Viktorija yra pakilimo kelio rodytoja, mentorė-koučerė ir intuityvi fasilitatorė.

Nuo 2011 m. ji dalijasi informacija, išmintimi ir žiniomis iš nušviestų aukštesnės sąmonės lygmenų įkvėpti bei paremti žmonijos pakilimą ir sąmonės evoliuciją bei perėjimą į naują realybę, vadinamą Naująją Žemę. 

Ji yra čia padėti paspartinti naują pradžią ir naują gyvenimo būdą visiems Žemėje, paremti mus prisiminti mūsų tikrąją prigimtį ir begalinę gausą šaltinio, kuriuo esame.

Atsidavusi tarnystei, ji veda pavyzdžiu mūsų kolektyvinėje transformacijoje ir evoliuciniame tranzite. Svarbi jos misijos dalis yra paremti žmones jų individualiose evoliucinėse kelionėse pabusti jų aukštesniam tikslui, įgalinti ir įkūnyti jų aukštesnį žmogaus potencialą.

Viktorija veda asmenines sesijas, seminarus, kursus ir retritus. Nuo 2016 m. ji vedė retritus Lietuvoje, Maltoje, Norvegijoje, Prancūzijoje, Indijoje,  savarankiškai ir bendradarbiaudama su kitais mokytojais, gyduoliais iš įvairių šalių. 

Visi jos darbai yra koduoti šviesa aktyvuoti ir pakelti vibracinį dažnį visų, kurie tai gauna. 

"Retrito patirtis yra magiška. Viktorija jaučia giliausius dalyvių troškimus ir poreikius, juos atneša į realias patirtis visiems. Tokiu būdu retrito turinys subtiliai ir tvirtai apsipina atsipalaidavimu, ramybe, pasitikėjimu, džiaugsmu ir meile. Būnant retrito aplinkoje, atgijo vidinė ramybė, nutilo protas, maitinausi giliu gijimu, trokštamomis žiniomis. Viską matau aiškiau, viduje daug ramiau, bunda noras kurti visai kitokią asmeninę realybę. Santykiai keičiasi, tampa pozityvesni, labiau mylintys ir atviresni. Tai būtina patirti kiekvienam."
Gintarė
Retrito Maltoje 2019 m. dalyvė

Koučingas, Mokymai, Retritai ir Renginiai

Viktorijos troškimas tyrinėti dalykus, susijusius su žmogaus įgimtu potencialu, sąmonės esme, alternatyviu gydymu ir ilgaamžiškumu prasidėjo nuo tada, kai ji buvo maža mergaitė. Būdama 13 m. ji suvokė, kad jos kelias yra padėti žmonėms įgyti įgalinimą per savivok`ą, gyvenimą nušviesto gyvenimo būdo ir meistriškumą. 

Iki atsiduodama savo misijai paremti dabartinį poslinkį sąmonėje, Viktorija baigė teisės magistrantūros studijas, dirbo teisės srityje. Jos veikla šiandien yra paremta jos giliu asmeniniu tyrinėjimu ir tiesiogine asmenine patirtimi, taip pat sertifikuotomis studijomis bei praktika šiose srityse: meditacijos vedimas ir mokymas (studijos IICT), meno, garso, kvėpavimo, masažų terapijos, gyvenimo koučingas.

Savo laiku, ji patyrė autoimuninius sutrikimus, išgijimas pastūmėjo ją alternatyvios medicinos link ir dvasiniu keliu. Ji suprato, kad jos sutrikimų šaknis yra emocinės/ vibracinės prigimties dėl jos pačios bei paveldėtų dalykų, traumų. Ji studijavo ir praktiškai tyrinėjo įvairias holistines praktikas, kol galiausiai apkabino autentišką patirtį, įgimtus gebėjimus bei dovanas ir supratimą, kaip visi šie aspektai veikia tarpusavyje iš multidimensinės perspektyvos. Tai yra tai, kuo ji myli dalintis per jos rašymus, video, seminarus, kursus, retritus ir kūrybą. 

Jos didžiausias džiaugsmas yra sukurti saugią sakralią erdvę kitiems pagydyti jų traumas bei įgyti aiškumą, kaip jie gali tapti meistrais iš vidaus. Viktorija dalijasi jos pačios sielos integracijos kelionės patirtimi bei mokymais apie meilės sąmonę, multidimensinę savastį, mūsų fotoninę DNR evoliuciją, energetinį meistriškumą, derindama širdyje įcentrintą koučingą, įsikūnijimo praktikas, ezoterinę kvantinę fiziką ir originalaus dieviško žmogaus DNR kodus, kurie yra mūsų kūnuose, paremdama žmones išprogramuoti jų senas ego tapatybes, išsklaidyti tankį ir sukurti erdvės įkūnyti jų sielą, kas kiekvieną veda į sąmonės plėtimąsi ir daugiamatę transformaciją jų pačių pasirengimo laiku, leidimu ir kūryba aktyviai įsitraukti į gyvenimą, įcentrintą širdyje ir sieloje.

Ji taip pat laiko save amžina mokine, nuolat tyrinėjančia žmogaus ir dvasinės patirties gelmes ir toliau praktikuoja būdus atnešti balansą, ramybę ir meilę į šią fizinę realybę. Viktorija yra pasidalijusi jos pačios transformacinės kelionės istorija antologijoje “Kalbančios širdys” (2019).