Kundalini ir evoliucinė kelionė

„Yra gili išmintis mūsų pačiame kūne, jei mes galime preiti prie savo jausmų ir pajausti tai.“ ~ Elizabeth Behnke

Žodis „Kundalini“ yra priskiriamas apibūdinti miegančią galią arba energiją, esančią kiekviename žmoguje. Kundalini ir Šakti yra du žodžiai, reprezentuojantys jūsų išlaisvinančią srovę, dažnai vaizduojamą, kaip gyvatę, susirangusią tris su puse karto aplink jūsų stuburo pamatą jūsų eteriniame kūne. Kasdieniame gyvenime šis serpentas yra miegantis. Jūs esate užsiėmę manifestacijomis – dirbdami savo darbus, siekdami planų, atlikdami savo paskyrimus… Tuo tarpu ši jėga daug amžių laukia savo laiko, tos dienos, kai, siela pradės rūpintis savo teisinga vieta – asmenybe ir visų kūnų kombinacija.

Kas yra Kundalini?

Kundalini yra mieganti Kūrėjo energija, kuri guli mieganti kiekvieno žmogaus stuburo apačioje susirangiusi šaknies čakroje. Dar vadinama Serpentino energija, Kundalini, yra apsivijusi šaknies, arba, bazinę čakrą ir palaiko fizinį kūną jo materialioje išraiškoje. Tai – laukinė, nekontrioliuojama gyvenimo jėga, indų religijoje siejama su deive Šakti. Kundalini pakilimas išleidžia tamsų, arba neprijaukintą, moteriškumą ir yra miegančio potencialo panaudojimas.

Iš esmės, visos gyvos būtybės ieško evoliucijos, tai yra patirties. Ji gali būti palaiminga arba priešinga, priklausomai nuo kelio, kuriuo mes einame. Pagrindas, šaknies čakra, yra kiekvieno kelio pradžia ir parama ilgai kelionei tolyn, gilyn platyn ir aukštyn. Gyvenimo jėga, kuri yra visur aplink mus, į mūsų kūno sistemą įeina per mūsų karūnos čakrą ir keliauja žemyn į/ per mūsų pagrindo čakrą, ir vėl pakyla į viršų. Simboliškai, šis energijos judėjimas yra vaizduojamas, kaip besiranganti gyvatė. Mes matome ją, paslėptą už šiuolaikinės medicinos simbolio, kuriame dvi gyvatės yra apsivijusios apie lazdą, vadinamą kaducėjumi.

Kai Kundalini, kaip galinga ir dinamiška energija, pakyla, siekdama savo susijungimo su dievu Šyva, ji staigiai pakelia vibracinį veksmą eterinių centrų ir palaipsniui fizzinio, astralinio ir mentalinio kūnų, per kuriuos gyvybinis kūnas suranda išraišką. Ši pagyvinant veikla turės dvigubą poveikį, pirmiausia, pašalindama viską, ks yra grubu ir netinkama iš žemesniųjų kūnų, ir, antra, absorbuodama į savo įtakos sferą tas aukštąsias kokybes, kurios tarnaus pakelti besivystančio asmens gyvybinio kūno energetinį turinį.

Pažadinta Kundalini, kyla mūsų stuburu aukštyn per mūsų čakrų sistemą, laisvai perskrosdama ir pažadindama kiekvieną iš čakrų palaipsniui arba sutikdama blokus – fizinius, emocinius ar psichologinius, mums nebetarnaujančius modelius. Jei savo kelyje Kundalini nesutinka blokų, ji kils mūsų stuburu iš apačios, galiausiai susiliedama su energijomis viršuje. Ši patirtis mus sujungia su Kosmine Širdimi/ Begaline Meile/ Visuotine Sąmone/ Kūrinijos Intelektu/ Dieviško Proto Karalyste, psichinėmis galiomis. Jei Kundalini savo kelyje sutinka blokus, jie yra išnešami į paviršių, į mūsų gyvenimą, kad mes galėtume juos išvalyti. Tame, kas yra išnešama mūsų akivaizdon, gali būti daug tamsos ir skausmo, kurie gali būti užstrigę mūsų kūnuose nuo labai seniai, todėl tai yra giliausias dvasinio gijimo, kitaip, apsivalymo, būdas, atveriantis plačias galimybes augti ir plėstis.
 

Ši jėga, kol yra mieganti, yra statinė kūrybinė energija, kuri tarnauja energizuoti visą kūną. Kai ji pradeda pakilti, ši elektrinė galinga jėga atsiskleidžia, kad esanti dvasinės prigimties. Kai Kundalini Šakti lipa aukštyn ir švelniai juda per kiekvieną iš čakrų ir galiausiai pasiekia karūnos čakrą ties viršugalviu. Pagal joginę filosofiją, ji laukia čia surasti Šyvą (kuris reprezentuoja dievišką sąmonę, nušvitimą ir palaimą), nusileidžiančio susitikti su ja. Kai jie yra kartu, jūs pradedate jaustis susijungęs su kažkuo didesniu, nei jūs. Tai yra pojūtis, kurį jums duoda joga ir meditacija. Žiūrint į tai, per šią perspektyvą, pasakymas, kad čakra  yra „užblokuota“ arba „nesubalansuota“, reiškia, kad Kundalini Šakti (serpentas) negali efektyviai per tai judėti.

Vienas iš tikslų spiralinės ugnies aktyvavimo ir jos judėjimo stuburu į galvą yra pažadinti kankorėžinę liauką, ko rezultatas yra trečios akies atvėrimas ir tolesnis apreiškimas subtilesnių dvasinio gyvenimo plokštumų. Palaikant meditaciją, mokymųsi, disciplinuotu gyvenimu ir nesavanaudiška tarnyste žmonijai, visa sistema bus žingsnio po žingsnio pažadina, atnešant žemesnį žmogų į sielos įtaką. Tai užtikrins lygiagretų ir paralelinį pabudimą eterinių jėgos centrų ir miegančių jėgų stuburo bazėje. Kai šis procesas yra pernešamas su rūpesčiu ir tinkama kryptimi, pažadinimas vyks palaipsniui ir noraliai, ir nesukeliant jokio pavojaus. 

 

Pakilimo energijų Kundalini aktyvacijos

Šiame kolektyvinės evoliucijos, pakilimo* etape Šakt Kundalini energija yra/ bus daugybei aktyvuojama. Tai yra labai svarbi dalis šio pakilimo. Dauguma turi neaktyvuotą Kundalini ir viskas yra gerai, ir tobulai, viskas atitinka sielų kontraktus. Skirtingi dalykai turi įvykti skirtinguose asmenyse; galiausiai visi  sueina į vieną, kai nėra atskirties, turi viską visumoje, visi, kaip vienas – tai yra žinoma jūsų širdyse ir yra svarbu palaikyti šį suvokimą, kai jūs skaitote informaciją, kuria mes dalijamės. Įeinančių stiprių kosminių energijų yra judinama/ liečiama šaknies čakra, kur yra formuojami ir plečiasi šviesos kristalai, kai ši aukša vibracija skaido senas „tamsias“ tankias energija, tuo pačiu yra trigerinama Kundalini, kad parengti tam tikrus asmenis jų dieviškame lygmenyje.

* Pakilimas, apie kurį mes kalbame, yra žmonijos evoliucijos procesas, kilimas į aukštesnes dimensijas, už žmogiškumo ribų, be to, aukštesnes atmosferines planetos sąlygas. Nepakeliant vibracijų, jūs negalite to ilgai palaikyti. Jūs taip pat nebegalite pasilikti ten, žemesnėse, energetika neleidžia pasilikti, planetos energetika neremia.

Kaip visa tai aktyvuojasi mumyse?

Kai Žemės vibracijos kyla ir mes nuolat toliau tęsiame, priimdami aukštas kristalines energijas iš Galaktikos Centro, Saulės, Fotoninio Diržo ir Vidinės Žemės, žmonijos Kundalini yra judinamas, „trigerinamas“, kad pakiltų ir išvalytų kiekvieną čakrų, kad Kundalini galėtų pakilti visu keliu iki karūnos čakros, kur aukštesnės dvasinės čakros aktyvuoja signalą nusileidimo Šventai Dvasiai/ Kristaus Savasčiai įžengti į kūnus. Kristaus sugrįžimas yra sugrįžimas aukštesnės Sielos, kuri gyvena aukštesnės vibracijos dimensijoje savo energijos laukuose. Aramėjų kalba „siela“ reiškia „kristų“. Tai yra mūsų Kristaus Savastis (Aukštesnė Siela), kuri susilieja ir įžengia į fizinius kūnus tobulu laiku, kai fizinės ir energetinės esybės apvalo savo vibracinius dažnius iki tokio laipsnio/ lygio, kur esybė gali pakelti – išlaikyti labai aukštas vibraciškai energijas tikrųjų savasčių/ tikrųjų aš, įeinančių į būtį.

Kai mes kylame savo vibracijoje, miegančios dvasinės energijos mūsų esybėje pradeda kilti aukštyn mūsų stuburo kolona, išvalydamos mūsų energetinę, mūsų čakrų, tai yra, gyvybinių energetinių centrų, per kuriuos teka mūsų  gyvenimo jėgos energija, sistemą. Pakeltas miegančios Kundalini Šakti energijos/ Kūrėjo lygmuo aktyvuoja daugiau mūsų DNR potencialo gijų, pažadinant mūsų dvasines liaukas (kankorėžinę, hipofizės, hipotalemą, Aukštosios Širdies) ir išplečia mūsų sąmonę, kad mes vėl galėtume sugrįžti į savo esaties tiesą.

 

Valymosi procesas

 

Per valymosi procesą, kai „perinstaliuojama“ visa mūsų energetinė sistema, mes galime susidurti su sustiprintais baimės, nerimo, sutrikimo, depresijos lygiais, kai masinės sąmonės melas palieka mūsų energetines įsitikinimų sistemas. Mūsų užsimaskavusios savasties neautentiškumas išeina į priekį, kad būtų užlietas mūsų didesnio žinojimo Šviesa. Supratimas to, kas mums vyksta, atsidavimas procesui ir išlikimas nuolatinėje dėkingumo būsenoje – už galimybę alchemizuoti save per mūsų „švino“/ „tamsos“  transmutaciją į auksinę šviesą į mūsų pačių Kristaus Sąmonę – spartina mūsų evoliucinį pakilimo procesą.

Iš žmogaus kūno ir energetinės sistemos turi “išeiti“/būti išvalytos visos žemo dažnio, žemos vibracijos energijos, o tai daugumai yra skausmingos trauminės patirtys, laikomos ląstelinėje atmintyje, apatiniuose centruose, iš šio ir praėjusių gyvenimų, dažnai liečiančios seksualumą ir lytiškumą, santykius su priešinga lytimi, giminės ir patriarchalinį palikimą. Kai tai išeina, tai vėl yra patiriama, aiškiai juntama fiziškai, emociškai, apdorojama mentališkai, bet mažesniu laipsniu, nei tai buvo patirta. Evoliucijos kelionėje to neina apeiti – mes paleidžiame iš savo kūnų šimtmečių energijos sankaupas. Ir kai tai išeina, prieš išeinant, tai pasirodo.

Būkite pasirengę savo kelyje jums tobulu laiku prisiminti, ką jūsų Sielai teko patirti per visą jos kelionę. Jūs prisiminsite tai, kai tai išeis iš jūsų. Tai pasirodys, sušmėžuos jūsų akyse. Dienos metu arba sapnuose, kaip vaizdiniai, vizijos, tarsi “netikra“, tarsi “sukurta vaizduotės“. Tai vėl jums išplauks iš pasąmonės, jūs nesuprasite, ar tai realybė, ar jums tik „pasirodė“. Dienos ir nakties sapnavimo realybė nėra atskira nuo mūsų pasaulio. Tai nebuvo tik „košmaras“, kurį jūs sapnavote. Tai yra realybė kitose laiko juostose. Būkite įsitvirtinęs savo širdyje, savo Sielos, Dieviškumo globoje, šviesoje. Tiesiog apdorokite energiją, išvalykite ir paleiskite su Šviesa/ Meile. Etiketes „paveiksliukams“ suteikia protas. Jūs turite išmokti žiūrėti į tai, tik kaip į formą energijos tam tikro dažnio, paleisti tai visiems laikams, visiems laikams, be jokio prisirišimo, be užsistovėjimo.

Bazinėje/ šaknies/ pamatinėje čakroje sėdi jūsų skausmai ir miega jūsų dovanos, kurias laiko jūsų Šakti Kundalini energija. Kai Kundalini pakyla, savo kelyje aukštyn ji apvalo visas čakras. Kai šaknies čakroje yra išvalomos tankios, t.y. žemo dažnio/ žemos vibracijos, jūsų Šviesos Kūnas/ Merkaba gali čia įsitvirtinti. Čia visada bus jūsų Sielos stiprybė, jūsų galia ir jėga. Iš čia jūs kilsite visada aukštyn ir kursite savo gyvenimus, iš čia jūsų gyvenimas plėsis. Tai yra esminė bazė jūsų stuburui, vadinasi, ir jūsų pakilimo ir plėtimosi kolonai, jūsų kelionės tiesiai, sraigtiniam-spiraliniam kilimui laiptais aukštyn, į aukštesnius sąmonės lygmenis, kad jūs galėtumėte įkūnyti savo žemiškame kūne savo aukštesniuosius aspektus.

Tai yra Laisva Valia, tai yra jūsų teisė ir jūsų pasirinkimas, kiek jūs norėsite kilti, evoliucionuoti savo kelionėje ir kiek norite įkūnyti savo multidimensiškos esaties. Tai bus nuspręsta jūsų dvasinės pažangos laipsnio. Procesas vyksta, visi yra veikiami, tačiau kiek mes pasiimame naudos iš to, kas mums yra prieinama, yra kiekvieno iš atskirai rankose ir pasirinkime. Tie, kurie visiškai nekreipia į tai dėmesį, gauna labai mažą porciją pagerinimo/ naudos. Tie, kurie įsitraukia visiškai, su besąlyginiu pasitikėjimu ir atsidavimu, yra remiami ir gauna jiems įmanomą aukščiausią dalį/ jų maksimumą, bet visa tai, atminkite, yra apsręsta sielų lygmeniu.

Viskas priklauso nuo darbo, kurį mokinys įdeda/ atlieka su savimi, kai tai vyksta. Tai nėra/ neturi būti kažkas labai sunkaus, neįmanomo, sudėtingo. Ši evoliucija Dabar yra tikrų tikriausia Dieviškumo Palaima/ Malonė, nuostabi tuo, kad ji vyksta, sąmoningai darant paprastus dalykus, vidines pertvarkas, gabalėlis, kuris tau dabar yra po ranka, gabalėlis po gabalėlio, pastoviai ir nuolatos. Ir šitoks darbas su savimi dabarties akimirkoje, pastoviai ir nuolatos, labai reikšmingai ir visiškai gigantiškai keičia mūsų energiją ir todėl mūsų judėjimo evoliucijos spirale greitį ir fizines realybes aplink mus. Jeigu jūs tik skaitote apie tai, klausotės/ girdite/ renkate informaciją, sklandančią ore ir jus pasiekiančią, ateinančią į jūsų lauką/ mintis, jei jūs jaučiate kažką vykstant fiziškai jūsų viduje, bet jūs neinate, nežiūrite, kas tai, bėgate nuo to ir panašiai, tai jūs gausite tiek, kiek bus už jus padaryta. Evoliucijos srovė maloniai teka ir neša, kai jai atsiduodama, ir su jėga, jei tam priešinamasi.

Visa esmė yra ta, kam mes leidžiame valdyti mūsų gyvenimus ir turėti pas mus viršų. Ar tai esame mes patys ar tai – mūsų ego protas.  Intelektualus, nuovokus, žinantis, drąsus, norintis vystytis, tobulėti, išeiti už sąlygotų ir ribotų rėmų, plėstis į jo begalines galimybe protas, išgirdęs, kad jis turi galimybę dirbti su Šviesa ir padaryti trokštamą pažangą, progresą ir kurti naujai genialius dalykus globaliniu/ žmonijos/ pasaulio/ visatos mąstu, sako: „Aš pasiduodu, aš atsiduodu, mokink, vesk, ugdyk mane, rodyk man kelią, aš visas tavo“. Kai mes pabundame ir toliau bundame, mes sakome: „O taip, Šviesa, ateik į mano kūną, užpildyk viską, užliek mano visą gyvenimą Savimi.“ Štai šitaip mes pradedame judėti ir įsitraukiame sąmoningai į savo pakilimo procesą, kolektyvinę amžių evoliucinę kelionę, vedančia žmoniją Auksu Sidabru nutiestu keliu į Naują Aukso Amžių.

Santykis su kūnu

Kai žmonija evoliucionuoja, daugybė siekiančiųjų išmintingai ieško atsakymų iš gilios praeities. Senovės Išmintis pakeičia dabartinius įsitikinimus. Atmetamos įsitikinimų sistemos, kurios suriša ir apriboja Sielą. Fizinio kūno lygmuo negali būti ignoruotas IR turi būti teisingai suprastas. Viskas yra gerai. Nėra nieko blogo. Tai yra tai, ką jūs galvojote, kad jūs žinote, ir tai, ko jūs nežinojote. Tai yra moteriškumas ir vyriškumas. Mes einame giliau į save pačius, kur mes esame jaunikis ir nuotaka, kur mes esame svajonės, kurios niekada nemiršta. Mes išmylime savo visą kūną, kiekvieną jo dalį. Svarbu nieko savyje nevengti, nesigėdinti, neslėpti, neapriboti, nekontroliuoti, bet – GERBTI, kaip tikrų tikriausiai Dievišką, ir išmokti, kaip tai valdyti, ir įvaldyti tai meistriškai.

Daug amžių to nenorėta, todėl įvaryta baimės, uždėtas „stop“ įspėjimo juosta, sąlyčiui su kūnu ir seksualine sritimi. Jei tai būtų nuo pradžių pradžios palikta nušviesta, tai būtų iki šiandien likę skaidru ir tauru. Kai tai buvo paslėpta po “šydu“, vietoj, kad kiltų aukštyn Dangaus link, siekdami Didingo Susijungimo su Dieviškumu, žmonės panaudojo tai priešingai, ir nupuolė dugnan, prarajon. Tie, kurie manė, kad gali apsukti aplink pirštą pačią Dievo Esmę, pirštu rodė į dangų, kuris, yra toli toli, žmogui ranka nepasiekiamas (ko negali paliesti pirštais ir pačiupinėti – sudėtinga suvokti). Kai žmogaus dėmesys buvo nukreiptas į iliuzinį dangų, žmogus stiebėsi ir stiebėsi į tą dangų, svajodamas, kad jis galėtų užaugti, kaip tas žirnis, kuris perskrodžia lubas, bet kad ir kiek besistengė, vis buvo tas mažas žmogus, ta ant grindų nukritusi pupa.

Žmonija stringa, alksta, miršta, ritasi žemyn – didelis nesąžiningumas žmonijos atžvilgiu, nusižengimas žmonijai. Tačiau viskam ateina laikas ir teisybė visur yra įvykdoma. Kai mes iš tikrųjų atleidžiame ir paleidžiame savo procese/ viduje, į dangų iš mūsų fizinio kūno pakyla ereliai ir angelai. Viskas, kas buvo nemėgta ir atstumta, turi būti išmylėta, turi būti peržengtas orumas ir išdidumas. Kažkam neatiduota pagarba, meilė ir dėkingumas, galiausiai, turės būti atiduoti. Jūs norėsite pajudėti, o jūs negalėsite ir jūs būsite prie to sugrąžintas, atvestas.  Visus, kada nors užmegztus santykius, kiekvienas privalo išvalyti iš savo pusės pats – visus, su visais, visuose pasauliuose, visose inkarnacijose, su vietomis ir su žmonėmis.

Afirmacija tai paremti:

„Aš gerbiu visus karminius kontraktus, kuriuos aš padariau, kad pažinčiau save, kaip Meilę. Kai dabar aš atleidžiu sau ir visiems tiems, su kuriais patyriau bet kokį išnaudojimą ar neteisingą galios panaudojimą, aš suprantu, kad šie karminiai kontraktai aukštesniame lygmenyje buvo padaryti su Dieviška Meile. Aš dabar paleidžiu šiuos karminius kontraktus, kai aš patiriu Dieviškos Meilės kelią, visiškai vertindama (s) save, kaip šventą Dieviškos Meilės liepsną.“

Ir dabar, kai mes einame visi kartu, vieni kitiems mes primename tik kažkuriuos mūsų Sielos aspektus, bet eigoje tu supranti, kad negali būti niekuo kitu, kaip tik Savimi. Būti Pilnai ir Visiškai Savimi. Per Amžius. Pagerbti tai ir nebeišduoti savęs, nes tai yra kiekvieno iš mūsų tiesa, mūsų išsipildymo ir mūsų dieviško išsilaisvinimo raktas. Tai yra mūs parama vienas kitam – nesislėpti, neprojektuoti išorėn vien tik tų aspektų, kuriuos mes norėtume, kad mumyse kiti matytų, bet leisti kitiems matyti visiškai pilnai, kas mes esame, kad jie irgi galėtų prisiminti Save. Mes esame pakankami Savyje. Tai yra mūsų dovanos, priešingai, nei susivaržymas ir slėpimasis po svetimais „skudurais“. Mes turime eiti drąsiai, išvalyti savo šventus indus, savo dieviškuosius kanalus, kad galėtume perleisti, transliuoti, dalintis savo Sielų Šviesa.

Jūsų kūnas yra šventas indas, kurį jūs išvalote, kaip pagrindą jūsų Šviesos Kūnui, kuris yra esminis  jūsų evoliucijos instrumentas, jūsų transporto priemonė šioje kelionėje. Neminint jūsų energijos, jūs turite troškimą pažinti, kas ir kaip veikia jūsų paties fiziniame kūne. Tam tikra prasme, jūs esate vienas kito tarnas – jūs ir jūsų kūnas, tačiau ne taip, kaip jūs tai supratote ir praktikavote anksčiau, iki šiol. Anksčiau, jūs naudojote savo dievišką kūną, kaip jūsų ego tarną. Dabar, tai yra jūsų ego, kuris nusilenkia jūsų dieviškam kūnui. Tai yra jūsų aistros išgryninimas, jūsų seksualinės galios transformavimas į jūsų dvasinę kūrybinę energiją. Pagerbkite tai vienas kitame.

Pagerbkite vieni kitų aspektus, pagerbkite savo energetinius „blokus“, emocijas ir praeities patirtis, pagerbkite savo priešus, atiduokite visiems pagarbą ir dėkingumą. Jūsų kūnas yra jungtis tarp Dangaus ir Žemės, jūs turite jį harmonizuoti ir leisti sau pilnai manifestuoti didingumą jūsų paties, kaip Dieviškos Meilės Liepsnos, kuri apvalo ir transmutuoja viską, ko jums daugiau nebereikia patirti karminiame kelyje, kuriuo jūs ėjote, kad pažintumėte save, kaip Meilę. Kai ši graži liepsna aktyvuojasi sakralioje čakroje, aktyvuodama gražią oranžinę liepsną, ji paleidžia visus senus įsitikinimus ir teisimą santykiuose su vyrais ir moterimis, bei aktyvuoja Deivės Šviesos energiją jumyse.

Šio budimo pradžioje darbo pradžioje yra su meditacija, karūnos – mutližiedlapių lotoso – centru, intuicijos – matančios tiesiai, toli ir kiauriai trečiosios akies – čakra, širdies – saldžiu medaus nektaru srūvančio gėlės žiedo – čakra, saulės rezginio – didingo, kaip saulės dievo ra skydas, dieviško vyriškumo apmokyto ego – centru ir daugiausiai žmonijoje blokuotos gerklės – upių upelių, lakštingalų lakštingalėlių, čiurlenimo, tekėjimo – čakra,  šventu sakraliuoju – dviejų meilės ugningo šokio jūros gelmėse ir bangose – centru, šaknies čakroje – tvirtame, nepajudiname pamate. Viską sujungia, suvienija ir ištiesia vertikalioje krištolinėje stygoje  jūsų gyvybinė, gyvenimo jėgos, seksualinė energija. Joje yra įlieta jūsų evoliucija, kūryba ir savirealizacija.

 

Apibendrinimas

Savo mūsų evoliucinėje kelionėje mes turime, mes privalome (niekas nieko niekam neprivalo, tiktai sau pačiam) dirbti su visais lygmenimis ir centrais, įskaitant visus iki vieno, nė vieno nepaneigiant, neatmetant, neišskiriant ir neišaukštinant. Tik taip, mes galime subalansuoti ir harmonizuoti atskiras dalis į Visumą, kas yra prerekvizitas mūsų tolesnei evoliucijai, pakilimui ir sugrįžimui. Aukštutiniai centrai virš širdies, kaip tilto, ir žemutiniai centrai po juo turi būti atnešti į vieną šviesią nepertraukiamą tiesę su širdies centru. Su savo seksualine energija dirbama lygiai ir ne mažiau pagarbiai, kaip su savo dvasingumu/ sąmoningumu/ tuo, ką visuomenėje priimta vadinti morale. Tantriniai būdai yra sudėtinė praktika, kaip meditacija, kaip kitos praktikos su kitais lygmenimis. Teisimas turi išeiti, nes jis dabar ir ilgalaikėje perspektyvoje neduos jums jokių pasirinkimų. Jūs turite išmokti žiūrėti plačiai, būti atviru protu ir priimantys.

Kas liečia Kundalini, tai yra labai gražus procesas ir turi daug priežasčių. Tai yra dalis to, kas jūs esate. Tai yra sugrįžimas į tai, kas esi, ir susigrąžinimas dieviškų dovanų. Kundali pakilimo aktyvacijos skirtos pakelti jūsų šventus indus į aukštesnį lygį, dimensijas, vibracijas, dažnius, kad jūs galėtumėte manifestuoti tas patirtis, turėdami fizinį indą su reikiamu energetiniu dažniu. Jūs savyje turite daug Šviesos, tačiau jūs negalite paskatinti atverti to jėga, galite tik tada, kai siela nori, tai yra dieviškai organizuojama, įvyksta savaime, jei nedarote patys, taip pat gali būti paskatintas kito, kas turi jį aktyvuotą. Kaip tai atsitiks, tai yra Dieviško plano, dieviška tvarka, ir mes tai turime palaikyti.

 

Darbas su Kundalini yra Šviesos išplėtimas kūno sistemoje, ją subalansuojant ir pripildant daugiau Šviesos, yra liečiama seksualinė energija. Labai svarbu pažinti savo seksualinę energiją lėtai ir leisti viskam atsitikti natūraliai. Bet kokios pastangos paspartini natūralų atsiskeidimą, naudojant prievartą, įvairius pratimus ar kitus dirbtinus būdus, siekiantįjį gali pastatyti į bėdą, kadangi tai gali užblokuoti energijos tekėjimą. Procesą remia praktikos su savo kūnu ir energija, kaip joga, gimdos joga, tantriniai pratimai, gilus kvėpavimas, meditacija, meditacinis bėgimas, laisvos tėkmės šokis ir kiti, tačiau kai kurie iš šių, kaip, pavyzdžiui, kvėpavimas, niekada neturi būti vykdomas be eksperto vedimo, ir tik po metų dvasinio taikymo, atsidavimo ir tarnystės.

Meditacija ir kvėpavimo pratimai, pirminiai dalykai, kurių mokomas mokinys Aukštojoje Dvasingumo Mokykloje, padeda nuraminti mintis iš žemiško pasaulio, emocinio bagažo paleidimas išeina į priekį. Visgi, susitelkimas į eterinius centrus su tikslu juos aktyvuoti taip pat turėtų būti vengiamas, nes tai vel į per didelę stimuliaciją ir atvėrimą durų į astralinį lygmenį – kai atidaromos, šias duris yra sunku vėl uždaryti. Mokiniai yra įspėjami dėl sekimo intensyvių programų, besitęsiančių ilgas valandas, arba praktikų, kurios siekia pakelti bet kokį Kundalinį ugnį centrą. Vidutinis mokinys jau yra stimuliuojamas reikiamu laipsniu dabartinių gyvenimų veiklų; per daug meditacijos, kvėpavimo pratimų, fanatinių dietų, miego sumažinimas ir pernelyg didelis pabrėžimas fizinių pratimų, prisidės prie mentalinio balanso sutrikimo ir gali sukelti nepataisomą žalą. Kundalini jėgos pakėlimas, jeigu vykdomas nemokšiškai  ir per anksti, gali privesti prie rimtų nervų problemų, audinių išbrinkimo, stuburo ligų ir smegenų problemų, bet jeigu tam leidžiama vystytis palaipsniškai ir natūraliai per disciplinuotą gyvennimą, galiausiai, tai tarnaus atverti vartus į aukštesnes karalystes. [Pasiremta AAB ir Mokytojo DK darbais ir mokymais].

Visada svarbiausia yra klausytis, ką sako jūsų pačių vidinis vedimas, ir, kai tai vyksta natūraliai, pasitikėti procesu be teisimo, kad kas nors, kas vyksta, yra „blogai“ ar „gerai“. Kai jūs išsineriate ir atsiribojate nuo senų įsitikinimų, jūs atpažįstate Mylintį žinojimą, Neutralumo būseną. Kai jūs iš naujo įvertinate savo įsitikinimus, jūs atveriate erdvę įsišaknyti Nušvitusioms mintims. Kai savo kelionėje ir proceso eigoje jūs atpažinsite tai, patirsite palaimos būseną, atsiduokite tam, panerkite į tai, mėgaukitės jus pripildančia ir apsupančia Šviesa, pajauskite dieviško vandenyno bangas, skalaujančias jūsų kūną,  dieviško lietaus lašus ant jūsų veido.

 

Su Meile,
Viktorija
Jūs galite sekti ir pamėgi mus čia: