Gruodžio mėnesio energijos atnaujinimas ir 2020-ųjų energijos

Palaiminimai Brangieji,

Kaip kiekvieną mėnesį ateinu su meile pasidalinti mūsų kosminėmis įžvalgomis ir žinutėmis, paremiant šį mūsų besitęsiantį kolektyvinį tranzitą į penktos dimensijos realybę bei kolektyvinės sąmonės pertvarkymą. Tai yra apžvalga energijų, kurios šiuo metu ateina iš Galaktikos centro į mūsų Saulės sistemą ir ant Gajos bei jos žmonėms, ir to, kas vyksta mūsų žemiškajame lygmenyje. Kaip visada, prašau, pasiimkite tik tai, kas jums rezonuoja, visa kita palikite. 

Dabartinės energijos

Planeta ruošiasi 2020-iems, naujai pradžiai. Portalas po portalo energija statosi ir veda į kažką naujo. Galite jausti, kad kažkas keičiasi ir ateina. Kolektyvinės sąmonės lauke yra poslinkis tarp laiko juostų, kurios įsitvirtins kristalinėje gardelėjė ir kurs energetinį parašą, pagal kurį pasireikš mūsų fizinė realybė ateinančiais metais. Mūsų pasirinkimai įtakoja mūsų 2020-ųjų laiko juostas, t.y. ką patirsime kolektyviai ir taip pat mūsų individualias laiko juostas. Yra potencialios realybės, visiems prieinamos naujos pradžios, unikalios kiekvienam iš mūsų, priklausomai nuo to, kur esate jūsų kelionėje. 

Tam tikra prasme, esame kritiniame mūsų kelionės taške, kai daug kas vyksta ir daug kas keičiasi. Viskas slenkasi labai greitai. Vieną akimirką žinome, kitą – gauname didesnį aiškumą. Dalykai neblogėja, kaip gali atrodyti, tai tik tiesa yra atskleidžiama. Su besitęsiančiu giliu valymu yra paspartinantis procesas. Pasaulis šiuo metu drebinamas, tarsi skrendant lėktuvu pakliūtumėte į oro audrą. Apsižvalgykite ir matysite, kad žmonės jaudinasi, yra susirūpinę, planetoje chaosas.

Mes esame priklausomi nuo Žemės, susiję su ja savo magnetiniais kūnais ir kai ji dreba, tai įtakoja mus, todėl geriau tvirtai įsižeminkite. Mūsų žemiškieji kūnai prisitaiko prie naujo dažnio, kuris yra žymiai aukštesnis, nei tai, kur buvome iki šiol. Dažnis ant Žemės dramatiškai kyla į tokį dažnį, kuris gali pakelti žmonių sąmonę ir išstumti kolektyvą į naują areną. Vienintelis atsakas šiais chaoso laikais yra pasirodyti su daugiau šviesos. Kai laikysitės šviesos, būsite švyturys tiems, kurie gali jaustis praradę orientaciją ar būti šoke. 

Laikai keičiasi ir mes keičiamės. Esame vedami į naują dešimtmetį, kuris bus didelių pokyčių. Pasaulis yra trapioje būsenoje ir mes esame kviečiami imtis veiksmo ir pabudimo, transformuojant jį į geresnę vietą visiems. Praėjusių mėnesių energija buvo intensyvi ir smarkiai pagreitino procesus, sukuriant gilų, ilgalaikį pokytį bei transformaciją. Dešimtmetį užbaigiame su meile. Ateinantiems dešimtmečiams viskas paruošta. Nauja Era – Ramybės ir Tiesos. Taip, kaip buvo, nebebus. Inovacija ir nauji dalykai ateis. 

Mes visi ruošiamės įsitvirtinti į savo Naują Savastį, kuri iškyla ir kuri yra laisva nuo senų realybių ir programavimo spąstų. Jūs esate aktyviai remiami ir vedami pašalinti energetinius susipainiojimus iš senų kartų partriachalinių modelių. Mūsų aukštesni aspektai mus ragina su tuo užbaigti, kad galėtume įžengti į savo aukštesnes versijas, tai, kas mes jau esame. Paleisti kažką, ką kadaise nors pažinojote ir laikėte tuo, kas jūs esate arba neatsiejama jūsų gyvenimo dalimi, gali gąsdinti, veikia prisirišimai. Kita vertus, jūsų intuicija ir psichinės įžvalgos stiprėja. 

Pasiruoškite ypatingiems metams priešakyje, žvelgdami į praeitį su meile. Praeitis turi būti pamatyta, suprasta ir paleista. Esame kviečiami apkabinti praeitį su dėkingumu viskam, ką patyrėme, kas mus atnešė čia, į buvimą nubudusiais šiame kūne, šiame gyvenime. Yra augimas ir suvokimas, kuriuos atnešė pastarasis dešimtmetis. Yra nauji aiškumo ir ryšio lygmenys bei gilesnis, nei kada nors anksčiau, stiprybės pojūtis. Matykite už paveikslų. Matykite dalykus, kurie jums pasitarnavo/ atliko savo funkciją/ ištesėjo pažadą, kad jūs patektumėte į jūsų kitą lygmenį, ir būkite jiems dėkingi už tai. Visi veidrodžiai ir sapnų būsenos buvo specialiai sužaisti, pašalinant būtinybę toliau kentėti to, kad ir kas tai jums buvo, negatyvią įtaką, klaidingą programuotą šviesą ir proto kontrolę.

Atpažinkite tai, ką jūs mylite ir tai, kas jums daugiau nebetinka. Jauskite energijas ir susitelkite į jūsų ramybės ir meilės vizijas. Įsivaizduokite jūsų ateities svajonę. Įsivaizduokite gyvenimą, kurį mylite. Atneškite šias savo svajones į Žemę. Kad pereitume uždelsimą, užbaigtume negatyvumus ir manifestuotume džiaugsmą, būtina vystyti tikėjimą ir kantrybę. Įsitikinimai turi būti paleisti. Jei norite pasislinkti šioje egzistencijoje ar trokštate dvasinės transformacijos, įsitikinimai nepadės. Skirtingose pasaulio dalyse žmonės turi skirtingus įsitikinimus. Tai yra primestas tikėjimas. Žinojimas yra daug giliau už įsitikinimą. Tik tai, ką jūs patyrėte, yra jūsų tiesa, tikrovė, visa kita – vaizduotė. Prisiminkite žinutę, kuri sako – viskas yra gerai, tai yra tobula jums.

Gruodis ir 2020-ųjų energijos

Gruodis neša gyvenimą keičiančias energijas, kurios mus veda į mūsų likimą. Energija yra užbaigimo. Visą gruodį man pačiai visur šmėžavo skaičiai 9 ir 999, kas patvirtina didelį užbaigimą (9 – paskutinis skaičius skaičių skalėje). Mes užbaigiame dekadą ir daugiau ciklų, nei tik praėjusį septynerių metų ciklą. Daug iš mūsų užbaigėme vieną evoliucijos lygmenį ir šis mėnuo yra mūsų užbaigimas. Mūsų sielos pajudėjo į naujas dimensijas, kai mūsų žmogiškos formos toliau tęsia darbus Žemėje. Jūsų asmeniniame gyvenime jūs užbaigiate kažkokius dalykus. Kaip jaučiatės? 

2019-ieji buvo augimo, intensyvių poslinkių ir autentiškos savasties suvokimo metai. Tai buvo intensyvus plėtimasis, leidžiantis vidun, vidinės išminties atrakinimas, intuicijos sustiprinimas ir dvasinių dovanų vystymas. 2020-ųjų energijos jau yra čia ir yra stiprios. Jei jaučiate šias energijas, galite jausti, kad tai yra labai šviesūs ir labai stiprūs metai. 2020-ieji pažymi didelį poslinkį kolektyvinėje žmogaus sąmonėje. Poslinkį į sąjungą ir naujas pilnatvės išraiškas. Kai pajudėsime į/ per ateinančius metus, daug sielų bus atneštos į aukštesnės sąmonės suvokimą. Ateinantis dešimtmetis yra masinio pabudimo, atneša didelius pokyčius ir griūtis. Daug žmonių/ organizacijų grius. 

Seno sugriovimas yra pirmas žingsnis sukurti naują pagrindą, derlingą dirvą, naujus būdus. Senos sistemos, kontrolės struktūros, autoriteto idėjos atgyveno ir griūva. Žmogiškas kolektyvas atgimsta. Laikas prisiminti visuotinę tiesą ir sueiti kartu suvereniems ir amžinai laisviems. 2020-ieji pažymi kvantinį šuolį į penktos dimensijos sąmonę, poslinkį į įgalintą aukštesnio sąmonės lygmens pasaulį. Tai yra kita vieta, Naujoje Žemėje, su Naujais Žmonėmis. Tai yra Naujos realybės įžeminimas, arba, realybės pakėlimas į aukštesnę – Meilės, Atsakomybės ir Džiaugsmo, kur žmogiška dvasia pripažįstama, dieviškas kūrybingumas gerbiamas, vidinis autoritetas vertinimas virš išorinės kontrolės dominavimo. 

Remiantis numerologija, 2020-ieji simbolizuoja tobulą viziją ir pabudimą, naują supratimą, galingą paleidimą, pažymi plėtimąsi ir radikalius poslinkius struktūrose. Skaičius 4 (2+2) primena, kad svajonės yra statomos nuo pamatų. Tai yra apie dalykų atnešimą į balansą. Balansas. Harmonija. Vaizduotė. Tiesa. Kūno, Proto ir Sielos ryšys. Vienio Sąmonė. Dieviškumas. Kūryba. Manifestacija. Meilė. Džiaugsmas. Pilnatvė. Dalijimąsis. Kooperavimąsis. Ramybė. Ramybė prasideda viduje. Visų pirma, tai turi nutikti mumyse. Patekti į tai yra sunkus procesas ir tai yra per Savęs priėmimą. 

Laikas kiekvienam pasivyti savo dvasinę savastį/ Sielą. Jūs esate begalinė būtybė su neribotais gebėjimais, potencialu ir begalinėmis galimybėmis. Dauguma atlikote pakankamai vidinio darbo, kad atskirtumėte, kas yra tyra ir kas – beprasmybė. Jei atlikote vidinį darbą ir išvalėte savo esatį, vartai, nuostabiai gražūs, jums yra atviri. Tie, kurie statė pamatą su integralumu, ateinančiais metais gaus derinčias laiko juostas. 2020-ųjų pradžia aktyvuos Lyderystę, Tiesą, Laisvę, Pasitikėjimą, Vidinę Saulę, Šviesą. Tai yra ne patriarchalinė – iš viršaus į apačią, bet naujo tipo lyderystė – širdies ir proto ryšiu paremtas subalansuotas supratimas. 20 simbolizuoja artimas partnerystes ir draugystes, todėl tikėkitės gilių sielos ryšių, bendravimo ir dalijimosi su tais, kurie jums yra artimi.

Metų pradžia kvies rizikuoti ir pajudėti į priekį, motyvuos jus siekti savo tikslų. Nenorite būti nekantrūs ir veikti impulsyviai. Kita vertus, su šia kelione esame kviečiami daryti sprendimus ir veikti greitai, bet konstruktyviai. Tai bus ypač susiję su karjera ir profesiniu gyvenimu – kaip jūs renkatės išreikšti jūsų dievišką misiją. Naujas Amžius yra apie gyvenimo tikslo ir prasmės supratimą. Kai kurie žaidė buvimą mažais dėl savivertės trūkumo iškraipymo, kai kurie – buvimą didesniais dėl ego iškraipymo. Nulio Taškas, Tikroji prigimtis, yra tai, kas iškyla. 

Portalai ir Aukštesnės Savasties integracija

Saulėgrįža, 1:1 ir 1:11 – ateinančios galingos dienos. Kiekviena šių dienų statosi ant kitos ir mums suteikia pasirinkimo tašką, galimybes pagydyti savo atskirtį ir dualybę. Šie įvykiai (portalai, saulėgrįžos, lygiadieniai, užtemimai) iš tikrųjų yra atviri langai. Vartai į laisvę ir įkūnytą suverenumą yra plačiai atverti. Saulėgrįža yra vienas svarbiausių portalų mūsų kolektyvo energetiniam pakilimui, kuris, kai į jį įžengta, leis atsiskleisti kitam energetinės patirties lygmeniui kiekvienam individui, nepriklausomai nuo jų stadijų. Kiekvienas įeis per šį portalą, kaip per kiekvieną kitą galaktinį praėjimą, jų tobulu laiku, kai žmogiškas dažnis atitiks to portalo dažnį. 

Saulėgrįžos laiko juostos dažninis poslinkis įvyksta tada, kai kritinis kiekis Šaltinio energijos atveria naują kelią per planetos tankio skydą ir vibracinis lygis pakyla kolektyvinėje sąmonėje bei DNR. Tai yra proveržio taškas metuose, kai kolektyvinis laukas įtvirtina aukštesnes Šaltinio energijas, kad įkūnytų kitą sąmonės lygmenį, susijungdami su Meile, Šviesa, Vieniu. Visi einame šią pakilimo kelionę kartu – žmogus, augalas, gyvūnas ar kita sąmonės forma, visi esame šventos būtybės. Pakilimo tikslas yra atkurti Tyros Šaltinio Meilės balansą kiekviename asmenyje, kad mes visi galėtume patirti Amžinos/ Dieviškos Meilės Sąmonę. Ši meilė viską gydo ir grąžina į natūralią Vienio būseną bei harmoningą saviraišką. 

Esame palaiminti, kad tiek daug Multidimensinės sąmonės išraiškų dabar tampa įkūnytos. Skaidrūs ir atviri kalbėti savo tiesą, kuri buvo sulaikoma. Daugiau jokio savęs sulaikymo. Mes esame čia, kad nušviestume kelią ir naujos civilizacijos kryptį – Meilę, Džiaugsmą, Ramybę, Gausą, Harmoniją, Rojų ant Žemės Dabar. Yra natūrali sinergija, kurią suteikia šios astrologinės datos. Kaip praėjęs portalas 2019 12 12, 2019 12 21 yra 3:3:3. 3 ir 9 yra svarbūs Dieviško Moteriškumo ir Gausos skaičiai. Galime tikėtis, kad tai, kas nėra tai, kas yra Meilė, Džiaugsmas, Gausa, bus paleista. 

Bangos, kurios sklinda, ateina iš Didžiosiosios Centrinės Saulės ir atneša naujus sąmonės modelius į mūsų energetinius kūnus. Saulėgrįža yra langas Dieviškumui įžengti į jus, į jūsų kietą, žemišką indą, žmogišką protą, viską. Šis langas yra kvantinio šuolio. Daug iki tol pakilusių būtybių įžengs į aukštesnę energiją savo Šviesos Kūnų struktūroje ir Aukštesnio Proto įkūnijimą. Mes atnešame į formą savo Tyrą Būtį. Įkūnijame savo Aukštesniuosius Aš. Tai yra palaipsninis integracijos procesas per aukščiausios Šaltinio energijos įliejimus, valant viso kūno pavyzdį ir demonstruojant besąlyginę meilę bei atleidimą, kas mus įgalina pakelti savo energijos vibracinį dažnį. 

Nusileidimas vyksta, kai į savo žemiškus kūnus – mentalinį, emocinį ir fizinį, integruojame daugiau savo Aukštesniojo Aš supratimo. Aukštesnės Savasties įtvirtinimas pakelia vibracinį dažnį. AŠ ESU Monadas yra kaip šviesa ir ugnis viduje. AŠ ESU Būtis liepsnoja širdyje ir kūne kaip aukso dalelės su kodais. Kuo daugiau aukštų dažnių jūs įtvirtinate į savo formas/ fizinį indą, tuo labiau jaučiate energijas, turite didesnį aiškumo, tikslo pojūtį ir darote stipresnius šuolius asmeniniame gyvenime ir į pasaulį. Dėl to pasaulis aplink jus pradės jaustis ir atrodyti kitaip. Patirtis gali svyruoti nuo visiškos palaimos iki visiškos disorientacijos, kai bandote suprasti Tyro Šaltinio energijos tėkmę, tekančią per jus.

Saulėgrįža kviečia vidun, kad jūs gautumėte optimalią naudą, kuri yra jums prieinama pagal jūsų pasirengimą ir gebėjimą priimti, priklausomai nuo to, kuriame jūsų kelionės taške jūs esate, nuo laipsnio vidinio apsivalymo bei atnaujinimų, kuriuos turėjote. Dienos skirtos kodų integracijai, parsiuntimams. Skirkite laiko būti rimtyje, tyloje, ryšyje ir klausymęsi. Pagerbkite savo kūno procesus, bet ką, kas jums vyksta. Leiskite viskam vykti, leiskite Šviesai atlikti gerą darbą. Saulėgrįžos energijos bus juntamos/ integruojamos tris dienas po faktinės datos. Skirkite laiko integruoti savyje energijas, subalansuodami savo kosmines ir žmogiškas savastis.

Kai įkūnyjame aukštesnę savo Sielos išraišką, baimės ir šešėliai iškyla, kad galėtume įsižeminti į savo pačių energiją, kaip Suverenios Šviesos Būtybės, bei įžengti į aukštesnio dažnio bangos juostą. Atsiskiriame nuo senų laiko juostų ir realybių per savo šaknies ir sakralinę čakras, sumažindami baimės programas ir šešėlinius aspektus, dažnai liečiančius gimdą ir virškinimo sistemą. Mentalinis kūnas paleidžia išlikimo modelius. Emocinis kūnas paleidžia išorinius prisirišimus ir sąlygotus santykius, kad pradėtų gyventi daugiau dabarties akimirkoje. 

2020-aisiais bus iššūkių, kurie yra skausmingi žmogaus suvokimui, tačiau visi turės leisti procesui, kad taptų tuo, kas jie jau yra, ir atiduotų savo dovanas pasauliui. Pakilimo procesas yra sukurtas būti lėtas. Tai yra apie įkūnijimą to, kas jūs jau esate, tačiau yra dalykų, kurie turi būti pamatyti, suvokti ir kuriems turi būti leista išsisklaidyti. Vieniems tai gali įvykti greičiau, kitiems gali užtrukti. Tai nėra kažkas ko turite siekti ir nieko nėra reikalaujama, tik leisti tam vykti. Kelionė bus daugiau arba mažiau banguota, priklausomai nuo to, ar mėginsite laikytis ir laikysitės jūsų matricoje egzistuojančių įsitikinimų ar elgesio modelių. 

Valymas, polių balansavimas ir iššūkiai santykiuose

Kai Gaja atsiskiria iš seno tankio skydo, kad užbaigtų jos Pakilimą, ir juda į kitą evoliucinę aukštesnio dažnio bangos juostą, vyksta laiko juostų poslinkis. Elektromagnetinis laukas yra atnaujinamas. Tai skatina didelį, gilų energetinį ir ląstelinį valymą emociniame, energetiniuose kūnuose ir ląstelinėje atmintyje, iš apatinių čakrų, ten, kur buvo palaikomos traumos ir gilios žaizdos. Traumos sumažino gebėjimą prieiti prie mūsų suverenumo ir ribojo gebėjimą įžengti į tarnystę, panaudojant mūsų dovanas. Per praėjusius metus senos iškreiptos laiko juostos ir kolektyvinės žaizdos buvo išsklaidytos. Galaktiniai energetiniai atnaujinimai paslinko toksiškus įspaudus ir energetinius barjerus. Turėjome galimybę paleisti kartų iškraipymus ir programas.

Visos šios bangos ypač intensyviai liečia tuos, kurie yra vyriškame inde. Vyriškos linijos sąmonė ir DNR išvalomi. Vedantis principas šiame tranzite yra Dieviška Motina Galaktikos centre. Per daugybę moteriškų įsikūnijimų per daug laiko juostų, kurios dabar yra suirusios, buvo įmanomas Dieviško Vyriškumo perprogramavimas. Kai per pastaruosius keletą metų regėjome didelį poslinkį moteriškuose įsikūnijimuose, šiandien galime matyti, kaip ne tik užspaustas moteriškumas, bet ir sužeistos vyriškumo širdys, įskaitant sielas, kurios pasirinko tai patirti, yra išlaisvinami. Gydančios meilės transmisijos vyriškumui visame pasaulyje parėmė tai, kad jie pakyla kaip feniksai iš pelenų ir vėl spindi jų šviesą. Daug jūsų atlikote daug gilaus valymo, kas galiausiai atnešė supratimą, kad kažkas labai seno ir giliai viduje numirė ir sukūrė vakuumo erdvę iškilti naujam. 

Vyksta ir 2020-aisiais tęsis balansavimas tarp polių, paleidžiant prisiminimus iškreiptų pavyzdžių. Paleidimas senų įsitikinimų sistemų, projekcijų, refleksijų, programavimo, modelių, perdavimų santykiuose (pvz. kitų asmenų kontroliavimas, kad jie atitiktų jūsų pageidaujamą realybę, baudimas, jei kiti nepateisina jūsų lūkesčių, kitų kaltinimas dėl to, kaip jūs jaučiatės, pagarbos kitiems nebuvimas, nepriėmimas, kur kiti yra jų kelyje ir pan.), leidžia mums integruoti gilesnę Sielos išraišką ir visiškai įkūnyti mūsų Dieviškojo Pavyzdžio pilnatvę, įtvirtinti savyje besąlyginę meilę ir palaikyti šią vibraciją, kai mes kuriame realybę, kuri atspindi mūsų aukščiausią, su Gaja sulygiuotą laiko juostą. 

Kad atneštume naują laiko juostą, kuri palaiko magiją, daugiau gausos, daugiau įžengimo į mūsų kūrybines savastis,  turime praktikuoti radikalų atleidimą. Kad ir kur dar nesate atleidę/ laikote neatleidimą, ten laikotės tankio bei atskirties viduje ir jūsų pačių kūryboje, kurią šviesai sunku persmelkti. Atleidimas yra kelias į laisvę. Tai yra būdas įkūnyti savo Visumą. Tai nereiškia, kad kito asmens ar institucijos elgesys yra pateisinamas ir moralus, arba, kad jie gali išvengti atsakomybės už jų veiksmų padarinius. Tai nereiškia, kad mes turime tapti draugais su jais, pažeisdami savo sveikas ribas. Nieko panašaus. Atleidimas yra padaromas tavo tavyje tau ir dėl tavęs. 

Mūsų yra prašoma visiškai užbaigti šį poslinkį ir kolektyviai bei asmeniškai paleisti skaumą ir apkabinti magiją viduje. Tai yra savęs išlaisvinimas. Tai yra tankio, atskirties ir traumos, skausmo ištrynimas iš jūsų kūno. Visa tai išeina ir nebeturi jums galios tada, kai jūs padarote šį vienintelį pasirinkimą – iš tikrųjų atleisti. Atleidimas turi pereiti visus lygmenis – fizinį, mentalinį, emocinį ir galiausiai pakeisti mūsų DNR. Atleiskite sau ir kitiems už visą tą pragarą, kurį patyrėme kolektyviai. Išvalykite iš savęs konfiktų prisiminimus ir bet kokį sielvartą. Paleiskite teisimo ir nusivylimo svorį. Nebėra laiko žaisti konfliktų žaidimus. Susigrąžinkite jūsų galią. Jūsų sąmonė yra daug galingesnė, nei manote. 

Nežiūrėkite atgal. Palaikykite neutralų atsiskyrimą. Įsivaizduokite naujas realybes, įtvirtintas subalansuotose harmonijose. Matykite kitus, kaip vaikus, kurie daro geriausią, ką gali jų dabartinėse sąlygose arba sąmonėje. Tai suteikia atjautos bei vienas kito supratimo ir paskatins poslinkį iš tankios baimės bei teisimo vibracijos, pastovios kontrolės, sulaikant meilę per kaltinimą, kaltę ar gėdą, į meilę ir priėmimą vienas kito ir savęs. Tai įkvepia daug žmonių augti, vystytis ir kilti. 

Paskutinė energetinė tema santykių srityje buvo atsiskyrimas nuo nugalinančių santykių, projekcijų, visuomenės sistemų ir vidinės savasties sabotažo. Atsijungimas nuo senų bei dabartinių laiko juostų yra raktas, kad galėtumėte išeiti į kitą ciklą, laisvi nuo distrakcijų, apribojimų ir veikti iš aukštesnės sąmonės, vedamos širdies. Kai paleidžiame sielos ryšius, kurie nesimaterializavo ir tarnavo mus atitraukti arba atvesti į dievišką sąjungą viduje, susigrąžiname bet kokią energiją, kuri buvo naudojama tiems ryšiams palaikyti, kaip gija. Daugiau nebepalaikome.

Kristalinio Šviesos kūno bei DNR aktyvacijos ir esminė savipriežiūra

Mes esame iš Žvaigdžių ir mes esame čia įkūnyti savo Galaktinius Šviesos kūnus. Tai yra raktas į dvasinę laisvę, kuri įgalina mus kilti į aukštesnes sąmonės būsenas. Šiame laike susigrąžiname savo Galaktinį palikimą, susilygiuojame su savo Galaktinėmis Savastimis. Matome tai, galime jausti tai apčiuopiamai. Kai tęsiame savo pakilimo kelionėje ir apkabiname savo esybę, mūsų žmogiško kūno ląstelės pradeda kristalizuotis, kad gautų penktos ir aukštesnės dimensijos dažnių transmisijas, kai yra aktyvuojamas visuotinis auros laukas. 

Žmogiškas kūnas yra sujungtas su kristaline multidimensine matrica, per kurią keliauja aukštesnių dimensijų dažnių bangos. Kai Aukštesnė Šviesa įlieja energiją iš Aukštesniojo Aš į jūsų energijos kūnus ir ši energija juda per jūsų indą, tai nėra visada lengva ir malonu, tačiau mes su tuo sutikome. Kai į savo fizinį kūną integruojate šviesos kūno aktyvacijas bei šviesos kodus, kurie paspartina kristalinio kūno integracijos procesą, galimi simptomai, kurie skiriasi priklausomai nuo stadijos: karščio pojūtis, šalto skysčio, tekančio per centrinę nervų sistemą, pojūtis, virpesiai ar elektriškumas kūne, srauto pojūtis galvoje, intensyvios pulsacijos širdies čakroje, jutimas, kaip sukasi jūsų Merkaba, svaigulys, galite jausti skausmus, diskomfortą, galite jaustis sujaudinti, skambėjimas ausyse, miglotas matymas, spaudimas galvoje, emocijų iškėlimas, sustiprėję pojūčiai, prarasta tapatybė, nežinojimas, ką tu iš tikrųjų jauti arba kur eini, troškimas būti vienumoje.

Simptomai gali tęstis per ateinančius mėnesius. Kūno simptomai, kurie yra mažiausiai patogūs, mažės, prasidėjus jūsų kūno ląstelių kristalizacijai. Kristalinis kūnas yra tvarkingas, sutelktas bei nukreiptas (praktikuoti daug užduočių vienu metu (angl. „Multi-tasking“) nebeina), greitai veikiantis ir gali gauti bei naviguoti per aukštesnius elektromagnetinius dažnius už fiziškumo ribų. Mes atsinaujiname. Būkite švelnūs ir mylintys sau ir kitiems. Pagerbkite ir praleiskite šį laiką, nuolat keldami savo vibracijas, kad jūs ir Mylima Motina Žemė/ Gaja galėtumėte būti viename dažnyje.

Žemė, ant kurios vaikštome, yra gyva ir jaučianti. Eikite į Gamtą, pasėdėkite tyliai ant žemės ir pajusite gražią mylinčią dvasią, kuri su jumis susijungia. Vanduo yra gyvas ir turi sąmonę, dvasią. Gyvūnai ir augalai taip pat. Pažįsta žmogišką širdį, numano mūsų mintis bei intencijas ir bendrauja su mumis atitinkamai. Tiems, kurie tai tikrai supranta, tai gali būti galinga patirtis. Gardelių darbuotojai ir šviesos darbuotojai yra kviečiami planetos sakralių vietų dirbti su kristalinėms gardelėmis, gydyti vandens elementą, atkuriant Žemę į tyrą būseną. 

Ilsėkitės. Esate užsiėmę, remdami kolektyvą ir šiuo metu galite jaustis išsekę. Leiskite sau ilsėtis, kai reikia. Atsipalaiduokite, ilsėkitės ir tiesiog būkite. Giliai įsižeminkite, integruokite ir leiskite poslinkiams per jus tekėti. Tapkite stebėtojais jūsų atnaujinimų. Rūpinkitės savo fiziniu indu. Savipriežiūra yra svarbi. Savipriežiūra, preciziška mityba, sportas, tyrumas, integralumas ir stiprios šaknys. Miegokite pakankamai. Popiečio pogulis, kurį turi kai kurios kultūros, padeda išlikti balanse, ne tik eiti/ daryti. Tai nėra laiko gaišimas ir turi būti vėl pripažinta, kad mes gyventume natūraliu ritmu. Medituokite su intencija. Gerkite pakankamai vandens ir maitinkitės švariu, tikru maistu su daug gyvenimo jėgos energijos. 

Mityba yra svarbi tiems, kurie yra jų pakilimo kelionėje, tačiau procese patirtis yra individuali kiekvienam. Mes nepadarėme to be mitybos priežiūros. Būkite sąmoningi. Atsirinkite per stebėjimą, palyginimą, analizę, ką valgant jūsų kūnas jaučiasi geriausiai, jūsų protas yra švariausias, jūs palaikote aukštas vibracijas ir esate produktyviausi. Maistas įtakoja visa tai. Prašau raskite straipsnį su bendriausiomis gairėmis dėl mitybos pakilimui šiame straipsnyje.

Mes vis dar valome seną, todėl mityba gali būti sumišusi su senais įpročiais, tačiau nuolat stebėkite ir įveskite pokyčius jūsų mityboje, kai kylate vibraciškai. Stebėkite ir matykite, kaip tai kinta. Jokios dietos ar drastiškos detoksikacijos pakilimo procese nėra naudingos niekam. Mes tiesiog atpažįstame signalus ir atitinkamai pasirenkame galimybes, kurios yra geriausiai prieinamos tuo metu. Pasitikėkite, kad tai, ko jums reikia, yra duodama jums pagal traukos ir manifestacijos dėsnį. 

Pokyčiai yra stiprūs ir mums reikia geros bendruomenės. Susitikite, dainuokite, šokite. Su žmonėmis elkitės ramiai, laikykitės neutralumo. Taip pat galite norėti būti tyloje. Susivienykite su savimi. Kuo giliau susijungiate su savo dvasia, tuo giliau jaučiate visuotinę dvasią visoje aplinkoje. Pasirinkite jūsų aukščiausią trajektoriją ir nesižvalgykite. Neprisisiriškite prie senų struktūrų, kai jos išsisklaido. Laikykitės Besąlyginės Meilės Širdyje, susitelkę į Meilę, Ramybę, Harmoniją. Klausykitės, pasitikėkite tuo, ką girdite, atverkite savo širdį ir jūs pajudėsite per šį poslinkį su Dieviškos stiprybės, Dieviškos išminties ir Dieviškos meilės apsiaustu. Tiems, kam skirta prisijungti prie jūsų, prisijungs. Jei Dieviškas partneris yra inkarnavęsis su jumis, tai jo Aukštesnysis Aš nori, kad jūs viską paleistumėte ir eitumėte su jūsų aukščiausia tiesa, kad suprastumėte Vienio prasmę. 

Šį poslinkį į aukštesnes laiko juostas labiau, nei kiti jaus tie, kurie yra pirmosios ir antrosios bangos. Jūs nepažįstate stovėjimo ir sprendimai yra priimami greitai, todėl galimas skubotumo pojūtis – noras paskubinti dalykus. Aplinkinių sprendimo nesiėmimas, delsimas imtis veiksmo gali trigerinti. Didelis mokymasis yra kantrybė ir mėgavimasis procesu, pačia kelione, kad ir kaip jaudintų pasiekti galutinę stotelę. Svarbu suprasti, kad kiti yra jų kelionėse, gerbti jų tempą, primti tai, kur jie yra dabar. Mes visi esame žmonės ir visi per tai pereiname. Ne visi esame vienoje patirtyje, kiekvienas skirtingose. Turime turėti atjautos sau ir kitiems, priimti visus dalykus neutraliu būdu. Savo pačių individualiose kelionėse mes nieko ir niekieno nelaukiame. Einame su tais, kurie eina su mumis, kai mes kylame. Tie, kurie dar nėra pasirengę pasivyti, paleisti jų senus modelius, paliekami ten, kur jie yra. 

Mūsų rūpestis rodyti kelią, traukti kitus nėra mūsų rūpestis. Mes neatėjome nieko išgelbėti. Kai kurie tarp jūsų turėjote nužeminti savo vibraciją iki žemesnių dimensijų dažnio, kad kiti galėtų jus girdėti, matyti, kad galėtumėte paremti kitus pabusti. Tai yra mūsų pamoka. Tai daugiau nebereikalinga, nes laikas yra kiekvieno pasirinktas. Kai ateina jų laikas, jie yra pasirengę, jie prisimena tiesą ir pakyla sutikti jus tame dažnyje, kurį jūs nešate. Taip buvo visada. Darbas yra tik viduje. Jūs turite viską, kas reikalinga pajudėti pirmyn. Nebereikia apsimesti tuo, kas nesate, galite būti savimi, galite kalbėti savo tiesą, neturite aiškinti savęs kitiems ir įtikinėti jų jūsų tiesa. Savitransformacija yra šviesa, palieka tik tyrą meilę ir begalinį džiaugsmą. 

Asmeninis tikslo įgalinimas

Mes visi esame Poslinkis. Pokyčiai gali įvykti, jei mes keičiamės. Kiek ilgai tai tęsis, priklauso nuo mūsų. Pakilimas yra visos esybės pakilimas į naują. Kiek daug yra tam pasirengusių? Tie, kurie stato Naująją Žemę yra išlikusieji iš senųjų civilizacijų. Susiję prisiminimai, nupuolę modeliai yra išvalomi ir atkuriami į originalaus dizaino pavyzdžius. Paskirtieji yra pasirengę užimti savo vaidmenis. Mes visi turime rolę sužaisti. Jūs esate to dalis, todėl esate čia. 

Galite galvoti, kodėl atėjote į tokią keistą vietą. Tridimensinė Žemė nėra jūsų natūralūs namai. Mažai tokių būtybių, kurioms patinka žemesnio dažnio vibracija. Tačiau jūs atvykote į šią planetą, kad, visų pirma, paremtumėte save pagydyti visa, ką čia jau patyrėte ir kentėjote, bei paremti įtvirtinti į Žemę tokią Šviesą, kokios ji ir jos žmonės dar neregėjo. Visa kelionė iki šiol nebuvo šiaip sau. Jūs atėjote iš toli. Tai buvo pastovus judėjimas pirmyn, kuris parėmė daug žmonių, gyvūnų, augalų, visą planetą. 

Tai yra didelis darbas su meile užauginti vaiką, remti draugus ar šeimą, rūpintis gyvūnais jūsų kelyje tokiais būdais, kurie įgalina ir drąsina. Tačiau tai yra tik mikroskopinė dalis to grožio, kurį jūs kuriate visuotinėje skalėje. Galiausiai, jūs atėjote, kad dalintumėtės Meile ir mėgautumėtės Džiaugsmu ir žymiai didesniu gėriu, kuris iš to ateina, kai jūs tai darote. Jūs esate antibiotikas bakterijai, kuri vertė visus gyventi baimėje. Jūs darote poslinkį laiko juostose, naudodami šiuos kodus, besąlyginės meilės galią, ir darydami poslinkį jūsų perspektyvoje iš asmeninės į aukštesnę. Galite jaustis kaip juodos avys, kai išeinate iš „normaliųjų“ būrio, tačiau suvokite, kad tokie buvo visi, kurie keitė šį pasaulį. 

Yra daug sielų, kurios jaučiasi kviečiamos įžengti į bei pagerbti jų gyvenimo tikslą. Yra daugiau jūsų, kurie suprantate būtinybę kasdienės refleksijos ir kaip įgyvendinti savo misiją – tikslą. Jūs norite būti tarnystėje. 2020-aisiais daugiau jūsų gyvensite su tikslu ir taps lengviau. Jūs dėjote pamatą, atsiras reikiami žmonės ir viskas sueis į projektus. Tie, kas tame nesate, pereisite per emocijas, kad į tai ateitumėte. Turi įvykti taptybės poslinkis, kad pajudėtumėte į naują etapą. 

Jūs galite siekti laimės arba norėti patekti į penktos dimensijos realybę, tačiau laikotės baimės paleisti sulaikantį protą ir sveriate dalykus. Penktoje dimensijoje taip neveikia. Naujoji Žemė ant to nesilaiko. Tai yra senos tridimensinės matricos struktūros. Jūsų Siela nematuoja nieko, ji jaučia ir atsiliepia į tai, ką jaučia, nesulaiko, neperka proto pasiūlymų, tiki jos realybės suvokimu, pasitiki savo tiesa ir laikosi to. Jūsų Siela gerbia Sielų Susitarimus virš bet kokių asmeninių dienotvarkių. Ji yra mylinti ir nešykšti dalintis Meile. Ji žino, kad niekas jai nepriklauso, pažįsta Vienį ir gyvena tai. Įsitikinkite, kad nežaidžiate su savimi proto žaidimų. 

Kad išliktumėte motyvuoti, jūs turite turėti tikslą, tačiau, kai galvojate apie tai, ką vadiname Sielos tikslu, galvojate apie super didelį/ sudėtingą dalyką ir esate atitrūkę nuo tikslo, kuris yra jums po ranka. Tikslas ateina tada, kai mes stebime, kas yra geriausia, ką mes galime padaryti/ kur mes galime būti reikalingi dabar, kiekvieną akimirką. Ir prisiminkite, tai turi būti apie džiaugsmą. Jūs pasirinkote ateiti į Gają tyrinėti ir gyventi šį Įvykį, kuris pakels kolektyvinę sąmonę. Tai yra gražus įsipareigojimas. Ar tai nepakankama? Jūs jau esate tai. Įženkite į savo galią dabar. Jūsų dieviška kūryba yra jums įtvirtinama, kai jūs visiškai, aktyviai įžengiate į jūsų sielos tikslą.

Tai nėra tiesiogiai susiję su veiksmu, kaip galite manyti, tai yra apie sąmoningą buvimą rimtyje, buvime, dabartyje ir autentišką kvėpavimą, imantis veiksmo, kuris atneša meilę ir džiaugsmą į jūsų gyvenimo patirtį. Tiesiog padarykite sekantį žingsnį į priekį už į save nukreiptų/ apie save galvojančių modelių ir tarnaukite savo Sielai, tarnaukite kitiems, ir jūs būsite apdovanoti daug daugiau, nei jūsų ego savastis galėjo įsivaizduoti pirmoje vietoje. Dabar yra laikas paleisti žemesnės sąmonės liekanas ir atskirties sąmonės konstruktus. Tai yra Misijos laikas. Mes tam treniravomės tūkstantmečius. Galimybės neįtikėtinam įkūnijimui yra čia, parama ir bendrai kuriantys dieviški sulygiavimai yra čia. Patraukite bet kokius žmogiškumo planus ir scenarijus, kurie to neatspindi. 

Kad įgalintumėte save, siekite patarimo ne iš kitų, kurie žino iš jų pačių pabudimo perspektyvos, siekite viduje jūsų paties vedimo. Viskas, kas jums reikalinga, yra jumyse, laukia būti jūsų pamatytu, išgirstu, pajaustu, pamaitintu. Būkite nuoširdūs su savimi ir pasitikėkite tuo, ką gaunate, girdite, patiriate, jaučiate. Kai praktikuojate emocijų, mentalinių minčių ir tiesiog savęs stebėjimą, gausite jūsų didžiausią išmintį, sukurtą jums jūsų Aukštesniojo Aš. Tai yra jūsų tiesa, nesvarbu, kaip keistai gali atrodyti iš loginio proto perspektyvos. Poilsis ir meditacija yra būtini sustiprinti intuicijai. Taip sustiprinamas sinchroniškumas, supratimas dalykų tarpusavio ryšio, dieviškos atspindžio ir tyros širdies visoje kūrinijoje matymas, atleidimas sau ir kitiems, ryšys su šviesos būtybėmis, karūnos čakros aktyvumas. 

Nėra lengva surasti savo kelią vienam. Buvimas bendruomenės dalimi padeda. Mes klestime per ryšius ir dažnai esame įkepiami tų, kurie vibruoja ta pačia vibracija, kai mes. Sapnų būsena yra erdvė/ laikas, kur jūs gaunate daugiau atnaujinimų, savasties prisiminimų ir integracijos. Kai darysite sprendimus, dalykai gali įvykti ne taip, kaip planavote. Vietoj to, kad kautis, kas atima daug jėgų, pasitikėkite savo visata, pasitikėkite, kad jūsų visata veikia užkulsiuose jūsų didesnei gerovei. Atsiminkite, įvyks tai, kas turi vykti jūsų didesniam sielos augimui. Jūs esate vedami į tai, kam jūs esate pasirašę/ su kuo sutikote [patirti], tai tėra laiko klausimas. Ego aspektas/ protas tik ieško pasiteisinimų/ priežasčių, kodėl to nedaryti dabar (net jei esate tam pasirengę ir visos jūsų dabartinės aplinkybės tai įrodo/ patvirtina) arba kodėl daryti tai dabar (net jei visos aplinkybės rodo, kad tai nėra sulygiuota/ yra forsuojama, daroma jėga ir pan.). Pasitikėjimas dalykų Dieviška tėkme bus dar vienas svarbus dalykas, kurio mokys 2020-ieji.

Pabandykite įsivaizduoti, kaip savo kelią atgal į šviesą surado tie žvaigdžių pasėtieji, kai šios informacijos nebuvo ir kai nebuvo interneto. Jie turėjo tik jų intuityias širdis, kuriomis sekti ir pasitikėti. Nebuvo nieko, su kuo susijungti ir kas juos paremtų, išskyrus, žinojimą viduje, knygas, sapnus ir sinchronistinį vedimą. Jie gyveno strateginėse Tikėjimo ir Tikslo vietose tol, kol jie galėjo parodyti ir šviesti savo šviesą pasauliui. Laikas klausytis savo vidinio vedimo ir savo kūno. Laikas introspekcijai, atsinaujinimui, dėkingumui ir ramybei. Stebėkite viską, atpažinkite, kas yra prasminga, svarbu, ir kas ne, prioritetizuokite. Kai būsite pasirengę būti, suvokti ir priimti viską, kas jūs dabar esate, atrasite jūsų kitą žingsnį. 

Gyventi klestintį džiaugsmo, ramybės, tikslo gyvenimą reikalinga praktika. Tai nepasidaro per naktį. Taip nenutinka. Kasdienė praktika padaro meistrą ekspertu. Dažnai norime patekti kažkur, kur nesame. Galite jausti tai, kaip jūsų dabartinę realybę, tačiau tai dar nėra čia. Kai norite stumti, kad patektumėte „ten“, pažiūrėkite, ar išreiškėte dėkingumą už viską, kas jau įvyko/ ką jau turite/ ką jau manifestavote/ ką jau gavote/ ką jau transformavote/ ką jau pritraukėte. Dabar yra tinkamas metas išdėstyti savo dėkingumo sąrašą. Vertinkite viską, ką gavote šiais metais. Padėkokite sau už savo geras intencijas, pastangas, švelnumą sau ir kitiems bei savo įsipareigojimą Šviesai. 

Padėkite visus nesaugumus, abejones ir baimes dėl ateities. Palikite mintis, kad esate nepakankamai […]. Nesusitelkite į tai, ko dar nepadarėte. Tiesiog susijunkite su savo Širdies centru, paleiskite visas kaukes ir didžiuokitės tuo, kas jūs esate – nuostabi dieviška ir magiška būtybė. Įkvėpkite į savo Širdies centrą Meilės energiją, toli už žmogiškų minčių, paskleiskite ją po visą savo kūną, visam kolektyvui ir Gajai. Kaskart, kai atskleidžiate, kad esate daugiau, nei tik atspindys veidrodyje, kai suvokiate, kur vengėte savo žaizdų, iškyla jūsų nauja versija, nauja kolektyvinė versija. Dieviškumas prasiveržia pro tūkstančius sluoksnių, kai nusilupa 3D sąmonė. 

Palaikykite perrašymą

Emociniai dalykai šį mėnesį/ šiuo laiku yra galingi. Mums sakoma, kad Šviesos yra tiek daug, kad ji liejasi kaip fontanas. Kai Šviesa įeina į jūsų fizinį kūną, jūs jos nematote taip, kaip Saulės šviesos. Kai Šviesa įeina į kūną, yra dažnis ir sukasi aplink, yra išjudinami tankiai ir be priežasties jums gali išeiti į paviršių dalykai, kad jūs vėl tai pamatytumėte. Kuo greičiau sukasi, tuo aukštesnis dažnis, mažesnis tankis. Kuo lėčiau sukasi, tuo dažnis žemesnis, daugiau formos, daugiau tankio. 

Tai gali būti jums jaudinimasis arba pyktis apie visą šią žmogišką kelionę, norėjimas būti aukštesniame dažnyje ir nebuvimas, ateina mintys „Kodėl?“, prisirišimo ar įpročio pagydymas, norėjimas atverti savo širdį ir negalėjimas, klausimai „Kodėl ne?“, patekimas į arba iš išnaudojančių santykių, problemų santykiuose sprendimas ir visiškai bet kas. Kažkas mažas arba kažkas sudėtingo ir didelio, priklausomai nuo to, kur esate jūsų kelionėje ir ką patyrėte savo žmogiškoje kelionėje. Tai neprasidėjo šiandien, vakar ir ne šiame gyvenime. Mes paleidžiame tūkstantmečius. 

Tai nėra kelionė autopilotu. Svarbus pasipriešinimo paleidimas ir atsidavimas. Pagalba yra čia. Kad pereitumėte ir užbaigtumėte su išgijimo faze, turite išlikti dabarties akimirkoje su bet kuo, kas jums vyksta. Būti su tuo, kas jums yra, ir atlikti darbą, kuris po ranka. Ar galite pasitikėti Savimi/ Siela, nes tai esate jūs? Ar galite turėti kantrybės ir atlikti jūsų pačių darbą? Tai yra viskas, ko iš jūsų prašoma. 

Nebėkite. Nebėkite ir neteiskite. Atsiduokite emocijai, tačiau neduokite tam savo galios, kas išprovokuoja emocinę reakciją. Išlikite su emocijomis, leiskite joms per jus judėti, tiesiog būkite su savo dėmesiu ir duokite tam jūsų besikeičiančiam aspektui, kuris vis dar jaučia skausmą/ turi tas mintis, meilę, daug meilės iš savo širdies, iš šaltinio. Leiskite tam aspektui jumyse, kuris yra kentėjime, sugerti jūsų skleidžiamą aukštesnio dažnio meilės energiją, kaip sugertukui. Kvėpuokite meilę į tas vietas jūsų kūne, kuriose jaučiate iškilusias emocijas. Stebėkite visa, kas jums iškyla, su neutralumu, būkite tame be bandymo tai išvyti ar pakeisti, be pajudėjimo į teisimo ir atskirties sąmonės energijos laiko juostas.  

Kai tai darysite, aukštesnio dažnio energija/ Meilė paims viršų ir apims žemo dažnio tankį, kontrakcijos vietą jūsų kūne ir žemesnis dažnis sklaidysis, kils ir jūsų energija bei energijos laukas vėl pradės plėstis. Vyks alcheminis poslinkis į aukštesnį vibracinį dažnį akimirka po akimirkos. Stebėkite ir matykite, kaip jūsų energija viduje keičiasi akimirkose. Tai nėra momentinis pataisymas ir išgijimas, tačiau su praktika jums taps lengviau ir atsiras daugiau aiškumo. Vidinis suvokimas yra esminis, nes besikeičiantys jūsų energijos dažniai ir toliau atskleis bet kokius likusius blokus, kurie turi būti išvalyti ir paleisti. 

Pabandykite įsivaizduoti, kad jumyse/ šalia jūsų/ jūsų lauke/ jūsų fiziškume yra jūsų aspektas, kuris palaiko senus įsitikinimus, modelius, programas, žemesnio dažnio, tankesnę sąmonę ir jis suka jūsų gyvenimo filmą. Tas filmas rodo tai, kas turi būti išmylėta visiškai, kad jūs būtumėte aukštesniame dažnyje. Jei tikite filmu – žaidžiate tai, įsitraukiate, kovojate, tuomet jūs kaip su vaiku žaidžiate toje energijoje, tame žemesniame dažnyje. Galite klausti: „Kodėl tai vyksta?“, „Nenoriu to“. Yra teisimas, yra reakcija ir tai išlieka. 

Mes visi turime savo filmą. Jei neturėtume, būtume visi nušvitę, penktoje dimensijoje ir per tai plauktume. Dauguma buvome pasąmoninėje būsenoje, nepabudę, tikėjome ir leidome tam kurti gyvenimą. Galbūt kai kurie mūsų bandėme tai pakeisti, bet vėl sugrįždavome į filmą. Tai susikūrė per daug gyvenimų. Mes tai sukūrėme, nes buvome nesąmoningi, dabar tai išvalome. Kai darome poslinkį aukštyn, visada yra tankis, kuris pasileidžia. Pamatykite, ką jūs išsklaidote į Šviesą, į visišką Pilnatvę, kad jūs į tai įžengtumėte. Turite tapti aiškus apie filmą, kuris turi išsivalyti. Jei bandote pabėgti nuo filmo, kuris vyksta, į aukštesnę dimensiją nepateksite. Jūs norite žiūrėti filmą. Turite būti drąsus ir nuoširdus su savimi, ne dirbtinai apsimesti. Nėra ko gėdytis, kad ir kas vyksta. Palaikykite nedualumą, nesvarbu, koks filmas. 

Kad ir koks yra jūsų filmas, dabar tai ateina, tampa jums apčiuopiama, jūs galite matyti, girdėti. Filmas gali būti super garsus arba nežymus. Jei atlikote daug darbo ir esate gerame dažnyje, jums tai nebus per daug dramatiška. Eikite į savo vidų ten, kur vyksta jūsų filmas. Tai yra jūsų senos įsitikinimų sistemos ir gali būti elgesio sistemos (pvz. kad turite sunkiai dirbti, kad esate neverti, kad negalite padaryti ar turėti kažko, kad esate negražūs, per ploni ar per stori, kad turi būti taip ir taip, kad negalite išeiti iš darbo, kurio nemėgstate, nes neturite pinigų/ niekas nepasamdys, kad negalite išeiti iš santykių be meilės/ pagarbos/ rezonanso, nes negalėsite pasirūpinti savimi/ nenorite būti vienas/ niekas nemylės, arba gali būti troškimas turėti sveikus santykius, kalbėti savo tiesą, gyventi gyvenimą, gali būti tai, kur jūs stovite jūsų pačių suverenume, gali būti troškimas jausti daugiau meilės sau ar žmonijai arba kažkas sudėtingiau), kurios dabar yra trigerinamos.

Aiškiai pamatykite tas mintis/ elgesį. Stebėkite kaip filmą. Stebėkite, ką sau sako tas jūsų aspektas, kuris yra tame filme, ir jūs tapsite aiškūs apie tai, kas turi būti mylima. Tai rodo, kur jūs esate ir kas prašosi būti mylima. Pripažinkite tai. Pagerbkite tai. Mylėkite tai. Neprisiriškite. Kai tapsite stebėtoju ir nebūsite prisirišę, tekėsite. Įprastas būdas buvo, kad mums nepatinka diskomfortas, tai, ką jaučiame, ir jei pasirodo su tuo susijęs santykis, kuris yra žeidžiantis, reaguodavome iš tos skaudinčios vietos mumyse, iš to mūsų seno sužeisto aspekto. Iš čia kyla kaltinimas tam asmeniui/ tai situacijai, kaip projekcija to, ką jūs jaučiate viduje. Kai iš tikrųjų, jie gali būti nekalti ir iš jų pusės/ pespektyvos jie nieko blogo jums nepadarė. Tai jūs taip jaučiatės. Jūs jaučiate skausmą, jums nepatogu, jūs norite nuo to pabėgti, ginatės ir nukreipiate ir projektuojate į išorę.

Kad ir kas tai yra jums, jūs nesate tai, kas ateina būti pamatyta/ išgirsta. Tai tik sąmonė, sena sąmonė. Tai yra dažnis. Jūs jaučiate tai ir tapatinatės su tuo, laikote, kad tai esate jūs. Ar galite atpažinti, kad tai yra jūsų aspektas, kurį jūs valote? Ar galite mylėti tą save, kuris tuo tikėjo? Suvokite, kad žaidžia du aspektai, dvi realybės, dvi skirtingos programos ir kad įvyks realybės perrašymas, jei jūs to nepertrauksite, patikėdami filmu. Matykite tai, atsitraukdami nuo to aspekto, kuris tuo tiki. Tai yra netikra, tai yra netiesa, tai nesate jūs. Jūs esate didesnis, tas, į kurį slenkatės. Jūs palaikote abu – aukštesnįjį ir tankesnįjį. Aukščiau yra jūsų kvantinis aspektas, kuris stebi jūsų kelionę ir žadina jus, kad jūs pamatytumėte tą aspektą, kuris yra transformuojamas. Kai jūs slenkatės, tai su jumis neina. 

Mes bandome pagreitinti dalykus, nemėgstame, kaip veikia pakilimo procesas. Galite manyti, kad jei palaikote aukštesnę pakylėtą sąmonę, tai neturėtumėte taip jaustis/ to jausti. Jei bandysite tai apeiti per meditaciją ar dvasinius dalykus, nenusileisdami į savo fiziškumą, jūs niekur nepateksite, net jei pažįstate Naująją Žemę arba penktos dimensijos sąmonę. Taip, tai jau yra ir jūs kylate į aukštesnes būsenas, slenkatės, einate į tai, esate tranzite, tačiau turite pažiūrėti ir pajausti, kas yra jumyse. Negalite neigti dabarties. Jūs norite pagerbti dabartį. Kai mes gerbiame dabartį be teisimo blogai ar gerai tai, tuo greičiau pajudame ir tekame su būsenomis be pasipriešinimo. Vietoj to, mes mokomės matyti dovanas ir kaip prie to neprisirišti, tuo netapti. Mes stebime tai. Jei jūs tai darote, matote su suvokimo akimis, su drąsa tai pagerbiate, mylite, priimate, tai daug greičiau jumyse pasislenka. 

Tas filmas ateina todėl, kad nori jums parodyti, koks tankis dar yra jumyse, kad jūs galėtumėte tai išmylėti be teisimo ar prisirišimo. Nestabdote filmo, nesakote, kad jūs to neturite, suvokiate, kad tai yra sąmonė, leidžiate vėl pasirodyti tam, kuo apie save tikite. Neprisiriškite, kiek dar ilgai tai ateis. Dabar tai ateina, kad galėtų išsisklaidyti. Sąmonė natūraliai išsisklaidys, kad galėtų įsitvirtinti aukštesni dažniai, kurie ateina į fiziškumą. Kovojant su tuo, bus sunku pasislinkti. Neteiskite. Mylėkite, jūs mylite savo žmogišką patirtį, matote tai ir turite daugiau supratimo. Matykite iš didesnės perspektyvos: „O, štai kaip gyvenu, kaip ilgai tai dariau savo gyvenime!“, „O, štai todėl tai patyriau, nes tai mane atnešė čia!“, „Šviesa ateina tokia didelė ir išjudina, valo manyje tankius, ačiū tam!“.

Ne atsitiktinumas, kad esate čia. Viskas yra jūsų pačių suprojektuota. Kartais prisikabinate, kartais ne. Teisimas (pvz. nenoriu to ir .t.t.), etiketės ir prisirišimai yra aukos modeliai. Jei lipdote etiketę „kaip negerai“, „nepakylėta“, ir tuo pačiu bandote pakelti save ten, kur nesate, tai neįvyks. Jūs norite tapti apčiuopiamai aiškūs apie tai, kokie įsitikinimai, modeliai ateina, kaip ilgai tai palaikėte ir išeiti iš aukos mentaliteto (kad kažkas jums tai daro). Įsitikinimai, elgesys, programos, traumos daugumai yra pasąmonėje. Kai tampate labiau sąmoningi dėl to, kas egzistuoja, kas jums daugiau netarnauja, išmokstate, kaip su tuo nesitapatinti, kad tai nesate jūs („nesu tai, ką jaučiu“, „nesu tos mintys“), kad tai rodo, kur jūs buvote („turėjau tokius įsitikinimus apie save ar kitus ne todėl, kad aš esu tai, todėl, kad tai man parodytų, kad žaidžiau tai, kas turi būti išmylėta, priimta, ne sukišta atgal“). 

Žmogui iššūkį kelia tai priimti. Gali būti baimė priimti. Tai reikalauja drąsos, tikėjimo ir kantrybės pripažinti, priimti ir mylėti tai. Žmonės sako: „sustabdysiu“/ „sukontroliuosiu“/ „atsikratysiu“/ „kovosiu“/ „priešinsiuosi“ – tai atima daug energijos ir sukuria daugiau tankio. Tol, kol nėra sąmoningo supratimo, meilės ir priėmimo, niekas negali išsisklaidyti. Priėmimas leidžia daug greičiau išsklaidyti tai, ko jūs negalite pakelti. Kvantiniame lygmenyje, jūs atpažįstate, kur jūs  esate ir tai priimate, to neneigiate, nebandote pabėgti, pajudėti, išvengti. Jūs stebite tai ir stebite tą, kuris yra tame filme ir tai žaidė. Kvantinėje erdvėje niekas jums nieko nedaro. Tai jūs patys kuriate jūsų visatoje/ jūsų realybę ir valote ją, ir galite perdaryti. Jei tai yra santykis ne jūsų tiesiogiai su pačiu jumis, o yra įtraukti kiti, stebėkite, kokius modelius žaidžiate tuose santykiuose, kas po to slypi, kas kuria tuos konfliktus – ne pati situacija ar asmenys. 

Dabar jūs palaikote daug jūsų aspektų, yra aukštesnių aspektų ir dažnių. Mes vystomės, atsiveriame ir žengiame į savo multidimensiškumą (daugiamatiškumą), pradedame suprasti tai, plečiamės sąmonėje, arba, susiliejame su savo aukštesne versija, dabar. Yra jūsų aspektas, kuris yra kvantinis, jūsų aukštesnė versija, palaiko aukštesnį dažnį, stebi viską ir supranta daugiau. Jis yra dabar čia, jums prieinamas ir jūs galite su juo susilieti. Pvz., tai jums gali būti atvira širdis arba mėgstamas darbas, arba sveikesni santykiai, arba kažkokių minčių ar elgesio modelių neturėjimas. Susijungiame su mums arčiausiai esančiu aspektu, ne su kažkuo super aukštai/ toli nuo mūsų. Jūs galite jausti, matyti, žinoti tai. 

Jei esate nepatenkinti ten, kur esate ir norite susijungti su tuo aspektu, kuris jau yra ten (pvz. dirbate nemėgstamą darbą ir žinote tą jūsų aspektą, kuris daro savo sielos tikslą), galite dabar peršokti į tą kitą jūsų versiją, kuri yra nebe toje aplinkoje ir pradėti daryti/ patirti tai, ką norite. Tai yra kvantinis šuolis. Jūs galite tęsti tai ir peršokti į daug aukštesnes jūsų versijas, su sąlyga, kad jūs suprantate tą dažnį ir vibraciją. Jūsų dabartinė versija yra aukštesnė palyginus su ankstesne, su kuria jūs jau susiliejote. Susijunkite su tuo savo aukštesniu aspektu – ką jis sau sako? Jūs negalite patekti ten, sunku, nes dažnis nėra sulygiuotas. Kad galėtumėte pereiti į tai, jums reikės atlikti didelį kvantinį šuolį. Tai reiškia, jums reikės pakelti savo dažnį taip aukštai, kad su tuo susilygiuotumėte. Ir kai jūs tai darysite, būkite tikri, kad daug kas pasileis, kas kuria tai, kas jums nepatinka dabar. Tai iškils tam, kad jus atneštų į tą aukštesnę vibraciją. Turite būti pakankamai drąsūs tai matyti, su tuo būti ir to neteisti. Tai yra raktas.

Turime tai praktikuoti, nes nebuvome sąmoningi. Šiandien šviesa yra tokia intensyvi, todėl galime matyti tai. Dauguma mūsų supratame, kad tai yra kaip kalneliai – yra dienos, kai esate aukštai, galite jausti aukštesnes būsenas ir galite lengvai tai pereiti, ir yra dienos, kai esate tankyje. Yra grožis tame. Ne juoda ir balta. Filmas, kurį turiu mylėti, yra mano. Tai ateina ir pasirodo, nes yra užsilikusių tos sąmonės aspektų. Ką turiu daryti? Su dabartiniais Šviesos įliejimais, galite būti paguldyti, kad pamatytumėte žaidimus, kuriuos žaidžiate galbūt nuo vaikystės. Ką dar? Jausti. Ką dar? Išmylėti. Ne kodėl, ne kiek ilgai, ne kad tai yra blogas dalykas. Dabarties teisimas palaiko žemesnius dažnius, todėl reikalinga drąsa. Dabar akimirka yra svarbiausia. Mes nebandote išvengti dabarties. Mes autentiškai priimame ir mylime tai, ko negalėjome visą gyvenimą. Taip mes įtvirtiname aukštesnę realybę. 

Ego balsas palaiko dualybę, ribojančias programas ir realybes. Siela yra iš nedualybės perspektyvos. Nėra blogo ar juodo, nėra teisimo, yra mylinti būtis, kuri sako: “O ką manai apie tai? Pabandyk tai.” Tai yra subtilus balsas, kuris išliks tol, kol jūs suprasite. Ego yra garsus ir autoritetingas. Ego yra graži dovana ir turi puikų tikslą, daro tai, kas jam atrodo reikalinga, kad palaikytų jus saugiais. Originaliai sukurtoje žmogiškoje formoje ego struktūra turėjo tikslą palaikyti fizinę formą saugia fizinėje žemiškoje formoje. Tik vėliau tas pats ego pastatė sienas ir sukūrė apribojimus. Pakilimo procese ego neišsklaido, jūs jo neprarandate, ego eina su jumis, tik jūs išmokstate jį subalansuoti, leisdami jam žinoti, kad yra saugu tiesiog mėgautis, kai Aukštesnysis Aš jus veda.

Jei bandote kovoti su ego, tai bus bergždžia, neturi prasmės. Leiskite tam būti. Pasakykite savo ego, kad jis gali atsipalaiduoti, kai jūs kylate, kad jo būdai neveikia, kad jis gali būti tylus, kad viskas yra ok, kad yra saugu. Vietoj mėginimo atsikratyti, sakymo, kad nemėgstate, sakykite: “Suprantu, tu turi geras intencijas ir atlieki gerą darbą, ačiū, kad tiek ilgai buvai su manimi ir mane saugojai, tavo darbas yra tik palaikyti mane fiziškai saugiu”. Taigi, jūs naviguojate su multi-balsais. Kelionės dalis yra prisiminti, kad 3D laukas nesate jūs. Jūs atlikote gerą darbą ir tęsiate, slenkatės, ir prisimenate, kodėl esate. Jūs išgyvenote, ką patyrėte, ir jūsų žmogiška kelionė nusipelno būti išgirsta. Nėra nieko blogo su filmu, nes bus kita vieta, kur filmo nebebus. Tai bus išėję per meilę, kurią jūs palaikote tam aspektui, kuris patiria tai. Nėra aplinkelių. 

Mes visi esame šioje kelionėje. Viskas yra tobulai sukurta ir turi būti. Mes slenkamės į pakilimą, nesvarbu kas. Jūs apkabinate savo meistriškumą ir ačiū jums už tai, ačiū, kad esate. Gerai atlikta, Šviesos Šeima! Švieskite toliau. Myliu jus.

Švęskite šį sezoną. Laikotarpiu nuo Saulėgrįžos, 2019 12 21, iki 2020 01 01 dovanoju 10% nuolaidą mūsų kovo mėnesio retritui Pietų Indijoje. Nepraleiskite progos atsitraukti iš jūsų įprastos aplinkos ir kasdienės rutinos, atsijungti, susijungti ir pasikrauti, perkrauti kompasą, atsigaivinti, patirti holistinį gijimą ir Indijos palaiminimus, išmokti arba vystyti jogos įgūdžius, medituoti, įgyti įgalinančių įrankių naviguoti per šią pabudimo ir transformacijos bangą, kai ji tampa vis galingesnė. Jei tai buvo kažkas, ką jūs svarstėte anksčiau arba susidomėjote dabar, detalės kaip užsiregistruoti čia

Su begaline Meile ir Dėkingumu,

Viktorija

Taip pat nuoširdžiai dėkoju už jūsų donacijas paremti šį mano darbą visų mūsų didesnei gerovei. Jei jausite padaryti energijos mainus už šiuos energijos atnaujinimus, kurie pasiekia jus kiekvieną mėnesį nemokamai, galite padaryti tai apačioje. Jūsų prisidėjimas yra labai vertinamas!