Liepos atnaujinimas

Pastarąsias savaites buvome/ esame gana intensyviame periode. Kai artėjame prie ciklo pabaigos, mums yra duodama vienu metu patirti ir pabaigas, ir pradžias. Prieš pradėdami naują augimo ir dvasinio vystymosi ciklą, nusivelkame senus elgesio su savimi būdus, kurie trikdė ar buvo apniaukę mūsų tikrąją/ originalią prigimtį, paleidžiame viską, kas nebedera su tuo, kur mes dabar esame/ dabartiniu suvokimu.

Šį mėnesį turime jaunatį ir dalinį mėnulio užtemimą Vėžio ženkle. Vėžio ženklas astrologijoje yra siejamas su emocijomis ir motiniška, rūpintojos energija. Tai, su kuo gali reikėti susitvarkyti šiame laike kai kuriems, gali būti susiję su motininiais dalykais, seksualinio išnaudojimo patirtimis iš praeities, disbalansais vyriškoje arba moteriškoje pusėse, kurie vis dar yra palaikomi. Tai apima ir giliausių santykių bei intymumo su kitais pagydymą ir apibrėžimą iš naujo. Šiame įraše pasirenku orientuotis į visumą. Kaip visada, pasitikiu, kad pasiimsite tik tai, kas rezonuoja ir gerai dygsta plačiuose jūsų pačių unikalaus sodo dirvožemiuose, ir sukompostuosite bet ką, kas netarnauja jums ir jūsų intencijai.

Didžiulės šviesos bangos ir kolektyvinė transformacija

Jau nieko nebenustebinsime, kalbėdami apie įeinančias/ žemę pasiekiančias šviesos bangas. Kaip juokauja viename internetiniame plakate, energetinė prognozė dabar yra viena: energija ruošiasi būti intensyvi amžinai. Portalas po portalo, banga po bangos kartais galime pasijusti tarsi esame vieningame pasivažinėjime linksmaisiais kalneliais. Yra didžiulė visuotinio energetinio srauto tėkmės jėga, kuri mus neša, kaip transporto priemonę, greitėjančią ir važiuojančią greičiau ir greičiau. Kartais šis didelis greitis ir išmetimai “aukštyn“/ “žemyn“ gali priversti pasijusti pažeidžiamu ir pareikalauti didelio kiekio skausmingų patirčių, įvykių, prisiminimų emocinio bei mentalinio apdorojimo.

Didėjanti Šviesa planetoje pamažu atskleidžia viską, kas buvo paslėpta, nematoma, ignoruota, neteisingai interpretuota, panaudota. Viskas iškyla į paviršių, kad būtų pastebėta, transformuota ir grąžinta į ten, iš kur atėjo/ Šaltinį. Mūsų kūnai daug paleidžia ir daug integruoja. Vyksta pastovus kūno ir sąmonės valymas, persilygiavimas, susilygiavimas, perprogravimas, prisitaikymas, kalibracija, akcelaracija visuose egzistencijos lygmenyse. Kiekvienas iš mūsų esame pertvarkomas unikaliai autentiškai atspindėti naują dieviškojo pavyzdžio modelį ir esame suvienyjami būti harmoningame Suvienytame/ Meilės Lauke. Tai yra gigantiškas kolektyvinis evoliucijos procesas, vykstantis Dabar čia pagal Vieno („Omnipresent“) orderį, ir apimantis bei mažiau/ daugiau liečiantis visus ir kiekvieną, nepriklausomai nuo to, ar jie yra sąmoningai įsitraukę į šią kolektyvinę ir individualią transformaciją, ar ne.

Šis procesas negali būti sukontroliuotas, sustabdytas ar išvengtas jokiais būdais, net jei žmogiškieji aspektai norėjo taip manyti. Tai yra tai, kas jau yra apspręsta ir jau vyksta kosminiu lygmeniu; vyksta mūsų kūnuose, ląstelėse ir energetiniais kanalais (pagrindinė perdavimo/ komunikavimo sistema yra Žemės elektromagnetinė girdelė) plinta per visą planetą. Visi yra veikiami šio Šaltinio energijos srauto, nepriklausomai nuo jų fizinės buvimo vietos Žemėje. Tai, kas vyksta, dabar ir toliau turime priimti ir suvokti, kaip dėsningą organišką Žemės ir žmonijos evoliucijos dalį, kurios dauguma mūsų laukėme ir kuriai ruošėmės tūkstantmečius.

Žemė ruošiasi būti visiškai Nauja planeta, persitvarko visa jos ir kiekvieno, esančio ant jos, matriksa. Visų širdys Dabar yra aktyvuojamos susiderinti ir vibruoti vienu dažniu su Gajos širdimi. Mes kalbame apie Naujos Žemės kūrimą, tačiau iki ši Nauja Žemė – kuri kai kuriems dabar gali atrodyti tik “idėja“ ir nesutapti su jų dabartiniu/ ego suvokimu – taps fizine realybe, kiekvienas turi atlikti savo darbą. Kai tai bus atlikta, mes susitiksime ir susivienysime, kaip vienas, kad užbaigtume tai, ką atėjome čia padaryti. Tie, kurie atliko savo gilų vidinį sielos darbą, dabar gali sueiti kartu ir kurti, paremti, priimti, duoti, dalintis ir prisidėti iš esmės. Kad tai galėtų vykti, reikalingas susilygiavimas per meilę ir tyrumą.

Yra vienas dalykas, į kurį esu vedama vėl atnešti dėmesį ir kuris yra rekomenduotinas tiems, kurie daro sąmoningą pasirinkimą atsiduoti šiai evoliucijai. Išžengiant iš senojo pasaulio matriksos, kuri yra persmelkusi 3D žemės girdelę, svarbu yra susijungti bei įtvirtinti savo kūnus ir energijos laukus ir nuo tol toliau nuolat įsižeminti Naujos Žemės girdelėje, kristalinėje 5D Žemės/ Gajos šerdyje.

Bendrakūrimas realybių

Turime matyti viską, esantį kaip/ turintį savo matriksą. Tai yra tobula sistema, kaip visos realybės kuriasi, funkcionuoja ir dirba. Senoji Žemės matriksa buvo kieta, aštri, atsijungusi ir palaikoma baimės ir meilės bei visa ko trūkumo. Žmogiškieji aspektai atsiskyrė nuo visų realybių ir tikėjo, kad jie gali kontroliuoti atskirai kiekvieną, nesuprasdami, kad kiekvienas yra dalis visos sistemos, kuri yra Realybė. Ši Realybė yra gyva matriksa, kuri juda, kvėpuoja, lenkiasi <…>. Ji yra natūrali ir organiška, ir yra sulygiuota su meile, Kosminiu Vienio lygmeniu.“ ~ Lisa Brown Transcendence

Žmogiškasis aspektas nežino, kad visos realybės yra susipynusios tarpusavyje. Kiekviena mintis, žodis, emocijos, kvėpavimas veikia visas realybes. Priklausomai nuo kiekvieno gebėjimo būti sąmoningu kiekvieną akimirką, yra bendrakūrimas realybių/ pasaulių, kurie atitinka Realybę, arba iškreiptų realybės versijų. Laiko juostas, kuriose mes gyvename, žaidžiame, patiriame, mes diktuojame su savo pačių vibracija kiekviena akimirką. Nesąmoningas pasirinkimas sukuria nesąmoningos realybės patirtį, visos realybės yra paveikiamos. Iškraipymus kiekvienas turime išspręsti viduje. Mes matome, kai iškraipymas prisistato, ir mes privalome jį iškart išspręsti.

Žmogiškieji aspektai bandys laikytis savo pačių senų realybių, o tai veikia kiekvieną laiko juostą. Tai reiškia, kad tie, kurie yra pasiruošę, negali pilnai įtvirtinti/ materializuoti dalykų. Štai kodėl kiti/ dalykai ateina ir išeina, materializuojasi ir dematerializuojasi, nes visas kūnas negali pasiekti tyrumo lygmens, kuris yra reikalingas, kad palaikyti tą realybę nuolat vietoje. Iki tol, kol mes matome, kad tai nėra įmanoma, mes suprantame ir paleidžiama tą potencialią laiko juostą ir padarome poslinkį į visiškai kitą. Mes nuolat iš naujo prisitaikome prie egzistencijos aukštesniame lygyje. Kartais, šis susilygiavimas reiškia, kad turime visiškai paleisti dalykus ir padaryti savo dėmesio poslinkį į tai, kas yra aukščiausiai sulygiuota, kad su intencija per savo tyrą egzistenciją partemptume ir įtvirtintume šias realybes į mūsų fizinę realybę čia.

(Šis skyrelis parašytas, pasiremiant Lisa Transendence Brown raštais, www.awakeningtoremembering.com)

Kas vyksta individualiu lygmeniu

Kiekvienas pereina savo pačių procesus, priklausomai nuo to, kur jie yra dabar savo keliuose. Mes esame tokie skirtingi; sielos su individualiomis vibracijomis, kilmės vietomis, užduotimis ir pamokomis šiam gyvenimui. Ši transformacija, kai mūsų anglies pagrindo ląstelės keičiasi į kristalinę, yra milžiniška ir kievienam atneša savus iššūkius. Mūsų kūnai formuoja naujas, kristalines matriksas ir visiškai naują komunikavimo sistemą, kuri apima kiekvieną dalį, organą, audinį, kaulus, odą, ląstelę. Mūsų kūnai pereina gilų valymąsi, intensyvų paleidimą ir ruošiasi vibruoti daug aukštesniu dažniu, skleisti daug daugiau tyros sąmonės, nei anksčiau. Šis kosminis procesas nesutelpa 3D suvokime, joks žmogiškas protas nėra pajėgus suprasti tų dalykų, kuriuos mes dabar pereiname ir kurie vyksta vidiniuose planuose. Tai yra realūs fiziniai ir fizikiniai pokyčiai, kuriems reikalinga daug atjautos, atsisveikinant su bet kokiu žmogiško (ego) proto teisimu, pasenusiais, atitarnavusiais apibrėžimais, etiketėmis. Svarbu suvokti, kad tai neįvyksta su viena diena.

Energija yra didžiulė. Kūno valymasis, kaip ir apskritai visas procesas, yra intensyvus. Kas vyksta? Įsivaizduokite, į jūsų kūną įeina didelis kiekis Tyros Sąmonės, Tyros Šaltinio Šviesos, tiek, kiek jūs/ jūsų kūnas dabar esate pasiruošę priimti. Energija apima/ pasklinda į visą jūsų kūną ir keliauja į tankiausias vietas, kur yra didžiausias pasipriešinimas, nes yra savaime persitvarkanti. Kūnas palaiko senas energijos sankaupas, kurios turi būti paleistos. Yra iškeliama iš giliai viskas, kas „nėra“ Meilė/ turi būti išmylėta, viskas, ką jūs esate pasirengę paleisti, tai iškyla į paviršių, kad būtų jūsų pamatyta ir išvalyta dabar, kaip apsivalanti jūra. Tai yra sena, negyva, daugiau nebetinka vartojimui, yra nuodijanti gyvą organizmą. Jūs atlikote su tuo viską, ką turėjote atlikti, ir dabar turite galimybę tai paleisti visiems laikams, kad galėtumėte įsileiti naujas realybes.

„Skausmas“ nuostabiai veikia kūne, pilnai pažadinant ir paleidžiant viską, kas buvo palaikoma čia pasąmoningai. Tai gali išjudinti daug užblokuotų emocijų ir tai dabar yra pakankamai intensyvu. Kūnai palaiko senas programas, kurios turi būti paleistos. Šioje organiškoje transformacijose esminis yra DNR/ genetikos perprogravimas. Ego protas priešinasi, iškyla visos istorijos, įsitikinimai, kurie yra niekas kitas, kaip tai, ko jis dar norėtų laikytis, kad išlaikytų dalykus status quo, žaisti tą patį seną aukos žaidimą, sulaikantį jus nuo jūsų tikrosios galios, kurią jūs esate pasirengęs išreikšti. Įeinanti Šviesa išvalo neuro takus ir jūs esate pasiruošę čia ir dabar padaryti poslinkius savo mintyse, jausmuose, įpročiuose ir įsitikinimuose, kurie yra giliai įaugę ir yra labai pasąmoniniai. Tai yra visiškai realus ir sąmoningas poslinkis, kurį jūs atliekate savo pačių matriksoje.

Iššūkiai ir proveržiai

Asmeninei transformacijai įsipareigoja ne visi, tik maža dalis ant planetos renkasi šį kelią, nes tai yra daugiausiai pareikalaujantis, kaip ir labiausiai apdovanojantis/ Meistriškumo kelias. Tai reikalauja visiško paleidimo, atsidavimo, įsipareigojimo ir pastovaus gilaus darbo su pačiu savimi, bet tame yra daug smagumo. Be tiesioginės patirties yra tik informacija, žinių rankiojimas; duoda žinojimą, bet neduoda patirties ir neduoda supratimo. Reikia viso gyvenimo saviugdos būti gebančiu jausti “už šydo“ ir matyti dalykus, kaip jie yra. Kai ateiname į pilną sąmonę, suprantame visą ego matriksos programą.

Įrankių neturintis žmogiškasis aspektas negali suprasti, yra pasipriešinimas, atsisakymas klausytis, matyti programas, palaikomas viduje. Didžiausią iššūkį žmogiškajam aspektui kelia tai, kad jis nesugeba matyti, jo perspektyva yra ribota, todėl jis laikosi baimės. Iš kitos pusės, tik suteik galimybę ego protui „pamatyti“ ir jis tuoj pat atsitrauks į baimę ir susikurs aibę istorijų, kurių 99,9% atvejų neturi nieko bendro su tiesa, kuri yra/ už to slypi, bet yra paremtos nepagrįstomis prielaidomis, kurios yra paremtos įsitikinimais, kurie yra paremti patirtimis praeityje arba genetiniu/ kolektyviniu programavimu. Štai čia slypi šio evoliucinio proceso tobulumo grožis, kad jis nėra matomas akims, kurios dar nėra pasirengusios matyti, ir atsiskleidžia palaipsniui. Širdis turi plačiai atsiverti, būti atvira, visų pirma, tada nėra vietos ego protui/ teisimui. Kai širdis yra tyrume, tada gali įeiti intuityvus protas/ vizija.

Pasąmoninių programų valymai leidžia įeiti sąmonei ir mes galime pamatyti didesnį paveikslą. Tai reikalauja visiško absoliutaus buvimo stebėti ir pamatyti savo pačių ego programas. Akimirką, kai suvokiame, kad tai – programa, mes paleidžiame tą energiją, sulaikusią mus istorijose, kurių mes laikėmės, kaip realybės, iš baimės – senų “neteisybių“, kontrolės dalykų, manipuliatyvių taktikų, atgyvenusių įsitikinimų, programų, aukos mentaliteto ir atspindinčių vidinį poliariškumo disbalansą. Mes turime pasirinkimą bet kurią akimirką padaryti poslinkį ir išeiti iš egzistavimo pasąmoninėje laiko juostoje, kuris reiškia nykimą, ir pasirinkti egzistavimą sąmoningoje laiko juostoje. Mes paleidžiame senas laiko juostas, kurios išsisklaidė, ir užleidžiame erdvę tam, kas dabar yra čia/ naujai realybei. Tai yra pasirinkimas nuolat rinktis aukštesnę egzistenciją. Kai esate pasirengę, šis perprogramavimas neužtrunka, pakanka akimirksnio pastebėti ir suvokimo, kad padarytumėte poslinkį. Iš žmogiškos perspektyvos sunku suprasti, kad šie dalykai gali padėti, tačiau būtent jie daro pokytį mūsų energijoje, kuri kuria pokyčius mūsų fizinėse realybėse (viskas, pirma, yra vibraciška, o tada – fiziška).

Savipriežiūra

Aktyvacijos yra galingos ir yra būtina kiekvienam pasirūpinti savimi. Kai kuriems gali būti gana depresinis periodas, gali iškilti jausmai palikimo/ atstūmimo/ buvimo vienu/ vienišu/ nesuprastu/ nevertu. Galimos trumpalaikės fazės, kai yra ryšio praradimo/ krypties nebuvimo/ pasimetimo pojūčiai (“blank phases“). Svarbu išlaikyti pasitikėjimą savimi/ Dievu bet kurioje situacijose. Kartais būna sunku tikėti, kad dalykai pagerės, kai matome tik tamsą, bet jūsų viltis tose akimirkose yra jūsų šviesa. Visada būtina palaikyti viltį, kad dalykai pagerės, net jei atrodo, kad jie nejuda jūsų norima kryptimi. Kartais, mes pereiname prisitaikymo fazes, bet jūs niekada nesate užstrigę, jūsų Aukštesnysis Aš jus visada veda.

Laikykitės Meilės/ Šviesos. Ilgai mes galvojome, kad meilė yra nepakankama, nes ji nebuvo vertinama daugybėje inkarnacijų, tačiau meilė yra viskas, ko mums kada nors reikėjo. Yra istorija, kurioje sakoma: „Tas, kuris perėjo mišką su žibintu rankoje, yra išmintingesnis, nei tas, kuris užstrigo galvodamas, kad šviesa lempoje nėra pakankama.“ Kai esame savo esybės Šviesoje, esame savo galioje. Tik su Šviesa dirbdami, mes iš tikrųjų esame įgalinti. Jokie fiziniai ginklai negali suteikti tokio saugumo, kaip galia viduje, kuri yra Dieviškumo vibracija, visada esanti su mumis. Raktas yra išlikti savo mylinčioje esmėje, žinant, kas mes esame – kad esame Kūrėjo dalis, visada mylima, vertinama ir saugoma. Įsitvirtinkite šiame suvokime ir būkite toje ramybės ir žinojimo vibracijoje.

Emocijos iškyla; jos turi būti pagerbtos, leidžiamos, suprastos, tačiau tai, kaip mes jas apdorojame, lems įtaką, kuri kuria mūsų pačių realybėse/ pasauliuose. Mes priimame visus jausmus, kurie iškyla, kitaip liktume suvaržyti ir niekada nepajudėtume į savęs įgalinimą. Visos emocijos, kurios iškyla, yra mūsų Aukštesniojo Aš dovana – galimybė pastebėti ir išvalyti savo pačių iškraipymus ir sugrįžti į pusiausvyrą. Kraštutinumai poliariškume privalo būti subalansuoti, kad galėtų įvykti vidinė Sajunga, kuri generuoja Kūrybą.

Ypač svarbu yra pagerbti savo fizinius kūnus, kurie dabar mums kalba. Svarbu kiekvienam iš mūsų mokytis susiderinti su savo kūnais ir gerbti visus procesus/ fazes, kuriuos pereiname, būti atjaučiančiu, švelniu su savimi, nesvarbu, kas pasireiškia. Išmokite kalbėtis su savo kūnu, kaip su gyvu, kuris gali kalbėti ir girdėti, darykite, ko jis prašo – miego, poilsio, judėjimo, lengvesnio maisto. Kai vystysitės matysite, kaip jūsų kūnas prašys lengvesnio maisto, nes kūnas prisitaiko prie jūsų vibracijų. Kūnas dažnai susijaudina, jei įsileidžiame išorines stimuliacijas, stebėkite/ matykite/ atpažinkite jo reakcijas. Turime suprasti, kad jam reikia integruoti kosmines šviesos bangas ir tai yra svarbus ir sudėtingas procesas, kuris turi būti pilnai pagerbtas.

Vienas dalykas, kuris šio proceso eigoje tampa dideliu uždaviniu/ pamoka visiems, yra savo paties erdvės/ energijos palaikymas. Mes turime stebėti viską, ką įsileidžiame į savo energijos lauką / kur investuojame savo energiją. Su laiku, to svarba yra suvokiama/ į tai yra ateinama. Mes neturime tokios prabangos leisti ateiti nesąmoningiems kitiems į mūsų realybes, nes kaina, kurią mes mokome, yra per didelė. Mes tvarkomės su savo ir mes leidžiame kitiems tvarkytis su savo; kitaip mes negalėtume atlikti savo tarnystės žmonėms/ kiekvienam, kuriai paskyrėme save/ savo gyvenimą. Tai taip pat yra dalis įgalinimo/ Suverenumo proceso; kiekvienas pats mokosi, kaip apdoroti savo pačių emocijas ir paslinkti savo iškraipymus. Erdvė yra pilnai palaikoma.

Reziumė

Didžiulis aktyvacijų padidėjimas mums siūlo tiek daug. Kiekvienas dabar yra iš tikrųjų galintis padaryti sąmoningą pasirinkimą. Kiekviename iš mūsų yra Begalinio Kūrėjo Dvasia. Iš tikrųjų kiekvienas iš mūsų atėjome čia duoti. Kai kiekvienas duos tai, ką turi, visi gaus tai, ko jiems reikia. Visos problemos išsisprendžia, kai mes apsukame klausimą nuo „Ko aš noriu?“ ir paklausiame savęs tokių klausimų, kaip: Ko gyvenimas nori iš manęs? Ką aš galiu padaryti, kad prisidėčiau prie šios Nematomos Jėgos? Kuo aš galiu paremti/ būti naudingas savo broliams ir sesėms? Kas yra tai, ką aš dabar norėčiau sukurti ir atnešti į šią realybę? Nesvarbu, kokia dalis visos populiacijos pradeda gyventi savo aukščiausią sielos kvietimą ir skleisti aukštesnio dažno spindulius, viskas keičiasi. Mes esame čia sukurti naują kolektyvinę visumą, ją išreikšti ir gyventi. Jei norime kažkur atsirasti, tai mums neatsiranda niekaip kitaip, tik darant savo pačių gilų sielos darbą. Yra daug sielų, dabar trokštančių vienintelio dalyko – pabusti. Pati didžiausia/ geriausia dovana, kurią mes galime padovanoti esantiems aplink mus, yra darbas su savimi. Atsiminti, kad tu esi pirmas, pagerbti ir investuoti į savo paties procesą, pažadinti save pilnai ir daryti darbą, kurį atėjome padaryti.

Pabaigai rekomenduoju:

  • Daugiau būti, nei daryti.
  • Jei „tai“ nėra greičiausias būdas, greičiausias būdas surasti savo tikslą, yra pakelti savo širdį/ pakelti džiaugsmą.
  • Pamatyti ne kiek „nepadarėte“, o kiek nuėjote, ir pajausti besąlyginę meilę kūrinijos.
  • Dirbti su vertikalia jėga ir visus ir bet kokius netyrumus/ iškraipymus/ disbalansus gydančia/ valančia Šviesa, kuri yra tyra fotoninė skysta šviesa/ tyra Šaltinio sąmonė, ir kuri eina ten, kur yra kviečiama ir vertinama.
  • Pamedituoti į afirmacijas: „Mano širdis yra mano Portalas“ ir „Manyje yra Begalinė Visata.“
  • Atsiminti, kad „ir tai praeis“.
 
Daug Meilės,

Viktorija
Jūs galite sekti ir pamėgi mus čia: