jūsų kūnui taip pat reikia daug meilės, glostymo. Mūsų kūnai laikė daug skausmo – mes atsiprašome už viską, ką į juos sudėjome, per kokį „pragarą“ save perleidome, už savo nesupratimą. Ir taip mes pradedame suprasti, kam yra skirtas mūsų kūnas ir kaip tai veikia.

Ilgai iki tol mes negerbiame savęs. Šioje kelionėje mes išmokstame mylėti ir gerbti savo kūnus. Su šiuo kilimo procesu, atsinaujina visi organai kūne, kūne susidaro kristalai, kurie pradeda apsivalymo procesą, vyksta detoksikacija. Viskas, ką kada nors įdėjome į kūną, tame tarpe, visi įsitikinimai, visas „neteisingumas“, turi būti detoksikuoti. Kiekviena toksinė energija turi būti detoksikuota iš mūsų kūno. Kūnas turi būti visiškai išvalytas. Jūs galite perskirti kūną horizontaliai pusiau: apačia ir viršus reprezentuoja aukštesnes ir viršutines realybes; jūs turite išvalyti tankį savo kūne, Šviesa turi skrosti kiaurai per visą kūną. Kai išvalome tankį savo kūne, mes nebeturime, nebėra atskirties mumyse tarp žemesnių ir aukštesnių karalysčių.

Svarbu palaikyti pralaidų žarnyną, tankus maistas kūno vibracijas laiko žemai, pakilimo procesas nėra palaikomas, jeigu kūnas nepalaiko reikiamos vibracijos. Kai Šviesos Kūnas įeina, reikia daug įtvirtinti. Kai jūs pradėsite įkūnyti savo Šviesą, jums reikės daug maisto, bet ne bet kokio, o aukštos vibracijos maisto; pagerbkite savo Dieviškumą, suteikite savo kūnui dėkingumą, palaikydamas jo vibracijas. Kai mes keliame savo kūno vibracijas, mūsų organizme viskas nuolat keičiasi, mes nuolat stebime ir klausomės savo kūno. Kad paremtume savo Šviesos Kūną, reikia daug gyvo, „žalio“ maisto, pieno produktai yra tai, ko dauguma iš mūsų niekada nebegalime dėti į savo kūnus (trukdo mūsų Šviesai komunikuoti). Kai jūsų Šviesa plėsis, jūs pats nutrauksite produktus, kurie daugiau nerems jūsų kūno. Kai kūnas valosi, sąmonė plečiasi, jums gali kilti noras (iki fizinio poreikio pojūčio) seno maisto ar saldumynų, ir protas siūlys jums senus variantus, bet jūs negalėsite to valgyti ir rinksitės nevalgyti, nes nenorėsite daugiau niekada patirti kentėjimo ir skausmo (juodas šokoladas padeda). Bet mes tai išmokstame per savo pamokas. Saulė, maistas ir vanduo – tankiui paleisti, išvalyti programas, emocinius dalykus apdoroti, kankorėžinei liaukai atsiverti, širdžiai susilygiuoti su Žemės Gajos Sąmone, nuolat kilti dvasiškai vibraciškai, kad jūs turėtumėte lengviausią pasivažinėjimą.

Kai kūnas yra žemos/ tankios vibracijos, kūnas nebegali judėti, jaučiatės įstrigęs. Kai jūs priimate šviesos kodus, padidėja prakaitavimas, širdies permušimai, nėra jėgų raumenyse, galvos svaigimas, sukimasis, alpimas, mėšlungis, akių ašarojimas, dūzgimas ausyse (žiūrėkite straipsnį „Šviesos Kūno simptomai“). Jūs galite jausti kutenimą ties galvos paviršiumi, ties plaukų paviršiumi, energija gali jaustis sutelkta galvoje, viduje, tarsi pulsacija, vėsumas apima kaukolę, energija gali jaustis sutelkta ties kakta, ties sprandu, viršugalviu (jauskite kur, skenuokite kūną vidiniu dėmesiu). Kai įeina Šviesa, aukštesnė sąmonė, vyksta perprogramavimas. Jums gali imti skaudėti galva, pasidaryti sunku mąstyti linijiniu protu, priimti informaciją iš žmonių, išskyrus tą, kuri deri su jūsų priimamais dažniais/ informacija. Kai integruosite sąmonę, žmonių kalbos taps sudėtingos suprasti, apsikeitimai su žmonėmis sekinatys, jūs funkcionuosite, kaip žmogus, ant labai mažo energijos lygmens, bet kokie ėjimai į masines vietas, susibūrimus – ligoninių, bankų, parduotuvių – pasidarys sekinantys, jūs „nepanešite“ kitų žemų tankių vibracijų ir sekinsite savo kūną, energiją, Šviesą, kol nepagerbsite savęs ir neišmoksite, kaip dirbti su savo Šviesos Kūnu.

Pagerbkite save, stebėkite savo kūną, stebėkite, kaip jūs jaučiatės. Leiskite sau atsiriboti nuo visų, jei jaučiate nuovargį (užsirakinkite duris nuo netikėtų svečių, išsijunkite telefoną, bet būkite pasiekiamas namiškiams, atsitraukite iš savo aplinkos, sėskite į automobilį, išvykite į namelį gamtoje, nieko neplanuokite, neskaitykite jokių laikraščių, žurnalų), tiesiog būkite su savimi, vaikščiokite po gamtą, būkite viduje, klausykitės, ką jus veda intuicija. Jūs nesergate, jūs nesate ligonis, viskas yra gerai, tai – tik Šviesos energijos priėmimas, jūsų kūnas turi darbo viduje, visa jūsų organizmo sistema atlieka didelį darbą viduje. Eikite į mišką, į sodą, paleiskite protą, įeikite į erdvę be jokių minčių ir jūs klausykitės, kaip Žemė Gaja jums kalba savo Išmintį. Bendraukie su gamta, su visa Kūrinija iš meilės, iš širdies vietos, su pasigėrėjimu, su dėkingumu, taip jūs keliate savo vibracijas, o ir padedate jai kilti.

Leiskite sau pamiegoti dienos metu, kai pajaučiate. Daug lengviau tuos pokyčius kūne ir sąmonėje pereiti miegant. Kai pakelsite savo kūno vibracijas pakankamai, jūs galėsite lengviau išbūti tuose aukštesniuose dažniuose, būdamas budrus, darydamas kitus savo darbus. Ypač vyrams reikia miego. Priimkite tai, kad bus/ yra etapai, kai norite tik miego, o tada atsikeli, darai ir tai įgyvendini. Visas šis procesas vyksta stubure (kai mūsų kūnas funkcionuoja kvantiniu režimu, mes negalime sėdėti tiesiai, aš viską rašau gulėdama; kai kūnas atlieka kvantinį procesą, jis vėl gali sugrįžti į linijinį.) Klausykitės savo kūno,  jei pajaučiate, atsiliepkite, išsitieskite, įsitaisykite taip, kad jums būtų patogu. Jei įdomu pažinti savo procesą, jūs galite stebėti viską, kas vyksta jumyse viduje: užmerkite akis ir skenuokite kūną savo dėmesiu, kur kokioje vietoje ką jaučiate, ir jūs pajausite – gali iškilti mintis, vaizdinys, prisiminimai, emocijos, jūs gausite visus atsakymus iš savo kūno. Neįsitraukite, tiesiog stebėkite viską, kad ir kas iškyla, be teisimo, su didele meile sau.

Žmonės yra įpratę iškart pašalinti, nuslopinti pasireiškiančius fizinius “simptomus“. Kai mes išsivalome vidų, dingsta simptomai, mes pagydome savo kūnus be vaistų, nes žinome, kad mes turime galią pagydyti savo kūnus, ir tik per apsivalymą iš vidaus ir savo įtikėjimą tuo. Kartais “nepatogūs simptomai“ – skausmo, išsekimo, baimės, abejonių… – sustiprėja tada, kai į kūną įeina Šviesa, ir dar iki tol, nes kūnas žino ir pasiruošia. Vadinasi, valymosi procesas sustiprėjo. Paleiskite etiketes teisti „simptomus“, kaip „negerai“, „negatyvu“, t.t. Jūs patirsite daug to, kas yra laikoma “nenormalu“ tradiciniu visuomenės mąstymu, tai – jokia problema, o rodo mumyse vykstantį poslinkį. Daugybė senų įsitikinimų ir būdų sulaiko žmones nugalintus. Leiskite viskam jūsų kūne būti išgrynintam, nebijokite būti transformuotam gyvenimo iš vidaus, jūs tik įžengiate į Didesnį Save. Kai mes integruojame savo Šviesą, išorinis pasaulis tampa lengvesnis.

Vidinis darbas

Kai kurie galvoja, kad tai paprasta – jūs skaitote, klausote ir tai jums tai vyksta. Jokiu būdu. Niekas nieko nepadaro už mus. Mes patys kuriame tai, kur mes esame. Visi pokyčiai, kurie įvyko mūsų realybėse, tai todėl, kad mes nuėjome į vidų, atlikome savo darbą, išvalėme programavimą, sukūrėme naują matriksą ir ėmėmės žingsnių padaryti tai savo realybe. Dalykai iš oro neatsiranda. Tai jūs esate stebukladarys, kuris išpildo jūsų vizijas. Tai yra darbas, kurį mes darome su savimi kasdien. Tai pasiekiama tik dėl darbo, kurį fiziškai dirbame su savo energija. Mes nuolat valome ir kuriame. Jūs klausite: „Ar padarysite tai man?“. Ne. Galiausiai, visi supras, kad visiems reikės daryti vidinį darbą patiems. Jūs neturėste pasirinkimo. Apėjimo, išėjimo nėra. Kaip visi prieš jus ėjo, taip ir jūs eisite, nėra kitaip. Jūs visais būdais būsite kreipiamas vidun. Jei esate labai užsispyręs ir vistiek nesiklausote, yra pašalinamos visos distrakcijos.

Jūsų realybės ir jūs esate tai, ką jūs darote su savo kūnu. Visi pasireiškimai jūsų išorėje atspindi darbą, kurį jūs atliekate su savimi. Visi pokyčiai, kurie įvyksta jumyse, kai jūs atliekate kažkokius naujus veiksmus, kažką perstumiate savo vidiniuose planuose – turi atsaką jūsų išorėje, tai tampa matoma. Visas Dievo karalystes išorėje jūs galite pastatyti, tik dirbdami su savimi viduje. Kurkite savo Naują Aš iš vidaus. Pajauskite galią iš vidaus, kai tai integruojasi. Fizinė realybė gali atsiliepti į jus, pagal tai, ką jūs išskleidžiate. Energija yra viskas, reikia ją apdoroti, ne taip lengva pašalinti genetinio ir socialinio programavimo įrašus. Eikite į savo vidų, atlikite tai, pakeiskite savo išorinę realybę, darydami vidinį darbą su savimi. Kai jūs einate vidun, jūs gaunate prieigą prie visko. Pamatote ir vėl išlikimo, kaltinimo, nugalinimo ir pan. energiją, išvalote. Pritraukiame mintis ir jas pertvarkome, tai tik energija.

Kad taptumėte nauju žmogumi, tai reikalauja visiškai paleisti išorinės realybės ir sąmonės, iš kurios mes dabar išeiname, distrakcijas. Tai kviečia mus būti aukščiausiame pasirinkime, kiekvieną akimirką, akimirka po akimirkos. Jei jūs esate čia pakeisti sąmonę, kryptis yra vienintelė – vidun. Tai iš tikrųjų vyksta jūsų gelmėse. Jūsų galia slypi jūsų paties tyloje; ji nėra surandama triukšme, praėjusių gyvenimų laiko juostose, atraliniuose planuose ir pan. Jūsų galia slypi šioje žmogiško gyvenimo formoje. Dabar yra laikas eiti vidun, būti viduje, pripažinti iš vidaus. Dabar šios energijos yra visiškai juntamos, apčiuopiamos erdvėje. Jos kviečia jūsų būtį. Per ateinančias savaites šis kvietimas stiprės.

Būkite pasirengęs mintimis, žodžiais ir darbais paleisti visas senas distrakcijas, senus įpročius, įsitikinimus, mintis, būdus, t.t. Ne visi tai padarys, tai yra pasirinkimas padarytas iki inkarnacijos. Pasakyti „Taip“ aukštesnei sąmonei, kuri taps jumis, kuria jūs tapsite, reiškia buvimą pasirengusiam paleisti visą seną sąmonę, kurią mes patyrėme ir pagal kurią atsiliepėme. Jei turėsite galimybę atsitraukti iš savo kasdienio gyvenimo sumaišties ir praleisti nors keletą dienų vienumoje, gamtoje, atsiskyręs, meditacijoje ar maldoje, jums gali iškilti „nepatogūs“ jausmai, jūs galite susidurti su nepaaiškinamomis savo sąmonės būsenomis, jūs galite pradėti matyti, kad aplinkinis pasaulis yra netobulas, bet tik jei mes tęsiame šį savo judėjimą tikėjime ir meilėje, tai, ką mes pamatome toliau, yra Saulės Aušra ir mes pradedame pažinti šitą sapną, kurį mes, kolektyviai, pasirinkome susapnuoti.

Valymas

 Sako: žiūrėkite į katę ir darykite viską, ką daro ji, nes jos daro taip, kaip reikia. Jei pažįstate kates, žinote, kad jos prausiasi ir prausiasi nuolat. Taip ir mumyse, valymasis čia niekada nesibaigia. Aukštesnysis Aš mato viską, kur nepavalyta, ir atkreipia į tai žmogaus dėmesį. Tas, kuris ignoruoja, atidėlioja, numoja ranka, yra žmogiškas ego protas, veikiantis su pasiteisinimais, kodėl „ne dabar“. Mielieji, yra tiek daug darbo vidiniuose lygmenyse! Jei dar nepradėjote, kai jūs imsitės šio vidinio darbo, gailėsitės, kad nepradėjote anksčiau. Jūs turite išvalyti savo visas egzistencijas, visas laiko juostas, visus santykius. Tai, ką daro kiti asmenys iš savo pusės, jums neturi rūpėti, jūs pertvarkote iš pagrindų savo paties kosmosą, jūsų realybę. Kūnas, ląstelinė atmintis turi būti išvalyta. Tai reiškia pašalinti trūkumą, atskirtį, ego konstruktus, „kas ką kam padarė“ ir pan., kurie yra giliai kūne.

Ir jūs tikrai valysite savo vidinius namus nuolat taip, kaip šiandien blizginate savo automobilius, taures, grindis ar tarpus tarp plytelių, jūs viską išvalysite ir nieko nepražiūrėsite, o tada vėl valysite savo išorinę realybę, nes jūsų Aukštesnysis Aš negali gyventi žemose vibracijose, jūs nuolat kilsite ir jūs vėl ir vėl valysite, ir jūs padarysite savo išorinę realybę švarią ir gražią iš naujo, kad ji būtų sulygiuota ir harmoninga su vidine; visiškai nauja, viduje ir išorėje, nieko seno. Pirma reikia demobilizuoti, o tada prasideda atkūrimas. Jūs turite daryti tai savo realybėse – pertvarkyti savo visą realybę ir sukurti iš naujo. Niekas nieko niekam neprivalo, tik sau pačiam. Jei norite to, turite daryti.

Jums yra duodami išbandymai, duodamos galimybės, ir jūs pasirenkate pagerbti save arba naudojate seną modelį ir iš „draugiškumo“ ar kitų priežasčių išduodate. Jei sabotažuojate save, nukenčiate. Pradžioje būna sunku, nes mes negerbiame save, nemylime savęs tuo laipsniu, kuriuo mums reikia. Kai žmogus nesirūpina savimi, jis nesirūpina kitais, nes mums nerūpi daugiau, nei mes sau rūpime, o paskui tau pradeda visi rūpėti. Visi yra ypatingi ir visi yra lygūs; vienintelis skirtumas – kaip sąmoningas ar nesąmoningas kažkas ir kaip yra lengva atnešti į sąmonę, o kiek yra pasipriešinimo. Kuo daugiau ego, tuo daugiau pasipriešinimo.

Klausiate, kada tai pasibaigia? Tai vis lengvėja ir lengvėja su kiekviena jūsų pastanga, kurią jūs įdedate valyti ir valyti savo realybes. Būkite kantrus, darykite naują realybę savo priorietu, jei jūs norite šios realybės, susitelkite, įsipareigokite, pasirinkite, nes tai yra jūsų realybė – Naujos Žemės girdelė yra jūsų kūne. Jūsų visas kūnas turi perkoduoti ir iš naujo perstatyti save. Matykite šioje kelionėje save, lipantį į didelį kalną. Jūs galite sustoti savo kelyje, kai jums atrodys, kad jūsų pastangos neduoda vaisių, kad jūs stovite vietoje, kad niekas nesikeičia, bet, kai jūs atsigręšite atgal, jūs pamatysite, kiek daug savo kelionėje nuėjote, kokią pažangą padarėte savo kelyje, bet už viską svarbiau, jūs pamatysite daug, didelio grožio, kuris jus įkvėps eiti, kilti ir kilti, ir dalintis tuo su visu pasauliu.

Energijų supratimas

Mes paleidžiame trečią dimensiją, penktoji dimensija yra visa apie energiją. Šiandien ir ateityje mes vis daugiau kalbėsime energetiniais terminais, bus tik vibracija ir dažnis, kai žmogiškasis lygmuo bus apvalytas ir aiškus. Mes galime nerašyti, nekalbėti šita linijine kalba, bet komunikuoti telepatiškai aukščiausiame lygmenyje, nes mes kylame savo dažniuose, per jautrumą, per buvimą susijungusiu. Atminkite, kuo aukštesniame lygmenyje – tuo mažiau komunikacijos žmogiška kalba. Kartais mums intuicija gali pasakyti kažką apie kitą asmenį ar erdvę, bet jūs galite pagalvoti, kad „negražu taip galvoti“ – nes mums patinka galvoti, kad visi yra tyrų širdžių – bet jei nemokėsite atskirti, nukentėsite. Viskas prisistato mums matyti giliai, suprasti ir daryti pasirinkimą. Patraukite protą, žodžiai, kurie išeina iš žmonių lūpų, gali meluoti, turėti maskuotę ir būti sau tarnaujantys, susitelkę į jų kelią; energija, vibracija, pasako, kur jie yra. Energija nemeluoja, jauskite visas energijas, situacijas, kurios jums prisistato.

Žmogišku lygmeniu žmonės neturi supratimo, ką jie skleidžia su savo kūnu, ką jie daro su savo emocijomis, nes jie nežino, kas pas juos viduje. Mes turime prisiimti visišką atsakomybę dėl to, kas išeina iš mūsų į visatos erdvę ir ką įsileidžiame į savo erdvę. Tai yra kiekvieno atsakomybė pačiam sutvarkyti viduje, nuolat tikrinti savyje, ką „man“ rodo kiti žmonės, ir jausti, kaip tai, ką jie sako, rezonuoja „su manimi, su mano aukščiausiu keliu ir širdimi“. Nesvarbu, kokie jie – nubudę ar miegantys, šviesnešiai ar kolegos – naudokite savo intuiciją atskirti energijas, svarbiausia jų bendravime, kiekvieną dieną stebėkite savo paties sodą ir klausykitės energijų kiekviename apsikeitime, kitaip, derliaus neturėsite. Jūs visada galite bendrauti iš širdies lygmens, iš meilės, atvira širdimi (jei abejojate, pabandykite įsivaizduoti, kad visiems duodate rožes, man tai padėjo).

 Jei abejojate savo susidūrimuose su žmonėmis, kai bendraujate, atsitraukite, paeikite toliau, pajauskite energijas, kaip jums jos prisistatė, ar jos yra tarnaujančios aukščiausiai meilei, ar tai tarnauja jūsų keliui, jums, jūsų aukščiausiai gerovei. Leiskite sau pasakyti „Ne“, stovėkite savo galioje iš stiprios meilės vietos, be konflikto, gražiai. Leiskite jiems jų kelią, leiskite tai, kur jie yra savo kelyje, nesakykite jiems apie jų būdus, tai yra jų savęs atradimo kelias ir jie yra tiksliai ten, kur jie turi būti. Jums yra svarbiausia, kad jūs gerbiate savo kelią, jūsų aukščiausią pasirinkimą, elgiatės garbingai savo mintimis, žodžiais ir poelgiais su visais ir kiekvienu, ir tuomet jūsų Aukštesnysis Aš sako „Taip“, ir jis kuria jūsų gyvenimą.

Žmonės nesupranta, kad bet kas, ką jie žiūri, skaito, stebi „virtualioje realybėje“ (per intenetą, televiziją, radiją), yra tik dažnių perdavimas, bet tai nėra tikra; kad tie dažniai, su kuriais jūs susiderinate, kuria jums jūsų realybę, paremtą tuo, į ką jūs žiūrite, kuo jūs tikite. Tai, kas nevyksta jūsų fizinėje erdvėje, tik egzistuoja holografiniame lauke, jūsų akys ir ausys priima tą perdavimą į jūsų realybę, kurią laikote viduje. Jei padarote poslinkį savo vibracijos į aukštesnį perdavimą su intencija kiekvieną akimirką ir renkatės tai, kuo jūs norite tikėti, ką jūs norite įleisti į savo paties sąmonės lauką, tai jūsų realybė, kurią jūs patirsite, bus kitokia, nei prieš tai buvusi. Jūs visada turite pasirinkimą nesiklausyti dalykų, jūs galite praleisti dalykus pokalbiuose/ skaitydami. Nesusijunkite su visais dažniais, žmonių emocijomis, nes tai tampa jūsų pačių kūnais, jūs tampate tuo. Būkite pralaidžiu indu, kuris perleidžia informaciją ir palaiko savo paties energiją.

Kiekvienas yra atsakingas tik už save ir tai, kur yra jų fokusas. Visi turi padaryti save atskaitingais/ atsakingais už tai, ką jie renkasi, kaip leidžia laiką ir į ką investuoja, nes tai, į ką investuojame, tampa mūsų fizine realybe. Jei jūs norite siekti savo paties aukščiausio potencialio realizavimo čia, Žemėje, šiame įsikūnijame, jūs turite nebijoti pagerbti save, pasitraukti iš vienų erdvių, atsistoti, nueiti (tam jūs turite kojas!) ir rinktis tai, kas jus remia dabar šiame etape, ir daryti pasirinkimus, kad išsaugotumėte savo kylančias vibracijas ir visas pastangas, kurias jūs jau įdėjote savo augimu Kai išsivalysime savyje programavimą, negyvensime tarp kitokių, nei meilės, vibracijų, o kol kas yra taip, gyvename įvairių energijų realybėje, apsivalymas po kiekvieno apsikeitimo yra būtinas.

 

Vidinis vedimas

Jums tereikia klausytis vienintelio balso – savo paties širdies ir naudoti vienintelį instrumentą – meilę, kad sėkmingai naviguotumėte per šią kelionę. Jūsų širdies meilėje viskas, kas nėra meilė, yra išsklaidoma. Būkite nuoširdus su savimi; pamirškite, kad jums reikia išreikšti ką nors kitą, kaip tik save. Palikite prisirišimą prie “naujo amžiaus“ etikečių, tegul jūsų širdis tampa jūsų geriausia drauge, jūsų paguoda, jūsų ramintoja, jūsų įkvėpėja, jūsų džiaugsmo ir juoko šaltiniu, jūsų kompanjone, pašnekove, su kuria jūs dalinatės savo procesu ir kelione, savo buvimo vienišu pojūčiu, savo pergalėmis ir laimėjimais, apie kuriuos tik jūs vienas težinote – jūsų širdis viską girdi. Širdis yra jūsų klausymosi ir kalbėjimo organas. Jei kažkas kalba širdimi, o jūs klausote protu, jūs negalite jų suprasti, yra nesusikalbėjimas tarp jūsų. Jūs turite ateiti iki savo širdies ir atverti savo širdį.

Visi turės ateiti į širdį, susijungti su Gaja. Kai jūsų širdis tampa priimanti, jūs gaunate viską, ko jums reikia šioje kelionėje. Gyventi širdimi nereiškia pamesti proto. Jis niekur nedingsta – jis tik išmoksta mąstyti taip, kaip kužda širdis. Palaikykite ramų ir atvirą protą ir mylinčią, priimančią širdį. Jūsų ištikimybė savo širdžiai, galiausiai atves jus prie jūsų pačių Sielos. Per šį susijungimą viduje mes atveriame prieigą prie savo Aukštesniojo Aš vedimo. Tai yra tarsi kilimas zonomis, laiptais, sriegiu. Jūs keliate savo vibracijas, paleidžiate senus dalykus, šviesėjate, plečiate savo sąmonę, įkūnyjate vis daugiau savo aukštesniųjų aspektų, ir palaipsniui jūs prieinate prie savo Aukštesniojo Aš įkūnijimo. Galiausiai, jūs imate veikti Žemėje per jūsų, savo Aukštesnįjį Aš (šiuo metu Aukštesnysis Aš pas dalį žmonių yra jų kūne arba virš kūno). Kai mes esame susijungę su savo vedimu, kiekvienas gauna patį geriausią vedimą.

Klausykitės vidinio vedimo ir atsiliepkite. Tai ateina, kaip mintis, kalbėjimas, kurį jūs suvokiate galvoje, bet, kuris eina jums iš širdies – stebėkite tai. Visada sekite tuo, ką girdite, net jei nesuprantate, ženkite į priekį. Atsiliepiame iškart, kai pajaučiame, greitai, nėra nieko ilgai, nelaukiame, užsistovėjimo nėra. Nesikankite, pasirodė galimybė pajudėti, tekėkite. Užmerkite akis, pajauskite ir sekite tą jausmą. Kai einate kur nors, jūs turite eiti su jausmu, kur traukia. Kai aš esu vedama kažkur nedaryti arba eiti daryti kitur, ar sustoti kažkur, aš seku tuo ir visada atsiduriu tiksliai toje vietoje, tinkamu laiku, ir tada pamatau, kodėl taip pasielgiau. Kai ignoruoju šį pajautimą, susiduriu su problema. Jūsų Aukštesnysis Aš jus visada stebi i viską mato, kiekvieną jūsų mintį, žodį, veiksmą. Norite evoliucionuoti, vystykite savyje Stebėtoją. Jūs turite viską stebėti savo lauke, nieko nepraleisti:  žodžius iš žmonių lūpų, muziką, dainų žodžius, žinutes iš draugų, skaičius, t.t. Sapnai yra svarbūs. Rašykitės, jūs nieko neprisiminsite, tai yra jūsų sąrašas iš jūsų Aukštesniojo Aš jūsų žmogui, užsirašykite ir jūs surasite prasmę po kelių savaičių ar mėnesių, metų.

Jūsų Aukštesnysis Aš treniruoja jus, jūs vėl sureagavote, vėl atpažinote, neignoravote jo vedimo – jūs tampate visiškai ištikimas jam, savo paties Aukštesniajam Aš ir jis jus ves per visus žingsnius, tiesiai, kur jūs turite atsidurti jūsų didesnei gerovei. Jūs neturėsite jokių problemų keliauti, judėti į priekį, visada laiku, visada sulygiuotai. Jūsų Aukštesnysis Aš jums rodo viską, ką jūs turite pavalyti, jūs matote tai, tai yra jums prieš akis, kiekviename jūsų žingsnyje, jūsų Aukštesnysis Aš atkreipia jūsų dėmesį. Jis stebi jus, ar jūs pastebite, jis stebi, kokį judesį jūs darysite, ką pasirenkate – leidžiate ego paiimti viršų ar atsiliepiate į tai, ką jis jums pakuždėjo. Jūs girdite, jūs turite klausytis.

Dieviškas vedimas visada atneša vidinės ramybės arba pusiausvyros būseną, jei jūs esate aukščiausiai susilygiavęs su tuo, kas jums sakoma. Tai pakelia jus ir suteikia viltį arba įkvėpimą, nuramina jus ir atneša platesnę viziją arba išplečia su besąlygine meile. Tikras Dieviškas vedimas visada yra jūsų didžiausiam gėriui, net jei jums ne visada patiks tai, kas jums yra sakoma ir ką girdite. Tai visada sugrąžina jus atgal į jūsų aukščiausią Sielos kelią ir misiją ir taip pat į didžiausią susilygiavimą su jūsų paties Siela. Dieviškas vedimas niekada jūsų „nesulaužo“ ir nesako, koks jūs esate „blogas“ arba „nenaudingas“. Tai yra negatyvaus ego transliuojamos žinutės ir gali ateiti iš šaltinių, kurie nori jums pakenkti, todėl atsirinkite. Jūs norėsite susijungti su Dievišku vedimu, jūs nenorėsite būti užstrigęs proto dėžutėje, kuri sulaiko jūsų sielą nuo evoliucijos. Kai tampate pastabesni viskam, kas vyksta jūsų realybėse, jūs patys tai pastebite ir suvokiate.

Žmonės vis labiau supranta, vis dažniau girdžiu sakant: “Aš pasiklausysiu, ką man pasakys mano intuicija“. Prieš kelis metus toks pasakymas daug kam kėlė įtarimą, tai rodo, kaip greitai mes vystomės. Ateityje intuiciniai gebėjimai valdys tai, kaip mes naviguosime. Jei jūs nekelsite savo vibracijos, nepuoselėsite ir nevystysite savo vidinio ryšio ir vidinio klausymosi gebėjimų, jūs būsite priklausomi nuo kitų žmonių vedimo, o jūs to tikrai nenorite. Jei esate visiškai atsijungęs nuo, neturite ryšio su savo paties vedimo mechanizmu ir esate vedamas kažkieno kito, jūs galite turėti abejonių, ar tikrai einate savo keliu, o ką darysite, kai jūs liksite vienas?  O taip šioje kelonėje tikrai bus, pratinkite save, vystykite savo savarankiškumą, ypač, jei visą gyvenimą esate įpratęs būti apsuptas žmonių, kurie padaro dalykus jums/ už jus. Tie, kurie turės stiprų vidinį ryšį, iškart gaus atsakymus į bet kokius jiems reikiamus kausimus. Štai kodėl jūs turite pažinti, kaip viskas veikia jūsų paties kūne, ir išmokti, kaip su tuo dirbti. Dabar yra metas susiderinti su savo paties vidine vedimo sistema, klausytis savo Sielos balso viduje ir kurti tai, kas yra tikra Aukštesniajam Aš, ne mažiau. Daugiau mes negalime apsimetinėti tuo, kas mes nesame. Būkite savo galioje ir ištikimi sau.

Meditacijai:

„Saugu man atverti savo širdį, saugu man pajausti viską, ką jaučiu, saugu man žvelgti vidun, nes kai aš tai darau, aš surandu savo stiprybę ir tai, ką aš esu vedamas daryti toliau.“

Aš esu begaliniai dėkinga tiems, kurie dalijasi ir padeda mums visiems geriau suprasti mūsų realybes, kad mes galėtume pasidalinti tuo su kitais, padėdami jiems suprasti jų realybes ir palaikyti sąmonės evoliuciją per visą planetą. Mes vibruojame vienu ritmu. Tu esi aš, o aš esu Tu. Daug meilės jums iš mano širdies, aš visus laiminu ir myliu, nesvarbu, kur jūs esate ir kur jūs esate pasaulyje,

Viktorija

 

Jūs galite sekti ir pamėgi mus čia:

Liepos atnaujinimas

Pastarąsias savaites buvome/ esame gana intensyviame periode. Kai artėjame prie ciklo pabaigos, mums yra duodama vienu metu patirti ir pabaigas, ir pradžias. Prieš pradėdami naują augimo ir dvasinio vystymosi ciklą, nusivelkame senus elgesio su savimi būdus, kurie trikdė ar buvo apniaukę mūsų tikrąją/ originalią prigimtį, paleidžiame viską, kas nebedera su tuo, kur mes dabar esame/ dabartiniu suvokimu.

Šį mėnesį turime jaunatį ir dalinį mėnulio užtemimą Vėžio ženkle. Vėžio ženklas astrologijoje yra siejamas su emocijomis ir motiniška, rūpintojos energija. Tai, su kuo gali reikėti susitvarkyti šiame laike kai kuriems, gali būti susiję su motininiais dalykais, seksualinio išnaudojimo patirtimis iš praeities, disbalansais vyriškoje arba moteriškoje pusėse, kurie vis dar yra palaikomi. Tai apima ir giliausių santykių bei intymumo su kitais pagydymą ir apibrėžimą iš naujo. Šiame įraše pasirenku orientuotis į visumą. Kaip visada, pasitikiu, kad pasiimsite tik tai, kas rezonuoja ir gerai dygsta plačiuose jūsų pačių unikalaus sodo dirvožemiuose, ir sukompostuosite bet ką, kas netarnauja jums ir jūsų intencijai.

Didžiulės šviesos bangos ir kolektyvinė transformacija

Jau nieko nebenustebinsime, kalbėdami apie įeinančias/ žemę pasiekiančias šviesos bangas. Kaip juokauja viename internetiniame plakate, energetinė prognozė dabar yra viena: energija ruošiasi būti intensyvi amžinai. Portalas po portalo, banga po bangos kartais galime pasijusti tarsi esame vieningame pasivažinėjime linksmaisiais kalneliais. Yra didžiulė visuotinio energetinio srauto tėkmės jėga, kuri mus neša, kaip transporto priemonę, greitėjančią ir važiuojančią greičiau ir greičiau. Kartais šis didelis greitis ir išmetimai “aukštyn“/ “žemyn“ gali priversti pasijusti pažeidžiamu ir pareikalauti didelio kiekio skausmingų patirčių, įvykių, prisiminimų emocinio bei mentalinio apdorojimo.

Didėjanti Šviesa planetoje pamažu atskleidžia viską, kas buvo paslėpta, nematoma, ignoruota, neteisingai interpretuota, panaudota. Viskas iškyla į paviršių, kad būtų pastebėta, transformuota ir grąžinta į ten, iš kur atėjo/ Šaltinį. Mūsų kūnai daug paleidžia ir daug integruoja. Vyksta pastovus kūno ir sąmonės valymas, persilygiavimas, susilygiavimas, perprogravimas, prisitaikymas, kalibracija, akcelaracija visuose egzistencijos lygmenyse. Kiekvienas iš mūsų esame pertvarkomas unikaliai autentiškai atspindėti naują dieviškojo pavyzdžio modelį ir esame suvienyjami būti harmoningame Suvienytame/ Meilės Lauke. Tai yra gigantiškas kolektyvinis evoliucijos procesas, vykstantis Dabar čia pagal Vieno („Omnipresent“) orderį, ir apimantis bei mažiau/ daugiau liečiantis visus ir kiekvieną, nepriklausomai nuo to, ar jie yra sąmoningai įsitraukę į šią kolektyvinę ir individualią transformaciją, ar ne.

Šis procesas negali būti sukontroliuotas, sustabdytas ar išvengtas jokiais būdais, net jei žmogiškieji aspektai norėjo taip manyti. Tai yra tai, kas jau yra apspręsta ir jau vyksta kosminiu lygmeniu; vyksta mūsų kūnuose, ląstelėse ir energetiniais kanalais (pagrindinė perdavimo/ komunikavimo sistema yra Žemės elektromagnetinė girdelė) plinta per visą planetą. Visi yra veikiami šio Šaltinio energijos srauto, nepriklausomai nuo jų fizinės buvimo vietos Žemėje. Tai, kas vyksta, dabar ir toliau turime priimti ir suvokti, kaip dėsningą organišką Žemės ir žmonijos evoliucijos dalį, kurios dauguma mūsų laukėme ir kuriai ruošėmės tūkstantmečius.

Žemė ruošiasi būti visiškai Nauja planeta, persitvarko visa jos ir kiekvieno, esančio ant jos, matriksa. Visų širdys Dabar yra aktyvuojamos susiderinti ir vibruoti vienu dažniu su Gajos širdimi. Mes kalbame apie Naujos Žemės kūrimą, tačiau iki ši Nauja Žemė – kuri kai kuriems dabar gali atrodyti tik “idėja“ ir nesutapti su jų dabartiniu/ ego suvokimu – taps fizine realybe, kiekvienas turi atlikti savo darbą. Kai tai bus atlikta, mes susitiksime ir susivienysime, kaip vienas, kad užbaigtume tai, ką atėjome čia padaryti. Tie, kurie atliko savo gilų vidinį sielos darbą, dabar gali sueiti kartu ir kurti, paremti, priimti, duoti, dalintis ir prisidėti iš esmės. Kad tai galėtų vykti, reikalingas susilygiavimas per meilę ir tyrumą.

Yra vienas dalykas, į kurį esu vedama vėl atnešti dėmesį ir kuris yra rekomenduotinas tiems, kurie daro sąmoningą pasirinkimą atsiduoti šiai evoliucijai. Išžengiant iš senojo pasaulio matriksos, kuri yra persmelkusi 3D žemės girdelę, svarbu yra susijungti bei įtvirtinti savo kūnus ir energijos laukus ir nuo tol toliau nuolat įsižeminti Naujos Žemės girdelėje, kristalinėje 5D Žemės/ Gajos šerdyje.

Bendrakūrimas realybių

Turime matyti viską, esantį kaip/ turintį savo matriksą. Tai yra tobula sistema, kaip visos realybės kuriasi, funkcionuoja ir dirba. Senoji Žemės matriksa buvo kieta, aštri, atsijungusi ir palaikoma baimės ir meilės bei visa ko trūkumo. Žmogiškieji aspektai atsiskyrė nuo visų realybių ir tikėjo, kad jie gali kontroliuoti atskirai kiekvieną, nesuprasdami, kad kiekvienas yra dalis visos sistemos, kuri yra Realybė. Ši Realybė yra gyva matriksa, kuri juda, kvėpuoja, lenkiasi <…>. Ji yra natūrali ir organiška, ir yra sulygiuota su meile, Kosminiu Vienio lygmeniu.“ ~ Lisa Brown Transcendence

Žmogiškasis aspektas nežino, kad visos realybės yra susipynusios tarpusavyje. Kiekviena mintis, žodis, emocijos, kvėpavimas veikia visas realybes. Priklausomai nuo kiekvieno gebėjimo būti sąmoningu kiekvieną akimirką, yra bendrakūrimas realybių/ pasaulių, kurie atitinka Realybę, arba iškreiptų realybės versijų. Laiko juostas, kuriose mes gyvename, žaidžiame, patiriame, mes diktuojame su savo pačių vibracija kiekviena akimirką. Nesąmoningas pasirinkimas sukuria nesąmoningos realybės patirtį, visos realybės yra paveikiamos. Iškraipymus kiekvienas turime išspręsti viduje. Mes matome, kai iškraipymas prisistato, ir mes privalome jį iškart išspręsti.

Žmogiškieji aspektai bandys laikytis savo pačių senų realybių, o tai veikia kiekvieną laiko juostą. Tai reiškia, kad tie, kurie yra pasiruošę, negali pilnai įtvirtinti/ materializuoti dalykų. Štai kodėl kiti/ dalykai ateina ir išeina, materializuojasi ir dematerializuojasi, nes visas kūnas negali pasiekti tyrumo lygmens, kuris yra reikalingas, kad palaikyti tą realybę nuolat vietoje. Iki tol, kol mes matome, kad tai nėra įmanoma, mes suprantame ir paleidžiama tą potencialią laiko juostą ir padarome poslinkį į visiškai kitą. Mes nuolat iš naujo prisitaikome prie egzistencijos aukštesniame lygyje. Kartais, šis susilygiavimas reiškia, kad turime visiškai paleisti dalykus ir padaryti savo dėmesio poslinkį į tai, kas yra aukščiausiai sulygiuota, kad su intencija per savo tyrą egzistenciją partemptume ir įtvirtintume šias realybes į mūsų fizinę realybę čia.

(Šis skyrelis parašytas, pasiremiant Lisa Transendence Brown raštais, www.awakeningtoremembering.com)

Kas vyksta individualiu lygmeniu

Kiekvienas pereina savo pačių procesus, priklausomai nuo to, kur jie yra dabar savo keliuose. Mes esame tokie skirtingi; sielos su individualiomis vibracijomis, kilmės vietomis, užduotimis ir pamokomis šiam gyvenimui. Ši transformacija, kai mūsų anglies pagrindo ląstelės keičiasi į kristalinę, yra milžiniška ir kievienam atneša savus iššūkius. Mūsų kūnai formuoja naujas, kristalines matriksas ir visiškai naują komunikavimo sistemą, kuri apima kiekvieną dalį, organą, audinį, kaulus, odą, ląstelę. Mūsų kūnai pereina gilų valymąsi, intensyvų paleidimą ir ruošiasi vibruoti daug aukštesniu dažniu, skleisti daug daugiau tyros sąmonės, nei anksčiau. Šis kosminis procesas nesutelpa 3D suvokime, joks žmogiškas protas nėra pajėgus suprasti tų dalykų, kuriuos mes dabar pereiname ir kurie vyksta vidiniuose planuose. Tai yra realūs fiziniai ir fizikiniai pokyčiai, kuriems reikalinga daug atjautos, atsisveikinant su bet kokiu žmogiško (ego) proto teisimu, pasenusiais, atitarnavusiais apibrėžimais, etiketėmis. Svarbu suvokti, kad tai neįvyksta su viena diena.

Energija yra didžiulė. Kūno valymasis, kaip ir apskritai visas procesas, yra intensyvus. Kas vyksta? Įsivaizduokite, į jūsų kūną įeina didelis kiekis Tyros Sąmonės, Tyros Šaltinio Šviesos, tiek, kiek jūs/ jūsų kūnas dabar esate pasiruošę priimti. Energija apima/ pasklinda į visą jūsų kūną ir keliauja į tankiausias vietas, kur yra didžiausias pasipriešinimas, nes yra savaime persitvarkanti. Kūnas palaiko senas energijos sankaupas, kurios turi būti paleistos. Yra iškeliama iš giliai viskas, kas „nėra“ Meilė/ turi būti išmylėta, viskas, ką jūs esate pasirengę paleisti, tai iškyla į paviršių, kad būtų jūsų pamatyta ir išvalyta dabar, kaip apsivalanti jūra. Tai yra sena, negyva, daugiau nebetinka vartojimui, yra nuodijanti gyvą organizmą. Jūs atlikote su tuo viską, ką turėjote atlikti, ir dabar turite galimybę tai paleisti visiems laikams, kad galėtumėte įsileiti naujas realybes.

„Skausmas“ nuostabiai veikia kūne, pilnai pažadinant ir paleidžiant viską, kas buvo palaikoma čia pasąmoningai. Tai gali išjudinti daug užblokuotų emocijų ir tai dabar yra pakankamai intensyvu. Kūnai palaiko senas programas, kurios turi būti paleistos. Šioje organiškoje transformacijose esminis yra DNR/ genetikos perprogravimas. Ego protas priešinasi, iškyla visos istorijos, įsitikinimai, kurie yra niekas kitas, kaip tai, ko jis dar norėtų laikytis, kad išlaikytų dalykus status quo, žaisti tą patį seną aukos žaidimą, sulaikantį jus nuo jūsų tikrosios galios, kurią jūs esate pasirengęs išreikšti. Įeinanti Šviesa išvalo neuro takus ir jūs esate pasiruošę čia ir dabar padaryti poslinkius savo mintyse, jausmuose, įpročiuose ir įsitikinimuose, kurie yra giliai įaugę ir yra labai pasąmoniniai. Tai yra visiškai realus ir sąmoningas poslinkis, kurį jūs atliekate savo pačių matriksoje.

Iššūkiai ir proveržiai

Asmeninei transformacijai įsipareigoja ne visi, tik maža dalis ant planetos renkasi šį kelią, nes tai yra daugiausiai pareikalaujantis, kaip ir labiausiai apdovanojantis/ Meistriškumo kelias. Tai reikalauja visiško paleidimo, atsidavimo, įsipareigojimo ir pastovaus gilaus darbo su pačiu savimi, bet tame yra daug smagumo. Be tiesioginės patirties yra tik informacija, žinių rankiojimas; duoda žinojimą, bet neduoda patirties ir neduoda supratimo. Reikia viso gyvenimo saviugdos būti gebančiu jausti “už šydo“ ir matyti dalykus, kaip jie yra. Kai ateiname į pilną sąmonę, suprantame visą ego matriksos programą.

Įrankių neturintis žmogiškasis aspektas negali suprasti, yra pasipriešinimas, atsisakymas klausytis, matyti programas, palaikomas viduje. Didžiausią iššūkį žmogiškajam aspektui kelia tai, kad jis nesugeba matyti, jo perspektyva yra ribota, todėl jis laikosi baimės. Iš kitos pusės, tik suteik galimybę ego protui „pamatyti“ ir jis tuoj pat atsitrauks į baimę ir susikurs aibę istorijų, kurių 99,9% atvejų neturi nieko bendro su tiesa, kuri yra/ už to slypi, bet yra paremtos nepagrįstomis prielaidomis, kurios yra paremtos įsitikinimais, kurie yra paremti patirtimis praeityje arba genetiniu/ kolektyviniu programavimu. Štai čia slypi šio evoliucinio proceso tobulumo grožis, kad jis nėra matomas akims, kurios dar nėra pasirengusios matyti, ir atsiskleidžia palaipsniui. Širdis turi plačiai atsiverti, būti atvira, visų pirma, tada nėra vietos ego protui/ teisimui. Kai širdis yra tyrume, tada gali įeiti intuityvus protas/ vizija.

Pasąmoninių programų valymai leidžia įeiti sąmonei ir mes galime pamatyti didesnį paveikslą. Tai reikalauja visiško absoliutaus buvimo stebėti ir pamatyti savo pačių ego programas. Akimirką, kai suvokiame, kad tai – programa, mes paleidžiame tą energiją, sulaikusią mus istorijose, kurių mes laikėmės, kaip realybės, iš baimės – senų “neteisybių“, kontrolės dalykų, manipuliatyvių taktikų, atgyvenusių įsitikinimų, programų, aukos mentaliteto ir atspindinčių vidinį poliariškumo disbalansą. Mes turime pasirinkimą bet kurią akimirką padaryti poslinkį ir išeiti iš egzistavimo pasąmoninėje laiko juostoje, kuris reiškia nykimą, ir pasirinkti egzistavimą sąmoningoje laiko juostoje. Mes paleidžiame senas laiko juostas, kurios išsisklaidė, ir užleidžiame erdvę tam, kas dabar yra čia/ naujai realybei. Tai yra pasirinkimas nuolat rinktis aukštesnę egzistenciją. Kai esate pasirengę, šis perprogramavimas neužtrunka, pakanka akimirksnio pastebėti ir suvokimo, kad padarytumėte poslinkį. Iš žmogiškos perspektyvos sunku suprasti, kad šie dalykai gali padėti, tačiau būtent jie daro pokytį mūsų energijoje, kuri kuria pokyčius mūsų fizinėse realybėse (viskas, pirma, yra vibraciška, o tada – fiziška).

Savipriežiūra

Aktyvacijos yra galingos ir yra būtina kiekvienam pasirūpinti savimi. Kai kuriems gali būti gana depresinis periodas, gali iškilti jausmai palikimo/ atstūmimo/ buvimo vienu/ vienišu/ nesuprastu/ nevertu. Galimos trumpalaikės fazės, kai yra ryšio praradimo/ krypties nebuvimo/ pasimetimo pojūčiai (“blank phases“). Svarbu išlaikyti pasitikėjimą savimi/ Dievu bet kurioje situacijose. Kartais būna sunku tikėti, kad dalykai pagerės, kai matome tik tamsą, bet jūsų viltis tose akimirkose yra jūsų šviesa. Visada būtina palaikyti viltį, kad dalykai pagerės, net jei atrodo, kad jie nejuda jūsų norima kryptimi. Kartais, mes pereiname prisitaikymo fazes, bet jūs niekada nesate užstrigę, jūsų Aukštesnysis Aš jus visada veda.

Laikykitės Meilės/ Šviesos. Ilgai mes galvojome, kad meilė yra nepakankama, nes ji nebuvo vertinama daugybėje inkarnacijų, tačiau meilė yra viskas, ko mums kada nors reikėjo. Yra istorija, kurioje sakoma: „Tas, kuris perėjo mišką su žibintu rankoje, yra išmintingesnis, nei tas, kuris užstrigo galvodamas, kad šviesa lempoje nėra pakankama.“ Kai esame savo esybės Šviesoje, esame savo galioje. Tik su Šviesa dirbdami, mes iš tikrųjų esame įgalinti. Jokie fiziniai ginklai negali suteikti tokio saugumo, kaip galia viduje, kuri yra Dieviškumo vibracija, visada esanti su mumis. Raktas yra išlikti savo mylinčioje esmėje, žinant, kas mes esame – kad esame Kūrėjo dalis, visada mylima, vertinama ir saugoma. Įsitvirtinkite šiame suvokime ir būkite toje ramybės ir žinojimo vibracijoje.

Emocijos iškyla; jos turi būti pagerbtos, leidžiamos, suprastos, tačiau tai, kaip mes jas apdorojame, lems įtaką, kuri kuria mūsų pačių realybėse/ pasauliuose. Mes priimame visus jausmus, kurie iškyla, kitaip liktume suvaržyti ir niekada nepajudėtume į savęs įgalinimą. Visos emocijos, kurios iškyla, yra mūsų Aukštesniojo Aš dovana – galimybė pastebėti ir išvalyti savo pačių iškraipymus ir sugrįžti į pusiausvyrą. Kraštutinumai poliariškume privalo būti subalansuoti, kad galėtų įvykti vidinė Sajunga, kuri generuoja Kūrybą.

Ypač svarbu yra pagerbti savo fizinius kūnus, kurie dabar mums kalba. Svarbu kiekvienam iš mūsų mokytis susiderinti su savo kūnais ir gerbti visus procesus/ fazes, kuriuos pereiname, būti atjaučiančiu, švelniu su savimi, nesvarbu, kas pasireiškia. Išmokite kalbėtis su savo kūnu, kaip su gyvu, kuris gali kalbėti ir girdėti, darykite, ko jis prašo – miego, poilsio, judėjimo, lengvesnio maisto. Kai vystysitės matysite, kaip jūsų kūnas prašys lengvesnio maisto, nes kūnas prisitaiko prie jūsų vibracijų. Kūnas dažnai susijaudina, jei įsileidžiame išorines stimuliacijas, stebėkite/ matykite/ atpažinkite jo reakcijas. Turime suprasti, kad jam reikia integruoti kosmines šviesos bangas ir tai yra svarbus ir sudėtingas procesas, kuris turi būti pilnai pagerbtas.

Vienas dalykas, kuris šio proceso eigoje tampa dideliu uždaviniu/ pamoka visiems, yra savo paties erdvės/ energijos palaikymas. Mes turime stebėti viską, ką įsileidžiame į savo energijos lauką / kur investuojame savo energiją. Su laiku, to svarba yra suvokiama/ į tai yra ateinama. Mes neturime tokios prabangos leisti ateiti nesąmoningiems kitiems į mūsų realybes, nes kaina, kurią mes mokome, yra per didelė. Mes tvarkomės su savo ir mes leidžiame kitiems tvarkytis su savo; kitaip mes negalėtume atlikti savo tarnystės žmonėms/ kiekvienam, kuriai paskyrėme save/ savo gyvenimą. Tai taip pat yra dalis įgalinimo/ Suverenumo proceso; kiekvienas pats mokosi, kaip apdoroti savo pačių emocijas ir paslinkti savo iškraipymus. Erdvė yra pilnai palaikoma.

Reziumė

Didžiulis aktyvacijų padidėjimas mums siūlo tiek daug. Kiekvienas dabar yra iš tikrųjų galintis padaryti sąmoningą pasirinkimą. Kiekviename iš mūsų yra Begalinio Kūrėjo Dvasia. Iš tikrųjų kiekvienas iš mūsų atėjome čia duoti. Kai kiekvienas duos tai, ką turi, visi gaus tai, ko jiems reikia. Visos problemos išsisprendžia, kai mes apsukame klausimą nuo „Ko aš noriu?“ ir paklausiame savęs tokių klausimų, kaip: Ko gyvenimas nori iš manęs? Ką aš galiu padaryti, kad prisidėčiau prie šios Nematomos Jėgos? Kuo aš galiu paremti/ būti naudingas savo broliams ir sesėms? Kas yra tai, ką aš dabar norėčiau sukurti ir atnešti į šią realybę? Nesvarbu, kokia dalis visos populiacijos pradeda gyventi savo aukščiausią sielos kvietimą ir skleisti aukštesnio dažno spindulius, viskas keičiasi. Mes esame čia sukurti naują kolektyvinę visumą, ją išreikšti ir gyventi. Jei norime kažkur atsirasti, tai mums neatsiranda niekaip kitaip, tik darant savo pačių gilų sielos darbą. Yra daug sielų, dabar trokštančių vienintelio dalyko – pabusti. Pati didžiausia/ geriausia dovana, kurią mes galime padovanoti esantiems aplink mus, yra darbas su savimi. Atsiminti, kad tu esi pirmas, pagerbti ir investuoti į savo paties procesą, pažadinti save pilnai ir daryti darbą, kurį atėjome padaryti.

Pabaigai rekomenduoju:

  • Daugiau būti, nei daryti.
  • Jei „tai“ nėra greičiausias būdas, greičiausias būdas surasti savo tikslą, yra pakelti savo širdį/ pakelti džiaugsmą.
  • Pamatyti ne kiek „nepadarėte“, o kiek nuėjote, ir pajausti besąlyginę meilę kūrinijos.
  • Dirbti su vertikalia jėga ir visus ir bet kokius netyrumus/ iškraipymus/ disbalansus gydančia/ valančia Šviesa, kuri yra tyra fotoninė skysta šviesa/ tyra Šaltinio sąmonė, ir kuri eina ten, kur yra kviečiama ir vertinama.
  • Pamedituoti į afirmacijas: „Mano širdis yra mano Portalas“ ir „Manyje yra Begalinė Visata.“
  • Atsiminti, kad „ir tai praeis“.
 
Daug Meilės,

Viktorija
Jūs galite sekti ir pamėgi mus čia:

Birželio širdies išplėtimas

Mes atvykome į vieną svarbiausią, pozityviausią, optimistiškiausią ir tekantį laiką šiais metais! Gegužė atnešė daug apvalymo ir pokyčio. Dauguma jūsų jau patiriate gražų intensyvų sąmonės poslinkį kvantiniame lygmenyje, kuris tekės nuolat per visą birželį. Kaip viduje, taip ir išorėje. Birželio pradžia suteiks mums galimybę atgauti kvapą iki energija vėl pakils, įsibėgėjus vasaros sezonui.

Mes esame raginami mąstyti “už dėžutės ribų“ (iš tikrųjų, juk, nėra jokios dėžutės) ir susitelkti į mūsų besiplečiančią sąmonę tokiais būdais, apie kuriuo mes galbūt anksčiau nepagalvojome. Susilygiavimas su Šaltinio/ Kūrėjo energija yra raktas. Tikriausiai, esate girdėjęs apie automatinį rašymą arba tiesiog rašymą, kaip savęs vystymo įrankį. Su savo daugiau, nei dvidešimt metų praktika, turiu patvirtinti, kad tai yra puikus instrumentas. Jei dar to nedarote, rekomenduoju visada turėti po ranka tušinį ir ant ko rašyti ir žymėtis bet kokias idėjas ir įkvėpimus, kuriuos jūs galite gauti. Kai vėliau peržvelgsite savo užrašus, jūs galite atrasti, kad juose yra visas vedimas ir įžvalgos, reikalingos jums jūsų kelyje dabar ir į priekį. Šie užrašai yra aukso vertės, kai jūs ieškote, kaip jums naviguoti per savo gyvenimą. Dabar yra tinkamas laikas pradėti šią praktiką.

Skaidrus bendravimas

Leiskite man atnešti jūsų dėmesį į vieną svarbų dalyką, ant kurio, iš esmės, yra pastatyta visa mūsų kasdienybė – t.y. kaip mes bendraujame. Ar mes išreiškiame save visiškai, laisvai ir nuoširdžiai? Ar mes galėtume čia atverti daugiau savo širdies? Aš tikiu, kad mes visi tai galime, visi be išimties. Daugumai, kol kas, tai yra tikras iššūkis išreikšti save tokį, kokie jie iš tikrųjų yra.

Jei jūs esate empatas (dauguma iš mūsų esame tokie savo esmėje), jūs esate natūralus diplomatas, trokštantis kurti ramybę ir harmoniją savo aplinkoje. Jums yra labai svarbu kalbėti tai, ką jūs jaučiate, kaip jūsų tiesą, ir jums yra labai svarbu, kad ši tiesa nebūtų suvokta ir interpretuota klaidingai. Tiems, kurie nėra empatai, gali būti gana sunku priimti tokį jūsų savęs išreiškimo būdą ir dažnai jie sutinka jį su pasipriešinimu. Empatas pradeda manyti, kad savo tiesos kalbėjimas yra kažkas, kas skaudina kitus, ir jis pradeda susilaikyti nuo savo tiesos kalbėjimo.

Dabar mes esame laike, kur sulaikymas savęs nuo savo tiesos kalbėjimo pradeda kelti vis daugiau iššūkių. Mes neatėjome į šitą planetą tam, kad leistume sau prigesinti savo pačių šviesą. Mes atėjome čia prisidėti prie Visatos plėtimosi per savo pačių Sielos unikalias dovanas, tiesą, talentus ir energiją, išreikšdami save tokiais būdais, kurie mums jaučiasi patys autentiškiausi ir atitinkantys tai, kas mes esame savo šerdyje.

Kūrybinė tėkmė

Jei jūs esate labai jautri siela (dauguma iš mūsų esame tokie savo esmėje), jūs jau galite jausti, kaip šio mėnesio energija mus pagauna ir neša į produktyvią kūrybinę tėkmę. Dauguma tai galės pajausti birželiui įpusėjus. Jei jūs dar nedarote nieko kūrybiško, kas eitų iš jūsų paties širdies, tai yra puikus metas imtis pokyčių savo rutinoje ir įtraukti į ją laiko bei užsiėmimų, kurie jus kūrybiškai įkvepia. Pažadinti jūsų asmeninę kūrybinę kibirkštį gali padėti tokie dalykai, kaip pasivaikščiojimai parke, mėgavimasis tyrame paplūdimyje, išvykos, kelionės ar žygiai, nauja knyga, meninis renginys, kiti žmonės, vietos ir patirtys, kurie jus įkvepia ir pagauna jūsų smalsumą.

Pakvieskite savo intuiciją jus vesti! Ir kai tik jūs pastebite, kad gavote jus nukreipiantį ženklą/ nurodymą, iškart, nieko nelaukdami, veikite pagal tai (pavėlavęs, jūs praleisite energiją, kuri yra aukščiausio potencialo, iki kito karto – nes visatoje viskas nuolat ir greitai kinta ir juda).

Meilė Sau

Prieš kelias dienas grįžau į Lietuvą po beveik mėnesio buvimo visiškai kitame pasaulyje, kitoje dimensijoje, saloje Gozo. Kaip jūs galite žinote, vieną savaitę iš to laiko vyko mūsų reguliarus pavasario retritas moterims „Sugrįžk Namo, Deive“ . Leiskite man pasidalinti vienos iš dalyvių refleksija po jo, kas parems mus pajudėti į tai, kas seks toliau šiame įraše:

Retrito metu įgijau naujų žinių, patyriau didelę meilę, ramybę, rūpestį. Didžiausias proveržis – meilė, meilė sau ir viskam. Tik šių dienų dėka supratau, kaip svarbu rūpintis savimi, mylėti save. – L.

Tarp mūsų kasdienių pokalbių ir pasidalijimų su moterimis kelis kartus pasirodė ir ši mintis: „Kartais ateina mintis: o gal, šitaip leisdama sau rūpintis savimi, paliekant vyrą ir vaikus, elgiuosi savanaudiškai?“.

Kaip visuomenė, mes buvome sąlygojami tikėti, kad meilė sau ir rūpinimasis savimi yra egoistiška, savanaudiška, narciziška. Tai buvo atlikta per tam tikras struktūras ir institucijas, kad kolektyvinis protas tikėtų, jog jis yra atskiras nuo savo tikrosios prigimties, kas yra Dvasia/ Kūrėjo Šaltinio energija. Toks buvo planas ir mes sutikome tai patirti – tam, kad Dabar Nubustume.
 

Kai mūsų protas pamiršta, kad mes, visų pirma, esame Dvasia/ Dvasinė Būtybė, turinti šią fizinę patirtį, jis atiduoda savo galią ir pradeda paklusti. Tai palieka mus, gyvenančius baimėje ir trūkume, besijaučiančius užstrigusiais ir nesaugiais. Tai yra išlikimu pagrįstos energijos, kurios galiausiai pasireiškia “liga“, arba susirgimu, mūsų fiziniame, emociniame, mentaliniame ir finansiniame lygmenyse. Mes jau ilgai paleidinėjame šio seno programavimo sluoksnius, kurie mus sulaikė, tačiau daugybė žmonių dar nežino, kaip meilę sau padaryti prioritetu.

Mūsų kūrybinės energijos transliavimas ta kryptimi, kuri yra produktyvi, patvirtinanti ir plečianti gyvenimą, reikalauja iš mūsų, kad meilė ir atjauta sau, būtų TOP prioritetas mūsų gyvenimuose. Meilė sau yra kita “savęs patvirtinimo“ sąvoka. Kai mes mylime save tokį, koks mes esame, nebandydami pataisyti ar atsikratyti bet kurios savo dalies, tada mes pripažįstame Dievo/ Dvasios / Kūrėjo/ Šaltinio energiją. Mylėdami save visiškai, mes pasakome Dievui/ Deivei: „Tu esi tobula (s) ir tiksliai žinai, ką tu darai (ką ji (s) tikrai žino!). Tai yra pačios didžiausios pagarbos forma, kurią mes galime parodyti Dievui/ Dvasiai/ Kūrėjo/ Šaltinio energijai.

Tai kaipgi mes save mylime? Yra daugybė būdų. Štai žemiau yra keletas iš jų:

1. Susilygiuodami su patirtimis, vietomis ir žmonėmis, kurie mus įkvepia, plečia ir kelia.
2. Paleisdami poreikį būti patvirtintam kitų ir poreikį būti kitų malonintoju.
3. Turėdami atjautos visoms savo dalims, kurias kada nors mes norėjome “pakoreguoti“ arba atsikratyti, įskaitant savo mintis bei įsitikinimus apie save.
4. Mažiau darydami ir daugiau būdami: vietoj to, kad stumtume jėga, kad dalykai įvyktų, mes kuriame laiką savo dienose, kuris mums leidžia ilsėtis ir lengvai būti, kad per mus galėtų ateiti aukštesnė išmintis ir vėliau imtųsi veiksmo.
5. Paleisdami poreikį greitai pajudėti į tikslą ir mėgaudamiesi “paprastais mažais“ gyvenimo dalykais, kaip sustoti užuosti gėlės ar pasimėgauti saulėlydžiu.
6. Leisdami sau prabangą, kaip tylos dieną, masažą ar poilsinę kelionę.
7. Leisdami sau ryškiai šviesti.
8. Susikurdami sąrašą dalykų, kurie įkvepia džiaugsmą mūsų gyvenimuose ir kasdien darydami bent vieną ar daugiau iš jų su intencija, kad tai yra tai, kaip mes renkamės mylėti save.
9. Medituodami.
10. Valgydami maistą, kuris maitina ir teikia mums gyvenimą, vietoj tokio, po kurio mes jaučiamės apsunkę ir pavargę.
11. Dažnai išreikšdami dėkingumą Dievui/ Dvasiai/ Kūrėjui/ Šaltiniui už palaiminimus, kuriuos mes matome ir patiriame kasdien.

Sėkmė, kurią mes patiriame savo karjeroje, santykiuose ir visuminėje gerovėje, yra tiesioginis rezultatas meilės sau kiekio, kurį mes turime sau. Jei jaučiatės užstrigęs, meilė sau yra atsakymas. Jei jaučiatės nevertinamas, meilė sau yra atsakymas. Meilė sau viskuo pasirūpina!

Kosminiai Vartai

Birželio 21 d. mes pajudėsime per Vasaros Saulėgrįžos Vartus.

Saulėgrįža reprezentuoja didelio užbaigimo ir naujų pradžių laiką. Kad ir kas yra tai, ką mes esame pasirengę išspręsti ir paleisti, tai yra metas tai padaryti, kad pasirengtume įžengti į mūsų naują kelionės etapą, visiškai atsinaujinę.

Taip pat per Saulėgrįžą mūsų planetą pasiekia didžiuliai šviesos kiekiai iš Saulės, kurie kurs kitą kvantinį šuolį mūsų asmeninėje ir kolektyvinėje sąmonėje. Tai bus kibirkštis, kuri įžiebs labai aktyvų, jaudinantį, gydantį ir transformuojantį laiką ateinančiais mėnesiais, liepą bei rugpjūtį.

Saulėgrįža taip pat turi gebėjimą prinokinti mūsų giliausius ir autentiškiausius troškimus sau ir pasauliui aplink mums. Milijonai žmonių pasaulyje naudoja šį ypatingą atvėrimą sukurti Kosminį Suvienytą Meilės Lauką, su kuriuo jūs galite susijungti per savo norą, intenciją, maldą ar meditaciją.

„Ką tu norėtum palikti užnugary, kad galėtum sukurti daugiau erdvės savo trokštamai realybei? Į ką tu esi pasirengęs įžengti?“

Dabar yra metas paklausti šių klausimų ir padaryti reikiamus poslinkius/ “adaptacijas“, kad pajudintumėte save pirmyn į didesnę meilę. Birželio pabaigoje mes matysime poslinkį savo širdyse ir protuose, kreipiantį mus susitelkti į mūsų pačių sielos aistras. Tačiau nereikia būti per daug rimtiems ir susikoncentravusiems tik į savo aistras, bet balansuoti tai su rūpinimųsi savimi, leidžiant smagiai laiką ir lengvai savo dienas.

Daugiau apie šiuos Kosminius Vartus kviečiu paskaityti mano straipsnį „Vasaros Saulėgrįža“. Taip pat šioje Skaityklos skiltyje jūs rasite mano straipsnius apie kitus esminius metuose didžiuosius kosminius vartus, kurie netrukus po Vasaros Saulėgrįžos seks vienas po kito – jei dar nesate susipažinęs su jų metu įeinančiomis ir aktyvuojamomis energijomis, gera mintis yra iš anksto tai padaryti, kas iš anksto aktyvuoja jumyse susilygiavimą su jomis.

Pajudėjimas į didesnę Meilę

Jei norite susijungti su Suvienytu Meilės Lauku, skirkite kelias akimirkas šiandien (ir rytoj) užsimerkti, susitelkti į savo kvėpavimą ir paprasčiausiai patvirtinti sau, kad jūs renkatės mylėti save ir pasaulį aplink jus. Vizualizuokite gražią auksinę, rožinę, violetinę ar smaragdinę žalią šviesą, švelniai apgaubiančią visą Žemės rutulį, visų žmonių ir viso gyvenimo sąmonę. Vizualizuokite šią Meilės ir Šviesos Substanciją tol, kol ji tampa tokia koncentruota, kad tampa matoma ir apčiuopiama fiziniu žvilgsniu visiems! Tai aktyvuos jumyse didesnę meilę, ramybę ir džiaugsmą bei jus atneš į malonės būseną, kuri jus atvers manifestuoti savo troškimus realybėje.

Pabaigai

Leiskite man jus švelniai atnešti dar arčiau jūsų. Dvasia yra Laisva ir Suvereni. Ateinančiais laikais į priekį toliau užrašyta afirmacija turi tapti jūsų kasdieniu teiginiu/ šūkiu/ patvirtinimu:

„Aš Esu Laisva (s) ir Suvereni (us).“

Nepaliekant daugiau vietos abejonei, baimei, neigimui ar bet kokiam kitam žmogiškam kūriniui, kurie palaiko žmones jų pačių apribojimuose, bet vietoj to išlaisvinant save Visiškai Tavo Nuostabios Dieviškos Būties Laisvei – ramiai, harmoningai ir visam laikui! Nėra geresnio dalyko, kurį jūs galite padaryti, kad pagerbtumėte Dievo Būtį, kuri yra visada visur veikianti!

Aš kviečiu jus turėti smagumo šį birželio mėnesį, pereinant iš pavasario į vasarą ir pilnai pajaučiant Meilės Liepsną, mus vedančią atgal į Didžiąją Kosminę Būtybę, kuria mes iš tikrųjų esame, paruošiančią mus susitikti su, pasveikinti ir patirti Sielos Meilę, Išmintį, Galią ir Begalinį Tobulumą!

Galite aktyvuoti, jei tai jums rezonuoja: „Aš Esu Meilės Liepsna iš Dievo Širdies.“

Su Begaline Meile,
Viktorija

 

 

Jūs galite sekti ir pamėgi mus čia:

Meilės kodas balandžiui

Labas, mano Drauge!

Praėjo mėnuo nuo praėjusio energijos atnaujinimo. Balandis yra visuotinis Meilės ir Gausos mėnuo.

Galingos jėgos veikia už scenos, pasiūlydamos mums įgalinančias energijas, kurios padeda mums pakelti save į aukštesnius džiaugsmo ir gerovės lygmenis.

Šio mėnesio energijos gali būti sudėtos į tokius raktinius žodžius, kaip:

Naujos Pradžios
Drąsa
Buvimas Ištikimu Savo Sielai
Atgimimas
Galimybės
Nuotykiai
Rizika
Laisvė
Sprendimai
Netikėtumai
Ryšys
Judėjimas

Jūsų yra prašoma kreipti dėmesį į vidinius paskatinimus ir išorinius ženklus, prašančius jūsų imtis įkvėptų veiksmų, kurie gali atvesti jus į šiuos aukštesnius lygmenis.

Tada, kai jūs imatės rizikų, kurios maitina šituos dalykus, inicijuoja jaudulį ir smagumą, nušviečia jūsų gyvenimą, sujungia jus su panašiais, pozityviais žmonėmis – jūs natūraliai atsiveriate Meilei ir Gausai. Visa tai prasideda nuo poslinkio mūsų sąmonėje.

Kūrybinės energijos

Tai yra potencialus laikas pradėti naujus projektus, siekius, būti ambicingam, būti kūrybiniame režime. Mes galime palaikyti šias energijas, skirdami laiko pasimėgauti paprastais gyvenimo malonumais. Jūsų širdis virpa džiaugsmu, kai jūs susijungiate su tuo, kas jums teikia malonumą.

Dalykai, tokie, kaip jūsų ryšys su Dvasia, paukščių giesmės, saulėlydžio spalvos, ežero ramybė ar jūros bangos, draugo ar mylimojo apkabinimas, žinojimas, kaip šventas kvėpavimas sujungia jus su viskuo… Tai yra patys svarbiausi dalykai gyvenime ir tai labiausiai maitina jūsų Sielą.

Tada, kai mūsų Siela yra visiškai pamaitinta, mes esame ramybėje ir mūsų energija operuoja 100%. Tyras pasitenkinimas. Mes esame atviri, aiškiai žinantys, įkvėpti, prieinami visiems palaiminimams, kuriuos mums yra numačiusi Visata, ir atviri plėtimuisi.

Šis evoliucijos taškas kviečia jus įsitraukti į gyvenimą iš širdies, prisiimti atsakomybę už tai, kas maitina jūsų sielą, ir siekti žmonių, kurie įkvepia jūsų giliausią aistrą ir kelia jūsų vibracijas.

Vidinė transformacija

Taip, vis dar tebevyksta pabudimas. Ši balandžio magija yra ypač stipri šiais metais, nes tai yra visuotiniai 11 metai. Galvokite apie šį mėnesį, kaip kvietimą iš visatos jums įžengti per 11 portalą (2011-11-11) į dabarties akimirką. Kilkite!

Visiškai atsiduokite tam, kas dabar puoselėja jūsų didžiausią gerovę. Išmylėkite savo dienas į džiaugsmą. Išmylėkite savo tikslus į jų manifestaciją. Išmylėkite kiekvieną emociją ir mintį, nesvarbu, kokios jos tuo metu atrodo.

Magija nutinka tada, kai mes paleidžiame savęs teisimą ir tampame sąmoningi tam, kokie mes esame (būkite budrūs, nes mes dar esame linkę paslysti į senus įpročius).

Stebėkite savo vibraciją. Koks jūs esate? Koks jūs esate darbe? Koks jūs esate, kai kuriate? Koks jūs esate, kai bendraujate su žmonėmis (ar gyvūnais – visa yra viena Kūrinija!).

Jei pastebite, kad vis dar esate reaguojantis, iškyla emocijos, nesistenkite atsikratyti šių jausmų arba teisti save, kad jūs vis dar tai patiriate. Mes galime žiūrėti į tai, kaip į taip pat kūrybinę energiją, kuri dar nesurado platformos pasireikšti. Jai reikia tik vedimo pajudėti tinkama kryptimi.

Energijos, kurios mums praeityje jautėsi nepatogios ir dažnai skausmingos, dabar mums gali tapti energetiniu auksu. Mes galime transformuoti pykčio ar neapykantos energijas į išsipildymą. Mes galime nukreipti jas į savo hobius. Kai mes transliuojame šias emocijas į kažką, ką mes mylime, jos transformuojasi į aistrą.

Kai mes kažkam aistringai atsiduodame, tai gali mus atvesti prie tapimo ekspertais toje srityje. Kai mes kažkur tampame ekspertais, kitas natūralus etapas gali būti kad mūsų patirtis sutinka kitų poreikius, atvedant mus į naują karjerą ar verslą. Nėra ribų magijai, kurią mes galime sukurti, kai mes leidžiame savo sąmonei plėstis ir judame šia kryptimi!

Štai jums keli patarimai, jei vis dar esate įstrigęs emocijose: įsitraukite į fizinį aktyvumą ir pajudinkite savo kūną (greitas ėjimas, šokis, dviratis, kitas sportas) – bet kokia energija, kurios mes laikomės savo kūnuose, pradeda atsirakinti, juda per paleidimo kanalus ir pati išsisprendžia.

Klausykitės giliai, ką jums sako iškilusios emocijos. Dažnai tai yra jūsų proto būdas informuoti, kad jam kažko iš jūsų reikia. Todėl jis ieško pasitenkinimo, norėdamas kažko jūsų išorėje.

Už visų istorijų, šerdyje, protas nori gauti iš jūsų meilę, atjautą, priėmimą ir pripažinimą. Kai jis gauna šiuos dalykus, jūs pastebėsite, kaip jis kuria jums mažiau pasipriešinimo ir iš tikrųjų pradeda jaustis pakankamai saugus leisti jūsų aukštesniajam aspektui/ širdžiai sielai/ Tikrajam Aš vesti kelią.

Jei negalite gauti aiškios žinutės, ko reikia jūsų protui, tiesiog būkite atjaučiantis ir suteikite jam neteisiantį buvimą – būdą, kokiu besąlygiškai mylinti mama būtų savo vaikui. Tai padės jūsų protui jaustis išgirstam ir pripažintam ir bet kokios reakcinės emocijos, kurias jis naudojo jūsų dėmesiui gauti, suminkštės ir išsisklaidys.

Evoliucija reiškia, kad mes vystomės į kitą etapą, į aukštesnį sąmonės lygmenį. Pakvieskite kosminę alchemiją į savo ląsteles padėti jums evoliucionuoti per meilę ir atjautą. Mes tiesiog darome poslinkį savo sąmonėje ir leidžiame viskam išsisklaidyti, ir nukrepiame savo energiją į tai, kas mums iš tikrųjų čia rūpi, kaip dieviškoms Meilės ir Šviesos būtybėms.

Jei jūs imsitės bent šiek tiek aukščiau nurodytų veiksmų, dabartinės energijos gali pasitarnauti jums, kaip palaiminimai, kuriuos jūs jau esate pasirengęs priimti. O tuomet jūs galite juos nukreipti toliau ta kryptimi, kuri jums jaučiasi labiausiai jaudinanti ir svarbi! Atminkite būti budrus dėl to, į ką jūs investuojate savo brangią energiją!

Atsivėrimas Magijai ir Gausai

Štai geras būdas iš naujo pasikrauti ir atsinaujinti, jei jūs jaučiatės visiškai išsekęs, nusivylęs ir tarsi atsidūręs aklavietėje.

Suraskite vieną dalyką, kuris jūsų gyvenime dabar vyksta ir yra pati nuostabiausia gyvenimo dovana jums, kurios jūs kažkada prašėte, apie kurią kažkada svajojote ir kuri jau yra čia, jums paduota.

Pripažinkite visa tai, kas yra pozityvu jūsų gyvenime.

Pajauskite visa savo būtimi, kokia iš tikrųjų jūs dėkinga (koks dėkingas) esate už tai.

Dėkingumas iškart aktyvuoja jūsų širdį ir visas ląsteles, išplėsdamas jų dažnį ir pakeldamas jūsų visuminę vibraciją.

Kai jūs išplečiate savo sąmonę, leiskite sau būti tame. Tokiu būdu jūs taip pat atnešate į tai savo kūną, vyksta jūsų DNR perrašymas. Visa jūsų kūno sistema persitvarko ir jūs iš naujo susilygiuojate su tuo, kas iš tikrųjų yra prieinama dabar, už jūsų ego, proto.

Pasakykite sau: „Aš Esu Dėkinga (s)“.

O jei būsite dėkinga (s) iš anksto? Pažiūrėkite, kaip tai jaučiasi būti dėkingu už kažką, kas dar neįvyko. Duokite dėkingumą toms vizijoms ir tikslams, kurie dar tik turi pasireikšti jūsų gyvenime.

Tai jums padės pritraukti daugiau Gausos iš Visatos.

Matykite save, kaip atvirą, aktyvų, veikiantį, susilygiavusį kanalą džiaugsmingiems dalykams tekėti į jūsų gyvenimą ir pakvieskite, ir leiskite visatai įlieti į jį palaiminimų gausą.

Visada būkite atviras magijai ir stebuklams, nes tai yra čia, kiekvienoje akimirkoje, visiems lygiai prieinama. Bet tai netampa mūsų realybe tol, kol mūsų vibracija/ mūsų sąmonė nėra susilygiavusi su tuo.

Meilės Pabudimas

Viskas prasideda nuo mūsų intymios meilei sau. Mes nekalbame apie egoistinę meilę, bet apie pagarbią meilę, kurioje mes pripažįstame Visatos grožį ir galią savyje. Kai ši meilė sau yra pilnai įžeminta ir apkabinta, tai gali pakviesti intymią ir šventą sąjungą su sielos partneriu, kurio vibracijos deri su mūsų.

Kai mūsų meilė sau yra užbaigta, meilei, kurią mes patiriame kitiems, nebereikia dramų ir skausmų. Apeiti iššūkius tampa daug lengviau. Tai yra tyros, lengvos, džiaugsmingos ir paslankios meilės forma.

Tikėtina, kad balandį jūsų jausmingumas ir meilė sau įsižiebs iš naujo. Jūsų yra prašoma išlikti visiškai įsižeminusiems meilės sau daryme prioritetu. Tada, kai jūs tai sau leidžiate, visa kita viskuo pasirūpina. Bet vėlgi, jūs turite tuo visiškai pasitikėti, tuo būti.

Būti įkvėptam Dvasios

Visi šie pokyčiai neateina į mus ir mūsų gyvenimus per jėgą ar stūmimą, bet lengvai ir natūraliai – iš įkvėpimo vietos. Šie pokyčiai yra rezultatas mūsų pastovaus valymosi proceso ir ankstesnių sėklų, kurias mes pasodinome ir mylinčiai globojome, ir kurios dabar, pagaliau turi galimybę sužydėti ir klestėti.

Taip pat, mes nepadarome to vieni, kaip atskiri aspektai. Tam, kad aukštesnis Šviesos pasaulis manifestuotųsi realybėje iš mūsų vidaus, mes turime nuolat jausti Dvasią, veikiančią per mus. Jei jums pritrūko jūsų gyvenimui įkvėpimo, pavieskite į jį įeiti Dvasią. Anglų kalba įkvėpimas yra „Inspiration“ = „In-Spirit“=“Pakvieskite įeiti dvasią“.

Dabar mūsų planetoje iš tikrųjų vyksta jaudinantis pabudimo laikas, daugybė aktyvacijų, integracijų, valymo, įžeminimo ir judėjimo, todėl užsitikrinkite, kad jūs turite savo žemėlapį naviguoti per šiuos pokyčius, išnaudodami potencialias energijas jūsų aukščiausiems tikslams, giliems sielos troškimams ir didesnei gerovei.

Aš visada esu atvira ir prieinama padėti jums pamatyti daugiau aiškumo ir jaustis labiau įkvėptam ir įgalintam jūsų unikaliame kelyje į jūsų naują realybę (suraskite daugiau „Kurkime kartu“).

Gegužės mėnesį manęs laukia moterų retritas Maltoje ir mano laikas sau – įkvepiančios atostogos. Nežinau, kiek būsiu prieinama čia (išskyrus individualias konsultacijas), nes esu numačiusi skirti laiko manifestuoti daugiau svarbių dalykų jums/ mums paremti, bet kaip visada esu atvira tėkmei ir įkvėpimams dabarties akimirkoje.  Visatos intelektas visada yra paruošęs daugiau magijos ir stebuklų, nei mes galime numatyti. Ir aš esu atvira tai pasitikti, priimti ir pasidalinti!

Linkiu jums šį mėnesį pamatyti naujas dovanas, kurios jus laimina, įkvepia ir įgalina neįtikėtinais būdais!

Meilė ir Palaiminimai,
Viktorija

P.S. Likite susijungę, nes šį mėnesį dar paskelbsime rudens retrito Džiaugsmo saloje Gozo (Maltoje) aprašymą (data – rugsėjo 30 d. – spalio 7 d.). Kol kas moterims, bet ką gali žinoti, gal bus laikas ir mišriai grupei… Bet jokio stūmimo – mes manifestuojame nauju būdu – lengvai ir grakščiai.

 

Jūs galite sekti ir pamėgi mus čia: