Individuali
įgalinimo mentorystė nuotoliniu būdu

Tai yra galimybė dirbti drauge su Viktorija papildomai individualiai 1:1 ir gauti savi-įgalinimo įrankius susikurti gyvenimą, kurį jūs gimėte gyventi.

 

 • Ar esi pasirengusi atnešti daugiau prasmės į tavo gyvenimą, įkūnyti tavo sielos tikslą, kryptį, vaidmenį prisidėti prie didesnio gėrio pasaulyje?

 • Ar esi pasirengusi susitikti akis į akį su tavo dieviškuoju likimu ir pradėti kurti tavo naują gyvenimą, kuris tau teikia tikrą džiaugsmą, atspindi tavo tikruosius širdies troškimus, deri su tuo, kas tu iš tikrųjų esi?
 • Ar esi pasirengusi paleisti savęs teisimo ir savisabotažo modelius, susigrąžinti tai, kas tavyje yra tikra, bei pradėti gimdyti Naujosios Žemės Tave su visišku pasitikėjimu?

 • Ar esi pasirengusi pagydyti praeities skausmo pamokas ir žaizdas, išmylėti viską, kas tavyje iškyla šiais galingais pokyčio laikais, kad tai daugiau nebedarytų įtakos tam, kaip tu kuri tavo realybę?

 • Ar esi pasirengusi naujos kokybės santykiams bei patirtims tavo gyvenime, pagerbdama tavo ribas, kad nebeneštum pasaulio kentėjimo?

 • Ar esi pasirengusi kitam lygmeniui tavo vizijos sužydėjimo, pažinti save iš naujo kaip Meilę ir įkūnyti giliausius Tiesos, Suverenumo ir Laisvės lygmenis?

 • Ar esi pasirengusi įžengti į tavo įgimtą galią, kaip šviesos nešėjos, ir atnešti tavo sakralias dovanas į pasaulį tau unikaliu ir harmoningu būdu?

Jei atsakei TAIP į bent vieną iš šių klausimų aukščiau, kviečiu tave paskaityti daugiau apie Dieviškojo Moteriškumo/ Sielos Įgalinimo Mentorystę (mentorystė gali būti pritaikyta vyrams, jei esate vedamas).

graži siela, žvaigždžių sese, aš esu Labai laiminga, kad tu esi čia. Pasauliui reikia tavęs, spindinčios tavo Sielos Šviesą, Meilę ir Didingumą su gracija, be atsiprašinėjimų. dabar ne laikas atidėlioti, likti užstrigusiai ribotuose modeliuose, įsitikinimuose, kurie tave palaiko nusigręžiančią nuo tavo įgimtos galios kurti gyvenimą laimės, kurią tu atėjai gyventi. Dabar tu esi kviečiama pasakyti TAIP tavo autentiškos sielos esmės Įkūnijimui!

Viktorija padeda žmonėms su didelėmis širdimis ir didelėmis vizijomis, tokiems kaip tu, įžengti į jų visą galią, paremdama juos atpažinti jų sielos dovanas, o tada vedant juos žingsnis po žingsnio į jų visišką išraišką pasaulyje. Ji dirba grupėse ir individualiai 1:1, kas yra ir šios mentorystės tikslas.

Per pastaruosius penkerius metus darbas drauge su Viktorija padėjo daug moterų (ir vyrų) iš skirtingų gyvenimo etapų ateiti iš jų užimtų protų iš naujo susijungti su jų giliausia savastimi, jų vidiniu žinojimu. 

Aiškaus vedimo procese, palaikomos dieviškos meilės energijos lauke, moterys užaugina jų vidinius vaikus ir susigrąžina jų dovanas, pagyja iš senų žaizdų, paleidžia nebetarnaujančius modelius, susilaukia kūdikių po metų negalėjimo, inicijuoja naujus kūrybinius projektus, palieka nesveikus santykius ir sukuria, pritraukia labiau maitinančias partnerystes, atlieka pokyčius jų karjeroje, kurie labiau deri su tuo, kas jos iš tikrųjų yra, pakelia jų verslus į kitą lygmenį, pasveikina naujas sroves gausos, kuri ateina iš susilygiavimo ir atgaivintos savivertės vietos. 

Šis sąrašas tęsiasi, svarbiausia, kad jie atlieka kvantinius šuolius jų asmeniniame kelyje, susigrąžindami daugiau jų įgimtos galios ir įkūnydami daugiau aspektų jų sielos esmės, kuri dabar yra taip reikalinga pasaulyje, įskaitant mūsų šeimose, darbovietėse ir bendruomenėse. Jie tampa gebančiais labiau girdėti ir pasitikėti būti kanalu jų pačių intuityviam vedimui, kuriant stebuklus su jų pačių dvasinių vedlių komandomis

 

multidimensinė savęs suvokimo ir įgalinimo kelionė

Mūsų mentorystė yra unikali, kaip ir tu esi. Mūsų mentorystės drąsiai mylinčiame ir atjaučiančiame lauke tu esi palaikoma ir įgalinama transmutuoti tavo gyvenimo sunkias iniciacijas ir iššūkius į dvasinį auksą, švelniai paremiant tave iš naujo susijungti su tavo tiesa, atverti širdį, pagydyti praeitį, padaryti šuolį į tavo sielą ir aktyvuoti tavo galią.

Dieviškas Moteriškumas pakilo ir mes esame nuolankūs Naujosios Žemės lyderiai. Mes visi galime pasinaudoti šiek tiek paramos, kad greičiau įžengtume į mūsų vaidmenis. Mes galime turėti daugiau aiškumo mūsų vizijoje. Mes galime sukurti daugiau gausos su mūsų vizija. Mes galime atsipalaiduoti tikroje mylinčioje dieviškos bendruomenės paramoje. 

Ši Mentorystė yra 3 mėnesių įsipareigojimas, kaip mūsų darbas kartu tris mėnesius, kuris leidžia mums drauge keliauti per tavo sakralią kelionę ir paremti tave tavo unikaliame kelyje pajudėti pirmyn su didesniu lengvumu, grožiu ir gracija. 

Visada yra naujas sluoksnis atskleisti, naujas lygmuo pakilti ir nauja svajonė, trokštanti tapti apčiuopiama per mus. Nėra apribojimų fiziškai, dvasiškai ar finansiškai. 

Metas įkūnyti mūsų lyderystę. Tau nereikia laikyti savęs dvasinga ar intuityvia, tiesiog leisti sau tyrinėti tave tavo visuose aspektuose. Sesijos yra laikomos nuotoliniu būdu, todėl tu gali jaustis patogiai susijungdama iš ten, kur esi. Energija nepažįsta ribų ir turi tokią pat galią, ar mes esame tame pačiame kambaryje, ar skirtingose pasaulio pusėse.

yra du būdai, kaip mes galime keliauti šioje kelionėje drauge

Komfortabili Mentorystė:

 • Per įvadinę 60 minučių sesiją mes aptarsime, kur tu dabar esi tavo kelionėje, kad žinotume, kaip geriausiai galime tave paremti, atskleisime tą tavo gyvenimo sritį (s), kuri (ios) dabar yra didžiausio poreikio (tai gali pasikeisti mentorystės eigoje), bendrai sukursime ir įtvirtinsime mūsų Mentorystės Multidimensinę Matricą – energetinį dizainą, kuris bus pamatas mūsų mentorystei ir multidimensiniam stebėjimui bei paramai per visą mentorystės laiką.

 • Kartą per mėnesį mes susitiksime mūsų privačiai 120 minučių mentorystės sesijai nuotoliniu būdu Zoom platformoje. 

 • Kiekviena sesija apima Viktorijos transliuojamą multidimensinį vedimą iš aukštesnių sąmonės lygmenų, t.y. žinutes, kurios yra skirtos būtent tau, bei praktinį gilų dvasinį psichologinį koučingą. Mes dirbsime drauge kvantiniame energijos lauke, paremiant tave susigrąžinti tavo sielos aspektus, paleidžiant atitarnavusius modelius, įsitikinimus, socialines programas. Kiekviena sesija yra unikali ir su pagarba tavo autentiškos kelionės atsiskleidimui, vedant tavo pačios Aukštesniajam Aš. 

 • Papildomai, tu gali gauti praktines užduotis ir/ ar maitinančias namų praktikas, kurias galėsi įtraukti į tavo  savipriežiūros įrankių rinkinį.

 • Po kiekvienos sesijos tau yra prieinama papildoma Viktorijos parama el. laiškais nuo pirmadienio iki penktadienio, jei tau iškyla bet kokie klausimai ar rūpesčiai tarp sesijų.
 • Mūsų trijų mėnesių kelionės pabaigoje mes susitiksime paskutinei sesijai atšvęsti tavo transformaciją ir atskleisti kitus aiškius veiksmus, praktinius žingsnius bei savipriežiūros būdus, kad tu pradėtum tai gyventi.

Meistriška Mentorystė:

 • Viskas, kaip nurodyta aukščiau, ir

 • Mes susitiksime DVIEM privačioms 120 minučių mentorystės sesijoms per mėnesį. Mentorystė dukart per mėnesį leidžia mums geriau stebėti tavo kelionę ir tau atlikti reikšmingą pažangą, pagydant šerdines žaizdas, išvalant klaidingą programavimą, giliai pasėtą baimę, ribojančius įsitikinimus asmeniniu, šeimos, protėvių ir kolektyviniu lygmenimis, paleidžiant bet ką iš tavo energijos ir energijos lauko, kas nederi su tavo didesne gerove ir sulaiko tave nuo tavo tikslo šiam laikui ir šiam gyvenimui, kas leis sukurti daugiau vidinės erdvės tavo autentiškos dieviško moteriškumo galios ir tavo tikros sielos šviesos įkūnyjimui. Mes turėsime daugiau erdvės ir laiko paremti tave pažadinti ir apkabinti tavo unikalias dovanas, kurios yra užkoduotos tavo dieviškajame genome ir kurios yra ypač reikalingos planetoje dabar. 

 • Mūsų trijų mėnesių kelionės drauge pabaigoje, tu gausi papildomą laišką, kuris apims išmintį ir įžvalgas, kurios parems tave toliau įkūnyti tavo unikalią sielos esmę ir šiais epiniais laikais pajudėti tavo evoliucijoje įgalintu ir meistrišku būdu

atrasi save iš naujo žingsnis po žingsnio. ši kelionė yra nuolat atsiskleidžianti. Būk pasirengusi apkabinti naujus įpročius, elgesio, minčių modelius, prisiimti atsakomybę už tavo kūrinius. Mano vaidmuo yra padėti tau pradėti patirti viską, kas tu esi, įkūnyti tavo įgimtą galią kurti palikimą, kuris palaimins tavo šeimą, draugus ir nepažįstamus, kurių gyvenimai pagerės dėl tavęs.

metodai:

 • Intuityvus vedimas

Viktorija sesijas veda iš jos Aukštesniojo Aš vietos, kas leidžia jai priimti informaciją, kuri ateina iš jūsų Aukštesniojo Aš ir besąlygiškai mylinčių dvasinių vedlių lygmenų, kuri yra jūsų didesnei gerovei. Ji gali girdėti, matyti, jausti, interpretuoti ir ištransliuoti tai į aiškų bei atjaučiantį vedimą jums, kartu su tyra išmintimi ir giliai maitinančia dieviško moteriškumo energija.

 • Kvantinis energetinis darbas

Kvantinis energetinis darbas yra būdas, kuris leidžia Viktorijai perleisti aukštesnius dažnius, dirbant su kvantiniu visuotinės energijos lauku, kuris sujungia visą gyvenimą už erdvės ir laiko. Tokiu būdu jūs galite patirti gijimą, energijos valymą, paleidimą blokų iš dabartinio ir praėjusių gyvenimų, aktyvuojant jūsų DNR per tiesioginę patirtį, kas leidžia jūsų vidinei moteriai/ tikrajai savasčiai/ sielai būti matomai bei girdimai, jūsų dovanoms spindėti.

komfortabili mentorystė apima:

 • Įvadinę 60 minučių trukmės sesiją
 • Tris 120 min. trukmės mentorystės (video arba audio pagal jūsų pasirinkimą) sesijas ir audio įrašus
 • Prieinamą paramą el. paštu nuo pirmadienio iki penktadienio 
 • Papildomus įrankius, ritualus ir praktikas, kurie parems jūsų kelionę 
 • Trijų mėnesių multidimensinį stebėjimą, mentorystę ir koučingą 
 • Baigiamąją 60 minučių trukmės sesiją

meistriška mentorystė apima:

 

 • Įvadinę 60 minučių trukmės sesiją
 • Šešias 120 min. trukmės mentorystės (video arba audio pagal jūsų pasirinkimą) sesijas ir audio įrašus
 • Prieinamą paramą el. paštu nuo pirmadienio iki penktadienio
 • Papildomus įrankius, ritualus ir praktikas, kurie parems jūsų kelionę 
 • Trijų mėnesių multidimensinį stebėjimą, mentorystę ir koučingą
 • Baigiamąją 60 minučių trukmės sesiją
 • Papildomą vedimą raštu su įžvalgomis ir intuityviomis žinutėmis jums ir jūsų unikaliai kelionei

Ši metorystė neturi kainos. Tu gali laisvai pasirinkti, remiantis kainos minimumu 390 Eur už kelionę su iš viso 5 sesijomis, 690 Eur už kelionę su iš viso 8 sesijomis. Galimas išdėstymas dalimis per 2, 3 ar 4 mėnesius.

Žingsnis į tai, kas tu iš tikrųjų esi, yra evoliucinis veiksmas.  
Šiuolaikinis gyvenimas tampa vis triukšmingesnis, greitesnis ir turintis daugiau distrakcijų. Tu jau galėjai girdėti kuždesius arba garsų kvietimą viduje, prašant tave prilėtinti, sustoti, iš naujo pajausti tavo širdį ir susijungti su tavo Sielos balsu.
 
Tu jauti, kad yra kažkas daug didesnio ten, kur tu dabar esi. Yra pojūtis savasties, kuri nusipelnė būti matoma ir girdima, trokšta jaustis pakelta iš vidaus. 
 
Tu žinai, kad viskas yra tavyje ir kad nebegali daugiau ieškoti išorėje. Tu žinai, kad esi pasirengusi. Tai spurda tavyje ir tampa per stipru ilgiau ignoruoti.
 
Pabudimas jau prasidėjo, giliai viduje. Mes nubundame tiesai mūsų potencialo. Mes galime įgalinti save. Mes visi esame čia pažinti, jausti, apkabinti ir gyventi mūsų sielų tiesą, priežastį, kodėl mes pasirinkome gimti šiame gyvenime. Su tuo ateina prisiminimas, laisvė ir savirealizacija, gili laimė, gražus ramybės pojūtisMes galime sugrįžti namo į save. 
 
Nors į mūsų sesijas atnešame daug nuoširdaus juoko ir žaidimo, darbas, kurį atliekame kartu, keliauja giliai ir išjudins tikrą, tavo trokštamą ilgalaikį pokytį tavo visuose gyvenimo srityse, transformaciją, kurios tu sieki ir kuriai esi pasirengusi.
tu esi to verta, tavo gyvenimas yra to vertas.
Pasinaudok proga ir įgalinkime tave tarnystėje/ karjeroje, gerovėje ir gyvenime. 
 
Užsiregistruoti jūsų 1:1 mentorystei su Viktorija arba jei turite klausimų apie šį mentorystės pasiūlymą, prašome susisiekite el. p. viktorija@gyvenusumeile.lt.