Patirkite Šviesos Garsą

"Širdies Erdvė" ateina iš slaptos sakralios ''Hrydayakasha'' esmės.
Sanskrito kalboje "Hrydaya" reiškia emocinę ir dvasinę Širdį, "Akasha" yra Erdvė.

Įkvėpkite Meilę ir Iškvėpkite Meilę

PORTALO 2018 12 12 ENERGIJOS AKTYVACIJA – VEDAMA MEDITACIJA „ATĖJIMAS Į NAUJĄJĄ ŽEMĘ“

Tai yra 1 val. trukmės įrašas Naujos Kūrybos Energijos (dažnių, vibracijos, kodų, garso, žodžių), skirtas paremti jūsų Pakilimo kelionę ir procesus 2019 metais, padarytas specialiai su šia intencija per ypač svarbų kolektyvinėje žmonijos sąmonės evoliucijos kelionėje 2018 m. 12:12 Portalą.

Daugiau paskaityti rasite žemiau. Tai atneš jums daugiau aiškumo, supratimo ir paspartinimą.

Susipažinti su Šviesos garso būdu, prašome, perskaitykite straipsnį „Naujos kūrybos energija, Šviesos kalba ir Naujosios Žemės kodai“.

Užsisakyti šį įrašą paspauskite mygtuką žemiau ir jis nukreips jus į užsakymo puslapį.

 

"Klausiausi naujojo įrašo "Atėjimas į Naują Žemę" ir noriu pasidalinti su jumis, kaip tai nuostabiai veikia. Labai malonu klaustytis šviesos kalbos, bet vertimas labai puikiai paruošė protą nurimti. Klausiausi vakare ir dar pasileidau įrašą einant miegoti ir to užteko, kad šiandien visą rytą banguočiau meilę, net darbe! Jaučiu begalinį dėkingumą už tai, kad galiu taip jaustis. Ačiū Jums už stebuklą❤"
Lina
PORTALO 12:12 VEDAMA MEDITACIJA „ATĖJIMAS Į NAUJĄJĄ ŽEMĘ“
Širdies Intencijų ir Sielos Išraiškos 2019 metams aktyvacija

Šis 1 val. trukmės Šviesos garso įrašas ves jus per meditacinę kelionę iš naujo atrasti, atverti bei atskleisti tą jūsų Savasties aspektą, kurio galbūt jūs dar nebuvote sutikusi (ęs). Tai yra Begalinės Dieviškos Meilės transmisija į kūną ir ląsteles, pasiekianti mus iš Kosminės Širdies ir aukštesnių mūsų Galaktikos lygių su malone ir palaiminimu. Esu informuojama, kad tai yra dovana, skirta paremti Pabudimą, Naują kūrybą bei Atėjimą į Naująją Žemę, Penktąją Dimensiją, 2019-ais metais. Rekomenduojama įrašą naudoti pirmąjį metų pusmetį su asmeninėmis Širdžių intencijomis; jei norite patirti pastebimą Pakilimo simptomų palengvinimą ir jūsų kelionės paspartinimą, naudokite šiuo įrašu, kaip pagalbine priemone, bent 3 mėnesius.

Energija šiame įraše sukuria galingą portalą į naują. Vedama meditacija parems jus susilygiuoti su jūsų Aukštesniuoju Aš ir atvers prieigą šiai jūsų vidinio vedimo sistemos energijai sustiprintai įsilieti į jūsų gyvenimą. Jūs gausite paramą iš jūsų dvasinės savasties, jūsų Dieviškumo/ Šventumo, kuriuo TU Esi. Šviesos kodai skatina atjautą, stiprybę, balansą ir tikslą. Tai aktyvuos jumyse naujus vidinius procesus, kurie parems jus gracingai išsinerti iš atitarnavusių savasties aspektų ir išjudins atsiverti atnaujintai jūsų sielos savasties išraiškai. Tai savo ruožtu gali išjudinti naujus sulygiuotus dalykus bei įvykių sinchroniškumą.

Fizinė regeneracija

Šis Šviesos garso įrašas yra ypač galingos ir didingos energijos transmisija, kuri veikia čia ir dabar, aktyvuodama pokyčius energijoje ir sąmonėje, kūne ir energijos lauke. Ši energija skatina regeneraciją ląstelių lygmeniu. Klausymasis šio atpalaiduojančio meditacinio įrašo, paspartins jūsų dvasinį pakilimo kelią, padės jums pasijusti geriau ir paruoš jūsų ląsteles pokyčiui. Klausydamiesi jo, jūs gausite paramą, kurios jums reikės duotuoju momentu.

Jūs jausite pokyčius jumyse, besiklausydami. Energija (garsas) įeina į odą, kaulus, kraujo kanalus ir prasiskverbia iki ląstelių su intencija išplėsti pamaitinimą. Energetiškai, ši energijos transmisija įtvirtina meilės vibraciją kūno ląstelėse ir sukuria ramybės tašką, kuriame gali būti sukurta nauja. Kiekviena ląstelė atsilieps į žodžius, garsus, dažnius ir vibracijas. Tai pakeis jūsų realybę ir atneš jums džiaugsmą!

Jūs galite naudoti tai paremti savo fizinius šviesos kūnus per giliai transformuojančius vidinius procesus, pakilimo simptomus, taip pat susidurdami su bet kokio tipo iššūkiais jūsų kelyje. Klausykitės šio įrašo, kai patiriate skausmą arba tiesiog norite iš naujo susilygiuoti, aktyvuoti ir leisti energijai per jus tekėti. Taip pat tai padės jums, kai jūs jaučiate neaiškumą arba jaučiatės nemotyvuoti pajudėti bet kurioje jūsų gyvenimo srityje. Tai parems jus jaustis ramiai, stipriai ir tiesiai, suvokiant, kad visi atsakymai yra surandami jumyse ir prieinami jums tada, kai jūs leidžiate jūsų Širdžiai atsiverti.

Dvasinis atnaujinimas ir aktyvacija

Šis Šviesos garso įrašas atvers jūsų širdį ir parems jus paleisti dimensines patirtis, kurios daugiau nebėra sulygiuotos su Naująja Pasaulio Tvarka Naujame Vandenio Amžiuje. Tai yra vedama meditacinė kelionė iš naujo susijungti su savo Amžina Sielos Savastimi. Svarbus elementas, užfiksuotas šioje vedamoje meditacijoje, yra 8-etas, kuris remia dualybės išsklaidymą. Tai parems jus paleisti ribojančius įsitikinimus bei iš naujo sumodeliuoti ego protą plėstis į sulygiuotą dažnį. Tai parems jūsų energijos atnešimą į Suvienytą Meilės Šviesos Lauką. Jūs tapsite geriau susiderinusi (ęs) su tuo, kas jūs iš tikrųjų esate jūsų Sielos lygmeniu.

Jūs būsite vedama (s) auksiniu keliu praleisti laiko Naujos Kūrinijos erdvėje. Šioje vietoje jūsų kūnas bus apvalytas ir vėl paruoštas būti pasirengusiu naujam. Tai sukurs saugią ir įžemintą erdvę, kur jūs galėsite tyrinėti dimensinius portalus ir potencialias galimybes. Jūs būsite energetiškai paruošta (s) daryti tai, ką jūs atėjote daryti į Žemę. Tai trigerins jūsų Sielos atmintį ir kurs jūsų Šviesos kūną.

Atsiverkite priimti savo Tyriausią Save

Priimkite 2018 m. 12:12 Portalo energijos aktyvaciją – harmonizavimą per Šviesos kalbos alchemiją ir mėgaukitės nauju gyvybingumu bei gyvenimo jėga jūsų kūne. Prisiminkite, kaip priimti, išplėskite savo meilės dažnį. Po klausymosi jūs jausitės išplėsta (s), pakelta (s) ir kristališkai švari (us). Jūs įsicentrinsite ir aiškiau matysite jūsų Tiesą. Jūs žvelgsite į pasaulį naujomis akimis. Jūs jausite daugiau pasitikėjimo, vidinę ramybę, įkvėpimą bei motyvaciją veikti, kad įgyvendintumėte jūsų tikruosius troškimus naujais būdais, kurie yra labiau subalansuoti jums. Galiausiai, jūs spindėsite! Jūs šviesite savo Sielos Esmės Šviesą – stiprybę, aistrą, džiaugsmą ir fokusą, ir jūs imsite veikti iš šios galingos, labiausiai sulygiuotos vidinės vietos jūsų paties Širdyje. Svarbiausia, jūsų energija bus atkurta į meilės, kuria JŪS ESATE.

Ką jums duos klausymasis šio Šviesos garso įrašo:

⦁ Galingas kūno energijos apvalymo ir harmonizavimo įrankis
⦁ Kūno regeneracija, pagrindo fiziniam „Gyvenimo medžiui“ sustiprinimas, vidinis subalansavimas naujam gyvybingumui
⦁ Šviesos linijų kūne atvėrimas, kad daugiau energijos galėtų įeiti į energijos sistemas
⦁ Kristalinės girdelės, suvienytos su Vieninga Naujosios Žemės Kristaline girdele, aktyvacija
⦁ Kankorėžinės liaukos akyvacija ir suderinimas, kas leidžia priimti dvasinę informaciją iš realybių kitose dimensijose, prieiti prie sielos atminties bei padidėjusią energiją kūnui
⦁ Dvasinės galios aktyvacija, Kristaus/ Vienio Sąmonės aktyvacija, Sielos potencialo ir tikslo šiame gyvenimo laike aktyvacija
⦁ Geresnis susilygiavimas su Dieviška Valia ir kvietimu Dabar
⦁ Naujosios Žemės Aš ir Naujosios Žemės vizijų manifestavimo aktyvacija
⦁ Fizinio širdies galėjimo sustiprinimas ir išplėtimas, širdies atvėrimo didesnei meilei, ramybei, atleidimui aktyvacija
⦁ Palengvėjimas nuo minčių, streso, nervinės įtampos paleidimas, nervų sistemos funkcionavimo pagerėjimas
⦁ Giliai užkastų sielos traumų, vidinio vaiko žaizdų, užspausto skausmo, emocijų išvalymas
⦁ Ląstelių atnaujinimas ir valymas, karminio skausmo, širdgėlos valymas
⦁ Atjautos ir Meilės Sau sustiprinimas bei išplėtimas, sujungimas su Viena Širdimi
⦁ Ribojančių įsitikinimų, mentalinių ir emocinių blokų pradėti manifestuoti džiaugsmingą gyvenimą paleidimas
⦁ Gerklės ir širdies čakrų apvalymas, čakrų sistemos subalansavimas ir harmonizavimas, sveikų čakrų sukūrimas
⦁ Moteriškos/ vyriškos energijos aktyvacija
⦁ Vidinių lygmenų subalansavimas leisti naują kūrybą, naujų formų kūrimą sau ir savo gyvenimui
⦁ Giliai pasėto ir sąmoningai nesuvokiamo pasipriešinimo pokyčiui išvalymas, pajudėjimas tikėjime ir laisvas tekėjimas su Gyvenimu/ Gyvenimo vandenyse
⦁ Blokų pasikliauti savimi bei aukštesne galia išvalymas, kad jūs pradėtumėte kasdieną, jausdamasi (is) stipri (us)

Naudojimo rekomendacijos

Šviesos garso įrašų klausymasis tapo mano kasdienybės dalimi ir aš matau didelį skirtumą, kaip jaučiuosi prieš ir po jų. Įrašą „Atėjimas į Žemę“ klausau nuo jo įrašymo, bet kada, kai jaučiuosi išsiderinusi dėl bet kokių priežasčių ir ši Dieviškos Meilės energija nesiliauja stebinusi – akimirksniu apvalo ir subalansuoja bet kokius energijos iškraipymus ir disbalansus bei transformuoja mano pojūčius ir būseną atgal į sulygiuotą. Laukiu pasidalinti šiuo išplėstu būdu su jumis. Prisiminkite –  greičiausias būdas kilti yra per Ramybės, Meilės ir Džiaugsmo vibracijų kūrimą ir jų siuntimą į kūną. Dabar jūs galite paspartinti savo procesą.

Kad pasiektumėte geriausius rezultatus iš įrašų klausymosi, prašau, užtikrinkite, kad klausotės jų pagal žemiau pateiktas instrukcijas.

  • Jūs galite klausytis įrašo kasdien, kada norite: ryte paremti dieną priešakyje arba vakare, prieš eidami miegoti, taip pat dienos miegu – bėgiodami, vaikštinėdami ar važiuodami į darbą. Klausymasis vakare padeda nuraminti centrinę nervų sistemą, leidžia kūnui giliai atsipalaiduoti ir ilsėtis, integracija vyksta jūsų nakties miego metu. Jūs galite klausytis viso garso įrašo ar tik dalies, kaip klausytumėtės bet kokio kito įrašo.
  • Sėdėkite kėdėje tiesia nugara arba gulėkite. Išgerkite stiklinę vandens prieš ir po klausymosi. Gerbkite tai.
  • Šviesos kalbos poveikis yra labai atpalaiduojantis. Atverkite savo širdį, atpalaiduokite savo kūną, paleiskite, būkite priimantis ir leiskite jos energijai jus nuplauti bei perplauti. Tiesiog užsimerkite (jei nevairuojate), kelis kartus giliai įkvėpkite, iškvėpkite ir leiskite Šviesos kalbai apkabinti jus Tyra Meile. Užsimerkti nėra būtina, energija atliks savo darbą.
  • Jums nereikia suprasti ar jausti Šviesos kalbos, kad ji būtų jums efektyvi. Jūs gaunate viską, ko jums šiuo metu reikia, net jei nesuprantate – tai yra vibracinis dalykas. Viskas, ko jums reikia, tai būti čia, kai klausotės. Tai yra šviesos kodai, kurie ateina per garsą ir būtį, ir veikia DNR, ląstelių lygmeniu.
  •  Jei Šviesos kalbos įrašas yra su žodiniu paaiškinimu, jūs galite klausytis tiesiog energijos, nesiklausydami paaiškinimo žodžių. Jūs galite nesuprasti  žodžių bei garsų mentaliniu lygmeniu, tačiau jūsų subtilieji kūnai gaus paramą ir visa, kas yra tinkama jums, tol, kol būsite priimanti (s).
  • Kai klausotės šių įrašų, kreipkite dėmesį į tai, kaip jūs jaučiatės bei į vidinį supratimą žinutės reikšmės jums per jausmą. Patarimas yra klausantis medituoti ir atsiverti bet kokioms dovanoms, kokias tai turi jums pasiūlyti, arba jūs galite tiesiog klausytis ir pasižymėti savo įžvalgas.
  • Užbaigę klausymąsi, šiek tiek palaukite, pajudėkite ir, jeigu klausėtės vakare, eikite miegoti. Integracijai ir įžvalgų pasižymėjimui rekomenduojama skirti ~30 min. Taip pat skirkite šiek tiek laiko įsicentrinti ir susitelkti iki klausymosi.
  • Rekomenduojama klausytis įrašo kasdien 3, 7 ar 21 dienas arba 3, 7 ar 21 kartą, kad patirtumėte besiskleidžiančią naudą. Prisiminkite, kad Šviesos energija yra galinga, klausykitės tik kartą dienoje. Jei jaučiate, kad turi eiti giliau, pakartokite klausymąsi. Galite padaryti pertrauką tarp dienų ir klausytis šių įrašų vieną ar tris kartus per savaitę, jei neinate per emocinius iššūkius arba šis darbas jums yra naujas. Susijunkite su savo širdimi ir naudokite pagal jūsų jausminį vedimą.
  •  Pastaba. Jei patyrėte sveikatos problemų dėl pakilimo energijų, susijungimas su šiais dažniais gali paremti jus sugrįžti į balansą ir pradėti regeneraciją. Derinkite tai su augaline mityba.
  • Jei jaučiate įrašo klausymosi naudą ir norėtumėte gauti asmeninį Šviesos kalbos įrašą specialiai jums, prašome, susisiekite su mumis per skiltį „Kontaktai“ šioje svetainėje arba tiesiogiai el. p. viktorija@gyvenusumeile.lt. Tai naudodami, jūs galite nustatyti intenciją būti dieviškai remiama (s) garso, jo intencijų bei energijų. Sekite savo vedimu bei intuicija, kaip geriausiai priimti įraše įtvirtintas vibracijas.

Ką patiria žmonės, kaip šviesos kalbos klausymosi rezultatą?

Dauguma žmonių patiria Dieviškos Meilės tyrumą, įtvirtintą vibracijose, garsuose ir energijose, nors kartais tai gali skambėti labai intensyviai ir šamaniškai, kai mes sulaužome ir išvalome seną užblokuotą energiją ir modelius. Daug žmonių pastebi turtingas spalvas, mato šviesos raštus, spindinčią šviesą ir simbolius ir/ arba jaučia energijos bangas, kutenimus, šilumą ar vėsą. Dažnas yra plėtimosi ir širdies atsivėrimo pojūtis. Daug klausytojų jaučiasi giliai paliesti ir kartais emocingi, apibūdindami savo patirtį, kaip gilią transformaciją. Dažnas komentaras yra: “Aš staiga pasijutau daug lengvesnis. Kaip kažkas, kas mane kamavo tiek daug metų, išsivalo taip greitai?". Dažnai žmonės sako, kad nieko nepastebi, ir tai taip pat yra tobula ir neriboja vertės ar transformuojančios naudos, kurią jie gavo. Kai kurie apibūdina, kad patenka į jų asmeninius pojūčių ir supratimo pasaulius, kur garsas krinta į atramą, remiančią jų patirtį, vizijas, žinutes. Kviečiu jus turėti savo Šviesos Kalbos klausymosi patirtį. Patirkite šią energiją patys.
"Be galo jautru, stipru ir širdžiai miela. Pradėjus klausytis įrašo per kūną iki pat pirštų galų perbėgo elektra, net pašiurpo kūnas, pasipylė ilgesio ašaros... Širdyje toks ilgesys, tas senasis, širdį veriantis jausmas, noro grįžti namo... Klausant antrą kartą ašaros liejosi toliau, bet įpusėjus nurimau, ir pradėjau kalbėti su Tavimi, garsai pasipylė, kaip upė... Įrašas baigėsi, o kalba vis liejosi, kūnas šiurpo, elektra vaikščiojo aukštyn žemyn... Esu neišmatuojamai dėkinga. Klausantis kito įrašo širdis nurimo, veidą nušvietė šypsena, širdis prisipildė ramybės, kvėpavimas pagilėjo, pirštų galiukai pradėjo tvinksėti... Ačiū už šias Dovanas."
Jurgita
"Visų pirma, didelis jums ačiū už šią dovaną. Ir apskritai, už vedimą ir palaikymą. Tas burbuliavimas man kažkodėl pasirodė labai savas. Tai buvo stipriai jaučiama praktika man. Dar kartą labai dėkoju."
Inga
"Praėjo savaitė po Šviesos Kalbos išklausymo. Pokyčių metas! Viskas dar galvoje, mano viduje ir susivokime. Klausausi širdies ir intuicijos. Klausantis įrašo, man labai šilo krūtinės srityje, net degino. Reiki sensuose šildavo, bet dabar daug daug stipriau. Jaučiu, kad ši šiluma, tai pritarimas ir palaikymas mano minčių, vizijos ir veiksmų."
Raimonda
"Pirmąkart išgirdus atsirado proto reakcija, lyg norėjo atmesti, nes negirdėta. Protas pradėjo kurti istorijas. Tuomet pradėjau klausyti, jausti širdimi. Jutau tikrumą, dėkingumą ir džiaugsmą Tai priimti. Širdies plote atsirado tarsi lengvas skausmas/ maudimas/ deginimas ir lyg uždėta kažkas ant krūtinės. Dar jutau šiurpuliukus lengvus, tvinkčiojimą keliose kūno vietose."
Ieva
" Tai yra nepaprastai gražu, tikra ir galinga. Klausiausi ir verkiau, mačiau miškus, kuriais bėgau, o Tavo balsas ilgaainiui virto gerai pažįstamu, pasakojimas - gerai žinoma istorija. Po mūsų meditacijos ir Tavo Šviesos Kalbos įrašo, turėjau sunkų transformacinį laikotarpį. Supratau daug esminių dalykų apie Save, kurių nesuvokiau anksčiau. Viskas tekėjo is manęs pačios, be priekaištų, nusivylimo ar nuoskaudų. Natūraliai dėliojosi į vietas. Išsunkta savaitės, įsijungiau Šviesos Kalbą, tai mane ir ramino, ir virkdino, buvo beprotiškai Gražu Tavęs klausytis. Rytojaus dieną ir šiandien jaučiuosi rami ir, priešingai nei galvojau, tai padėjo labiau koncentruotis į darbus, judėti ramiai, bet tiksliai. Manau, kad pirmą kartą išgirdus Tavo irašus, buvau stipriai sujudinta iš pamatų. Ačiū Tau.''
Luka
"Klausant įrašo kūnu horizontaliai jautėsi virpesių bangos, po to kitoks pojūtis širdis plote ir dar vėliau pilvo srity - gimdoje, o emociškai - didelis DĖKINGUMAS, žavėjimasis, nuostaba, pakylėjimas. AČIŪ."
Lina
"Klausydama įrašą, iš pradžių jutau ramybę, toliau džiaugsmą ir palaimą."
Alfonija
"Po tavo šviesos kalbos žinutės nubėgau 10 km. be jokio nuovargio, ko seniai nėra buvę ir neskaudėjo raumenų, buvo labai džiaugsminga ir pakylėta diena. Ačiū."
Laura
"Ačiū už šviesos kalbos įrašus, kuriuos su maloniu atsipalaidavimu klausausi. Man patinka juose girdėti balso tembrą ir intonaciją, kuri manau hipnotizuoja ir programuoja, nes atsiranda toks kasdieninis poreikis pasiklausyti ryte ir po pietų šios kalbos. Šviesos kalba nuteikia mintis ir kūną ramybei, atsipalaidavimui, jokių kitų minčių ir atsiranda lengvumo, švelnumo, geranoriškumo pojūtis."
Mindaugas