Kaip mes įsitvirtiname aukštesnio dažnio realybėse ir įtvirtiname aukštesnio dažnio realybes čia

Ankstesniuose mano įrašuose jūs galite surasti įvairių technikų, kurios jus remia padaryti poslinkį iš žemesnės vibracijos/ didesnio tankio (tankios 3Dimensinės) egzistencijos į aukštesnės vibracijos/ didesnės laisvės (kristalinės 5Dimensinės) egzistenciją, t.y. tokios, kaip:

– Atsigręžimas iš išorės į vidų IR į savo centrą (įsicentrinimas);
– Darymas pasirinkimo nuolat būti besąlygine Meile (t.y. įkūnyti aukščiausio vibracinio dažnio energiją) visiems (paleidžiant bet kokius ego bandymus)/ veikimas iš Aukštosios Širdies (ne iš proto);
– Emocijos išsklaidymas ir energijos judėjimo išlaisvinimas/ blokų transmutavimas (anglų klb. „e-motion“, t.y. energija, esanti judesyje) (nueinant į kūną, stebint ir jaučiant esamą emociją, kol ji išsisklaido) ir kt.

Yra dar viena svarbi technika, kuri rekomenduojama atnešti į dėmesį suvokimui, t.y. poslinkis į kitą laiko juostą / alternatyvią realybę. Prisiminkite, kad visada egzistuoja paralelinės skirtingo vibracinio dažnio laiko juostos, kuriose mes galime įsitvirtinti ir egzistuoti ir kurti alternatyvias realybes; t.y. ta realybė, kurioje jūs esate dabarties akimirkoje – kad ir kur jūs dabar esate – yra tik viena iš alternatyvų ir jūs galite čia ir dabar intencijos pagalba paslinkti į kitą laiko juostą, kuri jums leidžia egzistuoti labiau su jūsų aukštesniuoju aspektu sulygiuotoje realybėje. Iš pradžių, tai gali būti sunku suprasti iš proto, bet jūs galite tai patyrinėti.

Bet kada, kai jūs esate bet kokioje žemo dažnio būsenoje, kurioje jūs paprastai jausite atotrūkį nuo jūsų tikrosios savasties, nuo jūsų natūralios autentiškos būsenos, kurią jūs pažįstate, jūs galite padaryti poslinkį į aukštesnį vibracinį dažnį, jame įsitvirtinti ir operuoti/ veikti iš šitos vietos dabarties akimirkoje, kuri leidžia jums kurti jūsų labiau trokštamą realybę “akimirka po akimirkos“ (iš tiesų tai visada yra dabarties akimirka), nei tą, kurią jūs kuriate, būdami žemo dažnio būsenoje, kuri visada bus iliuzinė (nes yra kuriama iš pasąmonės). Jei jūs galite tai suvokti, tai gali padėti jums išsilaisvinti iš tų pačių ciklų kartojimo, kai atrodo, kad jūs „nepajudate“/ “užstrigote“ toje pačioje vienoje realybėje (žinoma, vien tik tai neįtvirtins pokyčio, turi būti suvokiama ir taikoma, dirbant holistiškai su savo visais egzistencijos lygmenimis).

Bet kuriuo momentu, jūs galite padaryti pasirinkimą pakilti iki aukštesnio dažnio ir egzistuoti aukštesnio dažnio realybėje (jūs galite patys įsitikinti šiuo savo gebėjimu, prisimindami kokį nors momentą, patirtį, kai jūs natūraliai “aukštai“/ “gerai“/ “džiugiai“ jautėtės). Esmė yra, kaip ilgai jūs galite natūraliai išsilaikyti tokioje būsenoje patys (net ir pašalinus iš jūsų patirties papildomus “dirgiklius“ ar “paramą“, pvz. kalnus, krioklius, vandenyną, mišką ar asmenis, prie kurių energijos jūs esate prisirišę). Pradžioje jūs galbūt galite išbūti čia tik “trumpą laiką“, kelias akimirkas, ir jūs vėl sugrįžtate į „ankstesnę būseną“ (iš tikrųjų ta “viena akimirka“ pabuvimo aukštesnio dažnio realybėje jau padarė jumyse pokytį), tačiau kuo daugiau (ir dažniau) jūs tai praktikuosite, jūs pastebėsite, kad vis ilgiau jūs galite išsilaikyti aukštesnio dažnio būsenoje, nes “akimirka po akimirkos“ tai vis labiau tampa jūsų paties realybe, kai jūs keičiatės (t.y. keičiasi-kyla jūsų paties vibracijos).

Esu rašiusi, kad tai, kaip ilgai jūs galite išbūti šiose aukštesnio dažnio būsenose ir realybėse priklauso nuo to, kokios dabar yra jūsų vibracijos, ir pagal tai jūs galite tai matyti. Pavyzdžiui, asmeniui, kuris yra dar labai žemose vibracijose atsidūrus labai aukštose vibracijose (pvz. atėjus į tam tikrą vietą arba susitikus tam tikrą kitą asmenį, arba užgrojus tam tikrai muzikai) iš pradžių jam tai labai patiks ir jis pasijus pakylėtas (nes toje akimirkoje “jis“ atpažins/ prisimins, kad tai yra jo paties tikroji autentiška esatis), bet neilgai trukus jį tai pradės erzinti ir jis negalės tame ilgai išbūti; kaip ir atvirkščiai, asmuo, kuris yra labai aukštose vibracijose, negali išbūti žemos vibracijos dažnio aplinkoje – kadangi yra vibracinis/ energetinis neatitikimas. Norite ilgiau išbūti aukštesnio dažnio realybėse ir jose įsitvirtinti visiškai – turite kilti savo vibracijose ir kurti savo Šviesos Kūną.

Čia yra vienas kitas labai reikšmingas momentas: mūsų emocijos yra mūsų dovanos – indikatoriai, kurie parodo mums, kaip mes esame susilygiavę su savo Aukštesniuoju Aspektu bet kurią akimirką. Lygiai taip, kaip šiais laikais mes turime būti ypač pastabūs energijai aplinkos ir kitų, visur, kur beeiname, t.y. nuolat stebėti, ką mes maitiname, ir kuo mes patys maitinamės (plačiąja prasme), yra būtinybė stebėti savo pačių dažnį – per stebėjimą savo emocijų. Mes tik prilipdėme tam etiketę – “emocijos“, kad galėtume susikalbėti/ suprasti apie ką eina kalba šioje 3Dimensinėje realybėje, iš tiesų tai yra įvairių dažnių energija. Centrinis balanso taškas yra ramybė, tyra palaima, harmonija. Tai tarnauja, kaip barometras. Yra emocijos, kurios yra žemesnio dažnio energija, ir yra emocijų, kurios yra aukštesnio dažnio energijos protrūkiai/ „staigūs išsiveržimai“. Meilė nėra emocija, tai būtis. Štai taip mes galime dirbti su savimi, nuolat „persitvarkydami“, kad prisitaikytume būti balansu, būti ramybe, būti harmonija. Būti Meile. Stebėkite tai ir prisitaikykite prie centrinio balanso taško, nes Dabar, šiais laikais, mes drauge privalome būti aukščiausiu dažniu, kad tarnautume visiems, kaip ketinome – kaip Šviesos Banga, tolyn į priekį.

Myliu jus,
Viktorija

Pastaba: Jei jausite, jūs galite sugrįžti ir dar kartą perskaityti tai, kol tai taps suprantama. Tai taip pat yra energija žodžių išraiškoje. Kai skaitote tai, prašau, naudokite savo pačių atsirinkimą, perleisdami per save. Jei jaučiate, jauskitės laisvi toliau tyrinėti, tikrinti ir įrodyti sau patys, kas yra teisinga jums.

 
 
 
Jūs galite sekti ir pamėgi mus čia: