Rudens Lygiadienis

Kasmet, besikeičiant sezonams ir Motinai Žemei bei visai gamtai einant per gyvenimo ciklą, yra keturi visuotiniai ir kosminiai taškai, ties kuriais mes sustojame, pripažįstame ir pagerbiame tai, kas senovėje buvo vadinama ”Rato pasisukimu”. Tai yra sezonų pagerbimas bendrystėje su natūraliu pasauliu, kosmosu ir dangaus kūnais. Rudens lygiadienis yra vienas iš tų idealių momentų susijungti su kosminės Motinos, Žemės, ritmais. Apie rugsėjo 21–23 d. Saulė, slinkdama ekliptika, atsiduria dangaus pusiaujo ir ekliptikos susikirtimo taškuose ir visame Žemės rutulyje dienos ir nakties trukmė tampa vienoda (apie 12 valandų). Tris dienas Saulė išlieka balanse tarp šviesos ir tamsos ir tuomet dienos šiauriniame pusrutulyje pradeda trumpėti, o naktys ilgėti – naktis tampa ilgesnė už dieną, o pietiniame pusrutulyje atvirkščiai. Rudens Lygiadienio energija apskritai yra balansuojanti vidinį pasaulį su išoriniu, susijusi su harmonija, pokyčiu ir transformacija, praeities paleidimu ir judėjimu priekin, intencijų nuskaidrinimu, derliaus surinkimu žiemai bei dėkingumu.

Laikas poilsiui ir apmąstymams

Natūralus pasaulis yra didžiausias mūsų mokytojas. Jei mes ištyrinėjame gamtos egzistavimo būdus, mes atveriame save plačių galimybių pasauliui. Kai aplink pasklinda vėsesnis rudens oras, natūralu, kad mes dažniau prisimename Saulę, kuri mums teikia šviesą ir šilumą. Rudens sezono pradžia mums duoda ženklą, kad laikas pajudėti vidun, pakūrenti savo vidinę šviesą, kad padėtume sau prasiskinti savo kelią per vėsesnį, tamsesnį metų laiką, kuris ateina. Besikeičianti gamta mums tarsi dovanoja pretekstą sustoti, pakvėpuoti ir būti. Rudens Lygiadienis mus drąsina daugiau ilsėtis ir ilgiau pamiegoti, leisti kūnui, protui bei sielai atsinaujinti. Šio laiko energijos yra palankios brandinti savo svajones ir pasėti sėklas ateičiai. Kai naktys ilgėja, bus daugiau laiko būti vieniems, susitelkti ir globoti tas sėklas, kurios galės sužydėti pavasarį. Būdami tyloje ir rimtyje, medituodami mes galime susijungti su savo intuicija ir pasinaudoti galimybe apsvarstyti, kas mūsų gyvenimuose turi būti pakeista, ir aiškiau nustatyti savo intencijas dėl to, kas turi atsirasti. Laikas, kurį mes praleidžiame šiame laikotarpyje su savimi, yra ypač svarbus ir gali giliai gydyti bei atgaivinti mūsų protinę bei emocinę gerovę, taip pat padėti sukurti derlingą žemę mūsų idėjų ir troškimų sėkloms augti bei vystytis naujame atsinaujinimo cikle. Tai – mūsų pripažinimas, kad kiekviena išorinė kelionė visuomet yra ir vidinė kelionė.

Laikas subalansuoti santykius

Rudens Lygiadienis yra taškas vienybės ir balanso tarp Šviesos ir Tamsos, tarp Ugnies ir Vandens, tarp In ir Jang. Tai mums pažymi tinkamą laiką atidžiai pažvelgti į balansą savo gyvenime ir pakviesti į jį balanso energijas. Kaip tu subalansuoji savo asmeninius įsipareigojimus su išorinio pasaulio? Kaip tu gauni ir kaip tu duodi? Balansas tarp šviesos ir tamsos mums taip pat primena pripažinti ir priimti savo ego ir asmenybių dualumą, silpnybes ir stiprybes, pomėgius ir nemėgstamus dalykus, tai, ką mylime, ir tai, ko nepakenčiame. Kai mes priimame dualumą savyje, mums lengviau priimti dualumą išoriniame pasaulyje. Kartu su Rudens Lygiadieniu turime Svarstyklių poveikį, kurios išryškina mūsų balanso ir harmonijos poreikį, įžiebia mūsų ryšio, vienybės ir balanso santykiuose troškimus. Svarstykles valdo Venera, todėl į paviršių gali iškilti tai, ką mes vertiname ir su kuo mes esame susiję, išreikšdami savo vertę. Gali išryškėti dalykai, į kuriuos mes turime atkreipti dėmesį savo santykiuose. Kad ir kas beiškiltų (sutrikimo, baimės, neaiškumo jausmai ir pan.), svarbu su meile atkreipti į tai dėmesį ir priimti.

Svarbu užbaigti su viskuo, kas mums jaučiasi paviršutiniškai, toksiškai, atstumiančiai, slogiai – tam, kad sukurtume erdvę pasveikinti tai, kas yra prasminga, vertinga, gydo ir atspindi tokius santykius, kokiuose mes norime būti. Rudens Lygiadienis mums primena nustoti žaisti kaltinimo žaidimą ir prisiimti asmeninę atsakomybę už savo pačių veiksmus. Mes galime pakeisti bet kurią neigiamą situaciją, kai surandame joje šviesą, kai matome palaiminimus naštoje ir naštą palaiminimuose. Šio laiko supratimas padės mums atskirti tarp to, kas mus spaudžia, ir to, kas mus išlaisvina. Atpažink dalį, kurią žaidi savo dramoje, ir pamatyk, kodėl tu tai pritraukei į savo gyvenimą. Susitelk į tai, kas yra gerai ir veikia, ne į tai, kas byra, ir energetiškai siųsk meilę, šviesą, atleidimą bei užuojautą – tai turi didelį poveikį, nes mes visi esame susiję energija. Gijimas gali įvykti tik tada, kai mes atveriame savo širdis savo tiesoms. Tai yra puikus metas patikrinti savo tiesas ir pasėti intencijas, susijusias su meile ir balansu visų rūšių partnerystėje – su savimi, mylimaisiais, draugais, kolegomis, šeima, Žeme, bendruomene, protėviais ir t.t.

Laikas paleisti seną ir pakviesti naują

Kiekvienas Lygiadienis, kaip ir kiekviena Saulėgrįža, yra reikšmingas ir galingas laikas gamtoje, kada mes galime pasinaudoti palankiomis energijomis transformuotis daug lengviau, nei kitais metų laikais. Šiame taške mes galime rasti naują kompasą arba suremontuoti senąjį, patikslindami ir patvirtindami kryptį, kuria mes norime, kad mūsų gyvenimas judėtų. Rudens Lygiadienis mums primena apie nesibaigiantį pokyčio ciklą. Niekas niekada nelieka toks pat, niekada. Kaip keičiasi sezonai, taip mes keičiamės. Tik dažnai mes atsispiriame pokyčiui arba jo bijome. Taip, kaip lapai krinta nuo medžių, kad užleistų vietą naujam augimui, taip mums reikia būti atviriems gyvenimo pokyčiams ir paleisti savo metaforinius lapus. Kas turi keistis? Kas turi būti užbaigta? Ką tu turi paleisti? Yra daugybė būdų, kaip mes galime įkūnyti gijimą ir transformaciją, kurių mes siekiame savo gyvenimuose. Tai, kaip mes pasirenkame judėti toliau, priklauso tik nuo mūsų. Rudens Lygiadienio galimybės paleidimui, transformacijai ir augimui atveria savo delnus mums gauti jų dovanas.

Šio meto energijos yra tinkamos pripažinti ir pagydyti bei transformuoti elgesio modelius (pvz. priklausomybes, manijas, žalingus įpročius), emocines tendencijas (pvz., jauti, kad per greitai supyksti, bijai kritikos, per aštriai reaguoji, jauti intymumo baimę ir pan.), savo šešėlinę, tamsiąją savasties pusę (pvz. manipuliuojanti, kontroliuojanti, dominuojanti prigimtis ir pan.). (Žr. toliau ritualą). Taip pat tai yra tinkamas laikas suteikti sau leidimą išbandyti kažką visiškai naujo ir pradėti naujus projektus. Visuotinės energijos šiuo metu skatina mūsų kūrybingumą su laisvės ir tyrinėjimo pojūčiu ir padeda mums priartinti tai, ko mums reikia, kad turėtumėte savo gyvenime erdvę naujam. Sukurkime galimybes patirti džiaugsmą savo gyvenime. Kuo daugiau laimės tu sukuri, tuo daugiau laimės gali sukurti kiti.

Tu turi teisę gyventi tokį gyvenimą, kokio tu nori. Tereikia išdrįsti. Klausykis savo baimių ir išgirsk jų pamokas. Sek žemėlapiu, kurį jos pristato. Atsek jų šaknis iš praeities, pamatyk, kur jos įkrinta į dabartį, ir transformuok, kaip jos keliauja į ateitį. Suteik sau leidimą siekti, prašyti ir gauti paramą. Šis gilus asmeninis darbas gąsdina, bet visada pasibaigia gilaus atradimo ir atpildo vietoje. Pasiryždami šiai praktikai, mes tampame labiau atsakingi dėl savęs ir labiau save mylintys, todėl galintys geriau pasitarnauti savo bendruomenėms. Galbūt tau pakaks kelių gilių įkvėpimų kasdien, galbūt tu išlaisvinsi save iš tau nebetarnaujančių santykių su partneriu, galbūt pradėsi lankyti pamokas, apie kurias visada svajojai, galbūt išvalysi savo erdvę, galbūt suteiksi sau leidimą įvardinti savo poreikius, troškimus ir ribas, galbūt peržvelgsi, kaip gali būti atviresnis kitiems, galbūt labiau įsitrauksi į bendruomenės erdvę. Kad ir ką benuspręstum, daryk tai, kas tau šiuo metu geriausiai veikia ir jaučiasi teisinga, ir prisimink, kad tu nesi vienas šiame nelengvame, bet svarbiame ir giliai gydančiame darbe. Yra daugybė žmonių, kurie tave myli, ir kuriems tu rūpi. Išeik į lauką, suglausk rankas prie širdies ir įsivaizduok, kad kvėpuoji iš širdies ir į širdį, kol pajusi savo kvėpavime pagilėjimą ir ramybės pojūtį, savo pėdas tvirtai įkastas į žemę. Iškelk rankas aukštai į orą, pažvelk į dangų ir paskelbk, kad esi atviras pokyčiams savo gyvenime. Neturėk jokių lūkesčių, tiesiog leisk ir mėgaukis nuostabiu atsivėrimo jausmu, kurį tu sukuri savo gyvenime.

Laikas dėkoti ir švęsti

Rudens Lygiadienis yra dar viena galimybė apsvarstyti praėjusių metų derlių ir pripažinti viską, už ką mes esame dėkingi. Tai yra mūsų užauginto derliaus nuėmimo, kulminacijos ir didelio aktyvumo laikas. Tai yra tobulas metas atpažinti ir pasimėgauti savo sėkme, kai mes nuimame savo projektų ir kūrybinių pastangų derlių. Ko išmokai? Kaip paaugai, pagilėjai ar pasikeitei? Kokie buvo didžiausi įvykiai ir pasiekimai, kuriuos norėtum pagerbti? Galbūt užbaigei projektą, esi paskutiniame gijimo etape, palieki tave ribojantį darbą ar santuoką, o gal pertvarkai visą savo gyvenimą ruošdamasis naujam. Jei jauti, kad daug nepasiekei materialiame lygmenyje, pripažink, kaip paaugai, kaip asmenybė, ir atpažink tai, kaip vienodą ar net didesnę sėkmę.

Daugelyje senovės kultūrų visur aplink pasaulį Rudens Lygiadienis buvo laikas šventei, susirinkimui su šeima ir draugais, dėkojant šviesai už gausą, kurią ji sukuria ir paruošia ateinantiems tamsiems mėnesiams. Pagerbdami Motinos Žemės, šeimos, draugysčių, gausos Žemėje, kūrybos, pasiekimų ir asmeninį derlių, galite  sukviesti susirinkti draugus, šeimą ar kaimynus į namus, sodą ir pasidalinti derliaus gausa, juoku, meile. Paprašykite kiekvieno atsinešti savo pagamintų šventinių patiekalų. Uždekite žvakių, sukurkite laužą. Dainuokite, šokite. Dėkokite už dovanas, kurias šiemet gavote. Nepamirškite pripažinti, padėkoti ir pagarbinti Motiną Žemę, kai dalijatės jos vaisiais. Eikite pasivaikščioti į mišką ar laukus, stebėkite sezono pokyčius, prisiglauskite prie medžio ir leiskite jam pilnai jus paremti, klausykitės paukščių čiulbėjimo ir vėjo šnarenamų medžių lapų. Padėkokite nuostabiai planetai, kurioje gyvenate. Padėkokite medžiams ir vėjui, kurie pučia dėkingumo žodžius per visą pasaulį. Jei šalia jūsų nėra miško, raskite vietinį parką, ar medį, krūmą su šiek tiek žalumos. Kartu stebėkite saulėtekį ar saulėlydį. Pasiūlykite Saulei savo meilę bei dėkingumą. Lygiai taip pat galite švęsti ir vienas – tai suteikia geresnę galimybę susitelkti, padėkojant už viską, kuo gyvenimas tave palaimino.

* * *

Yra daugybė būdų, kaip mes galime pažymėti šį sezoninį slenkstį – medituodami, iškyloje po žvaigždėmis, pokalbyje su draugais ar paprasčiausiai nusilenkdami dangui, pamerkdami akį žvaigždėms, pripažįstant šią akimirką. Nepaisant to, mes švenčiame Rudens Lygiadienį ar ne, ir ar iš vis tikime jo įtaka mūsų visuminei gerovei, negalime paneigti fakto, kad savo esybe patys esame gamta ir gyvo, kvėpuojančio kosmoso dalis. Taip, kaip jūra atsiliepia į mėnulio ciklus, lygiai taip reaguojame ir mes. Visi ir kiekvienas iš mūsų esame giliai ir subtiliai veikiami sezonų kaitos. Pasirinkimas, kurį stovėdami sezonų sankirtoje, mes turime padaryti, yra tekėti su gamta arba, priešingai, ignoruoti jos jėgas, tartum jos būtų atskiros nuo mūsų. Sąmoningas susijungimas iš naujo su gamta yra susijungimas su labiausiai laukinėmis savo pačių dalimis ir pagarbos atidavimas Žemei bei visiems jos gyventojams.

Lygiadienio Ritualas

Vienas iš tradicinių būdų susijungti su natūraliu pasauliu yra per ritualą. Ritualas padeda aiškiau suvokti, kas yra tai, ką tu šiuo metu kuri, ir kas yra tai, kas yra pasiruošę transformacijai. Ritualo ceremonijos paskatinti giliausi sielos troškimai pradeda lengviau reikštis fiziniame pasaulyje.

  1. Po saulėlydžio sukurkite sakralią erdvę namuose. Tam, kad sukurtumėte sakralią erdvę šiam dvasiniam darbui, suraskite savo namuose tokią vietą, kurios niekas daug netrukdytų. Pradėkite išvalydami erdvę su šalaviju,  Palo Santo lazdele, dainuojančio dubenio garsais arba tiesiog išplaudamas su druska arba actu praskiestu vandeniu. Pasiruoškite ugnies ceremonijai uždegdami žvakutę, smilkalą ir išdėliodami centre aplink kitus jums brangius daiktus, bet ką, kas jus kviečia, ką jaučiate esant šventą (pvz. paveikslus, eterinius aliejus, dalykus iš gamtos ir pan.). Šalia žvakės, ugnies elemento, galite padėti indą su truputėliu Žemės, indą, pripildytą Vandens, ir tuščią indą, simbolizuojantį Orą.
  2. Ritualą galite atverti daina, giesme, naudodami muzikinius instrumentus. Įsicentrinkite tris kartus giliai įkvėpdami ir įžemindami kojas į Žemę. Pakvėpuokite giliai, užmerktomis akimis susijungdami su visais elementais – Ugnimi, Oru, Vandeniu, Žeme ir Dvasia. Stebėdami žvakę patyrinėkite savyje Ugnies elementą, pajausdami, ką jis jums reiškia. Jei jaučiatės blokuojami arba dirbate su tuo, apie ką svajojate savo gyvenime, ugnis yra galingas įrankis, kuris gali padėti tinkama linkme pakeisti energiją.
  3. Paeiliui nusistatykite 3 intencijas: pirmą – iškvėpdami viską, ką norite paleisti, antrą – įkvėpdami viską, ką norite pasveikinti savo gyvenime, trečią – palaimindami Motiną Žemę, Dievą Saulę ir šventą Rudens Lygiadienio dieną. Stebėdami ugnies liepsną, įsivaizduokite, kaip viena energija yra transformuojama į kitą ir dūmais pasklinda į eterį. Padėkokite ugnies energijai ir kitiems elementams, kad jums padėjo rituale, ir jei galite, leiskite ugniai užgesti natūraliai, įsitikinę, kad tai yra saugu.

Tą patį ritualą galima atlikti su laužu. Taip pat galima naudoti popieriaus lapelius, ant jų užrašant dalykus, už kuriuos esate dėkingas, kuriuos norite paleisti ir kuriuos norite pritraukti – leiskite sielai jus vesti, atverdami duris savo vaizduotei ir pajautimui to, kas jums yra tinkamiausia būtent šiuo metu.

Sezonui tinkami eteriniai aliejai švelnūs, raminantys, tokie kaip juodųjų pipirų, rozmarino, sandalo, bergamotės, pačiulių. Eteriniai aliejai gali padėti adaptuotis prie sezoninių pokyčių, taip pat juos puiku naudoti meldžiantis, dėkojant ar sėjant intencijas.

Laimingo ir Palaiminto Rudens Lygiadienio visiems.

~ ~ ~