Įgalink tavo misiją

Tai ar jūs esate/ jaučiatės esą jūsų misijoje? Daugybė iš mūsų taip – jaučia jų dalį Didžiajame Plane ir sąmoningai prie to prisideda kasdienėmis pastangomis geriausiai atlikti tai, kas yra jų galioje/ atsakomybėje. Taip pat yra milijonai, milijonai žmonių planetoje, kurie to nesuvokia ir “nedaro” sąmoningai, tačiau tai nereiškia, kad jie neatlieka jų dalies. Kiekvienas iš čia esančiųjų daro tiksliai tai, ką jie pasižadėjo jų sielos kontrakte. Ir, visgi, kai  pradedame busti – pajudame iš tridimensinės matricos sąmonės į 4D ir toliau į 5D, pabunda mumyse prisiminimas apie kažką specifinio, kuo tu gali būti naudingas kitų budimo procese ir kilime į Šviesą/ Visos Sąmonės Sugrįžimui. 

Kaip mes prisimename mūsų misijas?

Misija, bendriausia prasme, yra pasitarnavimas, tarnystė kitiems. Naujoje 5D/ Multidimensinėje Žemėje mes visi esame tarnystėje vieni kitiems: aš esu čia dėl tavęs, tu esi čia dėl manęs. Misija telpa į šiuos žodžius ir nereikia giliai ieškoti, tiktai daryti viską, kas nuo tavęs priklauso, kad tu pažadintum tavo aukščiausią potencialą, tavo įgimtus gebėjimus/ dovanas, kurie yra užkoduoti tavo miegančiame DNR, įkūnytum tai ir atsivertum buvimui tuo visiškai.

Viskas yra tvarkoje, jei kur save surandate dabar, dar tiksliai nežinote, koks yra jūsų vaidmuo visame tame. Prisiminti tavo misiją yra kelionė, kurioje jūs esate, ir šita kelionė turi savo atkarpas, turi esminius poslinkio taškus ir turi kertinius akmenis jūsų atsispyrimams šuoliams į priekį. Tai yra visų  4 dimensijos patirtis (daugiau paaiškinta apie 3-4-5 dimensijas surasite Rugsėjo mėnesio energijos Atnaujinime). Tose atkarpose jūs susiduriate su gausa iššūkių, kuriuos jūs įveikiate, pamokų, kurias jūs išmokstate, ir jūs gaunate atnaujinimus, kurie paskatina jūsų pajudėjimą toliau į bendrakūrimą sulygiuotai su aukštesnėmis/ Pakilimo (Kristaus) laiko juostomis, su Vienio/ Visų Įtrauktųjų Didesnės Gerovės intencija. 

Atsiminkite, jūs esate ten, kur jūs turite būti, ir darote tiksliai tai, ką jūs turite daryti “ten”, bet kuriuo duotuoju momentu. Kaip pasaulio bendruomenė, mes visi turime mus visus vienijančią/ kolektyvinę misiją, įrašytą mūsų susitarimuose Sielos lygmeniu, ir tai yra paremti vibracijų kilimą Žemėje, arba, paremti kilimą sąmonės visų gyvų būtybių ant Gajos, įskaitant Gają. Visų bendras tikslas yra sugrįžti į Vienį. Mes visi kylame, nepriklausomai nuo to, sąmoningai ar nesąmoningai. Tai reiškia, jūsų artimieji, mylimieji, šeimos nariai, gyvūnai, kyla kartu. Tai yra kiekvienos sielos Laisvos Valios Pasirinkimas, kaip/ kada jie tai daro, ir tai gerbiama.

Kas yra Kelio rodytojai ir ar jūs esate vienas iš jų?

Ar jums pažįstama, ką reiškia atsikelti kasdien su viena jūsų misijos/ tarnystės jūsų draugams, jūsų šeimos nariams, jūsų bendruomenei mintimi? Su jauduliu pasirodyti sau pačiam ir savo grupei/ žmonėms, kurie yra arčiausiai tavęs, dalintis meile, įkvėpimu, naujais įgūdžiais? Milijonai žmonių pasaulyje tai daro kasdien 24/7. Tarp daugybės terminų (kuriuos jūs galite būti girdėję arba ne) apibūdinti skirtingus vaidmenis tų, kurie dalinasi misija, yra Kelio rodytojai. Kelio rodytojai rodo kryptį. Kelio rodytojai yra tie, kurie drąsina kitus pasitikėti, busti ir tyrinėti išraiškos laisvę tokiais būdais, kuriais jie renkasi.

Raktiniai bruožai

  • Dieviška tarnystė
  • Prioritetas – Vienio Sąmonė
  • Širdies smegenys aukščiau nei Proto smegenys
  • Jautimas ir klausymasis širdyje, ne mentalinio ar emocinio lygmenų
  • Tyra Šaltinio Meilė – dominuojanti būtis

Tikros Šviesos Kelio rodytojai yra nuolankios, tikinčios, taikios ir galingos būtybės, kurioms yra patikėta Dieviška tarnystė. Tai yra sakralus kelias tapti Naujos Šviesos Saugotoju. Tai yra sakralus siekis. Tai yra gilus vidinis pasišventimas Meilei. Žemiškame lygmenyje ši galia, ramybė ir tarnystė yra neatsiejama nuo daugybės iššūkių, kurie yra būtini surasti stiprybę ir atsiduoti Šaltiniui be abejonės. 

Ko tai pareikalauja būti Kelio rodytoju/ tavo Naujosios Žemės Aš?

Visi turės čia ateiti. Banga po bangos, kol visi susitiksime čia kaip Vienas. Iki tol, vyresni broliai/ sesės, arba “Pakilimo pionieriai”, skina ir šviečia kelią jaunesniems/ kitoms Pakilimo bangoms. Su kiekviena banga mūsų gretos didėja. Tai reiškia yra daugiau mūsų, pasirengusių paremti kitų atėjimą. Taip  tai veikia, estafetės principu. Prisiminkite, ką reiškia eiti keliu vienam ir tik su labai mažai arba nuliu paramos. Jūs esate savanoriai ateiti “pirmiau už kažką” ir patirti visa tai, ko tai pareikalaus, kad tiems, kurie eis po jūsų, nebereikėtų to patirti. Taip mūsų kelią parėmė tie, kurie ėjo prieš mus.

Baimės, pasitikėjimas, išvalymas blokų pasirodyti, kaip jūsų Aukštesniajam Aš ir išreikšti spindintį Širdies balsą – tai yra įprasti dalykai pradedantiesiems. Iššūkiai yra buvimas produktyviu, pastovumas ir išvalytas kanalas Dieviškai tarnystei. Kelio rodytojų ištvermė yra ypač susijusi su tuo, kaip mes susitvarkome su atsiliepimu ir atsitraukimu, su atstūmimu ar teisimu iš vidaus ar išorės. Kiekvienas Kelio rodytojas taip pat privalo susidurti su tuo, kaip priimti gausą, paremtą tarnystės lygmeniu, ir kaip duoti netampant išsekusiu. 

Kelio rodytojai pažįsta save. Mes esame Naujo Pasaulio Šviesa. Kelio rodytojai yra atsakingi demonstruoti kantrybę, entuziazmą ir paramą visuose kylančios sąmonės lygmenyse. Darbas yra su Nuolankumu, Sąžiningumu ir Dieviška tėkme. Keletas dalykų, kurie gali padėti: kiekvieną dieną suradimas savo prioritetų, aukščiausių intencijų pasirinkimas, susilygiavimas su savo autentiškumu bei naujai iškylančiais/ aukštesnio dažnio įgūdžiais. 

Raktai santykių iššūkiuose

Jūs nesate pakeisti ar pataisyti kitų. Jūs nesate niekieno tempti ar mėginti įkalbėti sekti su jumis drauge. Jūs nesate įtikinėti kitus tikėti jūsų tiesa. Net jei jūs žinote, kad tai galėtų juos atnešti į didesnę gerovę (didesnę ramybę, džiaugsmą, lengvumą, laisvę, sveikatą, harmoniją…). Tai yra tiksliai tai, ką daro daugybė pabudusiųjų. Tačiau tai nėra tai, kam jūs buvote pažadinti. Tai nėra tai, ko jūs norite. Jūs norite pagerbti tai, kaip jūs vibruojate/ jūsų energetinį parašą ir stovėti jūsų Suverenume, ir daryti tai, kas yra jūsų didžiausiai gerovei. Jūs norite mylėti save ir mylėti kitus “ten”, kurie jie yra. 

Kai pabundate/ kylate, yra daugybė tų, kurie galvoja, kad tu esi “keistas” ar “kvailas”, bet ar gali būti kitaip? Jūs esate retas tarp milijonų ir jūs patirsite kitokią realybę, nei kiti. Net jei visi aplink jus yra visiškai nesąmoningi, ar galite stovėti jūsų Suverenume? Ar galite kalbėti jūsų Tiesą tarp daugybės žmonių, kurie netiki? Ar galite tai padaryti? Jūsų troškimas yra įgalinti jūsų misiją ir daryti jūsų pasirinkimą kilti jūsų prioritetu. 

Viena pamokų, kurios išmokstama ketvirtoje dimensijoje (kuri yra laikina stotelė/ tranzitinė dimensija į 5D), yra ribų taikymas. Tai yra įrankis, kuris yra būtinas jūsų sakralioje kelionėje jūsų saviįgalinimo procese. Atpažinkite jūsų ribas – kas yra jūsų rezonansas, kaip jūs jaučiatės, ar tai yra jums žalinga, ar tai jums tinka. Ilgai pradžioje, turėkite jūsų ribas net būdami tarp tų, kuriuos labiausiai mylite (partnerių, vaikų, tėvų…). Jūs turite remti save jūsų procese, apdoroti tai, ką jūs patiriate, ir pan. Taip pat jūs jokiais būdais neturite toleruoti to, kas jums kenkia. Vieną dieną pasieksite Budos vibracijų lygmenį ir liksite nepaliesti ir miniose, o iki tol turite stiprinti jūsų Šviesos kūną.

Niekas jums nieko nedaro. Jūs nesate auka. Priešingai, jūs kuriate tai. Negalite su kažkuo susitaikyti – eikite vidun ir žiūrėkite, kokių veiksmų jūs galite imtis, kad pakeistumėte jūsų patirtį sąmoningai. Buvimas atviru, pažeidžiamu, skaidriu bendravime yra dalykas, kurio mokomės iš naujo mūsų visuose santykiuose. Kartais tai gali reikalauti išsakyti kitiems jūsų tiesą, nesirūpinant dėl to, kaip jie sureaguos, nesibaiminant dėl to, kad jūs galite juos nuliūdinti ar pan.

Mes nebedalyvaujame trečios dimensijos susitarimuose, jei tai nebetarnauja. Jūs galite nutraukti jūsų susitarimą su jūsų šeimos nariais ar draugais, įtvirtintą trečios dimensijos sąmonėje, tačiau tai nereiškia, kad jūs taip pat patrauksite juos iš jūsų gyvenimo. Jei jūs renkatės kilti sąmoningai, o jie nieko nedaro dėl to, neturite jų palikti. Jie gali toliau būti jūsų gyvenime, bet seni susitarimai nebežaidžia. Gerbkite save ir gerbkite tai, ką kiti renkasi.

Jūs tiesiog mylite save, esate jūsų aukštesnėje vibracijoje ir leidžiate jiems būti. Jūs pradedate būti savimi, koks jūs esate, kitaip bendrauti, dalintis jūsų įsitikinimais, nesvarbu, koks jų atsakas. Jūs galite juos įkvėpti jūsų pavyzdžiu ir jie gali pasirinkti priimti jūsų pasirinkimą, bet patys to nesirinkti. Jei jie nėra pasirengę iki to ”paaugti” ir nepalaiko jūsų procese, tai yra jūsų pasirinkimas, ar jūs toliau renkatės tą patirtį, ar pajudėti ir tai palikti. Klauskite savęs, ko jūs norite, ir rinkitės tai. Tai reikalauja drąsos, tačiau kūdikio žingsniais. 

Įsakas Aukščiausiai Šviesai

Kad paremtumėte save jūsų siekyje išsiaiškinti jūsų misiją/ tikslus, atrasti jūsų tikrąjį kvietimą šiame laike Dabar, atskleisti jūsų unikalią tarnystės išraišką, sulygiuotai su nauju lygmeniu, galite žvelgdami į kylančią ar besileidžiančią Saulę 3 kartus pakartoti garsiai, su autoritetu žemiau esantį įsaką, jeigu jis jums rezonuoja:

Aš, (jūsų vardas), Meilės vardu ir pagal Malonės dėsnį kviečiu savo Aukštesniojo Aš visą/ pilną būtį. 

Mylinčiai prašau, kad mano sąmonės aukščiausias taškas integruotųsi su manimi čia Žemėje dabar.

Kviečiu Ugnies, Žemės, Oro, Vandens ir Kosminių Spindulių Drakonus visiems laikams išvalyti mano kelią nuo žemesnio dažnio kliūčių nuo tos sekundės, kai pabundu, ir per mano miego laiko pareigas.

Kviečiu Kosminę Dievo Liepsną ir Kosminę Deimantinę Violetinę Liepsną kasdien išvalyti mano kūnus bei laukus, kad mano energijos centrai būtų palaikomi šviesūs, tyri ir švarūs.

Kviečiu Archangelą Gabrielių visą laiką palaikyti Tyrumo Deimantą mano gyvenamojoje erdvėje, užtikrinant, kad aš esu palaikoma (s) penktosios dimensijos kokone.

Kviečiu Vienaragius tekėti per planetą Žemę ir paliesti Širdis tų, kurie vis dar miega.

Galiausiai, Aš, (jūsų vardas), paskiriu savo širdį ir sielą Aukščiausios Tarnystės Keliui sau ir planetai Žemei.

Kaip Viduje, Taip Išorėje.
Kaip Viršuje, Taip Apačioje.

Su Meile ir Šviesa, 

Viktorija

(Įsakas įkvėptas pagal Tim Whild, Kelio rodytojų bruožai pagal Sandra Walter).