Kaip mes įsitvirtiname aukštesnio dažnio realybėse ir įtvirtiname aukštesnio dažnio realybes čia

Ankstesniuose mano įrašuose jūs galite surasti įvairių technikų, kurios jus remia padaryti poslinkį iš žemesnės vibracijos/ didesnio tankio (tankios 3Dimensinės) egzistencijos į aukštesnės vibracijos/ didesnės laisvės (kristalinės 5Dimensinės) egzistenciją, t.y. tokios, kaip:

– Atsigręžimas iš išorės į vidų IR į savo centrą (įsicentrinimas);
– Darymas pasirinkimo nuolat būti besąlygine Meile (t.y. įkūnyti aukščiausio vibracinio dažnio energiją) visiems (paleidžiant bet kokius ego bandymus)/ veikimas iš Aukštosios Širdies (ne iš proto);
– Emocijos išsklaidymas ir energijos judėjimo išlaisvinimas/ blokų transmutavimas (anglų klb. „e-motion“, t.y. energija, esanti judesyje) (nueinant į kūną, stebint ir jaučiant esamą emociją, kol ji išsisklaido) ir kt.

Yra dar viena svarbi technika, kuri rekomenduojama atnešti į dėmesį suvokimui, t.y. poslinkis į kitą laiko juostą / alternatyvią realybę. Prisiminkite, kad visada egzistuoja paralelinės skirtingo vibracinio dažnio laiko juostos, kuriose mes galime įsitvirtinti ir egzistuoti ir kurti alternatyvias realybes; t.y. ta realybė, kurioje jūs esate dabarties akimirkoje – kad ir kur jūs dabar esate – yra tik viena iš alternatyvų ir jūs galite čia ir dabar intencijos pagalba paslinkti į kitą laiko juostą, kuri jums leidžia egzistuoti labiau su jūsų aukštesniuoju aspektu sulygiuotoje realybėje. Iš pradžių, tai gali būti sunku suprasti iš proto, bet jūs galite tai patyrinėti.

Bet kada, kai jūs esate bet kokioje žemo dažnio būsenoje, kurioje jūs paprastai jausite atotrūkį nuo jūsų tikrosios savasties, nuo jūsų natūralios autentiškos būsenos, kurią jūs pažįstate, jūs galite padaryti poslinkį į aukštesnį vibracinį dažnį, jame įsitvirtinti ir operuoti/ veikti iš šitos vietos dabarties akimirkoje, kuri leidžia jums kurti jūsų labiau trokštamą realybę “akimirka po akimirkos“ (iš tiesų tai visada yra dabarties akimirka), nei tą, kurią jūs kuriate, būdami žemo dažnio būsenoje, kuri visada bus iliuzinė (nes yra kuriama iš pasąmonės). Jei jūs galite tai suvokti, tai gali padėti jums išsilaisvinti iš tų pačių ciklų kartojimo, kai atrodo, kad jūs „nepajudate“/ “užstrigote“ toje pačioje vienoje realybėje (žinoma, vien tik tai neįtvirtins pokyčio, turi būti suvokiama ir taikoma, dirbant holistiškai su savo visais egzistencijos lygmenimis).

Bet kuriuo momentu, jūs galite padaryti pasirinkimą pakilti iki aukštesnio dažnio ir egzistuoti aukštesnio dažnio realybėje (jūs galite patys įsitikinti šiuo savo gebėjimu, prisimindami kokį nors momentą, patirtį, kai jūs natūraliai “aukštai“/ “gerai“/ “džiugiai“ jautėtės). Esmė yra, kaip ilgai jūs galite natūraliai išsilaikyti tokioje būsenoje patys (net ir pašalinus iš jūsų patirties papildomus “dirgiklius“ ar “paramą“, pvz. kalnus, krioklius, vandenyną, mišką ar asmenis, prie kurių energijos jūs esate prisirišę). Pradžioje jūs galbūt galite išbūti čia tik “trumpą laiką“, kelias akimirkas, ir jūs vėl sugrįžtate į „ankstesnę būseną“ (iš tikrųjų ta “viena akimirka“ pabuvimo aukštesnio dažnio realybėje jau padarė jumyse pokytį), tačiau kuo daugiau (ir dažniau) jūs tai praktikuosite, jūs pastebėsite, kad vis ilgiau jūs galite išsilaikyti aukštesnio dažnio būsenoje, nes “akimirka po akimirkos“ tai vis labiau tampa jūsų paties realybe, kai jūs keičiatės (t.y. keičiasi-kyla jūsų paties vibracijos).

Esu rašiusi, kad tai, kaip ilgai jūs galite išbūti šiose aukštesnio dažnio būsenose ir realybėse priklauso nuo to, kokios dabar yra jūsų vibracijos, ir pagal tai jūs galite tai matyti. Pavyzdžiui, asmeniui, kuris yra dar labai žemose vibracijose atsidūrus labai aukštose vibracijose (pvz. atėjus į tam tikrą vietą arba susitikus tam tikrą kitą asmenį, arba užgrojus tam tikrai muzikai) iš pradžių jam tai labai patiks ir jis pasijus pakylėtas (nes toje akimirkoje “jis“ atpažins/ prisimins, kad tai yra jo paties tikroji autentiška esatis), bet neilgai trukus jį tai pradės erzinti ir jis negalės tame ilgai išbūti; kaip ir atvirkščiai, asmuo, kuris yra labai aukštose vibracijose, negali išbūti žemos vibracijos dažnio aplinkoje – kadangi yra vibracinis/ energetinis neatitikimas. Norite ilgiau išbūti aukštesnio dažnio realybėse ir jose įsitvirtinti visiškai – turite kilti savo vibracijose ir kurti savo Šviesos Kūną.

Čia yra vienas kitas labai reikšmingas momentas: mūsų emocijos yra mūsų dovanos – indikatoriai, kurie parodo mums, kaip mes esame susilygiavę su savo Aukštesniuoju Aspektu bet kurią akimirką. Lygiai taip, kaip šiais laikais mes turime būti ypač pastabūs energijai aplinkos ir kitų, visur, kur beeiname, t.y. nuolat stebėti, ką mes maitiname, ir kuo mes patys maitinamės (plačiąja prasme), yra būtinybė stebėti savo pačių dažnį – per stebėjimą savo emocijų. Mes tik prilipdėme tam etiketę – “emocijos“, kad galėtume susikalbėti/ suprasti apie ką eina kalba šioje 3Dimensinėje realybėje, iš tiesų tai yra įvairių dažnių energija. Centrinis balanso taškas yra ramybė, tyra palaima, harmonija. Tai tarnauja, kaip barometras. Yra emocijos, kurios yra žemesnio dažnio energija, ir yra emocijų, kurios yra aukštesnio dažnio energijos protrūkiai/ „staigūs išsiveržimai“. Meilė nėra emocija, tai būtis. Štai taip mes galime dirbti su savimi, nuolat „persitvarkydami“, kad prisitaikytume būti balansu, būti ramybe, būti harmonija. Būti Meile. Stebėkite tai ir prisitaikykite prie centrinio balanso taško, nes Dabar, šiais laikais, mes drauge privalome būti aukščiausiu dažniu, kad tarnautume visiems, kaip ketinome – kaip Šviesos Banga, tolyn į priekį.

Myliu jus,
Viktorija

Pastaba: Jei jausite, jūs galite sugrįžti ir dar kartą perskaityti tai, kol tai taps suprantama. Tai taip pat yra energija žodžių išraiškoje. Kai skaitote tai, prašau, naudokite savo pačių atsirinkimą, perleisdami per save. Jei jaučiate, jauskitės laisvi toliau tyrinėti, tikrinti ir įrodyti sau patys, kas yra teisinga jums.

 
 
 
Jūs galite sekti ir pamėgi mus čia:

Kaip mes tampame Meilei indu

Svarbiausias dalykas gyvenime, kuriam mes čia atėjome, yra duoti. Duoti besąlygiškai. Niekada nebijokite, kad jums neliks arba pritrūks, jei tai darysite. Toks proto galvojimas yra vieni iš spąstų, kurie laiko sukausytus daugybę, daugybę širdžių.

Kuo daugiau duodame, tuo daugiau grįžta mums, kad mes turėtume dar daugiau duoti. Darykite tai ir jūs tapsite Vaikščiojančiais Meistrais Žemėje.

Kur beeitumėte, visur už viską dėkokite ir visus laiminkite. Tai nėra joks įprotis, tai yra tai, kas tu esi, tai yra jūsų natūrali būtis. Kai jūs tai darote, pastebėkite, kaip dingsta bet kokia įtampa – jūs susijungiate, tampate vienu su Gyvenimo tėkme ir jumyse nusėda ramybė.

Kiekvieną kartą, kai jūs ką nors duodate, sustokite akimirkai ir pajauskite, koks jūs turtingas esate, kad jūs galite tai duoti. Visata davė jums, jūs duodate žmonėms, jūs duodate Žemei. Visa tai sukasi ir sukasi ratu.

Kitą kartą, kai duosite ką nors kitam, pastebėkite, kad darote tai iš savo širdies, įliekite palaiminimą į tai, ką juos duodate (taip jūs galite atnaujinti energiją senų dalykų), o tuomet sustokite akimirkai ir leiskite žinoti Visatai: „Visa, ką aš duodu, sugrįžta man dešimt kartų ir dar daugiau.“

Tai neturi ateiti iš ego ir neturi būti naudojama savanaudiškai. Visatos neapgausite – niekas neateis. Tai turi būti laisva ir tyra – nesaistoma jokių sąlygų ir jokių lūkesčių. Štai čia jūs iš tikrųjų jausite, kas yra laimė duoti, ir gausą, kuri laimina jus. Pajauskite, kaip tai pripildo jūsų puodelį. Tai, kas įeina į indą, turi išeiti iš jo.

Būkite vaikščiojantis palaiminimas kiekvienam. Dėkokite už viską, ką gaunate – neturi praslinkti nepadėkotas joks dalykas, svarbiausia tie, kurie yra nematomi ir neapčiuopiami. Laiminkite kiekvieną, kas pasitaiko jums pakely – jie nebūtinai turi jums dėkoti ar taip pat duoti atgal. Taip jūs išsilaisvinsite iš visų karminių saitų ir taip jūs išsilaisvinsite.

Kai jūs sutinkate tapti nuolat pripildomu – nuolat sklidinu ir nuolat tekančiu indu Meilei, laikykitės, nes jūsų gyvenimas pasileis traukiniu, dar iki tol, kol jūs prisipildysite. Jei sieksite to, jūs būsite tam naudojami. Nespėsite „ištuštėti“ ir vėl jūs būsite pilni.

Tai yra tai, kam mes sukurti esame. Reikia įdėti pastangų ir užtrunka laiko, kad taptume tuo: visų pirma, turi tapti švariu indu, o tada – numirti “sau“. Viva Amor! Tegyvuoja Meilė!

Be Meilės mes esame bergždi. Dabar yra metas jums įžengti į savo vaidmenį. Visos kūno dalys yra reikalingos, turi savo funkcijas ir tarnauja visumai. Vienai atsisakius, visas kūnas kenčia. Mes esame viena dėlionė su išsibarščiusiomis detalėmis. Įsivaizduokite, kaip nuostabu ir užbaigta yra, kai visa yra užpildyta Meilės.

Būkite drąsūs. Ženkite žingsnį pirmyn – savanoriauti Meilei. Tai gali būti vienintelė priežastis, kodėl jūs čia esate. Padarykite Meilę savo gyvenimo tikslu ir jūs niekada to nesigailėsite. Siekite jos, suraskite ją, įsimylėkite ją. Pripildykite save Meile. Būkite apsvaigę nuo jos. Maudykitės Meilėje. Kai būsite jos pilni, visa kita suras jus.

Myliu jus,

Viktorija

Jūs galite sekti ir pamėgi mus čia:

Kodėl mes paleidžiame tuos, kuriuos mylime?

Jūs esate patyrę, kai žmonės kažko iš jūsų tikisi, turi prisirišimą prie jūsų, kad jūs jiems kažką duotumėte, jūs jaučiate spaudimą. Jūs gerai žinote, kaip tai jaučiasi. Štai kodėl šioje kelionėje mes darome pasirinkimą paleisti tuos, kuriuos mes mylime, iš meilės. Mes neužkrauname jiems, jų energetiniam laukui savo prisirišimo naštos. Mes duodame jiems laisvę.

Mes ir toliau mylime žmones, kurie yra mūsų gyvenimuose, bet mes nesame prie jų prisirišę. Mes nieko iš jų nesitikime, mes mėgaujamės jų kompanija be lūkesčių, mes patiriame juos, mes vertiname juos tokius, kokie jie yra, mes duodame jiems savo meilę ir būtį. Mes suvokiame, kad kiekvienas turi nueiti savo kelią ir pats apsimokyti būti galintis. Mes galime paremti kitus tol, kol jie gali būti nepriklausomi ir padėti savo visuomenei savo unikaliu būdu.

Tai yra didelė dovana, kurią mes galime padovanoti vieni kitiems. Jūs priimate savo draugus, vaikus, tėvus, kiekvieną sielą, kaip Kūrėjo/ Šaltinio aspektą, tokius, kokie jie yra. Jūs tiesiog vertinate asmenį, kuris ateina į jūsų gyvenimą, be kontrolės, be bandymų jį pakeisti, be lūkesčių dėl to, kokie jie turi tapti ir ką jie turi daryti gyvenime. Jūs juos sveikinate ir priimate tai, kur jie yra savo kelyje. Yra abipusė meilė ir pagarba vienas kitam. Tyra energija, kuri mus išlaisvina.

Myliu jus,
Viktorija
Jūs galite sekti ir pamėgi mus čia:

Žinutė Žvaigždžių vaikams

Daug sielų nori ateiti į Žemę, “kiečiausią mokyklą“ galaktikoje. Čia jos turi galimybę gauti didžiausią augimą. Drąsiausios sielos iš visos Visatos keliauja į Žemę, kaip savanorės. Kad čia patektų, mainais jos prisiima sielos užduotis, tai yra tai, ką gero jos įgyvendins Žemei ir ant jos gyvenantiems žmonėms. Kaip sielos, mes esame pasirašę sielos kontraktus, pagal kuriuos mes prisiėmėme įsipareigojimus savo keliui šiame gyvenime.

Iki užgimsta Žemėje kūdikiu, sieloje yra įmontuojama kristalinė struktūra su jos unikaliais kodais ir programa. Joje telpa mūsų gimties taškas, mūsų asmenybės charakteris, gebėjimai ir visas mūsų žmogiškas gyvenimas, t.y. trečios dimensijos konstruktas, taškas mūsų gyvenime, kuriame mes nubusime, pokytis, kurį mes padarysime, ir raktiniai žmonės, kuriuos mes sutiksime – vienus trumpam, kitus ilgam – kurie mums perduos praėjimo kodus. Mes ateiname žinantys ir su tyru pasitikėjimu.

Giliai mumyse yra žinojimas, kad mes nesame iš Žemės, mes atėjome į Žemę. Tik mes pamiršome tai. Tai buvo šios kelionės sąlyga – praeiti pro užmaršties šydą ir apsigaubti visuotinės iliuzijos skraiste. Mes pamiršome savo orginalią kilmę ir atvykimo tikslą, adaptuodamiesi prie čia sukurto gyvenimo prototipo, kurį mes matėme diktuojant mūsų aplinką. Tačiau mūsų galimybė prisiminti savo dieviškąjį pažadą niekada nebuvo iš mūsų atimta. Per raktinius taškus mūsų gyvenimuose mes pradedame tai prisiminti.

Viskas vyksta pagal programą. Mes darome tiksliai tai, ką mes atėjome padaryti. Niekas mūsų nesulaiko ir mums nekliudo pajudėti pirmyn, kaip yra iš anksto dieviškai suplanuota. Kartais mes galime šiek tiek paimprovizuoti savo kelionėje ir galbūt vieną kitą kartą pasukti nenumatytu aplinkeliu, remiantis laisva valia, bet tai tėra nežymūs leistini nukrypimai, dažnai padovanojantys mūsų sieloms žemiškų nuotykių smagumą, o ir papildomas pamokas – per patirtus nubrozdinimus – per daug nesiblaškyti ir per ilgai neužsistovėti.

Kiekviename iš mūsų yra tobulai veikiantis vidinio vedimo mechanizmas ir vistik, kad sėkmingai naviguotume per gyvenimą ir pasiektume savo kelionės tikslą, mes esame reikalingi vieni kitiems. Aš perduodu kodus tiems, kuriuos aš sutinku savo kelyje, kažkas perduoda kodus man – nes taip yra įrašyta mūsų progamose. Gabalėlis po gabalėlio originalus paveikslas atsiskleidžia laiku visiems. Viskas ir visi tai remia ir prie to prisideda.

Myliu jus,

Viktorija
Jūs galite sekti ir pamėgi mus čia:

Naujos Žemės pasirinkimas

Vienas dalykas, su kuo turės susitaikyti protas yra tai, kad senasis trečios dimensijos pasaulis griūva, griūva su visu tuo, kas buvo pastatyta iš jo ir ant jo. Nebėra kelio atgal. Sulig 2018-ųjų pradžia prasidėjo įtvirtinimas Naujos Žemės, kuri buvo “paleista“, sukurta, suformuota reikšmingais 2011-2017 metais didelių kosminių pajėgų dėka ir pilnai egzistuoja kitoje laiko juostoje. Kad ateitume čia, mes keliame savo vibracijas ir kylame sąmonėje į aukštesnius sąmonės lygmenis, visų pirma, iš 3D į 5D, ir aukščiau.

Trečios dimensijos laiko juosta, į kurią mes inkarnavomės, mums pradeda griūti tada, kai mes pradedame busti. Mes esame jos dalis, todėl šis pokytis mums nėra lengvas ir sukelia daug skausmo. Ir visgi, raktiniu momentu mes prieiname tašką, kur mes, iš visiškai žmogiškos perspektyvos, patiriame pasirinkimą, ką mes renkamės: liekame ar einame. Šitas momentas yra dalis kolektyvinio masinio pakilimo. Jei jūs čia esate, jūs tai jausite/ žinosite/ atpažinsite – tai yra sąmoningas pasirinkimas, t.y. jūs darysite sąmoningą pasirinkimą.

Iš viso mes turime tris pasirinkimus:

Vienas pasirinkimas yra sakyti, kad visas šis Pakilimas yra “kvaila“ ir pan., ir jūs toliau liekate savo trečioje dimensijoje, t.y. iliuzijoje, ir toliau ten žaidžiate.

Antras pasirinkimas yra, kai jūs keliate savo vibracijas, kad jūs galėtumėte kilti į aukštesnes sąmonės būsenas, ir jūs liekate Žemėje, kad padėtumėte kolektyvui, bet tai darote iš aukštesnės sąmonės būsenos. Čia jūs esate ant pasaulio, bet ne iš šio pasaulio. Kol jūs nesate/ nevibruojate 5D, tol jums tai nėra tikra, jūs esate pokytyje.

Trečias pasirinkimas yra palikti Žemę, kilti į aukštesnę sąmonės būseną ir į visai kitą žvaigždžių sistemą.

Mums yra duodamos visos šios patirtys, kad mes pasirinktume. Ir nors jums atrodys, kad jūs renkatės dabar, iš tikrųjų, pasirinkimas jau yra padarytas (t.y. sielos lygmeniu).

Žinau, kad kai kuriems ši kelionė atrodo ir jaučiasi “sunki“, bet jūs tai įveiksite, nes jūs patys tai esate sau numatę, įskaitant visus iššūkius. Eikite/ darykite tai toliau. Tai vyksta. Yra vidinė taika, ramybė ir Vienybė.

Myliu jus,
Viktorija

 

Jūs galite sekti ir pamėgi mus čia:

Apie paleidimus sąmonės evoliucijoje

Bene sunkiausias dalykas šioje kelionėje yra paleisti. Ir, visgi, mes turime nutraukti ir paleisti bet kokius prisirišimus. Tai – vienintelis būdas aukštyn. Jūs norite būti laisvi ir takūs, kiekvieną momentą, kad galėtumėte nuolat prisitaikyti prie patirties.

Norėsite kilti – turėsite paleisti

Visur aplink mus yra trigeriai, kurie mus veikia paleisti iliuziją. Aplinkybė po aplinkybės mes turime paleisti visus prisirišimus. Kiekvienas dalykas jums pats parodys, kad jūs esate prie jo prisirišę. Tai gali būti prisirišimai prie darbo, dienotvarkės, įsitikinimų sistemų, pinigų, troškimų, rezultatų, žmonių, namų, vietų…

Bet kas, ko jūs laikysitės, prisistatys „negražiu“ dalyku, skausmingu būdu – kitu atveju mes toliau mėgautumėmės. Mes darome pasirinkimą, ar mes niurkdomės senuose pelenuose, ar transformuojame tai.

Sunkiausias dalykas paleisti daugumai yra prisirišimas prie asmenų. Mes esame sudarę sielų sutartis su žmonėmis šiam gyvenimui. Kai kurie santykiai yra trumpalaikai, kai kurie – ilgalaikiai. Žmonės ateis ir išeis. Davė, gavote pamoką, atsiskyrėte ir galbūt jūs niekada daugiau jų nepamatysite. Jūs pritrauksite kitus žmones pagal savo vibracijas. Jūsų sapnas nuolat keičiasi.

Mes nesilaikome įsikabinę santykių. Mes paleidžiame santykius, jei taip prašo tėkmė ir mūsų judėjimas į priekį. Mes atsitraukiame, nes mūsų dažnis kyla, o jie stovi ten pat (net jeigu yra pabudę). Jūsų užduotis yra kelti vibracijas savo kelyje.

Kodėl mes paleidžiame tuos, kuriuos mylime?

Jūs esate patyrę, kai žmonės kažko iš jūsų tikisi, turi prisirišimą prie jūsų, kad jūs jiems kažką duotumėte, jūs jaučiate spaudimą. Jūs gerai žinote, kaip tai jaučiasi. Štai kodėl šioje kelionėje mes darome pasirinkimą paleisti tuos, kuriuos mes mylime, iš meilės. Mes neužkrauname jiems, jų energetiniam laukui savo prisirišimo naštos. Mes duodame jiems laisvę.

Mes ir toliau mylime žmones, kurie yra mūsų gyvenimuose, bet mes nesame prie jų prisirišę. Mes nieko iš jų nesitikime, mes mėgaujamės jų kompanija be lūkesčių, mes patiriame juos, mes vertiname juos tokius, kokie jie yra, mes duodame jiems savo meilę ir būtį. Mes suvokiame, kad kiekvienas turi nueiti savo kelią ir pats apsimokyti būti galintis. Mes galime paremti kitus tol, kol jie gali būti nepriklausomi ir padėti savo visuomenei savo unikaliu būdu.

Tai yra didelė dovana, kurią mes galime padovanoti vieni kitiems. Jūs priimate savo draugus, vaikus, tėvus, kiekvieną sielą, kaip Kūrėjo/ Šaltinio aspektą, tokius, kokie jie yra.Jūs tiesiog vertinate asmenį, kuris ateina į jūsų gyvenimą, be kontrolės, be bandymų jį pakeisti, be lūkesčių dėl to, kokie jie turi tapti ir ką jie turi daryti gyvenime. Jūs juos sveikinate ir priimate tai, kur jie yra savo kelyje. Yra abipusė meilė ir pagarba vienas kitam. Tyra energija, kuri mus išlaisvina.

Ką mes darome su atsiskyrimo skausmu?

Skausmas yra žmogiška patirtis. Neremiamas skausmas yra gili, tamsi patirtis, atskirtis/ izoliacija. Yra vienintelis būdas per tai pereiti: mes sąmoningai einame giliai iki skausmo šerdies, mes žiūrime į kiekvieną dalyką, kuris dabar yra, ir mes atrandame, kad mūsų prisirišimas yra kažkas, ko mes neduodame sau. Tada mes pradedame tai duoti sau, per meilę. Visos patirtys iki tol, jus ves į šitą suvokimą. 

Tai, ko mums reikia, yra viduje, ne išorėje. Užduotis mums visiems yra paleisti tarpusavio priklausomybes ir manipuliacijas, transformuojant atskirtį. Mes ateiname į suvokimą, kad visa tai niekada nebuvo apie kažką mūsų išorėje, bet apie vidų. Išorė – tik trigeris, kuri parodo mūsų  prisirišimą prie [mąstymo/ elgesio] modelio, kad kiti turi patenkinti mūsų poreikius. Jei tai neįvyksta, tai sukelia skausmą.

Kai jūs einate vidun, jūs surandate tiesą jūsų prisirišimų, t.y. ko jums trūko, ko jūs nedavėte sau: aukojote save, gyvenote trūkume, rūpinotės kitais, vietoj to, kad duotumėte meilę sau, pasitikėjote jais, kad jie jums duos kažką, ko jūs pats sau nedavėte.

Jei jaučiate skausmą ar emociją dėl kažko, kas įvyko (ar neįvyko) išorėje, patraukite patirtį, negalvokite apie tą situaciją/ dalyką/ asmenį, būkite su ta emocija, būkite su skausmu, kuris jumyse vyksta, be siužeto linijos. Pajauskite skausmą, pyktį, liūdesį, emociją, kuri yra – tai yra energija, tam tikro dažnio energija, mes tik įvardiname tai, kad atskirtume. Būkite su tuo ir jauskite tai – energiją, kuri juda jūsų kūnu, ir ji jus palieka toje akimirkoje. Energija yra išlaisvinta.

Reikės daug laiko „nukabinti“ save nuo kažko ir “išsilaižyti“ visas žaizdas, kol jūs esate laisvas nuo prisirišimo ir jumyse yra neutrali, rami, harmoninga vieta ir žinojimas, kad jūs galite mylėti save ir duoti sau. Jūs galite duoti sau. Visada. Niekas kitas nežino jūsų poreikių.

Daug Meilės,
Viktorija

Jūs galite sekti ir pamėgi mus čia:

Sugrįžimas į Meilę

Kiekvienas turi savo unikalią patirtį, bet bazinis „maketas“ yra bendras visiems. Iki pabudimo, mes keliaujame savo žmogišką kelionę, kurioje, paprastai, būna daug skausmo ir nusivylimo, dėl kurio mūsų protas pasirenka užrakinti mūsų širdį. Svarbu suprasti, kad mūsų širdis visada išlieka minkšta, kad meilė visada yra mumyse, tik protas užblokuoja ir atsiriša.

Kai tam tikrame savo kelionės taške mes padarome pasirinkimą kilti ir sąmoningai bei kryptingai judėti, evoliucionuoti į Šviesą – kurią mes pamatome ir atpažįstame savo Pabudimo Aušroje, kaip savo Tikrąją Tiesą, t.y. kas ir kokie mes iš tikrųjų esame ir kur link mes iš tikrųjų judame – viskas, kas buvo mūsų iki tol patirta ir turėjo vietą mumyse, negali būti nutrinta su diena. Viskas turi būti išvalyta ir viskas turi būti atkurta iš naujo. Tai neįvyksta pernąkt.

Iki mes ateiname į aukštesnę 5D sąmonę ir patirtį (tai yra pirmoji stotelė, į kurią mes kolektyviai judame, bet tai nėra riba…), mes turime apkabinti trečios dimensijos realybės kančią. Mūsų pasirinkimas yra tai daryti, nes iš patirties iki tol mes jau suvokiame, kad tai yra vienintelis išėjimas iš to, vienintelis būdas, kaip mes galime save išlaisvinti.

Paprastai, kai mes padarome šį pasirinkimą eiti Meilės, Laisvės ir Tarnystės VISIEMS keliu, mes paliekame savo trečios dimensijos darbus, kad galėtume palaikyti šviesą. Mes esame kviečiami eiti gilyn vidun. Tai tampa mums gyvybiškai svarbiu prioritetu, nes mes niekaip kitaip negalime įtvirtinti kitų realybių, kaip tik einant vidun ir atliekant realų darbą su savimi. Kai judame pirmyn, mes lygiai taip atsitraukiame nuo žmonių ir dalykų…

Tačiau tai yra du skirtingi dalykai, kai mes tai darome dėl savęs (veikimas iš ego) ir kai mes tai darome ne dėl savęs, o dėl kiekvienos gyvos būtybės (aukštesniojo aš veikimas). Kai mes pasirenkame atsiskirti nuo darbų ir asmenų todėl, kad mums yra sunku (pvz. jums sunku palaikyti pokalbius, jums sunku, nes aplink jus yra daug “negatyvo“ ar pan.),  mes tai darome ne iš meilės vietos – o iš skausmo, iš proto, iš trečios dimensijos minties.

Mes ateiname į tokį tašką savo kelionėje, kai mes pajaučiame, kad mes atlikome daug vidinio darbo ir pasiekėme tašką kilti į aukštesnę sąmonę, į Meilės ir Vienio egzistenciją, kur nėra poliariškumo – „geras/ blogas“, „meilė/ neapykanta“… Mes paleidžiame tai iš savo minčių/ poreikių/ ieškojimo. Mes paleidžiame visą iliuziją, atsitraukdami iš meilės vietos. (Daugiau apie tai – sekančiame straipsnyje).

Mes prisiimame atsakomybę už savo patirtį ir gyvenimą. Mes darome sąmoningą pasirinkimą pertvarkyti savo gyvenimą, savo žmogišką patirtį, susilygiuodami su pakilimo dažniais. Tai reikalauja drąsos, vidinio darbo su savimi, disciplinos, būti stebėtoju, pagauti senus įpročius, būti stipriam, sakyti „Ne“, susidurti su savo šešėliais ir judėti nuo bet ko, kas sulaiko tavo plėtimąsi, kas “nugalina“ tave.

Daugelis nesupranta gilaus proceso, kurį mes patiriame, nesupranta mūsų, nesupranta, ką mes darome. Mes esame kvailinami ir teisiami. Tačiau mes neatėjome čia tam, kad būtume suprasti kažkieno. Tai, kad mes esame suprasti Kūrėjo/ Šaltinio, yra pakankama. Būna sunkių momentų, per kuriuos mes išmokstame, kad niekas kitas to negerbs tol, kol mes to negerbsime. Mes išmokstame stovėti nepajudinami, įsižeminę į šviesą, ir išlikti meilės dažnyje, neleisdami niekam išmušti mūsų į žemesnį baimės dažnį.

Kiekvienoje situacijoje mes renkamės atsigręžti į meilę, į meilės požiūrį, paleisdami bet kokius ego bandymus. Mes suvokiame, kad visus iššūkius mes patys sau susikūrėme, ir kad iš tikrųjų mums viskas padeda, net jeigu tai vadiname “blogiu“. Su meile ir atjauta visoms kitoms būtybėms, kaip sau patiems, mes mokomės kiekviename atpažinti Dieviškąją Kibirkštį, kuri dega pačiuose mumyse.

Nesvarbu kokia situacija ir kokius iššūkius ji mums kelia, mes turime vienintelį pasirinkimą – elgtis, kaip Meilės ir Šviesos švyturiai. Tai nėra tas pats, kas būti tuo proto lygmenyje, kai jūs suprantate, atpažįstate tai iš proto. Tai turi būti jumyse, viduje, jūs turite tuo degti, tai vibruoti, iš tikrųjų tuo būti. Tai yra jūsų realus buvimas meile ir šviesa 24/7 visiems.

Daug šešėlių iškyla iš mūsų pasąmonės, bet mes einame vidun ir tai išsklaidome, nes galiausiai tai kenkia mums patiems. Šis persitvarkymas vyksta čia pat, iškart, nes vertinimas yra šalia, visada budrus mumyse kiekvieną akimirką. Jis vertina mūsų kiekvieną žodį, kiekvieną veiksmą. Ego yra supančiotas, neturi galimybės pasprukti.

Kai mes atliekame savo didįjį darbą, mes patenkame į laikiną stotelę, kur mes turime poilsio laiką. Čia mes išleidžiame iš savęs visą skausmą, viską, ką mes patyrėme ant Žemės, ir netrukus šokame pirmyn Pasitikėjimo Šuoliu, kurį šiame taške mes jau gerai pažįstame ir nebeturime baimės ar dvejonių jį padaryti, kaip patį pirmąjį kartą…

 


Mes girdime žmones sakant, kad meilė yra „silpna“ ir „nieko ji negali“, kad tai yra „netikra dvasinė bendruomenė“, „šviesa ir meilė“, ir „nieko ten nėra“. Jie dar nesupranta, kad viskas yra energija ir turi dažnį, kad meilė nėra romantinė idėja, o yra fizinė energija ir pats aukščiausias dažnis. Meilė yra vienintelis dalykas, kuris mus kelia. Nesvarbu, kiek akademinių žinių jūs turėsite, jei jūs negalite ateiti iš meilės vietos, jūsų energija bus lėtesnė ir jūs paprasčiausiai suksitės aplink. Tie, kurie renkasi toliau likti trečioje dimensijoje, sukasi, klaidžioja spirale. Tie, kurie renkasi Meilę – kyla. Kilti galima tik per Meilę, per Aukštąją Širdį ir ryšį su Šaltiniu.

 

Su Begaline Meile,

Viktorija

Jūs galite sekti ir pamėgi mus čia: