sąmoningas įstraukimas ė kūrybinę evoliucija_ marketing _ mindset (52)

Žmonija buvo pamiršusi savo praeitį. Dabar yra laikas pabusti iš gilaus, šimtmečius trukusio miego. Pagaliau žmonės pajunta alkį sužinoti savo tikrąją kilmę ir istoriją, pradeda priimti savo šaknis ir nori pajudėti į priekį, pakilti į naują realybę – iš chaoso į ramybę, iš dėmesio centro trūkumo į sutelktą kūrimą.

Unikalus procesas, kuris dabar vyksta mūsų realybėje, yra vadinamas Pakilimu. Tai yra dieviškai orchestruojamas multidimensinis planas Žemei ir žmonėms. Pakilimas yra evoliucinis žingsnis visoms gyvybės rūšims Visatoje. Iš esmės mūsų, žmonijos, evoliucija yra skatinama Žemės evoliucijos. Žemės energijos keičiasi. Kai Šviesos intensyvumas veikia planetą, energijos gardelė žemėje slenkasi. Žemė jau pajudėjo į penktąją dimensiją. Mūsų emociniai kūnai yra magnetiškai susiję su Žeme. 

Kai Žemė plečiasi iš pirmųjų trijų dimensijų magnetinio poliškumo į kristalinį aukštesnių dimensijų ne-poliškumą, tai skatina bei remia žmones pašalinti iš savo ląstelinės atminties visus įsitikinimus ir elgesį, kurie nederi su vadinama realybe Naujo Aukso Amžiaus, į kurį mes įžengiame. Žmogiškas DNR yra perkoduojamas ir atnaujinamas, kad tikrasis potencialas, kurį mes, kaip žmonės, įgimtai turime, galėtų būti aktyvuotas. 

Kad susilygiuotumėte su naująja 5D gardele ir įgyvendintume mūsų gyvenimo tikslus, mes turime surasti ir išvalyti negatyvų programavimą, įsitikinimus, pasipriešinimą. Tuomet jūs galite susitelkti į galimybę ir jūsų aukščiausias svajones. Tuomet jūs galite susilygiuoti su naujomis planetos energijos ir pradėti transliuoti tas energijas prasmingais būdais, kurie pakelia jūsų gyvenimą ir tų kuriuos jūs paliečiate. 

Naujo Amžiaus Aušra


Nuo Atlantidos civilizacijos nuopuolio, kuris įvyko maždaug 12 000 m. prieš Kristų, senovės tekstai pranašavo amžių poslinkį, kai visuotiniai kosminiai 2012-ųjų metų įvykiai sukurs magnetinio tinklo poslinkius ir elektromagnetiniai pokyčiai Žemėje paskatins greitą Žemės, žmogaus kūno ir sąmonės pakilimą, skelbiantį naują Aukso Amžių, kai žmonės prisimins savo tikrąjį potencialą ir kad visa kita yra tik žemiškas žaidimas.

Remiantis senaisiais, paskutinio 2 100 metų Zodiako, Vandenio Amžiaus, aušra 2012 m. gruodžio 21 d., praneša atvykimą Aukso Amžiaus, reiškiančio vieno pilno 225 milijonų metų mūsų visos galaktikos apsisukimo užbaigimą, ir pažymi visų laiko ciklų pabaigą.

Kas yra Aukso Amžius?

Senovės Egipto, Majų, Laikos ir Inkų senieji suprato Didžiąją Centrinę Saulę esant portalu, kuris toliau nukreipia energiją iš Galaktikos Centro. Su pažengusiomis astronomijos ir astrologijos žiniomis, šios senovės kultūros pažymėjo tobulą susilygiavimą Saulės ir Žemės kas 26 000 metų. Tai įvyko 2012 m. gruodžio 21 d.

Indai išskirstė šį 26 000 metų ciklą į keturias Jugas: Kali, Dvapara, Treta and Satja; senovės graikai į keturis amžius: Geležies, Bronzo, Sidabro ir Auko. Šiuolaikiniai astrologai priskiria šį 26 000 metų ciklą, kaip Lygiadienių precesiją, kai Žemė keliauja atgal per visą 12 Zodiako ženklų. Kas 2 100 metų mes įžengiame į naują Zodiako Amžių.

24 valandų dienos ir nakties ciklas, 365 dienų sezonų ciklas, 2100 metų zodiako amžių ciklas ir 26 000 metų lygiadienių precesija – visa yra sukelta Žemės sukimosi apie jos ašį santykyje su Saule. Kiekvienas turi savo besitęsiančią sąmonės evoliuciją, kai mes „užmiegame“ ir „pabundame“ iš nakties į dieną, žiemos į vasarą ir nuo lygiadienio iki lygiadienio. Vienas užbaigtas 26 000 metų lygiadienių ciklas perveda mus per tamsiuosius amžius į dvasinio nušvitimo amžius. 

Dualybės Žaidimas baigiasi

Mūsų Saulės ir Žemės susilygiavimo mūsų galaktikos centre (Galaktikos Fotoninio Diržo Susilygiavimas) rezultatas yra didesnis kiekis Šviesos, kuri dabar pasiekia mus, skatindamas globalinį dvasinį pabudimą.

Nuo Tamsiųjų Amžių, žmonijos nuopuolio, dviejų smegenų pusrutulių atskyrimas lėmė mus gyventi dualybių gyvenimą. Kairysis smegenų pusrutulis yra susijęs su loginiais, matematiniais ir nuosekliais santykiais, viską konceptualizuoja linijinio laiko rėmuose, kuria iliuziją, kad mes esame baigtiniai, atskiria mus vieną nuo kito ir atskiria nuo Dieviškojo Šaltinio.

Tuo tarpu, dešinysis smegenų pusrutulis yra susijęs su kūrbiniu procesu, kaip muzika, ritmas, vaizduotė, intuicija, humoras ir svajonės, suvokia, kad mes esame begaliniai, susieti vienyje vieni su kitais ir Begaliniu Kūrėju.

Dualybė prieštarauja Dieviškam Poliškumo Dėsniui, kuris pažymi, kad visa tai, kas atrodo esą priešingybės, yra tik du to paties dalyko kraštutinumai. Nėra dualybės – gero ir blogo, teisingo ir neteisingo, teigiamo ir neigiamo, viskas paprasčiausia yra patirtis. Kai mes kylame, remiami Žemės magnetinio lauko ir gravitacinės traukos mažėjimo, susidaro nauji sinapsių keliai, kad paskatintų smegenų pusrutulių bendradarbiavimą, tokiu būdų užbaigiant mūsų poreikį tęsti iliuzinį dualybės ciklą.

Astrologinėje diagramoje naujasis Vandenio amžius reprezentuoja du susijungiančius Deivido žvaigždės trikampius, pažyminčius vyriškumo ir moteriškumo sąjungą viduje. Simboliškai trimatis Deivido Žvaigždės vaizdavimas, vadinama Merkaba, išreiškia mūsų galaktinio Aukštesniojo Aš įtvirtinimą bei pasireiškimą fiziniame kūne ir žemesniojo aš sąmonėje Žemėje, taip pat mūsų ryšį su Šaltiniu.

 

Pakilimas

Pakilimas yra procesas, kai mes prisimename, kas mes esame.

Dėl intensyvių energijų, kurios yra aktyvuojamos visoje Visatoje, šiuo laiku vyksta spartus valymasis ir atsinaujinimas. Kad pakeltume milžinišką Šviesos kiekį, kuris srūva į Žemę, žmonija pereina per fizinį ir dvasinį pakilimą, mūsų anglies pagrindo ląstelės yra transformuojamos į kristalinę, nulinio taško, ne polišką struktūrą. 

Mūsų emociniai kūnai, susieti magnetiškai su Žeme, yra remiami Žemės plėtimosi iš magnetiško pirmųjų trijų dimensijų poliškumo, į Kristalinį, Nulio Tašką, aukštesnių dimensijų ne-poliškumą, paremiant mus išsklaidyti visus įsitikinimus bei elgesius, kurie nederi su nauja, Aukso Amžiaus, Nulio Taško realybe.

Pakilimas yra biologinis žygdarbis, kur forma pakyla vibracijoje šiek tiek per kartą, kad palaipsniui įžengtų į kitą dimensiją. Kai tai vyksta, vyraujančios ir svarbios kitiems laikams minties formos išblunksta. Kuo toliau jūs judate vibracijoje, senoms baime-paremtoms minties-formoms nėra vietos toliau gyvuoti jūsų gyvenimo patirtyje ir jos yra pakeičiamos nauja vienio sąmonės realybe.

Grįžimas į Nulinį Tašką, Kristalinę Sąmonę, yra būtina evoliucijos stadija Žemei, žmonijai ir visai Visatai, kad galėtume tęsti mūsų evoliucinį procesą. Todėl šis etapas yra nuostabus ir tuo pačiu ypač sudėtingas.

Į Žemę buvo įtvirtintos Šviesos Kalbos vibracijos, kad pakilimas būtų atneštas visoms rūšims su pačia Motina Žeme. Šių vibracijų tikslas yra nukirsti per tankį, taip paplitusį trečioje dimensijoje Žemėje. Tokios vibracijos paprasčiausiai išsklaido tuos dažnius, kurie, priešingai, kliudytų asmens formai judėti vibracijoje.
 

Pakilimo pasirinkimas

2012-ieji metai pažymi bendrą transformacijos laiką, tačiau Pakilimo laikas nėra apribotas tam tikra data. Tai priklauso nuo kiekvieno asmens pasirinkimo, kada jie padarys galutinį šuolį ir ar iš vis padarys. Dabar yra laikas tiems, kurie jaučia gilų troškimą pasitarnauti žmonėms ir Motinai Žemei, atsiliepti vidiniam vedimui kilti su intencija pakeisti planetos istoriją.

Pasirinkimas kilti atneš kitokią ateitį kiekvienam, kuris pasirinks tokį rezultatą savo gyvenimo patirčiai. Tuo tarpu pasirinkimas ne kilti baigsis formos mirtimi ir reinkarnacijos ciklo pratęsimu sielai, kad jie turėtų to paties tipo iš naujo vykstantį ekstremalaus poliškumo žaidimą ir galėtų pasiruošti pakilimui.

Tie žmonės, kurie rinksis kilti, gyvens matyti naują ateitį Žemei, žmonijai ir visoms karalystėms ant Žemės. Tai nėra užtikrinta 100 procentu, bet dėl pastarųjų poslinkių ir paramos iš Viso Kas Yra Intervencijos toks rezultatas Žemės ateičiai yra labiau tikėtinas, nei ne.

Išorinis pasaulis jau dabar pradeda atspindėti žmonijos grįžimą į dieviškąją sąmonę, t.y. tą sąmonės lygmenį, kuris mums buvo įdėtas pradžioje, kai tik mes pirmąkart buvome pagimdyti iš Kūrinijos Šaltinio.

Ankstesniais Aukso Amžiais žmonija praleido galimybes pakilimo ir atėjimo į aukštesnes realybes. Kai dabar mes vėl įžengiame į optimalų energetinį susilygiavimą Pakilimui, išsivysčiusios civilizacijos ir daugybė Šviesos būtybių užtikrintų, jog mes nepraleisime šios galimybės. Parama yra čia, bet įgyvendinimas yra kiekvieno rūpestis.

Vienio Sąmonė

Kai asmuo įkūnija visas Šviesos Kalbos vibracijas, vieną per kartą sekoje, kurioje jie įsitvirtino, ir įtvirtino visus biologinius bei eterinius pokyčius ten, jie įgijo Dievo Sąmonę savo asmeniniame pakilimo procese. Dievo Sąmonės įgijimas atneša naują būdą santykiauti su pasauliu, kuris peržengia prisirišimą ir savinimąsi bei apkabina vienio supratimą.
 
Vienio supratimas nėra lengvai suprantamas dabartinėje žmonių realybėje. Vienio Sąmonė pastato didesnį visumos gėrį virš bet kokio vieno individualaus poreikio. To pavyzdys yra, kad bet koks kylančio asmens aktas, kuris kliudytų Žemės pakilimui, būtų neleidžiamas vienio realybėje. Žemės pakilimo didesnis gėris išeitų prieš bet kokį asmeninį dalyką žmogaus pakilime ir todėl paimtų viršų.
 

Genetinė informacija įgyti Dievo Sąmonę neseniai buvo padaryta prieinama visiems žmonėms, kurie renkasi kilti šiame laike. Kylantys inicijuotieji gali naudoti visus Šviesos Kalbos tonus transformuoti ir transmutuoti savo formas, DNR, įgyti Dievo Sąmonės būseną jų fizinėje realybėje ir asmeniniame pakilime.  

 

Bendrakūrimas

Naujo Aukso Amžiaus tema yra kūrimas naujų sąmoningų žmonių bendruomenių, kurios yra paremtos gyvenimu Vienyje ir naujo, didingo pasaulio bendrakūrimu.

Palaipsniui aplink planetą susikurs „kišenės“ – Šviesos salos, kurios padės įtvirtinti šitą naują pasaulį. Tai sukurs žmonės, kurie suvokė, kad jie yra Didžiosios Dvasios kibirkštis, turinti žmogišką patirtį ir esanti tandeme su planeta Žeme, ir sąmoningai žino poreikį išlikti harmoningiems su Žeme bei sąmoningoje bendruomenėje vieni su kitais. Šios Šviesos salos susijungs viena su kita, suformuojant Šviesos Tinklą aplink Motiną Žemę.

Tai yra poslinkis į penktąją dimensiją ir virš, kur sielos yra neribotos, manifestacijos yra momentinės, patirtys atspindi laisvę ir nėra ego įsitraukimo atskirai be Aukštesniojo Aš.

Bendras tikslas visų, kylančių ir esančių tranzite, yra integruoti visus gyvenimo aspektus, apjungti dvilypumus, pašalinti atskirties iliuziją, atsiduoti ir leisti gyvenimą iš Širdies. Aukso Amžiaus realybėje yra gyvenimas Vienyje, kur niekas nėra atskiras ir viskas yra įmanoma. Gyvenimo naujame, kristaliniame, ne poliariniame taške tikslas yra kiekvienam gyventi kaip Dievui, kuris pasireiškia Žemėje formoje ir tarnauja dieviškam planui, žmonėms ir Gajai.