Kundalini ir evoliucinė kelionė

„Yra gili išmintis mūsų pačiame kūne, jei mes galime preiti prie savo jausmų ir pajausti tai.“ ~ Elizabeth Behnke

Žodis „Kundalini“ yra priskiriamas apibūdinti miegančią galią arba energiją, esančią kiekviename žmoguje. Kundalini ir Šakti yra du žodžiai, reprezentuojantys jūsų išlaisvinančią srovę, dažnai vaizduojamą, kaip gyvatę, susirangusią tris su puse karto aplink jūsų stuburo pamatą jūsų eteriniame kūne. Kasdieniame gyvenime šis serpentas yra miegantis. Jūs esate užsiėmę manifestacijomis – dirbdami savo darbus, siekdami planų, atlikdami savo paskyrimus… Tuo tarpu ši jėga daug amžių laukia savo laiko, tos dienos, kai, siela pradės rūpintis savo teisinga vieta – asmenybe ir visų kūnų kombinacija.

Kas yra Kundalini?

Kundalini yra mieganti Kūrėjo energija, kuri guli mieganti kiekvieno žmogaus stuburo apačioje susirangiusi šaknies čakroje. Dar vadinama Serpentino energija, Kundalini, yra apsivijusi šaknies, arba, bazinę čakrą ir palaiko fizinį kūną jo materialioje išraiškoje. Tai – laukinė, nekontrioliuojama gyvenimo jėga, indų religijoje siejama su deive Šakti. Kundalini pakilimas išleidžia tamsų, arba neprijaukintą, moteriškumą ir yra miegančio potencialo panaudojimas.

Iš esmės, visos gyvos būtybės ieško evoliucijos, tai yra patirties. Ji gali būti palaiminga arba priešinga, priklausomai nuo kelio, kuriuo mes einame. Pagrindas, šaknies čakra, yra kiekvieno kelio pradžia ir parama ilgai kelionei tolyn, gilyn platyn ir aukštyn. Gyvenimo jėga, kuri yra visur aplink mus, į mūsų kūno sistemą įeina per mūsų karūnos čakrą ir keliauja žemyn į/ per mūsų pagrindo čakrą, ir vėl pakyla į viršų. Simboliškai, šis energijos judėjimas yra vaizduojamas, kaip besiranganti gyvatė. Mes matome ją, paslėptą už šiuolaikinės medicinos simbolio, kuriame dvi gyvatės yra apsivijusios apie lazdą, vadinamą kaducėjumi.

Kai Kundalini, kaip galinga ir dinamiška energija, pakyla, siekdama savo susijungimo su dievu Šyva, ji staigiai pakelia vibracinį veksmą eterinių centrų ir palaipsniui fizzinio, astralinio ir mentalinio kūnų, per kuriuos gyvybinis kūnas suranda išraišką. Ši pagyvinant veikla turės dvigubą poveikį, pirmiausia, pašalindama viską, ks yra grubu ir netinkama iš žemesniųjų kūnų, ir, antra, absorbuodama į savo įtakos sferą tas aukštąsias kokybes, kurios tarnaus pakelti besivystančio asmens gyvybinio kūno energetinį turinį.

Pažadinta Kundalini, kyla mūsų stuburu aukštyn per mūsų čakrų sistemą, laisvai perskrosdama ir pažadindama kiekvieną iš čakrų palaipsniui arba sutikdama blokus – fizinius, emocinius ar psichologinius, mums nebetarnaujančius modelius. Jei savo kelyje Kundalini nesutinka blokų, ji kils mūsų stuburu iš apačios, galiausiai susiliedama su energijomis viršuje. Ši patirtis mus sujungia su Kosmine Širdimi/ Begaline Meile/ Visuotine Sąmone/ Kūrinijos Intelektu/ Dieviško Proto Karalyste, psichinėmis galiomis. Jei Kundalini savo kelyje sutinka blokus, jie yra išnešami į paviršių, į mūsų gyvenimą, kad mes galėtume juos išvalyti. Tame, kas yra išnešama mūsų akivaizdon, gali būti daug tamsos ir skausmo, kurie gali būti užstrigę mūsų kūnuose nuo labai seniai, todėl tai yra giliausias dvasinio gijimo, kitaip, apsivalymo, būdas, atveriantis plačias galimybes augti ir plėstis.
 

Ši jėga, kol yra mieganti, yra statinė kūrybinė energija, kuri tarnauja energizuoti visą kūną. Kai ji pradeda pakilti, ši elektrinė galinga jėga atsiskleidžia, kad esanti dvasinės prigimties. Kai Kundalini Šakti lipa aukštyn ir švelniai juda per kiekvieną iš čakrų ir galiausiai pasiekia karūnos čakrą ties viršugalviu. Pagal joginę filosofiją, ji laukia čia surasti Šyvą (kuris reprezentuoja dievišką sąmonę, nušvitimą ir palaimą), nusileidžiančio susitikti su ja. Kai jie yra kartu, jūs pradedate jaustis susijungęs su kažkuo didesniu, nei jūs. Tai yra pojūtis, kurį jums duoda joga ir meditacija. Žiūrint į tai, per šią perspektyvą, pasakymas, kad čakra  yra „užblokuota“ arba „nesubalansuota“, reiškia, kad Kundalini Šakti (serpentas) negali efektyviai per tai judėti.

Vienas iš tikslų spiralinės ugnies aktyvavimo ir jos judėjimo stuburu į galvą yra pažadinti kankorėžinę liauką, ko rezultatas yra trečios akies atvėrimas ir tolesnis apreiškimas subtilesnių dvasinio gyvenimo plokštumų. Palaikant meditaciją, mokymųsi, disciplinuotu gyvenimu ir nesavanaudiška tarnyste žmonijai, visa sistema bus žingsnio po žingsnio pažadina, atnešant žemesnį žmogų į sielos įtaką. Tai užtikrins lygiagretų ir paralelinį pabudimą eterinių jėgos centrų ir miegančių jėgų stuburo bazėje. Kai šis procesas yra pernešamas su rūpesčiu ir tinkama kryptimi, pažadinimas vyks palaipsniui ir noraliai, ir nesukeliant jokio pavojaus. 

 

Pakilimo energijų Kundalini aktyvacijos

Šiame kolektyvinės evoliucijos, pakilimo* etape Šakt Kundalini energija yra/ bus daugybei aktyvuojama. Tai yra labai svarbi dalis šio pakilimo. Dauguma turi neaktyvuotą Kundalini ir viskas yra gerai, ir tobulai, viskas atitinka sielų kontraktus. Skirtingi dalykai turi įvykti skirtinguose asmenyse; galiausiai visi  sueina į vieną, kai nėra atskirties, turi viską visumoje, visi, kaip vienas – tai yra žinoma jūsų širdyse ir yra svarbu palaikyti šį suvokimą, kai jūs skaitote informaciją, kuria mes dalijamės. Įeinančių stiprių kosminių energijų yra judinama/ liečiama šaknies čakra, kur yra formuojami ir plečiasi šviesos kristalai, kai ši aukša vibracija skaido senas „tamsias“ tankias energija, tuo pačiu yra trigerinama Kundalini, kad parengti tam tikrus asmenis jų dieviškame lygmenyje.

* Pakilimas, apie kurį mes kalbame, yra žmonijos evoliucijos procesas, kilimas į aukštesnes dimensijas, už žmogiškumo ribų, be to, aukštesnes atmosferines planetos sąlygas. Nepakeliant vibracijų, jūs negalite to ilgai palaikyti. Jūs taip pat nebegalite pasilikti ten, žemesnėse, energetika neleidžia pasilikti, planetos energetika neremia.

Kaip visa tai aktyvuojasi mumyse?

Kai Žemės vibracijos kyla ir mes nuolat toliau tęsiame, priimdami aukštas kristalines energijas iš Galaktikos Centro, Saulės, Fotoninio Diržo ir Vidinės Žemės, žmonijos Kundalini yra judinamas, „trigerinamas“, kad pakiltų ir išvalytų kiekvieną čakrų, kad Kundalini galėtų pakilti visu keliu iki karūnos čakros, kur aukštesnės dvasinės čakros aktyvuoja signalą nusileidimo Šventai Dvasiai/ Kristaus Savasčiai įžengti į kūnus. Kristaus sugrįžimas yra sugrįžimas aukštesnės Sielos, kuri gyvena aukštesnės vibracijos dimensijoje savo energijos laukuose. Aramėjų kalba „siela“ reiškia „kristų“. Tai yra mūsų Kristaus Savastis (Aukštesnė Siela), kuri susilieja ir įžengia į fizinius kūnus tobulu laiku, kai fizinės ir energetinės esybės apvalo savo vibracinius dažnius iki tokio laipsnio/ lygio, kur esybė gali pakelti – išlaikyti labai aukštas vibraciškai energijas tikrųjų savasčių/ tikrųjų aš, įeinančių į būtį.

Kai mes kylame savo vibracijoje, miegančios dvasinės energijos mūsų esybėje pradeda kilti aukštyn mūsų stuburo kolona, išvalydamos mūsų energetinę, mūsų čakrų, tai yra, gyvybinių energetinių centrų, per kuriuos teka mūsų  gyvenimo jėgos energija, sistemą. Pakeltas miegančios Kundalini Šakti energijos/ Kūrėjo lygmuo aktyvuoja daugiau mūsų DNR potencialo gijų, pažadinant mūsų dvasines liaukas (kankorėžinę, hipofizės, hipotalemą, Aukštosios Širdies) ir išplečia mūsų sąmonę, kad mes vėl galėtume sugrįžti į savo esaties tiesą.

 

Valymosi procesas

 

Per valymosi procesą, kai „perinstaliuojama“ visa mūsų energetinė sistema, mes galime susidurti su sustiprintais baimės, nerimo, sutrikimo, depresijos lygiais, kai masinės sąmonės melas palieka mūsų energetines įsitikinimų sistemas. Mūsų užsimaskavusios savasties neautentiškumas išeina į priekį, kad būtų užlietas mūsų didesnio žinojimo Šviesa. Supratimas to, kas mums vyksta, atsidavimas procesui ir išlikimas nuolatinėje dėkingumo būsenoje – už galimybę alchemizuoti save per mūsų „švino“/ „tamsos“  transmutaciją į auksinę šviesą į mūsų pačių Kristaus Sąmonę – spartina mūsų evoliucinį pakilimo procesą.

Iš žmogaus kūno ir energetinės sistemos turi “išeiti“/būti išvalytos visos žemo dažnio, žemos vibracijos energijos, o tai daugumai yra skausmingos trauminės patirtys, laikomos ląstelinėje atmintyje, apatiniuose centruose, iš šio ir praėjusių gyvenimų, dažnai liečiančios seksualumą ir lytiškumą, santykius su priešinga lytimi, giminės ir patriarchalinį palikimą. Kai tai išeina, tai vėl yra patiriama, aiškiai juntama fiziškai, emociškai, apdorojama mentališkai, bet mažesniu laipsniu, nei tai buvo patirta. Evoliucijos kelionėje to neina apeiti – mes paleidžiame iš savo kūnų šimtmečių energijos sankaupas. Ir kai tai išeina, prieš išeinant, tai pasirodo.

Būkite pasirengę savo kelyje jums tobulu laiku prisiminti, ką jūsų Sielai teko patirti per visą jos kelionę. Jūs prisiminsite tai, kai tai išeis iš jūsų. Tai pasirodys, sušmėžuos jūsų akyse. Dienos metu arba sapnuose, kaip vaizdiniai, vizijos, tarsi “netikra“, tarsi “sukurta vaizduotės“. Tai vėl jums išplauks iš pasąmonės, jūs nesuprasite, ar tai realybė, ar jums tik „pasirodė“. Dienos ir nakties sapnavimo realybė nėra atskira nuo mūsų pasaulio. Tai nebuvo tik „košmaras“, kurį jūs sapnavote. Tai yra realybė kitose laiko juostose. Būkite įsitvirtinęs savo širdyje, savo Sielos, Dieviškumo globoje, šviesoje. Tiesiog apdorokite energiją, išvalykite ir paleiskite su Šviesa/ Meile. Etiketes „paveiksliukams“ suteikia protas. Jūs turite išmokti žiūrėti į tai, tik kaip į formą energijos tam tikro dažnio, paleisti tai visiems laikams, visiems laikams, be jokio prisirišimo, be užsistovėjimo.

Bazinėje/ šaknies/ pamatinėje čakroje sėdi jūsų skausmai ir miega jūsų dovanos, kurias laiko jūsų Šakti Kundalini energija. Kai Kundalini pakyla, savo kelyje aukštyn ji apvalo visas čakras. Kai šaknies čakroje yra išvalomos tankios, t.y. žemo dažnio/ žemos vibracijos, jūsų Šviesos Kūnas/ Merkaba gali čia įsitvirtinti. Čia visada bus jūsų Sielos stiprybė, jūsų galia ir jėga. Iš čia jūs kilsite visada aukštyn ir kursite savo gyvenimus, iš čia jūsų gyvenimas plėsis. Tai yra esminė bazė jūsų stuburui, vadinasi, ir jūsų pakilimo ir plėtimosi kolonai, jūsų kelionės tiesiai, sraigtiniam-spiraliniam kilimui laiptais aukštyn, į aukštesnius sąmonės lygmenis, kad jūs galėtumėte įkūnyti savo žemiškame kūne savo aukštesniuosius aspektus.

Tai yra Laisva Valia, tai yra jūsų teisė ir jūsų pasirinkimas, kiek jūs norėsite kilti, evoliucionuoti savo kelionėje ir kiek norite įkūnyti savo multidimensiškos esaties. Tai bus nuspręsta jūsų dvasinės pažangos laipsnio. Procesas vyksta, visi yra veikiami, tačiau kiek mes pasiimame naudos iš to, kas mums yra prieinama, yra kiekvieno iš atskirai rankose ir pasirinkime. Tie, kurie visiškai nekreipia į tai dėmesį, gauna labai mažą porciją pagerinimo/ naudos. Tie, kurie įsitraukia visiškai, su besąlyginiu pasitikėjimu ir atsidavimu, yra remiami ir gauna jiems įmanomą aukščiausią dalį/ jų maksimumą, bet visa tai, atminkite, yra apsręsta sielų lygmeniu.

Viskas priklauso nuo darbo, kurį mokinys įdeda/ atlieka su savimi, kai tai vyksta. Tai nėra/ neturi būti kažkas labai sunkaus, neįmanomo, sudėtingo. Ši evoliucija Dabar yra tikrų tikriausia Dieviškumo Palaima/ Malonė, nuostabi tuo, kad ji vyksta, sąmoningai darant paprastus dalykus, vidines pertvarkas, gabalėlis, kuris tau dabar yra po ranka, gabalėlis po gabalėlio, pastoviai ir nuolatos. Ir šitoks darbas su savimi dabarties akimirkoje, pastoviai ir nuolatos, labai reikšmingai ir visiškai gigantiškai keičia mūsų energiją ir todėl mūsų judėjimo evoliucijos spirale greitį ir fizines realybes aplink mus. Jeigu jūs tik skaitote apie tai, klausotės/ girdite/ renkate informaciją, sklandančią ore ir jus pasiekiančią, ateinančią į jūsų lauką/ mintis, jei jūs jaučiate kažką vykstant fiziškai jūsų viduje, bet jūs neinate, nežiūrite, kas tai, bėgate nuo to ir panašiai, tai jūs gausite tiek, kiek bus už jus padaryta. Evoliucijos srovė maloniai teka ir neša, kai jai atsiduodama, ir su jėga, jei tam priešinamasi.

Visa esmė yra ta, kam mes leidžiame valdyti mūsų gyvenimus ir turėti pas mus viršų. Ar tai esame mes patys ar tai – mūsų ego protas.  Intelektualus, nuovokus, žinantis, drąsus, norintis vystytis, tobulėti, išeiti už sąlygotų ir ribotų rėmų, plėstis į jo begalines galimybe protas, išgirdęs, kad jis turi galimybę dirbti su Šviesa ir padaryti trokštamą pažangą, progresą ir kurti naujai genialius dalykus globaliniu/ žmonijos/ pasaulio/ visatos mąstu, sako: „Aš pasiduodu, aš atsiduodu, mokink, vesk, ugdyk mane, rodyk man kelią, aš visas tavo“. Kai mes pabundame ir toliau bundame, mes sakome: „O taip, Šviesa, ateik į mano kūną, užpildyk viską, užliek mano visą gyvenimą Savimi.“ Štai šitaip mes pradedame judėti ir įsitraukiame sąmoningai į savo pakilimo procesą, kolektyvinę amžių evoliucinę kelionę, vedančia žmoniją Auksu Sidabru nutiestu keliu į Naują Aukso Amžių.

Santykis su kūnu

Kai žmonija evoliucionuoja, daugybė siekiančiųjų išmintingai ieško atsakymų iš gilios praeities. Senovės Išmintis pakeičia dabartinius įsitikinimus. Atmetamos įsitikinimų sistemos, kurios suriša ir apriboja Sielą. Fizinio kūno lygmuo negali būti ignoruotas IR turi būti teisingai suprastas. Viskas yra gerai. Nėra nieko blogo. Tai yra tai, ką jūs galvojote, kad jūs žinote, ir tai, ko jūs nežinojote. Tai yra moteriškumas ir vyriškumas. Mes einame giliau į save pačius, kur mes esame jaunikis ir nuotaka, kur mes esame svajonės, kurios niekada nemiršta. Mes išmylime savo visą kūną, kiekvieną jo dalį. Svarbu nieko savyje nevengti, nesigėdinti, neslėpti, neapriboti, nekontroliuoti, bet – GERBTI, kaip tikrų tikriausiai Dievišką, ir išmokti, kaip tai valdyti, ir įvaldyti tai meistriškai.

Daug amžių to nenorėta, todėl įvaryta baimės, uždėtas „stop“ įspėjimo juosta, sąlyčiui su kūnu ir seksualine sritimi. Jei tai būtų nuo pradžių pradžios palikta nušviesta, tai būtų iki šiandien likę skaidru ir tauru. Kai tai buvo paslėpta po “šydu“, vietoj, kad kiltų aukštyn Dangaus link, siekdami Didingo Susijungimo su Dieviškumu, žmonės panaudojo tai priešingai, ir nupuolė dugnan, prarajon. Tie, kurie manė, kad gali apsukti aplink pirštą pačią Dievo Esmę, pirštu rodė į dangų, kuris, yra toli toli, žmogui ranka nepasiekiamas (ko negali paliesti pirštais ir pačiupinėti – sudėtinga suvokti). Kai žmogaus dėmesys buvo nukreiptas į iliuzinį dangų, žmogus stiebėsi ir stiebėsi į tą dangų, svajodamas, kad jis galėtų užaugti, kaip tas žirnis, kuris perskrodžia lubas, bet kad ir kiek besistengė, vis buvo tas mažas žmogus, ta ant grindų nukritusi pupa.

Žmonija stringa, alksta, miršta, ritasi žemyn – didelis nesąžiningumas žmonijos atžvilgiu, nusižengimas žmonijai. Tačiau viskam ateina laikas ir teisybė visur yra įvykdoma. Kai mes iš tikrųjų atleidžiame ir paleidžiame savo procese/ viduje, į dangų iš mūsų fizinio kūno pakyla ereliai ir angelai. Viskas, kas buvo nemėgta ir atstumta, turi būti išmylėta, turi būti peržengtas orumas ir išdidumas. Kažkam neatiduota pagarba, meilė ir dėkingumas, galiausiai, turės būti atiduoti. Jūs norėsite pajudėti, o jūs negalėsite ir jūs būsite prie to sugrąžintas, atvestas.  Visus, kada nors užmegztus santykius, kiekvienas privalo išvalyti iš savo pusės pats – visus, su visais, visuose pasauliuose, visose inkarnacijose, su vietomis ir su žmonėmis.

Afirmacija tai paremti:

„Aš gerbiu visus karminius kontraktus, kuriuos aš padariau, kad pažinčiau save, kaip Meilę. Kai dabar aš atleidžiu sau ir visiems tiems, su kuriais patyriau bet kokį išnaudojimą ar neteisingą galios panaudojimą, aš suprantu, kad šie karminiai kontraktai aukštesniame lygmenyje buvo padaryti su Dieviška Meile. Aš dabar paleidžiu šiuos karminius kontraktus, kai aš patiriu Dieviškos Meilės kelią, visiškai vertindama (s) save, kaip šventą Dieviškos Meilės liepsną.“

Ir dabar, kai mes einame visi kartu, vieni kitiems mes primename tik kažkuriuos mūsų Sielos aspektus, bet eigoje tu supranti, kad negali būti niekuo kitu, kaip tik Savimi. Būti Pilnai ir Visiškai Savimi. Per Amžius. Pagerbti tai ir nebeišduoti savęs, nes tai yra kiekvieno iš mūsų tiesa, mūsų išsipildymo ir mūsų dieviško išsilaisvinimo raktas. Tai yra mūs parama vienas kitam – nesislėpti, neprojektuoti išorėn vien tik tų aspektų, kuriuos mes norėtume, kad mumyse kiti matytų, bet leisti kitiems matyti visiškai pilnai, kas mes esame, kad jie irgi galėtų prisiminti Save. Mes esame pakankami Savyje. Tai yra mūsų dovanos, priešingai, nei susivaržymas ir slėpimasis po svetimais „skudurais“. Mes turime eiti drąsiai, išvalyti savo šventus indus, savo dieviškuosius kanalus, kad galėtume perleisti, transliuoti, dalintis savo Sielų Šviesa.

Jūsų kūnas yra šventas indas, kurį jūs išvalote, kaip pagrindą jūsų Šviesos Kūnui, kuris yra esminis  jūsų evoliucijos instrumentas, jūsų transporto priemonė šioje kelionėje. Neminint jūsų energijos, jūs turite troškimą pažinti, kas ir kaip veikia jūsų paties fiziniame kūne. Tam tikra prasme, jūs esate vienas kito tarnas – jūs ir jūsų kūnas, tačiau ne taip, kaip jūs tai supratote ir praktikavote anksčiau, iki šiol. Anksčiau, jūs naudojote savo dievišką kūną, kaip jūsų ego tarną. Dabar, tai yra jūsų ego, kuris nusilenkia jūsų dieviškam kūnui. Tai yra jūsų aistros išgryninimas, jūsų seksualinės galios transformavimas į jūsų dvasinę kūrybinę energiją. Pagerbkite tai vienas kitame.

Pagerbkite vieni kitų aspektus, pagerbkite savo energetinius „blokus“, emocijas ir praeities patirtis, pagerbkite savo priešus, atiduokite visiems pagarbą ir dėkingumą. Jūsų kūnas yra jungtis tarp Dangaus ir Žemės, jūs turite jį harmonizuoti ir leisti sau pilnai manifestuoti didingumą jūsų paties, kaip Dieviškos Meilės Liepsnos, kuri apvalo ir transmutuoja viską, ko jums daugiau nebereikia patirti karminiame kelyje, kuriuo jūs ėjote, kad pažintumėte save, kaip Meilę. Kai ši graži liepsna aktyvuojasi sakralioje čakroje, aktyvuodama gražią oranžinę liepsną, ji paleidžia visus senus įsitikinimus ir teisimą santykiuose su vyrais ir moterimis, bei aktyvuoja Deivės Šviesos energiją jumyse.

Šio budimo pradžioje darbo pradžioje yra su meditacija, karūnos – mutližiedlapių lotoso – centru, intuicijos – matančios tiesiai, toli ir kiauriai trečiosios akies – čakra, širdies – saldžiu medaus nektaru srūvančio gėlės žiedo – čakra, saulės rezginio – didingo, kaip saulės dievo ra skydas, dieviško vyriškumo apmokyto ego – centru ir daugiausiai žmonijoje blokuotos gerklės – upių upelių, lakštingalų lakštingalėlių, čiurlenimo, tekėjimo – čakra,  šventu sakraliuoju – dviejų meilės ugningo šokio jūros gelmėse ir bangose – centru, šaknies čakroje – tvirtame, nepajudiname pamate. Viską sujungia, suvienija ir ištiesia vertikalioje krištolinėje stygoje  jūsų gyvybinė, gyvenimo jėgos, seksualinė energija. Joje yra įlieta jūsų evoliucija, kūryba ir savirealizacija.

 

Apibendrinimas

Savo mūsų evoliucinėje kelionėje mes turime, mes privalome (niekas nieko niekam neprivalo, tiktai sau pačiam) dirbti su visais lygmenimis ir centrais, įskaitant visus iki vieno, nė vieno nepaneigiant, neatmetant, neišskiriant ir neišaukštinant. Tik taip, mes galime subalansuoti ir harmonizuoti atskiras dalis į Visumą, kas yra prerekvizitas mūsų tolesnei evoliucijai, pakilimui ir sugrįžimui. Aukštutiniai centrai virš širdies, kaip tilto, ir žemutiniai centrai po juo turi būti atnešti į vieną šviesią nepertraukiamą tiesę su širdies centru. Su savo seksualine energija dirbama lygiai ir ne mažiau pagarbiai, kaip su savo dvasingumu/ sąmoningumu/ tuo, ką visuomenėje priimta vadinti morale. Tantriniai būdai yra sudėtinė praktika, kaip meditacija, kaip kitos praktikos su kitais lygmenimis. Teisimas turi išeiti, nes jis dabar ir ilgalaikėje perspektyvoje neduos jums jokių pasirinkimų. Jūs turite išmokti žiūrėti plačiai, būti atviru protu ir priimantys.

Kas liečia Kundalini, tai yra labai gražus procesas ir turi daug priežasčių. Tai yra dalis to, kas jūs esate. Tai yra sugrįžimas į tai, kas esi, ir susigrąžinimas dieviškų dovanų. Kundali pakilimo aktyvacijos skirtos pakelti jūsų šventus indus į aukštesnį lygį, dimensijas, vibracijas, dažnius, kad jūs galėtumėte manifestuoti tas patirtis, turėdami fizinį indą su reikiamu energetiniu dažniu. Jūs savyje turite daug Šviesos, tačiau jūs negalite paskatinti atverti to jėga, galite tik tada, kai siela nori, tai yra dieviškai organizuojama, įvyksta savaime, jei nedarote patys, taip pat gali būti paskatintas kito, kas turi jį aktyvuotą. Kaip tai atsitiks, tai yra Dieviško plano, dieviška tvarka, ir mes tai turime palaikyti.

 

Darbas su Kundalini yra Šviesos išplėtimas kūno sistemoje, ją subalansuojant ir pripildant daugiau Šviesos, yra liečiama seksualinė energija. Labai svarbu pažinti savo seksualinę energiją lėtai ir leisti viskam atsitikti natūraliai. Bet kokios pastangos paspartini natūralų atsiskeidimą, naudojant prievartą, įvairius pratimus ar kitus dirbtinus būdus, siekiantįjį gali pastatyti į bėdą, kadangi tai gali užblokuoti energijos tekėjimą. Procesą remia praktikos su savo kūnu ir energija, kaip joga, gimdos joga, tantriniai pratimai, gilus kvėpavimas, meditacija, meditacinis bėgimas, laisvos tėkmės šokis ir kiti, tačiau kai kurie iš šių, kaip, pavyzdžiui, kvėpavimas, niekada neturi būti vykdomas be eksperto vedimo, ir tik po metų dvasinio taikymo, atsidavimo ir tarnystės.

Meditacija ir kvėpavimo pratimai, pirminiai dalykai, kurių mokomas mokinys Aukštojoje Dvasingumo Mokykloje, padeda nuraminti mintis iš žemiško pasaulio, emocinio bagažo paleidimas išeina į priekį. Visgi, susitelkimas į eterinius centrus su tikslu juos aktyvuoti taip pat turėtų būti vengiamas, nes tai vel į per didelę stimuliaciją ir atvėrimą durų į astralinį lygmenį – kai atidaromos, šias duris yra sunku vėl uždaryti. Mokiniai yra įspėjami dėl sekimo intensyvių programų, besitęsiančių ilgas valandas, arba praktikų, kurios siekia pakelti bet kokį Kundalinį ugnį centrą. Vidutinis mokinys jau yra stimuliuojamas reikiamu laipsniu dabartinių gyvenimų veiklų; per daug meditacijos, kvėpavimo pratimų, fanatinių dietų, miego sumažinimas ir pernelyg didelis pabrėžimas fizinių pratimų, prisidės prie mentalinio balanso sutrikimo ir gali sukelti nepataisomą žalą. Kundalini jėgos pakėlimas, jeigu vykdomas nemokšiškai  ir per anksti, gali privesti prie rimtų nervų problemų, audinių išbrinkimo, stuburo ligų ir smegenų problemų, bet jeigu tam leidžiama vystytis palaipsniškai ir natūraliai per disciplinuotą gyvennimą, galiausiai, tai tarnaus atverti vartus į aukštesnes karalystes. [Pasiremta AAB ir Mokytojo DK darbais ir mokymais].

Visada svarbiausia yra klausytis, ką sako jūsų pačių vidinis vedimas, ir, kai tai vyksta natūraliai, pasitikėti procesu be teisimo, kad kas nors, kas vyksta, yra „blogai“ ar „gerai“. Kai jūs išsineriate ir atsiribojate nuo senų įsitikinimų, jūs atpažįstate Mylintį žinojimą, Neutralumo būseną. Kai jūs iš naujo įvertinate savo įsitikinimus, jūs atveriate erdvę įsišaknyti Nušvitusioms mintims. Kai savo kelionėje ir proceso eigoje jūs atpažinsite tai, patirsite palaimos būseną, atsiduokite tam, panerkite į tai, mėgaukitės jus pripildančia ir apsupančia Šviesa, pajauskite dieviško vandenyno bangas, skalaujančias jūsų kūną,  dieviško lietaus lašus ant jūsų veido.

 

Su Meile,
Viktorija
Galite sekti ir pamėgti mus čia:

Kaip išsilaisvinti iš emocijų ir skausmingų žmogiškų santykių visiems laikams?

Santykiai žmonėms dabar yra didelis dalykas. Pereidami iš seno tridimensinio pasaulio į Naujos Žemės penktos dimensijos realybę, žmonės susiduria su ir pereina visas “teisybes“ ir “neteisybes“ savo žmogiškuose santykiuose bei turi apdoroti didžiulius kiekius emocijų. Žmonės aiškinsis, kas ką kam padarė, bet iš tikrųjų kiekvienas turi susitvarkyti savyje. Kai mes išsivalome savo santykius, mes galime pajudėti į kitus darbus, į tai, kas iš tikrųjų yra svarbu. Jei norite pajudėti į aukštesnį savo dvasinės evoliucijos ir savirealizacijos lygmenį, pasistenkite pereiti šį etapą, susitvarkant su žmogiškais dalykais, kaip galite greičiau, nėra čia ko ilgai užsistovėti, daugybė iš mūsų perėjome šitas pamokas savo praėjusiuose gyvenimuose.

Karminio ciklo nutraukimas

Visi mūsų apsikeitimai yra tyri, ateinantys iš Šviesos Šaltinio, arba karminiai. Karma yra pasąmoninis programavimas, mūsų matriksos programavimo dalis. Šiandien mes išvalome didelius kiekius karmos. Tai, ką mes dabar paleidžiame, yra šios planetos kolektyvinės miazmos. Mes prisiimame atsakomybę už tai, ką padarė kolektyvas ir įvaldome pamoką visiems laikams, išvalydami, išsklaidydami ir uždarydami karmines laiko juostas.

Viename masyviame energijos lauke, toks traukia tokį. Yra asmenų, kurie yra susieti vieni su kitais gijomis, jie keliauja drauge iš tolimų atstumų ir gyvenimų. Ta gija juos gali sieti ir būti spąstu. Emociškai, mentališkai, fiziškai, jie gali traukti vienas kitą, nesuprasdami, kokį poveikį daro vienas kitam. Tai yra energijos gijos tarp žmonių, kurie turi neišspręstų tarpusavio reikalų. Gijos gali būti prie vietų, gyvūnų, darbų ir neapčiuopiamų dalykų, kaip meilės poreikis.

Kiekvieną kartą, kai jūs siunčiate kažkieno atžvilgiu pykčio, pavydo ar poreikio būti jūsų gyvenime mintis ar žodžius,  jūs kuriate tamsų siūlą, susietą su jais. Jei nuolat tai palaikote, jūs sukuriate negatyvios energijos gijas ir virves, kurios jus sies kartu, jei nepaleistos. Tai reiškia, kad jūs esate įkalintas. Nutraukus tai, kyla pyktis, praradimas,  neapykanta, kaltinimas.

Kartais mes esame pakviečiami į vietas, kur mes niekada nesvajojome nuvykti tam, kad mes iš naujo susijungtume su tais savo aspektais, apie kuriuos mes pamiršome, išspręsti senas karmas, sutikti tam tikras Sielas tam tikru laiku, kad būtų amžiams išrišti karminiai mazgai, išmokti mylėti ir priimti besąlygiškai. Kiekvieną kartą, kiekvieną, kai jums prisistato situacija arba žmogus, jūs turite galimybę išeiti iš ciklo visiems laikams, išlaisvinti save iš spąstų.

Savo kelionėje aš mokiausi ir mokausi toliau laiminti kiekvieną akimirką, kiekvieną asmenį ir vietą, nes jie man turi pamoką, kai aš augu ir plečiuosi į Save kiekvieną dieną. Kiekviename mirimo procese yra atgimimas. Aš apkabinu šį atsiskleidimą, kai jis vyksta. Jeigu neaugame, mes šimtus kartų numirštame ir niekada neišmokstame įvaldyti savo potencialo. Aš nenorėjau šito, aš nenorėjau dar vieno susinaikinimo. Aš nenorėjau išeiti iš šio gyvenimo, pralaimėjusi žaidimą ir mano vardas man kasdien tai primena.

Tai nereiškia asmenybės, ego pergalės, tai reiškia išeiti garbingiausiu būdu ir elgiantis garbingiausiu būdu iš kiekvienos situacijos ir santykio, kuriuos aš kada nors su kuo nors sukūriau, atiduoti visas skolas, išmokti visas pamokas ir išeiti laisvai, grįžti Namo pas Tėvą/Motiną, į nesibaigiantį Šaltinį. Tai, kas mes esame, yra tyra meilė ir viskas, ką mes įveikiame šioje kelionėje, yra mūsų pačių ego, nes tiktai tai stovi kelyje, nėra kitų kliūčių. Tai nėra susiję su kažko įrodymu kam nors, nes viskas, ką mes čia įrodome, tai tik sau pačiam – kad tu perėjai šitą kelio ruožą, kad tu įveikei šitą iššūkį, kad tu išėjai iš kiekvienos situacijos, kaip nugalėtojas. Tada mes esame pilnai savo Meilės galioje.

Prisirišimai

Žmonėms sunkiausias dalykas yra paleisti prisirišimus. Prisirišimas yra sąlygota meilė. Jūs galite turėti viską, ko norite gyvenime, bet jeigu jūsų laimės, savivertės ar saugumo pojūtis ateina iš to dalyko (žmogaus, vietos, daikto…) turėjimo, tai reiškia, kad jūs esate pririštas, prisirišęs, jūs nesate laisvas, jumis galima manipuliuoti. Meistras myli besąlygiškai ir tai neateina iš jokių gijų. Jis leidžia žmonėms, kuriuos jis myli, būti laisviems ir tapti ir būti paprasčiausiai savimi. Jeigu kažkas miršta jų gyvenimuose arba jį  palieka, jis išlieka savo paties centre. Meistras yra nepriklausomas, atsirišęs ir labai galingas.

Mes norime, kad jūs būtumėte laimingi meilėje.  Jei jums reikia, kad kažkas elgtųsi jums kažkokiu būdu, tai nėra meilė, tai – prisirišimas. Poreikis pririša jus prie to asmens su rezultatu, prie kurio jūs esate emociškai prisirišęs. Priklausomi santykiai yra kito, kaip, nuosavybės, turėjimo pojūtis, poreikis kontroliuoti, manipuliuoti. Mes paleidžiame priklausomus santykius. Mes esame mokomi mylėti besąlygiškai, be lūkesčių ir vilčių, nesukuriant gijų, suteikti laisvę mūsų mylimiesiems, priimdami juos už tai, kas ir kokie jie yra, be sąlygų, ir paleisdami jų kontrolę. Tikra meilė išsklaido visus prisirišimus ir išlaisvina savo mylimuosius, ir taip tikra meilė išlaisvina mus patį.

Kai jūs sudedate viltis ir lūkesčius į kitus asmenis, jie jums atsilieps iš savo modelių. Kai mes priimame juos tokius, kokie jie yra, jie mums atskleidžia savo didybę. Tai yra tikra meilė. Atleidimas ir mylinti malonė išsklaido gijas. Kaltė ir gėda laiko tam tikrus prisiminimus, sulaiko; atleidžiame sau – išsklaidome gijas. Norite būti laisvas – viską paleiskite ir pasileiskite nuo kiekvieno ir visų. Tai yra prerekvizitas Nušvitimui ir atneša Meistriškumą ir didelę Viziją. Mes stovime savo vaidmenyje ne pagal žmonių normas ar „dėžutes“, mes išlaisviname Kosminį Begalinį mumyse ir kiti mums neturi nieko sakyti apie mūsų pasaulius ir karalystes, nes tai mes juose esame.

Skausmo pagydymas

Pereinamajame laikotarpyje didelė kliūtis dažnam yra laikymasis už aukos mentaliteto (buvimo nevertu, buvimo mažu, nepakankamu ir kt. jausmų). Kai yra veikimas iš aukos mentaliteto, yra manipuliuojama kitų jausmais ir yra kitų kaltinimas. Žmonės kaltina kitus, nori juos pakeisti, pajudėjus į priekį, šis noras dažnam transformuojasi į norą gydyti. Jeigu jūsų aplinkoje kažkieno išraiškos būdas yra bet kokia forma smurto, kurį jie nukreipia į jus, jūs patiriate įbrėžimą, įskaudinimą, tai reiškia, jūs jiems neduodate kažko, ką jūs turite, ko jiems reikia, jie panaudojo neteisingą veiksmą tam gauti. Galbūt tai yra jūsų vaikas ir nemoka jūsų paprašyti, jei mokėtų, pasakytų, jie telekomunikuoja, šitaip mama telepatiškai žino, kada jos vaikas dabar nori valgyti.

Kai jūs reaguojate į skausmo jumyse trigerinimą iš ego, jūs sukelsite jiems patirti skausmą, kaip jūs patyrėte, kad, neva, tai jis tai pajaustų ir nuspręstų, ir padarytų pasirinkimą, ar nori jausti tą skausmą; jeigu jis vėl kėsinasi į jus atgal, jūs vėl reaguojate. Tuo tarpu jei jūs atsitrauksite į šalį ir stebėsite situaciją iš šalies, jūs pamatysite, kur šiame santykyje yra problemos šaknis, o šaknį jūs surasite savyje. Jeigu kažkas kitas jums įdūrė ir jums tai skauda, leiskite paklausti, kurį iš jūsų reikia gydyti? Skausmo šaltinis yra jumyse. Niekas šioje Visatoje nepasirodo jums, kad pakenktų, nesvarbu, kaip jūs tai patiriate, tik, kad sugrįžtumėte į savo galią. Jūs daugiau nenorite patirti tokio elgesio su jumis ir tokio skausmo, jūs turite prisiimti atsakomybę už save, savo kūną ir pašalinti skausmo dažnį iš savo kūno ir energijos lauko. Mes turime išvalyti programavimą negerbti savęs ir pradėti gerbti save. Mūsų Aukštesnysis Aš visada gerbia kitus, kiekvieną kitą; jei nėra rodoma pagarba kažkam, yra ego pasireiškimas.

Dabar daug kam iškyla pyktis (neapykanta), ir daug jo, nes jis buvo ilgai slopinamas. Jūs norite su juo išsiskirti, kai dabar jūs leidžiate tai sau. Jūs turite surasti, sukurti, suteikti erdvę pykčiui iškilti iš jūsų kūno ir transformuoti tai, kas iškyla. Kai mes stimuliuojame skausmo vietą, iškyla skausmas ir  kartu su juo prisiminimai – ne tik iš šio, bet iš visų mūsų egzistencijų. Skausmas žmogaus kūne yra laikomas kauluose, kraujyje, DNR. Kai Šviesos energijos dabar plūsta į Žemę ir ateina į mūsų kūnus, Šviesa, kaip aukščiausios formos intelektas, keliauja tiesiai ten, kur yra sulaikomas skausmas, kad jis būtų transformuotas ir išvalytas iš žmonių kūnų. Šitos skausmos vietos žmonių kūnuose yra negatyvios energijos sankaupos, kurios turi labai žemą vibracinį dažnį ir todėl neleidžia, kliudo, blokuoja jūsų kūnui ir mums visiems, ir Žemei, kilti kartu su pakilimo procesu toliau evoliucinėje skalėje. Jūs esate šios planetos dalis, jūsų atsakomybė yra išvalyti savo kūną. Kadangi žmonės patys negerbė savęs, buvo pasiųsta Gydanti Šaltinio Šviesa, kuri mūsų kūnuose kuria kristalus, kurie suskaido ląstelėse esančią negatyvią energiją ir transformuoja tai į Šviesą. Štai kodėl dabar tarp žmonių yra iškeliami dideli skausmo klodai.

Kai mūsų emocinis kūnas yra švarus, mūsų netrigerina kiti savo emocijomis, mes stebime ir matome emocijas ir mes matome programas. Mes neiname ir nieko nepertvarkome kitame. Kiekvienas išsivalo pats, kai yra pasirengęs, nieko nedarome už kitus, mes galime tik palaikyti erdvę kitiems tą patį padaryti patiems. Mes gyvename pasaulyje, kur empatija nėra skatinama, bet karaliauja Meilė. Mes žinome, kad nėra nieko gražiau, nei Šviesa. Kai mes stovime savo Šviesoje, mes stojame į savo galią, mes paimame savo gyvenimą į savo rankas, sutvarkome žemiškus reikalus ir iš tikrųjų atliekame savo aukštesnius vaidmenius. Mes tampame vaikščiojančiomis šventyklomis. Žmonės, esantys šalia, gali nieko nedaryti, nesuprasti, bet kažkas juose pasikeičia amžiams. Mums nereikia nieko daryti, tiesiog būti savo galioje savo energijos lauke ir bet kurie, kurie patinka į mūsų energijos lauką, intuityviai gauna kodus, vyksta transformacija jų suvokime ir jie pradeda prisiminti daleles savo tikrosios tiesos giliai, mums net nereikia jiems to garsiai sakyti.

Dažnai galime matyti, kaip, pavyzdžiui, važiuojant autobusu žmonės turi audringą pokalbį ir staiga, sėdintis arčiausiai mūsų, nurimsta ir pasineria giliai į “lankas debesyse“. Tai yra vadinama dienos svajojimu, būsena, kurioje gali vykti pokyčiai, kai atsijungia protas ir akimirkai nėra kontrolės.  Jeigu jūs negalite palaikyti savyje besąlyginės meilės būsenos kokioje nors aplinkoje, pabandykite surasti paprastą rimtį ir ramybę, negalvokite, užsimerkite, medituokite, viduje sutelkite dėmesį į vieną tašką, kvėpuokite ir jūs suteiksite erdvę sau ir kažkam kitam aplink jus nurimti ir atrasti tą patį ramybės uostą, būseną juose, į kurią patekę ir tyrinėdami, ir pažindami savyje iš naujo, jie gal paseks keliu juose, kuris atves juos į vietą, kurioje jie patirs didesnę meilę.

Viskas mus moko labiau mylėti save

Daug pamokų santykiuose šiuo metu mums yra atspindima atgal. Žmogus klausia: “Kodėl mano sesė/ brolis yra mylima (s) labiau, nei aš?“ Nei sesė/ brolis, nei jūsų tėvai nėra kalti, eik ir patikrink paties savo savęs vertinimą. Visas pavydas mumyse atspindi mažą savivertę, nes tai, ką žmogus suvokia, kaip trūkumą jame, jis norės įgyti arba pavydės kituose. Kai mes mylime ir vertiname save, yra daug atspindžių, kurie mums tai atspindi. Jei žmogus tik suranda kaltę kituose, tai jis neišmylėjo, neapkabino Savyje to, ką laiko kalte ar „netobulumais“ kituose, jis nemato, kad tai – atspindžiai jam pačiam ir apie jį patį.

Ego taip saugo save, kaltindamas kitus, nes kitaip, tai reiškia, kad jis turėtų nusileisti savo principams, atsisakyti senų įpročių ir įsitikinimų, pažvelgti iš kitos perspektyvos, pripažinti. Jei kasdien, bet kokiomis aplinkybėmis, jūs užleisite savo širdžiai vietą, ji visada bus pasirengusi atsiverti ir plėstis, surasdama savyje vietos dar kažką “į save“ priimti. Net jei tai ne visiškai deri su mūsų dažniais, širdis visada suranda sąlyčio taškų, bendradarbiavimo galimybių ir moko protą gyvenimo harmonijoje su viskuo ir visais. Viskas, ką jūs apkabinate savyje, ką kiti jums atspindi, yra jūsų pačių dalys – priimkite tai, susigrąžinkite, tik tokiu būdu galima sugrįžti į savo Savasties pilnatvę, visų aspektų apjungimą ir suvienyjimą.

Viskas, kas mums nesmagu mūsų išorėje, atspindi mūsų meilės sau trūkumą. Kitus mes galime mylėti tiek, kiek mes mylime save. Ir mūsų meilė kitiems parodys mūsų meilę sau. Pasaulis gali jums šaukti, kad jus myli, bet kas tau iš to, jei tu negali surasti tos meilės savyje – galvosi, kad jie meluoja, nes kodėl jie galėtų tave mylėti, jei tu pats negali. Mes turime įsipareigoti visiškai įsimylėti save ir mylėti visiškai ir besąlygiškai, kiekvieną dalį, nes magija įvyksta tada, kai mes tai darome. Viskas galiausiai atveda į visišką savęs išmylėjimą. Atverkite savo širdį didesniems meilės lygiams ir jūs pamatysite, kaip aplink jus pradės vykti gražūs dalykai.

Kas nepatyrė dvasinės meilės, nežino, kad yra didesnė meilė, nei meilė, kurią mes laikėme „meile“. Kai jūs patirsite šitą galybę, jos saldumą, ji priblokš jūsų protą. Bet kad jūs galėtumėte ją patirti, pirmiausia, jūs turite atverti savo širdį pakankamai priimti šitą meilę. Kai jūs iš tikrųjų atversite savo širdį ir jūs sutiksite žmones, kurie jums atspindės didžiulę meilę, jūs verksite, mielieji, jūs verksite, nes jie jums parodys ir jūs juose atpažinsite didesnę meilę, kuri yra jūsų pačių esmė. Tie žmonės (ir gyvūnai) gali jums nieko nesakyti, tylėti, tai yra vibracija, kurią jūs jaučiate ir atpažįstate, nesvarbu, kokie yra jų žodžiai ir išraiška išorėje, tai yra tyras dažnis, daugiau nieko.  Jūsų vaikai ir jūsų artimiausi santykiai dabar giliausiai paliečia jūsų širdį, iki ašarų, nes atėjo į jūsų gyvenimą, kad padėtų jums atverti savo širdį ir priminti tą meilę, kuria jūs esate.

Pavyzdžiai iš mano žemiško gyvenimo:

Kai apkabinu į glėbį savo krikštasūnį, kai mes susitinkame, ir jo krūtinė prisiglaudžia prie manosios, mano širdis ima smarkiai plakti, ateina džiugesys ir veidas apsipila ašaromis, nes jo širdelės meilės tyrumas paliečia pačią mano širdies šerdį ir viskas, ką aš galiu jausti mūsų glėbyje savo visu kūnu, kiekviena savo esybės ląstele, yra plati tyra besąlyginė meilė. Nepaisant jo pasireiškimų išorėje, žinau, kad visa, ko jis mus moko savo tėvus ir aplinką, yra didesnė meilė, jis turi rimtą užduotį ir, kaip daugybė kitų vaikų, turės praeiti savo iššūkius nusivalyti ribojantį programavimą, kad atsistotų į tai, kas jis yra. Mes ne be reikalo pasirenkame vieni kitus.

Arkliai yra laikomi turinčiais ryšį su Arkturiečių rase, kurie yra 9 dimensijos, kuri yra visiškai tyra meilė, būtybės. Pavasarį per mūsų moterų retritą Gozo saloje Maltoje mes su grupe apsilankėme arklių fermoje. Vienas arklys įtraukė mano ranką į savo burną ir suspaudė gana stipriai iki paties kaulo šerdies ir nepaleido kurį laiką (tai buvo mano dešinė ranka, lūžusi ties riešu šių metų pradžioje, įėjus Dieviško Vyriškumo energijai; bet kuriam skausmai ar traumos, patiriami dešinėje kūno pusėje gali būti susiję su pasipriešinimu tėkmei ir šiai energijai, kuri yra visai ne tokia, kaip senoji vyriškumo energija, kuri buvo visa apie kontrolę ir dominavimą, kurią mes visi buvome mokomi per šiuos metus paleisti). Kai šiaip ne taip ištraukiau ranką iš arklio burnos, iškilo į paviršių seniai užspaustas skausmas, išėjęs su mano pirmuoju ryškiu prisiminimu iš vaikystės, kai aš sėdžiu ant arklio balno ir žvelgiu nuo aukšto kalno į kaimą ir savo močiutės, tėvo mamos namą; tėtis nukelia mane nuo arklio, aš jam sakau, kad noriu ant arklio, o jis sako gana. Mano didžiausias iššūkis šiame gyvenime iki šio taško buvo atleisti ir susitaikyti su Dievišku Vyriškumu savyje, kad ateičiau į visišką balansą. Kai tas arklys man vėl parodė, kur aš dar sulaikiau, „spausdamas“ tiesiai ir giliai į skausmo vietą, aš galėjau paleisti paskutinius šerdinius to sulaikyto skausmo lašus ir tai išėjo. Man iš akių liejosi tyriausios ašaros, kurių negalėjau sulaikyti, nes tai, ką aš patyriau tame jo skausmingame “poelgyje“ man, buvo pati didžiausia besąlyginė meilė. Jis man padovanojo šią dovaną, išleisti skausmą, leido pažinti save, jo paties esmę ir taip priminė man apie mane ir mano dovanas, kurias aš esu apkabinti. Kaip kitaip jis būtų galėjęs tai padaryti? Esu jam dėkinga.

Atspindžiai veidrodyje

„Ką daryti su kitais, kurie man trukdo (tėvais, partneriais, uošviene, kaimynais…)? Kai jūs bet ką patiriate atskirties lauke („Mes esame tai, kiti yra tai“),  kai dėl to, kaip jūs jaučiatės, dėl ko jūs esate nepatenkinti, kaltinate kitus – savo šeimos narį, partnerį, viršininką, šviesos darbuotoją, vyriausybę, tamsiąsias energijas, kitas būtybes, bet ką, kas yra tvirta ant planetos, vietas arba aukštesnes karalystes, galaktines energijas (“Nes vyksta galaktiniai karai ir aš tai patiriu“), savo praėjusius gyvenimus (“Nes aš patyriau tai ir tai“), tą patį „iliuzijos šydą“,  jūs darote vieną dalyką: jūs sukuriate sau dar vieną “distrakciją“, vieną po kitos, nežiūrėti į save patį, ir svarstote, kodėl jums tai atsitiko arba kodėl su jumis taip pasielgė. Todėl, kad kiekvienas šių dalykų jums prisistatė todėl, kad jūs nenuėjote vidun ir nepažiūrėjote į save.

Visi ateina su savo istorijų linijomis, visi yra lygūs ir visi yra svarbūs iki kiekvieno vabzdžio. Jeigu mes kaltiname savo išorę, mes veikiame iš tridiminesinio proto, t.y. iš atskirties, nes iš tiesų – tu esi vyrausybė, tu esi tavo partneris, kolega, tu esi tavo tėvas/ motina, tu esi tavo sūnus/ duktė, tu esi žolė… – nėra nė vieno dalyko, kas tu nesi. Meilė yra susijusi su vienas kito priėmimu ir pasitikėjimu, kad nors mes turime skirtingas vertybes ir skirtingus gyvenimo būdus, mes visi esame čia savo unikalioje kelionėje ir visi esame, kad mokytume vieni kitus, arba primintume, ir rodytume vieni kitiems kelią. Vienintelis dalykas, kuris lieka, kai mes nulupame savo ego nuogą, yra meilė. Meilė – tai nėra leidimas sau būti miegančiam arba kitų „blogo“ elgesio toleravimas, tai yra pripažinimas ir priėmimas žmonių tiksliai ten, kur jie yra, be teisimo; aukštesnis supratimas, kad yra tiek daug daugiau kiekviename iš mūsų, nei tai, ką mes matome.

Lengva mylėti, kai yra grožis ir harmonija, bet ne taip lengva palaikyti širdį atvirą mylėti tada, kai prisistato iššūkiai. Didžiausia visa ko Meistrystė yra Aukščiausiame Meilės Kelyje, nes jis visada mus atgręžia ir atveda atgal į mus patį. Meistras žino, kad jis negali keisti (net nedrįskite bandyti keisti) nė vieno dalyko kitoje Sieloje, su kuria jis susiduria per savo gyvenimą. Mes galime juos tik besąlygiškai mylėti ir susilaikyti nuo teisimo, laiminti ir dėkoti kiekvienai Sielai, kurią sutikome savo kelyje, už gražias pamokas, kurias jie atnešė mums mūsų kelyje į mūsų Aukščiausią Meistrystę.

Kuo labiau mes galime mylėti per savo skausmus, atleisti, atverti savo širdis būtybėms, su kuriomis mes dalijamės šia planeta, tuo didesnę galimybę  mes turime sukurti geresnį pasaulį sau ir kitiems. Tai yra tyra besąlyginė meilė. Tie, kurie miega, irgi mus remia savo Aukštesniojo Aš lygmeniu, jie atlieka didelius vaidmenius mūsų gyvenimuose iš tridimensinio proto perspektyvos, bet jie taip pat mums perduoda labai svarbią informaciją aukštesniame lygmenyje, ir mes esame su visa pagarba jiems. Savo aplinkoje aš turiu žmonių, kurie, matau, miega, bet aš galiu su jais bendrauti jų Sielos lygmeniu – Sielos lygmeniu visi yra pabudę.

Kaip sau padėti susitvarkyti su emocijomis?

Apie emocijas esu dalijusis anksčiau kitose platformose. Emocijos yra graži dovana mūsų Aukštesniojo Aš ir parodo mums, kada mes esame idealiame susilygiavime su savo Aukštesniuoju Aš ir kada – iškrypęs iš pusiausvyros, išsibalansavęs. Emocija yra gražus barometras, parodyti, kur mes esame savo energijos lauke kiekvieną akimirką.

Įsivaizduokite savo emocijų barometrą, arba mechanines svarstykles. Kai galvojame apie emocijas, vienoje barometro pusėje yra žemesnio dažnio emocijos, tokios, kaip skausmas, liūdesys, nerimas, kaltė, aukos mentaliteto, t.t., kitoje pusėje – yra aukštesnio dažnio emocijos, tokios, kaip džiaugsmas, aistra, palaima, ekstazė, t.t. Ties viduriu, centru, yra vadinamas „emocinis balansas“ – ramybė, rimtis, stabili lengvos palaimos būsena.

Žodį emociją galime išskaidyti į dvi dalis: „e“ – „motion“ (angl. klb., lot. klb. kilmė), t.y. energija ir judesys, tai reiškia energija, esanti judėjime. Jūsų emocijos bet kuriuo duotoju momentu, rodo, kur jūs esate, kokia yra jūsų energija. Tai yra tam tikras dažnis; kiekvienam dažniui mes kolektyviai esame priskyrę etiketes („liūdesys“, „džiaugsmas“, „pyktis“ ir pan.) ir kai mūsų sistema patiria ir atpažįsta tą dažnį, mūsų protas pasako mums, kokia tai emocija.

Emocijos yra normalu, tai yra energija, tai yra programavimas, kurį mes sutikome patirti. Vertinimas ir teisimas yra grynai tridimensinio programavimo dalykas. Tridimensinis programavimas mus mokė, manipuliavo mumis teisti. Jūsų sąmonės lygmenyje nėra teisimo, tik suvokimas – tai sąmonė (nėra suvokimo be sąmonės). Mes patiriame programavimą, poliarizuotą, atskirties lauką ir teisiame, kas yra „teisinga“, o kas „neteisinga“.

Kas yra svarbu suprasti, kad dalis emocijų leidžia sukurti daugiau emocijų ir gali ilgam apniaukti visą jūsų realybę. Pavyzdžiui, jums/ mums yra liūdna dėl kažko, kas nutiko, jūs/mes esame žemesniame dažnyje ir turime daugiau minčių dėl to, kodėl mes esame liūdni, mes “pridedami“ jų į tą dabarties akimirką. Kitaip sakant, mes esame linkę turėti emocijas ir daugiau minčių dėl emocijų, kurias mes patiriame; mūsų mintys generuoja emocijas, kokios mintys, tokios emocijos, ir galiausiai, tokia yra jūsų/ mūsų realybė, kuria jūs/ mes patiriame.

Tai sukasi tol, kol jūs/ mes kažkuriuo momentu pagauname save – po minutės, dienos bėgyje, po savaitės – ir pasirenkame turėti kitas mintis, ir mes pakeliame savo vibraciją į malonesnę būseną. Viskas, kas pajudėjo, buvo tik mūsų mintys. Todėl viskas, ką mes turime daryti, kad pakeistume tai, kaip mes jaučiamės, yra pakeisti savo mintį.
Žmogus yra linkęs daryti atvirkščiai ir turėti daugiau emocijų dėl to, kas jam atsitiko kažkada praeityje. Reikalingas tik stebėjimas. Mes stebime savo emocijas, mes galime matyti, kur mes esame. Stebėkite, kur yra jūsų energiją pagal jūsų barometrą be jokio teisimo. Prisiminkite, kad mes turime galią savyje pakeisti kiekvieną mintį iškart, akimirksniu, kai tik ji mums pasirodė.

Keiskite požiūrio kampą, pažiūrėkite į kažką kitą, nuolat darykite kažką pozityvaus ir tada žemesnė emocijas išsisklaidys, nes yra aukšta energija ir jūs nuolat keliate savo žmogiško lauko vibracinį dažnį. Tuomet, kai ateis kitos kosminės bangos, taip, kaip jūs patyrėte ne per seniausiai, praėjusiomis savaitėmis, jūs palaikysite aukštesnį dažnį, jūs galėsite sugerti daugiau energijos savyje ir jūs pasislinksite. Jei mes būtume žemesnėse energijose, mus pasiektų tos bangos, bet mes galėtume gauti tik jų žemą dalį, nes toks pritraukia tokį, todėl mes nuolat keliame savo vibracijas, savo energiją ir nuolat stebime visas energijas.

Mes visi nuolat judame vertikalioje skalėje „aukštyn-žemyn“, mes visi tai darome, ir aš taip pat, tai daro sąmonė, bet ką mes galime daryti, tai stebėti savo emocijas ir keisti savo mintis, ir taip mes keičiame bei išsklaidome seną programavimą, tridimensinį protą, kuris tik reaguoja į žmones, situacijas. Kai mes keičiame savo mintis, mes tampame savo minčių, savo proto meistrais, ir mes tai darome, mes įvaldome tridimensinį protą, kad pakiltume virš jo ir ateitume į aukštesnę sąmonės būseną. Tai tik patvirtinimas – jūsų emocijos yra matuoklis ir tik jūs esate atsakingas už savo emocijas. Jūs atėjote čia įvaldyti savo emocijas ir savo mintis ir sukurti savo labiau trokštamą realybę. Niekas nėra atsakingas už jūsų mintis, niekas nėra atsakingas už mano mintis. Nesvarbu, kas nutinka mano išorėje, ką mes galvojame, tai yra mūsų atsakomybė ir mūsų atsakomybė yra pakeisti tai. Jei jūs nenorite keisti, nekeiskite, tik jeigu norite. Kelkite savo vibracijas, darykite mažas pastangas, vieną po kitos (pvz. pasileiskite mėgstamos muzikos, atsigerkite arbatos, išeikite į gamtą, padarykite atsispaudimų, pabėgiokite, pažiūrėkite į dangų, debesis, ir t.t.), nuolat darykite po vieną pastangą po pastangos.

Žiūrėkite savęs, tai yra esminis dalykas.

* Parašyti šį pasidalijimą, man taip pat padėjo keletas perskaitytų Judith Kussel pasidalijimų, kuriuose suradau kai kurias rezonanuojančias mintis. Atiduodu jai pagarbą.
Galite sekti ir pamėgti mus čia:

7 būdai radikaliai transformuoti ir įgalinti savo gyvenimą

Ar pastaruoju metu gyvenimas buvo įtraukęs tave į pasivažinėjimą emociniais kalneliais? O gal tu padarei gyvenimą keičiančią apylanką, kurioje iškrypai iš tavo galingų intencijų, kurias tu nustatei sau? Kad ir kas tai bebūtų, žinok ir pasitikėk, kad kartais patys mažiausi gnybtelėjimai į tai, kaip tu gyveni gyvenimą, gali turėti didžiausią poveikį rezultatams, kuriuos tu pradedi sąmoningai manifestuoti savo realybėje.

Žemiau rasi 7 būdus radikaliai įgalinti savo gyvenimą. Gali pradėti nuo šiandienos.

1. Apsupk save įkvepiančiais žmonėmis

Metais paleisti toksiškus santykius ir žmones, kurie nesugeba paremti tavo sėkmės. Paleisk juos su meile ir pakilk virš savo paties teisimo dėl to, kaip tau atrodo jie „turėtų“ elgtis. Vietoj to, padaryk savo intencija apsupti save žmonėmis, kurie maitina tavo troškimą augti ir plėsti save, kaip sąmoningą būtybę. Kai tu nustatysi šias naujas ir gražias asmenines ribas, pamatysi, kaip nuostabiai greitai nauji draugai ir sielos šeima pasirodo.

Afirmacija: AŠ ESU apsupta (as) įkvepiančių, sielos pilnų, giminingų žmonių.

2. Išmok pasakyti „Ne“ ir gerai dėl to jaustis

Visiškai gerai ir yra svarbu gerbti savo laiką ir energiją. Žmonių malonintojai turi didžiulę problemą pasaktyti „Ne“, nes jie visada nori būti mėgstami ir atrodyti naudingi. Bet žinai ką? Kiti žmonės neturi tavęs mėgti ir tau neturi tai rūpėti. Tai gali skambėti ekstramaliai, bet tikri draugai gerbs bet kokį tavo sprendimą, nesvarbu, kas.

Afirmacija: Aš leidžiu sau būti savimi ir sakyti „Ne“ kitiems, kai tai mane remia.

3. Nelygink savęs su kitais

Kaskart, kai tu lygini save su kitais, tai vagia iš tavęs tavo džiaugsmą. Privalai atpažinti ir užbaigti negatyvų kalbėjimą su savimi, kuris tau sako, kad esi nepakankamai gera (s). Liaukis lyginti savo su kitų gyvenimo aplinkybėmis, kūnais, rezultatais, nes tu niekada nežinai, kas slypi už išorinių išvaizdų, nebent nuėjai mylią jų batuose.

Afirmacija: AŠ ESU pakankama (s). AŠ ESU verta (s).

4. Prašyk paramos ir priimk pagalbą, kai reikia

Nėra gėdinga prašyti pagalbos ar paramos, kai tau reikia. Per dažnai mes esame per daug didžiuojamės arba esame užsispyrę pasakyti kitiems, kad mes nesame superžmonės. Ilgą laiką, gyvendama viena ir viską darydama pati, žinau, kaip gali būti sunku paleisti kontrolę ir leisti kitiems padėti. Bet kai mes leidžiame erdvę žmonėms mums padėti, tai ne tik pagilina ryšį su kitais, bet rodo Visatai, kad mes esame pasirengę paleisti ir pasitikėti. Tai yra galingas energetinis poslinkis manifestuoti savo troškimus.

Afirmacija: AŠ ESU visada Dieviškai remiama (s).

5. Gerbk savo intuiciją, nesvarbu kas

Mes visi jautėme tą „žinojimą“ pilvo duobutėje, kai kažkas tiesiog nesijaučia gerai. Iš kitos pusės, tu galėjai pajausti pilną susilygiavimo jėgą ir didelį milžinišką „TAIP“, kai kažkas gerai jaučiasi. Raktas yra prisiminti puoselėti, vystyti ir gerbti savo intuityvius gebėjimus. Kuo daugiau leisi savo širdžiai būti vedamai to, ką tu intuityviai jauti, tuo labiau tu sustiprinsi šį raumenį ir padarysi jį tikslesniu, kai tau iš tikrųjų jo labiausiai reikės.

Afirmacija: AŠ ESU labai intuityvi (us).

6. Rūpinkis viskuo, ką dedi į savo kūną (ir ant jo) (pastaba: tai apima ir žmones)

Nepaprastai svarbu, kad mes maitintume savo kūnus maistu, kuris mums yra geras ir kad šviestume save apie tai, koks yra geras maistas. Pabandyk, jei gali, valgyti šviežius ir sezoninius produktus ir mažiau apdoroto maisto. Taip pat tyrinėk chemikalus, kuriuos naudoji kasdien (muile, makiaže, dantų pastoje, t.t.) ir daryk gerus pasirinkimus, kurie neapsunkina tavo sistemos toksiškumu.

Afirmacija: Aš gerbiu šventyklą, kurioje gyvena mano siela.

7. Būk rimtyje ir tiesiog buvime keletą kartų per dieną

Patrauk telefoną, kompiuterį ir pabandyk būti tyrame buvime, pasėdėti rimtyje bent 5 minutes. Stebėk, kaip mintys tave palieka ir susitelk į tavo kvėpavimą. Čia tu gali surasti visą Visatos magiją – kai esi rimtyje ir atsiduodi stebuklui dabarties akimirkoje.

Afirmacija: Aš ESU rimtyje. AŠ ESU čia. AŠ ESU dabar.
Galite sekti ir pamėgti mus čia:

Marijos Magdalenos esmė

Kas yra Marija Magdalena? Figūra, kuri dažnai yra suvokiama, kaip atgailaujanti prostitutė; kartais, ji yra vaizduojama, kaip Jėzaus mylima apaštalė arba mylimoji, tačiau visais atvejais, ji išlieka moteris, kurią apibūdina jos seksualumas ir jos santykiai. Norint suprasti tikrąją Marijos Magdalenos galią, visų pirma, mes turime patraukti visus šiuos paveikslus ir suprasti ją, kaip reprezentuojančią mūsų pačių giliausius vidinius gebėjimus. Marija Magdalena simbolizuoja gebėjimą atnešti į Žemę dieviškos būties rimtį ir tylą bei visatos kūrybinę galią – gausų kūrybingumą, kuris teka į fizinį pasaulį.

Dieviškumas peržengia lytį

Hebrajiški Dievo vardai, arba Dieviškumo savybės, kurie yra pateikti  Biblijoje, peržengia lytį. Tūkstantmečius mes buvome ribojami patriarachalinio požiūrio, kuris interpretuoja Dieviškumą, kaip vyrišką.

Štai keli labiausiai paplitę hebrajiški Dievo vardai su jų reikšmėmis:

Elieh – AŠ ESU
Jahveh – Būtis, Gyvenimo Pilnatvė
Elohim – Absoliutus gyvenimas, kiekvieno gyvo dalyko šaltinis
Shekinah – Būtis

Visi šie hebrajiški vardai nusako beformę esmę, Dangaus ir Žemės Kūrėją, gyvenimo vienį, kuriame yra abu –  Moteriškumas ir Vyriškumas.  Dieviškos Būties rimtis nuolat teikia gimimą beformei dvasinei kūrybinei visatai, iš šio beformio kūrybinio judėjimo kyla visos formos ir kosmoso materija. Kūryba – ne praeities įvykis, ji yra nuolat esanti dabar čia.

(Detalės iš knygos “Patterns of Creation“).

Nesąmoningas protas

Nesąmoningo proto materija atrodo tvirta ir fiksuota. Per dvasinį pabudimą mes pradedame matyti dangiškos visatos gelmę, kuri slypi už materialaus pasaulio („Dangaus Karalystė yra čia dabar“). Marija Magdalena reprezentuoja šio suvokimo pabudimą žmoguje.

Marija, kaip Triguba Deivė

Evangelijoje Marija yra perdaryta triguba deivė Izidė. Jos aspektai yra Nuotaka, Motina ir Senolė.

Marija, kaip Senolė, yra Išminties laikytoja ir natūralaus pasaulio saugotoja.

Marija, kaip Motina: „Hebrajiškas vardas Miriam (Marija) gali būti išverstas įvairiais būdais, bet raidės po vieną reiškia tėkmę abipusės kūrybinės galios, kuri yra principai, absoliutaus gyvenimo sėklos, kūrybinė būtis erdvėje – erdvėje, kuri leidžia gyvenimui įgauti formą ir tapti viskuo, ką mes patiriame fiziniame pasaulyje, žemėje ir kosmose. Dėl šios priežasties ji yra vadinama Dieviškąja Motina, Gimdos Erdve ir didžiuoju vaisingu vandenynu.“ (iš knygos “Patterns of Creation“).

Marija, kaip Nuotaka: Kaip nuotaka, ji yra vadinama Marija Magdalena. Hebrajiškai Migdal reiškia “bokštas,” “tvirtovė”, tai yra sąmoninga būtis, kuri egzistuoja, kaip jūsų paties šerdis arba esmė. Šnekamojoje hebrajų kalboje “Magdala” reiškia “bokštas” arba “pakilimas“, „augti dideliu“, „didingumas.” Tai reiškia kelti sąmonę dvasiniu požiūriu.

Marija Magdalena, kaip ryšys

Marija Magdalena reprezentuoja iniciaciją į aukštesnį suvokimą. Tai dažnai ateina, kaip rezultatas pokyčių, vykstančių jūsų gyvenime, kurie ne visada yra patogūs. Tačiau tokie pokyčiai yra būtini, nes jie atveria kelią į didesnio, nei proto, suvokimą ir pagilina visuotinių kūrybinių gyvenimo galių, tekančių per jus, suvokimą. Ji yra sąžiningumo kelias, apie kurį pasakojama įvairiose biblijos istorijose.

Magdalena yra rimtis už viso judėjimo, remianti visą gyvenimą. Kai nuraminate savo protą, jūs pradedate pastebėti visą judėjimą, nuolat iškylant iš šios rimties. Tai yra kūrybinė visatos galia, nuolat pasireiškianti per visą gyvenimo įvairovę. Per sąmoningą kvėpavimą jūs pradedate pajausti, kad jūs esate intymiame ryšyje su visu gyvenimu.

Magdalena, kaip Išminties Saugotoja

Mažai žinoma yra evangelija pagal Mariją Magdaleną, kurios fragmentai buvo surasti Nag Hammadi manuskriptuose ir keletoje vėlesnių tekstų. Jos mokymų dėmesio centre yra išsklaidymas minties formų, kuriose mes esame įkliuvę, atskirties nuo dievo iliuzijų pabaiga. Marijos Magdalenos mokymai neprašo jūsų tikėti niekuo; vietoj to yra prašoma tapti Magdalena, tai reiškia nubusti sau savo gebėjime būti savo proto rimtyje bei ramybėje ir suvokti kūrybinę erdvę, kuri dabar jumyse egzistuoja ir kuri dabar yra jums prieinama. (iš knygos “Patterns of Creation“).

Tai reiškia būti sąmoningu žmogumi, prisiimti atsakomybę už savo vidinį pasaulį ir ką jūs darote bei sakote į išorinį pasaulį. Jūs pabundate iš tapatinimosi su forma sapno ir daugiau nebesate valdomas nesąmoningo proto – savo paties ar kieno nors kito.

Magdalena, kaip dvasiškai besivystanti žmonija

Jos istorijoje Marija Magdalena yra vaizduojama, kaip kažkas, kas pardavinėja save. Nors mūsų seksualumas ir mūsų dvasinė kūrybinė gyvenimo jėga yra tas pats, tai nėra tiesiog mūsų kūrybingumo seksualinis aspektas, į kurį nukreipia istorijos. Tai, ką Marija pardavinėjo, būdama jauna (tai reiškia nežinanti ir nepatyrusi) moteris, buvo jos kūrybinės galios. Tai yra visų dvasiškai nesąmoningų žmonių, vyrų ir moterų, padėtis. Kai mes esame nesąmoningi dvasiškai, mes tapatiname save su savo nepastebimomis mintimis ir tampame užvaldyti tų emocinę įkrovą turinčių minties formų. Tai yra visų mūsų baimių ir nerimo, ir viso mūsų egoistinio elgesio šaknis. Būdami šioje nesąmoningoje būsenoje, mes atiduodame savo vidines galias tiems, kurie mus naudotų arba mumis pasinaudotų. Marija Magdalena yra meditacija, kurioje jūs palaikote Sąmoningą Būtį.

Moteriškas Kristaus veidas

Net jei dėl objektyvių priežasčių Marija Magdalena buvo prostitutė, tai nesuvokiama žmogaus protui, kiek darbo ji turėjo įdėti ir per kokią alchemiją ji perėjo, kad iš pagal visuomenę puolusios moters, taptų viena stipriausių Jėzaus Kristaus mokinių, apaštale. Kaip rašo K. Parvathi Kumari knygoje „Venera – kelias į nemirtingumą“, priežastis jos greitos transformacijos, buvo joje esantis teisingas susilygiavimas: „Ji nešė savyje įsitikinimą tuo, ką ji darė. Tokie žmonės gali lengvai susijungti su bet kokia koncepcija, kai yra susitelkę, nes iš esmės jie neša susilygiavimą su savimi. Jie nepriskiria savęs kažkam, kas jie nėra, jie yra ištikimi sau. Tai yra ši tiesa, kuri padėjo jai labai greitai transformuotis.“

Marija pradėjo suvokti Jėzų ir tuomet Kristų savyje ne kaip atskirą asmenį, bet kaip jos pačios kūrybinę dvasią, arba Būtį. Kai suvokiantis ir suvoktasis yra suvokiami, kaip Vienas, tai yra dalyko/ objekto santykio su gyvenimu pabaiga. Kristus savyje turi abiejų – moteriškumo ir vyriškumo esmės. Kristus – tai sąmonės būsena, savo paties Būties suvokimas. Jėzus (graikiškai), arba Ješua (hebrajiškai), yra kūrybinės dvasios personifikacija kiekviename žmoguje. Marija Magdalena, kaip nuotaka, yra Kristaus moteriškasis aspektas, ir savo vidinėje sąjungoje – nušviestas žmogus.

Kai jūs tai suvokiate, daugiau jūs neatiduodate ir neprarandate savo kūrybinių galių, bet turite ir naudojate jas su suvokimu. Kaip dvasiškai sąmoningu žmogumi daugiau jumis negalima pasinaudoti arba manipuliuoti jūsų paties ego arba nesąmoningų egocentriškų žmonių aplink jus. Tuomet jūs galite padėti kitiems surasti šį gebėjimą juose. Tai yra suvokimas, kurį simbolizuoja ir kurį jumyse nurodo Marija Magdalena. Kaip nubudęs žmogus, jūs suvokiate formų pasaulį, kuriame jūs esate judėjimas. Tuo pačiu, yra aukštesnis suvokimas beformės kūrybinės būties, iš kurios nuolat iškyla ir į kurią nuolat išsisklaido visos formos. Jūsų šerdyje yra visos sąmonės šaltinis, kurį graikų tekstai vadino Kristumi, Amžina Būtimi žmonėse, suteikiančia erdvę, kurioje atsiskleidžia kūrybinė jėga.

 Marijos Magdalenos energija

Marija Magdalena buvo moteris, kuri įkūnijo Žemėje dieviško moteriškumo energiją ir laikė Dievišką Meilę savo gimdoje. Ji buvo niekas ir ji buvo viskas, ji buvo įsikūnijusi dieviška valia. Jos mylimasis Ješua buvo pilnai įsikūnijęs vyras, meilės karys ir nešė dieviško vyriškumo šviesą Žemėje. Kartu, jie aktyvavo vienas kitame pilną meilės sąmonę  ir buvo Meilės Kelias. Marija Magdalena turėjo didelę meilę žmonėms ir pasidalijo daug išminties su žmonėmis, ji mokė su didele atjauta apie atleidimo svarbą ir dabar ji padeda moterims bei vyrams išlaisvinti save ir išvalyti visas energijas, kurios nėra mylinčios.

Magdalenos kvietimas planetoje dabar yra toks stiprus, kad nėra pasirinkimo, tik jo klausytis. Jos yra kvietimas susigrąžinti savo energiją ir gyventi su stipria, atvira ir mylinčia širdimi. Jos energija yra stipri, bet labai mylinti ir labai įgalinanti. Ji yra besąlyginė meilė, tačiau ji nėra deivė, kurią pastumsi. Ji yra pilna meilės sau ir rūpinimosi savimi bei nustato ribas mylinčiu būdu. Dabar jūs turite daug pamokų savo keliuose, todėl nenuostabu, kad ji jums pasirodė.

Daug moterų ir vyrų blokuoja savo pačių galias, bijodami užimti per daug erdvės ir jiems yra sunku pastovėti už save (ir taip, tai liečia mane pačią). Dėl to mūsų talentų ir dovanų išraiška tampa sudėtinga. O šita išraiška yra tokia svarbi, kad mes gyventume pilnatvišką ir džiaugsmingą gyvenimą. Svarbu suvokti savęs neigimą ir pagydyti tai, atrasti, kur slypi mūsų potencialūs spąstai ir kaip mes galime įžengti į savo pačių autentiškas kūrybines galias. Tai reikalauja buvimo įsižeminusiam, gebėti nustatyti ribas, turėti balansą tarp davimo ir gavimo ir būti ryšyje su Šaltiniu Kūrėju ir savo Aukštesniuoju Aš įkvėpimui.

Paleiskite savo senas baimes retrite Pietų Prancūzijoje su Marijos Magdalenos energija

„Uola, į kurią tu bijai įžengti, laiko lobį, kurio tu sieki.“ ~ Joseph Cambell

Šis retritas yra apie mylėjimą savo buvimo moterimi. Moteris mumyse yra natūraliai galinga, tyra, žaisminga, intuityvi ir besąlyginė. Ji gali priimti ir turi drąsos būti minkšta ir pažeidžiama. Ji saugo savo ribas iš savo širdies galios. Jos didžiausia galia yra buvimas, priešingai, nei darymas. Besąlyginė meilė žmonijai yra jos galutinis tikslas. Tai reiškia tapti laisva iš vidaus išorėje, meilę, pripažinimą ir priėmimą surandant savo viduje. Mūsų ateinantis retritas „Įkūnyti Meilę“ Pietų Prancūzijoje, toje žemėje planetoje, kuri yra bene labiausiai persmelkta mylinčia Marijos Magdalenos energija, yra erdvė, kuri padės atsiverti šiai meilės energijai jūsų širdyse, pagydant senas žaizdas ir sukuriant daugiau erdvės ramybei įsitvirtinti, bei aktyvuoti jūsų vidinį vedimą. Tai, kol mes ilgimės, mes jau esame. Mūsų praktiktų tikslas yra ne pasiekti ateityje, bet susilieti procese, atskleidžiant išmintį ir grožį, kuris jau yra moteryje. Kai mes atsiduodame su pasitikėjimu ir tikėjimu, kai mes priimame savo vidinę savastį be gėdos ir kaukių, kai mes leidžiame sau mokytis ir klysti, tai yra tada, kai mes įgaliname save eiti savo autentišku keliu. Daugiau detalių apie artėjantį retritą rasite čia.

Bokštas "Magdala", žvelgiantis į Dievo slėnį (La val Dieu), Rennes le Chateau, Pietų Prancūzija
Galite sekti ir pamėgti mus čia:

Seksualinio išnaudojimo žaizdos pagydymas

Ši tema yra ypač aktuali, kaip ir slidi, šiuo metu mūsų žemiškoje ir evoliucinėje kelionėje, nes palaiko daugiausiai tridimensinio proto manipuliacinių įspaudų, kurie palaiko mus, kaip visuomenę, vergovėje, tiek tada, kai tiesa yra sulaikoma, tiek tada, kai yra bandoma kalbėti apie tiesą. Pastarojo mėnesio energijos stipriai iškėlė šią disbalanso tarp  polių temą, kad būtų mūsų pamatyta, suvokta, integruota ir apibrėžta iš naujo.

Svarbu suprasti, kad dabartinėje šiandienos pasaulio būsenoje vienas skausmingiausių, labiausiai traumuojančių ir izuoliuojančių išnaudojimų, kuriuos patiria žmonija, liečia seksualinius dalykus. Ši žmonijos istorijos dalis daugumai yra žinoma: per savo istoriją mūsų planeta ir žmonija didžiausius nusikaltimus patyrė seksualinėje srityje, susijusius su prievarta ir piktnaudžiavimu, netinkamai naudojantis galia ir siekiant gauti galią. Kaip tai yra gerai atskleista amerikiečių autoriaus Džeimso Redfildo romane „Celestinos šventyklos pranašystė“, visos kovos, kurios vyksta, yra viena kova dėl energijos. Kai nėra resursų/ puoselėjama viduje, įvairiomis sąmoningomis arba iš pasąmonės (erdvė, kurioje matyti, neleidžia ego aspektas) kylančiomis manipuliacinėmis taktikomis gyvenimo jėgos energija yra vagiama iš kitų.

Šioji žemiška kelionė daugybei iš esmės/ reikšminga jos dalimi yra apie savęs įgalinimą. Seksualumo sritis yra ta, kuri vergovėje palaiko daugumą. Labiausiai niokojanti seksualinės traumos ir išnaudojimo pasekmė yra nugalinimo pojūtis, kurį tai sukuria. Iš energetinio kūno perspetyvos, seksualinis išnaudojimas ir traumos labiausiai tiesiogiai veikia pirmąjį ir antrąjį energetinius centrus, energetinės esaties šaknį. Pagal visuomenę galima aiškiai matyti, kad šioje srityje labiausiai yra nugalinta moteriška lytis, tačiau iš tiesų, tai yra Dieviškas Moteriškumas visuose, moteryse ir vyruose. Štai kodėl dauguma moterų arba daugiau vidinio moteriškumo vibracijų  įkūnijantys vyrai yra įstrigę priklausomuose santykiuose, finansiškai, seksualiai ir visaip kitaip patiria kentėjimą.

Praktiškai, visos patirtys mūsų buvo patirtos tam, kad mes pamatytume, kurioje vietoje mes buvome „nugalinti“ (tai visada yra apie mus pačius) ir susigrąžintume į savo rankas savo galią, pakildami virš to. Nugalinimo patirtis kiekvienam jo kelionėje yra unikali ir tai yra mums patiems surasti pagrindinę temą, kuri atsikartoja mūsų gyvenimiškose patirtyse. Daug žmonių kokia nors forma patyrė seksualinių vagių kankinimą. Tai yra patirtis skausmingos situacijos, kur tarp žmonių buvo išnaudojama galia ir dažniausiai naudoti bauginimas, apgaulė ar piktnaudžiavimas, kad būtų pasinaudota (fiziškai arba energetiškai) seksualiniais organais asmens, kuris toje situacijoje buvo suvoktas, kaip silpnesnis. Paprastai, strategija yra sukelti seksualinį išnaudojimą/ kankinimą/ vergystę, kaip įmanoma jauname amžiuje. Vaikai ir jaunuoliai emociškai ir mentališkai nėra pasirengę atskirti, kokie yra tikrieji suaugusiųjų motyvai, ir užauga į suaugusius, kurie kartoja tą patį išnaudojimą, kurį jie kentėjo, kaip vaikai.
 

Kai dabar Žemės kūnas pereina pokyčius, iškyla didžiulis kiekis žemesnių dimensijų kolektyvinės psichologinės ir emocinės miazmos. Seksualinis programavimas yra specialus energetinis instinktyvaus proto energetinis parašas, kuris yra stipriai įlietas energetinėje aplinkoje. Tai yra primityvus kolektyvinės sąmonės laukas, kuris semiasi giliai iš Žemės 2D laukų ir yra įrašytas į žmonių instinktyvius kūnus. Šis laukas turi intelektinį lauką ir yra kolekcija žmonijos seksualinio elgesio standartų, seksualinio skausmo, seksualinių ligų, įpročių, visų traumų, kurios susikaupė nuo žmonijos Nuopolio, t.y. įvykio, kuris atskyrė Vyrišką ir Moterišką energetinius principus ir paveikė žmonijos kairiojo ir dešiniojo smegenų pusrutulių funkcijas, atskirdamas žmogiškas būtybes į du, sukuriant horizontalią atskirtį tarp širdies ir žemesniųjų kūno centrų. Šis iškreipimas davė žmonijai seksualinį aktą be jokios meilės, širdies ryšio, kitą būdą traumuoti, naudoti ir išnaudoti žmones.

Kad subalansuotume šiuos vyriškus ir moteriškus principus ir suvienytume savo energetinius kūnus atgal į ryšį ir energetinę pilnatvę, savo kelionėse mes turime susidurti akis į akį su savo gilių seksualinių žaizdų skausmu. Tai yra kolektyvinės sielos žaizda, pasireiškusi per daugybę skausmingų istorijų, kurios vyko žemiškajame plane per pasikartojančias reinkarnacijas, tamsos jėgoms tyčia sukeliant seksualines traumas per seksualinį programavimą. Seksualinis programavimas yra proto kontrolės formos, naudojamos būtent palaikyti „seksualinę žaizdą“ aktyvią žmonėse per įvairias seksualinio išnaudojimo priemones, kurios yra formuojamos visuomenėje, kaip normalus elgesys.

Tai yra elektroninis persekiojimo signalas, kuris yra skatinamas suvilioti žmones tikėti, kad prostitucija savo kūnu už pinigus ar kažką, ko jie nori, arba kito žmogaus prievartavimas yra teigiamas dalykas ir jų nežaloja. Deja, kūno išnaudojimas arba elgimasis su savo kūnu su nepagarba ar neapykanta daro energetinę žalą jų Šviesos Kūnams, didinant seksualinę žaizdą ir emocinį skausmą viduje. Tai reikalauja aukšto supratimo atskirti šiuos modelius, tapti meistru impulsų kontrolės ir pilnai suprasti, kaip tamsiųjų jėgų manipuliacinės 3D programos yra naudojamos tam, kad išsekinti jūsų energiją ir padaryti jus silpnais ir neefektyviais, žmonėmis, kuriais yra lengva pasinaudoti, kaip marionetėmis. Vienas iš pavyzdžių, mes esame “bomborduojami“ susitikti su asmenų tipais, kuriuos mes matome, kaip seksualiai patrauklius, kurie buvo sukurti, kad sukurtų krachą mūsų aukštesniajame DNR kodavime ir pasireišktų mūsų gyvenime, kaip chaosas, skausmas, energijos nutekinimas ir atitraukimas.

Mes buvome kontroliuojami atiduoti savo galią kitoms būtybėms, kol esame ant šios Žemės, kad būtume lengvai pavergti. Kas yra ypač svarbu, tai žinoti, kad kontrolieriaus struktūros tikslingai naudojasi žmonių seksualine, t.y. gyvybine energija, bei jų lytimi prieš juos, kad palaikytų virš žmonių dominavimą ir kontroliuotų bei manipuliuotų žmonėmis per jų neišspręstus seksualinius skausmus. Tai yra proto kontrolės programavimas per įvairias paslėptas dienotvarkes. Yra labai sunku ištraukti save iš šio kolektyvinės seksualinės žaizdos skausmo tol, kol pagydome, t.y. atkuriame balansą, ir suvienijame savo vidinius seksualinius konfliktus ir asmenines žaizdas. Kai atliekame šį vidinį darbą pagydyti seksualinį sužeistumą ir seksualinio kentėjimo programavimą, šis kolektyvinės sąmonės programavimas ir jo seksualinė manipuliacija daugiau nebeturi mums kontrolės.

Kad atgautume kontrolę savo seksualinių energijų, žingsnių ėmimasis tai suprasti yra svarbus žingsnis, paleidžiant mentalinį ir emocinį prisijungimą prie šios masinės manipuliacijos. Mes esame čia ir dabar pataisyti ir pašalinti visus negatyvius seksualinius prisiminimus bei įspaudus ir susigrąžinti organišką erotinį malonumą, atkuriant širdimi paremtą intymumą ir pataisant sveiką seksualinį ryšį, kaip Šventos Dieviškos Sąjungos, įkūnytos čia, išraišką. Mes turime teisę, esame verti bei dabar esame remiami sugrįžti į taiką, meilę, saugumą, pagarbą ir ramybę, visų pirma, kiekvienas savyje, ir vieni su kitais. Ir mes sugrįžtame.

Esminiai Savigydos Žingsniai

Kad sėkmingai judėtume evoliucine spirale, auksinė taisyklė yra, kad mes visada turime rinktis meilę virš baimės.

Kad pajudėtume iš skausmingų praeities blokų reikia nuoširdaus emocinio gijimo ir surasti atleidimą, nes mes turime surasti katarsinį paleidimą, kad išvalytume emocinio skausmo blokus ir pripildytume šią skausmo vietą aukšto dažnio šviesa.

Pirmieji žingsniai yra: pasitraukti iš sužeidusios aplinkos ir surasti mylintį švelnumą su savimi, prie kurio jūs galite prieiti ir kurį galite vystyti per savo pačių širdį.

Kelias pagydyti tokių trauminių susidūrimų emocinį skausmą yra surasti besąlyginį atleidimą visoms įtrauktosioms šalims ir vystyti meilę sau bei savęs priėmimą.

Kiekvienas iš mūsų turime išmokti besąlygiškai mylėti savo kūnus ir visas jų dalis, įskaitant savo seksualinius organus. Nėra nieko bijoti ar gėdytis, mūsų seksualiniai organai yra verti meilės, pagarbos ir rūpesčio. Pradėkite švelniai prisiminti, kad aukščiausiame tiksle jūsų vidinėje sąjungoje ir tarp dviejų žmonių, kurie gali palaikyti sakralią sąjungą bei plėsti dvasinę meilę, mūsų seksualiniai organai yra šventi dalykai, kurie gali praleisti aukščiausią meilės jėgą, kreipiamą iš mūsų širdies ir į mūsų seksualinių organų energetinius kanalus.

Taip pat svarbu, klastotės dvasia žaidžia su asmeninio skausmo patirties įrašais, kuriuos nešasi kūnas (ląstelinė atmintis), ir apgaudinėja protus įtikėti, kad tai mes buvome šių skausmingų patirčių priežastis. Ši aukos programa verčia auką tikėti savo kalte. Svarbu suprasti, kad nesvarbu, kas jums nutiko, kas sukėlė skausmą ar vidinį konfliktą, tai nėra kliūtis jūsų emociniam augimui, dvasiniam vystymuisi ir pakilimui. Klausykitės savo širdies ir suraskite savo vidinę stiprybę. Žinokite, kad joks kitas asmuo, dalykas, dvasia, viešoji valdžia, neturi galios virš jūsų savivertės ir prieigos prie jūsų vidinės dvasinės tiesos, nebent jūs nusprendžiate atiduoti jiems savo dvasinę galią.

Galiausiai, tai pareikalaus visiško išsprendimo ir harmonijos santykiuose su visais dalykais, kurie yra susiję su su seksualumu ar lytimi, savyje.

Kai mes tampame labiau sąmoningi ir savipažinūs, mes pradedame atpažinti absoliučią svarbą kurti energetinę pilnatvę ir mylintį švelnumą savo Šviesos Kūnams. Tai yra tai, kaip mes manifestuojame Vienį ir sugebame palaikyti vidinę ramybę. Tai yra raktas į mūsų savimeistriškumą ir laimę.

Nors gijimas visada yra tęstinis procesas, yra žinojimas, kad mes ateiname į mūsų pačių prigimtinę teisę galios, meilės ir džiaugsmo.
Galite sekti ir pamėgti mus čia:

Etiketė „Depresija“

Depresija nėra liga ar susirgimas. Tai tampa liga tada, kai visuomenė pasako, kad tai yra tai, ir kai asmuo atsiduoda gydymui medikamentais, kad palengvintų šitą “pojūtį/ jausmą“. Iš tikrųjų, depresija yra dieviškas vedimo įrankis ir būdas, kuriuo Siela kalba asmeniui, leistis giliau vidun ir keisti dalykus.

Depresija nenutinka šiaip sau, ji turi priežastį ir tai yra išjudinti asmenį pirmyn. Depresija yra trigerinis mechanizmas paskatinti asmenį inicijuoti pokyčius ir susilygiuoti su aukštesniu gyvenimo keliu ir dvasine/ sielos kelione. Tačiau ne visi, kurie ateina į šią būseną, yra čia tam, kad pajudėtų pirmyn. Kai kuriems tai yra jų žmogiškos patirties dalis patirti ištęstą „Tamsią Sielos Naktį“ ir pakilti, paliekant šį žmogišką fizinį kūną.

Yra tokių, kurie yra numatę savo sielos sutartyje (kuri yra patvirtinta aukštesniame lygmenyje) palikti per savižudybę, ir jie pakyla tokiu būdu. Tačiau yra tokių, kurie daug kartų bandė palikti per savižudybę, vien tam, kad atrastų, jog tai jiems neveikia, ir, įsikišus netikėtoms intervencijoms, jie vis dar tebėra čia. Jiems nėra leidžiama palikti tokiu būdu. Bet kokie jų savižudybės bandymai yra integrali jų dieviško/ sielos tikslo dalis. Jie yra būti čia tam, kad paremtų kitus, išeinant iš šios stagnacinės būsenos, pakylant šiame fiziniame kūne, parodant, kad depresija iš tikrųjų yra dieviškas ženklas jiems pradėti savo vidinės savasties integraciją ir kurti Naują, kur jiems yra leidžiama pagal dievišką tvarką naudoti savo dieviškus gebėjimus su intencija didesnei visų gerovei.

Antidepresantai ir narkotinės medžiagos, kurie slopina “depresijos“ simptomus/ ženklus, slopina asmens gebėjimą pajudėti pirmyn. Farmacijos administracija veikia tiek tikslingai, tiek remdamasi klaidingu suvokimu, kas iš tikrųjų yra depresija. Medikamentai, narkotikai, chemikalai ir t.t. praeityje sukliudė daugybei asmenų progresuoti/ vystytis/ daryti pažangą ir palaikė juos, klaidžiojančius aplink, aklus jų atsineštiems dieviškiems gebėjimams. Suvokimas apie slopinantį medikamentų poveikį, taip pat apie pagarbą fiziniam kūnui/ mentaliniam kūnui, tarp masių plinta greitai. Mes matome ir matysime, kaip daug sielų nubunda “pernąkt“. Farmacija yra savo išnykimo kelyje, nes vis daugiau žmonių bus informuoti apie žalojančius cheminių narkotinių medžiagų poveikius. Ateityje, niekam nebereikės medicininių priemonių ir vaistų, įskaitant natūralius, nes kai asmuo iš tikrųjų žino, kad jis turi gebėjimą nesukurti susirgimo ar nelaimingo atsitikimo, nebelieka tokių dalykų poreikio. Kai kurie iš mūsų buvome supažindinti su atvejais, kai kiti save stebuklingai išgydė nuo ligų, vien tam, kad žinotume, jog tai yra įmanoma.

Jei asmuo yra depresinėje būsenoje, geriausias būdas iš jos išeiti yra nenaudoti jokių medikamentų, suprasti, kad depresija nėra tai, kas jiems yra sakoma, jog tai yra, suprasti, kad yra su tuo susijęs tikslas bei priežastis ir kad tai nėra “savanaudiškos“ priežastys; kad jų dabartinė egzistencija/ gyvenimo situacija nėra tai, kur jie turėtų būti, ir kad tam, jog išsilaisvintų iš depresinės stagnacijos, jie turi pakeisti tai, ką jie dabar daro, kad yra būtina pakeisti savo buvimo vietą – visais būdais, kaip tik jie yra šioje planetoje, apimant tai, kur jie yra santykiuose, karjeroje, gyvenime, t.t. Tai reiškia, kad senasis gyvenimas jiems daugiau nebetarnauja ir jie privalo nuo jo atsiriboti, išmesti savo “senąją knygą“ ir pradėti rašyti Naują, pakilti iš pelenų ir pradėti įžengti į savo dieviškumą, panaudoti savo dieviškus gebėjimus planetoje, paremiant kitų pakilimą.

Gilesnis pojūtis

“Nenoras būti čia“ visuomenės gali būti laikomas/ klaidingai vertinamas, kaip depresija, arba jos forma. Nenoras būti čia yra svarbus pojūtis, kuris iš tiesų dabar remia Žemę, atsiskiriant nuo žemesnių laiko juostų. Pavyzdžiui, asmuo, kuris nenori čia būti, bus labiau paslankus prisijungti prie aukštesnės laiko juostos. Tai yra svarbi akimirka, kai jis pradeda kurti Naują, kuomet „senas“ jam pasidaro “nuobodus“ ir “monotoniškas“ ir yra metas nuo jo atsiriboti. Tame etape, labai svarbu tampa susitelkimas į Naują, kurį tu nori matyti planetoje, ir net negalvoti apie “seną“, kad neužterštumėte savo laiko juostų ir savo ateities kūrinių “seno“ aspektais.

Tada, kai jūs suvokėte, kad viskas nėra taip, kaip atrodo, kad už viso to slypi dieviška magija, jūs peržengėte slenkstį, kuris jus supažindino su galinga ir jaudinančia dieviška magija, apie kurią jūs skaitėte tik knygose, tikriausiai pavadintose „fantazija“. Tuomet jūs sužinote, kad grožinė literatūra iš tiesų yra daugybė realybių, o ne grožinė – yra grožinė. Ne grožinės literatūros knygos apima tai, kas yra žemiška, tuo tarpu knygos apie begalybę apima “realybę“, rodančią jums, kad viskas, kas yra neįmanoma, iš tikrųjų egzistuoja ir yra įmanoma. Jūs privalote prisiminti, kad psichologija yra sukurta dėžutės su ribota perspektyva viduje tam, kad palaikytų asmenį dėžutės viduje, tuo tarpu Naujoji psichologija, kurią jūs kuriate naujoms laiko juostoms, yra ta, kuri yra įgalinta už bet ko iš praeities ribų, yra mažiau ribojanti, kliudanti ir apima daugiau tiesos.

Daugybė dabar esančių depresinėje būsenoje yra pasirengę nubusti. Tie, kurie padarė pasirinkimą palikti trečios dimensijos dažnio sąmoningą patirtį, dabar patiria įvairius efektus, tokius, kaip:

1) jie nesijaučia esantys nei viename, nei kitame pasaulyje. Tai yra teisinga – jie yra tarpinėje stotelėje, prieš poslinkį.
2) jie ilgiau nebegali veikti/ funkcionuoti tarp kitų trečios dimensijos sąmoningų protų (be mentalinės energetinės žalos).
3) jie gali patirti irzlumą, nes jie daugiau nebeturi jokio fiksuoto atskaitos taško.
4) šiame taške jie dar neįkūnijo aukštesnės sąmonės būsenos visiškai ir nuolat.
5) jie sėkmingai padarė pasirinkimą atlikti pasitikėjimo šuolį, tačiau neturėdami užbaigto aiškaus žinojimo, į ką jie renkasi šokti,  vien tik su besąlygišku pasitikėjimu.
6) jie toliau valo save, vėl ir vėl, nuo bet ko, kas juose iškyla, kas priklauso “senam“ programavimui.
7) jie laukia poslinkio į nuolatinę aukštesnę būseną ir patirtį.

Galite sekti ir pamėgti mus čia:

Sielos dienoraščio vedimas

Viena praktika, kuri buvo labai reikšminga mano dvasinėje kelionėje, yra dienoraščio rašymas. Kai dauguma žmonių galvoja apie dienoraštį, jie priskiria jį „hobio“ kategorijai, tačiau reguliari praktika registruoti savo mintis, ketinimus, tai, už ką esi dėkingas, tiesiog savo širdies maldą, iš tiesų gali labai galingai paremti jūsų transformaciją ir vystymąsi. Tai reikalauja susitelkimo, skatina stebėjimą, aktyvuoja širdies čakrą, vysto intuiciją ir sukuria apčiuopiamą formą to, ko jūs siekiate. Dienoraščio rašymas suteikia aiškumą, ramybę ir yra vienas iš būdų susijungti su dieviškumu. Sielos dienoraščio vedimas yra nuostabus būdas suprasti mūsų dvasinę kelionę, atsekti, kaip mes augome dvasiškai, ir gali padėti mums tapti tuo, kuo mes norime būti.

Kaip pradėti sielos dienoraštį


Pradėkite pasirinkdami specialų sąsiuvinį, kuriame rašysite.

Nustatykite laiką kasdien (kas savaitę ar bet kada, kai jaučiate įkvėpimą) prisėsti ir pa-si-reflektuoti apie savo dvasinę kelionę.

Pažymėkite įrašus datomis. Jei esate išvykę iš namų, pažymėkite vietą ir priežastį, kodėl jūs esate čia. Tai padės jums suvesti įrašą su kontekstu, kai jį kada nors skaitysite.

Visada turėkite savo sielos žurnalą su savimi, po ranka – jūs niekada nežinote, kada kažkas gali jus nustebinti.

Rašykite greitai, iš savo jausmo, leiskite žodžiams, kaip kriokliui lietis iš jūsų pasąmonės, priimkite bet ką, kas ateina jūsų protui. Uždrauskite savo vidiniam kritikui cenzūruoti.

Jei jums sudėtinga rašyti, naudokite rašymo technikas: pamėginkite registruoti pokalbių ištraukas, faktus, jausmus, fantazijas, aprašymus, įspūdžius, citatas, idėjas.

Jūs galite peržiūrėti savo dienoraščio įrašus ir matyti kryptį, kuria jūs einate savo kelionėje. Skaitydami savo užrašus, jūs taip pat galite dirbti su savo naujais tikslais,  surasti informaciją klausimams, kurių jūs klausėte savęs praeitą mėnesį, taip pat padėkoti už išmoktas pamokas.

Ką registruoti savo sielos dienoraštyje

⦁    Savo palaiminimus. Tai yra dalykai jūsų gyvenime, kurie jums leidžia jaustis dėkingu (tyrimai rodo, kad aktyviai dėkingi žmonės yra laimingesni ir sveikesni).
⦁    Savo tikslus. Tai gali būti dalykai, kuriuos jūs norite daryti kasdien, vystant savo dvasinį augimą, arba dalykai, kuriuos jūs norite įgyvendinti per tam tikrą laikotarpį (nepamirškite nustatyti pabaigos datą, kad siektumėte įgyvendinti savo tikslą).
⦁     Vietas, kuriose buvote, ir ko iš jų pasisėmėte (piligrimystes ir keliones)
⦁     Reikšmingas ar mėgstamas citatas iš savo skaitinių
⦁    Tai, kas ateina, kai medituojate
⦁    Pamokas, kurias išmokote gyvenimo mokykloje
⦁    Kasdienius asmeninės ar dvasinės reikšmės įvykius
⦁    Mėgstamas maldas ar afirmacijas
⦁    Šaltinio-Dievo atsakymus į jūsų maldavimus
⦁    Brangias įžvalgas iš kasdienio gyvenimo
⦁    Jausmus apie žmones, dalykus ir įvykius, kurie palietė jūsų gyvenimą
⦁    Dėkingumą už Visatos malonę
⦁    Svarbias patirtis (retritus, piligrimystes, “viršukalnių“ akimirkas)
⦁    Patirtis, kai aiškiai jutote Dieviškumą/ Dievo valią
⦁    Ypatingus dalykus, kuriuos kiti pasakė ar užrašė
⦁    Dalykus, kuriuos jūs atradote, bevartant savo dienoraštį
⦁    Sapnus, jei juose yra kažkoks „dvasinis kampas“

Sielos dienoraščio vedimo nauda

⦁    Padeda geriau pažinti save.
⦁    Padeda palaikyti balansą tarp proto ir širdies.
⦁    Aiškiai atskleidžia jūsų supratimą apie Šaltinio-Dievo prigimtį ir valią.
⦁    Registruoja jūsų dvasinius suvokimus ir mintis, kad jie nebūtų pamiršti.
⦁    Registruoja jūsų dvasinį augimą.
⦁    Padeda kurti ir puoselėti savo paties dvasinę filosofiją.
⦁    Padeda mokytis girdėti balsą “viduje“.

Galite sekti ir pamėgti mus čia: