Kaip mes tampame Meilei indu

Svarbiausias dalykas gyvenime, kuriam mes čia atėjome, yra duoti. Duoti besąlygiškai. Niekada nebijokite, kad jums neliks arba pritrūks, jei tai darysite. Toks proto galvojimas yra vieni iš spąstų, kurie laiko sukausytus daugybę, daugybę širdžių.

Kuo daugiau duodame, tuo daugiau grįžta mums, kad mes turėtume dar daugiau duoti. Darykite tai ir jūs tapsite Vaikščiojančiais Meistrais Žemėje.

Kur beeitumėte, visur už viską dėkokite ir visus laiminkite. Tai nėra joks įprotis, tai yra tai, kas tu esi, tai yra jūsų natūrali būtis. Kai jūs tai darote, pastebėkite, kaip dingsta bet kokia įtampa – jūs susijungiate, tampate vienu su Gyvenimo tėkme ir jumyse nusėda ramybė.

Kiekvieną kartą, kai jūs ką nors duodate, sustokite akimirkai ir pajauskite, koks jūs turtingas esate, kad jūs galite tai duoti. Visata davė jums, jūs duodate žmonėms, jūs duodate Žemei. Visa tai sukasi ir sukasi ratu.

Kitą kartą, kai duosite ką nors kitam, pastebėkite, kad darote tai iš savo širdies, įliekite palaiminimą į tai, ką juos duodate (taip jūs galite atnaujinti energiją senų dalykų), o tuomet sustokite akimirkai ir leiskite žinoti Visatai: „Visa, ką aš duodu, sugrįžta man dešimt kartų ir dar daugiau.“

Tai neturi ateiti iš ego ir neturi būti naudojama savanaudiškai. Visatos neapgausite – niekas neateis. Tai turi būti laisva ir tyra – nesaistoma jokių sąlygų ir jokių lūkesčių. Štai čia jūs iš tikrųjų jausite, kas yra laimė duoti, ir gausą, kuri laimina jus. Pajauskite, kaip tai pripildo jūsų puodelį. Tai, kas įeina į indą, turi išeiti iš jo.

Būkite vaikščiojantis palaiminimas kiekvienam. Dėkokite už viską, ką gaunate – neturi praslinkti nepadėkotas joks dalykas, svarbiausia tie, kurie yra nematomi ir neapčiuopiami. Laiminkite kiekvieną, kas pasitaiko jums pakely – jie nebūtinai turi jums dėkoti ar taip pat duoti atgal. Taip jūs išsilaisvinsite iš visų karminių saitų ir taip jūs išsilaisvinsite.

Kai jūs sutinkate tapti nuolat pripildomu – nuolat sklidinu ir nuolat tekančiu indu Meilei, laikykitės, nes jūsų gyvenimas pasileis traukiniu, dar iki tol, kol jūs prisipildysite. Jei sieksite to, jūs būsite tam naudojami. Nespėsite „ištuštėti“ ir vėl jūs būsite pilni.

Tai yra tai, kam mes sukurti esame. Reikia įdėti pastangų ir užtrunka laiko, kad taptume tuo: visų pirma, turi tapti švariu indu, o tada – numirti “sau“. Viva Amor! Tegyvuoja Meilė!

Be Meilės mes esame bergždi. Dabar yra metas jums įžengti į savo vaidmenį. Visos kūno dalys yra reikalingos, turi savo funkcijas ir tarnauja visumai. Vienai atsisakius, visas kūnas kenčia. Mes esame viena dėlionė su išsibarščiusiomis detalėmis. Įsivaizduokite, kaip nuostabu ir užbaigta yra, kai visa yra užpildyta Meilės.

Būkite drąsūs. Ženkite žingsnį pirmyn – savanoriauti Meilei. Tai gali būti vienintelė priežastis, kodėl jūs čia esate. Padarykite Meilę savo gyvenimo tikslu ir jūs niekada to nesigailėsite. Siekite jos, suraskite ją, įsimylėkite ją. Pripildykite save Meile. Būkite apsvaigę nuo jos. Maudykitės Meilėje. Kai būsite jos pilni, visa kita suras jus.

Myliu jus,

Viktorija

Jūs galite sekti ir pamėgi mus čia: