Kovo energijos atnaujinimas: Tekame Dabar

Palaiminimai, Mylimi,

Galėjote pajausti, kad šis kovas yra šiek tiek kitoks, nei mažiausiai trys-ketveri praėję mėnesiai. Galime justi daugiau lengvumo po intensyvaus valymo tankių! Ar jaučiate tai? Prisiminkite, kad viskas gerai net tada, kai taip nesijaučia!

Kai Dieviškos Meilės banga toliau valo planetą ir kolektyvą, valomas bet koks sutrikimas ir atnešamas aiškumas pasirinkimams, kuriuos mes turime ir darome, bei keliams, kurių mes imamės. Iškyla daug gilesnis mūsų kelionės supratimas. Šį mėnesį taps daug aiškiau, kad atkeliavome į visiškai naują vietą mūsų supratime. 

Mūsų supratimas apie svarbą ribų, mirtį ir atsinaujinimą, vidinės šviesos aktyvacijas, komunikaciją ir naujienas – yra transformuojamas. Naujienos apie tai, kas vyksta pasaulyje, jau seniai nebėra tik žiniasklaidos rankose. Begalinės iš naujo atrastų žinių apie energiją, dažnį ir vibraciją bangos kuria revoliuciją ir dramatišką kolektyvinį persiorientavimą. 

“Kas yra tikra?”. “Kas yra tiesa?”. “Ar iš tikrųjų tu esi laisvas tyrinėti?”. Patiriame kažką ypatingo, dėl ko nėra kuo pasiremti. Belieka pasitikėti ir atsiduoti. Visi analizavimo per analitinį minties procesą metai palaipsniškai išsisklaidys, kai pajudėsite į kitą lygmenį. Kaip seniau veikėte, čia nebetinka. Išsilaisvinimas vyksta tada, kai mes nežiūrime atgal ir neklausiame iš antro karto, kai leidžiame sau tiesiog būti ir priimti.

Daug labiau, nei kada nors iki šiol, galime tikėtis, kad pagaliau pradėsime justi šio didžiulio, visaapimančio virsmo įtaką. Pastarųjų metų pastangos, darant vidinį darbą, palaikant fokusą į augimą, gijimą ir aukščiausias vizijas, bus apdovanotos. Kuo labiau įsipareigoję ir pastovūs buvote asmeninėje transformacijoje, tuo labiau apdovanojantis bus ateinantis laikas.

Dideli pokyčiai planetoje

Iš tiesų, tai yra epiniai laikai žmonijos istorijoje. Viskas yra drebinama, senos ir karminės laiko juostos išsklaidomos, naujos toliau iškyla/ yra gimdomos, seni konstruktai ir struktūros griūva, yra išardomi ir iš naujo statomi, praeities mirtis ir gimimas naujos eros, atsiskleidžia nauja erdvė ir naujos galimybės. Visa žmonija pereina atnaujinimus, kūnai paspartintai pertvarkomi į kristalinius. Ir tai tik didžiulio transformacinio proceso pradžia. Tai augs, gilės, vystysis.

Tai reikalauja vystytis ir prisitaikyti prie didžiulių pokyčių kolektyvinėje sąmonėje. Tai reikalauja didesnio jautrumo, susilygiavimo su savo siela – mintimis, žodžiais, veiksmais ir poelgiais. Tai reikalauja Tyrumo. Vien Meilė/ Tyrumas yra pakankama užtikrinti tikrą asmeninę transformaciją, kurios siekiate, jei dalyvaujate šiame procese “pilnai” ir nuoširdžiai.

Tai yra globalinis sąmonės šuolis iš apatinių čakrų karalysčių valdymo į proveržį per šydą į kolektyvinės Širdies erdvę, Širdies čakros atvėrimas ir išplėtimas. Tai yra kolektyvinis Žmogaus Pabudimas Meilei. Didelis pabudimas. Globalinis susijungimas iš naujo su Didesne Visata. Šydai nuleidžiami, vyksta Tiesos Atskleidimas. To, kas visada buvo. Grožio, tyrumo, kuriuo mes esame ir visada buvome, kas anksčiau nebuvo pagerbta, matoma, buvo uždengta, paslėpta.

Susitaikymas su tridimensinės matricos/ ego sukurto pasaulio normomis daugumą paskatino paneigti jų sielos energiją ir galią. Uždarė modelių, minčių, jausmų ir elgesio, spąstuose. Privertė jaustis atsijungusiais nuo mūsų šerdinių savasčių;  tikroji mūsų galia atimta nuo mūsų pačių. Susigrąžiname tiesą to, kas Esame ir visada buvome ir kodėl esame čia šiuo laiku.

Kai gilesni iliuzijos sluoksniai toliau sklaidosi, tęskite, pasitikėdami vidiniu žinojimu ir kad nėra ko bijoti. Esate kviečiami  apkabinti gyvenimą drąsiai jo visose dimensijose. Leiskite sau pajudėti už jūsų suvokimų ir idėjų apie tai, kas yra teisinga ir neteisinga. Būkite pastovūs ir jokio Sielos kompromitavimo. Pastovumas yra esminis. Mūsų prašoma veikti su sąmone, išmintimi, supratimu, kad pasiektume savo lemtį.

Filtras yra sielos tiesa ir išmintis. Viskas, kas vyksta, stumia į didesnį susilygiavimą su sielos tyrumu ir nuoširdumu. Tai yra tai, kas jus įgalina atsiliepti į gyvenimą, ne reaguoti krizinėse situacijose/ aplinkybėse. Fokusas perkeliamas į naują horizontą, kur viskas įmanoma ir gausa yra visur. 

Šiuo metu daug sielų bunda iš amnezijos, suvokia jų kilmę. Paremkite tuos, kurie per tai eina dabar. Naujai pabudusiems sunku sulieti informaciją, kuri yra prieinama, ir tai gali trikdyti. Švieskite, mokykite ir paremkite. Aukime kaip kolektyvas. Žinoma, šis kolektyvo išvedimo į Šviesą užtruks dar ne vienerius metus. Tvirtas pamatas Pakilimui ir evoliucijai Visų ant Žemės yra procesas. Tai yra Tobulas Didysis Planas, kuris atsiskleidžia palaipsniškai.

Fokusas: Susilygiavimas su Siela

Sąmonės kelionė visus išjudina iš mąstymo būsenos į buvimo ir jautimo. Gyvenimas Aukštesnės Sąmonės būsenoje reikalauja balanso tarp šių būdų. Tai pasiekiama per polių suliejimą savyje. Vystome ryšį su savo Multidimensine Savastimi. Esame vedami leistis giliau. Tai nėra apie žiūrėjimą išorėn. Kuo daugiau “išorės”, tuo daugiau gyvenimo iliuzijoje. Sielos išmintis pasveikina namo, į vidinę aplinką, kur pilnatvė egzistuoja.

Siela veda. Metas klausytis. Atverti Širdis. Jauskite savo ryšį su savo Siela. Susilygiuodami su Siela ir jos išmintimi, galite sukurti tai, kas labiau tinkama jūsų gyvenimui šiame laike. Jei palaikysite atitarnavusius įsitikinimus, mintis ir troškimus, tai kurs blokus, nusivylimą ir uždelsimą. Švelnumas ir atkaklumas yra jumyse. Dainuokite savo Balsą nekliudomi; nebėra baimės būti nutildytam.

Jei abejojate savo keliu, svarbu kelti savo vibracijas/ pasitikėjimą. Savivertė nėra tai, kas jums buvo sakoma. Prisiminkite savo vidinę šviesą. Prisiminkite, kad esate čia tam, kad savo pavyzdžiu rodytumėte kitiems. Toks yra jūsų vaidmuo. Sugriauti atskirties ir sąlygotos meilės programas bei modelius. Esate atėję čia išardyti seną realybę visose srityse – savyje, šeimose, su partneriais, visuomenėje, kt. Prisiminkite, kad esate čia įtvirtinti naują išmintį, naują būdą ant Žemės.

Kad išliktumėte Dieviškame Susilygiavime, nepriimkite kitų veiksmų asmeniškai. Išmokite atskirti tyrai energetiškai. Meistriškumas, pažinojimas Savęs per stebėjimą, reiškia, kad pasiekėte tokį lygmenį, kai nieko nebepriimate asmeniškai, kitų elgesį matote, kaip atspindį jų pačių šešėlių, todėl galite visada išlikti neutralumo ir besąlyginės meilės, atjautos būsenoje. Tai reiškia, kad meistriškai įvaldėte savo Kūną-Protą, kad galėtų susijungti Siela. 

Raktas: Buvimas dabartyje

2020-ieji iki šiol buvo kaip pasivažinėjimas kalneliais per ypač intensyvią ir aukštų dažnių energiją. Per pirmus du mėnesius patyrėme tiek plėtimosi, kad jaučiasi lyg pusę metų būtų praėję. Šis mėnuo kviečia refleksiją, introspekciją ir apkabinimą meditacinių praktikų, bet ko, kas jus atneša į rimties ir ramybės būseną ir atveria jūsų Širdį. Jūsų fokusas keisis į vidinį ir į išorinį. Kovas, dėl Marso ir Avino energijų įtakos, yra tas metų mėnuo, kuris išjudina manifestuoti tai, kas buvo sukurta viduje žiemos mėnesiais. 

Naujas gyvenimas bręsta jumyse. Stebėkite, jei šį mėnesį jausite prilėtinti, skirti laiko sau, praleisti daugiau laiko vienumoje ir susijungti su Žeme, kas atgaivina jūsų visą kūną, protą ir dvasią. Atkreipkite dėmesį į ateinantį Pavasario Lygiadienį. Tai – svarbus Praėjimas. Visais laikais Lygiadienio fazės buvo pripažįstamos dėl jų dvasinės reikšmės, tačiau nuo 2012-ųjų jos tapo išplėstai potencialios. Lygiadienio Vartai atvers ir sustiprins Soliarinį aktyvumą, kuris tęsis per ateinančius mėnesius ir įtakos pajudėjimą per Saulėgrįžos Vartus birželį.

Lygiadienio energijos jau yra mūsų lauke. Liejasi ir yra aktyvuojami Laisvės kodai. Eikite į lauką su pasirinkimu priimti ir susilygiuoti su šiais kodais bei imtis sulygiuoto veiksmo. Į ką jūs esate kviečiami susitelkti, pasėti, atnešti, pagimdyti, patirti, pakeisti, išlaisvinti save? Jei trūksta aiškumo, ką turite daryti, medituokite ir vystykite savo tiesioginį ryšį su savo Dieviška Savastimi/ Šaltiniu/ Aukštesniuoju Aš. Kad atskirtumėte, koks sprendimas yra teisingas pasirinkimas jums Dabar, gilesnis susijungimas su savo intuicija, praleidžiant laiko tyloje ir meditacijoje, yra esminis. Jei to nedarote, esate pasmerkti būti vedami atgyvenusių pasąmoninių modelių.

Visa patirtis surandama Dabartyje. Tik būdami DABAR, galime klausytis natūralių, intuityvių impulsų, kurie mus veda į mūsų didžiausius palaiminimus gyvenime, galime girdėti ir pagerbti tai, kas trokšta pasireikšti per mus ir kaip mes. Raktai gauti palaiminimus yra išlikti atviru, priimančiu, atsidavusiu, kantriu ir Tėkmėje. Raktas eiti su Tėkme yra pasitikėti intuicija. Išlikite Dabartyje ir tai jus įgalins pajudėti į šį procesą. Leiskite jūsų protui ilsėtis ir jūsų Sielos išminčiai jus vesti. Kai tiesa pasirodo, apkabinkite ją. Venkite imtis veiksmo, kol tai nesijaučia stipru. Jausite/ žinosite, kai metas.

Meditacinė praktika yra esminė, nes atveria akis stulbinančiam Aiškumui. Tai remia jus įsižeminti, jūsų aukštesnių dimensinių kūnų sinchronizaciją su jūsų fiziniu kūnu, priimti, asimiliuoti ir integruoti kodus jūsų gyvenimui/ kelionei bei išlikti įsicentrinus Ryšyje, Būtyje ir to ramybėje, kai pasaulis aplink jus sukasi, yra sukaustytas dėl “išlikimo”, galite palaikyti savo vibracijas sulygiuotas ir gyventi iš jūsų labiausiai įgalintos Savasties, peržengdami bet kokius iššūkius. Būtis išlaisvina. 

Niekas negali būti išlaisvintas, jei turi to kovą dėl galios, kurioje laimi protas vietoj Širdies. Visi eina per jų pabudimo procesus ir yra išlaisvinami per Širdį. Protas priešinasi, kovoja su savo baimėmis, yra prisirišęs prie rezultato. Amžina Dieviška Savastis gyvena per Širdį. Dieviška Savastis yra Naujoji Žmonija ir išlaisvina tikrąją, Amžiną Savastį formoje per Meilę. Kelią duodame vienintelei, Tikrajai Būčiai.

Baimės peržengimas

Dabartiniai atnaujinimai ląstelių lygmeniu gimdo naują Savimeistrystės ir Įsikūnijimo lygmenį, kai tylioje Prisiminimo erdvėje suvokiame savo baimes. Išsinėrimas iš senų konstruktų ir tapatybių yra integrali dalis pereiti į kitą evoliucinį etapą – integracijos ir įsikūnijimo. Kai leidžiame sau visa tai paleisti, esame kviečiami peržengti baimę ir nerimą. Pasitikėti tyla viduje ir žinoti, kad esame perkuriami, iš naujo suderinami ir gimdomi iš tuščios erdvės, kosminės gimdos.

Daug žmonių yra sukaustyti baimės. Kai jūs esate tie, kurie sąmoningai darote žingsnius susilygiuoti (su jūsų Siela/ Aukštesniuoju Aš/ Tyru Šaltiniu Dieviškos Šviesos ir Meilės), žinokite, kokie narsūs esate. Jūs nesustojate, tęsiate, pasitikite nematomu, neriate gilyn, tyrinėdami ir atrasdami Save iš naujo. Atsiminkite, kad ši kelionė nėra apie atėjimą į kažkokią vietą, bet vystymasis, evoliucija, susiduriant akis į akį su jūsų kiekviena baime. Tai nėra kelias silpnoms širdims.

Visos baimės ateina iš Meilės trūkumo. Kai išmokstame besąlygiškai mylėti save tylioje tuštumos erdvėje, iš naujo susijungiame su savo šerdine esme. Aktyvuojame daugiau vidinės šviesos, kuri nušviesia kelią per iliuzijos šydus ir išsklaido senas konstruktus ir tapatybes. Šiame transformacijos ir transmutacijos procese sėdime su savo šešėliais, be vidinio/ išorinio dialogo, be empatiško ryšio. Tada, kai apkabiname savo visus aspektus, visus šešėlius ir visas dvasines tapatybes – dualybės išraiškas, įsišaknijusias baimėje, kuri kyla iš šerdinės atskirties žaizdos, sugrįžtame į besąlyginę meilę.

Svarbiausia, susidurti akis į akį su savo baimėmis ir daryti, kas yra reikalinga. Demonstruokite naują įsitikinimo sistemą. Veikite su aukščiausiu integralumu, meile sau, suverenumu, dėkingumu ir ramybe, net kai tai reiškia ėjimą nežinomu keliu. Ore sklando didžiulis pozityvios energijos pokytis. Apkabinkite tai. Tai yra dovana jums. Tai yra energija, kurios jums reikia padaryti pokyčius, kuriuos jaučiate iškylant jumyse, kad susilygiuotumėte su transformacija jumyse.

Sekite tais kodais. Žiūrėkite, į ką tai jus veda. Apkabinkite tai, ką atpažįstate kaip jūsų tiesą. Net tada, kai tai jaučiasi kaip didesnis šuolis, nei manėte galite padaryti. Pasitikėkite savo instinktais, intuicija, kad turite stiprybę, kurios jums reikia drąsiai imtis veiksmų pagal vedimą, kurį jūs gaunate. Įsižeminkite, kalbėkite sau apie pokyčius, kuriuos būtina atlikti, suraskite galią viduje. Kai darote žingsnį, paleiskite jaudulį ir rūpesčius. Pasitikėkite, kad tai jau yra sukurta jūsų ateities laiko juostose ir tik yra atskleidžiama.

Naujos mintys, naujos idėjos, kurios verda jumyse, yra įžvalgos jūsų naujam gyvenimui, naujiems namas, naujoms karjeroms. Jūs atlikote vieną tarnystę ir jums yra pasiūlomas paaukštinimas – naujos vietos, nauji nuotykiai, plėtimasis. Naujas amžius yra preciziškai suplanuotas. Nedvejokite, jūsų brangus gyvenimas ir jūsų pastangos yra apsvarstomos. Jūs esate brangūs ir vertinami. Visi turite dvasinius vedlius, kurie jus prižiūri ir jums padeda. 

Palaikykite savo vibracijas aukštai, kad dirbtumėte su aukštesniais, kurie dirba jūsų geram tikslui. Išsklaidykite bet kokius netikrumus, kuriuos dar palaikote savyje. Padarykite poslinkį jūsų fokuse, kad suderintumėte savo intencijas. Prašykite, kad jums būtų atskleistas jūsų aukščiausias kelias/ tikslas šiuo metu. Prisiminkite savo balso galią; tai yra galingas įrankis. Mintis, Jausmas, Vizija ir Išsakytas Žodis yra kuriančios visuotinės manifestacijos jėgos. Kai naudojate tai su tinkamu kuriančiųjų žodžių “AŠ ESU” supratimu, stebuklai pradeda atsiskleisti (žr. Afirmaciją šio įrašo apačioje).                                           

Fokusas: Prisirišimų paleidimas

Stebuklai vyksta, bet dauguma žmonijos miega užmaršty. Kai didžiulė transformacijos jėga šluoja planetą, žmonija giliai pasimetusi. Yra milijonai, kovojančių išlaikyti jų tapatybes bei užstrigusių klaidingose pakilimo realybėse, kuriose gyvena ir jaučiasi patogiai. Tie žmonės eis per daug fragmentiškos sąmonės kilpų bei ciklų, manydami, kad įkūnijo dieviškumą. Tai kiekvieno pasirinkimas. Kiekvienas eina jų pačių kelią. Nesate jų gelbėtojas, nei prižiūrėtojas. Būkite sau nuoširdūs, tai yra jūsų kelias, jūsų gyvenimas.

Nesvarbu, ką kiti daro, mes negalime sulaikyti savęs ir laikytis prisirišimų. Suvokiame, kad negalime laikytis nieko, kas nėra atsidavę nuoširdžiam pakilimui. Kelias pirmyn – paleidžiant viską, kas nėra visiškai sulygiuota su Siela. Neprisiriškite prie nieko – jokių akiai matomų dalykų ir žmogiškos būties pojūčių, kas protą atneša į materializmą. Prisiminkite, kad viskas yra iliuzija. Viskas, kas atrodo kieta, tėra judančios dalelės, kas sukuria kietumo iliuziją. Suraskite vietą tyloje ir paklauskite, ar tai tikra.

Kai viskas “nukrinta”, sielai sunku atsiskirti nuo iliuzijos, projektuojamos aplink. Prisirišimai (slegiantys santykiai, įpročiai, situacijos, asmenybės aspektai) yra paleidžiami per besąlyginę meilę ir nesipriešinimą. Neblokuokite ir nestumkite, tai tik kurs daugiau skausmo ir daugiau prisirišimo gijų. Aukštesni dažniai bus suvesti kartu tada, kai iš jūsų atskaitos taško nukris tankesni dažniai ir realybės (santykiai, draugai, įsidarbinimas, gyvenamoji vieta, kt.). Viskas, kas jus sulaiko ir negali palaikyti aukštesnių dažnių, paprasčiausiai atkris iš jūsų dabartinio suvokimo. Tai prasideda ir vyks švelniai. Suvoksite poslinkį ir pokytį, bet tai vyksta darniai; kai kurie nepastebės, tie, kurie pastebės, nesijaudins. 

Poslinkis vyksta per proto tylą. Praeities ir ateities triukšmas neegzistuoja. Jei ir leidžiamės į praeities prisiminimą, remiamės tuo tik, kaip atskirties požiūrio tašku, tačiau nėra emocinio prisirišimo prie prisimenamos patirties. Tarsi eitumėte į biblioteką ir ištrauktumėte tą informaciją, kurios jums šiuo metu reikia. Su pažanga, to nebereikės, nebetrokšite, neturėsite noro siekti tos informacijos, nes ji netaikoma jūsų suvokimui ir nėra reikalinga jūsų ateities keliui. Viskas ko reikia, rodoma DABAR. 

Gyvenate dabar. Renkatės patirtis, kurias norite apkabinti. Mokotės įžengti į suverenumą. Tai nenutiks pernakt. Tai yra švelnus tranzitas per būseną buvimo ir žinojimo (vidinio matymo/ girdėjimo/ jautimo, už pojūčių), kas turi būti padaryta kiekvieną akimirką. Kuriame tai, ko anksčiau nebuvo. Nebuvote čia anksčiau ir esate visiškai remiami pirmyn. Kuriate tai, kai einate. Darbas yra tapti komfortabiliems paleisti senus būdus, kurie netarnauja; taip kuriate erdvę naujam, taip nauja atsiskleidžia.

Vidinės Sąjungos būtinybė 

Žmogiški santykiai yra sukurti tam, kad trigerintų tamsiausias tankio vietas mumyse. Jie yra sukurti paremti mus prieiti prie ir paleisti tankį mumyse, kurio niekas kitas negali. Todėl persekiotojas ir bėgantysis yra pirminės stadijos. Tai yra tai, kas pažadina giliausią Meilę Sau, kokia tik egzistuoja.

Svarbu suprasti, kad kovojate tik su jūsų pačių šešėliu, kad atneštumėte save į Širdį, kur viskas yra Viena. Amžina Meilė, kurios jūs trokštate, yra Dieviška Sąjunga. Amžina Meilė viską pagydo, suvienyja, užbaigia atskirties prisiminimus. Kai esame Sąjungoje su Savastimi/ Šaltiniu, esame sąjungoje su Visu Tuo, Kas Yra. Tai yra Vienio Sąmonė. Tikra Meilės Sąjunga yra Vienio Sąmonė išvalyta nuo fragmentiškumo.

Kai esame Vienyje su Savastimi/ Šaltiniu, santykiai/ partnerystės gali tapti tyrais Sielos lygmens santykiais/ partnerystėmis, kuriuose nebėra trigerinimo, nebėra persekiojimo/ bėgimo, nebėra galvojimo, kad esame “nepakankamai geri ar dideli”, nebėra besitęsiančios kovos, konkurencijos, nebėra ieškojimo Gyvenimo esmės, kuri yra prieinama tik per užbaigtą Sąmonę. Jie yra ramūs, subalansuoti ir orientuoti į tarnystę. Iki tol, kol galime iš tikrųjų mylėti kitą, privalome mylėti Save ir šventumą to, kas Mes Iš Tikrųjų Esame. 

Sąjunga gali būti aktyvuota kiekviename, kai išvalome tankį savyje ląstelių lygmeniu. Kai dalyvaujame sakralioje valymo alchemijoje ir žmogiškų jausmų procese, pajudame giliau į intymumą ir ryšį visų pirma savyje. Kai išvalome klaidingus įsitikinimus, kad esame “nepakankami”, poreikį patvirtinimo ir pritarimo iš kitų, išnaudojimo patirtis, gėdą, kaltę ir kitas diskomforto vietas mumyse, ypač susijusias su seksualumo sritimi, atsiveriame Dieviškumui viduje. Tai įžiebia per mūsų kūną natūralią sakralią gydančią mūsų Sielos Šviesos energiją, kai įžengiame į alcheminę vidinę mūsų Dieviško Vyriškumo ir Dieviško Moteriškumo polių sąjungą. 

Kai ateiname į Vidinę Sąjungą, susilygiuojame su aukštesniu mūsų Sielos išraiškos dažniu ir visos senos istorijos, praėjusių gyvenimų prisiminimai, seni blokai ir teisimas yra paleidžiami. Įžiebiamos Kristalinės Vienio ir Meilės gardelės, kurios transmutuoja/ išsklaido mūsų kolektyvinius baimės/ persekiojimo aidus, iškreiptus vyriškumo ir moteriškumo pavyzdžius, paremtus išlikimu, sukurtus senoms realybėms. Atnešame Vienį ir Meilę, Atjautą ir Atleidimą į karmines laiko juostas. Padedame baimės, priespaudos ir kovos ginklus. Nėra baimei vietos ant besąlyginės meilės altoriaus. Dieviška Būtis jums suteikia dievišką galią, kuri teka per jus. 

Sugrįžta meilė sau, savęs vertinimas, suverenumas ir laisvė, žinojimas, kad esame visiškai unikalūs ir neišmatuojami savo didingume ir šviesoje. Kai priimame, vertiname ir švenčiame save kiekvieną Dabarties akimirką be teisimo, patiriame gilesnį pojūtį natūralios tėkmės mūsų sakralios gyvybinės energijos per mus į žemę ir į kosminius portalus. Šis intymumo lygmuo su Savimi aktyvuojamas per Šakti-Šyva kundalini ir tantrinius kanalus bei atnaujintą balansą ir integraciją mūsų Dieviško Vyriškumo ir Dieviško Moteriškumo polių. Kai toliau tęsiame paleisti, priimti/ apkabinti viską, kas daugiau netarnauja ir neturi būti patirta, kai einame Dieviškos Meilės keliu, įžengiame į Širdies intymumą.

Tai yra tyras pirmapradis aistros ir džiaugsmo šokis mūsų Dieviško Vyriškumo ir DievIško Moteriškumo energijų. Susiliejame su savo Dieviško Moteriškumo Dvasia, atsiverdami priimti gilesnį lygmenį meilės sau, pažeidžiamumo, atjautos, švelnumo, grožio, intuicijos, lankstumo ir gracijos. Per mūsų Dieviško Vyriškumo Dvasią, atsiveriame priimti gilesnį lygmenį pasitikėjimo, patikimumo, pagarbos, išminties, rimties, saugojimo, įgalinimo ir veiksmo. Toliau įtvirtiname ir aktyvuojame Kosminius Dieviškų Santykių Kodus bei Širdžių Susijungimą mūsų Sielos grupėse. Esame pasirengę atsiverti Meilei, patirti Meilę ir žinoti, kad Viskas Yra Meilė.

Esate čia būti kanalu 

Kad sukurtume Vienio – Meilės Sąmonę žemiškajame lygmenyje, reikalinga paleisti tai, kas blokuoja mūsų supratimą ir plėtimąsi, Šviesą tekėti per mūsų kūnus. Visos žaizdos, traumos ir įsitikinimų sistemos, sukurtos mūsų pačių, kad mus apsaugotų, turi būti pagydytos ir paleistos. Kai paleidžiame tai, kas mums netarnauja, sukuriame erdvę daugiau Šviesos ateiti per mus ir kaip mes.

Tik tada, kai iš tikrųjų atsiduodame savo Aukštesniajam Aš/ Dievo Valiai, mūsų kūnai tampa galingais indais Meilei pasireikšti per mūsų mintis, žodžius, veiksmus ir poelgius. Kai suvienyjame savo dvasią ir protą kūne, tampame Tyro Šaltinio įrankiu. Tampame Meile, kuria Esame. Galime veikti iš savo Širdžių vietoj reaguoti iš savo žaizdų ir linijinio proto. Užleidžiame Aukštesniajam Aš kurti Rojų Žemėje.

Kad sukurtumėte rezonansą su savo Aukštesniuoju Aš, turite būti sąmoningi jūsų mintims, atsiskirti nuo minčių, suvokti, kad mintys nesate jūs, suvokti, ką su jomis kuriate, ir paleisti tai, kad netaptumėte minčių rezonansu. Atsiskirdami nuo minčių, stebėdami jas kiekvieną akimirką, kuriate tuščią indą ateiti Dvasiai ir vesti kelią iš Meilės vietos.

Jūsų darbas yra nekontroliuoti ir net nežinoti, kas vyks. Pasitikėti aklai, paleidžiant poreikį/ norą žinoti. Atsiduodate. Leidžiate. Gyjate. Paleidžiate. Su kiekvienu kvėpavimu artėjate arčiau to, kas jūs iš tikrųjų Esate. Didinga Šviesos būtybė. Leiskite jūsų Sielai vesti jus ten, kur turite būti. Ji žino kelią. Leiskite jai būti laisvai per jus. Jūs tampate Siela. Tikras vedimas veda atgal į jūsų dievišką kilmę ir Šaltinį, su didžiausia atjauta, meile, švelnumu, kantrybe ir išmintimi, kurie peržengia supratimo ribas.

Atsiskyrimo poreikis/ Atskirumo pojūtis

Pastebėsite, kuo daugiau vidinio darbo atliekate, tuo mažiau rezonanso surandate “išoriniame” pasaulyje. Pasaulis čia, kuriame gyvename, didžiąja dalimi tebėra tridimensine sąmone grįstas. Kai jūs paliekate “ego pasaulio” atributus, kad susijungtumėte su jūsų Tikruoju Savimi, to kaina neišvengiamai yra, kad rezonuosite su daug mažiau “išoriniame pasaulyje” ir vice versus. Todėl kelias iš atskirties į Vienį tam tikrame etape vėl atveda į izoliaciją.

Verta žinoti, kad šis atsiskyrimas, „atskirumo“/ neberezonavimo su niekuo „ten/ išorėje“ etapas – laikinas, organiškas ir būtina jūsų transformacijos sąlyga, kol ateinate į Vienį savyje. Toks yra šio atsiskyrimo proceso tikslas – kad galėtumėte pagydyti atskirtį savyje ir įgyti jums aukščiausią dažnį. Kai tai visiškai palaikote ir įtvirtinate savyje, per sąmoningą atsiribojimą nuo kolektyvinės 3D/ 4D realybės sistemos, galėsite sugrįžti į “pasaulį”, kurį laikinai palikote, su jūsų tikruoju tikslu/ misija, dėl kurios esate čia. Tai yra būti Kelio rodytoju, vesti likusią visuomenę tuo pačiu keliu, kuriuo jūs ėjote.

Tie, kurie žinote jūsų viduje, kad esate atėję čia šiems laikams, būti Kelio rodytojais, Šviesos darbuotojais ir pan., šis atsitraukimas jums taps būtinu, kad galėtumėte visiškai įtvirtinti/ palaikyti aukščiausią įmanomą dažnį nuolat ir nebūtumėte vėl įtraukti į žemesnes vibraciškai/ negatyvias minčių formas, įsodintas kolektyviniame prote. Pasauliui toliau kils daug klausimų ir atakos dvasinei bendruomenei galimos, kad toliau palaikytų žmones žemose vibracijose, dėl to atlikti vidinį darbą yra svarbu, kad būtumėte kuo mažiau pajudinami išorinio stimulo.

Atsijungimas yra juntamas. Tyrinėjate save, atpažįstate, kas esate, kas ne, išsklaidote seną ir išmokstate apkabinti tylias vietas viduje. Esate tarp laiko juostų. Visos senos 3D tapatybės programos (vidiniai ir išoriniai dialogai ir tapatybės, kurios buvo sulygiuotos su jūsų kelione 3D realybės programoje) bus atjungtos ir paleistos, kad atpažintumėte ir apkabintumėte savo šerdį. Įtvirtinama nauja funkcionavimo sistema.

Būtinas etapas. Kuo labiau save mylime ir gerbiame, tuo aiškiau tampa, kad tai yra būdas, kuris mus išlaisvins iš iliuzijos ir bet kokių apribojimų. Tada “išorinis”/ tridimensinis pasaulis jūsų nebejaudins, nebetrigerins – žinote, kas esate ir kokią misiją/ vaidmenį, rolę atliekate čia. Buvimas mylinčiu ir atjaučiančiu sau, savo vidiniam vaikui, maitinančio, mylinčio santykio su savimi vystymas yra esminis tame etape. Tada galime būti besąlygine meile kitiems tokiais būdais, kurie gydo, kelia ir įkvepia juos mylėti save ir visą pasaulį tokiu pačiu būdu.

Meilė prisimenama per Širdį

Daugybei mūsų sunku duoti meilę kitiems, nes turime savo vidinį vaiką, kurio poreikiai niekada nebuvo patenkinti. Todėl pirmas etapas yra pradėti nuo pagydymo savo vidinio vaiko, tos dalies jumyse, kuri buvo sužeista/ palikta/ apleista jauname amžiuje. Kaip tai darome? Pripažindami to aspekto buvimą mumyse. Tada jį mylime ir suprantame, ne gėdiname. Leiskite Meilės galiai atnešti regeneruojančią jėgą į jūsų protą, širdį ir sielą.

Mūsų mylimi asmenys turi suvokti jų sunkumus ir skausmus. Tai padaryti sunku, esant įtampai iš praeities patirčių, ypač ten, kur yra įtrauktos nuoskaudos ir kartėlis. Kai nesame išgirsti, tai mus uždaro. Kai esame kaltinami, į mus projektuojama, tai užrakina tą dalį mumyse. Tai nėra lengviausias dalykas visą laiką duoti paramą žmonėms, kuriuos mylite, tačiau jei tikrai mylite tuos asmenis, tai yra tai, ką turite jiems duoti. 

Atkurtame tobulame pasaulyje tai būtų kiekvienas, kurį sutinkame. Kiekvienam reikia meilės ir paramos, kad jie klestėtų. Ne nuomonių ir teisimo. Kiekvieno šerdyje yra poreikis būti suprastu ir mylimu, kaip ir gebėjimas gauti tokią energiją. Turėtume ne skaidyti vieni kitus į gabalėius, o palaikyti vieni kitiems užnugarį. Pagarba būtina. Suraskite savo centrą. Suraskite vietą savyje, kur jūs galite duoti ramybę ne tik savo mylimiems, bet visiems, su kuriais susiduria jūsų keliai. Sukurkite savyje atvirą erdvę ir tiesiog mylėkite. Mums reikia daugiau to pagydyti šį pasaulį.

Venkite teisimo. Venkite žemesnės sąmonės spąstų. Grindžiate jūsų subjektyviomis patirtimis, kurios gali neatitikti tiesos “anapus”. Teisimas rodo tik apie jus. Taip toliau maitinate dualybę. Ne tik skaudinate, žeidžiate kitą žmogų, bet esate vykdytojas jūsų pačių kentėjimo, žlugdote savo pačių gyvenimą. Kitą kartą, kai galvojate negatyviai, jaučiate pyktį ar nuoskaudą, paklauskite savęs, ar tokiu būdu prisidedate prie pasaulio, ar iš jo atimate. Galite pasirinkti: toliau rašyti jūsų knygos skyrius apie jūsų gyvenimą trečioje dimensijoje arba pasiekti aukštesnį meistriškumą, kurio reikalauja 5D/ Nauja Žemė.

Ar galite nebepalaikyti/ atsisakyti maitinti atskirtį savyje? Vietoj susijungimo su atskirties dažniu, ar galite perkelti savo dėmesį į Meilės dažnio palaikymą, įsitvirtinimą Meilės dažnyje ir jo spinduliavimą, išskleidimą į aplinką per jūsų pačių Širdį? Ar galite žiūrėti į akis tų, kurie sužeidė jūsų širdį/ pasikėsino į jūsų energiją/ sukėlė jumyse buvimo nesaugiu pojūtį, ir nebeatsiliepti iš emocinio impulso jumyse trigerinimo, o matyti viską iš aukštesnės perspektyvos – kaip pamoką, ne skausmą? Nugalėjote ego aukos aspektą. Ar galite žiūrėti į tuos, kurie jus erzino ir trikdė jūsų proto ramybę, kaip į Sielas, turinčias žmogišką patirtį, sulaikomas žemose vibracijose? Pakėlėte savo sąmonę į kitą supratimo lygmenį.

Kai veikia protas, kuris nėra sujungtas su Širdimi – todėl su Dieviškumu, jis gali tapti destrukcijos įrankiu, atnešti didelę žalą kitiems. Meilė negali sugrįžti į Širdį, kuri nepasirinko sugrįžti į Tyrumą. Turite prisiminti, kad jūs esate Meilė, Begalinės Meilės išraiška. Esate Dieviški. Esate Šviesos Šaltinis fizinėje formoje, sudarytoje iš Meilės. Prisiminkite, mūsų misija yra Meilė, Priėmimas, Vienis. Tapkite nepaliečiamu Meistru. Laikykitės Meilės, rinkitės Meilę, būkite Meile. Lai jūsų kiekvienas aktas yra Meilės tarnystė. Tyra Meilė nekompromituoja integralumo. Meilės įsikūnijimas yra atskiriantis. 

Kovos paleidimas

Daug žmonių geriau kovos su kažkuo, nei skirs savo dėmesį/ energiją sukurti pozityvų pokytį. Kai su kažkuo kovojame, nukreipiame savo dėmesį į tai, su kuo kovojame, vietoj susitelkimo į tai, kas norime, kad įvyktų. Taip darydami, tampame pėstininkais ant dualybės šachmatų lentos, kai tai, ką iš tikrųjų norime daryti, yra išmesti tą lentą į šiukšlinę. Metas pokyčiui, transformacijai, proveržiui iš seno. Metas išsilaisvinti ir kartais tai reikalauja griežto supratimo.

Dualybės pasaulis tampa netikras ir nemalonus, nebenorime jame gyventi. Nesileidžiame būti manipuliuojami į emocines aukštumas ir reakcijų žemumas. Jei tai darome, tampame dualybės dalimi. Atsiminkite, kad dualybėje nėra galutinės kovos. Vienintelis būdas tai įveikti yra išeiti iš jos. Turime išleisti dualybę, atkimšę vonią. Vietoj to, veikiame ten, kur galime būti efektyviausi, visiškai išlaisvinti nuo seno.

Nepatinka, peikiate, badote pirštais? Žiūrėkite, kaip jūs jaučiatės ir su kokiu dažniu rezonuojate. Jei tai trigerina jus/ jūsų emocijas, žiūrėkite vidun, savyje. Kur tai jumyse liečia/ ką tai sujudina/ iškelia? Tiesiog žinokite, kad viskas, kas trigerina jus/ jūsų emocijas, yra tai, kur turite darbo. Skirkite laiko pakvėpuoti, pagydyti ir paleisti energijas. Kvėpuokite per savo Širdį ir siųskite Meilę, atnešdami ramybę į savo kūną. Meilė Sau yra raktas. Būkite užtikrinti, kad paliečiate tuos dalykus su meditacija, atleidimu sau ir kitiems, praeities žaizdų ir “bagažo” paleidimu. Kuo greičiau trigeriai paleidžiami, tuo greitesnė transformacija.   

Yra saugu turėti jausmus ir emocijas, esate žmonės taip pat, išleiskite tai. Jei jaučiate intensyvias emocijas, išeikite į gamtą, lauką, įsižeminkite, pagydykite praeities žaizdas (baimės/ liūdesio/ pykčio/ kantrybės nebuvimo/ žemo pasitikėjimo/ aukos mentaliteto ir elgesio/ depresijos ženklų). Empatės sielos, jaučiate ne tik save, bet pasaulį. Kartais turite liautis galvoję emocijas, kurios jums nerūpi ir netarnauja. Nustokite klausytis kitų žmonių lūkesčių, svajonių, baimių (“dėžučių”). Nustokite žiūrėti naujienas ir smurtines televizijos programas. Nesijaudinkite. Jei esate liūdni ar pikti, žiūrėkite linksmus video, tai greitai pakels jūsų vibracijas.

Švieskite save apie dabartinę planetos ir žmonijos evoliuciją.  Gamta arba suderintų virpesių muzikos klausymasis turi didelę galią padėti sugrįžti į tikrojo aš vibraciją. Sveikai maitinkitės ir gerkite pakankamai vandens. Medituokite. Sulaužykite praeities spąstus ir būkite dabartyje su sąmoningumu ir dėkingumu. Stovėkite savo svajonėse, troškimuose, viltyse. Jūs esate verti jūsų svajonių. Esate stiprūs. Esate saugūs. Yra galia jūsų viduje. Žinokite, kad iš tikrųjų esate visiškai remiami per Širdies Meilę ir Aukštesniojo Proto išmintį Gausos sąmonės lauke per tarnystę Meilėje.

Jūsų realybė – jūsų pasirinkimas

Įžengiame į realybę, kur dabar galime sąmoningai rinktis kurti sau iš išplėstos naujo supratimo erdvės. Sprendimų priėmimas – mūsų rankose. Tai yra kiekvienam pasirinkti, ar darome sprendimus iš ego/ mažosios savasties ar iš mūsų labiausiai įgalintų, išplėstų ir spindinčių savasčių. Daugybė ankstesnių pasirinkimų mums nebėra pasirinkimai, nes nebėra sulygiuoti/ nederi su tuo, kas esame. Dabar metas rinktis tik tai, kas puiku ir didinga, t.y. aukštesnes išraiškas. Metas susitelkti į didingumą, plėtimąsi, augimą, stiprinimą. 

Kiekvieną kartą stebėkite, su kokiu dažniu rezonuojate. Jūsų rezonansas kis, nes niekada nesate pastovioje sąmonės būsenoje/ tiesėje. Kol tai nėra visiškai išvalyta ląstelių lygmeniu, ankstesnio programavimo įspaudai, seni modeliai toliau veikia jumyse. Kartu su aukštais dažniais, kuriuos jums jau pavyko integruoti/ įkūnyti, tebepalaikote žemus dažnius senos energijos, kas jus pristato prie situacijų/ aplinkybių/ žmonių/ vietų/ įsitikinimų modelių, kurie vibruoja tais dažniais.

Tai yra prisirišimai, kurie jus palaiko senose laiko juostose ir realybėse. Jei jaučiatės trigerinami tų minčių, reiškia yra vibracinis rezonansas jūsų pačių lauke/ energijoje. Negalite pritraukti tų dažnių ar likti prisirišę prie tų minčių formų, jei to nebėra. Gali būti kažkoks jūsų aspektas, kuris tam dar gali būti linkęs “pritarti”, tačiau jūs atpažįstate, kad tai nederi su/ paneigia tą, kuriuo tampate. Pakilimo kelias yra sąmoningas pasirinkimas tai neutralizuoti ir peržengti. 

Kiekviena mintis, jausmas, veiksmas ir žodžiai, kuriuos naudojame, nustato mūsų sąmonės lygmenį. Viską, ką rašote/ sakote/ elgiatės, rodo, kas yra jūsų galvoje. Kiek ilgai sugebate išbūti aukštose vibracijose, rodo jūsų dabartinę sąmonės būseną. Kuo trumpesnis šis laikas, tuo daugiau tankio palaikoma. Kiekvieną kartą, kai vėl surezonuojate/ atsiliepiate į žemesnio dažnio bangos juostos signalą (minčių, įsitikinimų, elgesio ir pan.) ir tai patvirtinate/ pritariate tam, atsiskiriate į atskirtį, tridimensinės matricos dažnių bangos juostą. Tą akimirką dingsta integralumas.

Svarbu, kad nesusijungtumėte su tais dažniais. Labai svarbu nebūti įtrauktiems į tą žemyn besisukančią spiralę. Jūsų kryptis yra pastovus kilimas aukštyn. Kai su tuo susiduriate, išlikite neutralūs. Neutralumas yra raktas visose situacijose ir aplinkybėse. Praktikuodami neutralumą, išmoksite atsiliepti į gyvenimą, neprarasdami savo centro. Jei visgi esate įtraukiami, išvalykite savo laukus. Galite treniruoti savo dvasinius raumenis per kasdienio gyvenimo veiksmus, kad susijungtumėte su jūsų Aukštesniojo Aš dažniais.

Imperatyvas yra suvokti minčių, žodžių ir veiksmų galią. Dabar mes manifestuojame didesniu greičiu. Prisiminkite, kad viskas į ką susitelkiate, yra išplečiama. Kad ir į ką įdedate savo dėmesį, tai augs. Būkite dėmesingi, kas gauna daugiausiai jūsų dėmesio. Norisi auginti tai, kas gera, tiesa? Kas yra tai ko jūs trokštate? Kas yra tai, ką jūs mylite? Suraskite tai, kas jums yra pamaitinimas, gijimas ir kas remia jūsų gerovę. Išreikškite dėkingumą už tai, ką jau turite, ir tai plėsis. 

DNR aktyvacijos

Kita kolektyvinės evoliucijos stadija yra Dieviško DNR aktyvavimas. Dieviška Šviesa liejasi į planetą. Tai yra jūsų teisė įkūnyti šią Naują Šviesą. Gaunate daugiau to, kas Esate. Tai yra tai, kaip jūsų Sielos AŠ ESU Būtis tampa visiškai įkūnyta fiziniame kūne, kad jūs galėtumėte gyventi jūsų dievišką tikslą bei esmę ir paremti sukurti kitą lygmenį ant šios planetos.

Vibracija kūne yra keliama per šiuos Kosminių Dažnių įliejimus per Saulę ir į Gają, per visą planetinę sistemą. Šviesos kodai funkcionuoja, kaip aktyvatorius; skleidžia Šviesa koduotus dažnius/ informaciją į jūsų kūną/ sistemą, remia jumyse didžiausio tikslo ir poreikio vietas, valo, išgrynina, balansuoja, remia jus gyventi jūsų aukščiausią potencialą, pažadina jūsų miegančius DNR aspektus, padeda susiderinti su dažniais Naujosios Žemės energijos, kuri įliejama į mūsų planetą, paskatina kvantinę transformaciją visais lygmenimis – Dvasiniu, Fiziniu, Emociniu, Mentaliniu. 

Daug sielų užstringa emociniame ir dvasiniame lygmenyse, pamiršdami įtvirtinti tai į fizinį žemišką lygmenį. Neturi naudos sklandymas kažkur Danguje, Aukštesnėse karalystėse, neįsižeminant ir jei nepadarote to matomu, kas aktyvuoja tai visoms Gyvenimo formoms. Tikrasis Meistriškumas yra gyventi gyvenimą visiškai ir atnešti bei įtvirtinti Rojų Žemėje čia, planetoje. Būtina naudoti įrankius, dirbti su šiais Deimantiniais/ Kristalinias spinduliais sąmoningai meditacijoje, parsisiųsi/ priimti, asimiliuoti ir įtvirtinti juos į jūsų Fizinį, Emocinį, Dvasinį ir Mentalinį kūnus ir tuomet į Žemę. Tada išplečiame juos per mūsų VISUS kūnus bei energijos sistemas ir išspinduliuojame tai pasauliui. 

Šie kodai įtvirtina laiko juostą ir kuria; tai yra, iš kur gimsta nauja realybė iš besąlyginės meilės. Kodai išvalo mūsų laukus, atveria mūsų ląstelinės atminties bankus ir aktyvuoja mūsų naujas DNR grandines. Sukuriamos naujos gyvenimo formos, naujas gyvenimas, naujos Sielos patirtys. Tai statosi viena ant kito, yra besitęsiantis plėtimasis į jūsų Sielos aukščiausią potencialą ir atvėrimas jūsų dovanų/ talentų, remiant jus jūsų Pakilime ir kiekviename jūsų gyvenimo aspekte.

Visame tame yra daug darbo, kuris turi būti atliktas, o kai kurie nenori ir atsisako tai daryti. Jie tiki, kad gali išlikti dabartinėje būsenoje ir gauti, kas nėra tiesa. Atnaujinimai, Aktyvacijos, Perrašymas ir Rekalibracijos priklauso nuo jūsų dabartinio šviesos dažnio. Negalite įdėti 100 vatų elektros lemputę į lizdą, kuris gali įžiebti tik 30 vatų. Jūsų progresas priklauso nuo to, kiek atviri esate, apkabinate pokyčius bei investuojate į šį kolektyvinį ir asmeninį darbą. Šis darbas yra individualus ir pritaikytas jūsų individualiems poreikiams, atsižvelgiant į jūsų dažnį, priklausomai nuo to, kiek darbo atlikote anksčiau, ir perves jus į kitą lymenį iš to, kuriame dabar esate.

Žmogiškos formos gebėjimas absorbuoti šiuos didžiulius ypač aukšto dažnio energijos įliejimus sparčiai plečiasi. Taip yra todėl, kad Senos Žemės iškraipymai yra išsklaidomi, emocinis kūnas pereina didelį valymą užstrigusių ir prie fizinio kūno energijos centrų prisišliejusių energijų, išardomos baime pagrįstų minčių formos. Tie, kurie intensyviai dirbo su išvalymu tankio energijos ir užblokuotos energijos iš jų sistemų, yra aukštesnės vibracijos. Kai jų takai yra išvalyti, energija gali tekėti ir dabar jie gali priimti aukštesnius šviesos dažnius.

“Šios energijos aktyvuos Deimantines Širdis tų Sielų, kurios atėjo didesnei misijai. Kai kurios Sielų grupės savanoriavo su tikslu pakelti žmoniją ir pastoviai palaikyti kolektyvą. Tai yra Spindinčios Sielos, Senieji, kurie buvo įtraukti čia nuo laiko pradžios. Jie yra čia įtvirtinti Naują realybę ir atneš pokyčius iš gelmių ir šerdies jų Širdžių ir Sielų. Jie atneša Aukštesnį Supratimą, Aukštesnę Išmintį, Aukštesnį Žinojimą ir Mokymus į žmonijos supratimą bei rems žmoniją, kad galėtų pakilti likusieji. Tos Sielos dabar turi leistis būti aktyvuotos bei panaudojamos tarnystei Dieviškumui. Kai Siela yra pasirengusi įžengti į tarnystę, ji pereina iniciacijas vidiniuose lygmenyse. Yra „nurengiama“ iki šerdies, nes viskas, kas netarnauja aukščiausiam Sielos tikslui, turi būti išvalyta. Tada Siela pajuda į jos Aukštesnę Savastį ir negatyvus ego turi pasitraukti”.

(Pastaba: Šis skyrius parašytas, remiantis Judith Kussel pasidalijimu).

Vidinis valymas – neišvengiamas

Meistriškumas reiškia gebėjimą įgyti Meistriškumą virš mažosios savasties/ negatyvaus ego, kuriam nepatinka disciplina, kuris nemėgsta daryti vidinio darbo. Apsižvalgykite – jei jūs nedarote jūsų vidinio valymo darbo, kaip galite paremti Motinos Žemės valymą? Kiekvienas lašas jūsų vidinio valymo darbo taip pat remia planetos valymą, nes jūsų fizinė forma yra susieta ir atspindi Žemės planetą. Viskas prasideda nuo jūsų, tada tai pasireiškia išorėje.

Kiekvienas, kuris yra ant šios planetos šiuo laiku, turi pastovaus darbo su savimi, turi nuolat daryti vidinio valymo darbą bei kasdien vėl ir vėl susijungti su Šaltiniu, prašydami tame paramos. Šiame laike darbas atlikti gilų Sielos darbą, kuris yra esminis pabudimui, gijimui bei augimui. Tai gali jaustis, kaip iššūkius keliantis laikas, kai jūs atsiveriate galingiems vidiniams poslinkiams ir pokyčiams, kurie vyksta. Tačiau kai iškilsite iš senų žaizdų ir modelių, būsite apdovanoti vertinga išmintimi bei giliomis įžvalgomis, kas jums suteiks gebėjimą pertvarkyti ir iš naujo sunerti jūsų gyvenimo pamatus. Turi būti sukurtas Naujas Meilės pamatas, prisitaikyta gyventi Vienyje.

Šie įliejimai išvalo netyrumus iš visų keturių kūnų. Valymas eina iki šerdies, per mintis, žodžius, poelgius. Į paviršių iškyla užspaustos traumos, trauminės patirtys, emocijos, skausmai, pyktis, pavydas, baimės. Privalote susidurti akistaton, atleisti, paleisti, išsklaidyti, išlaisvinti save ir kitus nuo karminio rato, kuris nebeveikia 5D ir aukštesnėse dimensinėse būsenose. Negatyvios, baime pagrįstos mintys, karminiai minčių modeliai, palaikomi pasąmonėje, privalo būti pagydyti ir paleisti, kad Visa Samonė galėtų susilieti į Vieną Energetinį Balansą, organišką Šaltinio išraišką.

Vidinis asmeninės transformacijos darbas yra ne tik apie savęs pagydymą, galiausiai, tai yra apie pasirengimą paremti kitus jų gijime. Tapti Dieviškos Malonės kanalu pasaulyje be narcistiškumo, per tyrumą, nuoširdumą, tikrumą, integralumą ir atleidimą. Kai užspaustos žaizdos ir nesubalansuoti modeliai nukrinta, galiausiai, yra atskleidžiama tiesa. Su šia tiesa, pabunda jūsų kūrybingumas ir aktyvuojasi paslėptas potencialas. Gaunate išmintį ir stiprybę atsiduoti Sielos keliui.

Šviesos dažniai eina giliau ir atveria didžiulius bankus kolektyvinės atminties tų sielų, kurios prisiėmė/ atėjo čia išvalyti tai kartą ir visiems laikams. Tai yra grupės Sielų, kurios buvo įtrauktos į didelę traumą viename ar kitame žmonijos etape, kur buvo traumuota kolektyvinė psichika. Tie, kurie buvo įtraukti į persekiojimus/ išnaudojimą/ prievartą/ karą, turės atlikti didžiulį savo pačių ir kolektyvinį valymą, išvalyti iš vidaus tuos prisiminimų bankus ir randus, kurie dažnai persekioja per gyvenimus.

Kaip tai gali pasikeisti?

Nubundame, kad mūsų žmogiškumas gyveno nupuolusioje sistemoje. Esame didžiulio atskleidimo ir dvasinio planetos išlaisvinimo procese, kur per šiuos transformacijos laikus viskas, ką mes manėme esant tiesa, yra testuojama. Esame testuojame, ar sugebėsime išsklaidyti baimę su Meile, kurią pasiekėme per kelerius pastaruosius metus.

Stebėkite viską, kas vyksta planetoje, net tai, kas atrodo negatyvu, iš aukštesnės perspektyvos. Tai tarnauja didesniam tikslui. Pastarųjų metų įvykiai išjudino žmones vienytis. Kaip kitaip būtume suėję į grupes iš atskirties į vienijimąsi bent kažkokiomis temomis? Iš aukštesnės perspektyvos, viskas, kas yra daroma, yra pokyčio katalizatoriai; paspartintu greičiu judina evoliuciją, kelia sąmonę; tarnauja mums parodyti tai, kas yra nesubalansuota, ir kad tai turi drąstiškai pasikeisti.

Kaip tai gali pasikeisti? Stiprėja supratimas, kad destrukcija aplinkoje įveikiama ne per aplinką, bet per save. Per kiekvieno atsakomybės prisiėmimą. Pokyčių, kuriuos trokštame matyti įgyvendintus, atnešimas, priklauso nuo mūsų. Kai kiekvienas ir visi deramai elgsimės kiekvieną dieną per žodžius, mintis, veiksmus ir poelgius, tada pokytis gali vykti. Kai susibalansuojame viduje, pasaulis aplink mus susibalansuoja. 

Susitaikymas reiškia pasilikimą vergovėje. Kovojimas rodo sužeistumo buvimą, tai yra tai, už ko užsikabina jūsų suvokiami “priešai”. Tai yra gijos, kurios jus palaiko pririštus prie senų laiko juostų. Turite suprasti, kad žema vibracija tarnauja įtvirtinti senose laiko juostose ir gardelėse. Kol veikiate jų žemesnio dažnio būdais, tol esate manipuliuojami pėstininkai. Galvojate, kad evoliucionavote ir išsilaisvinote, tačiau kabliukų neišvalėte. Nauja realybė negali būti atnešta kaunantis. Vidinis darbas, kad ateitumėte į jūsų galią, yra tikrasis fokusas, kuris yra reikalingas. 

Kreipkite savo intenciją ir dėmesį į Vienio ir Meilės įkūnijimą ir žemesnės realybės išsisklaidys kvantiniu būdu. Kai Nauja realybė taps pakankamai stipri, dualybės įtaka išnyks. Dualybės energijos negali egzistuoti ten, kur yra Naujos realybės rezonansas. Turime suprasti, kad būdas išlaikyti šventumą chaose, yra vystyti Tyrą Meilę širdyje. Kai ta Meile apsikeičiame su kitais, atsisakome būti jaudinami nežinomo baimės, jausite pasirinkimą. Kai kritinė žmonių masė aplink pasaulį pasieks jų Aukštesnę supratimo būseną, tada visi staiga pabus ir destrukcija liausis. 

Ką reiškia būti dvasinėje tarnystėje šiandienos pasaulyje?

Yra pagimdytas Naujas pasaulis. Naujas pasaulis yra pripildytas Meilės. Per pastaruosius kelerius metus kolektyviai patyrėme didžiulį valymą emocinių, energetinių, protėvių blokų, archetipinio programavimo, archetipinių vyriškumo ir moteriškumo sužeistumo (atstūmimo/ palikimo/ persekiojimo/ išnaudojimo), iškraipymų, susijusių su išlikimo programomis senose laiko juostose, ką nešėmės šimtmečius mūsų ląstelinėje atmintyje.

Kolektyviai ir individualiai realybės keičiasi. Paliekame seną pasaulį pasąmoninių manipuliacijos įpročių, narcisizmo, trūkumo – moralės, etikos, nuoširdumo, integralumo. Visame tame buvome ir pasimokėme iš savo žmogiškos patirties. Perrašome ir keičiame žmonijos istoriją į aukštesnę, pakylėtą – atsakomybės, gracijos, harmonijos, balanso, ramybės, palaimos, vienio, gausos ir pilnatvės. Trūkumas/ atskirtis/ kentėjimas/ kova/ konkurencija/ priklausomybė užsibaigia. Paleiskite tai. Esame laisvi vėl mylėti ir vėl gyventi. 

Visiškai nauja platforma gyventi. Meilė, Vienis, Atjauta, Aspvarstymas, Rūpinimasis. Naujoji Žemė. Švelnesnė. Esame mokomi gyventi autentiškai ir nuoširdžiai, be gudrybių, suktybių, apgavysčių. Poreikis maloninti išsklaidytas, jei ne visai išnykęs. Daugiau jokio buvimo auka. Daugiau jokio Sielos sabotažo. Seni modeliai paspartintai išsklaidomi. Po kelerių metų žiūrėsite atgal ir būsite nustebinti jūsų pačių kelionės greičio. Jūsų gyvenimai/ pasauliai neatpažįstamai pasikeis per trumpą laiką. Nebebus poreikio naudoti senų būdų.

Mes kartu gimdome naują realybę į fizinį lygmenį, kartu išlaisviname planetą. Niekas kitas mums to nepadarys. Mes esame tie, kurie įtvirtina Meilę, Atjautą, Tiesą į šį pasaulį. Mes esame tie, kurie saugome Motiną Žemę. Apkabiname išsilaisvinimo šviesą vietoj gyvenimo šešėlyje ir švenčiame kiekvieno unikalų prisidėjimą prie didesnio gėrio. Esame didžiausias Sąmonės poslinkis, koks kada nors vyko, didžiausia Meilės istorija, kokia kada nors buvo papasakota. Tampame globaliniu tinklu su kolektyvine intencija, atsidavę vieningiems Meilės, Dosnumo ir Žmogiškumo aktams, remiantys žmoniją atgal į mylėjimą iš jų esybių gelmės, į Meilės spindėjimą.

Aukštesniu lygmeniu esame susitarę, kad šiuo laiku vieni darys vienus darbus ir vystysis tame, kiti – kitame. Taip todėl, kad tai užtikrina greitesnę evoliuciją. Tai nerodo atskirties tarp mūsų. Niekas nėra geresnėje pozicijoje. Visi yra tiksliai ten, kur turi būti. Visi yra dieviškai vedami pagal tobulą tvarką. Kai kurie šiais metais keliausite į užsienį, arba būti “dažnių gavėjais”, kad atneštumėte tam tikrus dažnius į jūsų buvimo vietą, arba vyksite į tankesnes vietas žaisti “keitėjo” vaidmenį. Galimi persikėlimai geografiškai į kitą vietą, kas visada remia jus pasiekti jūsų aukščiausią potencialą šiame gyvenime.

Esate raginami daryti drąsius, naujus pasirinkimus jūsų gyvenimuose. Prisiminkite, kad esate čia paremti Naujos Eros gimdymą ir Žmonijos Sąmonės plėtimąsi. Prisiminate, kad esate čia, nes davėte pažadą, padarėte įsipareigojimą atnešti ir įtvirtinti Dieviškumo Šviesą jūsų Sielos išraiškos fiziniais veiksmais čia, šiame pasaulyje. Atpažįstate, kad laikas įžengti į jūsų Sielos begalybę, prieiti jūsų pačių giliausią tiesą ir išmintį. Apkabinkite gyvenimą didesniu būdu. Jūsų prisidėjimas dabar yra reikalingas labiau, nei bet kada anksčiau. Gyvenkime Naują realybę Dabar, bendrakūrime, vienybėje, meilėje, džiaugsme ir ramybėje, kai einame Dieviškos Meilės keliu, kaip Viena Širdis ir Vienas Suvienytas Šviesos Laukas.

Ačiū jums, kad esate čia dabar kaip Meilė ir Šviečiate.

Meilė ir Palaiminimai,
Viktorija

Kviečiu Mylimą AŠ ESU Būtį/ Kosminio Kristaus Auksinę Liepsną/ Šventą Rožinę Meilės Liepsną/ Valančią Violetinę Liepsną/ Baltą Ramybės Liepsną/ Saugančią Mėlyną Liepsną plieksti aplink mano kūną bei energijos lauką ir aplink kūną bei energijos lauką Motinos Žemės ir viso Gyvenimo ant jos, išvalyti ir išsklaidyti visas klaidingai sulygiuotas energijas, visus dualybės įpročius ir modelius (mintis, įsitikinimus, jausmus, emocijas, įrašus, istoriją), kurie kuria disharmoniją, trūkumą, apribojimus ir iškraipymus, kurie kada nors užsiregistavo mano būtyje ar šiose karalystėse ir yra daugiau nebereikalingi einant Naująja Žeme, atkuriant Dievišką Tobulumą. Prašau pripildyti mano kūną bei energijos lauką ir kūną bei energijos lauką Motinos Žemės Dieviška Meile ir Šviesa, Ramybe ir Išmintimi. Prašau sulygiuoti su tyromis, organiškomis Pakilimo laiko juostomis, aktyvuoti kodus ir sustiprinti mano Dievišką DNR maksimaliu, dabar pagal Kosminius dėsnius leidžiamu laipsniu.

Dėkoju

Iš Širdies dėkoju jums už jūsų meilės donacijas, kurios leidžia mums kurti šį turinį, kuris gydo, šviečia ir įkvepia, bei toliau palaikyti šiuos mėnesinius atnaujinimus 100% nemokamus Visiems. Jūsų prisidėjimas yra labai vertinamas! Jauskitės laisvi padaryti energijos mainus apačioje. Tegul jūsų dosnumas sugrįžta jums, padidintas daugybę kartų!

Patikrinkite mūsų magiškus pasiūlymus jums:

Tuos, kuriems reikalinga parama energetiškai susilygiuoti su jūsų aukščiausia vibracija, kad galėtumėte su lengvumu pritraukti į savo gyvenimą nuostabias, sulygiuotas galimybes, kviečiu individualioms 1:1 intuityvioms pakilimo sesijoms. Paspauskite ČIA sužinoti detales.

Esate kviečiami prisijungti prie manęs ir Jan Lemuri iš www.InnerDolphinAwakening unikaliame retrite su delfinais Atlanto vandenyne, Portugalijos Azūrų Piko saloje. Liko tik keturi mėnesiai! Detalės ČIA.

Ir taip pat su visa širdies meile laukiu moterų Balio retrite ateinantį spalį. Detales surasite ČIA.

Dėkoju kiekvienam iš jūsų, kurie užsiregistravote kovo 21 d. GYVAME Susitikime per Zoom „Pakilimas 2020“. Laukiu pasimatyti su Jumis ir Kolektyviai Susilygiuoti per Pavasario Lygiadienį Meilės Gausoje!