Marijos Magdalenos esmė

Kas yra Marija Magdalena? Figūra, kuri dažnai yra suvokiama, kaip atgailaujanti prostitutė; kartais, ji yra vaizduojama, kaip Jėzaus mylima apaštalė arba mylimoji, tačiau visais atvejais, ji išlieka moteris, kurią apibūdina jos seksualumas ir jos santykiai. Norint suprasti tikrąją Marijos Magdalenos galią, visų pirma, mes turime patraukti visus šiuos paveikslus ir suprasti ją, kaip reprezentuojančią mūsų pačių giliausius vidinius gebėjimus. Marija Magdalena simbolizuoja gebėjimą atnešti į Žemę dieviškos būties rimtį ir tylą bei visatos kūrybinę galią – gausų kūrybingumą, kuris teka į fizinį pasaulį.

Dieviškumas peržengia lytį

Hebrajiški Dievo vardai, arba Dieviškumo savybės, kurie yra pateikti  Biblijoje, peržengia lytį. Tūkstantmečius mes buvome ribojami patriarachalinio požiūrio, kuris interpretuoja Dieviškumą, kaip vyrišką.

Štai keli labiausiai paplitę hebrajiški Dievo vardai su jų reikšmėmis:

Elieh – AŠ ESU
Jahveh – Būtis, Gyvenimo Pilnatvė
Elohim – Absoliutus gyvenimas, kiekvieno gyvo dalyko šaltinis
Shekinah – Būtis

Visi šie hebrajiški vardai nusako beformę esmę, Dangaus ir Žemės Kūrėją, gyvenimo vienį, kuriame yra abu –  Moteriškumas ir Vyriškumas.  Dieviškos Būties rimtis nuolat teikia gimimą beformei dvasinei kūrybinei visatai, iš šio beformio kūrybinio judėjimo kyla visos formos ir kosmoso materija. Kūryba – ne praeities įvykis, ji yra nuolat esanti dabar čia.

(Detalės iš knygos “Patterns of Creation“).

Nesąmoningas protas

Nesąmoningo proto materija atrodo tvirta ir fiksuota. Per dvasinį pabudimą mes pradedame matyti dangiškos visatos gelmę, kuri slypi už materialaus pasaulio („Dangaus Karalystė yra čia dabar“). Marija Magdalena reprezentuoja šio suvokimo pabudimą žmoguje.

Marija, kaip Triguba Deivė

Evangelijoje Marija yra perdaryta triguba deivė Izidė. Jos aspektai yra Nuotaka, Motina ir Senolė.

Marija, kaip Senolė, yra Išminties laikytoja ir natūralaus pasaulio saugotoja.

Marija, kaip Motina: „Hebrajiškas vardas Miriam (Marija) gali būti išverstas įvairiais būdais, bet raidės po vieną reiškia tėkmę abipusės kūrybinės galios, kuri yra principai, absoliutaus gyvenimo sėklos, kūrybinė būtis erdvėje – erdvėje, kuri leidžia gyvenimui įgauti formą ir tapti viskuo, ką mes patiriame fiziniame pasaulyje, žemėje ir kosmose. Dėl šios priežasties ji yra vadinama Dieviškąja Motina, Gimdos Erdve ir didžiuoju vaisingu vandenynu.“ (iš knygos “Patterns of Creation“).

Marija, kaip Nuotaka: Kaip nuotaka, ji yra vadinama Marija Magdalena. Hebrajiškai Migdal reiškia “bokštas,” “tvirtovė”, tai yra sąmoninga būtis, kuri egzistuoja, kaip jūsų paties šerdis arba esmė. Šnekamojoje hebrajų kalboje “Magdala” reiškia “bokštas” arba “pakilimas“, „augti dideliu“, „didingumas.” Tai reiškia kelti sąmonę dvasiniu požiūriu.

Marija Magdalena, kaip ryšys

Marija Magdalena reprezentuoja iniciaciją į aukštesnį suvokimą. Tai dažnai ateina, kaip rezultatas pokyčių, vykstančių jūsų gyvenime, kurie ne visada yra patogūs. Tačiau tokie pokyčiai yra būtini, nes jie atveria kelią į didesnio, nei proto, suvokimą ir pagilina visuotinių kūrybinių gyvenimo galių, tekančių per jus, suvokimą. Ji yra sąžiningumo kelias, apie kurį pasakojama įvairiose biblijos istorijose.

Magdalena yra rimtis už viso judėjimo, remianti visą gyvenimą. Kai nuraminate savo protą, jūs pradedate pastebėti visą judėjimą, nuolat iškylant iš šios rimties. Tai yra kūrybinė visatos galia, nuolat pasireiškianti per visą gyvenimo įvairovę. Per sąmoningą kvėpavimą jūs pradedate pajausti, kad jūs esate intymiame ryšyje su visu gyvenimu.

Magdalena, kaip Išminties Saugotoja

Mažai žinoma yra evangelija pagal Mariją Magdaleną, kurios fragmentai buvo surasti Nag Hammadi manuskriptuose ir keletoje vėlesnių tekstų. Jos mokymų dėmesio centre yra išsklaidymas minties formų, kuriose mes esame įkliuvę, atskirties nuo dievo iliuzijų pabaiga. Marijos Magdalenos mokymai neprašo jūsų tikėti niekuo; vietoj to yra prašoma tapti Magdalena, tai reiškia nubusti sau savo gebėjime būti savo proto rimtyje bei ramybėje ir suvokti kūrybinę erdvę, kuri dabar jumyse egzistuoja ir kuri dabar yra jums prieinama. (iš knygos “Patterns of Creation“).

Tai reiškia būti sąmoningu žmogumi, prisiimti atsakomybę už savo vidinį pasaulį ir ką jūs darote bei sakote į išorinį pasaulį. Jūs pabundate iš tapatinimosi su forma sapno ir daugiau nebesate valdomas nesąmoningo proto – savo paties ar kieno nors kito.

Magdalena, kaip dvasiškai besivystanti žmonija

Jos istorijoje Marija Magdalena yra vaizduojama, kaip kažkas, kas pardavinėja save. Nors mūsų seksualumas ir mūsų dvasinė kūrybinė gyvenimo jėga yra tas pats, tai nėra tiesiog mūsų kūrybingumo seksualinis aspektas, į kurį nukreipia istorijos. Tai, ką Marija pardavinėjo, būdama jauna (tai reiškia nežinanti ir nepatyrusi) moteris, buvo jos kūrybinės galios. Tai yra visų dvasiškai nesąmoningų žmonių, vyrų ir moterų, padėtis. Kai mes esame nesąmoningi dvasiškai, mes tapatiname save su savo nepastebimomis mintimis ir tampame užvaldyti tų emocinę įkrovą turinčių minties formų. Tai yra visų mūsų baimių ir nerimo, ir viso mūsų egoistinio elgesio šaknis. Būdami šioje nesąmoningoje būsenoje, mes atiduodame savo vidines galias tiems, kurie mus naudotų arba mumis pasinaudotų. Marija Magdalena yra meditacija, kurioje jūs palaikote Sąmoningą Būtį.

Moteriškas Kristaus veidas

Net jei dėl objektyvių priežasčių Marija Magdalena buvo prostitutė, tai nesuvokiama žmogaus protui, kiek darbo ji turėjo įdėti ir per kokią alchemiją ji perėjo, kad iš pagal visuomenę puolusios moters, taptų viena stipriausių Jėzaus Kristaus mokinių, apaštale. Kaip rašo K. Parvathi Kumari knygoje „Venera – kelias į nemirtingumą“, priežastis jos greitos transformacijos, buvo joje esantis teisingas susilygiavimas: „Ji nešė savyje įsitikinimą tuo, ką ji darė. Tokie žmonės gali lengvai susijungti su bet kokia koncepcija, kai yra susitelkę, nes iš esmės jie neša susilygiavimą su savimi. Jie nepriskiria savęs kažkam, kas jie nėra, jie yra ištikimi sau. Tai yra ši tiesa, kuri padėjo jai labai greitai transformuotis.“

Marija pradėjo suvokti Jėzų ir tuomet Kristų savyje ne kaip atskirą asmenį, bet kaip jos pačios kūrybinę dvasią, arba Būtį. Kai suvokiantis ir suvoktasis yra suvokiami, kaip Vienas, tai yra dalyko/ objekto santykio su gyvenimu pabaiga. Kristus savyje turi abiejų – moteriškumo ir vyriškumo esmės. Kristus – tai sąmonės būsena, savo paties Būties suvokimas. Jėzus (graikiškai), arba Ješua (hebrajiškai), yra kūrybinės dvasios personifikacija kiekviename žmoguje. Marija Magdalena, kaip nuotaka, yra Kristaus moteriškasis aspektas, ir savo vidinėje sąjungoje – nušviestas žmogus.

Kai jūs tai suvokiate, daugiau jūs neatiduodate ir neprarandate savo kūrybinių galių, bet turite ir naudojate jas su suvokimu. Kaip dvasiškai sąmoningu žmogumi daugiau jumis negalima pasinaudoti arba manipuliuoti jūsų paties ego arba nesąmoningų egocentriškų žmonių aplink jus. Tuomet jūs galite padėti kitiems surasti šį gebėjimą juose. Tai yra suvokimas, kurį simbolizuoja ir kurį jumyse nurodo Marija Magdalena. Kaip nubudęs žmogus, jūs suvokiate formų pasaulį, kuriame jūs esate judėjimas. Tuo pačiu, yra aukštesnis suvokimas beformės kūrybinės būties, iš kurios nuolat iškyla ir į kurią nuolat išsisklaido visos formos. Jūsų šerdyje yra visos sąmonės šaltinis, kurį graikų tekstai vadino Kristumi, Amžina Būtimi žmonėse, suteikiančia erdvę, kurioje atsiskleidžia kūrybinė jėga.

 Marijos Magdalenos energija

Marija Magdalena buvo moteris, kuri įkūnijo Žemėje dieviško moteriškumo energiją ir laikė Dievišką Meilę savo gimdoje. Ji buvo niekas ir ji buvo viskas, ji buvo įsikūnijusi dieviška valia. Jos mylimasis Ješua buvo pilnai įsikūnijęs vyras, meilės karys ir nešė dieviško vyriškumo šviesą Žemėje. Kartu, jie aktyvavo vienas kitame pilną meilės sąmonę  ir buvo Meilės Kelias. Marija Magdalena turėjo didelę meilę žmonėms ir pasidalijo daug išminties su žmonėmis, ji mokė su didele atjauta apie atleidimo svarbą ir dabar ji padeda moterims bei vyrams išlaisvinti save ir išvalyti visas energijas, kurios nėra mylinčios.

Magdalenos kvietimas planetoje dabar yra toks stiprus, kad nėra pasirinkimo, tik jo klausytis. Jos yra kvietimas susigrąžinti savo energiją ir gyventi su stipria, atvira ir mylinčia širdimi. Jos energija yra stipri, bet labai mylinti ir labai įgalinanti. Ji yra besąlyginė meilė, tačiau ji nėra deivė, kurią pastumsi. Ji yra pilna meilės sau ir rūpinimosi savimi bei nustato ribas mylinčiu būdu. Dabar jūs turite daug pamokų savo keliuose, todėl nenuostabu, kad ji jums pasirodė.

Daug moterų ir vyrų blokuoja savo pačių galias, bijodami užimti per daug erdvės ir jiems yra sunku pastovėti už save (ir taip, tai liečia mane pačią). Dėl to mūsų talentų ir dovanų išraiška tampa sudėtinga. O šita išraiška yra tokia svarbi, kad mes gyventume pilnatvišką ir džiaugsmingą gyvenimą. Svarbu suvokti savęs neigimą ir pagydyti tai, atrasti, kur slypi mūsų potencialūs spąstai ir kaip mes galime įžengti į savo pačių autentiškas kūrybines galias. Tai reikalauja buvimo įsižeminusiam, gebėti nustatyti ribas, turėti balansą tarp davimo ir gavimo ir būti ryšyje su Šaltiniu Kūrėju ir savo Aukštesniuoju Aš įkvėpimui.

Paleiskite savo senas baimes retrite Pietų Prancūzijoje su Marijos Magdalenos energija

„Uola, į kurią tu bijai įžengti, laiko lobį, kurio tu sieki.“ ~ Joseph Cambell

Šis retritas yra apie mylėjimą savo buvimo moterimi. Moteris mumyse yra natūraliai galinga, tyra, žaisminga, intuityvi ir besąlyginė. Ji gali priimti ir turi drąsos būti minkšta ir pažeidžiama. Ji saugo savo ribas iš savo širdies galios. Jos didžiausia galia yra buvimas, priešingai, nei darymas. Besąlyginė meilė žmonijai yra jos galutinis tikslas. Tai reiškia tapti laisva iš vidaus išorėje, meilę, pripažinimą ir priėmimą surandant savo viduje. Mūsų ateinantis retritas „Įkūnyti Meilę“ Pietų Prancūzijoje, toje žemėje planetoje, kuri yra bene labiausiai persmelkta mylinčia Marijos Magdalenos energija, yra erdvė, kuri padės atsiverti šiai meilės energijai jūsų širdyse, pagydant senas žaizdas ir sukuriant daugiau erdvės ramybei įsitvirtinti, bei aktyvuoti jūsų vidinį vedimą. Tai, kol mes ilgimės, mes jau esame. Mūsų praktiktų tikslas yra ne pasiekti ateityje, bet susilieti procese, atskleidžiant išmintį ir grožį, kuris jau yra moteryje. Kai mes atsiduodame su pasitikėjimu ir tikėjimu, kai mes priimame savo vidinę savastį be gėdos ir kaukių, kai mes leidžiame sau mokytis ir klysti, tai yra tada, kai mes įgaliname save eiti savo autentišku keliu. Daugiau detalių apie artėjantį retritą rasite čia.

Bokštas "Magdala", žvelgiantis į Dievo slėnį (La val Dieu), Rennes le Chateau, Pietų Prancūzija
Jūs galite sekti ir pamėgi mus čia: