Įsikūnijimo etapas

Brangios Širdys,

Gyvename fenomenaliais laikais, kai visa Žemės planeta patiria tęstinius galingus atnaujinimus ir gilų valymą visuose lygmenyse. Vyksta ir ateina dideli pokyčiai, apie kuriuos daugybė žmonių nenutuokia. Tai yra masinis pabudimo procesas ir didžiulė akceleracija visai Žmonijai, ką jūs patiriate jūsų Sielos lygmeniu ir žmogiškuoju lygmeniu. Tai yra jūsų Dvasinės Širdies pabudimas, jūsų Sielos pabudimas, kai jūs prisimenate, kas jūs iš tikrųjų esate, kai jūs vaikštote šia žeme. Jūs turite naują, pažadintą vidinį žinojimą jumyse, kuris dabar iškyla jūsų budrioje būsenoje šioje akimirkoje. Jūs turite pažadintą jūsų Širdies žinojimą, intuityvų žinojimą, nes jūsų Siela žino. Siela žino tai, ko protas negali suvokti ar sugalvoti. Jūsų Siela yra jūsų multidimensinė esatis, vienu metu egzistuojanti daugybėje dimensijų ir pasaulių. Tai yra jūsų amžina Esatis, kuri yra besąlygiškai mylinti ir duodanti.

Kai jūsų Širdies centras dabar yra valomas, atveriamas ir plečiamas iš vidaus, kai jūs pradedate prisiminti tiesą, kas jūs esate, kaip dieviškas Dievo vaikas, kaip Dieviškumas, kaip Šaltinio Šviesa ir tyra Meilė, ši jūsų Sielos energija pradeda leistis į jūsų kūną. Širdis yra Sielos centras. Kai jūs pradedate gyventi iš jūsų Širdies centro, iš tos giliausios tiesos jūsų šerdžių šerdyje, jūs negalite likti daugiau užsidarę niekada. Jūsų Siela nežino kito būdo būti kaip tik dalintis jos dovanomis, ji nugyveno daugybę gyvenimų, tūkstančius metų laukė šio momento, šio dieviškai tobulo laiko, kada visa žmonija vėl bus pažadinta ir pradės prisiminti jų tikrąją kilmę, ir ims gyventi jų dvasinį tikslą čia ant Žemės. 

Daug senų dalykų pradės išeiti, ypač susijusių su išėjimu ir kalbėjimu to, kas yra jūsų širdies centre ir sieloje, neslepiant to, kas yra jumyse, kas turi būti nuoširdžiai išreikšta. Neužsidarykite, nesusitraukite, nerkite giliau. Jūs nesate vienas, kuris tai patiriate. Kiekvienas žmogus ant šios planetos yra nušviečiamas iš vidaus, kad jie galėtų žengti iš slėpimosi, buvimo šešėlyje ir pilnai gyventi jų giliausios esmės tiesą, šviesti jų sielos Šviesą čia ant Žemės taip ryškiai, kaip dar niekada. Visi esame plaunami tyriausių Gyvenimo vandenų ir sugrąžinami į ten, iš kur atėjome. Tai kelia iššūkius, yra skausminga tik jei mes laikomės senų modelių, to, kas mums daugiau nebetarnauja. Kai protas paima viršų virš širdies ir sielos, širdies centras sutrinka. Tol, kol mes esame prisirišę prie proto ir bandome racionalizuoti mūsų kelią per gyvenimą, patirsime kentėjimą. Vienintelis būdas pirmyn – gyventi jūsų tiesą! Susigrąžinkite tą jūsų mylintį širdies centrą. 

Pakilimo energijos remia jūsų atėjimą į jūsų pačių didesnę versiją, kad jūs gyventumėte tai čia, pilnai įkūnytą ant Žemės planetos. Jūs ruošiatės įkūnyti jūsų sakralią Sielos esmę, jūsų pačių Dieviškumą, jūsų Dievišką Moteriškumą ir Dievišką Vyriškumą, atnešti tuos du aspektus, in ir jang energijas į balansą ir sąjungą viduje, kas atveria jūsų viduje Dieviško Vaiko gimimą. Šis Dieviškas Vaikas nėra tas pats “sužeistas vidinis vaikas”, kurį kiekvienas turime pagydyti, atnešti į Besąlyginį Priėmimą ir integruoti viduje, kad vėl taptume pilni savyje. Dieviškas Vaikas yra visiškai nauja, anksčiau čia Žemėje nepatirta, jūsų Tikroji Esatis, jūsų Dieviškumas, jūsų Kristaus Aš Esu Spindėjimas, jūsų Nekaltumas, jūsų Tyrumas, jūsų Galia. Tai yra tas Aukštesnysis aspektas jumyse, kuris nežino nieko kito, kaip tik Besąlyginę Meilę, tas, kuris gyvena Vienyje su Visu Kas Yra. 

Klaidingas suvokimas, kad meilė yra kaip kilimėlis prie durų. Tai yra begalinė galia. Laikas pabusti begalinei Meilės galiai! Jūs ruošiatės tapti/ tampate įsikūnijusiais Kristumis, įkūnijusiais Krištolinę, Kristaus, Vienio Sąmonę. Tai yra didžiulė patirtis visai Žemės planetai, tai yra didžiulė patirtis jūsų fiziniams kūnams ir žmogiškiems aspektams. Tu tampi tiesiogiai kvėpuojančiu Dieviškumą/ Dievišką Meilę per šitą fizinį kūną, kurį tu įkūniji. Viskas tavo viduje keičiasi, viskas turi pasikeisti tavo išorėje. Tai yra visiškai skirtinga realybė, nieko panašaus į tai, kaip gyvenome iki šiol. Tu prisimeni tavo brolius ir seseris tarnystėje, tu žinai, kad atėjai dėl jų, būti Šviečiančiu Švyturiu Šviesos, Tiesos ir Meilės ir įkūnyji tai, tampi tuo, tuo, kuriuo tu visada žinojai, kad vieną dieną tapsi.

Tai yra multidimensinė patirtis, vienu metu vykstanti visuose egzistencijos lygmenyse, kiekvienoje dalelėje, kur jūs egzistuojate kaip Sąmonė, per laiką, erdvę, daugybę dimensijų, laiko juostų, paralelinių realybių ir jūsų fiziniame kūne čia ant žemės. Kristaus energijos, Spindinti Šviesa užlieja jūsų kiekvieną jūsų ląstelę. Tai yra aukščiausio lygmens Tyrumas, ypač aukštų virpesių dažnis. Dideli pokyčiai vyksta jūsų visuose lygmenyse, keičiasi jūsų visa perspektyva. Tai yra naujas žvilgsnis į viską. Jūs matote visos Kūrinijos tobulumą ir viso to, kas vyksta tobulumą. Jūs turite naujas dovanas, kurios jums anksčiau nebuvo prieinamos, nes jūs nebuvote pilnai pasirengę. 

Jūsų sąmonė plečiasi dideliu greičiu. Atrodo, kad viskas aplink tave sukasi. Jūs tiesiogiai stovite/ esate verpete/ sūkuryje energijų, spirale besisukančių ir kylančių aukštyn į aukštesnio dažnio bangos juostą, naują lygmenį, kuriame jūs toliau egzistuosite, kai įkūnysite tą dažnį, ir iš kurio jūs toliau kilsite ir leisitės į jūsų žemiškąjį gyvenimą ant Žemės, į šitą fizinį kūną, kurį jūs įkūnyjate dabar jūsų šiame gyvenime. Jūs prisiminsite daugybę jūsų gyvenimų, jūs turėsite naujus psichinius gebėjimus, kuriuos nežinosite, kur dėti. Tai gali jaudinti. Jūs galite nebežinoti, kaip jums egzistuoti šiame tridimensiniame pasaulyje, kur jūs gyvenate, kaip Žmogus. Nepanikuokite, išlikite dabartyje, jūs tai integruosite jūsų ramybėje, rimtyje, toje giliausioje erdvėje, šventovėje jūsų viduje, kur neegzistuoja joks laikas, kur jūs pažįstate ir iš naujo surenkate jūsų Sielos tiesą, eliksyrą gyvenimui.

Visada yra judėjimas, mes augame arba leidžiamės. Siekis leidžia pakilti į aukštesnes karalystes, aukštas būsenas ir traukti tai, ir įkūnyti tai.  Vienas įkvėpimas, vienas žingsnis per kartą. Meistriškumas yra nuolat besitęsiantis evoliucinis procesas į aukštesnio dažnio bangą. Kad tai pasiektum, turi būti labai labai tyras. Atsiminkite pralaidumas yra dažninis, ar Vartai jums atsiveria, ar ne, priklauso nuo to, kaip jūsų virpesiai deri su aukštesnio dažnio bangos juostos. Vykta suderinimas, viskas jumyse yra patikrinama, yra Meistrai, kurie mums padeda su mūsų vystymųsi. Palaipsniui mes nusileidžiame iš aukštesnių dimensijų į šį tankų pasaulį ir palaipsniui mes keliame save atgal į aukštesnes sąmonės būsenas. Kiekviena dimensija turi būti įvaldyta meistriškai. Vyksta adaptacija, pertvarkymai jumyse. Kai įvaldote trečiąją dimensiją, jūs pakylate į penktąją, ir yra pamokų čia. Jūs galėsite pakilti į septintąją dimensiją, bet tai nereiškia, kad sėdėsite ten. Mokinys visada daro klaidas ir grįžta atgal. Bus iššūkių ir tai augins jūsų sielos raumenis. Žmonija nepadarė nieko blogo, kad yra šiame tridimensiniame pasaulyje, tai yra kolektyvinio programavimo dalis ir galimybė dirbti su savimi visiems, atnešti poliariškumą į vienį viduje.

Žmonija nepasiliks trečioje dimensijoje. Ateina energijos ir mes turime vystytis pagal jas. Dieviškumas jau įėjo visiems žmonėms, tik ne visi turėjo kada tai atpažinti. Daug žmonių dar nesupranta, kiek daug jie paleidžia, nes yra sukimosi procese, bet rimtyje tai yra akivaizdu. Mes pereiname masinį atnaujinimą, planeta yra išvaloma nuo visų tų užstrigusių energijų, užstrigusių emocijų, yra išplaunama viskas, kas daugiau mums nebetarnauja. Tai yra didžiulis palaiminimas būti čia kartu ir patirti šiuos poslinkius sąmonėje. Tai yra nuostabus, džiaugsmingas atgimimo procesas, ne liūdna daina, dovana būti išvalytam. Mes sukūrėme chaosą ir dabar turime galimybę viską pertvarkyti, perstatyti iš naujo. Dieviška Meilė mums davė laisvą valią ir pasirinkimą. Yra atsakomybės dėsnis, tai yra mūsų atsakomybė, ką mes kuriame. Viskas yra atgręžiama į tave. Viskas, ką ten įdedame, turi bangos efektą ir sugrįžta mums bumerangu atgal vienu arba kitu būdu; ką darome kitiems, tą darome sau. 

Pakilimo kelias yra jūsų viduje. Jūsų Kristaus Aš Esu yra jūsų Aukščiausia Išmintis, Begalinė Besąlyginė Meilė, Ryšys su visu pasauliu aplink jus ir jumyse ir už jūsų per laiką ir erdvę. Tai yra Dieviška Meilė, kitas jūsų Savasties aspektas, kurį jūs prisimenate jūsų širdies centre, kai jūs ateinate į absoliučią rimtį jumyse. Suraskite šitą rimtį, šitą nulio tašką jumyse ir jūs pažinsite Dieviškumą, kaip tai, kas jūs esate ir kas yra visa aplink jus. Jūs esate Dieviškumas šitame kūne. Jūs atėjote gyventi tai, patirti tai ant Žemės šiame gyvenime. Jūs esate tobulas. Jūs esate Meilė. Tai yra tiesa to, kas jūs esate. Jūs atėjote čia tai prisiminti. Dabar jūs tai vėl prisiminėte. Būkite pasirengę prisiminti daugiau to, kas jūs esate, ir dėl kokios priežasties jūs esate čia ir gyvenate dabar, šiais laikais, šioje planetoje, kurią vadinate jūsų žemiškais Namais.