Pamatiniai Naujos Žemės principai

Mes visi, kaip kolektyvas, judame į Naująją Žemę, kreipiami įeinančių kosminių energijų. Dalykas yra tas, kad niekas mūsų nemokė, kaip gyventi šiose naujose energijose. Žemiau pateikiu, kaip gaires, Naujos Žemės principus, kurie parems jus šiame procese – susilygiavimo su Naujos Žemės energijomis ir Naujos Žemės sąmonės įkūnijimo. Šie principai yra pamatinės kolonos, gimdant naują žmoniją ir kiekvienas iš jūsų turite šiuos principus savo DNR.

Taigi, pradedame.

Šviečiantis/ svarbiausias Naujos Žemės principas yra Vienis/ Vienybė.

Jūs esate pilnas ir užbaigtas toks, koks jūs esate – niekas iš išorės negali jūsų papildyti.

Yra vienintelė tiesa – Meilė ir jūs esate ši tiesa – Meilė/ Vienis/ Dieviškumas/ Dievas/ Kūrėjas – žmogiškoje formoje.

Jūs ir kiekvienas, esantis šioje planetoje, jau yra meistras, pagijęs ir nušvitęs. Jūs esate Dieviška, Laisva ir Suvereni, Kristalinė/ Kristaus Būtybė.

Jūs atsiskiriate nuo visų išorinių dievų ir klausotės Vidinio Dievo.

Fizinė realybė yra iliuzija, kuriama mūsų, kaip kolektyvo, per proto suvokimą.

3D realybė yra pagrįsta atskirtimi. Naujoje 5D Žemėje Dieviškas Žmogus funkcionuoja per Pilnatvę/ Vienį, kaip Bendrakūrėjas.

Besivystantys principai, pagal kuriuos gyvename Naujoje Žemėje

Savęs priėmimas

⦁ Jūs suprantate, kad jūs nesate jūsų ego/ asmenybė, jūs esate nubudęs ir žinantis, kas jūs iš tikrųjų esi – Dieviška Būtybė.
⦁ Jūs daugiau nebeprisirišate prie tapatybės ar tikslo – jūs atsiliepiate į visumą kiekvieną akimirką (jokių poreikių, planų).
⦁ Jūs nesiekiate apibrėžimo, vertės, patvirtinimo, reikšmės ar reputacijos – tie žodžiai daugiau nebeegzistuoja – jūs turite jumyse integruotą priėmimą, vertę ir tikėjimą, kad jūs esate dieviška būtybė, kad jūs esate meilė.

Įsicentrinimas širdyje

⦁ Jūs gyvenate visiškai atvira širdimi ir susilygiavęs, kaip viršuje, taip apačioje, viduje ir išorėje. Jūs vedate gyvenimą iš širdies, t.y. jūs gyvenate per Meilę, ne Baimę. Jūs neturite jokių ”užmatymų” visuose savo ryšiuose.
⦁ Jūsų širdis veda jūsų protą (”aukštesnįjį protą”), jūs neveikiate iš ”žemesniojo proto”.
⦁ Jūs esate įvaldęs emocinį intelektą – jūs leidžiate savo jausmams jus vesti per gyvenimą.
⦁ Jūs esate empatiškas. Empatai turi energijos lauką, kuris yra pagrįstas ryšiu, ne atskirtimi.
⦁ Jūs suvokiate skirtumą tarp Meilės, kaip žmogiškos emocijos, ir MEILĖS kaip Viso To, Kas Yra, energijos. Jūs suvokiate, kad Meilė yra tai, kas jūs esate ir iš ko jūs ir visi kiti yra sukurti, ir jūs nustojate prisirišti ir ieškoti meilės (kaip žmogiškos emocijos), kad realizuotumėte save. Jei tuomet jus suras meilė, tai bus graži dovana.

Aukštesnė perspektyva

⦁ Nėra gero/ blogo, teisingo/ neteisingo, sėkmės/ nesėkmės, šviesos/ tamsos, pragaro/ rojaus, dvasinio/ nedvasinio, geresnio, nei/ bogesnio, nei – tai yra dualybe pagrįstas mąstymas. Yra tik Vienis ir Neutralumas.
⦁ Jūs esate daugiamatė būtybė – egzistuojate visose dimensijose vienu metu. Laikas ir erdvė yra iliuzija. Susijungimas su šiomis dimensijomis kasdien yra jūsų kasdienė komunikacija.
⦁ Jūs matote kiekvieną, kaip ”pilną” ir užbaigtą – jūs matote visus, kaip jums lygius, nėra hierarchijos, jūs matote jų dieviškumą, ne jų ego/ asmenybę.
⦁ Viskas, kas jums vyksta, yra galimybė (prisiminti) mylėti – save, kiekvieną asmenį, iššūkį, pokytį, sužeidimą, skausmą. Jūs darote poslinkį savo perspektyvoje, kad suprastumėte, ką bet kokią aplinkybė/ įvykis jūsų gyvenime iš tikrųjų reiškia.
⦁ Jūs priimate viską, kaip tai yra – ir šviesą, ir šešėlį, ir jūs turite ramybę, meilę ir vienį, kaip savo pamatą/ centrą, kuriame jūs esate įsivirtinęs, net jei jūsų išorinis pasaulis yra chaose, disharmonijoje, kentėjime, pokytyje.

Bendrakūrimas

⦁ Jūs prisiimate Visišką Atsakomybę, kaip Bendrakūrėjas. Mes žinome, kad viską, ką mes patyrėme, mes patys sukūrėme! Be išlygų. Jūs žengiate iš kaltinimo energijų!
⦁ Jūs bendrai kuriate/ manifestuojate iš širdies, ne iš ego (t.y. ne tai, ką jūs galvojate, kad jūs norite, bet tai, ką jūs iš tikrųjų norite!), t.y. su aukščiausiu sąžiningumu ir aukščiausias patirtis visų įtrauktųjų didesnei gerovei!
⦁ Dieviškas Žmogus taip pat žino, kaip suvaldyti savo energiją daugiamačiame pasaulyje. Jūs prisiimate atsakomybę už savo asmeninį energijos lauką ir savo sakralią erdvę (savo namus, darbą, t.t.), suvokdamas, kad viskas, kas vyksta jūsų lauke, bangos efektu nurieda į kolektyvinį lauką!
⦁ Jūs žinote, kad kiekviena problema, su kuria jūs susiduriate, jau turi sprendimą Begalinės Galimybės Lauke (kuris laukia, kol jūs jį sukursite!).

Tikėjimas

⦁ Jūs turite tvirtą Tikėjimą, kuris yra sulygiuotas su Dieviška Valia, Dieviška Tvarka ir Dievišku Laiku.
⦁ Jūs esate susipažinęs su Visatos Dėsniais.
⦁ Jūs gyvenate Dabarties Akimirkoje ir pasitikite, kad dabarties akimirkoje jūs turite viską, ko jums reikia (nėra prisirišimo prie praeities ar ateities).
⦁ Jūs gyvenate Dėkingume ir Nuostaboje, kokia dovana yra ši fizinė patirtis!

Sveikata

⦁ Pagrįsta Pilnatve – jūs esate pilnas ir sveikas. (“Liga” ir senėjimas Naujoje Žemėje pasireikš mažiau).
⦁ 12 gijų DNR yra aktyvuotas ir sulygiuotas.
⦁ Jūs paleidžiate mirties baimę ir žinote, kad jūs galite pasirinkti išėjimą iš fizinės realybės pačiu geriausiu laiku.
⦁ Kiekvienas pats yra savo gyduolis – turi galią pagydyti save. Tačiau kartais jums gali reikėti paramos iš kažkieno, kas turi kitokią perspektyvą, daugiau patirties/ praktikos, dvasinio supratimo ir gali įžeminti stipresnius dažnius.
⦁ Jūs paleidžiate ”išlikimo” energijas ir esate begalinės gausos ir klestėjimo energijose.

Dieviškas Žmogus yra įvaldęs šias savybes:

Priėmimą, Atleidimą, Paleidimą, Jautimą, Atsidavimą, Pasitikėjimą, Veikimą (veiksmo ėmimąsi), Rūpinimąsi, Dalijimąsi, Tarnystę, Vienijimą ir daugiau.

Dieviškas Žmogus paleidžia dualybe pagrįstas vibracijas:

Kaltinimą, Teisimą, Gėdinimą, Lyginimą, Konkuravimą, Apibrėžimą, Kaltę, Kontroliavimą, Brukimą, Stūmimą Jėga, Bijojimą, Jaudinimąsi, Bandymus per kančią, Priešinimąsi,  Analizavimą, Atskirties kūrimą ir daugiau.

Pabaigai

Naujoji Žemė yra paremta pilnatve/ vieniu ir gerbia visus kelius, visas dvasingumo formas ir visas kryptis, rodant kelią, bet nediktuojant doktrinų, kuriomis “privaloma” sekti. Iš savo praktikos, dirbant su žmonėmis iš įvairių gyvenimo kelių, matau, kad ši kelionė turi tam tikro panašumo/ bendrumo ir apima tam tikrus etapus. Kiekvienas etapas turi savo saviugdą ir savigydą (gijimą), kurie turi būti atlikti, iki kol mes išeiname iš jo, kaip Meistrai. Pavyzdžiui, yra etapas, kuriame turi būti atliktas vidinio vaiko darbas ir yra daugybė būdų, kaip jūs galite tai atlikti – per meno terapiją, psichologiją, rebefingą, meditaciją, energetinį gydymą ir kt. Svarbu pasitikėti savo vidiniu balsu, kuris visada jus veda į praktiką, kuri geriausiai tarnauja jums šiuo metu. Tai suteikia jums laisvę sekti savo širdimi ir siela! Mes įžengiame į amžių už dvasinių dogmų, kurios yra nepritaikomos  naujiems laikams, ir į dvasingumo takumą, surasdami/ rinkdamiesi tai, kas mums geriausiai tarnauja kiekvieną akimirką. Todėl, pavyzdžiui, vieną dieną/ akimirką mes galime naudoti budistinę praktiką, kitą – kriškčionišką maldą, o kitą – atlikti pagonišką apeigų ceremoniją!

Aš linkiu jums gero ”pasivažinėjimo”, su Džiaugsmu, Juoku, Ašaromis ir Pasimėgavimu!