Kaip ateiname į savo aukštesnius vaidmenis ir kaip bendrai kuriame gausą Naujoje Žemėje

Mūsų fizinė gausa yra susijusi su tuo, kaip mes realizuojame savo aukštesnius tikslus čia, Žemėje. Tai nėra: „Aš turiu“, tai yra: „Aš sutikau“. Ir jūs gerbiate jūsų susitarimus ir įvykdote jūsų aukštesnius tikslus. Kai mes dalijamės iš mūsų gausos, mes negyvename baimėje, kad galime ”neturėti”, mes esame ramūs, žinodami, kad esame aprūpinti savo visam gyvenimui, visoms dienoms į priekį. Štai viena iš priežasčių, kodėl kiekvienas asmuo turi būti suinteresuotas investuoti į jo/ jos pačių išteklių atkūrimą, edukuoti save, kaip prieiti prie to, ką daryti, kad atkurti savo kūrybinius talentus ir sielos dovanas, puoselėti, vystyti ir manifestuoti savo gebėjimus – iš čia ateina jūsų gausa.
 
Mes ne kartą girdėjome savo kelionėse, kad “daug dirbi, bet nieko neuždirbi”. Tai todėl, kad ilgą laiką mes nedarėme savo prioritetu manifestuoti pinigus. Pasirinkdami Pakilimo kelią, mes sutikome, kad turėsime susitaikyti su valymu karminių laiko juostų, ir ne tik maža dalis to yra mūsų pačių arba iš šio gyvenimo. Kiekvienas turi išvalyti didelę dalį kolektyvinės sąmonės. Galiausiai, kiekvienas turės išmokti dirbti su pinigais.
 
Naujos Žemės statybose įgyjamos lėšos yra investuojamos kurti ir plėtoti projektus paremti žmonijos bei Žemės pakilimą. Mes esame nuolat palaikomi Dievo Begalinės Ramybės ir Begalinės Gausos. Naujoje Žemėje, visi gyvensime begaliniame tiekime ir aprūpinime, nes čia visi dalijasi tuo, ką jie gauna.
 
Kai žmonija nupuolė prieš tūkstantmečius, žmonės ėmė tarnauti sau, atsirado godumas, paplito trūkumo supratimas Žemėje. Mes matėme, kad kai ištekliai sulaikomi ”mažose rankose”, nukenčia likusi dalis visuomenės. Nuo 2011 metų, kai Žemėje valdymą perėmė Dieviška Intervencija, neteisėtai sulaikyti didžiuliai klodai Žemės finansinių išteklių yra išlaisvinami, jie bus perskirstyti bei ilgainiui pasieks tuos, kam reikia. 
 
Kai darote pasirinkimą ateiti į Naująją Žemę ir savo aukštesnius vaidmenis čia, pradžioje, nesijaudinkite apie pinigus. Dabar svarbiausia jums yra įsitvirtinti jūsų autentiškame kelyje, kurį pasirinko jūsų siela, ir jūsų Širdies energijoje, išvalius tankias vibracijas jūsų kūnuose, žemesnėse čakrose. Atminkite, kai jūs peržengiate ego, linijinis dingsta, čia – viskas kvantiška.
 
Kai jūs renkatės savo Pakilimą, jūsų neturi gąsdinti tai, kad kurį laiką gali reikėti pagyventi su mažesnėmis pinigų sumomis jūsų banko sąskaitose arba labiau asketiškuose namuose. Jūs turite žinote, kad jūsų kelionėje, kiekvienu duotuoju momentu, jūs patiriate tas sąlygas, kurios labiausiai tarnauja jūsų sielos tikslui ir pamokoms tame kelio ruože. Įvaldyti gyvenimą su ypač ribotu pinigų kiekiu yra ypač stiprus ugdymas sielai, kuris leidžia perdirbti daugybę ego modelių, ‘numarinti’ netyrumo pasireiškimą savo energijos lauke bei išraiškoje, kas sudaro sąlygas iškilti tyriausioms savybėms žmoguje. Tai yra svarbus Mokinio atsidavimo patikrinimas, iniciacinis momentas. Jūs pereisite iniciacijas ir sėkmingai susitvarkysite su kiekvienu etapu, vedami jūsų Aukštesniųjų Aš. 
 
Pakilimo kelias nėra nuperkamas už pinigus, yra labiausiai apdovanojantis ir jį renkasi tyriausios širdys. Dažnai, asmenys šitame gyvenime turėjo unikalias patirtis, daugybe atvejų, patyrė didesnio ar mažesnio laipsnio skurdą savo šeimose, kad įgytų ar sustiprintų savo širdyse pakankamai supratimo ir atjautos tiems, kuriuos jie atėjo paremti. Kai jūs kylate ir paleidžiate modelius, išvalote jumyse genetinį programavimą, socialinį programavimą, religinį programavimą, dalykai jūsų asmeninėje fizinėje realybėje keičiasi. Kaip mes šiandien matome, tai vyksta už šviesą didesniu greičiu. Su kiekvienu poslinkiu aukštyn, jūs galite apkabinti ir įkūnyti daugiau jūsų pačių Šviesos, tai reiškia ir jūsų įgimtą gausą.
 
Vienas didžiausių trukdžių sieloms ateiti į jų naujas gausos realybes, yra tai, kad savo prioritetu jie daro vieniną dalyką – “pinigą”, kas paprasčiausiai yra ta pati energija formoje, už kurią galima įsigyti kitas formas energijos. Šitas energijos dažnis (pinigų) daugybę metų turėjo šią etiketę, todėl pinigų energija kolektyvinės sąmonės dėka savyje turi įvairių sudėtinių energijų. Kiekvieno iš mūsų užduotis santykyje su šita energijos forma yra išgryninti to esmę bei suprasti, kaip tai veikia šioje realybėje. Kaip energija, esanti bet kurioje kitoje formoje, tai yra ta pati dvasinė energija, kuri nuolatos juda, nuolatos įeina/ yra ”įgyjama” ir išeina/ yra ”prarandama”, yra atiduodama tada, kai yra gaunama, ir yra gaunama tada, kai yra atiduodama. Paprasta. Sudėtinga tampa tada, kai žmonės nuolatos galvoja vien tik apie gavimą, pamiršdami, kad turi duoti.
 
Mes gauname energijos pinigų formoje proporcingai savo atiduotam energijos kiekiui. Tai reiškia, jeigu mes norime gyventi gausoje, mes turime gausiai duoti savo turimą energiją. Dabar yra taip, kad žmonės yra įpratę mokėti tik už tuos dalykus, kuriuos jie gali čiupinėti, jie nevertina neapčiuopiamos energijos, kuri taip pat yra ta pati energija, tik kito dažnio, kaip “džiaugsmo”, “meilės”, “ramybės”, “šviesos”, “žinių” dažnių energija. Ateinančiais metais priešakyje, čia susidurs pasaulis, nes bus daug žmonių, kurie turės materialinius išteklius, tačiau neturės dvasinės energijos, ir bus žmonių, kurie turės daug dvasinės energijos, tačiau neturės jos materialinės išraiškos, ir šios dvi kategorijos žmonių dažnai bus skirtinguose sąmonės lygmenyse, todėl bus sudėtingas tarpusavio susikalbėjimas bei supratimas.
 
Tai, ką šiandien turi kiekvienas, priklauso nuo to, ką manifestuoti savo realybėje jie darė praėjusiais metais. Tai reiškia, ką jie darė, kaip savo prioritetą ir apie ką buvo jų mintys, į kokius dalykus buvo nukreiptas jų dėmesys, laikas ir energija, įskaitant pinigus. Kiekvienas manifestuoja tą, ką jie sukuria energetiniame lygmenyje. Jeigu asmuo praėjusiais metais nedarė savo prioritetu sukurti “daugiau šviesos”,  o rinkosi sukurti “daugiau pinigų”, tai jie šiandien turi daugiau energijos pinigų forma, ir atvirkščiai. Kiekvienas alksta skirtingų dalykų.
 
Galvokite apie energiją, kaip apie maistą: energija Žemėje mums yra reikalinga, kad prasimaitintume, kad išgyventume. Pinigai savo esme yra tas pats maistas. Iš esmės, visa energija mums yra reikalinga tam, kad mes pamaitintume savo egzistenciją. Kai kažkam atsiranda kažko trūkumas, prasideda energetiniai mainai: vieni imasi duoti vieną energijos formą, kad įgytų kitą energijos formą. Viskas Visatoje yra paprasta tada, kai mes prieiname prie dalykų pačios šerdies, suprantame jų esmę bei veikimo principus; tuomet mes galime įvaldyti tai.
 
Jei jūs daug davėte, tai jūs ir gausite daug, ir nebūtinai iš šaltinio tuose, kuriems jūs davėte, tai gali ateiti iš šaltinio kituose asmenyse. Šaltinis yra vienas ir tas pat visuose visoje visatoje ir tai yra tobulo veikimo, viską tobulai užtikrinantis mechanizmas. Todėl, negedėkite tada, kai jūs ‘prarandate’, nes jūs įgysite, o kai jūs įgysite, jūs visada duosite, nes mes visi esame taip sukurti tam, kad ši visata funkcionuotų. Šiandien jūs davėte ir iš tikrųjų nieko negavote? Vadinasi, jūs sumokėjote už vakar arba už rytojų. Jūs turite nuolat ir nuolat duoti tol, kol jūs esate gyvas. Jūs numirsite, kai jūs atiduosite viską, ką turėjote atiduoti.
 
Savo autentišką kelią aš pradėjau nuo nulio ir su kiekvienu žingsniu manifestavau daugiau pinigų, kuriuos investavau į savo mokymąsi ir į manifestavimą erdvių paremti kitų pabudimą, į aukštesnės kokybės maistą, galiausiai, rinktis energetiškai švaresnes, sveikesnes aplinkas. Visa tai rinkausi praeiti, kad suprasčiau, koks tai yra kelias, tačiau niekada su tuo nesitaikiau, o nuolat dėjau pastangas įgalinti save ir kilti, kad galėčiau paremti kitus įgalinti save. Kiekvienas turės būti galintis pats Naujoje Žemėje. Taip, kaip mes elgiamės su savimi, taip mes elgiamės su kitais; taip mes darome erdvėse, kurias mes bendrai kuriame mūsų realybėse. Visiems asmenims, kurie ateina į mūsų erdves, mes esame atsakingi suteikti tokią pagarbą, kaip suteikiame sau, todėl nėra galimi ego įsikišimai, iškraipymai, ‘neteisybės’.
 

Kad gyventume tikraisiais savimi, mes gerbiame mūsų šeimos pinigus, mes gerbiame mūsų mamos ir tėvo pinigus, mes nešvaistome, esame atskaitingi už kiekvieną centą, kurį gavome į savo rankas, kaip ir kam jį išleidžiame. Tai, ką jūs gavote, jūs turite paversti pinigų mašina, iš vienintelės monetos jūs turite sukurti pinigų fabriką. Tai yra tai, kaip čia veikia. Jei jūs taip nesugebate, išmokite, kaip. Pinigai nėra skirti sulaikyti, nėra būti taupymo režime, pinigai yra judėti, “vaikščioti”; taip mes remiame vieni kitus. Jei man kažkas nesumokėjo, aš kažkam nesumoku, jie neturi sumokėti kažkam kitam – mes visi esame susiję.

Jei jūs nesumokate už dalykus jūsų evoliucijai ir sielai, bet turite, už ką leisti pramogoms ir žaidimams, tai tik parodo lygį, kuriame jūs esate su savo sąmone, ir jūs visa tai praeisite patys. Ateityje, mes visi gyvensime iš meilės gilesniu lygmeniu, kas yra pagarba. Kai visi ateisime į Naująją Žemę, kaip dieviški, mes kiekvienas visada būsime ir nuolat veiksime iš Dievo kūrėjo aspekto mumyse, ir tada mes vietoj pinigų galėsime rinktis kitas atsiskaitymo formas, kurios bus tyra Šviesa Meilė.

Mes galime jausti pyktį, bet vėliau mes tai paleidžiame ir mums tai nesvarbu: mes darome tai, ką mes darome, nes taip mes mylime, mes darome ne iš trūkumo, iš rūpesčio, mes norime, kad visi ateitų čia, bendrai kurti ir gyventi Naujoje Žemėje, kurią mes palaikome ir remiame su pagarba; mes tampame tuo. Tai reiškia, mes nelaukiame, kol žmonės ateis; jei jie negerbia, nesidalija, nesupranta, mes padarome viską, ką galime, jei niekas nepasikeičia, jie tik ‘maitinasi’, bet neremia, mes išvalome tai ir tada daugiau mylime žmoniją.
 
Perėjus į Naująją Žemę, jūs pamiršite visus žemesnės sąmonės/ žmogiškumo aspektus, kas liečia pinigus, tai yra tokios išraiškos, kaip ”nesąžiningumas”, ”šykštumas”, “savanaudiškumas”, ”lupikavimas”,  t.t. Su tomis vibracijomis mes atsisveikiname savanoriškai ir išvalome jas iš savo energijos lauko, čia ateidami. Mes išmokstame nebesiskųsti, kad mums nustatyta tokia kaina, nebesakyti “brangu”, kai mes perkame, mes galvojame, kokie mes esame turtingi, kad galime tai sumokėti, vadinasi, daug davėme.
 
Naujoje Žemėje visi gali dirbti darbus, kokius nori, ir už tai gauti atlygį. Yra platus pasirinkimas darbų ir yra apmokymai visų rūšių specialistams. Jums patinka vairuoti automobilį – prašome, tapkite vairuotoju. Jūs mėgstate skaičius – prašome, tapkite numerologu. Jūs mėgstate jogą ir norite dalintis jos nauda su kitais – tapkite jogos mokytoju. Norite mokyti meditacijos ar groti muzikos instrumentais – prašome. Norite būti mama, tėčiu, namų šeimininkais – prašome, gimdykite vaikus ir rūpinkitės namų ūkio darbais. Norite būti slaugėmis, prašome, būkite. Jūs taip pat galite mokytis, kaip jūs galite kelti savo vibracijas ir tapti aukštesnės sąmonės transliuotojais.
 
Esmė yra ta, kad energija turi išeiti iš jūsų, kad jūs vėl gautumėte. Jūs galite dabar sumokėti į priekį ir kažką įgyti ateityje. Jūs galite šiandien atiduoti tiek energijos, kad turėtumėte užtikrintai iki jūsų gyvenimo pabaigos ir pasirūpinti tuo, kas senajame pasaulyje vadinama ”pensija”. Naujoji Žemėje nepriima veltėdžių, čia patenka tik darbštūs žmonės, kurie daug duoda, kad prisidėtų prie čia bendrai kuriamos gausos visiems.
 
Pinigai veikia, kaip maistas: jūs daug išnaudojate energijos, jūs įgyjate proporcingai, kad jūs atstatytumėte ir galėtumėte nuolat duoti tiek, kiek jūs išnaudojate. Jūs padidinate savo apsukas, esate produktyvesnis ir išnaudojate daugiau energijos, už tai jūs įgyjate daugiau energijos. Energija generuoja energiją – paprastas fizikinis dėsnis. Tie, kurie neduoda nieko, nieko neįgyja. Jie gyvena gamtoje ir gali maitintis saule, kuri yra didžiulis energijos generatorius. Mes funkcionuojame ant saulės; Šviesa yra fotonininė šviesa; kuo mūsų aukštesnės vibracijos, tuo daugiau saulės energijos mums reikia.
 
Su šia evoliucija, mes nebenorime darbų, kokius turėjome tridimensinėje realybėje. Tai pasikeičia, kai mes peržengiame į tai, kur mes su meile dirbame tarnystėje ir mes kvėpuojame tuo – meile žmonijai. Mes pasirenkame dirbti visam pasauliui ir mes matome, kad tai yra daug lengviau, nei dirbti atskiriems žmonėms. Dievo sąmonėje, mes tampame kitų rūpintojais, rėmėjais. Mes matome, kai kitiems yra reikalinga pagalba, ir mes paremiame kitus, ir mes esame remiami, bet turite ateiti į šį buvimą. Tai yra vidinis iniciacinis kelias.
 
Kai tai, ką jūs padarėte, yra nebereikalinga, jūs tai užbaigėte, jūs uždarote tai. Naujame, mes turime ne vieną darbą, bet daug skirtingų darbų, ir mums prisideda naujos misijos. Tai yra skirtingi mūsų aspektai ir visus juos mes darome patys, visi jie yra remiantys. Kai mes atliekame savo dalį ir atsiranda kiti asmenys, kurie pereina kažkurį iš šių aspektų ir yra vibracinis atitikmuo, jie perima tą darbą, kurį dariau aš, ir tuomet viskas, ką darau aš, remia mus abi, tada ateina dar kažkas prisidėti ir tada tai, ką turiu aš, remia mus tris. Mes deriname savo išteklius, energiją.
 
Mes sukursime darbovietes, kuriose įdarbinsime daug žmonių, su kuriais mes elgsimės sąžiningai ir dalinsimės gausa; visi dirbsime, visi gausime. Tačiau kas nutinka su žmogaus ego aspektu: jis iškart klausia: “O ką aš galiu gauti iš to?”. Mes matėme žmones, kurie nenori daryti darbo; mes jiems viską sumokėjome ir jie išėjo iš proceso. Mes nemokame nenuoširdiems ir nepasirengusiems prisidėti maksimaliai ir padaryti ne mažiau, bet daugiau, nei yra prašoma.
 
Jei kiti asmenys neįžengia į savo galią, tuomet mūsų kūnas neša juos ir po kurio laiko mūsų kūnas pradeda kentėti. Mes galime pakelti vietos, į kurią įžengiame, sąmonę savo kūnu, galime tai palaikyti ir galime viską išardyti akimirksniu – mūsų kūnas palaiko sąmonės lauką ir mes išeikvojame daug savo Šviesos. Jei mes kompromituojame savo kūną, mes nukenčiame, mes nebegalime palaikyti tos sąmonės. Tai yra ilga kelionė visa tai perprasti ir persitvarkymas vyksta visą kelią.
 
 Kitas dalykas: mes patys turime paremti savo darbus, tai nerūpi kitiems. Jūs patys turėsite tai patirsite, turėsite tai daryti ir taip jūs įgalinsite save. Jūs norite kilti, patirti daugiau džiaugsmo, ramybės, grožio, patirties lengvumo, mes norime atnešti šitas realybes, jūs turite tai remti. Mes visi turime tas pačias misijas. Jūsų procesas, pastangos ir pažanga yra stebimi ir jums yra sudaromos galimybės. Jūs viską darote gerai, darote iš meilės, bet kol nepakilsite virš ego, jausitės užstrigę savo gyvenimuose. Stiprus ego yra problema, tai turi būti visiškai sulaužyta ir tada iš naujo sukurta, tuomet jūs nubundate savo šventumui.
 
Jūs galite aktyvuoti savo naujas realybes, jas susigrąžindami ir pašaukdami. Susifokusuokite į bendrakūrimą, pasirodymą, dalinimąsi ir pakvieskite tai, ko jums reikia, duokite įsakymus, komandas savo visatai savo balsu. Kai esate pasirengę, jūsų akistaton prisistato galimybė. Jūs galite paimti tai iškart ir jūs galite ignoruoti, bet kuo toliau jūs tai ignoruojate, tuo jūs pratęsiate savo laiką, būdami nepatenkinti, pikti, liūdni, pavydūs, sergantys ir pan. Tai reiškia, kad jūs ignoruojate jūsų esminius poreikius, o tai visiems yra susiję su jų aukštesne savirealizacija, misijos įgyvendinimu, nes tai yra tai, ko mes visi čia atėjome. Kai tai yra patenkinta jumyse, jūs tai užtikrinate, jumyse įsitvirtina ramybė, nes jūs nuėjote ir išvalėte tai ir jūs turite ramaus laiko atlikti jums svarbius dalykus iki kito pasirodymo.
 
Kai jūs ateisite į jūsų pačių Naujos Žemės vaidmenis, jūs turėsite daug darbo, dirbsite dienomis ir naktimis, “išeidami” iš senojo režimo; savo multidimensiškume mes funkcionuojame kitaip, nei savo žmogiškume. Tai yra procesas palikus ego: tai reiškia dirbti nemokamai tam, kad išmoktum gerbti viską, ką turi. Pasiruoškite, kad jums reikės paleisti fizinius darbus arba apriboti laiką juose. Sakykime, jūs dirbate pusę etato, keletą valandų per dieną, kitą laiką skiriate sau, savo ‘šerdiniam darbui’: buvimui gamtoje, mankštai, meditacijai, kūrybingumui (bet kokia forma, kūrybingumas yra laisvas ir nėra surištas su rezultatu, mėgaukitės pačiu procesu, jausmas praėjo, padėkite į šalį), savišvietai (skaitykite aukštų dažnių informaciją, kuri jums rezonuoja, straipsnius, kurie jums teikia ramybę, džiaugsmą, įkvėpimą, didina pasitikėjimą, t.y. kelia jūsų vibracijas) ir laiko leidimui su šeima.
 
Tai, ką dauguma darė savo prioritetu visus tuos metus, nebuvo mums prioritetas, mūsų prioritetas buvo paremti kolektyvą, mūsų pirminė misija. Manėte, kad šito reikia mums; mums nereikia, mes atlikome savo procesus. Mes žinome, kad dauguma neatliko savo darbo, nes tik dabar jie pradeda pajudėti šio žingsnio pagerbti savo sielas link, ką mes padarėme prieš daug metų. Jūs pradėsite domėtis tuo, kas jūsų nedomino prieš kelerius metus ar vakar. Jums reikės šios informacijos, kad suprastumėte tai savyje. Jūs pradėsite suprasti visus dalykus, viską, ko jūs anksčiau nematėte, nes teisėte. Jūs pradėsite ieškoti dalykų, kuriuos anksčiau atmetėte, paneigėte, nes jums to reikės, jūs atpažinsite, kad tai yra būtent tai, ką jūs šiuo metu patiriate. Jūs tai pripažinsite ir norėsite susigrąžinti savyje, jūsų pačių, per save.
 
Ir taip jūs nubusite vėl ir vėl, ir žiūrėsite į pasaulį visada naujomis akimis, ir jūs tikrai jausitės paaugę ir tarsi iš naujo įlipę į jūsų paties kūną. Jūs kuriate save iš naujo, nuo pamatų. Kartais jums atrodys, kad niekas nebevyksta, jums gali iškilti abejonės, jūs galite vėl pasijusti ”normaliu žmogumi”… Jūs norėsite patirti proveržį ir jūs darysite daug to, ko niekada negalvojote, kad darysite. Jums kaip oro trūks šviesos, jūs trokšite būti gyvi, jums nerūpės fizinis pasimaitinimas, jūs galėsite visą dieną vien tik skaityti, šviestis ir auginti jūsų pačių šviesą, mokytis gyvuoti ant šviesos ir iš šviesos. Pamažu, jūs pradėsite naudoti naujas sąvokas, kurias mes naudojame, taip pat kalbėti šia kosmine kalba, tada mes mokysimės Šviesos Kalbos ir toliau evoliucionuosime į savo vis naujus ir naujus aspektus.
 

Papildomai pasiremta: Lisa Brown Transcendence

7 dalykai, kuriuos turite daryti, kad patektumėte į Naująją Žemę

Dabar – Visatos ir jos ženklų metas. Laikas, kai mes, kolektyviai, pasislenkame į naują sąmonės lygmenį. Mes judame į ‘Naują Erą’ ir ‘Naujos Žemės’ realybę, dar vadinamą 5 Dimensiją. Sulig tuo, mes pereiname į spiralinį laiką vietoj linijinio, kur sueina daugybė laiko juostų ir paralelinių realybių ir viskas vyksta vienu metu ‘Dabar’. Tos dienos – kenčiant, dirbant, planuojant, nustatant tikslus, ruošiantis ir kovojant, baigėsi. Dabar mes, kolektyviai, pereiname į karalystę Visatos dėsnių, kurie visada buvo mums padėti, tik, pagaliau, mes, kaip žmonija, atsiveriame juos priimti ir jais patikėti. 

Niekas negali priversti niekieno patikėti kuo nors. Tu tiki tuo, kuo tu nori tikėti. Tai, su kuo tu susilygiuoji, tampa tavo realybe. 5 Dimensijoje yra atviros širdys ir išplėsti suvokimai. Kartu, per visą pasaulį, mes surenkame puzlės dalis, kurios atrodė nesuprantamos, ir, visgi, dabar tai tampa suprantama, juolabiau, tai atsiskleidžia mums, kaip mus ‘vienijanti’, mūsų visų ‘viena tiesa’, vedanti mus į mūsų išsilaisvinimą. ‘Sena Žemė’ ar ‘Nauja Žemė’ – kokie yra skirtumai, kad žinotum, ką pasirinkti?

Pakankamai ilgą laiką visame pasaulyje valstybių valdžios buvo paėmusios visą kontrolę ir laikė ‘valdžią virš žmonių’; taip pat, religijos turėjo ‘gąsdinančią būtį’. 3D matriksos sistemos konstrukte mes nebeturėjome savo pačių balsų ir buvome priversti susidurti su korupcija, apgaulėmis, neapykanta, skurdu, ligomis, mirtimis ir visomis kitomis įtakomis, kurios mūsų pasaulyje ir pasauliuose sukėlė nuolatinius konfliktus ir neramumus. Tas karas tebevyksta iliuzijos pasaulyje kiekvieną dienos sekundę.

Tuo tarpu, kai visa tas negatyvumas vyksta fizinėje plotmėje, internetas tampa visiškai ‘nauja dimensija’. Meilė, dvasingumas ir ryšys ‘už proto ribų’ plinta tarp žmonių ir skleidžiasi visą pasaulį aprėpiančiame tinkle, tarsi nevaldoma ugnis. Milijonai ‘ištroškusiųjų’ tai apkabina.

Metas būti ‘unversaliu’, arba, ‘visuotiniu’, yra Dabar, kaip niekada anksčiau. Gyvybiškai svarbu yra kelti savo vibracinę energiją, kad visas pasaulis virstų taikesne planeta. Kiekvienas prisidėjome paversti ją žalinga mums patiems. Tiktai mes galime pakeisti ją į kažką gražaus, kas  atneštų mus į egzistenciją drauge  meilėje, harmonijoje ir taikioje palaimoje.

Šiame laike mes sparčiai judame didesnio dvasinio pabudimo link dėl svarbios priežasties. Vienintelis dalykas, kuris yra likęs mums, kaip žmogiškoms ir dvasinėms būtybėms Žemėje, tai padaryti esminį poslinkį savo energijoje ir transliuoti ją į kažką fiziniame, formų pasaulyje, kas galėtų duoti Žemei vien tiktai naudą, vertę turinčią ‘pridėtinę vertę’.

Tai kaip mes tai darome ir ar ši ‘utopinė realybė’ yra įmanoma? Bet kas ir viskas yra įmanoma. Tai yra mūsų atsakomybėje leisti ‘Visagalio Kūrėjo Šaltinio’ energijai pasireikšti per mus ir kurti magiją, meilę, ramybę, gausą ir klestėjimą Žemėje. Mes turime Laisvą Valią sukurti ką norime. To nesuvokiant, atmetant savo Kūrėjo prigimtį ir/ ar atsisakant savo sugrįžtančių prarastų dieviškų galių,  kuriamos streso ir kančios realybės.

Tai nėra lengva ir neįvyksta per vieną naktį (nors per naktį didžiulės transformacijos gali įvykti). Pasaulis netapo toks, koks yra, su viena diena. Tai yra viso tavęs – kiekvieno paties asmeninio įspareigojimo sau ir atsidavimo savo indvidualiai kelionei pareikalaujanti kolektyvinė kelionė, su daugybe ‘pirmyn’ ir ‘atgal’. Su praktika ir kantrybe, mes galime padaryti šį pasaulį gražia planeta, kokia ji kadaise buvo, ir ateiti į ‘Rojus Žemėje’ egzistenciją už matriksos.

1. Pradėkite į viską žiūrėti per ‘energijos’ prizmę

Viskas, ką jūs matote arba jaučiate, yra energija. Tai yra energija, kuri gali būti transformuota į materiją. Viskas, ką jūs matote aplink save turi tam tikrą sąmonę. Viena iš priežasčių  kodėl jūs esate Žėmėje, yra patirti ir plėsti savo sąmonę.

2. Būkite čia ir dabar

Gyvenkite tik šioje akimirkoje. Akimirkoje, kur vienintelis dalykas, kuris yra svarbus, yra dabartis – jūsų gyvenimas, jūsų sveikata, jūsų aplinka, žmonės aplink jus ir meilė, kuri jus užpildo. Mums nereikia jaudintis dėl rytojaus ar nerimauti dėl vakar. Baimė, kuri jumyse sukyla, ateina iš čia – kai jūs nuklystate ir esate „kažkur„, bet ne čia ir sdabar. Nėra kitos „vietos” jūsų egzistencijai – būkite čia dabar. Tik dabartyje būdamas, jūs galite jausti tikrą laimę, buvimo palaimą. Praktikuokite tai su viskuo, ką jūs darote.

3. Viskas yra laikina

Darbai, šeima, ligos ir pats gyvenimas – niekas nėra pastovu. Mes visi esame čia laikinai ir viskas, ką mes jaučiame ir per ką pereiname, yra taip pat laikina. Supratimas ir vertinimas, kad dalykai nėra ilgalaikiai, primena mums mylėti čia dabar. Būkite palaiminti, būkite ramybėje ir būkite gausoje Dabar. Atverkite savo energiją vien tiktai meilei, džiaugsmui ir ramybei. Leiskite jūsų jausmams jus vesti.

4. Visi už vieną ir vienas už visus

Mes visi esame čia lygūs. Naujoje Žemėje, 5D, Vienio (Kristaus/ Krištolinės) Sąmonės, realybėje, mes egzistuojame, kuriame ir sąveikaujame iš šitos suvokimo vietos. Mes visi kvėpuojame tą pačią erdvę. Mes visi gyvename kartu ant šios didelės planetos. Mes visi turime tokias pat svajones ir egzistenciją. Mes visi gimstame, mes gyvename ir tada mūsų kūnai miršta. Vienodai. Kuo greičiau mes tai suvokiame, tuo greičiau mes galime  ir pradedame mylėti vieni kitus.

5. Darykite tai, ką jūs mylite, ir viską darykite su meile

Nesvarbu, kas tai yra: darbas, apsipirkimas kasdienių produktų, skalbimas, pagalba nepažįstamajam, pasivaikščiojimas su šunimi – įsitikinkite, kad darote tai su meile, kurią jūs jaučiate jūsų širdyje. Kuo daugiau meilės jūs turite ir jaučiate, tuo labiau vibruoja jūsų energija ir pasiekia kitus. Visa yra apie tai, kaip bebūtų, tiesa? Paslinkti energiją į Suvienytos Meilės lauką.

6. Prašykite, tikėkite ir gaukite

Visuotinis traukos dėsnis. Ir jis veikia. Visata jums suteikia bet ką, ko jūs norite, tol, kol jūs tikite tuo ir tai jaučiate. Mes skleidžiame visatos dėsnius aplink pasaulį dėl paprastos priežasties – kad kuo greičiau žmonės suvoks, jog jie gali viską, ko jie nori, liūdesys, skausmas ir kentėjimas išsisklaidys iki tokio taško, kad jie neegzistuos. Mes neturėsime kautis dėl to, ko mes norime, ir gyvenimas begalinėje Dievo/ Šaltinio ramybėje bei gausoje, mums bus pasiekiamas. Kantrybė, pasitikėjimas Dievišku Laiku ir aukštesnis supratimas, kaip visa tai veikia, yra būtina. Naujoje Žemėje tai yra dieviškai prižiūrima. 

7. Vidinis darbas su savimi yra būtinas

Naujoji Žemė, arba 5-oji dimensija, kaip tai vadina kai kurie, yra čia ir dabar, ir aplink visą pasaulį. Ji yra atvira ir prieinama visiems, kurie yra pasiruošę apie ją sužinoti ir ją apkabinti. Ji yra jūsų širdyje ir jūsų prote. Naujoji Žemėje yra karalystė, egzistuojanti dažnyje. Šie dažniai yra aktyvuojami jūsų DNR. Tai yra įmanoma, kai jūs pašalinate viduje atskirtį, visus iškraipymus, traumas ir trūkumą viduje, ir įkūnijate meilę, šviesą, ramybę viduje. Tai yra Tikrojo Aš, Aukštesniojo Aš, Šviesos Kūno Įkūnijimas ir tai dabar vyksta visiems. Kaip tai vyksta jumyse, priklauso nuo to, kiek savo Šviesos jūs aktyvuojate.

Tai yra visiškai transformacinis procesas, kuris apima viską, ką jūs darote. Į egzistenciją Naujoje Žemėje ateinama per įsipareigojimą sau ir atsidavimą savo kelionei ir sau, pagerbiant savo Fizinio Šviesos Kūno aktyvacijas ir integracinį procesą. Svarbiausias dalykas visiems yra pasitraukti iš kelio, kuris yra sunkiausias visiems iš mūsų. Tai yra leidimas Aukštesniajam Aš vesti mus, kitaip, ego ‘paaukojimas’/  atsidavimas į Aukštesniojo Aš rankas. Tai yra būtina.

Kai mes savo noru Laisva Valia padarome šį pasirinkimą savo viduje, mes pasakome: „Dievo Valia yra virš manęs”. Tai reiškia, kad nuo šiol niekas kitas neturi galios virš jūsų ir jūsų gyvenimo, aktyvuojasi Visatos plano veikimas, kuris apima jūsų paties dvasinį tikslą, kuris reiškia jūsų individualų dvasinį išsipildymą. Neįmanoma tarnauti „dviems dievams”. Mes visi pasirenkame, kam mes tarnaujame:  tai yra arba ego, arba Dievas. Daug žmonių to baiminasi ir vengia be pagrindo, nesuvokdami, kad kitu atveju valdžią virš jų galvos ir jų gyvenimuose gali perimti kas tik nori ir nebūtinai „gerais” tikslais ir/ arba remiant jūsų didesnę gerovę. Tai yra vergystė/ vergovė ir įvairiausių tipų manipuliacijos, kurias žmonija patiria daug tūkstantmečių iki šiol.

Atiduoti save į Aukštesniojo Aš rankas tai reiškia kilti sąmonėje, evoliucionuoti visomis prasmėmis ir patirti Dievo Karalystę Žemėje, kurią jūs patys  pradedate bendrai kurti su kitais bendrakūrėjais su Dievu Šaltiniu, dabar. Jūsų gyvenimas įgauna kitokias formas ir išraiškas. Tokiu būdu Žemėje gali būti ir yra įgyvendinamas Dievo Planas, kuris atsiskleidžia su kiekviena dabarties akimirka nauju pavidalu. Tie, kurie šito negerbs, nesupras, priešinsis, matydami tai, kaip nugalintį (nugalinantį) jų žmogiškuosius aspektus, gaus ‘pataisymą’, paremti šį susilygiavimą iš naujo. Tai yra tai, kur yra patiriamas skausmas ir ateina kentėjimas.

Kuo greičiau mes visi suprasime visa tai, kad pasaulis yra gražus, kad mes visi esame Viena, ir kad viskas turėtų būti daroma su meile, tuo greičiau šis pasaulis taps visiems labiau mylinčia vieta gyventi. 

Malda, kuri padės atkurti susilygiavimą:

„Dievo Valia yra virš manęs. Aš gyvenu Dievo Kūrėjo Šaltinio begalinėje meilėje, ramybėje ir gausoje. Dievo Šviesa pripildo mane ir mano gyvenimą. Aš esu palaiminta (s), Aš esu palaiminta (s), Aš esu palaiminta (s). Amen.”

 

 

Sveiki atvykę į Penktą Dimensiją

Daug senovės pranašyščių, pakilimo mokymų, dabartinių knygų ir interneto svetainių kalba apie didžiulį poslinkį, kurį pereina mūsų planeta, iš esmės visa mūsų galaktika.

 
Pakilimas į Penktą Dimensiją

Žemė ir visos būtybės, gyvenančios ant šios planetos, slenkasi į visiškai naują lygmenį realybės, kurioje viršų paima meilės, džiaugsmo, ramybės, atjautos ir dvasinės išminties sąmonė. Tai yra vadinama Penkta Dimensija.

Kai kurie sako, kad šis poslinkis tikriausiai bus užbaigtas per keletą ateinančių dešimtmečių; kiti nepateikia jokios datos. Tačiau visi, panašu, sutinka, kad tai bus užbaigta kažkuriuo metu netolimoje ateityje, nors asmenys visada judės į Penktą Dimensiją jų pačių tempu, kai jų dažnis bus pakankamai aukštas, kad atitiktų aukštesnės dimensijos vibraciją.

Pagrindinės Gyvenimo Penktoje Dimensijoje Charakteristikos:

 • Visi žmonės gyvena ramybėje ir harmonijoje, patirdami Vienį su visu gyvenimu, visiškai gerbdami visus žmones ir planetą.
 • Meilė ir atjauta teka per visus bendravimus.
 • Lygybė, teisingumas ir pagarba visoms žmogiškoms būtybėms karaliauja Žemėje.
 • Daugiau jokio alkio, skurdo ar nusikaltimų.
 • Gausa prieinama visiems.
 • Visi gyvena be baimės, su visišku pasitikėjimu Dieviškumu.
 • Visi yra pabudę jų didingumui, dieviškoms tarp-dimensinėms būtybėms, kuriomis jie iš tikrųjų yra.
 • Žmonės laisvai komunikuoja su būtybėmis iš kitų planetų ir galaktikomis bei keliauja į tolimas visatos dalis su šiomis būtybėmis.
 • Patirtis, kūrimas ir kelionės yra kuriami harmonijoje su Dieviška Šaltinio Valia.
 • Kiekvienas asmuo, situacija arba vieta, kuri yra trokštama, tampa akimirksniu manifestuota.

Kaip visa tai apskritai gali įvykti?

Kaip tai gali įvykti taip greitai? Kaip šis pasaulis gali pasisukti iš kur jis yra šiandien ir tapti utopija arba į pasaką panašiu pasauliu? Planetoje vis dar tebėra daug tamsos – karų, neapykantos, išankstinio nusistatymo ir neteisybės. Taip pat mes susiduriame su nesuskaičiuojamomis atrodo neišsprendžiamomis problemomis: globaliniu atšilimu, gyventojų pertekliumi, užterštais atogrąžų miškais, didėjančiu nedarbingumu, globaliniu maisto trūkumo ir badu, užnuodytais vandenynais ir rimtais klimato pokyčiais.

Atsakymas yra dvilypis: pirma, milijonai žmonių planetoje dabar patiria pabudimą ir širdies atvėrimą precedento neturinčiu dažniu. Kažkuriame taške, neišvengiamai įvyks šimto bezdžionių fenomenas.

Antra, ne kiekvienas ant planetos daro pasirinkimą (sąmoningą ar nesąmoningai) padaryti poslinkį į Penktą Dimensiją.

Visos sielos turi pasirinkimą įžengti į Penktą Dimensiją, su sąlyga, kad jie įsisavino pakankamai šviesos palaikyti energijos lygmenis, kad egzistuotų toje aukštesnėje vibracijoje. Tačiau daugybė rinksis palikti Žemę per ateinančius dešimtmečius, kad pajudėtų į kitas trečios dimensijos patirtis kitose visatos dalyse. Jie nebus pabaigę to, ką trečios dimensijos realybė vis dar turi juos išmokyti.

Kas yra Dimensijos?

Dimensijos yra būdai organizuoti skirtingus egzistencijos lygmenis pagal jų vibracinį dažnį. Kiekviena dimensija turi tam tikrą rinkinį įstatymų ir principų, kurie yra specifiniai tos dimensijos dažniui.

Pakilimas į aukštesnes dimensijas

Pakilimas į aukštesnes dimensijas tęsiasi toliau, kai mes pasiekiame Penktą Dimensiją.

Kiekviena dimensija vibruoja aukštesniu dažniu, nei ta, kuri yra žemiau. Kiekvienoje aukštesnėje dimensijoje egzistuoja skaidresnė, platesnė realybės perspektyva, didesnis žinojimo lygis. Mes patiriame daugiau laisvės, didesnę galią ir daugiau galimybių kurti realybę.

Trečia Dimensija

Jūs galite manyti, kad Trečia Dimensija yra daiktai, kuriuos jūs matote, kaip, pavyzdžiui, namas, medis, gyvūnas. Dimensijų kontekste, šie daiktai yra matomi, kaip dalis formos, kuri turi formą, masę, tekstūrą ir svorį. Forma taip pat egzistuoja Ketvirtoje Dimensijojje ir iki tam tikro laipsnio Penktojoje. Tačiau aukštesnėse dimensijose, daiktai yra daugiau šviesa pripildyti, ne tokie tankūs, kaip jie yra Trečiojoje. Trečia Dimensija yra užrakinta laike/ erdvėje ir priežastyje/ pasekmėj, arba, dualioje realybėje.

Ši dimensija yra mokyklos klasė, kurią Sielos lanko, apsigvendamos žmogiškuose fiziniuose kūnuose, kad išmoktų daugiau apie kūrimą. Trečioje Dimensijoje gyvenimas atspindi viską, ką mes siekiame suprasti. Todėl kūrimo mintimis ir jausmais procesas yra prilėtintas, kad mes galėtume atsekti aplinkybes to, ką mes palaikome savo sąmonėje.

Trečia Dimensija yra sąmonės būsena, kuri yra labai apibrėžta ir ribota. Trečios dimensijos visuomenė ir mokslas siekia įrodyti, kad vienintelė realybė, kuri egzistuoja, yra ta, kurią mes suvokiame savo penkiais fiziniais pojūčiais, ir skatina mus tikėti, kad mūsų 3D realybės suvokimas yra vienintelė realybė. Kadangi mes gyvenome šioje tridimensinėje realybėje daugybę gyvenimų, mes esame linkę daryti prielaidą, kad tai yra vienintelė prieinama realybė gyventi.

Trečios dimensijos “operuojanti sistema” veikia, remiantis griežtais įsitikinimais ir gana nepajudinamu rinkiniu taisyklių ir apribojimų. Pavyzdžiui, Trečioje Dimensijoje, mes išmokstame tikėti, kad kūnai yra kieti; kad jie negali susilieti vieni su kitu arba peržengti per sienas. Viskas yra priklausoma nuo gravitacijos, fiziniai objektai negali išnykti ir mes negalime skaityti kito asmens minčių.

Yra “kietas” – tvirtas įsitikinimas, kad mes turime “sunkiai dirbti”, kad pasiektume savo tikslus. Yra paplitę baimė, teisimas ir atskirtis nuo visumos.

Ketvirta dimensija

“Tiltas”, ant kurio daug iš jūsų esate, bus pakankamai trumpą laiko tarpą. Kai jūs keliaujate per Ketvirtą Dimensiją, jūs ruošiate save Penktajai. Jūs patiriate šią dimensiją, kai jūs turite akimirkas dvasinio pabudimo ir širdies atvėrimo patirtis. Kitais kartais, tai gali įvykti, kai jūs paprasčiausiai jaučiatės aiškiai suprantantis ir ramus viduje. Viskas viduje ir aplink jus jaučiasi lengviau ir mažiau griežta/ kieta/ nelankstu/ nejudinama. Yra erdviškumo ir pakilimo pojūtis.

Laikas daugiau nebėra linijinis Ketvirtoje Dimensijoje. Ketvirtos dimensijos praeities, dabarties ir ateities suvokimas yra labiau takus, kadangi pasikeičia laiko ir erdvės dėsniai. Mes atrandame, kad laikas yra laisvai formuojamas; kad laikas ir erdvė iš tikrųjų gali išsiplėsti ir sutrumpėti; daug mūsų tridimensinio proto nustebimui.

Dėl takios laiko ir erdvės prigimties Ketvirtoje Dimensijoje mūsų astralinės formos morfuojasi. Todėl yra didelis formos paslankumas. Šamanas arba šventas asmuo, kuris gali formuoti poslinkį, išmoko įžeminti savo astralinę formą ant trečios dimensijos taip visiškai, kad jie gali laikinai pakeisti savo tridimensinę formą.

Manifestacijos yra daug greitesnės Ketvirtoje Dimensijoje. Mintys ir jausmai kuria realybę daug greičiau, nei ant trečios dimensijos.

Apskritai, kai jūs patiriate meilę, džiaugsmą ir dėkingumą, jūs patiriate ketvirtos dimensijos sąmonę.

Penkta Dimensija

Visas gyvenimas 5D gyvena Dvasios Vienio Sąmonėje, tačiau tebėra “Aš”, kaip atskiro grupės nario, patirtis. Linijinis laikas ir erdvė neriboja sąmonės čia ir čia nėra atskirties ar ribotumo iliuzijos. Vietoj to, čia yra pastovi patirtis Vienio VISŲ.
Norinti įžengti į Penktą Dimensiją ir pasilikti ten, visas mentalinis ir emocinis bagažas privalo būti paliktas už durų. Jokios baimės, kentėjimas, priešiškumas, pyktis, pavydas, kaltė ar atskirties pojūtis čia neegzistuoja. Meistriškumas virš minties yra prerekvizitas.

Visi veiksmai ant šio lygmens yra paremti meile, nes baimė negali pakelti aukštos penktos dimensijos vibracijos. Jei mes patirtume baimę, būdami Penktoje Dimensijoje, mūsų vibracija nukristų ir mūsų sąmonė būtų iškart nužeminta į žemesnius Ketvirtos Dimensijos sub-lygmenis.

Penktoje Dimensijoje mes gyvename besąlyginėje meilėje, besąlyginiame atleidime ir besąlyginiame priėmime.

Manifestacijos Penktoje Dimensijoje yra momentinės. Jūs pagalvojate apie kažką, tai atsiranda. Žmonės bendrai komunikuoja per telepatiją ir turi gebėjimą lentvai skaityti vieni kitų mintis ir jausmus. 

Laiko patirtis radikaliai skiriasi: kai kurie apibūdina tai, kaip: “viskas vyksta vienu metu”. Nėra atskyrimo tarp praeities, dabarties ar ateities.

Daug iš jūsų turėjote patirtis arba sapnus, kurie jaučiasi tarsi jūs aplankėte Penktą Dimensiją. Šios yra įkepiančios, nepaprastai jaudinančios ir teikiančios viltį. Jos palaiko jus judėti per sunkumus, kurie kartais iškyla, kai jūs keliaujate per Ketvirtą Dimensiją ir į Penktąją.

Penkta Dimensija yra Pakilimo pradžia. Todėl, visa sąmonė čia natūraliai yra multidimensinė.

 

Šaltiniai:

 1. Barnett, Angela: Crystal Magic Orchestra
 2. Frazier, Vidya: Awakening to the Fifth Dimension
 3. Lie, Suzanne: Multidimensions
 4. Asur’Ana: Aligning with Earth

Kaip mes įgyvendiname savo Naujos Žemės Viziją ir naujas realybes?

Savo ieškojimų pradžioje žmogus, nežino, kas yra tai, ko jis ieško. Jis gerai žino, ko jis nebenori patirti, bet pasirinkimų gausoje ne kiekvienam yra lengva išsirinkti ir apsispręsti, ko jis nori. Kaip sako senovės Havajų išminčių Kahunas išmintis, viskas šiame pasaulyje ieško balanso ir ieško meilės. Žmogus jau patyrė žmogiškos meilės skonį ir žino, kas tai yra, bet tai nepatenkino jame pirmapradžio meilės troškimo – žmogus toliau ilgisi ir ieško – ieško tikros, didesnės meilės patirties.

Besąlyginė Meilė skiriasi nuo to, kas yra meilė pagal žmogišką supratimą. Tai yra tyra Dieviška Energija. Tai yra aukščiausio dažnio Meilės energija Visatoje. Vienintelis būdas ateiti į jos patirtį yra keliant vibracijas. Tik keliant vibracijas, yra įmanoma kilti sąmonės skalėje aukštyn Pakilimo kolona ir per sąmonės pluoštus, dimensijas, lygmenis. Kad pakiltume aukštyn, kur susijungiama su Dieviškos Besąlyginės Meilės dažniu, yra reikalingas ego nebuvimas ir tyra intencija,  tai reiškia, tanki energija turi būti paleidžiama, sena energija turi būti išvaloma ir perdirbama, ir kylant yra išgryninama. Kad ši vibracija būtų įkūnyta Žemėje, kūnas turi būti paruoštas priimti šią energiją, visiškai išvalytas nuo žemesnio dažnio vibracijų. Kad šita sąmonės būtų išsaugoma ir gyvenama Žemėje, yra būtinas pastovus vidinis darbas su savimi, nuolatinis valymasis ir darbas toliau su savimi, kad mes galėtume toliau plėstis sąmonėje, susijungti su vis aukštesniais dažniais ir įkūnyti vis aukštesnes sąmonės būsenas. Savipriežiūra yra svarbi – jei mes kompromituojame savo kūną, mes negalime palaikyti tos sąmonės.

Tik ką gimęs žmogus išlaiko ryšį su savo Aukštesniuoju Aš iki tam tikro amžiaus. Aukštesniojo Aš rankose yra mažojo žmogaus gyvenimo planas ir lemtis. Jei vaikas išlieka ištikimas savo slaptam draugui, jis gali keliauti tiesiai savo gyvenimo keliu, su savo Sielos vizija, taikliai į savo tikslą. Nuo ko sunku apsisaugoti daugumai Sielų, atėjus į vaiko kūną pas biologinius tėvus Žemėje, tai nuo tėvų ir aplinkos lūkesčių, genetinio ir socialinio programavimo, įtakos. Jei Siela nėra patyrusi ir stipri, visa tai išmuša vaiką iš jo tikrojo Kelio vėžių ir grakštaus keliavimo per gyvenimą. Kuo daugiau vaiką ”muštravoja”, kontroliuoja ir auklėja kiekvienas pagal savo supratimą, tuo vaikui sunkiau susivokti savo tiesoje ir išsigryninti iki jo savasties. Tik ilgametis įdirbtas ryšys su Aukštesniuoju Aš ir sąmoningi tėvai gali vaiką išgelbėti ir paremti jį sėkmingai vystyti jo įgimtus, atsineštus talentus ir sugebėjimus, padėti jam tapti tuo, kuo jis atėjo tapti. Savirealizacija pagal įgimtus, natūralius gebėjimus visada dovanoja pačiam žmogui ir kitiems žmonėms didžiausią gerovę. Vienais didžiausių iššūkių visiems šioje kelionėje tampa užduotys “neprarasti savo tono” ir “būti drąsiu stovėti savo tiesoje ir galioje” – kiekvienas turi dainuoti savo dainą, kad būtų surastas.

Kadangi Siela ateina į Žemę mokytis, augti ir evoliucionuoti, iššūkiai, visgi, yra patiriami, dauguma jų neišvengia. Kuo Siela/ Aukštesnysis Aš (tai nėra tas pats) turi didesnius uždavinius Žemėje, dažniausiai tuo yra sunkesnė žemiška patirtis, jei tai nebuvo pereita praeituose gyvenimuose. Patarlėje: “Lenk medį, kol jaunas” yra daug tiesos, lygiai kaip posakyje: “Kuo stipresni vėjai, tuo stipresnis medis.” Per savo pamokas Siela mokosi tapti stipri, išlikti tyra Meile, kuria ji yra, pasiruošia stipresniems vėjams gyvenime ateityje. Aukštesnysis Aš viską žino, ką mažam vaikui teks nueiti ir patirti kelyje ir perduoda jam kodus, informaciją, kaip kurioje situacijoje elgtis, kas ką reiškia ir kaip kam pasiruošti.

Tam tikrame taške yra patiriamas lūžio momentas, kai dažniausiai po stiprios traumos, kiekvienam savos, protas užsidaro, atsitveria, kad apsisaugotų. Užmiega sąmonė. Ryšys su Aukštesniuoju Aš nutrūksta, žmogus nebegali girdėti savo vedimo, atsiranda pasimetimas ir labai lengva tuo metu iškrypti iš kelio. Bet viskas tarnauja Sielai ir kiekvienoje “klaidoje” yra priežastis. Priklausomai nuo to, kaip ilgai miegama ir žmogus klaidžioja arba pasiruošęs toliau uoliai ieško, laikantis vidinio žinojimo, ir per trumpiausią laiką iš naujo pažadina save. Dabar jau paaugęs žmogus vėl nubunda tame suvokimo taške,  kuriame jis užsnūdo. Jis laiko savo rankose siūlo galą ir vėl tęsia savo kelionę toliau. Jei Siela turi tokį tikslą, ego yra savo vietoje, ir niekas nepamaišo iš aplinkos, žmogus per darbą su savimi gali įkūnyti savo Sielą ir vėl atsistoti ant savo dviejų kojų, laimingas, kad nubudo iš naujo sapne iš sapno ir sveikas išėjo iš to nelengvo ir tamsaus etapo, alegoriškai vadinamo “mūšio lauku”.

Žmogus, turintis vidinį žinojimą, prisiminimą, kad yra atėjęs tarnauti žmonėms, yra sau ištikimas, nepaisant jo aplinkos požiūrio. Jo gali niekas neparemti Žemėje, jis yra įgalintas iš vidaus savo Sielos, jis yra ištikimas savo Vizijai, ir sutelkia savo pasirinkimus ir laiko bei energijos investiicijas tik į tuos dalykus, kurie jį veda vis arčiau jo tikslo. Tam, kad  žmogus turėtų priėjimą prie savo Aukštesniojo Aš ir galėtų girdėti jo vedimą, turi būti vibracinis pakilimas, kuris leidžia susijungti su (girdėti) tuos dažnius. Jei to nėra, žmogus turi pakelti savo vibracijas, kad galėtų atpažinti ir girdėti tuos kuždesius įvairių dažnių pilnoje erdvėje, susijungti su savo paties Aukštesniuoju vedimu. Stipriam ryšiui palaikyti Žemėje yra būtinas atsiskyrimas ir laiko leidimas tyloje. Tie žmonės, kurie dažniausiai gyvena ir vaikšto po vieną, geriausiai leidžia laiką su savimi, geriausią kompaniją jie turi savo viduje. Jie mėgsta muziką, bet jiems gražiausia simfonija groja tyloje.

Kol esame mažu žmogumi, mes bendraujame su savo Aukštesniuoju Aš, kaip su savo Vyresniuoju, Mokytoju, Vedliu. Jei uoliai keliaujame savo augimo kelionėje ir kylame sąmonės laiptais evoliucinėje skalėje, mes atsiduriame taške, kai vaizdas apsiverčia aukštyn kojom, ir mes tampame Vyresniuoju, Mokytoju, Vedliu, kuris bendrauja su savo mažuoju žmogumi. Mes patys klausiame savęs, mes patys duodame sau atsakymus, mes patys edukuojame save, ir mes patys save mokome, mes patys perstumdinėjame kaladėles mūsų realybėse, mūsų kosmoso karkase, matriksoje, generuodami savo trokštamas naujas realybes energetiniuose planuose, kuriuos atėjus dieviškam laikui įtvirtiname į Žemę. Jeigu koks nors kitas žmogus mus moko arba mums duoda nurodymus, nesvarbu, kas jis toks yra – mūsų mama, dėdis, sūnus, brolis, uošvienė… – nesvarbu, kur jie yra savo kelionėse, mums toje akimirkoje jie yra mūsų Aukštesnysis Aš. Mūsų Aukštesnieji Aš yra tame pačiame lygmenyje. Jei nenorite, kad jums kas nors nurodinėtų, aiškintų, mokytų, ir t.t., užimkite šitą vietą pats. Mes sutvarkome savo realybes taip, kad mes nebeturime žmonių, kurie kištųsi į mūsų realybes, mes taip išvalome iš vidaus, kad patys esame valdovai savo realybėse, stebime visas energijas ir žinome viską, kas mūsų lauke vyksta. Aukštesnysis Aš visada veikia iš meilės ir pagarbos vietos. Jei aš sulaukiu iš kieno nors bet kokio komentaro apie mano realybę, aš suprantu, kad aš esu kažko neišvaliusi, kažkur savęs nepagerbiau, neapkabinau pilnai kažkokio savo aspekto, jei man tai pasakė kitas. Jūs nenorėsite, kad jus varinėtų, jūs pas kitus ateisite iš pagarbos vietos, iš savo Aukštesniojo Aš vietos. Kai jūs tampate savo Aukštesniuoju Aš, jūs tampate kitų Aukštesniuoju Aš.

Žmonės susitelkia į išorinius dalykus ir ilgai nagrinėja, nagrinėja. Kiek daug informacijos galima rinkti? Esmė yra daryti kažką su tuo informacijos kiekiu, kurį tu jau turi. Kitaip, tai tėra informacijos rankiojimas. Dauguma renka informaciją. Nuo to mes tampame labiau apsišvietę, bet tai neduoda patirties grožio. Tai tik – ego maitinimas, kuris įkalina sukimęsi užburtame rate. Pavyzdžiui, jei kas nors kasdien susitelkia į mitybą, ir skiria tam savo “kiauras dienas”, kad “pakiltų į kosmosą” arba įgytų nušvitimą, svarbiausias dalykas virš viso to yra, ko jūs tuo siekiate, dėl ko jūs tai darote, koks jūsų tikslas? Viskas priklauso nuo mūsų intencijos ir motyvų – tai apibrėžia mūsų energiją ir nustato pritraukiamą rezultatą. Visa kita yra to eigoje papildomai remiantys dalykai, bet viskas prasideda nuo energijos, nuo vibracijos mumyse. Energija arba yra, arba ne. Tai nėra tik žinojimas ir supratimas. Kai tai yra patirta, tai tavyje gyvena, kitas natūralus žingsnis yra dalijimasis. Kitaip nebūna. Taip veikia gyvenimo jėga.

Kai mes ateiname į penktos dimensijos gyvenimą Naujoje Žemėje, mes gyvename labai skirtingą gyvenimą, nei tridimensinio pasaulio žmogus. Mūsų realybės yra kardinaliai skirtingos ir nebėra nieko panašaus į tai, kaip mes gyvenome 3D. Kai mes palikome 3D, mes palikome tą pasaulį amžiams, visiems laikams, nėra kelio atgal, mes daugiau niekada į jį nesugrįšime.

Kiekvienas pasirenka savo prioritetus ir savo tikslus gyvenime. Kiekvienas gauna tai, ko jis nori, tai, ką jis nuolat kuria dabarties akimirkoje, akimirka po akimirkos, savo mintimis, žodžiais ir veiksmais, kitaip, į kur, kaip ir su kokia intencija jis kreipia savo energiją. Mes visi turime skirtingas misijas: vienų misija apsiriboja ties tarnyste savo biologinei šeimai ar giminei, kiti – galaktines misijas. Kai kurie iš mūsų turėjome šventus įsipareigojimus kolektyvui ir atėjome į Žemę su vienineliu tikslu – realizuoti savo misijas. Aš nesilaikiau kitų prioritetų, paleidau visas žmogiško gyvenimo galimybes, viską, kas man tekėjo iš rankų, kai šitas visada liko. Daug pamokų mes išmokome savo ankstesniuose gyvenimuose ir šįkart darėme kitą pasirinkimą – mes nėjome gimdyti ir auklėti savo vaikų, kol mes patys savęs viduje nepažinome, mes neieškojome vyro/ žmonos, net jeigu mes peraugome visuomenės nurodytus “terminus”  – mes darėme pasirinkimą gyventi arba su savo tikruoju žmogumi, arba su jokiu. Abrahamas Hiksas sakė: “Mes pritraukiame mylimuosius iš savo energijos lygmens. Skirkite laiko pakelti savo vibraciją ir pritrauksite iš aukštesnės vibracijos. Jeigu norite gyventi laimingai visada po to, išmokite valdyti savo emocijas ir padarykite džiaugsmą savo svarbiausia patirtimi. Taip daug labiau tenkinantis yra patekti į palaimingą vietą ir pritraukti palaimingą asmenį ir gyventi palaimingai visada po to, negu būti negatyvioje vietoje ir pritraukti negatyvų partnerį ir tada bandyti tapti laimingu iš tos negatyvios vietos.”

Mes pasirinkome apvalyti savo kūną, energiją ir išmokome gyventi vieni, patirdami aukštesnius malonumo ir palaimos lygmenis dieviškoje bendrakūryboje. Aš pasirinkau būti susiliejusia, būti viena su savo pačios autentišku aukštesniuoju vedimu ir nuolat girdėti visatą savo kūne. Mano didžiausia užduotimi buvo išmokti kuo geriausiai pasirūpinti pačia savimi, kad galėčiau kuo geriausiai atlikti savo misiją, pasitarnaudama kolektyvui pagal savo geriausius sugebėjimus, nes tai, ką aš iš savo pusės turiu perduoti, kad kolektyviai galėtume visi galingai judėti į priekį, susilygiavę su dabartiniu Žemės ir žmonijos evoliucijos procesu, galėjo/gali ateiti tik per mane ir iš manęs. Jei aš nebūčiau pagerbusi/ nepagerbčiau savęs, savo vidinio žinojimo, savo tiesos, aš nebūčiau galėjusi realizuoti savo misijos. Man tai būtų tolygu skaudžiausiai mirčiai. Todėl aš nuolat savo energiją sutelkiu ir dėmesį sąmoningai kreipiu į tai, ką aš esu čia realizuoti dabar, aš pašalinau iš savo lauko distrakcijas ir susikūriau savo realybę taip, kad galėčiau būti maksimaliai susitelkusi į savo misiją ir padaryti dideles transformacijas ir šuolius. Tai tik mano pasirinkimas, kiti renkasi kitaip ir visaip yra gerai.

Kai mes įkūnijame savo aukštesnius aspektus, mūsų energija vibruoja kitu dažniu. Viskas, prie ko mes prisiliečiame, pavirsta auksu. Atskirkite dažnius, kurių jūs klausotės. Atskirkite dažnius, su kuriais jūs susijungiate. Atskirkite patirtis, kurias jūs gaunate. Kiekvienas gali pritraukti tą dažnį, koks dažnis yra jo viduje. Jūs neateisite šito skaityti anksčiau, nei jūs esate pasirengęs priimti šią informaciją. Jei vibracinis dažnis yra žemas, pagal traukos dėsnį mes galime pritraukti tik žemus dažnius, mūsų vidinės ausies nepasiekia aukštesni, ir mes nepatiriame aukštos vibracijos patirčių, kai mes pakeliame savo vibracijas, mes susijungiame su aukštesniais dažniais, pasikeičia mūsų realybė, mūsų patirtis. Kuo aukštesnė yra mūsų vibracija, tuo daugiau aukštesnių dažnių mes galime girdėti garsiniame diapazone. Paprastas pavyzdys: mes visi vienu metu vaikštome po tą patį miestą, tai, ką girdi vieni, yra mašinų ratų cypimas, kiti – barnį, treti – simfoninį orchestrą, ketvirti – bažnyčios varpus, penkti – vėją ar medžių lapų šnaresį. Norite aukštesnės patirties – kelkite savo vibracijas. Paleiskite teisimą, etiketes ir klausykitės; kai vaikštote gamtoje, lauke, namuose, klausykitės. Jei norite įprasti, galite įsigyti ausų kimštukus ir klausykitės dažnių viduje (aš taip nebandžiau, bet man taip rekomendavo draugas bėgikas).

Matysite, kaip jūsų nauji vaikai ir paaugliai, ypač jei sąmoningai ugdysite, nesunkiai susijungs su šia kvantine sąmone ir jie toliau bendrai kurs Naują Žemės pamatą, nes jie neturi ego, nes jie neveikia iš proto, bet iš Sielos jėgos. Besąlyginė Meilė nėra tik žodžiai, kurie gali ateiti iš proto lygmens. Tai yra kitas energijos dažnis, kita vibracija, kita patirtis, kitos galimybės. Mes Naujoje Žemėje tarnaujame, kaip Šaltinio tyrumas, jokio ego. Mes duodame iš gausos, mūsų realybėse nėra trūkumo, mūsų kūryba ir dalijimasis yra paremti tyrumu, pagarba, rūpesčiu. Mes neateiname iš ”mano”, mes dalijamės ir mes remiame. Mes neleidžiame baimės, pavydo, savanaudiškumo energijai įeiti, mes tai išvalome, mes išvalome atskirtį savyje, kad kiti suprastų ir matytų, jog galima tai išvalyti ir pakilti pačiam, kad tai mes patys kuriame savo realybes. Viskas, kuo mes dalijamės, yra raktiniai kodai. Jums nereikia suprasti proto lygmeniu, tai vyksta multidimensiniu būdu ir jūs galite sąmoningai tai atlikti. Kuo labiau intuityvūs esate su savo kūnu, tuo labiau jūs aktyvuojate tuos kodus. Tai yra raktiniai kodai. Kai mes dalijamės šviesos kodais, stebėkite, kaip tai veikia jumyse, kaip tai atrakina jumyse jūsų žinojimą ir jums vėl atrodo, kad jūs atsistojate į savo centrą, vėl esate tobulame susilygiavime su savo Siela ir Sielos troškimais, viskas vėl jums atrodo pasiekiama ranka; po kelių dienų jūs kažką naujo prisimenate, daugiau išsiaiškinate savo realybėje.

Jūs susijungiate su mūsų informacija ir jums aiškiai rodo viską, kas pas jus nėra sulygiuota. Jūsų darbas yra pamatyti tai ir eiti, viską pajudinti, patraukti, kaip galite greitai. Ir eikite miegoti. Ir jūs peršoksite į naują laiko juostą. Jūs galite viską greitai padaryti ir atlikti šuolį. Miegodami mes taip pat daug išvalome. Taigi, kai jums protas pradeda ”niauktis”, eikite miegoti, integruosite kodus, kad jūsų kūnas galėtų skleisti tą naują realybę, kurioje jūs vaikščiosite kitą dieną. Tai gali būti visiškai lengva, jei visų žmogiški protai pasitrauktų iš kelio. Žmonės man dažnai pasakoja, kad mane sapnavo, ir aš taip pat turėjau šimtus sapnų, kuriuose susitikau su daugybe iš jūsų ir kitais žmonėms, ir re-edukavau mases. Mes iš tikrųjų atliekame daug darbo kitose realybėse. Pabudęs, tu niekada nebeužmiegi. Tai reiškia, kad mes visada esame sąmoningi ir niekada nebemiegame taip, kaip seniau; mes dirbame, valome, vienyjame, paslenkame realybes į naują, aukštesnės vibracijos šito sapno versiją. Štai, kaip tai veikia. Mes tikrai susitikome ne šiaip sau, net jeigu jūsų ego iš pradžių tam priešinsis ir tai neigs. Mane kelionėje lydėjo Jėzaus žodžiai Petrui: “Aš tau sakau, dar gaidžiui nepragydus tu manęs išsižadėsi.” Ir mes tai matome.

Ir būna taip, kad mes esame susijungę su tam tikrais asmenimis Sielos lygmeniu ir jie nueina nuo mūsų. Mes metų metus jų nesutinkame, mes galime turėti ryšį su jais, bet kadangi mes neegzistuojame laike, mes pamirštame apie juos, ir tada, kai mums reikia vėl sueiti kartu, aktyvuojasi ta vibracija ir jie vėl atsiranda mūsų lauke. Dabar jie sugrįžta į mūsų realybes, pasirodo, patikrina, kokius aspektus mes dabar turime, ir dabar tai mes esame tie, kurie nusprendžia, yra sukurtina bendra realybė ar ne. Ne, jei jie dar yra labai nesąmoningi arba jei jų širdys neatviros. Jei norite kurti kartu realybę, tokios yra sąlygos. Nesąmoningas čia jūs nesate laukiamas, sąmoningas jūs esate laukiamas visada. Mes tiesiog darome save ir žmones, su kuriais mes dirbame, atskaitingus už jų pačių veiksmus. Mes juos palaikome, nekontroliuojame jų, nenurodinėjame jiems. Mes dirbame tarnystėje ir lygiai taip dirbsite jūs. Jūs išplėsite savo sąmonę, funkcionuosite iš pagarbos, ir tai, kaip mes dabar įgaliname save iš pagarbos sau vietos, savo laiku įgalins jus pačius.

Žmonės bijo, kad mes jų realybėse “neišvalytume, ko nereikia”, laikosi ant baimės, bijo, kad mes kažką iš jų atimsime, kad jiems pakenksime. Visa tai ateina iš jų ego, baimių ir ankstesnių patirčių, kai jie patyrė, kad kažkas jiems brangaus iš jų buvo atimta. Mes nieko nedarome jums. Ego aspektas nori eiti ir tvarkyti kitų procesus, tačiau mes nesikišame į kitų procesus. Mes veikiame tyrai iš Šaltinio vietos, čia nėra ego, yra veikimas Širdimi iš aukščiausios meilės vietos. Dabar yra prieinamas tikras potvynis kodų. Kai jūs juos integruosite, dažniai viską padarys jums, ką reikia. Jūs įsileidžiate šiuos dažnius, jie viską padaro, kam jūs esate pasirengęs Sielos lygmeniu – tai gali pasirodyti visiškai kitaip, nei buvo jūsų proto dienotvarkėse, nes Šviesa išsklaido visus iškraipymus ir viskas stoja į jūsų tikrą susilygiavimą su jūsų Tikruoju Savimi, su jūsų tikruoju gyvenimo keliu. Tai gali būti tik jūsų didesnei gerovei. Kai jūs sugrįžtate į savo realybę, jūs toliau darote naujus pasirinkimus ir naujus šuolius savo realybėse, jūs gaunate informaciją apie jūsų kūrybinius projektus, jūs gaunate paramą juos vystant. Mes galime suteikti jums daugiau paramos, jeigu mes matome, kad jūs dirbate tarnystėje Gajai, įžeminate Šviesą ir darote tai, kaip tyra meilė, jūs darote savo darbą iš savo pusės, rūpinatės savo vibracijomis-  bet dar mažai tų, kurie yra pasirengę tiek paaukoti ir pilnai įžengti į savo vaidmenį ir darbą iš tikrųjų tarnystėje iš širdies.

Laikas, energija, dėmesys, gausa yra lygu. Mūsų gausa ateina iš to, kaip mes įgyvendiname savo aukštesnius tikslus. Mes dalijamės dalijamės tuo – ateina mūsų gausa, šitaip mes vieni kitus remiame. Tai niekada nėra “į vienus vartus”. Kai mes dalijamės informacija, dvasinėmis žiniomis, įrankiais, galimybėmis, mes kuriame gausą mūsų visų gyvenimuose, nes mes dalijamės ne iš trūkumo, ne iš ego, o iš gausos. Kai mes dalijamės, mes naudojame savo laiką, energiją, žinias, dovanas, bet žmonės nesupranta ir neremia neapčiuopiamų dalykų. Jie nesupranta, kad tai yra jų trūkumas, pagarbos trūkumas, ir jie turės pereiti tą patį, kai jie dalinsis, ir niekas nenorės jų remti ir jiems nerodys pagarbos. Žmonės nori naujų realybių, bet jie nenori dalintis, pirmas jų klausimas yra: “Kiek tai kainuoja?”. Jie nesupranta, kokie svarbūs yra jų vaidmenys, kokios svarbios yra jų misijos. Jie nesupranta, kad aukštesnė samonė dabar transformuoja ir keičia jų gyvenimus, veda žmoniją per tranzitus iš seno į naują. Jie nesupranta, kad kai mes susirenkame vienoje erdvėje, sueina visos jų baimės, visi procesai, o mes esame tie, kurie palaikome visam tam erdvę, kad mes turime būti švariu indu, kad galėtume palaikyti aukštos vibracijos erdvę. Turite iš naujo tai įvertinti: jeigu jūs neremiate žmonių, kurie jus remia, jūs neremiate naujų realybių įtvirtinimo, jeigu jūs remiate kitų projektus – jūs remiate save ir visus. Yra žmonių, kurie yra naudojimosi būsenoje. Mes tai matome, bet tai nėra teisimas. Daugybė iš mūsų nemokėjome pakankamai pagerbti savęs, bet tai visi išmokstame per savo pamokas. Pasiaukojimo etapas praėjo. Mes išvalėme, kur tai vyko. Energija galingai pajudėjo, daugybė iš mūsų paleidome senus įsipareigojimus ir esame pasiruošę savo naujoms misijoms ir naujiems gyvenimo etapams.

Kai dirbame iš širdies, mes sukuriame naujas darbo aplinkas, kuriose žmonės gali daryti tai, ką jie myli, ir mylėti tai, ką jie daro. Mes sukuriame geriausias galimybes ir sakome: “Galite dirbti tarnystėje žmonėms. Ateikite, dirbkite, dalinkitės, gausite”. Jeigu jie to nepereina, vadinasi, iš tikrųjų, tai jų nedomina. Vienas žmogus sako: “Aš matau, kad tau sunku, noriu tau padėti, būti šalia ir mokytis”. Prašom. Kitas klausia: “O man reikia kažką daryti?”. Žmonės nenori dirbti, nenori prisidėti, nenori dalintis, bet nori gauti viską nemokamai ir greitai. Mes to nebeįleidžiame į savo realybes. Mes ieškome žmonių, kurie yra sąžiningi ir teisingi. Mes išmokstame suprasti, kuriems mes galime tai duoti, nes eigoje jie netaps nesąmoningais. Reikia, kad visi dalintųsi iš širdies ir vieni kitus remtų – čia nėra vieno, mes esame Vienis/ Vienio Sąmonėje. Tai yra tai, į ką mes kartu einame. Mes visi turėsime pereiti šitą procesą ir įkūnyti čia savo Aukštesniuosius Aš. ”Dievai” ir ”deivės”, jeigu jums tai patinka, yra švenas titulas, įgyjamas aukštesnėse karalystėse, o ne etiketė, kuria mėtosi žmonės. Jei aš sukuriu realybes, tai aš esu atsakinga aukštesniame lygmenyje už asmenis, kuriuos pakviečiu prisidėti ir bendradarbiauti su manimi. Kiekvienas čia turi ateiti iš pagarbos ir sąžiningumo. Tai – visiškai rimta. Mes negalime įsileisti žmonių, kurie nėra pasirengę veikti tyrai iš širdies, bendrauti Sielos lygmeniu, bet kurie veikia proto ir ego lygmenyje. Mes esame atsakingi už visos erdvės, kurią mes bendrai sukuriame, vibraciją. Mes neįsileidžiame į savo erdvę energijos iškraipymų, nes mums reikia švarios erdvės, kad aiškiai matytume paveikslą, savo Viziją. Kai mes atveriame bendrą lauką ir pakviečiame dalyvius, mes gerbiame kiekvieno procesą ir tai kur jis yra, be jokio vertinimo ir kito, kas žmonėms įprasta, mes nematome tų dalykų, kuriuos mato tridimensins protas, mes žiūrime visai į kitus dalykus.

Kai mes esame harmonijoje su savimi, viskas, ką mes sukuriame, tinkamu laiku manifestuojasi išoriniame pasaulyje, nes kaip viduje, taip išorėje. Tai, kas šiandien yra matoma išorėje, nėra įrodymas to, kas yra sukurta energetiniame lygmenyje. Mes pirma kuriame energetiniame lygmenyje, o manifestuojame savo kūrinius fizinėje realybėje, jei  pasirenkame tai padaryti, nes tam mes turime imtis veiksmų. Kartais mūsų pasiūlytos galimybės nesimanifestuoja ne todėl, kad mes padarėme kažką ne taip iš savo pusės, tai reiškia, kad komanda, kuri turėjo susirinkti, kad drauge atneštume tą realybę į fiziką patirti tą sąmonę, arba neatliko savo vidinio darbo, arba dar nebuvo pasirengę. Jūs galite ateiti, mokytis, kelti savo vibracijas, bet jeigu jūs nepagerbiate patys savęs, mes išsklaidome tas potencialias realybes, ir nebūtinai kada nors kartojame, nes tai yra galimybės dabarties akimirkoje. Mes nesinerviname, jei kažkas mūsų gyvenimuose nevyksta, stringa, nes mes visada turime milijonus kitų darbų. Mes visada esame ramūs savyje ir  nebeturime emocijų dėl kitų, mūsų nebeveikia kitų žmonių emocijos. Mes esame susitelkę į savo troškimus, bet mūsų troškimai nėra iš trūkumo ar poreikio. Mes su jumis dalijamės, nes jūs mums rūpite, nes mes esame artimai susiję Sielos lygmeniu ir mes žinome, per ką jūs pereinate. Mes žinome, nes mes tai perėjome. Mes tai perėjome ir jūs tai pereisite. Ir čia nebus atjaučiamas jūsų ego – jūs esate įkvepiamas įgalinti save per savo Sielą.

Naujoje Žemėje yra daug smagumo ir mes žaidžiame, kai mes dirbame, nes mes gyvename Širdimi, o mūsų širdyse gyvena mūsų Dieviškas Vaikas, t.y. tyrumas, nekaltumas, bet ir didingumas. Mūsų žaidimo aikštelės yra didelės, taip pat ir mūsų Vizija. Mes einame savo kelionėse tolyn, mes darome savo, nė vieno nelaukiame, neįtikinėjame, netempiame ir netraukiame. Kiekvienas prisijungia, kai yra pasirengę, kai jie pagerbia savo Sielą, kai jų ego nusilenkia Dievui viduje ir jo paklausia: “Sakyk, ką man toliau daryti? Kur man toliau eiti?”. Ir jie suras kelius, kuriuos mes esame nutiesę prieš daug metų, bet kurių jie tada dar nebuvo pasirengę matyti ir priimti. Mes toliau vieningai kursime aukštesnės sąmonės verslus. Reikia tikro nuoširdumo ir kūrybingumo sukurti verslą, kuris derėtų su Naująja Žeme, būtų sulygiuotas su Visatos principais, paslankus, kad judėtų su realybe ir evoliucionuotų, turi būti pastatytas ant gerų pamatų ir derlingame dirvožemyje, kur kiekvienas panaudoja savo polinkius ir dovanas. Jūs atrasite savyje genijų, kai jūs patys viską surasite, išsiaiškinsite, išmoksite.  Niekas nieko nepadarė už mus, taip niekas nepadarys ir už  jus. Visi, kurie ateis į mūsų komandą, bus tokie – savarankiški, darbštūs, sąžininingi visų galų meistrai ir genijai. Mums nieko nereikia daryti, kad jų ieškoti – suveikia vibracinis dažnis. Sielų giminėje mes komunikuojame vieni su kitais telepatiniu būdu, visi kodai tinkamu laiku aktyvuojasi mūsų kūnuose ir tai yra atpažįstama, kaip visiškai fizinis, tikras pojūtis, nes tai yra tikra.

Mes paremiame save tais, kuriais mes save apsupame. Mes esame tiems, su kuriais mes galėsime dirbti ateityje. Mes siekiame kompanijos Sielų su tomis pačiomis misijomis, kurie myli mūsų kompaniją ir nori sudėti tarnystes kartu. Tai bus žmonės, kurie keliavo su mumis nuo pradžių, ir mes kartu ruošėmės vieni kitus suprasti. Mums nereikia žmonių, kurie nėra pasirengę, mes nieko iš jų nenorime, mes leidžiame jiems eiti ir žaisti tose realybėse, kurias jie gali šiuo metu priimti, mums tai nerūpi. Mes laukiame žmonių, su kuriais mes atėjome padaryti tai, ką atėjome. Mes matome jų keliones ir mes tai gerbiame. Mūsų realybėje kiekvienas asmuo, kuris ateina, yra mūsų partneris. Mes investuojame į savo santykius, kaip į partnerius. Visi yra lygūs, visi turi gebėjimus, visi gali prisidėti. Kiekvienas ateina su savo investicijomis ir dovanomis. Sienos nebegali ateiti, ego žaidimai nebegali ateiti, čia tai nėra toleruojama ir nėra priimtina.

Kiekvienas čia yra partneris ir gali gauti tai, kas jiems rūpi, jei jų širdis yra atvira. Čia tu pasirodai, nes tu turi kažką pasiūlyti: kažkas turi pinigų ir tai yra tai, ką jie siūlo, tai, ką jie gauna mainais, yra vibracinis dalykas, tai yra džiaugsmas, tai yra išsipildymas Sielos lygmeniu – tai tave “veža”, tai yra tavo vertė, tai yra tai, kaip tu pasirodai pasaulyje, kaip žmogus, taip tau ateina gausa. Visi yra pakankami savyje ir čia nėra priklausomybės ir manipuliacijų; tu paremi mano realybę, aš paremiu tavo, taip mes paremiame ir palengviname vienas kito realybes. Mes daug metų dirbome su saviverte: mes perėjome teisimą apie pinigus, programavimą apie pinigų tikslą, jų gavimą ir panaudojimą, apie tai, kaip dalintis, apie konkurenciją, apie dualumą viduje, savyje, kad mes sueitume vienybėje, nuoširdžiai dalintumėmis, dirbtume ir visi gautų, bet kol kiekvienas kitas to nepadaro sau, mes negalime to padaryti, kad neatsiskirtume ir netaptume savanaudiški, kai ateis pinigai. Tai yra svarbu, nes jei tampame savanaudiški, nepasiekiame vibracijos ateiti begalinei gausai. Savo realybėje mes nuolat kuriame iš savo aukščiausios vibracijos, bet Visatoje yra tam tikras dėsningumas, energija visų pirma turi susilygiuoti mumyse ir mes turime išmokti valdyti naujus energijos lygmenis. Ir tada, kai mūsų visatoje kažkas pasirodo, mes nesame nustebę, nes mes to laukėme, mes  dirbome ties tuo daug metų, mes tuo įtikėjome, mes palaikėme tą lygmenį pakankamai ilgai ir dabar materializuojasi fizinėje formoje tai, ką mes sukūrėme.

 

Pamatiniai Naujos Žemės principai

Mes visi, kaip kolektyvas, judame į Naująją Žemę, kreipiami įeinančių kosminių energijų. Dalykas yra tas, kad niekas mūsų nemokė, kaip gyventi šiose naujose energijose. Žemiau pateikiu, kaip gaires, Naujos Žemės principus, kurie parems jus šiame procese – susilygiavimo su Naujos Žemės energijomis ir Naujos Žemės sąmonės įkūnijimo. Šie principai yra pamatinės kolonos, gimdant naują žmoniją ir kiekvienas iš jūsų turite šiuos principus savo DNR.

Taigi, pradedame.

Šviečiantis/ svarbiausias Naujos Žemės principas yra Vienis/ Vienybė.

Jūs esate pilnas ir užbaigtas toks, koks jūs esate – niekas iš išorės negali jūsų papildyti.

Yra vienintelė tiesa – Meilė ir jūs esate ši tiesa – Meilė/ Vienis/ Dieviškumas/ Dievas/ Kūrėjas – žmogiškoje formoje.

Jūs ir kiekvienas, esantis šioje planetoje, jau yra meistras, pagijęs ir nušvitęs. Jūs esate Dieviška, Laisva ir Suvereni, Kristalinė/ Kristaus Būtybė.

Jūs atsiskiriate nuo visų išorinių dievų ir klausotės Vidinio Dievo.

Fizinė realybė yra iliuzija, kuriama mūsų, kaip kolektyvo, per proto suvokimą.

3D realybė yra pagrįsta atskirtimi. Naujoje 5D Žemėje Dieviškas Žmogus funkcionuoja per Pilnatvę/ Vienį, kaip Bendrakūrėjas.

Besivystantys principai, pagal kuriuos gyvename Naujoje Žemėje

Savęs priėmimas

⦁ Jūs suprantate, kad jūs nesate jūsų ego/ asmenybė, jūs esate nubudęs ir žinantis, kas jūs iš tikrųjų esi – Dieviška Būtybė.
⦁ Jūs daugiau nebeprisirišate prie tapatybės ar tikslo – jūs atsiliepiate į visumą kiekvieną akimirką (jokių poreikių, planų).
⦁ Jūs nesiekiate apibrėžimo, vertės, patvirtinimo, reikšmės ar reputacijos – tie žodžiai daugiau nebeegzistuoja – jūs turite jumyse integruotą priėmimą, vertę ir tikėjimą, kad jūs esate dieviška būtybė, kad jūs esate meilė.

Įsicentrinimas širdyje

⦁ Jūs gyvenate visiškai atvira širdimi ir susilygiavęs, kaip viršuje, taip apačioje, viduje ir išorėje. Jūs vedate gyvenimą iš širdies, t.y. jūs gyvenate per Meilę, ne Baimę. Jūs neturite jokių ”užmatymų” visuose savo ryšiuose.
⦁ Jūsų širdis veda jūsų protą (”aukštesnįjį protą”), jūs neveikiate iš ”žemesniojo proto”.
⦁ Jūs esate įvaldęs emocinį intelektą – jūs leidžiate savo jausmams jus vesti per gyvenimą.
⦁ Jūs esate empatiškas. Empatai turi energijos lauką, kuris yra pagrįstas ryšiu, ne atskirtimi.
⦁ Jūs suvokiate skirtumą tarp Meilės, kaip žmogiškos emocijos, ir MEILĖS kaip Viso To, Kas Yra, energijos. Jūs suvokiate, kad Meilė yra tai, kas jūs esate ir iš ko jūs ir visi kiti yra sukurti, ir jūs nustojate prisirišti ir ieškoti meilės (kaip žmogiškos emocijos), kad realizuotumėte save. Jei tuomet jus suras meilė, tai bus graži dovana.

Aukštesnė perspektyva

⦁ Nėra gero/ blogo, teisingo/ neteisingo, sėkmės/ nesėkmės, šviesos/ tamsos, pragaro/ rojaus, dvasinio/ nedvasinio, geresnio, nei/ bogesnio, nei – tai yra dualybe pagrįstas mąstymas. Yra tik Vienis ir Neutralumas.
⦁ Jūs esate daugiamatė būtybė – egzistuojate visose dimensijose vienu metu. Laikas ir erdvė yra iliuzija. Susijungimas su šiomis dimensijomis kasdien yra jūsų kasdienė komunikacija.
⦁ Jūs matote kiekvieną, kaip ”pilną” ir užbaigtą – jūs matote visus, kaip jums lygius, nėra hierarchijos, jūs matote jų dieviškumą, ne jų ego/ asmenybę.
⦁ Viskas, kas jums vyksta, yra galimybė (prisiminti) mylėti – save, kiekvieną asmenį, iššūkį, pokytį, sužeidimą, skausmą. Jūs darote poslinkį savo perspektyvoje, kad suprastumėte, ką bet kokią aplinkybė/ įvykis jūsų gyvenime iš tikrųjų reiškia.
⦁ Jūs priimate viską, kaip tai yra – ir šviesą, ir šešėlį, ir jūs turite ramybę, meilę ir vienį, kaip savo pamatą/ centrą, kuriame jūs esate įsivirtinęs, net jei jūsų išorinis pasaulis yra chaose, disharmonijoje, kentėjime, pokytyje.

Bendrakūrimas

⦁ Jūs prisiimate Visišką Atsakomybę, kaip Bendrakūrėjas. Mes žinome, kad viską, ką mes patyrėme, mes patys sukūrėme! Be išlygų. Jūs žengiate iš kaltinimo energijų!
⦁ Jūs bendrai kuriate/ manifestuojate iš širdies, ne iš ego (t.y. ne tai, ką jūs galvojate, kad jūs norite, bet tai, ką jūs iš tikrųjų norite!), t.y. su aukščiausiu sąžiningumu ir aukščiausias patirtis visų įtrauktųjų didesnei gerovei!
⦁ Dieviškas Žmogus taip pat žino, kaip suvaldyti savo energiją daugiamačiame pasaulyje. Jūs prisiimate atsakomybę už savo asmeninį energijos lauką ir savo sakralią erdvę (savo namus, darbą, t.t.), suvokdamas, kad viskas, kas vyksta jūsų lauke, bangos efektu nurieda į kolektyvinį lauką!
⦁ Jūs žinote, kad kiekviena problema, su kuria jūs susiduriate, jau turi sprendimą Begalinės Galimybės Lauke (kuris laukia, kol jūs jį sukursite!).

Tikėjimas

⦁ Jūs turite tvirtą Tikėjimą, kuris yra sulygiuotas su Dieviška Valia, Dieviška Tvarka ir Dievišku Laiku.
⦁ Jūs esate susipažinęs su Visatos Dėsniais.
⦁ Jūs gyvenate Dabarties Akimirkoje ir pasitikite, kad dabarties akimirkoje jūs turite viską, ko jums reikia (nėra prisirišimo prie praeities ar ateities).
⦁ Jūs gyvenate Dėkingume ir Nuostaboje, kokia dovana yra ši fizinė patirtis!

Sveikata

⦁ Pagrįsta Pilnatve – jūs esate pilnas ir sveikas. (“Liga” ir senėjimas Naujoje Žemėje pasireikš mažiau).
⦁ 12 gijų DNR yra aktyvuotas ir sulygiuotas.
⦁ Jūs paleidžiate mirties baimę ir žinote, kad jūs galite pasirinkti išėjimą iš fizinės realybės pačiu geriausiu laiku.
⦁ Kiekvienas pats yra savo gyduolis – turi galią pagydyti save. Tačiau kartais jums gali reikėti paramos iš kažkieno, kas turi kitokią perspektyvą, daugiau patirties/ praktikos, dvasinio supratimo ir gali įžeminti stipresnius dažnius.
⦁ Jūs paleidžiate ”išlikimo” energijas ir esate begalinės gausos ir klestėjimo energijose.

Dieviškas Žmogus yra įvaldęs šias savybes:

Priėmimą, Atleidimą, Paleidimą, Jautimą, Atsidavimą, Pasitikėjimą, Veikimą (veiksmo ėmimąsi), Rūpinimąsi, Dalijimąsi, Tarnystę, Vienijimą ir daugiau.

Dieviškas Žmogus paleidžia dualybe pagrįstas vibracijas:

Kaltinimą, Teisimą, Gėdinimą, Lyginimą, Konkuravimą, Apibrėžimą, Kaltę, Kontroliavimą, Brukimą, Stūmimą Jėga, Bijojimą, Jaudinimąsi, Bandymus per kančią, Priešinimąsi,  Analizavimą, Atskirties kūrimą ir daugiau.

Pabaigai

Naujoji Žemė yra paremta pilnatve/ vieniu ir gerbia visus kelius, visas dvasingumo formas ir visas kryptis, rodant kelią, bet nediktuojant doktrinų, kuriomis “privaloma” sekti. Iš savo praktikos, dirbant su žmonėmis iš įvairių gyvenimo kelių, matau, kad ši kelionė turi tam tikro panašumo/ bendrumo ir apima tam tikrus etapus. Kiekvienas etapas turi savo saviugdą ir savigydą (gijimą), kurie turi būti atlikti, iki kol mes išeiname iš jo, kaip Meistrai. Pavyzdžiui, yra etapas, kuriame turi būti atliktas vidinio vaiko darbas ir yra daugybė būdų, kaip jūs galite tai atlikti – per meno terapiją, psichologiją, rebefingą, meditaciją, energetinį gydymą ir kt. Svarbu pasitikėti savo vidiniu balsu, kuris visada jus veda į praktiką, kuri geriausiai tarnauja jums šiuo metu. Tai suteikia jums laisvę sekti savo širdimi ir siela! Mes įžengiame į amžių už dvasinių dogmų, kurios yra nepritaikomos  naujiems laikams, ir į dvasingumo takumą, surasdami/ rinkdamiesi tai, kas mums geriausiai tarnauja kiekvieną akimirką. Todėl, pavyzdžiui, vieną dieną/ akimirką mes galime naudoti budistinę praktiką, kitą – kriškčionišką maldą, o kitą – atlikti pagonišką apeigų ceremoniją!

Aš linkiu jums gero ”pasivažinėjimo”, su Džiaugsmu, Juoku, Ašaromis ir Pasimėgavimu!

Naujoji Žemė yra čia

Mes rašėme, sakėme ir kartosime dar daug kartų – mes esame/ gyvename labai jaudinančiais laikais! Vyksta pokyčiai, dėl kurių čia atėjome. Naujoji Žemė yra čia! Mes kalbame apie ją ir ją patiriame – tai kas gi yra tai?
 

Kas yra Naujoji Žemė?

 
Naujoji Žemė paprasčiausiai yra kita Žemės versija, vibruojanti kitu dažniu (prisiminkite, kad viskas yra energija ir turi savo dažnį). Tai yra 5 dimensijos Žemė. Šio dažnio negali jausti dauguma planetoje gyvenančių žmonių (kurie veikia 3 dimensijos sąmonėje).
 
Naujoji Žemė, kaip ”projektas” buvo paleistas 2012 metais ir 2018 metais mes visiškai į ją pajudėjome. Motina Žemė paliko dabartinę Žemės girdelę ir visiškai pajudėjo į savo naujuosius namus ir Naujos Žemės girdelę. Daugybė mūsų dalyvavome šiame projekte nuo pat jo pradžios, apimant pasiruošimą, naujų energijų įtvirtinimą ir bendra-kūrimą, ir nuolat prisijungia naujos norinčios sielos. Visas šis sunkus darbas, visi tie “pakilimai” ir “nuosmūkiai”, intensyvus valymas ir atsakomybės pojūtis – visa tai buvo apie tai. Tai yra užbaigta. Naujoji Žemė yra čia!
 
Šiuo metu mes gyvename dviejuose pasauliuose. Naujoji Žemė yra čia ir Senoji Žemė yra čia. Naujoji Žemė ir Senoji Žemė egzistuoja kartu – galite sakyti, kad tai yra paralelinės realybės (prisiminkite, kad viskas, įskaitant mus, yra multi-dimensiška/ daugiamatiška). Jūsų protui gali būti sunku tai suvokti ir jūs turite prisiminti, kad jūsų 3D protas to nesupras. Kad tai suprastumėte, geriausia yra išplėsti savo protą iki aukštesnių energijų! Jei jūs esate vienas iš šviesos darbuotojų, jūs gerai žinosite ir suprasite, apie ką yra visa tai.

 

Mano asmeninė patirtis

 
Mano kelionė ėjo lygiagrečiai su Naująja Žeme nuo jos pradžios ir ypač pastaruosius metus patiriu intensyviai, kaip pradedu “pilnai” gyventi ir bendrai kurti čia/ šitą vibraciją. Ir turiu pasakyti, kad tai yra nuostabu! Mano gyvenimas yra pripildytas šios vibracijos ir tai atsispindi per visas daugybę paprastų ir magiškų, malonių patirčių, kurios apima situacijas, žmones, ir visiškai naują kasdienio gyvenimo patyrimą. Mano dienos yra pripildytos aukštesne perspektyva, atviros širdies ryšiu ir meilės rinkimųsi vietoj baimės.
 
Yra pojūčiai laisvės ir žaismingumo saviraiškoje ir ryšio visur pasaulyje. Yra tėkmė ir sinchroniškumas. Yra ramybės – buvimo remiama – buvimo palaiminta – plėtimosi – dėkingumo pojūčiai. Erdvės, kurias aš bendrai kuriu, taip pat yra užpildomos šia vibracija ir žmonės tai atpažįsta/ jaučia, kai tik įžengia (net jei nežino, kas tai yra)! Žinoma, Naujoji Žemė nėra jokia utopija ir buvimas visada ”laimingu”. Naujoji Žemė yra pagrįsta pilnatve ir mes gerbiame šviesą ir šešėlius, todėl mes galime jaustis liūdni ar kad gyvenimas neina taip, kaip mes galvojome, tačiau visa tai yra persmelkta ir nušviečiama priėmimo be teisimo, kuris mums leidžia grakščiai pajudėti per visa tai į Meilę.
 
 

Kaip mes ateiname į Naują Žemę?

 
Įžengimas į Naują Žemę yra visiškai vibracinis dalykas. Viskas priklauso nuo jūsų pačių ir niekas kitas negali sukurti jums Naujos Žemės. Tai priklauso nuo jūsų, kurioje Žemėje jūs gyvenate. Jūs pasirenkate, kada ir ar jūs ateinate į Naują Žemę. Kai jūs/ jūsų energetinis laukas pradedate rezonuoti su šiuo (vibraciniu) dažniu, jūs pradedate gyventi ant Naujos Žemės. Taigi, atkreipkite dėmesį – gali būti, kad jūs jau gyvenate Naujoje Žemėje!
 
Jūs žinosite, ar jūs esate 3D ar 5D (dabar bus daug to akivaizdžių įrodymų). Svarbu, ši patirtis yra toli nuo linijinio suvokimo, kas tai yra, tai yra tyras jautimas – jūs jaučiate tai ir turite tai patvirtinantį ”vidinį žinojimą”. Yra sielų, kurios pasirinks pasilikti 3D ir tai yra visiškai ”ok”, tai yra jų sielų kelionė. Labai svarbu suvokti, kad aukštesnės dimensijos nėra geresnės. Savo kelionėje gyvenimo Naujoje Žemėje link jūs privalote mylėti ir apkabinti savo ego/ 3 dimensijos save/ žmoniją.
 

Gyvenimas Naujoje Žemėje

 
Gyvenimas Naujoje Žemėje yra labai paprastas. Viskas, ką jūs turite daryti, tai prisiminti viską, kas jūs iš tikrųjų esate. Mes vadiname tai Dievišku Žmogumi. Iš esmės, tai yra žmogus, kuris prisimena, kas jis yra, kodėl jis yra čia, ir išreiškia savo dieviškumą žmogiškoje formoje. Tai ateina per asmeninį darbą, arba, savo vibracijos kėlimą bei senų energijų – įsitikinimų, emocijų, modelių, žaizdų ir kitomis formomis – išvalymą. Kiekviena siela atėjo čia, kad išvalytų savo kraujo linijos ir sielos grupės dalykus! Visa tai kuria evoliuciją jūsų DNR.
 
Naujoji Žemė yra daug lengvesnė ir nepalaiko negatyvios energijos. Jūs gyvensite Meilės/ Džiaugsmo vibracijoje. Jūsų psichiniai gebėjimai lengvai vystysis ir atsiskleis. Iš pažiūros atrodys tarsi jūs gyvenate toje pačioje žemėje, bet faktiškai jūs negyvenate, kai jūs pradedate susidurti tik su tais žmonėmis, kurie yra šios naujos žemės dalis. Jūs matysite tuos, kurie yra senoje žemėje, bet nejausite su jais įsitraukimo (nebent jūsų ego jus įtrauks!). Kitaip sakant, jūs “būsite ten, bet ne iš ten”.
 
 

Įsitvirtinimas Naujoje Žemėje

 
Visas šitas procesas iš esmės yra priežastis, kodėl daug žmonių ant paviršiaus dabar jaučiasi pasimetę ten, kur jie dabar yra savo gyvenimuose. Esame rašę, kalbėję apie tai anksčiau – yra ”tranzitinis” etapas, kai mes jau nebesame 3D Žemėje, bet taip pat dar visiškai neapkabinome Naujos Žemės patirties. Kai kuriems tai gali būti abejonių klausimas, kai kuriems – neturėjimas užbaigto supratimo, apie ką visa tai yra. Daug sielų, esančių “tranzitiniame” etape, jaučia, kad jie yra ”pokyčio” dalis, tačiau tarsi negali jausti saugaus pagrindo po kojomis. Tai yra tol, kol jie neįsižemina Naujoje Žemėje. Tai yra labai svarbu aktyvuoti, jei jūs norite veikti naujo dažnio Žemėje, norite pakelti savo vibracijas ir visą savo energijos lauką, kad jūs galėtumėte gyventi šią patirtį, būti integralia Naujos Žemės dalimi.
 
Kai jūs dabar darote savo kasdienes meditacijas, jūs norite būti tikras, kurioje Žemėje jūs įsižeminate su savo energija, t.y. jūs norite užtikrinti su intencija, kad jūs įsižeminate Kristalinėje 5D Žemės šerdyje. Asmeniškai aš, savo sesijose su klientais, mokiniais, retritų dalyviais visų pirma padarau šią įsižeminimo ir susilygiavimo meditaciją, įsitikinusi/ gavusi patvirtinimą, kad asmenys, kurie gavo/ atsiliepė į kvietimą/ buvo (vibraciškai) patraukti/ pas mane, yra tam pasirengę. Jei jūs esate labiau patyręs, gerai žinoti, kad jūs galite atlikti šį procesą savo šeimai ir kitiems, po to, kai jūs patys atlikote šį procesą, bet tik turėdami jų leidimą (jie turi žinoti, ką jūs darote ir galėti/ turėti laisvę pasirinkti tai arba ne). (Jei jaučiatės pasirengęs, bet nesate tikras, kaip tai daryti, jūs esate labiau, nei laukiamas, susisiekti su manimi bazinei individualiai sesijai ir aš mielai pravesiu/ instruktuosiu jus per šią meditaciją. Tai yra labai paprasta!).
 
 

Jums gali kilti klausimas: “O kaip su Senąja Žeme”?

 Senojo pasaulio matriksa yra išardoma. Metas ”senam” išsisklaidyti! Senoje 3D Žemėje “nebuvo širdies” ir taip, kai bet kas, neturintis ryšio su savo širdimi, ji pasidarys labai ”duobėta” ir palaipsniui praras savo energiją/ gyvenimą. Nėra pagrindo pasiduoti į baimę, jei jūs sekate savo širdimi, tačiau “paviršiaus” lygyje bus šiek tiek “nelaimių” ir panašiai. Jei esate įsitvirtinęs Naujos Žemės girdelėje, su jumis bus viskas gerai.
 
Jei leidžiatės į baimę, jūs vis dar veikiate 3D sąmonės lygyje ir turėsite įdėti pastangų pakelti savo vibraciją. Jei jūs įsitvirtinate Naujoje 5D Žemėje, o jūsų vibracija dar nefunkcionuoja tuo dažniu, jūs patirsite šiokių tokių poslinkių, kad susilygiuotumėte/ susiderintumėte su juo. Labai svarbu suprasti, kad jūs nepradėsite ”pilnai” gyventi ant Naujos Žemės per vieną naktį. Tai iš tikrųjų yra perėjimas, tad būkite švelnūs su savimi! Žiūrėkite į tai, kas vis dar palaiko jus sąmonės atskirtyje ir apkabinkite į pilnatvę/ suvienykite tuos aspektus (baimę/ skausmą/ ego). Kitame straipsnyje šioje kategorijoje (“Gyvenimas Naujame”) pasidalinsiu pamatiniais Naujos Žemės principais.
 

 

 
 

Aš apkabinu Magiją ir įsileidžiu Stebuklus

Rytoj Mėnulio Pilnatis. Sulygiuotai, aukštieji lygmenys paskatino didelį paleidimą.

Prisiminkite susilygiavimo per vibraciją galią ir savo gebėjimą intencijos pagalba padaryti poslinkį savo energijoje akimirksniu.

Pastebėkite, kas jūsų gyvenime yra pasirengę būti paleista, kas jau atitarnavo savo dalį jūsų kelionėje, su kuo metas atsisveikinti. Palanku atlaisvinti erdvę naujam.

Kai mes tai darome, mes išjudiname savo energiją, suteikdami jos judėjimui naują kryptį. Tai – neišvengiamas patirties pakėlimas į naują lygmenį.

Tai negali įvykti jokiu būdu, laikantis dalykų. Neleiskite protui jūsų atitraukti ar stabdyti. Įsileiskite tėkmę ir plėtimąsi.

Dėl įeinančios šviesos šiuo metu transformuojasi jūsų šviesos kūnai, iš naujo aktyvuojami jūsų energetiniai centrai, persitvarko jūsų visa energetinė sistema, pravalomi jūsų DNR įrašai. Tai gali iškelti praeities įrašus giliam paleidimui. Jeigu kažkas iškyla ir reikia paverkti, nebeužlaikykite, leiskite sau paverkti.

Stipriai aktyvuojamas ir išplečiamas širdies energijos laukas, ypač aukštosios širdies centras, jungiantis širdies centrą su gerklės centru, paremiant grakštų plėtimąsi į esaties laisvą ekspresiją, sulygiuotai su sielos tiesa ir tikslu.

Jūs galite norėti tai patikrinti savo energijos lauke.

Medituokite, naudodami kristalinę-Kristaus šviesą per visą savo lauką, kad subalansuotumėte valymosi procesą, pajaustumėte palaimą ir paremtumėte atnaujinimo integraciją.

Pagerbkite save.

Gerkite daugiau vandens paremti savo šventą transformacijos procesą.

 

Meilėje ir Šviesoje,

Viktorija