Įkvėpk Meilę, Iškvėpk Meilę

Portalo 2018 12 12 vedama meditacija su Šviesos Kalba "Atėjimas į Naująją Žemę"

Tai yra 1 val. trukmės Naujos Kūrybos Energijos (dažnių, vibracijos, kodų, garso, žodžių) aktyvacija, skirta paremti jūsų Pakilimo kelionę 2019 metais, įrašyta su šia intencija per svarbų kolektyvinėje sąmonės evoliucijos kelionėje 2018 m. 12:12 Portalą. Šio įrašo aprašymas  atneš jums daugiau aiškumo, supratimo bei paspartinimą – daugiau.

 

 

Jūsų asmeninė Šviesos Kalbos aktyvacija

Šviesos Kalba - jūsų laisvam tekėjimui su Gyvenimu

Šviesos Kalba yra mūsų „gimtoji kalba“ iš Žvaigždžių! Joje yra dažniai, kurie palaiko gydančias Visatos vibracijas subalansuoti ir aktyvuoti Žmogišką potencialą. Klausantis tai gali skambėti keistai, tačiau tai pažadins gilų jūsų kilmės prisiminimą ir re-kalibruos jūsų pačių dovanas bei gebėjimus. 

Šviesos kalba yra galingos, didingos energijos transmisija, kuri veikia čia ir dabar, aktyvuodama poslinkius energijoje, kūne ir lauke. Tai yra garso ir šviesos energijos aktyvacijos. Tai yra Naujos Kūrybos energija, išreiškianti Ramybę, Meilę ir Vienį su visu gyvenimu.

Šviesos garsas, perleistas per Viktoriją, paspartins jūsų asmeninę pakilimo kelionę, paskatins jūsų trokštamą fizinę, emocinę ar dvasinę regeneraciją ar transformaciją ir parems jūsų miegančio bei dabartinio DNR pabudimą. Be to, tai padės jums paleisti žemesnius dažnius, pakels jūsų vibracijas, parems jums daugiau atverti savo Širdį ir kurs bei plės jūsų Šviesos Kūną. 

Jūs mėgausitės šiais įrašais ir būsite palaiminti šių garsų, žodžių, dažnių ir vibracijų, į kuriuos atsilieps kiekviena jūsų ląstelė. Klausydamiesi šių įrašų, jūs gausite paramą, kurios jums reikės duotuoju momentu, jūs jausite pokyčius jumyse ir kaskart energija eis giliau ir jūs gausite didesnę naudą iš kiekvieno kodo. 

Tai padės jums pasijusti geriau visuose jūsų egzistencijos lygmenyse ir nušvies jums jūsų naujus žingsnius, kurių turite imtis, kurie jus ves į jūsų didžiausią gerovę. Prisiminkite, greičiausias būdas busti, gyti, transformuotis, kilti – per Ramybės, Meilės ir Džiaugsmo vibracijų kūrimą ir siuntimą į kūną!

Susipažinti daugiau su Šviesos Kalbos technologija, maloniai prašome, perskaitykite straipsnį „Naujos kūrybos energija, Šviesos kalba ir Naujosios Žemės kodai“.

 

⦁ Galingas energijos harmonizavimo įrankis
⦁ Kūno regeneracija naujam gyvybingumui
⦁ Takų kūne atvėrimas Šviesai (gyvenimo jėgai) įeiti
⦁ Jūsų kristalinės girdelės, suvienytos su Naujosios Žemės Kristaline gardele, aktyvacija
⦁ Kankorėžinės liaukos akyvacija sulygiuoti su Sielos tikslu šiam gyvenimui
⦁ Kristaus/ Krištolinės/ Vienio Sąmonės aktyvacija
⦁ Susilygiavimas su Dieviška Valia ir kvietimu Dabar
⦁ Jūsų Naujosios Žemės Savasties ir Naujosios Žemės vizijų manifestavimo aktyvacija
⦁ Fizinio Širdies galėjimo sustiprinimas ir išplėtimas, Širdies atvėrimo didesnei meilei, ramybei ir atleidimui aktyvacija
⦁ Palengvinimas nuo minčių ir streso, nervinės įtampos paleidimas, nervų sistemos funkcionavimo paagerėjimas
⦁ Giliai palaidotų sielos traumų, užspaustų emocijų ir skausmo išvalymas
⦁ Atjautos ir Meilės Sau sustiprinimas bei išplėtimas, sujungimas su Viena Širdimi
⦁ Ribojančių įsitikinimų, mentalinių ir emocinių blokų pradėti manifestuoti džiaugsmingą gyvenimą paleidimas
⦁ Energetinės čakrų sistemos subalansavimas ir harmonizavimas
⦁ Vidinių lygmenų subalansavimas, įgalinantis naują, naujų formų kūrybą 
⦁ Giliai pasėto, sąmoningai nesuvokiamo pasipriešinimo pokyčiui išvalymas, blokų pasikliauti savimi bei aukštesne galia išvalymas

Kad pasiektumėte geriausius rezultatus, prašome, užtikrinkite, kad klausotės jų pagal pateiktas gaires. Gaires parsiųsite, paspaudę aktyvią nuorodą  – Gairės, Šviesos Kalba

Atsiliepimai

Dauguma žmonių patiria Dieviškos Meilės tyrumą, įtvirtintą vibracijose, garsuose ir energijose, nors kartais tai gali skambėti intensyviai, kai mes sulaužome ir išvalome užblokuotą energiją ir modelius. Daug žmonių pastebi turtingas spalvas, mato spindinčią šviesą, simbolius arba jaučia energijos bangas, kutenimus, šilumą ar vėsą. Dažnas yra plėtimosi ir širdies atsivėrimo pojūtis. Kai kurie jaučiasi giliai paliesti ir emocingi, apibūdindami savo patirtį, kaip gilią transformaciją. Dažnai žmonės sako, kad nieko nepastebi, ir tai taip pat yra tobula ir neriboja vertės ar naudos, kurią jie gavo. Kviečiu jus turėti jūsų paties Šviesos Kalbos patirtį!
" Tai yra nepaprastai gražu, tikra ir galinga. Po mūsų meditacijos ir Tavo Šviesos Kalbos įrašo, turėjau sunkų transformacinį laikotarpį. Supratau daug esminių dalykų apie Save, kurių nesuvokiau anksčiau. Viskas tekėjo is manęs pačios, be priekaištų, nusivylimo ar nuoskaudų. Natūraliai dėliojosi į vietas. Išsunkta savaitės, įsijungiau Šviesos Kalbą, tai mane ir ramino, ir virkdino, buvo beprotiškai Gražu Tavęs klausytis. Rytojaus dieną ir šiandien jaučiuosi rami ir, priešingai nei galvojau, tai padėjo labiau koncentruotis į darbus, judėti ramiai, bet tiksliai. Ačiū Tau.''
Luka
"Ačiū už šviesos kalbos įrašus, kuriuos su maloniu atsipalaidavimu klausausi. Man patinka juose girdėti balso tembrą ir intonaciją, kuri manau hipnotizuoja ir programuoja, nes atsiranda toks kasdieninis poreikis pasiklausyti ryte ir po pietų šios kalbos. Šviesos kalba nuteikia mintis ir kūną ramybei, atsipalaidavimui, jokių kitų minčių ir atsiranda lengvumo, švelnumo, geranoriškumo pojūtis."
Mindaugas
"Be galo jautru, stipru ir širdžiai miela. Pradėjus klausytis įrašo per kūną iki pat pirštų galų perbėgo elektra, net pašiurpo kūnas, pasipylė ilgesio ašaros... Širdyje toks ilgesys, tas senasis, širdį veriantis jausmas, noro grįžti namo... Esu neišmatuojamai dėkinga. Klausantis kito įrašo širdis nurimo, veidą nušvietė šypsena, širdis prisipildė ramybės, kvėpavimas pagilėjo, pirštų galiukai pradėjo tvinksėti... Ačiū už šias Dovanas."
Jurgita
"Visų pirma, didelis jums ačiū už šią dovaną. Ir apskritai, už vedimą ir palaikymą. Tas burbuliavimas man kažkodėl pasirodė labai savas. Tai buvo stipriai jaučiama praktika man. Dar kartą labai dėkoju."
Inga
"Praėjo savaitė po Šviesos Kalbos išklausymo. Pokyčių metas! Viskas dar galvoje, mano viduje ir susivokime. Klausausi širdies ir intuicijos. Klausantis įrašo, man labai šilo krūtinės srityje, net degino. Reiki sensuose šildavo, bet dabar daug daug stipriau. Jaučiu, kad ši šiluma, tai pritarimas ir palaikymas mano minčių, vizijos ir veiksmų."
Raimonda