Individuali mentorystė 1:1 nuotoliniu būdu

Mentorystės liepos-rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais vietos užpildytos, jei norite užsiregistruoti jūsų mentorystei su Viktorija rudens-žiemos mėnesiais, parašykite el. p. viktorja@gyvenusumeile.lt.

 

 • Ar esi ieškanti (s) Savęs, tavo paskirties, vaidmens, tikslo šiame gyvenime, tavo autentiško prisidėjimo prie didesnio gėrio pasaulyje?

 • Ar esi patyrusi (ęs) traumą, išnaudojimą ar kitas skausmo pamokas tavo gyvenime ir nori pagydyti tas žaizdas tavyje, kad tu jaustumeisi visiškai saugi (us) būti tavo kūne ir saugi (us) būti Savimi pasaulyje?  
 • Ar esi ypač jautri (us) empatė (as), kažkas, kas gyvena plačiai atverta širdimi – mylinti (s), besirūpinanti (s) ir duodanti (s), ieškanti (s), kaip pagerbti tavo pačios (paties) ribas ir savivertę, nenešant pasaulio kentėjimo?
 • Ar esi įgimta (s) šviesos nešėja (s) ir nori pradėti dalintis tavo intuityviomis dovanomis, remiant kitus ten, kur tu esi, bet nežinai nuo ko pradėti ir/ ar kaip tai plėtoti? 
 • Ar esi kelio rodytoja (s), pasirengusi (ęs) užbaigti savęs teisimą ir įžengti į tikrąją tavo unikalios ir autentiškos Sielos esmės galią, kad padėtum bendrai kurti Naują Aukso Amžiaus realybę?
 • Ar esi intuityvi vedlė (vedlys), pasirengusi (ęs) įžengti į tavo vaidmenį panaudoti tavo dvasines dovanas, kad pasitarnautum kitiems aiškiu ir harmoningu būdu, nesijausdama (s) pernelyg sujaudinta (s) ar išsekusi (ęs)?
 • Ar esi kūrybinga asmenybė, kuri jaučiasi užstrigusi ir trokšta pagimdyti kitą tavo kūrybinio projekto ar sąmoningo verslo fazę? 
 • Ar esi tavo Sielos esmės įkūnijimo etape, patiri iššūkius ir ieškai aiškumo bei paramos tavo procesuose, gimdant Naują Save ir Naują Žemę per tave?

Jei atsakei TAIP į bet kurį iš aukščiau esančių klausimų ir jauti, kad tau reikalinga parama šiame etape, tuomet kviečiu tave paskaityti daugiau apie Sielos Įgalinimo Mentorystę. 

 

Pasauliui reikia tavo širdies atviros ir spindinčios, pilna jėga. Pasauliui reikia tavęs, aktyvuoto (s), įgalinto (s) ir spindinčio (s) tavo Sielos Šviesą su gracija ir be pasiteisinimų. Nėra daugiau laiko slėptis, bandyti apeiti tai ar likti užstrigusiems ribotuose įsitikinimuose ar modeliuose, kurie palaiko tave nusigręžiančią (tį) nuo tavo tikrosios galios. Tu esi kviečiama (s) pasakyti TAIP tavo autentiškos ir unikalios Sielos esmės Įkūnijimui.

Emocinio gijimo ir transformacijos procesas, kurį patiria žmonės, su kuriais dirba Viktorija su jos dvasine komanda, yra alcheminis procesas, kuris pakeičia nematomu būdu. Per pastaruosius penkerius metus po darbo su Viktorija individualiose sesijose, ratuose, retrituose, žmonės užaugina jų vidinius vaikus ir procese susigrąžina jų pačių kūrybines dovanas, pradeda pagyti iš senų žaizdų, paleisti prisirišimus ir įpročius, susilaukia kūdikių po metų negalėjimo, inicijuoja naujus kūrybinius projektus, pakelia verslus į kitą lygmenį, padaro pažangą, gydant chroniškus susirgimus, palieka nesveikus santykius, pritraukia labiau maitinančias partnerystes, atlieka pokyčius jų karjeroje, kurie yra sulygiuoti su tuo, kas jie iš tikrųjų yra jų Sielos lygmeniu, pasveikina naujas sroves gausos, kuri ateina iš atgaivintos savivertės vietos. Šis sąrašas tęsiasi. Svarbiausia, jie padaro kvantinius šuolius, susigrąžindami daugiau jų suverenios galios, įkūnydami jų sakralią Sielos esmę, kuri yra dabar ypač reikalinga pasaulyje. Jie tampa labiau pasitikintys girdėti ir būti kanalu jų pačių intuityviam vedimui ir kurti stebuklus su jų dvasinių vedlių komandomis. 

Sielos įgalinimo mentorystė yra unikali, kaip ir tu esi.

 

Mūsų mentorystės drąsiai mylinčiame ir atjaučiančiame lauke tu esi įgalinama (s) transmutuoti tavo sunkias gyvenimo iniciacijas ir iššūkius keliančias emocijas į dvasinį auksą. Sielos Įgalinimo Mentorystė yra trijų mėnesių įsipareigojimas, kaip darbas drauge tris mėnesius, kuris leidžia mums kartu keliauti per šią sakralią evoliucinę kelionę ir paremti tave ateiti į tavo aiškią saviraišką bei pajudėti pirmyn tavo Sielos kelyje su gracija. Yra du būdai, kaip mes galime keliauti šią kelionę drauge:

Komfortabili Mentorystė:

 • Per mūsų pirmąją 60 minučių sesiją mes aptarsime, kur jūs dabar esate jūsų kelionėje, kad žinotume, kaip geriausiai galime jus paremti, atskleisime tą jūsų sritį, kuri dabar yra didžiausio poreikio (tai gali keistis, kai mes judėsime ir atskleisime daugiau apie jus), taip pat įtvirtinsime mūsų Mentorystės „Multidimensinę Matricą“, kur mūsų Aukštesnieji Aš pradės komunikuoti tarpusavyje. Šis multidimensinis stebėjimas ir vedimas/ parama tęsis per visą mentorystę.

 • Kartą per mėnesį mes susitiksime mūsų privačiai 120 minučių mentorystės sesijai Skype arba Messenger  platformoje. 

 • Kiekviena sesija apima kombinaciją Viktorijos transliuojamų multidimensinių žinučių iš Aukštesnių Šviesos ir Motinos Gajos lygmenų bei praktiško gilaus dvasinio psichologinio koučingo. Kai yra vedama, Viktorija gali taikyti kvantinį energetinį darbą, kad paremtų jus susigrąžinti jūsų Sielos aspektus, paleidžiant atitarnavusius įsitikinimus, socialines programas ir karminius modelius. Kiekviena sesija yra unikali ir gerbia jūsų autentiškos kelionės atsiskleidimą, vedant jūsų Aukštesniajam Aš. 

 • Per sesiją jūs galite gauti smagias ir maitinančias namų praktikas, kurios ateina jums iš jūsų Aukštesniojo Aš, kurias jūs galėsite pridėti prie jūsų dvasinės savipriežiūros įrankių rinkinio.

 • Po kiekvienos sesijos jums yra prieinama papildoma Viktorijos parama el. laiškais nuo pirmadienio iki penktadienio, jei jums iškyla kokie nors klausimai ar rūpesčiai tarp sesijų.
 • Mūsų trijų mėnesių drauge pabaigoje mes susitiksime paskutinei sesijai atšvęsti jūsų transformaciją ir atskleisti kitus harmoningus aiškius veiksmus ir praktiškus žingsnius, kad jūs pajudėtumėte pirmyn jūsų gyvenime po mūsų transformuojančios mentorystės kelionės.

 

Meistriška Mentorystė: 

 • Viskas, kaip nurodyta aukščiau, ir

 • Mes susitiksime mūsų DVIEM privačioms 120 minučių mentorystės sesijoms per mėnesį. Mentorystė dukart per mėnesį leidžia mums geriau stebėti mūsų kelionę kartu. Per šį laiką jūs padarysite reikšmingą pažangą ir kvantinius šuolius, pagydant šerdines žaizdas, išvalant virusinį programavimą bei ribojančius įsitikinimus asmeniniu, šeimos, protėvių ir kolektyviniu lygmenimis. Tai išvalę, jūs turėsite daugiau vidinės erdvės įkūnyti ir šviesti pasaulyje jūsų tikrąją šviesą. Sulig tuo, mes turėsime daugiau erdvės ir laiko paremti jus apkabinti jūsų unikalias dvasines ir kūrybines dovanas, kurios yra užkoduotus jūsų dieviškame genome ir kurios yra ypač reikalingos planetoje dabar. 

 • Mūsų trijų mėnesių drauge pabaigoje, jūs gausite papildomą laišką, kuris apims išmintį bei įžvalgas, kurios parems jus toliau įkūnyti jūsų unikalią Sielos Esmę ir pajudėti pirmyn šiais epiniais laikais įgalintais ir meistriškais būdais.

Būk pasirengusi (ęs) pamatyti save ir tavo gyvenimo įvykius iš tavo sielos perspektyvos, apkabinti naujus įpročius ir mintis, prisiimti atsakomybę už tavo kūrinius. Tu atrasi save žingsnis po žingsnio. Mano vaidmuo yra padėti tau pamatyti galią tavyje pajudėti pirmyn ir kurti palikimą, kuris palaimins tavo šeimą, draugus ir nepažįstamus, kurių gyvenimai pagerės dėl tavęs. Tau nereikia laikyti savęs "dvasingu" ar "intuityviu". Tau paprasčiausiai reikia įsipareigoti atsiverti ir tyrinėti tavo įsitikinimus ir idėjas apie tave ir Gyvenimą.

Metodai

 • Intuityvus vedimas

Atverdama „kanalą“ į Šaltinio Sąmonę, Viktorija susijungia su jos Aukštesniuoju Aš, kuris turi tiesioginį bendravimą su jūsų Aukštesniuoju Aš ir jūsų besąlygiškai mylinčiais dvasiniais vedliais, kas leidžia jai priimti informaciją, kuri yra jūsų didesnei gerovei. Viktorija gali ištransliuoti gaunamą informaciją į aiškų, atjaučiantį ir harmoningą vedimą, kad paremtų jus imtis veiksmo praktišku ir įžemintu būdu. 

 • Energetinis darbas

Kvantinis energetinis darbas yra Viktorijos unikalus būdas transliuoti energetinį gydymą, dirbant tiesiogiai su Šviesa, tyra Šaltinio energija, ir kvantiniu energijos lauku, kuris sujungia visą gyvenimą už erdvės ir laiko. Tai reiškia, kad jūs galite gauti gijimą jūsų dabartyje, praeityje ir ateityje. Kai Viktorija veda kvantinę energijos transmisiją, ji atneša jos gydančią  energiją su daugybės besąlygiškai mylinčių angelų, archangelų, pakylėtųjų meistrų ir kitų Šviesos jėgų parama. 

 Komfortabili Mentorystė apima:

 • Pirminę 60 minučių trukmės video sesiją
 • Trejas 120 min. trukmės mentorystės (video arba audio pagal jūsų pasirinkimą) sesijas ir įmanomus įrašus*
 • Prieinamą paramą el. paštu nuo pirmadienio iki penktadienio 
 • Papildomus įrankius, ritualus ir praktikas, kurie parems jūsų kelionę 
 • Trijų mėnesių multidimensinį stebėjimą, mentorystę ir koučingą 
 • Paskutinę 60 minučių trukmės video sesiją
 *Jei norite turėti galimybę turėti mūsų sesijas įrašytas, turime susitikti Zoom internetinėje platformoje.
 
 

Dovanos pirmiems dviems Sielos Įgalinimo Mentorystės dalyviams:

 • Knyga antologija „Kalbančios širdys“ su 17 moterų transformacinėmis istorijomis, įskaitant Viktorijos istorija apie jos asmeninę gijimo ir pabudimo kelionę
 • 5% nuolaida į pasirinktą retritą su Viktorija 2019 arba 2020 metais
Energijos mainai – 555 eur.
 
 Dėl individualių mokėjimo planų 2, 3 ar 4 mėnesiams susiekite el. p. viktorija@gyvenusumeile.lt.

 

 

 

Meistriška Mentorystė apima:

 • Pirminę 60 minučių trukmės video sesiją
 • Šešias 120 min. trukmės mentorystės (video arba audio pagal jūsų pasirinkimą) sesijas ir įmanomus įrašus*
 • Prieinamą paramą el. paštu nuo pirmadienio iki penktadienio
 • Papildomus įrankius, ritualus ir praktikas, kurie parems jūsų kelionę 
 • Trijų mėnesių multidimensinį stebėjimą, mentorystę ir koučingą 
 • Paskutinę 60 minučių trukmės video sesiją

*Jei norite turėti galimybę turėti mūsų sesijas įrašytas, turime susitikti Zoom internetinėje platformoje.

 

Dovanos pirmiems dviem Sielos Įgalinimo Mentorystės dalyviams:

 • Knyga antologija „Kalbančios širdys“ su 17 moterų transformacinėmis istorijomis, įskaitant Viktorijos istorija apie jos asmeninę gijimo ir pabudimo kelionę
 • 10% nuolaida į pasirinktą retritą su Viktorija 2019 arba 2020 metais
 Energijos mainai – 999 eur.
 
 Dėl individualių mokėjimo planų 2, 3 ar 4 mėnesiams susisiekite el. p. viktorija@gyvenusumeile.lt.
 
„Viktorija gali nukreipti tavo dėmesį tikslinga ir tikslia kryptimi, kuria judant plečiasi sąmonė, tavo gyvenimo kelyje randasi vis daugiau aiškumo ir šviesos.''
plunk
Mindaugas
 

Žengimas į Tai, kas Tu iš Tikrųjų Esi, yra Evoliucinis veiksmas.  

 

Mentorystė su Viktorija yra multidimensinė dvasinio gijimo ir įgalinimo kelionė. Nors mes atnešame daug džiaugsmo, humoro ir žaidimo į mūsų sesijas, darbas keliauja giliai ir išjudins pokytį bei transformaciją jūsų gyvenime. DABAR yra laikas Įkūnyti daugiau tavo Sielos esmės!

Tavo Gyvenimas yra to vertas. Tu esi to verta (s).

 
Jei turite klausimų apie Mentorystės pasiūlymą, maloniai prašome susisiekti el. paštu viktorija@gyvenusumeile.lt.