Energijos atnaujinimas: Sielos potencialo sėklų pažadinimas

Palaiminimai, Mylimi,

Visų mūsų pasauliai apsivertė “aukštyn kojomis” nuo mano praėjusio pasidalijimo apie fizinio Pakilimo kelionę. Dar metų pradžioje dalijausi su jumis naujienlaiškyje, kad šiemet mano tarnystės, įskaitant šiuos energijos atnaujinimus, pobūdis keisis; esu vedama integruoti naujus būdus paremti dabarties reikšmingą poslinkį. Šiuo persitvarkymų periodu, dabar tai yra daug apie tiesiog “erdvės palaikymą”, kai nauja pabudimo banga kolektyve pakyla ir daug “naujai gimusių” prisijungia.
 
Jaučiu, kad ankstesniais metais buvau kreipiama sukurti pakankamą “Šviesos kiekį”, reikalingą susitvarkyti su tolesniais iššūkius keliančiais etapais mūsų Pakilime. Žinojimas yra dovana, supratimas yra raktas. Tai yra svarbi šio kelio dalis, tačiau eigoje ši kelionė pasiekia tokį sudėtingumo laipsnį, kad ne visada yra paprasta viską paaiškinti žmogiškomis sąvokomis, kad būtų suprasta. Kuo daugiau mes pasislenkame savo pačių įsikūnijimo kelionėje, tai labiau tai tampa daugiamate fiziška žmogiška patirtimi, kurios neina apimti ir sudėti į žodžius, ir visada yra nauja teritorija įžengti.
 

Kelio rodytojams

 
“Kelio rodymo” procesas nėra lengva užduotis, kaip tai gali atrodyti. Tai yra evoliucinė kelionė paremti Naujo Dieviško Kristaus Esmės Žmogaus Įsikūnijimą, vienu metu darant savo pačių integraciją bei dalyvaujant gyvenime jo visuose lygmenyse ir aspektuose. Yra įtraukta žmogiška prigimtis ir psichika, ir net labiausiai pabudusios būtybės patirs iššūkius veikti žmogiškuose induose.
 
Svarbi mūsų kelio dalis yra poilsis. Tai mums leidžia generuoti bangas, kurios juda į kolektyvinius laukus ir tas gyvenimo patirtis, kurios vis dar yra ribotos jų kūrybiniame potenciale. Kuo daugiau Kristaus, aukštesnės Šviesos potencialo, mes įkūnijame, tuo galingesni galime būti ir tuo lengviau bus generuoti pastovią visuotinės gausos tėkmę visiems. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl mes esame čia šiuo laiku.
 

Gera žinia ta, kad per paskutinius metus mes sparčiai pasistūmėjome kaip kolektyvas Nušviestų, Pakylėtų Šviesos Būtybių. Dabartiniai įvykiai visuose lygmenyse veikia mus įvairiuose lygmenyse ir prisideda prie mūsų siekio susivienyti. Kiekvienas iš mūsų neša galingą Šviesos fakelą, kas šį procesą padaro lengvesniu visiems. Nesvarbu, kokia yra dabartinių įvykių būsena ir ką pasaulis mums pamėtės, mes galime gauti naudą kaip visuma, kai susijungiame Kristaus/ Vienio-Širdies bendrystėje.

Per šiuos globalinius įvykius daugybė sielų pajautė gilesnį kvietimą ir skubą būti tarnystėje, kai kiti mes jau daug metų esame nuolatinėje tarnystėje. Pagerbkite jūsų kvietimus ir gilius vidinius impulsus, tai yra metas jums pradėti Saviįgalinimo etapą. Kai Žemė Gaja dabar pereina į naują evoliucinį ciklą, yra laikas rašyti naują istoriją, todėl daugybė yra kviečiami aukštesnių Šviesos Būtybių pakilti ir daryti būtiną darbą, kurį esame prašome daryti. Tai yra laikai, kuriems mes treniravomės ir gali atrodyti, kad visas mūsų gyvenimas buvo tik pasirengimas šitam taškui.

Esame katalizatoriai pokyčio Žemėje šiuo laiku ir esame visiškai remiami šiose pastangose, nuolat skatinami judėti pirmyn, imtis vis kito ir kito žingsnio. Turime suvokti, kad mūsų yra labai daug variacijų, su skirtingomis kilmėmis ir tikslais, tačiau visi mes tarnaujame vienai priežasčiai – planetiniam ir asmeniniam pakilimui. Mūsų susijungimas, ne kaip žmonių grupei fizikoje, bet kaip aukštesnių Šviesos Būtybių, yra tyras ir paprastas. Esame suvienyti Meilėje Sau, Gajai ir kolektyvui per mūsų pastangas atsiduoti Šviesai. 

Daug mūsų esame gimę iš Žvaigždžių. Tai reiškia, kad mūsų originali esmė seka skirtingu energijos raštu, nei tų, kurie daugiau rezonuoja su Žemės šerdimi ir jos gyvenimo formomis. Mes atėjome čia, kad atneštume šiuos šviesos raštus, kaip energijos užpildus, kokių turbūt čia anksčiau nebuvo. Per savo šviesos panaudojimą, išskleidimą ir išleidimą, mes atnešame platesnę Gyvenimo perspektyvą ir kuriame naujus takus, kurie remia planetinį bei kolektyvinį pakilimą ir atveria daugiau Dieviško kūrybingumo naujam, Naujosios Žemės ciklui. Kiekvienas turi laisvę pasirinkti į tai žengti per jų pačių suverenią Savastį, todėl mes negalime įsikišti ar jėga priversti niekieno būti niekuo ir nieko pasirinkti.

Sukurti Dievišką Žmogų per Kosminio Kristaus Įsikūnijimą yra vienas sudėtingiausių kelių, kurį Siela gali pasirinkti, todėl ji gali pasirinkti tai tik tada, kai tam yra visiškai pasirengusi. Iš kitos pusės, mes niekam niekada nesame visiškai pasirengę. Tai priklauso nuo mūsų asmeninio vidinio ryšio ir pasitikėjimo. Kuo labiau mes pasitikime Dvasia, tuo labiau mes pasitikime savimi, kai tai susivienyja į vieną mūsų fiziniuose kūnuose. Tai yra tai, kas padėjo mums išlikti tyrais kanalais aukščiausiai Šviesai. Šioje tarnystėje mes išmokome pasirodyti efektyviausiu būdu, panaudodami savo Gyvenimo jėgą.

Šie metai yra svarbūs Saviįgalinime, kuris apima didesnės Galaktinės Šviesos, naujo, aukštesnio dimensinio energetinio pamato statymą. Visų pirma, mes turime išmokti tai meistriškai daryti savyje. Šiame etape esame kviečiami žengti dar toliau ir leistis giliau, pažinti savo pačių Gyvenimo jėgą ir išmokti, kaip ją transliuoti. Mūsų Gyvenimo jėga yra brangiausia gyvenimo valiuta ir per mūsų žmogišką istoriją buvo daug sukurta, kad mūsų vibracija būtų pakeista, per manipuliaciją, kontrolės ir įverginimo formas. Ateinančiais mėnesiais/ metais priešakyje taps vis labiau akivaizdu, kad Meistriškumas yra tai, ką kiekvienas sąmoningas žmogus turi turėti. 

Mūsų raktiniai žingsniai ateinantiems laikams yra visiškas priėmimas ir visiškas atsidavimas, kad ir kas tai būtų ir bus. Mes valdome geriausiai, kai galime išlikti giliai atsidavusioje būsenoje. Viskas yra susiję ir mūsų praėjusių metų/ ciklo patirtis parodė, kad tiesiog atsidavimas šiam nesavanaudiškos tarnystės keliui palieka mus išsipildžiusius ir aprūpintus. Tai yra tai, ką mes atėjome čia daryti, kodėl turėtume būti neremiami? Viskas, ko reikia, tai generuoti natūralią Gyvenimo jėgos tėkmę bei jai priklausančią gausą, o visa kita ateina natūraliai kaip to rezultatas. Paprasta Tiesa. Kokius įrankius mes naudojame savo kasdieniuose gyvenimuose kaip mūsų praktiką tam užtikrinti, visada išliks asmeninis pasirinkimas.  

 

Dabartinės energijos kolektyviniame ir individualiame lygmenyse

Tai, ką dabar patiriame kolektyviai, yra evoliuciniai įvykiai. Laikas, kuris pažymi svarbų slenkstį, kai žmonijos kolektyvui yra dovanojamas intensyvus transformuojantis procesas. Mes patiriame beprecedentinį paspartinimą. Kolektyviniuose laukuose paspartintai griūva senos struktūros, pastatytos iš pasąmonės, mūsų šviesos kūnai transformuojasi, išsklaidydami atgyvenusią sąmonę, vyksta gijimas, perrašymas ir pertvarkymas giliu ląsteliniu lygmeniu, šviesūs ir tamsūs poliai integruojasi bei susivienyja Vienyje, kaip  fotoninės šviesos efektas. 

Dvasios Gyvenimo Jėgos tėkmė, didesnė Būtis, juda per planetą, nepalikdama nepaliestos erdvės ir mus visus vesdama į platesnę perspektyvą. Kai kurie, patiria baimę, stresą, nerimą ir jaudulį, kai viskas yra atskleidžiama ir iškyla į paviršių; viskas, ką neigėme ir užspaudėme, neišspręsti skausmai, gilios sielos žaizdos, kurias nešėmės šimtmečius. Tai prašo būti išvalyta, nes tai daugiau nebėra reikalinga mūsų kelionėje priešakyje. Yra tie, kurie tik dabar tam nubunda, jiems tai nauja, staigu, šokas. Ir yra tie, kurie sveikina pokyčius ir naujus pasirinkimus, kuriuos jie daro, kai nes tai yra kulminacija jų vidinio darbo ir pastangų metų.

Nors vienu metu mus pasiekia informacijos iš įvairių lygmenų, svarbu palaikyti būtį Aukštesniojo Aš, kuris mato už “status quo” ir kitų prielaidų. Esame kviečiami vystyti savo supratimą bei įžvalgas, taip pat atpažinti, kur yra mūsų, o kur -kolektyvinis jaudulys. Tai yra tankesnės sąmonės, žemesnių dažnių valymas, apie kurį mes rašėme ir kalbėjome daug metų. Dabar tai yra išplėsta fizikoje ir ypač apčiuopiama. Globalinės aplinkybės yra apčiuopiamas rodikis perėjimo iš tankesnių realybių į mažiau tankias realybes, kai yra išardoma visa pasąmoninė kūryba. 

Niekas nėra tiesa ar netiesa. Tai yra paralelinės realybės. Tiesa yra tai, kuo tu tiki/ tiems, kurie tuo tiki. Ar tai yra jūsų tiesa? Ar rezonuojate su tuo? Dabar yra laikas stovėti Suverenume ir kaip niekada savo Atskyrimo gebėjime, kuo tikėti ir kaip elgtis, kai kiti sako, ką mums daryti. Atpažinkite dažnius, kurie neberezonuoja jūsų kūnuose, ir prisiminkite jūsų galią nuspręsti bei pasirinkti, kiekvieną akimirką. Tai yra pasirinkimų metas. Mums pristatoma daug galimybių – gyti, busti, atsiverti potencialui pasirinkimo dvasinio kelio, išeiti iš komforto zonos ir plėstis.

Metų pradžioje rašiau apie Didelį Kvantinį Šuolį 2020-ais. Jis yra čia, vyksta dabar fizikoje. Jūs galite pasirinkti žengti į jūsų labiausiai trokštamą realybę. Galimybė yra tikra, Visata parems bet ką, ką jūs renkatės. Nors išorėje gali atrodyti chaotiška, iš tikrųjų pajauskite, kas vyksta jūsų pačių asmeninėje kelionėje. Stebėkite, kas vyksta jums, kodėl ši pauzė yra duota ir svarbi jums asmeniškai, kokius pokyčius jūs esate vedami daryti jūsų gyvenime. Jei praleisite šį laiką įsitraukę tik į išorinio pasaulio dalykus, kurie galiausiai sugrius, kur jūs būsite paevoliucionavę? 

Gegužė bus apie įžengimą į ir buvimą 5D Sąmone iš tikrųjų; per kiekvieną kvėpavimą, kiekviename bendravime ir atsake. Jūs žengsite iš 3D dažnių/ 4D astralinių lygmenų, dalykų, kurie jums neberezonuoja, ir patirsite tikrus testus jūsų integralumui ir gebėjimui palaikyti bei taikyti aukštesnę sąmonę kasdien. Metas išeiti iš teorijos į praktiką ir kaip niekada anksčiau būti tikriems, įsitvirtinusiems ir siekiantiems gerovės mūsų “Naujosios Žemės” realybėms, kai mes toliau tęsiame jas bendrai kurti su besiplečiančiomis šviesos gardelėmis per įkūnytus aukštesnės širdies pavyzdžius. 

Praėjusiais mėnesiais energijos buvo neįtikėtinai galingos. Daugybė patyrė Soliarinius įliejimus/ Kristaus aktyvacijas. Kolektyvinis Vienio DNR ir Auksinė Rasė yra aktyvuojama per pasirengusias širdis ir DNR. Dabar turite laiko ilsėtis ir integruoti šiuos naujus dažnius. Tai yra visiško kūno perrašymo patirtis, kai užbaigiate žemesnių dimensinių realybių etapą. Laikas sukurti erdvę eiti vidun, stabtelti, giliai klausytis, iš naujo viską įvertinti, padaryti naujus pasirinkimus, paremtus jūsų Autentiškos Sielos Savasties troškimais, turėti kantrybės. Medituokite Nulio taške, rimtyje, leisdami jūsų Aukštesnės Savasties dažniams tekėti netrikdomiems. Leiskite jūsų Sielos šviesai stimuliuoti jūsų vaizduotę ir kūrybingumą. 

Svarbiausias dalykas šiame laike yra tęsti mūsų Pakilimo siekius. Tai turi ne tik tęstis, bet augti ir plėstis. Mūsų pakilimo darbas nesibaigia, kai chaosas ir dalykai tampa iššūkius keliantys. Tai nesibaigia su virusu, tai yra apie pakilimą, masinis pabudimas ir valymasis pabudimas tęsis. Šviesos kūnas toliau išlieka mūsų pagrindiniu prioritetu, esme ir fokusu. Tai yra tai, kas čia kuria mūsų realybes. Poslinkis į realybes yra vibracinis, kai jūs/ jūsų DNR pradeda rezonuoti su aukštesniais lygmenimis. Aukštesni lygmenys greičiau sukasi, vibruoja ir sukuria atitikmenį naujai patirčiai. 

Įrankiai naviguoti per iššūkius ir patirti proveržį

Jūs atėjote į šį gyvenimą su užduotimi aktyvuoti ir visiškai įkūnyti jūsų sielą, vystyti ir pažadinti jos visą potencialą. Šis tikslas per šį laikotarpį yra sustiprinamas ir labai išplečiamas. Todėl kai kurie jūsų galite surasti save jūsų kasdienybėse, klausinėjančius apie gyvenimą ir tyrinėjančius jo gilesnę reikšmę. Jūsų aplinkybės radikaliai keičiasi, suteikdamos jums galimybes surasti būdus plėtoti jūsų tapatybės pojūtį už praeities kultūrinių ir socialinių lūkesčių. 

Siekite platesnio ateities vaizdo ir leiskite sau švelniai paleisti praeitį. Sąmoningai dirbdami išlaisvinti save iš idėjų ir minčių apie tai, kuo jūs turite būti, jūs galėsite paleisti praeitį ir apkabinti jūsų tikrą, autentišką sielos savastį. Kai leisite baimės, nusivylimo ir pykčio grandinėms nukristi, galėsite iš naujo susijungti su jūsų amžina siela ir atrasti jos suverenią galią. Ši galia pavers tikrove jūsų laisvę ir jūsų gebėjimą spindėti, skleisti amžiną meilę, tiesą ir kūrybingumą.

Viskas, kas dabar vyksta, drąsina ir remia naujo gyvenimo gimimą. Emocinis pasivažinėjimas kalneliais per žmogišką apdorojimą yra dabartinio žmogiško pakilimo dalis. Tanki sąmonė valosi, jaučiasi nepatogiai kūne, skausminga ir sunku žmogiškam lygmeniui. Galite jausti emocijas ir viskas yra gerai su tuo, jūs taip pat esate žmogus. Stebite tai, atpažįstate, kur yra kitų sąmonė, kur jūs pačių elgesys, patirtys, suvokiate, kad mintys, emocijos nesate jūs, žinote, kad bet kada galite padaryti proveržį ir pasislinkti, paleisdami žemesnę sąmonę, įsitikinimo sistemas.

Kai šios tankesnės energijos išsisklaido, privalome būti ypač švelnūs su savimi, taip pat ir vieni su kitais. Visada galime surasti stabilų ir saugų uostą dabarties akimirkoje, kuri visada mus traukia į širdies centrą. Tada, kai mūsų žmogiška širdis yra apdorojimo ir atkūrimo būsenoje, per mus pajudės labai daug energijos. Kas liečia mūsų evoliuciją, energiją ir kūnus, geriausia, yra leisti, žinant, kad tai yra gilesnės kilmės, nei mes dažnai priskiriame, ir visa kita vyks natūraliai. 

Kai kurie galite jaustis sujaudinti dėl netikrumo dėl ateities, nežinios, kur link juda visa tai ir jūsų gyvenimai. Mes galime paleisti šį norėjimą žinoti per stebėjimą šio poreikio, kai jis mumyse iškyla, ir praktikuodami jo paleidimą per buvimą dabar ir atsidavimą, užduodami sau klausimus: “Ar tikrai turiu žinoti tai – ateitį, kuri dar neįvyko?”, Ar tai pakeistų kažką iš esmės dabar mano realybėje?”. 

Žmogiškas protas buvo įpratęs “žinoti, kas vyks ateityje”, įsitikinęs, kad gali kontroliuoti realybę. Didžiąja dalimi tai – spekuliacijos, kurios suteikia iliuzinį saugumo pojūtį. Kai mes paleidžiame desperatišką poreikį žinoti, įgyjame didesnį aiškumą, atsiverdami prieigai prie žinojimo už ego proto ribų, išminties ir gausos, kokios anksčiau neturėjome. Kai pajudėsite toliau nuo baime paremtų praeities sistemų, jumyse pabus naujas jautrumas, sustiprindamas jūsų intuityvius ir kūrybinius gebėjimus. Jūs surasite save labiau įkvėptus ir geriau gebančius intuityviai išjausti kitus žingsnius jūsų kelyje. 

Kai mūsų žmogiška sąmonė bunda, išnyra mūsų sielos esmė, kaip vedlys mūsų gyvenime. Kai mes susilygiuojame su savo šerdine esme ir tuo, kaip geriausiai galime panaudoti savo energiją, viskas atsiskleidžia natūraliai, su gracija. Kuo labiau pasitikime procesu, tuo lengiau kūnui išlikti susilygiavusiam. Optimalus pusiausvyros taškas yra tas, kur kūnas yra giliai įsitvirtinęs jo dabartiniame pavyzdyje, tuo pačiu paslankus, atviras priimti naujus evoliucinius impulsus ir prisitaikantis. Kai išmokstame persitvarkyti viduje, prisitaikydami prie šito naujo būdo, tai leidžia mums būti budriems, priimantiems, kūrybingiems ir galingiems, suteikia gebėjimą naviguoti per gyvenimą iš mūsų giliausių savasčių. Kiekvienas turime meistriškai įvaldyti tai savo pirmajame evoliuciniame cikle, kad galėtume be pastangų palaikyti šią erdvę pakilimui.

Kitas etapas – Kristaus Savasties įsikūnijimas

Kitas Žmogaus Pakilimo lygmuo po “pakilimo” etapo yra “nusileidimas”, į kurį pajuda mūsų sielos, kad užbaigtų darbą, kurio kūrime mes pažadėjome dalyvauti šiame gyvenime. Tai todėl kai kurie jūsų pastebėjote pokytį jūsų savijautoje ir procesuose. Kai mes pradedame “nusileidimo” kelią, dirbame pakelti Kristų mūsų žmogiškame kūne iš mūsų sėklų energijų ir šerdinio pavyzdžio. Tai reiškia, kad bus panaudota viskas, ką mes gavome ir priėmėme į savo šerdinį žmogiško dizaino pavyzdį iš “pakilimo” ciklo.

Šiame taške tai yra visiškai apie kūną. Per šią proceso stadiją, jis naudoja visus energijos rezervus šiam procesui ir… jaučiasi išsekęs. Kūnas turėjo daug iškęsti ir paaukoti, per gilius iššūkius, vėl ir vėl, kad Siela pereitų šį pakilimo procesą. Kūnas pažodžiui šaukia: “Ar tu žinai, kiek man teko patirti, per ką aš perėjau?”. Dauguma žinome, kiek kūnas buvo sužalotas ir nepatyrė gilaus maitinimo.

Šis Kristaus įsikūnijimo kelias nėra tik apie Meilę ir Šviesą, kuo daug kas bando šiais laikais padaryti. Niekas neįvyksta per naktį ir iki pergalės daug darbo turi būti atlikta. Energijų pakilimo per Kristaus esmę kelionė yra skausminga; tarsi nesibaigiantis ratas, kuris veda per valymosi patirtis, viena po kitos. Tai yra valymasis ir atsiskleidimas sluoksnis po sluoksnio ir gali užtrukti iki kelerių metų. 

Fizinis aspektas patirs nemažai iššūkių per šį laiką. Tai yra sunkiausia kelionės dalis, kurioje jaučiamas ir iš naujo patiriamas kentėjimas kieviename sluoksnio, per kurį einame per savo pakilimą, aspekte, visuose būties lygmenyse iki visi tie aspektai gali būti pakelti į Kristaus šviesą – tikrąją mūsų gimimo teisę. Tai turi įvykti visuose žmogiško dizaino lygmenyse, kuris yra toks sudėtingas.

Žmogiškas aspektas vis dar nešasi daug traumos, tiek daug užkoduotos atminties jo visose ląstelėse, todėl darbas, kurį mes darome kaip žmonės, dažnai gali atrodyti begalinis. Net jei fiziniame kūne inkarnuojamės pirmą kartą, jis vis tiek paveldėja ir gauna visas ankstesnių gyvenimų, kaip individualių inkarnacijų, patirtis. Todėl Šviesos būtybėms dažnai yra skaudu egzistuoti žmogiškame pavyzdyje, nes originalus pavyzdys yra toks skirtingas. Ir tyras žinojimas gali susidrumzlinti, kai Šviesos būtybė pasirenka panerti į šį tankį.

Kai kūnas tampa pirminiu “priėmėju”, gali jaustis tarsi mes esame susitelkę “požemio erdvėje”, kuri yra mūsų apmokymų erdvė, vėliau turime tai perkelti į funkcionavimą išorėje visiškai. Daug faktorių yra įtraukta, ką mes pradedame stebėti, kaip svarbų, kai patys einame giliai per šią patirtį. Dieviškumo bangos juda į žmogišką formą, iškyla žmogiškas skausmas, ne tik mentalinis ir emocinis, bet ir giliai fiziologinis, kaip kilimo rezultatas, tuo pačiu vis dar išliekant sulaikytam tam tikrame tankyje. Sunku. Tai yra Šviesos kūnas, kuris prisitaiko, ir sunkiausia yra tada, kai Šviesos kūno sąmonės lygmenys bei impulsai susikerta su didžiausio pasipriešinimo akimirkomis. 

Daug šviesos būtybių, ypač “naujo amžiaus”/ 4D sferoje/ Klaidingos Pakilimo matricos laiko juostose, tai yra pražiūrėta. Jie turės daryti jų gyvenimo darbu peržengti tai ir pajudėti į įgijimą bei įkūnijimą naujo vibracinio dažnio materijos tankyje. Kol mes nepradedame visiško “nusileidimo” proceso kelionės, tol patiriame trigerius. Kai kurie jų žais taip giliai, kad net drąsiausias sielas gali išgąsdinti. Taip sukuriamas pasipriešinimas. Jeigu tik esame pasirengę paleisti mūsų pačių susikurtus blokus, kurie yra rezultatas to pasipriešinimo, vidinis Kristus ves pirmyn. Kad ir kaip sunku kartais tai gali jaustis, yra maži proveržiai pro vis kitą pasipriešinimo sluoksnį, kurie reprezentuoja Kristaus mumyse pergalę virš tamsos ir atskirties. 

Ne tik Siela, bet ir kūnas yra tikras herojus, nes padeda kreipti procesą ir stumti mūsų Gyvenimo jėgą teisinga kryptimi. Turėsime motyvuoti save rinktis gyvenimo dovaną virš mirties, kuri lydės per šią Kristaus kelionę, kurioje nušviečiame tamsą ir šviesą. Kūnas turės parodyti didelę drąsą, kai gauna šias Šviesos kūno esmės bangas, apdorodamas ir integruodamas ne tik naują informaciją, bet taip pat visiškai naują veikimo/ funkcionavimo būdą. Mokomės būti Žmogumi visiškai nauju būdu, tačiau tiek daug seno ateis būti apkabintu Meilės glėbyje per giliausią Žmogišką Atjautą. Kai kurie šią vidinę savybę pagimdys greičiau ir paprasčiau nei kiti. Tai nepriklauso nuo to, kokie geri esame, bet nuo sunkumo mūsų užduoties, kuri priklauso nuo mūsų protėvių DNR dizaino ir sudėtingos koduotos atminties prigimties. Mūsų protėvių čia Žemėje atmintis gali giliai įtraukti.

Nuotaikų svyravimai ir gilūs kūno pokyčiai yra normali proceso dalis, taip pat visiško išsibarstymo pojūtis, išsisinchronizavimas, vos galint save atpažinti. Galime jaustis tampomi tarp “dviejų savasties aspektų”, kai dirbame, kad suvienytume ir atneštume į harmoniją vieną su kitu, labai lėtai judinami į priekį. Dažnai jausis, kad tam tikrame taške vienas aspektas yra dominuojantis, tačiau tai bus sinchronizuojama pakilimo procese visą laiką. Kartais, galime patirti pasivažinėjimą kalneliais, vieną dieną jaučiantis vienaip, kitą – visai kitaip, tarsi turėtume du kūnus. Bus ir “gerų”, ir “blogų” dienų, ir mes surasime būdą, kaip naviguoti per turbulencinius vandenis. Visi bus vedami į tai jų būdu per pastovų suderinimą pagal specifinius jų kūnų poreikius.

Mūsų gebėjimas sulieti Sielą su kūnu yra skirtingas ir unikalus. Tai yra alchemija, kuri gali būti prieita per vidinį ir gilų pojūtį. Geriausia, ką galime daryti, tai kasdien po žingsnį. Ištvermė yra raktas. Mūsų darbas slypi suradime giliausios atjautos mūsų žmogiškai patirčiai, kuri yra esminė pakilimo procesui. Darbas su mūsų vidiniu vaiku, bus esminis mūsų kelionėje. Mūsų žmogiškas aspektas reikalaus daug meilės, atleidimo ir švelnumo, ypač todėl, kad tiek daug buvo padaryta žmogaus fizinio kūno aspektui per manipuliaciją, įverginimą, genetinio fondo netekimą, kontrolę ir t.t. 

Gyvenimas šiame etape man tapo visiškai apie žmogiškos patirties gelmę, Begalinės Besąlyginės Dvasios Meilės patirtį ir buvimo bei jautimosi žmogumi prigimtį. Labiausiai remia, kasdien dirbti per vidinį ryšį su Šaltiniu (balta šviesa) ir Motinos Žemės/ Gajos šerdimi, nes jie abu sujungia mus įsižeminimo pojūtyje. Neutralaus stebėtojo būsena/ Nulio taškas – net kai apdorojame daug emocinės energijos, kuri, beje, yra ypač įkrauta potencialu – užtikrins, kad Dvasios Gyvenimo Jėga gali įeiti ir kreipti per mus naują energiją, su kuriame mes dirbame ir kuri bus įrašyta į mūsų šerdinį pavyzdį bei visą nervų ir ląstelinę mūsų evoliucinio kūno sistemą. 

Išlikite pasirengę, žinodami, kad giliai jumyse glūdi stiprybė begalinio ir kad mes galime panaudoti šį begalinio potencialą net ir ribotomis žmogiškomis sąlygomis. 

Myliu jus. Švęskite jūsų pasiekimus ir gręžkitės į jūsų Šviesą, kad visi matytų ir Dieviškumas stebėtų per jus.

Viktorija