Naujos Žemės pasirinkimas

Vienas dalykas, su kuo turės susitaikyti protas yra tai, kad senasis trečios dimensijos pasaulis griūva, griūva su visu tuo, kas buvo pastatyta iš jo ir ant jo. Nebėra kelio atgal. Sulig 2018-ųjų pradžia prasidėjo įtvirtinimas Naujos Žemės, kuri buvo “paleista“, sukurta, suformuota reikšmingais 2011-2017 metais didelių kosminių pajėgų dėka ir pilnai egzistuoja kitoje laiko juostoje. Kad ateitume čia, mes keliame savo vibracijas ir kylame sąmonėje į aukštesnius sąmonės lygmenis, visų pirma, iš 3D į 5D, ir aukščiau.

Trečios dimensijos laiko juosta, į kurią mes inkarnavomės, mums pradeda griūti tada, kai mes pradedame busti. Mes esame jos dalis, todėl šis pokytis mums nėra lengvas ir sukelia daug skausmo. Ir visgi, raktiniu momentu mes prieiname tašką, kur mes, iš visiškai žmogiškos perspektyvos, patiriame pasirinkimą, ką mes renkamės: liekame ar einame. Šitas momentas yra dalis kolektyvinio masinio pakilimo. Jei jūs čia esate, jūs tai jausite/ žinosite/ atpažinsite – tai yra sąmoningas pasirinkimas, t.y. jūs darysite sąmoningą pasirinkimą.

Iš viso mes turime tris pasirinkimus:

Vienas pasirinkimas yra sakyti, kad visas šis Pakilimas yra “kvaila“ ir pan., ir jūs toliau liekate savo trečioje dimensijoje, t.y. iliuzijoje, ir toliau ten žaidžiate.

Antras pasirinkimas yra, kai jūs keliate savo vibracijas, kad jūs galėtumėte kilti į aukštesnes sąmonės būsenas, ir jūs liekate Žemėje, kad padėtumėte kolektyvui, bet tai darote iš aukštesnės sąmonės būsenos. Čia jūs esate ant pasaulio, bet ne iš šio pasaulio. Kol jūs nesate/ nevibruojate 5D, tol jums tai nėra tikra, jūs esate pokytyje.

Trečias pasirinkimas yra palikti Žemę, kilti į aukštesnę sąmonės būseną ir į visai kitą žvaigždžių sistemą.

Mums yra duodamos visos šios patirtys, kad mes pasirinktume. Ir nors jums atrodys, kad jūs renkatės dabar, iš tikrųjų, pasirinkimas jau yra padarytas (t.y. sielos lygmeniu).

Žinau, kad kai kuriems ši kelionė atrodo ir jaučiasi “sunki“, bet jūs tai įveiksite, nes jūs patys tai esate sau numatę, įskaitant visus iššūkius. Eikite/ darykite tai toliau. Tai vyksta. Yra vidinė taika, ramybė ir Vienybė.

Myliu jus,
Viktorija

 

Jūs galite sekti ir pamėgi mus čia: