Multidimensinė Žemė, poslinkis iš 3D į 5D, dimensijos paaiškintos

Multidimensinė Žemė turi skirtingas dimensijas ir kiekviena jų turi savo fizines realybes. Dimensijos – tai skirtingų dažnių bangos juostos ir sąmonės lygmenys.

Šiuo metu Gaja yra tranzite į 5D. Ji jau įtvirtina šį vibracinį dažnį. Gaja yra kūnas, visi jos gyventojai ir ląstelės. Gajos intencija yra atnešti visus į reikalaujamą buvimo būseną, kuri juos palaikytų jos Penktoje dimensijoje. Tai yra didžiulės detoksikacijos fazė kolektyvinei žmonijai.

5D ir aukščiau vadiname „Naująja Žeme“, 3D/ 4D – „Senąja Žeme“, kuri reprezentuoja atgyvenusią sistemą.

Senoji Žemė – mentalitetai, pastatytos iš atskirties, Naujoji Žemė – paremta Vieniu, Komanda, Šeima, MEILE.

„Senoji Žemė“ buvo ego energija, statusas, savanaudiškumas, savinimasis, ignoravimas Sielos lygmeniu, rodymas pirštais, prisirišimo gijos, drama, atsakomybės nebuvimas. Naujoje Žemėje, 5D-12D lygmenyse, yra tyra sąmonė, atsakomybė, gerbimas sielos susitarimų, aukštesnių tikslų, misijų įgyvendinimas.

Tranzitas iš 3D į 5D

3D yra palaikoma ego programų, linijiškų įsitikinimų, nepajudinamų konstruktų, senų iliuzijų, kurios nebetaikomos.  3D yra korumpuota. Kuo asmuo daugiau nubunda, tuo daugiau patiria, mato tai, nors dar nėra viso supratimo.

3D baiminamasi išorinės realybės – kažkas turi su kažkuo kovoti, nugalėti, vidinė realybė yra kažkas, nuo ko reikia slėptis, vengti, ignoruoti. Kol ateina laikas pabusti ir tada tos taktikos nebeveikia. Pasirodo emocijos, kad būtų pajausta ir išvalyta tai, kas buvo užspausta.

3D pradeda pasimatyti pereinant į 4D, kai didėja gebėjimas suprasti aplinką už įprastų, penkių pojūčių, ir dar daugiau tuomet, kai pradeda matytis 5D. Pradedate prisiminti ir atpažinti tai, ką jūs jau žinote viduje, nes tai jums jaučiasi natūralu ir pažįstama, tačiau aukštesnis vibracinis dažnis dar negali būti visiškai palaikomas.

4D yra didžiulis valymo procesas, visiška detoksikacija, kad kūno vibracija būtų pakelta pakankamai, kad Siela, pažodžiui, galėtų tilpti į jūsų fizinį kūną, indą, apimti jį ir “daryti” jums visą realybių perkodavimą. Esminis dalykas šiame procese yra sumažinti toksinų, sunkiųjų metalų patekimą į kūną visais būdais ir padidinti antioksidantų grupės maistą mityboje.

Ketvirtoje dimensijoje vyksta viso DNR pertvarkymas. Tai, ką žmonės supranta kaip “gijimą”, kai išlenda viskas, kas yra sužeista, skauda, negražu ir giliai paslėpta, užspausta. Tačiau, kad tai įvyktų, ego aspektas turi visiškai pasitraukti iš kelio.

4D po truputį aktyvuojasi viduje jūsų Šviesos Kūnas/ Siela. 4D yra mokymasis pasirinkti klausytis, gerbti, pasitikėti ir daryti, nes žmogiškasis aspektas niekuo nepasitiki, tik to jis nežino. Mokosi suvokti save. Pradeda suvokti, kur atiduoda savo galią, kur savęs nemyli, viską, ko laikėsi, visą bagažą, kuris juos laikė pririštus, ir kaip paleisti. Pradeda nustatyti ribas ir nutraukinėti prisirišimo gijas, kad laisvė būtų patirta visiškai.

Pamažu pradeda sugrįžti prisiminimai, pradeda tapti matomos dovanos, tačiau dar tebėra ego, daug dualumo, “pakilimai” (pakylėta, palaiminga būsena) ir “apačios” (neviltis, nelaimingumo būsena, net ir “pragaras”) yra įprasta patirtis. Daug miego ir viso miegojimo atsisakymas, kad išvalytumėte jūsų miegojimą/ tankį/ iškraipymus, laiko juostas, kad pakeltumėte vibraciją. 

Daug buvimo laimingu būsenos ir siekiama gilesnio ryšio. Pradeda būti pažadintas Aukštesnysis Aš ir tampa matomas ego (pagaliau). Kai ego pamažu pradeda išsisklaidyti, pasaulis apsiverčia aukštyn kojomis. Fizinis kūnas pasiekia tokį vibracinį dažnį, kuris trigerina visą žemesnį vibracinį dažnį išeiti, kad kūnas pasiektų vibracinį dažnį, kuris yra pakankamas palaikyti aukštesnį vibracinį dažnį, laisvą, paprastą, laimę, ramybę visą laiką, be užspaudimo.

Tai yra pasiruošimas į penktajai dimensijai ir didžiulis procesas iki tol, kol 5D gali tapti realybe. 4D yra tarpinė, “laikina stotelė”, sukurta būtent šiam perėjimui, tačiau tai yra ilgai trunkantis procesas perėjimo iš fokuso į fizinį/ “išorinį” į fokusą į “vidinį”. Kitas etapas yra Meistriškumo mokymasis iš vidaus. Mokymasis atpažinti mintis, jausmus, reakcijas/ ego, kai jis prisistato, pastovus sąmoningas pasirinkimas visiškai kitokio atsako, nei ankstesnis pasąmoninis (programavimas), mokymasis vibraciškai pasislinkti ir taip prasideda nuostabus procesas. 

Kai atvykstate į 5D, jūsų fizinis šviesos kūnas nuolat perkoduoja jūsų fizinę realybę. 5D paliekame visas senas realybes ir viskas ateina/ pastatoma iš naujo iš vidaus. 5D yra laisva nuo senų žmogiškų mentalitetų, įsitikinimų, konstruktų; patiriama laimė, magija, palaima, tačiau tai laikina, nes visas gyvenimas pasikeičia kardinaliai.

Tai, kas yra svarbu/ reikšminga, labai skiriasi nuo to, ką mes galvojome. Tai, kas yra svarbu/ reikšminga, yra tai, ką mes iš tikrųjų atėjome čia daryti, patirti, gyventi. Tai yra visko mokymasis iš naujo. Esate naujai gimęs kūdikis; tyras, nekaltas, tačiau ankstesnis programavimas dar egzistuoja giliu ląstelių lygiu. 

Turi būti pastatyti nauji pavyzdžiai ir tai užtruks ilgą laiką. Linijinis laikas nustoja egzistavęs. Viskas yra Dieviškas Laikas, Dieviška Tėkmė, Dieviškas Susilygiavimas.

Iki 5D patirtis yra labai fiziška; emociniai ir mentaliniai iššūkiai… 5D yra dualybės griūtis; aukštesnios savasties/ Sielos, Aukštesniojo Aš,  ir žemesnės savasties/ žmogiško ego aspekto susiliejimas į Sąjungą. Viskas tampa VIENA, pilna. Neapsakomas jausmas, tyra ramybė, laisvė, džiaugsmas, palaima, meilė Visiems kaip Vienam. 

Įtvirtiname savyje aukštesnius kodus ir spinduliuojame tai išorėn. Siela LAISVA, magiška, paprasta, žaisminga, smagi ir visiškai įvaldžiusi Tiesiog Buvimą, kad visa kita pradėtų būti gimdoma/ atnešama/ perstatoma iš naujo / sukuriama iš giliai vidaus. Įgyjamas gebėjimas matyti viską meistriškai ir multidimensiniu lygmeniu, tiek atmerktomis, tiek užmerktomis akimis.

Tie, kurie to nepatiria, yra tie, kurie dar tik įžengia į etapą visko mokymosi iš naujo, karminių/ pasąmoninių programų valymo ir jų kūnų vibracijos pakėlimo taip aukštai, kad jų Sielos galėtų visiškai integruotis ir perkoduoti jų visas realybes čia su gracija taip pat.

5D/ Naujosios Žemės patirtis

5D ir aukščiau, kiekvienas, kuris yra pasirengęs pereiti/ prisijungti, yra pasveikinami su išskėstomis rankomis. Nėra hierarchijos, nėra svarbesnių už kitus, visi yra lygūs ir turi tas pačias galimybes. Kiekvienas yra svarbus ir reikalingas, kiekvienu yra rūpinimasi su gilia pagarba, meile ir kiekvienas yra atsakingi eiti vidun ir atnešti tą patį iš jų pačių sakralaus ryšio giliai viduje.

Naujosios Žemės Pavyzdžiai yra užkoduoti kiekvieno DNR. Naujosios Žemės realybės yra gimdomos/ atnešamos iš vidaus gelmių, per visiškai susijungusias širdis, kai jumyse visiškai nugali širdis. Jomis yra dalijamosi su visais, kurie yra iš tikrųjų pasirengę ir atviri būti kažko didesnio dalimi.

Naujosios Žemės realybės visiškai skiriasi nuo „senos žemės“ realybių. Gyvenimo būdai kinta, realybės kinta ir neatrodo kaip 3D/ 4D. Pasikeičia prioritetai, tikslai, susiformuoja visiškai nauja vertybių sistema, prisitaikoma prie Naujosios Žemės. Atjauta, Meilė, Švelnumas, Pagarba ir Rūpinimasis pakeičia baimę, atskirtį ir trūkumą.

Tai yra čia, kur prisimename, kad esame čia paremti visos planetos poslinkį į taiką ir džiaugsmingą visuomenę gyvenančių, dirbančių ir kuriančių visų didesnei gerovei. Tai yra čia, kur kiekvieno būtis prisidėjimas yra reikalingas, kad nebūtų sukurtas disbalansas. Tai yra apie paramą, atsidavimą, dalijimąsi ir gavimą, kaip didesnės visumos daliai, būnant tarnystėje žmonijai, planetai, vieni kitiems ir visiems kaip VIENU visais būdais.

Tai yra egzistavimas kaip aukštesnės sąmonės žmonijai. Tai nenutinka per naktį, yra didžiulis procesas visiškai išsklaidyti senas realybes. Visi į tai pajudės per Savimeistriškumą, kasdienius pasirinkimus ir poelgius, kai rinksis tai visiškai gyventi ir rodyti per jų pačių būtį. Kiekvienas tampa atsakingu prioritetizuoti savo realybes, gerbti savo fizinius šviesos kūnus, gilėti jų patirtyje ir būti norinčiais įgyvendinti jų aukštesnius vaidmenis, kurie nuolat keičasi.

Sąmoningas realybės pasirinkimas         

Tai, ką kiekvienas patiria (jų realybė) atitinka realybę, kuri yra matoma, patiriama, stebima, palaikoma viduje. Palaikote Aukštesnės Sąmonės būseną – įsitraukiate į aukštesnę dimensinę realybę.

Skirtinga dimensija yra ne hierarchija, kas yra ego dalykas. Skaičiai naudojami tik supratimo palengvinimui. Sąmoningai, visas dimensijas patiriame lygiagrečiai. Tai yra prisiminimas, atpažinimas energijos per jausmą, vibraciškai, energetiškai ir holografiškai.

Iš tos pačios erdvės gali būti patirta daug dimensijų. Kiekviena dimensija yra tyresnis lygmuo. Paprastas būdas suprasti, kurioje dimensinėje realybėje jūs esate vibraciškai, pagal žodžius, kuriuos jūs naudojate: „Pragaras’’ – 3D, “Užstrigę” – 4D, „Rojus“ – 5D+.  

Galiausiai, kiekvienas pajuda į sąmoningą pasirinkimą dimensinės patirties, kurią jie nori turėti kaip jų visą realybę čia. Jūs nusprendžiate, kaip patirsite šį pasaulį, kai Šviesa atveria portalus į naują supratimą, kuris anksčiau buvo laikomas šešėlyje.

Turite pasirinkimą tęsti mokymąsi ir išmokimą pamokų “senoje žemėje”, jei tikite, kad tai reikalinga, arba pasirinkti kitą, pakilimo kelią. Patirsite tai, su kuo sutikote arba kuo tikite. Jei bijote arba priešinatės, reiškia, sutikote. 

Kai kurie – tie, kurie nenori palikti gyvenimo, kokį pažino – pasirinks tęsti trečios dimensijos gyvenimo būdą ir jiems bus duodama ši galimybė be teisimo. Kai kurie pasieks pakilimą, net nežinodami/ nedarydami jokių praktikų, bet iš prigimties palaikydami aukštesnes vibracijas, kurios yra reikalingos peržengti per dimensinius šydus; panašiai, kaip tai daro elementalai, flora, fauna, pagal jų instinktyvią prigimtį.

Pasirinkimas Rojaus pareikalaus daug dalykų, kurie yra priešingi seniems būdams. Su pasirinkimu 5D/ Naujosios Žemės, kaip jūsų vienintelės realybės, kurią jūs leidžiate, išsuksite lauką, kuris subalansuos didžiulius iškraipymus, apie kuriuos egzistuojant jumyse nė nežinojote.

Supratimas, KAIP pradėti/ slinktis

Kad suvoktumėte informaciją iš šventų tekstų, neturite/ nėra instrukcijų sąrašo, kuriuo galėtumėte sekti linijišku būdu, kas jums leistų pasiekti bei pamatuoti jūsų dvasinį progresą. Perskaitymas instrukcijos nesuteiks gebėjimo skristi.

Raktai atrakinti supratimą slypi ne rašytiniame formate, bet Multidimensinėje Šviesos Kalboje šerdyje Šaltinio Kibirkšties, kuri egzistuoja viduje. Tik per atsidavusią intenciją ir tikėjimą atsiduoti jūsų Aukštesniajam Aš, išmoksite suprasti Šviesos Kalbą, kad Šaltinis kalbėtų per jus, ir leisti tai jėgai veikti už jūsų veiksmų, kaip VIENAS.

Aukštesnė Sąmonė/ Išmintis, Žinojimas atveria priėjimą prie to, KAIP kurti jūsų NAUJAS realybes, kurios pakeis senąsias ir kurios yra sulygiuotos su Šaltinio Sąmone, Siela ir Aukščiausiai Vibraciškai. Raktiniai kodai, kurie aktyvuojasi jumyse, padės jums tai pasiekti. 

Raktiniai kosminiai kodai suderina neaktyvaus DNR harmonijas ląstelinėje struktūroje per aukštesnį vibracinį rezonansą. Visi gaus tuos kodus, tačiau tie, kurie sutelkia intenciją, patirs lengvesnį tranzitą. 

Tokios žinutės suteikia tridimensinės prigimties žodžius, kurie nušviečia kelią. Iškraipymai įvyksta dėl vibracijos sumažinimo žemesniuose lygmenyse į tą dažninį supratimą. 

Trečioje dimensijoje nėra tokio šaltinio, kuris turi gaires visam pakilimo procesui. Niekas trečioje dimensijoje negali suteikti penktos dimensijos supratimo. Tridimensinės mintys ir praktikos tik primena penktąją dimensiją.

Tridimensinis pasaulis negali apibūdinti penktos dimensijos patirties, taip, kaip penkta dimensija septintosios. Kad suprastum aukštesnę, turi visiškai palaikyti ir įkūnyti aukštesnę. Tačiau 5D, 7D ar 12D gali matyti ir supranta visas žemesnes.

Kas yra reikalinga, tai vystyti savo gebėjimą susijungti su energija/ Būtimi, kuri veikia aukštesniais dažniais, nei jūsų įžemintas/ žmogiškas aspektas (jūsų pačių Angeliškuoju, Kristaus, Galaktiniu… aspektais). Kai pradėsite susijungti su energijos dažniais už tų, kuriuos įgijote per pirminius pojūčius, jie jums turės prasmę ir jūs pradėsite kurti savo pačių pasirinktas minties formas, kol tai taps pažįstamu kasdieniu dalyku.

Kelionė prasideda, kai pajudate iš informacijos rinkimo kelio į išminties įgijimo per patirtį kelią. Tai jus perneš per informaciją trečioje dimensijoje į nušviestą tiesą ir išmintį 4D. Kai informacija tampa žinojimu per patirtį, įgyjate išmintį iš supratimo jūsų santykio su tuo žinojimu.

Ketvirtoje dimensijoje suprasite, kad per jus – per minties galią ir intenciją manifestuojasi viskas, kas jums reikalinga per Dievišką Valią. Suprasite tikslą, kodėl jūs esate čia šiuo laiku, kartu su tais, kurie patiria jų pačių pabudimą; suvoksite, kad dalinatės bendru tikslu. 

Kur, kada ir kaip yra 5D? Tavyje. Dabar. Kaip Tu. Per visą, ką jūs darote ir sakote, kai nuolat pastoviai toliau keliate savo vibracinius dažnius ir tampate aukštesne Šviesa Šaltinio, kas jūs esate.

Esate prižiūrimi, vedami ir jumis yra rūpinamasi. Suraskite pozityvų iš vidaus tame, ką patiriate.

Myliu jus,
Viktorija