Multidimensinė Žemė, poslinkis iš 3D į 5D, dimensijos paaiškintos

Multidimensinė Žemė turi skirtingas dimensijas ir kiekviena jų turi savo fizines realybes. Dimensijos – tai skirtingų dažnių bangos juostos ir sąmonės lygmenys.

Šiuo metu Gaja yra tranzite į 5D. Ji jau įtvirtina šį vibracinį dažnį. Gaja yra kūnas, visi jos gyventojai ir ląstelės. Gajos intencija yra atnešti visus į reikalaujamą buvimo būseną, kuri juos palaikytų jos Penktoje dimensijoje. Tai yra didžiulės detoksikacijos fazė kolektyvinei žmonijai.

5D ir aukščiau vadiname „Naująja Žeme“, 3D/ 4D – „Senąja Žeme“, kuri reprezentuoja atgyvenusią sistemą.

Senoji Žemė – mentalitetai, pastatytos iš atskirties, Naujoji Žemė – paremta Vieniu, Komanda, Šeima, MEILE.

„Senoji Žemė“ buvo ego energija, statusas, savanaudiškumas, savinimasis, ignoravimas Sielos lygmeniu, rodymas pirštais, prisirišimo gijos, drama, atsakomybės nebuvimas. Naujoje Žemėje, 5D-12D lygmenyse, yra tyra sąmonė, atsakomybė, gerbimas sielos susitarimų, aukštesnių tikslų, misijų įgyvendinimas.

Tranzitas iš 3D į 5D

3D yra palaikoma ego programų, linijiškų įsitikinimų, nepajudinamų konstruktų, senų iliuzijų, kurios nebetaikomos.  3D yra korumpuota. Kuo asmuo daugiau nubunda, tuo daugiau patiria, mato tai, nors dar nėra viso supratimo.

3D baiminamasi išorinės realybės – kažkas turi su kažkuo kovoti, nugalėti, vidinė realybė yra kažkas, nuo ko reikia slėptis, vengti, ignoruoti. Kol ateina laikas pabusti ir tada tos taktikos nebeveikia. Pasirodo emocijos, kad būtų pajausta ir išvalyta tai, kas buvo užspausta.

3D pradeda pasimatyti pereinant į 4D, kai didėja gebėjimas suprasti aplinką už įprastų, penkių pojūčių, ir dar daugiau tuomet, kai pradeda matytis 5D. Pradedate prisiminti ir atpažinti tai, ką jūs jau žinote viduje, nes tai jums jaučiasi natūralu ir pažįstama, tačiau aukštesnis vibracinis dažnis dar negali būti visiškai palaikomas.

4D yra didžiulis valymo procesas, visiška detoksikacija, kad kūno vibracija būtų pakelta pakankamai, kad Siela, pažodžiui, galėtų tilpti į jūsų fizinį kūną, indą, apimti jį ir “daryti” jums visą realybių perkodavimą. Esminis dalykas šiame procese yra sumažinti toksinų, sunkiųjų metalų patekimą į kūną visais būdais ir padidinti antioksidantų grupės maistą mityboje.

Ketvirtoje dimensijoje vyksta viso DNR pertvarkymas. Tai, ką žmonės supranta kaip “gijimą”, kai išlenda viskas, kas yra sužeista, skauda, negražu ir giliai paslėpta, užspausta. Tačiau, kad tai įvyktų, ego aspektas turi visiškai pasitraukti iš kelio.

4D po truputį aktyvuojasi viduje jūsų Šviesos Kūnas/ Siela. 4D yra mokymasis pasirinkti klausytis, gerbti, pasitikėti ir daryti, nes žmogiškasis aspektas niekuo nepasitiki, tik to jis nežino. Mokosi suvokti save. Pradeda suvokti, kur atiduoda savo galią, kur savęs nemyli, viską, ko laikėsi, visą bagažą, kuris juos laikė pririštus, ir kaip paleisti. Pradeda nustatyti ribas ir nutraukinėti prisirišimo gijas, kad laisvė būtų patirta visiškai.

Pamažu pradeda sugrįžti prisiminimai, pradeda tapti matomos dovanos, tačiau dar tebėra ego, daug dualumo, “pakilimai” (pakylėta, palaiminga būsena) ir “apačios” (neviltis, nelaimingumo būsena, net ir “pragaras”) yra įprasta patirtis. Daug miego ir viso miegojimo atsisakymas, kad išvalytumėte jūsų miegojimą/ tankį/ iškraipymus, laiko juostas, kad pakeltumėte vibraciją. 

Daug buvimo laimingu būsenos ir siekiama gilesnio ryšio. Pradeda būti pažadintas Aukštesnysis Aš ir tampa matomas ego (pagaliau). Kai ego pamažu pradeda išsisklaidyti, pasaulis apsiverčia aukštyn kojomis. Fizinis kūnas pasiekia tokį vibracinį dažnį, kuris trigerina visą žemesnį vibracinį dažnį išeiti, kad kūnas pasiektų vibracinį dažnį, kuris yra pakankamas palaikyti aukštesnį vibracinį dažnį, laisvą, paprastą, laimę, ramybę visą laiką, be užspaudimo.

Tai yra pasiruošimas į penktajai dimensijai ir didžiulis procesas iki tol, kol 5D gali tapti realybe. 4D yra tarpinė, “laikina stotelė”, sukurta būtent šiam perėjimui, tačiau tai yra ilgai trunkantis procesas perėjimo iš fokuso į fizinį/ “išorinį” į fokusą į “vidinį”. Kitas etapas yra Meistriškumo mokymasis iš vidaus. Mokymasis atpažinti mintis, jausmus, reakcijas/ ego, kai jis prisistato, pastovus sąmoningas pasirinkimas visiškai kitokio atsako, nei ankstesnis pasąmoninis (programavimas), mokymasis vibraciškai pasislinkti ir taip prasideda nuostabus procesas. 

Kai atvykstate į 5D, jūsų fizinis šviesos kūnas nuolat perkoduoja jūsų fizinę realybę. 5D paliekame visas senas realybes ir viskas ateina/ pastatoma iš naujo iš vidaus. 5D yra laisva nuo senų žmogiškų mentalitetų, įsitikinimų, konstruktų; patiriama laimė, magija, palaima, tačiau tai laikina, nes visas gyvenimas pasikeičia kardinaliai.

Tai, kas yra svarbu/ reikšminga, labai skiriasi nuo to, ką mes galvojome. Tai, kas yra svarbu/ reikšminga, yra tai, ką mes iš tikrųjų atėjome čia daryti, patirti, gyventi. Tai yra visko mokymasis iš naujo. Esate naujai gimęs kūdikis; tyras, nekaltas, tačiau ankstesnis programavimas dar egzistuoja giliu ląstelių lygiu. 

Turi būti pastatyti nauji pavyzdžiai ir tai užtruks ilgą laiką. Linijinis laikas nustoja egzistavęs. Viskas yra Dieviškas Laikas, Dieviška Tėkmė, Dieviškas Susilygiavimas.

Iki 5D patirtis yra labai fiziška; emociniai ir mentaliniai iššūkiai… 5D yra dualybės griūtis; aukštesnios savasties/ Sielos, Aukštesniojo Aš,  ir žemesnės savasties/ žmogiško ego aspekto susiliejimas į Sąjungą. Viskas tampa VIENA, pilna. Neapsakomas jausmas, tyra ramybė, laisvė, džiaugsmas, palaima, meilė Visiems kaip Vienam. 

Įtvirtiname savyje aukštesnius kodus ir spinduliuojame tai išorėn. Siela LAISVA, magiška, paprasta, žaisminga, smagi ir visiškai įvaldžiusi Tiesiog Buvimą, kad visa kita pradėtų būti gimdoma/ atnešama/ perstatoma iš naujo / sukuriama iš giliai vidaus. Įgyjamas gebėjimas matyti viską meistriškai ir multidimensiniu lygmeniu, tiek atmerktomis, tiek užmerktomis akimis.

Tie, kurie to nepatiria, yra tie, kurie dar tik įžengia į etapą visko mokymosi iš naujo, karminių/ pasąmoninių programų valymo ir jų kūnų vibracijos pakėlimo taip aukštai, kad jų Sielos galėtų visiškai integruotis ir perkoduoti jų visas realybes čia su gracija taip pat.

5D/ Naujosios Žemės patirtis

5D ir aukščiau, kiekvienas, kuris yra pasirengęs pereiti/ prisijungti, yra pasveikinami su išskėstomis rankomis. Nėra hierarchijos, nėra svarbesnių už kitus, visi yra lygūs ir turi tas pačias galimybes. Kiekvienas yra svarbus ir reikalingas, kiekvienu yra rūpinimasi su gilia pagarba, meile ir kiekvienas yra atsakingi eiti vidun ir atnešti tą patį iš jų pačių sakralaus ryšio giliai viduje.

Naujosios Žemės Pavyzdžiai yra užkoduoti kiekvieno DNR. Naujosios Žemės realybės yra gimdomos/ atnešamos iš vidaus gelmių, per visiškai susijungusias širdis, kai jumyse visiškai nugali širdis. Jomis yra dalijamosi su visais, kurie yra iš tikrųjų pasirengę ir atviri būti kažko didesnio dalimi.

Naujosios Žemės realybės visiškai skiriasi nuo „senos žemės“ realybių. Gyvenimo būdai kinta, realybės kinta ir neatrodo kaip 3D/ 4D. Pasikeičia prioritetai, tikslai, susiformuoja visiškai nauja vertybių sistema, prisitaikoma prie Naujosios Žemės. Atjauta, Meilė, Švelnumas, Pagarba ir Rūpinimasis pakeičia baimę, atskirtį ir trūkumą.

Tai yra čia, kur prisimename, kad esame čia paremti visos planetos poslinkį į taiką ir džiaugsmingą visuomenę gyvenančių, dirbančių ir kuriančių visų didesnei gerovei. Tai yra čia, kur kiekvieno būtis prisidėjimas yra reikalingas, kad nebūtų sukurtas disbalansas. Tai yra apie paramą, atsidavimą, dalijimąsi ir gavimą, kaip didesnės visumos daliai, būnant tarnystėje žmonijai, planetai, vieni kitiems ir visiems kaip VIENU visais būdais.

Tai yra egzistavimas kaip aukštesnės sąmonės žmonijai. Tai nenutinka per naktį, yra didžiulis procesas visiškai išsklaidyti senas realybes. Visi į tai pajudės per Savimeistriškumą, kasdienius pasirinkimus ir poelgius, kai rinksis tai visiškai gyventi ir rodyti per jų pačių būtį. Kiekvienas tampa atsakingu prioritetizuoti savo realybes, gerbti savo fizinius šviesos kūnus, gilėti jų patirtyje ir būti norinčiais įgyvendinti jų aukštesnius vaidmenis, kurie nuolat keičasi.

Sąmoningas realybės pasirinkimas         

Tai, ką kiekvienas patiria (jų realybė) atitinka realybę, kuri yra matoma, patiriama, stebima, palaikoma viduje. Palaikote Aukštesnės Sąmonės būseną – įsitraukiate į aukštesnę dimensinę realybę.

Skirtinga dimensija yra ne hierarchija, kas yra ego dalykas. Skaičiai naudojami tik supratimo palengvinimui. Sąmoningai, visas dimensijas patiriame lygiagrečiai. Tai yra prisiminimas, atpažinimas energijos per jausmą, vibraciškai, energetiškai ir holografiškai.

Iš tos pačios erdvės gali būti patirta daug dimensijų. Kiekviena dimensija yra tyresnis lygmuo. Paprastas būdas suprasti, kurioje dimensinėje realybėje jūs esate vibraciškai, pagal žodžius, kuriuos jūs naudojate: „Pragaras’’ – 3D, “Užstrigę” – 4D, „Rojus“ – 5D+.  

Galiausiai, kiekvienas pajuda į sąmoningą pasirinkimą dimensinės patirties, kurią jie nori turėti kaip jų visą realybę čia. Jūs nusprendžiate, kaip patirsite šį pasaulį, kai Šviesa atveria portalus į naują supratimą, kuris anksčiau buvo laikomas šešėlyje.

Turite pasirinkimą tęsti mokymąsi ir išmokimą pamokų “senoje žemėje”, jei tikite, kad tai reikalinga, arba pasirinkti kitą, pakilimo kelią. Patirsite tai, su kuo sutikote arba kuo tikite. Jei bijote arba priešinatės, reiškia, sutikote. 

Kai kurie – tie, kurie nenori palikti gyvenimo, kokį pažino – pasirinks tęsti trečios dimensijos gyvenimo būdą ir jiems bus duodama ši galimybė be teisimo. Kai kurie pasieks pakilimą, net nežinodami/ nedarydami jokių praktikų, bet iš prigimties palaikydami aukštesnes vibracijas, kurios yra reikalingos peržengti per dimensinius šydus; panašiai, kaip tai daro elementalai, flora, fauna, pagal jų instinktyvią prigimtį.

Pasirinkimas Rojaus pareikalaus daug dalykų, kurie yra priešingi seniems būdams. Su pasirinkimu 5D/ Naujosios Žemės, kaip jūsų vienintelės realybės, kurią jūs leidžiate, išsuksite lauką, kuris subalansuos didžiulius iškraipymus, apie kuriuos egzistuojant jumyse nė nežinojote.

Supratimas, KAIP pradėti/ slinktis

Kad suvoktumėte informaciją iš šventų tekstų, neturite/ nėra instrukcijų sąrašo, kuriuo galėtumėte sekti linijišku būdu, kas jums leistų pasiekti bei pamatuoti jūsų dvasinį progresą. Perskaitymas instrukcijos nesuteiks gebėjimo skristi.

Raktai atrakinti supratimą slypi ne rašytiniame formate, bet Multidimensinėje Šviesos Kalboje šerdyje Šaltinio Kibirkšties, kuri egzistuoja viduje. Tik per atsidavusią intenciją ir tikėjimą atsiduoti jūsų Aukštesniajam Aš, išmoksite suprasti Šviesos Kalbą, kad Šaltinis kalbėtų per jus, ir leisti tai jėgai veikti už jūsų veiksmų, kaip VIENAS.

Aukštesnė Sąmonė/ Išmintis, Žinojimas atveria priėjimą prie to, KAIP kurti jūsų NAUJAS realybes, kurios pakeis senąsias ir kurios yra sulygiuotos su Šaltinio Sąmone, Siela ir Aukščiausiai Vibraciškai. Raktiniai kodai, kurie aktyvuojasi jumyse, padės jums tai pasiekti. 

Raktiniai kosminiai kodai suderina neaktyvaus DNR harmonijas ląstelinėje struktūroje per aukštesnį vibracinį rezonansą. Visi gaus tuos kodus, tačiau tie, kurie sutelkia intenciją, patirs lengvesnį tranzitą. 

Tokios žinutės suteikia tridimensinės prigimties žodžius, kurie nušviečia kelią. Iškraipymai įvyksta dėl vibracijos sumažinimo žemesniuose lygmenyse į tą dažninį supratimą. 

Trečioje dimensijoje nėra tokio šaltinio, kuris turi gaires visam pakilimo procesui. Niekas trečioje dimensijoje negali suteikti penktos dimensijos supratimo. Tridimensinės mintys ir praktikos tik primena penktąją dimensiją.

Tridimensinis pasaulis negali apibūdinti penktos dimensijos patirties, taip, kaip penkta dimensija septintosios. Kad suprastum aukštesnę, turi visiškai palaikyti ir įkūnyti aukštesnę. Tačiau 5D, 7D ar 12D gali matyti ir supranta visas žemesnes.

Kas yra reikalinga, tai vystyti savo gebėjimą susijungti su energija/ Būtimi, kuri veikia aukštesniais dažniais, nei jūsų įžemintas/ žmogiškas aspektas (jūsų pačių Angeliškuoju, Kristaus, Galaktiniu… aspektais). Kai pradėsite susijungti su energijos dažniais už tų, kuriuos įgijote per pirminius pojūčius, jie jums turės prasmę ir jūs pradėsite kurti savo pačių pasirinktas minties formas, kol tai taps pažįstamu kasdieniu dalyku.

Kelionė prasideda, kai pajudate iš informacijos rinkimo kelio į išminties įgijimo per patirtį kelią. Tai jus perneš per informaciją trečioje dimensijoje į nušviestą tiesą ir išmintį 4D. Kai informacija tampa žinojimu per patirtį, įgyjate išmintį iš supratimo jūsų santykio su tuo žinojimu.

Ketvirtoje dimensijoje suprasite, kad per jus – per minties galią ir intenciją manifestuojasi viskas, kas jums reikalinga per Dievišką Valią. Suprasite tikslą, kodėl jūs esate čia šiuo laiku, kartu su tais, kurie patiria jų pačių pabudimą; suvoksite, kad dalinatės bendru tikslu. 

Kur, kada ir kaip yra 5D? Tavyje. Dabar. Kaip Tu. Per visą, ką jūs darote ir sakote, kai nuolat pastoviai toliau keliate savo vibracinius dažnius ir tampate aukštesne Šviesa Šaltinio, kas jūs esate.

Esate prižiūrimi, vedami ir jumis yra rūpinamasi. Suraskite pozityvų iš vidaus tame, ką patiriate.

Myliu jus,
Viktorija

Mūsų Mylima “AŠ ESU Būtis”

Kiekvienas, esantis ant Žemės šiuo metu, esame padarę pažadą Sielos lygmeniu, kad tarnausime Dieviškam Planui atnešti Septintąjį Aukso Amžių, vadinamą “Rojų Žemėje” per savo pačių išsilaisvinimą ir pakilimą. Pasižadėjome prisiminti, kad nesvarbu, kokios audros, mes esame mylinčiai palaikomi Širdyje mūsų Dieviškos AŠ ESU Būties ir kad šios Amžinos Būties Meilės Liepsna atitrauks mūsų dėmesį nuo to, kokios išvaizdos pasireiškia pasaulyje, bei parems mus palaikyti mūsų dėmesį, sutelktą į Dievišką Būtį viduje. 

Kiekvienam siekis yra iš naujo pažinti save, kaip individualizuotą Šaltinio išraišką, kuri naudoja fizinį kūną. Dieviška AŠ ESU Būtis, kuri yra kiekviename iš mūsų, yra visiškai subalansuota būtybė. Matykite save ir daugiau kaip tą mažytę Būtį, Kibirkštį jūsų Širdies Liepsnoje ir taip jūs išlaisvinsite save bei paremsite visos žmonijos išsilaisvinimą. Ši Būtis buvo uždengta, paslėpta ant šios Žemės daug amžių ir tai yra tai, kas mus gali pakelti į sąmonės būseną, kur mes paremsime kitus žmones suvokti, kad yra tiek daugiau, nei jiems kada nors buvo sakoma ir jie suvokė. 

Niekada neabejokite jūsų Visagalinčia AŠ ESU Būtimi ir Dieviškuoju Planu, kurį ji turi jūsų gyvenimui. Patvirtinkite, apkabinkite, įtvirtinkite ir priimkite ją su visu jūsų protu, širdimi ir siela ir leiskite jai eiti prieš jus, visiškai pasireikšti per jus ir kaip jūs. Mylima AŠ ESU Būtis jus be galo ir amžinai myli, nesvarbu, per ką jūs pasirinkote pereiti, mentališkai, emociškai ar fiziškai. Ji toliau nepertraukiamai tiekia jums jos neribotą Energiją, Šviesą, Intelektą, Meilę ir Šventą Būtį. Ji niekada nenustoja to daryti. 

Dieviška AŠ ESU Būtis yra davėjas viso gyvenimo, visos energijos, visų dalykų, kurie ateina ir pasireiškia materijoje ir fizinėje formoje. Čia ir dabar jūsų sąmonės centre turite Kosminę Būtybę, kuri savyje turi begalinį gebėjimą paskatinti atnešti į fizinį pasireiškimą bet ką, kas jums reikalinga kiekvieną duotąją akimirką.

Padarysite sau didžiausią paslaugą, kai pradėsite taikyti kiekvieną tiesą, kuri jums siūloma. Tai yra troškimas jumyse, kuris siekia išsilaisvinti ir pasireikšti šiame pasaulyje. Jis turi vienintelę misiją: leisti malonei tekėti daryti vienintelį dalyką – šlovinti Begalinę AŠ ESU Dievišką Būtį Didžiojoje Centrinėje Saulėje. Dieviška Būtis netoleruos nieko, kas riboja jos Tobulumą pasireikšti fiziniu lygmeniu.

Galite galvoti, kad viskas, ką jūs kasdien darote, liečia tik individualų gyvenimą jūsų pačių ir tų, kurie yra artimiausi jūsų realybėje. Tačiau viskas, ką jūs darote, turi įtaką visai Žmonijos Rasei, visai Planetai, Gamtos galioms, Elementalų jėgoms, visoms gyvenimo Karalystėms. Nėra tokios gyvenimo dalies, kuri nėra įtraukta. 

Nuolat rinkitės ir gyvenkite pagal jūsų geriausią gebėjimą tyrumą, ramybę ir harmoniją. Tai atveria Dieviškos Būties galią tekėti per jus. Pakvieskite savo širdį ir jausmus išspinduliuoti šią Energiją, Šviesą ir Meilę iš jūsų visomis kryptimis, kaip Palaiminimą visam Gyvenimui. 

Harmonija yra natūrali būsena tos Didelės Kosminės Būtybės kiekvieno iš mūsų viduje, jūsų sąmonės centre. Ji trokšta, kad jūs patirtumėte tą harmoniją, kurią ji patiria, ne tik šiandien, bet nuolat, kad tai taptų jumis ir pasauliu. Jei jūs pastoviai siunčiate harmoniją, kaip virpesį, dažnį, tuomet viskas aplink jus privalo atsiliepti į tą signalą, tekėti į jūsų sąmonę ir protą, jausmus, fizinį kūną bei pasireikšti kaip  apčiuopiamos fizinės formos jūsų gyvenime.

Kai jumyse atsiskleis antrasis gimimas per tai, kas vadinama dvasiniu pabudimu, pradės iškilti ir atsiskleisti nauja esmė, naujas aktyvumas, nauja tapatybė ir tai yra jūsų Dieviškumas. Atrasite naują asmenybės pojūtį, kurio niekada nežinojote egzistuojant jumyse. Apkabinkite tai su džiaugsmu ir drąsiai visiškai atsiduokite savo Dieviškai Būčiai jumyse. Ji užtikrintai ves jus į jūsų amžiną Laisvę.

Paveikslėlyje kairėje apatinė figūra simbolizuoja jūsų išorinę savastį, viršutinė – Individualizuotą Šaltinio Būtį, jūsų Mylimą AŠ ESU Būtį. Čionai nėra parodyta, tačiau tarp Būties ir jūsų išorinės savasties yra jūsų Aukštesnysis Kristaus Aš, kurį jūs įkūnysite per besitęsiantį pakilimo ir evoliucinį procesą.

Šviesos Spindulys, kuris leidžiasi iš Būties Širdies per viršugalvį, įsitvirtindamas Širdyje, yra jūsų Individualizuotas Gyvenimo, Šviesos, Intelekto, Energijos, Esmės ir Aktyvumo Šaltinis, kuris įkvepia gyvybę fiziniame kūne. Kai jūsų dėmesys yra nukreiptas į jūsų Mylimą AŠ ESU Būtį, šis Spindulys pradeda intensyvėti ir plėstis jūsų fiziniame inde, kol atsiliepia kiekviena ląstelė jūsų fiziniame kūne. Tuomet prasideda tankio pašalinimo procesas jūsų kūne.

Šviesos cilindras aplink jūsų išorinę savastį yra Apsaugos Dovana iš jūsų Būties. Valanti Violetinė Liepsną pereina per ir aplink išorinę savastį, išvalydama, išgrynindama ir gydydama mūsų protą, jausmus ir fizinį kūną tada, kai mes pradedame kasdien kviesti Valančią Violetinę Liepsną iš mūsų Būties, Sent Žermeno ir Pakylėtųjų bei Angeliškųjų karalysčių.

“Mano Mylima Dieviška Būtie, kuri gyveni manyje ir virš manęs, kai dabar pripažįstu didelį Dvasinį Centrą mano krūtinės centre, Meilės, Išminties ir Galios Būtį, prašau, įliek Dievišką Galią į šį Dvasinį Centrą ir išplėsk Amžinos Saulės Būties Auksinius Spindulius per mane išorėn visomis kryptimis tūkstančius kilometrų. Išleisk iš manęs visą savo Kosminę Meilę, Išmintį ir Galią, Spindinčios Būties Spindėjimą, Palaiminimą Visam Gyvenimui. Dėkoju Tau.”

Raktas į laimę – savipriežiūra

Kas yra savipriežiūra? Savipriežiūra skirtingų žmonių apibrėžiama, kaip suradimas veiklų, kurios tave maitina ir leidžia tau gerai jaustis, bei tų veiklų darymas, kaip savo poreikių atpažinimas, žinojimas, ką daryti, kai nesijauti gerai, bei ėmimasis tų žingsių, kad gyventume subalansuotą gyvenimą ir galėtume duoti savo geriausią kiekvienoje situacijoje. 

Dabar, kiek žmonių visuomenėje iš tikrųjų žino, kaip rūpintis savimi, ir tai daro reguliariai? Ne paslaptis, dauguma mūsų užaugome šeimose, visuomenėje, aplinkoje, kur buvome mokomi tikėti, kad rūpinimasis savimi yra kažkas savanaudiško ar savicentriško. Šio straipsnio tikslai trumpai pristatyti, kas iš tikrųjų yra savipriežiūra ir kodėl tai yra svarbu.

Kodėl savipriežiūra yra svarbi?

Kiekvienas sąmoningas žmogus sutiks, kad atsitraukti iš savo užimtos rutinos ir duoti šiek tiek savipriežiūros sau dar iki tol, kol pasiekiame visiems pažįstamą “perdegimą”, reikalinga kiekvienam iš mūsų. Skiriamasis savipriežiūros bruožas yra tai, kad ji yra duodama tau tavo paties. Tai yra apie tinkamą rūpinimąsi savimi ir elgimąsi su savimi taip švelniai, kaip elgiesi su kitais. 

Tai nėra apie ego. Tai nėra, kad ignoruoji visų kitų, išskyrus savo paties gerovę. Tai yra užsitikrinimas, kad tu prižiūri save, kad tu galėtum būti geriausiu savimi aplink tave esantiems žmonėms. Kai reguliariai atsitraukiame iš savo įprastų gyvenimų su šia intencija, mes galime matyti dalykus iš naujos perspektyvos, sulygiuoti savo protus ir susitelkti į prioritetizavimą tų dalykų, kurie iš tikrųjų yra mums svarbūs. Tai mums padeda būti motyvuotiems daryti tuos dalykus, kuriuos mes įprastai darome.

Nėra savanaudiška iš naujo pripildyti savo puodelius, kad galėtume būti “pilnai” kitiems. Tai yra ne tik prabanga. Tai yra būtinybė. Pripildyti savo puodelį svarbu dar iki tada, kai jūs pradedate padėti kitiems, kad galėtumėte ateiti iš vietos, kur jūs gerai jaučiatės, priešingai, nei sujaudinti, dėl kažko sielvartaujantys ir galintys lengvai prarasti kantrybę.

Trūkumas supratimo, kas yra asmeninė savipriežiūra, gali atvesti į vietą, kur jaučiatės depresyviai, nerimastingai ir taip pat beviltiškai dėl to, kaip jūs jaučiatės. Yra sąrašas moksliškai nustatytų fizinių ir nefizinių ženklų, kuriuos mes galime stebėti,  rodančių savipriežiūros poreikį. Turime būti pakankamai sąmoningi, kad užtikrintai darytume tai, kad gerai jaustumėmės.

Vienas iš ženklų, pavyzdžiui, yra jaudinimasis, nežinojimas, ko griebtis, šokinėjimas nuo vieno prie kito. Tai yra trigeris suprasti, kad turime nuraminti savo protą, kad jis būtų efektyvus nuspręsti, kas yra svarbiausia dabar, ir mes galėtume užbaigti vieną darbą bei pajudėti prie kito. Kiti trigeriai apima galvos ir raumenų skausmą, nuovargį, miego problemas, apetito pokyčius, motyvacijos nebuvimą, intymių santykių poreikio sumažėjimą, padažnėjusius peršalimus, kaltės ar nelaimingumo pojūčius, negatyvų galvojimą apie kažką, pasitikėjimo praradimą, neapsisprendimą ir kt.

Mano istorija

Kai prieš dešimt metų pradėjau atpažinti pirmuosius depresijos požymius, siekiau pagalbos, tačiau nei ratas artimiausių bičiulių, nei psichologė, nei kunigas, į kuriuos kreipiausi, negalėjo padėti man taip, kaip buvo gyvybiškai reikalinga tuo metu. Troškau turėti kažką, su kuo galėčiau atvirai pasikalbėti apie savo išgyvenimus, tačiau atrodė, kad niekas negalėjo išgirsti manęs toje vietoje, kur buvo mano skausmas, išskyrus mane pačią.

Buvau po-trauminėje situacijoje, nesusitvarkiusi su vaikystės patirtimis. Simptomai kilo į paviršių ir neturėjau kitos išeities, kaip atsitraukti iš įprastos aplinkos, kad galėčiau pasirūpinti savimi. Alternatyva terapijai tapo dienoraščio ir tuo metu tinklarašio tuo pačiu pavadinimu “Gyvenu su Meile” rašymas, sportas ir meditacija. Jaučiau, kaip tai padėjo mano kūnui, protui ir emocijoms, suteikė komfortą ir streso palengvinimą, ir tai tapo kasdiene praktika. 

Be abejo, tai buvo pradžia mano dvasinio pabudimo. Metodų pagalba, priėjimas prie aukštesnės sąmonės lygių man leido pakeisti mano suvokimą apie save santykyje su mano situacija, kad jausmai ir patirtys, kurios tuo metu buvo mano gyvenime, neapibrėžė to, kas aš esu. Susijungiau su savimi kaip sąmoninga būtybe, kuri patyrė tuos išūkius dėl to, kad turėjau pagydyti kažką savyje, kas pasąmoningai traukė tas aplinkybes. 

Mano pačios patirtis įkvėpė mane kurti erdves kitiems žmonėms atsitraukti ir iš to gimė meditacijos, savęs pažinimo ir dvasinio tobulėjimo užsiėmimai suaugusiems, moterims ir vaikams, masažų terapijos, studija, individualios sesijos ir retritai, kuriuos toliau vystau. Mūsų gyvenimo misijos dažnai slypi mūsų gyvenimo iššūkiuose, skausmuose ir pergalėse. Kai kažką įveikiame savo kelyje, galime paremti kitus, kurie eina per jų keliones. Praėjo beveik dešimtmetis nuo mano pirmojo atsitraukimo tuomet trejiems metams ir tai toliau yra viena labiausiai remiančių praktikų mano darbe ir gyvenime. Metų patirtis praktikoje parodė, kaip tai yra ypač svarbu ir neatsiejama nuo mūsų tarnysčių kitiems, kad atiduotume atgal sau/ savo kūnams.

Stresas

Šiuolaikinio pasaulio stresoriai, su kuriais susiduriame – paskolos, vaikų auginimas sudėtingose švietimo sistemose, konkurencinga visuomenė, persidirbimas, žmogiškų santykių sudėtingumas, skyrybos, laiko ir resursų trūkumas susitvarkyti su emocijomis bei traumomis (mentalinėmis ir fizinėmis) dabartyje ir iš praeities, kurios gali išlikti su mumis dienas, savaites, mėnesius ir metus – taip paprastai neišsisprendžia. Įslenka nerimas dėl ateities ir atsipalaidavimas tampa sunkiau pasiekiamas.

Stresas gali būti naudingas ir motyvuojantis. Šiek tiek streso darbe, tiekiant maistą šeimą ar apmokant sąskaitas, gali motyvuoti mus būti produktyviais ir atlikti dalykus. Tol, kol gebame kūrybiškai atsiliepti, kai iššūkis yra pagal mūsų galimybes ar šiek išplečiantis, stresas gali būti suvaldomas ir mes galime būti ganėtinai laiming gyvendami tokiu būdu. Kai užsitęsia nepatogus stresas arba esame stumiami už mūsų gebėjimo ribų (net ir su papildomis pastangomis), galime tapti pervargę, irzlūs, neproduktyvūs ir patirti fizinius simptomus, kurie kai kuriais atvejais gali privesti prie rimtesnių sveikatos problemų. 

Kaip sukurti erdvės savpriežiūrai?

Ir nors niekas nemėgsta būti minėtose situacijose, dauguma žmonių kovoja su savipriežiūros apkabinimu. Jei pasibaigė jūsų automobilio degalai, kiek ilgai delsite? Mūsų degalai – tai savipriežiūra. Kada paskutinį kartą pasakėte “Ne”? Žmonės/ darbas visada reikalaus jūsų laiko. Ar užblokuojate laiką jūsų kalendoriuje savipriežiūrai? Ar atliekate auditą, kaip leidžiate jūsų laiką, kur išeina jūsų laikas? Pakilimo kelionė, kurioje esame kolektyviai, yra rimtas iššūkis visai žmogaus sistemai ir aplinkai. Kai tai intensyvėja, kiekvienam yra svarbu gerbti savo kūną, savo laiką ir tapti ypač sąmoningais dėl to, kur investuojate savo dėmesį. 

Kviečiu jus turėti malonumą susikurti savipriežiūros sąrašą, nemokamų dalykų, kurie jus daro laimingą ir leidžia jums gerai jaustis. Tai gali būti pasivaikščiojimas gamtoje, gilaus kvėpavimo praktikos, meditacija, skambutis draugui, kuris jūsų klausosi, spalvinimas, knygos skaitymas, daržininkystė, klausymasis mėgstamos muzikos, laiko leidimas su naminiu gyvūnu ir kt. Kas idealiai būtų jūsų sąraše? Prisiminkite, kada paskutinį kartą gerai jautėtės ir kokie tai buvo užsiėmimai, aplinka, žmonės tuo metu. Pradėkite eksperimentuoti ir išmėginkite naujus dalykus, užsiėmimus, žmones. Tai padės suprasti, kas buvo ne taip, ir galėsite susikurti naują receptą gyventi subalansuotą gyvenimą. 

 

Jei norėtumėte labiau suprasti savipriežiūros ir sąmoningumo poreikį, kaip rūpintis jūsų mentaline ir fizine sveikata, sukurti teigiamą pokytį jūsų gerovėje ir pradėti matyti jūsų svajones vykstant jūsų realybėje, esate maloniai kviečiami prisijungti prie mūsų retrito Pietų Indijoje 2020 metų kovą, kur drauge su jogos mokytoju Vinod Kumar pasidalinsiu daugiau įrankių, kurie padės jums įgyvendinti jūsų tikslus. Kiekvienas asmuo, kuris suvokia savipriežiūros svarbą, tampa labiau įgalintu, galinčiu suvaldyti savo sveikatą bei išvystyti įpročius, kurie sustiprina naują gyvenimo būdą. Todėl tai yra investicija visam gyvenimui.

 

Mitybos gairės Pakilimui

Parašyti šia tema paskatinote jūs, kurie klausėtė apie tai. Paprastai, atsakymas yra, kad mityba yra individualu, asmeniška kiekvienam ir tai yra ne mums kažkam diktuoti mitybos pasirinkimus, bendra rekomendacija yra kiekvienam klausytis savo kūno. Kai kolektyviai vystomės toliau evoliuciniame kelyje, yra svarbios kai kurios gairės šia tema. 

 Žmogiško bio-indo ląstelės veikia kaip baterijos, kurios naudoja elektromagnetinę energiją

Ne paslaptis, mūsų kūnų ir mūsų pasaulio elementai yra išsiderinę. Turi būti atkurta elementų planetoje ir kūne sąjunga, kad jie galėtų dirbti dieviškam tikslui. Yra žmonių, kurie nepatiria jokių sunkumų su tuo, kas vyksta pasaulyje, tuo tarpu kiti žmonės yra labai jautrūs ir išvysto alergijas bei įvairias sąlygas. Kodėl vienas asmuo gali būti to paveiktas, o kitas ne? 

Visų pirma, iki šiol funkcionavome iš žmogiško DNR, kuris yra degradavęs. Su dabartiniu evoliucijos poslinkiu ir pakilimo energijomis, mūsų kūnai/ ląstelės vystosi iš anglies dvideginio pagrindo į kristalinį, yra atkuriamas 12 gijų DNR, yra įtvirtinamas naujas Dieviško Žmogaus pavyzdys 5D Naujajai Žemei. 

Kaip kompiuteris turi ribotą erdvę informacijai, taip ir mūsų kūnai. Jei jūsų kompiuteris pripildytas nereikalinga informacija, privalote padaryti erdvės, jei norite gauti gerą programavimą. Kad taptų galintys įkūnyti ir palaikyti aukšto dažnio šviesą, kuri yra mūsų Sielos Šviesa, mūsų kūnai turi pereiti detoksikaciją. Kad palaikytume šviesą, mes privalome funkcionuoti pagal tvarką ir pradėti aprūpinti savo kūnus atitinkamai, t.y. natūraliu energetiniu maistu. 

Nors kai kurie maisto produktai yra naudingi bendrajai publikai ir kai kuriems kūnų tipams, tiems, kurie vystosi jų dvasiniame kelyje, galiausiai yra pokyčių ir transformacijų, kurie vyksta jų fiziniame kūne. Centrinė nervų sistema tampa prijaučianti augantiems Šviesos dažniams, kurių daugėja, kai asmuo nubunda dvasiniam keliui. Kai centrinė nervų sistema atsiliepia į vis augančius Šviesos impulsus, sistema tampa ypač jautri tam tikram maistui, kuris kitaip būtų laikomas sveiku. 

Degalai jūsų pabudimui

Tridimensinės matricos programavimas nėra tai, kaip funkcionuoja mūsų kūnai pagal tai, kaip jie yra sukurti. Mes esame žvaigždžių kilmės būtybės. Kad galėtume tinkamai funkcionuoti Žemėje, gautume savo DNR ir informaciją parsisiųsti, mūsų kūnai privalo būti pakrauti gyvybiškais degalais. Tai yra energetiniai degalai. Šviesa yra informacija. Maistas turi informaciją. Jūsų kūnas yra užprogramuojamas kompiuteris. Turite tapti dėmesingi, ką dedate į savo kūnus. Kad perkoduotume sistemą, reikalingas aukštos vibracijos maistas. Mūsų sluoksnių detoksikacija yra esminė, kad mūsų kūnai pradėtų priimti/ gautų didelius kiekius gama Šviesos, kuri įeina, pasiekia Žemės atmosferą, yra tiekiama. 

Toksiškas maistas

GMO (genetiškai modikuoti organizmai) yra dedami į greitaeigį maistą, kad jūs dar daugiau trokštumėte žemo vibracinio dažnio maisto. Tai yra labaratorijose sukurtas angl. klb. “junk food”, išvertus – ‘”šlamštinis maistas”, nulinės vertės jūsų kūnui ir sistemoms ir jūsų sveikata ant to funkcionuoja. Jūs tampate prisirišę, produktais farmacijų kompanijoms, kurios darniai veikia su tomis labaratorijomis, t.y. manipuliuojami. Jūsų sąmonė negali pakilti į aukštesnius dažnius, gauti, suprasti juos, nes dažniai, kuriuos jūs palaikote, yra nederintys, neharmoningi su aukštos vibraciniais dažniais. 

Sąrašas žemesnės vibracijos, arba toksiško, maisto

Toksinai ir nuodai nėra viešai atskleisti žmonėms. Šis maistas nesuteikia išliekamosios energijos, yra stiprūs alergenai ir kuria ”ligą” ląstelėse:

 • Mėsa (palaiko nužudymo dažnį)
 • Gyvūninės kilmės pieno produktai 
 • Cukrus (pirmas šaltinis vėžiui)
 • Balti miltai
 • Apdoroti komerciniai augaliniai aliejai
 • Apdorotas maistas, prikrautas konservantais
 • Kviečiai/ Glitimas
 • Alkoholis 
 • Sintentiniai narkotikai
 • Stalo druska (turi druskos, smėlio ir stiklo)

Sąrašas aukštos vibracijos super maisto

Kad išvengtų ligų ir susirgimų, kūnas turi būti šarminamas. Šis sąrašas apima svarbius aukštos vibracijos “degalus”, kuriais turime pripildyti savo kūnus, kad sėkmingai kiltume ir užbaigtume savo misijas ant Žemės šiame laike. 

 • Šviežūs vaisiai, uogos ir daržovės
 • Daržovės, kaip cukinija, raudonos paprikos, moliūgas
 • Žalios spalvos lapinės daržovės
 • Šviežios žolelės ir prieskoniai
 • Laimo vaisiai, citrinos
 • Alyvuogės
 • Jūržolės
 • Obuolių sidras
 • Bolivinė balanda
 • Kokosų pienas
 • Kokosų aliejus, tyras alyvuogių aliejus
 • Riešutai, sėklos 
 • Natūralūs saldikliai
 • Pilno grūdo produktai, spelta, avižos be glitimo 
 • Švarus vanduo 
 • Natūralių kristalų jūros druska
 • Daugybė maisto šaltinių neturi maistingųjų medžiagų, taip pat dažna vegetariška ir veganiška mityba nesuteikia jų pakankamai, kas sukuria sveikų papildų poreikį. Papildomai naudotina pagal poreikį: B grupės vitaminai, D vitaminas (mūsų kūnai veikia ant Šviesos, gyvenant geografinėse vietose su mažiau saulės šviesos, šviesos kiekis gaunamas natūraliai nėra pakankamas, ypač jei didesnę dalį laiko praleidžiate uždarose patalpose), efektyvi aktyvuota anglis, melatoninas, aukštos kokybės jodas.

Tai nėra baigtiniai sąrašai ir jums reikia atlikti jūs pačių tyrimą bei atskyrimą, kas yra tinkama jūsų kūnui šiame etape ir ko geriau vengti. Daugumai vėlesnniuose įsikūnijimo etapuose/ kristalinis kūnas geriausiai pasisavina ir funkcionuoja, kai maitinamasi šviežiais vaisiais ir daržovėmis. 

Kitos pastabos

Atidžiai skaitykite etiketes. Geriausiai organiškas arba namuose augintas ir neapdorotas arba mažai apdorotas maistas. Gamindami maistą, jo nepervirkite; pervirimas/ perkepimas sumažina maistinę vertę iki nulio. 

Detoksikacija yra ne visada maloni patirtis, ypač jei kūnas stipriai prisirišęs prie nesveiko 3D maisto ir pakaitalų, kurie buvo vartojami ilgą laiką. Trumpalaikis energetinio apsivalymo pojūtis yra normalu. Po detoksikacijos, jausitės daug geriau, dings skausmai ir jūs vibruosite aukščiau, jūsų kūnai toliau valysis nuo fotoninės šviesos ir sveiks, taps gyvybingi ir spindintys iš vidaus, kas palaikys jus tęsti tai, ką pradėjote!

Atminkite, kad mitybos pokytis yra tik viena energetinio valymosi proceso dalis. Žemos vibraciškai energijos, tokios kaip trauma iš šio ir kitų gyvenimų bei ryšiai su žemos vibracijos subjektais-organizmais, yra taip pat svarbu. Tai yra dvasinio vidinio darbo dalis. Fizinis kūnas yra tankiausias iš visų mūsų kūnų, todėl detoksikacija užtrunka ilgiausiai. Dėkokite ir laiminkite kiekvieną maistą, kurį dedate į jūsų kūną. Tai yra galinga, veiksminga, jei tikite, kad maistas – vaistas, o jūsų mintys turi galią.

Galiausiai, jūs nesate fizinis kūnas. Jūs turite fizinį kūną, mentalinį kūną, jaučiantį kūną, tačiau esate ne fizinė būtybė, o Sąmonės būtybė. Jūsų Sąmonė yra Dieviška. Tai yra Dievas. Jūsų kūnas neturi galios pats veikti, jam reikalingas aktorius ir tai esate jūs. Sąmonė yra didžiausias jūsų fizinio kūno saugotojas ir gynėjas. Individualizuota sąmonė gali sukurti sau tobulą kūną, pritaikyti, manipuliuoti ir valdyti jį kiekvieną akimirką, bet kokioje aplinkoje, kurioje jūs gyvenate, jei tik jūs suteikiate galimybę jai daryti tai, kas yra jos intencija. Jūs galite būti nušviestas ir jokie pasaulio dalykai jūsų nepalies. Tai priklauso nuo elementų ir jūsų sąmonės gebėjimo kontroliuoti. Galite remtis tuo situacijose, kai neturite pasirinkimo su maistu.

Atsisakymas: Šiame straipsnyje pateikta informacija neturi tikslo pakeisti medicininę konsultaciją. Kaip su viskuo, naudokitės intelektu. Tai yra mūsų tikėjimas, kad natūralus augalinės kilmės maistas skatina gijimą ligų fiziniame, mentaliniame, dvasiniame, emociniame, energetiniame kūnuose.

Kodėl mes vykstame į retritus?

Per ilgai gyvenome kultūroje kontroliuojamo asmeninio tobulėjimo ir dvasingumo. Paslėptos dienotvarkės valdė požiūrį į pasaulį, kur linijinis mąstymas buvo viršūnė. Kolektyviai ir individualiai esame kviečiami keliauti mažiau keliautu keliu. 

Žodis “retritas” laikomas kilusiu iš lotyniško žodžio “retrahere”, reiškiančiu “atsitraukti”. Vykti į “Atsiskyrimo” vietą yra labai sena praktika. Žinome, kad Jėzus atsitraukė į dykumą ir tikriausiai neturėjo atpalaiduojančių masažų ir grožio procedūrų. Senovės graikai vykdavo į Delfį pasisemti išminties. Buvo žinoma, kad sprendimai ateina iš pasąmonės gelmių ir atsitraukimai buvo skirti vystyti žinojimą, suvokimą bei kryptį. 

Retritai sugrįžo ir yra tapę šiuolaikinės kultūros dalimi. Niekada anksčiau nebuvo taip lengvai prieinama galimybė žengti iš suplanuotų būdų daryti dalykus į mūsų pačių širdžių teritoriją, iš naujo atrasti apleistą malonumą nesuplanuotame ir netikėtame.

Nauja gimsta iš tamsios “Nežinomo” gimdos

Dauguma mūsų ėjome per gyvenimą, nežinodami, kaip susitvarkyti su savo mintimis ir emocijomis, neturėdami įrankių ar supratimo netapti auka, nutikus sunkiems gyvenimo įvykiams, bei nepasineriant į kentėjimą. Teigiama, kad Archimedas pasakė: “Duokite man atramą bei vietą stovėti ir išjudinsiu pasaulį.” Ši atrama yra stebėjimo menas. Stebėjimo menas yra kiekvieno prigimtinė teisė, ne tik įmanoma, bet ir labai paprasta. Tai mūsų natūrali būsena, Širdies būdas, kuriantis stebuklus. Širdis, stebinti be lūkesčių, yra būdas išlaisvinti širdies intelekto galią. 

Mentalinės ligoninės ir kalėjimai buvo seno amžiaus būdas kolektyvui atsitraukti ir šiandien tai yra konteineriai, kuriuose  laikome didelius išteklius nesudygusių sėklų, potencialių arba ateities lobių, kurie yra pasirengę perdirbimui, kai šešėlio cunamis pakyla ir linijinis protas yra priverstas pasitraukti. 

Retritas yra sugrįžimas į normalumą, kur mes galime iš naujo susibalansuoti ir integruoti. Retritas yra būdas įtraukti vietoj atskirties. Būdas paleisti vietoj neštis. Palengvinimas naštos persekiojančio šešėlio nežinomo, kuris yra pilnas neapsvarstytų, nematytų, neprisimintų galimybių, atmestų svajonių iš ankstesnių amžiaus tarpsnių.  

Nuo mažens jutau kvietimą kurti magiškas alchemines erdves, kuriose kiti galėtų patirti gyvenimą kitaip, ir taip pat pati dalyvauti ieškojimuose to kažko paslaptingo. Mano retritų tikslas yra pripažinti šį besivystantį troškimą tyrinėti mūsų Naują Nežinomą Žemę, paremti kitų keliones į požemio pasaulį mūsų pačių psichikos, kur yra saugomi mūsų potencialas ir galia. 

Retritai yra skirti mėgautis dabarties akimirkos dovana, pažinti Savastį, kaip iškylančią visumą, pirmą kartą. Retritas, kuris leidžia erdvę augimui bei gijimui, yra ypač intelektualus ir kūrybingas renginys. Tie, kurie yra pasirengę paleisti ir mėgautis nesuvaržyta gyvenimo tėkme, yra drąsinami žengti šį žingsnį. Tie nuotykio ieškotojai, kurie reguliariai atsitraukia, į prabangią salą ar jų kambario tyloje, yra naujo būdo pionieriai. Būdo integruoti sąmoningą ir pasąmoningą, būdo stebėti ir apdoroti. Tai yra Gausios Širdies ir Nepaprasto Gyvenimo būdas. 

Kuo retritas skiriasi nuo atostogų? 

Įprastos atostogos skirtos atsipalaiduoti, turėti smagumo ir praleisti laiko su mylimais žmonėmis, kas yra vertinga, tačiau tai skiriasi nuo retrito. Kaip dažnai sugrįžtate po atostogų, jausdamiesi taip pat, kaip išvykote? Retritai yra kuriami patirti tikrą atsigaivinimą ir vystyti asmeninį augimą. Tai yra vieta nurimti, susitelkti, patirti vidinius poslinkius, kuriems esate pasirengę, pažvelgti į savo gyvenimą iš didesnės perspektyvos ir susijungti su dvasia. 

Atostogos gali jaustis nuostabiai tol, kol jose esame, tačiau nauda ilgai nesitęsia. Retritai yra sukurti padėti paleisti ir pasiekti ilgalaikį pokytį. Labiau tikėtina, kad po retrito sugrįšite į namus, jausdamiesi atsinaujinę, atviresni, su nauju gyvybingumu ir energija gyvenimui. Retritai padeda atsijungti ir pašalina distrakcijas. Kai esate retrite, jūs nesate prieinami kiekvieno norams ir reikalavimams, galų gale, stresą keliančioms pasaulio naujienoms. Kartais žmonės jaučia pasipriešinimą vyksti į retritą dėl to, kad reikės “atsijungti”, o kai ateina laikas išvykti iš retrito, jie nenori pagalvoti, kad vėl turės sugrįžti į tai! 

Retritas gali paspartinti jūsų augimą. Dažniausiai, žmonės bando augti mažais kąsneliais. Jūs skaitote knygas, klausotės seminarų įrašų arba nueinate į terapiją vieną ar dukart per mėnesį, tačiau tai yra mažos “salos” kitaip įtemptose dienose ir savaitėse. Progresas įmanomas, tačiau jūs negalite sukurti pakankamo momentumo esminei transformacijai, kurios jūs trokštate. Tai gali būti pasiekta retrite, kuris yra sukurtas su šia intencija ir yra vedamas lyderio, taip pat grupės parama yra su jumis.  

Dažnai per retritus žmonės sako: “Žinojau tai, bet to negyvenau.” Retritai suteikia galimybę iš tikrųjų įgyvendinti dalykus, kurių išmokote, kuriuos jau žinote. Tai yra visiško pasinėrimo patirtis. Be to, dažniausiai, retritai yra laikomi gražiose gamtos vietose, kurios padeda atpalaiduoti nervų sistemą ir remia fizinę bei mentalinę sveikatą daugybe būdų. 

Šalia to, kad retritai yra ideali aplinka giliam ir besitęsiančiam augimui, tai yra vieta, kur, kaip sakė viena mūsų retrito dalyvė, “galime pasileisti plaukus”. Tai yra galimybė sugrįžti į vaikišką nuostabą, smalsumą ir tyrinėjimą. Augimas gali būti smagus! Retritai yra sukurti padėti paleisti buvimo suaugusiu naštą, kaip atsakomybę rūpintis namų priežiūra ar maisto ruoša. Viskas, ką jums reikia daryti, tai pasirodyti ir susitelkti į save, jūs turite erdvę, laiką ir paramą, kurios jums reikia žvelgti vidun, mokytis ir tiesiog žaisti, patirti džiaugsmą bei mėgautis gyvenimu.

Galiausiai, retritai yra galimybė užmegzti ryšius, partnerystes ir draugystes visam gyvenimui su panašiai mąstančiais žmonėmis. Žmonės, kurie yra aplink mus, daro mums įtaką. Dažnai dalyviai po retritų grįžta namo įkvėpti tuo, ką išmoko, tačiau per laiką jų fokusas yra linkęs išblėsti, todėl mes kuriame struktūras padėti dalyviams išlikti ryšyje vieniems su kitais ir paremti vieniems kitus jų kelionėse. Sielai artimos bendruomenės turėjimas gali padėti jūsų transformacinėje kelionėje ir palaikyti progresą, kurį pasiekėte retrite. 

10 priežasčių vykti į retritą

 1. Pailsėti ir atsigauti.
 2. Atsijungti nuo technologijų, detoksikuotis ir susijungti su Gamta. 
 3. Pagerbti save ir skirti laiko holistinei savipriežiūrai.
 4. Iš naujo įvertinti savo vertybes ir dabartines aplinkybes.
 5. Paragauti gyvenimo, gyvenamo su tikslu.
 6. Praleisti daugiau laiko užsiimant dvasine praktika.
 7. Užbaigti leisti protui paimti viršų.
 8. Surasti reikiamą gijimą.
 9. Apsupti save pozityvia, aukštų vibracijų energija.
 10. Susijungti su panašiai mąstančiais žmonėmis.

„Tai ne naujų vietų mes reikalaujame, bet naujų akių, su kuriomis galėtume jas matyti.“ ~ Marcel Proust

Kada buvo paskutinis kartais, kai jūs leidote sau atsitraukti ir susitelkti į asmeninį ir dvasinį augimą? Esame taip atitraukti mūsų kasdienių užimtų gyvenimų, greito tempo, ilgo sąrašo atsakomybių ir įsipareigojimų, kad sunku ištraukti save iš to. Dažnai atrodo, kad neturime laiko net pagalvoti apie pauzę. Jei esate rimtai įsipareigoję savo asmeniniam augimui, gyvenimo transformacijai, atėjimui į savo pačių didesnius vaidmenis, bei norite sukurti laiko bei erdvės susitelkti, rekomenduojama apsvarstyti dalyvavimą retrite. 

Man būtų priveligija ir garbė, jei atvyktumėte ir praleistumėte laiką kartu su mumis viename iš mūsų retritų, kurie yra kuriami jums iš širdies, kur jūs turite visapusę paramą paleisti, atsigaivinti ir sugrįžti į jūsų tikrąjį aš, iš naujo pakrauti savo “baterijas” ir toliau vystyti jūsų unikalioje kelionėje savo pačių tempu. 2020-aisiais vesiu du retritus – Indijoje ir Balyje ir galbūt vieną ar keletą trumpų tarp jų. Drąsinu jus pažvelgti į juos ir pajausti, ar kuris nors iš jų kalba jums ten, kur jūs dabar esate. 

Iki malonaus!

 

Įgalink tavo misiją

Tai ar jūs esate/ jaučiatės esą jūsų misijoje? Daugybė iš mūsų taip – jaučia jų dalį Didžiajame Plane ir sąmoningai prie to prisideda kasdienėmis pastangomis geriausiai atlikti tai, kas yra jų galioje/ atsakomybėje. Taip pat yra milijonai, milijonai žmonių planetoje, kurie to nesuvokia ir “nedaro” sąmoningai, tačiau tai nereiškia, kad jie neatlieka jų dalies. Kiekvienas iš čia esančiųjų daro tiksliai tai, ką jie pasižadėjo jų sielos kontrakte. Ir, visgi, kai  pradedame busti – pajudame iš tridimensinės matricos sąmonės į 4D ir toliau į 5D, pabunda mumyse prisiminimas apie kažką specifinio, kuo tu gali būti naudingas kitų budimo procese ir kilime į Šviesą/ Visos Sąmonės Sugrįžimui. 

Kaip mes prisimename mūsų misijas?

Misija, bendriausia prasme, yra pasitarnavimas, tarnystė kitiems. Naujoje 5D/ Multidimensinėje Žemėje mes visi esame tarnystėje vieni kitiems: aš esu čia dėl tavęs, tu esi čia dėl manęs. Misija telpa į šiuos žodžius ir nereikia giliai ieškoti, tiktai daryti viską, kas nuo tavęs priklauso, kad tu pažadintum tavo aukščiausią potencialą, tavo įgimtus gebėjimus/ dovanas, kurie yra užkoduoti tavo miegančiame DNR, įkūnytum tai ir atsivertum buvimui tuo visiškai.

Viskas yra tvarkoje, jei kur save surandate dabar, dar tiksliai nežinote, koks yra jūsų vaidmuo visame tame. Prisiminti tavo misiją yra kelionė, kurioje jūs esate, ir šita kelionė turi savo atkarpas, turi esminius poslinkio taškus ir turi kertinius akmenis jūsų atsispyrimams šuoliams į priekį. Tai yra visų  4 dimensijos patirtis (daugiau paaiškinta apie 3-4-5 dimensijas surasite Rugsėjo mėnesio energijos Atnaujinime). Tose atkarpose jūs susiduriate su gausa iššūkių, kuriuos jūs įveikiate, pamokų, kurias jūs išmokstate, ir jūs gaunate atnaujinimus, kurie paskatina jūsų pajudėjimą toliau į bendrakūrimą sulygiuotai su aukštesnėmis/ Pakilimo (Kristaus) laiko juostomis, su Vienio/ Visų Įtrauktųjų Didesnės Gerovės intencija. 

Atsiminkite, jūs esate ten, kur jūs turite būti, ir darote tiksliai tai, ką jūs turite daryti “ten”, bet kuriuo duotuoju momentu. Kaip pasaulio bendruomenė, mes visi turime mus visus vienijančią/ kolektyvinę misiją, įrašytą mūsų susitarimuose Sielos lygmeniu, ir tai yra paremti vibracijų kilimą Žemėje, arba, paremti kilimą sąmonės visų gyvų būtybių ant Gajos, įskaitant Gają. Visų bendras tikslas yra sugrįžti į Vienį. Mes visi kylame, nepriklausomai nuo to, sąmoningai ar nesąmoningai. Tai reiškia, jūsų artimieji, mylimieji, šeimos nariai, gyvūnai, kyla kartu. Tai yra kiekvienos sielos Laisvos Valios Pasirinkimas, kaip/ kada jie tai daro, ir tai gerbiama.

Kas yra Kelio rodytojai ir ar jūs esate vienas iš jų?

Ar jums pažįstama, ką reiškia atsikelti kasdien su viena jūsų misijos/ tarnystės jūsų draugams, jūsų šeimos nariams, jūsų bendruomenei mintimi? Su jauduliu pasirodyti sau pačiam ir savo grupei/ žmonėms, kurie yra arčiausiai tavęs, dalintis meile, įkvėpimu, naujais įgūdžiais? Milijonai žmonių pasaulyje tai daro kasdien 24/7. Tarp daugybės terminų (kuriuos jūs galite būti girdėję arba ne) apibūdinti skirtingus vaidmenis tų, kurie dalinasi misija, yra Kelio rodytojai. Kelio rodytojai rodo kryptį. Kelio rodytojai yra tie, kurie drąsina kitus pasitikėti, busti ir tyrinėti išraiškos laisvę tokiais būdais, kuriais jie renkasi.

Raktiniai bruožai

 • Dieviška tarnystė
 • Prioritetas – Vienio Sąmonė
 • Širdies smegenys aukščiau nei Proto smegenys
 • Jautimas ir klausymasis širdyje, ne mentalinio ar emocinio lygmenų
 • Tyra Šaltinio Meilė – dominuojanti būtis

Tikros Šviesos Kelio rodytojai yra nuolankios, tikinčios, taikios ir galingos būtybės, kurioms yra patikėta Dieviška tarnystė. Tai yra sakralus kelias tapti Naujos Šviesos Saugotoju. Tai yra sakralus siekis. Tai yra gilus vidinis pasišventimas Meilei. Žemiškame lygmenyje ši galia, ramybė ir tarnystė yra neatsiejama nuo daugybės iššūkių, kurie yra būtini surasti stiprybę ir atsiduoti Šaltiniui be abejonės. 

Ko tai pareikalauja būti Kelio rodytoju/ tavo Naujosios Žemės Aš?

Visi turės čia ateiti. Banga po bangos, kol visi susitiksime čia kaip Vienas. Iki tol, vyresni broliai/ sesės, arba “Pakilimo pionieriai”, skina ir šviečia kelią jaunesniems/ kitoms Pakilimo bangoms. Su kiekviena banga mūsų gretos didėja. Tai reiškia yra daugiau mūsų, pasirengusių paremti kitų atėjimą. Taip  tai veikia, estafetės principu. Prisiminkite, ką reiškia eiti keliu vienam ir tik su labai mažai arba nuliu paramos. Jūs esate savanoriai ateiti “pirmiau už kažką” ir patirti visa tai, ko tai pareikalaus, kad tiems, kurie eis po jūsų, nebereikėtų to patirti. Taip mūsų kelią parėmė tie, kurie ėjo prieš mus.

Baimės, pasitikėjimas, išvalymas blokų pasirodyti, kaip jūsų Aukštesniajam Aš ir išreikšti spindintį Širdies balsą – tai yra įprasti dalykai pradedantiesiems. Iššūkiai yra buvimas produktyviu, pastovumas ir išvalytas kanalas Dieviškai tarnystei. Kelio rodytojų ištvermė yra ypač susijusi su tuo, kaip mes susitvarkome su atsiliepimu ir atsitraukimu, su atstūmimu ar teisimu iš vidaus ar išorės. Kiekvienas Kelio rodytojas taip pat privalo susidurti su tuo, kaip priimti gausą, paremtą tarnystės lygmeniu, ir kaip duoti netampant išsekusiu. 

Kelio rodytojai pažįsta save. Mes esame Naujo Pasaulio Šviesa. Kelio rodytojai yra atsakingi demonstruoti kantrybę, entuziazmą ir paramą visuose kylančios sąmonės lygmenyse. Darbas yra su Nuolankumu, Sąžiningumu ir Dieviška tėkme. Keletas dalykų, kurie gali padėti: kiekvieną dieną suradimas savo prioritetų, aukščiausių intencijų pasirinkimas, susilygiavimas su savo autentiškumu bei naujai iškylančiais/ aukštesnio dažnio įgūdžiais. 

Raktai santykių iššūkiuose

Jūs nesate pakeisti ar pataisyti kitų. Jūs nesate niekieno tempti ar mėginti įkalbėti sekti su jumis drauge. Jūs nesate įtikinėti kitus tikėti jūsų tiesa. Net jei jūs žinote, kad tai galėtų juos atnešti į didesnę gerovę (didesnę ramybę, džiaugsmą, lengvumą, laisvę, sveikatą, harmoniją…). Tai yra tiksliai tai, ką daro daugybė pabudusiųjų. Tačiau tai nėra tai, kam jūs buvote pažadinti. Tai nėra tai, ko jūs norite. Jūs norite pagerbti tai, kaip jūs vibruojate/ jūsų energetinį parašą ir stovėti jūsų Suverenume, ir daryti tai, kas yra jūsų didžiausiai gerovei. Jūs norite mylėti save ir mylėti kitus “ten”, kurie jie yra. 

Kai pabundate/ kylate, yra daugybė tų, kurie galvoja, kad tu esi “keistas” ar “kvailas”, bet ar gali būti kitaip? Jūs esate retas tarp milijonų ir jūs patirsite kitokią realybę, nei kiti. Net jei visi aplink jus yra visiškai nesąmoningi, ar galite stovėti jūsų Suverenume? Ar galite kalbėti jūsų Tiesą tarp daugybės žmonių, kurie netiki? Ar galite tai padaryti? Jūsų troškimas yra įgalinti jūsų misiją ir daryti jūsų pasirinkimą kilti jūsų prioritetu. 

Viena pamokų, kurios išmokstama ketvirtoje dimensijoje (kuri yra laikina stotelė/ tranzitinė dimensija į 5D), yra ribų taikymas. Tai yra įrankis, kuris yra būtinas jūsų sakralioje kelionėje jūsų saviįgalinimo procese. Atpažinkite jūsų ribas – kas yra jūsų rezonansas, kaip jūs jaučiatės, ar tai yra jums žalinga, ar tai jums tinka. Ilgai pradžioje, turėkite jūsų ribas net būdami tarp tų, kuriuos labiausiai mylite (partnerių, vaikų, tėvų…). Jūs turite remti save jūsų procese, apdoroti tai, ką jūs patiriate, ir pan. Taip pat jūs jokiais būdais neturite toleruoti to, kas jums kenkia. Vieną dieną pasieksite Budos vibracijų lygmenį ir liksite nepaliesti ir miniose, o iki tol turite stiprinti jūsų Šviesos kūną.

Niekas jums nieko nedaro. Jūs nesate auka. Priešingai, jūs kuriate tai. Negalite su kažkuo susitaikyti – eikite vidun ir žiūrėkite, kokių veiksmų jūs galite imtis, kad pakeistumėte jūsų patirtį sąmoningai. Buvimas atviru, pažeidžiamu, skaidriu bendravime yra dalykas, kurio mokomės iš naujo mūsų visuose santykiuose. Kartais tai gali reikalauti išsakyti kitiems jūsų tiesą, nesirūpinant dėl to, kaip jie sureaguos, nesibaiminant dėl to, kad jūs galite juos nuliūdinti ar pan.

Mes nebedalyvaujame trečios dimensijos susitarimuose, jei tai nebetarnauja. Jūs galite nutraukti jūsų susitarimą su jūsų šeimos nariais ar draugais, įtvirtintą trečios dimensijos sąmonėje, tačiau tai nereiškia, kad jūs taip pat patrauksite juos iš jūsų gyvenimo. Jei jūs renkatės kilti sąmoningai, o jie nieko nedaro dėl to, neturite jų palikti. Jie gali toliau būti jūsų gyvenime, bet seni susitarimai nebežaidžia. Gerbkite save ir gerbkite tai, ką kiti renkasi.

Jūs tiesiog mylite save, esate jūsų aukštesnėje vibracijoje ir leidžiate jiems būti. Jūs pradedate būti savimi, koks jūs esate, kitaip bendrauti, dalintis jūsų įsitikinimais, nesvarbu, koks jų atsakas. Jūs galite juos įkvėpti jūsų pavyzdžiu ir jie gali pasirinkti priimti jūsų pasirinkimą, bet patys to nesirinkti. Jei jie nėra pasirengę iki to ”paaugti” ir nepalaiko jūsų procese, tai yra jūsų pasirinkimas, ar jūs toliau renkatės tą patirtį, ar pajudėti ir tai palikti. Klauskite savęs, ko jūs norite, ir rinkitės tai. Tai reikalauja drąsos, tačiau kūdikio žingsniais. 

Įsakas Aukščiausiai Šviesai

Kad paremtumėte save jūsų siekyje išsiaiškinti jūsų misiją/ tikslus, atrasti jūsų tikrąjį kvietimą šiame laike Dabar, atskleisti jūsų unikalią tarnystės išraišką, sulygiuotai su nauju lygmeniu, galite žvelgdami į kylančią ar besileidžiančią Saulę 3 kartus pakartoti garsiai, su autoritetu žemiau esantį įsaką, jeigu jis jums rezonuoja:

Aš, (jūsų vardas), Meilės vardu ir pagal Malonės dėsnį kviečiu savo Aukštesniojo Aš visą/ pilną būtį. 

Mylinčiai prašau, kad mano sąmonės aukščiausias taškas integruotųsi su manimi čia Žemėje dabar.

Kviečiu Ugnies, Žemės, Oro, Vandens ir Kosminių Spindulių Drakonus visiems laikams išvalyti mano kelią nuo žemesnio dažnio kliūčių nuo tos sekundės, kai pabundu, ir per mano miego laiko pareigas.

Kviečiu Kosminę Dievo Liepsną ir Kosminę Deimantinę Violetinę Liepsną kasdien išvalyti mano kūnus bei laukus, kad mano energijos centrai būtų palaikomi šviesūs, tyri ir švarūs.

Kviečiu Archangelą Gabrielių visą laiką palaikyti Tyrumo Deimantą mano gyvenamojoje erdvėje, užtikrinant, kad aš esu palaikoma (s) penktosios dimensijos kokone.

Kviečiu Vienaragius tekėti per planetą Žemę ir paliesti Širdis tų, kurie vis dar miega.

Galiausiai, Aš, (jūsų vardas), paskiriu savo širdį ir sielą Aukščiausios Tarnystės Keliui sau ir planetai Žemei.

Kaip Viduje, Taip Išorėje.
Kaip Viršuje, Taip Apačioje.

Su Meile ir Šviesa, 

Viktorija

(Įsakas įkvėptas pagal Tim Whild, Kelio rodytojų bruožai pagal Sandra Walter).

Įsikūnijimo etapas

Brangios Širdys,

Gyvename fenomenaliais laikais, kai visa Žemės planeta patiria tęstinius galingus atnaujinimus ir gilų valymą visuose lygmenyse. Vyksta ir ateina dideli pokyčiai, apie kuriuos daugybė žmonių nenutuokia. Tai yra masinis pabudimo procesas ir didžiulė akceleracija visai Žmonijai, ką jūs patiriate jūsų Sielos lygmeniu ir žmogiškuoju lygmeniu. Tai yra jūsų Dvasinės Širdies pabudimas, jūsų Sielos pabudimas, kai jūs prisimenate, kas jūs iš tikrųjų esate, kai jūs vaikštote šia žeme. Jūs turite naują, pažadintą vidinį žinojimą jumyse, kuris dabar iškyla jūsų budrioje būsenoje šioje akimirkoje. Jūs turite pažadintą jūsų Širdies žinojimą, intuityvų žinojimą, nes jūsų Siela žino. Siela žino tai, ko protas negali suvokti ar sugalvoti. Jūsų Siela yra jūsų multidimensinė esatis, vienu metu egzistuojanti daugybėje dimensijų ir pasaulių. Tai yra jūsų amžina Esatis, kuri yra besąlygiškai mylinti ir duodanti.

Kai jūsų Širdies centras dabar yra valomas, atveriamas ir plečiamas iš vidaus, kai jūs pradedate prisiminti tiesą, kas jūs esate, kaip dieviškas Dievo vaikas, kaip Dieviškumas, kaip Šaltinio Šviesa ir tyra Meilė, ši jūsų Sielos energija pradeda leistis į jūsų kūną. Širdis yra Sielos centras. Kai jūs pradedate gyventi iš jūsų Širdies centro, iš tos giliausios tiesos jūsų šerdžių šerdyje, jūs negalite likti daugiau užsidarę niekada. Jūsų Siela nežino kito būdo būti kaip tik dalintis jos dovanomis, ji nugyveno daugybę gyvenimų, tūkstančius metų laukė šio momento, šio dieviškai tobulo laiko, kada visa žmonija vėl bus pažadinta ir pradės prisiminti jų tikrąją kilmę, ir ims gyventi jų dvasinį tikslą čia ant Žemės. 

Daug senų dalykų pradės išeiti, ypač susijusių su išėjimu ir kalbėjimu to, kas yra jūsų širdies centre ir sieloje, neslepiant to, kas yra jumyse, kas turi būti nuoširdžiai išreikšta. Neužsidarykite, nesusitraukite, nerkite giliau. Jūs nesate vienas, kuris tai patiriate. Kiekvienas žmogus ant šios planetos yra nušviečiamas iš vidaus, kad jie galėtų žengti iš slėpimosi, buvimo šešėlyje ir pilnai gyventi jų giliausios esmės tiesą, šviesti jų sielos Šviesą čia ant Žemės taip ryškiai, kaip dar niekada. Visi esame plaunami tyriausių Gyvenimo vandenų ir sugrąžinami į ten, iš kur atėjome. Tai kelia iššūkius, yra skausminga tik jei mes laikomės senų modelių, to, kas mums daugiau nebetarnauja. Kai protas paima viršų virš širdies ir sielos, širdies centras sutrinka. Tol, kol mes esame prisirišę prie proto ir bandome racionalizuoti mūsų kelią per gyvenimą, patirsime kentėjimą. Vienintelis būdas pirmyn – gyventi jūsų tiesą! Susigrąžinkite tą jūsų mylintį širdies centrą. 

Pakilimo energijos remia jūsų atėjimą į jūsų pačių didesnę versiją, kad jūs gyventumėte tai čia, pilnai įkūnytą ant Žemės planetos. Jūs ruošiatės įkūnyti jūsų sakralią Sielos esmę, jūsų pačių Dieviškumą, jūsų Dievišką Moteriškumą ir Dievišką Vyriškumą, atnešti tuos du aspektus, in ir jang energijas į balansą ir sąjungą viduje, kas atveria jūsų viduje Dieviško Vaiko gimimą. Šis Dieviškas Vaikas nėra tas pats “sužeistas vidinis vaikas”, kurį kiekvienas turime pagydyti, atnešti į Besąlyginį Priėmimą ir integruoti viduje, kad vėl taptume pilni savyje. Dieviškas Vaikas yra visiškai nauja, anksčiau čia Žemėje nepatirta, jūsų Tikroji Esatis, jūsų Dieviškumas, jūsų Kristaus Aš Esu Spindėjimas, jūsų Nekaltumas, jūsų Tyrumas, jūsų Galia. Tai yra tas Aukštesnysis aspektas jumyse, kuris nežino nieko kito, kaip tik Besąlyginę Meilę, tas, kuris gyvena Vienyje su Visu Kas Yra. 

Klaidingas suvokimas, kad meilė yra kaip kilimėlis prie durų. Tai yra begalinė galia. Laikas pabusti begalinei Meilės galiai! Jūs ruošiatės tapti/ tampate įsikūnijusiais Kristumis, įkūnijusiais Krištolinę, Kristaus, Vienio Sąmonę. Tai yra didžiulė patirtis visai Žemės planetai, tai yra didžiulė patirtis jūsų fiziniams kūnams ir žmogiškiems aspektams. Tu tampi tiesiogiai kvėpuojančiu Dieviškumą/ Dievišką Meilę per šitą fizinį kūną, kurį tu įkūniji. Viskas tavo viduje keičiasi, viskas turi pasikeisti tavo išorėje. Tai yra visiškai skirtinga realybė, nieko panašaus į tai, kaip gyvenome iki šiol. Tu prisimeni tavo brolius ir seseris tarnystėje, tu žinai, kad atėjai dėl jų, būti Šviečiančiu Švyturiu Šviesos, Tiesos ir Meilės ir įkūnyji tai, tampi tuo, tuo, kuriuo tu visada žinojai, kad vieną dieną tapsi.

Tai yra multidimensinė patirtis, vienu metu vykstanti visuose egzistencijos lygmenyse, kiekvienoje dalelėje, kur jūs egzistuojate kaip Sąmonė, per laiką, erdvę, daugybę dimensijų, laiko juostų, paralelinių realybių ir jūsų fiziniame kūne čia ant žemės. Kristaus energijos, Spindinti Šviesa užlieja jūsų kiekvieną jūsų ląstelę. Tai yra aukščiausio lygmens Tyrumas, ypač aukštų virpesių dažnis. Dideli pokyčiai vyksta jūsų visuose lygmenyse, keičiasi jūsų visa perspektyva. Tai yra naujas žvilgsnis į viską. Jūs matote visos Kūrinijos tobulumą ir viso to, kas vyksta tobulumą. Jūs turite naujas dovanas, kurios jums anksčiau nebuvo prieinamos, nes jūs nebuvote pilnai pasirengę. 

Jūsų sąmonė plečiasi dideliu greičiu. Atrodo, kad viskas aplink tave sukasi. Jūs tiesiogiai stovite/ esate verpete/ sūkuryje energijų, spirale besisukančių ir kylančių aukštyn į aukštesnio dažnio bangos juostą, naują lygmenį, kuriame jūs toliau egzistuosite, kai įkūnysite tą dažnį, ir iš kurio jūs toliau kilsite ir leisitės į jūsų žemiškąjį gyvenimą ant Žemės, į šitą fizinį kūną, kurį jūs įkūnyjate dabar jūsų šiame gyvenime. Jūs prisiminsite daugybę jūsų gyvenimų, jūs turėsite naujus psichinius gebėjimus, kuriuos nežinosite, kur dėti. Tai gali jaudinti. Jūs galite nebežinoti, kaip jums egzistuoti šiame tridimensiniame pasaulyje, kur jūs gyvenate, kaip Žmogus. Nepanikuokite, išlikite dabartyje, jūs tai integruosite jūsų ramybėje, rimtyje, toje giliausioje erdvėje, šventovėje jūsų viduje, kur neegzistuoja joks laikas, kur jūs pažįstate ir iš naujo surenkate jūsų Sielos tiesą, eliksyrą gyvenimui.

Visada yra judėjimas, mes augame arba leidžiamės. Siekis leidžia pakilti į aukštesnes karalystes, aukštas būsenas ir traukti tai, ir įkūnyti tai.  Vienas įkvėpimas, vienas žingsnis per kartą. Meistriškumas yra nuolat besitęsiantis evoliucinis procesas į aukštesnio dažnio bangą. Kad tai pasiektum, turi būti labai labai tyras. Atsiminkite pralaidumas yra dažninis, ar Vartai jums atsiveria, ar ne, priklauso nuo to, kaip jūsų virpesiai deri su aukštesnio dažnio bangos juostos. Vykta suderinimas, viskas jumyse yra patikrinama, yra Meistrai, kurie mums padeda su mūsų vystymųsi. Palaipsniui mes nusileidžiame iš aukštesnių dimensijų į šį tankų pasaulį ir palaipsniui mes keliame save atgal į aukštesnes sąmonės būsenas. Kiekviena dimensija turi būti įvaldyta meistriškai. Vyksta adaptacija, pertvarkymai jumyse. Kai įvaldote trečiąją dimensiją, jūs pakylate į penktąją, ir yra pamokų čia. Jūs galėsite pakilti į septintąją dimensiją, bet tai nereiškia, kad sėdėsite ten. Mokinys visada daro klaidas ir grįžta atgal. Bus iššūkių ir tai augins jūsų sielos raumenis. Žmonija nepadarė nieko blogo, kad yra šiame tridimensiniame pasaulyje, tai yra kolektyvinio programavimo dalis ir galimybė dirbti su savimi visiems, atnešti poliariškumą į vienį viduje.

Žmonija nepasiliks trečioje dimensijoje. Ateina energijos ir mes turime vystytis pagal jas. Dieviškumas jau įėjo visiems žmonėms, tik ne visi turėjo kada tai atpažinti. Daug žmonių dar nesupranta, kiek daug jie paleidžia, nes yra sukimosi procese, bet rimtyje tai yra akivaizdu. Mes pereiname masinį atnaujinimą, planeta yra išvaloma nuo visų tų užstrigusių energijų, užstrigusių emocijų, yra išplaunama viskas, kas daugiau mums nebetarnauja. Tai yra didžiulis palaiminimas būti čia kartu ir patirti šiuos poslinkius sąmonėje. Tai yra nuostabus, džiaugsmingas atgimimo procesas, ne liūdna daina, dovana būti išvalytam. Mes sukūrėme chaosą ir dabar turime galimybę viską pertvarkyti, perstatyti iš naujo. Dieviška Meilė mums davė laisvą valią ir pasirinkimą. Yra atsakomybės dėsnis, tai yra mūsų atsakomybė, ką mes kuriame. Viskas yra atgręžiama į tave. Viskas, ką ten įdedame, turi bangos efektą ir sugrįžta mums bumerangu atgal vienu arba kitu būdu; ką darome kitiems, tą darome sau. 

Pakilimo kelias yra jūsų viduje. Jūsų Kristaus Aš Esu yra jūsų Aukščiausia Išmintis, Begalinė Besąlyginė Meilė, Ryšys su visu pasauliu aplink jus ir jumyse ir už jūsų per laiką ir erdvę. Tai yra Dieviška Meilė, kitas jūsų Savasties aspektas, kurį jūs prisimenate jūsų širdies centre, kai jūs ateinate į absoliučią rimtį jumyse. Suraskite šitą rimtį, šitą nulio tašką jumyse ir jūs pažinsite Dieviškumą, kaip tai, kas jūs esate ir kas yra visa aplink jus. Jūs esate Dieviškumas šitame kūne. Jūs atėjote gyventi tai, patirti tai ant Žemės šiame gyvenime. Jūs esate tobulas. Jūs esate Meilė. Tai yra tiesa to, kas jūs esate. Jūs atėjote čia tai prisiminti. Dabar jūs tai vėl prisiminėte. Būkite pasirengę prisiminti daugiau to, kas jūs esate, ir dėl kokios priežasties jūs esate čia ir gyvenate dabar, šiais laikais, šioje planetoje, kurią vadinate jūsų žemiškais Namais.