Mūsų Mylima “AŠ ESU Būtis”

Kiekvienas, esantis ant Žemės šiuo metu, esame padarę pažadą Sielos lygmeniu, kad tarnausime Dieviškam Planui atnešti Septintąjį Aukso Amžių, vadinamą “Rojų Žemėje” per savo pačių išsilaisvinimą ir pakilimą. Pasižadėjome prisiminti, kad nesvarbu, kokios audros, mes esame mylinčiai palaikomi Širdyje mūsų Dieviškos AŠ ESU Būties ir kad šios Amžinos Būties Meilės Liepsna atitrauks mūsų dėmesį nuo to, kokios išvaizdos pasireiškia pasaulyje, bei parems mus palaikyti mūsų dėmesį, sutelktą į Dievišką Būtį viduje. 

Kiekvienam siekis yra iš naujo pažinti save, kaip individualizuotą Šaltinio išraišką, kuri naudoja fizinį kūną. Dieviška AŠ ESU Būtis, kuri yra kiekviename iš mūsų, yra visiškai subalansuota būtybė. Matykite save ir daugiau kaip tą mažytę Būtį, Kibirkštį jūsų Širdies Liepsnoje ir taip jūs išlaisvinsite save bei paremsite visos žmonijos išsilaisvinimą. Ši Būtis buvo uždengta, paslėpta ant šios Žemės daug amžių ir tai yra tai, kas mus gali pakelti į sąmonės būseną, kur mes paremsime kitus žmones suvokti, kad yra tiek daugiau, nei jiems kada nors buvo sakoma ir jie suvokė. 

Niekada neabejokite jūsų Visagalinčia AŠ ESU Būtimi ir Dieviškuoju Planu, kurį ji turi jūsų gyvenimui. Patvirtinkite, apkabinkite, įtvirtinkite ir priimkite ją su visu jūsų protu, širdimi ir siela ir leiskite jai eiti prieš jus, visiškai pasireikšti per jus ir kaip jūs. Mylima AŠ ESU Būtis jus be galo ir amžinai myli, nesvarbu, per ką jūs pasirinkote pereiti, mentališkai, emociškai ar fiziškai. Ji toliau nepertraukiamai tiekia jums jos neribotą Energiją, Šviesą, Intelektą, Meilę ir Šventą Būtį. Ji niekada nenustoja to daryti. 

Dieviška AŠ ESU Būtis yra davėjas viso gyvenimo, visos energijos, visų dalykų, kurie ateina ir pasireiškia materijoje ir fizinėje formoje. Čia ir dabar jūsų sąmonės centre turite Kosminę Būtybę, kuri savyje turi begalinį gebėjimą paskatinti atnešti į fizinį pasireiškimą bet ką, kas jums reikalinga kiekvieną duotąją akimirką.

Padarysite sau didžiausią paslaugą, kai pradėsite taikyti kiekvieną tiesą, kuri jums siūloma. Tai yra troškimas jumyse, kuris siekia išsilaisvinti ir pasireikšti šiame pasaulyje. Jis turi vienintelę misiją: leisti malonei tekėti daryti vienintelį dalyką – šlovinti Begalinę AŠ ESU Dievišką Būtį Didžiojoje Centrinėje Saulėje. Dieviška Būtis netoleruos nieko, kas riboja jos Tobulumą pasireikšti fiziniu lygmeniu.

Galite galvoti, kad viskas, ką jūs kasdien darote, liečia tik individualų gyvenimą jūsų pačių ir tų, kurie yra artimiausi jūsų realybėje. Tačiau viskas, ką jūs darote, turi įtaką visai Žmonijos Rasei, visai Planetai, Gamtos galioms, Elementalų jėgoms, visoms gyvenimo Karalystėms. Nėra tokios gyvenimo dalies, kuri nėra įtraukta. 

Nuolat rinkitės ir gyvenkite pagal jūsų geriausią gebėjimą tyrumą, ramybę ir harmoniją. Tai atveria Dieviškos Būties galią tekėti per jus. Pakvieskite savo širdį ir jausmus išspinduliuoti šią Energiją, Šviesą ir Meilę iš jūsų visomis kryptimis, kaip Palaiminimą visam Gyvenimui. 

Harmonija yra natūrali būsena tos Didelės Kosminės Būtybės kiekvieno iš mūsų viduje, jūsų sąmonės centre. Ji trokšta, kad jūs patirtumėte tą harmoniją, kurią ji patiria, ne tik šiandien, bet nuolat, kad tai taptų jumis ir pasauliu. Jei jūs pastoviai siunčiate harmoniją, kaip virpesį, dažnį, tuomet viskas aplink jus privalo atsiliepti į tą signalą, tekėti į jūsų sąmonę ir protą, jausmus, fizinį kūną bei pasireikšti kaip  apčiuopiamos fizinės formos jūsų gyvenime.

Kai jumyse atsiskleis antrasis gimimas per tai, kas vadinama dvasiniu pabudimu, pradės iškilti ir atsiskleisti nauja esmė, naujas aktyvumas, nauja tapatybė ir tai yra jūsų Dieviškumas. Atrasite naują asmenybės pojūtį, kurio niekada nežinojote egzistuojant jumyse. Apkabinkite tai su džiaugsmu ir drąsiai visiškai atsiduokite savo Dieviškai Būčiai jumyse. Ji užtikrintai ves jus į jūsų amžiną Laisvę.

Paveikslėlyje kairėje apatinė figūra simbolizuoja jūsų išorinę savastį, viršutinė – Individualizuotą Šaltinio Būtį, jūsų Mylimą AŠ ESU Būtį. Čionai nėra parodyta, tačiau tarp Būties ir jūsų išorinės savasties yra jūsų Aukštesnysis Kristaus Aš, kurį jūs įkūnysite per besitęsiantį pakilimo ir evoliucinį procesą.

Šviesos Spindulys, kuris leidžiasi iš Būties Širdies per viršugalvį, įsitvirtindamas Širdyje, yra jūsų Individualizuotas Gyvenimo, Šviesos, Intelekto, Energijos, Esmės ir Aktyvumo Šaltinis, kuris įkvepia gyvybę fiziniame kūne. Kai jūsų dėmesys yra nukreiptas į jūsų Mylimą AŠ ESU Būtį, šis Spindulys pradeda intensyvėti ir plėstis jūsų fiziniame inde, kol atsiliepia kiekviena ląstelė jūsų fiziniame kūne. Tuomet prasideda tankio pašalinimo procesas jūsų kūne.

Šviesos cilindras aplink jūsų išorinę savastį yra Apsaugos Dovana iš jūsų Būties. Valanti Violetinė Liepsną pereina per ir aplink išorinę savastį, išvalydama, išgrynindama ir gydydama mūsų protą, jausmus ir fizinį kūną tada, kai mes pradedame kasdien kviesti Valančią Violetinę Liepsną iš mūsų Būties, Sent Žermeno ir Pakylėtųjų bei Angeliškųjų karalysčių.

“Mano Mylima Dieviška Būtie, kuri gyveni manyje ir virš manęs, kai dabar pripažįstu didelį Dvasinį Centrą mano krūtinės centre, Meilės, Išminties ir Galios Būtį, prašau, įliek Dievišką Galią į šį Dvasinį Centrą ir išplėsk Amžinos Saulės Būties Auksinius Spindulius per mane išorėn visomis kryptimis tūkstančius kilometrų. Išleisk iš manęs visą savo Kosminę Meilę, Išmintį ir Galią, Spindinčios Būties Spindėjimą, Palaiminimą Visam Gyvenimui. Dėkoju Tau.”