Vasaros Saulėgrįža

Esame laike, kai, apsisukus metų ciklui, vėl artėja didžiuliai, svarbūs kosminiai įvykiai ir vėl yra laikas pasiruošti tam, kas ruošiasi ateiti. Šiuo metu yra kuriama daug šviesos, kuri yra pristatoma į Žemės planetą. Energija jau yra čia ir mes jau esame  visatos šviesos bangų zonoje. Kai kurie iš jūsų – ypač, kurie esate jautresni – energijų pokytį pastebėjote jau praėjusią savaitę.  Birželio 17 d. atsivėrė Saulėgrįžos Vartai, kurie pasieks savo piką birželio 21 d. ryte. Tai – svarbus kosminis langas, stiprus dieviško likimo aktyvatorius. Per ateinančius mėnesius daug kas pasirodys, kaip pagreitinimas. Kiekvieno Žemėje laukia daug naujų galimybių augimui ir plėtimuisi. Jūs patirsite, kodėl šis pavasaris buvo toks stiprus ir transformuojantis.

Kosminis Langas

Yra specialių akimirkų laike, kai dalykus manifestuoti tampa lengviau, bet visi pokyčiai prasideda mumyse ir tai priklauso mums pasinaudoti įvairiomis energijomis ar ne. Tie iš jūsų, kurie sekate Gyvenu su Meile nuo jo pradžios (2011 m.), prisiminsite, kad ne kartą praeityje esu rašiusi apie „Kosminius Langus“, tokius, kaip Rudens Lygiadienis arba “Liūto Vartai” (08.08) bei apie galimybę atlikti „Pasitikėjimo Šuolį“. Tokiomis akimirkomis, mes turime įvairių laikų susijungimų – taškų, iš kurių mes galime manifestuoti tai, ką mes norime patirti savo realybėje, pakeisti realybę, kurioje mes gyvename ir t.t.  Visi įvykiai, vartai, langai yra tik tam, kad mums palengvintų, bet tai nereiškia, kad mums nereikia nieko daryti. Įsivaizduokite, jūs keliaujate į kitą šalį ypatingam susitikimui, į kurį turite patekti laiku. Tam, kad ten atsidurtumėte, jūs turite įsėsti į tam tikrą lėktuvą tam tikru laiku. Jei pražiopsosite skrydį, tuomet jums reikės laukti kito ir jūs pražiopsosite susitikimą, ir turėsite derinti jį iš naujo. Tas pats ir čia.

Mes galime raudoti ir skųstis dėl savo gyvenimų, laukti, kad kažkas ateis ir mums paruoš dalykus, tačiau tai taip neveikia. Mūsų vedliai ir būtybės šviesos karalystėse įtemptai dirba, kad mums paruoštų sceną, bet tai yra mes, kurie iš tikrųjų turime joje vaidinti. Kad tai padarytume, turime palaukti, kol visi skirtingi laikai susiduria viename taške, atverdami langą, per kurį mes galime peršokti laiko juostas, dimensijas, ir pan., bei prisiimti atsakomybę už savo gyvenimus ir imtis atitinkamų žingsnių. Šios akimirkos nutinka kiekvienam iš mūsų individualiai ir kolektyviai. Kolektyviai, mes kuriame kažką didingo. Individualiai, mes galime kautis su fiziniu ir emociniu diskomfortu, susilygiuojant su šviesa, arba – apkabinti visiškai nuostabią patirtį.

Paleiskite intenciją susilygiuoti su šiuo Langu Dabar, kai į Gąją ir mus pačius yra paleidžiami dieviškų dažnių kodai iš tyros Šaltinio sąmonės, paspartinantys pokyčius realybėje.

Pabudimo Srovė

Kai prisimenu savo pačios pasitikėjimo šuolį, kurį padariau prieš 6-erius metus būtent tokiame sankirtos taške, kaip šis, didžioji dalis Lietuvos buvo visai kitokioje realybėje. Tai, kas įvyko 2012 m., daugumai praslydo pro suvokimą ir gyvenimas tęsėsi toliau. Per pastaruosius metus daug kas pasikeitė, nors iš pažiūros kažkam gali atrodyti, kad dalykai tebėra tokie pat. Sąmonės transformacija yra prasidėjusi ir tęsiasi. Sąmonė plečiasi ir visas gyvenimas kyla. Nėra grįžimo atgal. Yra didžiulis dvasinis proveržis, daugybė dvasinių manifestacijų ir galimybių. Yra daugybė priežasčių būti laimingiems. Kai ieškote įrodymų, kad dalykai gerėja, gali padėti suvokimas, jog pakilimas yra tęstinis procesas, ne vienintelis įvykis. Žinoma, tam tikrame taške mes galime turėti patirtį ar dvi, kad žaidimas baigėsi, bet tai – tik pabudimo viršukalnė. Tai, kaip tai jaučiasi, kai mes integruojame nubudusį suvokimą į savo kasdienybę, yra visiškai kitaip, nei pirmas smogtelėjimas. Ir taip, mes vis dar tebeesame žmonės ir turime tuos pačius žmogiškus sunkumus, darome klaidas, mylime, supykstame, gedime, išsigąstame.

Mūsų sąmonės būsena fiziniame pasaulyje nuolat kinta. Šie poslinkiai sąmonėje ateina didelėmis bangomis ir įtakoja didelį žmonių skaičių. Mūsų pabudimas veikia esančius aplink mus, taip, kaip mes esame veikiami planetinių, soliarinių ir visatos jėgų. Pabudimas yra kažkas, kam jūsų siela ruošiasi arba ne. Tie, kurie yra pasirengę nubusti per susikirtimo taškus, kuriuos parinko jų aukštesnieji aš, pabus staiga per ateinančius laikotarpius.  Kaip jūs tam galite pasiruošti? Jei dar neturėjote pabudimo, sekite savo širdimi ir susidurkite su savo baimėmis ir tamsa. Sekimas savo širdimi padės jums susilygiuoti su galimybėmis nubusti šiais ir ateinančiais metais. Ir kas žino, kokia bus jūsų įtaka šiam pasauliui, kai jūs atliksite savo vidinį darbą ir seksite savo širdimi? Galbūt jūsų vidinis darbas sukurs erdvę nubusti jūsų vaikams, draugams ar sutuoktiniui? Mes negalime žinoti visų šio švento darbo atsišakojimų. Kai jūs nubusite, tada prasidės tikrasis darbas jums tai įkūnyti ir gyventi pasaulyje iš šios erdvės.

Galbūt jūs galite padėti išsipildyti pabudimo pranašystėms, apkabindami savo pilnatvę? Jei yra pabudimo energijos banga, tai dėl to, kad kiti perėjo šias duris, kad apkabintų savo didžiausią tamsumą ir didžiausią šviesą. Taip darydami, jie apkabino save. Tai – vienas požiūris į pabudimą. Kitas yra paleisti visus prisirišimus, įskaitant tuos, kurie, atrodo, leidžia mums gerai jaustis. Išlikite ištikimi tam, kas jūs esate, sekite kvietimu jūsų širdyje ir prisiminkite atsargiai ugdyti savo intuityvius centrus, kai jūs transmutuojate praeities tankį – tai, kas daugiau jums nepriklauso žemiškuose egzistencijos planuose. Turite būti lankstūs, nes besikeičiantis vibracinis lygmuo atskleidžia, kokia yra dabartinė tiesa. Vibracinis neatitikimas jūsų lauke (kai baimė ir meilė bando susibendrauti) jausis labai nepatogiai. Daugybė iš jūsų jau peržengėte žemesnes darbotvarkes, nebedalyvaujate baimėse ar susižavėjime praeitimi, yra neutralumas ir būties būsena, kuri nuolat rezonuoja su besąlygiška meile.

Išlikite atviri nežinomam ir ryšiui su savo aukštesniais lygmenis (aukštesniais savasties aspektais ir savo dieviška komanda). Žinokite, kad jūs esate palaikomi viso, kas yra, ir kad jums bus suteiktas priėjimas prie visko, ką jums reikia žinoti kiekvieną akimirką. Ieškokite vedlių vedimui. Jums yra prieinama didžiulė išmintis bei perspektyva iš tų, kurie susidūrė su nežinomu priešakyje minios ir yra čia, kad jus paremtų ir pervestų per bet kokius iššūkius, kuriuos jūs šiuo metu patiriate. Labai svarbu žinoti, kad kiekvienas iš jūsų galite susijungti ir gauti vidinį vedimą. Šis vedimas gali ateiti įvairiomis formomis, todėl per ateinančias savaites ir iki metų pabaigos būkite atviri patirtims. Leiskite patirtims atsiskleisti, dirbti su jumis, vesti jus ir jus paremti – tai padės įžiebti jūsų suvokimą apie jūsų misiją.

Galinga Savirealizacijos Aktyvacija

Kitų (šviesos darbuotojų ir vedlių) laukia kitas pakilimo patirties lygmuo. Kai kuriems tai bus įkūnijimas ir aktyvus dalyvavimas pakilimo procese. Šis etapas yra dieviška galimybė įkūnyti Naująjį Save – pasirinkti pilnai įžengti į Naują Save, į Savo Tiesą, į Savo Kūrybinę Kristaus Būties Išraišką. Mes esame atsakingi už savo kūrybą ir šiuo metu yra prieinamas didelis laisvės, harmonijos ir dieviškos meilės kiekis. Energijos skatina apkabinti pokytį, savo aukštesnius pasirinkimus bei kūrimą gyvenimo, darnoje su Naujuoju Aš. Mes turime pažinti savo Naująjį Aš ir išsinerti iš bet ko, kas mums netarnauja iš aukštesnio lygmens. Energija nuolat kinta ir mūsų kiekvienos akimirkos intencijos bei pasirinkimai yra raktai į tai, kaip patogiai mes jausimės ląstelių lygmenyje. Per šį etapą yra daug dalykų, kuriuos mes galime gauti, kurie ne tik paruoš mus fiziniam įkūnijimui, bet ir suteiks aiškumo apie tai, kas turi pasilikti, o kas toliau keliauti mūsų asmeninėje kelionėje. Noras palikti senąjį save, senas istorijas ir visas praeities keliones yra raktas į lengvą Naujojo Aš įkūnijimą.

Naujojo Aš įkūnijimas yra fizinis procesas, bet tai nėra susiję su fizine struktūra. Mes turime labai mažus indus sulaikyti labai didelius Savasties aspektus. Tai – tarsi spaustum žvaigždę į akmenuką. Tikroji Savastis yra milžiniška – mes tampame Saulės išnešiotojais formoje. Štai kodėl mes praktikuojame plėtimąsi pamažu, kad šviesa nesuardytų fizinio. Pirmieji įkūnytojai išžengia iš uolų, atveria duris ir rodo, ką reiškia Įkūnijimas ir kas yra įmanoma. Mes esame įkvepiami naujais kūriniais, naujomis idėjomis, intuicijos apie mūsų keliones ir šio kosminio poslinkio perspektyvą. Daugiau nebėra slėpimosi, susiduriama su baime parodyti Tikrąjį Save. Išėjimas iš uolos yra neišvengiamas, nors ir priverčia krūptelti. Atsiminkite, kad viskas yra viena ir jūs esate galingos šviesos ir meilės būtybės, kurie yra pasirengę imtis aktyvių vaidmenų, kaip organizatoriai, mokytojai, vedliai ir laisvi mąstytojai, kad padėtumėte žmogiškoms sieloms prisiminti, kur jie yra bei pajudėti teisinga kryptimi kolektyvinėje sąmonėje. Neigimas gali sugniuždyti jūsų žemesnįjį aš, todėl jei patiriate abejones, baimę ar sutrikimą, darykite Naujojo Aš sprendimus Dabar, iki tol, kol ši energija sustiprės vasaros eigoje.

Pabudimo srovė reiškia, kad yra reikalingas tvirtas kiekis atjaučiančios paramos. Prisiminkite Dieviško Moteriškumo aspektą: palaikyti erdvę kitiems turėti savo patirtį. Be teisimo ir be didelių instrukcijų – tai nėra naudinga, ypač, jei velkatės su praeitimi. Dalinkitės savo istorijomis iš širdies, sulygiuokite savo naujas paslaugas iš čia kur dabar esate. Viskas turi rezonuoti meile, nuoširdumu ir vientisumu. Šviesos Giminės atsakomybė yra rodyti kelią į aukštesnę realybę, žemesnė realybė palaipsniui išsisklaidys, kai bus daugiau nebereikalinga, o dabar, kaip spindinčios dieviškos būtybės, mes vaikštome tarp realybių, kol susilygiuosime. Apkabinkime savo sprendimą kilti žmogiškoje formoje ir padrąsinkime vienas kitą į pakilimą mūsų pačių, kaip suvienytos sąmonės žmonijos. Suvokime, kokie stiprūs, išmintingi ir pasirengę šiame laike mes esame savo pakilimui, kokie palaiminti esame, suvokdami, kas vyksta, kur vyksta, ir turėdami šią patirtį tuo pačiu laiku. Laikas iš tikrųjų apkabinti savo kūrybą ir Tikrąjį Save, realybę, kurią mes pastoviai kuriame ir bendrai kuriame. Bendrakūrimas – tai Vienis ir yra būtinas žingsnis žmonėms pakilti į kolektyvinę sąmonę. Kai mes susivienijame dieviškame neutralume, yra patiriamas gijimas, aktyvacijos ir gili ramybė. Jei mes pasirinksime susivienyti, kaip grupė, mes augsime stipresni savo naujuose šviesos gebėjimuose.

Pasirinkimo Metas

Yra viena didelė viltis geresniam pasauliui ir tai esi tu. Taip tu. Tu esi vienintelis, kuris yra atsakingas už tave. Tu esi vienintelis, kuris gali apkabinti visą save. Jei tu to nepadarysi, nepadarys niekas kitas. Jei tu nepasirinksi iš tikrųjų gyventi gyvenimo ir kasdien labiau sąmoningo ir švelnesnio suvokimo, niekas kitas nepadarys. Yra daugybė informacijos, kurią mes galime perduoti per internetą ar kitais būdais, bet galiausiai tai lieka jums. Jei jūs laukiate kažkokios tobulos akimirkos įšokti į kažką, nelaukite. Neženkite. Nėra laiko laukti kažko ar kažkieno, kas nublokš tave į geresnį „tobulą“ gyvenimą (kad ir kas tai būtų jums). Jūs paprasčiausiai turite paleisti tobulos akimirkos idėją ir tada šokti. Arba tiesiog šokti. O jei šiomis dienomis vyksta kažkokios ypatingos energijos, tuomet pasinaudokite jomis. Nebijokite! Vieną dieną suvoksite, kad tai, ko jūs dabar bijote, buvote tik pats jūs, bijantis savęs!

Vertinkite šį svarbų pereinamąjį laikotarpį. Tai – labai mistinė ir dvasinė patirtis. Būkite pasirengę, kad daug dalykų gali pasikeisti jūsų gyvenimuose, nes jūs esate pasirengę tam momentui, kai kolektyvinė sąmonė gali įšokti į naują buvimo oktavą. Nesijaudinkite, jei nesijaudinate. Tai nereiškia, kad jūs esate iškritęs. Greičiausiai, jūs suvokiate, kad šis žingsnis yra reikalingas daugumai žmonių ir kad vyksta kažkas didesnio. Metas prisitaikyti prie naujų buvimo principų pagal naujus kodus, kurie toliau bus pristatomi į mūsų būties subatominius lygmenis. Ši nuolat įeinanti šviesa yra neišvengiama.

Turėkite grąžią Saulėgrįžos Savaitę. 

Meilėje ir Šviesoje, visų didžiausiai gerovei,

Viktorija

P.S. Šiomis dienomis vėl sulaukiu iš jūsų žinučių, kad pastaruoju metu nei iš šio, nei iš to pasijuntate pavargę ir neturite kito pasirinkimo, kaip tik prigulti popiečio poguliui, kiti staiga pajuntate norą atsidurti gamtoje ir susijungti su Žeme, dar kiti esate pakviečiami į meditatyvią būseną, taip pat galite patirti ”iškritimą iš laiko”, kai atrandate save kažkur važiuojant ar einantį, bet neprisimenate, kaip jūs ten atsidūrėte, ir pan. Kai kuriems šie ir panašūs dalykai jau yra tapę antraeiliais, bet tiems, kurie tik bunda, tai gali būti keista patirtis. Jei atpažįstate save arba kažką iš savo pažįstamų, paaiškinkite, kad tokie dalykai yra visiškai normalūs, kad jūs neišprotėjote ir kad nėra reikalo panikuoti ar bėgti pas gydytojus. Tai – įprasti pakilimo ”simptomai” ir po tokių „iniciacijų“ dalykai sugrįžta į savo vėžes. Myliu Jus ir esu su Jumis.