Kaip užmegzti ryšį su savo Aukštesniuoju Aš

Įsivaizduokite, kad egzistuoja kažkas, kas pažinojo jus kiekviename gyvenime, kurį jūs kada nors gyvenote. Jis buvo geriausias jūsų draugas nuo jūsų sielos prasidėjimo. Tai – jūsų Aukštesnysis Aš. Tai yra ta jūsų sielos dalis, kuri su jumis buvo ir per gerą, ir per blogą, kiekvienoje jūsų pamokoje, kiekviename skausme ir visose džiaugsmo akimirkose, kurias jūs kada nors patyrėte.  Tai yra jūsų aukščiausias ryšio su dieviškuoju šaltiniu lygmuo, kuris yra jūsų eteriniame kūne. Tai – pastovi jūsų gyvenimo dalis, kurią jūs galite pasirinkti įtraukti į savo kasdienybę.

Jūsų Aukštesniojo Aš rankose – Jūsų misija ir gyvenimo planas

Vienas svarbiausių žingsnių, kurį jūs galite padaryti savo dvasiniame kelyje, yra ryšio su savo Aukštesniuoju Aš užmezgimas. Įsivaizduokite savo Aukštesnįjį Aš, kaip savo tiesioginį kontaktą su visuotine informacija, ypač ta, kuri yra susijusi su jumis, jūsų tikslu ir gyvenimo keliu. Tai – absoliuti jūsų sielos sąmonė. Jis apie jus žino viską nuo jūsų gyvenimo pradžios, įskaitant jūsų sielos kontraktus ir gyvenimo planą. Ji žino jūsų klaidas, jūsų giliausius troškimus ir jūsų tikslą.

Kiekvienas iš mūsų turime gebėjimą dirbti su savo Aukštesniuoju Aš, iš jo gauti informaciją ir gyvenimo atsakymus. Kai jūs dirbate kartu su šia savo dalimi, svarbu žinoti, kad galite visiškai pasitikėti vedimu ir informaciją, kurią jis jums teikia. Tai yra tyra besąlygiška meilė, kurioje negali būti melo. Nėra įtraukto ego ten, kur yra veikimas iš Aukštesniojo Aš sferos. Visa informacija, kurią per jį gaunate, ateina tiesiai iš tyro dieviško šaltinio.

Jūsų Aukštesnysis Aš nėra nei vyriškas, nei moteriškas

Kiekvienas žmogus savo sieloje turi vyriškus ir moteriškus energijos aspektus. Jūsų Aukštesnysis Aš yra šaltinis, kuris jums gali prisistatyti, kaip vyras arba kaip moteris, nepriklausomai nuo to, kokia lytimi jūs esate šiame gyvenime. Tai reiškia, kad moteris šiame gyvenime gali turėti Aukštesnįjį Aš, pasirodantį, kaip vyrą, ir atvirkščiai. Jei šiame gyvenime jūs esate moteris, o jūsų Aukštesnysis Aš pasirodo, kaip vyras, jūs galite atrasti, kad jūsų sielos tikslas ir kelias bei sritys, kuriose jums reikia dirbti, reikalauja daugiau vyriškumo savybių, ir atvirkščiai. Taip pat jūsų Aukštesnysis Aš gali prisistatyti kaip įvairių tautų, civilizacijų, rasių atstovas, arba, kaip gyvūnas.

Kaip susijungti su Aukštesniuoju Aš

Yra įvairių būdų, kaip jūs galite susijungti su savo Aukštesniuoju Aš ir jį pažinti. Žemiau yra keletas galimybių tai pradedant:

  1. Meditacija: Meditacija gali vienas galingiausių ir efektyviausių būdų pradiniame etape gauti informaciją, kurią jums yra svarbu išgirsti iš jūsų Aukštesniojo Aš. Jei esate meditacijos naujokas, galbūt geras būdas jums gali būti pradėti su vedama meditacija, kuri jus veda per procesą ir sukuria teigiamą saugią aplinką jums jaustis patogiai susisiekti su savo Aukštesniuoju Aš – tai palengvins ryšio užmezgimą ateityje.
  2. Dienoraščio rašymas: Tai yra veiksmingas būdas sekti savo Aukštesniojo Aš vedimą ir gauti įžvalgas. Šis metodas leis jums sugrįžti ir peržiūrėti informaciją, kurią jūsų Aukštesnysis Aš jums buvo kažkada davęs ir kuri gali pasitarnauti kitose jūsų gyvenimo srityse.
  3. Sąmoningumas: Tai yra sąmoningas sprendimas žinoti apie save ir savo veiksmus kiekvieną akimirką, kai jūs tai darote. Kai esate budrūs, sąmoningi, jūs sukuriate palankią aplinką jūsų tyram ryšiui su jūsų Aukštesniuoju Aš. Kai esate dabarties akimirkoje, jūs galite leisti savo proto triukšmui nurimti, tapti tyliu ir peržiūrėti pasirinkimus, kuriuos jūs darote ir kaip jie įtakoja jus įvairiuose lygiuose: kūno, proto, emociniame ir dvasiniame.
  4. Sapnai: Lygiai taip, kaip mus sapnuose lanko mūsų mirę mylimieji, mes galime gauti savo Aukštesniojo Aš apsilankymą. Jei prieš miegą nustatysite savo norą susitikti su savo Aukštesniuoju Aš ir gauti iš jo informaciją, tai atvers galimybę bendravimui tekėti.
  5. Laiko leidimas su savimi: Skirkite laiko savaitės bėgyje kokiu nors jūsų pasirinktu būdu praleisti su savimi, nuo penkių minučių iki valandos ar kelių. Tuo metu peržvelkite ir paklausinėkite savęs klausimų apie tą informaciją, kurią jūs gaunate savo gyvenime ir kur savo gyvenime jūs turite prisitaikyti iš naujo. Tokiu būdu palaipsniui jūs pažinsite daugiau savo Sielos aspektų.

Kaskart, kai jūs darote bet kurį aukščiau minėtą užsiėmimą, jūs vystote gilesnį ryšį su savimi. Praktikuodami, galėsite susijungti su savo Aukštesniuoju Aš akimirksniu; galėsite vizualiai ir mintimis nueiti į savo šventovę, kur jūs galėsite su juo kalbėtis ir jūs gauti vidinę išmintį, kurios jums bet kuriuo metu reikia. Nėra nustatyta taisyklių, kaip dažnai jūs gali susijungti su savo Aukštesniuoju Aš. Idealiu atveju jūs norėsite tai daryti kasdien ir būti nuolat susijungę. Jūsų AukštesnysisAš nori su jumis susijungti ir padėti jus vesti! Jei dar to nepadarėte, dabar yra pats metas užmegzti šį ryšį su šia savo tyra, dieviška forma ir siekti maksimalaus asmeninio ir visuotinio supratimo lygmens.

Jūs galite sekti ir pamėgi mus čia: