Transformacija viduje jau įvyko

Palaiminimai, Mylimi,

Žmonės laukia įrodymų, kad vibracija Žemėje iš tikrųjų kyla. Tai, kad planetos dažnis jau pakilo, rodo visi dabartiniai įvykiai pasaulyje; akivaizdžiau ir būti negali!

Žmonės mato iškraipymus, kurie iškilo į paviršių, bet nemato Šviesos, kuri už viso to veikia.

Žmonės jaučiasi varginami „laukimo“ fazėje, bet toliau laukia – ženklo iš žvaigždžių, Visatos patepimo, leidimo iš kažkieno apkabinti tai, kas jiems dabar prieinama. 

Tai yra galimybė išslaisvinti save iš „vergovės“ ir pradėti kurti didingiausią gyvenimą, kokį kada nors patyrėme. Padarymas pasirinkimo išlaisvinti save iš dualybe ir atskirtimi paremtos trūkumo realybės tik žmogui priklauso. Tik tu gali suteikti sau leidimą!

Gyvenimas Žemėje yra „padrikas“, todėl kad Žmogui buvo duota Laisva Valia. Laisva valia kiekvieną akimirką rinktis, ką jie nori padaryti iš šios patirties. Krypties žinojimas/ tikslo turėjimas padeda, bet tik jei tai ateina iš jūsų giliai vidaus, ne galvos. Pastovus sąlytis su „nežinomu“ yra integrali dalis mūsų patirties čia. 

Meistras žino, kad vienintelė jo užduotis yra sekti energiją, akimirka po akimirkos, atsiliepti į vidinį pojūtį ir judėti tėkmės kryptimi. Jis nestumia jėga, jei energija pasikeičia (kai ji nuolat kinta!). Kartais turi priimti, kad esi kreipiamas padaryti „neplanuotą“ posūkį nuo tavo „didžiojo kelio” – gal vien tik tam, kad atrastum paplūdimį ir galėtum pasigrožėti saulėlydžiu.

Pastarieji įvykiai mokė kiekvieną sumažinti lūkesčius ir būti šia diena. Argi ne puikus organiškas poslinkis – iš nereikalingo į tai, kas svarbiausia, iš ilgalaikio planavimo į susitelkimą į Dabar? Tik ši diena, Dabar yra mums duota ir čia VISKAS atsiskleidžia! Svarbu, nepražiopsoti įkvėptų akimirkų – „ženklo“/ „patepimo“ – kai aplinka aplink jus nuolat kalba… kreipdama į Save.

Išėjimas iš seno darbo yra normali fazė ir visiems nutinka proceso eigoje. Buvimas “naujoje” teritorijoje gali kelti pasimetimą, jaustis kaip nežinia, tačiau su pasitikėjimu sekdami vidiniu vedimu atseksite jūsų naują taką, kuris yra čia. Iš tiesų, jūs jau esate vedami, žingsnis po žingsnio…

Kai padarote pasirinkimą išsivilkti iš senų rūbų, kuriuos ilgai nešiojote ir praaugote, pagerbdami jūsų autentiškumą ir pripažindami pokytį, kuris viduje vyksta, matysite, kad viskas atkrinta – vietos, žmonės, santykiai ir tai gali jaustis „vieniša“. Iš tiesų, nėra ko baimintis tos “vienišos” fazės! Toji baimė apgaulinga, iliuzinė ir ateina tik iš „mažojo aš“ su ribota perspektyva. 

Ši fazė neša jus į jūsų laimingesnę, gausesnę ir sveikesnę versiją ir į didesnį gebėjimą prisidėti bei gauti. Visa, kas jus myli ir jums skirta, visada sugrįš, visa, kas atitarnavo, atkris ir bus užpildyta viskuo nauju! Viskas sukris į vietas kaip protas net neįsivaizdavo. 

Pritrauksite viską, kas yra jūsų, iš vidaus iš naujo suderintos vibracijos. Be jokių rūpesčių, pastangų, “stūmimo”, kaip anksčiau, kai bandėte gauti tai, ko manėte, kad „norite“/ kas buvo iš seno. Po apsivalymo ir nušvietimo iš vidaus – kai tai leidžiate ir remiate – magnetiškai pritrauksite viską, kas jums yra aukščiausiai sulygiuota! 

Dabar pradedate pagerbti jūsų gilesnį, vidinį žinojimą, Sielos šauksmą. Laikas tik jums yra esminis esminei transformacijai įvykti. Galite atpažinti skausmą paleisti mylimus, tačiau “skauda” žmogiškumo širdžiai, Siela, tuo tarpu, rami, žinanti, užtikrinta, džiaugsminga, sujaudinta ir smalsi, atsivėrusi nuotykiui ir su nuostaba… Tai reiškia pagarbą Aukštesniems susitarimams išpildyti jūsų Sielos vaidmenis čia.

Vyksta paleidimas visko, kas iki šiol sulaikė/ žemesnės sąmonės mentalitetai, ir Atsidavimas, nes žinai/ atpažįsti, kad TAI YRA TAI, ko iš tiesų labiausiai nori! Daug nereikalingo pasileidžia, daugiau Šviesos įeina, įsilieja į jus, ir ima diriguoti, kreipti jūsų išorinio gyvenimo transformaciją jums reikiama vaga iš vidaus. 

Po vibracinio pakėlimo ir susijungimo viduje iš naujo, prasideda susiliejimas su  Aukštesne Sąmone. Su Šviesos Aktyvacijomis pradeda atsikurti ir Kristalizuotis iš vidaus Vienio sąmonė – esminis raktas į visų svajonių ir tikslo čia išsipildymą.

Iš čia kyla naujas svarbus mokymasis subalansuoti viduje jumyse  polius. Pradedate pastebėti, kai kuris nors jų  paima viršų ir turite galimybę harmonizuoti abu, pasirinkdami kas jums geriausiai jaučiasi tą akimirką. 

Kai pabunda/ pakyla vidinis Dieviškas Moteriškumas ir Dieviškas Vyriškumas, pradėsite atpažinti, kaip natūraliai siekiate nustatyti aiškias, stiprias ribas – tai, ko niekada nedarėte, patvirtindami jūsų jausmus. Iš naujo mokotės sakyti „Ne“, stovėti už save, jūsų balsą, jūsų tiesą ir jūsų pasirinkimus, kuriais sekate, pagerbdami Sielos troškimus, tą mažą vidinį balsą, kurio anksčiau nenorėjote klausytis.

Transformacija yra akivaizdi ir neabejotina, kad ir kokia “nežymi” galėtų atrodyti žmogaus akimi/ sąmone. Atpažįstate, augate, meistriškai laužote vidinius spąstus ir darote didelius proveržius bei didelį atpildą teikiančią pažangą! 

Transformacija vyksta giliai viduje, ne per daug staigiai ir intensyviai, labiau yra grakščiai įliejama į jūsų kasdienį gyvenimą. Tai yra apie Įkūnytą pokytį. Transformacija yra palaipsniška ir priklausomai nuo jūsų pačių asmeninio indėlio lėtesnė arba paspartinta. 

Jei aplinkybės neleidžia nerti į jūsų procesus giliau, pasitikėkite, kad tai jus remia šiuo metu. Kai pajausite iš vidaus paskatinimą paspartėti, būtinai taip ir padarysite; nestumkite savęs, neteiskite jūsų proceso, tai, kaip tai jums pasireiškia. 

Šiuo metu su keliomis grupėmis dirbame su detaliu tyrinėjimu šių dabar aktualių temų, atnešant šviežiausias, tiesiogines, gyvas Šviesos transmisijas, Dieviško parašo ir Naujosios Žemės pavyzdžių aktyvacijas bei vedimą paremti Sielos/ Aukštesniojo Aš įsikūnijimą bei aukštesnių tikslų įgyvendinimą su Dieviškais įrankiais, Aiškumu ir Kūrybingumu. Iki rudens tai turėtų būti prieinama įsigyti visiems, jei pajausite giliau prisiminti jūsų tikslą ir kam jūs esate čia bei kaip visa tai „daryti” lengviau, naviguojant per naujas energijas planetoje.

Likite Šviesoje Meilėje.

Su džiaugsmu, 
Viktorija ir Dieviška Komanda