sąmoningas įstraukimas ė kūrybinę evoliucija_ marketing _ mindset (52)

Žmonija buvo pamiršusi savo praeitį. Dabar yra laikas pabusti iš gilaus šimtmečius trukusio miego. Pagaliau žmonės pajunta alkį sužinoti jų tikrąją kilmę ir istoriją, pradeda priimti savo šaknis ir nori pajudėti į priekį, pakilti į naują realybę – iš chaoso į ramybę, iš fokuso trūkumo į sutelktą kūrybą.

Unikalus procesas, kuris dabar vyksta mūsų planetoje, yra vadinamas Pakilimu. Tai yra gigantiškas multidimensinis dieviškai orchestruojamas planas Žemei ir jos Žmonėms. Pakilimas yra evoliucinis žingsnis visoms gyvybės rūšims. Žmonijos evoliucija iš esmės yra skatinama Žemės planetos evoliucijos. Žemės energijos keičiasi. Žemė jau pajudėjo į penktąją dimensiją. 

Mūsų emociniai kūnai yra magnetiškai susieti su Žeme. Kai Žemė kyla iš trečios dimensijos poliškumo į aukštesnių dimensijų ne-poliškumą, tai skatina ir remia žmones pašalinti iš jų ląstelinės atminties visus įsitikinimus bei elgesį, kurie nederi su vadinama Naujo Aukso Amžiaus, į kurį mes įžengiame, realybe. Mūsų Žmogaus DNR yra perkoduojamas ir atnaujinamas iš esmės, kad galėtų būti aktyvuotas tikrasis potencialas, kurį mes, kaip žmonės, įgimtai turime.

Kad susilygiuotumėte su Naująja Penktos Dimensijos magnetine gardele ir įgyvendintume mūsų šio gyvenimo tikslus, turime išvalyti praėjusio amžiaus programavimą, įsitikinimus bei pasipriešinimą. Tai leidžia susitelkti į visiškai kitokias galimybes ir mūsų aukščiausias svajones. Tuomet yra įmanoma energetiškai (vibraciškai) susilygiuoti su naujomis, planetą pasiekiančiomis energijomis bei pradėti transliuoti jas prasmingais būdais, kurie pakelia gyvenimą mūsų pačių ir tų, kuriuos mes paliečiame. 

Naujojo Amžiaus Aušra


Nuo Atlantidos civilizacijos nuopuolio, kuris įvyko maždaug 12 000 metų prieš Kristų senovės tekstai pranašavo amžių poslinkį, kai  kosminiai 2012-ųjų metų įvykiai sukurs poslinkius magnetiniame tinkle ir elektromagnetiniai pokyčiai paskatins greitą Žemės, Žmogaus kūno ir Sąmonės Pakilimą, paskelbsiantį naująjį Aukso Amžių. 

Kas yra Aukso Amžius?

Senovės Egipto, Majų, Laikos ir Inkų senieji suvokė, kad Didžioji Centrinė Saulė yra portalas, kuris nukreipia energiją iš Galaktikos Centro. Su pažangiomis astronomijos ir astrologijos žiniomis, šios senovės kultūros pažymėjo tobulą Saulės ir Žemės susilygiavimą kas 26 000 metų. Tai įvyko 2012 m. gruodžio 21 d.

Indai išskirstė šį 26 000 metų ciklą į keturias Jugas: Kali, Dvapara, Treta and Satja; senovės graikai į keturis amžius: Geležies, Bronzo, Sidabro ir Auko, šiuolaikiniai astrologai šį 26 000 metų ciklą priskiria kaip Lygiadienių precesiją, kuomet Žemė keliauja atgal per visus 12 Zodiako ženklų. Mes įžengiame į naują Zodiako Amžių kas 2 100 metų. 

24 valandų dienos ir nakties ciklas, 365 dienų sezonų ciklas, 2100 metų zodiako amžių ciklas ir 26 000 metų lygiadienių precesija – visa tai yra sukeliama Žemės sukimosi apie jos ašį santykyje su Saule. Kiekvienas iš mūsų turime mūsų besitęsiančią sąmonės evoliuciją, kai mes “užmiegame” ir “pabundame” iš nakties į dieną, iš žiemos į vasarą ir nuo lygiadienio iki lygiadienio. Vienas užbaigtas 26 000 metų lygiadienių ciklas atveda mus per tamsiuosius amžius į dvasinio nušvitimo amžius. 

Dualybės žaidimo pabaiga

Mūsų Saulės ir Žemės susilygiavimo mūsų galaktikos centre rezultatas yra didesnis kiekis Šviesos, kuri dabar mus pasiekia, skatindamas pasaulinio masto dvasinį pabudimą.

Nuo tamsiųjų amžių, žmonijos nuopuolio, dviejų smegenų pusrutulių atskyrimas nulėmė mūsų dualistinį gyvenimą. Kairysis smegenų pusrutulis yra susijęs su loginiais, matematiniais, racionaliais ir nuosekliais santykiais, viską konceptualizuoja linijinio laiko rėmuose, kuria iliuziją, kad mes esame baigtiniai, atskiria mus vienus nuo kitų ir mus nuo Dieviškojo Šaltinio. Dešinysis smegenų pusrutulis yra susijęs su kūrybiniu procesu. Kaip muzika, vaizduotė, intuicija, humoras ir svajonės suvokia, kad mes esame begaliniai, susieti vieni su kitais ir Begaliniu Kūrėju Vienyje.

Dualybė prieštarauja poliškumo dėsniui, pagal kurį visa tai, kas atrodo esą priešingybės, yra tik du to paties dalyko kraštutinumai. Nėra dualybės kaip geras ir blogas, teisingas ir neteisingas, teigiamas ir neigiamas, viskas yra tiesiog patirtis. Kai kylame sąmonėje, remiami Žemės magnetinio lauko bei gravitacinės traukos mažėjimo, susidaro nauji sinapsių keliai, kurie paskatina smegenų pusrutulių bendradarbiavimą, tokiu būdu užbaigiant mūsų poreikį tęsti iliuzinį dualybės ciklą.

Naujas Vandenio amžius astrologinėje diagramoje vaizduojamas, kaip du susijungiantys trikampiai, pažymint vyriškumo ir moteriškumo sąjungą viduje. Simboliškai trimatis Deivido žvaigždės vaizdavimas, vadinamas Merkaba, išreiškia mūsų galaktinio Aukštesniojo Aš įtvirtinimą ir pasireiškimą mūsų fiziniame kūne ir žemesniojo aš sąmonėje Žemėje bei mūsų ryšį su Šaltiniu.

Pakilimas

Dėl intensyvių energijų, kurios yra aktyvuojamos visoje Visatoje, šiuo metu vyksta spartus valymasis ir atsinaujinimas. Kad pakeltume milžinišką Šviesos kiekį, kuris srūva į Žemę, žmonija pereina fizinį ir dvasinį pakilimą. Mūsų anglies pagrindo ląstelės yra transformuojamos į kristalinę, ne polišką, nulinio taško struktūrą. 

Pakilimas yra biologinis žygdarbis, kur forma pakyla vibracijoje šiek tiek per kartą, kad palaipsniui įžengtų į kitą dimensiją. Kai tai vyksta, žemesnėse laiko juostose vyraujančios ir joms svarbios minties formos išblėsta. Kuo aukščiau jūs pakylate vibraciškai, tuo senoms, baime paremtoms minties formoms nebėra vietos toliau egzistuoti jūsų gyvenimo patirtyje, jos yra pakeičiamos nauja Vienio Sąmonės realybe.

Sugrįžimas į Kristalinę Sąmonę, Nulinį Tašką, yra būtina evoliucijos stadija Žemei, Žmonijai ir visai Visatai, kad mes galėtume tęsti mūsų evoliucinį procesą. Šis etapas yra nuostabus ir tuo pačiu ypač sudėtingas. Į Žemę buvo įtvirtintos Šviesos kalbos vibracijos, kad pakilimas būtų atneštas visoms gyvybės rūšims ir Gajai. Šių virpesių tikslas yra nukirsti tankį, paplitusį trečioje dimensijoje. Šviesos kalbos virpesiai tiesiog išsklaido tuos dažnius, kurie kliudytų asmens formai kilti/ judėti vibracijoje.

 

Pasirinkimas Pakilimo

2012-ieji metai pažymi bendrą transformacijos laiką, tačiau Pakilimo laikas nėra apribotas tam tikra data. Tai priklauso nuo kiekvieno  pasirinkimo, kada jie padaro jų galutinį šuolį ir ar iš vis padarys. Dabar yra laikas tiems, kurie jaučia gilų troškimą pasitarnauti Žmonėms ir Gajai, atsiliepti vidiniam vedimui kilti su ketinimu pakeisti šios planetos istoriją.

Pakilimo pasirinkimas kiekvienam atneš kitokią ateitį. Pasirinkimas ne kilti pasibaigs formos mirtimi ir reinkarnacijos ciklo pratęsimu sielai, kad jie turėtų to paties tipo iš naujo vykstantį ekstremalaus poliškumo žaidimą ir galėtų pasirengti pakilimui.

Išorinis pasaulis jau dabar pradeda atspindėti žmonijos sugrįžimą į dievišką sąmonę, t.y. tą sąmonės lygmenį, kuris mums buvo įdiegtas pradžioje, kai mes pirmą kartą buvome pagimdyti iš Kūrinijos Šaltinio. Praėjusiais Aukso Amžiais žmonija praleido pakilimo ir atėjimo į aukštesnes realybes galimybes. Kai mes dabar vėl įžengiame į optimalų energetinį susilygiavimą Pakilimui, išsivysčiusios civilizacijos ir daug Šviesos būtybių imasi užtikrinti, kad mes nepraleisime šios galimybės. Parama yra čia, tačiau įgyvendinimas yra kiekvieno paties rūpestis.

Bendrakūrimas

Viena iš naujojo Aukso Amžiaus temų yra įsteigimas naujų sąmoningų žmonių bendruomenių, paremtų gyvenimu Vienyje ir naujo didingo pasaulio bendrakūrimu. Palaipsniui aplink planetą susikuria “kišenės”, Šviesos salos, kurios toliau padės įtvirtinti šį naują pasaulį. Tai sukurs tie žmonės, kurie suvokė, kad jie yra Didžiosios Dvasios kibirkštys, turintys žmogišką patirtį ir esantys tandeme su Žemės planeta, bei sąmoningai žino poreikį išlikti harmoningiems su Žeme ir sąmoningoje bendruomenėje vieni su kitais. Šios Šviesos salos susijungs vienos su kitomis, suformuodamos Šviesos Tinklą aplink Motiną Žemę.

Tai yra poslinkis į penktąją dimensiją ir aukščiau, kur Sielos yra nesuvaržytos, kur manifestacijos yra akimirksniu, kur patirtys atspindi laisvę ir kur nėra ego įsitraukimo atskirai be Aukštesniojo Aš. Visų kylančių ir esančių tranzite bendras tikslas yra integruoti visus gyvenimo aspektus, suvienyti dvilypumus, pašalinti atskirties iliuziją, atsiduoti ir leisti gyvenimą iš Širdies. 

Aukso Amžiaus realybėje gyvenimas yra Vienyje, kur niekas nėra atskira ir viskas yra įmanoma. Gyvenimo naujame, kristaliniame, ne poliariniame taške tikslas kiekvienam yra gyventi kaip Dievui Deivei, pasireiškiantiems formoje Žemėje ir tarnaujantiems dieviškajam planui, Žmonėms bei Gajai.