Sveiki atvykę į Penktą Dimensiją

Daug senovės pranašyščių, pakilimo mokymų, dabartinių knygų ir interneto svetainių kalba apie didžiulį poslinkį, kurį pereina mūsų planeta, iš esmės visa mūsų galaktika.

 
Pakilimas į Penktą Dimensiją

Žemė ir visos būtybės, gyvenančios ant šios planetos, slenkasi į visiškai naują lygmenį realybės, kurioje viršų paima meilės, džiaugsmo, ramybės, atjautos ir dvasinės išminties sąmonė. Tai yra vadinama Penkta Dimensija.

Kai kurie sako, kad šis poslinkis tikriausiai bus užbaigtas per keletą ateinančių dešimtmečių; kiti nepateikia jokios datos. Tačiau visi, panašu, sutinka, kad tai bus užbaigta kažkuriuo metu netolimoje ateityje, nors asmenys visada judės į Penktą Dimensiją jų pačių tempu, kai jų dažnis bus pakankamai aukštas, kad atitiktų aukštesnės dimensijos vibraciją.

Pagrindinės Gyvenimo Penktoje Dimensijoje Charakteristikos:

 • Visi žmonės gyvena ramybėje ir harmonijoje, patirdami Vienį su visu gyvenimu, visiškai gerbdami visus žmones ir planetą.
 • Meilė ir atjauta teka per visus bendravimus.
 • Lygybė, teisingumas ir pagarba visoms žmogiškoms būtybėms karaliauja Žemėje.
 • Daugiau jokio alkio, skurdo ar nusikaltimų.
 • Gausa prieinama visiems.
 • Visi gyvena be baimės, su visišku pasitikėjimu Dieviškumu.
 • Visi yra pabudę jų didingumui, dieviškoms tarp-dimensinėms būtybėms, kuriomis jie iš tikrųjų yra.
 • Žmonės laisvai komunikuoja su būtybėmis iš kitų planetų ir galaktikomis bei keliauja į tolimas visatos dalis su šiomis būtybėmis.
 • Patirtis, kūrimas ir kelionės yra kuriami harmonijoje su Dieviška Šaltinio Valia.
 • Kiekvienas asmuo, situacija arba vieta, kuri yra trokštama, tampa akimirksniu manifestuota.

Kaip visa tai apskritai gali įvykti?

Kaip tai gali įvykti taip greitai? Kaip šis pasaulis gali pasisukti iš kur jis yra šiandien ir tapti utopija arba į pasaką panašiu pasauliu? Planetoje vis dar tebėra daug tamsos – karų, neapykantos, išankstinio nusistatymo ir neteisybės. Taip pat mes susiduriame su nesuskaičiuojamomis atrodo neišsprendžiamomis problemomis: globaliniu atšilimu, gyventojų pertekliumi, užterštais atogrąžų miškais, didėjančiu nedarbingumu, globaliniu maisto trūkumo ir badu, užnuodytais vandenynais ir rimtais klimato pokyčiais.

Atsakymas yra dvilypis: pirma, milijonai žmonių planetoje dabar patiria pabudimą ir širdies atvėrimą precedento neturinčiu dažniu. Kažkuriame taške, neišvengiamai įvyks šimto bezdžionių fenomenas.

Antra, ne kiekvienas ant planetos daro pasirinkimą (sąmoningą ar nesąmoningai) padaryti poslinkį į Penktą Dimensiją.

Visos sielos turi pasirinkimą įžengti į Penktą Dimensiją, su sąlyga, kad jie įsisavino pakankamai šviesos palaikyti energijos lygmenis, kad egzistuotų toje aukštesnėje vibracijoje. Tačiau daugybė rinksis palikti Žemę per ateinančius dešimtmečius, kad pajudėtų į kitas trečios dimensijos patirtis kitose visatos dalyse. Jie nebus pabaigę to, ką trečios dimensijos realybė vis dar turi juos išmokyti.

Kas yra Dimensijos?

Dimensijos yra būdai organizuoti skirtingus egzistencijos lygmenis pagal jų vibracinį dažnį. Kiekviena dimensija turi tam tikrą rinkinį įstatymų ir principų, kurie yra specifiniai tos dimensijos dažniui.

Pakilimas į aukštesnes dimensijas

Pakilimas į aukštesnes dimensijas tęsiasi toliau, kai mes pasiekiame Penktą Dimensiją.

Kiekviena dimensija vibruoja aukštesniu dažniu, nei ta, kuri yra žemiau. Kiekvienoje aukštesnėje dimensijoje egzistuoja skaidresnė, platesnė realybės perspektyva, didesnis žinojimo lygis. Mes patiriame daugiau laisvės, didesnę galią ir daugiau galimybių kurti realybę.

Trečia Dimensija

Jūs galite manyti, kad Trečia Dimensija yra daiktai, kuriuos jūs matote, kaip, pavyzdžiui, namas, medis, gyvūnas. Dimensijų kontekste, šie daiktai yra matomi, kaip dalis formos, kuri turi formą, masę, tekstūrą ir svorį. Forma taip pat egzistuoja Ketvirtoje Dimensijojje ir iki tam tikro laipsnio Penktojoje. Tačiau aukštesnėse dimensijose, daiktai yra daugiau šviesa pripildyti, ne tokie tankūs, kaip jie yra Trečiojoje. Trečia Dimensija yra užrakinta laike/ erdvėje ir priežastyje/ pasekmėj, arba, dualioje realybėje.

Ši dimensija yra mokyklos klasė, kurią Sielos lanko, apsigvendamos žmogiškuose fiziniuose kūnuose, kad išmoktų daugiau apie kūrimą. Trečioje Dimensijoje gyvenimas atspindi viską, ką mes siekiame suprasti. Todėl kūrimo mintimis ir jausmais procesas yra prilėtintas, kad mes galėtume atsekti aplinkybes to, ką mes palaikome savo sąmonėje.

Trečia Dimensija yra sąmonės būsena, kuri yra labai apibrėžta ir ribota. Trečios dimensijos visuomenė ir mokslas siekia įrodyti, kad vienintelė realybė, kuri egzistuoja, yra ta, kurią mes suvokiame savo penkiais fiziniais pojūčiais, ir skatina mus tikėti, kad mūsų 3D realybės suvokimas yra vienintelė realybė. Kadangi mes gyvenome šioje tridimensinėje realybėje daugybę gyvenimų, mes esame linkę daryti prielaidą, kad tai yra vienintelė prieinama realybė gyventi.

Trečios dimensijos “operuojanti sistema” veikia, remiantis griežtais įsitikinimais ir gana nepajudinamu rinkiniu taisyklių ir apribojimų. Pavyzdžiui, Trečioje Dimensijoje, mes išmokstame tikėti, kad kūnai yra kieti; kad jie negali susilieti vieni su kitu arba peržengti per sienas. Viskas yra priklausoma nuo gravitacijos, fiziniai objektai negali išnykti ir mes negalime skaityti kito asmens minčių.

Yra “kietas” – tvirtas įsitikinimas, kad mes turime “sunkiai dirbti”, kad pasiektume savo tikslus. Yra paplitę baimė, teisimas ir atskirtis nuo visumos.

Ketvirta dimensija

“Tiltas”, ant kurio daug iš jūsų esate, bus pakankamai trumpą laiko tarpą. Kai jūs keliaujate per Ketvirtą Dimensiją, jūs ruošiate save Penktajai. Jūs patiriate šią dimensiją, kai jūs turite akimirkas dvasinio pabudimo ir širdies atvėrimo patirtis. Kitais kartais, tai gali įvykti, kai jūs paprasčiausiai jaučiatės aiškiai suprantantis ir ramus viduje. Viskas viduje ir aplink jus jaučiasi lengviau ir mažiau griežta/ kieta/ nelankstu/ nejudinama. Yra erdviškumo ir pakilimo pojūtis.

Laikas daugiau nebėra linijinis Ketvirtoje Dimensijoje. Ketvirtos dimensijos praeities, dabarties ir ateities suvokimas yra labiau takus, kadangi pasikeičia laiko ir erdvės dėsniai. Mes atrandame, kad laikas yra laisvai formuojamas; kad laikas ir erdvė iš tikrųjų gali išsiplėsti ir sutrumpėti; daug mūsų tridimensinio proto nustebimui.

Dėl takios laiko ir erdvės prigimties Ketvirtoje Dimensijoje mūsų astralinės formos morfuojasi. Todėl yra didelis formos paslankumas. Šamanas arba šventas asmuo, kuris gali formuoti poslinkį, išmoko įžeminti savo astralinę formą ant trečios dimensijos taip visiškai, kad jie gali laikinai pakeisti savo tridimensinę formą.

Manifestacijos yra daug greitesnės Ketvirtoje Dimensijoje. Mintys ir jausmai kuria realybę daug greičiau, nei ant trečios dimensijos.

Apskritai, kai jūs patiriate meilę, džiaugsmą ir dėkingumą, jūs patiriate ketvirtos dimensijos sąmonę.

Penkta Dimensija

Visas gyvenimas 5D gyvena Dvasios Vienio Sąmonėje, tačiau tebėra “Aš”, kaip atskiro grupės nario, patirtis. Linijinis laikas ir erdvė neriboja sąmonės čia ir čia nėra atskirties ar ribotumo iliuzijos. Vietoj to, čia yra pastovi patirtis Vienio VISŲ.
Norinti įžengti į Penktą Dimensiją ir pasilikti ten, visas mentalinis ir emocinis bagažas privalo būti paliktas už durų. Jokios baimės, kentėjimas, priešiškumas, pyktis, pavydas, kaltė ar atskirties pojūtis čia neegzistuoja. Meistriškumas virš minties yra prerekvizitas.

Visi veiksmai ant šio lygmens yra paremti meile, nes baimė negali pakelti aukštos penktos dimensijos vibracijos. Jei mes patirtume baimę, būdami Penktoje Dimensijoje, mūsų vibracija nukristų ir mūsų sąmonė būtų iškart nužeminta į žemesnius Ketvirtos Dimensijos sub-lygmenis.

Penktoje Dimensijoje mes gyvename besąlyginėje meilėje, besąlyginiame atleidime ir besąlyginiame priėmime.

Manifestacijos Penktoje Dimensijoje yra momentinės. Jūs pagalvojate apie kažką, tai atsiranda. Žmonės bendrai komunikuoja per telepatiją ir turi gebėjimą lentvai skaityti vieni kitų mintis ir jausmus. 

Laiko patirtis radikaliai skiriasi: kai kurie apibūdina tai, kaip: “viskas vyksta vienu metu”. Nėra atskyrimo tarp praeities, dabarties ar ateities.

Daug iš jūsų turėjote patirtis arba sapnus, kurie jaučiasi tarsi jūs aplankėte Penktą Dimensiją. Šios yra įkepiančios, nepaprastai jaudinančios ir teikiančios viltį. Jos palaiko jus judėti per sunkumus, kurie kartais iškyla, kai jūs keliaujate per Ketvirtą Dimensiją ir į Penktąją.

Penkta Dimensija yra Pakilimo pradžia. Todėl, visa sąmonė čia natūraliai yra multidimensinė.

 

Šaltiniai:

 1. Barnett, Angela: Crystal Magic Orchestra
 2. Frazier, Vidya: Awakening to the Fifth Dimension
 3. Lie, Suzanne: Multidimensions
 4. Asur’Ana: Aligning with Earth