Seksualinio išnaudojimo žaizdos pagydymas

Ši tema yra ypač aktuali, kaip ir slidi, šiuo metu mūsų žemiškoje ir evoliucinėje kelionėje, nes palaiko daugiausiai tridimensinio proto manipuliacinių įspaudų, kurie palaiko mus, kaip visuomenę, vergovėje, tiek tada, kai tiesa yra sulaikoma, tiek tada, kai yra bandoma kalbėti apie tiesą. Pastarojo mėnesio energijos stipriai iškėlė šią disbalanso tarp  polių temą, kad būtų mūsų pamatyta, suvokta, integruota ir apibrėžta iš naujo.

Svarbu suprasti, kad dabartinėje šiandienos pasaulio būsenoje vienas skausmingiausių, labiausiai traumuojančių ir izuoliuojančių išnaudojimų, kuriuos patiria žmonija, liečia seksualinius dalykus. Ši žmonijos istorijos dalis daugumai yra žinoma: per savo istoriją mūsų planeta ir žmonija didžiausius nusikaltimus patyrė seksualinėje srityje, susijusius su prievarta ir piktnaudžiavimu, netinkamai naudojantis galia ir siekiant gauti galią. Kaip tai yra gerai atskleista amerikiečių autoriaus Džeimso Redfildo romane „Celestinos šventyklos pranašystė“, visos kovos, kurios vyksta, yra viena kova dėl energijos. Kai nėra resursų/ puoselėjama viduje, įvairiomis sąmoningomis arba iš pasąmonės (erdvė, kurioje matyti, neleidžia ego aspektas) kylančiomis manipuliacinėmis taktikomis gyvenimo jėgos energija yra vagiama iš kitų.

Šioji žemiška kelionė daugybei iš esmės/ reikšminga jos dalimi yra apie savęs įgalinimą. Seksualumo sritis yra ta, kuri vergovėje palaiko daugumą. Labiausiai niokojanti seksualinės traumos ir išnaudojimo pasekmė yra nugalinimo pojūtis, kurį tai sukuria. Iš energetinio kūno perspetyvos, seksualinis išnaudojimas ir traumos labiausiai tiesiogiai veikia pirmąjį ir antrąjį energetinius centrus, energetinės esaties šaknį. Pagal visuomenę galima aiškiai matyti, kad šioje srityje labiausiai yra nugalinta moteriška lytis, tačiau iš tiesų, tai yra Dieviškas Moteriškumas visuose, moteryse ir vyruose. Štai kodėl dauguma moterų arba daugiau vidinio moteriškumo vibracijų  įkūnijantys vyrai yra įstrigę priklausomuose santykiuose, finansiškai, seksualiai ir visaip kitaip patiria kentėjimą.

Praktiškai, visos patirtys mūsų buvo patirtos tam, kad mes pamatytume, kurioje vietoje mes buvome „nugalinti“ (tai visada yra apie mus pačius) ir susigrąžintume į savo rankas savo galią, pakildami virš to. Nugalinimo patirtis kiekvienam jo kelionėje yra unikali ir tai yra mums patiems surasti pagrindinę temą, kuri atsikartoja mūsų gyvenimiškose patirtyse. Daug žmonių kokia nors forma patyrė seksualinių vagių kankinimą. Tai yra patirtis skausmingos situacijos, kur tarp žmonių buvo išnaudojama galia ir dažniausiai naudoti bauginimas, apgaulė ar piktnaudžiavimas, kad būtų pasinaudota (fiziškai arba energetiškai) seksualiniais organais asmens, kuris toje situacijoje buvo suvoktas, kaip silpnesnis. Paprastai, strategija yra sukelti seksualinį išnaudojimą/ kankinimą/ vergystę, kaip įmanoma jauname amžiuje. Vaikai ir jaunuoliai emociškai ir mentališkai nėra pasirengę atskirti, kokie yra tikrieji suaugusiųjų motyvai, ir užauga į suaugusius, kurie kartoja tą patį išnaudojimą, kurį jie kentėjo, kaip vaikai.
 

Kai dabar Žemės kūnas pereina pokyčius, iškyla didžiulis kiekis žemesnių dimensijų kolektyvinės psichologinės ir emocinės miazmos. Seksualinis programavimas yra specialus energetinis instinktyvaus proto energetinis parašas, kuris yra stipriai įlietas energetinėje aplinkoje. Tai yra primityvus kolektyvinės sąmonės laukas, kuris semiasi giliai iš Žemės 2D laukų ir yra įrašytas į žmonių instinktyvius kūnus. Šis laukas turi intelektinį lauką ir yra kolekcija žmonijos seksualinio elgesio standartų, seksualinio skausmo, seksualinių ligų, įpročių, visų traumų, kurios susikaupė nuo žmonijos Nuopolio, t.y. įvykio, kuris atskyrė Vyrišką ir Moterišką energetinius principus ir paveikė žmonijos kairiojo ir dešiniojo smegenų pusrutulių funkcijas, atskirdamas žmogiškas būtybes į du, sukuriant horizontalią atskirtį tarp širdies ir žemesniųjų kūno centrų. Šis iškreipimas davė žmonijai seksualinį aktą be jokios meilės, širdies ryšio, kitą būdą traumuoti, naudoti ir išnaudoti žmones.

Kad subalansuotume šiuos vyriškus ir moteriškus principus ir suvienytume savo energetinius kūnus atgal į ryšį ir energetinę pilnatvę, savo kelionėse mes turime susidurti akis į akį su savo gilių seksualinių žaizdų skausmu. Tai yra kolektyvinės sielos žaizda, pasireiškusi per daugybę skausmingų istorijų, kurios vyko žemiškajame plane per pasikartojančias reinkarnacijas, tamsos jėgoms tyčia sukeliant seksualines traumas per seksualinį programavimą. Seksualinis programavimas yra proto kontrolės formos, naudojamos būtent palaikyti „seksualinę žaizdą“ aktyvią žmonėse per įvairias seksualinio išnaudojimo priemones, kurios yra formuojamos visuomenėje, kaip normalus elgesys.

Tai yra elektroninis persekiojimo signalas, kuris yra skatinamas suvilioti žmones tikėti, kad prostitucija savo kūnu už pinigus ar kažką, ko jie nori, arba kito žmogaus prievartavimas yra teigiamas dalykas ir jų nežaloja. Deja, kūno išnaudojimas arba elgimasis su savo kūnu su nepagarba ar neapykanta daro energetinę žalą jų Šviesos Kūnams, didinant seksualinę žaizdą ir emocinį skausmą viduje. Tai reikalauja aukšto supratimo atskirti šiuos modelius, tapti meistru impulsų kontrolės ir pilnai suprasti, kaip tamsiųjų jėgų manipuliacinės 3D programos yra naudojamos tam, kad išsekinti jūsų energiją ir padaryti jus silpnais ir neefektyviais, žmonėmis, kuriais yra lengva pasinaudoti, kaip marionetėmis. Vienas iš pavyzdžių, mes esame “bomborduojami“ susitikti su asmenų tipais, kuriuos mes matome, kaip seksualiai patrauklius, kurie buvo sukurti, kad sukurtų krachą mūsų aukštesniajame DNR kodavime ir pasireišktų mūsų gyvenime, kaip chaosas, skausmas, energijos nutekinimas ir atitraukimas.

Mes buvome kontroliuojami atiduoti savo galią kitoms būtybėms, kol esame ant šios Žemės, kad būtume lengvai pavergti. Kas yra ypač svarbu, tai žinoti, kad kontrolieriaus struktūros tikslingai naudojasi žmonių seksualine, t.y. gyvybine energija, bei jų lytimi prieš juos, kad palaikytų virš žmonių dominavimą ir kontroliuotų bei manipuliuotų žmonėmis per jų neišspręstus seksualinius skausmus. Tai yra proto kontrolės programavimas per įvairias paslėptas dienotvarkes. Yra labai sunku ištraukti save iš šio kolektyvinės seksualinės žaizdos skausmo tol, kol pagydome, t.y. atkuriame balansą, ir suvienijame savo vidinius seksualinius konfliktus ir asmenines žaizdas. Kai atliekame šį vidinį darbą pagydyti seksualinį sužeistumą ir seksualinio kentėjimo programavimą, šis kolektyvinės sąmonės programavimas ir jo seksualinė manipuliacija daugiau nebeturi mums kontrolės.

Kad atgautume kontrolę savo seksualinių energijų, žingsnių ėmimasis tai suprasti yra svarbus žingsnis, paleidžiant mentalinį ir emocinį prisijungimą prie šios masinės manipuliacijos. Mes esame čia ir dabar pataisyti ir pašalinti visus negatyvius seksualinius prisiminimus bei įspaudus ir susigrąžinti organišką erotinį malonumą, atkuriant širdimi paremtą intymumą ir pataisant sveiką seksualinį ryšį, kaip Šventos Dieviškos Sąjungos, įkūnytos čia, išraišką. Mes turime teisę, esame verti bei dabar esame remiami sugrįžti į taiką, meilę, saugumą, pagarbą ir ramybę, visų pirma, kiekvienas savyje, ir vieni su kitais. Ir mes sugrįžtame.

Esminiai Savigydos Žingsniai

Kad sėkmingai judėtume evoliucine spirale, auksinė taisyklė yra, kad mes visada turime rinktis meilę virš baimės.

Kad pajudėtume iš skausmingų praeities blokų reikia nuoširdaus emocinio gijimo ir surasti atleidimą, nes mes turime surasti katarsinį paleidimą, kad išvalytume emocinio skausmo blokus ir pripildytume šią skausmo vietą aukšto dažnio šviesa.

Pirmieji žingsniai yra: pasitraukti iš sužeidusios aplinkos ir surasti mylintį švelnumą su savimi, prie kurio jūs galite prieiti ir kurį galite vystyti per savo pačių širdį.

Kelias pagydyti tokių trauminių susidūrimų emocinį skausmą yra surasti besąlyginį atleidimą visoms įtrauktosioms šalims ir vystyti meilę sau bei savęs priėmimą.

Kiekvienas iš mūsų turime išmokti besąlygiškai mylėti savo kūnus ir visas jų dalis, įskaitant savo seksualinius organus. Nėra nieko bijoti ar gėdytis, mūsų seksualiniai organai yra verti meilės, pagarbos ir rūpesčio. Pradėkite švelniai prisiminti, kad aukščiausiame tiksle jūsų vidinėje sąjungoje ir tarp dviejų žmonių, kurie gali palaikyti sakralią sąjungą bei plėsti dvasinę meilę, mūsų seksualiniai organai yra šventi dalykai, kurie gali praleisti aukščiausią meilės jėgą, kreipiamą iš mūsų širdies ir į mūsų seksualinių organų energetinius kanalus.

Taip pat svarbu, klastotės dvasia žaidžia su asmeninio skausmo patirties įrašais, kuriuos nešasi kūnas (ląstelinė atmintis), ir apgaudinėja protus įtikėti, kad tai mes buvome šių skausmingų patirčių priežastis. Ši aukos programa verčia auką tikėti savo kalte. Svarbu suprasti, kad nesvarbu, kas jums nutiko, kas sukėlė skausmą ar vidinį konfliktą, tai nėra kliūtis jūsų emociniam augimui, dvasiniam vystymuisi ir pakilimui. Klausykitės savo širdies ir suraskite savo vidinę stiprybę. Žinokite, kad joks kitas asmuo, dalykas, dvasia, viešoji valdžia, neturi galios virš jūsų savivertės ir prieigos prie jūsų vidinės dvasinės tiesos, nebent jūs nusprendžiate atiduoti jiems savo dvasinę galią.

Galiausiai, tai pareikalaus visiško išsprendimo ir harmonijos santykiuose su visais dalykais, kurie yra susiję su su seksualumu ar lytimi, savyje.

Kai mes tampame labiau sąmoningi ir savipažinūs, mes pradedame atpažinti absoliučią svarbą kurti energetinę pilnatvę ir mylintį švelnumą savo Šviesos Kūnams. Tai yra tai, kaip mes manifestuojame Vienį ir sugebame palaikyti vidinę ramybę. Tai yra raktas į mūsų savimeistriškumą ir laimę.

Nors gijimas visada yra tęstinis procesas, yra žinojimas, kad mes ateiname į mūsų pačių prigimtinę teisę galios, meilės ir džiaugsmo.
Jūs galite sekti ir pamėgi mus čia: