Kaip ateiname į savo aukštesnius vaidmenis ir kaip bendrai kuriame gausą Naujoje Žemėje

Mūsų fizinė gausa yra susijusi su tuo, kaip mes realizuojame savo aukštesnius tikslus čia, Žemėje. Tai nėra: „Aš turiu“, tai yra: „Aš sutikau“. Ir jūs gerbiate jūsų susitarimus ir įvykdote jūsų aukštesnius tikslus. Kai mes dalijamės iš mūsų gausos, mes negyvename baimėje, kad galime ”neturėti”, mes esame ramūs, žinodami, kad esame aprūpinti savo visam gyvenimui, visoms dienoms į priekį. Štai viena iš priežasčių, kodėl kiekvienas asmuo turi būti suinteresuotas investuoti į jo/ jos pačių išteklių atkūrimą, edukuoti save, kaip prieiti prie to, ką daryti, kad atkurti savo kūrybinius talentus ir sielos dovanas, puoselėti, vystyti ir manifestuoti savo gebėjimus – iš čia ateina jūsų gausa.
 
Mes ne kartą girdėjome savo kelionėse, kad “daug dirbi, bet nieko neuždirbi”. Tai todėl, kad ilgą laiką mes nedarėme savo prioritetu manifestuoti pinigus. Pasirinkdami Pakilimo kelią, mes sutikome, kad turėsime susitaikyti su valymu karminių laiko juostų, ir ne tik maža dalis to yra mūsų pačių arba iš šio gyvenimo. Kiekvienas turi išvalyti didelę dalį kolektyvinės sąmonės. Galiausiai, kiekvienas turės išmokti dirbti su pinigais.
 
Naujos Žemės statybose įgyjamos lėšos yra investuojamos kurti ir plėtoti projektus paremti žmonijos bei Žemės pakilimą. Mes esame nuolat palaikomi Dievo Begalinės Ramybės ir Begalinės Gausos. Naujoje Žemėje, visi gyvensime begaliniame tiekime ir aprūpinime, nes čia visi dalijasi tuo, ką jie gauna.
 
Kai žmonija nupuolė prieš tūkstantmečius, žmonės ėmė tarnauti sau, atsirado godumas, paplito trūkumo supratimas Žemėje. Mes matėme, kad kai ištekliai sulaikomi ”mažose rankose”, nukenčia likusi dalis visuomenės. Nuo 2011 metų, kai Žemėje valdymą perėmė Dieviška Intervencija, neteisėtai sulaikyti didžiuliai klodai Žemės finansinių išteklių yra išlaisvinami, jie bus perskirstyti bei ilgainiui pasieks tuos, kam reikia. 
 
Kai darote pasirinkimą ateiti į Naująją Žemę ir savo aukštesnius vaidmenis čia, pradžioje, nesijaudinkite apie pinigus. Dabar svarbiausia jums yra įsitvirtinti jūsų autentiškame kelyje, kurį pasirinko jūsų siela, ir jūsų Širdies energijoje, išvalius tankias vibracijas jūsų kūnuose, žemesnėse čakrose. Atminkite, kai jūs peržengiate ego, linijinis dingsta, čia – viskas kvantiška.
 
Kai jūs renkatės savo Pakilimą, jūsų neturi gąsdinti tai, kad kurį laiką gali reikėti pagyventi su mažesnėmis pinigų sumomis jūsų banko sąskaitose arba labiau asketiškuose namuose. Jūs turite žinote, kad jūsų kelionėje, kiekvienu duotuoju momentu, jūs patiriate tas sąlygas, kurios labiausiai tarnauja jūsų sielos tikslui ir pamokoms tame kelio ruože. Įvaldyti gyvenimą su ypač ribotu pinigų kiekiu yra ypač stiprus ugdymas sielai, kuris leidžia perdirbti daugybę ego modelių, ‘numarinti’ netyrumo pasireiškimą savo energijos lauke bei išraiškoje, kas sudaro sąlygas iškilti tyriausioms savybėms žmoguje. Tai yra svarbus Mokinio atsidavimo patikrinimas, iniciacinis momentas. Jūs pereisite iniciacijas ir sėkmingai susitvarkysite su kiekvienu etapu, vedami jūsų Aukštesniųjų Aš. 
 
Pakilimo kelias nėra nuperkamas už pinigus, yra labiausiai apdovanojantis ir jį renkasi tyriausios širdys. Dažnai, asmenys šitame gyvenime turėjo unikalias patirtis, daugybe atvejų, patyrė didesnio ar mažesnio laipsnio skurdą savo šeimose, kad įgytų ar sustiprintų savo širdyse pakankamai supratimo ir atjautos tiems, kuriuos jie atėjo paremti. Kai jūs kylate ir paleidžiate modelius, išvalote jumyse genetinį programavimą, socialinį programavimą, religinį programavimą, dalykai jūsų asmeninėje fizinėje realybėje keičiasi. Kaip mes šiandien matome, tai vyksta už šviesą didesniu greičiu. Su kiekvienu poslinkiu aukštyn, jūs galite apkabinti ir įkūnyti daugiau jūsų pačių Šviesos, tai reiškia ir jūsų įgimtą gausą.
 
Vienas didžiausių trukdžių sieloms ateiti į jų naujas gausos realybes, yra tai, kad savo prioritetu jie daro vieniną dalyką – “pinigą”, kas paprasčiausiai yra ta pati energija formoje, už kurią galima įsigyti kitas formas energijos. Šitas energijos dažnis (pinigų) daugybę metų turėjo šią etiketę, todėl pinigų energija kolektyvinės sąmonės dėka savyje turi įvairių sudėtinių energijų. Kiekvieno iš mūsų užduotis santykyje su šita energijos forma yra išgryninti to esmę bei suprasti, kaip tai veikia šioje realybėje. Kaip energija, esanti bet kurioje kitoje formoje, tai yra ta pati dvasinė energija, kuri nuolatos juda, nuolatos įeina/ yra ”įgyjama” ir išeina/ yra ”prarandama”, yra atiduodama tada, kai yra gaunama, ir yra gaunama tada, kai yra atiduodama. Paprasta. Sudėtinga tampa tada, kai žmonės nuolatos galvoja vien tik apie gavimą, pamiršdami, kad turi duoti.
 
Mes gauname energijos pinigų formoje proporcingai savo atiduotam energijos kiekiui. Tai reiškia, jeigu mes norime gyventi gausoje, mes turime gausiai duoti savo turimą energiją. Dabar yra taip, kad žmonės yra įpratę mokėti tik už tuos dalykus, kuriuos jie gali čiupinėti, jie nevertina neapčiuopiamos energijos, kuri taip pat yra ta pati energija, tik kito dažnio, kaip “džiaugsmo”, “meilės”, “ramybės”, “šviesos”, “žinių” dažnių energija. Ateinančiais metais priešakyje, čia susidurs pasaulis, nes bus daug žmonių, kurie turės materialinius išteklius, tačiau neturės dvasinės energijos, ir bus žmonių, kurie turės daug dvasinės energijos, tačiau neturės jos materialinės išraiškos, ir šios dvi kategorijos žmonių dažnai bus skirtinguose sąmonės lygmenyse, todėl bus sudėtingas tarpusavio susikalbėjimas bei supratimas.
 
Tai, ką šiandien turi kiekvienas, priklauso nuo to, ką manifestuoti savo realybėje jie darė praėjusiais metais. Tai reiškia, ką jie darė, kaip savo prioritetą ir apie ką buvo jų mintys, į kokius dalykus buvo nukreiptas jų dėmesys, laikas ir energija, įskaitant pinigus. Kiekvienas manifestuoja tą, ką jie sukuria energetiniame lygmenyje. Jeigu asmuo praėjusiais metais nedarė savo prioritetu sukurti “daugiau šviesos”,  o rinkosi sukurti “daugiau pinigų”, tai jie šiandien turi daugiau energijos pinigų forma, ir atvirkščiai. Kiekvienas alksta skirtingų dalykų.
 
Galvokite apie energiją, kaip apie maistą: energija Žemėje mums yra reikalinga, kad prasimaitintume, kad išgyventume. Pinigai savo esme yra tas pats maistas. Iš esmės, visa energija mums yra reikalinga tam, kad mes pamaitintume savo egzistenciją. Kai kažkam atsiranda kažko trūkumas, prasideda energetiniai mainai: vieni imasi duoti vieną energijos formą, kad įgytų kitą energijos formą. Viskas Visatoje yra paprasta tada, kai mes prieiname prie dalykų pačios šerdies, suprantame jų esmę bei veikimo principus; tuomet mes galime įvaldyti tai.
 
Jei jūs daug davėte, tai jūs ir gausite daug, ir nebūtinai iš šaltinio tuose, kuriems jūs davėte, tai gali ateiti iš šaltinio kituose asmenyse. Šaltinis yra vienas ir tas pat visuose visoje visatoje ir tai yra tobulo veikimo, viską tobulai užtikrinantis mechanizmas. Todėl, negedėkite tada, kai jūs ‘prarandate’, nes jūs įgysite, o kai jūs įgysite, jūs visada duosite, nes mes visi esame taip sukurti tam, kad ši visata funkcionuotų. Šiandien jūs davėte ir iš tikrųjų nieko negavote? Vadinasi, jūs sumokėjote už vakar arba už rytojų. Jūs turite nuolat ir nuolat duoti tol, kol jūs esate gyvas. Jūs numirsite, kai jūs atiduosite viską, ką turėjote atiduoti.
 
Savo autentišką kelią aš pradėjau nuo nulio ir su kiekvienu žingsniu manifestavau daugiau pinigų, kuriuos investavau į savo mokymąsi ir į manifestavimą erdvių paremti kitų pabudimą, į aukštesnės kokybės maistą, galiausiai, rinktis energetiškai švaresnes, sveikesnes aplinkas. Visa tai rinkausi praeiti, kad suprasčiau, koks tai yra kelias, tačiau niekada su tuo nesitaikiau, o nuolat dėjau pastangas įgalinti save ir kilti, kad galėčiau paremti kitus įgalinti save. Kiekvienas turės būti galintis pats Naujoje Žemėje. Taip, kaip mes elgiamės su savimi, taip mes elgiamės su kitais; taip mes darome erdvėse, kurias mes bendrai kuriame mūsų realybėse. Visiems asmenims, kurie ateina į mūsų erdves, mes esame atsakingi suteikti tokią pagarbą, kaip suteikiame sau, todėl nėra galimi ego įsikišimai, iškraipymai, ‘neteisybės’.
 

Kad gyventume tikraisiais savimi, mes gerbiame mūsų šeimos pinigus, mes gerbiame mūsų mamos ir tėvo pinigus, mes nešvaistome, esame atskaitingi už kiekvieną centą, kurį gavome į savo rankas, kaip ir kam jį išleidžiame. Tai, ką jūs gavote, jūs turite paversti pinigų mašina, iš vienintelės monetos jūs turite sukurti pinigų fabriką. Tai yra tai, kaip čia veikia. Jei jūs taip nesugebate, išmokite, kaip. Pinigai nėra skirti sulaikyti, nėra būti taupymo režime, pinigai yra judėti, “vaikščioti”; taip mes remiame vieni kitus. Jei man kažkas nesumokėjo, aš kažkam nesumoku, jie neturi sumokėti kažkam kitam – mes visi esame susiję.

Jei jūs nesumokate už dalykus jūsų evoliucijai ir sielai, bet turite, už ką leisti pramogoms ir žaidimams, tai tik parodo lygį, kuriame jūs esate su savo sąmone, ir jūs visa tai praeisite patys. Ateityje, mes visi gyvensime iš meilės gilesniu lygmeniu, kas yra pagarba. Kai visi ateisime į Naująją Žemę, kaip dieviški, mes kiekvienas visada būsime ir nuolat veiksime iš Dievo kūrėjo aspekto mumyse, ir tada mes vietoj pinigų galėsime rinktis kitas atsiskaitymo formas, kurios bus tyra Šviesa Meilė.

Mes galime jausti pyktį, bet vėliau mes tai paleidžiame ir mums tai nesvarbu: mes darome tai, ką mes darome, nes taip mes mylime, mes darome ne iš trūkumo, iš rūpesčio, mes norime, kad visi ateitų čia, bendrai kurti ir gyventi Naujoje Žemėje, kurią mes palaikome ir remiame su pagarba; mes tampame tuo. Tai reiškia, mes nelaukiame, kol žmonės ateis; jei jie negerbia, nesidalija, nesupranta, mes padarome viską, ką galime, jei niekas nepasikeičia, jie tik ‘maitinasi’, bet neremia, mes išvalome tai ir tada daugiau mylime žmoniją.
 
Perėjus į Naująją Žemę, jūs pamiršite visus žemesnės sąmonės/ žmogiškumo aspektus, kas liečia pinigus, tai yra tokios išraiškos, kaip ”nesąžiningumas”, ”šykštumas”, “savanaudiškumas”, ”lupikavimas”,  t.t. Su tomis vibracijomis mes atsisveikiname savanoriškai ir išvalome jas iš savo energijos lauko, čia ateidami. Mes išmokstame nebesiskųsti, kad mums nustatyta tokia kaina, nebesakyti “brangu”, kai mes perkame, mes galvojame, kokie mes esame turtingi, kad galime tai sumokėti, vadinasi, daug davėme.
 
Naujoje Žemėje visi gali dirbti darbus, kokius nori, ir už tai gauti atlygį. Yra platus pasirinkimas darbų ir yra apmokymai visų rūšių specialistams. Jums patinka vairuoti automobilį – prašome, tapkite vairuotoju. Jūs mėgstate skaičius – prašome, tapkite numerologu. Jūs mėgstate jogą ir norite dalintis jos nauda su kitais – tapkite jogos mokytoju. Norite mokyti meditacijos ar groti muzikos instrumentais – prašome. Norite būti mama, tėčiu, namų šeimininkais – prašome, gimdykite vaikus ir rūpinkitės namų ūkio darbais. Norite būti slaugėmis, prašome, būkite. Jūs taip pat galite mokytis, kaip jūs galite kelti savo vibracijas ir tapti aukštesnės sąmonės transliuotojais.
 
Esmė yra ta, kad energija turi išeiti iš jūsų, kad jūs vėl gautumėte. Jūs galite dabar sumokėti į priekį ir kažką įgyti ateityje. Jūs galite šiandien atiduoti tiek energijos, kad turėtumėte užtikrintai iki jūsų gyvenimo pabaigos ir pasirūpinti tuo, kas senajame pasaulyje vadinama ”pensija”. Naujoji Žemėje nepriima veltėdžių, čia patenka tik darbštūs žmonės, kurie daug duoda, kad prisidėtų prie čia bendrai kuriamos gausos visiems.
 
Pinigai veikia, kaip maistas: jūs daug išnaudojate energijos, jūs įgyjate proporcingai, kad jūs atstatytumėte ir galėtumėte nuolat duoti tiek, kiek jūs išnaudojate. Jūs padidinate savo apsukas, esate produktyvesnis ir išnaudojate daugiau energijos, už tai jūs įgyjate daugiau energijos. Energija generuoja energiją – paprastas fizikinis dėsnis. Tie, kurie neduoda nieko, nieko neįgyja. Jie gyvena gamtoje ir gali maitintis saule, kuri yra didžiulis energijos generatorius. Mes funkcionuojame ant saulės; Šviesa yra fotonininė šviesa; kuo mūsų aukštesnės vibracijos, tuo daugiau saulės energijos mums reikia.
 
Su šia evoliucija, mes nebenorime darbų, kokius turėjome tridimensinėje realybėje. Tai pasikeičia, kai mes peržengiame į tai, kur mes su meile dirbame tarnystėje ir mes kvėpuojame tuo – meile žmonijai. Mes pasirenkame dirbti visam pasauliui ir mes matome, kad tai yra daug lengviau, nei dirbti atskiriems žmonėms. Dievo sąmonėje, mes tampame kitų rūpintojais, rėmėjais. Mes matome, kai kitiems yra reikalinga pagalba, ir mes paremiame kitus, ir mes esame remiami, bet turite ateiti į šį buvimą. Tai yra vidinis iniciacinis kelias.
 
Kai tai, ką jūs padarėte, yra nebereikalinga, jūs tai užbaigėte, jūs uždarote tai. Naujame, mes turime ne vieną darbą, bet daug skirtingų darbų, ir mums prisideda naujos misijos. Tai yra skirtingi mūsų aspektai ir visus juos mes darome patys, visi jie yra remiantys. Kai mes atliekame savo dalį ir atsiranda kiti asmenys, kurie pereina kažkurį iš šių aspektų ir yra vibracinis atitikmuo, jie perima tą darbą, kurį dariau aš, ir tuomet viskas, ką darau aš, remia mus abi, tada ateina dar kažkas prisidėti ir tada tai, ką turiu aš, remia mus tris. Mes deriname savo išteklius, energiją.
 
Mes sukursime darbovietes, kuriose įdarbinsime daug žmonių, su kuriais mes elgsimės sąžiningai ir dalinsimės gausa; visi dirbsime, visi gausime. Tačiau kas nutinka su žmogaus ego aspektu: jis iškart klausia: “O ką aš galiu gauti iš to?”. Mes matėme žmones, kurie nenori daryti darbo; mes jiems viską sumokėjome ir jie išėjo iš proceso. Mes nemokame nenuoširdiems ir nepasirengusiems prisidėti maksimaliai ir padaryti ne mažiau, bet daugiau, nei yra prašoma.
 
Jei kiti asmenys neįžengia į savo galią, tuomet mūsų kūnas neša juos ir po kurio laiko mūsų kūnas pradeda kentėti. Mes galime pakelti vietos, į kurią įžengiame, sąmonę savo kūnu, galime tai palaikyti ir galime viską išardyti akimirksniu – mūsų kūnas palaiko sąmonės lauką ir mes išeikvojame daug savo Šviesos. Jei mes kompromituojame savo kūną, mes nukenčiame, mes nebegalime palaikyti tos sąmonės. Tai yra ilga kelionė visa tai perprasti ir persitvarkymas vyksta visą kelią.
 
 Kitas dalykas: mes patys turime paremti savo darbus, tai nerūpi kitiems. Jūs patys turėsite tai patirsite, turėsite tai daryti ir taip jūs įgalinsite save. Jūs norite kilti, patirti daugiau džiaugsmo, ramybės, grožio, patirties lengvumo, mes norime atnešti šitas realybes, jūs turite tai remti. Mes visi turime tas pačias misijas. Jūsų procesas, pastangos ir pažanga yra stebimi ir jums yra sudaromos galimybės. Jūs viską darote gerai, darote iš meilės, bet kol nepakilsite virš ego, jausitės užstrigę savo gyvenimuose. Stiprus ego yra problema, tai turi būti visiškai sulaužyta ir tada iš naujo sukurta, tuomet jūs nubundate savo šventumui.
 
Jūs galite aktyvuoti savo naujas realybes, jas susigrąžindami ir pašaukdami. Susifokusuokite į bendrakūrimą, pasirodymą, dalinimąsi ir pakvieskite tai, ko jums reikia, duokite įsakymus, komandas savo visatai savo balsu. Kai esate pasirengę, jūsų akistaton prisistato galimybė. Jūs galite paimti tai iškart ir jūs galite ignoruoti, bet kuo toliau jūs tai ignoruojate, tuo jūs pratęsiate savo laiką, būdami nepatenkinti, pikti, liūdni, pavydūs, sergantys ir pan. Tai reiškia, kad jūs ignoruojate jūsų esminius poreikius, o tai visiems yra susiję su jų aukštesne savirealizacija, misijos įgyvendinimu, nes tai yra tai, ko mes visi čia atėjome. Kai tai yra patenkinta jumyse, jūs tai užtikrinate, jumyse įsitvirtina ramybė, nes jūs nuėjote ir išvalėte tai ir jūs turite ramaus laiko atlikti jums svarbius dalykus iki kito pasirodymo.
 
Kai jūs ateisite į jūsų pačių Naujos Žemės vaidmenis, jūs turėsite daug darbo, dirbsite dienomis ir naktimis, “išeidami” iš senojo režimo; savo multidimensiškume mes funkcionuojame kitaip, nei savo žmogiškume. Tai yra procesas palikus ego: tai reiškia dirbti nemokamai tam, kad išmoktum gerbti viską, ką turi. Pasiruoškite, kad jums reikės paleisti fizinius darbus arba apriboti laiką juose. Sakykime, jūs dirbate pusę etato, keletą valandų per dieną, kitą laiką skiriate sau, savo ‘šerdiniam darbui’: buvimui gamtoje, mankštai, meditacijai, kūrybingumui (bet kokia forma, kūrybingumas yra laisvas ir nėra surištas su rezultatu, mėgaukitės pačiu procesu, jausmas praėjo, padėkite į šalį), savišvietai (skaitykite aukštų dažnių informaciją, kuri jums rezonuoja, straipsnius, kurie jums teikia ramybę, džiaugsmą, įkvėpimą, didina pasitikėjimą, t.y. kelia jūsų vibracijas) ir laiko leidimui su šeima.
 
Tai, ką dauguma darė savo prioritetu visus tuos metus, nebuvo mums prioritetas, mūsų prioritetas buvo paremti kolektyvą, mūsų pirminė misija. Manėte, kad šito reikia mums; mums nereikia, mes atlikome savo procesus. Mes žinome, kad dauguma neatliko savo darbo, nes tik dabar jie pradeda pajudėti šio žingsnio pagerbti savo sielas link, ką mes padarėme prieš daug metų. Jūs pradėsite domėtis tuo, kas jūsų nedomino prieš kelerius metus ar vakar. Jums reikės šios informacijos, kad suprastumėte tai savyje. Jūs pradėsite suprasti visus dalykus, viską, ko jūs anksčiau nematėte, nes teisėte. Jūs pradėsite ieškoti dalykų, kuriuos anksčiau atmetėte, paneigėte, nes jums to reikės, jūs atpažinsite, kad tai yra būtent tai, ką jūs šiuo metu patiriate. Jūs tai pripažinsite ir norėsite susigrąžinti savyje, jūsų pačių, per save.
 
Ir taip jūs nubusite vėl ir vėl, ir žiūrėsite į pasaulį visada naujomis akimis, ir jūs tikrai jausitės paaugę ir tarsi iš naujo įlipę į jūsų paties kūną. Jūs kuriate save iš naujo, nuo pamatų. Kartais jums atrodys, kad niekas nebevyksta, jums gali iškilti abejonės, jūs galite vėl pasijusti ”normaliu žmogumi”… Jūs norėsite patirti proveržį ir jūs darysite daug to, ko niekada negalvojote, kad darysite. Jums kaip oro trūks šviesos, jūs trokšite būti gyvi, jums nerūpės fizinis pasimaitinimas, jūs galėsite visą dieną vien tik skaityti, šviestis ir auginti jūsų pačių šviesą, mokytis gyvuoti ant šviesos ir iš šviesos. Pamažu, jūs pradėsite naudoti naujas sąvokas, kurias mes naudojame, taip pat kalbėti šia kosmine kalba, tada mes mokysimės Šviesos Kalbos ir toliau evoliucionuosime į savo vis naujus ir naujus aspektus.
 

Papildomai pasiremta: Lisa Brown Transcendence