Pajudėjimas į naują egzistencijos būdą

Kaip esu dalinųsis su jumis anksčiau, ši kelionė mus veda į vietą, kur mes visi esame Suverenūs Meistrai, nepriklausomi nuo niekieno išorėje, t.y. mes esame visiškai užbaigti, pilni ir pakankami savyje, atkūrę savo amžiną ryšį – Vienybę su Šaltiniu ir su visu Gyvenimu, galintys ir gebantys sąmoningai kurti gyvenimą darnoje su visa kosmine galaktine Šviesos Šeima ir dieviškais visatos principais.

Per pastaruosius septynerius metus nuo masinio kolektyvinio Pabudimo pradžios 2011-aisiais mes perėjome gana sudėtingą ir sunkų procesą, pareikalavusį mūsų žmogiškųjų aspektų aukščiausių savybių, pasitikėjimo, įsipareigojimo, atsidavimo, nepaisant jokių sąlygų. Nuo 2017 metų gruodžio pabaigos mes buvome ypač intensyviame laike, kurį kai kurie iš mūsų galėjome jausti tarsi vientisą esminės svarbos energijos šuorą, nusidriekusį per visus portalus pakeliui ir galiausiai išstūmusį mus į mūsų naują patirtį.

Kad būtų naujos pradžios, turi būti pabaigos. Artėjant metų pabaigai, mes buvome kviečiami visiškai apkabinti šį Pokytį, paleisti prisirišimus, priklausomybę ir įkūnyti laisvę, suverenitetą ir įgalinimą. Mes buvome kreipiami eiti vidun ir atlikti gilų darbą, išardant ir paleidžiant viską, kas mumyse buvo likę iš trečios dimensijos, paruošiant erdvę įsitvirtinti naujam visuose mūsų egistencijos lygiuose.

Mes tai padarėme. Jungtinių Šviesos pajėgų dėka iš Gajos širdies buvo išvalytas didžiulis kiekis likučių iš tamsiųjų dienų. Jei jūs sąmoningai dalyvavote  (dalyvaujate) tame, jūs tai žinote. Nauja laisva energija, su kuria jūs susilygiavote tuo laikotarpiu, per intenciją ir vibraciškai, pasireikš jūsų gyvenime per kelerius ateinančius metus, atnešdama jums begalines naujas galimybes.

Šiame etape vyksta kažkas didingo, daug pokyčių ir dar daugiau ateina. Mes išverkėme savo ašaras ir dabar mes verkiame džiaugsmo ašaromis, niekas negali mūsų užgesinti. Mes vis dar patiriame 3D, bet vis daugiau aukštesnio. Tai – tęstinis procesas. Mes ne tik kylame, bet ir integruojame naujus kosminius dažnius, kosminius kodus sau ir planetai. Daug darbo yra atliekama kasnakt ir kasdien vyksta didelis gijimas didesniu mąstu. (Paremkite šį savo procesą, gerdami daugiau vandens).

Mes taip pat galime matyti labai aiškų pasaulių atsiskyrimą. Ne visi renkasi kilti, bet visi yra gerbiami. Daugybė ieško šviesos, bet mes negalime stumti per jėgą. Mūsų žmogiškumas kantriai laukia, pasitikėdamas, kad viskas atsiskleidžia tobulu laiku. Mes paleidžiame prisirišimus prie savo lūkesčių ar rezultatų, nes viskas vyksta pagal dievišką planą, ne pagal žmogišką.

Mes visi esame skirtinguose sąmonės evoliucijos etapuose ir jūs geriausiai žinote, kuriame taške dabar jūs esate. Jei jaučiate/ žinote, kad jūs vis dar nesiryžote pasinaudoti pakilimo energijomis ir dar neatlikote savo pasitikėjimo šuolio Pokyčio link, nes galbūt nedrįstate, pasiduodate proto dvejonėms ar aplinkinių įtakai arba dėl kitų priežasčių, nesisielokite, nekaltinkite savęs ir nesijaudinkite – jūs esate tobulame taške savo gyvenime ir jūsų unikalioje kelionėje. Jūs nesate užstrigę ir neinate kita kryptimi; kelionė yra svarbi, nėra ko skubėti ir viskas joje yra reikalinga.

Jei jūs esate savo gyvenimo taške, kur jums sunku padaryti pasirinkimą pajudėti į Pokytį, paleidžiant kažką iš jūsų gyvenimo, prie ko jūs esate prisirišę, nors tai jums daugiau netarnauja, tuomet kvietimas yra eiti vidun ir gilyn į savo širdį. Kai jūs esate čia ir dabar savo širdyje ir su savo intuicija, jūs esate auksiniame potencijos taške, kuriame jūs sąmoningai kuriate savo mylinčią ir gausią realybę, kuri yra sulygiuota su jūsų sielos tikraisiais troškimais.

Tai iš tikrųjų yra tyli kelionė viduje, kur viskas tampa žinoma. Meilė, kurią mes atrandame savyje, yra tas Šaltinis, tas Vienis, kuris mus perdaro, transformuoja, kad mes tekėtume. Tai – žmonijos prarasta moteriškumo sąmonė, kurią dabar mes, kolektyviai, integruojame atgal į savo širdis. Kai mes atkuriame tobulą pirmapradį balansą moteriškumo su vyriškumu, mes galime išleisti džiaugsmą. Tai iš tikrųjų labai graži kelionė – Naujasis Renesansas, kuris pasireikš begaline dieviška kūryba formose. Bet kol mes pradedame tai daryti, kaip iš tikrųjų įgalintos būtybės, vidinis darbas turi būti atliktas…

 

 


Kaip visada, prašau jūsų, skaitydami mano tekstus, kaip bet kurią kitą informaciją, atsirinkite tai, kas jums rezonuoja, ir paleiskite visa kita.

Netrukus pasidalinsiu daugiau detalių apie šią mūsų kelionę į aukštesnius patirties lygmenis.

Džiaugsme ir Meilėje,
Viktorija

Jei jūs patiriate sunkumų savo asmeninėje kelionėje ir norėtumėte įlieti į ją daugiau tėkmės, aš siūlau individualias konsultacijas. Prašau, suraskite daugiau čia. Susisiekite.

Jūs galite sekti ir pamėgi mus čia: