2018-tų potencialas: Įkūnyti vidinį šamaną

Saulės Užtemimas Vandenyje vasario 15 d. buvo kitas milžiniškas kvantinis šuolis, kuris mums atvėrė – pažodžiui – Naujus Horizontus. Visiems metams priešaky. Užtemimas praėjo, tačiau, galima sakyti, visi 2018 metai yra vienas ištisas portalas. Aukščiausio potencialo vartai įsitvirtinti  Gyvenimo Pilnatvėje, Harmonijoje ir Vienyje.

Dabar mes patiriame naują energiją. Tėkmė yra labai intensyvi ir veržli. Dalykai gali vykti „savaime“, jūs galite nesuprasti, kodėl. Trykšta pozityvumas. Didžiulės šviesos aktyvacijos. Yra palaikymas jaustis gerai, galingam ir sėkmingam. Tai yra palankiausia dirva aukštoms intencijoms, kuriant ateinančias akimirkas. Akimirkas, iš kurių susideda gyvenimas.

Sugrįžk į savo “nekaltumą“.

Tai yra šventas mylintis kvietimas iš Visatos:

Susidurti akis į akį su savo baimėmis.
Pagydyti savo žaizdas.
Išmokti savo pamokas.
Paleisti savo senus modelius.
Palaiminti savo praeitį.
Įžiebti savo svajones.
Išlaisvinti savo galią.
Pagerbti savo tiesą.
Suklestėti savo dieviškume.

Ar jūs esate tam pasirengęs? Ši nauja energija yra prieinama pagal Laisvos Valios dėsnį ir kviečia jus eiti ten, kur jūs dar nesate buvęs (arba buvote labai seniai): visiškai priimant, leidžiant ir atsiduodant.

Jūsų viduje yra žinojimas, ką daryti, kur eiti, kur pasukti. Šis “vidinis žinojimas“ visada ten yra. Jis yra begalinis ir amžinas. Niekas negali jo iš jūsų atimti. Dabar jūs mokotės prieiti prie savo paties dieviškojo “portalo“ ir “parsisiųsti“ bet ką, ką jums reikia, visoms progoms. Būti savo paties Guru, Šamanu, Vedliu.
 
Jeigu jūs tikite juo, jūs jį atrasite.
Jeigu jūs pasitikite juo, jūs jį patirsite.
 
 
2018 yra 11-ieji visuotiniai metai. Vandenis yra 11-asis zodiako ženklas. 11 yra Dvasinio Pabudimo Meistro Skaičius. 11 išreiškia dabarties akimirką – vienintelę akimirką, kai intuicija per jus kalba.
 
Tavo Pabudimas yra klausymasis.
Klausymasis yra tavo žinojimas.
 
 
Šie metai drąsina jus išplėsti savo pasitikėjimą savimi, siekti išminties viduje, pasitikėti savo nuojauta ir įkūnyti tą būtį, kuri yra už tai atsakinga. Tai – kvietimas įkūnyti aukštesnio lygio sąmonę, kuri yra prieinama visiems. Pradėkite dabar. Apkabindami viską, kas jūs esate, ir prisiimdami atsakomybę už visas jūsų dabarties akimirkas.
 
Niekada nenuvertinkite to, kam jūs skiriate savo dėmesį. Tai, į ką jūs susitelkiate, yra būtent tai, kas ir kuo jūs tampate. Stebėkite viską, ką jūs mąstote, ką jūs sakote, ir, ką jūs darote – prisiimkite visišką atsakomybę už tai.
 

Kokį gyvenimą jūs norite gyventi? Skirkite dėmesį tik į tai, kas yra svarbu, ne į tai, kas glosto ego. Įsivaizduokite savo aukščiausią potencialą. Vizualizuokite savo didingumą veiksme. Ženkite žingsnį, kai tik pastebite energiją „Dabar“. Klausykitės, kada jums reikia pailsėti, kad galėtumėte įsisavinti subalansuotam progresui.

Energijos pastebėjimas yra pirmasis žingsnis į manifestaciją. Jei pastebite aplink save pasirodant energiją, kuri nederi su jūsų, sielos lygmenyje, didingumu, išmokite išlikti savo „įsicentrinime“ ir iš šios vietos aiškiai pasakyti: „Tai nerezonuoja su manimi“ – ir ji magiškai nusigręš nuo jūsų.

Kai jūs jaučiate savo kauluose, kas yra įmanoma, ir darote „kūdikio“ arba „milžino“ žingsnius to link – tai yra jaudinantis gyvenimas.
Kai jūs liekate savo negatyviuose įpročiuose ir modeliuose, kartais jausdamiesi, kaip „auka“, arba “kodėl tai vyksta man?“, tai sukelia širdgėlą ir liūdesį. Tikras blokas pirmyn.

Linkiu jums įkvėptų sprendimų judėti pirmyn, paklojant ir/ arba sutvirtinant pagrindus meistriškam gyvenimui. Būkite tikri, kad kiekvieną kartą, kai jūs padarote pasirinkimą, visa visata gali pasikeisti! Atsiverkite stebuklams ir įkūnykite pasitikėjimą jais, kad galėtumėte lengvai pritraukti sulygiuotų aukščiausių galimybių ir paramos gausą!
 
„Aš esu dieviška/ – as ir kuriu dievišką gyvenimą sau ir visiems, kurie yra pasirengę prisijungti.“
 
Jūs galite prisijungti.
 
 Meilė ir Palaiminimai,
Viktorija
 
 
Jūs galite sekti ir pamėgi mus čia: