Deivės Įkūnijimas

 
Deivė nėra tik idėja, kuri galėtų būti suprasta, kad galėtume įkūnyti Jos energiją. Tai, kas tarp žmonių šiandien yra pristatoma, kaip „deivė“, suvokiama ir vadinama ‘’deive’’, daugeliu atvejų yra toli nuo to, kokia yra tikroji Deivės esmė ir kas yra tikrasis Deivės Įkūnijimas.
 
 Deivės energija nėra tik moterų “privilegija“, bet yra lygiai prieinama moterims ir vyrams/ moteryse ir vyruose. Tai yra individualizuotas Kūrėjo aspektas, trokštantis pasireiškti kūrybiškai čia, Žemėje. Deivės vibracija yra visose kūrybinėse Kūrėjo ir visos kūrinijos gyvenimo energijose. Šis kūrybinis Dieviškumo aspektas dabar sugrįžta į kolektyvinę sąmonę žmonėse Žemėje kartu su Pakilimo procesu ir laukia būti įkūnytas kiekviename iš mūsų.
 
 
Kvietimas įkūnyti savyje moterišką sielą gali būti atpažintas pagal gilų ir kitais būdais nepatenkinamą “namų” ilgesį. Tada, kai mes iš naujo susijungiame su Deivės energija savo viduje, tai nėra panašu į nieką, kas buvo mūsų anksčiau patirta. Kai tu ateini į šią vietą savyje, tu iš tikrųjų žinai, kad iš tikrųjų TU sugrįžai – į namus savo paties kūne.
 
 
Susijungimas iš naujo su šia kūrybine Kūrėjo/ Deivės energija savo viduje yra stulbinanti, didinga ir niekam neprilygstanti patirtis, kuri negali būti sumeluota ar suvaidinta išorėje. Tai nėra išorinis paveikslas. Tai – visą egzistenciją transformuojantis pokytis mūsų pačių kūne. Tada, kai tai įvyksta, ir Deivė yra iš naujo pilnai įkūnyjama, Deivė yra jaučiama ir yra atpažįstama viduje ir išorėje.
 
 
Tai – gilus vidinis ryšys, kuris negali būti gautas iš išorės. Visi anksčiau turėti žmogiški santykiai nublanksta, nes ryšys, kuris dabar yra atkurtas ir yra gyvas tavyje, yra tas, kurio tu visur ieškojai. Tai yra tavo atkurtas ryšys su pačiu savimi, kuris tave įgalina nesuskaičiuojamais būdais. Iki tol, mes tik ieškojome meilės išorėje, ir mūsų santykiai buvo pagrįsti tarpusavio priklausymu ir priklausomybe. Ši meilė “nepasotino“ mūsų “meilės alkio“.
 
Visų pirma, Deivė nepriklauso nuo meilės subjekto išorėje. Tai yra didžiulio meilės vandenyno patyrimas giliuose savo paties lygmenyse. Tai – sakrali vidinė sajunga su dideliu švelnumu ir gilus energetinis susilygiavimas, kuris pažadina mumyse sakralias liepsnas ir mus čia išskleidžia, kaip dieviško žinojimo lotuso žiedą, kad mes taip pat galėtume įžengti, kaip bendrakūrėjai. 
 
 
Atkurti iš naujo šį santykį su Deive savyje – yra Kelionė. Pirma pažink save – tai yra prerekvizitas nušvitimui. Bet, anaiptol, susijungimas su Deive ir Jos aktyvavimas savo viduje neateina per mentalinį, suvokimo lygmenį.  Moterims, tai yra ypač gili ir sakrali kelionė į jų pačių sielos gelmes ir gilus susijungimas iš naujo su jų pačių fizine forma ir būdu, kuris pasireiškia, kaip Dieviško Moteriškumo šventimas viduje ir išorėje.
 
Kad Deivė būtų įkūnyta, turi būti atlaisvinti energijos centrai fiziniame kūne. Iki tol, mes kovojame su emocinio kūno skausmu, meilės sau ir giliausio susijungimo su savimi pačioje šerdyje trūkumu. Mūsų sakralūs centrai turi būti atverti, kad mes surastume iš tikrųjų gilią meilę patiems sau, o tada įlietume tai į savo mylinčius ir intymius santykius – ne kaip ieškotojai, kaip davėjai ir lygiaverčiai partneriai.
 
Tai yra sakralios sąjungos su mūsų pasirinktu dievišku partneriu pamatas. Tada, kai mes išvalome iš savo energijos laukų senas traumas ir sielos žaizdas, ir iš naujo atrandame savo pačių šventumą, mes atsiveriame savo visuose kūnuose ir galime pasiekti gilesnę saviraišką, patirti daugiau džiaugsmo ir palaimos iš vidaus bei įgyvendinti savo išsipildymą Žemėje.
 
 
 
 
Jūs galite sekti ir pamėgi mus čia: